Επίσης εργαστήκαμε για την ολοκλήρωση των βασικών μας προϊόντων: τη σειρά ψηφιακών μαθημάτων, το εγχειρίδιο μάθησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσης εργαστήκαμε για την ολοκλήρωση των βασικών μας προϊόντων: τη σειρά ψηφιακών μαθημάτων, το εγχειρίδιο μάθησης"

Transcript

1 Έκδοση T- Story NEWSLETTER June N Edition N. Επίσημο δελτίου τύπου του προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training project, χρηματοδοτούμενο από τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το τέταρτο επίσημο δελτίου τύπου που αφορά νέες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες δράσεις και σχέδια του προγράμματος T Story. Η ομάδα του έργου ελπίζει ότι, μαζί με τους αναγνώστες μας, θα προωθήσουμε την ευρύτερη χρήση της αφήγησης και της ψηφιακής αφήγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (τυπική, μη τυπική και άτυπη). Τα τελικά προϊόντα του προγράμματος θα είναι χρήσιμα για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όλες τις ομάδες εκπαιδευομένων. Αυτό καθιστά το πρόγραμμά μας ιδιαίτερα καινοτόμο. Αναμένουμε επίσης ότι η μέθοδος της Αφήγησης και της Ψηφιακής Αφήγησης μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/επιμορφωτών σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσοντας μια σειρά ψηφιακών μαθημάτων και ενδιαφέροντα υλικά, χρήσιμα στην εκπαιδευτική πρακτική. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και υλοποιείται από διεθνή κοινοπραξία αποτελούμενη από 7 ικανά ιδρύματα από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ολλανδία και την Ισπανία. Τι έχει ήδη συμβεί Τα πιο σημαντικά γεγονότα από τις πρόσφατες δράσεις του έργου T Story project είναι η διοργάνωση: των δεύτερων εθνικών σεμιναρίων των πιλοτικών επιμορφωτικών συνεδριών Επίσης εργαστήκαμε για την ολοκλήρωση των βασικών μας προϊόντων: τη σειρά ψηφιακών μαθημάτων, το εγχειρίδιο μάθησης Δεύτερα Εθνικά Σεμινάρια Κάθε μέλος της κοινοπραξίας οργάνωσε το δεύτερο εθνικό σεμινάριο στη χώρα του, προωθώντας το έργο και σε αρκετές περιπτώσεις, αποκαλύπτοντας την έννοια της Ψηφιακής Αφήγησης σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς. Τα Δεύτερα Εθνικά Σεμινάρια οργανώθηκαν ως αυτόνομα γεγονότα εστιάζοντας αποκλειστικά στα τελικά προϊόντα του έργου. Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας που περιέχονται σε αυτή. 1

2 Στις δράσεις αυτές παρουσιάσαμε: το προωθητικό βίντεο του έργου, τμήματα της σειράς ψηφιακών μαθημάτων, αποσπάσματα του εγχειριδίου μάθησης τη δομή του, το περιεχόμενό του, πρακτικές ασκήσεις και τογραφικό του σχεδιασμό, πληροφορίες και πρόσκληση για τις εθνικές, πιλοτικές επιμορφωτικές συνεδρίες. Τα σεμινάρια αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα για την καλή διοργάνωση των επιμορφωτικών συνεδριών. Πιλοτικές Επιμορφωτικές Συνεδρίες Οι πιλοτικές επιμορφωτικές συνεδρίες ήταν η ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές να γνωρίσουν καλύτερα την έννοια της αφήγησης και της ψηφιακής αφήγησης. Επίσης ήταν μια καλή ευκαιρία για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των κύριων προϊόντων του έργου (σειρά ψηφιακών μαθημάτων, εγχειρίδιο μάθησης δοκιμαστικές εκδόσεις). Οι πιλοτικές επιμορφωτικές συνεδρίες για τη δοκιμή της σειράς ψηφιακών μαθημάτων οργανώθηκαν από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου T Story μεταξύ του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου Οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά και φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, οι οποίοι προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στις συνεδρίες. Η επιμόρφωση είχε δύο μορφές, ανάλογα με τη χώρα, τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις οργάνωσης: online μαθήματα (on learning πλατφόρμα) εκ του σύνεγγυς διδασκαλία (σε αίθουσες διδασκαλίας) Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν με τις δικές τους ιστορίες, να συμμετέχουν σε πρακτικές ασκήσεις, να γνωρίσουν παραδείγματα ιστοριών και τις ψηφιακές δυνατότητες της αφηγηματικής μεθόδου, να κατασκευάσουν τη δική τους ψηφιακή ιστορία και να ευχαριστηθούν τη δημιουργική διαδικασία της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η μορφή των διδασκαλιών ήταν διαδραστική και ελκυστική για τις ομάδες που συμμετείχαν. Σε γενικές γραμμές, η ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ θετική, το θέμα φαίνεται ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαιώσεις παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης. Ενδεικτικές απόψεις συμμετεχόντων Οι επιμορφούμενοι ανέφεραν ότι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο, τις πηγές και τα ψηφιακά μαθήματα, γενικά. (Πορτογαλία) Ήταν ένας πολύ διαφορετικός τρόπος να μάθει κανείς (Ισπανία) Μια πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία σειρά μαθημάτων με πολλά εργαλεία, τα οποία είναι χρήσιμα για για πρακτική αξιοποίηση. (Ολλανδία) Οι συμμετέχοντες βρήκαν το περιεχόμενο και τη δομή πολύ καλά, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης. Θεώρησαν ότι είναι μια καινοτόμος μέθοδος η οποία μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές παραπέρα και να τους εμπλέξει σε βαθειά μάθηση. (Ελλάδα) Η γενική εντύπωση από τους συμμετέχοντες ήταν «Θέλουμε κι άλλο!». (Ρουμανία) Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν κι ευχαριστήθηκαν το διδακτικό υλικό και τη δομή των μαθημάτων, αναγνωρίζοντας την αξία της αφήγησης και της ψηφιακής αφήγησης στη διδακτική διαδικασία. (Ιταλία) 2

3 ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ Δράσεις Εθνικό Σεμινάριο για την προώθηση της συμμετοχής στα ψηφιακά μαθήματα του T Story. Το δεύτερο «Εθνικό Σεμινάριο T Story» οργανώθηκε τρεις φορές στη Σαραγόσα (Ισπανία) στις 7, 8 και 10 Μαΐου Οι συμμετέχοντες ήταν ομάδες εκπαιδευτικών από διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, επιμορφωτές και φοιτητές Παιδαγωγικής Σχολής. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων παρουσιάστηκε μια παρουσίαση Prezi που έδειχνε τα κύρια παράγωγα του έργου και προωθούσε τη συμμετοχή στην Πιλοτική Επιμόρφωση. Η παρουσίαση Prezi βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Πιλοτικές συνεδρίες στην Ισπανία Η πιλοτική επιμορφωτική συνεδρία για την αξιολόγηση των ψηφιακών μαθημάτων οργανώθηκε στη Σαραγόσα, σε τρεις διαφορετικές ημέρες (9, 12 και 14 Ιουνίου 2014) ώστε να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών και των φοιτητών που ήθελαν να συμμετάσχουν. Οργανώθηκε ένα workshop για μικροιστορίες στο οποίο οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να γράψουν μια σύντομη ιστορία με λίγα λόγια και να την ψηφιοποιήσουν με διάφορα λογισμικά. Παράλληλες online συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των ψηφιακών μαθημάτων του T Story Course, μέσω μιας πλατφόρμας εκπαίδευσης από απόσταση. Περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την online εκδοχή, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους από απόσταση! 3

4 ΠΟΛΩΝΙΑ Επισκόπηση Καινοτομίας και Δημιουργικότητας στην Εκπαίδευση Οργανώθηκε η ημερίδα «Επισκόπηση Καινοτομίας και Δημιουργικότητας στην Εκπαίδευση» στο AHE (Lodz) στις 29 Απριλίου Μια ομάδα εκπαιδευτικών από διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης συμμετείχε σε ένα πρακτικό workshop αφιερωμένο στην αφηγηματική μέθοδο και ενημερώθηκαν για τα προϊόντα του έργου και τις κύριες δράσεις του, όπως το 2 ο Εθνικό Σεμινάριο και οι Πιλοτικές Επιμορφωτικές Συνεδρίες. Διεθνής συνάντηση για την αφήγηση. Το έργο T Story παρουσιάστηκε σε μια διεθνή συνάντηση στις 23 Μαΐου 2014, στην Ακαδημία Καλώς τεχνών στο Lodz. Ήταν μια συνάντηση με μέλη ενός άλλου διεθνούς έργου σχετικού με την αφήγηση με τίτλο «Κοινές ιστορίες στην Ευρώπη» (Common Stories in Europe). Επρόκειτο για μια ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών για την αφήγηση και παρουσίασης των προϊόντων του T Story σε ειδικούς. Η αντίδρασή τους ήταν πολύ θετική. Επιμορφωτικές συνεδρίες στην Πολωνία Η πιλοτική επιμορφωτική συνεδρία για την αξιολόγηση του εγχειριδίου μάθησης και των ψηφιακών μαθημάτων οργανώθηκε στο AHE στο Lodz σε τρεις διαφορετικές ημέρες με την ίδια ομάδα συμμετεχόντων (13, 14 και 15 Ιουνίου 2014). Οι συμμετέχοντες έμειναν ευχαριστημένοι από τα μαθήματα και το προσβάσιμο υλικό. Οι απόψεις του ήταν θετικές για το περιεχόμενο των μαθημάτων, την ποιότητα και την προσιτότητα, αλλά και τη συμμετοχή τους στη δράση. Εμείς, ως επιμορφωτές, μπορούσαμε να δούμε την ανάγκη για συνεργατική δραστηριότητα και τη θετική επίδραση της αφηγηματικής μεθόδου στη δημιουργικότητα όλης της ομάδας συμμετεχόντων και τη δυναμική της μεθόδου. 4

5 ΙΤΑΛΙΑ Επιμορφωτικές συνεδρίες στην Ιταλία Οι πιλοτικές επιμορφωτικές συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο (Ιταλία) για να αξιολογηθεί το διδακτικό υλικό, εμπλέκοντας τρεις πληθυσμούς στόχους: δύο ομάδες εκπαιδευτών ενηλίκων και μία ομάδα εκπαιδευτικών (νηπιαγωγείο, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), με συνολικά 18 συμμετέχοντες. Οι συνεδρίες με τους εκπαιδευτές ενηλίκων πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο σε τρεις διαφορετικές ημέρες (9,11 και 25 Ιουνίου 2014). Οι επιμορφώσεις με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκαν στο Comprehensive Institute Don Milani στο Vimercate Monza Brianza σε δύο ημέρες, 18 και 30 Ιουνίου Κατά την επιμόρφωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν με ασκήσεις, παραδείγματα ιστοριών, λογισμικά και πρότυπα. Επιπλέον, από την πρώτη συνεδρία κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία και να τη μετατρέψουν, βήμα βήμα, ακολουθώντας τα μαθήματα, σε ψηφιακή. Παράλληλες on line συνεδρίες οργανώθηκαν για να αξιολογηθεί το υλικό και από απόσταση και οι ψηφιακές ιστορίες δημιουργήθηκαν φανερώνουν τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων! Το T Story στο Δεύτερο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Τεχνολογίας στην Τάξη, Brighton (UK) 9 13 Ιουλίου 2014 Το T Story παρουσιάστηκε ένα σημαντικό διεθνές συνέδριο με συνολικά 259 συμμετέχοντες εκπαιδευτές από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, αντιπροσωπεύοντας 54 χώρες. Το θέμα αυτού του συνεδρίου ήταν «Individual, Community, Society: Connecting, Learning and Growing» και το έργο παρουσιάστηκε υπό το θεματικό άξονα E learning & collaborative learning. Αποτέλεσε μια ευκαιρία διάχυσης της ψηφιακής αφήγησης ως μια νέας διδακτικής μεθοδολογίας και μιας πρώτης παρουσίασης της προόδου του έργου σε ευρύ κοινό! european conference on technology in the classroom 2014/ 5

6 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε 7 νέους αφηγητές που γεννήθηκαν στην Πορτογαλία τον Ιούνιο! Αυτοί οι αφηγητές παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς επιμόρφωση με τα ψηφιακά μαθήματα στην Πορτογαλία και καθοδηγήθηκαν από δύο καταπληκτικούς διευκολυντές, την Clara Haddad και τον Cláudio Pereira! Στο τέλος του μαθησιακού ταξιδιού, κάθε συμμετέχοντας παρουσίασε την ψηφιακή του ιστορία που έφτιαξε από το μηδέν κατά τη διάρκειά του. Παράλληλα, περισσότεροι από 40 συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια online εκδοχή των μαθημάτων του T Story, αξιολογώντας την από απόσταση εκδοχή και αναπτύσσοντας της ικανότητές του! Digital stories can include: interactive movies with (high quality) audio and visual effects, slide presentation with narration and/or music. ΕΛΛΑΔΑ Επιμορφωτικές συνεδρίες στην Ελλάδα Digital stories can include: interactive movies with (high quality) audio and visual effects, Οργανώθηκαν τρεις επιμορφωτικές συνεδρίες στην Ελλάδα για την αξιολόγηση του εγχειριδίου μάθησης και των ψηφιακών μαθημάτων. Οι επιμορφώσεις 1 και 2 πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, με τη συμμετοχή 27 και 14 αντίστοιχα, εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγείο, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) και φοιτητές slide presentation with narration and/or Παιδαγωγικών Τμημάτων music. (όλοι μεταπτυχιακοί, εκτός από 2). Η Συνεδρία 1 υλοποιήθηκε σε 3 ημέρες (10,24 και 27 Ιουνίου) και η Συνεδρία 2 στις 20 Ιουνίου Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τα μαθήματα, τις προτεινόμενες ασκήσεις και εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά, δημιουργώντας τις δικές τους ιστορίες. Η Συνεδρία 3 πραγματοποιήθηκε σε 2 ημέρες (3 και 4 Ιουλίου) στο διεθνές συνέδριο ICICTE2014, στην Κω, περιλαμβάνοντας ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες ιστοριογραφίας. Γενικά, όλοι ο συμμετέχοντες είχαν θετική άποψη και δήλωσαν ότι έμαθα πολλά και ενδιαφέροντα νέα πράγματα. Ορισμένοι δήλωσαν ότι άλλαξε λίγο, θετικά, η αντίληψή τους για τη διδασκαλία. Το T Story Στο διεθνές συνέδριο ICICTE 2014, 3 5 Ιουλίου 2014, Κως Το T Story παρουσιάστηκε σε ένα σημαντικό διεθνές συνέδριο με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες. Η δημοσίευση εστίαζε κυρίως στην ανάλυση επιμορφωτικών αναγκών που έγινε στα πλαίσια του έργου (http://www.icicte.org/proceedings2014/hom E2014.htm). Το T Story στο 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT Ιουλίου Αθήνα Το T Story διαχύθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια της IEEE, με περισσότερους από 500 συνέδρους. 6

7 Το T Story στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδιο «Διδακτική της Πληροφορικής» και το 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 3 5 Οκτωβρίου 2014, Ρέθυμνο. Το T Story θα παρουσιαστεί στα δύο συνέδρια που διοργανώνονται στην Κρήτη. Πρόκειται για δύο από τα σημαντικότερα συνέδρια της Ελλάδας, σχετικά με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, με εκατοντάδες συμμετέχοντες. Το Τ Story θα παρουσιαστεί μέσω μιας εργασίας και ενός Συμποσίου που θα έχει τη μορφή workshop. ΟΛΛΑΝΔΙΑ Οι πιλοτικές επιμορφωτικές συνεδρίες για την αξιολόγηση των μαθημάτων οργανώθηκαν στο Hilversum (13 Ιουνίου και 23 Σεπτεμβρίου 2014). Στην πρώτη συνεδρία (4 ώρες) παρουσιάστηκαν οι στόχοι και η δομή των μαθημάτων και του εγχειριδίου, ενώ παρακολουθήθηκαν η εισαγωγή και τα μαθήματα 0 και 1 της σειράς. Τη δεύτερη συνεδρία παρακολούθησαν περισσότερα άτομα και ήταν ολοήμερη (8+ ώρες). Έγινε σύνοψη των στόχων και οι συμμετέχοντες δούλεψαν με το εκπαιδευτικό υλικό. Επικεντρωθήκαμε στη Φάση 1 για να τονιστεί η σημασία της κατανόησης της αφήγησης, της δομής και της δημιουργίας ιστοριών. Για την ιστοριογραφία έγινε ένα ενδιάμεσο workshop όπου οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρές ομάδες με ιστοριοκύβους ή Saga cards, εναρκτήριες προτάσεις ή χωρίς κανένα βοήθημα. Μπορούσαν να φτιάξουν μια ιστορία ή α επιλέξουν ένα εκπαιδευτικό θέμα. Κατόπιν παρουσιάστηκαν οι ιστορίες και έγινε συζήτηση για το αν και πώς θα εφάρμοζαν κάθε μέθοδο με διαφορετικές ομάδες μαθητών. Ακολούθησε η Φάση 2, όπου παρουσιάστηκαν ελεύθερα λογισμικά επεξεργασίας και οι δυνατότητές τους. Τα διδακτικά βίντεο αξιολογήθηκαν θετικά και χαρακτηρίστηκαν ξεκάθαρα. Οι ασκήσεις επιλύθηκαν σε ζευγάρια με ομαλότητα, καθώς ορισμένοι συμμετέχοντες είχαν ήδη εμπειρία με τα λογισμικά. ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η πιλοτική αξιολόγηση των ψηφιακών μαθημάτων οργανώθηκε από την IREA, στις 10, 11 και 18 Ιούλιου 2014, με τη συμμετοχή 31 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών από όλες τις βαθμίδες. Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο West University of Timisoara και τα μαθήματα διεκπεραίωσε η Λέκτορας PhD. Laura Malita και ο Αναπληρωτής Καθηγητής PhD. Gabriela Grosseck, έμπειροι στη διδασκαλία θεμάτων για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Η IREA αποφάσισε να οργανώσει εκ του σύνεγγυς επιμορφώσεις, αφού θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να προσεγγιστούν οι περισσότεροι δυνατοί συμμετέχοντες. Επίσης είναι σύνηθες για τους Ρουμάνους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν επιμορφώσεις με τον τρόπο αυτό, αφού τους δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και εμπλοκής σε υψηλότερο βαθμό. Στο τέλος της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εργαστούν στο σπίτι για να δημιουργήσουν και να παραδώσουν τη δική τους ιστορία, χρησιμοποιώντας το λογισμικό present.me και ανεβάζοντας την ιστορία στο Padlet Η γενική ανατροφοδότηση ήταν πολύ καλή, το θέμα φάνηκε πολύ ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τα προϊόντα του T Story συναρπαστικά και παρέχουν κίνητρα για μάθηση! 7

8 Συνέδριο στη Σαραγόσα ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η Σαραγόσα θα φιλοξενήσει την καταληκτική συνάντηση και το Συνέδριο, στις 16 Οκτωβρίου! Το Τελικό Συνέδριο που γίνει τον Οκτώβριο του 2014 στη Σαραγόσα της Ισπανίας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και την τελική έκδοση της σειράς ψηφιακών μαθημάτων και του συνοδευτικού εγχειριδίου. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σαραγόσα με τη συμμετοχή του Πρύτανη ως ισπανού αφηγητή (storyteller). Στο συνέδριο οι εταίροι θα παρουσιάσουν: τους στόχους του έργου T Story, την έρευνα αναγκών, το Εγχειρίδιο Μάθησης, τα Ψηφιακά Μαθήματα, τις πιλοτικές επιμορφώσεις και τον εθνικό τους χαρακτήρα, μικρές πινελιές που έβαλαν οι εταίροι κατά την αξιολόγηση. Για να γίνει το πρόγραμμα πιο ελκυστικό, έχουμε πρόσθετα σχέδια: παρουσιάσεις των εταίρων για «Εμπειρίες Αφήγησης» σε διάφορες γνωστικές περιοχές και διάλογος με το συντονιστή «Εργαστηριακή συνεδρία» που οργανώνεται από τον Peter Fruhmann (In Dialog, Ολλανδία) παρουσίαση από τον Jose Luis Galar (Storyteller, Ισπανία) με θέμα «Storytelling Activity. The art of Storytelling» Συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό για το εκπαιδευτικό υλικό του έργου. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να προωθήσει τα τελικά προϊόντα του έργου, να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας και να διαχύσει την ιδέα της αφήγησης και της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση. Με βάση την εμπειρία μας θέλουμε να δείξουμε τη δύναμη αυτής της μεθόδου και τις δυνατότητές της. Συνεπώς, θα παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει, αλλά και τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης: σχετικά με το ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας εισάγοντας μια καινοτόμο διδακτική προσέγγιση με βάση την αφήγηση. 5η συνάντηση εταίρων στην Ισπανία Η συνάντηση στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 17 Οκτωβρίου 2014 στη Σαραγόσα. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν: οι τελικές εκδόσεις των Εγχειριδίων Μάθησης η τελική έκδοση των Ψηφιακών Μαθημάτων μια επισκόπηση των δράσεων που διεκπεραιώθηκαν στη διάρκεια του έργου T Story. Πρόκειται για μια ευκαιρία να γίνει μια σύνοψη όλων των δραστηριοτήτων του έργου και να σχεδιαστούν οι τελικές προκλήσεις και δράσεις. 8

9 Τελική έκδοση του διδακτικού υλικού Το Εγχειρίδιο Μάθησης για την Αφήγηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/επιμορφωτές και περιλαμβάνει θεωρητικό υπόβαθρο για την αφήγηση και τεχνικές πληροφορίες για ψηφιακά εργαλεία. Το Εγχειρίδιο Μάθηση αποτελείται από 3 διαφορετικά κεφάλαια που αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις των ψηφιακών μαθημάτων: θεωρητικό υπόβαθρο για την αφήγηση, τεχνικές πληροφορίες και υποστήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών αφηγήσεων, το βιβλίο επίσης περιέχει πρακτικές ασκήσεις και συνδέσμους προς ενδιαφέρον υλικό και λογισμικά για να διερευνήσει κανείς σε βάθος τα υπό εξέταση ζητήματα και να υποστηριχθεί η εργασία των επιμορφούμενων στις ψηφιακές ιστορίες. Τα Ψηφιακά Μαθήματα για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/επιμορφωτές είναι μια επιμόρφωση σε τεχνικές αφήγησης μέσω ψηφιακής αφήγησης. Τα ψηφιακά μαθήματα διδάσκουν όχι μόνο τις μεθόδους καθεαυτές, αλλά επιπλέον: Πώς φτιάχνεται μια ιστορία. Αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες ΤΠΕ για την εργασία με εικόνες, ήχους, βίντεο και κινούμενα σχέδια. Πώς κατασκευάζεται ένα σενάριο και ο ιστοριοπίνακας. Πώς κατασκευάζεται μια ψηφιακή ιστορία. Οι χρήστες θα λάβουν σαφείς οδηγίες μέσω πρακτικών παραδειγμάτων για τη χρήση της αφήγησης σε διαφορετικές εκπαιδευτικές περιοχές. Τα μαθήματα τους καθοδηγούν να κατασκευάσουν τις δικές τους ιστορίες, βήμα βήμα. Τα ψηφιακά μαθήματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας για εγγεγραμμένους χρήστες. ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΟΥ Το βιβλίο «μιλάει» για το «T Story Storytelling Applied to Training» παρουσιάζοντας τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Είναι συνοπτικό και ξεκάθαρο, δείχνοντας: τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου, τα προϊόντα, τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, τις εθνικές διαφορές και την αξιολόγηση των πιλοτικών επιμορφωτικών συνεδριών σε κάθε χώρα. Αυτό το «βιβλίο» είναι ένας οδηγός για το έργο T Story που δείχνει με απλό και ελκυστικό τρόπο τι έγινε στα πλαίσια του έργου. ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές να δοκιμάσουν κα να χρησιμοποιήσουν τα τελικά προϊόντα του έργου T Story. Σχεδιάζουμε να επικαιροποιήσουμε το διδακτικό υλικό στον ιστότοπό μας για τους εγγεγραμμένους χρήστες σε όλες τις γλώσσες των χωρών εταίρων. Η κοινοπραξία του έργου θα χαρεί πολύ αν μας ακολουθείτε μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook, Twitter και LinkedIn όπου μπορείτε να προσθέσετε σχόλια για τις μεθόδους της αφήγησης και της ψηφιακής αφήγησης και για: Τη Σειρά Ψηφιακών Μαθημάτων Το Εγχειρίδιο Μάθησης Αποστολή μας θα είναι η διάδοση της αφήγησης ανά την υφήλιο! Θέλετε να γίνετε «ψηφιακός αφηγητής»; Επικοινωνείστε με τον κοντινότερο εταίρο! 9

10 Σας καλούμε να ακολουθείτε τον ιστότοπο του T Story και τη fan page στο Facebook. Μπορείτε να βρείτε πολλά ενδιαφέροντα άρθρα και βίντεο σχετικά με την Αφήγηση και την Ψηφιακή Αφήγηση, για παράδειγμα: T Story Storytelling Applied to Training Προτείνουμε να εγγραφείτε στον ιστότοπο του T Story και σας καλούμε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook. Με τον τρόπο αυτό θα ενημερώνεστε για τα νέα του έργου, τα προϊόντα, τις δράσεις και θα έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε πολύτιμα άρθρα και εκπαιδευτικά υλικά για την Αφήγηση και την Ψηφιακή Αφήγηση (συμπεριλαμβανομένων του Εγχειριδίου Μάθησης και των Ψηφιακών Μαθημάτων). Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες, γεγονότα ή έργα για την αφήγηση ή την ψηφιακή αφήγηση ή έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε μας ελεύθερα! Ο συντονιστής του έργου: Advancis Business Services Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα μικρό ερωτηματολόγιο για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε το δελτίο τύπου στο μέλλον. 10

Αφήγηση. ελτίο Τύπου T- story Ιούνιος 2013 T- NEWSLETTERJUNE. Έκδοση ν.1 2013. Κύριοι Στόχοι Τ Story

Αφήγηση. ελτίο Τύπου T- story Ιούνιος 2013 T- NEWSLETTERJUNE. Έκδοση ν.1 2013. Κύριοι Στόχοι Τ Story ελτίο Τύπου T- story Ιούνιος 2013 T- NEWSLETTERJUNE Έκδοση ν.1 2013 Επίσημο δελτίο τύπου από το project T story Storytelling Applied to Training, τo οποίο χρηματοδοτείται από την δράση "Κύρια Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011 Αφιερωμένο στο Ευρωπαϊκό Έτος του Εθελοντισμού ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Lifelong Learning "Q4S - Quality Assurance & Accessible Training for Students"

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής

2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής 2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων EUfolio EACEA/20/2012 EUfolio Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. 03-04:Layout 1 29/07/2010 11:12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.4 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.4 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2010 UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ Καλώς ήλθατε στην πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Q4S Εδώ θα βρείτε τα πάντα σχετικά με αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015 Δημιουργία και υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων: η μελέτη περίπτωσης Κοινότητας Κατάρτισης Εκπαιδευτικών με

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

24 1. 7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ aplanet ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 25

24 1. 7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ aplanet ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 25 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Το πρόγραμμα aplanet έχει χρηματοδοτηθεί με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το κείμενο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη του, η δε Ευρωπαϊκή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 2 Οκτώβριος 2012 Καλωσορίσατε στο δεύτερο ειδησεογραφικό δελτίο του έργου ETOS! Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

etwinning 2.0 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

etwinning 2.0 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή EL Από τα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα, το πρόγραμμα Comenius βοηθά τα σχολεία να ανοίξουν τις πόρτες τους στην Ευρωπαϊκή συνεργασία. Μέσω των ποικίλων σκελών του προσέφερε την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

To Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)

To Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) To Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) Παπαδοπούλου Σμαράγδα Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα