Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και"

Transcript

1 Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2 Αρχιτεκτονική Δράσης Α Δράση Α0 Δράσεις Επιστημονική, διοικητική στήριξη και συντονισμός της ενότητας δράσεων Α & εσωτερική αξιολόγηση Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών Δράση Α2 Δράση Α3 Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ Φορέας Υλοποίησης ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και συμπράττοντες φορείς Δράση Α5 Ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Δράση Α10 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υ. Παι.Θ. στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) Δράση Α11 Ψηφιακή αναβάθμιση των μονάδων του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας Ανάδοχος ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και συμπράττοντες φορείς Ανάδοχος Ανάδοχος 3

3 Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υ.Παι.Θ. στα ΜΑΝ Τρέχουσα κατάσταση: Διαδικτυακή εφαρμογή για την καταγραφή δικτυακής υποδομής των μονάδων (http://mansurvey.sch.gr) Το σύνολο των μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έχει καταγραφεί 300 μονάδες έχουν υπερύψηλες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο Συνεργασία με 27 Καλλικρατικούς Δήμους για την υλοποίηση της Δράσης Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των μικρομελετών διασύνδεσης ανά ΜΑΝ Σε εξέλιξη η παραμετροποίηση του δικτύου διανομής του ΠΣΔ για τη διασύνδεση με τους κύριους κόμβους των ΜΑΝ Επανασχεδιασμός υποέργου προμήθειας (μετά από άγονη προκήρυξη και περικοπή προϋπολογισμού) Μελλοντικές ενέργειες: Ολοκλήρωση παραμετροποίησης δικτύου διανομής και μεταφοράς εξοπλισμού Διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού (δράση Α10) 6

4 Δράση Α5 Ενίσχυση-αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ-Διόφαντος & ανάδοχος Αντικείμενα: ΠΕ 5.1 Ορισμός προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό ΠΕ 5.2 Υλοποίηση διαγωνισμού - παραλαβή εξοπλισμού δοκιμαστική λειτουργία ΠΕ 5.3 Αρχικοποίηση και λειτουργία νέου κέντρου δεδομένων (datacenter) ΠΣΔ Παρουσίαση προόδου: Ολοκλήρωση μελέτης σχεδιασμού - Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του νέου DC Σύνταξη τεύχους διαγωνισμού προϋπολογισμού ,13 (με ΦΠΑ) Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας Κατακύρωση σε προσωρινό ανάδοχο Αναμονή προσυμβατικού ελέγχου από ΕΥΔ Μελλοντικές ενέργειες: Υπογραφή σύμβασης Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 12

5 Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη νέων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου Φορείς υλοποίησης: ΙΤΥΕ-Διόφαντος και συμπράττοντες φορείς Αντικείμενα ΠΕ 7.1 Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολεία Α και Β θμιας, (ανά περιοχή ευθύνης) ΠΕ 7.2 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτική εκπαίδευσης από απόσταση σε σχολεία (ανά περιοχή ευθύνης) ΠΕ 7.3 Πρακτική εκπαίδευση προσωπικού επιτόπιας υποστήριξης (ανά περιοχή ευθύνης) Πρόοδος : Σε εξέλιξη η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης Οριστικοποίηση συνέργειας δομών ΚΕΠΛΗΝΕΤ-ΣΤΗΡΙΖΩ και κοινοποίηση σχετικής εγκυκλίου από ΥΠΑΙΘ Μελλοντικές ενέργειες: Συνέχιση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης 13

6 Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη νέων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου (συνέχεια ) Φορέας Σχολικές Μονάδες Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Σύνολο Μονάδων (Σχολικές, Διοκητικές, κλπ) Α' και Β' βάθμιας Πλήθος επισκέψεων ανά φορέα (εκτ ίμηση) ΑΠΘ ΔΠΘ ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΚΡΗΤΗΣ Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικό Σύνολο

7 Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη νέων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου Πλήθος επιτόπιων επισκέψεων ανά εξάμηνο Σύνολο επιτόπιων επισκέψεων: / (62,71%) Ενημέρωση: Απρίλιος

8 Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη νέων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου Πλήθος ενεργειών απομακρυσμένης υποστήριξης Σύνολο ενεργειών: Ενημέρωση: Απρίλιος

9 Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Φορείς υλοποίησης: ΙΤΥΕ-Διόφαντος & συμπράττοντες φορείς Αντικείμενα: ΠΕ 8.1 Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης (όλοι) ΠΕ 8.2 Παροχή υπηρεσιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως (όλοι) ΠΕ 8.3 Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης (ΙΤΥΕ) ΠΕ 8.4 Επικαιροποίηση υλικού τεκμηρίωσης δικτύου και υπηρεσιών ΠΣΔ - Ανάπτυξη νέου υλικού διαδραστικής μορφής όπου απαιτηθεί (ΙΤΥΕ) Πρόοδος: Εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης εκπαιδευτικών αναγκών ΠΕ Διαμόρφωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Σχεδιασμός και υλοποίηση ΠΣ διαχείρισης τηλεκπαίδευσης (http://training.sch.gr) Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Μελλοντικές ενέργειες: Επικαιροποίηση και ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων Συνέχιση παροχής υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Κλιμάκωση σεμιναρίων εκπαίδευσης 18

10 Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Οργανωτικά Αντικείμενα 1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής 2. Διαδικασίες Υποστήριξης (Helpdesk, inventory) Υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 3. Εφαρμογή e-school Σχολικό Εργαστήριο 4. Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ 5. Windows Support & Management, Περιφερειακές συσκευές 6. Windows 2003 server 7. Windows 2008 Server 8. ISA Server 2000 και Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid 10. Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης 11. Open Source Educational OS 12. Διαδραστικοί Πίνακες Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 12. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 13. Υπηρεσίες ΠΣΔ για τους μαθητές 14. Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα 15. Φιλοξενία ιστοσελίδων στο ΠΣΔ 16. Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla 17. Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση CMS Wordpress 18. Iστολόγια (blogs) και κοινότητες 19. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 20. Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση LMS Moodle 21. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 22. Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ 23. Υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων με χρήση υπηρεσιών ΠΣΔ 24. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών 19

11 Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Στατιστικά στοιχεία σύγχρονων τηλεκπαιδεύσεων Εκπαιδευτικοί που έχουν συνδεθεί: (53%) Εισηγητές : 92 Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει έστω μια διάλεξη: (25.8%) Διαλέξεις που έχουν ολοκληρωθεί: Ώρες ολοκληρωμένων διαλέξεων: Ερωτηματολόγια αξιολόγησης: Χρόνος δράσης: 378 ημέρες Μηνιαίες τηλεκπαιδεύσεις & ώρες από έναρξη (Ιούνιος 2013) μέχρι Μάιο

12 Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Στατιστικά στοιχεία σεμιναρίων εκπαίδευσης Υλοποίηση δέκα (10) σεμιναρίων Χρονική διάρκεια κάθε σεμιναρίου πέντε (5) ώρες Πλήθος συμμετεχόντων: 504 εκπαιδευτικοί Ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί: 504 Πραγματοποιήθηκαν: Βιωματικά εργαστήρια στον δικτυακό και υπολογιστικό εξοπλισμό του ΣΕΠΕΗΥ Ενημέρωση για καινοτόμες δράσεις καθώς και την αρχιτεκτονική της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ Εκπαίδευση σε διαδραστικό εξοπλισμό. 21

13 Δράση Α10 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων ΥΠΑΙΘ. στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) Φορέας υλοποίησης: Ανάδοχος Αντικείμενα: ΠΕ 10.1 Προμήθεια υποδομών Τρέχουσα κατάσταση (συνδέεται με την πρόοδο υλοποίησης της Α1) Ολοκληρώθηκε η αναλυτική αποτύπωση 1000 κτηρίων Προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός (π/υ ,76 ), αλλά κατέληξε άγονος Μείωση π/υ κατά 50% Μελλοντικές ενέργειες Επανασχεδιασμός έργου με μείωση προϋπολογισμού για αναβάθμιση κόμβων ΠΣΔ Υλοποίηση ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας 22

14 Δράση Α11 Ψηφιακή αναβάθμιση των μονάδων του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ-Διόφαντος & Ανάδοχος Αντικείμενα: ΠΕ 11.1 Ορισμός προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό - Υλοποίηση διαγωνισμού ΠΕ 11.2 Υλοποίηση τεχνικής λύσης ΠΕ 11.3 Προμήθεια υποδομών Τρέχουσα κατάσταση: Υπογράφηκαν συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού και Έγινε η Οριστική παραλαβή Σε κανονική λειτουργία 23

15 Ηλεκτρονικές κοινότητες, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια και σύστημα επιμέλειας περιεχομένου 24

16 Ηλεκτρονικές κοινότητες, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια και σύστημα επιμέλειας περιεχομένου Εκπαιδευτικές κοινότητες και Ιστολόγια 25

17 Ηλεκτρονικές κοινότητες, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια και σύστημα επιμέλειας περιεχομένου Η υπηρεσία blogs.sch.gr Παρέχει κοινωνική δικτύωση και προσωπικό ιστολόγιο για όλα τα μέλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για όλα τα μέλη του ΠΣΔ (εκπαιδευτικούς, μαθητές, σχολικές/διοικητικές μονάδες) Διαθέσιμη από το 2008 Περισσότερα από ιστολόγια Πάνω από 500 ομάδες κοινωνικής δικτύωσης Περισσότερα από άρθρα το τελευταίο τρίμηνο με ποικίλη θεματολογία Πάνω από επισκέψεις κάθε μήνα 26

18 Ηλεκτρονικές κοινότητες, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια και σύστημα επιμέλειας περιεχομένου Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων μέσα από ομαδική εργασία Συνεργατική παραγωγή και συνδιαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού Δράσεις εξωστρέφειας και δημοσιότητας εκπαιδευτικών και σχολικών δράσεων Δίαυλος επικοινωνίας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Διάχυση πετυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών Οργάνωση & υποστήριξη επιμορφωτικών δράσεων Προσωπικά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικών Συστηματική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις 27

19 Ηλεκτρονικές κοινότητες, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια και σύστημα επιμέλειας περιεχομένου Συνεχείς βελτιώσεις Αναβαθμίσεις λογισμικού Βελτιώσεις υπαρχόντων χαρακτηριστικών και προσθήκη νέων π.χ.: προβολή ως ενσωματωμένων σε άρθρο από διάφορες πηγές, Προσθήκη περιεχομένου από εξωτερικές πηγές (content curation) Προσθήκη νέων χαρακτηριστικών στην περιοχή κοινοτήτων όπως: Ενημέρωση μέσω Αρχεία, video, σύνδεσμοι σε ομάδα Νέα πιο λειτουργική εμφάνιση της αρχικής σελίδας και της περιοχής κοινοτήτων (υπό υλοποίηση) Λειτουργία επισήμανσης λέξεων (# hashtags) (υπό υλοποίηση) Συνεχής επικοινωνία με τα μέλη της υπηρεσίας μέσω της ομάδας 28

20 Ηλεκτρονικές κοινότητες, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια και σύστημα επιμέλειας περιεχομένου Ενδεικτικές οθόνες νέας εμφάνισης 29

21 Ηλεκτρονικές κοινότητες, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια και σύστημα επιμέλειας περιεχομένου Περισσότερες πληροφορίες Σελίδα υπηρεσίας Αρχεία βοήθειας Ομάδα σχετικά με την υπηρεσία Αναφορές προβλημάτων: 30

22 Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές εφημερίδες σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων

23 Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές εφημερίδες σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς & μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης βασίζεται στο ανοικτό λογισμικό Wordpress εμπλουτίζει την κλασική διδασκαλία συνεργασία ομάδας με κοινούς μαθησιακούς στόχους δημοσιοποίηση δραστηριοτήτων ομάδας οι μαθητές καλλιεργούν αξίες υπευθυνότητας και συνεργατικότητας ενθαρρύνονται να εκφραστούν, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις ικανότητες στον γραπτό λόγο 32

24 Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές εφημερίδες σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων Ρόλοι Χρηστών Διαχειριστής ο εκπαιδευτικός που δημιούργησε το περιοδικό αποδίδει δικαιώματα σε άλλα μέλη του ΠΣΔ για επιμέλεια περιεχομένου Αρχισυντάκτης Συντάκτης Συνεργάτης 33

25 Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές εφημερίδες σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων Δημοσίευση Άρθρου Τεύχους Ο συντάκτης δημιουργεί ένα άρθρο επιλέγει το μη δημοσιευμένο τεύχος στο οποίο το άρθρο θα ανήκει το υποβάλλει προς δημοσίευση Το άρθρο μπαίνει στην κατάσταση «Για έλεγχο» Ο διαχειριστής και ο αρχισυντάκτης του περιοδικού: επιβλέπουν τη λίστα με τα άρθρα «Για έλεγχο» μπορούν να τα τροποποιήσουν O διαχειριστής ή ο αρχισυντάκτης δημοσιεύει το τεύχος όταν όλα τα άρθρα έχουν ελεγχθεί Τα άρθρα θα περνούν σε κατάσταση «Δημοσιευμένο» μόνο ο διαχειριστής ή ο αρχισυντάκτης έχει δυνατότητα τροποποίησης. 34

26 Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές εφημερίδες σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων Δομή Ηλεκτρονικού Περιοδικού / Εφημερίδας Ένα Περιοδικό μπορεί να έχει πολλά Τεύχη μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές Στήλες Κάθε Τεύχος μπορεί να έχει πολλά Άρθρα Κάθε Άρθρο μπορεί να ανήκει σε κάποια Στήλη μπορεί να έχει πολλές Ετικέτες 35

27 Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές εφημερίδες σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων Λίγοι αριθμοί για την χρήση των περιοδικών Πλήθος περιοδικών: 377 Πλήθος τευχών ανά περιοδικό: 1 έως έχουν 1 τεύχος, 35 έχουν 2 τεύχη Πλήθος άρθρων σε όλο το schoolpress.sch.gr: Πάνω από 4200 άρθρα 36

28 Υπηρεσία Εικονικής Τάξης Τηλεδιασκέψεις Τηλεκπαιδεύσεις 37

29 Υπηρεσία Εικονικής Τάξης Στόχοι της υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεις Τηλεκπαιδεύσεις Στόχοι της υπηρεσίας Να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να συμβάλλει στην αντικατάσταση της χρήσης αντίστοιχων εμπορικών εργαλείων και τεχνολογιών. Να δώσει τη δυνατότητα διατήρησης ιστορικού μέσω ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης επιλεγμένων τηλεδιασκέψεων. Να χρησιμοποιηθεί σαν ένα κοινό συνεργατικό εργαλείο στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ χρηστών απομακρυσμένων περιοχών.

30 Υπηρεσία Εικονικής Τάξης Τηλεδιασκέψεις Τηλεκπαιδεύσεις

31 Υπηρεσία Εικονικής Τάξης Τηλεδιασκέψεις Τηλεκπαιδεύσεις Βασικές πληροφορίες Βασικές πληροφορίες Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα τηλεδιάσκεψη ή να εγγραφούν και να παρακολουθούν διαθέσιμες τηλεδιασκέψεις άλλων μελών. Ανάλογα με τον τρόπο που μπορούν να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι διακρίνονται σε τηλεδιασκέψεις με: ελεύθερη συμμετοχή (δηλ. όποιος επιθυμεί, εφόσον υπάρχει ελεύθερη θέση) έγκριση συμμετοχής από τον εισηγητή (δηλ. αιτείται ο ενδιαφερόμενος και εγκρίνει ή απορρίπτει ο εισηγητής/δημιουργός) συμμετοχή μόνο με προσκλήσεις (δηλ. ο εισηγητής προσκαλεί συγκεκριμένους χρήστες)

32 Υπηρεσία Εικονικής Τάξης Προσφερόμενες Δυνατότητες Τηλεδιασκέψεις Τηλεκπαιδεύσεις Προσφερόμενες Δυνατότητες Οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο. Ο εισηγητής μπορεί να χρονοπρογραμματίσει τις τηλεδιασκέψεις που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το προσεχές διάστημα. Ελεύθερη και ελεγχόμενη συμμετοχή χρηστών στη τηλεδιάσκεψη. Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους συμμετέχοντες και να προσκαλέσει τα μέλη που θα ήθελε να συμμετάσχουν. Διεξαγωγή παρουσιάσεων μέσω διαφανειών. Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού πριν την τηλεδιάσκεψη Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας για παρουσίαση εφαρμογών.

33 Υπηρεσία συνεργατικών εργαλείων «σχολικών εγγράφων» 42

34 Υπηρεσία συνεργατικών εργαλείων «σχολικών εγγράφων» Δυνατότητα δημιουργίας και τροποποίησης διαφόρων τύπων εγγράφων: Μέσω web browser. Κάνοντας χρήση κάποιας εφαρμογής αυτοματισμού γραφείου, π.χ. Microsoft Office ή Open Office και μεταφέροντας το εκάστοτε έγγραφο στην κοινότητα.

35 Υπηρεσία συνεργατικών εργαλείων «σχολικών εγγράφων» Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Δημιουργία, επεξεργασία, οργάνωση και αποθήκευση αρχείων και εγγράφων από οποιοδήποτε σημείο του Διαδικτύου. Διαμοιρασμός εγγράφων με άλλα μέλη του ΠΣΔ. Τροποποίηση διαμοιρασμένων εγγράφων του χρήστη, από εξουσιοδοτημένα μέλη του ΠΣΔ σε πραγματικό και μη χρόνο. Ασφαλής αποθήκευση και οργάνωση των εγγράφων στο Διαδίκτυο με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού. Μεταφόρτωση και εξαγωγή αρχείων. Υποστήριξη αυτόματου versioning εγγράφων, με δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούμενες εκδόσεις.

36 Υπηρεσία συνεργατικών εργαλείων «σχολικών εγγράφων» Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Πολιτική παρακράτησης διαγραμμένων αρχείων προς ανάκτησή τους. Απλή αναζήτηση αρχείων, περιεχομένων αρχείων, χρηστών και εργασιών. Ενσωματωμένη προβολή αρχείων εικόνων, pdf και βίντεο. Προσθήκη και οργάνωση επαφών χρήστη. Ενσωματωμένο ημερολόγιο και οργάνωση εργασιών. Λειτουργικότητα αυτόματου συγχρονισμού των αρχείων των χρηστών, από τον υπολογιστή τους στην υπηρεσία, με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Υποστήριξη της εφαρμογής συγχρονισμού για όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, Mac)

37 Υπηρεσία συνεργατικών εργαλείων «σχολικών εγγράφων» Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Λειτουργικότητα προσθήκης φακέλου εξωτερικού αποθηκευτικού μέσου: FTP (λογαριασμού SCH ή εξωτερικού παρόχου) SFTP Dropbox Google Drive Amazon S3 SMB Webdav irods OpenStack Object Storage Λειτουργικότητα διαμοιρασμού αρχείων προς μεταφόρτωση, με χρήστες εκτός ΠΣΔ, με τη χρήση δημοσίων συνδέσμων. Λειτουργία αυτόματης λήξης διαμοιρασμού αρχείων μετά το πέρας συγκεκριμένης ημερομηνίας ορισμένης από το χρήστη.

38 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης

39 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης Στόχος αποστολή απαιτήσεις Εμπλουτίζει το μάθημα που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη Σχολική Τάξη με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία των ΤΠΕ Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς & Μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Χρειάζεται: από τον Εκπαιδευτικό : προσωπικό λογαριασμό στο ΠΣΔ, για να δημιουργεί Ηλεκτρονικά Μαθήματα στο Σχολείο που υπηρετεί, έναν browser, υλικό και διάθεση & φαντασία αλλάξει όλα όσα παραμένουν ίδια, εδώ και δεκαετίες από τον Μαθητή : έναν browser, (προαιρετικά τον προσωπικό του λογαριασμό στο ΠΣΔ, για να παρακολουθεί κλειστά μαθήματα) και εκπαιδευτικούς στο σχολείο του, που θα αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό

40 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης Η πορεία στο χρόνο 1 η Φάση ( ) Επτά (7) Σχολικά Έτη Εκπαιδευτικοί μοναδικά Σχολεία ενεργά Μαθήματα, μέσος όρος (ανά έτος) εδραίωση ψηφιακής εκπ/κής κουλτούρας 2 η Φάση (9 ος 2013 σήμερα) Εκπαιδευτικοί Μαθητές εγγεγραμμένοι (με login) Συμμετοχή της Α/θμίας

41 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης Ηλεκτρονικά Μαθήματα Ανοικτά (ελεύθερη πρόσβαση σε όλους) Κλειστά (είσοδος μόνο με λογαριασμό στο ΠΣΔ) Κάθε Ηλεκτρονικό Μάθημα μπορεί να διαθέτει: Ανακοινώσεις Ανταλλαγή Αρχείων Αυτοαξιολόγηση Βιβλίο Ύλης Γλωσσάριο Γραμμή μάθησης Έγγραφα Εργασίες Ερωτηματολόγια Ηλεκτρονικό Βιβλίο Κουβέντα Ομάδες Πληροφορίες Πολυμέσα Συζητήσεις Συνδέσεις Διαδικτύου Wiki Θεματικές Ενότητες ΜΟΝΟ για Κλειστά Μαθήματα σε Ανοικτά & Κλειστά Μαθήματα

42 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης Σενάρια χρήσης εκπαιδευτικός με μαθητές (ανώνυμη είσοδος στο υλικό του μαθήματος) Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ανοικτά μαθήματα, αλλά δεν γνωρίζει πόσοι και ποιοι μπαίνουν στο μάθημα εκπαιδευτικός με μαθητές (προσωποποιημένη είσοδος με login) Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί κλειστά μαθήματα και αναπτύσσει το μάθημα του με όλες τις δυνατότητες έχει αμφίδρομη επικοινωνία με τους μαθητές ξέρει ποιος, πότε και πόσο μπήκε στο μάθημα το υλικό του μαθήματος είναι ορατό σε όσους έχουν κάνει login εκπαιδευτικός με άλλους εκπαιδευτικούς (εργαλείο συνεργασίας) πχ. επιμορφώσεις, συνεργασίες, ανταλλαγή απόψεων κλπ.

43 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης Με αριθμούς Εκπαιδευτικοί Μαθητές (Login) διαφορετικά σχολεία από όλη τη χώρα Για το Σχ. Έτος μαθήματα, σε συμμετέχοντα σχολεία από όλη τη χώρα 1100 μοναδικές επισκέψεις ημερησίως κατά μέσο όρο

44 Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 53

45 Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

46 Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Διακριτοί ρόλοι χρηστών Διαχειριστή, Εκπαιδευτή, Εκπαιδευόμενο, Επισκέπτη Πολλαπλές μορφές οργάνωσης μαθημάτων και περιεχομένου Θεματική, Εβδομαδιαία, Κοινωνική, Μορφή SCORM Δημιουργία ανοικτών/κλειστών μαθημάτων Παρακολούθηση δραστηριότητας εκπαιδευομένων και αξιολόγησή τους Επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου (SCORM)

47 Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εργαλεία Μαθήματος Εργαλεία Επικοινωνίας Ομάδα Συζητήσεων, Συζήτηση Εργαλεία Διαχείρισης Βαθμολογίας, Κατάλογος αρχείων, Αρχεία καταγραφής, Κλειδί εγγραφής, Αντίγραφο Ασφαλείας Πηγές πληροφοριών Βιβλίο, Ετικέτα, Συγγραφή κειμένου, Ιστοσελίδας, Σύνδεσμος σε αρχείο, Ιστοσελίδας Μαθησιακές δραστηριότητες Wiki, Βάση Δεδομένων, Διδακτική ενότητα, Επιλογή, Εργασίες, Εργαστήριο, Έρευνα, Ημερολόγιο, Κουίζ, Λεξικό

48 Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

49 Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

50 Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Σχεδιασμός, διαχείριση και διαμοίραση on-line συνεργατικών δραστηριοτήτων μάθησης Οργάνωση δραστηριοτήτων μάθησης με τη μορφή διαγραμμάτων ροής (ψηφιακά σχέδια μαθημάτων) Ψηφιακά σχέδια μαθημάτων (Διαμοιραζόμενα, Επαναχρησιμοποιήσιμα, Επεκτάσιμα, Προσαρμοστικότητα) Υποστήριξη διάφορων θεωριών μάθησης όπως η προβληματοκεντρική, η μελέτη περίπτωσης, η διερευνητική θεωρία κ.α.

51 Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Εργαλεία Πληροφόρησης Εργαλεία Αναστοχασμού Εργαλεία Συνεργασίας Εργαλεία Ανατροφοδότησης

52 Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Περιβάλλον Συγγραφής Περιβάλλον Μαθητή

53 Εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο

54 Εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο Ανάπτυξη εκ νέου βασισμένη σε σύγχρονα πρότυπα και τάσεις Νέα μηχανή υποστήριξης (back end) Νέα εμφάνιση και αναπαραγωγή (front end) Αναπαραγωγή από σταθερές και φορητές υπολογιστικές συσκευές και τηλέφωνα (smartphones) Καλύτερη απόκριση Υποστήριξη βίντεο υψηλής ανάλυσης (HD) Υποστήριξη HTML 5 Ενίσχυση προσωποποιημένων υπηρεσιών Αυξημένη ασφάλεια των βίντεο Αυξημένες δυνατότητες επέκτασης

55 Εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο Αναρτήσεις 565 Αναρτήσεις υλικού βίντεο και ήχου Ομάδες Βίντεο 42 Ομάδες βίντεο Η πιο ενεργή ομάδα έχει 95 αναρτήσεις και 30 συνδρομητές Λίστες αναπαραγωγής Προσωπικές επιλογές από το διαθέσιμο υλικό για εύκολη αναπαραγωγή συγκεκριμένων ροών εικόνας - ήχου Μεταδεδομένα λιστών αναπαραγωγής Δυνατότητα αναδιάταξης υλικού

56 Εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο Εκπαιδευτικά κανάλια Διαμόρφωση θεματικών καναλιών από εκπαιδευτικούς Άμεση και γρήγορη διάθεση προς όλους Προβολή, προώθηση εκπαιδευτικών ενοτήτων Μαθητικών δράσεων Ενημερωτικών δράσεων Σχολικών δραστηριοτήτων Ενίσχυση της δημιουργικότητας και ομαδικότητας της σχολικής μαθητικής κοινότητας μέσα από την εκπόνηση κοινών έργων για την δημιουργία καναλιών εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών.

57 Εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο Ψηφιακές Πολυμεσικές Παρουσιάσεις Δημιουργία παρουσιάσεων με την διαμόρφωση πολυμεσικού περιεχομένου μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. Συνδυασμός βίντεο, ήχου, εικόνας και κειμένου. Εικονική επεξεργασία του πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού των εικονοροών (Περικοπή και τεμαχισμός βίντεο, απομόνωση ήχου, ρύθμιση έντασης ήχου, εφαρμογή μεταβάσεων) Δημοσίευση περιεχομένου σε προσωπικά ιστολόγια Υποστήριξη HTML 5

58 Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου

59 Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου Σκοπός της υπηρεσίας Παρέχει επικοινωνία με φωνή, με βίντεο, με fax και με άμεσο μήνυμα στα μέλη του ΠΣΔ Διαχειρίζεται και διαμοιράζει με ευφυή τρόπο τις κλήσεις τηλεφωνικής υποστήριξης (Helpdesk) Οφέλη Διευκολύνεται η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών του ΠΣΔ. Επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών από μαθητές, με ασφαλή τρόπο, καθώς η πρόσβαση πιστοποιείται και επιτρέπεται μόνο σε κατόχους λογαριασμού του ΠΣΔ. Δημιουργούνται προϋποθέσεις αξιοποίησης των υπηρεσιών ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο. Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες τηλεφωνική υποστήριξης του ΠΣΔ (helpdesk). Εξοικονομούνται πόροι, καθώς η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών πραγματοποιείται δωρεάν. 68

60 Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου Παρεχόμενες υπηρεσίες Τηλεφωνικές κλήσεις (VoIP) μεταξύ των χρηστών του ΠΣΔ Συνδιάσκεψη τριών ή περισσότερων χρηστών Ηχογράφηση μηνύματος, όταν ο καλούμενος απουσιάζει, είναι απασχολημένος ή δεν απαντά, και αποστολή του στο του καλούμενου. Τηλεφωνική συνδιάσκεψη τριών ή περισσότερων ατόμων Βιντεοδιάσκεψη μεταξύ δύο χρηστών Λήψη Fax και αποστολή του ως επισυναπτόμενου αρχείου στο του παραλήπτη Προβολή της ηλεκτρονικής παρουσίας χρήστη Διαθέσιμος, απουσιάζω, μην ενοχλείτε, χωρίς σύνδεση Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (ΙΜ) σε πραγματικό χρόνο Πρόσθετες υπηρεσίες ανάλογα των δυνατοτήτων των εφαρμογών Μεταφορά αρχείων Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας 69

61 Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου Παρεχόμενες υπηρεσίες (συνέχεια) Δρομολόγηση των κλήσεων στα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης του ΠΣΔ (helpdesk), με ευφυή τρόπο: με βάση τον αριθμό καλούντος σύμφωνα τη δομή του λογαριασμού χρήστη στον LDAP του ΠΣΔ. Λειτουργία σύγχρονου Call Center για τις ανάγκες των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης του ΠΣΔ Τηλεφωνικά μενού (Interactive Voice Response IVR), προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εκάστοτε Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης Αυτόματη κατανομή κλήσεων (Automatic Call Distribution ACD) με ουρές αναμονής κλήσεων (Queues) 70

62 Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου Υπηρεσίες υπό ανάπτυξη Κεντρική διασύνδεση με τις τηλεφωνικές υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Επικοινωνία με τους άλλους φορείς του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, χωρίς χρέωση. Κλήσεις προς τους εθνικούς προορισμούς (Αστικούς και Υπεραστικούς), χωρίς χρέωση. Κλήσεις προς κινητούς, διεθνείς και ολιγοψήφιους προορισμούς, με προνομιακή τιμολογιακή πολιτική. Πρόσβαση στην υπηρεσία από το Διαδίκτυο Επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης στην υπηρεσία από οποιοδήποτε σημείο στο Διαδίκτυο (π.χ. σπίτι), σήμερα επιτρέπεται μόνο εντός του ΠΣΔ. Ολοκλήρωση του Call Center με υπηρεσίες CTI Δυναμική αναζήτηση στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΠΣΔ, με βάση τα στοιχεία καλούντος, και προβολή πληροφοριών ή/και εκτέλεση εφαρμογών στο σταθμό εργασίας του τεχνικού ενός Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης. 71

63 Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου Αποδέκτες και τρόποι χρήσης των υπηρεσιών H υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του ΠΣΔ, που διαθέτουν λογαριασμό στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP) Eκπαιδευτικοί και μαθητές. Επίσημοι λογαριασμοί μονάδων και λοιπό προσωπικό. Προσωπικό φορέων υλοποίησης. Λοιποί λογαριασμοί (π.χ. σχολικές επιτροπές). Προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας Ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία για τον LDAP λογαριασμό που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Διαθέτει συσκευή SIP (IP τηλέφωνο ή ATA) ή μια ανάλογη εφαρμογή λογισμικού σε ένα Η/Υ, tablet ή smartphone. Υπάρχει ενεργή σύνδεση της συσκευής στο ΠΣΔ (μελλοντικά στο Διαδίκτυο). 72

64 Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου Ιστοσελίδα υπηρεσίας Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Οδηγίες ρύθμισης συσκευών και εφαρμογών λογισμικού Ενεργοποίηση και διαχείριση λογαριασμών Εργαλεία υποστήριξης της υπηρεσίας για τους Φορείς Υλοποίησης Τηλεφωνικός κατάλογος 73

65 Κτηματολόγιο Υποδομών ΠΣΔ και Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων

66 Κτηματολόγιο υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων

67 Κτηματολόγιο υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων Τι εξοπλισμός καταγράφεται ; Υπολογιστικός & Δικτυακός Εξοπλισμός (ΤΠΕ) Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

68 Κτηματολόγιο υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων Σε ποιους απευθυνόμαστε? Υπουργείο Παιδείας Αναφορές ΔΕ Διοίκηση ΠΣΔ Αναφορές ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αναφορές Διαχείριση Εκπαιδευτική / Διοικητική Μονάδα ΠΕ Αναφορές Εισαγωγή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

69 Κτηματολόγιο υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων Ροή λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

70 Κτηματολόγιο υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τιμολόγιο εντολής Αγοράς Κτηματολόγιο Εισαγωγή των προϊόντων τιμολογίου/δελτίου αποστολής στη λίστα εξοπλισμού της μονάδας. Εισαγωγή υπάρχοντος εξοπλισμού αγνώστου προέλευσης.

71 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. Τροποποίηση της κατάστασης του εξοπλισμού: Καταστροφή Κλοπή 2. Μετακίνηση εξοπλισμού Εσωτερική (π.χ Εργ.Πληροφορικής 1 Αποθήκη) Εξωτερική (π.χ 13ο Γυμ. Αθήνας 15ο Γυμ. Αθήνας ) 3. Προετοιμασία Απογραφής Σύγκριση λίστας εξοπλισμού κτηματολογίου (pdf) με τον πραγματικό εξοπλισμό του σχολείου. 4. Πρόσβαση στο ιστορικό μεταφοράς εξοπλισμού π.χ από ενεργό προς κλοπή 5. Τροποποίηση set / bundle προσθαφαίρεση εξαρτημάτων σε αρθρωτό εξοπλισμό Κτηματολόγιο υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων

72 Κτηματολόγιο υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων ΑΠΟΓΡΑΦΗ Θεμελιώδης έννοια για τη διαχειριστική αξία από τη λειτουργία του ΠΣ Κτηματολογίου Ακριβής Ποσοτική Αποτύπωση εξοπλισμού ΤΠΕ σε ένα συγκεκριμένο χρόνο Δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής αλλά και hardcopy έκδοση σε pdf της απογραφής

73 Κτηματολόγιο υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων Στατιστικά χρήσης της υπηρεσίας (Μάιος 2014) 4487 επισκέψεις, 2912 μοναδικοί επισκέπτες Εξυπηρετήθηκαν 1206 δελτία

74 Υπηρεσία ταυτοποίησης εξουσιοδότησης και ομοσπονδίας (SSO)

75 Υπηρεσία ταυτοποίησης εξουσιοδότησης και ομοσπονδίας (SSO)

76 Υπηρεσία ταυτοποίησης εξουσιοδότησης και ομοσπονδίας (SSO) Στόχοι υπηρεσίας Η ασφαλής ταυτοποίηση των χρηστών του Π.Σ.Δ. στη χρήση των υπηρεσιών του Π.Σ.Δ. Η ελεγχόμενη πρόσβαση τρίτων υπηρεσιών στο προφίλ των χρηστών του Π.Σ.Δ., μέσω ενιαίων μηχανισμών εξουσιοδότησης Οφέλη προς τελικούς χρήστες Οι χρήστες αποκτούν ένα μοναδικό σημείο εισαγωγής για όλες τις συνεργαζόμενες εφαρμογές και συνεπώς είναι δυσκολότερο να πέσουν θύματα phishing. Οι χρήστες δίνουν το συνθηματικό τους μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία Ταυτοποίησης χωρίς να χρειάζεται να το γνωστοποιήσουν στις συνεργαζόμενες εφαρμογές μειώνοντας έτσι σημαντικά τις πιθανότητες διαρροής/υποκλοπής του. Οι χρήστες χρησιμοποιούν μόνο ένα σετ username/password για όλες τις συνεργαζόμενες εφαρμογές και συνεπώς δεν χρειάζεται να θυμούνται/διατηρούν πολλά και διαφορετικά σετ.

77 Υπηρεσία ταυτοποίησης εξουσιοδότησης και ομοσπονδίας (SSO) Οφέλη προς τους διαχειριστές Oι συνεργαζόμενες εφαρμογές, δεν χρειάζεται να έρχονται σε απευθείας επαφή με τα backend συστήματα (π.χ. LDAP), αλλά επικοινωνούν μόνο με την κεντρική υπηρεσία. Πρόσβαση στην Κεντρική Υπηρεσία Ταυτοποίησης μπορούν να έχουν μόνο εξουσιοδοτημένες εφαρμογές. Κεντρικός έλεγχος για τα στοιχεία των χρηστών που γνωστοποιούνται στις συνεργαζόμενες εφαρμογές. Δεδομένου ότι οι χρήστες έχουν μόνο ένα σετ διακριτικών, μειώνεται η επικοινωνία με τους διαχειριστές/helpdesk σχετικά με την δημιουργία ή τον ορισμό εκ νέου ξεχασμένων κωδικών. Οφέλη προς τους προγραμματιστές Δεν απαιτείται ο επιμέρους προγραμματισμός των εφαρμογών, για την πιστοποίηση των χρηστών, καθώς τη διαδικασία αυτή την αναλαμβάνει η Κεντρική Υπηρεσία Ταυτοποίησης. Δεν απαιτείται ο επιμέρους προγραμματισμός των συνεργαζόμενων εφαρμογών, για την επικοινωνία τους με τα πιθανά backend συστήματα (LDAP, DB, ), καθώς επικοινωνούν πλέον με την κεντρική υπηρεσία μέσω σαφώς καθορισμένων πρωτοκόλλων και διεπαφών.

78 Υπηρεσία ταυτοποίησης εξουσιοδότησης και ομοσπονδίας (SSO) Τρόποι εξουσιοδότησης Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων πιστοποίησης: Μέσω ψηφιακού πιστοποιητικού Μέσω sch λογαριασμού (uid/pwd) Στατιστικά χρήσης της υπηρεσίας Το SSO φιλοξενεί 39 υπηρεσίες και λειτουργεί αδιάλειπτα π.χ myschool.sch.gr (γραμματειακή υποστήριξη σχολείων) aee.iep.edu.gr (αυτοαξιολόγηση σχολείων) Υποστηρίζει ενεργά τις δοκιμές των υπηρεσιών σε πιλοτική λειτουργία Εξυπηρετήθηκαν 71 τεχνικά δελτία στο helpdesk.sch.gr Εβδομαδιαία επισκεψιμότητα (Μάιος 2014): επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες

79 Υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων

80 Υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων Χαρακτηριστικά νέου συστήματος Δυνατότητα προσωποποίησης της υπηρεσίας Δυνατότητα αναφοράς ακατάλληλου περιεχομένου / μηχανισμός αξιολόγησης και διαγραφής Αυτόματες ειδοποιήσεις προς τους χρήστες για το διαμοιρασμό νέων αρχείων από τρίτους Ολοκλήρωση με τις εφαρμογές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργίας ιστοσελίδων του ΠΣΔ Online context-sensitive help Online Antivirus - διαφανώς προς τον χρήστη Συμπίεση και αποσυμπίεση των αρχείων Ολοκλήρωση με την υποδομή SSO του ΠΣΔ

81 Υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων Τεχνολογίες Ανάπτυξης Υλοποίηση με χρήση ελεύθερου λογισμικού: Python, Django, ExtJS και MongoDB. Σύγχρονου web interface στη λογική των Rich Internet Applications (RIA) με χρήση AJAX Απλοποιημένο web interface, σύμφωνο με WCAG 2.0 Προγραμματιστική διεπαφή (web-based API) με χρήση ανοιχτών προτύπων

82 Υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων Λειτουργικότητα Χρήση τριών εικονικών μηχανών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες load balancing, caching και replication της βάσης δεδομένων Πλεονέκτημα αρχιτεκτονικής: Aνεξαρτησία του client από τον server Δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών clients

83 Υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων Ομάδες χρηστών Πρόσβαση από: Χρήστες ΦΥ Εκπαιδευτικούς Μαθητές Επίσης, δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων σε: σχολικές μονάδες τάξεις τμήματα βάσει δυναμικής άντλησης της σχετικής πληροφορίας από τον LDAP

84 Υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων

85 Απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων

86 Απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων Helper: Υπηρεσία Απομακρυσμένης Υποστήριξης και Συνεργασίας Η υπηρεσία επιτρέπει σε ένα διαχειριστή να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας χρηστών που έχουν κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή τους προκειμένου να τους προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Παρούσα κατάσταση Υπηρεσίας: Πιλοτική Χρήση Αντίστοιχες υπηρεσίες, όπως Teamviewer και LogMeIn, είτε έχουν περιορισμούς στη χρήση τους είτε δεν παρέχονται δωρεάν

87 Απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων Η υπηρεσία αποτελείται από τρία κύρια συστατικά: Helper Viewer (διαχειριστής) Helper Server (διακομιστής) Helper Agent (χρήστης) Δυνατότητα κεντρικής (SaaS) ή τοπικής π.χ. ανά διεύθυνση εκπαίδευσης) εγκατάστασης του εξυπηρετητή (Helper Server) της υπηρεσίας Ευκολία εγκατάστασης με την ύπαρξη αντίστοιχων installers Χαμηλές απαιτήσεις σε πόρους (cpu, μνήμη) Ευκολία χρήσης Helper Viewer και Agent Πιστοποίηση διαχειριστή μέσω LDAP

88 Απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων Σελίδα υπηρεσίας χρήστη: helper.sch.gr Σελίδα υπηρεσίας διαχειριστή: helper.sch.gr/admin Σελίδα στατιστικών χρήσης

89 «Αλεξάνδρεια» Σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων

90 Σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων Το σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων «Αλεξάνδρεια», αποτελεί μια υπηρεσία με στόχο την απλή, γρήγορη και ασφαλή μετάδοση εγκυκλίων. Η «Αλεξάνδρεια» παρέχει : Την ταχεία, αξιόπιστη και ασφαλή μετάδοση Την εγγυημένη παράδοση Την επιβεβαίωση λήψης και ανάγνωσης από τον παραλήπτη Την διαβαθμισμένη αποστολή εγκυκλίων Την αρχειοθέτηση των μηνυμάτων Την αναζήτηση εγκυκλίων από το αρχείο

91 Σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων Χρήστες της υπηρεσίας Η πρόσβαση στο σύστημα θα γίνεται με χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών που διαθέτει κάθε χρήστης που βρίσκεται στον κατάλογο του ΠΣΔ. Για την αποστολή των εγγράφων, οι χρήστες θα είναι οι εξής: Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Για τη λήψη των εγγράφων, οι χρήστες θα είναι οι εξής: Οι σχολικές και διοικητικές μονάδες Οι εκπαιδευτικοί Οι μαθητές και γονείς (σε μελλοντικό χρόνο)

92 Σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων Αποθετήριο Εγγράφων Το αποθετήριο θα διατηρεί την υφιστάμενη αρχειοθέτηση εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Συνοπτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος: Προσωποποιημένο προφίλ χρήστη για παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης κοινότητας και ειδοποίηση για νέες υποβολές εγγράφων στην κοινότητα αυτή Ανάγνωση εγγράφου και επιβεβαίωση λήψης Θεματική Οργάνωση Απλή και σύνθετη περιγραφή για κάθε εγγραφή Παραμετροποιημένη απλή και εξειδικευμένη αναζήτηση Πλοήγηση κατά Κατηγορία, Υπηρεσία, Συντάκτη, Τίτλο, Θέματα- Λέξεις Κλειδιά και ημερομηνία Εξελιγμένο μηχανισμό αναζήτησης αυτόματης πρότασης όρων Ιστορικό ενεργειών χρηστών Υποστήριξη και Στατιστικά Στοιχεία

93 Σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων Αποστολείς Παραλήπτες και Ομάδες παραληπτών Δημιουργία ομάδων παραληπτών που θα περιλαμβάνει κατηγορίες μονάδων καθώς και γεωγραφική οργάνωση για την αποστολή εγκυκλίων σε κλάσεις χρηστών (Γυμνάσια, Λύκεια, Διευθύνσεις, κλπ.) Δημιουργία ομάδων παραληπτών με βάση τη γεωγραφική οργάνωση Δημιουργία αντίστοιχων λιστών μέσω της οποίας τα μέλη θα ενημερώνονται για κάθε νέο έγγραφο που αποστέλλεται. Μηχανισμός διαχείρισης παραληπτών με δημιουργία ομάδας, προσθήκη μελών, κλπ. Οι ομάδες θα ενημερώνονται δυναμικά από τον κατάλογο του ΠΣΔ για τα μέλη που θα περιλαμβάνουν. Αποστολή Εγγράφων Για την αποστολή εγγράφων θα υπάρχουν οι διεπαφές του web και του . Ο χρήστης που θέλει να κοινοποιήσει ένα αρχείο θα πρέπει να συνδεθεί στην web πλατφόρμα της υπηρεσίας, να ανεβάσει το αρχείο και να καταχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, να ορίσει παραλήπτες και στη συνέχεια να κοινοποιήσει το έγγραφο στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα περιλαμβάνει: Το θέμα Τον αποστολέα Τα στοιχεία κατηγοριοποίησης του εγγράφου (tags) Σύνδεσμο για την ανάγνωση του μηνύματος από το πληροφοριακό σύστημα

94 Web analytics: υπηρεσία στατιστικών ιστοσελίδων

95 Web analytics: υπηρεσία στατιστικών ιστοσελίδων

96 Web analytics: υπηρεσία στατιστικών ιστοσελίδων Λειτουργίες Παρακολούθηση στατιστικών σελίδων Αυτόματη απόδοση δικαιωμάτων στο χρήστη για παρακολούθηση των σελίδων του (web,blogs)--auto provisioning Δημιουργία αναφορών και αποστολή προς τους χρήστες μέσω Δυνατότητα ελεύθερης δημοσίευσης στατιστικών Παρακολούθηση στόχων και campaigns Εξαγωγή στατιστικών σε διάφορες μορφές (csv pdf json klp) και από διαφορετικές κατηγορίες.

97 Web analytics: υπηρεσία στατιστικών ιστοσελίδων Είδη στατιστικών Χώρα Διάρκεια επίσκεψης Σελίδες από όπου έχουν προέρθει οι επισκέψεις (Αναφορείς) Φυλλομετρητές Λειτουργικά Συστήματα Στατιστικά χρήσης της υπηρεσίας 776 σελίδες εγγεγραμμένων χρηστών 269 Blogs 317 Εκπαιδευτικοί 7 Μαθητές 176 Μονάδες

98 Υπηρεσία τοπικής ασύρματης πρόσβασης (WiFi) σε σχολεία 145

99 Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης 150

100 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Στόχοι της υπηρεσίας Βασικές πληροφορίες Το πληροφορικό σύστημα training.sch.gr αναπτύχθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται τον Ιούνιο Βασικός στόχος του είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πληροφορικής των σχολικών μονάδων της επικράτειας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της διεξαγωγής συγχρόνων τηλεδιασκέψεων και επιτόπιων σεμιναρίων. Φορείς εκπαίδευσης είναι οι συμπράττοντες Πανεπιστημιακές μονάδες και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

101 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Εκπαιδευτικά αντικείμενα τηλεδιαλέξεων

102 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Φορείς εκπαίδευσης Κάθε φορέας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο / ΤΕΙ) είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των καθηγητών των σχολείων της περιοχής ευθύνης του. Ο φορέας καταχωρεί στο ΠΣ τους εισηγητές του που θα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εισηγητής προγραμματίζει τις τηλεδιαλέξεις που θα πραγματοποιήσει το προσεχές διάστημα. Οι τηλεδιαλέξεις είναι διαθέσιμες προς τους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευόμενοι Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής μπορούν να συνδεθούν στο training (http://training.sch.gr) και να προσπελάσουν τις διαθέσιμες τηλεδιαλέξεις που έχουν καταχωρηθεί από τους εισηγητές. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε διαλέξεις οι οποίες τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει. Η κάθε τηλεδιάλεξη συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τις κατεβάσει και να μελετήσει πριν την πραγματοποίηση της τηλεδιάλεξης.

103 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Διεξαγωγή τηλεδιάλεξης Όταν πλησιάζει η ώρα διεξαγωγής της διάλεξης, ο εισηγητής μπορεί να ζητήσει την έναρξή της και αυτόματα δημιουργείται σε κάποιον εξυπηρετητή Bigbluebutton η εικονική τάξη στην οποία θα μπορούν να εισέλθουν οι εκπαιδευόμενοι για να συμμετάσχουν στην τηλεδιάλεξη. Ο κάθε εκπαιδευόμενος που έχει εγγραφεί στην διάλεξη μπορεί, να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο training.sch.gr, και να μεταφερθεί αυτόματα στην εικονική τάξη. Κατά την είσοδο στην εικονική τάξη είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση μικροφώνου ή και κάμερας για την επικοινωνία με του συμμετέχοντες.

104 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Το περιβάλλον της εικονικής τάξης

105 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Διεξαγωγή τηλεδιάλεξης Ο εισηγητής της τηλεδιάλεξη και μπορεί ανεβάσει και να παρουσιάσει εκπαιδευτικό υλικό που επιθυμεί, να πραγματοποιήσει επίδειξη τεχνικών θεμάτων στον υπολογιστή του και να συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες. Μετά το τέλος της τηλεδιάλεξης ο εισηγητής μπορεί να συμπληρώσει το απουσιολόγιο και να καταχωρήσει παρουσίες στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην τηλεδιάλεξη.

106 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Σεμινάρια Ο κάθε φορέας εκπαίδευσης πραγματοποιεί επιτόπια σεμινάρια σε σχολικές μονάδες στα οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής. Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 5-7 ωρών και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια πάνω στον εξοπλισμό του ΣΕΠΕΗΥ, να ενημερωθούν για τρέχοντα θέματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και να εκπαιδευτούν στον διαδραστικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων.

107 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Πιστοποιητικό εκπαίδευσης Οι κάθε εκπαιδευόμενος όταν συμπληρώσει 10 ώρες τηλεδιαλέξεων λαμβάνει αυτόματα το πιστοποιητικό συμμετοχής και εκπαίδευσης του. Επίσης πιστοποιητικό λαμβάνει και για τα σεμινάρια που παρακολούθησε.

108 Π.Σ. διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης Στοιχεία χρήσης (Ιούνιος 2013-Μάιος 2014) Έγιναν 1399 τηλεδιαλέξεις διάρκειας > 2100 ωρών. Έχουν συμμετάσχει στις τηλεδιασκέψεις περισσότεροι από 1900 εκπαιδευτικοί πληροφορικής. Έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από ερωτηματολόγια. Έγιναν 45 σεμινάρια το διάστημα Νοέμβριος 2013-Μάιος 2014.

109 Ευχαριστώ Ερωτήσεις? 160

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», Αθήνα, 31-10-2014 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στο. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στο. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σελίδα 1 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Δ/ντης Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5: Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (prtal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: ΜΑΚΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 386.371,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 386.371,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/2/14 για το έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Βαθ. Προτερ. Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) μέσω της υπηρεσία TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Βαθ. Προτερ. Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) μέσω της υπηρεσία TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Δ/ΝΣΗ ΔϊπΕΡΟΒΑΘΜίΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ^ouoy μαγνης;ας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/υση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα