Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 577

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 577"

Transcript

1

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η παρούσα εισήγηση στηρίζεται στη διπλωματική -προς απόκτηση master- εργασία μου με ερευνητικό υλικό αποτελούμενο από 20 Γενικές Εκθέσεις και 1 Ετήσια, 9 διαφορετικών Επιθεωρητών, που καλύπτουν 19 σχολικά έτη, περιόδου ( ). Αναλυτικότερα: 1). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Α.Α. 2). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Α.Α. 3). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Α.Α. 4). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Ε.Φ. 5). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Ν.Π. 6). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Αν.Α. 7). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Β.Κ. 8). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Β.Κ. 9). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Β.Κ. 10). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Β.Κ. 11). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Β.Κ. 12). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Σ.Χ. 13). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Σ.Χ. 14). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Σ.Χ. 15). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Σ.Χ. 16). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Ι.Π. 17). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Ι.Π. 18). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Β.Γ. 19). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Β.Γ. 20). Γενική Έκθεση ( ). Επιθεωρητής Γ.Π. 21). Ετήσια Έκθεση ( ). Νομ. Επιθεωρητής Ι.Π. Το ανωτέρω αρχείο δεσμεύτηκε από το Κ.Ε.Ε., βρέθηκε στο υπόγειο των γραφείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Σερρών και προκαλεί εντύπωση η σχεδόν πλήρης σειρά του.

3 576 Ιωάννης Καραβασίλης Ανάλυση του θέματος Oι Επιθεωρητές πέραν των ατομικών εκθέσεων των εκπαιδευτικών, συνέτασσαν με τη λήξη εκάστου διδακτικού έτους και Γενικές Απολογιστικές Εκθέσεις αποσκοπώντας στη συνολική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της Περιφέρειάς τους με τον τίτλο: «Περί εκπαιδευτικής καταστάσεως και λειτουργίας των σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σχολικόν έτος» με αποδέκτες το Υπουργείο Παιδείας, το Νομάρχη και το Γενικό Επιθεωρητή. Η έκθεση είχε τη μορφή επίτομου συγγράμματος με τον προαναφερόμενο τίτλο εγγεγραμμένο στο συνήθως χοντρό εξώφυλλό της και η έκταση αυτής κυμαινόταν μεταξύ των δακτυλογραφημένων μιας όψεως σελίδων. Στις 1-2 πρώτες σελίδες υπάρχει ο πίνακας των περιεχομένων που ακολουθούν, με την ακριβή σελίδα καταχώρησης των θεμάτων που αναπτύσσονται στην έκθεση. Εντύπωση προκαλεί η υπ αριθμ. 933/ εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης Δημοτικής Εκπαίδευσης της Δ Περιφέρειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την οποία η πλημμελής σε πολλές περιπτώσεις συμπλήρωση των Γενικών Εκθέσεων εκ μέρους των Επιθεωρητών, καθώς και η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται σε αυτές εκ μέρους της πολιτείας επιβάλλει την υπενθύμιση του τρόπου σύνταξης αυτών ως προς τη μορφή αλλά και το περιεχόμενο σύμφωνα με την υπ αριθμ / εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Παιδείας! Η διάρθρωση και το περιεχόμενο της Γενικής Εκθέσεως αποτελείται από 4-5 τμήματα εκ των οποίων το πρώτο είναι εισαγωγικό, το μοναδικό μη εκπαιδευτικό και σε αυτό ο Επιθεωρητής αναλύει και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά στοιχεία-ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής του περιφέρειας τα οποία άπτονται των: Φυσικού περιβάλλοντος, πληθυσμού, εδάφους, έκτασης, κλιματολογικών συνθηκών, χλωρίδας, φυσικών και βιοτεχνικών προϊόντων, συγκοινωνιακών μέσων, γλωσσικών ιδιωμάτων, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Η συγκεκριμένη καταγραφή φαίνεται πως δε θεωρείτο σημαντική κατά τη 10ετία του 50 και οι Επιθεωρητές απέφευγαν τη σύνταξη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός του ότι μόλις μία (1 ) έκθεση αναφέρεται στο θέμα σε σύνολο δέκα (10). Αντίθετα στις 10ετίες του 60 & 70 και ιδιαίτερα στα χρόνια της δικτατορίας υπάρχουν αναλυτικές περιγραφές και αναφέρονται στο θέμα οι οκτώ (8) από τις εννέα (9), τεσσάρων (4) διαφορετικών επιθεωρητών. Το γεγονός αυτό μας κάνει να υποθέσουμε πως υπήρχε έντονο το ενδιαφέρον της συλλογής πληροφοριών σχετικά με την εθνικοθρησκευτική - ηθική αντίληψη του πληθυσμού. Υπό το πρίσμα αυτό καλούμαστε να γνωρίσουμε τις Α και Β εκπαιδευτικές περιφέρειες του Ν. Σερρών, όπως παρουσιάζονται από τους Επιθεωρητές της εποχής. Στις αρχές της 10ετίας του 60 πληροφορούμαστε από τη Γ.Ε. πως η Α Εκπαιδευτική Περιφέρεια διαμορφώθηκε ύστερα από Β.Δ. της 1 ης Σεπτεμβρίου του 1951 με απόσπαση σχολείων από την Ενιαία Εκπαιδευτική Περιφέρεια Σερρών. Σ αυτήν υπάγονται τα εννέα (9) από τα

4 Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 577 δεκαεπτά (17) σχολεία της πόλης και συνολικά η Περιφέρεια περιλαμβάνει 40 Δημοτικά Σχολεία και 15 Νηπιαγωγεία. Ο συνολικός πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται σε κατοίκους εκ των οποίων το 40% είναι γηγενείς το δε υπόλοιπο πρόσφυγες εξ Ανατολής. Πριν προχωρήσουμε στις αναφορές των Επιθεωρητών είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίσουμε τον επιθεωρητή κάνοντας μια σύντομη αναφορά στο θεσμό. Ο θεσμός του Επιθεωρητή Ο θεσμός του Επιθεωρητή ήταν από τους μακροβιότερους και βασικότερους στο διοικητικό και εποπτικό μηχανισμό της εκπαίδευσης. Πρωτοεμφανίζεται ως Γενικός Επιθεωρητής (Ε.τ.Κ.11/ ) των Δημοτικών Σχολείων αλλά η ραγδαία αύξηση του σχολικού δικτύου με την προσάρτηση εδαφικών περιοχών, τα νέα προβλήματα που προέκυψαν και η εμφανής ανεπάρκεια του ενός προσώπου ν ανταποκριθεί τόσο στα παλιά όσο και στα νέα προβλήματα υποχρέωσαν την πολιτεία στη θέσπιση του θεσμού των Εκτάκτων Επιθεωρητών με μόνο έργο την καταγραφή της εκπαιδευτικής κατάστασης των Δημοτικών Σχολείων χωρίς καμιά πειθαρχική και εποπτική εξουσία στους δασκάλους και δασκάλες αυτών. Στα 1895 εισάγεται ο θεσμός του Νομαρχιακού Επιθεωρητή (Ν.ΒΤΜΘ /1895) με αρμοδιότητες: 1. Ανά εξάμηνο επιθεώρηση των σχολείων της περιοχής του. 2. Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους δασκάλους-ες. 3. Ευθύνη για το κτιριακό πρόβλημα των σχολείων. 4. Σύγκληση συνεδριάσεων για συζήτηση διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή των δασκάλων (Ανδρέου Απ.-Παπακωνσταντίνου Γ., 1994). Ο νομοθέτης προσδοκούσε όπως οι Επιθεωρητές: αποτελέσουν τους πυρήνας της διοικητικής αποκεντρώσεως και τους καθοδηγητάς και επόπτας του διοικητικού προσωπικού των σχολείων. Διά της σπουδαιοτάτης ταύτης διατάξεως ωρίζετο, όπως εις έκαστον, συνιστάμενον κατά Νόμον, εποπτικόν συμβούλιον, διορίζεται ένας Νομαρχιακός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. Ως επιθεωρηταί ηδύνατο να διορισθούν οι κεκτημένοι πτυχίου φιλολογίας και διδάξαντες ως καθηγηταί γυμνασίου ή διδασκαλείου ή, κατόπιν διαγωνισμού, Πρωτοβάθμιοι Δημ/λοι. Διεκρίνοντο ούτω εις επιθεωρητάς α και β τάξεως (Λαβίδας, Ν. Χ.,1964). Με την πάροδο του χρόνου και σταδιακά ως τα 1911 έτος που και τυπικά καταργείται (Ν.ΓΩΚΗ/3828) η άσκηση της διοίκησης και εποπτείας των Δημοτικών Σχολείων από τα τοπικά συλλογικά όργανα αρχίζει να συγκεντρώνεται και να ασκείται ολοκληρωτικά από τους Επιθεωρητές. Η κομβική θέση του Επιθεωρητή στην εκπαιδευτική ιεραρχία ως σημείο τομής μεταξύ της ανώτερης κρατικής διοίκησης και της κατώτερης σχολι-

5 578 Ιωάννης Καραβασίλης κής (Αθανασούλα - Ρέππα, Α., 1999), η πλημμελής λειτουργία των τοπικών συλλογικών οργάνων που είχαν την ευθύνη για τη Δημοτική Εκπαίδευση, η αδυναμία της ανταπόκρισης της τοπικής αυτοδιοίκησης στις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των σχολείων και των δασκάλων της καθώς και τα αιτήματα των δασκάλων για την εργασιακή διασφάλισή τους, συνετέλεσαν στη διαμόρφωση ενός όχι απλά συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης και εποπτείας το οποίο ανέλαβε και τις οικονομικές υποχρεώσεις αλλά και ενός συστήματος με κυρίαρχο όργανο τον Επιθεωρητή. Στα 1937 εισήχθη και ο θεσμός των Γενικών Επιθεωρητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης και επέρχεται ο διαχωρισμός της Δημοτικής από τη Μέση Εκπαίδευση στους τομείς της Διοίκησης και Εποπτείας. Η κατάσταση αποτυπώνεται αριθμητικά ως εξής: Επιθεωρητής ανά 191 δασκ-νηπ. και 9016 μαθητές Επιθεωρητής ανά 107 δασκ-νηπ. και 6274 μαθητές Επιθεωρητής ανά 126 δασκ-νηπ Επιθεωρητής ανά 117 δασκ-νηπ. και 4232 μαθητές. (Ανδρέου Απ. - Παπακωνσταντίνου Γ., 1994). Ιδιαίτερα στη μεταπολεμική περίοδο ( ), περίοδο μελέτης της παρούσης εργασίας, καμιά τροποποίηση ή αλλαγή δεν έγινε στη διάρθρωση της εποπτείας και στο έργο των Επιθεωρητών. Ο τρόπος επιλογής και οι αλλαγές στο εποπτικό προσωπικό ήταν οι μόνες και μάλιστα συχνές, ανάλογα με τους εκάστοτε κυβερνητικούς σχηματισμούς. Η προαναφερόμενη συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του ενός ατόμου, αυτού του Επιθεωρητή, όπως ήταν φυσικό, εμπεριείχε τη δυναμική ενός ευρύτατου έργου το οποίο και αποτυπώνεται σε τρεις κυρίως τομείς: Τον οργανωτικό, διοικητικό και εποπτικό. Ωστόσο πρέπει να υπογραμμίσουμε πως οι δύσκολες και ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε ο θεσμός του Επιθεωρητή περιόρισαν στο ελάχιστο την παιδαγωγική τους καθοδήγηση γεγονός που επέδρασε στην άρνηση της αποδοχής τους από τους εκπαιδευτικούς ως επιστημονικοί σύμβουλοι - συνεργάτες και περιορισμό τους στη συνείδηση του δασκάλου στο ρόλο του διοικητού και κατ εξοχήν προϊσταμένου (Αθανασίου, Λ., 1990). Στην εργογραφία των Επιθεωρητών της εποχής που μελετούμε βρίσκουμε πολλές και ιδιαίτερες αναφορές για τις προσωπικότητες των ιδίων αλλά και των δασκάλων, καθώς και για το δέον επιτελούμενο από αυτούς έργο. Ως γενική παρατήρηση θα σημειώναμε πως τόσο ο επιθεωρητής όσο και ο δάσκαλος παρουσιάζονται στην κοινωνική σκηνή της εποχής ως ξεχωριστές και πλήρως συγκροτημένες προσωπικότητες οι οποίες αναμένεται να δράσουν εντός και εκτός σχολείου κατά τρόπο ιδανικό και υποδειγματικό. Αξιοσημείωτη με έντονη παρουσία η διάσταση της εθνικο-χριστιανικής αγωγής και γαλούχησης των προσωπικοτήτων Επιθεωρητή και Δασκάλου (Μπουζάκης, Σ., 2002). Ωστόσο δε λείπουν και οι αναφορές στα ιδιαίτερα

6 Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 579 προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι απόψεις των Επιθεωρητών για το έργο των ιδίων και των Δασκάλων «Η αποστολή του (δάσκαλος) είναι διττή: Εντός του Σχολείου, ως Παιδαγωγός, ασκεί μορφωτικήν και ηθικοπλαστικήν επίδρασιν επί των μαθητών του. Έξω του Σχολείου, ως λαοπαιδευτής της κοινωνίας, ασκεί πολιτιστικόν και κοινωνικόν έργον. Και το έξω του Σχολείου έργον του διδασκάλου είναι και αυτό κοινωνικόν λειτούργημα. Δεν υπάρχει άλλος κρατικός υπάλληλος με τοιαύτην σπουδαίαν, σημαντικήν και σοβαράν κοινωνικήν αποστολήν. Ο διδάσκαλος είναι το κυριώτερον κρατικόν όργανον της δημοσιοϋπαλληλικής οικογενείας. Αυτός είναι ο πνευματικός ηγέτης της Κοινωνίας, ο κοινωνικός καθοδηγητής του λαού μας και ο σπουδαιότερος παράγων προόδου διά την Πατρίδα. Το έξω του σχολικού μεγάρου εκτεταμένον και σοβαρόν έργον του διδασκάλου, είναι αφ ενός μέν η ηθική ανάτασις του λαού μας και αφ ετέρου η υλική ευημερία του. Τομείς της εξωσχολικής δράσεως του διδασκάλου είναι: 1. Ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγησις του λαού μας. 2. Η τόνωσις του πατριωτικού συναισθήματος. 3. Η ανάπτυξις υλικής ευημερίας των κατοίκων της υπαίθρου. 4. Η δημιουργία πνευματικής κινήσεως. 5. Η καταπολέμησις των ελαττωμάτων. 6. Η εκτέλεσις εκπολιτιστικών έργων». (Νέζης, Λ. Π., 1965). Επιμένοντας στις απόψεις των επιθεωρητών της εποχής εκείνης ο Κ. Δ. Μπάλλας (1951) αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο του με τον τίτλο «Το πρόβλημα των προβλημάτων, ο Διδάσκαλος». Υποστηρίζει ότι: Ο δάσκαλος αποτελεί τη βάσι της εκπαιδεύσεως και είναι για το λόγο αυτό «το πρόβλημα των Προβλημάτων» γι αυτή! Με ένα λόγο ο δάσκαλος είναι το παν για την εκπαίδευσι και αυτός μόνο μπορεί να δίνη σάρκα και οστά σε κάθε ιδέα και σε κάθε προσπάθεια της κοινωνίας, η οποία έχει σχέσι με την πρόοδο και τον πολιτισμό! Παράλληλα ο συγγραφέας-επιθεωρητής (Σπετσιέρης, Γ. Ν., 1946) καθορίζει την προσωπικότητα του Επιθεωρητή ως εξής: Τον βλέπομεν ως ανώτερον άνθρωπον, αληθή παιδαγωγόν, συνετόν διοικητήν, δίκαιον και αμερόληπτον δικαστήν, εντριβή νομικόν, αυστηρόν οικονομολόγον, προσεκτικόν μελετητήν, ρήτορα ακόμη σύντομον και σαφή και άξιον καλλιτέχνην, ως υγιέστατον κοινωνικό μέλος, χρηστόν οικογενειάρχην, ασφαλή οδηγόν, προστάτην απαραίτητον, υπόδειγμα εργατικότητας, τιμιότητος, ευσυνειδησίας, ανωτέρας σκέψεως, δημιουργικότητος, προόδου. Ο εκπροσωπών πάν ό,τι μέγα και ευγενές εγκλείει το τεράστιον δημοδιδασκαλικόν Σώμα, ο άξιος ανώτερος άρχων του, ο συναισθανόμενος τόσον την αποστολήν του και την βαρείαν ευθύνην του.

7 580 Ιωάννης Καραβασίλης Το υπόδειγμα του ανθρώπου και εκπαιδευτικού που περιγράφεται παραπάνω αμφισβητείται έντονα στις αμέσως επόμενες σελίδες του βιβλίου, καθώς ο συγγραφέας έμμεσα αναγνωρίζει προβλήματα τα οποία ουδόλως τιμούν την προσωπικότητα του Επιθεωρητή και προσπαθεί μέσω νουθεσιών να τα εξαλείψει: Θα αποφεύγη με πολλήν επιμέλειαν τα οποιαδήποτε χρέη. Θ απαγορεύη οριστικά και χωρίς υποχώρησιν και εντροπήν δήθεν τα δώρα διά τα οποία θα κάνη λόγον και σε μια από τας πρώτας εγκυκλίους του στην κάθε περιφέρεια που τοποθετείται. Στις περιοδείες του θα είναι λιτός, λιτώτατος. Θα είναι σε θέσιν ν αποφεύγει κι αυτές τις κακώς εννοούμενες φιλοξενίες και τις στοιχειωδέστερες ακόμη. Άν σ αυτό αποδειχθή ανίκανος δεν έχει την αυτοτέλεια που θέλει, το έργο του είναι εξηρτημένο. Ο Επιθεωρητής οφείλει κατ αρχήν να είναι αυστηρός σε όλα, με πλατειά δε την αντίληψιν. Ουδεμία χλιαρότης ή χαλαρότης ή στενή αντίληψις επιτρέπεται. Πρέπει να είναι γνωστός ως άνθρωπος αυστηρών και δικαίων αρχών. Ας απαγορεύη και δι εγκυκλίου του ακόμη να του εκφράζουν τας ευχαριστίας των οι διδ/λοι για κάποια υπηρεσιακή ευκολία που τους έγινε τυχόν, άς απαγορεύη και το απλούν (ευχαριστώ) διότι και υποχρέωσις του διδ/λου δημιουργείται έτσι και υποτίμησις του προϊσταμένου ότι κάμνει προσωπικές διακρίσεις, ενώ μόνον υπηρεσιακή ενέργεια έλαβε χώραν. Οσάκις επίσης μεταβαίνει δι επιθεώρησιν δεν πρέπει να εμφανίζεται και ως κυνηγός. Τέλος ο Αρχιμανδρίτης (1957), μετέπειτα Γενικός επιθεωρητής και ο ίδιος, αναφερόμενος στους δικούς του επιθεωρητές, την εποχή που υπηρετούσε ως δάσκαλος σημειώνει: Παρά ταύτα ένιοι από τους επιθεωρητάς μου, όταν ήρχοντο εις το σχολείον μου, και αυτό εγένετο μία φορά στα δύο ή τρία χρόνια, είχον ύφος σοβαρόν, εξεταστικόν, ήσαν ολιγόλογοι και άφηναν με την στάσιν των να υποννοούνται ελλείψεις εις το έργον μας με μυστηριώδη πλαίσια. Απαντούσαν μονολεκτικά, εάν ελάμβανον το θάρρος να ερωτήσω κάτι και γενικώς η στάσις των μου άφηνε να εννοώ, ότι μεταξύ μας υπήρχε μέγα χάσμα. Αναφορές των Επιθεωρητών Πλήθος Πληροφοριών και αξιολογικών κρίσεων εμπεριέχεται στις Γενικές Εκθέσεις. Σταχυολογήσαμε και ομαδοποιήσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα τα οποία απαντούν στον τίτλο του συνεδρίου και αναφέρονται τόσο στους κατοίκους όσο και στην κατάσταση της «στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» του Ν. Σερρών κατά τα έτη Α) Γενικές αναφορές 1. Επί του περιβάλλοντος και των κατοίκων Στη Γ.Ε. του ο Επιθεωρητής σημειώνει: «Το φυσικό περιβάλλον του κατοικουμένου τμήματος της Περιφερεί-

8 Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 581 ας, είναι ένα τεράστιον επίπεδον, γυμνόν από δάση και φυσικάς καλλονάς, ώστε να καταντά μονότονον. Εάν δεν υψούτο εις το Βόρειον τμήμα το Μενοίκιον όρος το οποίον έχει σχετικήν βλάστησιν, ίσως η μονοτονία του να ήτο και ανιαρά. Διότι δεν παρουσιάζει τίποτε εξ εκείνων τα οποία αναπαύουν την όρασιν, θωπεύουν αισθητικώς την ψυχήν και προκαλούν πνευματικάς ανησυχίας και εν συνεχεία δραστηριότητα. Απλούται ενώπιον των ανθρώπων ήρεμο και αδιατάρακτον και αποβαίνει διά της μορφής του αυτής παράγων ηρεμίας, ευεργετικής μεν διά την ψυχήν των κατοίκων ουχί όμως και διά το πνεύμα των. Δημιουργεί δηλ. μίαν βιοθεωρίαν απλήν και ατάραχον όπως είναι και το ίδιον, χωρίς ανησυχίας, η οποία θα είχεν, ήδη επιφέρει πνευματικήν αποτελμάτωσιν εις την Περιφέρειαν εάν δεν υφίσταντο οι εξής αντίθετοι παράγοντες: α) Μία ζωηρά σχετικώς πνευματική παράδοσις από της εποχής της Τουρκοκρατίας. β) Η γονιμότης του εδάφους η οποία εξασφαλίζει οικονομική άνεσιν. γ) Το μέγα ποσοστόν του προσφυγικού στοιχείου, του ανήσυχου και κινουμένου προς πολιτιστικάς κατακτήσεις». Ο Επιθεωρητής εκ των προτέρων διευκρινίζει πως με τον όρο «λοιποί παράγοντες» που διαμορφώνουν το ανθρώπινο περιβάλλον εννοεί την Εθνική, θρησκευτική, ηθική αντίληψη των κατοίκων, καθώς και τη θέση τους έναντι της οικογένειας. «Η Εθνική αντίληψις των κατοίκων είναι υγιής. Μεμονομένα κρούσματα συνεργασίας των μετά των Βουλγάρων κατά την κατοχήν δεν δύνανται να μεταβάλουν την πραγματικότητα. Όπως επίσης και το σύνηθες εις τας εργατικάς Περιφερείας ποσοστόν των κομμουνιστών ή των κομμουνιζόντων δεν δύναται να ομιλή περί περιφερείας σκεπτόμενης ή ενεργούσης αντεθνικώς... Συνέβη να ευρεθώ κατά πρωϊνάς ώρας της Κυριακής εις γειτονικά χωρία και είδον κατοίκους να τρέπωνται προς το καφενείον. Πρόσκομα όμως σοβαρόν δε δημιουργεί η κατάστασις αυτή εις τη σχολική εργασία. Πρόκειται περί μιας απλής αδιαφορίας η οποία ούτε εις την καρποφορίαν της καθαράς θρησκευτικής διδασκαλίας φέρει εμπόδια ούτε τον εκκλησιασμό των μαθητών παρακωλύει Μετρίου βαθμού ωσαύτως είναι και η ηθική αντίληψις της Περιφερείας. Δύνανται να επιδιώξωσι την ζημίαν τινός από μία απλώς ανθρωπίνην αδυναμίαν δηλωτικήν εσωτερικού κόσμου αν όχι αδιαμορφώτου ακόμη, πάντως μη πλήρως κεκαθαρμένου. Και οι αδυναμίαι αυταί δημιουργούν συχνά ζητήματα εις το Σχολείον, εις βάρος των διδ/λων ιδία, με αποτελέσματα όχι πάντοτε ευχάριστα...εκ των στοιχείων τα οποία έλαβον από σχολείον της πόλεως προκύπτει ότι τα 5% των μαθητών του είναι τέκνα διαζευγμένων γονέων ή αγνώστου πατρότητος. Εκεί ωδήγησεν ο «πολιτισμός» όστις τις παραδόσεις τα ήθη και τα έθιμα τα θεωρεί ως πεπερασμένα εν πολλοίς πράγματα. Και πάντα ταύτα, ως είναι επόμενον, δεν δημιουργούν ατμόσφαιραν ευνοϊκήν διά

9 582 Ιωάννης Καραβασίλης την σχολικήν εργασίαν. Ο διδ/λος δεν παύει, βεβαίως, ν αγωνίζεται και ν αποδίδη όσα είναι δυνατόν ν αποδώση, άλλη όμως θα ήτο η κατάστασις εάν δεν υπήρχον οι ανωτέρω δυσμενείς διά την καρποφορίαν του έργου του εκδηλώσεις. Υπό την επίδρασιν τούτων των γενικών παραγόντων συντελείται το σχολικόν έργον εις την περιφέρειαν». Ταυτόσημη άποψη με τον προηγούμενο Επιθεωρητή εκφράζει και αυτός ο συντάκτης της έκθεσης του σε θέματα εθνικής, θρησκευτικής και ηθικής αντίληψης των κατοίκων. Διαφοροποιείται σε ζητήματα ομιλούσης γλώσσας, οικονομικής άνεσης και αλκοολισμού των κατοίκων. «Οι κάτοικοι της Περιφερείας ομιλούσι την Ελληνικήν γλώσσαν, πλήν μικρού ποσοστού ιδία γερόντων, ομιλούντων την Τουρκικήν, Ποντιακήν, Λαζικήν διάλεκτον και μόνον το 1,5% του πληθυσμού την Σλαυικήν. Εντελώς αδικαιολόγητος τυγχάνει η χρήσις της τουρκικής γλώσσης μετά τεσσαρακονταετή βίον των προσφύγων εις το ελεύθερον κράτος Η οικονομική ευχέρεια την οποίαν εξασφαλίζει η έφορος πεδιάς δημιουργεί εις τους κατοίκους πνεύμα κοσμοπολιτισμού, αντικαταστήσαν το πνεύμα συνέσεως, νοικοκυριού και οικονομίας, όπερ εχαρακτήριζε πρότερον τους κατοίκους της περιοχής. Τούτο απεμάκρυνε τους κατοίκους από τας υγιείς παραδόσεις και τον χρηστόν οικογενειακόν βίον και εδημιούργησε ποιάν τινα ευκολίαν αποκλίσεως από του ομαλού βίου, των ηθών, των εθίμων και της ηθικής εν γένει διαβιώσεως. Επί πλέον ο πληθυσμός είναι επιρρεπής εις την χρήσιν των οινοπνευματοδών ποτών και δή του ούζου, με όλας τας επιβλαβείς εκ του αλκοολισμού συνεπείας, τόσον επί των ιδίων, όσον και επί της υγείας και πνευματικής αναπτύξεως των τέκνων των». Συνέχεια επί του θέματος ανιχνεύουμε και στη Γ.Ε. του «Έχουν βαθείαν πίστιν προς τας Ελληνοχριστιανικάς αρχάς. Είναι αφοσιωμένοι εις την παράδοσιν και εκκλησιάζονται τακτικώς. Εις ωρισμένα χωρία παρουσιάσθησαν εσχάτως ένια κρούσματα χιλιασμού προς τον οποίον παρασύρονται κυρίως αθίγγανοι, λόγω των παρεχομένων αυτοίς οικονομικών ενισχύσεων υπό των στελεχών της αιρέσεως Διαπνέονται υπό αγνών πατριωτικών και Εθνικών φρονημάτων και είναι έτοιμοι να θυσιασθούν διά την προάσπισιν των ιερών και οσίων της Πατρίδος μας». Εντοπίζει δε ένα σοβαρότατο της εποχής εκείνης πρόβλημα που αντιμετώπισε όλη η Β. Ελλάδα και κατ επέκταση η εκπαίδευση. «Η εγκατάλειψις πολλών μαθητών υπό των μεταναστευσάντων, εις Δ. κυρίως Γερμανίαν, κατοίκων, εις τους γέροντας γονείς των, οι οποίοι λόγω της ηλικίας των ουδεμίαν σοβαράν επικουρίαν δύνανται να παράσχουν εις το Σχολείον και η επίβλεψις των εγγονών, μαθητών και νηπίων, είναι εικός χλιαρά εκτός του Σχολείου». Αναφορές έχουμε και επί της υγείας των μαθητών με διαφορετική ανά δεκαετία αιτιολόγηση. Η γενική κατάστασις της υγείας των (μαθητές) δεν εσημείωσεν άνοδον.

10 Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 583 Παραμένει και πάλι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών μονίμως καχεκτικός και οι ασθενούντες αυξάνουν. Τούτο οφείλεται εις τον υποσιτισμόν κυριώτατα και παρατηρείται εις την καπνοπαραγωγικήν περιοχήν, της οποίας οι κάτοικοι, ακολουθούντες εκ παραδόσεως την μονοκαλλιέργειαν, πένονται, εν συγκρίσει με τους λοιπούς (Γ.Ε ) ενώ σε αυτήν του αναφέρεται: Λόγω της ιδιομορφίας του κλίματος, το οποίον έχει σοβαράν επίδρασιν επί της υγείας των μαθητών με εμφανή σημεία, ιδία εις τα εντεύθεν και εκείθεν του ποταμού Στρυμόνος χωρία αδυναμίας, αναιμίας, οκνηρίας και πνευματικής καθυστερήσεως, έχει ειδικά προβλήματα, άτινα χρήζουν ειδικής μελέτης. 2. Εμφύλιος Όπως ήταν φυσικό το θέμα του εμφυλίου δεν πέρασε ασχολίαστο μέσα από τις Γενικές Εκθέσεις των Επιθεωρητών και μάλιστα με γλαφυρές περιγραφές αποσκοπώντας εν πρώτοις να αναδείξουν τις επιπτώσεις του γεγονότος στην εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης. Η κατάσταση εξομαλύνεται το Αι επικρατήσασαι συνθήκαι και όροι διαβιώσεως των κατοίκων υπήρξαν λίαν δυσμενείς, τραχείς και αφόρητοι. Η παντελής έλλειψις ασφαλείας, ιδία εν υπαίθρω χώρα, αι συγκοινωνιακαί δυσχέρειαι, αι διακοπαί εργασιών, αι ναρκοθετήσεις και παγιδεύσεις, αι συχναί επιδρομαί, λεηλασίαι, αρπαγαί και απαγωγαί, αι μάχαι, πυρπολήσεις και καταστροφαί οικημάτων, τεχνικών έργων κ.ά. κατέστησαν λίαν δυσχερή και προβληματικήν την διαμονήν των κατοίκων εν χωρίοις. Η έκρυθμος αύτη κατάστασις διήρκησεν από ενάρξεως σχολ. έτους μέχρι των αρχών μηνός Μαΐου. Η κατάστασις αύτη έσχεν ανάλογον αντίκτυπον επί της λειτουργίας των σχολείων. Εκ των 67 Δημοτικών Σχολείων κατέστη δυνατόν να λειτουργήσωσι κανονικώς τα 49 (Γ.Ε ). Ο βρηχυθμός των πυροβόλων και ο κροταλισμός των αυτομάτων και επαναληπτικών όπλων έπαυσε ν ακούηται, αι παραγωγικαί εργασίαι ήρχισαν βαθμηδόν να επαναλαμβάνωνται, οι κάτοικοι ήρχισαν να επανέρχονται οίκαδε και τα σχολεία ήνοιξον εγκαίρως τας πύλας των. Ούτως αι επικρατήσασαι συνθήκαι υπήρξαν λίαν ευμενείς εν σχέσει προς τας τοιαύτας των αμέσως δύο προηγουμένων ετών, τα δε σχολεία αντιμετώπιζαν μόνον την έλλειψιν διδακτικού προσωπικού και την επανόρθωσιν διαφόρων υλικών καταστροφών, αίτινες είχον προξενηθεί εις διδακτήρια, τα έπιπλα, σκεύη και εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Εκ των 67 Δημοτικών Σχολείων ελειτούργησαν κανονικώς τα 56 (Γ.Ε ). Αι υπό άποψιν δημοσίας τάξεως και ασφαλείας επικρατήσασαι ευμενείς συνθήκαι, η βελτίωσις της οικονομικής καταστάσεως των κατοίκων και των όρων εργασίας, ο επαναπατρισμός των εκπατρισθέντων και απομακρυνθέντων εκ των εστιών κατοίκων, συνετέλεσαν εις το να διαμορφω-

11 584 Ιωάννης Καραβασίλης θώσι ανάλογοι συνθήκαι διά την λειτουργίαν των Σχολείων της Περιφερείας, ήτις υπήρξεν κανονική καθ όλην την διάρκειαν του σχολ. έτους. Εκ των 67 Δημοτικών Σχολείων ελειτούργησαν κανονικώς τα 63 (Γ.Ε ) Η εξ αιτίας του απαισίου ανταροπολέμου εσωτερική αναταραχή και ανωμαλία, εξ ών σπουδαίως είχεν επηρεασθή και η λειτουργία του σχολείου και δή της υπαίθρου χώρας είχον λήξει πλέον (Γ.Ε ). Ιδιαίτερη δε, εκ της καταστάσεως αναφορά, γίνεται και για το διδακτικό προσωπικό. Το διδακτικόν προσωπικόν, το οποίον, λόγω της αποστολής του, ευρέθη εις ιδιάζουσαν κατάστασιν, εις ήν ουδείς εκ των λοιπών υπαλλήλων του Κράτους ευρέθη. Αρκετοί διδ/λοι εξεδήλωσαν άμα τη ενάρξει του σχολ. έτους διαθέσεις και τάσεις απειθαρχίας, αρνούμενοι να μεταβώσι εις τας θέσεις των. Έτεροι τέλος, απειθούντες, ασεβούντες και εκβιάζοντες ακόμη την υπηρεσίαν μετήλθον παν μέσον πιεστικόν, χρησιμοποιούντες ανευθύνους ξένους προς την εκπαίδευσιν παράγοντας, να επιτύχωσι την παραμονήν των ως αργομισθίων εντός της Πόλεως διά της ματαιώσεως της μεταβάσεως εις την θέσιν των. Εις ουδεμίαν υποχώρησιν προέβημεν έναντι των διδασκάλων τούτων (Γ.Ε ). Β) Αναφορές περί της «στοιχειώδους εκπαίδευσης» στο Νομό 1. Αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο Στο χρονικό διάστημα της παρούσας έρευνας ο εκπαιδευτικός αντιμετώπισε οξύ το πρόβλημα του αριθμού των μαθητών χαρακτηριζόμενο ως «ανθρωποστοίβαγμα» (Κανάκης, Ι., 2002, σ. 451), με ανάλογα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το μέσο όρο μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονίσουμε πως ο αριθμός αυτός δεν είναι απαραίτητα των μαθητών μιας και μόνον τάξης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε συνδιδασκόμενες τάξεις που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το έργο του δασκάλου και κατ επέκταση διαφαίνεται το χαμηλό επίπεδο της παρεχόμενης, την εποχή εκείνη, μάθησης στα όρια του Ν. Σερρών. Σχολ.Έτος Μ.Ο.Μ./Δ Σχολ.Έτος Μ.Ο.Μ./Δ Μ.Ο.Μ./Δ.: Μέσος Όρος Μαθητών ανά Δάσκαλο. Τα στοιχεία του πίνακα παρουσιάζουν μια φθίνουσα πορεία του αριθμού των μαθητών ανά δάσκαλο. Η κατάσταση μπορούμε να πούμε πως εξο-

12 Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 585 μαλύνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Το στοιχείο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους Επιθεωρητές. Σχολιάστηκε από τους περισσότερους χωρίς όμως να υπογραμμίζεται η επίπτωσή του στο μαθησιακό τομέα της εποχής. Η σχετική νομοθεσία προέβλεπε την αναλογία 1 προς 40. Η έλλειψη ενδεχομένως εκπαιδευτικών την περίοδο αυτή, φαίνεται πως δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας στον κόσμο της εκπαίδευσης. Εξακολουθεί υφιστάμενον οξύ και ενταύθα το πρόβλημα τούτο, εάν κρίνει τις, ότι βάσι των κειμένων Νόμων, ο μέσος όρος μαθητών κατά διδάσκαλον δέον να είναι 40 μαθηταί. Όταν ένας Επιθεωρητής έχει μέσον όρον 63 μαθητάς κατά διδάσκαλον δεν είναι δυνατόν παρά ν ασχολείται καθ εκάστην με το πρόβλημα τούτο και να εφευρίσκη διαφόρους συνδυασμούς προς εξοικονόμηση των πραγμάτων, οδηγούμενος προς τούτο και εκ της φύσεως των καθηκόντων αυτού και εκ της ανάγκης να δώση όλας του τας δυνάμεις, ίνα μη στερηθή το παιδί της Ακριτικής ταύτης περιοχής της στοιχειώδους αγωγής και της διδασκαλίας της γλώσσης των προγόνων του (Γ.Ε ). Δέκα χρόνια αργότερα ο Επιθεωρητής επιμένει για τον αριθμό των 43 ανά δάσκαλο μαθητών: Μικρά σχετικώς αναλογία μαθητών κατά διδάσκαλον (Γ.Ε ). 2. Φοίτηση Στα καθήκοντα του δασκάλου προστίθεται και αυτό του παιδονόμου περί της των υπόχρεων προς φοίτηση μαθητών κατόπιν απαίτησης του Επιθεωρητή. Κατά τας Επιθεωρήσεις των Σχολείων ελαμβάνομεν πάντοτε στοιχεία περί των διαφευγόντων την φοίτησιν μαθητών, είχομεν δε την αξίωσιν το διδακτικόν προσωπικόν όχι μόνον να γνωρίζει επακριβώς τον αριθμόν των τοιούτων παίδων αλλά ν αναφέρει ημίν και συγκεκριμένας περιπτώσεις ως και τα μέτρα άτινα έλαβεν (Γ.Ε ) Ως τη δεκαετία του 60 η φοίτηση των μαθητών ήταν προβληματική. Μεγάλος αριθμός υπόχρεων προς φοίτηση διέφευγε του σχολείου. Το γεγονός αυτό επέσυρε ποινές (πρόστιμο) το οποίο ο Επιθεωρητής επέβαλε στους γονείς και καταγράφεται μέσα στις γενικές εκθέσεις. Οι διετείς συμπλήρωναν στις μεγάλες τάξεις το όριο των 14 ετών και εγκατέλειπαν το σχολείο. Άλλη κατηγορία μη φοιτώντων μαθητών αποτελεί αυτή που κατά την περίοδο γεωργικών εργασιών, κυρίως της καπνοκαλλιέργειας, απουσιάζει από το σχολείο γιατί προφανώς επιλογή της οικογένειας αποτελεί η εξασφάλιση πόρων. Πέρα όμως από την κάθε μορφή διαρροής το σημαντικό είναι πως μέχρι το 1960 η απαξίωση της οικογένειας προς το σχολείο είναι δεδομένη. Η οικογένεια ως σημαντικός παράγοντας αγωγής δεν συμπαρίσταται στο σχολείο με δυσμενείς επιπτώσεις επί των μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και της αυτοεκτίμησης των ίδιων των δασκάλων.

13 586 Ιωάννης Καραβασίλης Άξιον παρατηρήσεως τυγχάνει και το ότι κατά το έτος τούτο παρουσιάζεται αισθητώς ηυξημένος ο αριθμός των εγγραφέντων και εξετασθέντων μαθητών των δύο ανωτέρων τάξεων, διότι είναι, δυστυχώς παρατηρημένον ότι ο αριθμός των μαθητών των τάξεων τούτων μειούται δυσαναλόγως ως προς τους το πρώτον εγγραφομένους και φοιτώντας εις το σχολείον μαθητάς (Γ.Ε ). Γενικώς η φοίτησις των μαθητών εις τα σχολεία της πόλεως των Σερρών, αλλά κυρίως εις τα σχολεία της υπαίθρου, δεν είναι οία θα έπρεπε. Τούτο οφείλεται εις πολλλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως όμως εις τους εξής: 1) Έλλειψις καταλλήλων διδακτηρίων. 2) Γεωργικάς και λοιπάς ασχολίας των κατοίκων. 3) Μολονότι η διαφώτισις και τα μέτρα της πειθούς δεν λείπουν, υπάρχουν εν τούτοις γονείς, οίτινες αδιαφορούν τελείως διά την φοίτησιν των τέκνων εις το σχολείον. Παρετηρήσαμεν μετά λύπης ποσοστόν εκ των υποχρέων προς φοίτησιν μαθητών, δεν αντικρύζουν το Σχολείον, αλλά παραμένουν αγράμματοι, αλητεύοντες εις τους δρόμους, ή μετερχόμενοι παρασιτικά επαγγέλματα, ωθούμενοι προς τούτο, υπό αμορφώτων και ασυνειδήτων γονέων ή άλλων δήθεν κηδεμόνων εκμεταλλευομένων την εργασίαν ταύτην (Γ.Ε ). Η φοίτησίς των είναι τακτική μέχρι των μέσων Μαΐου. Από της εποχής αυτής, εις ικανόν αριθμόν σχολείων παρατηρείται μεγάλη διαρροή οφειλομένη εις την καπνοκαλλιέργειαν. Προς περιορισμόν της ουδέν μέτρον δύναται να ισχύση. (Γ.Ε ). Μέχρι των μέσων Μαΐου, ότε η καπνοκαλλιέργεια η προκαλούσα επ 20ήμερον, την διάλυσιν σχεδόν των Σχολείων 10 χωρίων και συνοικισμών, η φοίτησις των μαθητών όλης της Περιφερείας, είναι πολύ τακτική. Επιτυγχάνεται δε αύτη άνευ ιδιαιτέρας τινός προσπαθείας του προσωπικού. Όλοι οι κάτοικοι προσηνατολίσθησαν πλέον οριστικώς και σταθερώς προς την απαίτησιν αυτήν της Πολιτείας και δεν μας δημιουργούν ζήτημα περί το θέμα τούτο Αυτά δεν σημαίνουν ότι εξέλειπον πλήρως αι απουσίαι (Γ.Ε ). 3. Οικονομικά ζητήματα Άθλια χαρακτηρίζονται τα οικονομικά μεγέθη που αναφέρονται σε όλο το φάσμα της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως του Νομού παρά τις κατά καιρούς πολιτικές εξαγγελίες για την ανάδειξη της εκπαίδευσης ως βασικής επιλογής των εκάστοτε κυβερνήσεων. Τα Σχολικά Ταμεία αδυνατούν να καλύψουν επισκευαστικά και λειτουργικά έξοδα. Οι Επιθεωρητές στρέφονται στην επιχορήγηση Δήμων και Κοινοτήτων αλλά και την αρωγή των εκκλησιών ενώ η όποια βοήθεια των πολιτευτών θεωρείται άστοχη. Η υποχρεωτική εισφορά των Κοινοτήτων προς τα Σχολεία που φαίνεται πως για κάποιο διάστημα έγινε πράξη παύεται με νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών και τα οικονομικά των Σχολικών Ταμείων επανέρχονται στην προηγούμενη κατάσταση.

14 Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 587 Από απόψεως οικονομικών πόρων τα περισσότερα σχολικά ταμεία της Περιφερείας είναι σχεδόν άπορα. Αρκεί να σημειωθή ότι μόνον τα σχολικά ταμεία της πόλεως Σερρών έτυχον κατά το τρέχον σχολ. έτος μικράς και ασημάντου ενισχύσεως υπό του Δήμου, μετά παρέλευσιν τόσον ετών από της απελευθερώσεως (Γ.Ε ). Γενικώς τα υπό Δήμου και Κοινοτήτων κατ έτος χορηγούμενα ποσά υπέρ ενισχύσεως των Σχολικών Ταμείων είναι ασήμαντα δεν επαρκούσι δε πολλάκις ούτε και δι αυτήν ακόμη την θέρμανσιν κατά την διάρκειαν των ψυχρών ημερών του χειμώνος. Εάν π.χ. ο Δήμος Σερρών, ούτινος ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατ έτος εις 5-7 εκατομμύρια δραχμές ανέγραφεν υπέρ ενισχύσεως των σχολικών ταμείων της πόλεως ποσοστόν τι έστω 2%, τότε διά τα 12 εν τη πόλει λειτουργούντα Σχολεία αμφοτέρων των Περιφερειών, θα εδίδετο κατ έτος το ποσόν των χιλιάδων νέων δραχμών έναντι των αίτινες δίδονται μέχρι σήμερον (Γ.Ε ). Αι χορηγηθήσαι κατά το λήξαν έτος πιστώσεις (μερίμνη, προφανώς, πολιτευτών) απ ευθείας εις Σχολεία μη έχοντα ανάγκην επισκευής τινός, επήρκουν διά να ανεγερθώσι δύο τουλάχιστον Μονοτάξια Σχολεία (Γ.Ε ). Δυστυχώς το Υπουργείον Εσωτερικών εμμέσως και αυθαιρέτως έπαυσε να θεωρή την διά Νόμου υποχρεωτικήν εισφοράν των Κοινοτήτων προς τα Σχολεία και ούτω παρά την ευχέρειαν και την διάθεσιν των Κοινοτήτων, τα Σχολεία εστερήθησαν του σημαντικωτέρου πόρου των. Αι εκκλησίαι ωσαύτως έπαυσαν προ πολλού να ενισχύουν τα Σχολικά Ταμεία, ενώ πολλαί και ποικίλαι είναι αι προσφοραί των Σχολείων και των Εκπαιδευτικών προς την Εκκλησίαν (Γ.Ε ). Αι χορηγούμεναι εις τα σχολεία πιστώσεις μόλις επαρκούν (Γ.Ε ). Να αυξηθή η Κρατική Αρωγή προς τας Σχολικάς Εφορείας διά την αντιμετώπισιν των δαπανών καθαριότητος και θερμάνσεως των σχολείων (Γ.Ε ). 4. Διδακτήρια - Εξοπλισμός Η παρακάτω έκκληση της Γ.Ε. του σχολικού έτους διαπερνά όλη τη μελετώμενη χρονική περίοδο έως και το 1972 και αναδεικνύει ένα ακόμα οξύ πρόβλημα. Εις την χορήγησιν πιστώσεων διά την επισκευήν των διδακτηρίων, την ανέγερσιν νέων, ως και την προμήθεια των αναγκαιούντων διά την λειτουργίαν των σχολείων εποπτικών μέσων, οργάνων διδ/λίας κ.τ.λ. (Γ.Ε ). Το διδακτηριακό πρόβλημα αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα αρνητικής συμβολής στην εκπαίδευση και ομολογείται από Επιθεωρητή η ματαίωση της όποιας επιτελούμενης δημιουργικής και αποδοτικής εργασίας στο σχολείο. Ο εμφύλιος εγένετο πρόξενος σημαντικών φθορών και καταστροφών εις διδακτήρια και το υλικόν του σχολείου και αποτελεί την αιτίαν ματαιώσεως πάσης σοβαράς προσπαθείας διά δημιουργικήν και αποδοτικήν εργασίαν εν τω σχολείω(γ.ε ). Διδακτήρια τινά όμως ανεγερθέντα

15 588 Ιωάννης Καραβασίλης χωρίς να προβλεφθή η αύξησις του αριθμού μαθητών, κατέστησαν ήδη ανεπαρκή και έχουν ανάγκην προσθήκης αιθουσών (Γ.Ε ). Ο ανωτέρω όμως αριθμός των Δημ. Σχολείων (39) δεν επαρκεί διά τους μαθητάς της Περιφερείας. Παρίσταται ανάγκη ιδρύσεως και προαγωγής πολλών ακόμη. Τεραστίας δυσχερίας συνηντήσαμεν ως προς την εξεύρεσιν επιβλέποντος μηχανικού. Μεθ εκάστην σχετικήν ομιλίαν ημών εις τους κατοίκους ούτοι ενθουσιάζοντο και ήθελον την άμεσον έναρξιν των εργασιών. Καθυστέρει όμως αύτη εκ των διατυπώσεων διά την εξεύρεσιν μηχανικού και ούτω το ενδιαφέρον των χωρικών εξητμίζετο και παρίστατο ανάγκη νέας υφ ημών υποκινήσεως τούτων. Πάντα τα ανωτέρω έργα εγένοντο με την δυνατήν ελάχιστον δαπάνην (Γ.Ε ). Εκ των 6 στερουμένων διδακτηρίων τα 4 συστεγάζονται μετ άλλων, το εν λειτουργεί εις ιδιωτικήν καλύβην και το τελευταίον είναι το αργούν. Βελτίωσις εις την διδακτηριακήν κατάστασιν δεν επετεύχθη (Γ.Ε ). Κατά το λήξαν έτος δεν εσημειώθη σοβαρά βελτίωσις της υφισταμένης διδακτηριακής καταστάσεως. Η έλλειψις πόρων τόσον από της πηγής του Κράτους, όσον και από της των Κοινοτήτων, ελάχιστα, μόνον, επέτρεψαν να γίνουν διά τα διδ/ρια (Γ.Ε ). Πλέον έντονον παρουσιάζεται το διδακτηριακόν πρόβλημα εις τα σχολεία της πόλεως, διότι εκ των 10 τοιούτων μόνον 5 στεγάζονται επαρκώς και εις ακατάλληλα οικήματα. Εκ των υπολοίπων 5, τα 3 συστεγάζονται εις ακατάλληλον και πεπαλαιομένον οίκημα, τα έτερα 2 στεγάζονται μεν αυτοτελώς πλην τα οικήματα αμφοτέρων κρίνονται ακατάλληλα (Γ.Ε ). Αλλά και για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη: Εκ των στοιχείων των ως άνω υπ αριθμ. 16 και 17 πινάκων (Έπιπλα Σκεύη και Εποπτικά Μέσα, αντίστοιχα) καταφαίνεται πόσον πενιχρά είναι τα Σχολεία εις έπιπλα και εποπτικά μέσα (Γ.Ε ). Ως πρότυπον της Περιφερείας έχει ορισθή από των προηγουμένων σχολ. ετών το Α 6/ξιον Σερρών. Το σχολείον όμως τούτο πέραν της διδακτηριακής καταστάσεως ουδέν έτερον διαθέτει. Δεν έχει έπιπλα, διδακτικά όργανα, βιβλία, εποπτικά μέσα κ.λ.π. (Γ.Ε ). Δεν δυνάμεθα όμως να ομιλώμεν περί συγχρονισμένης εργασίας όταν τα Σχολεία στερούνται εποπτικών μέσων Διδασκαλίας και διδακτικών οργάνων (Γ.Ε ). Η στέγαση και η οργάνωση του γραφείου του ίδιου του Επιθεωρητή αποτυπώνει την τραγελαφική εικόνα που παρουσίαζε η εκπαίδευση στις αρχές της δεκαετίας του 60 στο Νομό μας. Έρχεται δε σε αντιδιαστολή με την επιχειρούμενη εκ των Επιθεωρητών προσπάθεια παρουσίασης επί της κοινωνίας και των δασκάλων, υψηλών υποτιθέμενων ιδανικών και στόχων της εκπαίδευσης. Δέκα και οκτώ έτη μετά την απελευθέρωσιν, το Γραφείον Επιθεωρήσεως, μιας των κυριοτέρων υπηρεσιών του Κράτους, εξηκολούθη να στεγάζεται εις άθλιον λυόμενον παράπηγμα εκ λαμαρίνης. Επετύχομεν την μετε-

16 Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 589 στέγασιν του Γραφείου εις αξιοπρεπές οίκημα. Την ενέργειάν μας ταύτην επεκρότησαν πρώτοι οι δ/λοι της περιφερείας, οίτινες με συναίσθημα μειονεξίας αντίκρυζον την υπηρεσίαν των εγκατεστημένην υπό τας πλέον αξιοθρήνητους συνθήκας, έναντι πασών των Δημοσίων υπηρεσιών του Νομού. Οι ίδιοι εμερίμνησαν διά την επίπλωσιν του γραφείου προσφέροντες προσωρινώς διάφορον έκαστος έπιπλον (Γ.Ε ). Συμπεράσματα Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να υπογραμμίσουμε ορισμένα σημαντικά κατά τη γνώμη μας στοιχεία: Οι Γενικές Εκθέσεις των Περιφερειών αποτελούν προσπάθεια πληροφόρησης της ανώτερης πολιτικής και εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Ο Επιθεωρητής χαρακτηρίζεται ή εμφαίνεται ως συντηρητικός, άκρως παραδοσιακός με ηθικοπλαστικές αντιλήψεις. Έντονο ενδιαφέρον παρατηρείται για το εθνικό, χριστιανικό και ηθικό φρόνημα των κατοίκων. Οι Α και Β Εκπαιδευτικές Περιφέρειες από κοινωνικοοικονομικής άποψης μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «τυπικές» περιφέρειες των 10/ ετιών 50, 60, 70 λαμβανομένης υπόψη της γενικής κατάστασης της μεταπολεμικής Ελλάδας (Μπουζάκης, Σ., 1999). Αρνητικοί αρωγοί της παρεχόμενης στο Νομό Εκπαίδευσης αποτελούν οπωσδήποτε το γλωσσικό και μεταναστευτικό πρόβλημα των κατοίκων των Περιφερειών. Το μεν πρώτο δρα ανασταλτικά στη γλωσσική επάρκεια των μαθητών και δυσκολεύει το έργο των εκπαιδευτικών (Asher, S.L. & Gottman J.M., 1995). Το δε δεύτερο με την απουσία των φυσικών παιδαγωγών (γονέων) δημιουργεί αρνητικό ψυχολογικό περιβάλλον και κατ επέκταση μειώνει τη μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών ορθώνοντας σοβαρό εμπόδιο στους επαγγελματίες παιδαγωγούς (εκπαιδευτικούς) (Herbert, M., 1998, σ. 128-Schaffer, R., 1996). Επιπρόσθετοι αρνητικοί παράγοντες μάθησης στο Νομό μας κατά την περίοδο , θεωρούνται ο τεράστιος μέσος όρος μαθητών ανά δάσκαλο, η οικτρή κατάσταση του στεγαστικού και του εξοπλιστικού επιπέδου των σχολείων καθώς και η άτακτη φοίτηση μαθητών λόγω οικονομικής ανέχειας των οικογενειών τους. Υπέρμαχος της άποψης ότι στα νεοελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα δεν μπορεί να αποδώσουν λύσεις που σχεδιάζονται χωρίς χρήση της ιστορίας και χωρίς σαφή γνώση των αιτιών που προκάλεσαν κάθε διαχρονικό πρόβλημα, των παραγόντων που εμπόδισαν, δυσχέραναν ή αλλοίωσαν τη λύση του (Δημαράς, Α., 2002), θα είμαι ευτυχής αν η παρούσα εισήγηση αποτρέψει όλους τους εμπλεκόμενους περί τα εκπαιδευτικά στο Νομό μας, μηδέ εξαιρουμένου και του ομιλούντος, από κάθε ίχνος επιστροφής στο παρελθόν.

17 590 Ιωάννης Καραβασίλης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. (1990). «Η αξιολόγηση του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο: Από τον επιθεωρητή στο σχολικό σύμβουλο», στο Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τόμος ΙΘ, σσ , ΔΩΔΩΝΗ: Ιωάννινα. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. (2000). Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο σχολείο και του διδακτικού έργου. Αυτοέκδοση: Ιωάννινα. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Α. (1999). «Λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης», στο Αθανασούλα Ρέππα και συν., Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, Τόμος Α, σσ , Ε.Α.Π.: Πάτρα. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 129 (1967). «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως και άλλων τινών διατάξεων», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Τεύχος Πρώτον, Αριθμός φύλλου 163, : Αθήνα. ΑΝΔΡΕΟΥ, Α. - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. (1994). Εξουσία και οργάνωσηδιοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη: Αθήνα. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ, Ι. (1957). Επιθεωρητής και Δάσκαλοι, Τρίπολις. ASHER, S. R. & GOTTMAN J.M. (1995). Κοινωνικές δεξιότητες και φιλία, στο Βοσνιάδου, Σ., Κοινωνική ανάπτυξη. Gutenberg: Αθήνα. ΔΗΜΑΡΑΣ, Α. (1986). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Τόμος Β, Ερμής: Αθήνα. ΔΗΜΑΡΑΣ, Α. (2002). Μεθοδολογικά ζητήματα στην ιστοριογραφία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, στο Μπουζάκης, Σ., Επίκαιρα θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης, Πρακτικά 1 ου Επιστημονικού συνεδρίου της Εκπαίδευσης, Πάτρα Σεπτεμβρίου 2000, Gutenberg: Αθήνα. Δ.Ο.Ε., (1947). Πρακτικά ΙΘ. Γενικής Συνελεύσεως, 7-13 Ιουλίου, Αθήνα. Δ.Ο.Ε., (1954). Πρακτικά ΚΕ Γενικής Συνελεύσεως, 6-12 Ιουλίου 1953, Αθήνα. Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ. (1998). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, Πρακτικά από το 12 ο πανελλήνιο εκπαιδευτικό συνέδριο, ΧΙΟΣ 22-3 Απριλίου. ΔΟΥΚΑΣ, Χ. (1997). Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία. Η περίπτωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ( ). Γρηγόρης: Αθήνα. HERBERT, M. (1998). Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας, επιμ. Ι. Ν. Παρασκευόπουλος, Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Β. (1953). Εγκόλπιον εκπαιδευτικού λειτουργού, Αθήνα. ΚΑΝΑΚΗΣ, Ι. (2002). «Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του νεοελληνικού δημοτικού σχολείου από το τέλος του εμφυλίου μέχρι το 1963», στο Μπουζάκης, Σ., Επίκαιρα θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης. Πρακτικά 1 ου Επιστημονικού συνεδρίου της Εκπαίδευσης, Πάτρα Σεπτεμβρίου 2000, Gutenberg: Αθήνα. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, Ι. (2006). Επιθεωρητές και Δάσκαλοι. Υπό έκδοση. ΚΑΡΤΑΛΗΣ, Γ.-ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ, Ε. (1955). Το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Νέο Σχολείο: Αθήναι. ΛΑΒΙΔΑΣ Ν. Χ. (1964). «Επιθεωρητής-Επιθεώρησις Σχολείων», στο Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 2, Ελληνικά γράμματα-herder: Αθήνα. ΛΕΦΑΣ, Χ. (1942). Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Ο.Ε.Σ.Β.: Αθήνα. ΝΕΖΗΣ, Λ. Π. (1965). Ανάτασις προς την παιδείαν και την πατρίδα. Αθήνα. ΜΠΑΛΛΑΣ, Δ. Κ. (1951). Τα βασικά εκπαιδευτικά προβλήματα. Ν. Κασσιώτης:

18 Οι αναφορές των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 591 Χίος. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Σ. (1998). «Η αξιολόγηση στο σύγχρονο κόσμο. Μια ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση», στο 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Ο.Ε.-Π.Ο,Ε.Δ., Επιστημονικό Βήμα Δ.Ο.Ε.: Aθήνα. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Σ. (1999Β). Νεοελληνική Εκπαίδευση ( ). Εξαρτημένη ανάπτυξη, Gutenberg: Αθήνα. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Σ. (1999). Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, Gutenberg: Αθήνα. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Σ. (2002). «Η παιδεία του πολίτη στο παράδειγμα των μεταρρυθμίσεων 1913, 1964, 1976, 1985 και 1997/98», Πρακτικά 2 ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 4-6/10/2002. ΟΡΦΑΝΟΥ, Α. (2000). Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1976, Νέα Παιδεία, τ. 95, σσ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Χ. (1996). «Η προσφορά της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», στο Γεδεών, Σ. και συν, Συμπόσιο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. ΑΤΙ: Αθήνα. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Α. (1985). Η τραγωδία της εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα, Αφοι Τολίδη: Αθήνα. ΣΑΛΠΕΑ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ, Μ. (1957). Επιθεώρησις των σχολείων εδώ και αλλού. Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου, Τεύχος 1-2, Αθήνα. SCHAFFER, R. (1996). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, στο Επόπτης: Ι. Μ. Παρασκευόπουλος, Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ, Γ. Ν., (1946). Οι Επιθεωρηταί της λαϊκής παιδείας μας, Χ. Καγιάφας: Πάτραι. ΤΣΟΥΡΗΣ, Μ. (1947). Οργάνωση Παιδείας και Λειτουργία Σχολείων, Τυπ. Γ. Σερμπίνη: Αθήνα. Ν. Δ/ΓΜΑ 4379/1964. (1964). Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως, Εθνικό Τυπογραφείο: Αθήνα. ΦΡΑΓΚΟΣ, Χ. (1985). «Από τον Επιθεωρητή στο Σχολικό Σύμβουλο», στο 1 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Δ.Ο.Ε.,26-29 Μάη 1983, Δ.Ο.Ε.: Αθήνα ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ, Α. ΦΟΛΕΡΟΥ-ΤΣΕΡΟΥΛΗ, Φ. (1991). Οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου, ύψιλον/βιβλία: Αθήνα. FAULKNER, D. SWANN, J. BAKER, S. BIRD, M. and CARTY, J. (1999). Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον. Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας, Ε.Α.Π.: Πάτρα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Θ. (1957). Μέτρα τινά διά την βελτίωσιν της Ελληνικής Παιδείας, Τυπογραφείο Ι. Καμπανά: Αθήναι.

19 ABSTRACT IOANNIS KARAVASILIS THE PRIMARY EDUCATION INSPECTORS REPORTS ON THE 1 ST AND 2 ND EDUCATIONAL DISTRICTS OF SERRES THROUGH THEIR GENERAL REVIEWS FOR THE PERIOD This paper is based on research material consisting of 20 general reports and one annual report by nine different inspectors, covering 19 academic years in the period Apart from their individual reports, the inspectors also wrote general reports at the end of each school year titled On the educational status and operation of the schools in the educational district of -in the school year-. These presented an overall record of the current situation in their district and were addressed to the Ministry of Education, the Prefect, and the Inspector General. In the introduction to each general report, the inspector analyses and presents the distinctive features of his own educational district in terms of the natural environment, population, terrain, size, climate, flora, natural and industrial products, means of transport, linguistic idioms, and economic and social conditions. In this light we are introduced to the 1st and 2nd educational districts of Serres prefecture as presented by the inspectors of the time. It is worth noting, in addition, that by law an inspector came from another part of Greece and was de facto the itinerant of the prefecture, as he was obliged to inspect all the schools within it. This may a priori have ensured that he was a trustworthy neutral observer ; on the other hand, an appointment to a border area remote from his place of origin may have induced negative feelings towards the locality and the people of the area for which he was responsible. A typical excerpt from the general report for the year : «The natural environment of the inhabited part of the district is a vast, flat area, so devoid of forests and natural beauties as to be monotonous. If Mount Menikio, which has some vegetation, did not rise up in the northern part, the monotony might even prove wearisome. For there is nothing that might relax the eye, aesthetically caress the soul, or provoke intellectual concerns and then activity. It spreads out in front of people serene and uneventful and in this respect is an agent of serenity, which may be beneficial to the inhabitants soul, but not to their intellect. That is to say, it produces an approach to life that is simple and placid, like itself, without concerns, which would already have brought about intellectual stagnation in the district were it not for the following countervailing factors: i) a comparatively lively intellectual tradition from the Ottoman period; ii) the fertility of the land, which ensures economic ease; iii) the large proportion of refugees, a restless element motivated towards cultural achievements».

20

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30η ου μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Τ.Θ. 3804-10210 ΑΘΗΝΑ www.musika.gr Αρ.Πρωτ.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα. Πολυξένη Κ. Μπίστα

Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα. Πολυξένη Κ. Μπίστα Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα Πολυξένη Κ. Μπίστα Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας «Μην απομονωθείτε. Σταθείτε πλάι σε κάποιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι) του 2001 145(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Πολίτης Σπυρίδων

1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Πολίτης Σπυρίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ «ΠΑΙ ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΑΙ ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Αριθ. Αποφ. 67/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντικός χρόνος (ΔΧ) και βοηθός διευθυντής (ΒΔ)

Διευθυντικός χρόνος (ΔΧ) και βοηθός διευθυντής (ΒΔ) A. Εισαγωγή ορισμοί Διευθυντικός χρόνος () και βοηθός διευθυντής () Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής ισχύουν οι πιο κάτω ορισμοί: 1. Σχολικό έργο τομείς εργασίας Διακρίνουμε δύο κύριους τομείς δραστηριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί;

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Πολλά έχουν αλλάξει ήδη Μισθολόγιο Αποκέντρωση Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων «Νέο Λύκειο» Διαμαντοπούλου Υποχρεωτικές μεταθέσεις Αξιολόγηση Αύξηση ωραρίου εκδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογιστική κατανομή διοικητικού έργου μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου

Ορθολογιστική κατανομή διοικητικού έργου μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου Ορθολογιστική κατανομή μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου Α. Εισαγωγή Πώς πρέπει να κατανέμονται τα διοικητικά καθήκοντα μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας; Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 6: Διδασκαλείο αρρένων (1834-1864) Χ. Καραθύμιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/05/2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ CD ROM ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα