ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης 2 η περίοδος Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διδάσκων: Κώστας Κομνηνός 1) Σε ποια φάση του ΣΔΑΕ είναι σημαντική η πολιτική στήριξη από την τοπική αρχή; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Εκπόνησης b. Υλοποίησης c. Παρακολούθησης d. Όλες 2) Στην φάση εκκίνησης του ΣΔΑΕ είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί: (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Η χρηματοδότηση των δράσεων b. Η πολιτική δέσμευση c. Η στήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς d. Η απογραφή εκπομπών ΑΦΘ στο έτος βάσης e. Η επάρκεια του αναγκαία ανθρώπινου δυναμικού f. Η αποδοτική παρακολούθηση του ΣΔΑΕ g. Όλοι οι παραπάνω 3) Σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου ποιοί από τους παρακάτω θεωρούνται σημαντικοί εμπλεκόμενοι φορείς στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΔΑΕ; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Περιφέρεια Κρήτης b. Αναπτυξιακή εταιρία του Δήμου c. Κυβέρνηση

2 d. ΔΕΗ e. Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή f. Τεχνικά γραφεία του νησιού g. Τοπικός αγροτικός συνεταιρισμός 4) Ένας Δήμος σκοπεύει να εντάξει στο ΣΔΑΕ ως προτεινόμενη δράση την κατασκευή μονάδας παραγωγής θερμότητας αξιοποιώντας την τοπικά διαθέσιμη βιομάζα (αγροτικά και δασικά παραπροϊόντα) και να τη διαθέσει στους καταναλωτές μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να εμπλακεί η τοπική κοινωνία στο εν λόγω έργο; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a) Συμμετέχοντας στη φάση σχεδιασμού και χωροθέτησης της μονάδας b) Στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του έργου c) Συμμετέχοντας επενδυτικά στην εταιρία ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου d) Προμηθεύοντας την μονάδα με πρώτη ύλη από τις αγροτικές δραστηριότητές τους e) Υλοτομώντας δέντρα στο κοντινό δάσος και προμηθεύοντάς τα στη μονάδα f) Αγοράζοντας θερμότητα από τη μονάδα 5) Καταγράψτε τουλάχιστον 2 λόγους για τους οποίους είναι σημαντικός και 2 τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί ο συμμετοχικός σχεδιασμός (Βαθμός Ερώτησης: 2) Είναι σημαντικός διότι: α) Πρέπει να εκφράζει την πλειοψηφία της κοινωνίας ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του και το ρόλο του σε αυτό καθώς και τις ευθύνες αλλά και τα οφέλη του από αυτό. β) Οι προτεινόμενες δράσεις είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά τη ζωή των κατοίκων. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοσθεί με γόνιμη διαβούλευση και ζύμωση εντός της κοινωνίας π.χ. με λαϊκές συνελεύσεις, ημερίδες με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, επισκέψεις σε περιοχές με καλά παραδείγματα, ενημερωτικά δελτία, αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

3 6) Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, σχετικές με την εκπόνηση ενός ΣΔΑΕ, είναι σωστές και ποίες λάθος: (Βαθμός Ερώτησης: 6) a) Η ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του ΣΔΑΕ πρέπει να έχει αμιγώς τεχνικές αρμοδιότητες. b) Η μεγάλη διασπορά της οικιστικής ανάπτυξης σε ένα μεγάλο Δήμο οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού. Σωστό c) Η απογραφή εκπομπών ΑΦΘ στο έτος βάσης είναι η αποκλειστική δραστηριότητα που απαιτείται για την περιγραφή της παρούσας κατάστασης του Δήμου. d) Η ανάλυση SWOT μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην φάση εκκίνησης του ΣΔΑΕ. e) Κατά την επιλογή και σχεδιασμό δράσεων είναι σημαντικό να αξιοποιούνται πετυχημένα παραδείγματα ανάλογων δράσεων από άλλες περιοχές. Σωστό Σημείωση «Στην 6e μπορούν να θεωρηθούν και οι δυο απαντήσεις σωστές κατά περίσταση: Π.χ. το επιτυχημένο ΣΔΑΕ μιας περιοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για μια όμορη περιοχή της (άρα «σωστό»), ενώ σε άλλη περίπτωση μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω π.χ. τουριστικών επενδύσεων (άρα «λάθος»)» Η ερώτηση αναφερόταν σε δράσεις, όχι ΣΔΑΕ. f) Μια από τις μεθόδους χρηματοδότησης στην οποία απο την αρχή της επένδυσης απολαμβάνει τα οφέλη της η τοπική αρχή είναι η χρηματοδότηση από τρίτους. 7) Για ένα Δήμο της επιλογής σας καταγράψτε πολύ συνοπτικά γενικές πληροφορίες σύμφωνα με τις κατηγορίες που προτείνονται στις σημειώσεις (Ενότητα Β1, παρ.

4 2.1 Στις απαντήσεις σας για κάθε κατηγορία χρησιμοποιείστε 20 λέξεις το μέγιστο χωρίς να είναι ανάγκη να αποτελούν ενιαίο κείμενο). (Βαθμός Ερώτησης: 2) Επιλέγω τον Δήμο Φαιστού Διοικητική οργάνωση :O Δήμος Φαιστού αποτελεί συνένωση των τριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων Ζαρού, Τυμπακίου και Μοιρών. Η έδρα του Δήμου βρίσκεται στις Μοίρες, ενώ ιστορική έδρα του έχει οριστεί το Τυμπάκι. Βρίσκεται και ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης. Γεωγραφία : Βρίσκεται στην Νότια Κεντρική Κρήτη, Νοτιοδυτικά στον νομό Ηρακλείου, εκτείνεται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ αριθμεί περίπου κατοίκους. Περιβάλλον : Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου φιλοξενεί ιδιαίτερης αξίας φυσικών τόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας και παράλληλα παρουσιάζει εξαιρετικού ενδιαφέροντος ανθρωπογενή και πολιτιστικά στοιχεία. Κλίμα : Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό και κατατάσσεται, ειδικότερα στην κατηγορία του έντονου θερμού - μεσογειακού. Χρήσεις γης :Οι περιοχές με έντονο ανάγλυφο στα βόρεια και κυρίως στα Νότια του Δήμου αξιοποιούνται από την κτηνοτροφία και την ελαιοκαλλιέργεια, ενώ μικρές εκτάσεις καταλαμβάνουν καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών για κτηνοτροφική χρήση. Το κεντρικό τμήμα αποτελείται από πεδινές εκτάσεις και χαμηλούς λόφους όπου καλλιεργούνται ελιά, αμπέλια, κηπευτικά. Yδατικοί πόροι :Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών, η ανεξέλεγκτη άρδευση και η μεγάλη αύξηση των αναγκών για πόσιμο νερό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα λειψυδρίας. Χωροταξικοί και πολεοδομικοί περιορισμοί :Υπάρχουν αρκετές περιοχές Νatura, όπως αυτή της λίμνης Ζαρού. Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο : Οικιστική ανάπτυξη και γεωγραφική διασπορά :Τις τελευταίες δεκαετίες είναι έντονη η οικιστική ανάπτυξη, όπου μοιράζεται στα παράλια αλλά και στις ορεινές περιοχές για τουριστικούς κυρίως λόγους διατηρώντας το παραδοσιακό στοιχείο. Τομείς οικονομικής δραστηριότητας :Γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, βιοτεχνικές και μικρές βιομηχανικές μονάδες Πολιτισμός : Πλείστα μνημεία πολιτισμού, όπως το ανάκτορο της Φαιστού, ο αρχαιολογικός χώρος της Αγίας Τριάδας, το Καμαραικό Σπήλαιο, μέρος της Μινωικής Λαβυρίνθου καθώς και το Ρωμαικό Νεκροταφείο στην περιοχή των Ματάλων.

5 8) Επιλέξτε 3 κατηγορίες γενικών πληροφοριών που έχετε καταγράψει στην ερώτηση 6 και καταγράψτε για κάθε μια ένα δυνατό και ένα αδύνατο σημείο, μια ευκαιρία και μια απειλή σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης SWOT. (Βαθμός Ερώτησης: 3) Στην ερώτηση 8 έκανα λάθος και αναφέρομαι στην 6 ενώ έπρεπε να πω 7. Οι περισσότεροι το αντιλήφθηκαν και έγινε και διευκρίνηση στο fb. Παρόλα αυτά όποιος μπερδεύτηκε παίρνει το μισό βαθμό. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δυνατό σημείο : Η ύπαρξη του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αδύνατο σημείο :Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο και η σύνδεση του με υφιστάμενους οδικούς άξονες. Ευκαιρία : Η ανάδειξη γενικά της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Απειλή : Η ελλιπής χρηματοδότηση σε έργα υποδομών για τον πολιτισμό για την κατασκευή Μουσείου κοντά στον Αρχαιολογικό χώρο και της σύνδεσής του με υφιστάμενους οδικούς άξονες. ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δυνατό σημείο : Το αγροτικό προϊόν του ελαιολάδου. Αδύνατο σημείο : Η προώθησή του, η τυποποίησή του, και η περιβαλλοντικά ορθή αντιμετώπιση της επεξεργασίας του σε όλα τα στάδια παραγωγής του. Ευκαιρία : η δημιουργία περιβαλλοντικά ορθών τρόπων επεξεργασίας του όπως η εκμετάλλευση των παραπροϊόντων παραγωγής του, υγρών και στερεών, για την δημιουργία μικρού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Απειλή : Η έλλειψη πολιτικών προώθησης και οργάνωσης διάθεσης του προϊόντος στις αγορές, με αποτέλεσμα την πτώση της τιμής του και την αντικατάστασή του από άλλες πιο συμφέρουσες καλλιέργειες. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Δυνατό σημείο : η ύπαρξη εκτεταμένης ακτογραμμής με όμορφες παραλίες στα παράλια του Δήμου. Αδύνατο σημείο : η έλλειψη ΓΠΣ - ΣΧΟΑΠ που θα καθορίσει και θα οργανώσει τις χρήσεις γης. Ευκαιρία : Η αύξηση του τουρισμού. Απειλή : Η μη οργανωμένη αντιμετώπιση της δόμησης στις παραλίες η οποία θα παρασύρει τις υποδομές και θα αλλιώσει το φυσικό περιβάλλον. 9) Για το Δήμο της επιλογής σας καταγράψτε συνοπτικά και ποιοτικά το διαθέσιμο δυναμικό σε ΑΠΕ (μέγιστο 40 λέξεις). Θεωρώντας ότι οι εκπομπές ΑΦΘ αντιπροσωπεύονται από τα γραφήματα της παραγράφου 3.2 των σημειώσεων της ενότητας Β1 και συνυπολογίζοντας τα ευρήματά σας στην ερώτηση 7 προσδιορίστε κατά την γνώμη σας τους τομείς προτεραιότητας (τουλάχιστον 3) στους οποίους θα έπρεπε να αναλάβει δράση η τοπική αρχή. Προτείνετε για κάθε ένα από αυτούς τους τομείς πιθανές κατάλληλες δράσεις (τουλάχιστον 3 ανά τομέα) για μείωση των εκπομπών ΑΦΘ. (Βαθμός Ερώτησης: 4)

6 Στην ερώτηση 9 δεν ήταν σαφές τι είναι το δυναμικό ΑΠΕ και οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στις εγκατεστημένες ΑΠΕ. Οι περισσότεροι δεν έκαναν σύνδεση με τα αποτελέσματα των γραφημάτων και τη SWOT ανάλυση. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Το υψηλό αιολικό δυναμικό του νησιού δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης εγκαταστάσεων παραγωγής ρεύματος από αιολική ενέργεια. Η χωροθέτηση τους εξαρτάται από αισθητικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Σήμερα, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο νησί περιορίζεται σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και αφορά κυρίως στην εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας και της αιολικής ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό ΑΠΕ, τα γραφήματα εκπομπών ΑΦΘ της παρ. 3.2 καθώς και την ανάλυση SWOT που προηγήθηκε στην ερ.8, κάποιοι από τους τομείς προτεραιότητας για το Δήμο Τήνου θα μπορούσαν να είναι οι εξής: - Εκμετάλλευση του υψηλού αιολικού δυναμικού του νησιού χρήση της αιολικής ενέργειας ως ΑΠΕ για κάλυψη μέρους των αναγκών των κατοίκων Δράσεις: Α. Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου σε κατάλληλη τοποθεσία του νησιού με σκοπό την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας από το Δήμο. Β. Ενημέρωση των κατοίκων με ομιλίες και ενημερωτικό υλικό για τα οφέλη εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Γ. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ενέργεια. - Εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας του νησιού - χρήση της ηλιακής ενέργειας ως ΑΠΕ για κάλυψη μέρους των αναγκών των κατοίκων Δράσεις: Α. Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σε κατάλληλη τοποθεσία του νησιού με σκοπό την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας από το Δήμο. Β. Παρότρυνση και επιχορήγηση των κατοίκων για την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ με σκοπό την κάλυψη μέρους των αναγκών σε ενέργεια του οικιακού τομέα. Γ. Επιχορήγηση των ξενοδοχειακών μονάδων για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσίφωνων με σκοπό την εξασφάλιση ΖΝΧ χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. - Προώθηση μέσων μεταφοράς ήπιας κινητικότητας μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για ανάγκες κίνησης ώστε να μειωθούν και οι εκπομπές ΑΦΘ. Δράσεις: Α. Ενημέρωση και παρότρυνση παιδιών και ενηλίκων όσον αφορά τη χρήση του ποδηλάτου και άλλων μέσων ήπιας κινητικότητας. Β. Παροχή ποδηλάτων στους δημοτικούς υπαλλήλους για τις μετακινήσεις τους σε αντικατάσταση των μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς. Γ. Εξασφάλιση και προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στο τομέα του τουρισμού.

7 10) Σας ζητείτε να ιεραρχήσετε τις πιθανές δράσεις που προτείνατε σε έναν από τους τομείς προτεραιότητας της ερώτησης 8. Για να το κάνετε αρχικά επιλέξτε τον τομέα προτεραιότητας που προτιμάτε και εφαρμόστε τα 3 πρώτα από τα 4 βήματα αξιολόγησης που περιγράφονται στην παράγραφο 4.3 των σημειώσεων της ενότητας Β2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: a) Επιλέξτε το όραμα του ΣΔΑΕ b) Ορίστε τουλάχιστον τρία κριτήρια που θεωρείτε σημαντικά για την ιεράρχηση των δράσεων (π.χ χαμηλό κόστος, δυνατότητα επανάληψης δράσης και σε άλλες περιπτώσεις, κτλ). c) Επιλέξτε για κάθε κριτήριο συντελεστή βαρύτητας με βάση την σημαντικότητά τους για το όραμα του ΣΔΑΕ. Το σημαντικότερο θα πάρει την τιμή 1, το επόμενο την τιμή 0,6 και το τελευταίο την τιμή 0,4. d) Υπολογίστε την τελική βαθμολογία για κάθε δράση προσθέτοντας τις βαθμολογίες για κάθε επιμέρους κριτήριο. Χρησιμοποιείστε τη κλίμακα 1 5 για κάθε κριτήριο και δώστε μια πολύ σύντομη εξήγηση της βαθμολογίας που δώσατε για κάθε κριτήριο κάθε δράσης. (Παράδειγμα: Στη περίπτωση μιας δράσης η οποία λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία 5 σε κάθε κριτήριο η συνολική βαθμολογία που παίρνει, η οποία είναι προφανώς και η μέγιστη δυνατή, θα είναι 1*5+0,6*5+0,4*5 = 10. Άρα το άριστα για μια δράση ορίζεται στο 10) (Βαθμός Ερώτησης: 4) Στην ερώτηση 10 κάποιοι ξέχασαν το όραμα, κάποιοι δεν έκαναν ιεράρχηση 3 δράσεων απλά βαθμολόγηση μιας δράσης. α) Όραμα: Ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας στο δήμο με χρήση ήπιων μέσων μεταφοράς β) Κριτήρια: κόστος επένδυσης, βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών, κοινωνική αποδοχή. γ) σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης = 1, βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών = 0,6, κοινωνική αποδοχή = 0,4 δ) Η δράση για δημιουργία ποδηλατοδρόμου και ενοποίησή του με το δίκτυο όμορων δήμων ορίζεται με κριτήριο 1 (υψηλό κόστος επένδυσης), 5 (σημαντική βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών), 4 ( πολιτική και κοινωνική αποδοχή) = 1*1 + 0,6*5 + 0,4*4 = 5,6. Η δράση για Αντικατάσταση οχημάτων βενζίνης με υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα ορίζεται με κριτήριο 3 (μεσαίο κόστος επένδυσης), 5 (σημαντική βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών), 4 ( πολιτική και κοινωνική αποδοχή) = 1*3 + 0,6*5 + 0,4*4 = 7,6. Η δράση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου σε θέματα μετακινήσεων και τρόπου οδήγησης ορίζεται με κριτήριο 5 (χαμηλό κόστος επένδυσης), 3 (σημαντική βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών), 4 ( πολιτική και κοινωνική αποδοχή) = 1*5 + 0,6*3 + 0,4*4 = 8,4. Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η δράση για ενημέρωση αρχικά και ευαισθητοποίηση των πολιτών έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία λόγω του χαμηλού κόστους

8 επένδυσης σε σχέση με τις άλλες δράσεις του τομέα, καθώς και την σημαντική κοινωνική αποδοχή που έχει η δράση. 11) Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πιστεύετε ότι συνεισφέρουν στην επιτυχή υλοποίηση ενός ΣΔΑΕ; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a) Η συστηματική ενημέρωση της τοπική κοινωνίας και των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων για την πρόοδο του σχεδίου. b) Η πραγματοποίηση προμελετών από την τεχνική υπηρεσία για επιλεγμένες δράσεις υψηλής προτεραιότητας c) Η αναζήτηση των δυνατοτήτων δανειοδότησης συγκεκριμένων έργων του Δήμου d) Η υλοποίηση μικρών έργων με σύντομη περίοδο υλοποίησης ώστε να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα για την ανάληψη δράσης και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων του ΣΔΑΕ e) Η αδελφοποίηση με Δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού με εμπειρία σε έργα βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού f) Η διοργάνωση ημερίδων σχετικών με τα θέματα του ΣΔΑΕ g) Όλες οι παραπάνω 12) Για ποια διεργασία, η οποία και διασφαλίζει επί της ουσίας την επίτευξη των αρχικών στόχων του ΣΔΑΕ, είναι σημαντική η κατάρτιση ενός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Παρακολούθηση του ΣΔΑΕ b. Απογραφή εκπομπών ΑΦΘ στο έτος αναφοράς c. Παρακολούθηση εκπομπών ΑΦΘ d. Παρακολούθηση επιμέρους δράσεων 13) Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά επηρεάζει την παρακολούθηση εκπομπών ΑΦΘ; (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Η επάρκεια χρηματοδότησης του ΣΔΑΕ b. Η δυνατότητα πρόσβασης σε ενεργειακά στοιχεία c. Η κατάλληλη προβολή του ΣΔΑΕ

9 d. Η αποτελεσματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των δράσεων 14) Σε ποιες διεργασίες μπορούν να φανούν χρήσιμοι οι δείκτες: (Βαθμός Ερώτησης: 1) a. Στην χρηματοδότηση των δράσεων b. Στην παρακολούθηση των εκπομπών ΑΦΘ c. Στην υλοποίηση του ΣΔΑΕ d. Στην παρακολούθηση του συνόλου του ΣΔΑΕ e. Στην απογραφή των εκπομπών στο έτος αναφοράς f. Στην επιλογή δράσεων 15) Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, σχετικές με την υλοποίηση ενός ΣΔΑΕ, είναι σωστές και ποίες λάθος: (Βαθμός Ερώτησης: 6) a) Η εμπλοκή των πολιτών και των τοπικών φορέων επηρεάζει αποκλειστικά την φάση εκπόνησης του ΣΔΑΕ. b) Στην περίοδο υλοποίησης του ΣΔΑΕ είναι πιθανό κάποιες δράσεις να ωριμάσουν ενώ άλλες να αφαιρεθούν από το ΣΔΑΕ. Σωστό c) Το ΣΔΑΕ είναι βασικά ένα στατικό εργαλείο το οποίο είναι χρήσιμο για τον ενεργειακό σχεδιασμό μια περιοχής το τρέχον έτος. d) Τα ερωτηματολόγια μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα κατά την παρακολούθηση εκπομπών ΑΦΘ του δημοτικού/δημόσιου τομέα. e) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας δράσης πρέπει να καθοριστούν στην αρχική φάση σχεδιασμού της δράσης και να μην αλλάξουν στην πορεία υλοποίησης της δράσης.

10 f) Ο αριθμός των οχημάτων που επισκέπτονται ένα νησί κατά την τουριστική περίοδο είναι χρήσιμος δείκτης για την παρακολούθηση του ΣΔΑΕ. Σωστό 16) Στην φάση υλοποίησης του ΣΔΑΕ ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι μπορούν να επηρεάσουν την ωρίμανση των προτεινόμενων δράσεων. (Βαθμός Ερώτησης: 2) Στην ερώτηση 16 κάποιοι αναφέρανε ενέργειες που ευνοούν και άλλοι ενέργειες που δυσχεραίνουν την υλοποίησης του ΣΔΑΕ. Και οι 2 προσεγγίσεις θεωρήθηκαν σωστές. Η εκπόνηση προμελετών και μελετών σκοπιμότητας, έρευνας πεδίου και έρευνας αγοράς για τις μακροπρόθεσμες δράσεις, οι πιλοτικές εφαρμογές σε δράσεις καινοτόμες όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία και η δικτύωση και ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης με τοπικές αρχές οι οποίες ορίζουν ανάλογους στόχους. 17) Παραθέστε μια πιθανή αλλαγή για κάθε ένα από τους παρακάτω τομείς η οποία και πρέπει να ληφθεί υπόψη στην παρακολούθηση των εκπομπών ΑΦΘ. α) Ξενοδοχειακός τομέας, β) Ιδιωτικές μεταφορές, γ) Βιομηχανία, δ) Τοπική παραγωγή η λεκτρικής ενέργειας. (Βαθμός Ερώτησης: 2) Στην ερώτηση 17 οι σωστότερες απαντήσεις είναι αυτές που αναδείκνυαν συγκεκριμένα μεμονωμένα γεγονότα και όχι γενικότερες αλλαγές οι οποίες εντάσσονται στον ρυθμό ανάπτυξης κάθε τομέα. 1.κατασκευή νέων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων 2.αύξηση της κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων σε συγκεκριμένες διαδρομές εντός της εδαφικής επικράτειας του Δήμου, λόγω κατασκευής ενός συγκροτήματος πολυκαταστημάτων ή ενός ιδιωτικού πολυχώρου δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν καλύπτονται από τη δημοτική συγκοινωνία. 3.λειτουργία μιας νέας βιομηχανικής μονάδας ή παύση λειτουργίας μίας υπάρχουσας 4.εγκατάσταση νέων αιολικών σταθμών στην περιοχή 18) Προτείνετε το χρονοδιάγραμμα για μια δράση της επιλογής σας. Η περίοδος μελέτης και υλοποίησης της δράσης δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τον ένα χρόνο και οι προτεινόμενες ημερομηνίες δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 10 και περισσότερες από 20. Επιλέξτε επίσης μεταξύ των ημερομηνιών του χρονοδιαγράμματος το λιγότερο 3 και το περισσότερο 6 ημερομηνίες ορόσημα. (Βαθμός Ερώτησης: 3) Δράση: Ενεργειακή αναβάθμιση οικίας 200μ2 (πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκων) Αναμενόμενη υλοποίηση της δράσης 8 μήνες (ημερομηνία έναρξης για λόγους ευκολίας θεωρούμε την 1/1/2014) Στάδιο Προμελέτης

11 1) 1/1/14-15/1/14 Έλεγχος αν η οικία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Στάδιο Μελέτης 2) 15/1/14-28/2/14 Πλήρη Σχέδια της υπάρχουσας κατάστασης του κτηρίου, εφόσον δεν υπάρχουν (κατόψεις, όψεις, τομές, τοπογραφικό). Φωτογραφική Αποτύπωση του κτηρίου και της περιοχής όπου αυτό βρίσκεται, με επισήμανση των σημείων φωτοληψίας σε τοπογραφικό ή ορθοφωτοχάρτη. 3) 1/3/14-5/3/14 Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης 4) 5/3/14-10/3/14 Κοστολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων 5) 10/3/14-15/3/14 Τεχνική Έκθεση για την υπάρχουσα κατάσταση και την προτεινόμενη παρέμβαση Στάδιο Έγκρισης Μόλις βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας της οικίας καταθέτουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην τράπεζα προς έγκριση. 6) 15/3/ Απόφαση έγκρισης από την τράπεζα Στάδιο Υλοποίησης 7) 1/5/14-31/5/14 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 8) 1/6/14-1/7/14 Αντικατάσταση κουφωμάτων 9) 15/6/14-15/7/14 Μόνωση Κελύφους Οικίας 10) 15/7/14-31/7/14 Τοποθέτηση σκιάστρων 11) 1/8/14-7/8/14 Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων Ολοκλήρωση Έργου 12) 9/8/14 Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση 13) 31/8/14 Εκταμίευση Δανείου Ημερομηνίες ορόσημα: 15/1/14 ολοκλήρωση προμελέτης, 31/5/14 έγκριση δράσης, 7/8/14 στάδιο υλοποίησης, 31/8/14 εκταμίευση δανείου 19) Για πέντε δράσεις της επιλογής σας επιλέξτε 2 δείκτες παρακολούθησης για κάθε μια οι οποίοι θα αναδεικνύουν τον βαθμό επίτευξης των δράσεων. Στην συνέχεια προτείνετε τον τρόπο υπολογισμού των δεικτών και την μέθοδο συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τον υπολογισμό. (Βαθμός Ερώτησης: 4) Δράσεις 1. Ενεργειακή αναβάθμιση με αντικατάσταση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια Δείκτες παρακολούθησης: α) Συμβάσεις προμήθειας κουφωμάτων. Αριθμός συμβάσεων. Μπορούν να αναζητηθούν από το γραφείο προμηθειών β) Προμήθεια πετρελαίου για το κτίριο. Καταγραφή λίτρων πετρελαίου που καταναλώνονται μετά τη δράση. Συγκέντρωση στοιχείων μέσω τιμολογίων αγοράς από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Σύγκριση με την κατανάλωση πριν την δράση. 2. Ενεργειακή αναβάθμιση με αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια Δείκτες παρακολούθησης: α) Συμβάσεις προμήθειας καυστήρων. Αριθμός συμβάσεων. Μπορούν να αναζητηθούν από το γραφείο προμηθειών

12 β) Κατανάλωση φυσικού αερίου για το κτίριο. Καταγραφή ποσότητας φ. αερίου που καταναλώνεται μετά τη δράση και τιμολόγηση της. Συγκέντρωση στοιχείων μέσω ΔΕΠΑ ή τιμολογίων αγοράς από την οικονομική υπηρεσία. Σύγκριση με την κατανάλωση πετρελαίου 3. Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Δείκτες παρακολούθησης: α) Συμβάσεις έργων (Αναζήτηση τους από το αρμόδιο γραφείο και έρευνα για την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση τους) β) κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα ΦΟΠ. Συγκεντρωτικός πίνακας τιμολογίων από την οικονομική υπηρεσία και σύγκριση με την κατανάλωση πριν τη δράση 4. Προώθηση οικολογικής οδήγησης στους οδηγούς των υπηρεσιών του Δήμου Δείκτες παρακολούθησης: α) ποσοστό % οδηγών του Δήμου που εφαρμόζει τους κανόνες. Μπορεί να υπολογιστεί μέσω του αριθμού σεμιναρίων που έχουν γίνει στο δήμο και του αριθμού εργαζομένων που έλαβαν μέρος β) Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Υπολογίζεται με συγκέντρωση στοιχείων/τιμολογίων πετρελαίου κίνησης από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου 5. Προώθηση οικολογικής οδήγησης στους οδηγούς/δημότες Δείκτες παρακολούθησης: α) ποσοστό % οδηγών του Δήμου που εφαρμόζει τους κανόνες. Μπορεί να βρεθεί μέσω ερωτηματολογίου β) Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Μπορεί να βρεθεί μέσω ερωτηματολογίου προς τους δημότες. 20) Για δύο δράσεις της επιλογής σας που σχετίζονται η μία με τον οικιακό και η άλλη με τον τριτογενή τομέα προτείνετε 3 ερωτήσεις που πρέπει να περιέχονται σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια (3 για κάθε δράση) για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δράσεων αυτών. (Βαθμός Ερώτησης: 4) Στην ερώτηση 20 κάποιοι ήταν εκτός θέματος επειδή οι επιλεγμένες ερωτήσεις δεν εξυπηρετούσαν πραγματικά την παρακολούθηση συγκεκριμένων δράσεων αλλά γενικότερα τη παρακολούθηση του εκάστοτε ενεργειακού προφίλ. Δράση στον οικιακό τομέα: Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και μέσου κόστους στον οικιακό τομέα. Ερ. 1: Φροντίζετε για την ετήσια τακτική συντήρηση του συστήματος λέβητα καυστήρα; Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για τη θέρμανση; Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 25 βαθμούς, το καλοκαίρι; Ερ. 2: Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης στο σπίτι; Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των λαμπτήρων που χρησιμοποιείτε; Ερ. 3: Λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή σήμανση/ κλάση συσκευών κατά την αγορά ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών ειδών; Κλείνετε από το κουμπί την τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή και τις ηλεκτρονικές συσκευές (και δεν την αφήνετε σε κατάσταση αναμονής);

13 Δράση στο τριτογενή τομέα: Δημιουργία φόρουμ με εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου και επαγγελματίες. Ενημέρωση των φορέων για τις πολιτικές και δράσεις που ο Δήμος σκοπεύει να υλοποιήσει, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. Ερ. 1: Εφαρμόζετε στην επιχείρηση κάποιο σύστημα/ πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης; Υπάρχουν στην επιχείρηση συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας; Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, συνοπτικά, τα πιο σημαντικά από αυτά; Ερ. 2: Λάβατε πρόσφατα κάποια μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, συνοπτικά, τα πιο σημαντικά από αυτά; Είστε διατεθειμένοι να λάβετε στο άμεσο μέλλον μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; Αν ναι, τι ύψους επένδυση υπολογίζετε να κάνετε (σε ευρώ); Ερ. 3: Έχετε οργανώσει/ συμμετάσχει σε κάποια δράση ενεργειακής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ ευαισθητοποίησης για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση; Ποια κίνητρα θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν στον τριτογενή τομέα για την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας;

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Καρδίτσα, 10-06-2017 ΆΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Δήμαρχος Φαρσάλων ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, Ειδική Συνεργάτις - Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο Ασκήσεις αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Κώστας Κομνηνός 1. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των υπογράφοντων των ΣτΔ και ΣτΝ; (Βαθμός Ερώτησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φάρσαλα, 25/09/2012 Παναγιώτης Ι. Κ. Λιακόπουλος, Διδάκτωρ Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ Στάδια Μελέτης [1/2] Δράση 1 - Συλλογή Απαραίτητων

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων

Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων Έργο: RURENER Αριθμός Συμβολαίου: EIE/07/547/SI2.499065 Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων Μεθοδολογία και πλαίσιο των μελετών περίπτωσης Υπο-έργο 2.1.2 Σιούλας Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ July 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 4 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/zeroco2

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των πολιτών και υβριδικά σχήματα ΑΠΕ: Η περίπτωση της Τήλου

Συμμετοχή των πολιτών και υβριδικά σχήματα ΑΠΕ: Η περίπτωση της Τήλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συμμετοχή των πολιτών και υβριδικά σχήματα ΑΠΕ: Η περίπτωση της Τήλου Νίκος Μάντζαρης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ.

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ. Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων,κ. Μιχάλη Πήλικου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την 10 η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2014» και την 7 η Έκθεση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος Εφαρμογές Καλών Πρακτικών σε ΟΤΑ: Η περίπτωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc Προϊστ. Τμήματος Η/Μ έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών Δήμου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Παρουσίαση: Σάββας Βλάχος Ενεργειακός Λειτουργός 12 Φεβρουαρίου 2009 1 Ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Συνάντηση Εργασίας - M2RES Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2012 ρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστηµάτων. Τι είναι το Σ ΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Δήμος Λεμεσού Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Σύμφωνο των Δημάρχων Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20% έως το 2020 Ο Δήμαρχος Λεμεσού υπόγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αλέξης Χατζημπίρος, Φυσικός MSc Κων/νος Ψωμόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D Ειρήνη Σκουλά, Φυσικός MSc Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Λέρου με την υποχρέωση βάσει του Ν.2121/93 να διαφυλάσσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας Δύο χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ που τα διαφοροποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια

Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια Λύσεις CERtuS Κώστας Παύλου ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ΑΘΗΝΑ 12/2016 Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων Διασφάλιση υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Ομάδες προϊόντων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση Μηχανισμοί κοινών προμηθειών Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τόπος Διαμονής 30% Αγόρι Κορίτσι 70% 48% Δήμος Χωριό 52% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, Β και Γ τάξη του λυκείου μας.

Γενικά. Τόπος Διαμονής 30% Αγόρι Κορίτσι 70% 48% Δήμος Χωριό 52% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, Β και Γ τάξη του λυκείου μας. Γενικά 30% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, 70% Αγόρι Κορίτσι Β και Γ τάξη του λυκείου μας. Όπως παρουσιάζεται στο Τόπος Διαμονής διάγραμμα το 30% ήταν αγόρια ενώ το 70% κορίτσια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων της έρευνας "Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.2 Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα