ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης 2 η περίοδος Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διδάσκων: Κώστας Κομνηνός 1) Σε ποια φάση του ΣΔΑΕ είναι σημαντική η πολιτική στήριξη από την τοπική αρχή; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Εκπόνησης b. Υλοποίησης c. Παρακολούθησης d. Όλες 2) Στην φάση εκκίνησης του ΣΔΑΕ είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί: (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Η χρηματοδότηση των δράσεων b. Η πολιτική δέσμευση c. Η στήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς d. Η απογραφή εκπομπών ΑΦΘ στο έτος βάσης e. Η επάρκεια του αναγκαία ανθρώπινου δυναμικού f. Η αποδοτική παρακολούθηση του ΣΔΑΕ g. Όλοι οι παραπάνω 3) Σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου ποιοί από τους παρακάτω θεωρούνται σημαντικοί εμπλεκόμενοι φορείς στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΔΑΕ; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Περιφέρεια Κρήτης b. Αναπτυξιακή εταιρία του Δήμου c. Κυβέρνηση

2 d. ΔΕΗ e. Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή f. Τεχνικά γραφεία του νησιού g. Τοπικός αγροτικός συνεταιρισμός 4) Ένας Δήμος σκοπεύει να εντάξει στο ΣΔΑΕ ως προτεινόμενη δράση την κατασκευή μονάδας παραγωγής θερμότητας αξιοποιώντας την τοπικά διαθέσιμη βιομάζα (αγροτικά και δασικά παραπροϊόντα) και να τη διαθέσει στους καταναλωτές μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να εμπλακεί η τοπική κοινωνία στο εν λόγω έργο; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a) Συμμετέχοντας στη φάση σχεδιασμού και χωροθέτησης της μονάδας b) Στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του έργου c) Συμμετέχοντας επενδυτικά στην εταιρία ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου d) Προμηθεύοντας την μονάδα με πρώτη ύλη από τις αγροτικές δραστηριότητές τους e) Υλοτομώντας δέντρα στο κοντινό δάσος και προμηθεύοντάς τα στη μονάδα f) Αγοράζοντας θερμότητα από τη μονάδα 5) Καταγράψτε τουλάχιστον 2 λόγους για τους οποίους είναι σημαντικός και 2 τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί ο συμμετοχικός σχεδιασμός (Βαθμός Ερώτησης: 2) Είναι σημαντικός διότι: α) Πρέπει να εκφράζει την πλειοψηφία της κοινωνίας ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του και το ρόλο του σε αυτό καθώς και τις ευθύνες αλλά και τα οφέλη του από αυτό. β) Οι προτεινόμενες δράσεις είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά τη ζωή των κατοίκων. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοσθεί με γόνιμη διαβούλευση και ζύμωση εντός της κοινωνίας π.χ. με λαϊκές συνελεύσεις, ημερίδες με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, επισκέψεις σε περιοχές με καλά παραδείγματα, ενημερωτικά δελτία, αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

3 6) Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, σχετικές με την εκπόνηση ενός ΣΔΑΕ, είναι σωστές και ποίες λάθος: (Βαθμός Ερώτησης: 6) a) Η ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του ΣΔΑΕ πρέπει να έχει αμιγώς τεχνικές αρμοδιότητες. b) Η μεγάλη διασπορά της οικιστικής ανάπτυξης σε ένα μεγάλο Δήμο οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού. Σωστό c) Η απογραφή εκπομπών ΑΦΘ στο έτος βάσης είναι η αποκλειστική δραστηριότητα που απαιτείται για την περιγραφή της παρούσας κατάστασης του Δήμου. d) Η ανάλυση SWOT μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην φάση εκκίνησης του ΣΔΑΕ. e) Κατά την επιλογή και σχεδιασμό δράσεων είναι σημαντικό να αξιοποιούνται πετυχημένα παραδείγματα ανάλογων δράσεων από άλλες περιοχές. Σωστό Σημείωση «Στην 6e μπορούν να θεωρηθούν και οι δυο απαντήσεις σωστές κατά περίσταση: Π.χ. το επιτυχημένο ΣΔΑΕ μιας περιοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για μια όμορη περιοχή της (άρα «σωστό»), ενώ σε άλλη περίπτωση μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω π.χ. τουριστικών επενδύσεων (άρα «λάθος»)» Η ερώτηση αναφερόταν σε δράσεις, όχι ΣΔΑΕ. f) Μια από τις μεθόδους χρηματοδότησης στην οποία απο την αρχή της επένδυσης απολαμβάνει τα οφέλη της η τοπική αρχή είναι η χρηματοδότηση από τρίτους. 7) Για ένα Δήμο της επιλογής σας καταγράψτε πολύ συνοπτικά γενικές πληροφορίες σύμφωνα με τις κατηγορίες που προτείνονται στις σημειώσεις (Ενότητα Β1, παρ.

4 2.1 Στις απαντήσεις σας για κάθε κατηγορία χρησιμοποιείστε 20 λέξεις το μέγιστο χωρίς να είναι ανάγκη να αποτελούν ενιαίο κείμενο). (Βαθμός Ερώτησης: 2) Επιλέγω τον Δήμο Φαιστού Διοικητική οργάνωση :O Δήμος Φαιστού αποτελεί συνένωση των τριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων Ζαρού, Τυμπακίου και Μοιρών. Η έδρα του Δήμου βρίσκεται στις Μοίρες, ενώ ιστορική έδρα του έχει οριστεί το Τυμπάκι. Βρίσκεται και ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης. Γεωγραφία : Βρίσκεται στην Νότια Κεντρική Κρήτη, Νοτιοδυτικά στον νομό Ηρακλείου, εκτείνεται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ αριθμεί περίπου κατοίκους. Περιβάλλον : Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου φιλοξενεί ιδιαίτερης αξίας φυσικών τόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας και παράλληλα παρουσιάζει εξαιρετικού ενδιαφέροντος ανθρωπογενή και πολιτιστικά στοιχεία. Κλίμα : Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό και κατατάσσεται, ειδικότερα στην κατηγορία του έντονου θερμού - μεσογειακού. Χρήσεις γης :Οι περιοχές με έντονο ανάγλυφο στα βόρεια και κυρίως στα Νότια του Δήμου αξιοποιούνται από την κτηνοτροφία και την ελαιοκαλλιέργεια, ενώ μικρές εκτάσεις καταλαμβάνουν καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών για κτηνοτροφική χρήση. Το κεντρικό τμήμα αποτελείται από πεδινές εκτάσεις και χαμηλούς λόφους όπου καλλιεργούνται ελιά, αμπέλια, κηπευτικά. Yδατικοί πόροι :Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών, η ανεξέλεγκτη άρδευση και η μεγάλη αύξηση των αναγκών για πόσιμο νερό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα λειψυδρίας. Χωροταξικοί και πολεοδομικοί περιορισμοί :Υπάρχουν αρκετές περιοχές Νatura, όπως αυτή της λίμνης Ζαρού. Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο : Οικιστική ανάπτυξη και γεωγραφική διασπορά :Τις τελευταίες δεκαετίες είναι έντονη η οικιστική ανάπτυξη, όπου μοιράζεται στα παράλια αλλά και στις ορεινές περιοχές για τουριστικούς κυρίως λόγους διατηρώντας το παραδοσιακό στοιχείο. Τομείς οικονομικής δραστηριότητας :Γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, βιοτεχνικές και μικρές βιομηχανικές μονάδες Πολιτισμός : Πλείστα μνημεία πολιτισμού, όπως το ανάκτορο της Φαιστού, ο αρχαιολογικός χώρος της Αγίας Τριάδας, το Καμαραικό Σπήλαιο, μέρος της Μινωικής Λαβυρίνθου καθώς και το Ρωμαικό Νεκροταφείο στην περιοχή των Ματάλων.

5 8) Επιλέξτε 3 κατηγορίες γενικών πληροφοριών που έχετε καταγράψει στην ερώτηση 6 και καταγράψτε για κάθε μια ένα δυνατό και ένα αδύνατο σημείο, μια ευκαιρία και μια απειλή σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης SWOT. (Βαθμός Ερώτησης: 3) Στην ερώτηση 8 έκανα λάθος και αναφέρομαι στην 6 ενώ έπρεπε να πω 7. Οι περισσότεροι το αντιλήφθηκαν και έγινε και διευκρίνηση στο fb. Παρόλα αυτά όποιος μπερδεύτηκε παίρνει το μισό βαθμό. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δυνατό σημείο : Η ύπαρξη του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αδύνατο σημείο :Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο και η σύνδεση του με υφιστάμενους οδικούς άξονες. Ευκαιρία : Η ανάδειξη γενικά της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Απειλή : Η ελλιπής χρηματοδότηση σε έργα υποδομών για τον πολιτισμό για την κατασκευή Μουσείου κοντά στον Αρχαιολογικό χώρο και της σύνδεσής του με υφιστάμενους οδικούς άξονες. ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δυνατό σημείο : Το αγροτικό προϊόν του ελαιολάδου. Αδύνατο σημείο : Η προώθησή του, η τυποποίησή του, και η περιβαλλοντικά ορθή αντιμετώπιση της επεξεργασίας του σε όλα τα στάδια παραγωγής του. Ευκαιρία : η δημιουργία περιβαλλοντικά ορθών τρόπων επεξεργασίας του όπως η εκμετάλλευση των παραπροϊόντων παραγωγής του, υγρών και στερεών, για την δημιουργία μικρού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Απειλή : Η έλλειψη πολιτικών προώθησης και οργάνωσης διάθεσης του προϊόντος στις αγορές, με αποτέλεσμα την πτώση της τιμής του και την αντικατάστασή του από άλλες πιο συμφέρουσες καλλιέργειες. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Δυνατό σημείο : η ύπαρξη εκτεταμένης ακτογραμμής με όμορφες παραλίες στα παράλια του Δήμου. Αδύνατο σημείο : η έλλειψη ΓΠΣ - ΣΧΟΑΠ που θα καθορίσει και θα οργανώσει τις χρήσεις γης. Ευκαιρία : Η αύξηση του τουρισμού. Απειλή : Η μη οργανωμένη αντιμετώπιση της δόμησης στις παραλίες η οποία θα παρασύρει τις υποδομές και θα αλλιώσει το φυσικό περιβάλλον. 9) Για το Δήμο της επιλογής σας καταγράψτε συνοπτικά και ποιοτικά το διαθέσιμο δυναμικό σε ΑΠΕ (μέγιστο 40 λέξεις). Θεωρώντας ότι οι εκπομπές ΑΦΘ αντιπροσωπεύονται από τα γραφήματα της παραγράφου 3.2 των σημειώσεων της ενότητας Β1 και συνυπολογίζοντας τα ευρήματά σας στην ερώτηση 7 προσδιορίστε κατά την γνώμη σας τους τομείς προτεραιότητας (τουλάχιστον 3) στους οποίους θα έπρεπε να αναλάβει δράση η τοπική αρχή. Προτείνετε για κάθε ένα από αυτούς τους τομείς πιθανές κατάλληλες δράσεις (τουλάχιστον 3 ανά τομέα) για μείωση των εκπομπών ΑΦΘ. (Βαθμός Ερώτησης: 4)

6 Στην ερώτηση 9 δεν ήταν σαφές τι είναι το δυναμικό ΑΠΕ και οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στις εγκατεστημένες ΑΠΕ. Οι περισσότεροι δεν έκαναν σύνδεση με τα αποτελέσματα των γραφημάτων και τη SWOT ανάλυση. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Το υψηλό αιολικό δυναμικό του νησιού δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης εγκαταστάσεων παραγωγής ρεύματος από αιολική ενέργεια. Η χωροθέτηση τους εξαρτάται από αισθητικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Σήμερα, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο νησί περιορίζεται σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και αφορά κυρίως στην εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας και της αιολικής ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό ΑΠΕ, τα γραφήματα εκπομπών ΑΦΘ της παρ. 3.2 καθώς και την ανάλυση SWOT που προηγήθηκε στην ερ.8, κάποιοι από τους τομείς προτεραιότητας για το Δήμο Τήνου θα μπορούσαν να είναι οι εξής: - Εκμετάλλευση του υψηλού αιολικού δυναμικού του νησιού χρήση της αιολικής ενέργειας ως ΑΠΕ για κάλυψη μέρους των αναγκών των κατοίκων Δράσεις: Α. Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου σε κατάλληλη τοποθεσία του νησιού με σκοπό την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας από το Δήμο. Β. Ενημέρωση των κατοίκων με ομιλίες και ενημερωτικό υλικό για τα οφέλη εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Γ. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ενέργεια. - Εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας του νησιού - χρήση της ηλιακής ενέργειας ως ΑΠΕ για κάλυψη μέρους των αναγκών των κατοίκων Δράσεις: Α. Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σε κατάλληλη τοποθεσία του νησιού με σκοπό την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας από το Δήμο. Β. Παρότρυνση και επιχορήγηση των κατοίκων για την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ με σκοπό την κάλυψη μέρους των αναγκών σε ενέργεια του οικιακού τομέα. Γ. Επιχορήγηση των ξενοδοχειακών μονάδων για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσίφωνων με σκοπό την εξασφάλιση ΖΝΧ χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. - Προώθηση μέσων μεταφοράς ήπιας κινητικότητας μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για ανάγκες κίνησης ώστε να μειωθούν και οι εκπομπές ΑΦΘ. Δράσεις: Α. Ενημέρωση και παρότρυνση παιδιών και ενηλίκων όσον αφορά τη χρήση του ποδηλάτου και άλλων μέσων ήπιας κινητικότητας. Β. Παροχή ποδηλάτων στους δημοτικούς υπαλλήλους για τις μετακινήσεις τους σε αντικατάσταση των μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς. Γ. Εξασφάλιση και προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στο τομέα του τουρισμού.

7 10) Σας ζητείτε να ιεραρχήσετε τις πιθανές δράσεις που προτείνατε σε έναν από τους τομείς προτεραιότητας της ερώτησης 8. Για να το κάνετε αρχικά επιλέξτε τον τομέα προτεραιότητας που προτιμάτε και εφαρμόστε τα 3 πρώτα από τα 4 βήματα αξιολόγησης που περιγράφονται στην παράγραφο 4.3 των σημειώσεων της ενότητας Β2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: a) Επιλέξτε το όραμα του ΣΔΑΕ b) Ορίστε τουλάχιστον τρία κριτήρια που θεωρείτε σημαντικά για την ιεράρχηση των δράσεων (π.χ χαμηλό κόστος, δυνατότητα επανάληψης δράσης και σε άλλες περιπτώσεις, κτλ). c) Επιλέξτε για κάθε κριτήριο συντελεστή βαρύτητας με βάση την σημαντικότητά τους για το όραμα του ΣΔΑΕ. Το σημαντικότερο θα πάρει την τιμή 1, το επόμενο την τιμή 0,6 και το τελευταίο την τιμή 0,4. d) Υπολογίστε την τελική βαθμολογία για κάθε δράση προσθέτοντας τις βαθμολογίες για κάθε επιμέρους κριτήριο. Χρησιμοποιείστε τη κλίμακα 1 5 για κάθε κριτήριο και δώστε μια πολύ σύντομη εξήγηση της βαθμολογίας που δώσατε για κάθε κριτήριο κάθε δράσης. (Παράδειγμα: Στη περίπτωση μιας δράσης η οποία λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία 5 σε κάθε κριτήριο η συνολική βαθμολογία που παίρνει, η οποία είναι προφανώς και η μέγιστη δυνατή, θα είναι 1*5+0,6*5+0,4*5 = 10. Άρα το άριστα για μια δράση ορίζεται στο 10) (Βαθμός Ερώτησης: 4) Στην ερώτηση 10 κάποιοι ξέχασαν το όραμα, κάποιοι δεν έκαναν ιεράρχηση 3 δράσεων απλά βαθμολόγηση μιας δράσης. α) Όραμα: Ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας στο δήμο με χρήση ήπιων μέσων μεταφοράς β) Κριτήρια: κόστος επένδυσης, βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών, κοινωνική αποδοχή. γ) σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης = 1, βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών = 0,6, κοινωνική αποδοχή = 0,4 δ) Η δράση για δημιουργία ποδηλατοδρόμου και ενοποίησή του με το δίκτυο όμορων δήμων ορίζεται με κριτήριο 1 (υψηλό κόστος επένδυσης), 5 (σημαντική βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών), 4 ( πολιτική και κοινωνική αποδοχή) = 1*1 + 0,6*5 + 0,4*4 = 5,6. Η δράση για Αντικατάσταση οχημάτων βενζίνης με υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα ορίζεται με κριτήριο 3 (μεσαίο κόστος επένδυσης), 5 (σημαντική βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών), 4 ( πολιτική και κοινωνική αποδοχή) = 1*3 + 0,6*5 + 0,4*4 = 7,6. Η δράση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου σε θέματα μετακινήσεων και τρόπου οδήγησης ορίζεται με κριτήριο 5 (χαμηλό κόστος επένδυσης), 3 (σημαντική βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών), 4 ( πολιτική και κοινωνική αποδοχή) = 1*5 + 0,6*3 + 0,4*4 = 8,4. Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η δράση για ενημέρωση αρχικά και ευαισθητοποίηση των πολιτών έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία λόγω του χαμηλού κόστους

8 επένδυσης σε σχέση με τις άλλες δράσεις του τομέα, καθώς και την σημαντική κοινωνική αποδοχή που έχει η δράση. 11) Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πιστεύετε ότι συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση ενός ΣΔΑΕ; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a) Η συστηματική ενημέρωση της τοπική κοινωνίας και των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων για την πρόοδο του σχεδίου. b) Η πραγματοποίηση προμελετών από την τεχνική υπηρεσία για επιλεγμένες δράσεις υψηλής προτεραιότητας c) Η αναζήτηση των δυνατοτήτων δανειοδότησης συγκεκριμένων έργων του Δήμου d) Η υλοποίηση μικρών έργων με σύντομη περίοδο υλοποίησης ώστε να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα για την ανάληψη δράσης και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων του ΣΔΑΕ e) Η αδελφοποίηση με Δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού με εμπειρία σε έργα βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού f) Η διοργάνωση ημερίδων σχετικών με τα θέματα του ΣΔΑΕ g) Όλες οι παραπάνω 12) Για ποια διεργασία, η οποία και διασφαλίζει επί της ουσίας την επίτευξη των αρχικών στόχων του ΣΔΑΕ, είναι σημαντική η κατάρτιση ενός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Παρακολούθηση του ΣΔΑΕ b. Απογραφή εκπομπών ΑΦΘ στο έτος αναφοράς c. Παρακολούθηση εκπομπών ΑΦΘ d. Παρακολούθηση επιμέρους δράσεων 13) Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά επηρεάζει την παρακολούθηση εκπομπών ΑΦΘ; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Η επάρκεια χρηματοδότησης του ΣΔΑΕ b. Η δυνατότητα πρόσβασης σε ενεργειακά στοιχεία c. Η κατάλληλη προβολή του ΣΔΑΕ

9 d. Η αποτελεσματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των δράσεων 14) Σε ποιες διεργασίες μπορούν να φανούν χρήσιμοι οι δείκτες: (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Στην χρηματοδότηση των δράσεων b. Στην παρακολούθηση των εκπομπών ΑΦΘ c. Στην υλοποίηση του ΣΔΑΕ d. Στην παρακολούθηση του συνόλου του ΣΔΑΕ e. Στην απογραφή των εκπομπών στο έτος αναφοράς f. Στην επιλογή δράσεων 15) Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, σχετικές με την υλοποίηση ενός ΣΔΑΕ, είναι σωστές και ποίες λάθος: (Βαθμός Ερώτησης: 6) a) Η εμπλοκή των πολιτών και των τοπικών φορέων επηρεάζει αποκλειστικά την φάση εκπόνησης του ΣΔΑΕ. b) Στην περίοδο υλοποίησης του ΣΔΑΕ είναι πιθανό κάποιες δράσεις να ωριμάσουν ενώ άλλες να αφαιρεθούν από το ΣΔΑΕ. Σωστό c) Το ΣΔΑΕ είναι βασικά ένα στατικό εργαλείο το οποίο είναι χρήσιμο για τον ενεργειακό σχεδιασμό μια περιοχής το τρέχον έτος. d) Τα ερωτηματολόγια μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα κατά την παρακολούθηση εκπομπών ΑΦΘ του δημοτικού/δημόσιου τομέα. e) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας δράσης πρέπει να καθοριστούν στην αρχική φάση σχεδιασμού της δράσης και να μην αλλάξουν στην πορεία υλοποίησης της δράσης.

10 f) Ο αριθμός των οχημάτων που επισκέπτονται ένα νησί κατά την τουριστική περίοδο είναι χρήσιμος δείκτης για την παρακολούθηση του ΣΔΑΕ. Σωστό 16) Στην φάση υλοποίησης του ΣΔΑΕ ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι μπορούν να επηρεάσουν την ωρίμανση των προτεινόμενων δράσεων. (Βαθμός Ερώτησης: 2) Στην ερώτηση 16 κάποιοι αναφέρανε ενέργειες που ευνοούν και άλλοι ενέργειες που δυσχεραίνουν την υλοποίησης του ΣΔΑΕ. Και οι 2 προσεγγίσεις θεωρήθηκαν σωστές. Η εκπόνηση προμελετών και μελετών σκοπιμότητας, έρευνας πεδίου και έρευνας αγοράς για τις μακροπρόθεσμες δράσεις, οι πιλοτικές εφαρμογές σε δράσεις καινοτόμες όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία και η δικτύωση και ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης με τοπικές αρχές οι οποίες ορίζουν ανάλογους στόχους. 17) Παραθέστε μια πιθανή αλλαγή για κάθε ένα από τους παρακάτω τομείς η οποία και πρέπει να ληφθεί υπόψη στην παρακολούθηση των εκπομπών ΑΦΘ. α) Ξενοδοχειακός τομέας, β) Ιδιωτικές μεταφορές, γ) Βιομηχανία, δ) Τοπική παραγωγή η λεκτρικής ενέργειας. (Βαθμός Ερώτησης: 2) Στην ερώτηση 17 οι σωστότερες απαντήσεις είναι αυτές που αναδείκνυαν συγκεκριμένα μεμονωμένα γεγονότα και όχι γενικότερες αλλαγές οι οποίες εντάσσονται στον ρυθμό ανάπτυξης κάθε τομέα. 1.κατασκευή νέων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων 2.αύξηση της κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων σε συγκεκριμένες διαδρομές εντός της εδαφικής επικράτειας του Δήμου, λόγω κατασκευής ενός συγκροτήματος πολυκαταστημάτων ή ενός ιδιωτικού πολυχώρου δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν καλύπτονται από τη δημοτική συγκοινωνία. 3.λειτουργία μιας νέας βιομηχανικής μονάδας ή παύση λειτουργίας μίας υπάρχουσας 4.εγκατάσταση νέων αιολικών σταθμών στην περιοχή 18) Προτείνετε το χρονοδιάγραμμα για μια δράση της επιλογής σας. Η περίοδος μελέτης και υλοποίησης της δράσης δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τον ένα χρόνο και οι προτεινόμενες ημερομηνίες δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 10 και περισσότερες από 20. Επιλέξτε επίσης μεταξύ των ημερομηνιών του χρονοδιαγράμματος το λιγότερο 3 και το περισσότερο 6 ημερομηνίες ορόσημα. (Βαθμός Ερώτησης: 3) Δράση: Ενεργειακή αναβάθμιση οικίας 200μ2 (πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκων) Αναμενόμενη υλοποίηση της δράσης 8 μήνες (ημερομηνία έναρξης για λόγους ευκολίας θεωρούμε την 1/1/2014) Στάδιο Προμελέτης

11 1) 1/1/14-15/1/14 Έλεγχος αν η οικία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Στάδιο Μελέτης 2) 15/1/14-28/2/14 Πλήρη Σχέδια της υπάρχουσας κατάστασης του κτηρίου, εφόσον δεν υπάρχουν (κατόψεις, όψεις, τομές, τοπογραφικό). Φωτογραφική Αποτύπωση του κτηρίου και της περιοχής όπου αυτό βρίσκεται, με επισήμανση των σημείων φωτοληψίας σε τοπογραφικό ή ορθοφωτοχάρτη. 3) 1/3/14-5/3/14 Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης 4) 5/3/14-10/3/14 Κοστολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων 5) 10/3/14-15/3/14 Τεχνική Έκθεση για την υπάρχουσα κατάσταση και την προτεινόμενη παρέμβαση Στάδιο Έγκρισης Μόλις βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας της οικίας καταθέτουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην τράπεζα προς έγκριση. 6) 15/3/ Απόφαση έγκρισης από την τράπεζα Στάδιο Υλοποίησης 7) 1/5/14-31/5/14 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 8) 1/6/14-1/7/14 Αντικατάσταση κουφωμάτων 9) 15/6/14-15/7/14 Μόνωση Κελύφους Οικίας 10) 15/7/14-31/7/14 Τοποθέτηση σκιάστρων 11) 1/8/14-7/8/14 Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων Ολοκλήρωση Έργου 12) 9/8/14 Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση 13) 31/8/14 Εκταμίευση Δανείου Ημερομηνίες ορόσημα: 15/1/14 ολοκλήρωση προμελέτης, 31/5/14 έγκριση δράσης, 7/8/14 στάδιο υλοποίησης, 31/8/14 εκταμίευση δανείου 19) Για πέντε δράσεις της επιλογής σας επιλέξτε 2 δείκτες παρακολούθησης για κάθε μια οι οποίοι θα αναδεικνύουν τον βαθμό επίτευξης των δράσεων. Στην συνέχεια προτείνετε τον τρόπο υπολογισμού των δεικτών και την μέθοδο συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τον υπολογισμό. (Βαθμός Ερώτησης: 4) Δράσεις 1. Ενεργειακή αναβάθμιση με αντικατάσταση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια Δείκτες παρακολούθησης: α) Συμβάσεις προμήθειας κουφωμάτων. Αριθμός συμβάσεων. Μπορούν να αναζητηθούν από το γραφείο προμηθειών β) Προμήθεια πετρελαίου για το κτίριο. Καταγραφή λίτρων πετρελαίου που καταναλώνονται μετά τη δράση. Συγκέντρωση στοιχείων μέσω τιμολογίων αγοράς από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Σύγκριση με την κατανάλωση πριν την δράση. 2. Ενεργειακή αναβάθμιση με αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια Δείκτες παρακολούθησης: α) Συμβάσεις προμήθειας καυστήρων. Αριθμός συμβάσεων. Μπορούν να αναζητηθούν από το γραφείο προμηθειών

12 β) Κατανάλωση φυσικού αερίου για το κτίριο. Καταγραφή ποσότητας φ. αερίου που καταναλώνεται μετά τη δράση και τιμολόγηση της. Συγκέντρωση στοιχείων μέσω ΔΕΠΑ ή τιμολογίων αγοράς από την οικονομική υπηρεσία. Σύγκριση με την κατανάλωση πετρελαίου 3. Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Δείκτες παρακολούθησης: α) Συμβάσεις έργων (Αναζήτηση τους από το αρμόδιο γραφείο και έρευνα για την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση τους) β) κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα ΦΟΠ. Συγκεντρωτικός πίνακας τιμολογίων από την οικονομική υπηρεσία και σύγκριση με την κατανάλωση πριν τη δράση 4. Προώθηση οικολογικής οδήγησης στους οδηγούς των υπηρεσιών του Δήμου Δείκτες παρακολούθησης: α) ποσοστό % οδηγών του Δήμου που εφαρμόζει τους κανόνες. Μπορεί να υπολογιστεί μέσω του αριθμού σεμιναρίων που έχουν γίνει στο δήμο και του αριθμού εργαζομένων που έλαβαν μέρος β) Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Υπολογίζεται με συγκέντρωση στοιχείων/τιμολογίων πετρελαίου κίνησης από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου 5. Προώθηση οικολογικής οδήγησης στους οδηγούς/δημότες Δείκτες παρακολούθησης: α) ποσοστό % οδηγών του Δήμου που εφαρμόζει τους κανόνες. Μπορεί να βρεθεί μέσω ερωτηματολογίου β) Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Μπορεί να βρεθεί μέσω ερωτηματολογίου προς τους δημότες. 20) Για δύο δράσεις της επιλογής σας που σχετίζονται η μία με τον οικιακό και η άλλη με τον τριτογενή τομέα προτείνετε 3 ερωτήσεις που πρέπει να περιέχονται σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια (3 για κάθε δράση) για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δράσεων αυτών. (Βαθμός Ερώτησης: 4) Στην ερώτηση 20 κάποιοι ήταν εκτός θέματος επειδή οι επιλεγμένες ερωτήσεις δεν εξυπηρετούσαν πραγματικά την παρακολούθηση συγκεκριμένων δράσεων αλλά γενικότερα τη παρακολούθηση του εκάστοτε ενεργειακού προφίλ. Δράση στον οικιακό τομέα: Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και μέσου κόστους στον οικιακό τομέα. Ερ. 1: Φροντίζετε για την ετήσια τακτική συντήρηση του συστήματος λέβητα καυστήρα; Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για τη θέρμανση; Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 25 βαθμούς, το καλοκαίρι; Ερ. 2: Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης στο σπίτι; Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των λαμπτήρων που χρησιμοποιείτε; Ερ. 3: Λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή σήμανση/ κλάση συσκευών κατά την αγορά ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών ειδών; Κλείνετε από το κουμπί την τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή και τις ηλεκτρονικές συσκευές (και δεν την αφήνετε σε κατάσταση αναμονής);

13 Δράση στο τριτογενή τομέα: Δημιουργία φόρουμ με εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου και επαγγελματίες. Ενημέρωση των φορέων για τις πολιτικές και δράσεις που ο Δήμος σκοπεύει να υλοποιήσει, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. Ερ. 1: Εφαρμόζετε στην επιχείρηση κάποιο σύστημα/ πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης; Υπάρχουν στην επιχείρηση συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας; Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, συνοπτικά, τα πιο σημαντικά από αυτά; Ερ. 2: Λάβατε πρόσφατα κάποια μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, συνοπτικά, τα πιο σημαντικά από αυτά; Είστε διατεθειμένοι να λάβετε στο άμεσο μέλλον μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; Αν ναι, τι ύψους επένδυση υπολογίζετε να κάνετε (σε ευρώ); Ερ. 3: Έχετε οργανώσει/ συμμετάσχει σε κάποια δράση ενεργειακής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ ευαισθητοποίησης για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση; Ποια κίνητρα θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν στον τριτογενή τομέα για την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας;

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Αγιάς Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεκέμβριος 20122 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Αγιάς με την υποχρέωση, βάσει του Ν.2121/93, να διαφυλάσσει τα ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Α.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Α.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Α.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α Συνολική Στρατηγική... 5 1. Σκοπός και Στόχοι του Συμφώνου των Δημάρχων... 5 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Μάρτιος 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Μάρτιος 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Μάρτιος 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο : Το Σύμφωνο των Δημάρχων...5 1.1. Το Σύμφωνο με μια ματιά...5 1.2. Δεσμεύσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Δήμος Θέρμης... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Ενότητα A1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σύνοψη... 7. Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11. 1.1 Περιγραφή Δήμου...11. 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης...

Εισαγωγή Σύνοψη... 7. Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11. 1.1 Περιγραφή Δήμου...11. 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης... Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Σύνοψη... 7 ΜΕΡΟΣ Α: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11 1.1 Περιγραφή Δήμου...11 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης...13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017 Municipality of Hersonisos, Greece Having been assessed accurately, Municipality of Hersonisos was awarded the European Energy Award on May 2013 in recognition of its communal energy policies of sustainability

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Οκτώβριος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη... 5 Μέρος 1 ο... Συνολική Στρατηγική... 1.1. Στόχοι για το 2020... 8 1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση... 10 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα