PROFI EDITORIAL ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 ΑΠΟ ΤΗN S. BARTZOS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROFI EDITORIAL ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 ΑΠΟ ΤΗN S. BARTZOS"

Transcript

1

2

3 PROFI EDITORIAL Profi Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010 Νο 1 Αγαπητέ ΤΡΑΚΤΕΡ αναγνώστη ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 ΑΠΟ ΤΗN S. BARTZOS No 1 Ιαν. - Φεβρ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κυκλοφορεί στις 19 Δεκεµβρίου δωρεάν µε την Agrenda και στη συνέχεια αυτοτελώς µε 4,20 Η πρώτη δοκιµή τρακτέρ του 2010 είναι µακράς διαρκείας και προσπαθεί να ανακαλύψει µε ποιον τρόπο ένας ιδιοκτήτης τα βγάζει πέρα µε το πολυτάλαντο, όπως αποδείχτηκε, Massey Ferguson kW/125 ίππων, που έχει συµπληρώσει 900 ώρες εργασίας σε 18 µήνες. PROFI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ New Holland Σειρές τρακτέρ T4000V/N τελευταίο διάστηµα έχουν ίνει αρκετές συ ητήσεις µετα των συντελεστών του κλάδου των α ροτικών µηχανηµάτων αναφορικά µε το λαίσιο λειτουρ ίας της διε νο ς έκ εσης Agr a η ο οία διορ ανώνεται α την ee κά ε 2 χρ νια αρχές Φεβρουαρίου στον νωστ χώρο της ΔΕ στη εσσαλονίκη. τη µια η οικονοµική κρίση ου έχει εριορίσει κατά ολ τις ωλήσεις µηχανηµάτων και ε ολισµο κι α την άλλη η αναβλητικ τητα και ασάφεια ου υ άρχει αναφορικά µε τα χέδια ελτίωσης των α ροτικών εκµεταλλε σεων αλλά και τα άλλα ρο ράµµατα ανά τυ ης του α ροτικο χώρου έχουν φέρει σε ολ δ σκολη έση ολλές α τις ε ιχειρήσεις του κλάδου. νάµεσα στις ροτάσεις ου ακο στηκαν τους τελευταίους µήνες µετα των µελών τ σο του Ε σο και της ΕΚ Ε ήταν Ενσιρωτικό John Deere 7950i PROFI ΡΕΠΟΡΤΑΖ Aγρ κτημα G r e e n B o x Εκδοτική A.Ε. Κινο µενη λευρές. αράλληλα α ισοδυναµο σε µε αυτοκτονία ολλών ε ιχειρήσεων ου αρά την ε οχή ισχνών α ελάδων ου βιώδοκιμη ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ MASSEY FERGUSON νουν έχουν µια ακ µη ευκαιρία να 6470 DYNA-6 ε ικοινωνήσουν µε το κοιν τους και να είσουν ια τη σηµασία ου έχουν οι ε ενδ σεις στα ροκαι η ολοκληρωτική α οχή των ντα τους. συντελεστών του κλάδου α τη µως οι δυσκολίες ου έχει αυτ συ κεκριµένη έκ εση. υτ έ εσε σαν ιδέα αρχικά ια να υ άρ- τον καιρ η α ορά δεν εριορί ονται στην ρ ταση α οχής α ει κά οια εκλο ίκευση του κ ως είναι στους φιλο ενίας α τη διορ α- έναν κορυφαίο εσµ η Agr a. Φτάνουν µέχρι την νώτρια αρχή µως στη συνέχεια ολιτική αλ ιστων εκ τώσεων και αρά τη βελτίωση των σχετιd ng ου ακολου ο ν ορικών τιµολο ίων α την λευρά σµένες ε ιχειρήσεις ια να αντατης e e ε ανήλ ε µετ ε ιε έλ ουν στα σοβαρά χρηµατοτάσεως α ορισµένους ε ιχειρηµατίες και συνδικαλιστές του χώ- οικονοµικά ροβλήµατα ου εννώνται χι µ νο α την ρου. λοκληρωτική α οχή α σήµαινε οικονοµική κρίση και τις δυσκολίες της α οράς στον κλάδο των µηστην ουσία καταστροφή εν ς εσµο ως είναι η Διε νής κ ε- χανηµάτων αλλά και α τις ε ιλαιες ε ιχειρηµατικές συµ εριση Agr a ου οικοδοµή ηκε µε φορές ορισµένων συντελεστών. κ ους και υσίες α λες τις Δεν είναι τυχαίο το ε ον ς τι άµµος... στον Δοµοκό και αυτή η κρίση φέρνει στα ρια της χρεοκο ίας ε ιχειρηµατίκατά την προετοιµασία σποες ου και κατά το αρελ ν µε ράς βάµβακος, το χωράφι την ρώτη δυσκολία της α οράς ήταν τόσο υγρό που χρειαζόταν µικρό τρακτέρ για να αντιµετώ ι αν ανάλο α ροβλήµπει µέσα αλλά και πάλι µατα. οτέλεσµα λων αυτών οι η δουλειά δεν έγινε, όπως µπορείτε να δείτε, αφού το ακάλυ τες ε ιτα ές να έχουν Ford ίππων δεν ίνει ένας ακ µη βραχνάς ια την πρόλαβε να κατεβάσει ούτε α ορά η ο οία βασανί εται να ετα υδραυλικά και... Θανάσης Μάργαρης χωρίσει την ήρα α το σιτάρι Από τη Σοφιάδα Δοµοκού Η οµάδα το ro ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 175 κοµπίνες σε ένα χωράφι της Ιρλανδίας Κωδικός: 7536 profi 1/

4 PROFI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1/10 Massey Ferguson 6470 Dyna-6 Με ονοµαστική ισχύ 125 ίππων το τρακτέρ της δοκιµής µας βρίσκεται ακριβώς στο µέσο της σειράς 6400 της Massey Ferguson και είναι το µεγαλύτερο τετρακύλινδρο της AGCO. Στο αγρόκτηµα που µας φιλοξένησε σε αυτή τη δοκιµή µακράς διαρκείας εργάστηκε πάνω από 900 ώρες σε 18 µήνες. Πώς τα πήγε; Όλες οι λεπτοµέρειες στη σελίδα 10. New Holland Σειρές Τ4000V/N Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µεγάλη ποικιλία ειδικών εργασιών, αφού έχουν κατασκευαστεί για να προσφέρουν ευελιξία κινήσεων. Σελίδα 26. Ενσιρωτικό John Deere 7950i Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης το κορυφαίο µοντέλο της σειράς της JD, 7850, θεωρήθηκε «µωρό» σε σχέση µε τον άµεσο ανταγωνισµό του. Μετά όµως την παρουσίαση του 7950 κανείς πλέον δεν µπορεί να µιλήσει, παρά µόνο τα 812 «πολύ έξυπνα» άλογά του... Περισσότερα στη σελίδα 16. Συγκοµιδή καλαµποκιού µε κοµπίνα Laverda M Special Power Ένας αιώνας κατασκευής θεριζοαλωνιστικών µηχανών στην πιο σύγχρονη έκφανσή του. Σελίδα 48. Το καλαµπόκι είναι µία νέα σχετικά καλλιέργεια στη Μ. Βρετανία. Μόλις πριν από µία δεκαετία Βρετανοί καλλιεργητές δοκίµασαν συγκοµιδή καλαµποκιού µε κοµπίνα. Το κύριο εµπόδιο ήταν ο υγρός καιρός. Τι έκαναν; Περισσότερα στη σελίδα 22. profi 1/

5 Οι επιλογές ενός εργολήπτη Γιατί ένας εργολήπτης µε πείρα 32 χρόνων επιλέγει τα µηχανήµατα «πρώτης γραµµής» από µία µόνο µάρκα. Οι λόγοι στη σελίδα 34. profi τεστ Δοκιµή µακράς διαρκείας: Massey Ferguson 6470 Dyna Παράγει τροφή για 150 βοοειδή 10 Εντυπώσεις οδήγησης: Ενσιρωτικό John Deere 7950i Προηγείται βραχεία κεφαλή 16 Εντυπώσεις οδήγησης: Φορτωτής Caterpillar TH407 Τσοµπανάκος ήµουνα! 20 Παρουσίαση τρακτέρ: New Holland Σειρές Τ4000V/N Όλα όσα θέλετε και ακόµη περισσότερα 26 Έξυπνες λύσεις Θέλετε ένα κιτ µηδενικής βοσκής που να πατά ελαφριά στο χωράφι; Ο κτηνοτρόφος Raymond Quinn αντιµετώπισε το πρόβληµά του µε έναν έξυπνο τρόπο που αξίζει να γνωρίσετε. Περισσότερα στη σελίδα 30. κτηνοτροφικός εξοπλισµός Πριν µία δεκαετία Βρετανοί δοκίµασαν συγκοµιδή µε κοµπίνα Ξερό καλαµπόκι σε υγρό κλίµα 22 profi διαχείριση εξοπλισµού Ένας εργολήπτης απολαµβάνει την επιχείρησή του Χίλιοι λόγοι για µία µάρκα στην πρώτη γραµµή 34 Μηχανική συγκοµιδή ελιάς profi ρεπορτάζ Η πρώτη µηχανική συγκοµιδή ελιάς πυκνής φύτευσης Βιοµηχανική επανάσταση θεριζοαλωνιστικές σε ένα χωράφι της Ιρλανδίας Αυτοκρατορικά αλώνια 40 profi αγορά Βρεθήκαµε στο Αγρίνιο για την πρώτη πλήρως µηχανοποιηµένη συγκοµιδή ελιάς πυκνής φύτευσης. Ήταν όλοι εκεί και η Geolivo, η Π. Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ και η ΑΣ Αχελώος. Σελίδα 38. Θεριζοαλωνιστική Laverda Σειρά Μ Special Power Κυρία µε τα όλα της 48 profi 1/

6 PROFI NEWS Διαγωνισµός λεζάντας, σελ. 56 «Στρίβει στη γωνία και εξαφανίζεται» Η στοιχειώδης Φυσική υπαγορεύει ότι αυτό το αυτοκινούµενο ψεκαστικό Evrard χωρητικότητας λίτρων µε µπούµα 28 µ. δεν θα τα κατάφερνε να στρίψει στη γωνία. Πήγαινε πολύ γρήγορα, πολύ απλά. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισµό λεζάντας θα βρείτε στη σελίδα 56. Το Puma λαµβάνει ισχύ πέδησης ABS Η Case IH µέτρησε στην Agritechnica το ενδιαφέρον για ένα σύστηµα µετάδοσης 60 χλµ./ώρα µε ABS. Για την επόµενη χρονιά η σειρά Case IH Puma θα µπορούσε να περιλαµβάνει µια επιλογή 60 χλµ./ώρα µε σύστηµα ABS (πέδηση µε σύστηµα απεµπλοκής). Η τεχνολογία ABS προέρχεται από τα φορτηγά Iveco και χάρη σε αυτήν τα υδραυλικά φρένα του τρακτέρ αλλάζουν σε ένα σύστηµα αέρα που ανταποκρίνεται καλύτερα σε σύγκριση µε το υδραυλικό. Αρχικά, θα διατίθεται στα τρακτέρ Puma 165 έως 225 ίππων µε πλήρως αυτόµατο ή µε CVT χωρίς αλλαγές και 40 χλµ./ώρα σύστηµα µετάδοσης. Για να επιτευχθεί η ταχύτητα πορείας των 60 χλµ./ώρα, οι σ.α.λ. του κινητήρα αυξάνονται στις σ.α.λ., που είναι το ίδιο σηµείο όπου διατίθεται η µέγιστη ισχύς. Η εισαγωγή του ABS προσφέρει περισσότερα από ένα ασφαλή φρεναρίσµατα όταν η ταχύτητα είναι υψηλή. Επίσης, το σύστηµα χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των πλευρικών φρένων του τρακτέρ στις πιο κλειστές στροφές του χωραφιού. Γνωστό ως Steer-by-Brake, το τρακτέρ µετρά την ταχύτητα προς τα εµπρός και τη γωνία στροφής για να εφαρµοστεί αυτόµατα το εσωτερικό φρένο για πιο κλειστή στροφή, αλλά επιτρέπει ακόµα στον τροχό να περιστρέφεται ελαφρά, εµποδίζοντας την καταστροφή του χώµατος. Τρεις σειρές για αυτοκινούµενο Η Standen Reflex έφερε το αυτοκινούµενο µηχάνηµα συγκοµιδής πατάτας τριών σειρών Ploeger AR-3W στη Μ. Βρετανία µετά την επιτυχία της ρυµουλκούµενης µονάδας. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πατάτας για τρεις σειρές θα κυκλοφορήσει για τη σεζόν του 2010, το οποίο σχεδιάστηκε για να προσφέρει αυξηµένη απόδοση και λιγότερα ίχνη. Ο συνδυασµός των γωνιών διεύθυνσης του µπροστινού τροχού στις 46 µε τα ίχνη διεύθυνσης των 700 χλστ. στο πίσω µέρος αυξάνει την ευελιξία του «τέρατος» 26 τόνων, διατηρώντας το πλαίσιο µικρού µεγέθους και µειώνοντας την πίεση στο έδαφος. Η ισχύς παρέχεται από έναν υδρόψυκτο κινητήρα Deutz 400 ίππων, ενώ ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι η περιστρεφόµενη καµπίνα που προσφέρει στον οδηγό καλή ορατότητα προς τον ανυψωτήρα εν ώρα εργασίας και επανέρχεται στη θέση προς τα εµπρός για την πορεία στο δρόµο. Επίσης, ο ανυψωτήρας χωρίζεται από το σταυροειδή ιµάντα και διπλώνει επάνω στο πλαίσιο παρέχοντας πλάτος µεταφοράς 3,4 µ. Ο διαχωρισµός γίνεται µέσω του ρυθµιζόµενου συστήµατος VariSep, το οποίο επιτρέπει την τροποποίηση του ύψους του ιστού κοσκινίσµατος σε σχέση µε τον ιστό σκαψίµατος. TΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ Η Tanco συµφώνησε να αγοράσει τα δικαιώµατα για ένα νέο εξάρτηµα φορτωτή, το οποίο χωρίζει τα κυλινδρικά δεµάτια και συγκρατεί τη µεµβράνη κατά την εκφόρτωση. Πωλείται µε την ονοµασία Bale Shear. Η Pichon, η γαλλική εταιρεία κατασκευής βυτιοφόρων υδαρούς κονίας, εισέρχεται στην παραγωγή διανοµέων κοπριάς. Το µοντέλο µε τον κάθετο ρότορα, το Dangreville, που ανέπτυξε η γαλλική εταιρεία, είναι πλήρως γαλβανισµένο. Η AGCO κέρδισε µια σύµβαση σε µια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφοράς για τρακτέρ από την περιφερειακή κινεζική κυβέρνηση του Heilongjiang και θα παραδώσει 300 τρακτέρ Valtra µέχρι το τέλος του έτους. Η JCB δώρισε εκσκαφείς αξίας δολαρίων για την ανακούφιση των σεισµοπαθών της Ινδονησίας. Οι πρωταθλητές του διαγωνισµού άροσης British National Ploughing 2009 είναι ο Simon Witty (συµβατικό) και ο Colin Bowen (άροτρο µε αναστρεφόµενα υνιά). Η Väderstad ανακοίνωσε µια πλειάδα εξελίξεων για τη σειρά προϊόντων του 2010: Μια νέα σπαρτική Spirit 6 µ. µε µεγαλύτερη χοάνη σπόρων και αποκλεισµό µισού µηχανήµατος, µια πρέσα 3,3 µ. Rexius Twin, διαδραστικό σύστηµα ελέγχου βάθους Interactive Depth Control για τη σπαρτική Rapid και δόντια που δεν αναστατώνουν πολύ το έδαφος και έναν ελαστικό κύλινδρο συµπίεσης για τον καλλιεργητή TopDown. profi 1/

7 Προς πώληση για τον θερισµό του 2011 Το 9280 Delta της MF είναι η πρώτη κοµπίνα που χρησιµοποιεί καταλύτη επιλεκτικής καταλυτικής µείωσης SCR. Αντλεί ισχύ από ένα σύνολο 496 ίππων. Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Πρόσθετη δύναµη µοχλού Συγκολλήστε έναν σωλήνα µικρής διαµέτρου σε δύο γλωττίδες τοποθέτησης κλειδιού. Υπάρχουν φορές που µόνο ένα κλειδί ανοικτού άκρου µπορεί να εκτελέσει την εργασία χαλάρωσης ενός παξιµαδιού. Αν όµως όχι, χρειάζεται επιπλέον δύναµη µοχλού. Τώρα το πρόβληµα είναι ότι θα χρειαστεί ένας σωλήνας µεγάλης διαµέτρου για να γλιστρήσει πάνω από τα ανοικτά άκρα του κλειδιού. Εδώ έχουµε µια άλλη προσέγγιση. Πάρτε έναν σωλήνα µικρής διαµέτρου και συγκολλήστε τον σε δύο γλωττίδες τοποθέτησης κλειδιού. Είναι µια πιο κοµψή και πρακτική λύση. Η υβριδική κοµπίνα της Massey Ferguson θα υποβληθεί σε περαιτέρω δοκιµές το 2010, προτού αρχίσει να πωλείται για το θερισµό του Το 9280 Delta, που έχει χαρακτηριστεί µηχάνηµα Κατηγορίας 8 από τη MF, αναφέρεται ότι θα παρέχει αποδόσεις ισοδύναµες µε αυτές των παρόµοιων θεριζοαλωνιστικών -για παράδειγµα, µε τα µηχανήµατα Claas Lexion 580 και New Holland CR9080- και, ως εκ τούτου, θα είναι η κορυφαία κοµπίνα της MF. Ωστόσο, το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα, πέρα από τη δυνατότητα θερισµού µεγάλων εκτάσεων, είναι η λειτουργική αποδοτικότητα του µηχανήµατος. «Οι δοκιµές έχουν ήδη δείξει ότι αυτή η υβριδική θεριζοαλωνιστική χρησιµοποιεί 10% λιγότερο καύσιµο σε σύγκριση µε τα ανταγωνιστικά µηχανήµατα, ενώ εξακολουθεί να δίνει την ίδια απόδοση. Αυτή η λειτουργική αποδοτικότητα κάνει το Delta να ξεχωρίζει», εξηγεί ο Adam Sherriff, διευθυντής του τµήµατος ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων θερισµού της AGCO. Επιλέγοντας ορισµένα εξαιρετικά σηµεία σχεδιασµού, η σοδειά εισέρχεται µέσω της κεφαλής µε ιµάντα τροφοδοσίας PowerFlow 9 µ. της MF και, στη συνέχεια, περνά σε έναν κύλινδρο αλωνίσµατος/αντιτύ- µπανο Hi-Inertia πλάτους 1,68 µ. όπου το µέγιστο κενό του αντιτυµπάνου είναι 40 χλστ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 3-7 Φεβρουαρίου 2010 Agrotica 23η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού & Εφοδίων, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310/291101, Φεβρουαρίου 2010 Athens Fruit Expo στο Eκθεσιακό Κέντρο ΕΚΕΠ, 12 o χλµ. Αθηνών - Λαµίας. Τηλ. 210/ , Fax 210/ Φεβρουαρίου 2010 Πανελλήνιο Συνέδριο Φυτοπροστασίας, Δηµοτικό Ωδείο Λάρισας, διοργάνωση ΓΕΩΤΕΕ. 5-7 Μαρτίου η Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων Biologica στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310/291201, helexpo.gr. Παρακαλούµε επιβεβαιώνετε τις ηµεροµηνίες πριν παραστείτε profi 11/

8 PROFI NEWS Από τη Horstine Το υψηλότερο κόστος λιπάσµατος, η πιο αυστηρή περιβαλλοντική νοµοθεσία και η ανάγκη για συστήµατα εφαρµογής µεγαλύτερης αποδοτικότητας βρίσκονται πίσω από την παρουσίαση τριών νέων προϊόντων από τη Horstine Farmery. Η Horstine, που αποτελεί τοµέα της Chafer Machinery από το 2002, παρουσίασε για πρώτη φορά προϊόντα που απευθύνονται στον τοµέα καλλιέργειας πατάτας για την τοποθέτηση του λιπάσµατος, εφαρµογή στο αυλάκι Vydate και νηµατοκτόνα που τοποθετούνται στην κλίνη. Κάθε µηχάνηµα χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά συστήµατα µέτρησης και αέρα από ανεµιστήρα για τη µεταφορά των κόκκων στον προορισµό τους -ένα σχέδιο που σηµαίνει ότι η τοποθέτηση των χοανών δεν είναι τόσο σηµαντική και µπορούν να τοποθετούνται για ευκολότερο γέµισµα. Μηχανήµατα µεσαίας κατηγορίας για τη Fendt. Τα νέα μοντέλα Fendt 800 Vario έχουν περισσότερα κοινά με τη βαρύτερη σειρά 900 παρά με την υφιστάμενη 800. Τα τρακτέρ Fendt φαίνεται ότι έχουν ζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία -οι πωλήσεις είναι πολύ υψηλές, ενώ πρόκειται να παρουσιαστούν νέα µοντέλα. Η κύρια επωνυµία της AGCO αγωνίζεται παραδοσιακά να βγει από την κατηγορία των τρακτέρ/έτος, αλλά το 2008 αυτός ο αριθµός έφτασε τις 485 µονάδες. Αυτή η απόδοση φαίνεται να ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 2009, καθώς η εταιρεία προβλέπει πωλήσεις της τάξης των 700 τρακτέρ. Έχοντας υπόψη ότι η συνολική αγορά θα πέσει από τις µονάδες στις µονάδες την ίδια περίοδο, το µερίδιο της Fendt στην αγορά θα µπορούσε να διπλασιαστεί στο 4,6% περίπου. Όσον αφορά στο προϊόν, η πιο σηµαντική είδηση είναι η παρουσίαση του 800 Vario που θα χρησιµοποιηθεί για άροση. Το υφιστάµενο µοντέλο 820 µε ισχύ 207 ίππους θα παραµείνει, αλλά θα βρεθεί ανάµεσα στα νέα και πιο βαριά τρακτέρ ίππων και ίππων, µε τα πιο ισχυρά ίππων, ίππων και ίππων να συµπληρώνουν τη σειρά. «Το 820 είναι λίγο πιο ελαφρύ από 2 τόνους σε σύγκριση µε τα νέα 800 και θα κοστίζει λιγότερο προφανώς, και θα πρέπει να αναµένουµε ότι θα προσελκύσει µεγάλο ενδιαφέρον ως ευέλικτο µηχάνηµα γενικής χρήσης. Το νέο 800 είναι ένα αρόσιµο τρακτέρ -είναι πιο πολύ ένα... µωρό 900», εξηγεί ο Richard Shelton της Fendt. Όπως είναι αναµενόµενο, τα νέα 800 συνδυάζουν µοναδικά χαρακτηριστικά. Είναι το πρώτο τρακτέρ Fendt που θα έχει τεχνολογία µείωσης εκποµπών SCR/AdBlue -η µονάδα ισχύος είναι ένας εξακύλινδρος κινητήρας Deutz συµβατός µε Stage 3b- και, επίσης, η σειρά έχει δυνατότητα για 60 χλµ./ώρα και ανεξάρτητη µπροστινή ανάρτηση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των χειριστών θα µονοπωλήσει το γεγονός ότι το νέο 800 είναι εξοπλισµένο µε τη µεγαλύτερη καµπίνα X5 του 900, καθώς και µε οθόνη Variotronic TI (οθόνη 7 ή 10,4 ιντσών) και προαιρετικό αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης VarioGuide και σύστη- µα καταγραφής δεδοµένων VarioDoc. Τα µοντέλα 800 αναµένεται να κάνουν το ντεµπούτο τους στη Μεγάλη Βρετανία τον Αύγουστο του Και υπάρχει καινούργιο µωρό Η άφιξη της νέας σειράς τυπικών τρακτέρ 200 είναι µια ακό- µα σηµαντική εξέλιξη για τη Fendt. Η σειρά 200, που αποτελείται από πέντε µοντέλα ισχύος από 71 έως 101 ίππων, έχει σύστη- µα µετάδοσης Vario CVT µε TMS, πράγµα που επιτρέπει στη Fendt να καυχιέται ότι έχει εξοπλίσει όλες τις σειρές από τους 71 έως τους 355 ίππους (σύµφωνα µε EC 97/68) µε σύστηµα κίνησης CVT. Πλέον δεν διατίθενται στην αγορά τρακτέρ Fendt χωρίς CVT. Επίσης, άλλη µια διαφορά στη σειρά 200 είναι η ποικιλία µονάδων ισχύος. Όλα τα υπόλοιπα Fendt χρησιµοποιούν κινητήρες Deutz, ενώ η σειρά 200 είναι η πρώτη σειρά Fendt που παίρνει κινητήρα από τη Sisu Power που προµηθεύει κινητήρες στην AGCO. Η προδιαγραφή κινητήρα είναι τρεις κύλινδροι, 3,3 λίτρων, µε σύστηµα ψεκασµού common-rail και ανακυκλοφορία καυσαερίων. «Το νέο 200 είναι ένα ζωηρό µικρό τρακτέρ και αποτελεί ιδανικό σύντροφο για ένα άροτρο µε αναστρεφόµενα υνιά τεσσάρων αυλακωτήρων», εξηγεί ο Richard Shelton της Fendt. «Χάρη στη χαµηλότερη τιµή του, αναµένουµε ότι ορισµένοι πελάτες θα µπουν στον πειρασµό για ένα 200 αντί για ένα µεγαλύτερο 300». Στις υπόλοιπες προδιαγραφές του 200 συγκαταλέγονται το ηλεκτροϋδραυλικό σύστηµα ελέγχου συνδέσµου, µια υδραυλική αντλία µε παροχή 48 λίτρα/λεπτό (επιλογή για 76 λίτρα/λεπτό) και ανύψωση Η άφιξη του Fendt 200 Vario σηµαίνει ότι όλα τα τρακτέρ Fendt θα κινούνται µε συστήµατα µετάδοσης CVT. Τα πρώτα µοντέλα 200 θα κυκλοφορήσουν στη Μεγάλη Βρετανία στο τέλος του ,2 τόνων. Η µέγιστη ταχύτητα είναι 40 χλµ./ώρα. Επίσης, υπάρχει νέα καµπίνα µε επίπεδο δάπεδο αλλά παρέχει χαµηλό ύψος µηχανήµατος στα χλστ. Η µηχανική ανάρτηση καµπίνας είναι προαιρετική, όπως και ο εµπρόσθιος φορτωτής Cargo 3X 65. Τα πρώτα µοντέλα 200 θα κυκλοφορήσουν στη Μ.Βρετανία στα τέλη του έτους. profi 1/

9 Η κεφαλή Vario «καταπίνει» σοδειά σε έκταση 12 µέτρων Το Lexion µεγαλώνει. Το ολοκαίνουργιο σχέδιο αυξάνει το πλάτος της τράπεζας κοπής του ClaasVario στα 12 µ., αυξάνει ακόµα περισσότερο την απόδοση των θεριζοαλωνιστικών κοµπίνων 580 και 600 Terra Trac της Lexion. Η κεφαλή διαθέτει δύο παλινδρο- µικά µαχαίρια µε υδραυλική κίνηση και κίνηση από κιβώτιο ταχυτήτων/άξονα στα δύο άκρα, δυο ανέµες 6 µ. και κοχλία µε µεγαλύτερη διάµετρο µε υποστήριξη στο κέντρο, συµβάλλοντας στη µεταφορά µεγαλύτερων όγκων σοδειάς στον ανελκυστήρα. Βελτιωµένη ορατότητα και οµαλότερη αλλαγή Χάρη στο πιο µικρό κάλυµµα κινητήρα που παρέχει βελτιωµένη ορατότητα προς τα πίσω και την καµπίνα που γέρνει προς το πλάι παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στο σύστη- µα µετάδοσης και το υδραυλικό σύστηµα που κρύβεται από κάτω, ο νέος τηλεσκοπικός φορτωτής µε περιστροφικό σύστηµα διεύθυνσης από την Redrock Engineering µε έδρα τη Βόρεια Ιρλανδία εκτι- µάται ότι θα αντικαταστήσει απόλυτα το TH280S. Η απόδοση του κινητήρα Iveco είναι ίδια στους 126 ίππους αλλά οι ειδικές αντλίες µε οδοντωτούς τροχούς για τον ανεµιστήρα ψύξης και οι κύριες υπηρεσίες αποδίδουν 10 λίτρα/λεπτό επιπλέον και ανυψωτική ικανότητα 200kg παραπάνω, επιτρέποντας στο µηχάνηµα να χειρίζεται 3 τόνους στα 5,2 µέτρα. Επίσης, µε την εγκατάσταση ενός αναβαθµισµένου µετατροπέα ροπής, του συστήµατος µετάδοσης έξι ταχυτήτων µε αυτόµατη αλλαγή και των αναβαθµισµένων αξόνων µε φρένα και διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης το νέο µηχάνηµα έχει καλύτερη απόδοση σε σύγκριση µε τον προκάτοχό του. Η σωστή ευθυγράµµιση σώζει τα ελαστικά και εξοικονοµεί καύσιµο Η επίδραση που έχουν οι µπροστινοί τροχοί του τρακτέρ µε λάθος ευθυγράµµιση στη φθορά των ελαστικό είναι επιβεβαιωµένη. Αυτό που δεν είναι κατανοητό, σύµφωνα µε την Goodyear, είναι ότι τα σχετικά ασήµαντα σφάλ- µατα στη ρύθµιση των ελαστικών ενός τρακτέρ µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της κατανάλωσης του καυσίµου. Η Goodyear, σε συνεργασία µε την Haweka που ειδικεύεται στην ευθυγράµµιση τροχών, πραγµατοποίησε µια σειρά επιδείξεων για να δώσει έµφαση στο θέµα της ευθυγράµµισης στο Harper Adams College του Shropshire. Η επίδειξη είχε στόχο να δοθούν ποσοτικοποιήσιµα δεδοµένα, προκει- µένου να αποδειχτεί πόσο εύκολα µπορεί να διορθωθεί η κακή ευθυγράµµιση και να γίνει κατανοητό πώς η σω- «Συνελήφθη» από το φακό Ένας ανταγωνιστής του profi εντόπισε αυτό το τρακτέρ Claas Xerion που είναι µεταµφιεσµένο εν µέρει. Όταν ρώτησε τι υπάρχει κάτω από το σκεπασµένο καπό, η εταιρεία κατασκευής δίστασε να απαντήσει. Εµείς υποπτευόµαστε ότι θα µπορούσε να είναι ένας κινητήρας Caterpillar ίππων, µε ένα νέο αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Eccom 5.0 της ZF. profi 1/

10 PROFI TEST Δοκιµή µακράς διαρκείας: Massey Ferguson 6470 Παράγει τροφή για 150 βοοειδή Το ηλεκτρονικό σύστηµα διεύθυνσης, που είναι εύχρηστο και συνάµα υπερσύχρονο, καθώς και το ηµιαυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς συµπλέκτη, δίνουν στην Massey Ferguson το δικαίωµα να καυχιέται. To Profi χρησιµοποιεί ένα 6470 µε ισχύ 125 ίππων, για να δει πώς τα πήγε τους πρώτους 18 µήνες στο αγρόκτηµα. Με ονοµαστική ισχύ 92kW/125 ίππων (ISO TR14396 ή EG 97/68), το 18 µηνών τρακτέρ της δοκιµής µας βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της σειράς 6400 της MF και είναι το µεγαλύτερο τετρακύλινδρο που προσφέρει η AGCO. Ως εκ τούτου, είναι ένα από δύο τρακτέρ της σειράς που αντλούν ισχύ από έναν τετρακύλινδρο Sisu. Όλα τα υπόλοιπα, εκτός από το kW/115 ίππων, βασίζονται σε µονάδες Perkins. Με σύνθετα καθήκοντα σε ένα αγρόκτηµα σύνθετων καλλιεργειών, ο υποψήφιος της δοκι- µής µας εργάστηκε πάνω από 900 ώρες. Πώς τα πήγε; Το αγρόκτηµα που µας φιλοξένησε είχε µεταβληθεί από γαλακτοκοµική µονάδα σε παραγωγή βόοειου κρέατος και αρόσιµων καλλιεργειών πριν από 18 µήνες. Εκείνη την περίοδο, η έκτασή του είχε αυξηθεί από τα 73 εκτ. µε 150 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες Holstein σε 144 εκτ., τα οποία χωρίζονταν σε περίπου 89 εκτ. καλλιεργηµένη γη και το υπόλοιπο προοριζόταν για την καλλιέργεια χόρτου για το κοπάδι µε τα 150 ζώα. Όλα αυτά σήµαιναν ότι θα χρειαζόταν ένα µεγαλύτερο τρακτέρ από το υφιστάµενο MF 4355 για τη διαχείριση του όγκου εργασίας. Ως προτιµώµενο µηχάνηµα επιλέχθηκε µια σπαρτική κοµπίνα Amazone KE301/AD301 3 µ. για τη φύτευση της σύνθετης καλλιέργειας από σιτάρι, κριθάρι και ελαιοκράµβη του αγροκτήµατος και το νέο τρακτέρ κατ αρ- χήν έπρεπε να µπορεί να διαχειρίζεται µια τέτοια κοµπίνα µε λη άνεση. Αφού εξετάστηκαν µεγά- και άλλοι υποψήφιοι, ήρθε το κόκκινο τρακτέρ στο αγρόκτηµα τον Οκτώβριο του Το 6470 της δοκιµής είναι υπεύθυνο για τις εργασίες ψεκασµού και εφαρµογής του αγροκτήµατος, µέχρι οι καλλιέργειες να εµφανίσουν µακριούς βλαστούς. profi 1/

11 Το Massey Ferguson 6470 της δοκιμής μακράς διαρκείας διαθέτει όλες τις δυνατότητες ενός εξακύλινδρου τρακτέρ στον σκελετό ενός τετρακύλινδρου.

12 PROFI TEST ΜΗΤΡΩο επισκευων Massey Ferguson 6470 Το κάλυµµα οροφής αντικαταστάθηκε και σφραγίστηκε ξανά Αντικαταστάθηκαν οι τρεις αισθητήρες ταχύτητας προς τα εµπρός Αντικαταστάθηκε το τσιπ διαχείρισης κινητήρα Νέος επάνω σύνδεσµος, καθώς χάλασαν τα σπειρώ- µατα του αρχικού Ο σωλήνας επιστροφής της βάσης βαλβίδων αντικαταστάθηκε Αντικατάσταση του ρεοστάτη του ανεµιστήρα καµπίνας Η καµπίνα MF µε τη σωστή διάταξη πήρε υψηλή βαθµολογία από τον δοκιµαστή µας. Η βολική θήκη ποτηριού που βρίσκεται στο µπράτσο φιλοξενεί συνήθως και το κινητό τηλέφωνο. Τα πρόσθετα ηλεκτρονικά συστήµατα συµπεριλαµβάνουν µια έγχρωµη οθόνη για το σύστηµα κάµερας για ορατότητα στο πίσω µέρος. έχει ελατήρια. Εποµένως, µε αυτές τις προδιαγραφές, ποια ήταν η απόδοση των συστατικών µερών; Το προαιρετικό χειριστήριο του συστήµατος µετάδοσης Autodrive: Το κορυφαίο νεκρό σηµείο διαδροµής του εµβόλου επιλέγει τον µη αυτόµατο τρόπο λειτουργίας. Το σύστηµα αποθήκευσης της περόνης της ράβδου έλξης είναι τοποθετηµένο σε άβολη θέση, γεµίζει λάσπη και κοπριά και ο οδηγός είναι αναγκασµένος να πέφτει µέσα στις λάσπες για να το βρει Βέβαια και η εµπιστοσύνη στην τοπική αντιπροσωπεία της MF έπαιξε τον ρόλο της. Με 125 ίππους κάτω από το καπό, το τετρακύλινδρο 6470 θεωρήθηκε ότι ήταν ο ιδανικός συνδυασµός ανάµεσα στην ευελιξία και στην ισχύ. Ήταν εξοπλισµένο µε υδραυλικό σύστηµα αίσθησης φορτίου και παροχή 100 λίτρων/λεπτό, χειριστήριο συστήµατος µετάδοσης Auto- Drive και βασικό υπολογιστή στο ταµπλό. Επιπλέον, το τρακτέρ για την κτηνοτροφική µονάδα διέθετε συγκολληµένες ζάντες και ανάρτηση καµπίνας δύο σταδίων, αλλά δεν είχε αποσβεστήρες για την µπροστινή ανάρτηση. Το βάρος και το ίχνος είναι πολύ σηµαντικά θέµατα για το πηλώδες (και κάποιες φορές τυρφώδες έδαφος), εποµένως προστέθηκε ο µπροστινός σύνδεσµος από τότε, για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για περισσότερο µεικτό βάρος απ όσο είναι απαραίτητο για µεµονωµένες εργασίες. Κατά τη σπορά, ο µπροστινός κοτσαδόρος επιτρέπει την τοποθέτηση µιας πρέσας στο µπροστινό µέρος, µε αποτέλεσµα το συνολικό βάρος επάνω στον µπροστινό άξονα να διανέµεται σε όλο το πλάτος. Τα ελαστικά 540/65R38 Goodyear Opitrac DT818s είναι αυτά που επιλέχθηκαν για το πίσω µέρος, ενώ τα ελαστικά 440/65R28s βρίσκονται στον µπροστινό άξονα που δεν Ο κινητήρας: Σκανδιναβική σταθερότητα Το 6470, όπως προαναφέρθηκε, έχει τετρακύλινδρο κινητήρα Sisu. Η AGCO επέλεξε τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο και ψεκασµό καυσίµου common-rail. Αυτό αύξησε τη ζώνη συνεχούς ισχύος του κινητήρα στις 500 σ.α.λ., µε αποτέλεσµα η βέλτιστη οικονοµία καυσί- µου να είναι από έως σ.α.λ. Η οικονοµία του 6470 πήρε υψηλή βαθµολογία από τους δοκιµαστές µας, που εκτιµούν ότι καταναλώνει 1/3 λιγότερο ντίζελ από το παλιό Η οθόνη καταγραφής της απόδοσης, που υπάρχει στο 6470, κατέγραψε συνολική κατανάλωση καυσίµου λίτρα σε 909 ώρες λειτουργίας του κινητήρα, πράγµα που ισούται µε µέση κατανάλωση καυσίµου 10,8 λίτρα/ώρα. Ένα ντεπόζιτο χωρητικότητας 145 λίτρων αρκεί συνήθως για µια µιάµιση µέρα όταν το τρακτέρ είναι συνδεδεµένο µε σπαρτική κοµπίνα. Αντίθετα, κατά την εργασία µε χορτοδετική/συσκευαστική, το ντεπόζιτο δεν επαρκεί για την εργασία µίας ηµέρας. Οι υπεύθυνοι του αγροκτήµατος αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευαστική απαιτεί συνεχή παροχή λαδιού και, εποµένως, η αντλία µεταβλητού εκτοπίσµατος πρέπει να λειτουργεί στα όρια όλη την ηµέρα. Υπάρχουν ελπίδες ότι εάν τοποθετηθεί µια απλή βαλβίδα στο υδραυλικό κύκλωµα της συσκευαστικής θα γίνει συµβατή µε το σύστη- µα αισθητήρα φορτίου του 6470 και η κατανάλωση καυσίµου θα µειωθεί. Κατά την εργασία ο κινητήρας δεν έδειχνε να δυσκολεύεται. Ούτε από τη ρυµούλκα κόκκων των 12 τόνων, ούτε από τη ρυµούλκα κοπριάς των 14 τόνων, και οι στροφές πέφτουν προς τα κάτω από το σηµείο που είχαν καθοprofi 1/

13 Κρυµµένος ακριβώς πίσω από τις ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, ο δείκτης στάθµης λαδιού για το πίσω µέρος είναι δυσπρόσιτος και µαζεύει εύκολα σκόνη. Μετά από 600 ώρες εργασίας ο σωλήνας επιστροφής λαδιού της βάσης των βαλβίδων εµφάνισε µια λεπτή ρωγµή και αντικαταστάθηκε καθώς ίσχυε η εγγύηση. Όγκος εργασίας του MF 6470 Σύνθετη σπορά Ηλεκτρική σβάρνα Amazone KE301/σπαρτική AD301 µε µπροστινή πρέσα Farm Force 4 µ. Άροση Άροτρο µε αναστρεφόµενα υνιά Dowdeswell DP8B τεσσάρων αυλακωτήρων Εφαρµογή κοπριάς Ψεκαστικό οπίσθιας εκφόρτωσης Samson 908 και διπλό ψεκαστικό West 1300 Εφαρµογή λιπάσµατος Διανοµέας Kuhn Axis 30.1 QE Ψεκασµός Φερόµενο ψεκαστικό Knight 12 µ. µε χωρητικότητα λίτρων Δεµάτιασµα/συσκευασία Χορτοδετική/συσκευαστική κοµπίνα Vicon RV 1601 Κοπή χόρτου Χορτοκοπτικά µε µηχάνηµα θερισµού John Deere 1365 και Kuhn FC243 Μεταφορά κόκκων Ρυµούλκα σοδειάς West 12 τόνων Μεταφορά κοπριάς Ρυµούλκα εκφόρτωσης 14 τόνων Το καπάκι που στάζει έχει ως αποτέλεσµα το υγρό κάθισµα. Μετά από το σέρβις στις 50 ώρες, το κάλυµµα οροφής της καµπίνας έπρεπε να επαναστεγανοποιηθεί. Μόλις έληξε η εγγύηση της MF, ο διακόπτης του ανεµιστήρα της καµπίνας χάλασε. ριστεί για τις πιο βαριές καλλιέργειες χόρτου µε τη χορτοδετική/συσκευαστική Vicon. Το µεγαλύτερο µέρος της δύναµης του τρακτέρ οφείλεται στο σύστηµα διαχείρισης ηλεκτρονικής ισχύος του κινητήρα. Παρόλο που η µέγιστη ισχύς ΙSO στις σ.α.λ. βρίσκεται στους 135 ίππους, µια ενίσχυση 10 επιπλέον ίππων παρέχεται όταν ενεργοποιείται το pto ή όταν το σύστηµα µετάδοσης είναι στην 3η ή στην 4η περιοχή. Καθώς το φορτίο προκαλεί την πτώση των στροφών, το ECU αυξάνει την παροχή καυσίµου για αντιστάθµιση. Παρόλο που η βαριά εργασία του 6470 µας σχετίζεται µε το pto, αξιοποιείται η λειτουργία ενίσχυσης και βοηθά το τρακτέρ να τα βγάζει εύκολα πέρα παρά το βάρος του. Η ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρα προσφέρει ένα ακόµα σηµαντικό πλεονέκτηµα: Επιτρέπει στους αγοραστές να έχουν τη χρήσιµη επιλογή ελέγχου της προκαθορισµένης ταχύτητας κινητήρα. Ο διακόπτης ζυγώθρου στη δεξιά κονσόλα χρησιµοποιείται για την εναλλαγή ανάµεσα στις προκαθορισµένες ταχύτητες «Α» και «Β», που τροποποιούνται µε την εισαγωγή µιας οθόνης µενού στον υπολογιστή του τρακτέρ. Η µία είναι συνήθως ρυθµισµένη για εργασία pto στις 540 σ.α.λ. και η άλλη στις 540 «Eco». Καθώς είναι δυνατή η ρύθµισή της για να ενεργοποιείται κάθε φορά που ανυψώνεται και χαµηλώνει ο σύνδεσµος, παρέχει οµαλότερο ρυθµό περιστροφής επιτόπου στο τέλος κάθε άκρου της ζώνης. Δεδοµένου ότι το ένα τρίτο της εργασίας στο χωράφι αφιερώνεται συνήθως στις στροφές στο κεφαλάρι, υπάρχει η σκέψη ότι αυτός είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την οικονοµία καυσίµου που επιτυγχάνει το τρακτέρ της δοκιµής µας. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά αλλά, φυσικά, τα ηλεκτρονικά συστήµατα έχουν και τα µειονεκτήµατά τους. Τοποθετηµένο στο πλάι του κινητήρα, το «τσιπ» που φροντίζει τη µονάδα ισχύος άρχισε να παραµορφώνεται στις 200 ώρες ως αποτέλεσµα της θερµότητας του κινητήρα. Οµολογουµένως, αυτό δεν προκάλεσε πλήρη διακοπή της λειτουργίας, αλλά το ταµπλό άρχισε να υπολειτουργεί και αντικαταστάθηκε από ένα πιο ανθεκτικό εξάρτηµα. Και αυτό θέτει ένα ερώτηµα για τους ανθρώπους της Massey: Γιατί τοποθετήθηκε το «τσιπ» τόσο κοντά στον κινητήρα; Σίγουρα, η αξιοπιστία του θα µπορούσε να βελτιωθεί εάν βρισκόταν σε πιο δροσερή θέση; Σύστηµα µετάδοσης Μεγαλοφυΐα GIMA; Το GIMA, το κιβώτιο 6 ταχυτήτων Dyna-6 της MF, που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία κατασκευής συστηµάτων µετάδοσης AGCO/ Claas, αποδείχτηκε αντάξιος διάδοχος του Dynashift της επωνυµίας. Είναι µια µονάδα τεσσάρων περιοχών µε ηµιαυτόµατη αλλαγή έξι βηµάτων, που παρέχει 24 εµπρός και όπισθεν ταχύτητες. Οι 24 ταχύτητες αλλάζουν χωρίς συµπλέκτη µέσω ενός κοντού µοχλού µε σχήµα «Τ» που βρίσκεται στο δεξί µπράτσο. Οι λειτουργίες αυτού του µοχλού «Τ» επαναλαµβάνονται, κυρίως, στον παλινδροµικό µοχλό που βρίσκεται στην κολόνα, επιτρέποντας τον έλεγχο του κιβωτίου ταχυτήτων µε το αριστερό ή µε το δεξί χέρι. Στον τρόπο λειτουργίας «Field» (Χωράφι), η κίνηση του µοχλού προς τα εµπρός ή προς τα πίσω κινεί το τρακτέρ πάνω-κάτω στα ηµιαυτόµατα βήµατα, ενώ το πάτηµα του πορτοκαλιού κουµπιού του µοχλού, που βρίσκεται στο µπράτσο, ενεργοποιεί την αλλαγή ανάµεσα στις κύριες περιοχές. Με την εναλλαγή στον τρόπο λειτουργίας «Transport» (Πορεία) όλες οι αλλαγές τόσο οι αυτόµατες, όσο και profi 1/

14 PROFI TEST Τεχνικα ΣΤοιχεια Massey Ferguson 6470 Κινητήρας: Ονοµαστική ισχύς 92kW/125 ίπποι στις σ.α.λ. (99kW/135 ίπποι µέγιστη απόδοση στις σ.α.λ. και 107kW/145 ίπποι στην ενίσχυση pto/πορείας στο δρόµο), τετρακύλινδρος Sisu 44CTA 4,4 λίτρων µε υπερπλήρωση, βαλβίδα ελέγχου υπερσυµπίεσης και ενδιάµεση ψύξη. Τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο και ψεκασµός καυσίµου common-rail. Ντεπόζιτο 145 λίτρα (190 λτ. επιλογή). Σύστηµα µετάδοσης: Dyna-6 µε 24F x 24R ταχύτητες. Τέσσερις περιοχές που ενεργοποιούνται ηλεκτροϋδραυλικά µε έξι αυτόµατες ταχύτητες. Παλινδροµική ραβέρσα χωρίς συµπλέκτη. Ταχύτητα 40 χλµ./ώρα (επιλογή 50 χλµ./ώρα). Υγρός συµπλέκτης µε πολλούς δίσκους µε 6 πλάκες διαµέτρου 180 χλστ. για τις ταχύτητες πορείας εµπρός και 6 πλάκες διαµέτρου 180 χλστ. στην όπισθεν. Φρένα: Υγρά δισκόφρενα στον πίσω άξονα. Φρενάρισµα µπροστινού άξονα µέσω εµπλοκής του 4WD. Το χειρόφρενο µε τρεις δίσκους λειτουργεί στον άξονα οδοντοτροχού του συστήµατος κίνησης. Ηλεκτρολογικά: 12V, δύο µπαταρίες 72Ah CCA 680 η καθεµία, εναλλάκτης 80amp (δυνατότητα για 120amp), ισχύς µίζας 3kW/4hp. Σύνδεσµος: Κατηγορία III, ηλεκτρονικός έλεγχος συνδέσµου MF Autotronic IV µε αισθητήρα κάτω συνδέσµου. Το σύστηµα απορρόφησης κραδασµών µπορεί να απενεργοποιηθεί. Υδραυλικό σύστηµα: Αισθητήρας φορτίου κλειστού κέντρου µε παροχή 110 λίτρα/ λεπτό µε αντλία µεταβλητού εκτοπίσµατος ταλαντευόµενης πλάκας. Πίεση λειτουργίας 200 bar. Τρεις βαλβίδες διπλής ενέργειας. Ντεπόζιτο 25/35 λίτρων. Pto: 540/1.000 µε δυνατότητα αλλαγής στην καµπίνα µε έξι σφήνες και άξονες µε 21 σφήνες. Κλείδωµα pto για εκκίνηση/ στάση στο πίσω φτερό. Άξονες και εξοπλισµός κίνησης: Πλανητικοί άξονες µε ηλεκτροϋδραυλικό µπλοκέ διαφορικό και εµπλοκή κίνησης στον µπροστινό τροχό. Ελαστικά Goodyear Optitrac DT818: 440/ 65R28 µπροστά, 540/65R38 πίσω. Σέρβις και συντήρηση: Λάδι κινητήρα 10 λίτρα (µεσοδιάστηµα σέρβις στις 400 ώρες), το λάδι για το σύστηµα µετάδοσης και το υδραυλικό σύστηµα είναι 70 λίτρα (µεσοδιαστήµατα σέρβις στις ώρες). Σύστηµα ψύξης 16,6 λίτρων. Η αριστερή πόρτα καµπίνας δεν κρεµόταν ποτέ σωστά. Μετά την αφαίρεση βρέθηκε ότι δεν υπήρχαν διαχωριστικά στους µεντεσέδες. Τώρα, διορθώθηκε στο χωράφι, αλλά η ασφάλεια της πόρτας κολλάει. Το καπό σηκώνεται ως ένα ενιαίο κοµµάτι, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση για το σέρβις του κινητήρα. οι αλλαγές περιοχής- γίνονται µέσω των µοχλών. Δεν υπάρχει τίποτα αιφνιδιαστικό στη λειτουργία του Dyna-6 µέχρι τώρα, εκτιµούν οι δοκιµαστές µας. Είναι απίστευτα απλό στο χειρισµό, αλλά µπορεί να γίνουν περαιτέρω αλλαγές, εάν είναι απαραίτητο, χάρη στην προαιρετική λειτουργία AutoDrive. Βασισµένο σε ένα µεγάλο ασηµί καντράν (δεν απέχει πολύ από το idrive της BMW), επιτρέπει στον χειριστή να ρυθµίζει το σύστηµα µετάδοσης για αυτόµατες αλλαγές ταχυτήτων. Το κορυφαίο νεκρό σηµείο διαδροµής εµβόλου παρέχει πλήρη µη αυτόµατο έλεγχο, ενώ ο µηχανισµός συγκράτησης σε κάθε πλευρά θέτει το σύστηµα στον τρόπο λειτουργίας «Speed-matching» (Αντιστοίχιση ταχύτητας), ώστε το σύστηµα µετάδοσης να επιλέγει αυτόµατα την κατάλληλη αυτόµατη ταχύτητα ανάλογα µε την ταχύτητα πορείας όταν πραγ- µατοποιούνται οι αλλαγές περιοχής. Τοποθετηµένο στην πλευρά της βάσης κινητήρα και ακριβώς πάνω από τη λεκάνη φίλτρου καυσίµου, το τσιπ διαχείρισης κινητήρα παραµορφώθηκε και δεν λειτουργούσε σωστά µετά από 200 ώρες εργασίας. Η µετακίνηση του µηχανισµού συγκράτησης της αντιστοίχισης ταχύτητας προς τα αριστερά βάζει το AutoDrive στη ζώνη «Transport» (Πορεία) όπου θα λειτουργεί αυτόµατα στις ταχύτητες Η ρύθµιση των περιστρεφό- µενων διακοπτών αλλάζει το σηµείο στο οποίο πραγµατοποιούνται τα ανεβάσµατα ταχύτητας από έως σ.α.λ. Το γύρισµα του περιστρεφόµενου διακόπτη προς τα δεξιά φέρνει το Dyna-6 στον τοµέα «Field», όπου οι αυτόµατες αλλαγές περιορίζονται αποκλειστικά στις έξι αυτόµατες ταχύτητες. Και πάλι η αλλαγή ρυθµίζει το σηµείο στροφών στο οποίο γίνονται τα ανεβάσµατα. Όλα καλά έως τώρα, αλλά οι δοκιµαστές µας αναφέρουν ένα πρόβληµα που δείχνει ότι το κιβώτιο ταχυτήτων µπορεί να περνά από τη µία σχέση στην άλλη σε ανησυχητικά συχνό ρυθµό εάν η ταχύτητα βρίσκεται ανάµεσα στα σηµεία ανεβάσµατος και κατεβάσµατος. Αυτό είναι το κυρίως πρόβληµα κατά την εργασία σε ανώµαλο έδαφος ή σε διάφορους τύπους εδάφους όπου το φορτίο κινητήρα αλλάζει τακτικά. Η γρήγορη λύση είναι να τροποποιηθεί το σηµείο ανεβάσµατος, αλλά αυτό δεν είναι η ιδανική λύση. Η απλότητα της ρύθµισης του ελέγχου αξίζει πολλούς επαίνους, ωστόσο. Και η επιλογή της MF για έναν πιο απλό περιστροφικό διακόπτη αντί µιας κονσόλας υπολογιστή είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Καµπίνα και χειριστήρια ελέγχου Η καµπίνα του 6470 είναι γνωστή υπόθεση για τους ανθρώπους της Massey, η δοµή της και η σχεδίασή της παραµένουν ίδιες µε αυτές των µηχανηµάτων που κατασκευάζονταν στο Beauvais. profi 1/

15 Η κοµπίνα Vicon είναι το εξάρτηµα µε τις µεγαλύτερες απαιτήσεις σε ισχύ, που πρέπει να τραβά το µάθηµα για την επόµενη φορά. Παραµένοντας στην άνεση και τη συµπεριφορά, το 6470 έχει λίγο µεγαλύτερο σκελετό σε σύγκριση µε το συνηθισµένο τετρακύλινδρο τρακτέρ, και ως αποτέλεσµα έχει καλύτερη συµπεριφορά στο δρόµο απ ό,τι το ισοδύνα- µο Massey Ferguson Επίσης, αυτές οι µεγαλύτερες αναλογίες υποδεικνύουν ότι χειρίζεται τα βαριά φερόµενα εξαρτήµατα καλύτερα απ ό,τι ένα µικρότερο τρακτέρ. Σε γενικές γραµµές, το 6470 ασχολείται µε όλες τις εργασίες ψεκασµού και εφαρµογής, έως ότου οι φαρδύτεροι τροχοί του αρχίσουν να τσαλαπατούν τις ταχεία αναπτυσσόµενες καλλιέργειες, καθώς αρχίζουν να βγάζουν Στο αγρόκτηµα που µας φιλοξένησε, το MF ίππων εργάζεται µαζί µε ένα µικρότερο ίππων. Οι φαρδιές κολόνες Β δεν περιορίζουν την ορατότητα και οι καµπύλες πίσω οθόνες τριών τετάρτων είναι ευπρόσδεκτες για την ορατότητα που προσφέρουν στα πλατιά εξαρτή- µατα. Επιπλέον, οι πολλοί αποθηκευτικοί χώροι, η θήκη για ποτήρι µε ιµάντα συγκράτησης και το ψυγείο για µεγάλα µπουκάλια στην οροφή δεν επιτρέπουν δικαιολογίες για περιττά αντικείµενα στο κάθισµα. Οι ασπρόµαυροι αναλογικοί µετρητές στο τα- µπλό για τις στροφές του κινητήρα, τη θερµοκρασία και τα επίπεδα καυσίµου παίρνουν θετική βαθµολογία για την καθαρότητα αλλά ο δείκτης στάθµης ντεπόζιτου δεν είναι αξιόπιστος και αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Καθώς το επίπεδο καυσίµου µειώνεται κάτω από το µισό, η βελόνα αρχίζει να µετακινείται από την ένδειξη «γεµάτο» στην ένδειξη «άδειο». Το αποτέλεσµα είναι ότι ο οδηγός πρέπει να εκτιµήσει την κατάσταση µε εικασίες. Στο κάτω µέρος, στην κάτω αριστερή γωνία του ταµπλό υπάρχει µια µικρή οθόνη που βρίσκεται στο κέντρο του συστήµατος ελέγχου Integrated Tractor Control System (ITCS) του Οι πολυάριθµες οθόνες προβάλλουν την κατανάλωση καυσίµου, την ολίσθηση των τροχών, την ταχύτητα πορείας και τις ταχύτητες pto. Προφανώς σχεδιασµένη για να ικανοποιήσει τη γενιά του Playstation, η συστάδα µε τα έξι πλήκτρα, που µοιάζει µε κονσόλα παιχνιδιών, και βρίσκεται στη βάση του Ακόµα και τα πιο βαριά χώµατα δεν κατάφεραν να δυσκολέψουν τον κινητήρα του µοχλού των φλας, χρησιµοποιείται για την περιήγηση στα διάφορα µενού και την τροποποίηση των ρυθµίσεων του τρακτέρ. Το σηµαντικό είναι ότι αυτό συµπεριλαµβάνει τη ρύθµιση των προκαθορισµένων ρυθµίσεων του κινητήρα που συνδέονται µε την ανύψωση και το χαµήλωµα του συνδέσµου. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η χρονοκαθυστέρηση ώστε οι στροφές του κινητήρα να αυξάνονται πριν αρχίσει να εργάζεται το εξάρτηµα και πριν ανυψωθεί. Με τον ίδιο τρόπο, τα πλήκτρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη ρύθµιση των σηµείων ανεβάσµατος ταχύτητας για τις λειτουργίες του κιβωτίου ταχυτήτων AutoDrive. Επιπλέον, επιτρέπει στον χειριστή να επιλέγει την προτεραιότητα παροχής λαδιού. Η οθόνη εµφανίζει το ποσοστό που µοιράζεται ανάµεσα στον σύνδεσµο και τις υδραυλικές υπηρεσίες της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας. Παρόλο που η ανάρτηση της καµπίνας δεν αποτελεί απαραίτητα µια επιλογή για το αγρόκτηµα της δοκιµής µας, αποδείχτηκε πολύ χρήσιµη για ορισµένες εργασίες. Επίσης δεν υπάρχουν παράπονα όσον αφορά στην άνεση, αν και υπάρχει η αίσθηση ότι τα ελατήρια του µπροστινού άξονα που τοποθετούνται εκ των υστέρων θα βελτίωναν ακόµα περισσότερο την κατάσταση και θα είχαν θετική επίδραση στο µέλλον όσον αφορά στις αξίες µεταχειρισµένων, αλλά αυτό είναι ένα βλαστούς την άνοιξη. Σε αυτό το σηµείο, το 4355 αναλαµβάνει τα ηνία µε τον διανοµέα Kuhn Axis 30.1 QE και το ψεκαστικό Knight 12 µ. µε χωρητικότητα λίτρων. Γι αυτές τις εργασίες, απαιτούνται τουλάχιστον δέκα πλάκες βαριδιών 40 κιλών, ενώ το µεγαλύτερο τρακτέρ διαχειρίζεται τα εξαρτήµατα χωρίς τίποτα πρόσθετο επάνω στο ρύγχος. Έχοντας υπόψη ότι το Axis έχει τρεις σάκους 600 κιλών στη χοάνη, είναι εντυπωσιακό. Επίσης, θεωρείται παράγοντας για την οικονοµία που κάνει το 6470 στα καύσιµα. Σύνοψη: Παρότι δεν έχει συµπληρώσει ακό- µα ώρες, αυτό το MF 6470 έχει ήδη αποδείξει ότι είναι ικανό και ευέλικτο, µε ασή- µαντα µειονεκτήµατα, όπως η αδυναµία ρύθ- µισης των σηµείων κατεβάσµατος ταχύτητας στο σύστηµα µετάδοσης στον αυτόµατο τρόπο λειτουργίας. Οποιαδήποτε κατασκευαστικά ή µηχανικά ελαττώµατα διορθώθηκαν από την τοπική αντιπροσωπεία. Η τετρακύλινδρη µονάδα Sisu είναι µια αποκάλυψη, καθώς επιτρέπει στο 6470 να ξεπερνά τα εξακύλινδρα µοντέλα διαθέτοντας µεγαλύτερη ισχύ. Επιπλέον, είναι πιο οικονοµικό και ευέλικτο από το µικρότερο MF 4355 του αγροκτήµατος. Τα μοντέλα της Massey Ferguson διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Ι. Εσκιάδης & Σία ΑΕ (τηλ. 2310/596596). profi 1/

16 PROFI TEST Εντυπώσεις οδήγησης: Μηχάνηµα ενσίρωσης John Deere 7950i Προηγείται βραχεία κεφαλή Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, το κορυφαίο µοντέλο της σειράς της John Deere, το 7850, θεωρήθηκε «µωρό». Βέβαια 690 ίπποι και πιθανώς 250 τόνοι την ώρα στο καλαµπόκι είναι «µεγαλειώδεις» τιµές, ωστόσο, όταν µπαίνουν στο παιχνίδι µηχανήµατα όπως το Class ίππων και το New Holland FR ίππων, τα οποία διαθέτουν πιθανές αποδόσεις που ξεπερνούν τους 300 τόνους την ώρα, τα στάνταρ αλλάζουν. Όλα αυτά βέβαια πριν εµφανιστεί το Τώρα, η Deere µπορεί να απαιτήσει την πλήρη συµµετοχή της στο πριβέ κλαµπ των ισχυρών -και πολύ δικαιολογηµένα. Επιπλέον η εταιρεία επέκτεινε τη νέα σειρά κεφαλών για καλαµπόκι και σύνθετες καλλιέργειες Kemper Champion µε ένα νέο µοντέλο 12 σειρών, το CP390 Plus 9 µέτρων. Η κεφαλή, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στο JD ίππων, θα είναι έτοιµη για την παραγωγή για τη σεζόν του 2010 και θα συ- µπληρώσει το σειρών, 7,5 µέτρων. Το τελευταίο τοποθετήθηκε στη µονάδα που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο. Με την αντικατάσταση του 7850 µε ισχύ 690 ίππων µε το ίππων, οι κυνικοί θα πουν ότι το νέο κορυφαίο ενσιρωτικό της Deere δεν είναι αρκετό για τη δουλειά. Δεν είναι έτσι ακριβώς, όµως. Όπως αποδεικνύεται, αυτό το νέο µοντέλο της Deere κρύβει πολύ περισσότερα. Για αρχή, αυτά τα επιπλέον «άλογα» χρησιµοποιούνται πιο «έξυπνα»... Όσον αφορά στο θέµα των κεφαλών, η JD έριξε µια καλή µατιά στα προϊόντα συλλογής χόρτου που προσφέρει: Η νεοσχεδιασµένη µονάδα χόρτου 600C για βαριά εργασία, µε τη µορφή του 630C µε πλάτος 3 µ., αποτελεί την προεπιλεγµένη επιλογή για το Σε γενικές γραµµές, η σειρά 600C έχει γίνει πιο ανθεκτική για να αντεπεξέρχεται στις υψηλότερες ταχύτητες πορείας προς τα εµπρός, στις πιο βαριές ποσότητες χόρτου και στην πραγµατικά εντατική εργασία. Το στιβαρό σύστηµα κίνησης µε διπλή αλυσίδα, ο νέος συµπλέκτης ασφάλειας του κοχλία και το χτένι συµπίεσης φαίνεται ότι είναι τα κυριότερα νέα χαρακτηριστικά. Ας περάσουµε όµως στο ίδιο το µηχάνηµα χορτονοµής. Με την πρώτη µατιά, το JD 7950 φαίνεται σχεδόν ίδιο µε τα υφιστάµενα µοντέλα της σειράς Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο όγκος του σχεδίου του 7950 µεταφέρεται από το παλιό JD Ωστόσο, πίσω από την εµφάνιση κρύβονται πολλές σηµαντικές αλλαγές. Για τη διαχείριση των βαρύτερων κεφαλών Εξοπλισµένο µε κεφαλή Kemper Champion σειρών, το JD 7950 θα µπορεί να διαχειριστεί άνετα µια απόδοση 250 τόνων/ώρα. Αν προστεθεί το 390 Plus 12 σειρών, θα «µασά» ακόµα περισσότερα. Η κεφαλή 390 θα πρέπει να είναι έτοιµη για τη σεζόν του profi 1/

17 12 σειρών, η ανυψωτική ικανότητα αυξήθηκε κατά 23% και το 7950 έχει λίγο πιο µακρύ σασί. Ο πιο ανθεκτικός πίσω άξονας του συστήµατος κίνησης στους τέσσερις τροχούς ProDrive έχει τοποθετηθεί και τα διάφορα εξαρτήµατα στο ηλεκτρικό σύστηµα µετάδοσης στην κεφαλή κοπής ανασχεδιάστηκαν για να αντεπεξέρχονται στην αύξηση της ισχύος του κινητήρα. Οι περαιτέρω αλλαγές στη σχεδίαση εκτείνονται στην ενίσχυση του απείρως µεταβαλλό- ότι, εάν επρόκειτο να επιλέξει την υψηλότερη ισχύ, είχε νόηµα να εξετάσει µονάδες ισχύος µε απόδοση άνω των 750 ίππων. Επιπλέον, καθώς το πρότυπο Stage 2 είναι πιο χαλαρό και επιτρέπει τα διαφορετικά συστή- Επιλογή δυο τρόπων διαχείρισης του κινητήρα για το χωράφι: Το FM1 µειώνει την ταχύτητα κινητήρα κατά τη διάρκεια της στροφής στο κεφαλάρι και το FM2 ρυθµίζει αυτόµατα την ταχύτητα του κινητήρα σύµφωνα µε το φορτίο και την επιθυµητή απόδοση. Στο JD 7950 πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες αλλαγές σε σύγκριση µε το απερχόµενο JD 7850, συµπεριλαµβανοµένου του πιο ανθεκτικού πίσω άξονα. TEXNIKA ΣΤοιχεια Αυτοκινούµενο ενσιρωτικό JD 7950i Ισχύς: 597kW/812 ίπποι (σε SAEJ 1995). Εξακύλινδρος κινητήρας Cummins 19 λίτρων, ψεκασµός καυσίµου common-rail µε διαχείριση κινητήρα της JD για τους τρόπους λειτουργίας χωραφιού και πορείας στο δρόµο. Ηλεκτρικά 12V µε κύκλωµα εκκίνησης 24V. Κεφαλή: Καλαµποκιού 7,5 µ. 10 σειρών ή 9 µ. 12 σειρών (Kemper). Χόρτου 3 µ., σειρά 630C (διατίθεται σε 4 και 4,5 µ.). Τροφοδοσία: Τέσσερις κύλινδροι τροφοδοσίας µε ενσωµατωµένο ανιχνευτή µετάλλου. Πλάτος 780 χλστ. µε έλεγχο ταχύτητας IVLOC. Πλάτος DuraDrum 805 χλστ., διάµετρος 610 χλστ. µε µαχαίρια 56, 48 ή 40. Η ταχύτητα περιστροφής σε ονοµαστική ταχύτητα κινητήρα σ.α.λ. Ο επεξεργαστής Kernel έχει διάµετρο 240 χλστ.. Ο επιταχυντής σοδειάς έχει διάµετρο 560 χλστ.. Το µήκος κοπής είναι από 4 έως 26 χλστ. Ελαστικά: 650/75R32 µπροστά και 480/80R26 πίσω. Διαστάσεις: Μήκος µηχανήµατος 6,62 µ., πλάτος µηχανήµατος 3,30 µ. Βάρος: κιλά χωρίς κεφαλή. Η προέκταση ακροφυσίου 1,50 µ. θα τοποθετηθεί στα µηχανήµατα χορτονοµής µε κεφαλή καλαµποκιού 12 σειρών. Η Deere παρουσίασε ένα πακέτο εξαρτηµάτων υψηλής ανθεκτικότητας για το µενου µήκους κοπής, IVLOC, και στο σύστη- µα µετάδοσης. Στη θέση του υδροστατικού µοτέρ κίνησης 37 κ.εκ. του 7850, για παράδειγµα, εγκαταστάθηκαν ένα µεγαλύτερο µοτέρ 45 κ.εκ. και ένας υδραυλικός συσσωρευτής για την εξοµάλυνση της αλλαγής σε όπισθεν. Επίσης, ο επεξεργαστής κόκκων καλαµποκιού εξοπλίστηκε µε ιµάντα κίνησης µε τέσσερις ραβδώσεις. Το επιπλέον υλικό σηµαίνει επιπλέον φθορά και γι αυτό η Deere έχει τοποθετήσει µια µεγαλύτερη ποικιλία από εξαρτήµατα διοχέτευσης σοδειάς -ανθεκτικά στη φθορά στο Και ο ενισχυµένος αγωγός εξαγωγής µπορεί να φιλοξενήσει µια προέκταση ακροφυσίου µήκους 1,50 µ., που επιτρέπει το επιπλέον πλάτος της κεφαλής 12 σειρών. Νέα ισχύς από την Cummins Στη θέση του εξακύλινδρου κινητήρα Cummins 15 λίτρων του 7850 υπάρχει ο νέος κινητήρας Cummins QSK µε εξαιρετικό όγκο 19 λίτρα. Η µονάδα ψύξης του κινητήρα έχει εύκολη πρόσβαση, τα ψυγεία µονής στοιβάδας καθιστούν ακόµα πιο εύκολο το καθάρισµα. Το περιστροφικό σύστηµα καθαρισµού στην πίσω σχάρα φαίνεται να λειτουργεί σωστά. Kαθώς τα πρότυπα Stage 3a ισχύουν για µονάδες ισχύος έως 750 ίππων, από τη στιγµή που θα ξεπεράσει αυτή την απόδοση ένας νέος κινητήρας πρέπει να συµβαδίσει µε το λιγότερο αυστηρό πρότυπο Stage 2. Εποµένως, κατά την ανάπτυξη του µηχανή- µατος χορτονοµής 7950, η JD αποφάσισε µατα διαχείρισης κινητήρα, η Deere είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα σύστηµα διαχείρισης κινητήρα QSK ειδικά για το Σε αυτό το πακέτο διαχείρισης υπάρχουν τρεις «έξυπνοι» τρόποι λειτουργίας, που στοχεύουν στη µεγιστοποίηση της απόδοσης της θεριστικής, εξοικονοµώντας παράλληλα καύσιµα στο χωράφι και στην πορεία: Τρόπος λειτουργίας δρόµου-rm: Το σύστηµα, που ενεργοποιείται ανάµεσα στις και τις σ.α.λ., µειώνει τις στροφές του κινητήρα στο ελάχιστο για να διατηρηθεί η επιθυµητή ταχύτητα κίνησης προς τα εµπρός. Ταυτόχρονα, παρέχει 27% περισσότερη ροπή για να διατηρηθεί η ταχύτητα κίνησης προς τα εµπρός στις απότοµες πλαγιές. Η Deere υποδηλώνει ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας µειώνει 10% την κατανάλωση στην πορεία. Τρόπος λειτουργίας «Χωράφι» 1 FM1: Αυτός είναι ένας τρόπος λειτουργίας που εξοικονοµεί καύσιµο κατά την κίνηση στα κεφαλάρια, που µειώνει αυτόµατα τις στροφές του κινητήρα µόλις το µηχάνηµα αποµακρυνθεί από τη σοδειά. Μόλις το µηχάνηµα χορτονο- µής πραγµατοποιήσει µια νέα δρεπανιά, η ταχύτητα κινητήρα αυξάνεται αυτόµατα στις σ.α.λ. που έχει καθορίσει ο χειριστής για την εργασία. Τρόπος λειτουργίας «Χωράφι» 2 FM2: Κατά τη διάρκεια της εργασίας, αυτή η ρύθµιση διατηρεί αυτόµατα σταθερό φορτίο στον κινητήρα του µηχανήµατος χορτονοµής, έτσι profi 1/

18 PROFI TEST Τα χειριστήρια ελέγχου των JD 7050 µεταφέρθηκαν στο Η καµπίνα παρέχει ικανοποιητική άνεση και χαµηλό θόρυβο, ενώ η ορατότητα είναι εξαιρετική. ώστε να λειτουργεί στην πιο οικονοµική ταχύτητα των σ.α.λ. Η JD ισχυρίζεται ότι η εξοικονόµηση καυσίµου στο 5% µπορεί να επιτευχθεί µε αυτή τη ρύθµιση. Κατά τη διάρκεια µιας στροφής, ο τρόπος λειτουργίας FM2 κάνει τα ίδια µε τον τρόπο FM1. Κατά την εργασία σε ένα χωράφι καλαµποκιού και σε καλό σταθερό έδαφος, η λειτουργία FM2 ενεργοποιείται πραγµατικά όταν το µηχάνηµα χορτονοµής σταµατά για τις ρυ- µούλκες και κατά τη στροφή στο κεφαλάρι, σχεδόν όπως και στον τρόπο FM1. Ωστόσο, στις σοδειές µε µεγαλύτερη ποικιλία, η λειτουργία FM2 µπορεί να είναι ορατή και αισθητή. Κατά την εργασία, ο κινητήρας µένει συνήθως στις σ.α.λ. περίπου, βελτιστοποιώντας την οικονοµία στα καύσι- µα. Εάν η σοδειά είναι πιο πυκνή, η ταχύτητα πορείας προς τα εµπρός µειώνεται, αλλά οι στροφές ανά λεπτό του κινητήρα µένουν ίδιες. Αυτό διασφαλίζει ότι ο κινητήρας λειτουργεί µε τη βέλτιστη οικονοµία. Στα ελαφριά φορτία, οι ταχύτητες του µηχανήµατος χορτονοµής επιστρέφουν στην αρχική τους τιµή για να διασφαλιστεί πιο σταθερή ροή σοδειάς στο σύστηµα τεµαχισµού. Το να πει κανείς ότι το µηχάνηµα χορτονοµής ορµά από τα ελαφριά στα βαριά φορτία θα έδινε την εντύπωση ότι έχει σπασµωδική οδική συµπεριφορά. Στην πράξη, αυτό δεν ισχύει. Το 7950 εναλλάσσεται άνετα από τις πιο γρήγορες στις πιο αργές ταχύτητες και εργάζεται σχετικά απρόσκοπτα. Σε ένα χωράφι καλαµποκιού ή σε σταθερές ποσότητες χόρτου, εκτιµούµε ότι η επιλογή της λειτουργίας FM2 θα είναι ο προεπιλεγµένος τρόπος λειτουργίας. Σε πραγµατικά µεταβλητές σοδειές, ωστόσο, είναι ίσως καλύτερα να χρησιµοποιηθεί ο µη αυτόµατος έλεγχος ταχύτητας, ρυθµίζοντας το FM1 για να φροντίσει τις ταχύτητες κινητήρα κατά τις στροφές και το σταµάτηµα για τις ρυµούλκες. Στις σύντοµες εργασίες, είναι καλύτερα να επιλέγεται το FM2 για να διευκολύνεται η ζωή του οδηγού της ρυµούλκας που µαζεύει τη σοδειά. Απόδοση και κατανάλωση καυσίµου Όσον αφορά την ισχύ, την απόδοση και την κατανάλωση καυσίµου, η Deere ισχυρίζεται τα εξής: 812 ίπποι, περίπου 300 τόνοι/ώρα σε καλαµπόκι και περίπου 0,5 λίτρα ανά τόνο σοδειάς. Φυσικά, το µοναδικό από αυτά τα στατιστικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει εγγύηση είναι η απόδοση ισχύος. Έχοντας αυτά υπόψη, το JD 7950i της δοκι- µής εργαζόταν σε µια καλλιέργεια καλαµποκιού για χορτονοµή που είχε φυτευτεί στις 17 Απριλίου και είχαν µπει στον τεµαχιστή στις 29 Σεπτεµβρίου. Η σοδειά είχε 30% ξηρή ύλη -λίγο χλωρή και απείχε αρκετά από το ιδανικό ποσοστό. Ωστόσο, εκτός αυτού όλοι οι παράγοντες ήταν υπέρ του µηχανήµατος χορτονοµής: Οµοιόµορφη σοδειά, ξηρό έδαφος και µεγάλες διαδροµές χωρίς διακοπή στο χωράφι. Πέντε ρυµούλκες 14 τόνων εξυπηρετούσαν τη θεριστική, µε µια κυκλική διαδροµή στο σωρό για µερικά µίλια. Καθώς η µονάδα δεν λειτουργούσε για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, θα ήταν παραπλανητικό να αναφερθούν αναλυτικά όλες Η πλήρης ενηµέρωση µέσα στην καµπίνα µπορεί να ενισχυθεί µε την προσθήκη της οθόνης GreenStar οι καταγεγραµµένες αποδόσεις. Επίσης αποδείχτηκε ότι ο υπολογισµός της κατανάλωσης καυσίµου ήταν δύσκολος, αλλά ορισµένοι αριθµοί έδειξαν ότι τα 0,5 ανά τόνο που ισχυρίζεται η Deere δεν απείχαν πολύ από το στόχο. Στις συνθήκες της δοκιµής, το 7950i κατέγραψε περίπου 0,6 λίτρα ανά τόνο. Η κεφαλή Kemper διπλώνει, ενώ ο αποσπώµενος κεντρικός τροχός πορείας συµβάλλει στη σταθερότητα κατά την ταχύτητα πορείας 40 χλµ./ώρα. Η Deere αύξησε την ανυψωτική ικανότητα της κεφαλής για να αντεπεξέλθει στη µονάδα 12 σειρών. Η εικονιζόµενη κεφαλή είναι µια Champion σειρών. Πλήρης παρακολούθηση σοδειάς Το «i-spec» JD 7950i, που δεν είχε βγει ακό- µα στην παραγωγή, ήταν εξοπλισµένο µε AutoLOC, το οποίο συνδέει τον αισθητήρα ξηρής ύλης Harvest-Lab µε το σύστηµα µετάδοσης αυτόµατου µήκους κοπής IVLOC. Καθώς το HarvestLab υπολογίζει την υγρασία της σοδειάς χρησιµοποιώντας σχεδόν υπέρυθρο αισθητήρα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βελτιστοποιηθεί το µήκος κοπής της σοδειάς ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε ξηρή ύλη. Αυτό αφορά στη µεγιστοποίηση της αξίας της τροφής που βρίσκεται στο σωρό, όσο και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του µηχανήµατος. Σύνοψη: Το νέο 7950 γεµίζει το κενό της JD για τα µηχανήµατα χορτονοµής υψηλής ιπποδύναµης και απόδοσης θερισµού. Τα μοντέλα της John Deere διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία EMIKO Παντελεημονίτης (τηλ. 210/ ). profi 1/

19 profi x/2005 0B

20 PROFI TEST Εντυπώσεις οδήγησης: Τηλεσκοπικός φορτωτής Caterpillar TH407 Τσοµπανάκος ήµουνα! Ο φορτωτής Cat TH407 αντικαθιστά το προηγούµενο µοντέλο TH330 της εταιρείας. Οι αλλαγές είναι µικρές, αλλά σηµαντικές και κάνουν τη διαφορά. Η νέα γενιά φορτωτών Caterpillar έχει κατασκευαστεί για να ανατρέψει τις υπάρχουσες ισορροπίες στην αγορά των αγροτικών τηλεσκοπικών µηχανηµάτων, παρότι µε την πρώτη µατιά το κορυφαίο µοντέλο της σειράς, TH407, φαίνεται να έχει ανεπαίσθητες διαφορές µε το προγενέστερο TH330B. Ρίξτε µια γρήγορη µατιά στο φύλλο τεχνικών στοιχείων του φορτωτή Cat TH330B και του µοντέλου Cat TH407 που τον αντικατέστησε το Έχει αλλάξει κάτι πραγ- µατικά; Μάλλον όχι πολλά, αλλά ξαναρίξτε µια µατιά. Η ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα του νέου µηχανήµατος αυξήθηκε στα από τα κιλά µε την πλήρη έκταση ανύψωσης να µεγαλώνει κατά 100 χλστ. και να φτάνει τα χλστ. Αν περάσετε στον κινητήρα, θα διαπιστώσετε ότι το αγροτικών προδιαγραφών TH407 τροφοδοτείται από την ίδια µονάδα ισχύος Cat C4.4, 93.1kW/126 ίππων που υπήρχε και στον προκάτοχό του και ήταν η επιλογή «υψηλής ισχύος». Στα 499Nm, η απόδοση ισχύος είναι ίδια, αν και στο TH407 αναπτύσσεται στις 100 σ.α.λ. µέχρι την περιοχή στροφών στις σ.α.λ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά περισσότερα νέα χαρακτηριστικά στο TH407. Οι µικρές αλλαγές και η συµπερίληψη παλαιότερων προαιρετικών χαρακτηριστικών προσδίδει µια πολύ διαφορετική και σύγχρονη συ- µπεριφορά στον φορτωτή και κατ επέκταση µια νέα αίσθηση στον χειριστή. Για αρχή, η κατασκευάστρια εταιρεία ανανέωσε το στυλ του TH407: Τίποτα ριζοσπαστικό, αλλά αρκετό για να διαφοροποιήσει µε σαφήνεια τα υφιστάµενα και τα νέα χαρακτηριστικά αγροτικής χρήσης. Βέβαια η ουσία βρίσκεται στο εσωτερικό. Εκτός από τη µονάδα ισχύος που απέκτησε πλέον 126 ίππους, το ψυγείο ανανεώθηκε και οι πίσω γρίλιες ανοίγουν πιο εύκολα προς τα έξω για το καθάρισµα. Επίσης υπάρχει άφθονος χώρος για να φτάσει ο χειριστής στα βασικά φίλτρα, αλλά και για µια χρήσιµη εργαλειοθήκη. Προχωρώντας το σύστηµα κίνησης του TH, το σύστηµα µετάδοσης µε πέντε αυτόµατες ταχύτητες περιλαµβάνει πλέον µια αυτόµατη αλλαγή ανάµεσα στην 4η και την 5η ένα ιδιαίτερα χρήσιµο χαρακτηριστικό κατά την έλξη µιας ρυµούλκας από χωράφι σε χωράφι. Συµπτωµατικά, η Caterpillar ισχυρίζεται ότι η ανώτατη ταχύτητα πορείας του ΤΗ407 είναι 40 χλµ./ώρα -πολύ ση- µαντικό για πολλές επιχειρήσεις. Έως το άκρο του ρύγχους, ο µπροστινός άξονας είναι εξοπλισµένος µε διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης αντί το εξάρτη- µα πλήρους ασφάλισης του ΤΗ330. Κατά τη διάρκεια της σύντοµης οδήγησής µας εντυπωσιαστήκαµε από την αποδοτικότητα του νέου διαφορικού, ειδικά όταν συνδυάζεται µε τον πίσω αναστολέα που ενεργοποιείται µε το πεντάλ. Ίσως, ένα από τα σηµεία του ΤΗ που θα αξιοποιηθούν περισσότερο από την αλλαγή είναι η µπούµα του. Ο µπροστινός σύνδεσµος της δοκού Z µπορεί πλέον να περιστρέφεται κατά 150, ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος που έχει συνδεθεί. Το πάχος της πλάκας του στηρίγµατος σύνδεσης αυξήθηκε από 10 σε 15 χλστ. και εγκαταστάθηκαν βούρτσες, ώστε να µην πέφτουν βροµιές ανάµεσα στα τµήµατα profi 1/

Fendt. Vario 820 ΤΡΑΚΤΕΡ. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ: ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ PROFI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Fendt. Vario 820 ΤΡΑΚΤΕΡ. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ: ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ PROFI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΚΤΕΡ www.profi.com ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για αγρότες και εργολήπτες Κυκλοφορεί το Σάββατο 5 φεβρουαρίου δωρεάν με την Agrenda και στη συνέχεια αυτοτελώς με

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. BL71, BL71 Plus

More care. Built in. BL71, BL71 Plus More care. Built in. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VOLVO BL71, BL71 Plus ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Ο Φορτωτής Εκσκαφέας Volvo BL71 αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και εξέλιξης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

E-Class Saloon και Estate.

E-Class Saloon και Estate. E-Class Saloon και Estate. λα αυτά μιλάει την εντελώς προσωπική της γλώσσα. Το εμπρόσθιο τμήμα δύν φάλαιο. Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας. E-Class Saloon. Προαιρετικά μπορεί να σι θα γίνει ο ιδανικός συντροφός

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα...

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα... ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩ ΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 334 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι.

Το νέο Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι. Το νέο Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 26 τόνοι. Η εφαρμογή ipad για το νέο Actros. Κάνετε λήψη τώρα. Ανακαλύψτε το νέο Actros εν κινήσει. Με τη νέα εφαρμογή για ipad θα δείτε ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nέα ŠKODA Superb Περνάτε πολύ χρόνο της ζωής σας στο αυτοκίνητο. Νέα ŠKODA Superb. Ασύγκριτη άνεση. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί το σημερινό μας κόσμο χωρίς ταξίδια. Μπορεί με το αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή // ΝΕO: Σύστημα DOBO και βοηθητικό σύστημα Docking από τη Hörmann Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή 2 Η τεχνογνωσία του ειδικού 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα 5.1 Η έννοια της παραγωγής και της παραγωγικότητας Παραγωγή: Οι άνθρωποι χρειάζονται αγαθά και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους και άρα είναι διατεθειµένοι

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα