Απόσπασμα Πρακτικού 34/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Πρακτικού 34/"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 5581/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 4/ Σήμερα, 9 Μαΐου 014, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 6, Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση: ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Παρασκευάς Γιαλούρης, Ηλίας Ματσαγγούρας, Ιωάννης Αντωνίου, Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος και Τύπας. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Αναστασία Τζέλη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων Β Κύκλου των στελεχών εκπαίδευσης των Περιφερειών Κρήτης και Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης Β Κύκλος» της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» κ. Μαρία Νίκα έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ. Δ.Σ.: 151/ ): «Στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος» της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ 45588, πρόκειται να υλοποιηθούν σεμινάρια επιμόρφωσης των Διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το Π.Δ. 15, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά Σελίδα 1 από 5

2 με το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης, καθώς και να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και την χρήση τους. Το περιεχόμενο, η διάρκεια και η μεθοδολογία της επιμόρφωσης για την κάθε ομάδα στόχο προσδιορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Επιστημονικού Συντονισμού της Πράξης σε συνεργασία με την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή με βάση το Π.Δ. 15. Σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4, οι επιμορφωτές του Β Κύκλου επιμόρφωσης ορίζονται μετά από εισήγηση των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης και έγκριση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και μπορεί να είναι Περιφερειακοί Δ/ντές ή Δ/ντές Εκπ/σης της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί κατά τον Α Κύκλο, καθώς και οι Επιμορφωτές του Α Κύκλου της Επιμόρφωσης στελεχών. Επίσης, μπορούν να είναι Σχ. Σύμβουλοι της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί κατά τον Α Κύκλο και έχουν υπηρετήσει σε διοικητική θέση. Η αμοιβή τους ορίζεται στα 0 / ώρα. Η επιμόρφωση των Δ/ντών σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτική. Η επιμόρφωση θα είναι διήμερη, συνολικής διάρκειας 1 ωρών. Ο Β κύκλος επιμόρφωσης θα διεξαχθεί στους κατά τόπους νομούς/διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας και θα αξιοποιήσει τις υποδομές και τον μηχανισμό των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην έδρα του νομού είτε εξακτινωμένα σε διαφορετικές περιοχές εντός του νομού, προς εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων. Σε περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατή η δια ζώσης επιμόρφωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με την ευθύνη των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης. Και στις δύο περιπτώσεις θα αξιοποιηθεί από τους επιμορφωτές το έντυπο και ψηφιακό που έχει παραχθεί ειδικά για την επιμόρφωση των Διευθυντών σχολικών μονάδων και θα αποσταλεί στις Περιφερειακές Ομάδες Διοίκησης προκειμένου να το παραδώσουν στους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους. Την ευθύνη για τη διοργάνωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης έχουν οι Περιφερειακές Ομάδες Διοίκησης. Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 προβλέπονται και «Υπηρεσίες μετακίνησης και διαμονής και ημιδιατροφής των εμπλεκομένων στον Β Κύκλο επιμόρφωσης» (Δράση ). Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης, οι οποίες θα αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης των μετακινήσεων, της έκδοσης των απαιτούμενων εντολών μετακίνησης, της οργάνωσης της διαμονής και διατροφής, τη συγκέντρωση και αποστολή των σχετικών παραστατικών για την αποπληρωμή τους κ.λπ.. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και οι ημερήσιες αποζημιώσεις κατά περίπτωση θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη και συγκεκριμένα από το Υποέργο 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος». Συνημμένα στο Παράρτημα υποβάλλονται για έγκριση τα προγράμματα επιμόρφωσης του Β Κύκλου των Περιφερειών Κρήτης και Θεσσαλίας. Σελίδα από 5

3 Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι: 1) την έγκριση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των Περιφερειών Κρήτης και Θεσσαλίας σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης, ) την έγκριση ανάθεσης επιμορφωτικού έργου στα στελέχη εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος, ) την έγκριση κάλυψης των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και της ημερήσιας αποζημίωσης όλων των εμπλεκόμενων που θα μετακινηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη και συγκεκριμένα από το Υποέργο 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος», σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. Την ευθύνη έκδοσης των εντολών μετακίνησης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών εκπαίδευσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 06/06/014 & 10/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 8 ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αρ. Δ/ντών: 41 ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τσικαλάκη Κυριακή Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Τσικαλάκη Κυριακή «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Τσικαλάκη Κυριακή Τσικαλάκη Κυριακή Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Τσικαλάκη Κυριακή Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Τσικαλάκη Κυριακή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 11/06/014-1/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:8 ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αρ. Δ/ντών: 41 Σελίδα από 5

4 ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τσικαλάκη Κυριακή Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Τσικαλάκη Κυριακή «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Τσικαλάκη Κυριακή Τσικαλάκη Κυριακή Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Τσικαλάκη Κυριακή Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Τσικαλάκη Κυριακή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 16/06/014-17/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:8 ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αρ. Δ/ντών: 41 ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τσικαλάκη Κυριακή Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Τσικαλάκη Κυριακή «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Τσικαλάκη Κυριακή Τσικαλάκη Κυριακή Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Τσικαλάκη Κυριακή Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Τσικαλάκη Κυριακή ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Τσικαλάκη Κυριακή Δ/ντρια Αθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου 6 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1/06/014 & 16/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΓΕ.Λ. Αρκαλοχωρίου Αρ. Δ/ντών: Μανουσάκης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Μανουσάκης «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Σελίδα 4 από 5

5 Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 17/06/014 & 18/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΓΕΛ Μοιρών Αρ. Δντών: Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 19/06/014 & 0/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 6 ο ΕΠΑΛ Αρ. Δ/ντών: 5 Σελίδα 5 από 5 Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: /06/014 & 4/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Δντών: 5 Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από

6 Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5/06/014 & 6/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 Ο ΕΠΑΛ (ΕΠΑΣ) Αρ. Δντών: 5 Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης Μανουσάκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Μανουσάκης Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου 60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 0/06/014 & 0/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 8 ου Δημ. Σχολείο Χανίων Αρ. Δ/ντών: Ποντικάκης Ηλίας Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Σελίδα 6 από 5

7 Ποντικάκης Ηλίας «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Ποντικάκης Ηλίας Ποντικάκης Ηλίας Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Ποντικάκης Ηλίας Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Ποντικάκης Ηλίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 04/06/014-05/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 8 ου Δημ. Σχολείο Χανίων Αρ. Δντών: Ποντικάκης Ηλίας Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Ποντικάκης Ηλίας «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Ποντικάκης Ηλίας Ποντικάκης Ηλίας Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Ποντικάκης Ηλίας Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Ποντικάκης Ηλίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ποντικάκης Ηλίας Δ/ντης Αθμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων 4 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 16/06/014 & 17/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Κολυμπάρι Χανίων Αρ. Δ/ντών: Μ. Μαραγκάκης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Μ. Μαραγκάκης «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Μ. Μαραγκάκης Μ. Μαραγκάκης Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Σελίδα 7 από 5

8 Μ. Μαραγκάκης Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Μ. Μαραγκάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 19/06/014 & 0/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Χανιά Αρ. Δ/ντών: Μ. Μαραγκάκης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Μ. Μαραγκάκης «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Μ. Μαραγκάκης Μ. Μαραγκάκης Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Μ. Μαραγκάκης Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Μ. Μαραγκάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: /06/014 & 4/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Χανία Αρ. Δντών: Μ. Μαραγκάκης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Μ. Μαραγκάκης «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Μ. Μαραγκάκης Μ. Μαραγκάκης Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Μ. Μαραγκάκης Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Μ. Μαραγκάκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Μ. Μαραγκάκης Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Σελίδα 8 από 5

9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 0/06/014 & 04/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 15 ου Δημ. Σχολείο Ρεθύμνης Αρ. Δ/ντών: Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 05/06/014-06/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 15 ου Δημ. Σχολείο Ρεθύμνης Αρ. Δ/ντών: 19 Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος Κοντογιάννης Ευστάθιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Κοντογιάννης Ευστάθιος Δ/ντης Αθμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου 4 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 16/06/014 & 17/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αίθουσα «Εμμ. Κριαράς» στο Π. Πειραματικό ΓΕ.Λ. Π.Κ Αρ. Δ/ντών: 16 Σελίδα 9 από 5

10 Ταξάκης Αντρέας Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Ταξάκης Αντρέας «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Ταξάκης Αντρέας Ταξάκης Αντρέας Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Ταξάκης Αντρέας Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Ταξάκης Αντρέας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: /06/014 & 4/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αίθουσα «Εμμ. Κριαράς» στο Π. Πειραματικό ΓΕ.Λ. Π.Κ Αρ. Δ/ντών: Ταξάκης Αντρέας Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Ταξάκης Αντρέας «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Ταξάκης Αντρέας Ταξάκης Αντρέας Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Ταξάκης Αντρέας Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Ταξάκης Αντρέας ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ταξάκης Αντρέας Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 04/06/014 & 05/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 4ο Δ. Σχ. Σητείας Αρ. Δ/ντών: Μπαρμπεράκης Εμμ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Σελίδα 10 από 5

11 Μπαρμπεράκης Εμμ «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Μπαρμπεράκης Εμμ Μπαρμπεράκης Εμμ Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Μπαρμπεράκης Εμμ Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Μπαρμπεράκης Εμμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 10/06/014-11/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1ο Δ. Σχ. Αγ. Νικολάου Αρ. Δ/ντών: Μπαρμπεράκης Εμμ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Μπαρμπεράκης Εμμ «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Μπαρμπεράκης Εμμ Μπαρμπεράκης Εμμ Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Μπαρμπεράκης Εμμ Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Μπαρμπεράκης Εμμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 17/06/014-18/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1ο Δ. Σχ. Ιεράπετρας Αρ. Δ/ντών: Μπαρμπεράκης Εμμ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Μπαρμπεράκης Εμμ «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Μπαρμπεράκης Εμμ Μπαρμπεράκης Εμμ Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Μπαρμπεράκης Εμμ Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Μπαρμπεράκης Εμμ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Μπαρμπεράκης Εμμ. Δ/ντης Αθμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου 6 Σελίδα 11 από 5

12 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 16/06/014 & 17/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Αρ. Δ/ντών: Σταμέλος Ιωάννης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Σταμέλος Ιωάννης «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Σταμέλος Ιωάννης Σταμέλος Ιωάννης Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Σταμέλος Ιωάννης Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Σταμέλος Ιωάννης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: /06/014 & 4/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Αρ. Δ/ντών: Σταμέλος Ιωάννης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Σταμέλος Ιωάννης «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Σταμέλος Ιωάννης Σταμέλος Ιωάννης Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Σταμέλος Ιωάννης Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Σταμέλος Ιωάννης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 18/06/014 & 19/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Κτίριο Πρώην Νομαρχίας Λασιθίου Αρ. Δ/ντών: Σταμέλος Ιωάννης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, Σταμέλος Ιωάννης «Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και Σταμέλος Ιωάννης Σελίδα 1 από 5

13 Σταμέλος Ιωάννης Βιωματικό εργαστήριο. Ασκήσεις και Μελέτες Σταμέλος Ιωάννης Βιωματικό Εργαστήριο. Παρουσιάσεις από Σταμέλος Ιωάννης ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Σταμέλος Ιωάννης Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 04/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5 ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας Τμήμα Κ1 Αρ. Δ/ντών: ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 05/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Καρδίτσας Τμήμα Κ Αρ. Δ/ντών: ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Σελίδα 1 από 5

14 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 06/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5 ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας Τμήμα Κ1 Αρ. Δ/ντών: ΑΓΑΠΗΤΟΥ Π. Βιωματικό εργαστήριο ΖΙΑΚΑ Β. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 06/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5 ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας Τμήμα Κ Αρ. Δ/ντών: ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. Βιωματικό εργαστήριο ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 0-04/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 10 ο Δημ. Σχολείο Τρικάλων Τμήμα Τ1 Αρ. Δ/ντών: ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜ Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΧΡ. Βιωματικό εργαστήριο Σελίδα 14 από 5

15 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 0-04/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 10 ο Δημ. Σχολείο Τρικάλων Τμήμα Τ Αρ. Δ/ντών: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΧΡ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΡ. Βιωματικό εργαστήριο ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 11-1/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 9 ο Δημ. Σχολείο Βόλου Τμήμα Μ1 Αρ. Δ/ντών: ΜΗΤΣΙΑΝΗ Θ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΑΤΖΗ Μ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΑΤΖΗ Μ ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚ. Βιωματικό εργαστήριο ΖΙΑΚΑ Β. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Σελίδα 15 από 5

16 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 11-1/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 9 ο Δημ. Σχολείο Βόλου Τμήμα Μ Αρ. Δ/ντών: ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΝΗ Θ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚ ΧΑΤΖΗ Μ. Βιωματικό εργαστήριο ΑΓΑΠΗΤΟΥ Π. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 11-1/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 9 ο Δημ. Σχολείο Βόλου Τμήμα Μ Αρ. Δ/ντών: ΧΑΤΖΗ Μ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΝΗ Θ ΜΗΤΣΙΑΝΗ Θ. Βιωματικό εργαστήριο ΜΗΤΣΙΑΝΗ Θ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 16-17/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο Δημ. Σχολείο Σκιάθου Τμήμα Μ4 (ΜΙΚΤΟ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ) Αρ. Δ/ντών: 11 Σελίδα 16 από 5

17 ΜΗΤΣΙΑΝΗ Θ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΡ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΖΙΑΚΑ ΒΑΣ ΔΟΔΟΝΖΑΚΗΣ Γ. Βιωματικό εργαστήριο ΖΙΑΚΑ ΒΑΣ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 10-11/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 4 ο Δημ. Σχολείο Λάρισας Τμήμα Λ1 Αρ. Δ/ντών: ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Π. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜ. Βιωματικό εργαστήριο ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 10-11/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 4 ο Δημ. Σχολείο Λάρισας Τμήμα Λ Αρ. Δ/ντών: ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σελίδα 17 από 5

18 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Π ΑΓΑΠΗΤΟΥ Π. Βιωματικό εργαστήριο ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 10-11/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 4 ο Δημ. Σχολείο Λάρισας Τμήμα Λ Αρ. Δ/ντών: ΑΓΑΠΗΤΟΥ Π. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣ. Βιωματικό εργαστήριο ΖΙΑΚΑ ΒΑΣ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 19-0/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ο Δημ. Σχολείο Ελασσόνας Τμήμα Λ4 (ΜΙΚΤΟ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ) Αρ. Δ/ντών: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Μ. Σελίδα 18 από 5

19 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Βιωματικό εργαστήριο ΑΓΑΠΗΤΟΥ Π. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Δ/ΝΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 19/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο ΓΕΛ Καρδίτσας Τμήμα Κ1 Αρ. Δ/ντών: ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΘΩΜΑΣ «Ανάλυση Κριτηρίων» από το έντυπο επιμορφωτικό Σελίδα 19 από ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: /06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο ΓΕΛ Καρδίτσας Τμήμα Κ Αρ. Δ/ντών: ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο ΓΕΛ Καρδίτσας

20 Τμήμα Κ1 Αρ. Δ/ντών: ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Βιωματικό εργαστήριο ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο ΓΕΛ Καρδίτσας Τμήμα Κ Αρ. Δ/ντών: ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Θ. Βιωματικό εργαστήριο ΖΙΑΚΑ Β. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 19-0/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο ΓΕΛ Τρικάλων Τμήμα Τ1 Αρ. Δ/ντών: ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Σελίδα 0 από ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔ ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔ. Βιωματικό εργαστήριο ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 19-0/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 1 ο ΓΕΛ Τρικάλων Τμήμα Τ Αρ. Δ/ντών:

21 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Βιωματικό εργαστήριο ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: /06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τμήμα Μ1 Αρ. Δ/ντών: ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 4/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τμήμα Μ Αρ. Δ/ντών: ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Σελίδα 1 από 5

22 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τμήμα Μ1 Αρ. Δ/ντών: ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 6/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τμήμα Μ1 Αρ. Δ/ντών: ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. Βιωματικό εργαστήριο ΔΟΔΟΝΤΖΑΚΗΣ Γ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 6/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τμήμα Μ Αρ. Δ/ντών: ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Θ. Βιωματικό εργαστήριο ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Θ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 6/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τμήμα Μ Αρ. Δ/ντών: 6 Σελίδα από 5

23 ΖΙΑΚΑ Β. Βιωματικό εργαστήριο ΖΙΑΚΑ Β. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: & 4/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Μουσικό Σχολείο Λάρισας Τμήμα Λ1 Αρ. Δ/ντών: ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σ ΑΘ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓ. Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΘ. Βιωματικό εργαστήριο ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΘ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: & 4/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Μουσικό Σχολείο Λάρισας Τμήμα Λ Αρ. Δ/ντών: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και Σ ΑΘ. Σελίδα από ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ

24 Σ ΑΘ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ Α. Βιωματικό εργαστήριο ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: & 4/06/014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Μουσικό Σχολείο Λάρισας Τμήμα Λ Αρ. Δ/ντών: ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και ΔΗΜ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ Α ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓ. Βιωματικό εργαστήριο ΖΙΑΚΑ ΒΑΣ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Μητσιάδη Ευθυμία Δ/ντρια Αθμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας 1 Ζιάκα Βασιλική Περ. Δ/ντρια 5 Καφανέλης Χαράλαμπος Δ/ντής Αθμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων 9 Καραθάνος Δημήτριος Σχολ. Σύμβουλος 4 Μπουλούμπασης Χρήστος Σχολ. Σύμβουλος 5 Αγαπητού Παρασκευή Προϊσταμένη ΤΕΠΚ Μητσιάνη Θεοδώρα Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας 14 Μαλαμίτσα Αικατερίνη Σχολ. Σύμβουλος 9 Χατζή Μαρία Σχολ. Σύμβουλος 9 Δοδοντζάκης Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας 7 Σακελαρίου Βασίλειος Δ/ντής Αθμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας 14 Καραδήμος Δημήτριος Σχολ. Σύμβουλος 9 Παπαδοπούλου Μαρία Σχολ. Σύμβουλος 7 Καρανίκας Θωμάς Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. 18 Μπεχλιβάνης Θωμάς Προϊστάμενος ΤΕΠΚ 15 Σελίδα 4 από 5

25 Τσέλιος Θεόδωρος Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων 1 Μπλιούμης Αντώνιος Σχολ. Σύμβουλος 6 Κοτρώτσιου Ευαγγελία Σχολ. Σύμβουλος Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας 1 Κολοκοτρώνης Δημ. Σχολ. Σύμβουλος 6 Φούντα Αγγελική Σχολ. Σύμβουλος 9» Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει: 1) την έγκριση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των Περιφερειών Κρήτης και Θεσσαλίας σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης, ) την έγκριση ανάθεσης επιμορφωτικού έργου στα στελέχη εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα και ) την έγκριση κάλυψης των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και της ημερήσιας αποζημίωσης όλων των εμπλεκόμενων που θα μετακινηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη και συγκεκριμένα από το Υποέργο 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος», σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. Την ευθύνη έκδοσης των εντολών μετακίνησης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό, και ώρα 1.10, λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Η Γραμματέας Σωτήριος Γκλαβάς Αναστασία Τζέλη Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός Σελίδα 5 από 5

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ. 5373/6-05-014 Απόσπασμα Πρακτικού 33/6-05-014 Σήμερα, 6 Μαΐου 014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αρ. πρωτ.: 6024/10-6-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014 Σήμερα, 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απόσπασμα Πρακτικού 32/

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απόσπασμα Πρακτικού 32/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 3/19-05-014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 5166/19-05-014 Σήμερα, 19 Μαΐου 014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.07 15:49:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙΣ0ΟΞΛΔ-ΕΤΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Αναρτητέο στο διαδίκτυο αρ. πρωτ.: 2339/13-3-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Σήμερα, 10 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ...

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ... ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 53/03-11-2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12512/03-11-2015 Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης

Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ. - Πόλη : 71306 Ηράκλειο Κρήτης Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6693/10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 Σήμερα 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 37/07-07-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 37/07-07-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.07.08 3:22:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΓΦΟΞΛΔ-8ΛΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7768/08-07-205

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 38/

Απόσπασμα Πρακτικού 38/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7968/15-07-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 38/14-07-2015 Σήμερα 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: 1. κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νομών Ηρακλείου-Λασιθίου

Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: 1. κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νομών Ηρακλείου-Λασιθίου Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----- ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 16 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: στο πλαίσιο των καθηκόντων της καλεί

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: στο πλαίσιο των καθηκόντων της καλεί Ηράκλειο, 24-02-2014 Αρ. Πρωτ: 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----- ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 16 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 17/

Απόσπασμα Πρακτικού 17/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3940/26-05-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 17/26-05-2016 Σήμερα 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο, 05-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Θεσ/νίκη Αρ. Πρωτ.: 1476

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.  Θεσ/νίκη Αρ. Πρωτ.: 1476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 15/

Απόσπασμα Πρακτικού 15/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3628/13-05-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 15/12-05-2016 Σήμερα 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 20/

Απόσπασμα Πρακτικού 20/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2849/05-05-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/04-05-2017 Σήμερα 4 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΦ9-8ΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 12074 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας

Θέμα : Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Βαλιάζη Μαριλη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 25/

Απόσπασμα Πρακτικού 25/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3976/27-06-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 25/23-06-2017 Σήμερα 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 1075/28-01-2015 Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015 Σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 12 η μεσημβρινή, στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 518/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης τριακοσίων ευρώ (300,00 ),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες : Αθ. Σιδηροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 10-11-2016 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Λάρισα: Αρ. πρωτ:1238 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Λάρισα: Αρ. πρωτ:1238 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://pde.thess.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4949/28-07-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 30/27-07-2017 Σήμερα 27 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015 ΘΕΜΑ: 53 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 44/

Απόσπασμα Πρακτικού 44/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8458/04-11-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 44/03-11-2016 Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 31/

Απόσπασμα Πρακτικού 31/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6357/01-08-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 31/01-08-2016 Σήμερα 1 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Έχοντας υπόψη:

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Θέμα : Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της ΑΕΕ στα σχολεία όλης της χώρας. Σεμινάρια Επιμόρφωσης Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 412 22 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΒΠ κ. ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14-12-2016 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 560/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Συγκρότηση συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Καστοριάς: Αναζητώντας την Αειφορία στους Δρόμους του Νερού»

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Καστοριάς: Αναζητώντας την Αειφορία στους Δρόμους του Νερού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ --------- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Tρίκαλα, 27/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 55/Φ.27. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση ΣΕΠΕΔ Γραφείο Π.Ε.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Tρίκαλα, 27/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 55/Φ.27. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση ΣΕΠΕΔ Γραφείο Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Περτούλι Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πράξης Συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 4/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Απόσπασμα Πρακτικού 4/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 545/27-01-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 4/26-01-2017 Σήμερα 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 53/

Απόσπασμα Πρακτικού 53/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9787/23-12-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 53/23-12-2016 Σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο γραφείο του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 42/ Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 42/ Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8259/25-10-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 42/20-10-2016 Σήμερα 20 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Θέμα : Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της ΑΕΕ στα σχολεία όλης της χώρας. Σεμινάρια Επιμόρφωσης Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως εκπαιδευτικής άδειας, για το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1021/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 7/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1021/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 7/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1021/17-02-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 7/16-02-2017 Σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Καστοριάς με θέμα: Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Καστοριάς με θέμα: Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ --------- ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. : Αθήνα,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. : Αθήνα, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι Τ.Κ. : 115 21 Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr Πληροφορίες : Σπυρίδων Δουκάκης, ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26.04.2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 40/

Απόσπασμα Πρακτικού 40/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6648/06-10-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 40/05-10-2017 Σήμερα 5 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συγκρότηση του ΔΣ Σχολικής Επιτροπής μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων Ορισμός Οικονομικού Διαχειριστή.

1. Συγκρότηση του ΔΣ Σχολικής Επιτροπής μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων Ορισμός Οικονομικού Διαχειριστή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά : 14-11-2014 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. : 705 Δ/νση: Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41786 e-mail: schepitropi2@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. Αριθ. απόφασης 132-13/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Ρένεση Νικολέττα του Ιωάννη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : E- mail : Πληροφορίες : Ζαφειροπούλου Θεοδώρα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : E- mail : Πληροφορίες : Ζαφειροπούλου Θεοδώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔIOIKHTIKHΣ & OIKONOMIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ K ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Πόλη: 59200 Νάουσα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΚ. 1 ΑΓΕΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 70 1 Ο Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 60 3 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Kνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Μονάδα Ε «Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-03-2015 Αριθμ. Πρωτ:304 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 5 ο : Πρόσληψη Δικηγόρου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΘΕΜΑ: 36 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6351/01-08-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 30/28-07-2016 Σήμερα 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΘΕΜΑ 34 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα