Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος"

Transcript

1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1

2 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός επί μέρους συστατικών σκυροδέματος για παραγωγή 1 m 3. Σύνθεση επί μέρους συστατικών σκυροδέματος ώστε το σκυρόδεμα να εξυπηρετεί στόχο για τον οποίο παρασκευάζεται. Μεθοδολογία προσδιορισμού σχετικών αναλογιών συστατικών του, οι οποίες προσδίδουν στο υλικό προκαθορισμένες επιθυμητές ιδιότητες (ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων επιτελεστικότητας, στη νωπή και σκληρυμένη του φάση), με τον πλέον οικονομικό τρόπο. Στόχος το μίγμα να έχει όλες τις απαιτούμενες ιδιότητες σύμφωνα με την προδιαγραφή του τo μίγμα να είναι το πλέον οικονομικό Περισσότερο εμπειρική παρά επιστημονική διαδικασία. Γίνεται εργαστηριακά, μέσω διαδικασίας διαδοχικών δοκιμών Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Συστατικά σκυροδέματος υπολογίζονται σε βάρος (kg) ανά 1m 3 σκυροδέματος π.χ. 320 kg Τσιμέντου / m 3 σκυροδέματος 1 m 1 m 1 m βάρος Ζυγίζεται κατά βάρος όγκος Πωλείται κατά όγκο 2

3 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή 1 Απαιτήσεις (πρέπει να προδιαγράφονται και να εξασφαλίζονται): Αντοχής Συνεκτικότητα (σχετίζεται με μετρήσεις εργασιμότητας) Ανθεκτικότητας (Κατηγορία έκθεσης, d max αδρανών, C min, max Ν/T, περιεκτικότητα Cl - ). Πρόσθετες ιδιότητες (αντλησιμότητα, στεγανότητα, κλπ). 2 Δεδομένα Κατηγορία σκυροδέματος (π.χ. C 20/25) Μορφή δοκιμίων ελέγχου (κυβικά ή κυλινδρικά) Εργασιμότητα (κατηγορία κάθισης) Κατηγορία Έκθεσης Τύπος και ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου Μέγιστος λόγος Ν/T Μέγιστος κόκκος αδρανών Ειδικές απαιτήσεις (αντλησιμότητα, επιχρισμένο ή ανεπίχριστο, κλπ). 3 Αποτελέσματα Αναλογίες (kg) Νερού (Ν), Τσιμέντου (Τ) και Αδρανών (Γαρμπύλι, Σκύρα, Άμμος) σε 1m 3 νωπού σκυροδέματος Τελικός λόγος N/T Φαινόμενο Βάρος Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Παράδειγμα Ζητείται η προκαταρτική μελέτη σύνθεσης για Επιχρισμένο max [N/T] μη αντλητό [V φ,χονδρ. ] εργοταξιακό σκυρόδεμα [f cm ], [N/T] μεγάλου έργου κατηγορίας αντοχής C 20/25 [f cm ], [N/T] του οποίου η αντοχή ελέγχεται βάσει κυβικών δοκιμίων [f cm ], [N/T] από θραυστά αδρανή [f cm ], [N/T] μέγιστου κόκκου 19 mm. [N], [V φ,χονδρ. ], [V k ] Το σκυρόδεμα προδιαγράφεται να είναι ανθεκτικό έναντι ασθενούς προσβολής θειικών αλάτων. min [T], max [N/T] Εκτός από το τσιμέντο, να χρησιμοποιηθεί ιπτάμενη τέφρα σε ποσοστό 20 % επί του ποσοστού του τσιμέντου στο ανάμιγμα. min[t], [T] Η προδιαγραφόμενη τιμή για την κάθιση είναι 50 mm, [N], [V k ] το μέτρο λεπτότητας της άμμου (FM) είναι 2.4 [V φ,χονδρ. ] και ο τύπος του τσιμέντου CEM II/32.5. [N/T] *[ ] εξαρτώμενος παράγοντας μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος 3

4 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Σχετικοί Κανονισμοί Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Σχετικοί Κανονισμοί 4

5 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Τύποι Τσιμέντων (ΕΝ 197-1) Ιπτάμενη Τέφρα (C) Πυριτική παιπάλη Ιπτάμενη Τέφρα (F) Σκωρία υψικαμίνων Τύποι και σύνθεση (κύρια συστατικά) Τσιμέντων (ΕΝ 197-1) 5

6 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Κατηγορίες Σκυροδέματος βάση θλιπτικής αντοχής Προδιαγραφή Συνεκτικότητας Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης Ταξινόμηση περιβαλλοντικών επιδράσεων σε διάφορες τάξεις έκθεσης (ΕΝ 206-1, ΚΤΣ 2016) (Επιλέγονται από μελετητή έργου και περιλαμβάνονται στην προδιαγραφή) Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ί Ε Σ Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ Χωρίς διάβρωση ή προσβολή Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης Διάβρωση που προκαλείται μέσω Cl - θαλάσσιου νερού Διάβρωση που προκαλείται μέσω Cl - εκτός θαλάσσιου νερού Δράση Παγετού Χημικώς Δραστικό Περιβάλλον X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 6

7 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης ΚΤΣ 2016 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης ΚΤΣ

8 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης ΚΤΣ 2016 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης ΚΤΣ 2016 X0, XS1 Το σκυρόδεμα μπορεί να υφίσταται περισσότερες από μια επιδράσεις και οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να εκφράζονται με συνδυασμό των κατηγοριών έκθεσης. XA1 XF1, XC4 XA2 XF4, XS1 XF4, XA3, XS3 8

9 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Ειδικές Απαιτήσεις ΚΤΣ 2016 Προδιαγράφονται απαιτήσεις για: συστατικά υλικά του σκυροδέματος, ιδιότητες σκυροδέματος, κριτήρια συμμόρφωσης, περιορισμοί σύνθεσης σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Ειδικές Απαιτήσεις ΚΤΣ

10 Αντοχή σε θλίψη (MPa) 2/12/2016 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Ιδιότητες Πως επηρεάζεται η θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 40 0% Ποσότητα Εγκλωβισμένου Αέρα 4 % 30 6 % Ποσότητα Τσιμέντου (kg/m 3 ) Μείωση Ν/T -> αύξηση αντοχής (μείωση μέσω ελάττωσης πόσότητας Ν) Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βηματική Προσέγγιση (ACI 211) Απαιτήσεις Προδιαγραφές ΝΕΡΟ Ν/Τ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (και πρόσμικτα) Κατηγορίες έκθεσης, αντοχή, κλπ. Προσδιορισμός απαιτούμενης ποσότητας νερού (kg νερού/m 3 σκυροδέματος). Προσδιορισμός απαιτούμενου λόγου Ν/T. Προσδιορισμός ποσότητας τσιμέντου (kg τσιμέντου/ m 3 σκυροδέματος) και ορυκτών προσμίκτων (π.χ. kg ιπτάμενης τέφρας / m 3 σκυροδέματος). 4 ΑΔΡΑΝΗ (Ογκομετρική μέθοδος Προσδιορισμού) Προσδιορισμός συνολικού στερεού όγκου αδρανών /1 m 3 αναμίγματος. Προσδιορισμός Φαινόμενου όγκου χονδρόκοκκων αδρανών Υπολογισμός μάζας χονδρόκοκκων αδρανών Υπολογισμός ογκομετρικής συμμετοχής λεπτόκοκκων αδρανών (άμμου) στο σκυρόδεμα με αφαίρεση από τη μονάδα (1 m 3 σκυροδέματος), του αθροίσματος των επί μέρους όγκων (νερού, τσιμέντου, κλπ.). 10

11 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 1 - Νερό [1] ΝΕΡΟ Προσδιορισμός απαιτούμενης ποσότητας νερού & όγκου κενών (kg νερού/m 3 σκυροδέματος). Με βάση: μέγιστο κόκκο αδρανών, κάθιση (Πίνακας 6,32) Νερό σε kg/m3 σκυροδέματος για μέγιστο κόκκο αδρανών (mm) Κάθιση (mm) 9,5 12, , Όγκος Κενών (%) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,3 Προσοχή: Οι τιμές του πίνακα 6.30 ισχύουν για σκυρόδεμα θραυστών αδρανών χωρίς αερακτικά πρόσμικτα Για χρήση συλλεκτών (στρογγυλεμένων) αδρανών μείωση ποσότητας νερού κατά 13 kg Για χρήση ρευστοποιητικού, μείωση νερού κατά 5% Μέγιστος κόκκος αδρανών: περιορισμοί σε σχέση με επικάλυψη οπλισμών, πάχος δομικού στοιχείου Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 2 N/T [2] Ν/Τ Προσδιορισμός απαιτούμενου λόγου Ν/T. Με βάση: Απαιτούμενη αντοχή (μέση συμβατική αντοχή 28 ημερών), Τύπο δοκιμίου ελέγχου αντοχής, τύπο τσιμέντου (Πίνακας 6,33) Προσδιορισμός απαιτούμενης αντοχής. f a = f cm = f ck + a s, a: 2.14, εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων 2.01, εργοταξιακό σκυρόδεμα μεγάλων έργων s: 5, θραυστά αδρανή 6, φυσικά αδρανή Απαιτούμενη αντοχή στην οποία πρέπει να στοχεύει ως μέση αντοχή (fcm) η μελέτη σύνθεσης (έτσι ώστε πιθανότητα απόριψης <= 16%) Τιμή αντοχής για την οποία η πιθανότητα να εμφανιστούν τιμές μικρότερες από αυτή είναι 5%. 11

12 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 2 - N/T Λόγος N/T συνάρτηση μέσης συμβατικής αντοχής 28 ημερών, τύπου τσιμέντου και τύπου δοκιμίου Σύνθετο Τσιμέντο Portland Τσιμέντο Portland (Τύπου CEM II / 32.5) (Τύπου CEM I / 42.5) N/T Κύβος 150 mm Κύλινδρος 150*300 mm Κύβος 150 mm Κύλινδρος 150*300 mm 0, , , , , * Οι τιμές του πίνακα ισχύουν για καλή συμπήκνωση με δονητή Ειδικές Απαιτήσεις Σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας: 0.58 (31,5 mm), 0.50 (16 mm) Σκυρόδεμα μέσα σε νερό (όχι διαβρωτικό): 0.60 Σκυρόδεμα στην θάλασσα: 0.48 Σκυρόδεμα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον: 0.60 Μέγιστος N/T 0.70 για επιχρισμένο σκυρόδεμα 0.67 για ανεπίχριστο. Βαμμένο ή επικάλυψη μαρμάρου Μην ξεχνάμε μέγιστο N/T από περιβαλλοντικές συνθήκες έκθεσης Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ (και πρόσμικτα) [3] ΤΣΙΜΕΝΤΟ (και πρόσμικτα) Προσδιορισμός ποσότητας τσιμέντου (kg τσιμέντου/ m3 σκυροδέματος) και ορυκτών προσμίκτων (π.χ. kg ιπτάμενης τέφρας / m3 σκυροδέματος). Με βάση: Απαιτήσεις ανθεκτικότητας, Χρησιμοποίηση ή όχι προσμίξεων στο τσιμέντο 12

13 Απαιτήσεις Ανθεκτικότητας Χωρίς Κίνδυνο Διάβρωσης Διάβρωση λόγω Ενανθράκωσης Διάβρωση λόγω Χλωριόντων Θαλασσινό νερό Διάβρωση λόγω Χλωριόντων Χλωριόντα εκτός αυτών της Θάλασσας Δράση Ψύξης - Απόψυξης Δράση Χημικών X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA 1 XA2 XA3 Μέγιστο Ν/T - 0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45 Ελάχιστη αντοχή C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 Min τσιμέντου (kg/m3) Min περιεκτ/τα αέρα (%) Ισχύουν για αδρανή με μέγιστο κόκκο 31,5 mm Για μέγιστο κόκκο 63 mm, οι τιμές ελαττώνονται κατά 30 kg/m3 / ενώ για 16 mm, να αυξάνονται κατά 30 kg/m3 Βαθμός Προσβολής Απαιτήσεις Ασθενής Μέτριος Ισχυρος ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΙΙΚΩΝ τύπος Τσιμέντου CEM I, CEM II*, CEM III, IV Μέγιστος N/T 0,6 0,55 0,5 min Τσιμέντο (kg/m3) ΘΕΙΙΚΑ Tύπος Τσιμέντου CEM I, II* CEM III. IV SR SR SR Μέγιστος N/T 0,55 0,6 0,6 0,55 0,5 min Τσιμέντο (kg/m3) * (εκτός II/B-L, II/B-LL) Ελάχιστες ποσότητες τσιμέντου για σκυροδέματα ειδικών απαιτήσεων Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά: 350 kg/m 3 Σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας: 350 kg/m 3 (31,5 mm), 400 kg/m 3 (16 mm) Σκυρόδεμα μέσα σε νερό (όχι διαβρωτικό): 350 kg/m 3 Σκυρόδεμα στη θάλασσα : 400 kg/m 3 Σκυρόδεμα σε παραθαλάσιο περιβάλλον: 330 kg/m 3 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ (και πρόσμικτα) [3] ΤΣΙΜΕΝΤΟ (και πρόσμικτα) Προσδιορισμός ποσότητας τσιμέντου (kg τσιμέντου/ m3 σκυροδέματος) και ορυκτών προσμίκτων (π.χ. kg ιπτάμενης τέφρας / m3 σκυροδέματος). Με βάση: Απαιτήσεις ανθεκτικότητας, Χρησιμοποίηση ή όχι προσμίξεων στο τσιμέντο Χωρίς ορυκτό πρόσμικτο Από ποσότητα Ν λόγο Ν/T, υπολογίζεται το T και ελέγχεται με βάση την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου Χρήση ορυκτού προσμίκτου Ισοδύναμη ποσότητα Τσιμέντου (T eq ) = T + k A N T N T eq N T k A K, συντελεστής ενεργότητας ορυκτού προσμίκτου Α, ποσότητα ενεργού προσμίκτου 13

14 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ (και πρόσμικτα) Ρόλος του συντελεστής ενεργότητας k ορυκτού προσμίκτου Αν για την παρασκευή σκυροδέματος χρησιμοποιούνται και ορυκτά πρόσθετα, αυτά λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του λόγου Ν/Τ και της ελάχιστης ποσότητας τσιμέντου ως ισοδύναμη ποσότητα τσιμέντου, θεωρώντας ότι μία μονάδα βάρους τσιμέντου ισοδυναμεί με k μονάδες βάρους του πρόσθετου, όπου k είναι ο συντελεστής ενεργότητας. Ισοδύναμη ποσότητα Τ = πραγματική μάζα τσιμέντου συν k επί μάζα πρόσθετου = T + k A Για Ιπτάμενη Τέφρα k = 0.2, CEM I 32.5 k = 0.4, CEM I 42.5 και υψηλότερης αντοχής Προσοχή!! Ιπτάμενη Τέφρα / Τσιμέντο 0.33 Ποσότητα τέφρας που ξεπερνά το 0.33 τσιμέντου δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του λόγου νερό / (τσιμέντο + k ιπτάμενη τέφρα). Μείωση ελάχιστης ποσότητας τσιμέντου κατά k (ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου - 200) kg/m 3 Ποσότητα Τσιμέντου + ιπτάμενης τέφρας (T+A) Tmin ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου για δεδομένες απαιτήσεις σχετικής κατηγορίας έκθεσης. Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ (και πρόσμικτα) [3] ΤΣΙΜΕΝΤΟ (και πρόσμικτα) Προσδιορισμός ποσότητας τσιμέντου (kg τσιμέντου/ m 3 σκυροδέματος) και ορυκτών προσμίκτων (π.χ. kg ιπτάμενης τέφρας / m 3 σκυροδέματος). Με βάση Απαιτήσεις ανθεκτικότητας Χρησιμοποίηση ή όχι προσμίξεων στο τσιμέντο Χρήση ορυκτού προσμίκτου N N N T T T k A eq k, συντελεστής ενεργότητας ορυκτού προσμίκτου Α, ποσότητα ενεργού προσμίκτου (π.χ. ιπτάμενη τέφρα FA) Υπολογισμός T eq -> υπολογισμός T, σύγκριση με ελάχιστες απαιτήσεις H ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου μειώνεται κατά k (T min 200) Πρέπει όμως T + A > ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου Μέγιστη ποσότητα Α: A / T < 0.33 (για ιπτάμενη τέφρα) Εάν οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται υπολογισμός εκ νέου ποσοτήτων FA, N/T. 14

15 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 4 Αδρανή (Γενική Αρχή) [4] ΑΔΡΑΝΗ 1. Προσδιορισμός συνολικού στερεού όγκου αδρανών V σ,αδρ /1 m 3 αναμίγματος. (Εξίσωση 1) Υπολογισμός μάζας αδρανών, m Αδρ. = V σ,αδρ. ρ σ, Αδρ. 2. Προσδιορισμός Φαινόμενου όγκου χονδρόκοκκων αδρανών, V Φ,Χονδ. Αδρ 2a. Υπολογισμός μάζας χονδρόκοκκων αδρανών, m Χονδ. Αδρ = V Φ,Χονδ. Αδρ ρ Φ,Χονδ. Αδρ 2b. Υπολογισμός στερεού όγκου χονδρόκοκκων αδρανών, V σ,χονδ. Αδρ = m Χονδ. Αδρ / ρ σ, Χονδ. Αδρ 3. Υπολογισμός ογκομετρικής συμμετοχής λεπτόκοκκων αδρανών (άμμου) στο σκυρόδεμα με αφαίρεση από μονάδα (1 m 3 σκυροδέματος), αθροίσματος επί μέρους όγκων (νερού, τσιμέντου, κλπ.). V σ,άμμου = V σ,αδρ. - V σ,γαρμπιλιού - V σ,σκύρων - V Νερού - V Τσιμέντου - V Προσμίκτων - V Κενών 4. Υπολογισμός μάζας λεπτόκοκκων αδρανών, m σ,άμμου = V σ, Άμμου ρ σ, Άμμου Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 4 Αδρανή (αναλυτική επίλυση) [4] ΑΔΡΑΝΗ Προσδιορισμός συνολικού στερεού όγκου αδρανών /1 m 3 αναμίγματος. V σ,αδρ. = V σ,άμμου + V σ,γαρμπιλιού + V σ,σκύρων V σ,αδρ. = 1 V Nερού V Τσιμέντου V ιπτ.τέφρας V κενών = 1 m νερού /ρ νερού m Τσιμέντου /ρ Τσιμέντου m ιπτ.τέφρας /ρ ιπτ.τέφρας V κενών / 100 Αν ενδιαφέρει μόνο η συνολική ποσότητα αδρανών, η μετατροπή όγκου στερεών αδρανών σε μάζα αδρανών γίνεται πολλαπλασιάζοντας με πυκνότητα στερεών αδρανών m Αδρ. =V σ,αδρ. ρ σ, Αδρ. Το ζητούμενο είναι οι ποσότητες (kg/m 3 ) χονδρόκοκκων αδρανών (γαρμπίλι και σκύρα) και λεπτόκοκκων (άμμου) στο ανάμιγμα. Άρα 3 άγνωστοι: m Άμμου, m Γαρμπιλιού,m Σκύρων -> 3 εξισώσεις V σ,αδρ. = V σ,άμμου + V σ,γαρμπιλιού + V σ,σκύρων = m Άμμου /ρ σ, Άμμου + m Γαρμπιλιού /ρ σ, Γαρμπιλιού + m Σκύρων /ρ σ, Σκύρων m Άμμου = ρ σ, Άμμου V σ,αδρ (m Γαρμπιλιού /ρ σ, Γαρμπιλιού ) (m Σκύρων /ρ σ, Σκύρων ) (1) 15

16 2/12/2016 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 4 - Αδρανή Υπολογισμός Φαινόμενου όγκου χονδρόκοκκων αδρανών Με βάση Μέτρο λεπτότητας Άμμου (FM) Μέγιστο κόκκο αδρανών (mm) Πίνακας 6.34 Φαινόμενος Όγκος Σκύρων και γαρμπιλιού / m3 σκυροδέματος Πίνακας 6.32 VΦ,Χονδ. Αδρ. = VΦ, Γαρμπιλιού + VΦ, Σκύρων = mγαρμπιλιού /ρφ, Γαρμπιλιού + mσκύρων /ρφ, Σκύρων ( Μέγιστος Κόκκος (mm) 9,5 12, , Μέτρο Λεπτότητας Άμμου FM 2,4 2,6 2,8 3 0,5 0,48 0,46 0,44 0,59 0,57 0,55 0,53 0,66 0,64 0,62 0,6 0,71 0,69 0,67 0,65 0,75 0,73 0,71 0,69 0,78 0,76 0,74 0,72 0,82 0,8 0,78 0,76 0,87 0,85 0,83 0,81 Οι τιμές του πίνακα 6.32 ισχύουν για μη αντλητό σκυρόδεμα Για αντλητό σκυρόδεμα μειώνονται κατά 10% mγαρμπιλιού = ρφ, Γαρμπιλιού VΦ,Χονδ. Αδρ - mσκύρων /ρφ, Σκύρων ) (2) mάμμου + mγαρμπιλιού + mσκύρων + mνερού + mτσιμέντου + mπροσμίκτων = ρνωπού σκυροδέματος mσκύρων = ρνωπού σκυροδέματος - mάμμου - mγαρμπιλιού - mνερού - mτσιμέντου - mπροσμίκτων (3) Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Βήμα 4 ( ) ( mάμμου = ρσ, Άμμου Vσ,Αδρ mγαρμπιλιού /ρσ, Γαρμπιλιού mσκύρων /ρσ, Σκύρων ( mγαρμπιλιού = ρφ, Γαρμπιλιού VΦ,Χονδ. Αδρ - mσκύρων /ρφ, Σκύρων ) ) mσκύρων = ρνωπού σκυροδέματος - mάμμου - mγαρμπιλιού - mνερού - mτσιμέντου - mπροσμίκτων Στην περίπτωση που έχουμε μη αποδεκτά αποτελέσματα (μη λογικές ή αρνητικές τιμές), θεωρούμε (1) (2) (3) ρφ = 1700 kg/m3 για όλα τα κλάσματα αδρανών ρσ= 2650 kg/m3 για όλα τα κλάσματα αδρανών mγαρμπιλιού / mσκύρων = 1 και επανα-δημιουργούμε τις εξισώσεις

17 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Διορθώσεις - Αδρανή & Υγρασία Έως τώρα υπολογισμοί με υπόθεση αδρανή «εσωτερικά κορεσμένα και επιφανειακά ξηρά» Αν αδρανή (π.χ. σκύρα) περιέχουν επιφανειακή υγρασία (b %) Αυξάνεται η μάζα τους στο ανάμιγμα σε m σκύρων (1+b/100) Η ποσότητα υγρασίας (b/100) m σκύρων, αφαιρείται από το νερό ανάμιξης Αν αδρανή (π.χ. Σκύρων) έχουν ικανότητα απορρόφησης νερού από το ανάμιγμα (a %) Η μάζα τους μειώνεται σε m σκύρων / (1+α/100) Η διαφορά των (a/100) m σκύρων, είναι νερό και προστίθεται στο νερό ανάμιξης Εντελώς Ξηρά Ξηρά Κορεσμένα Επιφανειακά Υγρά Υγρά Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Διορθώσεις Αύξηση αντοχής αναμίγματος μειώνοντας λόγο N/T Μείωση N/T μειώνοντας ποσότητα Ν (όχι αύξηση T) Μείωση Ν αυξάνοντας d max αδρανών καλή διάβαθμιση χρήση αδρανών χωρίς γωνιώδεις επιφάνειες αερακτικά ή ρευστοποιητικά πρόσμικτα Για χρήση συλλεκτών (στρογγυλεμένων) αδρανών μείωση ποσότητας νερού κατά 13 kg Για χρήση ρευστοποιητικού, μείωση νερού κατά 5% 17

18 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Παράδειγμα 1 Μετατροπή V Φ,Χονδ. Αδρ σε m Χονδ. Αδρ Επιχρισμένο μη αντλητό σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 (αντοχή ελέγχεται βάση κυβικών δοκιμίων) θραυστά αδρανή, d max = 25 mm, ρ φ,αδρ = 1750 kg/m 3, ρ σ,αδρ = 2650 kg/m 3, ικανότητα απορρόφησης νερού από ανάμιγμα 2% κ.β. FM 2.6, τσιμέντο CEM II 32.5, προδιαγραφόμενη κάθιση 100 mm. Μελέτη σύνθεσης σε εργοστάσιο έτοιμου σκυτοδέματος. Περιορισμοί: max N/T για επιχρισμένο σκυρόδεμα: 0.7, min T: 270 kg/m 3 (Π 6.32) Νερό = 193 kg/m 3, V κ = 1.5% f a =f cm =f ck +2.14s= x5 = 30.7 MPa (Π 6.33) N/T = 0.56 < 0.70 Τσιμέντο: 193/0.56 = 345 kg/m 3 > 270 kg/m 3 V σ,αδρ = 1-345/ / = 0.68 m 3 (Π 6.34) V φ,χονδρ. αδρ = 0.69 m 3 m χονδρ. αδρ = V φ,χονδρ. αδρ ρ φ,αδρ = = 1205 kg/m 3 V σ,χονδρ. αδρ = m χονδρ. αδρ /ρ σ,αδρ = 1205/2650 = 0.45 m 3 V σ,άμμου = V σ,αδρ - V σ,χονδρ = =0.23 m 3 m άμμου = V σ,άμμου * ρ σ,αδρ = = 610 kg/m 3 Οι παραπάνω ποσότητες ισχύουν για επιφανειακά ξηρά και εσωτερικά κορεσμένα αδρανή. Αφού τα αδρανή απορροφούν 2% του βάρους τους νερό, οι ποσότητές τους πρέπει να μειωθούν σε Χονδρόκοκκα: 1205/1.02 = 1180 kg/m 3 Λεπτόκοκκα: 610/1.02 = 600 kg/m 3 Η διαφορά των 0.02 ( ) = 36 kg/m 3 είναι νερό που πρέπει να προστεθεί στο ανάμιγμα. Άρα, Νερό: =229 kg/m 3 Τσιμέντο: 345 kg/m 3 Άμμος: 600 kg/m 3 Σκύρα και γαρμπίλι: 1180 kg/m 3 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Παράδειγμα 2 Αναλυτικός Υπολογισμός Ζητείται η προκαταρτική μελέτη σύνθεσης για Επιχρισμένο μη αντλητό εργοταξιακό σκυρόδεμα μεγάλου έργου κατηγορίας αντοχής C 20/25 η αντοχή ελέγχεται βάσει κυβικών δοκιμίων από θραυστά αδρανή μέγιστου κόκκου 19 mm Το σκυρόδεμα προδιαγράφεται να είναι ανθεκτικό έναντι ασθενούς προσβολής θειικών αλάτων. Εκτός από το τσιμέντο, να χρησιμοποιηθεί ιπτάμενη τέφρα σε ποσοστό 20 % επί του ποσοστού του τσιμέντου στο ανάμιγμα. Η προδιαγραφόμενη τιμή για την κάθιση είναι 50 mm, το μέτρο λεπτότητας της άμμου είναι 2.4 και ο τύπος του τσιμέντου CEM II/32.5. Περιορισμοί (λόγω κατηγορία έκθεσης): max N/T = 0.55 min T = 340 kg/m 3 1. Προσδιορισμός απαιτούμενης ποσότητας νερού & όγκου κενών 2. Προσδιορισμός απαιτούμενου λόγου Ν/T. 3. Προσδιορισμός ποσότητας τσιμέντου και ορυκτών προσμίκτων 4. Προσδιορισμός ποσοτήτων αδρανών /1 m 3 αναμίγματος. Προσδιορισμός συνολικού στερεού όγκου αδρανών /1 m 3 αναμίγματος. Υπολογισμός Φαινόμενου όγκου χονδρόκοκκων αδρανών 4. Διόρθωση ποσοτήτων νερού και μάζας αδρανών λόγω υγρασίας αδρανών 18

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Εξαρτάται από Εργάσιμο νωπού Γενικές οδηγίες Κόστος μηχανική αντοχή αντοχή σε γήρανση σκληρυμένου σκυροδέματος Απαιτούμενη κάθιση εντός ορίων Καθορίζεται από το τσιμέντο. Μέση συμβατική

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η Εργαστηριακή Μελέτη είναι ατομική, με διαφορετικά δεδομένα για κάθε σπουδαστή. Θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 7: Σχεδιασμός Μελέτης Σύνθεσης Σκυροδέματος Σύμφωνα με την Μέθοδο A Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΓΕΝΙΚΑ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη χρησιμοποίηση της άμμου ή των σκύρων για την παρασκευή διαφόρων σύνθετων υλικών (κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων), ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι το μέγεθος των κόκκων, αλλά το ποσοστό των διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη KONIAMATA Μίγμα μιάς ή περισσότερων κονιών με άμμο διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. ΔΙΑΚΡΙΣΗ Με βάση τη χρήση (α) Κονιάματα φερόντων δομικών στοιχείων π.χ. λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές (β) Κονιάματα μη φερόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1»

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» «Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» 1. Εισαγωγή Νικ.Μαρσέλλος Πολιτ.Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ποια είναι τα κύρια σηµεία που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαρσέλλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Επιτροπών Σύνταξης του ΚΤΣ -97, ΚΤΣ 2016,

Νίκος Μαρσέλλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Επιτροπών Σύνταξης του ΚΤΣ -97, ΚΤΣ 2016, "ΚΤΣ-2016:Ευκαιρία ή απειλή;" Νίκος Μαρσέλλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Επιτροπών Σύνταξης του ΚΤΣ -97, ΚΤΣ 2016, nikos.marsellos@gmail.com 1. Εισαγωγή Στο ΦΕΚ/1561/Β/2.6.2016,δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΤΣ 97 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΤΣ 15

ΑΝΤΟΧΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΤΣ 97 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΤΣ 15 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΤΣ 97 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΤΣ 15 Πολλάλη Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη Τόµος Α 2.2 Τα καλούπια Τα στοιχεία των καλουπιών για την κατασκευή δοµικών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1. Επιφανειακά στοιχεία ή πετσώµατα 2. Οριζόντια φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Π1. Πίνακες υπολογισμού

Π1. Πίνακες υπολογισμού Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 206-1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 206-1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 206-1 Α. Κερµετζόγλου Χηµικός Μηχανικός Α.Π.Θ /Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ/ Marketing και Τεχνική Υποστήριξη Πωλήσεων Ε. Φραντζής Χηµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΚΗΣΗ 9

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εισήγηση του Θόδωρου Πάνου* (Α-Μ, ΕΜΠ) Ισχύς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Διαφορές σε: Ποιότητα υλικών καθιστούν το σκυρόδεμα Αναλογία υλικών ανομοιογενές υλικό με στο ανάμιγμα θλιπτική αντοχή f c τυχαία c Τρόπο διάστρωσης, μεταβλητή περιγραφόμενη

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Α.Φωτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός

Φ.Α.Φωτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα 25 Νοεµβρίου 2004 Αθήνα, Ε.Β.Ε.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ 1, ΕΝ 206-1 Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα Σκυροδέματος

Ανθεκτικότητα Σκυροδέματος Ανθεκτικότητα Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Ανθεκτικό Σκυρόδεμα Ανθεκτικό Σκυρόδεμα [1] Εξωτερικοί Παράγοντες Προσβολής Χημικοί Παράγοντες Θαλάσσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ EN 206-1 Νικόλαος Νικολάου ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έτοιμο Σκυρόδεμα πωλείται από τον παραγωγό είτε σε ιδιώτη / χρήστη σκυροδέματος, είτε σε εργοτάξιο επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18057 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97 Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΑΡΘΡΟ 1 (Αντικείμενο) ΑΡΘΡΟ 2 (Συμβολισμοί) ΑΡΘΡΟ 3 (Ορισμοί) ΑΡΘΡΟ 4 (Υλικά παρασκευής σκυροδέματος) ΑΡΘΡΟ 5 (Σύνθεση σκυροδέματος) ΑΡΘΡΟ 6 (Ανάμιξη

Διαβάστε περισσότερα

και το Εθνικό Προσάρτημα

και το Εθνικό Προσάρτημα Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 και το Εθνικό Προσάρτημα Εισαγωγικά στοιχεία - Αναθεωρήσεις Χρ. Ζέρης Εργαστήριο ΩΣ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1)

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1) 1 ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις πειραματικές διαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο ποιότητας αδρανών υλικών, με έμφαση σε εκείνες τις ιδιότητες που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ανθεκτικών σκυροδεμάτων με χρήση αδρανών σκωρίας κάδου

Παραγωγή ανθεκτικών σκυροδεμάτων με χρήση αδρανών σκωρίας κάδου Παραγωγή ανθεκτικών σκυροδεμάτων με χρήση αδρανών σκωρίας κάδου Koσμάς Κ. Σίδερης Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., kksider@civil.duth.gr Αλέξανδρος Χατζόπουλος Πολ. Μηχανικός, υπ. Διδάκτορας Δ.Π.Θ., achatzop@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, Αττική, Τηλ.: (+30) ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, Αττική, Τηλ.: (+30) ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 19,3 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία, Αττική, Τηλ.: (+30) 210 2898111 www.lafarge.gr ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Λατοµεία Αδρανών Υλικών Το δίκτυο λατοµείων καλύπτει την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. H Lafarge

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΤΙ (θέλω να προσδιορίσω) ΠΩΣ (Εξοπλισμός, εργαστηριακός,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ EN 206-1 Νικόλαος Νικολάου ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έτοιµο Σκυρόδεµα πωλείται από τον παραγωγό είτε σε ιδιώτη / χρήστη σκυροδέµατος, είτε σε εργοτάξιο επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 6: Προσδιορισμός Ειδικών Βαρών Λεπτόκοκκων και Χονδρόκοκκων Αδρανών Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ εισαγωγή Μαρίνα Μωρέττη, Επικ.Καθηγήτρια Π.Θ. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Χρ. Ζέρης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Εισάγεται ο σχεδιασμός έργων από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε περιβαλλονιι κές δράσεις. Η λειτουργία της διάβρωσης λόγω περιβαλλονιι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ 206-1 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εξέλιξη των πραγμάτων διεθνώς, που έχει να κάνει με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Η ανθεκτικότητα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα αδρανή είναι υλικά,τα οποία προέρχονται κυρίως από τη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 8 Ιουνίου 2017 Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 Λευτέρης Αναστασίου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μόνικα Ζερβάκη, Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μόνικα Ζερβάκη, Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μόνικα Ζερβάκη, Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκυρόδεμα και Κονίαμα... 11 1.1. Εργασιμότητα... 11 1.1.1. Σχετική Ορολογία... 11 1.1.2. Ομοιογένεια Σκυροδέματος... 13 1.1.3. Μέτρηση της Εργασιμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

4 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη»

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη» Ιωάννα Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση Ε 2α/01/21/Φ.Ν.310/8.3.85 του Υπουργού ηµοσίων Έργων, µε την οποία εγκρίθηκε ο εν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά,, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»

ΕΠΕΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ (για θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή Αττικής) Βασ. Κυριακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, vkyriako@gmail.com Στυλ. Κόλιας Δρ Πολιτικός Μηχανικός τ. Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Νικος Λίτινας Πολιτικος Μηχανικός ΕΜΠ Υπευθυνος ιαχείρισης Ποιότητας της ΑΕ Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, έλεγχοι ποιότητας, επιταχυντές

Λέξεις κλειδιά: εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, έλεγχοι ποιότητας, επιταχυντές Σχολιασµός του σχεδίου Προδιαγραφής Εκτοξευόµενου Σκυροδέµατος και σχετικές προτάσεις µε βάση δεδοµένα ελέγχου ποιότητος από την επίβλεψη εφαρµογών εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στην Αθήνα. Μ..Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος Εισαγωγή. 1.2 Κανονισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές σκυροδέματος. 1.3 Ελεγχος ποιότητος σκυροδέματος

Κεφάλαιο Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος Εισαγωγή. 1.2 Κανονισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές σκυροδέματος. 1.3 Ελεγχος ποιότητος σκυροδέματος Κεφάλαιο 12 Σύνοψη Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος εξασφαλίζει ότι ποιότητά του είναι αυτή που προδιαγράφεται από τη μελέτη, και με βάση την οποία έχει διαστασιολογηθεί. Προαπαιτούμενη γνώση Μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 02 Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Γιατί Χρησιμοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Κινητή Εγκατάσταση Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ Σχόλια και προτάσεις

Προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ Σχόλια και προτάσεις Προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 206-1. Σχόλια και προτάσεις Α.Γ. Σακελλαρίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Tunneling & Mining. Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Tunneling & Mining. Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Tueling & Mining Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Πρωτοποριακή Τεχνολογία Sika Ηγεσία μέσω Πρωτο Η μεγάλη φήμη της Sika στον

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τις παραθαλάσσιες περιοχές έως 1,5 km από την θάλασσα κατηγορία σκυροδέματος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τις παραθαλάσσιες περιοχές έως 1,5 km από την θάλασσα κατηγορία σκυροδέματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα Τηλ.: 2132074810 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.368,00

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2012 Ημερίδα Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: παρουσίαση & εφαρμογή Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η. Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ.

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η. Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ. Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ. GUNITE SHOTCRETE SPRAYED CONCRETE 2 3 Ορισμός Ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (shotcrete ή gunite ή sprayed

Διαβάστε περισσότερα