Αρ. Απόφασης: 93/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης: 93/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος Τηλ.: , FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. Απόφασης: 93/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7767/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της από τακτικής Συνεδρίασης Νο. 15/2013 του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία συζητήθηκε το παρακάτω μοναδικό θέμα: ΘΕΜΑ: «Ψήφιση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2013, βάσει της αριθ. 45/2013 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» (επανεισαγωγή). Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7318/ έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 15/2013) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ο Γραμματέας : ΗΛΙΑΣ ΤΑΦΑΣ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου). 1

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 3. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 21. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 23. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 30. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 31.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 26 παρόντες και 7 απόντες, ως ακολούθως: ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΠΟΝΤΕΣ Κότσιρας Παύλος Μπόβος Χαράλαμπος Παϊδας Αδαμάντιος Χατζηδάκη Μαρία Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη Γεωργαμλής Λύσσανδρος Τάφας Ηλίας Πλάτανος Ελευθέριος Κουτσάκης Μιχαήλ Βαλασσάς Βεργής Παπανικολάου Νικόλαος Πολίτης Σταύρος Παπακώστας Γεώργιος Χωρινός Ζαχαρίας Καραβίας Γεώργιος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος Τομπούλογλου Ιωάννης Γραμμένος Σπυρίδων Κοσκολέτος Σωτήριος 2

3 Κοπελούσος Χρήστος Κόντος Σταύρος Κοσμά Σταυρούλα Γκούμα Δανάη-Εύα Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος Γρετζελιάς Παντελής Κανταρέλης Δημήτριος Παπανίκα Αικατερίνη Νικολόπουλος Φώτης Παπαλουκά Ευτυχία Λαζαρίδης Πέτρος Δημακόπουλος Χρήστος Αγαγιώτου Βασιλική Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Δερμανούτσου, ενώ ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιμιλία Σταθούλια. Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 14 ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 5 ου θέματος αυτής. Αποσύρθηκαν το 6 ο, 9 ο και 11 ο θέμα της Η.Δ.. Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : Η κα Α.Παπανίκα προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί του 1 ου θέματος της.η.δ. (στην οποία και έλαβε μέρος) και απεχώρησε από την Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και ψηφοφορία επί του 14 ου θέματος της Η.Δ.. Οι κ.κ. Α.Παΐδας, Π.Κότσιρας και Δ.Κανταρέλης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2 ου θέματος της Η.Δ., ενώ ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του ανωτέρω θέματος της Η.Δ.. Η κα Ε.Παπαλουκά αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 5 ου θέματος της Η.Δ.. Η κα Δ.Ε.Γκούμα και ο κ. Π.Λαζαρίδης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 14 ου θέματος της Η.Δ.. 3

4 Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αποχώρησε από την Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 7 ου θέματος της Η.Δ.. Απουσίες : Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 2 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης του μοναδικού θέματος της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε αυτό. 2 ο ΘΕΜΑ Η.Δ. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ αριθμ. πρωτ. 7063/ έγγραφο του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την υπ αρ. 45/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Κυρία Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σας διαβιβάζουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 και της αριθ. 7261/ (ΦΕΚ 450/ τεύχος β ), Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών την αριθ. 45/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ληφθείσα κατά την Συνεδρίαση της 27/5/2013 που αφορά «Κατάρτιση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2013» και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 4

5 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 14/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2013». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 27 του μήνα Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. 6877/13/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαμάντιος και 6) Τάφας Ηλίας, μέλη ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης Σταύρος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7011/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών επί του θέματος: ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ο.Π.Δ

6 Κύριε Πρόεδρε, Με την αριθ. 7261/ (ΦΕΚ 450/ τεύχος β ), Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίστηκα τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω απόφαση λοιπόν, το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα του ΟΤΑ και του κάθε νομικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ. Το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ακολουθεί τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και τροποποίησης αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατόπιν αυτού, προσαρτάται στο ΟΠΔ σύμφωνα με όσα ορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, καθώς και ηλεκτρονικά στη μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους κατά τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου, τότε ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση από την αρμόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α)την πληρότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στο ΟΠΔ σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β)την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ)την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, δ)την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ε)την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. Επίσης στο άρθρο 8 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, ορίζεται ότι ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, είναι δυνατό το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά τον ΟΤΑ να ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και να υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή εντός 20 ημερών από το χρόνο έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης ή από το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης (σε περίπτωση που αυτά ήδη έχουν εγκριθεί), χωριστά από το τμήμα αυτού που αφορά τα νομικά πρόσωπα του ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στο Παρατηρητήριο πρώτα το τμήμα που αφορά τον ΟΤΑ, και στη συνέχεια, ενοποιεί και το δεύτερο τμήμα αυτού, αποστέλλοντας εκ νέου το ολοκληρωμένο ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο. Επίσης, για το έτος 2013 οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΟΠΔ, μαζί με τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οφείλουν κατ ελάχιστον να υποβάλλουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα1 του Παραρτήματος και το Τεχνικό τους Πρόγραμμα. Το Παρατηρητήριο μπορεί, αν κρίνει απαραίτητο να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία. 6

7 Κατόπιν όλων των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σχέδιο του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2013, όπως αυτό συντάχθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις των προαναφερόμενων φορέων και παρακαλούμε αφού καταρτίσετε αυτό, το υποβάλλετε προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο για την ψήφισή του. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 14/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του Ν. 4111/2013 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 7261/ (ΦΕΚ 450/ τεύχος β ), Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2013, όπως αυτό συνοδεύει την παρούσα και το υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2013 Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Γ.Καραβίας εισηγήθηκε το θέμα, αναφερόμενος στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, με βάση τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 και σε σχέση με το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας. Ο κ. Χ.Τομπούλογλου αναφέρθηκε στο εκπρόθεσμο της εισαγωγής του θέματος, στο ότι αυτό λανθασμένα λαμβάνει υπόψη τον Ο.Ε.Υ. του πρώην Δ.Ν.Φ. και θέτει πολύ χαμηλούς στόχους, ιδιαίτερα στις οικονομικές υπηρεσίες, ζητώντας να επανασυνταχθεί το Ο.Π.Δ. με βάση τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Η κα Δ.Ε.Γκούμα ανέλυσε την εφαρμογή του Πλαισίου στην Τοπ. Αυτοδιοίκηση, μίλησε για μείωση των πόρων, για τον «Καλλικράτη», για τα αντιλαϊκά μέτρα του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου και για τις προωθούμενες περικοπές μισθών και απολύσεις εργαζομένων. Επίσης ο κ. Κ.Α.Μάλλιος μίλησε για ποδηγέτηση της Τ.Α., για τα δεινά που απειλεί να φέρει στο Δήμο η πιθανή ένταξή του σε πρόγραμμα εξυγίανσης (αυστηρός έλεγχος δαπανών, αύξηση δημοτικών τελών, μετακινήσεις και διαθεσιμότητα υπαλλήλων), θεωρώντας επίσης ελλειμματικό τον προϋπολογισμό του Δήμου και υπογραμμίζοντας την έλλειψη στο στρατηγικό σχεδιασμό σημαντικών θεμάτων, όπως η MAVA, η BRITANNIA, το άλσος Ν.Φ. κλπ. 7

8 Ο κ. Π.Γρετζελιάς ζήτησε στοιχεία εσόδων-εξόδων ανά μήνα για το τρέχον έτος. Ο κ. Χ.Τομπούλογλου υποστήριξε ότι υπάρχει επιβάρυνση του Δήμου από τους χαμηλούς στόχους, κυρίως σε Έσοδα, Δημ. Αστυνομία και Καθαριότητα. Απαντώντας η κα Δήμαρχος υπενθύμισε ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός, τα οποία έχουν ψηφισθεί από το Δ.Σ., απεικονίζονται στο Ο.Π.Δ., το οποίο μπορεί βάσει του Νόμου να αναθεωρηθεί μέχρι 30/6/2013. Ο ειδικός συνεργάτης κ. Γ.Σαραντόπουλος έδωσε στοιχεία εσόδων-εξόδων για το Α τρίμηνο 2013, τις ανεξόφλητες οφειλές και την οικονομική αποτύπωση του Ε.Π.. Ο κ. Χ.Τομπούλογλου υπογράμμισε την βραδεία ενταλματοποίηση των ληξιπρόθεμων οφειλών, καθυστέρηση που η κα Δήμαρχος ενημέρωσε ότι οφείλεται στην κωλυσιεργία προσκόμισης των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους. Στη συνέχεια της συζήτησης ο κ. Π.Λαζαρίδης υποστήριξε ότι το θέμα είναι επείγον και πρέπει να προχωρήσουν πολύ γρήγορα οι σχετικές διαδικασίες. Ο κ. Χ.Κοπελούσος αναγνώρισε τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται από την Οικ. Υπηρεσία του Δήμου, τόνισε όμως ότι πρέπει να επισπευσθούν οι σχετικές ενέργειες. Ο κ. Σ.Κοσκολέτος εστίασε στη φιλοσοφία του θέματος (γενικότερο πλάνο Δήμου, στόχοι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ευκαιρία για ποιότητα ζωής), αναφερόμενος επίσης σε απόκρυψη από τη Διοίκηση Κ.Υ.Α. περί κυρώσεων και στην μη ανάρτηση στο «Διαύγεια» των πινάκων του Ο.Π.Δ. που συνοδεύουν την απόφαση της Ο.Ε.. Ο κ. Σ.Γραμμένος μίλησε για τον Ο.Ε.Υ. του ενιαίου Δήμου που δεν λήφθηκε υπόψη, το Ε.Π.Δ. και για ετήσιους στόχους σε λάθος βάση. Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη υπογράμμισε το εκπρόθεσμο του θέματος, τα λάθη στο Ε.Π.Δ. και για ανυπόγραφους πίνακες στρατηγικού σχεδιασμού. Επανερχόμενος ο κ. Χ.Κοπελούσος χαρακτήρισε αστήρικτη την πρόταση της Διοίκησης, ανέφικτους τους τεθέντες στόχους και έκανε επιμέρους παρατηρήσεις για τη χρήση Ο κ. Μ.Κουτσάκης πήρε το λόγο, υπερασπιζόμενος το Ο.Π.Δ. και τους στόχους που αυτό θέτει. Ο κ. Σ.Κόντος ενέμεινε στην φιλοσοφία του Ο.Π.Δ., το οποίο χαρακτήρισε οδικό χάρτη για την πόλη, εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία επιχειρημάτων και ουσίας κατά τη συζήτηση και δήλωσε ότι καταψηφίζει, θεωρώντας ότι η εισήγηση κινείται σε λάθος βάση. Ακολούθως ο κ. Π.Γρετζελιάς μίλησε για ελλειμματικό Δήμο που αποτελεί όμως την μεγαλύτερη από πλευράς προσωπικού και οικονομικών δεδομένων επιχείρηση στην πόλη και είπε ότι δεν ψηφίζει το Ο.Π.Δ., καταλογίζοντας ταυτόχρονα βαριές ευθύνες στη Διοίκηση. Επανερχόμενος ο κ. Κ.Α.Μάλλιος χαρακτήρισε ανύπαρκτο το προταθέν Ο.Π.Δ., δεν θεωρεί το Δήμο επιχείρηση που πρέπει να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, μιλώντας επίσης για αντισυνταγματικότητα του παρατηρητηρίου. Δευτερολογώντας ο κ. Χ.Τομπούλογλου δήλωσε ότι θεωρεί κορυφαίο το ζήτημα του Ο.Π.Δ., κρίνοντας παράλληλα ως ορθές τις απόψεις των δημοτικών παρατάξεων της Αριστεράς και χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που οδηγούν σε θανάσιμο εναγκαλισμό της Τοπ. Αυτοδιοίκησης. Από πλευράς Διοίκησης η κα Δήμαρχος επεσήμανε την απουσία κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων από πλευράς της αντιπολίτευσης και τις προσπάθειες που έχει κάνει η Διοίκηση, τονίζοντας ότι δεν δέχεται αστήρικτες κατηγορίες και προσβολές. Κλείνοντας τη συζήτηση ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Γ.Καραβίας καυτηρίασε την απουσία της μειοψηφίας στη σχετική Συνεδρίαση της Ο.Ε., την αντικειμενική αδυναμία σύνταξης πενταετούς προγράμματος με τις συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο και την ανάγκη στήριξης της Υπηρεσίας μέσω της ψήφισης του Ο.Π.Δ.. 8

9 Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. Υπέρ του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, Γ,Παπακώστας και Γ.Καραβίας, (σύνολο 8). Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ., Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Σ.Γραμμένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, Σ.Κοσμά, Δ.Ε.Γκούμα, Κ.Α.Μάλλιος, Π.Γρετζελιάς, Δ.Κανταρέλης, Α.Παπανίκα, Φ.Νικολόπουλος, Ε.Παπαλουκά, Π.Λαζαρίδης Χ.Δημακόπουλος, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 17). Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα μέσω της αριθ. 45/2013 απόφασης Οικ. Επιτροπής εισήγηση για το Ο.Π.Δ. του Δήμου έτους 2013, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και: τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 και της αριθ. 7261/ (ΦΕΚ 450/ τεύχος β ), Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών τις διατάξεις της Α.Π. 5/14065/ διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 ΥΠΕΡ - 17 ΚΑΤΑ ) Απορρίπτει την υποβληθείσα με την αριθ. 45/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής εισήγηση για την ψήφιση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2013 στο σύνολό της. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου, όσο και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2013. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 9

10 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑΦΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κότσιρας Παύλος Παϊδας Αδαμάντιος Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη Κουτσάκης Μιχαήλ Παπανικολάου Νικόλαος Καραβίας Γεώργιος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος Γραμμένος Σπυρίδων Κοσκολέτος Σωτήριος Κοπελούσος Χρήστος Κόντος Σταύρος Κοσμά Σταυρούλα Γκούμα Δανάη-Εύα Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος Γρετζελιάς Παντελής Κανταρέλης Δημήτριος Παπανίκα Αικατερίνη Νικολόπουλος Φώτης Παπαλουκά Ευτυχία Λαζαρίδης Πέτρος Δημακόπουλος Χρήστος Αγαγιώτου Βασιλική Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Αβραμίκου Αναστασία 10

11 Εσωτερική Διανομή : - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Οικ.Επιτροπής - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού - Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου - Δ/νση Κ.Ε.Π. - Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Ανάπτυξης και Πληροφορικής - Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων - Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας - Γραφείο Γεν. Γραμματέα - Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου - Τμήμα Ταμείου Συν.: - Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους

12 12 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως βασικό της στόχο την προαγωγή της Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Οικονομικής Προόδου στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συνεπώς, το όραμά μας για τη σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση διατυπώνεται ως εξής: Οραματιζόμαστε μια δυναμική και συνεκτική κοινωνία των πολιτών, του πλουραλισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής, Άξονας 2:Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός, Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση, Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου Άξονας 1 : Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής, Άξονας Μέτρο 1.1. : Οικιστικό Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Κωδ. Στόχος Δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Ενοποίηση των οικονομικών κέντρων των δυο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας Δημιουργία ποδηλατοδρόμων Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων Ανάπλαση παραρεμάτιων περιοχών Υπογειοποίηση Ηλεκτρικών Πυλώνων Ανακατασκευή πεζοδρομίων/ ασφαλτόστρωση δρόμων Μέτρο 1.2.: Κυκλοφορία - Στάθμευση - Συγκοινωνία Κωδ Εφαρμογή προτάσεων κυκλοφοριακής μελέτης Δημιουργία χώρων στάθμευσης Αύξηση χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Υπογειοποίηση οδού Αχαρνών Στόχος Αλλαγή διαμόρφωσης κόμβου «ΒΛΑΧΟΥ» στα σύνορα με δήμους Μεταμόρφωσης και Νέας Ιωνίας Ολοκλήρωση οδοσήμανσης και στις δύο πόλεις Σύνταξη μελέτης για τη βελτίωση πρόσβασης οχημάτων από Ν.Ε.Ο.Α.Λ. προς Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Αξιοποίηση χώρων παράπλευρα Ν.Ε.Ο.Α.Λ. στο ύψος «ΑΥΡΑ»-Π.Κ.Α. Μέτρο 1.3.: Αποχέτευση - Αντιπλημμυρική προστασία Κωδ. Στόχος Σημειακές επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Κατασκευή αγωγών ομβρίων στις περιοχές Νησίδας - Τουραλή οδού Σκρα- οδούς Τρυπιά και Εθνικής Αντιστάσεως.

14 Μέτρο 1.4.: Καθαριότητα & Διαχείριση Απορριμμάτων Κωδ. Στόχος Μετεγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Επέκταση δικτύου υπογείων κάδων απορριμμάτων Επέκταση δικτύου ανακύκλωσης Επέκταση δικτύου ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών Διαχείριση στόλου οχημάτων καθαριότητας Οργάνωση ομάδων καθαριότητας Χαρτογράφηση κάδων Υλοποίηση/επέκταση της μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του ηλεκτροφωτισμού Κανονισμός καθαριότητας Μεταφορά υπηρεσιών καθαριότητας/ Πρασίνου Μέτρο 1.5.: Άλσος - Ελεύθεροι Χώροι - Πράσινη Ζωή στην πόλη Κωδ Διαμόρφωση παρτεριών λεωφόρου Δεκελείας Αγορά οικοπέδων Ενίσχυση πυρασφάλειας Άλσους Στόχος Μέτρο 1.6.: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Κωδ. Στόχος Αλλαγή κανονισμού νεκροταφείου Ανάπλαση εσωτερικού/εξωτερικού χώρου εισόδου Ανακατασκευή και επέκταση του συστήματος υδροδότησης του Νεκροταφείου Αντιστήριξη πρανών Κηφισού Μέτρο 1.7.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Κωδ. Στόχος Αξιοποίηση βιομάζας και υιοθέτηση ενεργειακών καλλιέργειων Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ανάπτυξη της κομποστοποίησης Πρόγραμμα φροντίδας με την «υιοθέτηση» δέντρων, πλατειών και πάρκων από μαθητές, συλλόγους και φορείς Ανάπτυξη «πράσινων ταρατσών» Πάρκο Φιλοζωικών δραστηριοτήτων Ανακύκλωση Χρησιμοποιούμενων Μαγειρικών Λαδιών Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός Μέτρο 2.1: ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Κωδ. Στόχος Επαναλειτουργία δημοτικών ιατρείων Προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

15 Κοινωνικό Φαρμακείο Ολοκλήρωση ανέγερσης Κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Χαλκηδόνα Ανέγερση κτηρίου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια Διατήρηση και ενίσχυση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Δημιουργία υποστηρικτικών δομών στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. Μέτρο 2.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ Κωδ. Στόχος Ίδρυση «Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Εργασίας», Γραφείου Διασύνδεσης με την τοπική αγορά εργασίας και Δημιουργία Μητρώου Ανέργων Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Μέτρο 2.3:ΠΑΙΔΕΙΑ - ΝΕΟΛΑΙΑ Κωδ. Στόχος Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας Απαλλοτρίωση οικοπέδων για ανέγερση παιδικών σταθμών Μέτρο 2.4: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Κωδ. Στόχος Απαλλοτρίωση οικοπέδου πλησίον 7ου νηπιαγωγείου και 7ου δημοτικού Νέας Φιλαδελφείας Αγορά οικοπέδου επί της ΠΕΤΑΛΑ στη Νέα Χαλκηδόνα Διερεύνηση αγοράς οικοπέδων για δημιουργία νέων χώρων άθλησης Μέτρο 2.5: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κωδ. Στόχος Δημιουργία Δημοτικής βιβλιοθήκης στη Νέα Χαλκηδόνα Μέτρο 2.6:ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Κωδ. Στόχος Οργάνωση ομάδων καθαριότητας Δημιουργία Γραφείου Εθελοντισμού Λειτουργία Κοινωνικού φροντιστηρίου Λειτουργία Φροντιστηρίων Κοινωνικής αλληλεγγύης Λειτουργία Ιατρείων Κοινωνικής αλληλέγγύης Ίδρυση τράπεζας χρόνου Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση Μέτρο 3.1: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κωδ. Στόχος Εκμετάλλευση χώρου πρώην Στρατιωτικού εργοστασίου Ανταποδοτική ανακύκλωση Σύσταση γραφείου κοινωνικής ευθύνης

16 Άξονας 4 : : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου Μέτρο 4.1. : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κωδ. Στόχος Ηλεκτρονική σύνδεση υπηρεσιών Μέτρο 4.2.: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Κωδ. Στόχος Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου Επέκταση δημοτικού δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο Μέτρο 4.3.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κωδ Εκμετάλλευση της περιουσίας του Δήμου Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Στόχος

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας Μέτρο Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής, Άξονας Δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Ενοποίηση των οικονομικών κέντρων των δυο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας Δημιουργία ποδηλατοδρόμων Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων Ανάπλαση παραρεμάτιων περιοχών Υπογειοποίηση Ηλεκτρικών Πυλώνων Ανακατασκευή πεζοδρομίων/ ασφαλτόστρωση δρόμων Εφαρμογή προτάσεων κυκλοφοριακής μελέτης Δημιουργία χώρων στάθμευσης Αύξηση χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Υπογειοποίηση οδού Αχαρνών Αλλαγή διαμόρφωσης κόμβου «ΒΛΑΧΟΥ» στα σύνορα με δήμους Μεταμόρφωσης και Νέας Ιωνίας Ολοκλήρωση οδοσήμανσης και στις δύο πόλεις Σύνταξη μελέτης για τη βελτίωση πρόσβασης οχημάτων από Ν.Ε.Ο.Α.Λ. προς Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Αξιοποίηση χώρων παράπλευρα Ν.Ε.Ο.Α.Λ. στο ύψος «ΑΥΡΑ»-Π.Κ.Α Σημειακές επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Κατασκευή αγωγών ομβρίων στις περιοχές Νησίδας - Τουραλή οδού Σκρα- οδούς Τρυπιά και Εθνικής Αντιστάσεως Μετεγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Επέκταση δικτύου υπογείων κάδων απορριμμάτων Επέκταση δικτύου ανακύκλωσης Επέκταση δικτύου ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών Διαχείριση στόλου οχημάτων καθαριότητας Οργάνωση ομάδων καθαριότητας Χαρτογράφηση κάδων

18 Υλοποίηση/επέκταση της μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του ηλεκτροφωτισμού Κανονισμός καθαριότητας Μεταφορά υπηρεσιών καθαριότητας/ Πρασίνου Διαμόρφωση παρτεριών λεωφόρου Δεκελείας Αγορά οικοπέδων Ενίσχυση πυρασφάλειας Άλσους Αλλαγή κανονισμού νεκροταφείου Ανάπλαση εσωτερικού/εξωτερικού χώρου εισόδου Ανακατασκευή και επέκταση του συστήματος υδροδότησης του Νεκροταφείου Αντιστήριξη πρανών Κηφισού Αξιοποίηση βιομάζας και υιοθέτηση ενεργειακών καλλιέργειων Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ανάπτυξη της κομποστοποίησης Πρόγραμμα φροντίδας με την «υιοθέτηση» δέντρων, πλατειών και πάρκων από μαθητές, συλλόγους και φορείς Ανάπτυξη «πράσινων ταρατσών» Πάρκο Φιλοζωικών δραστηριοτήτων Ανακύκλωση Χρησιμοποιούμενων Μαγειρικών Λαδιών 2 Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός Επαναλειτουργία δημοτικών ιατρείων Προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες Κοινωνικό Φαρμακείο Ολοκλήρωση ανέγερσης Κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Χαλκηδόνα Ανέγερση κτηρίου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια Διατήρηση και ενίσχυση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Δημιουργία υποστηρικτικών δομών στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η Ίδρυση «Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Εργασίας», Γραφείου Διασύνδεσης με την τοπική αγορά εργασίας και Δημιουργία Μητρώου Ανέργων Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας Απαλλοτρίωση οικοπέδων για ανέγερση παιδικών σταθμών Απαλλοτρίωση οικοπέδου πλησίον 7ου νηπιαγωγείου και 7ου δημοτικού Νέας Φιλαδελφείας

19 2.4.2 Αγορά οικοπέδου επί της ΠΕΤΑΛΑ στη Νέα Χαλκηδόνα Διερεύνηση αγοράς οικοπέδων για δημιουργία νέων χώρων άθλησης Δημιουργία Δημοτικής βιβλιοθήκης στη Νέα Χαλκηδόνα Οργάνωση ομάδων καθαριότητας Δημιουργία Γραφείου Εθελοντισμού Λειτουργία Κοινωνικού φροντιστηρίου Λειτουργία Φροντιστηρίων Κοινωνικής αλληλεγγύης Λειτουργία Ιατρείων Κοινωνικής αλληλέγγύης Ίδρυση τράπεζας χρόνου 3 Τοπική Οικονομία-Απασχόληση Εκμετάλλευση χώρου πρώην Στρατιωτικού εργοστασίου 4 Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου Ανταποδοτική ανακύκλωση Σύσταση γραφείου κοινωνικής ευθύνης Ηλεκτρονική σύνδεση υπηρεσιών Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου Επέκταση δημοτικού δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο Εκμετάλλευση της περιουσίας του Δήμου Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

20 Στόχος Δράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Ενοποίηση των οικονομικών κέντρων των δυο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας Δημιουργία ποδηλατοδρόμων Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων Ανάπλαση παραρεμάτιων περιοχών Υπογειοποίηση Ηλεκτρικών Πυλώνων Ανακατασκευή πεζοδρομίων/ ασφαλτόστρωση δρόμων Εφαρμογή προτάσεων κυκλοφοριακής μελέτης Δημιουργία χώρων στάθμευσης Αύξηση χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Υπογειοποίηση οδού Αχαρνών Αλλαγή διαμόρφωσης κόμβου «ΒΛΑΧΟΥ» στα σύνορα με δήμους Μεταμόρφωσης και Νέας Ιωνίας Ολοκλήρωση οδοσήμανσης και στις δύο πόλεις Σύνταξη μελέτης για τη βελτίωση πρόσβασης οχημάτων από Ν.Ε.Ο.Α.Λ. προς Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Αξιοποίηση χώρων παράπλευρα Ν.Ε.Ο.Α.Λ. στο ύψος «ΑΥΡΑ»-Π.Κ.Α Σημειακές επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Κατασκευή αγωγών ομβρίων στις περιοχές Νησίδας - Τουραλή οδού Σκρα- οδούς Τρυπιά και Εθνικής Αντιστάσεως Μετεγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Επέκταση δικτύου υπογείων κάδων απορριμμάτων Επέκταση δικτύου ανακύκλωσης Επέκταση δικτύου ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών Διαχείριση στόλου οχημάτων καθαριότητας Οργάνωση ομάδων καθαριότητας Χαρτογράφηση κάδων

21 Υλοποίηση/επέκταση της μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του ηλεκτροφωτισμού Κανονισμός καθαριότητας Μεταφορά υπηρεσιών καθαριότητας/ Πρασίνου Διαμόρφωση παρτεριών λεωφόρου Δεκελείας Αγορά οικοπέδων Ενίσχυση πυρασφάλειας Άλσους Αλλαγή κανονισμού νεκροταφείου Ανάπλαση εσωτερικού/εξωτερικού χώρου εισόδου Ανακατασκευή και επέκταση του συστήματος υδροδότησης του Νεκροταφείου Αντιστήριξη πρανών Κηφισού Αξιοποίηση βιομάζας και υιοθέτηση ενεργειακών καλλιέργειων Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ανάπτυξη της κομποστοποίησης Πρόγραμμα φροντίδας με την «υιοθέτηση» δέντρων, πλατειών και πάρκων από μαθητές, συλλόγους και φορείς Ανάπτυξη «πράσινων ταρατσών» Πάρκο Φιλοζωικών δραστηριοτήτων Ανακύκλωση Χρησιμοποιούμενων Μαγειρικών Λαδιών Επαναλειτουργία δημοτικών ιατρείων Προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες Κοινωνικό Φαρμακείο Ολοκλήρωση ανέγερσης Κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Χαλκηδόνα Ανέγερση κτηρίου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια Διατήρηση και ενίσχυση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Δημιουργία υποστηρικτικών δομών στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η Ίδρυση «Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Εργασίας», Γραφείου Διασύνδεσης με την τοπική αγορά εργασίας και Δημιουργία Μητρώου Ανέργων Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας Απαλλοτρίωση οικοπέδων για ανέγερση παιδικών σταθμών Απαλλοτρίωση οικοπέδου πλησίον 7ου νηπιαγωγείου και 7ου δημοτικού Νέας Φιλαδελφείας

22 2.4.2 Αγορά οικοπέδου επί της ΠΕΤΑΛΑ στη Νέα Χαλκηδόνα Διερεύνηση αγοράς οικοπέδων για δημιουργία νέων χώρων άθλησης Δημιουργία Δημοτικής βιβλιοθήκης στη Νέα Χαλκηδόνα Οργάνωση ομάδων καθαριότητας Δημιουργία Γραφείου Εθελοντισμού Λειτουργία Κοινωνικού φροντιστηρίου Λειτουργία Φροντιστηρίων Κοινωνικής αλληλεγγύης Λειτουργία Ιατρείων Κοινωνικής αλληλέγγύης Ίδρυση τράπεζας χρόνου Εκμετάλλευση χώρου πρώην Στρατιωτικού εργοστασίου Ανταποδοτική ανακύκλωση Σύσταση γραφείου κοινωνικής ευθύνης Ηλεκτρονική σύνδεση υπηρεσιών Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου Επέκταση δημοτικού δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο Εκμετάλλευση της περιουσίας του Δήμου Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

23 Νέα / Συνεχιζόμενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Αρμόδια Υπηρεσία με κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης με κωδ. Προϋπολογισμός Κατανομή Π/Υ στα έτη Πηγή χρηματοδότησης Συν. 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 1η 2η 3η

24

25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού μελετών - έργων και κατασκευών Αντικείμενο και αρμοδιότητες του γραφείου αυτού είναι ο Προγραμματισμός των έργων και μελετών σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, η σύνταξη του προγράμματος εκτελεστέων έργων, η σύνταξη του απολογισμού των Τεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου, υποβολή στοιχείων για τη σύνταξη τεχνικών δελτίων αιτημάτων χρηματοδότησης έργων, η παρακολούθηση του δικτύου οδοποιίας της πόλης, η παρακολούθηση των δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων) της πόλης και των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης (περιλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων), η παρακολούθηση των διαφόρων έργων που εκτελούνται στο Δήμο (εκτός οδοποιίας-αποχέτευσης), η παρακολούθηση των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων που εκτελούνται στο Δήμο. Απορρόφηση των εγγεγραμένων στον προυπολογισμό ποσών. Απορρόφηση του 100% των ποσών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Πολεοδομικών θεμάτων Εκπόνηση ρυμοτομικών σχεδίων, τροποποιήσεις, επεκτάσεις, εφαρμογές σχεδίου πόλης και όλες οι συναφείς εργασίες. Τοπογραφικές αποτυπώσεις, επιμέλεια σύνταξης πράξεων αναλογισμού, προσκυρώσεων, κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και παρακολούθηση της πορείας των παραπάνω. Η εκπόνηση, συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών βιωσιμότητας του παραδοσιακού οικισμού.έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος φορολογικών,διενέργεια αυτοψιών αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών, υγρασίων. Διεκπεραίωση διαδικασιών νομιμοποιησης αυθαιρέτων κατασκευών. Βεβαίωση του συνόλου των προστίμων. Ολοκλήρωση διαδικασιών προποποιήσεων εγκεκριμένου ρυμοτομικού. Προώθηση των διαδικασιών που αφορούν εγκρίσεις από άλλους φορείς (πράξεις αναλογισμού, τροποποιήσεων κλπ)

27 Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ α/α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Εμπλεκόμενοι φορείς Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Μετεγκατάσταση υπηρεσιών για μείωση δαπανών από ενοικια Διοικητική Τεχνική μέχρι 31/3/ , Ανοιχτή συζήτηση για επίλυση προβλήματος Ποδονίφτη. Τεχνική Γρ. Δημάρχου Όμοροι Δήμοι μέχρι 31/12/ Σημειακές- αστικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Αποπεράτωση και εκμετάλευση 4 διατηρητέου κτιρίου Μαραθώνος & Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Κρήτης 5 Ανακατασκευή πεζοδρομίων/ ασφαλτόστρωση δρόμων Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Ολοκλήρωση οδοσήμανσης και στις δύο πόλεις Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Σημειακές επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Διαχείριση στόλου οχημάτων καθαριότητας Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Ανάπλαση εσωτερικού/εξωτερικού χώρου εισόδου δημοτικού κοιμητηρίου Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Υπογειοποιήση καδών απορριμάτων στους Κ.Χ. Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Εκμετάλλευση χώρου πρώην Στρατιωτικού εργοστασίου Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Φ.Χ. Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Παρεμβάσεις με στόχο εξοικονόμηση ενέργειας Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,00

28 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ Α/Α Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνη ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ,00 2 ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 3 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Αμοιβές τεχνικών Προετοιμασία & υποστήριξη της υποβολής του φακέλου ,00 7 αίτησης του δήμου στο πρόγραμμα " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " (ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης & σχέδιο υλοποίησης) Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων 1.495,80 8 ενεργειακών δεδομένων...των ΟΣΔ&ΣΧΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓ/ΜΑ ''εξοικονομω'' Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500, Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δήμου Συντήρηση υαλοπινάκων κτιρίων Δήμου 500, Προμήθεια ανταλλακτικών κτιριακών εγκαταστάσεων 3.000, Συντήρηση-συμπλήρωση σιδηροκατασκευών κοινοχρήστων 5.000,00 13 χώρων Συντήρηση συντριβανιών δήμου , Προμήθεια αντλιών για τα αντλιοστάσια χαμηλών περιοχών 5.000, του Δήμου Συντήρηση διαγραμμίσεως οδών 5.000, Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων 5.000, Εργασίες συντήρησης φθορών οδικού δικτύου και 5.000, πεζοδρομίων Εργασίες συντήρησης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 5.000, Συντήρηση στηθαίων κιγκλιδωμάτων περιφράξεων, μπαρών 20 οδικού δικτύου Συντήρηση φρεατίων σχαρών μαντεμένων καπακιών δικτύου 21 υποδομής Προμήθεια υλικών περίφραξης για διάφορες περιοχές του , Δήμου Συντήρηση μηχανημάτων Τεχν. συνεργείου 3.000,00

29 Συντήρηση προγράμματος Η/Υ για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 24 Δήμου Συντήρηση πακέτου λογισμικού σύνταξης προϋπολογισμών 500,00 μελετών, κοστολόγησης και τευχών δημοπράτησης τεχνικών 25 έργων Συντήρηση προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης 26 ποιότητας βάσει του ΣΕΠ ΕΛΟΤ Καθαρισμός και συντήρηση δικτύου ομβρίων υδροσυλλογής , (Τεχν. Πρόγρ. Κατηγ. Συνεχιζόμενα α/α 8) Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου Χιλιομετρική Αποζημίωση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα Προμήθεια άλατος για το οδόστρωμα (Πολιτική προστασία) , Εργασίες, εκτυπώσεις σχεδίων, πινάκων - μελετών Τ. Υ Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 500, Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) 3.000, Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο) Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια υλικών για την λήψη μέτρων ασφαλείας Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα σχολικά κτίρια , Προμήθεια οικοδομικών υλικών , Προμήθεια μαρμάρων για συντηρήσεις μνημείων του δήμου , Προμήθεια χρωμάτων βαφής οδοστρωμάτων κ.λ.π , Προμήθεια υλικών προστασίας antigraffiti Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών , Προμήθεια ακρυλικών & πλαστικών χρωμάτων , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Δ.Τ.Υ , Προμήθεια μονωτικών υλικών , Προμήθεια υλικών σιδήρου ( δομικό πλέγμα, stiii κλπ ) , Προμήθεια ασφαλτικού υλικού , Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς , Προμήθεια ελαστικών για τα αυτοκίνητα 2.000, Προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανημάτων του Δήμου 500,00 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ

30 Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για συντριβάνια του δήμου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,63 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ α/α Κ.Α. προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμεν ες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί των οδών Τρικάλων, Μαραθώνος και Σεβαστείας στο ΟΤ297 στη δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας Απαλλοτρίωση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Χαλκηδόνας για ανέγερση Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού (Κέντρου Προσχολικής Αγωγής) Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί των οδών Λάρνακος 74 και Σερρών 6 στο 0.Τ.278 στη δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας για Απαλλοτρίωση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι ανέγερση Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθμού (Κέντρου Προσχολικής Αγωγής) Προμηθεια ανταλλακτικων-εξαρτηματων για τηλεφωνικα κεντρα Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 4 Προμηθεια ανταλλακτικων-εξαρτηματων ανελκυστηρων Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ανταλλακτικων-εξαρτηματων για συστηματα θερμανσης-κλιματισμου 3.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 6 Προμηθεια ανταλλακτικων-εξαρτηματων για υ/ς 5.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια & εγκατασταση ηλ/κων συστηματων συναγερμων σε διαφορα κτιρια 4.500,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι του δημου Γεωτεχνική προμελέτη για την ανέγερση ,35 Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι δημοτικού κτιρίου Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

31 Αποκατάσταση - διαμόρφωση βιομηχανικών 9 κτηρίων και περιβαλλοντος χώρου του πρώην στρατιωτικού εργοστασίου. Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 10 Συνδεση με φυσικο αεριο σχολικων δημοτικων κτιριων Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 11 Προμηθεια δαπεδου ασφαλειας για παιδικες χαρες-σχολεια ,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια οργανων παιδικων χαρων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Νέας ,11 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Φιλαδέλφειας Ενίσχυση - Αναδιαρυθμίσεις υπάρχοντος 15 διωρόφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερυγών Σχολικού συγκροτήματος 1ου Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας. Εργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο και 2ο Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Δημοτικό σχολείο Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας Κατασκευή Πράσινης Στέγης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας, 17 περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεμβάσεις στο 1ο & 2ο δημοτικό σχολείο και ,88 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ νηπιαγωγείο, στον παράδρομο της Ε.Ο. από την οδό Μιχ. Καραολή έως την οδό 18 Παπαφλέσσα Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Επέκταση δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ανταλλακτικων κτιριακων εγκαταστασεων 3.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 23 Προμηθεια υλικων περιφραξης για διαφορες περιοχες του δημου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 24 Προμηθεια οικοδομικων υλικων, πλακων, κρασπεδων κ.λ.π ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 25 Προμηθεια μαρμαρων για συντηρησεις μνημειων του δημου 7.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ

32 Προμηθεια υλικων διαγραμμισεων οδων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 27 Προμηθεια ακρυλικων & πλαστικων χρωματων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 28 Προμηθεια μονωτικων υλικων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 29 Προμηθεια υλικων σιδηρου (δομικο πλεγμα, stiii κ.λ.π.) ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ασφαλτικου υλικου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια υλικων σημανσης για οδους ,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια στήλων για την αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας με τη ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προμηθεια στηλων για την αναβαθμιση στασεων δημοτικης συγκοινωνιας δημου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ φιλαδελφειας-χαλκηδονος με τη χρηση 34 ανανεωσιμων Προμήθεια διαχωριστικών πηγων ενεργειας κ.λ.π. ειδών εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια στύλων για σήματα τροχαίας ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια υλικών επικοινωνίας (ασύρματοι, 36 ραδιοζεύξεις κλ.π.) για βελτίωση συνθηκών πρόληψης για αντιπυρική προστασία Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ δασικών εκτάσεων. Προμηθεια προστατευτικων μπαρων για ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι εισοδους κοινοχρηστων χωρων ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ 38 Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Διοίκησης ΑΜΕΑ Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 2.1 Παραμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους με στόχο την ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ εξοικονόμηση ενέργειας. 40 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φ ,94 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων ,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανάπλαση Τριγώνου Κοσμά Αιτωλού 1 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών Δήμου Φιλάδελφειας-Χαλκηδόνας ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Περιβ. & ακουστικές παρεμβάσεις σε εργ. κατοικ., πρότυπες βελτ. σε οδικές υποδομές 44 για πρόσβ. ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβ. για την εξοικ ,64 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ ενέργειας & βελτ. μικροκλίματος στον πεζοδρ. κατά μήκος Δεκελείας.

33 Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων υποδομών στο πλαίσιο του ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" 46 Τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων σε δημοτικά κτίρια Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Βιοκλιματική διαμόρφωση κοινοχρηστων χώρων Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Αποπεράτωση κατασκευής διατηρητέου κτιρίου Μαραθώνος & Κρήτης (τέως οικία Σοβατζόγλου) Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αναμόρφωση πλατείας Απαλοπούλου 1 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ 1.1 Ανάπλαση του κύριου οδικού άξονα για την 50 βέλτιστη διαχείριση κυκλοφορίας και ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΠΡΑΣΙΝΟ στάθμευσης στην περιοχή Γ' της ενότητας ΤΑΜΕΙΟ Φιλαδέλφειας. Υλοποίηση επεμβάσεων για την βέλτιστη κυκλοφορία και στάθμευση στην περιοχή Β' ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ενότητας Φιλαδέλφειας Υλοποίηση επεμβάσεων για την βέλτιστη κυκλοφορία και στάθμευση στην περιοχή 112. Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΠΡΑΣΙΝΟ Απομάχων ενότητας Φιλαδέλφειας. ΤΑΜΕΙΟ Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών Συντήρηση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ 1.2 Χρηματοοικονομικές αναλύσεις μελετών για την ωρίμανση έργων ΕΣΠΑ ,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1,2,3,4 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου για τις περιοχές παράπλευρα του Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι ρέματος Ποδονίφτη Τοπογραφικές αποτυπώσεις 4.728,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Υψομετρικές μελέτες - Τοπογραφικά διαγράμματα ,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1.1 Διερεύνηση προοπτικών & πιθανών λύσεων στην κατεύθυνση της μελλοντικής βιωσιμότητας των 4 συγκρ, εργ. κατοικιών Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1.1 τόσο σε πολεοδομικό όσο και σε κτιριολογικό επίπεδο 59 Μελέτη οργάνωσης, κυκλοφορίας και στάθμευσης ,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Προμηθεια ξυλων για παγκους ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 61 Προμηθεια υδραυλικων βανων πυροσβεσης ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια φρεατιων υδρευσης-αρδευσης 3.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια εξαρτηματων υδρευσης 5.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΓ-44Ρ 1.2.1

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 68/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 68/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 55/2013

Αρ. Απόφασης: 55/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 19/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 19/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 9 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 185/ 2011

Αρ. Απόφασης: 185/ 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 183/ 2011

Αρ. Απόφασης: 183/ 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 89/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 89/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1577. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση 8 μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού του Δήμου»

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1577. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση 8 μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 17/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1577 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 89/2014

Αρ. Απόφασης: 89/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 152/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7794 / 04.07.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αρ. Απόφασης: 152/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7794 / 04.07.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 3187/30.03.2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 3187/30.03.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 52/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3187/30.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2014

Αρ. Απόφασης: 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 8/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 656/16-1-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 8/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 656/16-1-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 76/ 2012

Αρ. Απόφασης: 76/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 22/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3440/19-3-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 22/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3440/19-3-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1885/2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1885/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 11/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1885/2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 134 / Αρ. Πρωτοκόλλου: 7640/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αρ. Απόφασης: 134 / Αρ. Πρωτοκόλλου: 7640/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 127/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13326/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 127/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13326/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 9903/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 130/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 9903/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 264/ 2011

Αρ. Απόφασης: 264/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 116/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8331 /

Αρ. Απόφασης: 116/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8331 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 239/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 239/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 19/2012

Αρ. Απόφασης: 19/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 246/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 343/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 246/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 343/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 216/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18143/

Αρ. Απόφασης: 216/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18143/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 136/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10572/

Αρ. Απόφασης: 136/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10572/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 104/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10955/28-5-2015

Αρ. Απόφασης: 104/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10955/28-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 128/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 128/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 101/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8590/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 101/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8590/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 174/2012

Αρ. Απόφασης: 174/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1884/2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1884/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 12/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1884/2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 173/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 173/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 5/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 692/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 5/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 692/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 111/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8518/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 111/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8518/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 141/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 141/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 151/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7793 / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αρ. Απόφασης: 151/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7793 / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 149/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15582/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 149/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15582/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τις προτεινόμενες θέσεις στον Α Π.Σ.Ν.Φ. και Α Π.Σ.Ν.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 50/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 50/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 254/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 494/ 16.1.2012

Αρ. Απόφασης: 254/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 494/ 16.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.: 213-2049034,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 140 / 2011

Αρ. Απόφασης: 140 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 5/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 653/

Αρ. Απόφασης: 5/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 653/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 51/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3181/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 51/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3181/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 172/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 172/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-3ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 96 / 2011

Αρ. Απόφασης: 96 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 47/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3565/25-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 47/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3565/25-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 208/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 208/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 222/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21047/3-12-2014

Αρ. Απόφασης: 222/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21047/3-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 184/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18335/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 184/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18335/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 120/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11082/2-6-2015

Αρ. Απόφασης: 120/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11082/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11011/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 113/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11011/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 5/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 5/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 115/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11149/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 115/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11149/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 207/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21022/2-12-2014

Αρ. Απόφασης: 207/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21022/2-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 152/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17301/

Αρ. Απόφασης: 152/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17301/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 03.01.2011 Αρ. Απόφασης: 3 /2011 Αρ. Πρωτ. : 72 / 05.01.2011 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και

[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 03.01.2011 Αρ. Απόφασης: 2 /2011 Aρ. Πρωτ. : 71/05.01.2011 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 99/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8585/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 99/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8585/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 139/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13167/17-7-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 139/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13167/17-7-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 92/2016

Αρ. Απόφασης: 92/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως βασικό της στόχο την προαγωγή της Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 64/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5214/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 64/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5214/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα