Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας."

Transcript

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν την ποιότητα και ανθεκτικότητα των σκυρ/των αυτών Ι. Παπαγιάννη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Στόχος Το σκυρόδεµα: : να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατηγορίας του δρόµου που θα εφαρµοστεί (µηχανικά χαρακτηριστικά, αντιολισθηρότητα,, µείωση θορύβου) και στις συνθήκες (υγρασία, θερµοκρασία, παγετός), του περιβάλλοντος λειτουργίας, έτσι ώστε να έχει µεγάλο χρόνο ζωής. Αυτό απαιτεί γνώση των παραµέτρων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των σκυρ/των οδοστρωσίας και συστηµατικό έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής-κατασκευής κατασκευής-συντήρησης.

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Τύποι οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα Πλάκες µε αρµούς Πλάκες µε συνεχή οπλισµό Σκυρ/µα χαµηλής κάθισης Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα Υποβάσεις Σκυρ/µα µηδενικής κάθισης

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά που επιζητούνται Υψηλή εφελκυστική αντοχή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Χαµηλό µέτρο ελαστικότητας για να εισάγονται µειωµένες τάσεις από τις επιβαλλόµενες παραµορφώσεις Χαµηλό συντελεστή αγωγιµότητας υγρασίας Χαµηλή παραµόρφωση λόγω συστολών Χαµηλή θερµική διαστολή Χαµηλή έκλυση θερµότητας ενυδάτωσης για να µη συντελεί σε υψηλές θερµοκρασιακές βαθµίδες Ανθεκτικότητα σε παγετό Ανθεκτικότητα σε τριβή για να πληρούνται απαιτήσεις ολισθηρότητας Ανθεκτικότητα σε έκπλυση από νερό όξινης βροχής

5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Α ΡΑΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΗΓΜΑ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Μηχανικά χαρακτηριστικά (θλιπτική, εφελκυστική αντοχή, Μέτρο Ελαστικότητας) & Παραµορφωσιµότητα Για τα σκυρ/τα χαµηλής κάθισης ισχύουν οι βασικές σχέσεις που επηρεάζουν τις ιδιότητες του σκυρ/τος,, όπως: Η εργασιµότητα εξαρτάται από την ποσότητα νερού στο ανάµιγµα, την προσθήκη ρευστοποιητών,, την ποσότητα τσιµέντου, το µέγιστο κόκκο αδρανών Η αντοχή σχετίζεται άµεσα από το λόγο W/C,, τον τύπο και ποσότητα του τσιµέντου, τον τύπο, ποσότητα και κοκκοµετρία αδρανών, την προσθήκη αερακτικών.

7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Μηχανικά χαρακτηριστικά (θλιπτική, εφελκυστική αντοχή, Μέτρο Ελαστικότητας) & Παραµορφωσιµότητα

8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Μηχανικά χαρακτηριστικά (θλιπτική, εφελκυστική αντοχή, Μέτρο Ελαστικότητας) & Παραµορφωσιµότητα

9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Στα σκυρ/τα οδοστρωµάτων συνεχούς οπλισµού ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σχέση θλιπτικής, καµπτικής αντοχής. Σχέση θλιπτικής, καµπτικής αντοχής στις 28 ηµέρες

10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Επιρροή τύπου αδρανών. Σκυρόδεµα για CRCP Σχέση καµπτικής και θλιπτικής αντοχής (28 ηµέρες) για παλαιό και νέο σκυ/µα από πυριτικά αδρανή

11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Συµβολή του τύπου των αδρανών στον περιορισµό του εύρους και της απόστασης των ρωγµών σε CRCP (Αποτελέσµατα ελέγχου CRCP στη Μ. Βρετανία) Τα ασβεστολιθικά αδρανή λόγω του χαµηλότερου συντελεστή θερµικής διαστολής και της αυξηµένης συνάφειας µε το τσιµεντόπηγµα, επηρρεάζουν θετικά τη µείωση ρηγµάτωσης,, αυξάνοντας τη µέση απόσταση ρωγµών.

12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Συµβολή του τύπου των αδρανών στον περιορισµό του εύρους και της απόστασης των ρωγµών σε CRCP (Αποτελέσµατα ελέγχου CRCP στη Μ. Βρετανία) Εγκάρσιες ρηγµατώσεις για 100m µήκους CRCP

13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Συµβολή του τύπου του τσιµέντου στην ανάπτυξη αντοχής

14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Συµβολή του τύπου του τσιµέντου στην ανάπτυξη αντοχής

15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Συµβολή του τύπου του τσιµέντου στην ανάπτυξη αντοχής

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Θερµότητα ενυδάτωσης των διαφόρων τύπων τσιµέντων

17 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Θερµότητα ενυδάτωσης των διαφόρων τύπων τσιµέντων

18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α ΡΑΝΩΝ για σκυρ/µα: : EN »- για ασφαλτοµίγµατα: : ΕΝ »- για υποβάσεις: : ΕΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ: ΕΝ 197 ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ/ΠΡΟΣΘΕΤΑ: ΕΝ part 2, part 6 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: EN 206-1

19 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Συστάσεις σκυρ/τος για οδοποιϊα κατά ΕΝ Κατηγορία ανθεκτικότητας: XF4 Θλιπτική αντοχή: C30/37 W/ W/C max max : 0,45 Ποσότητα τσιµέντου (min)( min): : 340kg/m 3 Ποσό κενών αέρα 4,0% στο σκυρ/µα Ανθεκτικά αδρανή στον παγετό κατά ΕΝ Απορροφητικότητα 5% Ανθεκτικότητα στον παγετό: F150 Ανθεκτικότητα σε αντιπαγωτικά (µετά 50 κύκλους σε 3,0% διάλυµα NaCl)

20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Επιρροή της συντήρησης στην αντοχή των οδοστρωµάτων από σκυρ/µα Υλικά που χρησιµοποιούνται για µεµβράνες συντήρησης σκυρ/τος C1: παραφίνη σε υδατικό διάλυµα C2: ακρυλικό πολυµερές σε υδατικό διάλυµα C3: πετρελαϊκή ρητίνη σε λευκό οινόπνευµα C4: λάδι σε υδατικό διάλυµα C5: : hydrogenated carbohydrate resin σε λευκό οινόπνευµα C6: πυριτικό νάτριο σε υδατικό διάλυµα C8: εποξειδικό γαλάκτωµα σε νερό

21 Μέθοδος ελέγχου αποτελεσµατικότητας (Procedure introduced by CEN TC 104/SC3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

22 Μέθοδος ελέγχου αποτελεσµατικότητας (Procedure introduced by CEN TC 104/SC3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Reference Concrete mixture: CEM I 42.5 R400kg/m 3, αδρανή 0/8 1728kg/m 3 Tested Concrete mixture: CEM I 42.5 R450kg/m 3, W/C ratio σταθερός

23 Μέθοδος ελέγχου αποτελεσµατικότητας (Procedure introduced by CEN TC 104/SC3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

24 Μέθοδος ελέγχου αποτελεσµατικότητας (Procedure introduced by CEN TC 104/SC3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Το σκυρ/µα µε σκωρία και γενικότερα µε πουζολάνες είναι πιο ευαίσθητο στη συντήρηση

25 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Σχεδιασµός κυλινδρούµενου σκυρ/τος για οδοστρώµατα Βρίσκει εφαρµογή κυρίως όπου υπάρχει κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων µε αργή σχετικά ταχύτητα, δάπεδα εµπορευµάτων, σταθµών, χώροι στάθµευσης αεροπλάνων. Είναι σκυρ/µα µηδενικής κάθισης που παράγεται συνήθως σε µονάδα παραγωγής στο έργο και διαστρώνεται µε τη χρήση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τα ασφαλτοοδοστρώµατα.

26 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Σχεδιασµός κυλινδρούµενου σκυρ/τος για οδοστρώµατα

27 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Σχεδιασµός κυλινδρούµενου σκυρ/τος για οδοστρώµατα Στόχος η επίτευξη της µέγιστης πυκνότητας

28 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Σχεδιασµός κυλινδρούµενου σκυρ/τος για οδοστρώµατα Επιρροή της αντοχής από το βαθµό συµπύκνωσης

29 Συστολή ξήρανσης RCC ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Η 28-ηµερών συστολή κυµαίνεται από µstrain

30 Ανθεκτικότητα RCC σε παγοπληξία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Εξαρτάται από τη µέση απόσταση των κενών αέρα που εισάγονται στο σκυρ/µα

31 Ανθεκτικότητα RCC σε τριβή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Εξαρτάται από: Θλιπτική αντοχή Λεπτά αδρανή Χονδρόκοκκα αδρανή Κατεργασία φινιρίσµατος Συντήρηση

32 Κόπωση RCC ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

33 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Χρήση Ιπτάµενων τεφρών στο RCC οδόστρωµα Χρησιµοποιούνται τοπικά παραγόµενες τέφρες σε σηµαντικά ποσοστά, γιατί βελτιώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά Συνήθως είναι αλεσµένες και εµπίπτουν σε Κανονιστικά πλαίσια ASTM C618, EN 450

34 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Χρήση Ιπτάµενων τεφρών στο RCC οδόστρωµα

35 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Χρήση Ιπτάµενων τεφρών στο RCC οδόστρωµα

36 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Χρήση Ιπτάµενων τεφρών στο RCC οδόστρωµα

37 Πιλοτική Εφαρµογή Ελληνικής ΙΤ σε οδόστρωµα από σκυρ/µα Κατά τη διάρκεια του Ερευνητικού Προγράµµατος ΕΠΕΤ 98ΒΙΑ19 «Χρησιµοποίηση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαΐδας σε οµικές Εφαρµογές» , µε ανάδοχο το Α.Π.Θ. και εταίρους τη.ε.η. και την κατασκευαστική εταιρεία Α.Ε.Γ.Ε.Κ., έγινε ένα τµήµα δρόµου 500 µέτρων σε προϋπάρχοντα αγροτικό δρόµο που αποτελεί διακλάδωση του κεντρικού άξονα Γρεβενά- Κοζάνη, στη θέση Γεφύρι του Πασά. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

38 Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

39 εδοµένα Η κατασκευή του δρόµου έγινε µε δαπάνες της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Η µελέτη των διαστάσεων του οδοστρώµατος έγινε από το Εργαστήριο Οδοποιίας του Α.Π.Θ.[1] Για τη σύνθεση των σκυροδεµάτων µε τέφρα που χρησιµοποιήθηκαν και την επίβλεψη της κατασκευής υπεύθυνο ήταν το Εργαστήριο οµικών Υλικών του Α.Π.Θ. Οι αναλογίες αναµίξεως των συστατικών για τις στρώσεις d2 20cm και d2 25cm του σκυροδέµατος χωρίς και µε επικάλυψη φαίνονται στον Πίνακα 1. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ. [1] Καθ. κ.κ. Α. Μουρατίδης,, Γ. Τσώχος

40 Πίνακας 1. Αναλογίες σύνθεσης σκυροδέµατος Υλικά Χωρίς επικάλυψη Με επικάλυψη Ιπτάµενη Τέφρα (Ι.Τ.) Τσιµέντο CEM I Άµµος 643 Ρύζι 255 Γαρµπίλι 273 Σκύρα Νερό / (Ι.Τ. + Τσιµέντο) 0,40-0,41 0,58 Rheobuild (SPL) lt/m 3 2,5% κ.β. Ι.Τ+τσιµέντο Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

41 εδοµένα Η τέφρα που χρησιµοποιήθηκε ήταν αλεσµένη και οµογενοποιηµένη. Τα στοιχεία της τέφρας ήταν: Συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο 45µm: R45 = 19% Ποσοστό διαθέσιµου CaO: : 5,33% Ποσοστό ελεύθερου CaO: 2,99% Ποσοστό SO4: 4,7% Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

42 εδοµένα Συνθήκες κατασκευής: εν ήταν οι ευνοϊκότερες για την οδόστρωση (υψηλή θερµοκρασία, µεταφορά του υλικού µε ανοικτά οχήµατα, µη κατάλληλο όχηµα δόνησης στρώσεων πάνω από 10 εκ., δυσλειτουργία του δονητικού οχήµατος). Το σκυρόδεµα διαστρώθηκε µε δονητικό όχηµα χωρίς εγκιβωτισµό. Αρµοί χαράχθηκαν ανά 4m 4 και πληρώθηκαν µε ασφαλτική µαστίχη. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

43 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ Το τµήµα του δρόµου, που κατασκευάστηκε το 2000, χρησιµοποιείται κυρίως από βαρέως τύπου οχήµατα (Εικόνα 1) του παρακείµενου εργοστάσιου ασφάλτου µε τα οποία µεταφέρονται και αδρανή υλικά. Στο χρονικό αυτό διάστηµα των πέντε περίπου ετών ο δρόµος έχει εκτεθεί σε αρκετούς παγετούς. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

44 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ Εικόνα 1. Γειτονικό εργοστάσιο ασφάλτου Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

45 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ Μεγάλο µέρος του δρόµου είναι επίσης πληµµυρισµένο από το παράλληλο µε το δρόµο αρδευτικό κανάλι (εικ( εικ.. 2). Εικόνα 2. ιαβροχή δρόµου από άρδευση γειτονικών αγρών Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

46 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ Κατά την επιθεώρηση του δρόµου (τµήµα µε σκυρ/µα και τµήµα µε σκυρ/µα + 4-5εκ4 5εκ. ασφαλτική επικάλυψη) έγινε: οπτική παρατήρηση και φωτογράφηση κατά µήκος και κατά πλάτος του δρόµου και λήψη 9 καρώτων, σε τρεις οριζόντιες τοµές από 3 καρώτα σε κάθε τοµή (διαστάσεων 5x10cm ή 10x20 20cm) (Εικόνες 3, 4) Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

47 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ Εικόνα 3. Πυρηνοληψία σε θέση µε καλά Εικόνα 4. Πυρηνοληψία σε θέση µε συµπυκνωµένο σκυρόδεµα ασφαλτική επικάλυψη Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

48 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ Τα δοκίµια που εξήχθηκαν ελέγχθηκαν ως προς την αντοχή τους σε θλίψη. Μερικά από αυτά δοκιµάστηκαν σε εφελκυσµό από διάρρηξη και σε ορισµένα έγινε ενδεικτικά µέτρηση του µέτρου ελαστικότητας. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

49 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ Επιπρόσθετα έγινε µικροσκοπική εξέταση, µέτρηση του ph και ορυκτολογική ανάλυση του σκυροδέµατος των στρώσεων, καθώς και µέτρηση του ποσοστού διαλυτών αλάτων που περιέχονται στο σκυρόδεµα, λόγω της ιδιαιτερότητας του σκυροδέµατος, που περιείχε µεγάλο ποσοστό ιπτάµενης τέφρας. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

50 Οπτική παρατήρηση Όπως έχει αναφερθεί στην εισαγωγή τα τµήµατα που κατασκευάστηκαν δεν είναι εγκιβωτισµένα και ιδιαίτερα στην περίπτωση του δρόµου χωρίς ασφαλτόστρωση, στα άκρα το σκυρόδεµα χαλαρώνει και αποµακρύνεται (Εικόνες 5, 6). Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

51 Οπτική παρατήρηση Εικόνα 5. Άκρο δρόµου χωρίς ασφαλτόστρωση Εικόνα 6. Άκρο δρόµου µε ασφαλτόστρωση Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

52 Οπτική παρατήρηση Χαρακτηριστικές εικόνες ποιότητας σκυροδέµατος στο κέντρο και στα άκρα δίνονται στις Εικόνες 9, 10 και 11. Εικόνα 9. Υγιές τµήµα στο κέντρο του δρόµου Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

53 Οπτική παρατήρηση Εικόνες 10, 11. ιαβρωµένο τµήµα του δρόµου Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

54 Οπτική παρατήρηση Αξίζει να σηµειωθεί ότι το χαλαρό υλικό στις λακκούβες δεν είναι το αποτριµµένο,, αλλά συσσωρευµένο φερτό υλικό αδρανών που µεταφέρονται µε ανοικτά οχήµατα (Εικ.. 12, 13). Εικ Λακκούβα πριν από καθαρισµό Εικ Λακκούβα µετά από καθαρισµό φερτών υλών φερτών υλών Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

55 Οπτική παρατήρηση Στα άκρα του δρόµου υπάρχουν περιορισµένου αριθµού ρηγµατώσεις (Εικόνα 14). Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ. Εικόνα 14. Ρηγµάτωση στο άκρο του δρόµου

56 Οπτική παρατήρηση Αξιολογώντας την κατάσταση του δρόµου φαίνεται ότι το τµήµα µε 4 εκατοστά ασφαλτόστρωση συµπεριφέρθηκε καλύτερα. Το τµήµα µε σκυρόδεµα πάσχει από απότριψη,, κυρίως στα άκρα αριστερά-δεξιά, όπου η συνεχής διαβροχή από τα νερά του αρδευτικού σε συνδυασµό µε τη φθορά από τα φερτά αδρανή έχουν συντελέσει στο να δηµιουργηθούν αποφλοιώσεις. εν υπάρχουν εκτεταµένες ρηγµατώσεις,, αλλά σε ορισµένα µόνο σηµεία στα άκρα. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν ρωγµές γύρω από τους αρµούς. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

57 Θέση δειγµατοληψίας Πίνακας 2. Θέσεις δειγµατοληψίας Θέση κατά µήκος του άξονα του δρόµου Απόσταση από το αριστερό άκρο του δρόµου 1 6 ος αρµός 1,00 m 2 6 ος αρµός 1,60 m 3 6 ος αρµός 2,10 m 4 9 ος αρµός 0,90 m 5 9 ος αρµός 1,30 m 6 9 ος αρµός 1,55 m 7 µεταξύ 14 ου και 15 ου αρµού 0,90 m 8 µεταξύ 14 ου και 15 ου αρµού 1,45 m 9 µεταξύ 14 ου και 15 ου αρµού 1,90 m Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

58 Πίνακας 3. Έλεγχος αντοχής σε θλίψη καρώτων Θέση δειγµατοληψίας είγµα D (cm) h (cm) P (kn) σ (MPa) Συντ. αναγωγής 15x30cm Τελική αντοχή 1 2-άνω 4,85 8,95 31,9 17,27 1, ,6 2-κάτω 4,85 8,95 42,0 22,73 1, ,1 3-άνω 4,85 9,92 42,0 22,73 1,38 31,4 3-κάτω 4,85 8,84 40,4 21,87 1, ,9 4 9,28 15,96 125,0 18,48 1, ,2 2 5-άνω 4,85 9,34 40,8 22,08 1,38 30,5 6-άνω 4,85 8,44 31,0 16,78 1, ,7 6-κάτω 4,85 8,22 18,6 10,07 1, ,5 7 9,27 17,11 144,0 21,34 1, ,7 3 8-άνω 4,85 9,61 30,7 16,62 1,38 22,9 8-κάτω 4,85 9,59 20,0 10,80 1,38 14,9 9-άνω 4,85 9,81 22,2 12,02 1,38 16,6 Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

59 Θραύση καρώτων Με εξαίρεση ένα δείγµα µε αντοχή 13,5 MPa που ήταν προβληµατικό, στα άλλα η αντοχή κυµαίνεται από 22 έως 31 MPa,, µε ένα µέτρο ελαστικότητας GPa και αντοχή σε διάρρηξη 1,3-3,0 3,0 MPa. Στο σκυρόδεµα µε ασφαλτόστρωση οι αντοχές είναι χαµηλότερες, 16,5-24,7 MPa,, µε µέτρο ελαστικότητας 23 GPa και αντοχή σε διάρρηξη 1,37 MPa. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

60 Θραύση καρώτων Παρόλο που οι τιµές αυτές είναι ενδεικτικές (δεν έχει ληφθεί ικανός αριθµός πυρήνων) επιτρέπουν µια πρώτη εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των οδοστρωµάτων που κατασκευάστηκαν. Είναι φανερό ότι η ασφαλτική επικάλυψη επηρεάζει αισθητά την αντοχή σε απότριψη και προστατεύει το σκυρ/µα από τη δηµιουργία κοιλοτήτων στο οδόστρωµα. Κατά τη λήψη πυρήνων έγινε αποκόλληση της ασφαλτικής στρώσης λόγω µη καλής πρόσφυσης κατά την εφαρµογή της. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

61 Συµπεράσµατα Από την επιθεώρηση των κατασκευασθέντων τµηµάτων σε συνδυασµό µε το ιστορικό κατασκευής βγαίνει το συµπέρασµα ότι τα τσιµεντοτεφροσκυροδέµατα συµπεριφέρθηκαν ικανοποιητικά. Οι τιµές αντοχής των πυρήνων είναι µέσα στις αναµενόµενες, καθώς και του µέτρου ελαστικότητας (στη διαστασιολόγηση έχει ληφθεί η τιµή Ed = 20 GPa). Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

62 Συµπεράσµατα Η τέφρα λόγω των συστατικών της (ελεύθερο CaO, παρουσία θειικών πάνω από το επιτρεπόµενο όριο στους κανονισµούς τσιµέντου) δε φαίνεται να σχετίζεται µε το κύριο πρόβληµα στο σκυρόδεµα των οδοστρωµάτων που είναι η απότριψη επιφάνειας, κυρίως στα άκρα του δρόµου. Η ασφαλτική επικάλυψη, τέλος, λειτουργεί θετικά ως προς την προστασία από συνδυασµό απότριψης έκπλυσης. Εργαστήριο οµικών Υλικών, Α.Π.Θ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ Κ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΓΙΩΤΙΚΑ Σ. ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Μάρτιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος είναι η πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικά-χηµικά προϊόντα

Ασφαλτικά-χηµικά προϊόντα Ασφαλτικά-χηµικά προϊόντα Η Εταιρεία Η ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., ξεκίνησε την δραστηριότητά της µε την παραγωγή ψυχρού επισκευαστικού ασφαλτοµίγµατος και την παραγωγή και εµπορία ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Airport

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα