Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1"

Transcript

1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα. Τι αναφέρει το πρότυπο για τις υποχρεωτικές και µη υποχρεωτικές απαιτήσεις των προς έλεγχο δοκιµίων. Από την 1η Φεβρουαρίου 2007 ξεκίνησε η µεταβατική περίοδος κατά την οποία µπορούν να συνυπάρχουν στην αγορά κουφώµατα µε την σήµανση CE και κουφώµατα χωρίς την σήµανση CE και θα διαρκέσει µέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση γίνεται πλέον υποχρεωτική. Αφορά γενικά κουφώµατα (παράθυρα, µπαλκονόπορτες, πόρτες εισόδου, παράθυρα στέγης) χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού. Η δη- µοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε στις 13/12/2006 στο φύλλο C304/1. Το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ (Παράθυρα και συστήµατα θυρών για πεζούς - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήµατα θυρών χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού) αφορά πόρτες, µπαλκονόπορτες, πόρτες εισόδου και κουζίνας, στις πόρτες που χρησιµοποιούνται ως έξοδοι κινδύνου, στα παράθυρα στέγης/φεγγίτες και στα διπλά παράθυρα που συναντάµε συνήθως στο εξωτερικό. Όλοι αυτοί οι τύποι των κουφωµάτων µπορούν να έχουν οποιονδήποτε αριθµό φύλλων, µε ή χωρίς σταθερά, ανεξαρτήτως φοράς ανοίγµατος, µε αυτοµατισµό ή χωρίς, µε ή χωρίς αντηλιακή προστασία ενσωµατωµένη, µε ή χωρίς ταµπλά. Το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ δεν αφορά: Πόρτες, παράθυρα, µπαλκονόπορτες µε χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού (σε αναµονή του pren ). Γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, πόρτες καταστηµάτων και βιοµηχανικές (υπάρχει το πρότυπο ). Εσωτερικές πόρτες (σε αναµονή του pren ) Παντζούρια και ρολά (ΕΝ 13659). Περιστρεφόµενες πόρτες. Παράθυρα που χρησιµεύουν ως έξοδοι κινδύνου. Οι απαιτήσεις που προβλέπονται από το ΕΝ για τα παράθυρα είναι: 1., 2. Έκλυση επιβλαβών ουσιών (µόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην εσωτερική πλευρά), 3., 4. (για παράδειγµα 5. Ηχοµόνωση, 6. Θερµοµόνωση, 7., 198

2 ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Σταθερό Ανοιγόµενο προς τα µέσα Ανοιγόµενο προς τα έξω Περιστρεφόµενο σε κάθετο άξονα Περιστρεφόµενο σε οριζόντιο άξονα Ανακλινόµενο Προβαλόµενο Ανοιγοανακλινόµενο Δίφυλλο ανοιγοανακλινόµενο Τρίφυλλο Συρόµενο Συρόµενο τύπου Volkswagen Για τις µπαλκονόπορτες, τις πόρτες εισόδου και κουζίνας, το πρότυπα καθορίζει ως απαιτήσεις: 1., 2. Έκλυση επιβλαβών ουσιών (µόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην εσωτερική πλευρά), 3., 4. Αντοχή στην κρούση (για τις πόρτες µε τζάµια σε περίπτωση κινδύνου τραυµατισµού), 5. (για παράδειγµα 6. Ύψος, 7. Αυτόµατη επιστροφή (µόνο για πόρτες - έξοδοι κινδύνου), 8. Η δύναµη που απαιτείται για τον χειρισµό (µόνο για τις πόρτες που διαθέτουν αυτοµατισµούς), 9. Ηχοµόνωση, 10. Θερµοµόνωση, 11., Για τα παράθυρα στέγης προβλέπονται: 1. Αντίδραση στην φωτιά, 2. Συµπεριφορά σε εξωτερική φωτιά, 3., 4., 5. Αντοχή σε φορτίο χιονιού και σε µόνιµα φορτία, 6. Αντοχή στην κρούση, 7. (για παράδειγµα 8. Ηχοµόνωση, 9. Θερµοµόνωση, 10. Ιδιότητες ακτινοβολίας των υαλοπινάκων, 11., Το ελληνικό κράτος είναι αυτό που θα καθορίσει ποιες από αυτές τις απαιτήσεις που ορίζονται από το πρότυπο ως απαραίτητες, θα είναι υποχρεωτικές για την Ελλάδα και το ελάχιστο επίπεδο επίδοσης. Στην περίπτωση που το κράτος δεν καθορίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις, οι κατασκευαστές έχουν το δικαίωµα επιλογής NPD (που σηµαίνει καµία προσδιορισµένη επίδοση). Όσον αφορά στην θερµοµόνωση, υπάρχει η Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Επίσηµη Εφηµερίδα, αριθ. L 001 της 04/01/2003 σ ) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µόνο θεωρητικά όµως. Με νόµο που δη- µοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζονται το ελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας του κτιρίου ( ΕΤΑ) και η ενεργειακή βαθµονόµησή του. Με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩ Ε θα εκδοθεί Κανονισµός για την Ορθολογική Χρήση και Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΟΧΕ), που θα αντικαταστήσει τον σηµερινό κανονισµό θερµοµόνωσης των κτιρίων. Για κάποιες από τις απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν, οι επιδόσεις των κουφωµάτων πρέπει να προσδιορίζονται από έναν Κοινοποιηµένο Φορέα (πίνακας 1), ενώ για άλλες 200

3 Πίνακας 1: Επιδόσεις που πρέπει να ελέγχονται σε Κοινοποιηµένα εργαστήρια δοκιµών Απαιτήσεις Υποχρεωτικός έλεγχος ΠΑΡΑΘΥΡΑ Έκλυση επιβλαβών ουσιών (µόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην εσωτερική πλευρά) (για παράδειγµα ο µηχανισµός συγκράτησης της ανάκλισης ή ανάσυρσης, ρυθµιστές ανοίγµατος και συστήµατα στερέωσης για τον καθαρισµό) Ηχοµόνωση Θερµοµόνωση ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Έκλυση επιβλαβών ουσιών (µόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην εσωτερική πλευρά) (για κουφώµατα ανοιγοανακλινόµενα ή περιστρεφόµενα) Αυτόµατη επαναφορά Η δύναµη που απαιτείται για τον χειρισµό (µόνο για κουφώµατα που διαθέτουν αυτοµατισµούς) Ηχοµόνωση Θερµοµόνωση Αντοχή στην κρούση Ύψος ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ Αντίδραση στην φωτιά Συµπεριφορά σε εξωτερική φωτιά Αντοχή στην κρούση (για παράθυρα στέγης ανοιγοανακλινόµενα ή περιστρεφόµενα) Επιδόσεις ηχοµείωσης Συντελεστής θερµοπερατότητας Κ Ιδιότητες ακτινοβολίας των υαλοπινάκων (µέτρηση µετάδοσης του φωτός, ηλιακός συντελεστής) Αντοχή σε φορτίο χιονιού και σε µόνιµα φορτία θα είναι θέµα του κατασκευαστή να αξιολογήσει το επίπεδο των επιδόσεων των κουφωµάτων που κατασκευάζει, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να απευθυνθεί σε Κοινοποιηµένο Φορέα. Υπάρχουν όµως και οι προαιρετικές επιδόσεις, που αν θέλει ο κατασκευαστής µπορεί να δηλώσει και είναι: Μηχανική αντοχή, Αντοχή σε σφαίρες, Αντοχή σε εκρήξεις, Μηχανική διάρκεια (αντοχή σε επαναλαµβανόµενα ανοιγοκλεισίµατα), Αντοχή στην διάρρηξη, Συµπεριφορά σε δύο διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες (µόνο για εξωτερικές πόρτες), Επιπεδότητα των φύλλων (µόνο για εξωτερικές πόρτες), Αερισµός (αν προβλέπεται από τα εξαρτήµατα), Ασφάλεια χρήσης (για αυτόµατες εξωτερικές πόρτες εισόδου), Είναι στην κρίση του κατασκευαστή η επιλογή του που θα υποβληθεί στις Αρχικές οκιµές Τύπου (ΙΤΤ). Ανάλογα δε µε το κούφωµα - δείγµα που θα υποβάλλει σε δοκιµές, θα πρέπει να καθορίσει: Την τυπολογία που θα πρέπει να καλύπτει τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό τυπολογιών κουφωµάτων. Στο παράρτηµα F του ΕΝ , ως απλή πληροφόρηση, προτείνονται αντιπροσωπευτικές τυπολογίες κουφωµάτων - δοκιµίων που να καλύπτουν µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής (πίνακας 2). Ανεξάρτητα όµως από τις προτάσεις του Πίνακας 2: Σύνοψη από ΕΝ (µόνο ως πληροφοριακή αξία) Τυπολογίες κουφωµάτων όπου µπορεί να επεκταθεί η Σήµανση CE Σταθερό κούφωµα Μονόφυλλο (ανεξάρτητα αν ανοίγει προς µέσα ή προς τα έξω) Ανακλινόµενο Ανοιγοανακλινόµενο Ανοιγόµενο µε δύο ή περισσότερα φύλλα (ανεξάρτητα αν ανοίγει προς µέσα ή προς τα έξω) Συρόµενο µε ένα ή δύο φύλλα Συρόµενο µε ένα ή δύο φύλλα τύπου Volkswagen Ανασυρόµενα µε ένα ή δύο φύλλα Περιστρεφόµενα (σε οριζόντιο ή κάθετο άξονα) Φυσαρµόνικα Αντιπροσωπευτικό δείγµα (το πιο δυσµενές) Κούφωµα δοκίµιο µονόφυλλο ανοιγοανακλινόµενο Κούφωµα ανοιγόµενα µε τον µεγαλύτερο δυνατόν αριθµό φύλλων (µε άνοιγµα προς τα µέσα) Συρόµενο µε δύο φύλλα Συρόµενο µε δύο φύλλα τύπου Volkswagen Ανασυρόµενο µε δύο φύλλα Περιστρεφόµενα (σε οριζόντιο ή κάθετο άξονα) Φυσαρµόνικα µε τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό φύλλων 202

4 προτύπου, ο κατασκευαστής µπορεί να υιοθετήσει διαφορετικές τυπολογίες κουφωµάτων - δοκιµίων που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα την παραγωγή του. Τις διαστάσεις που θα πρέπει να είναι οι µεγαλύτερες δυνατές, σύµφωνα µε τις επιδόσεις που πρέπει να επιτευχθούν για τις διάφορες απαιτήσεις. Οι µέγιστες διαστάσεις περιορίζονται µόνο από τα µηχανήµατα δοκιµών των εργαστηρίων (3,80πλάτος Χ 3,30 ύψος) και το επιλεγµένο σύστηµα. Η σήµανση CE θα καλύψει όλα τα κουφώµατα µικρότερων διαστάσεων από το κούφωµα - δοκίµιο. Για τις απαιτήσεις της θερµοµόνωσης, ηχοµείωσης, συµπεριφοράς ανάµεσα σε δύο διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες, το ΕΝ προτείνει διαστάσεις για τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε εργαστηριακές δοκιµές ή που θα γίνουν απλοποιηµένες αξιολογήσεις των επιδόσεων. Παρ όλα αυτά, ο κατασκευαστής θα πρέπει να αξιολογεί τις διαστάσεις και να έρχεται σε συνεννόηση µε το εργαστήριο δοκιµών. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, υπάρχουν διαφορετικοί κανονισµοί βάση των οποίων επεκτείνεται η ισχύς των αποτελεσµάτων και αναφέρονται στο παράρτηµα Ε του προτύπου (πίνακας 3 & 4). Οι κανόνες επέκτασης των αποτελεσµάτων σε µια οµάδα της παραγωγής ισχύουν µόνο στην περίπτωση που το κούφωµα - δοκίµιο και τα κουφώµατα που παράγονται, ικανοποιούν την έννοια του similar design (όµοιου σχεδιασµού). Ως κουφώµατα όµοιου σχεδιασµού ορίζονται δύο κουφώµατα οι διαφορές των οποίων, αυτές που οφείλονται στην αντικατάσταση κάποιων στοιχείων (για παράδειγµα τζάµια, εξαρτήµατα, λάστιχα) και / ή στην αλλαγή των προδιαγραφών των υλικών και / ή στην αλλαγή του τρόπου κατασκευής του κουφώµατος και / ή στην αλλαγή των διαστάσεων των διατοµών των προφίλ, είναι τέτοιες που δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων που έχουν κατηγοριοποιηθεί µετά από δοκιµές ή δηλωθεί. Τις επιθυµητές επιδόσεις που πρέπει να επιτευχθούν, λαµβάνοντας υπόψη ότι η Σήµανση CE θα επεκταθεί σε κουφώµατα µε επίπεδο επιδόσεων υψηλότερο από το κούφωµα - δοκίµιο. Πίνακας 3: Διαφορετικός προσδιορισµός των χαρακτηριστικών για πόρτες κουζίνας, µπαλκονόπορτες, εισόδου Χαρακτηριστικά Αντίσταση σε φορτίο ανέµου Υδατοστεγανότητα Συντελεστής ανταλλαγής θερµότητας Πρότυπα κατηγοριοποίησης και υπολογισµών ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ 1027 ΕΝ ΕΝ 1026 ΕΝ ISO ΕΝ ISO ΕΝ ISO ΕΝ Δυνάµεις χειρισµού Εν (*) Προϋπόθεση όµοιου σχεδιασµού Μέγεθος Είδος δοκιµής Εύρος άµεσης εφαρµογής (*) Δεν προδιαγράφεται 1,23 (±25%)m x 2,00 (±25%)m x 1,23 (±25%)m x ή 2,00 (±25%)m x Δεν προδιαγράφεται -100% του πλάτους και ύψους του κουφώµατος - δοκίµιο -100% έως +50% της συνολικής Με λάστιχα περιµετρικά: -100% έως +50% της συνολικής Με λάστιχα σε τρεις πλευρές: -100% της συνολικής επιφάνειας του Υπολογισµός 3,6 m 2 Υπολογισµός > 3,6 m 2 > 3,6 m 2 Σηµείωση: Δεν έχει µεταφερθεί το σύνολο των επιδόσεων που αναγράφονται στο ΕΝ Όταν η δοκιµή δεν είναι καταστροφική, το δοκίµιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλες δοκιµές. Φυσικά το πρότυπο αναφέρεται σε όλα τα κουφώµατα ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής. -100% της συνολικής επιφάνειας του 204

5 Πίνακας 4: Διαφορετικός προσδιορισµός των χαρακτηριστικών για παράθυρα Χαρακτηριστικά Αντίσταση σε φορτίο ανέµου Πρότυπα κατηγοριοποίησης και υπολογισµών ΕΝ ΕΝ Μέγεθος Είδος δοκιµής Εύρος άµεσης εφαρµογής (*) -100% του πλάτους και ύψους του κουφώµατος - δοκίµιο Αντοχή σε φορτίο χιονιού Υπολογισµός επιφάνειας Αντίδραση στην φωτιά ΕΝ ΕΝ ΕΝ Επιδόσεις σε εξωτερική φωτιά Υδατοστεγανότητα Επικίνδυνες ουσίες ΕΝ ΕΝV 1187 ΕΝ ΕΝ 1027 ΕΝV 1187 ΕΝV 1187 Όπως απαιτείται από τους κανονισµούς Αντοχή στην κρούση ΕΝ Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας Επιδόσεις ακουστικής Συντελεστής ανταλλαγής θερµότητας Φορτία που εξασκούνται κατά την λειτουργία Μηχανική αντοχή Αντοχή σε επαναλαµβανόµενα ανοιγο - κλεισίµατα Συµπεριφορά µεταξύ διαφορετικών κλιµατολογικών συνθηκών Κατώτατη τιµή ΕΝ Δηλωµένες τιµές ΕΝ ISO ΕΝ ISO ΕΝ ISO :2000 Πίνακας F 1,23 Χ 1,48 m όπως αναφέρεται στο παράρτηµα Β ή βάση πινάκων -100% έως +50% της συνολικής επιφάνειας του > της συνολικής -100% της συνολικής Ανάλογα µε την διόρθωση των db 1, -2, -3, όπως αναφέρεται στο προσάρτηµα Β του ΕΝ Υπολογισµός Όλα τα µεγέθη EN ISO ,23 (±25%)m x1,48 (-25%)m Υπολογισµός EN ISO ,48 (+25%)m x Υπολογισµός EN ISO ,23 (±25%)m x1,48 (-25%)m EN ISO ,48 (+25%)m x ΕΝ ΕΝ 1026 ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ 1191 (*) Προϋπόθεση όµοιου σχεδιασµού Το ΕΝ κατηγοριοποίησης είναι σε αναµονή ENV Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα 2,3 m 2 2,3 m 2 2,3 m 2 > 2,3 m 2-100% έως + 50% της συνολικής επιφάνειας -100% της συνολικής επιφάνειας επιφάνειας επιφάνειας 1,23 (±25%)m x1,48 (-25%)m Όλα τα µεγέθη 206

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

e-mail dmiliorellis@vbh.com.gr

e-mail dmiliorellis@vbh.com.gr VBH Hellas S.A.. Λ. Στρατού 155 56429 Πολίχνη Θεσσαλονίκη Β.Ι.Μ. Α.Ε. Ξ 71301 ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σας γράφει Δανιήλ Μηλιορέλλης Οργάνωση Δανιήλ Μηλιορέλλης email dmiliorellis@vbh.com.gr Τηλέφωνο 2310 604490

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κατασκευαστών Κλειδαριών και Μηχανισμών Α.Σ.) Οδηγία: TBDK ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Έκδοση: 2008-07-24 Οδηγία Στερέωση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα) Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της Νομοθεσία Η υποχρέωση της Σήμανσης CE ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ, ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ Τα ερωτήματα και οι απορίες που αιωρούνται μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Β/1794, 28/8/2009)

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988)

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 71 της 15-17 Φεβρ.1988 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α. 30.7341.006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.xylinokoufoma.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

www.xylinokoufoma.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Κατασκευαστών Ξύλινων Κουφωµάτων συνέταξε αυτό το εγχειρίδιο σε µια προσπάθεια να ενηµερώσει το καταναλωτικό κοινό σχετικά µε την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Product portfolio ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Έργα ΕΤΕΜ:... ΕΛΛΑ Α: 1. Athens Metro Mall 2. Βιοιατρική ιαγνωστικό Κέντρο 3. Εµπορική Τράπεζα 4.

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα