ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ Ή ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007

2 Περιοχές που προβλέπεται να χαρακτηριστούν προστατευόµενες µέχρι το 2015 Σελ. ΙΙΙ-2

3 1. Όρος Πάρνων & υγρότοπος Μουστού 2. Εκβολές Αξιού Λουδία Αλιάκµονα 3. Αµβρακικός Κόλπος 4. Λίµνη Καστοριάς 5. Καλαµάς Καλοδίκι Αχέροντας 6. Κάρλα Μαυροβούνι 7. έλτα Νέστου Βιστωνίδα Ισµαρίδα 8. Κοτύχι Στροφυλιά 9. Λήµνος 10. Πρέσπες 11. Αίνος 12. Κάρπαθος Σαρία 13. Ροδόπη 14. Τήλος 15. Όρη Αθαµάνων (Τζουµέρκα) 16. Όλυµπος 17. Παρνασσός 18. Οίτη 19. Χελµός Βουραϊκός 20. Κάτω Όλυµπος 21. Μπάρµπας Κλωκός 22. Γράµµος 23. Πάρνηθα 24. Σαµαριά Οι ανωτέρω περιοχές καλύπτουν περίπου 20% της συνολικής έκτασης του Natura Σελ. ΙΙΙ-3

4 Περιοχές ΖΕΠ που προβλέπεται να προστατευθούν µε οριζόντια µέτρα µέχρι το 2015 επιπρόσθετα στις περιοχές που προβλέπεται να χαρακτηριστούν µέχρι το 2015 (οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουµένως) και επιπρόσθετα στις ήδη χαρακτηρισµένες περιοχές. Σελ. ΙΙΙ-4

5 α/α Κωδικός Ονοµασία Έκταση (ha) 1. GR ΠΑΡΑΠΟΤΑΜIΟ ΑΣΟΣ ΒΟΡΕIΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑI ΑΡ Α 25758,00 2. GR ΝΟΤIΟ ΑΣIΚΟ ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΕΒΡΟΥ 29275,00 3. GR ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ 8752,00 4. GR ΚΟIΛΑ Α ΦIΛIΟΥΡI 37502,00 5. GR ΚΟIΛΑ Α ΚΟΜΨΑΤΟΥ 16582,00 6. GR ΛΙΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 377,20 7. GR ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 690,00 8. GR ΛIΜΝΗ ΟIΡΑΝΗ 2146,00 9. GR ΛIΜΝΗ ΠIΚΡΟΛΙΜΝΗ-ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ 2043, GR ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ 40328, GR ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ 12580, GR ΛIΜΝΗ ΚΑI ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ 1386, GR ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 1297, GR ΚΟIΛΑ Α ΤIΜIΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ - ΜΕΝΟIΚIΟΝ 26512, GR ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 633, GR ΤΑΞIΑΡΧΗΣ - ΠΟΛYΓYΡΟΣ 21248, GR YΓΡΟΤΟΠΟI ΝΕΑΣ ΦΩΚΑIΑΣ 440, GR ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑ ΙΤΙ Α - ΖΑΖΑΡΗ 4064, GR ΛIΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ 6699, GR ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑ ΑΣ ΤΕΜΠΩΝ 1335, GR ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ 24064, GR ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΥ ΚΑI ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 4168, GR ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕIΟΣ - ΑΝΤIΧΑΣIΑ ΟΡΗ 55220, GR ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖIΑΚΑ 19720, GR ΚΟIΛΑ Α ΑΧΕΛΩΟΥ 13541, GR ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 3483, GR ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛIΑΤΡΟΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝI, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ 19906, GR ΟΡΟΣ ΟΥΣΚΩΝ, ΩΡΑIΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟIΛΑ Α ΓΟΡΜΟΥ, ΛIΜΝΗ 17383,00 ΕΛΒIΝΑΚIΟΥ 29. GR ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21419, GR ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 189, GR ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 242, GR ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΗΣΣIΩΝ (ΚΕΡΚYΡΑ) & ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟY IΑ 1060, GR ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ-ΑΥΛΙΜΩΝ) & ΑΛΥΚΕΣ 2142,22 ΛΕΥΚΑ ΑΣ 34. GR ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝIΚΑ) 5056, GR ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ 10112, GR ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ 32, GR ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ 9741,95 Σελ. ΙΙΙ-5

6 38. GR ΣΚΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ 4096, GR ΜΕΓΑΛΟ & ΜIΚΡΟ ΛIΒΑΡI- ΕΛΤΑ ΞΗΡIΑ 1017, GR ΛIΜΝΗ YΣΤΟΣ 2636, GR ΝΗΣI ΕΣ ΣΚYΡΟY 466, GR YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ( ΕΛΤΑ) ΣΠΕΡΧIΟΥ 3966, GR ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚIΩΝΑ, ΧΑΡΑ ΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑI ΒΑΘIΑ ΛΑΚΚΑ 10547, GR ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 1308, GR YΓΡΟΤΟΠΟI ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ 2260, GR ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ 37537, GR ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓIΑΛΟΒΑΣ & ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡIΑ 998, GR ΟΡΟΣ ΤΑYΓΕΤΟΣ - ΛΑΓΚΑ Α ΤΡYΠΗΣ 48783, GR ΝΗΣI ΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ 255, GR ΝΗΣΟΣ ΑΝΤIΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΛΑΓΟΥΒΑΡ ΟΣ, ΠΛΑΚΟΥΛIΘΡΑ ΚΑI ΝΗΣI ΕΣ 2010,00 ΘΥΜΟΝIΕΣ 51. GR ΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝHΣI ΕΣ: ΠΡΑΣΟΝIΣI, ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤI ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΛΟ, 5448,00 ΚΟΥΦΟ ΚΑI ΦI ΟΝΗΣI 52. GR ΠΕΡIΟΧΗ ΛΕΓΡΕΝΩΝ - ΝΗΣI Α ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 2109, GR ΠΑΡΑΚΤIΟI YΓΡΟΤΟΠΟI ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 6461, GR ΝΗΣI ΕΣ ΚΑI ΒΡΑΧΟΝΗΣI ΕΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΝHΣΟΣ ΣΕΡΓΚIΤΣI ΚΑI ΝIΣI ΕΣ IΑΒΑΤΕΣ, ΚΟΜΠIΟ, ΚΑΣΤΡIΑ, ΤΗΓΑΝI, 125,00 ΚΑΡΒΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣI 55. GR ΝΗΣI ΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣIΩΝ, ΚI ΩΝΑΣ, ΑΓIΟΣ 103,00 ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΚΛΠ.) 56. GR ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ - ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΤΑΝΙ - ΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 6679,84 ΚΑΙ ΛΕΚΚΑΣ 57. GR ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΝΟΤΙΟ ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 7405, GR ΝΗΣΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΘΥΜΑΙΝΑ, ΑΛΑΤΣΟΝΗΣΙ, ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ, ΣΤΡΟΝΓΥΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, 4587,00 ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΟΠΟΦΑΓΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 59. GR ΣΑΜΟΣ:ΑΛΥΚΗ ΨΙΛΗΣ ΑΜΜΟΥ 44, GR ΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΠΣΑΡ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΣΚΛΙΟ. ΜΑΤΡΟΓΙΟΡΓΟ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, 455,00 ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ, ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ 61. GR ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΑΤΜΟΥ:ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ, ΑΝΥ ΡΟΣ 62, GR ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΙΤΤΑ, ΚΑΤΣΑΓΑΝΙ, ΝΕΡΟΝΗΣΙ, 1419,00 Σελ. ΙΙΙ-6

7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 63. GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR ΝΗΣΟΣ ΛΕIΨΟI ( YΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣI ΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΠΑΡI, ΚΑΛΑΠΟ IΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣI, ΜΑΚΡY ΑΣΠΟΝΗΣI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΤIΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡI, ΛIΡΑ, ΑΡΕΘΟYΣΑ, ΜΑΝΩΛI ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΙΩΝ & ΝΗΣΙ ΕΣ: ΑΓΡΕΛΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΎΛΗ, ΣΠΑΛΑΘΙ, ΣΜΙΝΕΡΟ, ΤΣΟΥΚΑ, ΤΣΟΥΚΑΚΙ, ΨΑΘΟΝΗΣΙ, ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ, ΚΟΜΑΡΟΣ ΝΗΣΙ ΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠΙΓΑΝΟΥΣΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΛΕΡΙΚΟ ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝ ΟΣ ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΛΙΑ Α, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΒΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΟΙ, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝ ΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, ΧΟΝ ΡΗ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, ΟΦΙ ΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝΙΑ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΝΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ Α ΕΛΦΟΣ, ΜΙΚΡΟΣ Α ΕΛΦΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΜΕΣΟΝΗΣΙ, ΠΛΑΚΙ Α, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΝΑΥΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΣΟΧΑΣ, ΜΙΚΡΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΑΥΓΟ, ΙΒΟΥΝΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ, ΑΣΤΑΚΙ ΟΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝ ΡΟΣ, ΣΕΣΚΛΙ, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ, ΠΑΛΕΣΙΝΟ, ΟΞΕΙΑ, ΧΟΝ ΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΟΥ Α, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΠΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ, ΑΛΙΜΙΑ, ΚΡΕΒΑΤΙ, ΝΗΣΑΚΙ ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΗΣΟΙ ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣΙ Α ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 876,00 502,00 62,00 528, , ,00 944,00 356, , , , , ,00 Σελ. ΙΙΙ-7

8 76. GR ΝΗΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 146, GR ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΝΑΦΗΣ: ΦΤΕΝΑ, ΠΑΧΙΑ, ΜΑΚΡΑ 209, GR ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ: ΨΑΛΙ Α, ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝΙΚΟΥΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ 3038,00 ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣΙ, ΠΕΤΑΛΙ Ι 79. GR ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 2414, GR ΝΑΞΟΣ: ΟΡΗ ΑΝΑΘΕΜΑΤΗΣΤΡΑ, ΚΟΡΩΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΖΕΥΣ, 11938,00 ΒΙΓΛΑΤΟΥΡΙ 81. GR ΝΗΣΙ ΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΡΗΝΕΙΑ, ΧΤΑΠΟ ΙΑ, ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ) 1598, GR ΝΗΣΟΣ ΙΑ 1337, GR ΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ 3403, GR ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ 25074, GR ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ Ι ΗΣ 7876, GR ΟΡΟΣ ΠΟΥΧΤΑΣ 420, GR ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΠΑ ( ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) 1992, GR ΕΚΒΟΛΗ ΓΈΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 687, GR ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 3746, GR ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑ ΑΡΑ ΙΚΤΗΣ 13266, GR ΙΟΝΥΣΑ ΕΣ ΝΗΣΟΙ 506, GR ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΗΝΑΡΙ-ΒΡΑΧΑΣΙ 2313, GR ΝΟΤΙΟ ΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ) 1613, GR ΝΗΣΙ ΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ 4, GR ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 3883, GR ZOROS - AGATHI - KEDROS 8270, GR ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΠ ΠΡΕΒΕΛΗ 7598, GR ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 1102, GR ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 10538, GR ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΚΑΙΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ -ΒΙΤΣΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 6874, GR ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ 2806,00 ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 102. GR ΝΗΣΙ Α ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ 81, GR ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΠ-ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΜΑΝΙΚΑ 4209, GR ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ) 67, GR ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟ ΟΠΟΥ 2920, GR ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 200, GR ΝΟΤΙΟ ΥΤΙΚΗ ΓΑΥ ΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥ ΟΠΟΥΛΑ 1564,00 Οι ανωτέρω περιοχές καλύπτουν περίπου 24% της συνολικής έκτασης του Natura GR ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 1102,00 Σελ. ΙΙΙ-8

9 Σελ. ΙΙΙ-9

Γ.Γ.ΑΙ.& Ν.Π.- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΝΗΣΙ ΩΝ ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ.Γ.ΑΙ.& Ν.Π.- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΝΗΣΙ ΩΝ ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ & ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Π.. 181/ /85 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥ ΧΑΡΤΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥ ΧΑΡΤΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥ ΧΑΡΤΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014) Αριθμός Χάρτη Τίτλος Χάρτη Έκδοση Νεότερη έκδοση 109 Ιόνιο - Αιγαίο Πέλαγος - Στενό Μεσσήνης μέχρι Θάλασσα Μαρμαρά 2009 2 Ιόνιο Πέλαγος 1991

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειωσεις αυτές αφορούν την Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας και έπειτα η παρουσίαση των περιφερειών της από άποψη υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Χρήσεις και πολιτική γης. 3.4.1. Οργάνωση των υπαρχουσών χρήσεων γης

3.4 Χρήσεις και πολιτική γης. 3.4.1. Οργάνωση των υπαρχουσών χρήσεων γης 3.4 Χρήσεις και πολιτική γης 3.4.1. Οργάνωση των υπαρχουσών χρήσεων γης Την τελευταία δεκαετία έχει µεταβληθεί σε ορισµένες περιπτώσεις (οι οποίες παρατίθενται παρακάτω), η κατάσταση των υπαρχουσών χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 125 29 Μαΐου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 81 Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 1 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185191 ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ ΛΕΡΟΥ 2 179 Α Ανατ. Αττικής (.Ε.) 2 ΤΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 188197 ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1 147,58 Θεσπρωτίας (.Ε.) 3 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΝΟΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 1.1 Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ROAD

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ROAD NAKAS C A R T O G R A P H Y ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ROAD Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ Εμπειρία και Εξειδίκευση υο βασικά στοιχεία που συνδυάζονται με επιτυχία στους νέους χάρτες νησιών, βουνών και ειδικών περιοχών της NAKAS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης Πολεοδόµος,

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

By ecologconference 2008 at 8:50 pm, Nov 12, 2008

By ecologconference 2008 at 8:50 pm, Nov 12, 2008 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας "Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία" ΤΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥΔΩΝ, ----- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα