ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού μελετών έργων και κατασκευών Αντικείμενο και αρμοδιότητες του γραφείου αυτού είναι ο Προγραμματισμός των έργων και μελετών σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, η σύνταξη του προγράμματος εκτελεστέων έργων, η σύνταξη του απολογισμού των Τεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου, υποβολή στοιχείων για τη σύνταξη τεχνικών δελτίων αιτημάτων χρηματοδότησης έργων, η παρακολούθηση του δικτύου οδοποιίας της πόλης, η παρακολούθηση των δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων) της πόλης και των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης (περιλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων), η παρακολούθηση των διαφόρων έργων που εκτελούνται στο Δήμο (εκτός οδοποιίαςαποχέτευσης), η παρακολούθηση των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων που εκτελούνται στο Δήμο. Απορρόφηση των εγγεγραμένων στον προυπολογισμό ποσών. Απορρόφηση του 100% των ποσών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

2 Πολεοδομικών θεμάτων Εκπόνηση ρυμοτομικών σχεδίων, τροποποιήσεις, επεκτάσεις, εφαρμογές σχεδίου πόλης και όλες οι συναφείς εργασίες. Τοπογραφικές αποτυπώσεις, επιμέλεια σύνταξης πράξεων αναλογισμού, προσκυρώσεων, κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και παρακολούθηση της πορείας των παραπάνω. Η εκπόνηση, συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών βιωσιμότητας του παραδοσιακού οικισμού.έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος φορολογικών,διενέργεια αυτοψιών αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών, υγρασίων. Διεκπεραίωση διαδικασιών νομιμοποιησης αυθαιρέτων κατασκευών. Βεβαίωση του συνόλου των προστίμων. Ολοκλήρωση διαδικασιών προποποιήσεων εγκεκριμένου ρυμοτομικού. Προώθηση των διαδικασιών που αφορούν εγκρίσεις από άλλους φορείς (πράξεις αναλογισμού, τροποποιήσεων κλπ)

3 α/α Περιγραφή ενέργειας Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Εμπλεκόμενοι φορείς Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Μετεγκατάσταση υπηρεσιών για μείωση δαπανών από ενοικια Διοικητική Τεχνική μέχρι 31/3/ , Ανοιχτή συζήτηση για επίλυση προβλήματος Ποδονίφτη. Τεχνική Γρ. Δημάρχου Όμοροι Δήμοι μέχρι 31/12/ , Σημειακές αστικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Αποπεράτωση και εκμετάλευση διατηρητέου κτιρίου Μαραθώνος & Κρήτης Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Ανακατασκευή πεζοδρομίων/ ασφαλτόστρωση δρόμων Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Ολοκλήρωση οδοσήμανσης και στις δύο πόλεις Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Σημειακές επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Διαχείριση στόλου οχημάτων καθαριότητας Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Ανάπλαση εσωτερικού/εξωτερικού χώρου εισόδου δημοτικού κοιμητηρίου Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Υπογειοποιήση καδών απορριμάτων στους Κ.Χ. Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Εκμετάλλευση χώρου πρώην Στρατιωτικού εργοστασίου Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Φ.Χ. Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Παρεμβάσεις με στόχο εξοικονόμηση ενέργειας Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,00

4 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Α/Α Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνη ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Αμοιβές τεχνικών 1.000, Προετοιμασία & υποστήριξη της υποβολής του φακέλου αίτησης του δήμου στο πρόγραμμα " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " ,00 7 (ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης & σχέδιο υλοποίησης) Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων...των ΟΣΔ&ΣΧΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓ/ΜΑ 1.495,80 8 ''εξοικονομω'' Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500, Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δήμου 1.000, Συντήρηση υαλοπινάκων κτιρίων Δήμου 500, Προμήθεια ανταλλακτικών κτιριακών εγκαταστάσεων 3.000, Συντήρηση συμπλήρωση σιδηροκατασκευών κοινοχρήστων χώρων 5.000, Συντήρηση συντριβανιών δήμου , Προμήθεια αντλιών για τα αντλιοστάσια χαμηλών περιοχών του Δήμου 5.000, Συντήρηση διαγραμμίσεως οδών 5.000, Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων 5.000, Εργασίες συντήρησης φθορών οδικού δικτύου και πεζοδρομίων 5.000, Εργασίες συντήρησης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 5.000, Συντήρηση στηθαίων κιγκλιδωμάτων περιφράξεων, μπαρών οδικού δικτύου. 100, Συντήρηση φρεατίων σχαρών μαντεμένων καπακιών δικτύου υποδομής 100, Προμήθεια υλικών περίφραξης για διάφορες περιοχές του Δήμου , Συντήρηση μηχανημάτων Τεχν. συνεργείου 3.000, Συντήρηση προγράμματος Η/Υ για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 1.000, Συντήρηση πακέτου λογισμικού σύνταξης προϋπολογισμών μελετών, κοστολόγησης και τευχών δημοπράτησης τεχνικών 500,00 25 έργων Συντήρηση προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποιότητας βάσει του ΣΕΠ ΕΛΟΤ , Καθαρισμός και συντήρηση δικτύου ομβρίων υδροσυλλογής (Τεχν. Πρόγρ. Κατηγ. Συνεχιζόμενα α/α 8) , Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 100,00

5 Α/Α Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνη Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 1.000, Χιλιομετρική Αποζημίωση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα 100, Προμήθεια άλατος για το οδόστρωμα (Πολιτική προστασία) , Εργασίες, εκτυπώσεις σχεδίων, πινάκων μελετών Τ. Υ. 100, Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 100, Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 500, Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) 3.000, Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο) 8.100, Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 100, Προμήθεια υλικών για την λήψη μέτρων ασφαλείας 100, Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα σχολικά κτίρια , Προμήθεια οικοδομικών υλικών , Προμήθεια μαρμάρων για συντηρήσεις μνημείων του δήμου , Προμήθεια χρωμάτων βαφής οδοστρωμάτων κ.λ.π , Προμήθεια υλικών προστασίας antigraffiti 100, Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών , Προμήθεια ακρυλικών & πλαστικών χρωμάτων , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Δ.Τ.Υ , Προμήθεια μονωτικών υλικών , Προμήθεια υλικών σιδήρου ( δομικό πλέγμα, stiii κλπ ) , Προμήθεια ασφαλτικού υλικού , Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς , Προμήθεια ελαστικών για τα αυτοκίνητα 2.000, Προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανημάτων του Δήμου 500, Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών για συντριβάνια του δήμου ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,63

6 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α Κ.Α. προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί των οδών Τρικάλων, Μαραθώνος και Σεβαστείας στο ΟΤ297 στη δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας για ανέγερση Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού (Κέντρου Προσχολικής Αγωγής) Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης ΑπαλλοτρίωσηΝέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 2 Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί των οδών Λάρνακος 74 και Σερρών 6 στο 0.Τ.278 στη δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας για ανέγερση ΑπαλλοτρίωσηΝέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού (Κέντρου Προσχολικής Αγωγής) Προμηθεια ανταλλακτικων εξαρτηματων για τηλεφωνικα κεντρα 100,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ανταλλακτικων εξαρτηματων ανελκυστηρων 100,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ανταλλακτικων εξαρτηματων για συστηματα θερμανσης κλιματισμου 3.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ανταλλακτικων εξαρτηματων για υ/ς 5.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια & εγκατασταση ηλ/κων συστηματων συναγερμων σε διαφορα κτιρια του δημου 4.500,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Γεωτεχνική προμελέτη για την ανέγερση δημοτικού κτιρίου 9.280,35 Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 9 Αποκατάσταση διαμόρφωση βιομηχανικών κτηρίων και περιβαλλοντος χώρου του πρώην στρατιωτικού εργοστασίου ,00 Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Συνδεση με φυσικο αεριο σχολικων δημοτικων κτιριων 1.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια δαπεδου ασφαλειας για παιδικες χαρες σχολεια ,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια οργανων παιδικων χαρων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική 14 Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ,11 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ 15 Ενίσχυση Αναδιαρυθμίσεις υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερυγών Σχολικού συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας. 100,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ 16 Εργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο και 2ο Δημοτικό σχολείο Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας 100,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Κατασκευή Πράσινης Στέγης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας, περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεμβάσεις στο 1ο & 2ο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, στον παράδρομο της Ε.Ο. από την οδό Μιχ. Καραολή έως την οδό Παπαφλέσσα ,88 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Επέκταση δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ανταλλακτικων κτιριακων εγκαταστασεων 3.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια υλικων περιφραξης για διαφορες περιοχες του δημου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια οικοδομικων υλικων, πλακων, κρασπεδων κ.λ.π ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια μαρμαρων για συντηρησεις μνημειων του δημου 7.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια υλικων διαγραμμισεων οδων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ακρυλικων & πλαστικων χρωματων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια μονωτικων υλικων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια υλικων σιδηρου (δομικο πλεγμα, stiii κ.λ.π.) ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια ασφαλτικου υλικου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια υλικων σημανσης για οδους ,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 32 Προμήθεια στήλων για την αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ 1.7.2

7 α/α Κ.Α. προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Προμηθεια στηλων για την αναβαθμιση στασεων δημοτικης συγκοινωνιας δημου φιλαδελφειας χαλκηδονος με τη χρηση ανανεωσιμων πηγων ενεργειας ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Προμήθεια διαχωριστικών κ.λ.π. ειδών εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια στύλων για σήματα τροχαίας ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια υλικών επικοινωνίας (ασύρματοι, ραδιοζεύξεις κλ.π.) για βελτίωση συνθηκών πρόληψης για αντιπυρική προστασία δασικών εκτάσεων. 100,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Προμηθεια προστατευτικων μπαρων για εισοδους κοινοχρηστων χωρων ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Διοίκησης ΑΜΕΑ 1.000,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Παραμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φ ,94 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων ,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανάπλαση Τριγώνου Κοσμά Αιτωλού ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών Δήμου Φιλάδελφειας Χαλκηδόνας ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Περιβ. & ακουστικές παρεμβάσεις σε εργ. κατοικ., πρότυπες βελτ. σε οδικές υποδομές για πρόσβ. ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ ,64 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ μικροκλίματος στον πεζοδρ. κατά μήκος Δεκελείας Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων σε δημοτικά κτίρια 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Βιοκλιματική διαμόρφωση κοινοχρηστων χώρων 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Αποπεράτωση κατασκευής διατηρητέου κτιρίου Μαραθώνος & Κρήτης (τέως οικία Σοβατζόγλου) 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αναμόρφωση πλατείας Απαλοπούλου ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Ανάπλαση του κύριου οδικού άξονα για την βέλτιστη διαχείριση κυκλοφορίας και ΠΡΑΣΙΝΟ ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική στάθμευσης στην περιοχή Γ' της ενότητας Φιλαδέλφειας. ΤΑΜΕΙΟ Υλοποίηση επεμβάσεων για την βέλτιστη κυκλοφορία και στάθμευση στην περιοχή Β' ΠΡΑΣΙΝΟ ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ενότητας Φιλαδέλφειας. ΤΑΜΕΙΟ Υλοποίηση επεμβάσεων για την βέλτιστη κυκλοφορία και στάθμευση στην περιοχή ΠΡΑΣΙΝΟ ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Απομάχων ενότητας Φιλαδέλφειας. ΤΑΜΕΙΟ Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 100,00 Συντήρηση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Χρηματοοικονομικές αναλύσεις μελετών για την ωρίμανση έργων ΕΣΠΑ ,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1,2,3,4 55 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου για τις περιοχές παράπλευρα του ρέματος Ποδονίφτη 100,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Τοπογραφικές αποτυπώσεις 4.728,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Υψομετρικές μελέτες Τοπογραφικά διαγράμματα ,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Διερεύνηση προοπτικών & πιθανών λύσεων στην κατεύθυνση της μελλοντικής βιωσιμότητας των 4 συγκρ, εργ. κατοικιών τόσο σε πολεοδομικό όσο και σε κτιριολογικό 100,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1.1 επίπεδο Μελέτη οργάνωσης, κυκλοφορίας και στάθμευσης ,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Προμηθεια ξυλων για παγκους ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια υδραυλικων βανων πυροσβεσης 500,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια φρεατιων υδρευσης αρδευσης 3.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια εξαρτηματων υδρευσης 5.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια υλικων αρδευσης αυτοματου ποτισματος ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια εξαρτηματων για την ανακυκλοφορια της λιμνης αλσους 6.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια καρτων plc και λοιπων αυτοματισμων συστηματων άλσους 5.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια λαμπτηρων, φωτιστικων κ.λ.π. εξαρτηματων λιμνης αλσους 5.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια υλικων συντηρησης και επισκευης συντριβανιων του δημου 3.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμηθεια παγκων για παρκα και πλατειες ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι

8 α/α Κ.Α. προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Άξονας Προϋπ/μός Είδος Συνεχιζόμενη ή Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Πηγή Μέτρο του δαπανών δράσης νέα υλοποίησης Υπηρεσίες χρημ/σης Ε.Π Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανακατασκευή πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δ.Ν.Φ. ΠΡΑΣΙΝΟ ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΤΑΜΕΙΟ Αποκατάσταση και Επισκευή πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 74 Πράσινο δώμα στο νέο Δημαρχείο 100,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ 75 Πράσινο δώμα στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 100,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ 76 Ανάπλαση πλατείας 28ης Οκτωβρίου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 77 Ανάπλαση παιδικής χαράς Αγίας Μαρίνας ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 78 Διαμόρφωση Τετραγώνου 23 Δημοτικού Νεκροταφείου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 79 Κατακευή σαρκοφάγων στο Δημοτικό Νεκροταφείο ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 80 Υπογειοποιηση κάδων απορριμάτων στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 81 Επέκταση δικτύων ομβρίων Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας 1.000,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 82 Ενοποίηση αθλητικών Σχολικών και κοινόχρηστων χώρων μέσω δικτύου πεζοδρόμωνποδηλατοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και νέων ελευθερων χώρων πρασίνου 1.000,00 Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ 83 Αστικές Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Φ.Χ. 100,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ 84 Διαμόρφωση αδιάνοικτης οδού και Ανάπλαση Κ.Χ. μεταξύ των οδών Θεοτοκοπούλου και Μαιάνδρου ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 85 Κυκλοφοριακή μελέτη Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος 1.000,00 Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 86 Τοπογραφικές αποτυπώσεις ,00 Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική 87 Αποτύπωση χώρων ταφής και κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου ,00 Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 88 Σύνταξη στατικής μελέτης επισκευών και έκδοση οικοδομικής αδείας επισκευής πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Ν.Φ ,00 Μελέτη Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 89 Προμηθεια καυστηρων βιομαζας για δημοτικα κτηρια ,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 90 Προμηθεια ηλεκτρικης σειρηνας αεραμυνας 6.500,00 Κατασκευή Νεα δραση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 91 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 100 ΑπαλλοτρίωσηΝέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ Σ Α.1 Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Α.1.1 Δ/κων & Ανθρ. Δυναμικού 1 Α.1.2 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 3 Α.1.3 Κοινωνικής Πολιτικής 4 Α.1.4 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & ς Γενιάς 6 Α.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Α/Α ΔΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ Α1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΠΑΛΑΙΑ ΕΡΓΑ 30.7312.39 1 ΠΑΛΑΙΟ Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ, Δ & Ε Δημ. Διαμερίσματα (ΑΑΕ 2/2008) Γ + Δ + Ε 100.000,00 ΑΝ/ΤΙΚΑ ΑΠΟΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας 2007-2010 Το Επιχειρησιακό αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού για τους Δήμους της χώρας. Η ορθολογική χρήση του και η αξιοποίησή του δύναται

Διαβάστε περισσότερα