14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002133436 2014-06-27"

Transcript

1 : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :31:06 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 59260/6725 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πληροφορίες: Όλγα Ρακκά Τηλ.: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. Του Ν. 3852/2010. ii. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και ειδικά την παρ. 1 του άρθρου 209, σύμφωνα με το οποίο «Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). iii. Της 2/2037/ Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α, με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/2006. iv. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 και του άρθρου 23 παρ 4,5,6 καθώς και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, όπως αυτοί ισχύει σήμερα. v. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. vi. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» με το οποίο καταργήθηκαν τα Π.Δ. 370/95, Π.Δ. 346/1998, Π.Δ. 18/2000, Π.Δ. 105/2000. vii. Της Π1/ 74446/2002. viii. Της 17/2002 Εγκύκλίου ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α στην οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 ix. ( παρ 12 εδαφ. γ και 13 εδαφ. V III). x. Του N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα xi. Της οδηγίας 21437/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. σχετικά με την εφαρμογή της Α.ΥΠ.ΟΙΚ.με Aριθμ /739/ ΦΕΚ 1291/ ,με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του αρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/1995.

2 xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. Της Π1 5857/ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παράγ. 5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95». Της Π12622/ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών». Του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/ ). Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ), τροποποίηση του Ν.3310/2005». Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α / ) περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/ περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του Ν4250/2014 (ΦΕΚ74/Α / ) «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις..- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 318/1992 (Αα 161) και λοιπές ρυθμίσεις και της ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ Κατάργηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων. 2. Την 271/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας. 3. Την μελέτη του τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου, στην οποία περιλαμβάνονται και τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 4. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. 5. Την 55595/ Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 6. Την 371/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ,42 με Φ.Π.Α, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2014, σε βάρος του Κ.Α ,εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης Προκηρύσσουμε Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,42 με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί στην σχετική περίληψη διακήρυξης ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά iii. Συνεταιρισμοί iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

3 Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. 3. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 750,00. Η Εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ, ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α Το περιεχόμενο της εγγύησης να είναι σύμφωνο με της διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που της εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: a) Την ημερομηνία έκδοσης b) Τον εκδότη. c) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της τον οποίο απευθύνεται. d) Τον αριθμό της εγγύησης. e) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. f) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. g) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 5. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 5.1. Πρωτότυπο Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και της ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 5.5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 5.6. Πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας από το Δήμο Ιωαννιτών και το Δήμο της έδρας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και Ειδικότερα: Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι οι:

4 α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας ήτοι ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασής της επικυρωμένα από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζομένου για τον εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας. Για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της υπηρεσίες του δημόσιο τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. (Παραγ. 1γ, 1δ & 1 ε, του άρθρου 9, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 5.9 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει δείγματα των προσφερομένων ειδών σε χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) ημερών εφόσον αυτά ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86, όπου θα αναφέρονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται να καταβάλει εισφορές. 6. Υποβολή και σύνταξη προσφορών 6.1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στον τόπο και κατά την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά( ή με courier) με συστημένο σφραγισμένο φάκελο της το Πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 9, ΤΚ (Παραγ. 4, του άρθρου 11, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η προθεσμία για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα.(αντίγραφα δικαιολογητικών, αντίγραφα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς σε αντίστοιχους ξεχωριστούς φακέλους) (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Το αντικείμενο της προμήθειας. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5 - Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, (και τα αντίγραφα) Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης των προσφερόμενων υλικών έτοιμων της λειτουργία ή χρήση Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) - Τεχνική προσφορά. - Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική. - Προσπέκτους στην Ελληνική ή Αγγλική (εάν υπάρχουν) Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και της ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων υλικών δεν γίνονται δεκτές 6.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που της καθιστούν ασαφής απορρίπτονται Οι προσφορές υπογράφονται από της της της διαγωνιζόμενους η της νόμιμους εκπροσώπους της Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε της τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από της διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. (Παραγ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε και θα περιλαμβάνει της υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ο προσφέρων θα δηλώνει με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με της αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από της όρους της Διακήρυξης και της τεχνικές προδιαγραφές δεν γίνονται δεκτές. Στην ως άνω Υπεύθυνη δήλωση ο προσφέρων θα δηλώνει αν θα παραδώσει ή όχι στον προβλεπόμενο χρόνο από της όρους της διακήρυξης και της τεχνικές προδιαγραφές. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

6 6.18. Τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή. Επισημαίνεται ότι Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής : α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό %) στο οποίο υπάγεται το είδος Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος της παρούσας Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία της υπογραφής της Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά καθ όλη την διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύμβασης στην αποθήκη του Δήμου ή σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο (30) τριάντα ημερών από τη παράδοση του υλικού Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 7. Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 15, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.& παράγ. 5, του άρθρου 4, του Ν. 2286/95) 8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στοιχεία του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Για την παραλαβή αντιγράφων των τευχών δημοπράτησης απαιτείται η κατάθεση 20,00 στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και προσκόμιση του διπλοτύπου είσπραξης στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκης ( Καπλάνη 7 Ιωάννινα). Η παρούσα διακήρυξη και η περίληψη της καθώς και η μελέτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου, από την οποία μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και μας γνωστοποιηθεί στο φαξ η πρόθεση τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή συμπληρωματικές πληροφορίες, παρέχονται ή αποστέλλονται σ αυτούς, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της διακήρυξης έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία ως εξής: Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Εργοτάξιο του Δήμου, στο τηλέφωνο & (κ. Σιδηρουργό Μιχαήλ). Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης και τον διαγωνισμό εν γένει μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών του Δήμου, στο τηλ: και fax: (κ. Όλγα Ρακκά). 9. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί άπαξ σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr). Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) βαρύνουν τον ανάδοχο. 10. Όπου η διακήρυξη έχει ασάφεια ή παραλείψεις υπερισχύει η Υπ. Αποφ /93 (ΕΚΠΟΤΑ). Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,42 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α Κ.Α : ΕΤΟΣ : 2014

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια υδραυλικών υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων-σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση περί ΕΚΠΟΤΑ και έχει γραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014, ύψους ,42 (με Φ.Π.Α.) με ΚΑ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Ιωαννιτών. Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών τμηματικά,ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Ιωάννινα, / 05 /2014 Ο συντάξας Μίχος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Σιδηρουργός Μιχαήλ Εργοδηγών ΤΕ

9 \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα προς προμήθεια είδη θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προδιαγραφές: 1. Θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής από αναγνωρισμένο οίκο, ο οποίος θα διαθέτει ευρεία εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή αντίστοιχων ειδών. 2. Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ ή διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης (IEC/CENELEC) όταν πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή ιδιωτικών) όταν πρόκειται για υλικά παραγωγής λατομείων ή σύνθεσης υλικών. 3. Θα φέρουν σήμανση CE 4. Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών τμηματικά,ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. 5. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος υλικού φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο συντάξας Μίχος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ιωάννινα, / 05 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Σιδηρουργός Μιχαήλ Εργοδηγών ΤΕ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Σωλήνα Φ20 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ Σωλήνα Φ25 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ Σωλήνες Φ20 (ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ Σωλήνα Φ25(ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32*1 ¼ Χ.Β. ΤΕΜ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ FAR ½ χωρίς μανόμετρο ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ B.T ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΤΑΛ ¾ ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/2 σφαιρική ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/4 σφαιρική ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ 1 Cim σφαιρική ΤΕΜ Βρύση κάνουλα τοίχου μακρύλαιμη τύπου GROHP ΤΕΜ Βρύση κάνουλα νιπτήρων 1ας οπής τύπου GROHΕ ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜ ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 CIM-(πεταλούδα) ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ VALSIR Φ40 /45 ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ63 ΣΕ 90⁰ αποχέτευσης ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Β. 1/2 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ110 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ75/ 45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /90⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/4 ΤΕΜ 10

11 29. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 3/8 σωμάτων ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 125 ΤΕΜ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-τύπου Νιαγάρα ΤΕΜ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ.Π. CARIBA-ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/2 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ τύπου GROHP ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΑ (καπέλο) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΥΣΚΑ) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ½ ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ¾ ΤΕΜ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VAL SIR ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 ΤΕΜ ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ½ 16 bar ΤΕΜ ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 δεξιές ΤΕΜ ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ ΜΠΟΥΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50Χ80 ένθετος ΤΕΜ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 50Χ40 ΤΕΜ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18*18*2,5 ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ70 Α15 ΤΕΜ ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ 1Μ VIOSPIRAL Β.Τ. ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ VIOSPIRAL Β.Τ ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 Λεκάνης ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ60 Α15 ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΜΕΤΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΜΟΝΑ ΤΕΜ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΔΙΠΛΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΜΟΝΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ50 ΣΕ Φ40 VALSIR ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6Χ10-3μέτρων ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ100-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ125-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ ΓΩΝΙΑ Φ32/45 ΜΟΙΡΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 20

12 71. ΣΩΛΗΝΑ Φ18(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΑΥΡΗ 18*2,5 ΜΕΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΚΑΡΙΜΠΑ) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΣΑΜΠΡΙΝΑ) ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ Φ75-1 ΜΕΤΡΟΥ - VALSIR ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ75 6ΑΤΜ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ γαλβανιζέ ΤΕΜ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ Τ.Τ. ΤΕΜ ΤΑΠΕΣ Φ75 αποχέτευσης ΤΕΜ ΤΑΦ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ΤΑΦ Φ100 αποχέτευσης ΤΕΜ ΤΑΦ Φ20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ PPR ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Φ75 VALSIR ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ 1/2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ 3/4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ. MAP ROTEMBERGER ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ.Π. ΤΕΜ ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΑ 30 Χ 30 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΑ 40 Χ 40 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 30 Χ 30 ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ VALSIR φ50 1Μ. ΤΕΜ ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ Χ 1/2 CIM TEM ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18 Χ 2,5 Χ ½ αρσενικά Ο συντάξας Μίχος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ιωάννινα, / 05 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΜ 100 Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Σιδηρουργός Μιχαήλ Εργοδηγών ΤΕ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Σωλήνα Φ20 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 60 0,60 36,00 2 Σωλήνα Φ25 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 60 1,00 60,00 3 Σωλήνες Φ20 (ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 60 0,89 53,40 4 Σωλήνα Φ25(ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 120 0,80 96,00 5 ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32*1 ¼ Χ.Β. ΤΕΜ 100 2,00 200,00 6 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ FAR ½ χωρίς μανόμετρο ΤΕΜ 18 21,50 387,00 7 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ B.T ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 20 3,25 65,00 8 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΤΑΛ ¾ ΤΕΜ 10 36,00 360,00 9 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/2 σφαιρική ΤΕΜ 10 16,90 169,00 10 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/4 σφαιρική ΤΕΜ 10 11,50 115,00 11 ΒΑΝΕΣ 1 Cim σφαιρική ΤΕΜ 15 7,00 105,00 12 Βρύση κάνουλα τοίχου μακρύλαιμη τύπου GROHP ΤΕΜ 50 6,00 300,00 13 Βρύση κάνουλα νιπτήρος 1ας οπής τύπου GROHP ΤΕΜ 36 10,00 360,00 14 ΓΩΝΙΑ Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜ 20 0,50 10,00 15 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 CIM-(πεταλούδα) ΤΕΜ 80 4,00 320,00 16 ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 10 0,97 9,70 17 ΓΩΝΙΕΣ VALSIR Φ40 /45 ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΜ 100 0,48 48,00 18 ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ 20 2,00 40,00 19 ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ63 ΣΕ 90⁰ αποχέτευσης ΤΕΜ 20 0,70 14,00 20 ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ 20 2,68 53,60 21 ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Β. 1/2 ΤΕΜ 50 1,50 75,00 22 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 20 1,50 30,00 23 ΓΩΝΙΕΣ Φ110 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 10 1,50 15,00 24 ΓΩΝΙΕΣ Φ75/ 45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 5 1,10 5,50 25 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 50 0,48 24,00 26 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /90⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 50 0,48 24,00 27 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΤΕΜ 11 8,50 93,50 28 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/4 ΤΕΜ 10 15,00 150,00 29 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 3/8 σωμάτων ΤΕΜ 50 0,70 35,00

14 30 ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) ΤΕΜ 10 1,00 10,00 31 ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 125 ΤΕΜ 5 2,50 12,50 32 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-τύπου Νιαγάρα ΤΕΜ 15 23,00 345,00 33 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ.Π. CARIBA-ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 90 22, ,00 34 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/2 ΤΕΜ 10 18,00 180,00 35 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΤΕΜ 10 23,00 230,00 36 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ τύπου GROHP ΤΕΜ 100 2,30 230,00 37 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΑ (καπέλο) ΤΕΜ 100 0,40 40,00 38 ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΥΣΚΑ) ΤΕΜ 50 0,73 36,50 39 ΛΑΣΤΙΧΟ ½ ΤΕΜ 300 0,05 15,00 40 ΛΑΣΤΙΧΟ ¾ ΤΕΜ 300 0,05 15,00 41 ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VAL SIR Φ 50 ΤΕΜ ,50 42 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 ΤΕΜ 150 0,25 37,50 43 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΤΕΜ 50 0,35 17,50 44 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 ΤΕΜ 17 0,50 8,50 45 ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ½ 16 bar ΤΕΜ 10 25,00 250,00 46 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 δεξιές ΤΕΜ 50 0,25 12,50 47 ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ 20 0,40 8,00 48 ΜΠΟΥΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 20 2,03 40,60 49 ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50Χ80 ένθετος ΤΕΜ 3 54,00 162,00 50 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 50Χ40 ΤΕΜ 5 27,00 135,00 51 ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΕΜ 20 7,00 140,00 52 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ 10 9,10 91,00 53 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ 10 8,90 89,00 54 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18*18*2,5 ΤΕΜ 30 1,60 48,00 55 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ70 Α15 ΤΕΜ 5 64,00 320,00 56 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 10 5,50 55,00 57 ΣΠΙΡΑΛ 1Μ VIOSPIRAL Β.Τ. ΤΕΜ 20 3,10 62,00 58 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ VIOSPIRAL Β.Τ ΤΕΜ 20 2,19 43,80 59 ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 Λεκάνης ΤΕΜ 10 7,00 70,00 60 ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ60 Α15 ΤΕΜ 20 39,00 780,00 61 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΜΕΤΡΑ 150 0,20 30,00 62 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΜΕΤΡΑ 150 0,20 30,00 63 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΜΟΝΑ ΤΕΜ 300 0,10 30,00 64 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΔΙΠΛΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 30 0,24 7,20 65 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΜΟΝΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 30 0,16 4,80 66 ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ50 ΣΕ Φ40 VALSIR ΤΕΜ 50 0,90 45,00 67 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6Χ10-3μέτρων ΜΕΤΡΑ 30 1,99 59,70 68 ΣΩΛΗΝΑ Φ100-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ 120 2,00 240,00 69 ΣΩΛΗΝΑ Φ125-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ 90 3,60 324,00

15 70 ΓΩΝΙΑ Φ32/45 ΜΟΙΡΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 20 0,50 10,00 71 ΣΩΛΗΝΑ Φ18(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΑΥΡΗ 18*2,5 ΜΕΤΡΑ 50 0,60 30,00 72 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΚΑΡΙΜΠΑ) ΤΕΜ 100 0,40 40,00 73 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΣΑΜΠΡΙΝΑ) ΤΕΜ 100 0,30 30,00 74 ΣΩΛΗΝΑ Φ75-1 ΜΕΤΡΟΥ - VALSIR ΤΕΜ 30 2,30 69,00 75 ΣΩΛΗΝΕΣ Φ75 6ΑΤΜ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 30 1,50 45,00 76 ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ γαλβανιζέ ΤΕΜ 50 0,45 22,50 77 ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ Τ.Τ. ΤΕΜ 5 46,00 230,00 78 ΤΑΠΕΣ Φ75 αποχέτευσης ΤΕΜ 10 0,45 4,50 79 ΤΑΦ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ 15 0,67 10,05 80 ΤΑΦ Φ100 αποχέτευσης ΤΕΜ 10 0,97 9,70 81 ΤΑΦ Φ20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ PPR ΤΕΜ 50 0,40 20,00 82 ΗΜΙΤΑΦ Φ75 VALSIR ΤΕΜ 10 1,80 18,00 83 ΦΙΜΠΕΡ 1/2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 200 0,05 10,00 84 ΦΙΜΠΕΡ 3/4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 200 0,05 10,00 85 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ. MAP ROTEMBERGER ΤΕΜ 5 45,00 225,00 86 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ.Π. ΤΕΜ 50 9,00 450,00 87 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ 50 2,80 140,00 88 ΦΡΕΑΤΙΑ 30 Χ 30 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ 10 4,46 44,60 89 ΦΡΕΑΤΙΑ 40 Χ 40 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ 20 7,70 154,00 90 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 30 Χ 30 ΤΕΜ 10 15,00 150,00 91 ΣΩΛΗΝΑ VALSIR φ50 1Μ. ΤΕΜ. 30 1,90 57,00 92 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ. 50 6,50 325,00 93 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ Χ 1/2 CIM TEM. 50 3,70 185,00 94 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΜ ,00 170,00 95 ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 50 0,48 24,00 96 ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΕΜ. 50 1,40 70,00 97 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18 Χ 2,5 Χ ½ αρσενικά ΤΕΜ 100 1,25 125,00 Ο συντάξας Μίχος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ιωάννινα, / 05 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ ,65 ΦΠΑ 2.804,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,42 Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Σιδηρουργός Μιχαήλ Εργοδηγών ΤΕ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Σωλήνα Φ20 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 60 2 Σωλήνα Φ25 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 60 3 Σωλήνες Φ20 (ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 60 4 Σωλήνα Φ25(ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32*1 ¼ Χ.Β. ΤΕΜ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ FAR ½ χωρίς μανόμετρο ΤΕΜ 18 7 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ B.T ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 20 8 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΤΑΛ ¾ ΤΕΜ 10 9 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/2 σφαιρική ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/4 σφαιρική ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ 1 Cim σφαιρική ΤΕΜ Βρύση κάνουλα τοίχου μακρύλαιμη τύπου GROHΕ ΤΕΜ Βρύση κάνουλα νιπτήρων 1ας οπής τύπου GROHΕ ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜ ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 CIM-(πεταλούδα) ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ VALSIR Φ40 /45 ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ63 ΣΕ 90⁰ αποχέτευσης ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Β. 1/2 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ110 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ75/ 45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 5 25 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 50 ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

17 26 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /90⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΤΕΜ 11 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ /4 ΤΕΜ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 3/8 σωμάτων ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 125 ΤΕΜ 5 32 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-τύπου Νιαγάρα ΤΕΜ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ.Π. CARIBA-ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/2 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ τύπου GROHP ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΑ (καπέλο) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΥΣΚΑ) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ½ ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ¾ ΤΕΜ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VAL SIR ΤΕΜ 5 42 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 ΤΕΜ ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ½ 16 bar ΤΕΜ ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 δεξιές ΤΕΜ ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ ΜΠΟΥΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50Χ80 ένθετος ΤΕΜ 3 50 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 50Χ40 ΤΕΜ 5 51 ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18*18*2,5 ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ70 Α15 ΤΕΜ 5 56 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ 1Μ VIOSPIRAL Β.Τ. ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ VIOSPIRAL Β.Τ ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 Λεκάνης ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ60 Α15 ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΜΕΤΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΜΟΝΑ ΤΕΜ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΔΙΠΛΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΜΟΝΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 30

18 66 ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ50 ΣΕ Φ40 VALSIR ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6Χ10-3μέτρων ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ100-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ125-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ ΓΩΝΙΑ Φ32/45 ΜΟΙΡΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ Φ18(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΑΥΡΗ 18*2,5 ΜΕΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΚΑΡΙΜΠΑ) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΣΑΜΠΡΙΝΑ) ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ Φ75-1 ΜΕΤΡΟΥ - VALSIR ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ75 6ΑΤΜ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ γαλβανιζέ ΤΕΜ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ Τ.Τ. ΤΕΜ 5 78 ΤΑΠΕΣ Φ75 αποχέτευσης ΤΕΜ ΤΑΦ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ΤΑΦ Φ100 αποχέτευσης ΤΕΜ ΤΑΦ Φ20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ PPR ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Φ75 VALSIR ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ 1/2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ 3/4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ. MAP ROTEMBERGER ΤΕΜ 5 86 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ.Π. ΤΕΜ ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΑ 30 Χ 30 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΑ 40 Χ 40 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 30 Χ 30 ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ VALSIR φ50 1Μ. ΤΕΜ ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ Χ 1/2 CIM TEM ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18 Χ 2,5 Χ ½ αρσενικά ΤΕΜ 100 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΞΝΟΛΟ, / / Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ V. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 1 Σωλήνα Φ20 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 2 Σωλήνα Φ25 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 3 Σωλήνες Φ20 (ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 4 Σωλήνα Φ25(ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 5 ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32*1 ¼ Χ.Β. ΤΕΜ 6 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ FAR ½ χωρίς μανόμετρο ΤΕΜ 7 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ B.T ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 8 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΤΑΛ ¾ ΤΕΜ 9 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/2 σφαιρική ΤΕΜ 10 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/4 σφαιρική ΤΕΜ 11 ΒΑΝΕΣ 1 Cim σφαιρική ΤΕΜ Βρύση κάνουλα τοίχου μακρύλαιμη τύπου 12 GROHΕ ΤΕΜ 13 Βρύση κάνουλα νιπτήρος 1ας οπής τύπου GROHΕ ΤΕΜ 14 ΓΩΝΙΑ Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜ 15 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 CIM-(πεταλούδα) ΤΕΜ 16 ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 17 ΓΩΝΙΕΣ VALSIR Φ40 /45 ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΜ 18 ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ 19 ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ63 ΣΕ 90⁰ αποχέτευσης ΤΕΜ 20 ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ 21 ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Β. 1/2 ΤΕΜ Δαπάνη σε ευρώ ( ) για μία μονάδα ανά είδος υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως σε ευρώ

20 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 22 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 23 ΓΩΝΙΕΣ Φ110 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 24 ΓΩΝΙΕΣ Φ75/ 45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 25 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 26 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /90⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 27 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ /4 ΤΕΜ 29 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 3/8 σωμάτων ΤΕΜ 30 ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) ΤΕΜ 31 ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 125 ΤΕΜ 32 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-τύπου Νιαγάρα ΤΕΜ 33 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ.Π. CARIBA-ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 34 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/2 ΤΕΜ 35 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΤΕΜ 36 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ τύπου GROHP ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΑ 37 (καπέλο) ΤΕΜ 38 ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΥΣΚΑ) ΤΕΜ 39 ΛΑΣΤΙΧΟ ½ ΤΕΜ 40 ΛΑΣΤΙΧΟ ¾ ΤΕΜ 41 ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VAL SIR ΤΕΜ 42 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 ΤΕΜ 43 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΤΕΜ 44 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 ΤΕΜ 45 ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ½ 16 bar ΤΕΜ 46 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 δεξιές ΤΕΜ 47 ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ Δαπάνη σε ευρώ ( ) για μία μονάδα ανά είδος υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως σε ευρώ

21 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 48 ΜΠΟΥΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50Χ80 49 ένθετος ΤΕΜ 50 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 50Χ40 ΤΕΜ 51 ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΕΜ 52 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ 53 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ 54 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18*18*2,5 ΤΕΜ 55 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ70 Α15 ΤΕΜ 56 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 57 ΣΠΙΡΑΛ 1Μ VIOSPIRAL Β.Τ. ΤΕΜ 58 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ VIOSPIRAL Β.Τ ΤΕΜ 59 ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 Λεκάνης ΤΕΜ 60 ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ60 Α15 ΤΕΜ 61 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΜΕΤΡΑ 62 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΜΕΤΡΑ 63 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΜΟΝΑ ΤΕΜ 64 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΔΙΠΛΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 65 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΜΟΝΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 66 ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ50 ΣΕ Φ40 VALSIR ΤΕΜ 67 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6Χ10-3μέτρων ΜΕΤΡΑ 68 ΣΩΛΗΝΑ Φ100-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ 69 ΣΩΛΗΝΑ Φ125-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ 70 ΓΩΝΙΑ Φ32/45 ΜΟΙΡΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 71 ΣΩΛΗΝΑ Φ18(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΑΥΡΗ 18*2,5 ΜΕΤΡΑ 72 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΚΑΡΙΜΠΑ) ΤΕΜ 73 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΣΑΜΠΡΙΝΑ) ΤΕΜ Δαπάνη σε ευρώ ( ) για μία μονάδα ανά είδος υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως σε ευρώ

22 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 74 ΣΩΛΗΝΑ Φ75-1 ΜΕΤΡΟΥ - VALSIR ΤΕΜ 75 ΣΩΛΗΝΕΣ Φ75 6ΑΤΜ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 76 ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ γαλβανιζέ ΤΕΜ 77 ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ Τ.Τ. ΤΕΜ 78 ΤΑΠΕΣ Φ75 αποχέτευσης ΤΕΜ 79 ΤΑΦ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ 80 ΤΑΦ Φ100 αποχέτευσης ΤΕΜ 81 ΤΑΦ Φ20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ PPR ΤΕΜ 82 ΗΜΙΤΑΦ Φ75 VALSIR ΤΕΜ 83 ΦΙΜΠΕΡ 1/2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 84 ΦΙΜΠΕΡ 3/4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 85 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ. MAP ROTEMBERGER ΤΕΜ 86 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ.Π. ΤΕΜ 87 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ 88 ΦΡΕΑΤΙΑ 30 Χ 30 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ 89 ΦΡΕΑΤΙΑ 40 Χ 40 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ 90 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 30 Χ 30 ΤΕΜ 91 ΣΩΛΗΝΑ VALSIR φ50 1Μ. ΤΕΜ. 92 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ. 93 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ Χ 1/2 CIM TEM. 94 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΜ. 95 ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 96 ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΕΜ. 97 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18 Χ 2,5 Χ ½ αρσενικά ΤΕΜ Δαπάνη σε ευρώ ( ) για μία μονάδα ανά είδος υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως σε ευρώ Ιωάννινα / 06 /2014

23 Ο προσφέρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ιωάννινα 16-07 - 2015 Α.Π. 54176/8127. Θέμα: «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ιωάννινα 16-07 - 2015 Α.Π. 54176/8127. Θέμα: «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707864 2015-04-15

15PROC002707864 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 15-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26037/3890 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879785 2015-06-29

15PROC002879785 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 29-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 8548 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41752 / 14-07 - 2014 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 385 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα