ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ : ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : ΘΕΜΑ :. ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΙΕΘΝΕΙΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΚΤΥΟ NATURA ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩN NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ / ΚΩΠΗΛΑΤΟ ΡΟΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...54 Σελίδα 1

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 1937, η Ελλάδα άρχισε να αναγνωρίζει περιοχές µε ειδικό οικολογικό ενδιαφέρον (δάση, υγροτόπους κτλ.) και να τις θέτει υπό καθεστώς προστασίας. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στα πρώτα στάδια του θεσµού των προστατευόµενων περιοχών ήταν η απόλυτη προστασία φυσικών περιοχών και ο αποκλεισµός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στην πορεία, η προσέγγιση αυτή εγκαταλείπεται και δίνει τη θέση της στην αντίληψη της ενσωµάτωσης της προστατευόµενης περιοχής στον περιβάλλοντα χώρο και της στενής σύνδεσης της προστασίας µε την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων. Σελίδα 2

4 1.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οι κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία, είναι οι ακόλουθες: Εθνικοί ρυµοί (Ν. 996/71) Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86) Αισθητικά άση (Ν. 996/71) ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης (Ν. 996/71) Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98) Ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98) Εκτροφεία θηραµάτων (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98) Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86) Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86) Προστατευόµενοι Φυσικοί Σχηµατισµοί και Τοπία (Ν.1650/86) Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86) Σελίδα 3

5 1.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΙΕΘΝΕΙΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- Εκτός από την εθνική νοµοθεσία, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της φύσης απορρέουν από σχετικές ιεθνείς Συµβάσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει και από διεθνείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον η Ελλάδα έχει προτείνει περιοχές για ένταξη στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά). Οι προστατευόµενες περιοχές διεθνούς σηµασίας είναι οι ακόλουθες: Υγρότοποι διεθνούς σηµασίας σύµφωνα µε τη Σύµβαση Ραµσάρ Περιοχές του δικτύου Natura 2000 Ειδικά Προστατευόµενες Περιοχές σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βαρκελώνης (Πρωτόκολλο 4) Βιογενετικά Αποθέµατα Αποθέµατα Βιόσφαιρας Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς Περιοχές στις οποίες έχει απονεµηθεί το Ευρωδίπλωµα Σελίδα 4

6 1.3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 H Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών και αλλοίωσης της σύνθεσης και υποβάθµισης πολλών οικοσυστηµάτων οδήγησε στην έκδοση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Σκοπός της Οδηγίας είναι «να συµβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών µελών όπου εφαρµόζεται η συνθήκη.» Οι τύποι φυσικών οικοτόπων και τα είδη φυτών και ζώων αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας αντίστοιχα. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998. Tο δίκτυο NATURA 2000 Βασικό µέσο για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας 92/43/EOK αποτελεί η δηµιουργία δικτύου προστατευµένων περιοχών µε την ονοµασία NATURA Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από τις Ειδικές Ζώνες ιατήρησης σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK και από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των πουλιών. Οι περιοχές του δικτύου θα τεθούν υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης που θα καθορίσει κάθε κράτος-µέλος λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Η δηµιουργία του δικτύου NATURA 2000, που αποτελεί και υποχρέωση της Ελλάδας, θα συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη προστασία των απειλούµενων ειδών και των ενδιαιτηµάτων και θα αποτελέσει το βασικό µέσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την γενικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σελίδα 5

7 Προτεινόµενες περιοχές στο δίκτυο NATURA 2000 Για τη δηµιουργία του ικτύου NATURA 2000 έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος από τα κράτη µέλη, µε τον χαρακτηρισµό πλέον των περιοχών ως υποψηφίων για ένταξη στο ίκτυο. Σήµερα σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ίκτυο περιλαµβάνει προτεινόµενους Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας µε έκταση 45,3 εκατοµµύρια εκτάρια και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά µε έκταση 27,4 εκατοµµύρια εκτάρια (οι εκτάσεις δεν αθροίζονται διότι πολλές περιοχές αλληλεπικαλύπτονται και δεν µπορεί να εξαχθεί ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας, διότι έχουν δηλωθεί και θαλάσσιες εκτάσεις). Η απογραφή και εκτίµηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, σε εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1994 µε την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίµηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).» Η Ελλάδα έχει προτείνει 239 περιοχές ως "Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας" (proposed Sites of Community Importance) σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και έχει δηλώσει 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Για κάθε περιοχή, τα όριά της απεικονίζεται σε τοπογραφικό χάρτη (1:100000) και έχει συνταχθεί Πληροφοριακό ελτίο µε γενικά στοιχεία και δεδοµένα σχετικά µε τους τύπους οικοτόπων και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που εµφανίζονται σε αυτήν. Σελίδα 6

8 Αναλυτικά το ίκτυο Natura 2000 Το ίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σηµαντικοί σε ευρωπαϊκο επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection Areas - SPA ) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ EK, και τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community Importance - SCI ) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΚ. Οι ΖΕΠ, µετά τον χαρακτηρισµό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόµατα στο ίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγµατοποιείται επιστηµονική αξιολόγηση και διαπραγµάτευση µεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεµιναρίων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο βαίνει προς ολοκλήρωση όσον αφορά την Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες ιατήρησης (ΕΖ )» (στα αγγλικά: Special Areas of Conservation - SAC )» το αργότερο µέσα σε µια εξαετία. Σελίδα 7

9 Η εφαρµογή του ικτύου Natura στην Ελλάδα Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα µας (296 περιοχές - «Επιστηµονικός Κατάλογος»), έγινε από οµάδα περίπου 100 επιστηµόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE ( ) µε τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίµηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον «Επιστηµονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των µέχρι τότε προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η τελική επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε από κοινή οµάδα εργασίας ΥΠΕΧΩ Ε - Υπουργείου Γεωργίας κατόπιν γνωµοδοτήσεων όλων των συναρµόδιων Υπουργείων. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήµερα 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και υπέβαλλε τµηµατικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( ) κατάλογο 239 προτεινόµενων Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) («Εθνικός Κατάλογος»). Οι δύο κατάλογοι παρουσιάζουν µεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους. Μάλιστα, 31 τόποι έχουν οριστεί ταυτόχρονα ως ΖΕΠ και έχουν προταθεί και ως ΤΚΣ. Οι δραστηριότητες στις περιοχές του ικτύου Natura 2000 ρυθµίζονται µέχρι σήµερα από την Εθνική Νοµοθεσία. Η Οδηγία 79/409/ΕΚ εναρµονίστηκε στο ελληνικό ίκαιο µε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις / (ΦΕΚ 757/Β/ ), / (ΦΕΚ 1188/Β/ ), / (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98). Η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρµονίστηκε στο ελληνικό ίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/ (ΦΕΚ 1289/Β/ Σελίδα 8

10 1.4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)-(SPA) 239 Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)-(SCI) SITECODE CATEGORY TYPE SITE_NAME ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ AREA (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΣ 1 GR SPA H DASOS DADIAS-SOUFLI ΑΣΟΣ Α IΑΣ-ΣΟΥΦΛI 41017,00 2 GR psci E TREIS VRISES ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ 9912,62 3 GR psci B FEGGARI SAMOTHRAKIS ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9603,07 4 GR psci I VOUNA EVROU ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ 42372,50 5 GR SPA H DELTA EVROY ΕΛΤΑ ΕΒΡΟY 13120,00 6 GR psci I DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRAXIONAS ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ 9857,60 7 GR SPA A PARAPOTAMIO DASOS VOREIOU EVROU KAI ARDA ΠΑΡΑΠΟΤΑΜIΟ ΑΣΟΣ ΒΟΡΕIΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑI ΑΡ Α 25758,00 8 GR SPA A NOTIO DASIKO SYMPLEGMA EVROU ΝΟΤIΟ ΑΣIΚΟ ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΕΒΡΟΥ 29275,00 ΞΑΝΘΗ 9 GR psci B OROS CHAIDOU-KOULA & GYRO KORYFES ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ 3488,69 10 GR SPA F STENA NESTOU ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ 8752,00 11 GR psci G AISTHITIKO DASOS NESTOU ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 2335,87 ΡΟ ΟΠΗ 12 GR psci E POTAMOS FILIOURIS ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ 2058,44 13 GR psci I POTAMOS KOMSATOS (NEA KOITI) ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ) 423,65 14 GR psci B MARONEIA-SPILAION ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ 15 GR psci I LIMNES & LIMNOTHALASSES TIS THRAKIS-EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 29455,98 16 GR SPA H LIMNES VISTONIS, ISMARIS- LIMNOTHALASSES PORTO LAGOS, ALYKI PTELEA, XIROLIMNI, KARATZA ΛIΜΝΕΣ ΒIΣΤΟΝIΣ, IΣΜΑΡIΣ- ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛYΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛIΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ 18221,00 17 GR SPA J KOILADA FILIOURI ΚΟIΛΑ Α ΦIΛIΟΥΡI 37502,00 18 GR SPA J KOILADA KOMSATOU ΚΟIΛΑ Α ΚΟΜΨΑΤΟΥ 16582,00 Σελίδα 9

11 ΡΑΜΑ 19 GR psci I DASOS FRAKTOU ΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ 1085,56 20 GR psci B RODOPI (SIMYDA) ΡΟ ΟΠΗ (ΣΗΜΥ Α) 6708,90 21 GR psci B PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ 7431,51 22 GR psci B KORYFES OROUS FALAKRO ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ 9845,62 23 GR SPA H PARTHENO DASOS KENTRIKIS RODOPIS ΠΑΡΘΕΝΟ ΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 569,00 ΚΑΒΑΛΑ 24 GR SPA J DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KERAMOTIS KAI NISOS THASOPOULA ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑI ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΟΤΗΣ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ 14606,00 25 GR psci B KORYFES OROUS PANGAIO ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ 10345,46 26 GR psci B ORMOS POTAMIAS-AKR. PYRGOS EOS N. GRAMVOUSSA ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ 344,98 27 GR psci B KOLPOS PALAIOU-ORMOS ELEFTHERON ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1178,55 28 GR psci I DELTA NESTOU & LIMNOTHALASSES KERAMOTIS-EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 22484,63 12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ 29 GR psci B OROS VERMIO ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ 25555,13 30 GR psci B STENA ALIAKMONA ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 3623,73 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 GR psci K LIMNES VOLVI KAI LAGKADA-EVRYTERI PERIOCHI ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑ Α-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 26947,81 32 GR psci K DELTA AXIOU-LOUDIA- ALIAKMONA-EVRYTERI PERIOCHI-AXIOUPOLI ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥ ΙΑ- ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΧΙΟΥΠΟΛΗ 33676,35 33 GR psci K STENA RENTINAS- EVRYTERI PERIOCHI ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2905,16 34 GR psci/spa C LIMNOTHALASSA AGGELOCHORIOY ΛΙΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 377,20 35 GR SPA J LIMNES VOLVI KAI LANGADA KAI STENA RENTINAS ΛIΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑI ΛΑΓΚΑ Α ΚΑI ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤIΝΑΣ 15671,00 36 GR SPA J DELTA AXIOU-LOUDIA- ALIAKMONA-ALYKI KITROUS ΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥ IΑ- ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ 29551,00 Σελίδα 10

12 37 GR SPA H LIMNOTHALASSA EPANOMIS ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 690,00 38 GR psci I LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 830,38 ΚΙΛΚΙΣ 39 GR psci G LIMNI PIKROLIMNI ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 1089,35 40 GR psci G YDROCHARES DASOS MOURION Υ ΡΟΧΑΡΕΣ ΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ 775,01 41 GR SPA F LIMNI DOIRANI ΛIΜΝΗ ΟIΡΑΝΗ 2146,00 42 GR SPA F LIMNI PIKROLIMNI- XILOKERATEA ΛIΜΝΗ ΠIΚΡΟΛΙΜΝΗ- ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ 2043,00 ΠΕΛΛΑ 43 GR psci/spa C KORYFES OROUS VORAS ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ 40328,29 44 GR psci/spa C ORI TZENA ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ 12580,50 45 GR psci E OROS PAIKO ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ 35265,76 46 GR psci G LIMNI AGRA ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ 1249,75 47 GR psci B STENA APSALOU- MOGLENITSAS ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ 6110,57 48 GR SPA F LIMNI KAI FRAGMA AGRA ΛIΜΝΗ ΚΑI ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ 1386,00 ΠΙΕΡΙΑ 49 GR psci/spa C OROS OLYMPOS ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 19139,59 50 GR psci E PIERIA ORI ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ 16640,29 51 GR psci E OROS TITAROS ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ 5325,05 52 GR psci I ALYKI KITROUS-EVRYTERI PERIOCHI ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1440,56 ΣΕΡΡΕΣ 53 GR psci I LIMNI KERKINI-KROUSIA- KORYFES OROUS BELES, AGISTRO-CHAROPO ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΡΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ 78315,82 54 GR psci/spa C EKVOLES POTAMOY STRYMONA ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 1297,10 55 GR psci E AI GIANNIS-EPTAMYLOI ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 327,29 56 GR psci K KORYFES OROUS MENOIKIO-OROS KOUSKOURAS-YPSOMA ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ 23288,69 57 GR psci B KORYFES OROUS ORVILOS ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ 4914,83 58 GR psci K ORI VRONTOUS-LAILIAS- EPIMIKES ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ-ΕΠΙΜΗΚΕΣ 6799,47 59 GR SPA H TECHNITI LIMNI KERKINIS - OROS KROUSIA ΤΕΧΝΗΤΗ ΛIΜΝΗ ΚΕΡΚIΝΗΣ - ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣIΑ 27712,00 60 GR SPA J KOILADA TIMIOU PRODROMOU - MENOIKION ΚΟIΛΑ Α ΤIΜIΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ - ΜΕΝΟIΚIΟΝ 26512,00 61 GR SPA H OROS BELLES ΟΡΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ 25264,00 Σελίδα 11

13 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 62 GR psci K OROS CHOLOMONTAS ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΟΝΤΑΣ 15543,63 63 GR psci E OROS ITAMOS-SITHONIA ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑ 18142,62 64 GR psci B CHERSONISOS ATHOS ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩΣ 23279,39 65 GR psci/spa C LIMNOTHALASSA AGIOY MAMA ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 633,15 66 GR psci B OROS STRATONIKON- KORYFI SKAMNI ΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟ- ΚΟΡΥΦΗ ΣΚΑΜΝΙ 7927,99 67 GR psci E AKROTIRIO ELIA- AKROTIRIO KASTRO- EKVOLI RAGOULA ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΡΟ- ΕΚΒΟΛΗ ΡΑΓΟΥΛΑ 536,37 68 GR psci B PALIOURI-AKROTIRI ΠΑΛΙΟΥΡΙ-ΑΚΡΟΤΗΡΙ 287,21 69 GR psci B PLATANITSI-SYKIA: ΑKR. RIGAS-AKR. ADOLO ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ - ΣΥΚΙΑ: ΑΚΡ. ΡΗΓΑΣ-ΑΚΡ. Α ΟΛΟ 994,58 70 GR psci B AKROTIRIO PYRGOS- ORMOS KYPSAS-MALAMO ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ - ΟΡΟΣ ΚΥΨΑΣ-ΜΑΛΑΜΟ 1176,87 71 GR SPA J TAXIARCHIS - POLYGYROS ΤΑΞIΑΡΧΗΣ - ΠΟΛYΓYΡΟΣ 21248,00 72 GR SPA A YGROTOPOI NEAS FOKAIAS YΓΡΟΤΟΠΟI ΝΕΑΣ ΦΩΚΑIΑΣ 440,00 13 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 73 GR psci E VASILITSA ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ 8012,77 74 GR SPA H ETHNIKOS DRYMOS PINDOU ΕΘΝIΚΟΣ ΡYΜΟΣ ΠIΝ ΟΥ 3294,00 75 GR psci I ETHNIKOS DRYMOS PINDOU (VALIA KALDA) - EVRΥTERI PERIOCHI ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΠΙΝ ΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6838,25 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 76 GR psci I LIMNI KASTORIAS ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4732,50 77 GR psci/spa C KORYFES OROUS GRAMMOS ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 34469,96 78 GR SPA H LIMNI ORESTIAS (KASTORIAS) ΛIΜΝΗ ΟΡΕΣΤIΑΣ (ΚΑΣΤΟΡIΑΣ) 3846,00 ΚΟΖΑΝΗ 79 GR psci B OROS VOURINO (KORYFI ASPROVOUNI) ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟ (ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ) 764,05 ΦΛΩΡΙΝΑ 80 GR psci/spa C ETHNIKOS DRYMOS PRESPON ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 26621,72 81 GR psci/spa C ORI VARNOUNTA ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ 6071,16 82 GR psci K LIMNES VEGORITIDA- PETRON ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ Α - ΠΕΤΡΩΝ 12569,02 83 GR psci/spa C LIMNES CHIMADITIDA- ZAZARI ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑ ΙΤΙ Α - ΖΑΖΑΡΗ 4064,39 84 GR psci B OROS VERNON-KORYFI VITSI ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ 8202,13 85 GR SPA J LIMNI PETRON ΛIΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ 6699,00 Σελίδα 12

14 14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑ 86 GR psci B PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 2982,05 87 GR psci B AGRAFA ΑΓΡΑΦΑ 9753,02 ΛΑΡΙΣΑ 88 GR psci E KATO OLYMPOS, KALLIPEFKI ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 12437,76 89 GR psci G AISTHITIKO DASOS OSSAS ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ 19521,12 90 GR psci I KARLA - MAVROVOUNI - KEFALOVRYSO VELESTINOU-NEOCHORI ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ 43435,50 91 GR psci/spa C AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑ ΑΣ ΤΕΜΠΩΝ 1335,91 92 GR SPA H OROS MAVROVOUNI ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI 36454,00 93 GR SPA F OROS OSSA ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ 24064,00 94 GR SPA F KATO OLYMPOS, OROS GODAMANI KAI KOILADA RODIAS ΚΑΤΩ ΟΛYΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟ ΑΜΑΝI ΚΑI ΚΟIΛΑ Α ΡΟ IΑΣ 24572,00 95 GR SPA F STENA KALAMAKIOU KAI ORI ZARKOU ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΥ ΚΑI ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 4168,00 96 GR psci B STENA KALAMAKIOU ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 474,19 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 97 GR psci E OROS PILIO KAI PARKATIA THALASSIA ZONI ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 31112,17 98 GR psci B KOURI ALMIROU-AGIOS SERAFEIM ΚΟΥΡΙ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 100,23 99 GR psci B SKIATHOS: KOUKOUNARIES KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI ΣΚΙΑΘΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΤΗΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 89, GR psci I ETHNIKO THALASSIO PARKO ALONNISOU - VOREION SPORADON, ANATOLIKI SKOPELOS ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ , GR SPA H NISIA KYRA PANAGIA, PIPERI, PSATHOURA KAI GYRO NISIDES AGIOS GEORGIOS, NISOI ADELFOI, LECHOUSA, GAIDOURONISIA ΝΗΣIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΕΡI, ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝΗΣI ΕΣ ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΝΗΣΟI Α ΕΛΦΟI, ΛΕΧΟΥΣΑ, ΓΑI ΟΥΡΟΝΗΣIΑ 12965,00 ΤΡΙΚΑΛΑ 102 GR psci E ASPROPOTAMOS ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 20094, GR psci E KERKETIO OROS (KOZIAKAS) ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ) 50431, GR psci K ANTICHASIA ORI - METEORA ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ 60625, GR SPA J POTAMOS PINIOS - ANTICHASIA ORI ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕIΟΣ - ΑΝΤIΧΑΣIΑ ΟΡΗ 55220,00 Σελίδα 13

15 KORYFES OROUS ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ 106 GR SPA H KOZIAKA ΚΟΖIΑΚΑ 19720,00 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 21 ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑ 107 GR psci I AMVRAKIKOS KOLPOS, DELTA LOUROU KAI ARACHTHOU (PETRA, MYTIKAS, EVRYTERI PERIOCHI) ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ & ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 28780, GR psci B ORI ATHAMANON (NERAIDA) ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΝΕΡΑΙ Α) 18695, GR SPA H AMVRAKIKOS KOLPOS, LIMNOTHALASSA KATAFOURKO KAI KORAKONISIA ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ 23004, GR SPA A KOILADA ACHELOOU ΚΟIΛΑ Α ΑΧΕΛΩΟΥ 13541,00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 111 GR psci G EKVOLES (DELTA) KALAMA ΕΚΒΟΛΕΣ ( ΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ 8531, GR psci G ELOS KALODIKIOY ΕΛΟΣ ΚΑΛΟ ΙΚΙ 786, GR psci B LIMNI LIMNOPOULA ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ 579, GR psci B STENA KALAMA ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ 1820, GR SPA F YGROTOPOS EKVOLON KALAMA KAI NISOS PRASOUDI YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥ I 8614, GR SPA F ELI KALODIKI, MARGARITI, KARTERI & LIMNI PRONTANI ΕΛΗ ΚΑΛΟ IΚI, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡI & ΛIΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΗ 1806, GR SPA A STENA PARAKALAMOU ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 3483, GR SPA F ORI PARAMYTHIAS, STENA KALAMA ΚΑΙ STENA ACHERONTA ΟΡΗ ΠΑΡΑΜYΘIΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 11692, GR SPA A ORI TSAMANTA, FILIATRON, FARMAKOVOUNI, MEGALI RACHI ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛIΑΤΡΟΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝI, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ 19906,00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 120 GR psci G ETHNIKOS DRYMOS VIKOU-AOOU ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ 12794, GR psci/spa C KORYFES OROUS SMOLIKA ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ 19975, GR psci E KENTRIKO TMIMA ZAGORIOU ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 33114, GR psci/spa C LIMNI IOANNINON ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2690, GR psci B PERIOCHI METSOVOU (ANILIO-KATARA) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΝΗΛΙΟ - ΚΑΤΑΡΑ) 7328,82 Σελίδα 14

16 125 GR psci/spa C OROS LAKMOS (PERISTERI) ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 20123, GR psci/spa C OROS MITSIKELI ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ 8435, GR SPA F OROS TYMFI (GAMILA) ΟΡΟΣ ΤYΜΦΗ (ΓΚΑΜIΛΑ) 27416, GR SPA A OROS DOUSKON, ORAIOKASTRO, DASOS MEROPIS, KOILADA GORMOU, LIMNI DELVINAKIOU ΟΡΟΣ ΟΥΣΚΩΝ, ΩΡΑIΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟIΛΑ Α ΓΟΡΜΟΥ, ΛIΜΝΗ ΕΛΒIΝΑΚIΟΥ 17383,00 ΠΡΕΒΕΖΑ 129 GR psci E EKVOLES ACHERONTA (APO GLOSSA EOS ALONAKI) KAI STENA ACHERONTA ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΟΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 4630, GR psci E PARAKTIA THALASSIA ZONI APO PARGA EOS AKROTIRIO AGIOS THOMAS (PREVEZA), AKR. KELADIO-AG. THOMAS ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΡ. ΚΕΛΑ ΙΟ - ΑΓ.ΘΩΜΑΣ 1525,88 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 131 GR psci/spa C DYTIKES KAI VORIOANATOLIKES AKTES ZAKYNTHOU ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21419, GR psci B KOLPOS LAGANA ZAKYNTHOU (AKR. GERAKI-KERI) KAI NISIDES MARATHONISI KAI PELOUZO ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ- ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΗΣΙ & ΠΕΛΟΥΖΟ 6957, GR psci I NISOI STROFADES ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑ ΕΣ 525, GR SPA H NISIDES STAMFANI & ARPYIA (STROFADES) ΝΗΣI ΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝI & ΑΡΠYIΑ (ΣΤΡΟΦΑ ΕΣ) 138,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 135 GR psci B KALON OROS KEFALONIAS ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2566, GR psci/spa C ETHNIKOS DRYMOS AINOU ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ 2779, GR psci B ESOTERIKO ARCHIPELAGOS IONIOU (MEGANISI, ARKOUDI, ATOKOS, VROMONAS) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥ Ι, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) 88409, GR psci B PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS VLACHATA (KEFALONIA) & ORMOS MOUNTA ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ 3763,52 Σελίδα 15

17 ΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 139 GR psci B DYTIKES AKTES KEFALLINIAS - STENO KEFALLINIAS ITHAKIS - BORIA ITHAKI (AKROTIRIA GERO GOMPOS - DRAKOU PIDIMA - KENTRI - AG. IOANNIS) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΟΤΗΡΙΟ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΡΑΚΟΥ ΠΗ ΙΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 18682,16 ΚΕΡΚΥΡΑ 140 GR psci/spa C LIMNOTHALASSA ANTINIOTI (KERKYRA) ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 189, GR psci K LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA) ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 2357, GR psci/spa C ALYKI LEFKIMIS (KERKYRA) ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 242, GR psci B NISOI PAXI KAI ANTIPAXI ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ & ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ 5649, GR psci B PARAKTIA THALASSIA ZONI APO KANONI EOS MESONGI (KERKYRA) ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 884, GR SPA J LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA) & NISOS LAGOYDIA ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΗΣΣIΩΝ (ΚΕΡΚYΡΑ) & ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟY IΑ 1060,00 ΛΕΥΚΑ Α 146 GR psci/spa C LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS (PALIONIS-AVLIMON) KAI ALYKES LEFKADAS ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ-ΑΥΛΙΜΩΝ) & ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 2142, GR psci B PERIOCHI CHORTATON (LEFKADA) ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑ Α) 1255,60 23 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 148 GR psci G DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESOLOGGIOU- AITOLIKOU, EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS PETALAS ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΟΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΙΤΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑ ΕΣ, ΝΙΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ 35588, GR psci B OROS PANAITOLIKO ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ 18542, GR psci B OROS VARASOVA ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ 1446, GR psci B LIMNES VOULKARIA KAI SALTINI ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ & ΣΑΛΤΙΝΗ 3236, GR psci B LIMNI AMVRAKIA ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 2204, GR psci B LIMNI OZEROS ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ 1258, GR psci K LIMNES TRICHONIDA KAI LYSIMACHIA ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙ Α & ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ 14279, GR psci B OROS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOYRAS ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 13331,28 Σελίδα 16

18 156 GR SPA A OROS TSEREKAS (AKARNANIKA) ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝIΚΑ) 5056, GR SPA A ORI VALTOU ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ 10112, GR SPA J LIMNI LYSIMACHIA ΛIΜΝΗ ΛYΣIΜΑΧIΑ 2275, GR SPA J LIMNI VOULKARIA ΛIΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡIΑ 3301, GR SPA F DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESOLONGIOU-AITOLIKOU KAI EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS PETALAS, DYTIKOS ARAKYNTHOS & STENA KLEISOURAS ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ- ΑIΤΩΛIΚΟΥ ΚΑI ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟI ΕΧIΝΑ ΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, YΤIΚΟΣ ΑΡΑΚYΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ ΚΛΕIΣΟΥΡΑΣ 44184,00 ΑΧΑΪΑ 161 GR psci/spa C LIMNOTHALASSA KALOGRIAS, DASOS STROFILIAS KAI ELOS LAMIAS, ARAXOS ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ 3522, GR psci E OROS CHELMOS KAI YDATA STYGOS ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ 17493, GR psci B FARAGGI VOURAIKOU ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 2176, GR psci/spa C AISTHITIKO DASOS KALAVRYTON ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2386, GR psci G ORI MARMPAS KAI KLOKOS, FARAGGI SELINOUNTA ΟΡΗ ΜΑΡΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΟΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 6042, GR psci/spa C ALYKI AIGIOY ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ 32, GR psci B OROS PANACHAIKO ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 12219, GR psci B OROS ERYMANTHOS ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 19332, GR psci E SPILAIO KASTRION ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΝ 308, GR SPA F ZOUMPATA-AGIOS CHARALAMPOS- MARMPAS-KLOKOS ΖΟΥΜΠΑΤΑ-ΑΓIΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΜΠΑΡΜΠΑΣ-ΚΛΟΚΟΣ 10762,00 ΗΛΕΙΑ 171 GR psci/spa C OROPEDIO FOLOIS ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ 9741, GR psci B EKVOLES (DELTA) PINEIOU ΕΚΒΟΛΕΣ ( ΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ 945, GR psci B OLYMPIA ΟΛΥΜΠΙΑ 314, GR psci E THINES KAI PARALIAKO DASOS ZACHAROS, LIMNI KAIAFA, STROFYLIA, KAKOVATOS ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ 3274, GR psci G LIMNOTHALASSA KOTYCHI, BRINIA ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ 1647, GR psci K PARAKTIA THALASSIA ZONI APO AKR. KYLLINI EOS TOUMPI-KALOGRIA ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ - ΚΑΛΟΓΡΙΑ 13259,45 Σελίδα 17

19 177 GR psci E THALASSIA PERIOCHI KOLPOU KYPARISSIAS: AKR. KATAKOLO- KYPARISSIA ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 11038, GR SPA F LIMNOTHALASSA KOTHYCI - ALYKI LECHENON ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤYΧI - ΑΛYΚΗ ΛΕΧΕΝΩΝ 2351,00 24 ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑ Α ΒΟΙΩΤΙΑ 179 GR psci B LIMNES YLIKI & PARALIMNI - SYSTIMA VOIOTIKOU KIFISSOU ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΣΟΥ 11606, GR SPA H ETHNIKOS DRYMOS PARNASSOU ΕΘΝIΚΟΣ ΡYΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 3695,00 ΕΥΒΟΙΑ 181 GR psci B OROS OCHI - KAMPOS KARYSTOU - POTAMI - AKROTIRIO KAFIREFS - PARAKTIA THALASSIA ZONI ΟΡΟΣ ΟΧΗ - ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΟΤΑΜΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 15948, GR psci B DIRFYS: DASOS STENIS - DELFI ΙΡΦΗ: ΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ - ΕΛΦΟΙ 1297, GR psci I MEGALO KAI MIKRO LIVARI - DELTA XIRIA - YDROCHARES DASOS AG. NIKOLAOU-PARAKTIA THALASSIA ZONI ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ - ΕΛΤΑ ΞΙΡΙΑ - Υ ΡΟΧΑΡΕΣ ΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 480, GR psci/spa C SKYROS: OROS KOCHYLAS ΣΚΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ 4096, GR SPA H MEGALO & MIKRO LIVARI- DELTA XIRIA ΜΕΓΑΛΟ & ΜIΚΡΟ ΛIΒΑΡI- ΕΛΤΑ ΞΗΡIΑ 1017, GR SPA A LIMNI DYSTOS ΛIΜΝΗ YΣΤΟΣ 2636, GR SPA A NISIDES SKYROY ΝΗΣI ΕΣ ΣΚYΡΟY 466,00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 188 GR psci B OROS TYMFRISTOS (VELOUCHI) ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ) 3407,87 ΦΘΙΩΤΙ Α 189 GR psci I KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU - MALIAKOS KOLPOS ΚΟΙΛΑ Α & ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 47547, GR psci K FARANGI GORGOPOTAMOU ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 523, GR psci G ETHNIKOS DRYMOS OITIS ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ 7151, GR SPA H YGROTOPOS EKVOLON (DELTA) SPERCHIOU YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ( ΕΛΤΑ) ΣΠΕΡΧIΟΥ 3966, GR psci B OROS KALLIDROMO ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙ ΡΟΜΟ 6684, GR SPA F ETHNIKOS DRYMOS OITIS - KOILADA ASOPOU ΕΘΝIΚΟΣ ΡYΜΟΣ ΟIΤIΣ - ΚΟIΛΑ Α ΑΣΩΠΟΥ 13088,00 ΦΩΚΙ Α Σελίδα 18

20 195 GR psci B ORI VARDOUSIA ΟΡΗ ΒΑΡ ΟΥΣΙΑ 19373, GR psci B OROS GKIONA ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ 21879, GR psci B PARALIAKI ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ 10827, GR psci I NOTIOANATOLIKOS PARNASSOS - ETHNIKOS DRYMOS PARNASSOU - DASOS TITHOREAS ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΥ - ΑΣΟΣ ΤΙΘΩΡΕΑΣ 18422, GR SPA J KORYFES OROUS GKIONA, CHARADRA REKA, LAZOREMA KAI VATHIA LAKKA ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚIΩΝΑ, ΧΑΡΑ ΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑI ΒΑΘIΑ ΛΑΚΚΑ 10547,00 25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α 200 GR psci B AKRONAFPLIA KAI PALAMIDI ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΙ Ι 356,30 ΑΡΚΑ ΙΑ 201 GR psci B OROS MAINALO ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ 22673, GR psci B LIMNI TAKA ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ 1033, GR psci B LIMNOTHALASSA MOUSTOU ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥΣΤΟΥ 366, GR psci E MONI ELONAS KAI CHARADRA LEONIDIOU ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ & ΧΑΡΑ ΡΑ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ 7000, GR psci E OROS PARNONAS (KAI PERIOCHI MALEVIS) ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ) 55767,54 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 206 GR psci B KORYFES OROUS KYLLINI (ZIREIA) KAI CHARADRA FLAMPOURITSA ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΙΝΗ (ΖΙΡΕΙΑ) & ΧΑΡΑ ΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ 23423, GR psci/spa C LIMNI STYMFALIA ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 1308, GR psci B AKROKORINTHOS ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ 589, GR psci B OROS OLIGYRTOS ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ 8630, GR psci B ORI GERANIA ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΙΑ 6836,54 ΛΑΚΩΝΙΑ 211 GR psci B ORI GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOUROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA KAI PERIOCHI MONEMVASIAS ΟΡΗ ΓΙ ΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪ ΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ & ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 28821, GR psci B PERIOCHI NEAPOLIS KAI NISOS ELAFONISOS ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΒΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 5492, GR psci I EKVOLES EVROTA ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ 5445, GR psci E LAGKADA TRYPIS ΛΑΓΚΑ Α ΤΡΥΠΗΣ 1588, GR SPA H YGROTOPOI EKVOLON EVROTA YΓΡΟΤΟΠΟI ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ 2260,00 Σελίδα 19

21 216 GR SPA J ORI ANATOLIKIS LAKONIAS ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ 37537,00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 217 GR psci E FARAGGI NEDONA (PETALON-CHANI) ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕ ΩΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΝ - ΧΑΝΙ) 1241, GR psci E NISOI SAPIENTZA KAI SCHIZA, AKROTIRIO AKRITAS ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ 11406, GR psci I LIMNOTHALASSA PYLOU (DIVARI) KAI NISOS SFAKTIRIA, AGIOS DIMITRIOS ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ ( ΙΒΑΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3548, GR psci E THINES KYPARISSIAS (NEOCHORI-KYPARISSIA) ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) 1345, GR psci E OROS TAYGETOS ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ 53367, GR psci E THALASSIA PERIOCHI STENOY METHONIS ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ 983, GR SPA H LIMNOTHALASSA GIALOVAS & NISOS SFAKTIRIA ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓIΑΛΟΒΑΣ & ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡIΑ 998, GR SPA J OROS TAYGETOS - LAGKADA TRYPIS ΟΡΟΣ ΤΑYΓΕΤΟΣ - ΛΑΓΚΑ Α ΤΡYΠΗΣ 48783,00 3 ΑΤΤΙΚΗ 225 GR psci/spa C OROS PARNITHA ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ 14902, GR psci B ETHNIKO PARKO SCHINIA- MARATHONA ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1296, GR psci B VRAVRONA-PARAKTIA THALASSIA ZONI ΒΡΑΒΡΩΝΑ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 2669, GR psci B SOUNIO - NISIDA PATROKLOU KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΣΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙ Α ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 5379, GR psci B YMITTOS - AISTHITIKO DASOS KAISARIANIS - LIMNI VOULIAGMENIS ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8836, GR psci I ANTIKYTHIRA - PRASSONISI KAI LAGOUVARDO ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ- ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ & ΛΑΓΟΥΒΑΡ Ο 7172, GR psci J NISIDES KYTHIRON: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙ ΡΑΓΟΝΕΡΑ 989, GR SPA H NISIDES MIRTOOU PELAGOUS: FALKONERA, VELOPOULA, ANANES ΝΗΣI ΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ 255, GR SPA H NISOS ANTIKYTHIRA KAI NISIDES PRASSONISI, LAGOUVARDOS, PLAKOULITHRA KAI ΝΗΣΟΣ ΑΝΤIΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΛΑΓΟΥΒΑΡ ΟΣ, ΠΛΑΚΟΥΛIΘΡΑ ΚΑI 2010,00 Σελίδα 20

22 NISIDES THIMONIES ΝΗΣI ΕΣ ΘΥΜΟΝIΕΣ 234 GR SPA K 235 GR SPA J 236 GR psci I 237 GR psci B 238 GR psci B 239 GR psci K 240 GR psci B 241 GR SPA H 242 GR SPA J 243 GR SPA A 244 GR SPA A KYTHIRA KAI GYRO NHSIDES: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA, AVGO, KAPELLO, KOUFO KAI FIDONISI PERIOCHI LEGRENON - NISIDA PATROKLOU 4 ΝΗΣΙΑ 41 Β. ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΣ LIMNOS: CHORTAROLIMNI - LIMNI ALYKI KAI THALASSIA PERIOCHI AGIOS EFSTRATIOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI LESVOS: DYTIKI CHERSONISOS - APOLITHOMENO DASOS LESVOS: KOLPOS KALLONIS KAI CHERSAIA PARAKTIA ZONI LESVOS: KOLPOS GERAS, ELOS NTIPI KAI OROS OLYMPOS YGROTOPOI CHORTAROLIMNI KAI ALYKI LIMNOY PARAKTIOI YGROTOPOI KOLPOU KALLLONIS NISIDES KAI VRACHONISIDES LIMNOU: NHSOS SERGITSI KAI NISIDES DIAVATES, KOMPIO, KASTRIA, TIGANI, KARVALAS, PRASONISI NISIDES LESVOU (SYMPLEGMA TOMARONISION, KIDONAS, AGIOS GEORGIOS, GLARONISI, KLP) ΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝHΣI ΕΣ: ΠΡΑΣΟΝIΣI, ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤI ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΛΟ, ΚΟΥΦΟ ΚΑI ΦI ΟΝΗΣI 5448,00 ΠΕΡIΟΧΗ ΛΕΓΡΕΝΩΝ - ΝΗΣI Α ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 2109,00 ΛΙΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ- ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 18231,66 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 6283,75 ΛΕΣΒΟΣ: ΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ- ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΑΣΟΣ 20974,07 ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 18297,82 ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΡΙ & ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 11200,41 YΓΡΟΤΟΠΟI ΧΟΡΤΑΡΟΛIΜΝΗ ΚΑI ΑΛYΚΗ ΛΗΜΝΟY 1302,00 ΠΑΡΑΚΤIΟI YΓΡΟΤΟΠΟI ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 6461,00 ΝΗΣI ΕΣ ΚΑI ΒΡΑΧΟΝΗΣI ΕΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΝHΣΟΣ ΣΕΡΓΚIΤΣI ΚΑI ΝIΣI ΕΣ IΑΒΑΤΕΣ, ΚΟΜΠIΟ, ΚΑΣΤΡIΑ, ΤΗΓΑΝI, ΚΑΡΒΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣI 125,00 ΝΗΣI ΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣIΩΝ, ΚI ΩΝΑΣ, ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΚΛΠ.) 103,00 Σελίδα 21

23 ΣΑΜΟΣ 245 GR psci I SAMOS: PARALIA ALYKI ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ 301, GR psci B SAMOS: OROS AMPELOS (KARVOUNIS) ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ) 4850, GR psci/spa C SAMOS: OROS KERKETEFS - MIKRO KAI MEGALO SEITANI - DASOS KASTANIAS KAI LEKKAS, AKR. KATAVASIS-LIMENAS ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ - ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΤΑΝΙ - ΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΛΕΚΚΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ 6679, GR psci K IKARIA - FOURNOI KAI PARAKTIA ZONI ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 12908, GR SPA J NISOS IKARIA (NOTIODYTIKO TMIMA) ΝΗΣΟΣ IΚΑΡIΑ (ΝΟΤIΟ YΤIΚΟ ΤΜHΜΑ) 7405, GR SPA J NISOS FOURNOI KAI NISIDES THIMAINA, ALATSONISI, THIMAINAKI, STRONGYLO, PLAKA, MAKRONISI, MIKROS KAI MEGALOS ANTHROPOFAGOS, AGIOS MINAS ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟI ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ ΘΥΜΑIΝΑ, ΑΛΑΤΣΟΝIΣI, ΘΥΜΑIΝΑΚI, ΣΤΡΟΓΓYΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΑΓIΟΣ ΜΗΝΑΣ 4587, GR SPA H SAMOS: ALΥKΙ PSILIS AMMOY ΣΑΜΟΣ: ΑΛΥΚΗ ΨIΛΗΣ ΑΜΜΟY 44,00 ΧΙΟΣ 252 GR psci B VOREIA CHIOS KAI NISOI OINOUSES KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ & ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 34409, GR SPA A NISIA ANTIPSARA & NISIDES DASKALIO, MATROGIORGO, PRASONISI, KATO NISI, MESIAKO, KOYTSOYLIA ΝΗΣIΑ ΑΝΤIΨΑΡΑ & ΝΗΣI ΕΣ ΑΣΚΑΛIΟ, ΜΑΤΡΟΓIΩΡΓΟ, ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΚΑΤΩΝΗΣI, ΜΕΣIΑΚΟ, ΚΟYΤΣΟYΛIΑ 455,00 42 Ν. ΑΙΓΑΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΣ 254 GR psci I KASOS KAI KASONISIA- EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI ΚΑΣΟΣ & ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 13452, GR psci B KENTRIKI KARPATHOS: KALILIMNI - LASTHOS - KYRA PANAGIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ ΛΙΜΝΗ - ΛΑΣΘΟΣ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 9321, GR psci/spa C VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 11297, GR psci B KASTELLORIZO KAI NISIDES RO KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΡΩ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ 1769,68 Σελίδα 22

24 THALASSIA ZONI ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 258 GR psci B 259 GR psci B 260 GR psci B 261 GR psci B 262 GR psci I 263 GR psci I 264 GR psci I 265 GR SPA A 266 GR SPA H RODOS: AKRAMYTIS, ARMENISTIS, ATTAVYROS KAI THALASSIA ZONI (KARAVOLA-ORMOS GLYFADA) RODOS: PROFITIS ILIAS - EPTA PIGES - PETALOUDES NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI KOS: AKROTIRIO LOUROS - LIMNI PSALIDI - OROS DIKAIOS - ALYKI-PARAKTIA THALASSIA ZONI ASTYPALAIA: ANATOLIKO TMIMA, GYRO NISIDES KAI OFIDOUSA KAI THALASSIA ZONI (AKR. LANTA-AKR. VRYSI) ARKOI, LEIPSOI, AGATHONISI KAI VRACHONISIDES VRACHONISIA NOTIOU AIGAIOU: VELOPOULA, FALKONERA, ANANES, CHRISTIANA, PACHEIA, FTENO, MAKRA, ASTAKIDONISIA, SYRNA- GYRO NISIA KAI THALASSIA ZONI NISIDES PATMOY: PETROKARAVO, ANYDROS NISOS AGATHONISIOU KAI NISIDES: PITTA, KATSAGANI, NERONISI, STRONGYLI ΡΟ ΟΣ: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΑΡΜΕΝΗΣΤΗΣ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑ Α) 27514,59 ΡΟ ΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥ ΕΣ 11184,40 ΝΟΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 4055,74 ΚΩΣ: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΡΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙ Ι - ΟΡΟΣ ΙΚΑΙΟΣ - ΑΛΥΚΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 10138,24 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΟ ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΙ ΟΦΙ ΟΥΣΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΑΚΡ. ΛΑΝΤΡΑ - ΑΚΡ. ΒΡΥΣΗ) 7027,21 ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ ΕΣ 12407,03 ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙ ΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ - ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 4568,46 ΝΗΣI ΕΣ ΠΑΤΜΟY: ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ, ΑΝY ΡΟΣ 62,00 ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣIΟΥ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ: ΠIΤΤΑ, ΚΑΤΣΑΓΑΝI, ΝΕΡΟΝΗΣI, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ 1419,00 Σελίδα 23

25 267 GR SPA H 268 GR SPA H 269 GR SPA A 270 GR SPA A 271 GR SPA H 272 GR SPA J 273 GR SPA H NISOS LEIPSOI (DYTIKO TMIMA) & NISIDES: FRAGKOS, MAKRONISI, PILAFI, KAPARI, KALAPODIA, MEGALO ASPRONISI, MAKRY ASPONISI, KOYLOYRA, NOTIA ASPRA,SARAKINA, PIATO, PSOMOS, STAVRI, LIRA, ARETHOYSA, MANOLI VOREIODYTIKO TMIMA ARKION & NISIDES: AGRELOYSA, STROGGYLI,SPALATHI, SMINERO, TSOYKA, TSOYKAKI, PSATHONISI, KALOVOLOS, MAKRONISI, AVAPTISTOS, KOMAROS NISIDES LEROU: PIGANOUSA, MEGALO GLARONISI, MIKRO GLARONISI, LERIKO NISIDES KALYMNOU: EPANO, NERA, SARI, TELENDOS NISOI KINAROS KAI LEVITHA KAI NISIDES LIADA, PLAKA, GLAROS, MAVRIA ANATOLIKO TMIMA ASTYPALAIAS KAI NISIDES KOUNOUPOI, FTENO, CHONDROPOULO, KOUTSOMYTIS, MONI, AGIA KYRIAKI, TIGANI, CHONDRI, LIGNO, FOKIONISIA, KATSAGRELI, PONTIKOUSSA, OFIDOUSSA, KTENIA NISOS SYRNA KAI NISIDES MEGALOS ADELFOS, MIKROS ADELFOS, KATSIKAS, MESONISI, PLAKIDA, STEFANIA, NAVAGIO ΝΗΣΟΣ ΛΕIΨΟI ( YΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣI ΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΠΑΡI, ΚΑΛΑΠΟ IΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣI, ΜΑΚΡY ΑΣΠΟΝΗΣI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΤIΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡI, ΛIΡΑ, ΑΡΕΘΟYΣΑ, ΜΑΝΩΛI 876,00 ΒΟΡΕIΟ YΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚIΩΝ & ΝΗΣI ΕΣ: ΑΓΡΕΛΟYΣΑ, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, ΣΠΑΛΑΘI, ΣΜIΝΕΡΟ, ΤΣΟYΚΑ, ΤΣΟYΚΑΚI, ΨΑΘΟΝΗΣI, ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΑΒΑΠΤIΣΤΟΣ, ΚΟΜΑΡΟΣ 502,00 ΝΗΣI ΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠIΓΑΝΟΥΣΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΛΕΡIΚΟ 62,00 ΝΗΣI ΕΣ ΚΑΛYΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡI, ΤΕΛΕΝ ΟΣ 528,00 ΝΗΣΟI ΚIΝΑΡΟΣ ΚΑI ΛΕΒIΘΑ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ ΛIΑ Α, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΒΡIΑ 1457,00 ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤYΠΑΛΑIΑΣ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΟI, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝ ΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜYΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓIΑ ΚYΡIΑΚΗ, ΤΗΓΑΝI, ΧΟΝ ΡΗ, ΛIΓΝΟ, ΦΩΚIΟΝΗΣIΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛI, ΠΟΝΤIΚΟΥΣΣΑ, ΟΦI ΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝIΑ 1459,00 ΝΗΣΟΣ ΣYΡΝΑ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ Α ΕΛΦΟΣ, ΜIΚΡΟΣ Α ΕΛΦΟΣ, ΚΑΤΣIΚΑΣ, ΜΕΣΟΝΗΣI, ΠΛΑΚI Α, ΣΤΕΦΑΝIΑ, ΝΑΥΑΓIΟ 944,00 Σελίδα 24

26 274 GR SPA H NISIDES KARPATHIOU PELAGOUS: MEGALO SOFRANO, SOCHAS, MIKRO SOPHRANO, AVGO, DIVOUNIA, CHAMILI, ASTAKIDONISIA NISOS TILOS KAI NISIDES: ANTITILOS, PELEKOUSA, GAIDOURONISI, GIAKOUMI, AGIOS ANDREAS, 275 GR SPA A PRASOUDA, NISI ANATOLIKO TMIMA NISOU SYMIS KAI NISIDES KOULOUNDROS, SESKLI, TROUMPETO, MARMARAS, KARAVALONISI, MEGALONISI, GIALESINO, OXEIA, CHONDROS, PLATI, 276 GR SPA A NIMOS NISOS CHALKI KAI NISIDES: KOLOFONA, PANO PRASOUDA, TRAGOUSA, STRONGYLI, AGIOS THEODOROS, MAELONISI, ALIMIA, 277 GR SPA A KREVATI, NISAKI 278 GR SPA H KOS: LIMNI PSALIDI - ALYKI NISOS KASOS KAI 279 GR SPA H SYMPLEGMA KASONISION ΚΥΚΛΑ ΕΣ ANDROS: ORMOS VITALI KAI KENTRIKOS OREINOS 280 GR psci B OGKOS ANAFI: CHERSONISOS 281 GR psci B KALAMOS - ROUKOUNAS SANTORINI: NEA KAI PALIA 282 GR psci B KAMENI - PROFITIS ILIAS FOLEGANDROS ANATOLIKI MECHRI DYTIKI SIKINO KAI 283 GR psci/spa C THALASSIA ZONI PARAKTIA ZONI DYTIKIS 284 GR psci E MILOY ΝΗΣI ΕΣ ΚΑΡΠΑΘIΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΣΟΧΑΣ, ΜIΚΡΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΑΥΓΟ, IΒΟΥΝIΑ, ΧΑΜΗΛΗ, ΑΣΤΑΚI ΟΝΗΣIΑ 356,00 ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ: ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑI ΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜI, ΑΓIΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥ Α, ΝΗΣI 6438,00 ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣYΜΗΣ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝ ΡΟΣ, ΣΕΣΚΛI, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣI, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣI, ΓIΑΛΕΣIΝΟ, ΟΞΕIΑ, ΧΟΝ ΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝIΜΟΣ 2213,00 ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΟΥ Α, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, ΑΓIΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣI, ΑΛIΜIΑ, ΚΡΕΒΑΤI, ΝΗΣΑΚI 3623,00 ΚΩΣ: ΛIΜΝΗ ΨΑΛI I - ΑΛYΚΗ 435,00 ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑI ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣIΩΝ 5979,00 ΑΝ ΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 7288,50 ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ 1143,05 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΝΕΑ & ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΜΕΝΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1230,13 ΦΟΛΕΓΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 7011,26 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΥΛΟΥ 5328,25 Σελίδα 25

27 285 GR psci B NISOS POLYAIGOS- KIMOLOS ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ- ΚΙΜΩΛΟΣ 13855, GR psci B NISOS ANTIMILOS- THALASSIA PARAKTIA ZONI ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 1260, GR psci B SIFNOS: PROFITIS ILIAS MECHRI DYTIKES AKTES KAI THALASSIA PERIOCHI ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 2067, GR psci B NOTIA SERIFOS ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ 4530, GR psci B VOREIODYTIKI KYTHNOS: OROS ATHERAS- AKROTIRIO KEFALOS KAI PARAKTIA ZONI ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 2855, GR psci B ANATOLIKI KEA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ 7194, GR psci K VOREIA AMORGOS KAI KYNAROS, LEVITHA, MAVRIA, GLAROS KAI THALASSIA ZONI ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 6068, GR psci K MIKRES KYKLADES: IRAKLEIA, SCHINOUSSA, KOUFONISIA, KEROS, ANTIKERI KAI THALASSIA ZONI ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑ ΕΣ: ΑΠΟ ΚΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 12595, GR psci B KENTRIKI KAI NOTIA NAXOS: ZEFS KAI VIGLA EOS MAVROVOUNI KAI THALASSIA ZONI (ORMOS KARADES-ORMOS MOUTSOUNAS) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΖΕΥΣ & ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑ ΕΣ - ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ) 8668, GR psci B NISOS PAROS: PETALOUDES ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: ΠΕΤΑΛΟΥ ΕΣ 97, GR psci B NISOI DESPOTIKO KAI STRONGYLO KAI THALASSIA ZONI ΝΗΣΟΣ ΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 1858, GR psci B SYROS: OROS SYRINGAS OS PARALIA ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 783, GR psci B TINOS: MYRSINI - AKROTIRIO LIVADA ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ Α 2004, GR psci E NISOS MILOS: PROFITIS ILIAS - EYRYTERI PERIOCHI ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5271, GR SPA J NISOS IRAKLIA, NISOI MAKARES, MIKROS KAI MEGALOS AVELAS, NISIDA VENETIKO IRAKLIAS ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕIΑ, ΝΗΣΟI ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣI Α ΒΕΝΕΤIΚΟ ΗΡΑΚΛΕIΑΣ 1983, GR SPA H NISOI CHRISTIANA ΝΗΣΟI ΧΡIΣΤIΑΝΑ 146, GR SPA H NISIDES ANAFIS: FTENA, ΝΗΣI ΕΣ ΑΝΑΦΗΣ: 209,00 Σελίδα 26

28 PACHIA, MAKRA ΦΤΕΝΑ, ΠΑΧIΑ, ΜΑΚΡΑ 302 GR SPA J NISOS AMORGOS (VOREIOANATOLIKO TMIMA) KAI NISIDES: PSALIDA, GRAMVOUSSA, NIKOURIA, MIKRO KAI MEGALO VIOKASTRO, KRAMVONISI, PETALIDI ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ: ΨΑΛI Α, ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝIΚΟΥΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣI, ΠΕΤΑΛI I 3038, GR SPA J NISIDES PAROU KAI NOTIA ANTIPAROS ΝΗΣI ΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑI ΝΟΤIΑ ΑΝΤIΠΑΡΟΣ 2414, GR SPA J NAXOS: ORI ANATHEMATISTRA, KORONOS, MAVROVOUNI, ZEFS, VIGLATOURI ΝΑΞΟΣ: ΟΡΗ ΑΝΑΘΕΜΑΤΗΣΤΡΑ, ΚΟΡΩΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI, ΖΕΥΣ, ΒIΓΛΑΤΟΥΡI 11938, GR SPA A NISIDES MYKONOU (RINEIA, CHTAPODIA, TRAGONISI) ΝΗΣI ΕΣ ΜYΚΟΝΟΥ (ΡΗΝΕIΑ, ΧΤΑΠΟ IΑ, ΤΡΑΓΟΝΗΣI) 1598,00 43 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 306 GR psci I GIOUCHTAS - FARAGGI AGIAS EIRINIS ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 716, GR psci/spa C NISOS DIA ΝΗΣΟΣ ΙΑ 1337, GR psci K DYTIKA ASTEROUSIA (APO AGIOFARAGGO OS KOKKINO PYRGO) ΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ) 2922, GR psci G ASTEROUSIA (KOFINAS) ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ) 16174, GR psci K DIKTI: OMALOS VIANNOU (SYMI - OMALOS) ΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ - ΟΜΑΛΟΣ) 3939, GR SPA J DYTIKA ASTEROUSIA YΤIΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣIΑ 3403, GR SPA F ANATOLIKA ASTEROUSIA ΑΝΑΤΟΛIΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣIΑ 25074, GR SPA J KROUSONAS - VROMONERO IDIS ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ I ΗΣ 7876, GR SPA H OROS GIOYXTAS ΟΡΟΣ ΓIΟYΧΤΑΣ 420, GR SPA J KORYFI KOYPA (DYTIKI KRITI) ΚΟΡYΦΗ ΚΟYΠΑ ( YΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) 1992, GR SPA H EKVOLI GEROPOTAMOU MESSARAS ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 687,00 ΛΑΣΙΘΙ 317 GR psci E DIKTI: OROPEDIO LASITHIOU, KATHARO, SELENA, KRASI, SELEKANOS, CHALASMENI KORYFI ΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ 34007, GR psci B NISOS CHRYSI ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ 630, GR psci B MONI KAPSA (FARANGI KAPSA KAI GYRO PERIOCHI) ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ) 986, GR psci K OROS THRYPTIS KAI GYRO ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ 8587,66 Σελίδα 27

29 PERIOCHI ΠΕΡΙΟΧΗ 321 GR psci I VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONYSADES, ELASA KAI CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVROVOUNI - VAI - AKRA PLAKOS) KAI THALASSIA ZONI ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΙΟΝΥΣΑ ΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙ ΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΟΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 13066, GR psci B NISOS KOUFONISI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 804, GR SPA H VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 3746, GR SPA J LAZAROS KORYFI - MADARA DIKTIS ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡYΦΗ - ΜΑ ΑΡΑ IΚΤΗΣ 13266, GR SPA H DIONYSADES NISOI IΟΝYΣΑ ΕΣ ΝΗΣΟI 506, GR SPA D FARAGGI SELINARI- VRACHASI ΦΑΡΑΓΓI ΣΕΛΗΝΑΡI- ΒΡΑΧΑΣI 2313, GR SPA J NOTIODYTIKI THRYPTI (KOUFOTO) ΝΟΤIΟ YΤIΚΗ ΘΡYΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ) 1613, GR SPA A NISIDES KAVALLOI ΝΗΣI ΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟI 4, GR SPA A ORI ZAKROU ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 3883,00 ΡΕΘΥΜΝΟ 330 GR psci K OROS KEDROS ΟΡΟΣ ΚΕ ΡΟΣ 4700, GR psci G KOURTALIOTIKO FARANGI - MONI PREVELI - EVRYTERI PERIOCHI ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3642, GR psci I PRASIANO FARAGGI - PATSOS - SFAKORYAKO REMA - PARALIA RETHYMNOU KAI EKVOLI GEROPOTAMOU, AKR. LIANOS KAVOS-PERIVOLIA ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 13121, GR psci I IDI OROS (VORIZIA, GERANOI,KALI MADARA) ΟΡΟΣ Ι Η (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑ ΑΡΑ) 39913, GR SPA J ZOROS - AGATHI - KEDROS ΖΟΡΟΣ - ΑΓΑΘΗ - ΚΕ ΡΟΣ 8270, GR SPA F KOYRTALIOTIKO FARAGGI, FARAGGI PREVELI ΚΟYΡΤΑΛIΩΤIΚΟ ΦΑΡΑΓΓI, ΦΑΡΑΓΓI ΠΡΕΒΕΛΗ 7598, GR SPA H PRASIANO FARAGGI ΠΡΑΣIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI 1102, GR SPA H OROS PSILORITIS (NOTIODYTIKO TMIMA) ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕIΤΗΣ (ΝΟΤIΟ YΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) 10538,00 ΧΑΝΙΑ 338 GR psci I IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSA - TIGANI KAI FALASARNA - PONTIKONISI, ORMOS LIVADIA-VIGLIA ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ Ι - ΒΙΓΛΙΑ 5781,30 Σελίδα 28

30 339 GR psci E NISOS ELAFONISOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 271, GR psci E CHERSONISOS RODOPOU - PARALIA MALEME ΧΕΡΣΟΝΗΟΣ ΡΟ ΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ 8753, GR psci K ELOS - TOPOLIA - SASALOS - AGIOS DIKAIOS ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΚΑΙΟΣ 7351, GR psci B ORMOS SOUGIAS - BARDIA - FARAGGI LISSOU - ANYDROUS KAI PARAKTIA ZONI ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡ ΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 3039, GR psci I LIMNI AGIAS - PLATANIAS - REMA KAI EKVOLI KERITI - KOILADA FASAS ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑ Α ΦΑΣΑΣ 1211, GR psci B FARAGGI THERISSOU ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 497, GR psci K LEFKA ORI KAI PARAKTIA ZONIA ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 53363, GR psci B DRAPANO (VOREIOANATOLIKES AKTES) - PARALIA GEORGIOUPOLIS - LIMNI KOURNA ΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 4430, GR psci B FRE - TZITZIFES - NIPOS ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ 1217, GR psci I ASFENDOU - KALLIKKRATIS KAI PARAKTIA ZONI ΑΣΦΕΝ ΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 14022, GR psci B NISOI GAVDOS KAI GAVDOPOULA ΝΗΣΟΙ ΓΑΒ ΟΣ ΚΑΙ ΓΑΒ ΟΠΟΥΛΑ 6290, GR SPA H ETHNIKOS DRYMOS SAMARIAS - FARAGGI TRYPITIS - PSILAFI - KOUSTOGERAKO ΕΘΝIΚΟΣ ΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ - ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠIΤΗΣ - ΨIΛΑΦI - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ 13949, GR psci E PARALIA APO CHRYSOSKALITISSA MECHRI AKROTIRIO KRIOS ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ 2202, GR SPA J METERIZIA AGIOS DIKAIOS - TSOUNARA - VITSILIA LEFKON OREON ΜΕΤΕΡIΖIΑ ΑΓIΟΣ IΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒIΤΣIΛIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 6874, GR SPA H XERSONISOS GRAMVOUSAS KAI NISIDES IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSA, PONTIKONISI ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI 2806, GR SPA A NISIDA AGIOI THEODOROI ΝΗΣI Α ΑΓIΟI ΘΕΟ ΩΡΟI 81, GR SPA H FARAGGI KALLIKRATIS- ARGOYLIANO FARAGGI- OROPEDIO MANIKA ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΤΗΣ- ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI- ΟΡΟΠΕ IΟ ΜΑΝIΚΑ 4209, GR SPA H LIMNI AGHIAS (CHANIA) ΛIΜΝΗ ΑΓIΑΣ (ΧΑΝIΑ) 67,00 Σελίδα 29

31 357 GR SPA H CHERSONISOS RODOPOU ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟ ΟΠΟΥ 2920, GR SPA H LIMNI KOURNA KAI EKVOLI ALMYROU ΛIΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑI ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜYΡΟΥ 200, GR SPA H NOTIODYTIKI GAVDOS KAI GAVDOPOULA ΝΟΤIΟ YΤIΚΗ ΓΑΥ ΟΣ ΚΑI ΓΑΥ ΟΠΟΥΛΑ 1564,00 Σελίδα 30

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NATURA 2000 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NATURA 2000 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NATURA 2000 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Α. Η βάση δεδομένων επικαιροποήθηκε τον Απρίλιο 2010. Η νέα επικαιροποίηση αφορά στα ακόλουθα: 1) Προσθήκη ενός νέου ΤΚΣ (GR4130005 VRACHONISIDES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NATURA 2000 ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NATURA 2000 ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NATURA 2000 ΜΑΪΟΣ 2011 Α. Η βάση δεδομένων επικαιροποιήθηκε τον Μάϊο 2011. Η νέα επικαιροποίηση αφορά στα ακόλουθα: 1) ιόρθωση των ορίων της GR1140009 OROS FALAKRO

Διαβάστε περισσότερα

SITECODE CATEGORY TYPE SITE_NAME ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ AREA (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

SITECODE CATEGORY TYPE SITE_NAME ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ AREA (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΣ 1 GR1110002 SPA H DASOS DADIAS-SOUFLI ΑΣΟΣ Α IΑΣ-ΣΟΥΦΛI 41017,00 2 GR1110003 psci E TREIS VRISES ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ 9912,62 3 GR1110004 psci B FEGGARI SAMOTHRAKIS

Διαβάστε περισσότερα

FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI

FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΣ 1 GR1110002 SPA DASOS DADIAS - SOUFLI ΑΣΟΣ Α IΑΣ-ΣΟΥΦΛI 41111,58 2 GR1110003 SCI TREIS

Διαβάστε περισσότερα

FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI

FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΣ 1 GR1110002 SPA DASOS DADIAS - SOUFLI ΑΣΟΣ Α IΑΣ-ΣΟΥΦΛI 41111,58 2 GR1110003 SCI TREIS

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές Natura Ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξή τους. Παραρτήματα Μελέτης

Προστατευόμενες Περιοχές Natura Ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξή τους. Παραρτήματα Μελέτης 11.2017 1 Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 Ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξή τους Παραρτήματα Μελέτης Κώστας Τριάντης, Κυριάκος Γεωργίου, Γιώργος Κ. Βαρελίδης, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Τμήμα Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NATURA 2000 (ενημέρωση 2009)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NATURA 2000 (ενημέρωση 2009) ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NATURA 2000 (ενημέρωση 2009) A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΣ 1 GR1110002 SPA DASOS DADIAS-SOUFLI ΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI

FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΣ 1 GR1110002 SPA DASOS DADIAS-SOUFLI ΔΑΣΟΣ ΔΑΔIΑΣ-ΣΟΥΦΛI 41111,58 2 GR1110003 SCI TREIS VRYSES ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ 9912,62 3 GR1110004 SCI FENGARI SAMOTHRAKIS,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 5 8 7 2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 4432/15.12.2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο ολοκλήρωσης των ΕΠΜ και των χαρακτηρισµών των προστατευόµενων περιοχών (Σεπτέµβριος 2007) Α. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Φ Α1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Φ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΜΕ ΦΕΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1 Κόλπος Λαγανά

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688 Ώρα: 10:20:14 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140340 68747 57434 28534 81901 39769 1005 444 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 38670 18929 17012 8428 21343 10352

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΌΛΠΟΙ ΛΙΜΝΕΣ

ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΌΛΠΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΝΟΜΟΙ Αιτωλοακαρνανίας Βοιωτίας Εύβοιας Ευρυτανίας Φθιώτιδας Αττικής Φωκίδας Μεσολόγγι Λειβαδιάς Χαλκίδα Καρπενήσι Λαµία Αθήνα Άµφισσα Βουνά Γκιώνα Βαρδούσια Παρνασσός Τυµφρηστός Άγραφα Ποτάµια

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86 : Ηµ/νία:11/06/2008 sed02pin3 Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ sed03pin10 Ηµ/νία: 17/10/2007 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12601 3848 7139 2097 4120 1288 1342 463 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 970 319 582 197 306 94 82 28 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000 NATURA 2000 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

NATURA 2000 NATURA 2000 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ NATURA 2000 NATURA 2000 Το Natura 2000 (Φύση 2000) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΣ GR0002 ΖΕΠ ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ DASOS DADIAS - SOUFLI 4,58 2 GR0003 ΕΖΔ ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ TREIS

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΝΟΜΟΣ/OI ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΙΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΝΟΜΟΣ/OI ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΙΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Υ Α.1 ΣΑΓΙΑ Α-ΚΑΛΑΜΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.2 ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Α.3 ΥΤ. ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας 2., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας 2., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1998

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1998 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Φραγκοκάστελλο, Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) Α/Α Εθνικό Πάρκο έλτα Έβρου 2 Εθνικό Πάρκο άσους αδιάς Λευκίμης Σουφλίου 3 Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (. Νέστου.Βιστωνίδας.

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 3.5.1 Αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα α) Προστατευόµενες περιοχές σε ιεθνές και Περιφερειακό επίπεδο Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι εξής µορφές προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η κατάρτιση Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών αποτελεί απαίτηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως προστατευόμενες περιοχές ορίζονται αυτές που βάσει διατάξεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Σύνολο Χώρας 0 72.1 1.10.2.2 Greece, Total ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 7 0.71 10.02 0.0 EASTERN MAKEDONIA AND THRAKI ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ Χάρτης εκχωρούµενων συχνοτήτων στην ΕΡΤ ΑΕ συµπεριλαµβανοµένου του ραδιοφωνικού σταθµού της ΒΟΥΛΗΣ για όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Γαύδος, Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κίσσαμος 27 Ιουλίου 2017

Οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κίσσαμος 27 Ιουλίου 2017 Οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κίσσαμος 27 Ιουλίου 2017 Που βρισκόμαστε; 22 περιοχές NATURA 2000 στην Περιφερειακή Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.637 8.016 5.9.012 1.493.551 54.638.975 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 2.725 5.499 4.363.712 1.150.6 46.939.888 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.540 7.469 5.7.361 1.450.177 56.494.211 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 1.44 1. 1..48 8.4.04.68 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Ιούλιος 0 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. July 0 Σύνολο Χώρας 2.002 2. 1.951.92 440..59.53 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume εκέµβριος 06 Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. December 06 Σύνολο Χώρας..6.63. 0. 6.0. Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Ίδρυση Το πρώτο Εθνικό Πάρκο παγκοσμίως δημιουργήθηκε το 1872 στο Yellowstone των ΗΠΑ ως «δημόσιο πάρκο ή περιοχή αναψυχής προς όφελος και απόλαυση των ανθρώπων». Το 1911

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Ιούλιος 26 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. July 26 in m3, surface in m2

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. εκέµβριος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. December 5 in m3, surface in

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (β) (iv) και 46 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.4 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (β) (iv) και 46 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.4 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.2.4. Ενισχύσεις Natura 2000 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις Natura 2000 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (iv) και 46 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.4 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Αύγουστος 00 Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000

Οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Θερινό σχολείο Δημοσιογραφίας Μουσείο Τυπογραφίας, Χανιά 26 Ιουλίου 2017 Που βρισκόμαστε; 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 52494/2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Τμήμα Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η (μη) συμμόρφωση της Ελλάδας και των πολιτών της με τις επιταγές του Δικτύου NATURA 2000»

«Η (μη) συμμόρφωση της Ελλάδας και των πολιτών της με τις επιταγές του Δικτύου NATURA 2000» «Η (μη) συμμόρφωση της Ελλάδας και των πολιτών της με τις επιταγές του Δικτύου NATURA 2000» 22 Μαϊου 2017, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 24 Μαϊου 2017, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο Διάγραμμα παρουσίασης Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Καλύπτει το ατύχημα που θα υποστεί ο οδηγός εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Εισηγήτρια: Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- ιδρύθηκε το 1991 ως παράρτηµα του Μουσείου Γουλανδρή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασφαλώς και έχει ενδιαφέρον η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά γεωγραφική περιοχή. Από την ανάλυση θα εξαιρέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει : - Από τον Συνεργάτη, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα YdrogiosOnLine μέσω της εφαρμογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ UNDERWRITING. - Από τα Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΕΙΡΟΣ. Θύαμις Άραχθος Αώος Βοϊδομάτης Σαραντάπορος Λούρος. Παμβώτις Δωδώνη Νησάκι. Αχελώος Άραχθος

ΗΠΕΙΡΟΣ. Θύαμις Άραχθος Αώος Βοϊδομάτης Σαραντάπορος Λούρος. Παμβώτις Δωδώνη Νησάκι. Αχελώος Άραχθος ΗΠΕΙΡΟΣ Ήπειρος: Έκταση 9203 τ.χιλ. Πληθυσμός 350.000 Ιωαννίνων Ιωάννινα Γράμμος Σμόλικας Τύμφη Μιτσικέλι Τόμαρος Κασιδιάρης Θύαμις Άραχθος Αώος Βοϊδομάτης Σαραντάπορος Λούρος Παμβώτις Δωδώνη Νησάκι Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*)

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*) 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στην Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στην Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Μοίρες, Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα