Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα"

Transcript

1 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Δεκεμβρίου 2009

2 Ψηφιακά Αποθετήρια ΟΡΙΣΜΟΣ An institutional repository (IR) is an electronic system that captures, preserves, and provides access to the digital work products of a community. Ηλεκτρονικό σύστημα, που συγκεντρώνει, διατηρεί και παράχει πρόσβαση σε υλικό σε ψηφιακή μορφή που παράγεται από μία κοινότητα

3 Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ψηφιακά Αποθετήρια Στόχος Άμεση και εύκολη πρόσβαση σε υλικό που παράγεται απότοίδρυμα Η συμμετοχή των μελών της κοινότητας σε μια κοινή «παν- Ιδρυματική» προσπάθεια Πλεονεκτήματα Άμεση συγκέντωση της παραγόμενης γνώσης Παροχή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης Προώθηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Συνεργασία με άλλους

4 Η Ελληνική Πραγματικότητα Ψηφιακά αποθετήρια αναπτυσσόνται κυρίως από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 10 από τα 23 Ελληνικά Πανεπιστήμια και 4 από τα 16 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν αναπτύξει το δικό τους ψηφιακό αποθετήριο. Υπάρχουν και άλλα (π.χ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕι Σερρών) που χρησιμοποιούν το ψηφιακό αποθετήριο «Άρτεμις» του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η προσπάθεια αυτή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χρηματοδοτήθηκε από το Γ ΚΠΣ (πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ και ΕΠ ΚτΠ). Στόχος η συγκέντρωση κυρίως ελληνόγλωσσου υλικού, που χαρακτηρίζεται ως «Γκρίζα βιβλιογραφία» διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες, τεχνικές αναφορές, σημειώσεις, εκδόσεις Ιδρυμάτων, εκπαιδευτικό υλικό, κα.

5 Η Ελληνική Πραγματικότητα Η Ελληνική Πραγματικότητα Σε ότι αφορά τα Έρευνητικά Ιδρύματα Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διατηρεί το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), που περιλαμβάνει: Διατριβές που εκπονήθηκαν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά και για διατριβές που εκπονήθηκαν από Έλληνες διδάκτορες στο εξωτερικό από το 1985 και μετά Διατριβές που εκπονήθηκαν από το 1932 έως το 1985 και ψηφιοποιήθηκαν από το ΕΚΤ

6 Υποστηριζόμενες Ψηφιακές Συλλογές Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές εργασίες. Στα ψηφιακά αποθετήρια των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων έχουν καταχωρηθεί περίπου διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες και πτυχιακές εργασίες. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΚΤ) περιέχει διατριβές. Τεχνικές αναφορές και εκπαιδευτικό υλικό καταχωρούνται επίσης. Τα Ιδρυματικά Ψηφιακά Αποθετήρια λειτουργούν ανεξάρτητα.

7 Διαχειριστικά Ζητήματα Πλαίσιο Λειτουργίας Στα περισσότερα Ιδρύματα έχει καθοριστεί μέσω κεντρικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων η διαδικασία συγκέντρωσης του υλικού στο Ψηφιακό Αποθετήριο και οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι εμπλεκόμενοι (π.χ. Υποψήφιος Διδάκτορας, Βιβλιοθήκη) Υποχρεωτική η κατάθεση διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών. Ο καθορισμός συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας επηρεάζει καταλυτικά το μέγεθος των ψηφιακών συλλογών.

8 Διαχειριστικά Ζητήματα Πολιτική πρόσβασης Γενικότερα επικρατεί η διάθεση να δίδεται ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό. Ο δημιουργός υπογράφει άδεια παραχώρησης του υλικού με σχετικό έγγραφο στο Ίδρυμα. Συνήθως ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να ορίσει περιορισμούς σε ότι αφορά την πρόσβαση (κυρίως χρονικούς) Κατάθεση υλικού Παγιωμένη διαδικασία κατάθεσης με αναλυτικές οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους. Προάγει την επιστημονική έρευνα, διάδοση της γνώσης.

9 Τεχνικά Ζητήματα Χρησιμοποιούμενο Λογισμικό Χρησιμοποιείται κυρίως λογισμικό ανοιχτού κώδικα (DSpace, Eprints, Fedora, Dienst, CDSWare). 7 από τα 16 Ιδρύματα που υποστηρίζουν Ψηφιακό Αποθετήριο χρησιμοποίησαν το λογισμικό DSpace για την υλοποίηση του Κριτήρια επιλογής λογισμικού Υποστηριζόμενα πρότυπα μεταδεδομένων και διαλειτουργικότητας Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι Απλότηταστηεγκατάστασηκαιάμεσηεξοικείωσημετοπροϊόν Δυνατότητες της τεχνικής ομάδας υποστήριξης αποθετηρίου

10 Τεχνικά Ζητήματα Πρότυπα τεκμηρίωσης Για την περιγραφή του υλικού χρησιμοποιείται κυρίως το Dublin Core και σε κάποιες περιπτώσεις το MARC21. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα πεδία που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του υλικού δεν ξεπερνούν τα 10 (οι περισσότερες πληροφορίες καταγράφονται στο απογραφικό δελτίο του ΕΚΤ). Αν και τα πεδία που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του υλικού είναι στην πράξη παρόμοια σε όλα τα αποθετήρια, δεν είναι κοινά, ούτε και συμπληρώνονται με τους ίδιους κανόνες. Για την καθιέρωση των όρων(θέματα και ονόματα) δεν υπάρχει κοινή πολιτική Πρότυπα διαλειτουργικότητας Υποστηρίζεται ευρέως το πρωτόκολλο OAI-PMH, και σε κάποιες περιπτώσεις Z Με εξαίρεση το περιβάλλον «Άρτεμις», δεν υποστηρίζεται επικοινωνία ανάμεσα στα αποθετήρια

11 Η Ελληνική Πραγματικότητα Επόμενο Βήμα: Συνεργασία Ολοκλήρωση ψηφιακών αποθετηρίων Υπηρεσία ενιαίας αναζήτησης Προτεραιότητα σε συλλογές διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών Δημιουργία εικονικού ψηφιακού αποθετηρίου σε εθνικό επίπεδο Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική Ολοκλήρωση υπαρχόντων ψηφιακών αποθετηρίων

12 Διεθνείς Καλές Πρακτικές Υπάρχουν ήδη καταγεγγραμμένες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο Η.Π.Α, Ολλανδία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Πορτογαλλία, και άλλες Υποστήριξη ιδεατού ψηφιακού αποθετηρίου με κατανεμημένη αρχιτεκτονική Βασικές προϋποθέσεις Καθορισμός ενιαίων πολιτικών από έναν Κεντρικό Φορέα Συνεχής συνεργασία με όλους τους εμπεκόμενους φορείς Σαφώς καθορισμένο και απλό πλαίσιο λειτουργίας

13 Σύγκριση με Διεθνή Πραγματικότητα Θεσμικό Πλαίσιο Διεθνής Πρακτική Καθορισμός εθνικής στρατηγικής από υπεύθυνο κεντρικό φορέα Ελληνική Πραγματικότητα Δεν υπάρχει πλαίσιο για τη λειτουργία ψηφιακού εθνικού αποθετηρίου, όμως το ΕΚΤ είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των έντυπων διδακτορικών διατριβών.

14 Σύγκριση με Διεθνή Πραγματικότητα Υποστηριζόμενες διαδικασίες Διεθνής Πρακτική Σαφώςκαθορισμένεςανκαι διαφοροποιούνται ανά περίπτωση Υποστήριξη αυστηρών και ελαστικών διαδικασιών υποβολής ανά περίπτωση Υποστήριξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Υιοθέτηση κοινών προτύπων μεταδεδομένων Ελληνική Πραγματικότητα Καθορίζονται ανά περίπτωση αθορίζονται αθορίζονται αθορίζονται Υποστήριξη αυστηρών και ελαστικών διαδικασιών υποβολής ανά περίπτωση Υποστήριξη βασικών υπηρεσιών αναζήτησης Υιοθέτηση DC

15 Σύγκριση με Διεθνή Πραγματικότητα Χρησιμοποιούμενο λογισμικό Διεθνής Πρακτική Υιοθέτηση ενιαίας ομόσπονδης ή κατανεμημένης αρχιτεκτονικής Χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα Υποστήριξη κοινού λογισμικού ή συγκεκριμένων διαφορετικών Υποστήριξη βοηθητικού λογισμικού ολοκλήρωσης Ελληνική Πραγματικότητα Ύπαρξη ανεξάρτητων ψηφιακών αποθετηρών με δυνατότητα διασύνδεσης Χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα Υποστήριξη πολλών διαφορετικών λογισμικών

16 Δημιουργία Εθνικού εικονικού ψηφιακού αποθετηρίου Καθορισμός κεντρικού φορέα συντονισμού Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς Βασισμένο στα πλαίσια λειτουργίας των υπαρχόντων ψηφιακών αποθετηρίων που είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατά μεταξύ τους Καθορισμός κοινών προτύπων λειτουργίας (DC, OAI- PMH) Καθορισμός ελάχιστου συνόλου μεταδεδομένων Σε δεύτερο χρόνο και καθιερωμένων όρων Αρχιτεκτονική Κατανεμημένη αρχιτεκτονική με κεντρικό κόμβο Υιοθέτηση διαφορετικής πολιτικής ανά συλλογή/κατηγορία υλικού

17 Αρχιτεκτονική Εθνικού εικονικού ψηφιακού αποθετηρίου Συμμετοχή όλων των Ιδρυμάτων ανεξάρτητα από το αν υποστηρίζουν ή όχι ψηφιακό αποθετήριο Ολοκλήρωση υπαρχόντων ψηφιακών αποθετηρίων (1) Δεν υποστηρίζεται Ιδρυματικό Αποθετήριο Ο κεντρικός κόμβος παρέχει αποθετήριο κοινής χρήσης (2) Μερική Συμμετοχή Ο κεντρικός κόμβος παρέχει μόνο υπηρεσίες αναζήτησης (3) Πλήρης συμμετοχή Ο κεντρικός κόμβος παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Κεντρικός Κόμβος Αναζήτησης

18 Αρχιτεκτονική Εθνικού εικονικού ψηφιακού αποθετηρίου Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από κεντρικό κόμβο Ενιαία Αναζήτηση Διατηρησιμότητα (preservation) του υλικού Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Παραγωγή/ Ανατύπωση δημοσιεύσεων, προσωποποιημένες υπηρεσίες (ενεργή ενημέρωση Χρηστών), ευρετηρίαση σε μηχανές αναζήτησης, κ.α. Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Ιδρυματικούς κόμβους Συγκέντρωση υλικού Τεκμηρίωση και έλεγχος υλικού Υποστήριξη χρηστών

19 Θέματα προς Συζήτηση Καθορισμός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας Συνεργασία EKT ΣΕΑΒ Δημιουργία συγκεκριμένου σχεδίου δράσης Χρηματοδότηση Ανάπτυξη απαραίτητων υποδομών ψηφιακών αποθετηρίων Προώθηση νέων υπηρεσιών που διευκολύνουν τους χρήστες και παρέχουν κίνητρα για τη συγκέντρωση υλικού του οποίου η κατάθεση δεν είναι υποχρεωτική

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy Η πορεία προς την ανοιχτή πρόσβαση µέσω των Creative Commons Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ Αλεξία Ντίνη Κουνούδη alexia.kounoudes@cut.ac.cy Πέτρος Αρτέµη petros.artemi@cut.ac.cy Μάριος Ζέρβας marios.zervas@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων

Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Συντάκτες: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Έκδοση: 1.0 Aπρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα