ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απόσπασμα Πρακτικού 32/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απόσπασμα Πρακτικού 32/"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 3/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 5166/ Σήμερα, 19 Μαΐου 014, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36, Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Παρασκευάς Γιαλούρης, Γεώργιος Τύπας, Ηλίας Ματσαγγούρας και Ιωάννης Αντωνίου. Απουσιάζει λόγω άλλης υπηρεσιακής υποχρέωσης ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κωνσταντίνα Μάρκου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.. Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων Β Κύκλου των στελεχών εκπαίδευσης Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης Β Κύκλος» της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» κ. Μαρία Νίκα έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ. Δ.Σ. 189/ ): «Στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος» της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ , πρόκειται να υλοποιηθούν σεμινάρια επιμόρφωσης των Διευθυντών

2 σχολικών μονάδων σύμφωνα με το Π.Δ. 15, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης, καθώς και να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και την χρήση τους. Το περιεχόμενο, η διάρκεια και η μεθοδολογία της επιμόρφωσης για την κάθε ομάδα στόχο προσδιορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Επιστημονικού Συντονισμού της Πράξης σε συνεργασία με την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή με βάση το Π.Δ. 15. Σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4, οι επιμορφωτές του Β Κύκλου επιμόρφωσης ορίζονται μετά από εισήγηση των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης και έγκριση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και μπορεί να είναι Περιφερειακοί Δ/ντές ή Δ/ντές Εκπ/σης της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί κατά τον Α Κύκλο, καθώς και οι Επιμορφωτές του Α Κύκλου της Επιμόρφωσης στελεχών. Επίσης, μπορούν να είναι Σχ. Σύμβουλοι της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί κατά τον Α Κύκλο και έχουν υπηρετήσει σε διοικητική θέση. Η αμοιβή τους ορίζεται στα 30 / ώρα. Η επιμόρφωση των Δ/ντών σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτική. Η επιμόρφωση θα είναι διήμερη, συνολικής διάρκειας 1 ωρών. Ο Β κύκλος επιμόρφωσης θα διεξαχθεί στους κατά τόπους νομούς/διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας και θα αξιοποιήσει τις υποδομές και τον μηχανισμό των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην έδρα του νομού είτε εξακτινωμένα σε διαφορετικές περιοχές εντός του νομού, προς εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων. Σε περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατή η δια ζώσης επιμόρφωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με την ευθύνη των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης. Και στις δύο περιπτώσεις θα αξιοποιηθεί από τους επιμορφωτές το έντυπο και ψηφιακό υλικό που έχει παραχθεί ειδικά για την επιμόρφωση των Διευθυντών σχολικών μονάδων και θα αποσταλεί στις Περιφερειακές Ομάδες Διοίκησης προκειμένου να το παραδώσουν στους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους. Την ευθύνη για τη διοργάνωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης έχουν οι Περιφερειακές Ομάδες Διοίκησης. Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 προβλέπονται και «Υπηρεσίες μετακίνησης και διαμονής και ημιδιατροφής των εμπλεκομένων στον Β Κύκλο επιμόρφωσης» (Δράση ). Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης, οι οποίες θα αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης των μετακινήσεων, της έκδοσης των απαιτούμενων εντολών μετακίνησης, της οργάνωσης της διαμονής και διατροφής, τη συγκέντρωση και αποστολή των σχετικών παραστατικών για την αποπληρωμή τους κ.λπ.. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και οι ημερήσιες αποζημιώσεις κατά περίπτωση θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό

3 ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη και συγκεκριμένα από το Υποέργο 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος». Συνημμένα στο Παράρτημα υποβάλλονται για έγκριση τα περιφερειακά προγράμματα επιμόρφωσης του Β Κύκλου των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου. Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι: 1) την έγκριση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης, ) την τροποποίηση του εγκεκριμένου με την υπ αριθμ. 31/ Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. προγράμματος επιμόρφωσης των Δ/ντών σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Ηπείρου μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης, 3) την έγκριση ανάθεσης επιμορφωτικού έργου στα στελέχη εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος, 4) την έγκριση κάλυψης των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και της ημερήσιας αποζημίωσης όλων των εμπλεκόμενων που θα μετακινηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη και συγκεκριμένα από το Υποέργο 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος», σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. Την ευθύνη έκδοσης των εντολών μετακίνησης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών εκπαίδευσης.

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Τμήμα 1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας Τόπος Διεξαγωγής: 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας Ημερομηνία: Δευτέρα 3/6/014 - Τρίτη 4/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 6 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Δράμα Δευτέρα 3 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ «Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο» «Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης» Κόντογλου Δημήτριος Κόντογλου Δημήτριος Κόντογλου Δημήτριος Τρίτη 4 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κόντογλου Δημήτριος Κόντογλου Δημήτριος Κόντογλου Δημήτριος Σελίδα 4 από 41

5 Τμήμα Τόπος Διεξαγωγής: 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας Ημερομηνία: Δευτέρα 3/6/014 - Τρίτη 4/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 6 Δευτέρα 3 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Κιουλάνης Σπυρίδων Κιουλάνης Σπυρίδων Κιουλάνης Σπυρίδων Τρίτη 4 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κιουλάνης Σπυρίδων Κιουλάνης Σπυρίδων Κιουλάνης Σπυρίδων Σελίδα 5 από 41

6 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας Ημερομηνία: Τετάρτη 5/6/014 - Πέμπτη 6/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 6 Τετάρτη 5 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Κόντογλου Δημήτριος Κόντογλου Δημήτριος Κόντογλου Δημήτριος Πέμπτη 6 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κιουλάνης Σπυρίδων Κιουλάνης Σπυρίδων Κιουλάνης Σπυρίδων Σελίδα 6 από 41

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου Τμήμα 1 Τόπος Διεξαγωγής: o Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας Ημερομηνία: Σάββατο 31/5/014 - Κυριακή 1/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 3 Σάββατο 31 Μαΐου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κυριακή 1 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Σελίδα 7 από 41

8 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου Τμήμα Τόπος Διεξαγωγής: ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης Ημερομηνία: Πέμπτη 1/6/014 - Παρασκευή 13/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 7 Πέμπτη 1 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ «Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο» «Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης» Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Παρασκευή 13 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Σελίδα 8 από 41

9 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας Ημερομηνία: Δευτέρα 16/6/014 - Τρίτη 17/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 1 Δευτέρα 16 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Ζιαγάκης Παναγιώτης Ζιαγάκης Παναγιώτης Ζιαγάκης Παναγιώτης Τρίτη 17 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Ζιαγάκης Παναγιώτης Ζιαγάκης Παναγιώτης Ζιαγάκης Παναγιώτης Σελίδα 9 από 41

10 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου Τμήμα 4 Τόπος Διεξαγωγής: ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης Ημερομηνία: Πέμπτη 1/6/014 - Παρασκευή 13/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 8 Πέμπτη 1 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Ζιαγάκης Παναγιώτης Ζιαγάκης Παναγιώτης Ζιαγάκης Παναγιώτης Παρασκευή 13 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Ζιαγάκης Παναγιώτης Ζιαγάκης Παναγιώτης Ζιαγάκης Παναγιώτης Σελίδα 10 από 41

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Τμήμα 1 Τόπος Διεξαγωγής: 6 ο Γενικό Λύκειο Καβάλας Ημερομηνία: Πέμπτη 5/6/014 - Παρασκευή 6/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 9 Πέμπτη 5 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Παρασκευή 6 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κουράκος Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Σελίδα 11 από 41

12 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Τμήμα Τόπος Διεξαγωγής: 6 ο Γενικό Λύκειο Καβάλας Ημερομηνία: Πέμπτη 5/6/014 - Παρασκευή 6/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 5 Πέμπτη 5 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Παρασκευή 6 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κουράκος Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Σελίδα 1 από 41

13 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: Γυμνάσιο Πρίνου Θάσου Ημερομηνία: Παρασκευή 30/5/014 - Σάββατο 31/5/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 13 Παρασκευή 30 Μαΐου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Σάββατο 31 Μαΐου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Σελίδα 13 από 41

14 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Τμήμα 4 Τόπος Διεξαγωγής: Γενικό Λύκειο Ελευθερούπολης Ημερομηνία: Παρασκευή 7/6/014 - Σάββατο 8/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Παρασκευή 7 Ιουνίου 014 Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Σάββατο 8 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κουράκος Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Σελίδα 14 από 41

15 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Τμήμα 5 Τόπος Διεξαγωγής: Γυμνάσιο Χρυσούπολης Ημερομηνία: Δευτέρα 6/5/014 - Τρίτη 7/5/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 16 Δευτέρα 6 Μαΐου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Τρίτη 7 Μαΐου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Κουράκος Γεώργιος Χεριστανίδης Γεώργιος Κουράκος Γεώργιος Σελίδα 15 από 41

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης Τμήμα 1 Τόπος Διεξαγωγής: 3 ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Ημερομηνία: Δευτέρα /6/014 - Τρίτη 3/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 30 Δευτέρα Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Μάρκου Αναστάσιος Μάρκου Αναστάσιος Μάρκου Αναστάσιος Τρίτη 3 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Μάρκου Αναστάσιος Μάρκου Αναστάσιος Μάρκου Αναστάσιος Σελίδα 16 από 41

17 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης Τμήμα Τόπος Διεξαγωγής: 3 ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Ημερομηνία: Τρίτη 10/6/014 - Τετάρτη 11/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 30 Τρίτη 10 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Μάρκου Αναστάσιος Μάρκου Αναστάσιος Μάρκου Αναστάσιος Τετάρτη 11 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Μάρκου Αναστάσιος Μάρκου Αναστάσιος Μάρκου Αναστάσιος Σελίδα 17 από 41

18 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: 3 ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Ημερομηνία: Τρίτη 10/6/014 - Τετάρτη 11/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 30 Τρίτη 10 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Τετάρτη 11 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Σελίδα 18 από 41

19 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης Τμήμα 4 Τόπος Διεξαγωγής: 3 ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Ημερομηνία: Κυριακή 15/6/014 - Δευτέρα 16/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 7 Κυριακή 15 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Μπαντίκος Κωνσταντίνος Μπαντίκος Κωνσταντίνος Μπαντίκος Κωνσταντίνος Δευτέρα 16 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Μπαντίκος Κωνσταντίνος Μπαντίκος Κωνσταντίνος Μπαντίκος Κωνσταντίνος Σελίδα 19 από 41

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Τμήμα 1 Τόπος Διεξαγωγής: 3 ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής Ημερομηνία: Τρίτη 17/6/014 - Τετάρτη 18/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Τρίτη 17 Ιουνίου 014 Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Χαντζής Ηλίας Χαντζής Ηλίας Χαντζής Ηλίας Τετάρτη 18 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Χαντζής Ηλίας Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα Χαντζής Ηλίας Σελίδα 0 από 41

21 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Τμήμα Τόπος Διεξαγωγής: 3 ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/014 - Παρασκευή 0/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Πέμπτη 19 Ιουνίου 014 Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Χαντζής Ηλίας Χαντζής Ηλίας Χαντζής Ηλίας Παρασκευή 0 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Χαντζής Ηλίας Χαντζής Ηλίας Χαντζής Ηλίας Σελίδα 1 από 41

22 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: 3 ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/014 - Παρασκευή 0/6/014 Αριθμός επιμορφούμενων: 8 Πέμπτη 19 Ιουνίου 014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Μούχτσης Θεόδωρος Μούχτσης Θεόδωρος Μούχτσης Θεόδωρος Παρασκευή 0 Ιουνίου 014 Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση Μούχτσης Θεόδωρος Μούχτσης Θεόδωρος Μούχτσης Θεόδωρος Σελίδα από 41

23 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΙΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΕΒΡΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ 15 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 15 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 0 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΘ 34 ΜΟΥΧΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 10 ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ 10 ΧΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 0 ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 Σελίδα 3 από 41

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΣΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΣΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΣΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΤΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ) - ΣΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ) Σελίδα 4 από 41

25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΘΗΒΑ ΓΚΑΡΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΓΚΑΡΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΛΑΜΙΑ ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Σελίδα 5 από 41

26 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΛΩΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΕΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΗΒΑ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Σελίδα 6 από 41

27 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γκάρτζιος Γεώργιος Δ/ντης Π.Ε. 4 ΕΥΒΟΙΑΣ Συρίμης Γεώργιος Δ/ντης Π.Ε. 48 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Τσαπρούνης Αθανάσιος Δ/ντης Π.Ε. 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Σιούτας Αθανάσιος Δ/ντης Π.Ε. 36 ΦΩΚΙΔΑΣ Ευαγγέλου Ιωάννης Δ/ντης Π.Ε. 6 ΦΩΚΙΔΑΣ Σάρρας Σπυρίδων Σχ. Σύμβουλος 6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τζαμτζής Ηλίας Δ/ντης Δ.Ε. 4 ΕΥΒΟΙΑΣ Καραμάνου Αικατερίνη Δ/ντης Δ.Ε. 48 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δημητρίου Λουκάς Δ/ντης Δ.Ε. 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Πιλιτζίδης Σπύρος Δ/ντης Δ.Ε. 4 ΦΩΚΙΔΑΣ Αλωνάρης Ιωάννης Δ/ντης Δ.Ε. 1 Σελίδα 7 από 41

28 Πρόγραμμα επιμόρφωσης Διευθυντών & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: /5/014-3/5/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1 ο Γυμνάσιο Νάξου Αρ. Δντών: 17 Πέμπτη ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. Μιχαλόπουλος Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο Μιχαλόπουλος Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Μιχαλόπουλος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα Παρασκευή ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. Μιχαλόπουλος Μιχαλόπουλος Παρουσιάσεις από τους επιμορφώμενους- Συζήτηση Μιχαλόπουλος Σελίδα 8 από 41

29 Επιμορφούμενοι Διευθυντές: (17) Μετακινούμενοι Διευθυντές: (6) - Ο επιμορφωτής Μιχαλόπουλος, Δ/ντής της Δ.Δ.Ε Κυκλάδων, θα μετακινηθεί από τη Σύρο στη Νάξο με ενδιάμεσο σταθμό τη Μύκονο. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Μιχαλόπουλος Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 7/5/014-8/5/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 3 ο Δ.Σ Νάξου Αρ. Δντών: 11 Τρίτη ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Τετάρτη ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Παρουσιάσεις από τους επιμορφώμενους- Σελίδα 9 από 41

30 Συζήτηση Επιμορφούμενοι Διευθυντές: (11) Μετακινούμενοι Διευθυντές: (1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 0/6/014-03/6/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1 ο Δ.Σ Πάρου Αρ. Δντών: 11 Δευτέρα Ιουνίου ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Τρίτη 3 Ιουνίου ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Παρουσιάσεις από τους επιμορφώμενους- Συζήτηση Επιμορφούμενοι Διευθυντές: (11) Σελίδα 30 από 41

31 Μετακινούμενοι Διευθυντές: (5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 11/6/014-1/6/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ο Δ.Σ Τήνου Αρ. Δντών: 13 Τετάρτη 11 Ιουνίου ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Πέμπτη 1 Ιουνίου ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Παρουσιάσεις από τους επιμορφώμενους- Συζήτηση Επιμορφούμενοι Διευθυντές: (13) Μετακινούμενοι Διευθυντές: (9) Σελίδα 31 από 41

32 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 17/6/014-18/6/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 5 ο Ερμούπολης Αρ. Δντών: 14 Τριτη 17 Ιουνίου ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Τετάρτη 18 Ιουνίου ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Παρουσιάσεις από τους επιμορφώμενους- Συζήτηση Επιμορφούμενοι Διευθυντές: (14) Μετακινούμενοι Διευθυντές: (3) Σελίδα 3 από 41

33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 0/5/014-1/5/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γραφεία Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου Αρ. Δντών: 7 Τρίτη ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Τσιαβός Γεώργιος Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο Τσιαβός Γεώργιος Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης Τσιαβός Γεώργιος Τετάρτη ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ Τσιαβός Γεώργιος Τσιαβός Γεώργιος Παρουσιάσεις από τους επιμορφώμενους- Συζήτηση Τσιαβός Γεώργιος Επιμορφούμενοι Διευθυντές: (7) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΦΜ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Σελίδα 33 από 41

34 Τσιαβός Γεώργιος Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου Τροποποιείται το εγκεκριμένο με την υπ αριθμ. 31/ Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. πρόγραμμα επιμόρφωσης των Δ/ντών σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης και διαμορφώνεται ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 30/5/ Προσέλευση - εγγραφές - παραλαβή φακέλου επιμόρφωσης 30/5/ ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο 30/5/ Διάλειμμα - καφές 30/5/ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης 30/5/ Διάλειμμα 30/5/ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα 31/5/ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ. Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό 31/5/ Διάλειμμα - καφές 31/5/ ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Σελίδα 34 από 41

35 31/5/ Διάλειμμα 31/5/ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα ΚΕΡΚΥΡΑ /6/ /6/ ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Προσέλευση - εγγραφές - παραλαβή φακέλου επιμόρφωσης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο (Π.Ε.) /6/ Διάλειμμα - καφές /6/ ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης (Π.Ε.) /6/ Διάλειμμα /6/ ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα (Π.Ε.) 3/6/ ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3/6/ ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό (Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α'). Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό (Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β') 3/6/ Διάλειμμα - καφές 3/6/ ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 3/6/ ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους(π.ε. ΤΜΗΜΑ Α'). Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους (Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β') Σελίδα 35 από 41

36 3/6/ Διάλειμμα 3/6/ ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα (Π.Ε.) ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 1/6/ Προσέλευση - εγγραφές - παραλαβή φακέλου επιμόρφωσης 1/6/ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο 1/6/ Διάλειμμα - καφές 1/6/ /6/ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΓΙΩΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Δ.Ε.) Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Π.Ε.) 1/6/ Διάλειμμα 1/6/ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΓΙΩΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα 13/6/ ΓΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ. Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Δ.Ε.) 13/6/ ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Π.Ε.) Σελίδα 36 από 41

37 1/6/ Διάλειμμα - καφές 13/6/ /6/ ΓΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Δ.Ε). Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Π.Ε.) 13/6/ Διάλειμμα 13/6/ ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα ΚΕΡΚΥΡΑ 16/6/ /6/ ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ Προσέλευση - εγγραφές - παραλαβή φακέλου επιμόρφωσης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο (Δ.Ε.) 16/6/ Διάλειμμα - καφές 16/6/ ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ 16/6/ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης (Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α') Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης (Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β') 16/6/ Διάλειμμα 16/6/ ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ, ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα Σελίδα 37 από 41

38 17/6/ ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ 17/6/ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ. Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό (Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α'). Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό (Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β') 17/6/ Διάλειμμα - καφές 17/6/ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 17/6/ ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους ( Δ.Ε ΤΜΗΜΑ Α'). Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους ( Δ.Ε ΤΜΗΜΑ Β') 17/6/ Διάλειμμα 17/6/ ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ, ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6/6/ Προσέλευση - εγγραφές - παραλαβή φακέλου επιμόρφωσης 6/6/ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο 6/6/ Διάλειμμα - καφές 6/6/014 6/6/ ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Δ.Ε.) Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Π.Ε.) 6/6/ Διάλειμμα Σελίδα 38 από 41

39 6/6/ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα 7/6/014 7/6/ ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό (ΣΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ Δ.Ε.). Ασκήσεις και Μελέτες Περίπτωσης από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό (ΣΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ Π.Ε.) 7/6/ Διάλειμμα - καφές 7/6/014 7/6/ ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους (ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Δ.Ε). Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους (ΣΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ Π.Ε.) 7/6/ Διάλειμμα 7/6/ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα Σελίδα 39 από 41

40 Τροποποιείται το εγκεκριμένο με την υπ αριθμ. 31/ Πράξη του ΔΣ πρόγραμμα της επιμόρφωσης των Δντών σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης ως προς τα εξής σεμινάρια: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δ/ντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας Αίθουσα εκδηλώσεων στο ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Αριθμός Διευθυντών: 0 Τμήμα 1 Ημερομηνία: 16 &17/6/014 16/6/014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ «Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο» «Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης» Τσιάλος Στέφανος Νάτσης Κων/νος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τσιάλος Στέφανος 17/6/014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ Νάτσης Κων/νος Χουλιάρα Θεοδώρα Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους - Συζήτηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Νάτσης Κων/νος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας Αίθουσα εκδηλώσεων στο ο Λύκειο Ηγουμενίτσας Σύνολο Διευθυντών: 4 Τμήμα 1 Ημερομηνία: & 3/5/014 /5/014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ «Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Κριτήρια, Μέσα, Πλαίσιο» Χουλιάρα Θεοδώρα Σελίδα 40 από 41

41 «Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Αξιολόγησης» ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Δήμος Ανδρέας Χουλιάρα Θεοδώρα 3/5/014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ Τζάνης Ευάγγελος Τζάνης Ευάγγελος Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους - Συζήτηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τζάνης Ευάγγελος» Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει τον προγραμματισμό υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων Β Κύκλου των στελεχών εκπαίδευσης Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης Β Κύκλος» της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη. Στο σημείο αυτό, και ώρα μ.μ., λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Η Γραμματέας Σωτήρης Γκλαβάς Κωνσταντίνα Μάρκου Εκπαιδευτικός αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π. Σελίδα 41 από 41

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ. 5373/6-05-014 Απόσπασμα Πρακτικού 33/6-05-014 Σήμερα, 6 Μαΐου 014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 34/

Απόσπασμα Πρακτικού 34/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 5581/9-05-014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 4/9-05-014 Σήμερα, 9 Μαΐου 014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αρ. πρωτ.: 6024/10-6-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014 Σήμερα, 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Αναρτητέο στο διαδίκτυο αρ. πρωτ.: 2339/13-3-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Σήμερα, 10 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.07 15:49:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙΣ0ΟΞΛΔ-ΕΤΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ...

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ... ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 53/03-11-2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12512/03-11-2015 Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6693/10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 Σήμερα 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 38/

Απόσπασμα Πρακτικού 38/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7968/15-07-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 38/14-07-2015 Σήμερα 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Ρένεση Νικολέττα του Ιωάννη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Θέμα : Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της ΑΕΕ στα σχολεία όλης της χώρας. Σεμινάρια Επιμόρφωσης Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Θέμα : Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της ΑΕΕ στα σχολεία όλης της χώρας. Σεμινάρια Επιμόρφωσης Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου Πόλη : 69133

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 37/07-07-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 37/07-07-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.07.08 3:22:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΓΦΟΞΛΔ-8ΛΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7768/08-07-205

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Το με αριθμ. Φ.2.4/2766/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, «Στοιχεία καταλήψεων». Αποφασίζουμε

6. Το με αριθμ. Φ.2.4/2766/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, «Στοιχεία καταλήψεων». Αποφασίζουμε ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΘΛΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή: 03-04-2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Πόλη: 59200 Νάουσα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 227-17/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 27-01/10-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 15/

Απόσπασμα Πρακτικού 15/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3628/13-05-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 15/12-05-2016 Σήμερα 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 0 0 1 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 216 0 0 105 321 Μονάδες 1 1 2 0 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 303 195

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. Αριθ. απόφασης 132-13/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 44/

Απόσπασμα Πρακτικού 44/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8458/04-11-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 44/03-11-2016 Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 17/

Απόσπασμα Πρακτικού 17/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3940/26-05-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 17/26-05-2016 Σήμερα 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΦ9-8ΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 12074 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Οι πίνακες με τους 116 νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Οι πίνακες με τους 116 νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 755-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 26/9-02/10/2017 Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 26/9-02/10/2017 Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 26/9-02/10/2017 Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 Καλημέρα και καλό μήνα, Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ Δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση. Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 25/

Απόσπασμα Πρακτικού 25/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3976/27-06-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 25/23-06-2017 Σήμερα 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10 ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-0-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 101-04/19-0-014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----------

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων με θέμα τις δημιουργικές εργασίες».

Θέμα: «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων με θέμα τις δημιουργικές εργασίες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 25-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Αριθμ. Πρωτ.: 94 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ) ΛΑΜΙΑΣ Προς: Όπως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Αρκαδίου 8 35131 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 155-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στοιχεία Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στοιχεία Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 66100, 2521351424-9 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 20/

Απόσπασμα Πρακτικού 20/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2849/05-05-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/04-05-2017 Σήμερα 4 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 12-09-2017 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.3 /6021Α Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 211-19/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Έγκριση επιμορφωτικής δραστηριότητας».

ΘΕΜΑ : «Έγκριση επιμορφωτικής δραστηριότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ----- Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ. Πόλη : 69133 Κομοτηνή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Διά Βίου Μάθηση αρωγός στην αντιμετώπιση της κρίσης»

«Η Διά Βίου Μάθηση αρωγός στην αντιμετώπιση της κρίσης» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Με την ολοκλήρωση του Έργου «INSTALL- INNOVATIVE STRATEGY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6351/01-08-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 30/28-07-2016 Σήμερα 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 98-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 400-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 16-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες : Αθ. Σιδηροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά. Αριθ. Απόφασης 32-3/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 809-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/31-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 51-3/31-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 16-8-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: Φ.22.2/6322 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 196-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : E- mail : Πληροφορίες : Ζαφειροπούλου Θεοδώρα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : E- mail : Πληροφορίες : Ζαφειροπούλου Θεοδώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα