ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА"

Transcript

1 ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017

2

3 Предмет: ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час рада у малој групи).

4 НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме адреса Звање 1. Проф. Др Нела Ђоновић ванредни професор 2. Проф. Др Весна Пантовић редовни професор СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: Mодул Назив модула Недеља Преда вања Рад у малој групи Наставник-руководилац модула 1 ХИГИЈЕНА Проф. Др Нела Ђоновић 2 ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Проф. Др Весна Пантовић Σ 15+15=30

5 ОЦЕЊИВАЊЕ: Студент савладава премет по модулима. Оцена је еквивалентна броју стечених поена (види табеле). Поени се стичу на три начина: АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ: На овај начин студент може да стекне до 30 поена и то тако што на последњем часу рада у малој групи одговара на 2 испитна питања из те недеље наставе и у складу са показаним знањем добија укупно 0-2 поенa. ЗАВРШНИ ТЕСТ: На овај начин студент може да стекне до 70 поена, а према приложеној табели. МАКСИМАЛНО ПОЕНА МОДУЛ активност у току завршни тест наставе 1 ХИГИЈЕНА 14 2 ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 16 Σ КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА: Консултације се одржавају сваке недеље а могу се заказати са професорима проф. др Весном Пантовић и проф. др Нелом Ђоновић Завршна оцена се формира на следећи начин: Да би студент положио предмет мора да стекне минимум 55 поена и да положи све модуле. Да би положио модул студент мора да: 1. стекне више од 50% поена на том модулу 2. стекне више од 50% поена предвиђених за активност у настави у сваком модулу 3. положи модулски тест, односно да има више од 50% тачних одговора. број освојених поена оцена

6 ЛИТЕРАТУРА: модул назив уџбеника аутори издавач библиотека ХИГИЈЕНА Хигијена Проф. Р. Коцијанчић Медицински факултет Београд, 2008 Има ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Општа епидемиологија Радовановић З, Влајинац Х. Наука, Београд, Има Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука:

7 ПРОГРАМ: ПРВИ МОДУЛ: ХИГИЈЕНА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА) Увод у хигијену, Предмет проучавања хигијене Историјат, Методологија и подручје рада Дефиниција, циљ, задатак, Увод у екологију Атмосфера (састав,аерополутанси,утицај на здравље), Аерозагађење, Бука (дефиниција, извори, утицај на здравље, мере заштите), Вибрације (дефиниција, извори, утицај на здравље, мере заштите) НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА) Циљ и подручје рада Хигијене Поделе, Лична хигијена Околина и здравље, Аерозагађење Прашина, Утицај буке на здравље НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА) Хигијена насеља, Вода за пиће (физичко-хемијске и микробиолошке карактеристике), законска регулатива. Значај воде. Здравствена исправност воде за пиће Утицај на здравље Хигијена радне средине, Професионалне штетности, Умор, Замор НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА) Хигијена земљишта, Отпадне воде Хигијенски преглед воде за пиће-физичко-хемијска и микробиолошка анализа терморегулација НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА) Увод у хигијену исхране, Намирнице, Испитивање хигијенске исправности намирница врсте, групе, Витамини и минерали Значај болничких инфекција, дефиниција, класификација Увод у школску хигијену. Увод у менталну хигијену НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6 ( ШЕСТА НЕДЕЉА) Најважније болести недовољне и преобилне Мере превенције болничких инфекција исхране, Дезинфекција, Стерилизација НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА) Раст и развој деце, Поремећаји раста и развоја деце

8 ДРУГИ МОДУЛ: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА):ВАНРЕДНE СИТУАЦИЈE Мере превенције заразних болести у ванредним Мере превенције заразних болести у ванредним ситуацијама ситуацијама НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА): ПРОУЧАВАЊА И ЗАДАЦИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ. ИЗВОРИ ПОДАТАКА О ОБОЛЕВАЊУ И УМИРАЊУ а Примена дескрипције у епидемиологији Мере здравља и болести НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА): ДЕСКРИПТИВНИ МЕТОД Дескриптивни метод Примена дескрипције у епидемиологији НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА): АНАЛИТИЧКИ МЕТОД. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОД Аналитички метод. Експериментални метод Практична примена аналитичког и експерименталног метода истраживања у епидемиологији НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА): АГЕНС. ЗНАЧАЈ РЕЗЕРВОАРА И ИЗВОРА ИНФЕКЦИЈЕ Агенс. Значај резервоара и извора инфекције Путеви преношења заразних болести НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА): ПРЕВЕНЦИЈА ПОРЕМЕЋАЈА ЗДРАВЉА Превенција поремећаја здравља Активна и пасивна имунизација (Вакцине и серуми у употреби у домаћој пракси) НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА): БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ Болничке инфекције Видови болничких инфекција на педијатријским одељењима. Мере за сузбијање инфекције на педијатријским одељењима НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА): ЕПИДЕМИОЛОШКИ УПИТНИК. ИСТРАЖИВАЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ Епидемиолошки упитник. Истраживање Мере сузбијања заразних болести епидемије

9 РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ПЕТАК АНАТОМСКА САЛА 14:30-15:15- од осме недеље наставе и :30-16: :30-16:45 РАСПОРЕД ВЕЖБИ ПЕТАК АНАТОМСКА САЛА 15:30-18:30- од осме недеље наставе :30-20: :30-20: :30-20: :30-17:45

10 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :30-16:00 С2 П Увод у хигијену, увод у екологију, утицај на здравље Атмосфера, бука, вибрације, утицај на здравље Проф. Др Нела Ђоновић :30-20:45 С2 В Увод у хигијену, увод у екологију, утицај на здравље Атмосфера, бука, вибрације, утицај на здравље Мр др Драган Васиљевић Др Марија Секулић Др Далибор Стајић :30-16:00 С2 П Хигијена насеља, вода за пиће, отпадне воде, хигијена земљиштаутицај на здравље Хигијена исхране Проф. Др Нела Ђоновић :30-20:45 С2 В Хигијена насеља, вода за пиће, отпадне воде, хигијена земљиштаутицај на здравље Хигијена исхране Мр др Драган Васиљевић Др Марија Секулић Др Далибор Стајић :30-16:45 С2 П Земљиште. Екотоксикологија. Тровања из животне средине Превенција болничких инфекција. Школска хигијена, ментална хигијена Проф. Др Нела Ђоновић :30-20: 45 С2 В Земљиште. Екотоксикологија. Тровања из животне средине Превенција болничких инфекција Мр др Драган Васиљевић Др Марија Секулић Др Далибор Стајић :30-17:45 С2 В Школска хигијена, ментална хигијена Мр др Драган Васиљевић Др Марија Секулић Др Далибор Стајић

11 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :30-15:15 С2 П Мере превенције заразних болести у ванредним ситуацијама Проф. др Весна Пантовић :30-18:30 С2 В Мере превенције заразних болести у ванредним ситуацијама Асс мр др Гордана Ђорђевић :30-15:15 С2 П :30-18:30 С2 В Проучавања и задаци епидемиологије. Извори података о оболевању и умирању Проучавања и задаци епидемиологије. Извори података о оболевању и умирању Проф. др Весна Пантовић Асс мр др Гордана Ђорђевић :30-15:15 С2 П Дескриптивни метод Проф. др Весна Пантовић :30-18:30 С2 В Дескриптивни метод Асс мр др Гордана Ђорђевић :30-15:15 С2 П Аналитички метод. Експериментални метод Проф. др Весна Пантовић :30-18:30 С2 В Аналитички метод. Експериментални метод Асс мр др Гордана Ђорђевић :30-15:15 С2 П Агенс. Значај резервоара и извора инфекције Проф. др Весна Пантовић :30-18:30 С2 В Агенс. Значај резервоара и извора инфекције Асс мр др Гордана Ђорђевић :30-15:15 С2 П Превенција поремећаја здравља Проф. др Весна Пантовић :30-18:30 С2 В Превенција поремећаја здравља Асс мр др Гордана Ђорђевић :30-15:15 С2 П Болничке инфекције Проф. др Весна Пантовић :30-18:30 С2 В Болничке инфекције Асс мр др Гордана Ђорђевић

12 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИГИЈЕНА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :30-15:15 С2 П Епидемиолошки упитник. Истраживање епидемије Проф. др Весна Пантовић :30-18:30 С2 В Епидемиолошки упитник. Истраживање епидемије Асс мр др Гордана Ђорђевић :00-14:00 С3 И ИСПИТ (ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ РОК)

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 2 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ИНФОРМАТИКА школска 2012/2013. Предмет: ИНФОРМАТИКА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ бода. Укупно има 60 часова активне наставе и то недељно:

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА II - СТРУЧНА ПРАКСА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014. Предмет: РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА II СТРУЧНА ПРАКСА Предмет се вреднује

Διαβάστε περισσότερα

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА И ДИЗАЈН ЛЕКОВА 1

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА И ДИЗАЈН ЛЕКОВА 1 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА И ДИЗАЈН ЛЕКОА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА И ДИЗАЈН ЛЕКОА 1 Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има

Διαβάστε περισσότερα

ИНЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ФОРЕНЗИЧКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА. школска 2015/2016.

ИНЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ФОРЕНЗИЧКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА. школска 2015/2016. ФОРЕНЗИЧКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ИНЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ФОРЕНЗИЧКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВИ РАДИОЛОГИЈЕ И ОНКОЛОГИЈЕ

ОСНОВИ РАДИОЛОГИЈЕ И ОНКОЛОГИЈЕ ОНОВИ РАДИОЛОГИЈЕ И ОНКОЛОГИЈЕ ОНОВНЕ ТРУКОВНЕ ТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА ТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ОНОВИ РАДИОЛОГИЈЕ И ОНКОЛОГИЈЕ Предмет носи 5 ЕПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 часа предавања

Διαβάστε περισσότερα

ФАРМАКОТЕРАПИЈА У СТОМАТОЛОГИЈИ

ФАРМАКОТЕРАПИЈА У СТОМАТОЛОГИЈИ ФАРМАКОТЕРАПИЈА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈEСТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ФАРМАКОТЕРАПИЈА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вредније са 4 ЕСПБ. Укупно има 4

Διαβάστε περισσότερα

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЕИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. редмет: ЕИДЕМИОЛОГИЈА редмет се вреднује са 3 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој групи)..

Διαβάστε περισσότερα

школска 2016/2017. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- поени из модула 1

школска 2016/2017. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- поени из модула 1 школска 2016/2017. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- из модула 1 Р.Б. Т.Г. Презиме и име удента број индекса наава 1 I Гогић Анђела 46/2016 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 2 I Милетић Александра 84/2016 0,00 3,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА

ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова

Διαβάστε περισσότερα

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ У ФАРМАЦИЈИ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ У ФАРМАЦИЈИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ У ФАРМАЦИЈИ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ У ФАРМАЦИЈИ

Διαβάστε περισσότερα

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часa активне наставе

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: МОБИЛНА ПРОТЕТИКА Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Недељно има 7 часова активне наставе (3

Διαβάστε περισσότερα

ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА

ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА Предмет се

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ EТИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ЕТИКА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања и 1 час семинара)..

Διαβάστε περισσότερα

ЧЕТВРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК

ЧЕТВРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК МАТОЕНЕРОЛОГИЈА ЧЕТРТИ СТУДИЈСКИ БЛОК ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2011/2012. Предмет: МАТОЕНЕРОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 1 час вежби ПРЕДААЧИ : РБ Име и презиме

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. СТОМАТОЛОШКA ПРОТЕТИКА ПРЕДКЛИНИКА Предмет: СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ПРЕТКЛИНИКА Предмет се вреднује са 10 ЕСПБ бодова.

Διαβάστε περισσότερα

ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА- поени из модула 5

ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА- поени из модула 5 Павловић Весна 12/2010 Б 2,00 2,00 2,00 69,00 12,00 18,00 Спасојевић Кристина 93/2010 Б 2,00 2,00 2,00 53,00 8,00 14,00 Ђорђевић Ивана 60/2010 Б 2,00 2,00 2,00 68,00 12,00 18,00 I Павловић Маја 21/2010

Διαβάστε περισσότερα

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 1. школска 2016/2017. ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 1. школска 2016/2017. ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ОРГАНСКА ХЕМИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ПРА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ОРГАНСКА ХЕМИЈА 1 Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања

Διαβάστε περισσότερα

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. редмет: ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА редмет се вреднује са 4 ЕСБ.Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

МОЛЕКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА

МОЛЕКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА МОЛЕКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: МОЛЕКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Διαβάστε περισσότερα

РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 МЕДИЦИНА И ДРУШТВО. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 МЕДИЦИНА И ДРУШТВО. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада у малој

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c 6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c Ако су а, b и с цели бројеви и аb 0, онда се линеарна једначина ах + bу = с, при чему су х и у цели бројеви, назива линеарна Диофантова једначина. Очигледно

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

Тест за 7. разред. Шифра ученика

Тест за 7. разред. Шифра ученика Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.

Διαβάστε περισσότερα

УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА

УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8 Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ Уређење, коришћење и заштита вода СТУДИЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Διαβάστε περισσότερα

ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА

ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА ХУМАНА ГЕНЕТИКА ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ХУМАНА ГЕНЕТИКА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (3 часа предавања и 3 часа радa

Διαβάστε περισσότερα

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ. Школска 2013/2014 РЕСУСЦИТАЦИЈА 2

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ. Школска 2013/2014 РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ Школска 2013/2014 БЛОК 12 ЈЕДАНАЕСТИ СЕМЕСТАР КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 Предмет: РЕСУСЦИТАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 2 ЕСПБ бода. Укупно

Διαβάστε περισσότερα

Студијски истраживачки рад: предавања:

Студијски истраживачки рад: предавања: Назив предмета: Одабрана поглавља техника и метода карактеризације неорганских једињења (Х-300) Наставник или наставници (презиме средње слово име): Драган М. Ђорђевић Статус предмета: изборни Број ЕСПБ:

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Крагујевац, фебруар године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Крагујевац, фебруар године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА Крагујевац, фебруар 2014. године На основу члана 100. тачке 11. Статута Правног факултета у Крагујевцу Наставнонаучно

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно научног већа Факултета Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно научног већа Факултета Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно научног већа Факултета Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу. Одлуком Наставно-научног већа Факултета Медицинских

Διαβάστε περισσότερα

Табела 5.2 Спецификација предмета ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНА НЕГА Прилог 5.2. Књига предмета

Табела 5.2 Спецификација предмета ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНА НЕГА Прилог 5.2. Књига предмета Табела 5.2 Спецификација предмета ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНА НЕГА Прилог 5.2. Књига предмета ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1 Физиологија са основама анатомије 2 Физика са основама

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ИП 5 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ПРИМЕЊЕНА ФИЗИОЛОГИЈА СА СПОРТСКОМ МЕДИЦИНОМ Школске 2016/2017 и 2017/18 (II, III,

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни

ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ. ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ ПРЕДМЕТ: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СВИ ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ЦИЉ ПРЕДМEТА: Препознавање процеса, ресурса и структура радних

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

Примењена математика

Примењена математика Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу Светог Саве 65, 32000 ЧАЧАК Тел: (+381 32) 30 27 57 Факс: (+381 32) 34 21 01 Web : http://www.ftn.kg.ac.rs е mail: dekanat@ftn.kg.ac.rs ДОКУМЕНТАЦИЈА

Διαβάστε περισσότερα

ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА

ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА МОРФОЛОГИЈА 2 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА Предмет носи 16 ЕСПБ. Недељно има 11 часова активне наставе (6 часова предавања и 5

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет уметности у Београду ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА

Универзитет уметности у Београду ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА Универзитет уметности у Београду ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА шк. 2016/17. година Област Врста и ниво студија Обим студија Дужина студија Назив дипломе интедисциплинарне научна област докторске

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

Метод таблоа у настави математичке логике у средњој школи

Метод таблоа у настави математичке логике у средњој школи Универзитет у Београду Математички факултет Метод таблоа у настави математичке логике у средњој школи - Мастер рад - Студент: Весна Петровић Ментор: др Зоран Петровић Београд, март 2011.године САДРЖАЈ

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

Назив предмета: Статус предмета (тип предмета): Наставник или наставници: Број ЕСПБ: Услов: Циљ предмета: Исход предмета Садржај предмета

Назив предмета: Статус предмета (тип предмета): Наставник или наставници: Број ЕСПБ: Услов: Циљ предмета: Исход предмета Садржај предмета УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 11000 Београд, Булевар ослобођења 18 КЊИГА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Београд, 2014 Обавезни предмети Назив предмета:

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ОДГОВОРИ И РЕШЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Циљеви предавања

Теорија одлучивања. Циљеви предавања Теорија одлучивања Бајесово одлучивање 1 Циљеви предавања Увод у Бајесово одлучивање. Максимална а постериори класификација. Наивна Бајесова класификација. Бајесове мреже за класификацију. 2 1 Примене

Διαβάστε περισσότερα

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, 2015. 1 Наставник као истраживач 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу

Διαβάστε περισσότερα

Годишњи глобални и оперативни план рада за математику за VII разред основне школе

Годишњи глобални и оперативни план рада за математику за VII разред основне школе Основна школа (назив школе) (место) Школска година Годишњи глобални и оперативни план рада за математику за VII разред основне школе Фонд часова: 4 часа недељно, 144 часова годишње НАСТАВНИК ДИРЕКТОР МП

Διαβάστε περισσότερα

Табела 5.2 Спецификација предмета

Табела 5.2 Спецификација предмета Табела 5.2 Спецификација предмета Студијски програм/студијски програми: Заштита животне средине Назив предмета: Математика Наставник (Име, средње слово, презиме): Станоје Д. Цветковић Статус предмета:

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

Н А С Т А В Н И К КАО ИСТРАЖИВАЧ

Н А С Т А В Н И К КАО ИСТРАЖИВАЧ Н А С Т А В Н И К КАО ИСТРАЖИВАЧ ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ Дејан Станковић Јелена Радишић Невена Буђевац Смиљана Јошић Александар Бауцал БЕОГРАД, 2015. Н А С Т А В Н И К КАО ИСТРАЖИВАЧ ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Διαβάστε περισσότερα

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Књига предмета Бор, 0. Садржај Листа предмета Ред. број Назив предмета Страна. Математика. Физика 4. Општа хемија 5 4. Информатика 6 5 и 6. Енглески језик 7 7. Неорганска хемија 8 8.

Διαβάστε περισσότερα

РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ХЕПАТИТИСА Б DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING FEAR FROM HEPATITIS B INFECTION

РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ХЕПАТИТИСА Б DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING FEAR FROM HEPATITIS B INFECTION Рационална терапија 2016, Vol. VIII, No. 1, стр. 11-18 / UDK: 59.9.075-057.875:616.36-002 DOI: 10.5937/racter8-9852 Оригинални научни рад/original article РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике

Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике Универзитет у Београду Математички факултет Мастер рад Модели организовања и методе кооперативног учења, њихова примена и реални домети у обради конкретних тема у настави математике Студент: Дубравка Глишовић

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЦЕНА ДЕЈСТВА ГЛАСНЕ МУЗИКЕ НА ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА КОД МЛАДИХ ОСОБА. 2. Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације

ПРОЦЕНА ДЕЈСТВА ГЛАСНЕ МУЗИКЕ НА ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА КОД МЛАДИХ ОСОБА. 2. Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1.Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета у Крагујевцу, бр 01-1410/3-1 од 07.03 2012. године, именовани су чланови комисије

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ.18406/ζ1/ Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ.18406/ζ1/ Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ПРВА ЕКООМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 203/4. ГОДИУ 33. ГОДИА РАДА ЗА КОРАК ИСПРЕД Београд 204. ПРВА ЕКООМСКА ШКОЛА Београд, Цетињска 5-7 0-69/-3 од.09.204. а основу члана 57. став.

Διαβάστε περισσότερα

У к у п н о :

У к у п н о : ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: ФИЗИКА Разред: Осми Ред.број Н А С Т А В Н А Т Е М А / О Б Л А С Т Број часова по теми Број часова за остале обраду типове часова 1. ЕЛЕКТРИЧНО

Διαβάστε περισσότερα

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 181-668 На основу члана 36.

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ВЕЖБА БРОЈ 2 ПОЈАЧАВАЧ СНАГЕ У КЛАСИ Б 1. 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР. ИНДЕКСА ГРУПА ОЦЕНА ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕЖУРНИ

Διαβάστε περισσότερα

ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Maja Aдамов ПРОБЛЕМСКО УЧЕЊЕ И ГРУПНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ мастер рад Нови Сад, 2014. Садржај Предговор

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МЕНТОР Проф. др Драгица Радосав КАНДИДАТ Пардањац мр Марјана Зрењанин,

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЈЕШТАЈ о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе

ИЗВЈЕШТАЈ о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе Образац-2 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ:МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЈЕШТАЈ о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ. Студијски програм ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ. за стицање научног назива

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ. Студијски програм ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ. за стицање научног назива Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia УНИВЕРЗИТЕТ

Διαβάστε περισσότερα

Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге

Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 1.Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-9476/3-1,

Διαβάστε περισσότερα

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ 130. ГОДИНА РАДА ЗА КОРАК ИСПРЕД Београд 2011. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА Београд, Цетињска 5-7 01-507/2 од 08.09.2011. На основу

Διαβάστε περισσότερα

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ 130. ГОДИНА РАДА ЗА КОРАК ИСПРЕД Београд 2011. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА Београд, Цетињска 5-7 01-507/2 од 08.09.2011. На основу

Διαβάστε περισσότερα

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ 130. ГОДИНА РАДА ЗА КОРАК ИСПРЕД Београд 2011. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА Београд, Цетињска 5-7 01-507/2 од 08.09.2011. На основу

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију: На седници одржаној 18. 6. 2010. године Наставно-научно веће

Διαβάστε περισσότερα

КЊИГА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

КЊИГА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 11000 Београд, Булевар ослобођења 18 КЊИГА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Београд, 2008 ОБАВЕЗНИ ТЕОРИЈСКИ ПРЕДМЕТИ Назив

Διαβάστε περισσότερα

Проф. др Весна Димитријевић

Проф. др Весна Димитријевић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 1937/1-VIII/2 24.12.2009. године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Наставно-научно веће Филозофског факултета у Београду је

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ. 1. Одлука Наставно-научног већа

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ. 1. Одлука Наставно-научног већа УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 0l-13901/3-2 од

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао

Διαβάστε περισσότερα

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВАЉЕВО, 006 1 1. УВОД 1.1. ПОЈАМ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ У једној земљи Далеког истока живео је некад један краљ, који је сваке ноћи узимао нову жену и следећег

Διαβάστε περισσότερα

Фибоначи и златни пресек у интердисциплинарној настави 2

Фибоначи и златни пресек у интердисциплинарној настави 2 UDC 511.176:371.3 Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 86 91 Рад примљен: 8. 9. 2014. Рад прихваћен: 7. 10. 2014. Стручни рад др Драгана Миличић Универзитет у Београду, Биолошки факултет Марина Дрндарски

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР. за школску 2010/11. Нови Сад, ПМФ Информатор 1

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР. за школску 2010/11. Нови Сад, ПМФ Информатор 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР за школску 2010/11. Нови Сад, 2010. ПМФ Информатор 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР ЗА ШКОЛСКУ 2010/11.

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα