Η νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη 30/09 2/10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη 30/09 2/10"

Transcript

1 Η νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη 30/09 2/

2 ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που ιδρύθηκε µε το Ν. 1866/1920, δηλαδή δύο χρόνια µετά τη σύσταση του Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά το διάστηµα της λειτουργίας του, έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο, που δεν περιορίζεται µόνο σε θέµατα αυστηρώς επαγγελµατικά, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήµατα προστασίας των δηµοκρατικών θεσµών, του περιβάλλοντος, προαγωγής του νοµικού πολιτισµού και του πολιτικού και κοινωνικού επιπέδου, διατήρησης της ηθικής ταυτότητας και διασφάλισης της εθνικής ακεραιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προαγωγή της επιστήµης του Δικαίου και ειδικότερα του Ναυτικού Δικαίου, τη βελτίωση της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών, των δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και ειδικότερα της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας και την αναβάθµιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του Πειραιά. Δεν πρέπει άλλωστε να διαφεύγει την προσοχή ότι οι περισσότεροι Έλληνες ναυτικολόγοι και µέλη της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου προέρχονται από τις τάξεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Για τους λόγους αυτούς, έλαβε την απόφαση να διοργανώνει, κάθε τρία χρόνια στον Πειραιά, πρώτο εµπορικό λιµένα της Χώρας και από τους σπουδαιότερους της Μεσογείου, Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου και µε τον τρόπο αυτόν να παρακολουθεί τις διατάξεις της ναυτικής νοµοθεσίας και την πρακτική εφαρµογή τους, να καταδεικνύει τις τυχόν παρερµηνείες, να επισηµαίνει τις ατέλειες, να υποδεικνύει τις προκριτέες λύσεις και να διευκολύνει τη διεθνή ενοποίηση των ουσιαστικών ρυθµίσεων της εµπορικής ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε: στις Μαΐου 1992 το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο απασχολήθηκε ειδικότερα µε την προστασία των ναυτικών δανειστών στις Μαΐου 1995 το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο είχε ως θέµα την εκµετάλλευση του πλοίου και τη συµβατική ελευθερία στις Μαΐου 1998 το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο εξέτασε το ναυτικό ατύχηµα ως νοµικό πρόβληµα στις 6-9 Ιουνίου 2001 το 4ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο απασχολήθηκε µε την ευθύνη προς αποζηµίωση στο ελληνικό και το διεθνές ναυτικό δίκαιο στις 29 Σεπτεµβρίου 2 Οκτωβρίου 2004 το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου που αφορούσε τη θαλάσσια ρύπανση και στις 4-6 Οκτωβρίου 2007 το 6ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο που αντικείµενο είχε τη διερεύνηση των σύγχρονων προβληµάτων της θαλάσσιας ασφάλισης. Οι εισηγήσεις, οι συζητήσεις και τα πορίσµατα των Συνεδρίων περιλήφθηκαν σε ειδικούς τόµους που είδαν το φως της δηµοσιότητας. Το παρόν 7ο Διεθνές Συνέδριο θα γίνει στον Πειραιά από την 30 Σεπτεµβρίου έως την 2 Οκτωβρίου Θέµα του Συνεδρίου θα είναι «Η νοµική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη». Το θέµα παρουσιάζει ενδιαφέρον στο διεθνές πεδίο λόγω της συνεχιζόµενης διάδοσης των σηµαιών «φιλοφροσύνης» ή ανοιχτού νηολογίου, της ναυτολόγησης στα πλοία ολοένα και περισσότερων ναυτικών που δεν συνδέονται µε το κράτος της σηµαίας του πλοίου, καθόσον προέρχονται από τρίτες χώρες, της δηµιουργίας στις παραδοσιακές ναυτικές χώρες δεύτερων νηολογίων όπου εγγράφονται πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες. Στα πλοία αυτά ναυτολογούνται κυρίως ναυτικοί προερχόµενοι από τρίτες χώρες οι οποίοι µισθοδοτούνται σύµφωνα µε τους µισθούς που ισχύουν στις χώρες προέλευσής τους. Οι παράγοντες αυτοί έχουν επηρεάσει σηµαντικά τη νοµική θέση των ναυτικών στο διεθνές πεδίο, καθώς και τη σχετική µε αυτούς κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Υπό το πρίσµα αυτό θα γίνει η εξέταση του θέµατος σε πέντε θεµατικές ενότητες. Η πρώτη αφορά τις πηγές (εσωτερικές και διεθνείς) του ναυτεργατικού δικαίου. Στη δεύτερη ενότητα θα εξεταστεί το εφαρµοστέο δίκαιο στις ναυτεργασιακές σχέσεις. Η τρίτη ενότητα θα έχει ως αντικείµενο τη σηµαία του πλοίου και την επίδρασή της στην πρόσληψη ναυτικών και την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς και τις συναφείς αντιδράσεις. Η τέταρτη ενότητα θα αφορά τις συµφωνίες πλοιοκτητών και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των χωρών προέλευσης των ναυτικών, καθώς και των πλοιοκτητών και της Διεθνούς Οµοσπονδίας των Εργαζοµένων στις Μεταφορές. Και τέλος η πέµπτη ενότητα θα περιλάβει θέµατα σχετικά µε την ασθένεια, το ατύχηµα, την εγκατάλειψη των ναυτικών στην αλλοδαπή, την κοινωνική τους πρόνοια και ασφάλισή και γενικότερα την προστασία τους.

3 Μέλη ιοικητικού Συμβουλίου ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Στυλιανός Μανουσάκης Πρόεδρος Αντώνης Αντάπασης Πρόεδρος Άννα Αλεξανδροπούλου-Αλευροµύτη Αντιπρόεδρος Λία Αθανασίου Κων/νος Ρεσβάνης Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Αλυκάτορας Γεώργιος Σταµατογιάννης Γεν. Γραµµατέας Βασίλειος Βερνίκος Δηµήτριος Πολλάλης -Ταµίας Νικόλαος Γερασίµου Γεώργιος Αθανασόπουλος Νικόλαος Γωγιός Ευάγγελος Αναγνώστου Θωµάς Ζαφείρας Μαρία Γαλανοπούλου Ιωάννης Ηρειώτης Ιωάννης Γιατράκος Γεώργιος Θεοχαρίδης Κων/να Γουργαρέα Γεώργιος Ιατρίδης-Ροµαντάνης Αργύριος Δήµοβιτς Πάρις Καραµήτσιος Ηλίας Κλάππας Μικές Κουντούρης Εµµανουήλ Κοτσώνης Νικόλαος Κωνσταντινίδης Πολυχρόνης Περιβολάρης Γεώργιος Λάτσης Κων/νος Πεταλάς Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης Καλλιόπη Σαρηγιάννη Νικόλαος Μπαλταζάνης Δηµήτριος Σταθακόπουλος Γεώργιος Οικονόµου Ευάγγελος Τσουρούλης Παναγιώτης Παπαθεοδωρόπουλος Μαρία Φλωροπούλου-Μακρή Παναγιώτης Παππάς Πολυχρόνης Περιβολάρης Δευκαλίων Ρεδιάδης Ιωάννης Βας. Σαραντίτης Παύλος Σιούφας Γεώργιος Σκορίνης Βασίλειος Σπηλιόπουλος Πασχαλιά Τιµαγένη Πολυχρόνης Τσιρίδης

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ :00 Εγγραφή Συνέδρων και διανοµή συνεδριακού υλικού 10:00 Πανηγυρική Συνεδρία Αίθουσα εκδηλώσεων ΟΛΠ Πειραιά Εναρκτήριοι λόγοι του Προέδρου του Δ.Σ. Πειραιά κ. Στέλιου Μανουσάκη & του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Αντώνη Αντάπαση. 10:30 Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χάρη Καστανίδη. ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: Αλίκη Κιάντου-Παµπούκη, Οµότιµος Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Χαµηλοθώρης, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών, «Η νοµοθετική εξέλιξη του ελληνικού ναυτεργατικού δικαίου» Francesco Munari, Καθηγητής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήµιο της Γένοβας, «Πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση µε τους ελάχιστους όρους της ναυτικής εργασίας» ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ Αντώνης Μπρεδήµας, Καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, «Η προστασία της υγείας των ναυτικών ιδίως κατά την ενιαία διεθνή σύµβαση ναυτικής εργασίας της ΔΟΕ» Ηλιάνα Χριστοδούλου-Βαρότση, Δ.Ν., Δικηγόρος, Καθηγήτρια στο ACG Deree College, Κριτική θεώρηση της ενιαίας διεθνούς σύµβασης ναυτικής εργασίας της ΔΟΕ: Όρια και προοπτικές» Συζήτηση

5 ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: Hugues Fulchiron, Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Jean Moulin της Λυών Κυριάκος Οικονόµου, Εφέτης Πειραιά, «Το εφαρµοστέο δίκαιο επί των ατοµικών συµβάσεων εργασίας Νοµοθετικές ρυθµίσεις και Νοµολογιακή εφαρµογή από τα ελληνικά Δικαστήρια» Patric Chaumette, Καθηγητής του Εργατικού Δικαίου και του Δικαίου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Παν/µιο της Νάντης, «Τα συνδετικά στοιχεία της διεθνούς ναυτικής εργασίας. Ο ναυτικός µεταξύ πλοίου, λιµένα και τόπου διαµονής του» ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ Christian Scapel, Δικηγόρος, Λέκτωρ της Νοµικής Σχολής Aίξ-Μασσαλίας, Δικηγόρος «Το εφαρµοστέο δίκαιο στην παρεχόµενη σε πλοία εργασία κατά το γαλλικό δίκαιο» Ιωάννης Κοροτζής, τ. Εφέτης Πειραιά, «Ο Κανονισµός 864/2007 (Ρώµη ΙΙ) για το εφαρµοστέο δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές και η επίδρασή του στο ναυτεργατικό δίκαιο» Συζήτηση Δεξίωση των Συνέδρων στο Αίθριο του Κτηρίου Διοίκησης του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: Χαράλαµπος Μαχαίρας, Εφέτης Πειραιά Αντώνης Αλαπάντας, Πρωτοδίκης Πειραιά, «Η αλλαγή της σηµαίας του πλοίου και η επίδρασή της στη σχέση ναυτικής εργασίας» Μανώλης Περάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήµονας στη Νοµική Αθηνών, «Σύγχρονες τάσεις αποδυνάµωσης του δεσµού µεταξύ της σηµαίας του πλοίου και του εφαρµοστέου στις ναυτεργασιακές σχέσεις δικαίου» ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ Κωνσταντίνος Παπαδηµητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών «Η απόφαση Viking του ΔΕΚ για το δικαίωµα απεργίας των ναυτικών ενόψει αλλαγής σηµαίας του πλοίου και η σηµασία της για την πορεία της κοινωνικής Ευρώπης» Deirdre Fitzpatrick, Νοµική της Διεθνούς Οµοσπονδίας Μεταφορών «Προς ενδυνάµωση των δικαιωµάτων των ναυτικών» Συζήτηση

7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: Στέλιος Στυλιανού, Δικηγόρος Αντώνης Αντάπασης, Οµότιµος Καθηγητής του Εµπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, «Προβληµατισµοί σε σχέση µε την ευθύνη του πλοιάρχου» Antoine Vialard, Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Μπορντώ, «Η ιθαγένεια του πλοιάρχου γαλλικού πλοίου» Αθανάσιος Αλυκάτορας, Δικηγόρος, «Εγκαταλειπόµενα πληρώµατα: Η ελληνική εµπειρία» ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ Thomas Mensah, πρώην Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου του Αµβούργου για το Δίκαιο της Θάλασσας, «Εγκαταλειπόµενα πληρώµατα: Προβλήµατα και δυνατές λύσεις» Βασίλειος Τουντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εµπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, «Η προστασία των ναυτικών σε περίπτωση αφερεγγυότητας της πλοιοκτήτριας εταιρίας» Συζήτηση

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: Ευάγγελος Τσουρούλης, Δικηγόρος Παναγιώτης Παπαθεοδωρόπουλος, Δικηγόρος, «Προβληµατισµοί σχετικοί µε την παρεχόµενη προστασία στους ναυτικούς σε περίπτωση ασθένειας. Προτάσεις αναγκαίων νοµοθετικών παρεµβάσεων» Γεώργιος Κοντοσέας, Δικηγόρος, «Ζητήµατα από την εφαρµογή του Ελληνικού Δικαίου σε εργατικό ατύχηµα επί πλοίου» ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ Λία Αθανασίου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Εµπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, «Ναυτική Εργασία και Πειρατεία» Παρεµβάσεις Συζήτηση Γρηγόριος Τιµαγένης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «Πορίσµατα του Συνεδρίου» Πέρας του Συνεδρίου

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Λιµένος Πειραιά Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς Τηλ , Τηλεοµοιότυπο (fax): ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Οι επίσηµες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων θα υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φοιτητές, Ασκούµενοι και Δικηγόροι (που δεν έχουν ολοκληρώσει πενταετία) 30 Λοιποί σύνεδροι 60 Τα κόστη συµµετοχής περιλαµβάνουν: συνεδριακό υλικό, καφέ κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, συµµετοχή στη δεξίωση υποδοχής ΔΙΑΜΟΝΗ Η Οργανωτική Επιτροπή έχει φροντίσει για την κράτηση δωµατίων σε ειδικές τιµές για τους συµµετέχοντες στο: Metropolitan Hotel Λ. Συγγρού 385, Αθήνα Τηλ.: Τηλεοµοιότυπο (fax): Τιµές ανά δωµάτιο, ανά διανυκτέρευση, µε πρωϊνό: Μονόκλινο Δωµάτιο 140 Δίκλινο Δωµάτιο 150 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Δεξίωση Υποδοχής στο Αίθριο του Μεγάρου του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά την Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου και ώρα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Web site:

10 Δελτίο Συμμετοχής & ΚράτησΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και αποστείλετε το παρόν Δελτίο Συμμετοχής στη Γραμματεία του Συνεδρίου: TRIAENA TOURS & CONGRESS A.E. Λεωφ. Συγγρού 206, Καλλιθέα Tηλ , Φαξ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΦΑΞ: ΟΝΟΜΑ: ΠΟΛΗ: ΤΗΛ.: ΣΥΝΟΔΑ ΜΕΛΗ: 1. Επώνυμο Επώνυμο... Ονομα... Ονομα... ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φοιτητές, Ασκούμενοι και Δικηγόροι που δεν έχουν ολοκληρώσει πενταετία Λοιποί Σύνεδροι ΚΟΣΤΟΣ Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν : Συνεδριακό υλικό Καφέ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων Δεξίωση Υποδοχής στις 30 Σεπτεμβρίου

11 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ... Ημερήσιες Τιμές Δωματίων με Πρωϊνό Όνομα Ξενοδοχείου ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ Δωμάτιο ΔΙΚΛΙΝΟ Δωμάτιο Αριθμός Διανυκτερεύσεων Σύνολο σε Metropolitan Hotel ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται Για γραπτές ακυρώσεις δωματίων μέχρι 31 Ιουλίου: Δεν χρεώνονται ακυρωτικά Για γραπτές ακυρώσεις δωματίων από 1 Αυγούστου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου: 50% ακυρωτικά Για γραπτές ακυρώσεις δωματίων ή μειώσεις διανυκτερεύσεων μετά τις 2 Σεπτεμβρίου: 100% ακυρωτικά ΟΡΟΙ & τροποι ΠΛΗΡΩΜΗΣ Βασική προϋπόθεση για την κράτηση δωματίων είναι η καταβολή της αξίας μιας διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο Ολόκληρο το ποσόν πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου, με έναν από τους κάτωθι τρόπους : Με ταχυδρομική Ή τραπεζική επιταγή, εις διαταγήν Triaena Tours & Congress Α.Ε., αναφέροντας τον κωδικό του Συνεδρίου ΑΑ/6030/10, το όνομα του Συνεδρίου και το όνομα του συμμετέχοντος Μέσω Τραπέζης: EFG EUROBANK ERGASIAS (Κατάστημα Πλ. Ομονοίας, Σταδίου 56 & Αιόλου 98, Αθήνα) Αριθμός Λογαριασμού: IBAN No. GR εις διαταγήν: TRIAENA TOURS & CONGRESS A.E. Swift Code: E F G B G R A A αναφέροντας τον κωδικό του Συνεδρίου ΑΑ/6030/10, ή το όνομα του Συνεδρίου και το όνομα του συμμετέχοντος Με χρέωση πιστωτικής κάρτας, συμπληρώνοντας κατάλληλα τα κατωτέρω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας: Εξουσιοδοτώ την Triaena Tours & Congress AE να χρεώσει την πιστωτική μου κάρτα με το ποσό των Αρ. Κάρτας Παρακαλούμε συμπληρώστε τα 3 τελευταία νούμερα στο πίσω μέρος της κάρτας Visa Diners American Express Mastercard Ημερ. Λήξης : / / Ισχύει από : / / Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές Ημερομηνία: / / Υπογραφή:

12

ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ σηµείωµαέκδοσης Συνάδελφοι, Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποκαλούµενη «απελευθέρωση» των επαγγελµάτων δικηγόρων, µηχανικών, συµβολαιογράφων κ.α. Η Κυβέρνηση έχει συγκροτήσει ειδική επιτροπή µε επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με το Ν 1866/1920, δηλαδή δύο χρόνια μετά τη σύσταση του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΗ: ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΓΙΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΣΑΡΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΛΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.piraeus2013imlc.gr

http://www.piraeus2013imlc.gr Χ+7 ISSN: 1108-7315 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ. ΦΥΛ. 117, ΧΡΟΝΟΣ 21ος, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ http://www.piraeus2013imlc.gr πίνακας Κ. Βολανάκη «Φρεγάτα κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοποννησιακό. H αισθητική ζώνη. Προβληματισμοί και σύγχρονες λύσεις. 22.23.24 Ioυνίου 2012

Παμπελοποννησιακό. H αισθητική ζώνη. Προβληματισμοί και σύγχρονες λύσεις. 22.23.24 Ioυνίου 2012 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0 Παμπελοποννησιακό 22.23.24 Ioυνίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Το Συνέδριο τελεί Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Λακωνίας H αισθητική ζώνη. Προβληματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Καρδιομεταβολικών

Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ - ΛΙΠΙΔΙΩΝ & YΠΕΡΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ & ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΩNΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

6-8. προκαταρκτικό πρόγραμμα. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Ιουνίου 2008 EEMMO

6-8. προκαταρκτικό πρόγραμμα. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Ιουνίου 2008 EEMMO 16 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών EEMMO 6-8 Ιουνίου 2008 Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω KICC - Kos International Convention Centre Κως Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Νευροχειρουργικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Νευροχειρουργικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νευροχειρουργικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης Όγκοι του Κ.Ν.Σ. 23-25 Σεπτεμβρίου 2009 Mövenpick Resort & Thalasso Crete, Ηράκλειο Κρήτης International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διοργάνωση - Οργάνωση 04. Ευχαριστίες 05. Πρόσκληση Προέδρου 06. Επιτροπές 07. Κύρια Θέματα Συνεδρίου 08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διοργάνωση - Οργάνωση 04. Ευχαριστίες 05. Πρόσκληση Προέδρου 06. Επιτροπές 07. Κύρια Θέματα Συνεδρίου 08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοργάνωση - Οργάνωση 04 Ευχαριστίες 05 Πρόσκληση Προέδρου 06 Επιτροπές 07 Κύρια Θέματα Συνεδρίου 08 Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα Συνεδρίου 10 Γενικές Πληροφορίες 13 Πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

03-05. 2 Ô À ƒπ º ƒª À π & Àƒ ƒ π. ª ƒ π π ø Àƒ π ªø π Àƒ à π. ªµƒπ À 2009 CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΩΝ

03-05. 2 Ô À ƒπ º ƒª À π & Àƒ ƒ π. ª ƒ π π ø Àƒ π ªø π Àƒ à π. ªµƒπ À 2009 CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΩΝ ª ƒ π π ø Àƒ π ªø π Àƒ à π 2 Ô À ƒπ º ƒª À π & ªµ π Àƒ ƒ π µ' π ø 03-05 ªµƒπ À 2009 CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Αφιερωμένο στην μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ σημείωμαέκδοσης Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Αυτό είναι το τελευταίο άρθρο που γράφω στο περιοδικό μας ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, έχοντας ολοκληρώσει δύο συνεχείς θητείες στη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 1 του ÅÊÄÏÔÇ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Με ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης και ανταποκρινόμενος στον θεσμικό του ρόλο ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με ψήφισμά του κρίνει ότι δεν πρέπει να λάβει θέση υπέρ συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας

Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Προς τους Προέδρους όλων των επιμελητηρίων της χώρας. Αγαπητέ Πρόεδρε, Αθήνα, 9.12.10 Αριθ. Πρωτ.: 3990 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουρκικών Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λεωφ. Μεσογείων, 115 26 Αμπελόκηποι T/ F: 210 6748561 E: eemh@otenet.gr, W: www.eemh.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας:

Διαβάστε περισσότερα

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΪΣ Κλινική Χηµεία χωρίς σύνορα http://www.eekx-kb.gr/6thcongress Οργάνωση: EEKX-KB Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Οργανωτική Επιτροπή. Συντονιστές Ομάδων Εργασίας Ε.Π.Ε.

Χαιρετισμός Προέδρου. Οργανωτική Επιτροπή. Συντονιστές Ομάδων Εργασίας Ε.Π.Ε. Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπές Το ετήσιο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο αποτελεί τη κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Φέτος θα πραγματοποιηθεί το 24 ο στη σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Θεματολογία. Μήνυμα Προέδρων. Εγχειρήσεις παχυσαρκίας: Νεώτερα δεδομένα. Χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη και μεταβολικών νόσων

Βασική Θεματολογία. Μήνυμα Προέδρων. Εγχειρήσεις παχυσαρκίας: Νεώτερα δεδομένα. Χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη και μεταβολικών νόσων Μήνυμα Προέδρων Βασική Θεματολογία Αγαπητοί συνάδελφοι Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η ανάθεση, από μέρους της ΕΧΕΠ, της διοργάνωσης του 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, που θα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου χωρίζεται σε τρία Μέρη. Στο πρώτο περιλαµβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ E K Θ Ε Σ Η Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑΖ469ΗΡ3-Η98 AΡ.ΠΡΩΤ. 2350/22.04.13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

του ÅÊÄÏÔÇ 1Δικηγορική Επικαιρότητα / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

του ÅÊÄÏÔÇ 1Δικηγορική Επικαιρότητα / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1 του ÅÊÄÏÔÇ Το καινούργιο τεύχος της Δικηγορικής Επικαιρότητας είναι ήδη στα χέρια σας, σε μια συλλογική προσπάθεια με κατεύθυνση επιστημονική, συνδικαλιστική και πολιτιστική. Μια προσπάθεια που εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ (Ε.Ο.ΘΑ.) www.eotha.gr info@eotha.gr ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ www.symvoli.gr/conference/thalassaemia2010 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα