ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας» Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ (ΕΣΕΚΤ) Source: European Commission

2 Γιατί χρειαζόμαστε τη συστηματική και έγκυρη ανάπτυξη συστήματος δεικτών ΕΤΑΚ; Διεθνής Εμπειρία: Προβλήματα ορισμών, μέτρησης, σύγκρισης. Η εξέλιξη της θεωρητικής προσέγγισης. Ραγδαία ανάπτυξη δεικτών STI (Science, Technology, Innovation). Αυξημένο ενδιαφέρον κοινής γνώμης, σχεδιασμός evidence-based public polices, επιχειρηματικές στρατηγικές (ανταγωνισμός που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία). Το ελληνικό πρόβλημα Το πρόβλημα της αξιόπιστης τεκμηρίωσης των δημόσιων πολιτικών που αναφέρονται στην Εκπαίδευση, την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Καινοτομία, τη Διάχυση της Γνώσης, της Επιχειρηματικότητας Εντάσεως Γνώσης, αλλά και της διαμόρφωσης του δημοσίου διαλόγου γι αυτά τα θέματα. Αναζήτησης ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την ελληνική οικονομία που θα στηρίζεται περισσότερο στη γνώση. 2

3 Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτών ΕΤΑΚ (STI indicators) Το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο: Σχεδόν ομοφωνία των αναλυτών και των διαμορφωτών πολιτικής για τη σημασία της γνώσης, της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας και της καινοτομίας για την μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση. Η πρώτη απόπειρα μέτρησης των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη στη Βρεταννία από τον J.D. Bernal το 1939 (0.1 έως 0.2% του ΑΕΠ) Ανάπτυξη εθνικών στατιστικών STI: Από τις πρώτες έρευνες του National Science Foundation στις ΗΠΑ ση δεκαετία του 1950, την πρώτη έρευνα για την καινοτομία στη βρετανική βιομηχανία από το National Institute for Economic and Social Research (Chris Freeman) έως την προσπάθεια στον Καναδά (2006) για τη μέτρηση της επίπτωσης των επενδύσεων σε Ε&Τ στην οικονομική επίδοση της χώρας. 3

4 Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτών ΕΤΑΚ (STI indicators) [ συνεχ ] Από τη δεκαετία του 1960 συστηματική προσπάθεια από τον ΟΟΣΑ: Ιούνιος 1963: Συνάντηση εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ με το NESTI group (National Experts on Science and Technology Indicators) στην Villa Falconieri στο Frascati της Ιταλίας που με βάση την εισήγηση του Chris Freeman κατέληξε στην πρώτη έκδοση του περίφημου Frascati Manual [ The Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development]. Το εγχειρίδιο - που έκτοτε αναθεωρήθηκε πολλές φορές- καθιέρωσε τους θεμελιώδεις ορισμούς και τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη στατιστικών μέτρησης της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας. Στα χρόνια που ακολούθησαν ο ΟΟΣΑ και το NESTI group ανέπτυξαν ένα ρεύμα εργασιών σχετικών με δείκτες STI και μια σειρά εγχειριδίων γνωστών ως Frascati Family για τη μέτρηση του R&D (Frascati Manual), της καινοτομίας (Oslo Manual), των ανθρώπινων πόρων (Canberra Manual), του τεχνολογικού ισοζυγίου πληρωμών, και των πατεντών. 4

5 Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτών ΕΤΑΚ (STI indicators) [ συνεχ ] Η καθιέρωση των ερευνών CIS (Community Innovation Survey) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. O πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στο ύψος του 3% του ΑΕΠ. Η ραγδαία αύξηση στη διάρκεια της τελευταίας εικοσιπενταετίας των δεκτών ΕΤΑΚ είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα: των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ το ενδιαφέρον των φορέων της δημόσιας πολιτικής (επένδυση στη γνώση και σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ) αλλά και του κόσμου των επιχειρήσεων (σύγχρονος ανταγωνισμός που βασίζεται στην καινοτομία) Αυξημένη απαίτηση- από κύκλους της δημόσιας πολιτικής, ερευνητές αλλά και επιχειρηματικούς κύκλους- για ποσοτική αποτίμηση και παρακολούθηση του μεγέθους και της εξέλιξης της δέσμευσης πόρων σε Ε&Τ, αλλά και για την κατανόηση της αποτελεσματικής χρήσης τους 5

6 Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτών ΕΤΑΚ (STI indicators) [ συνεχ ] Δύσκολη η μέτρηση Τα προβλήματα μέτρησης κοινωνικο-οικονομικών δεικτών δεν αφορούν αποκλειστικά το STI Σύστημα. Ας δούμε πόσες δυσκολίες και ατέλειες υπάρχουν π.χ. για τη μέτρηση του πιο πολύ-χρησιμοποιούμενου οικονομικού μεγέθους, του ΑΕΠ. Δυσκολότερες οι διεθνείς συγκρίσεις Το πρόβλημα των «υποσημειώσεων» που προκύπτει από διαφορετικούς ορισμούς, διαφορετικές ταξινομήσεις και μετρήσεις των περισσότερων STI δεικτών. Αναγκαία η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης για την τεκμηρίωση και την παρακολούθηση της υλοποίησης ενός συστήματος πολιτικών STID. 6

7 Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτών ΕΤΑΚ (STI indicators) [ συνεχ ] Όμως, προσοχή στην χρήση και την κακομεταχείριση των δεικτών ΕΤΑΚ. Η άκριτη χρήση δεικτών εισροών ως υποκατάστατων δεικτών εκροών. Τι κρύβεται πίσω από τα συνολικά μεγέθη. Προσεκτική χρήση με επίγνωση των ορίων και των περιορισμών τους. Αναγκαία η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωσή τους. 7

8 Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτών ΕΤΑΚ (STI indicators) [ συνεχ ] Ανάγκη διεύρυνσης των δεικτών Ε&Τ σε δείκτες ΕΤΑΚ (STI) που περιλαμβάνουν και την καινοτομία και τις διασυνδέσεις της με τη δυναμική της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης. Το σύστημα ΕΤΑΚ (STI) συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται χαρακτηριστικά και σύνορα (όρια) που ήσαν σημαντικά στον 20 ο αιώνα σήμερα χάνουν τη σημασία τους και μπορούν να δράσουν αποπροσανατολιστικά. 8

9 Δείκτες Καταγραφής, Μέτρησης & Αξιολόγησης Ερευνητικής Δραστηριότητας Δείκτες επιστημονικών δημοσιεύσεων αριθμός δημοσιεύσεων και αναφορών δείκτες απήχησης βαθμός συνεργασιών επιστημονικές περιοχές αριστείας bibliometrics Δείκτες υλοποίησης ερευνητικών έργων εθνικά/ ευρωπαϊκά κύριοι ερευνητές ερευνητικά αποτελέσματα και αξιοποίησή τους ερευνητικές περιοχές διασύνδεση με επιχειρηματική κοινότητα scientometrics Δείκτες από ενιαία ερευνητική υποδομή research e-infrastructure- συλλογής και διάθεσης περιεχομένου του ΕΚΤ webometrics περιεχόμενο ιστοσελίδων ερευνητικού/ ακαδημαϊκού περιεχομένου διασυνδέσεις (links) στοιχεία προσπέλασης στοιχεία χρηστών 9

10 Αναγκαιότητα δημιουργίας ελληνικού reference index για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ) Αποτύπωση και αξιολόγηση της έρευνας στις ΑΚΕ με τυποποιημένο και μετρήσιμο τρόπο (βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων) Προώθηση της έρευνας που παράγεται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ελληνική γλώσσα Ένταξη ελληνικής παραγωγής σε ευρύτερα δίκτυα (διεθνοποίηση) Πρόβλημα: πολύ λίγα ελληνικά περιοδικά ευρετηριάζονται στις διεθνείς λίστες Συντονισμός με ευρωπαϊκές προσπάθειες, όπως αυτή της ESF με το European Reference Index for the Humanities (ERIH) Παγκόσμιο citation index για τις κοινωνικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια 10

11 Δράσεις ΕΚΤ για τη δημιουργία ελληνικού reference index για τις ΑΚΕ Βιβλιομετρική λίστα ελληνικών επιστημονικών εκδόσεων (βιβλίων και μονογραφιών) στις ΑΚΕ Καταγραφή και αποτίμηση διαδικασιών αξιολόγησης των παραπάνω εκδόσεων σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές και τις προδιαγραφές της ESF Ένταξη εκδόσεων στην υποδομή ΕΚΤ (επιλογή και παραμετροποίηση υπαρχόντων συστημάτων και διασύνδεση με αποθετήρια ή/και άλλα συστήματα) Δυνατότητα υπολογισμού πρακτικών ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για στήριξη λειτουργίας του reference index και δημιουργίας citation index Πλάνο επιχειρησιακών δράσεων και επικοινωνιακής πολιτικής ΕΚΤ για τη δημιουργία Γιάννης του Καλογήρου, ελληνικού καθηγητής ΕΜΠ, reference index 11

12 Δράσεις ΕΚΤ για την εξαγωγή δεικτών υλοποίησης ερευνητικών έργων (scientometrics) Ανάπτυξη υποδομής συστημάτων CRIS (ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα) Μνημόνιο Συνεργασίας με ΣΕΑΒ για: Διαλειτουργικότητα ΕΑΔΔ με ιδρυματικά αποθετήρια Διασύνδεση συσσωρευτή πληροφοριών CRIS του ΕΚΤ με ιδρυματικά συστήματα CRIS Δυνατότητα εξαγωγής πληθώρας δεικτών σχετικών με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, π.χ. αριθμούς ερευνητών, δομή ερευνητικών οργανισμών, χρηματοδότησης 12

13 Δράσεις ΕΚΤ και δυνατότητα εξαγωγής δεικτών (webometrics) από την ενιαία υποδομή του Συσσώρευση ελληνικού περιεχομένου Ανάπτυξη συστήματος συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου (content aggregator) (ΕΠΣΕΤ - Κοινωνικά Δίκτυα) Νέο έργο για την ανάπτυξη Πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου (ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) Διεύρυνση συνεργασιών ΕΚΤ με φορείς που διαθέτουν περιεχόμενο Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για το διαθέσιμο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο και για τη χρήση/ προσπέλασή του από διαδικτυακούς χρήστες 13

14 Σχεδιασμός δράσεων ΕΚΤ για νέα βιβλιομετρική ανάλυση Χρονική επέκταση μετά το 2010 Διεύρυνση βάσεων δεδομένων (εκτός WoS και Scopus) Διεύρυνση επιπλέον θεμάτων Εντοπισμός περιοχών επιστημονικής αριστείας (ανά ινστιτούτο, ερευνητική ομάδα) Περαιτέρω διερεύνηση και εμβάθυνση συνεργασιών που αναπτύσσονται μεταξύ των ελληνικών φορέων & διασύνδεσή τους με φορείς από το εξωτερικό Αξιοποίηση πληροφορίας citing papers / Εξαγωγή νέων δεικτών Παραγωγικότητα / λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση Ανάπτυξη νέου περιβάλλοντος για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων (διαδραστικότητα, κ.λπ.) 14

15 Δράσεις Αποτελέσματα (1) Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τη γραφιστική απεικόνιση των βιβλιομετρικών δεικτών Αποθετήριο ελληνικών διδακτορικών διατριβών Οργάνωση πληροφοριακού συστήματος με δεδομένα από ΟΠΣ (ερευνητικά έργα που υλοποιήθηκαν στο Γ ΚΠΣ), την CORDIS, Entreprise Europe Network (ερευνητικά έργα για 5 ο, 6 ο και 7 ο ΠΠ) Έκδοση μελετών με τίτλο «Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά » σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και σε έντυπη μορφή (στοιχεία από WoS και Scopus) Δείκτες σχετικοί με τις διδακτορικές διατριβές όπως ακαδημαϊκοί φορείς, επιστημονικές περιοχές για το Μελέτη με δείκτες για το 7 ο ΠΠ Εξειδικευμένες Μελέτες για ελληνική συμμετοχή: IDEAS, Regions of Knowledge, SSH, Energy Διεύρυνση συνεργασιών ΕΚΤ με φορείς που διαθέτουν περιεχόμενο Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικο-οικονομικές Επιστήμες (ΑΚΕ) Καταλογογράφηση και δημιουργία βιβλιογραφικής βάσης άρθρων 15

16 Δράσεις Αποτελέσματα (2) Ανάπτυξη υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής και έκδοσης δεικτών για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς της ΕΕ και του ΟΟΣΑ Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου eurocris (www.eurocris.gr) Συγκρότηση και λειτουργία ομάδων εργασίας για 2012 Δημοσίευση των δεικτών σε διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα διάδρασης Ανάπτυξη συστήματος CRIS (Current Research Information System), δηλ. ενός πληροφοριακού εργαλείου προορισμένου να παρέχει πρόσβαση και να διαδίδει πληροφορίες σχετικές με την ερευνητική δραστηριότητα. Ο σκοπός ενός συστήματος CRIS είναι η υποβοήθηση των χρηστών στην καταγραφή, έκθεση και λήψη αποφάσεων που συνδέονται με την ερευνητική δραστηριότητα. 16

17 Δράσεις - Αποτελέσματα Ολοκλήρωση αποθετηρίου ελληνικών διδακτορικών διατριβών και online κατάθεση. Μητρώο Διδακτόρων Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής δεικτών για την καινοτομία 2013 Δείκτες για το σύνολο του αρχείου, σχετικοί με τις διδακτορικές διατριβές όπως ακαδημαϊκοί φορείς, επιστημονικές περιοχές Δείκτες για το ανθρώπινο δυναμικό και την κινητικότητα Δημοσίευση των δεικτών για την καινοτομία (Community Innovation Survey) Συλλογή στοιχείων για χρηματοδότηση έρευνας και για ανθρώπινο δυναμικό ΕΤΑΚ Εμπλουτισμός δεικτών βιβλιογραφικών μελετών με δείκτες Παραγωγικότητα Παραγωγή σε σχέση με χρηματοδότηση Εξειδικευμένες εφαρμογές για τους βιβλιομετρικούς δείκτες Διερεύνηση και εμβάθυνση συνεργασιών εντοπισμού αριστείας Νέοι δείκτες για citing papers 17

18 Δράσεις - Αποτελέσματα Ανάπτυξη υποδομής πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας CRIS Λειτουργία ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7 ο ΠΠ Ανάπτυξη υπηρεσιών «λογισμικού σε νέφος» για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο 2013 Εφαρμογή συστημάτων CRIS στο ΕΚΤ, στα ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΚ Δείκτες για το 7ο ΠΠ και εξειδικευμένες περιοχές Σύστημα συσσώρευσης μεταδεδομένων και μέτρηση Στοιχείων προσπέλασης Διασυνδέσεων Χρηστών Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ, SSH) Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στις επιστήμες υγείας Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής δεικτών για την έκδοση SHE Figures της ΕΕ Ευρετήριο αναφοράς για τις περιοδικές εκδόσεις στις ΑΚΕ Ευρετήριο αναφοράς για τις περιοδικές εκδόσεις στις επιστήμες υγείας Χαρτογράφηση Ελληνίδων ερευνητριών (δίκτυο περικτυόνη) 18

19 Δράσεις - Αποτελέσματα Καθιέρωση ετησίων εκδόσεων παρακολούθησης της διεθνούς κοινότητας και υιοθέτηση των νέων δεικτών όπου εξυπηρετούνται οι ανάγκες της ελληνικής ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας

20 Άλλες κατηγορίες συναφών δεκτών Δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. Δείκτες αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Δείκτες για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 20

21 Κινητοποίηση του κόσμου της επιστήμης, της τεχνολογίας, της δημόσιας πολιτικής, των επιχειρήσεων, των χρηστών και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης. Κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με θέματα ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και με τις σπουδές της καινοτομίας και των άλλων συναφών αντικειμένων (περιβάλλον, ενέργεια,..). 21

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) αποτελούν βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων

Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων Ανοικτή Συνάντηση Εργασίας για τα πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα