Ημεγαλύτερη δυνατή άνεση διαβίωσης που αναζητά ο. Σημεία στήριξης του κουφώματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημεγαλύτερη δυνατή άνεση διαβίωσης που αναζητά ο. Σημεία στήριξης του κουφώματος"

Transcript

1 Σημεία στήριξης του κουφώματος ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οι επιδόσεις ενός κουφώματος εκτιμούνται ιδιαίτερα κατά την λειτουργία του. Καθοριστικός παράγοντας είναι η τοποθέτηση και η σωστή στήριξή του στην τοιχοποιία. Ημεγαλύτερη δυνατή άνεση διαβίωσης που αναζητά ο καθένας στην ζωή του και επομένως και στο περιβάλλον του σπιτιού του - σε συνδυασμό με την πιο αυστηρή νομοθεσία που δρομολογείται σήμερα σε ότι αφορά στην ασφάλεια και στην εξοικονόμηση ενέργειας, έχει καταστήσει πιο σημαντικά τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που πρέπει να έχει ένα κούφωμα. Για να μπορεί να αξιολογηθεί η σημασία και κυρίως να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του σημείου και του τρόπου που πρέπει να γίνει η τοποθέτηση ώστε να είναι εγγυημένη η μέγιστη απόδοση των κουφωμάτων, μπορεί να ληφθούν υπόψη, κατά προσέγγιση πάντα, οι φυσικο-μηχανικές καταπονήσεις σε σχέση με το κούφωμα, κατανέμοντάς τες χονδρικά σε τρεις ομάδες. Καταπονήσεις που οφείλονται στην ανεμοπίεση Ανέκαθεν υπήρχε η πίεση του ανέμου στα εξωτερικά κουφώματα, αλλά σήμερα για να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο άνεσης διαβίωσης και μια ικανοποιητική εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να αξιολογείται καλύτερα η ένταση και να προβλέπεται μια καλύτερη δομή του κουφώματος ως προφίλ, λάστιχα στεγάνωσης, στηρίγματα στην τοιχοποιία και μονώσεις, έτσι ώστε να αποφευχθούν υπερβολικές παραμορφώσεις (βέλη κάμψεως) και εισχώρηση αέρα. Το παράδειγμα που ακολουθεί δίνει μια ιδέα όσον αφορά στο ποιες μπορεί να είναι οι ανεμοπιέσεις σε ένα κούφωμα. Δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο (σχήμα 1) Επιφάνεια = 1,40 x 1,60 m = 2,24m 2 Ανάλογα με την περιοχή, το ύψος από το έδαφος του κουφώματος, τον προσανατολισμό, μπορεί να ληφθεί υπόψη για ασφάλεια, ένα φορτίο που οφείλεται στην ανεμοπίεση ακόμη και της τάξης του 1,30 ΚΝ/ m 2, το οποίο θα ασκήσει στο κούφωμα φορτίο 2,24m x 1,30 ΚΝ/ m 2 = 2,90ΚΝ (αντιστοιχεί σε περίπου 295 κιλά). Αυτό το βάρος θα μεταφερθεί στην τοιχοποιία μέσω των μεντεσέδων (γ) και των αντικρισμάτων (φωλιών) της ντίζας (i) ενδεικτικά με μέση δύναμη σε κάθε σημείο των 0,36 ΚΝ (περίπου 37 κιλά). 168

2 Σχήμα 1 Ts = εφελκυσμός (έλξη) στο επάνω μέρος Τi = εφελκυσμός (έλξη) στο κάτω μέρος Ρs =Πίεση στο πάνω μέρος Ρi = Πίεση στο κάτω μέρος Σχήμα 2 Καταπονήσεις από το ίδιο φορτίο του κουφώματος Είναι τα φορτία που οφείλονται στο βάρος του ιδίου του κουφώματος και πιο συγκεκριμένα στα ανοιγόμενα φύλλα εξαιτίας του βάρους των προφίλ και των τζαμιών και ιδιαίτερα σε κουφώματα μεγάλων διαστάσεων. Οι καταπονήσεις που πηγάζουν από τα ανοιγόμενα φύλλα είναι οι πιο επικίνδυνες όσον αφορά στην αντίσταση και αντοχή των σημείων στήριξης από την στιγμή που στην περιστροφή για το άνοιγμα υπάρχει ένας ελιγμός αναστροφής των δυνάμεων που πηγάζουν. (σχήμα 2) Καταπονήσεις που οφείλονται στην χρήση Είναι εκείνες οι δυνάμεις που ο χρήστης, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα, εξασκεί στην λειτουργία των φύλλων (άνοιγμα, κλείσιμο, μπλοκάρισμα κ.λ.π). Αυτές οι καταπονήσεις είναι πραγματικές και οι συνέπειες είναι ορατές σε βάθος χρόνου, δεν μπορούν να αξιολογηθούν εκ των προτέρων. Όλες αυτές οι καταπονήσεις θα αξιολογηθούν προσεκτικά για τον καθορισμό των απαραίτητων επεμβάσεων ώστε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν οι πιθανές αρνητικές συνέπειες. Είναι προφανές ότι κάποιες από αυτές τις επεμβάσεις πρέπει να γίνονται από την φάση της προσφοράς (για παράδειγμα είδος των προφίλ, των τζαμιών κ.λ.π), άλλες στην διάρκεια της κατεργασίας και της συναρμολόγησης (λάστιχα, σφράγισμα των γωνιών, συναρμολόγηση των εξαρτημάτων κ.λ.π), αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επεμβάσεων «μεταφέρεται» λίγο ή πολύ απευθείας στην ψευτόκασα ή/και στον λαμπά. Τελικά, η ποιότητα ενός κουφώματος εξαρτάται χωρίς άλλο από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή και την συναρμολόγησή του στο κατασκευαστικό, αλλά και από τον τρόπο τοποθέτησής του είτε αυτή γίνεται σε τακάκια, όταν αναφερόμαστε σε θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα, είτε σε ψευτόκασα που πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μεταφέρονται με τρόπο ανθεκτικό όλα τα βάρη και οι δυνάμεις στην φέρουσα δομή. Για την επίτευξη και την εγγύηση σε βάθος χρόνου μια ανώτερη ποιότητα των κουφωμάτων έχουν μελετηθεί και εφαρμόζονται, με την χρήση όλο και περισσότερο τεχνολογικών μεθόδων, διάφορες εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τις εξατομικευμένες απαιτήσεις επιδόσεων, μεταξύ των οποίων για παράδειγμα, μπορούν να αναφερθούν ως πιο διαδεδομένες: Η τοποθέτηση μονωτικών τζαμιών ή μεγαλύτερου πάχους και επομένως μεγαλύτερου βάρους για την αύξηση της θερμο-ακουστικής μόνωσης ή /και της ασφάλειας. Οι συνεχώς αυξανόμενες διαστάσεις των κουφωμάτων για την αύξηση της φωτεινότητας των χώρων και την ανεμπόδιστη ορατότητα. Η χρήση μεγαλύτερων διατομών προφίλ για να ανταποκρίνονται στις παραπάνω απαιτήσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αντοχή σε πιθανές παραμορφωτικές κάμψεις και μετατοπίσεις των στοιχείων που συνθέτουν το κούφωμα. Η τοποθέτηση πιο αποτελεσματικών παρεμβυσμάτων (σε διατομή και μέγεθος) για την καλύτερη στεγάνωση στον αέρα και στο νερό, που υποχρεώνουν τον χρήστη να ασκεί μεγαλύτερη δύναμη για το κλείσιμο των φύλλων, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή συμπίεση, διατρέχοντας τον κίνδυνο άσκησης υπερβολικών καταπονήσεων στην κάσα, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει κάμψεις ή στρεβλώσεις των προφίλ αλλοιώνοντας την σφράγισή τους. Εξαρτήματα κίνησης, στήριξης και κλεισίματος (μεντεσέδες, σύρτες κ.λ.π) πιο δυνατά για την διασφάλιση πιο αποτελεσματικής λειτουργίας και κλεισίματος, που απαιτούν όμως πολλές φορές την άσκηση μεγαλύτερης δύναμης από τον χρήστη. Σφραγίσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και/ή εξαρτημάτων του κουφώματος, αλλά ιδιαίτερα στους αρμούς του κουφώματος με την τοιχοποιία ή την ψευτόκασα, πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως σεβόμενοι τους τεχνικούς κανόνες υλοποίησής τους ώστε να είναι εγγυημένη η στεγανότητα και η διάρκεια σε βάθος χρόνου. 169

3 Πίνακας 1: Θέση και αριθμός των σημείων στήριξης Δεκαετία 80 Πόρτες Παράθυρα Σχήμα 3 Θέση των σημείων στήριξης Γαλλία Γερμανία Υ < 2200 = 3 στηρίγματα Υ 2200 = 4 στηρίγματα Π < 1400 = 0 στηρίγματα Π 1400 = 1 στήριγμα Υ 2000 = 3 στηρίγματα Υ > 2000 = 4 στηρίγματα Π 1200 = 2 στηρίγματα Π > 1200 = 3 στήριγματα Υ < 1050 = 2 στηρίγματα Υ 1050 = 3 στηρίγματα β/γ { Π < 1400 = 0 στηρίγματα Π 1400 = 1 στήριγμα Υ 2000 = 3 στηρίγματα Υ > 2000 = 4 στηρίγματα β/γ { Π 1200 = 2 στηρίγματα Π > 1200 = 3 στήριγματα (Χ= Υ=800) Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν την επιφάνεια το φορτίο της οποίας επιβαρύνει τα προφίλ (Α-Β, Α1-Β1, Α2- Β2, Γ-Δ) προκαλώντας πιθανές κάμψεις. Σχήμα 4 Σχηματική κατανομή των φορτίων για την αξιολόγηση πιθανών κάμψεων Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν την επιφάνεια το φορτίο της οποίας επιβαρύνει τα στηρίγματα (Α-Β, Α1- Β1, Α2-Β2, Γ-Δ) και πρέπει μέσω των σημείων στήριξης να μεταφερθεί Σχήμα 5 στην τοιχοποιία. Σχηματική κατανομή των φορτίων για την αξιολόγηση των στηριγμάτων στην τοιχοποιία Ισπανία Δεκαετία 90 Ιταλία Υ < 1750 = 2 στηρίγματα Υ 1750 = 3 στηρίγματα Π 1500 = 3 στήριγματα Ελαχ. Υ = 3 στηρίγματα Ελαχ. Π < 1200 = 1 στήριγμα Ελαχ. Π > 1200 = 3 στηρίγματα Υ < 650 = 1 στήριγμα 650 < Υ < 1450 = 2 στηρίγματα 1450 Π 2450 = 3 στηρίγματα α { Υ < 1750 = 2 στηρίγματα Υ 1750 = 3 στηρίγματα Π > 1500 = 3 στήριγματα α (Χ = 250) (Χ= Υ= ) (Χ = 200) { Π > 1500 = 1 στήριγμα Ελαχ. Υ = 2 στηρίγματα Ελαχ. Π < 1200 = 1 στήριγμα Ελαχ. Π > 1200 = 3 στηρίγματα Π < 1000 = 0 στηρίγματα 1000 < Π < 1200 = 1 στήριγμα 2000 < Π < 3000 = 2 στηρίγματα Οι χρονικές περίοδοι είναι τελείως ενδεικτικές από την στιγμή που είναι αδύνατη η ακριβής χρονική περίοδος επεξεργασίας και δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων Όσα προαναφέρθηκαν έχουν ως πρώτη επίπτωση ότι, ενώ από την μια πλευρά πρέπει να θεωρούνται αυξημένα τα φορτία και οι καταπονήσεις στα κουφώματα, από την άλλη πρέπει να μειώνονται στο ελάχιστο ή να εξαλείφονται οι ταλαντώσεις και οι κάμψεις που μπορεί να εμφανιστούν στα στοιχεία της κάσας θέτοντας σε κίνδυνο και την λειτουργικότητα του κουφώματος εκτός από τις επιδόσεις στεγάνωσης. Ο τρόπος για να μειωθούν αυτές οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις είναι η πολύ καλή στήριξη του κουφώματος στον λαμπά, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος των καταπονήσεων να μεταφέρεται, μέσω των κατάλληλων εξαρτημάτων στην τοιχοποιία. Αρχικά, η τοποθέτηση των κουφωμάτων και η στήριξή τους επαφιόταν αποκλειστικά στην προσωπική ικανότητα του κατασκευαστή αλουμινίου. Στην συνέχεια, πολύ ενδεικτικά την δεκαετία του 90, δημιουργήθηκαν κάποιες γενικές κατευθύνσεις σχετικά με την θέση των σημείων στήριξης, με τις σχετικές αποστάσεις που έπρεπε να έχουν μεταξύ τους. Στο σχήμα 3 φαίνονται τα σκίτσα των βασικών θέσεων των σημείων στήριξης, ενώ στον πίνακα 1 αναφέρονται οι αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων και ο ενδεικτικός αριθμός των στηριγμάτων για τις διάφορες διαστάσεις των πιο συνηθισμένων κουφωμάτων (παράθυρα και μπαλκονόπορτες) όπως διαμορφώθηκαν και δημοσιεύθηκαν μέσα από τις μελέτες των περασμένων χρόνων. Ο πίνακας έχει εμπλουτιστεί με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον χρόνο από μελέτες διαφόρων οργανισμών και οργανώσεων του κλάδου. Οι ημερομηνίες είναι τελείως ενδεικτικές με δεδομένη την αδυναμία του ακριβούς χρονικού προσδιορισμού δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων. Με το πέρασμα του χρόνου επήλθε ένας εξορθολογισμός αυτών των δεδομένων όπου φθάσαμε σήμερα σε μια σχεδόν ενοποίηση των αποστάσεων μεταξύ των σημείων στήριξης και του αριθμού των στηριγμάτων ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής του κουφώματος (αλουμίνιο, ξύλο, pvc) όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Παρατηρείται ότι υπάρχει η τάση μείωσης των αποστάσεων (Χ), δηλαδή της απόστασης του πρώτου σημείου στήριξης από την γωνία της κάσας. Αυτή η μείωση είναι θετική για την λειτουργικότητα των κουφωμάτων γενικότερα, αλλά κυρίως για τα φύλλα των ανοιγομένων γιατί οι μεντεσέδες τοποθετούνται πολύ κοντά στην γωνία, με αποτέλεσμα να βρίσκονται και κοντά στα σημεία στήριξης του κουφώματος. Το ίδιο ισχύει και για τα ανοιγο - ανακλινόμενα από την στιγμή που και σε αυτό το 170

4 Σχήμα 6 Σχήμα 7 Πίνακας 2: Θέση των σημείων στήριξης ενός κουφώματος (στοιχεία ισχύοντα το 2007) Υλικό κουφώματος Απόσταση Χ (σε χιλιοστά) Απόσταση Υ (σε χιλιοστά) Αλουμίνιο (μέγιστο) Ξύλο (μέγιστο) PVC (μέγιστο) Ενδείκνυται η τοποθέτηση επιπλέον στηρίγματος στους ενδιάμεσους μεντεσέδες. Και στο κατωκάσι είδος των κουφωμάτων οι μηχανισμοί ανάκλισης τοποθετούνται κοντά στην γωνία της κάσας. Πάντα σε ότι αφορά στα σημεία στήριξης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, στην περίπτωση μπαλκονόπορτας, μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν έμπαινε στο κατώφλι το κατωκάσι με αποτέλεσμα η φωλιά του σύρτη να αντικαθίσταται από μια τρύπα κατάλληλα ανοιγμένη στο πάτωμα. Για αυτόν τον λόγο απουσιάζει από το σχήμα 3 η ένδειξη της στήριξης στο κάτω μέρος. Σήμερα όμως για μια συνολικά καλύτερη λειτουργική επίδοση του κουφώματος, τοποθετείται το κατωκάσι και στις μπαλκονόπορτες οπότε και πρέπει να προβλέπονται τα κατάλληλα σημεία στήριξης. Για να αξιολογηθεί με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο το θέμα των σημείων στήριξης, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια καλύτερης ανάλυσης και κατανομής των φορτίων που οφείλονται στην πίεση του ανέμου με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η θέση και η τιμή των δυνάμεων που επικεντρώνονται στα διάφορα σημεία του κουφώματος, με στόχο να μεταφέρονται με αποτελεσματικό τρόπο στην τοιχοποιία. Η κατανομή των ανεμοπιέσεων στα κουφώματα συνήθως ελέγχεται σε κλασσικού σχήματος κουφώματα με κανονικές συνθήκες λειτουργίας, με στόχο τον έλεγχο της ροπής αδρανείας που απαιτείται για την αποφυγή καμπτικών τάσεων στα προφίλ. Αναλύοντας λοιπόν τα σημεία στήριξης των κουφωμάτων στην τοιχοποιία είναι χρήσιμο να εξεταστεί αν υπάρχουν και ποιες μπορεί να είναι οι διαφορές των φορτίων που προκύπτουν, με στόχο τον προσδιορισμό των δυνάμεων που θα μεταφερθούν στην τοιχοποιία. Στην συνέχεια δίνονται δύο παραδείγματα υπολογισμού για τρεις συνηθισμένους τύπους κουφωμάτων, όπου η πίεση του ανέμου είναι ίδια με αυτή του προηγουμένου παραδείγματος (σχήμα 1), δηλαδή 1,30KV/m 2. Στο σχήμα 4 είναι οι τρεις τύποι των κουφωμάτων με τα σκαριφήματα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατανομή της ανεμοπίεσης στα διάφορα προφίλ, με σκοπό τον υπολογισμό της ροπής αδράνειας που απαιτείται ή το βέλος κάμψης που θα προκύψει. Πρώτο παράδειγμα Υπολογισμός σχετικά με το φορτίο στο οποίο υπόκεινται τα προφίλ των φύλλων για τον υπολογισμό της απαραίτητης ροπής αδράνειας του σχήματος 4 αναφορικά με τα κουφώματα α,β,γ Υπολογισμοί Κούφωμα α (μονόφυλλο ανοιγόμενο): το προφίλ που μας ενδιαφέρει είναι το μπόϊ του φύλλου Α-Β. 1,60 m + 0,90 m x 0,35 m = 0,44 m2 x 1,30 KNm 2 2 = 0,572 KN (που αντιστοιχούν σε περίπου 58 κιλά) Κούφωμα β (δίφυλλο ανοιγόμενο): τα προφίλ που μας ενδιαφέρουν είναι το μπινί και το μπόι του φύλλου Α1 Β1 και Α2 - Β2. Με δεδομένο ότι οι διαστάσεις του κάθε φύλλου είναι ίδιες με το φύλλο του μονόφυλλου κουφώματος που χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο υπολογισμό, έχουμε το ίδιο βάρος πίεσης σε κάθε φύλλο, δηλαδή: 0,572 ΚΝ (58 κιλά) Κούφωμα γ (δίφυλλο ανοιγόμενο με σταθερό): το προφίλ που υπόκειται σε μεγαλύτερη κάμψη είναι η τραβέρσα Γ Δ 1,40 m + 1,00 m x 0,20 m = 0,240 m 2 2 0,70 m x 0,35 m = 0,245 m 2 1,60 m + 0,90 m x 0,35 m = 0,440 m 2 2 Σύνολο 0,925 m 2 0,925 m2 x 1,30 KN/ m 2 = 1,20 KN (που αντιστοιχούν σε περίπου 123 κιλά). Στο σχήμα 5, σκιαγραφείται η κατανομή και η θέση που μπορεί κανείς λογικά να υποθέσει ότι συγκλίνουν οι δυνάμεις που πρέπει να μεταφερθούν στην φέρουσα δομή. Δεύτερο παράδειγμα Υπολογισμός σχετικά με την ένταση και την θέση των δυνάμεων που πρέπει να μεταφερθούν για μεγαλύτερη αντοχή, στην φέρουσα τοιχοποιία. Παίρνουμε τους τύπους των κουφωμάτων που φαίνονται στο σχήμα 4 και χρησιμοποιήθηκαν και στο πρώτο παράδειγμα. Κούφωμα α (μονόφυλλο ανοιγόμενο): το φορτίο επικεντρώνεται στο μέσο του φύλλου που θα επιβαρύνει τα αντικρίσματα (φωλιές) του σύρτη στα σημεία Α και Β (το άλλο μισό του φορτίου θα εφαρμοστεί στους μεντεσέδες). 1,60 m x 0,35 m = 0,56 m 2 x 1,30 KN/m 2 = 0,728 KN (74 κιλά) Επομένως: 0,728 ΚΝ:2 = 0,364 ΚΝ κάθε αντίκρισμα (φωλιά) (37 κιλά) 172

5 Σχήμα 8 Σχήμα 9 Σχήμα 10 Απλή στήριξη, στήριξη με τζανέτια και στήριξη με βίδες Φς = «φέρων» στήριγμα Φα = Απλό στήριγμα Κούφωμα β (δίφυλλο ανοιγόμενο): η δύναμη εφαρμόζεται στο πάνω και κάτω αντίκρισμα (φωλιά) στα σημεία (Α1-2 και Β1-2). (0,35 +0,35) m x 1,60 m = 1,12 m 2 x 1,30 KN/ m 2 = 1,456 KN (148 κιλά) Επομένως: 1,456 κιλά : 2 = 0,728 ΚΝ σε κάθε αντίκρισμα (φωλιά) (74 κιλά) Κούφωμα γ (δίφυλλο ανοιγόμενο με σταθερό): η τάση που εφαρμόζεται από την τραβέρσα Γ-Δ στο σημείο Δ λόγω του φορτίου που ασκείται σε ένα μέρος του σταθερού και στο μισό του φύλλου. 0,70 x 1,00 m = 0,70 m 2 x 1,30 KN/ m 2 = 0,91 KN (93 κιλά) (Σημείωση: Το ίδιο φορτίο αντιστοιχεί και για την στήριξη του σημείου Γ) Όπως φαίνεται υπάρχει μια διαφορετική ένταση της ανεμοπίεσης ανάλογα με το αν ελέγχεται η καμπτική παραμόρφωση των προφίλ ή αν το ζητούμενο είναι ο υπολογισμός του μεγέθους των δυνάμεων που ασκούνται σε συγκεκριμένα σημεία για τον σχεδιασμό του τρόπου μεταφοράς τους στις φέρουσες δομές. Με βάση αυτή την ανάλυση θα μπορούσε να γίνει ένας «υποθετικός» διαχωρισμός σε δύο ομάδες των στηριγμάτων: σε απλά και σε φέροντα. α) Απλά στηρίγματα (Α) Είναι στηρίγματα στα οποία εφαρμόζονται μικρότερες τάσεις όσον αφορά στην γενικότερη αντοχή του κουφώματος, αλλά είναι πολύ χρήσιμα για την αποφυγή κάμψεων (σχήμα 6), Σχήμα 11 Υποθετική κατανομή των στηριγμάτων Φς και Φα στρεβλώσεων κατά μήκος των προφίλ της κάσας περιμετρικά (σχήμα 7) ή μεγάλες διογκώσεις που οφείλονται σε υπερβολική ποσότητα διογκούμενων υλικών που χρησιμοποιούνται για το γέμισμα των κενών ή την μόνωση (σχήμα 8), αποτελέσματα που θα δημιουργούσαν προβλήματα στην καλή λειτουργία των φύλλων και/ή θα μείωναν τις μονωτικές επιδόσεις λόγω άσχημης συμπίεσης των κεντρικών λαστιχών. β) Φέροντα στηρίγματα (Φ) Είναι τα στηρίγματα που τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να μπορούν να μεταφέρουν αποτελεσματικά τις πιο μεγάλες τάσεις (ανεμοπίεση, βάρος φύλλων κ.λ.π). Για αυτόν τον τύπο στήριξης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αντοχή της τοιχοποιίας στις παρακείμενες περιοχές, ώστε να επιλέγεται το καταλληλότερο είδος στήριξης όπως: τζινέτια (σχήμα 9), βίδες (σχήμα 10) κ.λ.π. Πάντα στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης η θέση και ο αριθμός των στηριγμάτων μπορούν να διανεμηθούν με διαφοροποιημένο τρόπο, όπως φαίνεται στο παράδειγμα του σχήματος 11 που αναφέρεται στα τρία είδη κουφώματος που έχουν χρησιμοποιηθεί στα παραδείγματα του άρθρου. Θα ήταν πάντα χρήσιμο να ενημερώνεται το συνεργείο τοποθέτησης για τα σημεία εφαρμογής των δυνάμεων που πρέπει να μεταφερθούν από το κούφωμα στην τοιχοποιία, ίσως με την χρήση σκίτσων των κουφωμάτων προς τοποθέτηση. Πηγές: "Facadoc, Regles de calcul" Ed. SNFA "Manuale dei serramenti metallici e plastici" Ed. Tecnomedia "Serramenti & alluminio" Ed. Tecnomedia 174

ΤΑ Μ Υ ΣΤΙΚΑ του καλού κουφώµατος!

ΤΑ Μ Υ ΣΤΙΚΑ του καλού κουφώµατος! ΤΑ Μ Υ ΣΤΙΚΑ του καλού κουφώµατος! Απαιτήσεις Εναρµόνισης µε την Κοινοτική Οδηγία 89/106 Βάσει της Οδηγίας 89/106, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάλληλα προς χρήση δοµικά προϊόντα, είναι αυτά που φέρουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν είναι. Η τεχνική πλευρά της πώλησης ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Τεχνικά θέματα

Οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν είναι. Η τεχνική πλευρά της πώλησης ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Τεχνικά θέματα ΜΑΡΤΙΝΟΣ Σαφώς και είναι σημαντικό να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται άρτια κουφώματα, που εκπληρώνουν τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη, αλλά επίσης πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010 Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μονάδες μετρικού συστήματος Γεωμετρικά σχήματα - μετρήσεις Μετρήσεις διαστάσεων / ανοίγματα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Τούβλο από τσιμέντο Γυψότουβλο Πέτρα Επίχρισμα

Τούβλο από τσιμέντο Γυψότουβλο Πέτρα Επίχρισμα Επιλογή βυσμάτων Η κατηγορία των υλικών που είναι κτισμένες οι τοιχοποιίες επηρεάζουν τον τρόπο στερέωσης και το είδος του βύσματος. Στον πίνακα 3.4 περιγράφονται τα διαφορετικά υλικά τοιχοποιίας στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχωρισμός των κουφωμάτων γίνεται βάση του τρόπου. ανοίγματος τους. Οι κύριοι τύποι κουφωμάτων είναι τα

Ο διαχωρισμός των κουφωμάτων γίνεται βάση του τρόπου. ανοίγματος τους. Οι κύριοι τύποι κουφωμάτων είναι τα Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο διαχωρισμός των κουφωμάτων γίνεται βάση του τρόπου ανοίγματος τους. Οι κύριοι τύποι κουφωμάτων είναι τα ανοιγόμενα, τα συρόμενα και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. μέσα από την καθημερινή επαφή, την πολυετή πείρα και έρευνα με τους κατασκευαστές αλουμινίου, και τους τελικούς χρήστες καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κατασκευαστών Κλειδαριών και Μηχανισμών Α.Σ.) Οδηγία: TBDK ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Έκδοση: 2008-07-24 Οδηγία Στερέωση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία. υψηλών επιδόσεων. U w μέχρι. W/(m 2 K) KBE 76 Centre seal system. Κουφωμάτων

Εμπειρία. υψηλών επιδόσεων. U w μέχρι. W/(m 2 K) KBE 76 Centre seal system. Κουφωμάτων Εμπειρία υψηλών επιδόσεων U w μέχρι 0.73 W/(m 2 K) KBE 76 Centre seal system Κουφωμάτων KBE 76: Απλετο φως και ενεργειακή Χάρη στη νέα τεχνολογία των προφίλ, μπορεί να κατασκευαστούν παράθυρα με μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

GIESSE PROVENCE. Η σπανιολέτα που προσαρμόζεται στο κλασικό ύφος των παραθύρων σας

GIESSE PROVENCE. Η σπανιολέτα που προσαρμόζεται στο κλασικό ύφος των παραθύρων σας Η σπανιολέτα που προσαρμόζεται στο κλασικό ύφος των παραθύρων σας Τι είναι η Provence? Η Provence είναι μια σειρά προϊόντων με παραδοσιακό χαρακτήρα που έχει αναπτύξει η GIESSE για το κλείσιμο των παραθύρων

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Τα παράλληλα συρόμενα ανακλινόμενα Οι παράλληλα συρόμενοι ανακλινόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων www.ergomasif.gr ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ISARHOLZ INO 68 ΠΡΟΦΙΛ 68Χ82 ΧΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.διαστάσεις και προφίλ κατοπιν DIN 68121.Μόρσα διπλά και τριπλά, ενώσεις γωνιών με κόλληση D4 κατόπιν ΕΝ 204

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση Συστημάτων κατά EN :2009 & EN 13830:2003

Συμμόρφωση Συστημάτων κατά EN :2009 & EN 13830:2003 Συμμόρφωση Συστημάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 04/2016 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήμανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ öùô.: DORAL Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύσει τον πελάτη αν τα κουφώματα που χρησιμοποιεί χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή του συστήματος Σελ. 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος Σελ. 2 2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων δίφυλλου ανοιγόμενου κουφώματος από ΕΚΑΝΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1011 Σελ. 6 1010 Σελ. 6 1015 Σελ. 6 1020 Σελ. 7 1031 Σελ. 8 1030 Σελ. 8 1035 Σελ. 8 1071 Σελ. 12 1070 Σελ. 12 1075 Σελ. 12 1080 Σελ. 13 SP 3112 Σελ. 16 SP 3102

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία Τοποθέτησης Κουφωμάτων Τεχνική Οδηγία Τοποθέτησης Κουφωμάτων

Τεχνική Οδηγία Τοποθέτησης Κουφωμάτων Τεχνική Οδηγία Τοποθέτησης Κουφωμάτων Τεχνική Οδηγία Τοποθέτησης Κουφωμάτων Έκδοση 1 η / 08.02.2019 [1] Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 3 2. Εμπλεκόμενες επαγγελματικές ομάδες - Δεσμεύσεις 4 3. Τοποθέτηση κουφωμάτων. 6 3.1 Μεταφορά κουφώματος - προεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομήστε ενέργεια. Εξασφαλίστε καλύτερη ποιότητα ζωής! / 1

Εξοικονομήστε ενέργεια. Εξασφαλίστε καλύτερη ποιότητα ζωής! / 1 Εξοικονομήστε ενέργεια. Εξασφαλίστε καλύτερη ποιότητα ζωής! / 1 Η EXALCO, με υπευθυνότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, δημιούργησε τη σειρά EXALCO ECONOMY Σχεδιάζοντας τις ιδανικές λύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων

Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων Του Χριστόδουλου Ράντη, δ/ντή marketing της ALUMIL Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων Η ALUMIL ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ι ΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ Προτροπή και σκοπός της ALUMIL, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιολέττα μεταβλητού ύψους λαβής. Γωνία μετάδοσης κίνησης. Γωνία οριζόντιας (κάτω) ανάκλισης. Ψαλίδι ανάκλισης (αμφιδέξιο)

Σπανιολέττα μεταβλητού ύψους λαβής. Γωνία μετάδοσης κίνησης. Γωνία οριζόντιας (κάτω) ανάκλισης. Ψαλίδι ανάκλισης (αμφιδέξιο) Η εταιρεία Vorne παράγει μηχανισμούς ανοιγόμενων και ανοιγόμενων - ανακλινόμενων παραθύρων και μηχανισμούς ανακλινόμενων συρομένων για προφίλ PVCu. Οι μηχανισμοί της εταιρείας, διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

3. Μετά το πέρας των εργασιών, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί τους υπεύθυνους της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο των εργασιών τοποθέτησης.

3. Μετά το πέρας των εργασιών, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί τους υπεύθυνους της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο των εργασιών τοποθέτησης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Συντηρήσεων Έργων & αποθήκης υλικών ΕΡΓΟ : «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 76/ 2018 Κ. Α. Ε. : Π-1103-18

Διαβάστε περισσότερα

Τα ξύλινα κουφώματα. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης. Αναπληρωτής Καθηγητής

Τα ξύλινα κουφώματα. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Τα ξύλινα κουφώματα Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπληρωτής Καθηγητής Τι είναι τα κουφώματα; Κατασκευές που τοποθετούνται στα ανοίγματα των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων των κτιρίων Διευκολύνουν ή περιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ KOEMMERLING Classic

ΣΥΣΤΗΜΑ KOEMMERLING Classic Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ KOEMMERLING Classic ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KOEMMERLING Classic ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ KOEMMERLING Classic ΛΕΥΚΟ ΔΥΦΥΛΛΟ KOEMMERLING Classic ΛΕΥΚΟ KIPPEN KOEMMERLING

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM Alousystem 100inox Το σύστημα αλουμινίου Alousystem 100inox αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συρόμενα συστήματα της αγοράς. Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό για ομαλή, αθόρυβη και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 28/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ16/5/3062 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ KBE

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ KBE Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ KBE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KBE ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ KBE ΛΕΥΚΟ ΔΥΦΥΛΛΟ KBE ΛΕΥΚΟ KIPPEN KBE ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ KBE ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ KBE ΕΙΣΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ έκδοση 2.3 Τι είναι το συνθετικό; Το προφίλ των συνθετικών κουφωµάτων της Εταιρείας TECON παράγεται από πολυχλωριούχο βινύλιο (pvc), το οποίο αποτελεί το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268.

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268. Version 07/2015 Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί Νέο σύστημα σήτας PLISSE www.primasystems.gr Μια νέα πρόταση για την αγορά, που επιζητά την πραγματικά ποιοτική επώνυμη πρόταση στο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακά αποδοτική συναρμολόγηση / κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL InnoNova_70.A5 Classic

ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL InnoNova_70.A5 Classic Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL InnoNova_70.A5 Classic ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TROCAL InnoNova_70.A5 Classic ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ TROCAL InnoNova_70.A5 Classic ΛΕΥΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ TROCAL InnoNova_70.A5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL InnoNova_70.A5 Elegance

ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL InnoNova_70.A5 Elegance Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL InnoNova_70.A5 Elegance ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TROCAL InnoNova_70.A5 ELEGANCE ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ TROCAL InnoNova_70.A5 ELEGANCE ΛΕΥΚΟ ΔΥΦΥΛΛΟ TROCAL InnoNova_70.A5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόµενη

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόµενη ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ :210 55.82.320-2 FAX :210 55.82.323 e-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

υλικό κατασκευής κουφωμάτων.

υλικό κατασκευής κουφωμάτων. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το ξύλο ήταν το πρώτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως υλικό κατασκευής κουφωμάτων. Με την είσοδο των κραμάτων αλουμινίου στην οικοδομική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ

CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ 1 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Τα ελατήρια εξισορρόπησης κατασκευάζονται για ύψος φύλλου από 250 1800 mm, με ενδιάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE 1. Τρόποι τοποθέτησης Α) Επικαθήμενο στο κούφωμα. Ο μηχανισμός χειροκίνησης βρίσκεται εσωτερικά του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήματα - Ελαστικά

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήματα - Ελαστικά Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-182 Προφίλ 1:1 29-62 Βασικές Τυπολογίες 61-60 Τομές 1:1 63-100 Κατεργασίες 101-128 Υαλώσεις 129-132 Οδηγίες Τοποθέτησης 133-182 183-236 Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

íôõðï Èåñìéêþí Áðïäüóåùí Èåñìïìïíùôéêþí ÓõóôçìÜôùí ALUMIL

íôõðï Èåñìéêþí Áðïäüóåùí Èåñìïìïíùôéêþí ÓõóôçìÜôùí ALUMIL íôõðï Èåñìéêþí Áðïäüóåùí Èåñìïìïíùôéêþí ÓõóôçìÜôùí ALUMIL ç êäïóç ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALUMIL..... ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.... ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ1. Η φέρουσα διατομή και ο ρόλος της στον υπολογισμό αντοχής Όπως ξέρουμε, το αν θα αντέξει ένα σώμα καθορίζεται όχι μόνο από το φορτίο που επιβάλλουμε αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

365 μέρες σιγουριά με σφραγίδα ελέγχου και πιστοποίησης

365 μέρες σιγουριά με σφραγίδα ελέγχου και πιστοποίησης 365 μέρες σιγουριά με σφραγίδα ελέγχου και πιστοποίησης Επώνυμη ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια η διαφορά που δίνει ασφάλεια. Σε τελική ανάλυση θέλετε να χαίρεστε την γκαραζόπορτά σας για πολλά

Διαβάστε περισσότερα

WWW.ERGON.COM.GR ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΙΝΑ - ΞΥΛΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

WWW.ERGON.COM.GR ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΙΝΑ - ΞΥΛΑΛΟΥΜΙΝΙΑ WWW.ERGON.COM.GR ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΙΝΑ - ΞΥΛΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ * ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R ALUMINIUM SYSTEMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή του συστήματος Σελ. 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος Σελ. 2 2.1 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώµατα Κουφώµατα Συρώµενα Φυσαρµόνικα (Σπαστά) OÀºøª π OÀºøª π

Κουφώµατα Κουφώµατα Συρώµενα Φυσαρµόνικα (Σπαστά) OÀºøª π OÀºøª π Κουφώµατα Συρώµενα Κουφώµατα Φυσαρµόνικα (Σπαστά) ΣΧΕΔΙΟ 330 ΣΧΕΔΙΟ 321 ΣΧΕΔΙΟ 431 ΣΧΕΔΙΟ 532 ΣΧΕΔΙΟ 541 ΣΧΕΔΙΟ 550 ΣΧΕΔΙΟ 633 ΣΧΕΔΙΟ 651 ΣΧΕΔΙΟ 743 ΣΧΕΔΙΟ 761 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ 5 ΣΧΕΔΙΟ 2 ΣΧΕΔΙΟ 3 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες κατάλογος 2010 περιεχόμενα προφίλ εταιρείας 04 χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες 09 κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM 17 πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες 27 σκάλες 35 περίφραξη αλουμινίου 39 καγκελόπορτες αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή. του παρθένου ορυκτοβάμβακα. Ένα καινοτόμο προϊόν της. Με την πιστοποίηση εφαρμογής της

Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή. του παρθένου ορυκτοβάμβακα. Ένα καινοτόμο προϊόν της. Με την πιστοποίηση εφαρμογής της Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή του παρθένου ορυκτοβάμβακα Ένα καινοτόμο προϊόν της Με την πιστοποίηση εφαρμογής της Καλώς ήρθατε στην F.U.V. Group Είμαστε περήφανοι που από το 2013 σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο.

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο. Οι σίτες της ΑΜΠΑΤΖΗΣ έρχονται να αναδείξουν κάθε κατασκευή που αναζητά καινοτομία και μια σειρά από πλεονεκτήματα χρήσης. Οεξειδικευμένος σχεδιασμός των σιτών που σας παρέχουμε σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

υψηλής ενεργειακής απόδοσης

υψηλής ενεργειακής απόδοσης α γ Συστήματα Συνθετικών Κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης Uw μέχρι 0.762 W/(m K) 76AD ίω με ή κ τι ν μ ση σ η σ τ η ν κα τ α ν άλ ιδανικές λύσεις Κουφωμάτων ω σ η εν έ ρ ει α ς για «παθητικές κατοικίες»

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ F4 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ F4 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ F4 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ I. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1. Κάνουμε σπειρώματα M5 στα οριζόντια προφίλ. Εικόνα 1.1.1: Σπείρωμα Μ5 σε οριζόντιο προφίλ 2. Για την κατασκευή της ανοιγόμενης πόρτας: Εγκαθιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R ALUMINIUM SYSTEMS CAMERA EUROPEA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή του συστήματος Σελ. 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος Σελ. 2 2.1 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

STYLETECH.sa.

STYLETECH.sa. Σε συνδυασμό με το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, δημιουργεί και τοποθετεί πόρτες και παράθυρα υψηλής ποιότητας και αντοχής που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και δίνουν ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ 1/3/2013 1 1/1/2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 2 1/3/2013 ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Εξώφυλλο 2 Ευρετήριο 3 Μονόφυλλο ανοιγομενο πατζούρι αλουμινίου 4 Μονόφυλλο ανοιγομενο

Διαβάστε περισσότερα

tecnogramma Maggio 2006

tecnogramma Maggio 2006 6 Ειδική Έκδοση tecnogramma Maggio 2006 MULTI-MATIC Βρείτε τις διαφορές Ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες υπάρχουν τουλάχιστον 18 μικρές διαφορές. Μπορείτε να τις δείτε; Όχι; Τότε ξεφυλλίστε τις σελίδες που

Διαβάστε περισσότερα

DOMINA HP GIESSE. Αυξημένη αντοχή, καλύτερη απόδοση

DOMINA HP GIESSE. Αυξημένη αντοχή, καλύτερη απόδοση Αυξημένη αντοχή, καλύτερη απόδοση Από την εξέλιξη του Domina 3D μία νέα αντίληψη για κατασκευές μεγάλου βάρους. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εύκολη συναρμολόγηση Ρυθμίσεις τριών κατευθύνσεων Μέγιστη αντοχή φορτίου 160

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 26504 Ομάδα εκτέλεσης έργου: Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

2 Schüco. Περιεχόμενα

2 Schüco. Περιεχόμενα 2 Schüco Περιεχόμενα Περιεχόμενα Schüco 3 Πληροφορίες ασφάλειας Απρόσκοπτη θέα - Σταθερές αξίες 5 Πληροφορίες ασφάλειας 6 Σφάλματα χρήσης 8 Καθαρισμός και συντήρηση 10 Γενικές υποδείξεις Υλικά καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEST Eskimos 530

ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEST Eskimos 530 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEST Eskimos 530 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALTEST ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ALTEST ΛΕΥΚΟ ΔΥΦΥΛΛΟ ALTEST ΛΕΥΚΟ KIPPEN ALTEST ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ALTEST ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:..

ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:.... ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.. Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοκόμματες γκαραζόπορτες Τύποι πορτών N80 και DF98 Μεγέθη και τεχνικές περιγραφές

Μονοκόμματες γκαραζόπορτες Τύποι πορτών N80 και DF98 Μεγέθη και τεχνικές περιγραφές Τύποι πορτών N80 και DF98 Μεγέθη και τεχνικές περιγραφές Τυποποιημένα μεγέθη Ν80 για μονά γκαράζ (ανάλογα με το σχέδιο της πόρτας) 2250 25 1920 2355 1990 21 1800 2250 (2215-2340) 1920 (1890-1950) 25 1970

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Στερέωση φερόντων τμημάτων για μηχανισμούς απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων

Στερέωση φερόντων τμημάτων για μηχανισμούς απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Σύνδεσμος Πιστοποίησης Ποιότητας: Κλειδαριές και Μηχανισμοί κουφωμάτων α.σ.) : TBDK Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η Τ Η Σ Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Η Σ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Έκδοση: 2014-05-05

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης των

Εγχειρίδιο συντήρησης των Εγχειρίδιο συντήρησης των κουφωμάτων: Για τη διασφάλιση της διαχρονικά καλής λειτουργίας αλλά και της αψεγάδιαστης εμφάνισης των κουφωμάτων σας για πολλά χρόνια, αρκεί να εφαρμόσετε τις παρακάτω οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 09/2017. Περιεχόµενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήµατα - Ελαστικά

Version 09/2017. Περιεχόµενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήµατα - Ελαστικά Version 09/2017 Περιεχόµενα Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ 3-16 17-28 29-174 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-54 Τοµές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-124 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-174

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την εισαγωγή νέων προϊόντων στην γκάμα της FAKRO : Κάθετα και συρόμενα κουφώματα.

Αγαπητοί κύριοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την εισαγωγή νέων προϊόντων στην γκάμα της FAKRO : Κάθετα και συρόμενα κουφώματα. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Αγαπητοί κύριοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την εισαγωγή νέων προϊόντων στην γκάμα της FAKRO : Κάθετα και συρόμενα κουφώματα. Η δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται FUHR Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία για μονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες από προφίλ αλουμινίου, ξύλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

εξαρτήματα accessories

εξαρτήματα accessories Στην πορεία των χρόνων η Salinox έχει επιλέξει και καθιερώσει τη χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων, τα οποία είτε τα κατασκευάζει, είτε τα προμηθεύεται. Στην συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζονται τα βασικότερα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή του συστήματος Σελ. 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος Σελ. 2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων δίφυλλου ανοιγόμενου κουφώματος από ΕΚΑΝΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R ALUMINIUM SYSTEMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή του συστήματος Σελ. 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος Σελ. 2 2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων κουφώματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ETEM Ε45

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ETEM Ε45 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ETEM Ε45 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε-45 ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ Ε-45 ΛΕΥΚΟ ΔΥΦΥΛΛΟ Ε-45 ΛΕΥΚΟ KIPPEN Ε-45 ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ E-45 ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Συνδέσεις

Λεπτομέρειες Συνδέσεις Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.16.01 Συστήματα Συνδέσεις τοιχοποιίας Rigips Οι συνδέσεις των συστημάτων τοιχοποιίας με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

Roto Patiο Ιnowa. Καινοτόμος τεχνολογία για συρόμενα κουφώματα

Roto Patiο Ιnowa. Καινοτόμος τεχνολογία για συρόμενα κουφώματα Καινοτόμος τεχνολογία για συρόμενα κουφώματα Roto Patiο Ιowa Ο έξυπνος μηχανισμός που εξασφαλίζει απόλυτο σφράγισμα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε συρόμενα κουφώματα Πλήρης στεγανότητα Συρόμενα κουφώματα

Διαβάστε περισσότερα

Design είναι ASS 70 HI

Design είναι ASS 70 HI Design είναι Αυτό που ενώνει υλικό, μορφή, χρώμα και τεχνολογία, αυτό που εξακολουθεί να σου αρέσει ακόμη και μετά από 20 χρόνια, διακριτή μοναδικότητα, Ο συνδυασμός χρηστικότητας και διαχρονικότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των ξύλινων παραθύρων και πορτών

Οδηγίες χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των ξύλινων παραθύρων και πορτών Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, Καλορίζικα τα καινούρια σας παράθυρα και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Συντάξαμε τις οδηγίες χειρισμού, συντήρησης και επισκευής για να διατηρήσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα EUROPA 350 είναι η ολοκληρωμένη λύση για το ανασυρόμενο κούφωμα. Ο μοντέρνος σχεδιασμός, οι σύγχρονοι μηχανισμοί και η λειτουργικότητα,

Το σύστημα EUROPA 350 είναι η ολοκληρωμένη λύση για το ανασυρόμενο κούφωμα. Ο μοντέρνος σχεδιασμός, οι σύγχρονοι μηχανισμοί και η λειτουργικότητα, Το σύστημα EUROPA 350 είναι η ολοκληρωμένη λύση για το ανασυρόμενο κούφωμα. Ο μοντέρνος σχεδιασμός, οι σύγχρονοι μηχανισμοί και η λειτουργικότητα, του δίνουν νέες δυνατότητες στην καθημερινή χρήση, δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 2011 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 2011 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 011 Διδάσκων:, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης :15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Roto NT ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. April 2009 / BKWK / FB 28-2

Roto NT ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. April 2009 / BKWK / FB 28-2 Roto NT ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1 Ο κλασσικός Roto NT πιο καινοτόμος από ποτέ Ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανισμών ανοιγωμένων - ανακλινομένων κουφωμάτων,υψηλής αισθητικής,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα