Τύπος (5)μαθ ήματο ς. Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Διδ. μονάδ ες ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τύπος (5)μαθ ήματο ς. Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Διδ. μονάδ ες ECTS"

Transcript

1 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 1 Πίνακας 1. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - χαρακτηριστικά στοιχεία μαθημάτων Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Ώρες διδασκαλί ας/ εβδομάδα Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Διδ. μονάδ ες ECTS Τύπος (5)μαθ ήματο ς Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων Προγ. σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύνολο μαθημάτων : ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΑΓΓΝ100 2 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΑΓΓΝ101 3 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΑΓΓΝ102 4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV ΑΓΓΝ103 5 ΓΑΛΛΙΚΑ I ΓΑΛΝ100 6 ΓΑΛΛΙΚΑ II ΓΑΛΝ101 7 ΓΑΛΛΙΚΑ III ΓΑΛΝ ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΓΑΛΝ103 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι ΓΕΡΝ ΓΕΡΜΝΑΝΙΚΑ Ι ΓΕΡΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 3 Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΑΓΓΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 3 ΑΓΓΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 4 ΑΓΓΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 3 Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΓΑΛΝ E Παράδοση ΝΑΙ 3 ΓΑΛΝ E Παράδοση ΝΑΙ 4 ΓΑΛΝ Y Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 3 Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΓΕΡΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ ΓΕΡΝ E Παράδοση ΝΑΙ 3 ΓΕΡΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 2 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων 12 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV ΓΕΡΝ Διδακτικές ΔΑΣΝ100 Ασκήσεις Ι 14 Διδακτικές Ασκήσεις Ι 15 Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα 16 Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙβ 17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙα 18 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΙΙΒ ΔΑΣΝ100 ΔΑΣΝ200 ΔΑΣΝ201 ΔΑΣΝ300 ΔΑΣΝ E Παράδοση ΝΑΙ 4 ΓΕΡΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ Υ Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ Y Εργαστήριο ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ Υ Εργαστήριο ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ Υ Εργαστήριο ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ Υ Εργαστήριο ΝΑΙ 8 ΝΑΙ ΝΑΙ 19 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ΕΙΚΝ Υ Εργαστήριο ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 20 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΙ ΕΙΚΝ Ε Εργαστήριο ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 21 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΙΙ ΕΙΚΝ Ε Εργαστήριο ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 22 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙV ΕΙΚΝ Ε Εργαστήριο ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 23 Ορθόδοξη ΘΡΗΝ Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 101 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 3 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων Πατερική Θεολογία 24 Θρησκευτική Παιδεία 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙΙ 26 Η Ιστορία στην Προσχολική Εκπαίδευση 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙ Α 28 Κοινωνιολογία της Οικογένειας 29 Πολιτική Κοινωνικοποίηση Εκπαίδευση: Θεωρία Πράξη 30 Μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση 31 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΩΝ Ι 32 Μουσική ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙ 33 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΘΡΗΝ103 ΙΣΤΝ102 ΙΣΤΝ106 ΚΟΙΝ100 ΚΟΙΝ102 ΚΟΙΝ108 ΜΑΘΝ10 2 ΜΟΥΝ10 0 ΜΟΥΝ10 1 ΜΟΥΝ Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 3 Υ Εργαστήριο ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 3 Υ Εργαστήριο ΝΑΙ 2 ΜΟΥΝ Ε Εργαστήριο ΝΑΙ 5 ΜΟΥΝ 101 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

4 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 4 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΙΙΙ 34 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΙV 35 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 36 Προσχολική παιδαγωγική 37 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 38 Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγική ς Έρευνας Ι 39 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 40 Αισθητική αγωγή Ι: Γενικές αρχές 41 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙ Α ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 42 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 43 Οικονομία προγραμματισμός στην εκπαίδευση 44 Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικά ΜΟΥΝ10 3 ΠΑΙΝ100 ΠΑΙΝ101 ΠΑΙΝ102 ΠΑΙΝ105 ΠΑΙΝ107 ΠΑΙΝ113 ΠΑΙΝ120 ΠΑΙΝ121 ΠΑΙΝ124 ΠΑΙΝ Ε Εργαστήριο ΝΑΙ 6 ΜΟΥΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

5 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 5 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων συστήματα προσχολικής αγωγής 45 Γλωσσική ανάπτυξη αγωγή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας 46 Φυσική ψυχοκινητική αγωγή νηπίου 47 Ειδική διδακτική μεθοδολογία 48 Διδακτική Μεθοδολογία των κοινωνικών σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση 49 Προφορικός γραπτός λόγος παιδιών προσχολικής ηλικίας 50 Διδακτικές προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής 51 Διδακτικές Προσεγγίσεις ψυχοκινητικής αγωγής ΠΑΙΝ141 ΠΑΙΝ146 ΠΑΙΝ148 ΠΑΙΝ149 ΠΑΙΝ150 ΠΑΙΝ151 ΠΑΙΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ

6 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 6 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων 52 ΕΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩ ΓΙΚΗ ΠΕιδική Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με διαταραχές συγκέντρωσης της προσοχής υπερκινητικότητα 53 Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική 54 ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 55 Ψυχοπαιδαγωγική του αναδυόμενου γραπτού λόγου 56 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση 57 Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 58 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι 59 Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ι 60 Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΠΑΙΝ153 ΠΑΙΝ155 ΠΑΙΝ156 ΠΑΙΝ162 ΠΑΙΝ164 ΠΑΙΝ165 ΠΛΗΝ10 0 ΠΛΗΝ10 0 ΠΛΗΝ Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ

7 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 7 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων ΙΙΙ 61 Αρχαία Ελληνική Ιστορία με παιδαγωγικές διαστάσεις Ι 62 Θεολογίας: Οι παραβολές του Χριστού 63 άλλων επιστημώναισθητικής αγωγής: προσεγγίσεις διδασκαλίας τραγουδιού στο νηπιαγωγείου 64 άλλων Επιστημών - Φιλολογίας: Το παιδί στο έργο του Αλεξ. Παπαδιαμάντη 65 Αισθητικής Αγωγής Αισθητικών Θεωριών 66 Σεμινάιρο άλλων Επιστημών: Αρχαία Ελληνική Ιστορία με παιδαγωγικές διαστάσεις Ι 67 Κοινωνιολογίας ΣΑΕΝ300 ΣΑΕΝ301 ΣΑΕΝ302 ΣΑΕΝ303 ΣΑΕΝ304 ΣΑΕΝ305 ΣΑΕΝ Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ

8 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 8 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων της Οικογένειας 68 Ελληνικής Φιλολογίας Θεατρικής Παιδείας 69 Θεολογίας: Οι παραβολές του Χριστού 70 Φιλολογίας: Εκδοχές του λαϊκού παραμυθιού στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία 71 αισθητικής αγωγής:αισθητική θεωρία διδασκαλία 72 Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης 73 Παιδαγωγικών: Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 74 Παιδαγωγικών: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανάνγνωση παιδικών βιβλίων ΣΑΕΝ307 ΣΑΕΝ308 ΣΑΕΝ309 ΣΑΕΝ310 ΣΑΕΝ312 ΣΠΑΝ101 ΣΠΑΝ Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ

9 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 9 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων 75 ψυχοκινητικής αγωγής: Θέματα εκπαίδευσης μέσω κίνησης 76 Παιδαγωγικών: Η ερευνητική στρατηγική της μελέτης περίπτωσης η συμβολή της στην Οργάνωση Διοίκηση της Εκπαίδευσης 77 Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση 78 Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση 79 ανάπτυξης δραστηριοτήτων από τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση 80 Πτυχιακής Εργασίας - ΣΠΑΝ103 ΣΠΑΝ104 ΣΠΑΝ107 ΣΠΑΝ110 ΣΠΑΝ112 ΣΠΕΝ ΥΕΣ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ

10 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 10 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων Διδακτικής Μεθοδολογίας έρευνας 81 Πτυχιακής Εργασίας - Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 82 Πτυχιακής Εργασίας Κοινωνιολογίας: Κοινωνία κοινωνικοποίηση 83 Πτυχιακής Εργασίας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 84 Πτυχιακής Εργασίας Φιλοσοφίας για παιδιά 85 πτυχιακής εργασίας Αισθητικής Αγωγής 86 Πτυχιακής Εργασίας Γλωσσικής ανάπτυξης αγωγής του παιδιού της προσχολικής ΣΠΕΝ401 ΣΠΕΝ402 ΣΠΕΝ403 ΣΠΕΝ404 ΣΠΕΝ405 edc. ΣΠΕΝ Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ

11 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 11 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων ηλικίας 87 Πτυχιακής Εργασίας Οργάνωσης Διοίκησης της Εκπαίδευσης 88 πτυχιακής εργασίας αναπτυξιακής ψυχολογίας: Θέματα ανάπτυξης από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία 89 Πτυχιακής Εργασίας Ψυχοκινητικής Αγωγής: Θέματα εκπαίδευσης μέσω κίνησης 90 Πτυχιακής Εργασίας Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής 91 Πτυχιακής Εργασίας Μοντέλα Διαπολιτισμικής Δίγλωσσης ΣΠΕΝ407 ΣΠΕΝ408 ΣΠΕΝ409 ΣΠΕΝ410 Edc. ΣΠΕΝ Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 14 Υ ΝΑΙ 7 ΝΑΙ ΝΑΙ

12 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 12 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων Εκπαίδευσης 92 Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι 93 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ 94 Θεωρία δειγματοληψίας 95 Ψυχολογίας: Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας 96 Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 97 Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Θέματα ανάπτυξης από την παιδική έως την εφηβική ηλικία 98 Ψυχολογίας: Ειδική αγωγή νηπίων παιδιών, Πρώιμη υποστηρικτική παρέμβαση ΣΤΑΝ100 ΣΤΑΝ101 Edc. ΣΤΑΝ102 ΣΨΥΝ200 ΣΨΥΝ201 Edc. ΣΨΥΝ202 Edc. ΣΨΥΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 6 ΝΑΙ ΝΑΙ

13 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 13 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων 99 Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 100 Σεμινάιρο Κλινικής Ψυχολογίας νηπίου παιδιού 101 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΩΝ Ι 102 Φυσική αγωγή νηπίων ΙΙ 103 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 104 ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 105 Ελληνική Φιλολογία Θεατρική Παιδεία 106 Νεοελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία μικρό παιδί 107 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 108 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΨΥΝ205 edc. ΣΨΥΝ206 ΦΑΝ100 ΦΑΝ101 ΦΙΛΝ100 ΦΙΛΝ103 ΦΙΛΝ105 ΦΙΛΝ106 ΦΙΣΝ100 ΨΥΧΝ10 0 Edc. 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 7 Υ ΝΑΙ 5 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 3 Υ Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 3 Ε Παράδοση ΝΑΙ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 109 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΝ Υ Παράδοση ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

14 Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Ώρες Διδ. Τύπος διδασκαλί μονάδ (5)μαθ ας/ ες ήματο εβδομάδα ECTS ς Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Κατηγορία μαθήματ (6) Πολλαπ λή βιβλιογ ραφία (ναι/όχι ) Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπα ιτούμεν α μαθήμα τα (7) Χρήση εκπαιδ. μέσων Σελίδα 14 Επάρκει α εκπαιδευ τικών μέσων ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 1 ΨΥΧΝ Ψυχολογία αγωγή ατόμων με νοητική ανεπάρκεια 111 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 112 Σχολική Ψυχολογία ΨΥΧΝ11 9 ΨΥΧΝ Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Ε Παράδοση ΝΑΙ 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 3 4 Υ Παράδοση ΝΑΙ 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη ο τρόπος διδασκαλίας ς του μαθήματος 3 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει 4 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου 5 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : Υ = Υποχρεωτικό ΥΕ = Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής 6 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες: Κο = Κορμού Ε = Ειδίκευσης Κα = Κατεύθυνσης 7 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν 8 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων 9 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών

15 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 15 Πίνακας 2. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στοιχεία διδασκαλίας, εξεταστικής διαδικασίας, φοιτητών, αξιολόγησης Α/Α Μάθημα (1) Κωδ. μαθήματος Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) 1 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΑΓΓΝ100 Ψαρουδάκη Σταματίνα 2 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV ΑΓΓΝ103 Ψαρουδάκη Σταματίνα 3 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΑΓΓΝ101 Ψαρουδάκη Σταματίνα 4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΑΓΓΝ102 Ψαρουδάκη Σταματίνα 5 Αισθητική αγωγή Ι: Γενικές αρχές 6 Αρχαία Ελληνική Ιστορία με παιδαγωγικέ ς διαστάσεις Ι 7 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 102 ΠΑΙΝ113 ΣΑΕΝ300 ΓΑΛΝ100 ΓΑΛΝ102 Τζαβάρας Ιωάννης Στραταριδάκη Άννα Παπαδάκη Χριστίνα Παπαδάκη Χριστίνα 9 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV ΓΑΛΝ103 Παπαδάκη Χριστίνα 10 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ ΓΑΛΝ101 Παπαδάκη Χριστίνα Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Τρόπος Εξέτασης ( Εξέταση, Πρόοδος, Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; (χειμ-εαρ) (2) φοιτητών που φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Όχι Εαρ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Εαρ Ναι Χειμ Όχι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Εαρ Όχι

16 Α/Α Μάθημα (1) 11 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 12 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV 13 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ 14 ΓΕΡΜΝΑΝΙΚ Α Ι 15 Γλωσσική ανάπτυξη αγωγή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας 16 Διδακτικές Ασκήσεις Ι 17 Διδακτικές Ασκήσεις Ι 18 Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα 19 Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙβ 20 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΙΙΒ Κωδ. μαθήματος ΓΕΡΝ100 ΓΕΡΝ103 ΓΕΡΝ102 ΓΕΡΝ101 ΠΑΙΝ141 ΔΑΣΝ100 ΔΑΣΝ100 ΔΑΣΝ200 ΔΑΣΝ201 ΔΑΣΝ301 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Μανιά Παγώνα Μανιά Παγώνα Μανιά Παγώνα Μανιά Παγώνα Τζακώστα Μαρίνα Συνώδη Ευανθία Μανωλίτσης Γεώργιος Αμπαρτζάκη Μαρία, Κοντογιάννη Διονυσία Αμπαρτζάκη Μαρία, Κοντογιάννη Διονυσία Συνώδη Ευανθία- Γουργιώτου Ευθυμία Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) Εργαστήριο Εργαστήριο Εργαστήριο Εργαστήριο Εργαστήριο φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 16 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Ναι

17 Α/Α Μάθημα (1) 21 Διδακτικές προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής 22 Διδακτικές Προσεγγίσεις ψυχοκινητικ ής αγωγής 23 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙα 24 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟ ΓΙΑ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 25 Διδακτική Μεθοδολογία των κοινωνικών σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση 26 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση 27 Ειδική διδακτική μεθοδολογία Κωδ. μαθήματος ΠΑΙΝ151 ΠΑΙΝ152 ΔΑΣΝ300 ΠΑΙΝ102 ΠΑΙΝ149 ΠΑΙΝ164 ΠΑΙΝ148 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Σωτηροπούλο υ - Ζορμπαλά Μαρίνα Τρούλη Καλλιόπη Συνώδη Ευανθία- Γουργιώτου Ευθυμία Οικονομίδης Βασίλειος Οικονομίδης Βασίλειος Παντίδος Παναγιώτης Γουργιώτου Ευθυμία Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 17 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Εαρ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Ναι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Εαρ Όχι Εαρ Όχι

18 Α/Α Μάθημα (1) 28 ΕΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑ ΓΩΓΙΚΗ ΠΕιδική Ψυχοπαιδαγ ωγική παιδιών με διαταραχές συγκέντρωσ ης της προσοχής υπερκινητικό τητα Κωδ. μαθήματος ΠΑΙΝ153 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Κυπριωτάκη Μαρία 29 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ΕΙΚΝ100 Τσουπάκης Αντώνης, Χρηστίδης Κωνσταντίνος 30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙV 31 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΙ 32 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΙΙ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΙΚΝ103 ΕΙΚΝ101 ΕΙΚΝ102 ΦΙΣΝ100 Τσουπάκης Αντώνης, Χρηστίδης Κωνσταντίνος Τσουπάκης Αντώνης, Χρηστίδης Κωνσταντίνος Τσουπάκης Αντώνης, Χρηστίδης Κωνσταντίνος Τζαβάρας Ιωάννης Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) Εργαστήριο Εργαστήριο Εργαστήριο Εργαστήριο φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 18 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Όχι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Όχι

19 Α/Α Μάθημα (1) 34 Εισαγωγή στην Διαπολιτισμι κή Παιδαγωγική 35 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ ΟΓΙΑ 36 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ Η 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙΙ 39 Ελληνική Φιλολογία Θεατρική Παιδεία 40 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 41 Η Ιστορία στην Προσχολική Εκπαίδευση 42 Θεωρία δειγματοληψ ίας 43 Θρησκευτική Παιδεία Κωδ. μαθήματος ΠΑΙΝ165 ΚΟΙΝ100 ΠΑΙΝ100 ΨΥΧΝ100 ΙΣΤΝ102 ΦΙΛΝ105 ΨΥΧΝ101 ΙΣΤΝ106 ΣΤΑΝ102 ΘΡΗΝ103 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Κοντογιάννη Διονυσία Κορώσης Κωνσταντίνος Χατζηστεφανί δου Σοφία Καλαΐτζάκη Αργυρούλα Στραταριδάκη Άννα Φουντουλάκη ς Αντρέας Μαρκοδημητρ άκη Μαρία Στραταριδάκη Άννα Λιναρδάκης Μιχαήλ Σταυριανός Κυριάκος Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) Διάλεξη φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 19 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Εαρ Όχι Χειμ Όχι Χειμ Όχι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι Χειμ Όχι Χειμ Όχι Χειμ Όχι

20 Α/Α Μάθημα (1) 44 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ ΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΗΣ 45 Κοινωνιολογί α της Οικογένειας 46 Μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση 47 Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγ ωγικής Έρευνας Ι 48 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΩΝ Ι 49 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΙV 50 Μουσική ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙ 51 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΩΝ ΙΙΙ Κωδ. μαθήματος ΠΑΙΝ120 ΚΟΙΝ102 ΜΑΘΝ102 ΠΑΙΝ105 ΜΟΥΝ100 ΜΟΥΝ103 ΜΟΥΝ101 ΜΟΥΝ102 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Ελευθεράκης Θεόδωρος Κορώσης Κωνσταντίνος Κορνηλάκη Αικατερίνη Μανωλίτσης Γεώργιος Ζερβουδάκης Στυλιανός Ζερβουδάκης Στυλιανός Ζερβουδάκης Στυλιανός Ζερβουδάκης Στυλιανός Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) Διάλεξη- Εργαστήριο Διάλεξη- Εργαστήριο Διάλεξη- Εργαστήριο φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 20 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Ναι Χειμ Ναι

21 Α/Α Μάθημα (1) 52 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α 53 Νεοελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία μικρό παιδί 54 ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η 55 Οικονομία προγραμματι σμός στην εκπαίδευση 56 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΗΣ 57 Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία 58 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Κωδ. μαθήματος ΦΙΛΝ100 ΦΙΛΝ106 ΠΑΙΝ156 ΠΑΙΝ124 ΠΑΙΝ121 ΘΡΗΝ101 ΠΑΙΝ107 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Φουντουλάκη ς Αντρέας Καραΐσκου Μαρία Καλογιαννάκη ς Μιχαήλ Αργυροπούλο υ Ελευθερία Αργυροπούλο υ Ελευθερία Σταυριανός Κυριάκος Πουρκός Μάριος Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Διάλεξη Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) Διάλεξη φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 21 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Διάλεξη Χειμ Όχι

22 Α/Α Μάθημα (1) 59 ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ Α 60 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η Ι 61 Πληροφορικ ή στην Εκπαίδευση Ι 62 Πληροφορικ ή στην Εκπαίδευση ΙΙΙ 63 Πολιτική Κοινωνικοποί ηση Εκπαίδευση: Θεωρία Πράξη 64 Προσχολική παιδαγωγική 65 Προφορικός γραπτός λόγος παιδιών προσχολικής ηλικίας 66 Σεμινάιρο άλλων Επιστημών: Αρχαία Ελληνική Κωδ. μαθήματος ΦΙΛΝ103 ΠΛΗΝ100 ΠΛΗΝ100 ΠΛΗΝ104 ΚΟΙΝ108 ΠΑΙΝ101 ΠΑΙΝ150 ΣΑΕΝ305 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Καραΐσκου Μαρία Ζαράνης Νικόλαος Ζαράνης Νικόλαος Ζαράνης Νικόλαος Ελευθεράκης Θεόδωρος Αμπαρτζάκη Μαρία Τάφα Ευφημία Στραταριδάκη Άννα Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 22 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Όχι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Όχι Εαρ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Ναι

23 Α/Α Μάθημα (1) Ιστορία με παιδαγωγικέ ς διαστάσεις Ι 67 Σεμινάιρο Κλινικής Ψυχολογίας νηπίου παιδιού 68 Αισθητικής Αγωγής Αισθητικών Θεωριών 69 αισθητικής αγωγής:αισθ ητική θεωρία διδασκαλία 70 άλλων Επιστημών - Φιλολογίας: Το παιδί στο έργο του Αλεξ. Παπαδιαμάν τη 71 άλλων επιστημώναισθητικής αγωγής: προσεγγίσεις Κωδ. μαθήματος ΣΨΥΝ206 ΣΑΕΝ304 ΣΑΕΝ310 ΣΑΕΝ303 ΣΑΕΝ302 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Καλαΐτζάκη Αργυρούλα Τζαβάρας Ιωάννης Σωτηροπούλο υ - Ζορμπαλά Μαρίνα Καραΐσκου Μαρία Σωτηροπούλο υ - Ζορμπαλά Μαρίνα Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 23 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Ναι

24 Α/Α Μάθημα (1) διδασκαλίας τραγουδιού στο νηπιαγωγείο υ 72 ανάπτυξης δραστηριοτή των από τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση 73 Αναπτυξιακή ς Ψυχολογίας 74 Αναπτυξιακή ς Ψυχολογίας: Θέματα ανάπτυξης από την παιδική έως την εφηβική ηλικία 75 Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών Κωδ. μαθήματος ΣΠΑΝ112 ΣΨΥΝ205 ΣΨΥΝ202 ΣΠΑΝ110 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Καλογιαννάκη ς Μιχαήλ Μαρκοδημητρ άκη Μαρία Κορνηλάκη Αικατερίνη Παντίδος Παναγιώτης Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 24 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Εαρ Ναι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Ναι

25 Α/Α Μάθημα (1) στην Προσχολική Εκπαίδευση 76 Ελληνικής Φιλολογίας Θεατρικής Παιδείας 77 Θεολογίας: Οι παραβολές του Χριστού 78 Θεολογίας: Οι παραβολές του Χριστού 79 Κοινωνιολογί ας της εκπαίδευσης 80 Κοινωνιολογί ας της Οικογένειας 81 Παιδαγωγική ς Ψυχολογίας Κωδ. μαθήματος ΣΑΕΝ307 ΣΑΕΝ301 ΣΑΕΝ308 ΣΑΕΝ312 ΣΑΕΝ306 ΣΨΥΝ201 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Φουντουλάκη ς Αντρέας Σταυριανός Κυριάκος Σταυριανός Κυριάκος Ελευθεράκης Θεόδωρος Κορώσης Κωνσταντίνος Πουρκός Μάριος Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 25 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Εαρ Ναι Εαρ Ναι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Ναι Εαρ Ναι

26 Α/Α Μάθημα (1) 82 Παιδαγωγικώ ν: Η ερευνητική στρατηγική της μελέτης περίπτωσης η συμβολή της στην Οργάνωση Διοίκηση της Εκπαίδευσης 83 Παιδαγωγικώ ν: Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 84 Παιδαγωγικώ ν: Μεθοδολογικ ές προσεγγίσεις για την ανάνγνωση παιδικών βιβλίων 85 Πτυχιακής Εργασίας - Διδακτικής Μεθοδολογία Κωδ. μαθήματος ΣΠΑΝ104 ΣΠΑΝ101 ΣΠΑΝ102 ΣΠΕΝ400 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Αργυροπούλο υ Ελευθερία Χατζηστεφανί δου Σοφία Τάφα Ευφημία Γουργιώτου Ευθυμία Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 26 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Εαρ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Ναι

27 Α/Α Μάθημα (1) ς έρευνας 86 Πτυχιακής Εργασίας Κοινωνιολογί ας: Κοινωνία κοινωνικοποί ηση 87 Πτυχιακής Εργασίας - Παιδαγωγική ς Ψυχολογίας 88 πτυχιακής εργασίας Αισθητικής Αγωγής 89 πτυχιακής εργασίας αναπτυξιακή ς ψυχολογίας: Θέματα ανάπτυξης από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία Κωδ. μαθήματος ΣΠΕΝ402 ΣΠΕΝ401 ΣΠΕΝ405 ΣΠΕΝ408 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Κορώσης Κωνσταντίνος Πουρκός Μάριος Σωτηροπούλο υ - Ζορμπαλά Μαρίνα Κορνηλάκη Αικατερίνη Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 27 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Ναι

28 Α/Α Μάθημα (1) 90 Πτυχιακής Εργασίας Γλωσσικής ανάπτυξης αγωγής του παιδιού της προσχολικής ηλικίας 91 Πτυχιακής Εργασίας Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγική ς 92 Πτυχιακής Εργασίας Κοινωνιολογί ας της Εκπαίδευσης 93 Πτυχιακής Εργασίας Μοντέλα Διαπολιτισμι κής Δίγλωσσης Εκπαίδευσης 94 Πτυχιακής Εργασίας Οργάνωσης Κωδ. μαθήματος ΣΠΕΝ406 ΣΠΕΝ410 ΣΠΕΝ403 ΣΠΕΝ411 ΣΠΕΝ407 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Τζακώστα Μαρίνα Οικονομίδης Βασίλειος Ελευθεράκης Θεόδωρος Κοντογιάννη Διονυσία Αργυροπούλο υ Ελευθερία Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 28 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Ναι Χειμ Ναι

29 Α/Α Μάθημα (1) Διοίκησης της Εκπαίδευσης 95 Πτυχιακής Εργασίας Φιλοσοφίας για παιδιά 96 Πτυχιακής Εργασίας Ψυχοκινητικ ής Αγωγής: Θέματα εκπαίδευσης μέσω κίνησης 97 Φιλολογίας: Εκδοχές του λαϊκού παραμυθιού στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία 98 Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση 99 ψυχοκινητικ Κωδ. μαθήματος ΣΠΕΝ404 ΣΠΕΝ409 ΣΑΕΝ309 ΣΠΑΝ107 ΣΠΑΝ103 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Τζαβάρας Ιωάννης Τρούλη Καλλιόπη Καραΐσκου Μαρία Παντίδος Παναγιώτης Τρούλη Καλλιόπη Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 29 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Ναι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Χειμ Ναι Εαρ Ναι

30 Α/Α Μάθημα (1) ής αγωγής: Θέματα εκπαίδευσης μέσω κίνησης 100 Ψυχολογίας: Ειδική αγωγή νηπίων παιδιών, Πρώιμη υποστηρικτικ ή παρέμβαση 101 Ψυχολογίας: Ειδική Ψυχοπαιδαγ ωγική της προσχολικής ηλικίας 102 Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι 103 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ Η ΙΙ 104 Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική 105 Σύγχρονες τάσεις Κωδ. μαθήματος ΣΨΥΝ204 ΣΨΥΝ200 ΣΤΑΝ100 ΣΤΑΝ101 ΠΑΙΝ155 ΠΑΙΝ125 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Κυπριωτάκη Μαρία Κυπριωτάκη Μαρία Λιναρδάκης Μιχαήλ Λιναρδάκης Μιχαήλ Συνώδη Ευανθία Αμπαρτζάκη Μαρία Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) Διάλεξη φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 30 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Εαρ Ναι Χειμ Ναι Εαρ Όχι Χειμ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι

31 Α/Α Μάθημα (1) παιδαγωγικά συστήματα προσχολικής αγωγής 106 Σχολική Ψυχολογία 107 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΩΝ Ι 108 Φυσική αγωγή νηπίων ΙΙ 109 Φυσική ψυχοκινητικ ή αγωγή νηπίου Κωδ. μαθήματος ΨΥΧΝ128 ΦΑΝ100 ΦΑΝ101 ΠΑΙΝ146 Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Ματσόπουλος Αναστάσιος Ανυφαντάκης Δημήτριος Ανυφαντάκης Δημήτριος Τρούλη Καλλιόπη Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) Διάλεξη φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 31 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) Υποχρ. παρακολού Χειμ Όχι Χειμ Ναι Εαρ Ναι Χειμ Όχι 110 Ψυχολογία αγωγή ατόμων με νοητική ανεπάρκεια 111 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚ ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 112 Ψυχοπαιδαγ ωγική του αναδυόμενο υ γραπτού λόγου ΨΥΧΝ116 ΨΥΧΝ119 ΠΑΙΝ162 Κυπριωτάκη Μαρία Κορνηλάκη Αικατερίνη Μανωλίτσης Γεώργιος Εαρ Όχι Εαρ Όχι Χειμ Όχι

32 Α/Α Μάθημα (1) Κωδ. μαθήματος Υπεύθυνος Διδάσκων Συνεργάτες (ονοματεπώ νυμο βαθμίδα) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) (Σ) Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Τρόπος Σε ποιο Εξέτασης εξάμηνο φοιτητών ( διδάχθηκε; που Εξέταση, (χειμ-εαρ) Πρόοδος, (2) Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) φοιτητών από άλλα τμήματα ή ιδρύματα που 1 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 1 άλλων τμημάτων ή ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους 2 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα 3 Προκειμένου για τα κοινά μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Αρ.Φοι τητών που συμμε τείχαν στις εξετάσ εις Φοιτητώ ν που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναλη πτική εξεταστικ ή Σελίδα 32 Αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (5) 4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς τυχόν δυσκολίες. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό Υποχρ. παρακολού

33 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 33

34 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 34 Πίνακας 3. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γενικά στοιχεία προγράμματος Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Πότε έγινε η τελευταία αναμόρφωση Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου Συνολικός αριθμός μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος (ECTS) Υποχρεωτικών Μαθημάτων Συνολικός Μαθημάτων Επιλογής (Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενα (ΥΕ) Ελεύθερες Επιλογές(ΕΕ)) Πόσα από τα Μαθήματα Επιλογής προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα; Πόσα από τα μαθήματα έχουν προαπαιτούμενα Για πόσα από τα μαθήματα συγκεντρώνονται ερωτηματολόγια φοιτητών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

35 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 35 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Έτος εισαγωγής (1) Εισαγωγικές εξετάσεις Τρόπος εισαγωγής Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) Κατατκτήριες εξετάσεις (πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) Άλλες κατηγορίες Σύνολο εισροών Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα ιδρύματα) Τρόπος εκροής Διαγραφέντες (εκροές) Σύνολο εκροών Επεξήγηση: Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία πέντε (7) συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Σημείωση: το σύνολο των εισροών ανά έτος θα ενημερώνεται δυναμικά κάθε μεταβολή θα επηρεάζει το σύνολο των εισερχομένων 1 Εδώ αναγράφεται το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα έτη των επόμενων στηλών προσαρμόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω 2 Το σύνολο είναι η διαφορά του συνόλου εκροών από το σύνολο εισροών Σύνολο (2)

36 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών διάρκεια σπουδών Σελίδα 36 Έτος εισαγωγής (1) Συνολικός αριθμός εισαχθέντων (1) Αποφοιτήσαντες Διάρκεια Σπουδών (σε έτη) Κ (2) Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Μέση Διάρκεια Σπουδών Μη αποφοιτήσαντες σε χρόνο μεγαλύτερο του 2Κ Συνολικό ποσοστό αποφοιτησάντων (σε χρόνο έως διπλάσιο του Κανονικού (Κ)) (4) Ποσοστιαία αναλογία Συνολικό ποσοστό μη αποφοιτησάντων (σε χρόνο διπλάσιο του Κανονικού (Κ) #NUM! 161 0,00% 100,00% , ,68% 95,09% , ,72% 53,28% , ,60% 25,40% , ,09% 14,91% , ,24% 7,76% , ,40% 6,60% Επεξήγηση: Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα. (αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη τότε η μέγιστη διάρκεια είναι 2Κ = 8 έτη, τότε Κ=4 έτη, ενώ αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 6 έτη τότε η μέγιστη διάρκεια είναι Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Σημείωση: παρακολουθείται η πορεία του εισερχομένου το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με την αποφοίτησή του. 1 Αντιγράψτε από την τελευταία στήλη του Πίνακα 4 2 Σε αυτήν τις επόμενες 6 στήλες σημειώστε για κάθε έτος τον αριθμό των αποφοιτησάντων. Το άθροισμα των αριθμών αυτών, μαζί με τον αριθμό των φοιτητών που δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει (της μεθεπόμενης στήλης) πρέπει να είναι ίσο με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων κάθε έτους (της στήλης 2). 3 Τα ακαδημαϊκά τμήματα πλην της Ιατρικής δεν συμπληρώνουν τις στήλες Κ+5 Κ+6. Οι υπόλοιποι φοιτητές δηλώνονται στην στήλη 10 (μη αποφοιτήσαντες σε χρόνο διπλάσιο του κανονικού) 4 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2) 5 Εδώ αναγράφεται το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα έτη των επόμενων στηλών προσαρμόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω

37 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 37 Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κατανομή Βαθμού Πτυχίου (αριθμός φοιτητών % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Έτος Συνολικός αριθμός Μέσος όρος Βαθμολογίας αποφοίτησης αποφοιτησάντων (στο σύνολο των απόφοιτων) ,00% 6 5,26% 85 74,56% 23 20,18% ,00% 5 4,81% 80 76,92% 19 18,27% 7, ,00% 4 3,33% 91 75,83% 24 20,00% ,00% 4 4,12% 71 73,20% 13 13,40% 7, ,59% 6 6,12% 57 58,16% 6 6,12% 6, ,00% 5 5,21% 80 83,33% 11 11,46% 7, ,00% 4 3,42% 99 84,62% 14 11,97% 7,91 Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]

38 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 38 Πίνακας 7. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [1] Τίτλος ΜΠΣ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α/Α Μάθημα (2) Κωδ. Ιστότοπ μαθήματ ος ος Σελίδα Οδηγού Σπουδώ ν(4) Υπεύθυν ος Διδάσκο ντες (ονοματ επώνυμο βαθμίδα ) α) Διδάσκον τες εκτός ΠΜΣ (ονοματε πώνυμο ίδρυμα) Διαλέξει ς (Δ), Φροντισ τήριο (Φ), Εργαστή ριο (Ε), Σεμινάρι ο (Σ) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθη κε; (χειμεαρ) (5) φοιτητών του ΠΜΣ που ενεγράφη σαν στο μάθημα αλλοδαπ ών φοιτητώ ν του ΠΜΣ που ενεγρά φησαν στο μάθημα Διδασκα λία σε ξένη γλώσσα (Ναι/Όχι ) Αρ.Φοιτητ ών που συμμετείχα ν στις εξετάσεις Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική επαναληπτική εξεταστική Αξιολογήθ ηκε από τους φοιτητές; (6) 1 Eφαρμογές Πληροφορικής στην Προσχολική Εκπαίδευση ΜΠΛ Νικόλαος Ζαράνης Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Δ Χειμερινό 9 Όχι Θέατρο Εκπαίδευση ΜΦΙ 101 www. Ανδρέας Φουντουλάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Δ Χειμερινό 9 Όχι Αναλυτικά προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΜΠΑ 121 www. Βασίλειος Οικονομίδης Επίκουρος Καθηγητής Δ Εαρινό 9 Όχι Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Προχωρημένου επιπέδου ΜΠΑ 102 www. Γεώργιος Μανωλίτσης Επίκουρος Καθηγητής Δ Χειμερινό 10 Όχι Εφαρμογές της Σχολικής Ψυχολογίας στο Νηπιαγωγείο ΜΨΥ 111 www. Aναστάσιος Ματσόπουλος Δ Χειμερινό 10 Όχι Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα

39 στο Σχολείο Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Σελίδα 39 6 Ανάλυση Δεδομένων στην Εκπαιδευτική Στατιστική ΜΣΤ 101 www. Μιχάλης Λιναρδάκης Π.Δ. 407/80 Δ Εαρινό 10 Όχι Οικογένεια Διαδικασίες Αγωγής Ανάπτυξης των παιδιών σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο ΜΨΥ 112 www. Μάριος Πουρκός Καθηγητής Δ Εαρινό 10 Όχι 10 10

40 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 40 Πίνακας 8. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [2] Τίτλος ΜΠΣ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α/Α Μάθημα (2) Κωδικός μαθήματος Τύπος Ώρες μαθήματος( διδασκαλίας/ 3) εβδομάδα Περιλαμβάνο Διδ. μονάδες νται ώρες ECTS εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Πολλαπλή βιβλιογρα φία Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί Τυχόν προαπαιτού μενα μαθήματα (5) Χρήση εκπαιδ. μέσων Επάρκεια εκπαιδευτι κών μέσων (6) Τρόπος Εξέτασης ( Εξέταση, Πρόοδος, Ασκήσεις, κλπ. ή συνδυασμός των ανωτέρω) 1 Eφαρμογές Πληροφορικής στην Προσχολική Εκπαίδευση ΜΠΛ 101 Παράδοση 3 13 Ναι 3 ο Ναι Ναι 2 Θέατρο Εκπαίδευση ΜΦΙ 101 Παράδοση 3 13 Ναι 3 ο Ναι Ναι 3 Αναλυτικά προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης 4 Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Προχωρημένου επιπέδου 5 Εφαρμογές της Σχολικής Ψυχολογίας στο Νηπιαγωγείο στο Σχολείο 6 Ανάλυση Δεδομένων στην Εκπαιδευτική Στατιστική 7 Οικογένεια Διαδικασίες Αγωγής Ανάπτυξης των παιδιών σε ένα ΜΠΑ 121 Παράδοση 3 13 Ναι 4 ο Ναι Ναι ΜΠΑ 102 Παράδοση 3 17 Ναι 1 ο Ναι Ναι ΜΨΥ 111 Παράδοση 3 13 Ναι 1ο Ναι Ναι ΜΣΤ 101 Παράδοση 3 17 Ναι 2ο Ναι Ναι ΜΨΥ 112 Παράδοση 3 13 Ναι 2ο Ναι Ναι 2 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.

41 μεταβαλλόμενο κόσμο Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 41

42 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 42 Πίνακας 9. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών γενικά στοιχεία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πότε έγινε η τελευταία αναμόρφωση Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου Συνολικός αριθμός μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος (ECTS) Υποχρεωτικών Μαθημάτων Συνολικός Μαθημάτων Επιλογής (Υποχρεωτικώς ΕπιλεγόμεναΥΕ Ελεύθερες ΕπιλογέςΕΕ) Πόσα από τα Μαθήματα Επιλογής προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα; Για πόσα από τα μαθήματα συγκεντρώνονται ερωτηματολόγια φοιτητών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Α

43 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 43 Πίνακας 10. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) [3] Τίτλος ΜΠΣ: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα» Έτος εισαγωγής Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Παρακαλούμε αν δεν υπάρχουν στοιχεία λόγω μη λειτουργίας του ΠΜΣ σε κάποιο έτος αναφοράς συμπληρώστε με Χ το κελί, αν δεν υπάρχουν στοιχεία λόγω μη τήρησης σχετικού αρχείου αφήστε το κελί κενό, αν δεν υπάρχει αριθμός συμπληρώστε το κελί με (παύλα) Τα στοιχεία στον πίνακα 10 ζητούνταιγια τα τελευταία 5 ακαδημαϊκά έτης , , , , Αν υπάρχουν στοιχεία για τα προηγούμενα έτη τα συμπληρώνετε. 3 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.

44 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 44 Πίνακας 11. Κατανομή βαθμολογίας μέσος βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [ 4 ] Τίτλος: «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης» Κατανομή Βαθμού Πτυχίου (αριθμός φοιτητών % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Έτος Συνολικός αριθμός Μέσος όρος Βαθμολογίας αποφοίτησης αποφοιτησάντων (στο σύνολο των απόφοιτων) ,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 100,00% 9, ,00% 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% 7, ,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 8, ,00% 0 0,00% 2 33,33% 4 66,67% 8, ,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 8, ,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 8,29 Επεξήγηση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. Παρακαλούμε: αν δεν υπάρχουν στοιχεία λόγω μη τήρησης σχετικού αρχείου αφήστε το κελί κενό, αν δεν υπάρχει αριθμός συμπληρώστε το κελί με (παύλα) 4 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

45 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 45 Πίνακας 12. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Έτος εισαγωγής Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 1 3 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων Παρακαλούμε: αν δεν υπάρχουν στοιχεία λόγω μη λειτουργίας αντίστοιχου προγράμματος σε κάποιο έτος αναφοράς συμπληρώστε με Χ το κελί, αν δεν υπάρχουν στοιχεία λόγω μη τήρησης σχετικού αρχείου αφήστε το κελί κενό, αν δεν υπάρχει αριθμός συμπληρώστε το κελί με (παύλα) Τα στοιχεία στον πίνακα 12 ζητούνταιγια τα τελευταία 5 ακαδημαϊκά έτης , , , , Αν υπάρχουν στοιχεία για τα προηγούμενα έτη τα συμπληρώνετε

Τύπος (5)μαθ ήματο ς. Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Πιστω τικές μονάδ ες ECTS. 3 3 Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΑΓΓΝ 100

Τύπος (5)μαθ ήματο ς. Περιλαμβάνον ται ώρες εργαστηρίου, άσκησης ή φροντιστηρίο υ (4) Πιστω τικές μονάδ ες ECTS. 3 3 Υ Παράδοση ΝΑΙ 2 ΑΓΓΝ 100 Στοιχεία δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Σελίδα 1 Πίνακας 1. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - χαρακτηριστικά στοιχεία μαθημάτων Α/ Α Μάθημα (1) Κωδικός μαθήματο ς Σελίδα οδηγού σπουδώ ν (2) Ιστότ οπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Συντομογραφία: Προ. = Προαπαιτούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ΥΚΟ) Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Χειμερινό ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6.10.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μανωλίτσης Δ7 ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι ΕΠΑ 701: (ΜΟΥ 100) Μουσική και ρυθμική. αγωγή νηπίων Ι (β τμήμα)

Γ. Μανωλίτσης Δ7 ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι ΕΠΑ 701: (ΜΟΥ 100) Μουσική και ρυθμική. αγωγή νηπίων Ι (β τμήμα) Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 8:30-11:30 ΕΠΑ 207 (ΙΣΤ 106) Η Ιστορία στην

Διαβάστε περισσότερα

14:30-17:30 ΜΟΥ 100: Μουσική και ρυθμική αγωγή Σ. Ζερβουδάκης Αίθουσα Μουσικής. νηπίων Ι (α τμήμα) ΠΑΙ 155: Συγκριτική Προσχολική

14:30-17:30 ΜΟΥ 100: Μουσική και ρυθμική αγωγή Σ. Ζερβουδάκης Αίθουσα Μουσικής. νηπίων Ι (α τμήμα) ΠΑΙ 155: Συγκριτική Προσχολική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δευτέρα 8:30-11:30 ΣΠΕ 404: Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Ακαδημαϊκού έτους

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Ακαδημαϊκού έτους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 Ρέθυμνο 2012-1 - Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών της Αγωγής οδηγός σπουδών Γραμματέας Τμήματος: Ευγενία Μυλωνά, Τηλ. 28310-77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Οργάνωση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 PEΘYMNO 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ευφημία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π. TE&TYΠαν/μιου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων- ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 535 ης / ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 535 ης / ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 74 100 ΡΕΘΥΜΝΟ - ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 28310-77650 * FAX: 28310-77654 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 612/24.11.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1 Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 0 Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος 2010 11

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* Α.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ας ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Φλώρινα, 2016 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, ικανούς να προάγουν τις παιδαγωγικές επιστήμες και να συμβάλλουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610969700-03 Telefax: 2610 969780 E-mail: secptde@upatras.gr ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ευφημία Τάφα, τηλ.: 28310-77653 Γραμματέας: Ευγενία Μυλωνά, τηλ. 28310 77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Διοικητικό Προσωπικό: Σοφία Σαμψών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013-14 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της Εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική. Σημείωση: Προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν

Προσχολική Παιδαγωγική. Σημείωση: Προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 455/11.5.011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πρόεδρος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μανωλίτσης, τηλ.: 28310-77653 Αναπληρωτής του Προέδρου: Αναπληρωτής Καθηγητής Κυριάκος Σταυριανός, τηλ.: 28310-77673 Γραμματέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ AKA Δ. ETOYΣ... 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πρόεδρος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μανωλίτσης, τηλ.: 28310-77653 Γραμματέας: Ευγενία Μυλωνά, τηλ. 28310 77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Διοικητικό Προσωπικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-15 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους

πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πρόγραμμα σπουδών ακαδ 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές/ τριες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν από την ενότητα της Παιδαγωγικής: 15 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΡΟΦΟΥ Σ ΧΟΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 969700-05, Telefax: 2610 969780-969705 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ. ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) . Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015 2016 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Χειμερινό εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 24.02.2014 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 06.06.2014 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚ ΑΓΩΓ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ΧΟΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη Δευτέρα 8/6/15 11.00-13.00 12.00-14.00 10.00-11.00 9.00-12.00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας 118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 04.09.2017 Δευτέρα Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων Κατηγορία (ΠΣ ) ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4

Διδάσκων Κατηγορία (ΠΣ ) ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4 Τίτλ ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4 ΠΝΕ402 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Αποστολόπουλ Χαράλαμπ Επιλογής 1 4 ΠΝΕ129 Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα που προσφέρονται και στις τρεις Κατευθύνσεις. (Δεν περιλαμβάνονται μαθήματα ΥΕ που προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα