Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014"

Transcript

1 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014 Στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ το 2014 στήριξαν πολύ σημαντικά την ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης. Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα στη διάρκεια του έτους ανήλθε σε επίπεδο-ρεκόρ με την υπογραφή νέων δανειοδοτικών συμβάσεων συνολικού ύψους 1,48 δισ. ευρώ (2013: 965 εκατ. ευρώ και παροχή εγγυήσεων μέχρι 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της χρηματοδότησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών ελληνικών επιχειρήσεων). 200 Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ κατά τομέα στην Ελλάδα το 2014 (σε εκατ. ευρώ) Ενέργεια 43 % Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες 32 % Ύδρευση, αποχέτευση, στερεά απόβλητα, αστική ανάπτυξη 3 % Βιομηχανία, υπηρεσίες, γεωργία 7 % Παιδεία, υγεία 2 % Επενδύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας 13 % 50 Σύνολο: εκατ. ευρώ Ιδιαίτερα αξίζει να σημειωθεί η υπογραφή του πρώτου δανείου της ΕΤΕπ για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην Ελλάδα, με την εταιρεία Pharmathen. Την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014 κατέλαβε ο τομέας της ενέργειας απορροφώντας δάνεια ύψους 670 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούσαν κυρίως την ασφαλή και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση ενός αριθμού ελληνικών νησιών, είτε μέσω της διασύνδεσης των δικτύων τους με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας είτε μέσω της δημιουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα σημαντικά τουριστικά νησιά. Οι επενδύσεις αυτές τονώνουν τον τουρισμό, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη των κινδύνων διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 500 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στον τομέα των μεταφορών επιτρέποντας στο Ελληνικό Δημόσιο να συνεχίσει τα έργα κατασκευής των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας και του μετρό της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού και τις οικονομικές συνθήκες. Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) εξακολούθησε να κατέχει σημαντική θέση στη δραστηριότητα της Τράπεζας, γεγονός που καταδεικνύει την ενεργό αρωγή της ΕΤΕπ στον κυριότερο τομέα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στη χώρα. Παρά τη σημαντική πτώση των επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή της τράπεζας της ΕΕ στην πραγματική οικονομία της χώρας το 2014 συμπεριλάμβανε τη χορήγηση πιστωτικών γραμμών συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ προς ελληνικές τράπεζες, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ΕΤΕπ μερίμνησε

2 επίσης στη διάρκεια του έτους για την ομαλή εφαρμογή των ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες της χώρας καινοτόμων πρωτοβουλιών και προϊόντων της, όπως το Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου για τις ΜΜΕ. Τέλος, οι προσπάθειες της ΕΤΕπ επικεντρώθηκαν επίσης στην παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, οι οποίες βοήθησαν στην κατάρτιση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Στήριξη της βιομηχανικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας Το 2014 η ΕΤΕπ υπέγραψε σύμβαση ύψους 25 εκατ. ευρώ με τη Pharmathen Α.Ε. για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της εταιρείας, στηρίζοντας έτσι το έργο επιστημόνων του οποίου οι πρακτικές εφαρμογές βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Πρόκειται για την πρώτη πράξη που διενεργεί η ΕΤΕπ στην Ελλάδα βάσει του προγράμματος «InnovFin Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το προϊόν «InnovFin Χρηματοδότηση Ανάπτυξης για Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης» (InnovFin MidCap Growth Finance) έχει ειδικά σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ σε χρηματοδότηση κινδύνου για σχέδια έρευνας και καινοτομίας. Το δάνειο προς τη Pharmathen, μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα, θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με κύριο προορισμό τις εξαγωγικές αγορές. Οι δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΑΚ) θα διευθύνονται από την έδρα της Pharmathen στην Αθήνα. Το επενδυτικό αυτό σχέδιο είναι σημαντικό για τη Pharmathen, διότι θα της επιτρέψει να επιταχύνει τα προγράμματά της στον χώρο της ΕΑΚ και έτσι να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, θα ενισχύσει τη συνεργασία της Pharmathen με ευρωπαϊκούς και τοπικούς προμηθευτές, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας προϊόντων του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης για την ανάπτυξη και την απασχόληση Το 2014 η ΕΤΕπ εξακολούθησε να παρέχει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω δύο μεγάλων συστημικών ελληνικών τραπεζών, στις οποίες χορήγησε πιστωτικές γραμμές συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, ώστε να αντισταθμίσει τις συνέπειες της κρίσης διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ σ αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τα κεφάλαια αυτά, από τα οποία 150 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 50 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών στην Ελλάδα. Χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπεγράφησαν στην Ελλάδα το (σε εκατ. ευρώ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) είναι η εξειδικευμένη θυγατρική της ΕΤΕπ που προσφέρει προϊόντα χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Το 2014 το ΕΤΑΕ διέθεσε για τη στήριξη επιχειρήσεων 3,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα συμβάλουν στην κινητοποίηση κεφαλαίων συνολικού ύψους της τάξης των 14 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητάς του, το ΕΤΑΕ διέθεσε πόρους ύψους 1,65 δισ. ευρώ σε 74 κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που χρηματοδοτούν ΜΜΕ σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, και τα οποία άντλησαν συνολικά κεφάλαια ύψους 8,3 δισ. ευρώ. Στον τομέα των εγγυήσεων το ΕΤΑΕ διέθεσε 1,6 δισ. ευρώ μέσω 60 πράξεων, που έδρασαν ως καταλύτης για τη χορήγηση νέων δανείων προς ΜΜΕ συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ. Η στήριξη του ΕΤΑΕ προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ανήλθε συνολικά σε 51 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας έναν όγκο δανείων που ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ. Συνολικά, πάνω από ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης έλαβαν στήριξη από το ΕΤΑΕ το Στην Ελλάδα το 2014 το ΕΤΑΕ διέθεσε 36 εκατ. ευρώ για πράξεις εγγυοδοσίας, οι οποίες έχουν στόχο να συμβάλουν στην κινητοποίηση κεφαλαίων συνολικού ύψους 72 εκατ. ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες: %

3 Αμφότερα τα δάνεια προς τις δύο αυτές σημαντικές ελληνικές τράπεζες, οι οποίες έχουν μακροχρόνια συνεργασία με την ΕΤΕπ, περιλαμβάνουν ένα σκέλος ειδικά για τη χορήγηση πιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», το οποίο θεσπίστηκε από την ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013 ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου Το προϊόν αυτό προορίζεται ιδίως για τις χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Για να λάβουν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του τουρισμού πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι να απασχολούν ή να παρέχουν κατάρτιση σε νέους. Η ΕΤΕπ χορηγεί τις εν λόγω πιστωτικές γραμμές στο πλαίσιο του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2012 ειδικά με σκοπό την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Περισσότερες από 760 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από 480 ΜΜΕ ανά την Ελλάδα, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω των πέντε δανείων που έχει υπογράψει μέχρι στιγμής η ΕΤΕπ με ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο αυτής της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων δανείων, που υπογράφηκαν το 2014), ενώ αναμένεται ότι τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν και νέες χρηματοδοτήσεις. Με τα δάνεια προς την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, το συνολικό ύψος των δανείων που έχει υπογράψει η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και οι εκταμιεύσεις από το σύνολο των πέντε δανείων έχουν υπερβεί τα 300 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω της συνεργασίας με τον τραπεζικό τομέα επιτρέπει να συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εξαίρετη πρόσβαση της ΕΤΕπ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, από όπου η Τράπεζα αντλεί πόρους για τη δανειοδοτική της δραστηριότητα, με το τοπικό δίκτυο και την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι τοπικές τράπεζες-εταίροι της. Η ΕΤΕπ χρησιμοποίησε την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διάβρωση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η δράση της ΕΤΕπ ενισχύθηκε μέσα από τη συνεργασία της με μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Αυτή η σχέση συνεργασίας αποσκοπεί στην επάνοδο θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προέλθει μόνο από ισχυρές και ανθηρές επιχειρήσεις που προάγουν την καινοτομία και προσφέρουν ευκαιρίες, ενώ παράλληλα διατηρούν τις θέσεις απασχόλησης ή δημιουργούν νέες. Το 2014 η ΕΤΕπ διεύρυνε επίσης τη γεωγραφική κάλυψη του Προγράμματος Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου για τις ΜΜΕ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θεσπίστηκε το 2013, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό, για ποσό μέχρι 75 εκατ. ευρώ, την ιταλική τράπεζα Intesa Sanpaolo, η οποία προσχώρησε ως βεβαιούσα τράπεζα στο πρόγραμμα. Προστιθέμενη στις λοιπές βεβαιούσες τράπεζες (Citi, Commerzbank και HSBC), η Intesa Sanpaolo, θα στηρίξει ιδίως τις εμπορικές ροές μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Στήριξη του τομέα της ενέργειας Το 2014 η ΕΤΕπ χορήγησε συνολικά 670 εκατ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα, με πέντε δάνεια για έργα που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο: Δάνειο ύψους 415 εκατ. ευρώ χορηγήθηκε στη ΔΕΗ για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκτασή του που θα δώσει τη δυνατότητα για περίπου νέες συνδέσεις στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Το επενδυτικό πρόγραμμα θα δημιουργήσει οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους προμηθευτές ηλεκτρισμού, γιατί θα βελτιώσει την υποδομή διανομής και θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη κάλυψη της ζήτησης από την προσφορά. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που ιδρύθηκε το εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στη ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 18 νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, της Δωδεκανήσου, των Κυκλάδων και του συμπλέγματος των Διαπόντιων Νήσων. 70 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν ως πρώτη δόση από μια χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 140 εκατ. ευρώ προς τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματός του στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής

4 Τάσης Μεγαλόπολης, τη σύνδεση Νέα Μάκρη-Πολυπόταμος και μια σειρά μικρότερων έργων μεταφοράς. Το δάνειο αναμένεται να συμβάλει στην ενσωμάτωση νέων πηγών παραγωγής στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί η δυναμικότητα μεταφοράς και να αυξηθεί η αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 65 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στον ΑΔΜΗΕ ως πρώτη δόση από μια συνολική εγκεκριμένη πίστωση ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της σύνδεσης των κύριων κυκλαδικών νήσων Σύρου, Τήνου, Μυκόνου και Πάρου με το διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω υποβρύχιων καλωδίων 150 ΚV. Χάρη στο έργο, η ηλεκτρική ενέργεια που σήμερα παράγεται τοπικά από πετρέλαιο θα αντικατασταθεί από ενέργεια παραγόμενη από πολύ φθηνότερες και λιγότερο ρυπογόνες μονάδες του ηπειρωτικού δικτύου. Θα ευνοήσει επίσης την ανάπτυξη πρόσθετου δυναμικού παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας, που σήμερα, λόγω της κατάστασης απομόνωσης, είναι περιορισμένη για τεχνικούς λόγους. 40 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., για την επέκταση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα. Η επένδυση έχει σκοπό να αυξήσει τη δυναμικότητα παραλαβής φορτίων, αποθήκευσης και αεριοποίησης και περιλαμβάνει την κατασκευή μιας τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης, την αναβάθμιση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων, την εγκατάσταση πρόσθετου κρυογονικού εξοπλισμού και τη βελτίωση του μετρητικού συστήματος. Αυτή η χρηματοδότηση για τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας αποτελεί συνέχεια δανείου ύψους 23 εκατ. που είχε χορηγήσει η ΕΤΕπ το Χρηματοδότηση σύγχρονων υποδομών για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014 επέτρεψαν στο Ελληνικό Δημόσιο να συνεχίσει τα έργα κατασκευής των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, του μετρό της Θεσσαλονίκης και σχολικών υποδομών στην Αττική και βοήθησαν οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να χρηματοδοτήσουν περιφερειακά έργα μικρότερης κλίμακας που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού και τις οικονομικές συνθήκες. Έ να δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο χορηγήθηκε προς την Ελληνική Δημοκρατία για το πρόγραμμα των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, θα στηρίξει οικονομικές υποχρεώσεις του κράτους όσον αφορά τον κύριο άξονα μεταφορών της χώρας (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη), ο οποίος ανήκει στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας. Το δάνειο θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων μήκους 239 χλμ. και μικρότερα έργα αναβάθμισης υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων σε μήκος 434 χλμ. πάνω σε αυτόν τον κύριο άξονα. Πρόκειται για τη δεύτερη και

5 τελευταία δόση από τη χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 650 εκατ. ευρώ που παρέχει η ΕΤΕπ για την επανεκκίνηση των κατασκευαστικών έργων στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, τα οποία, λόγω της σημαντικής συμβολής τους στην απασχόληση και στην αύξηση του ΑΕΠ, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας. 200 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν ως περαιτέρω στήριξη προς το μετρό της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος μεταφορών στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες επεκτάσεις του δικτύου μετρό της Αθήνας, που επίσης χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ. Για τον λόγο αυτόν, το έργο στηρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση (με επιχορηγήσεις) και την ΕΤΕπ. Αυτό το σημαντικό έργο κοινής ωφελείας αποτελεί πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η ΕΤΕπ, καθώς η ικανότητά της να παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ανταποκρίνεται πλήρως στον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και τις απαιτήσεις της δημιουργούμενης υποδομής. Η νέα αυτή χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ αποτελεί πρόσθετη στήριξη για την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά. Η ΕΤΕπ έχει ήδη χρηματοδοτήσει τη βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης με προηγούμενα δάνεια συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ. 50 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν ως δεύτερη και τελευταία δόση από μια χρηματοδοτική διευκόλυνσηπλαίσιο ύψους 100 εκατ. ευρώ, που παρέχει χρηματοδότηση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εν λόγω διευκόλυνση θα επιτρέψει στους οργανισμούς αυτούς να υλοποιήσουν επενδύσεις σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι εκπαιδευτικές υποδομές, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, η αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων, η βελτίωση του περιβάλλοντος, η ενεργειακή απόδοση και η τουριστική υποδομή. Με δεδομένες τις σημαντικές επενδυτικές ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και, παράλληλα, τους σημερινούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, η χρηματοδοτική αυτή διευκόλυνση της ΕΤΕπ θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής χιλιάδων πολιτών της χώρας. 35,82 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν για το έργο κατασκευής σχολείων στην Αττική με τη μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το δάνειο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της σχολικής υποδομής στην Αττική, όπου κατοικεί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Η αύξηση του διδακτηριακού δυναμικού και η ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων είναι βασικοί στόχοι της ελληνικής πολιτικής για την παιδεία. Η στήριξη της ΕΤΕπ προς την Ελλάδα δεν περιορίζεται στη χορήγηση δανείων. Εκτός από τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕπ παρέχει στην Ελλάδα και υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, σε διάφορους τομείς, μέσω εμπειρογνωμόνων της που είναι αποσπασμένοι στην ελληνική διοίκηση. Από το 2013, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα JASPERS άρχισε να παρέχει τεχνική βοήθεια για έργα σε πολλούς βασικούς τομείς. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Τον Δεκέμβριο 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια συνάντηση των συμμετεχόντων στο JASPERS. Το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας JASPERS αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η οποία θεσπίστηκε το 2005 με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας στις διαχειριστικές αρχές των διαρθρωτικών ταμείων στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004 (Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία). Εκτός από τις χώρες αυτές, τεχνική βοήθεια μέσω του JASPERS μπορούν επίσης να λαμβάνουν η Ελλάδα, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο JASPERS, από όλες τις δικαιούχες χώρες. Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η προγραμματική περίοδος των διαρθρωτικών ταμείων και η διεύρυνση του συμβουλευτικού ρόλου του JASPERS, τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και από την άποψη του καλυπτόμενου πεδίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να λειτουργεί το JASPERS ως ανεξάρτητος φορέας ελέγχου της ποιότητας των επενδυτικών σχεδίων πριν της υποβληθούν για επιχορήγηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). Η δραστηριότητα αυτή θα επεκταθεί σε όλα τα κράτη μέλη που καλύπτονται από τα ΕΔΕΤ. Στην Ελλάδα το JASPERS άρχισε να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο 2013, στηρίζοντας έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Το 2014, πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του JASPERS στην Ελλάδα, σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με τις ελληνικές αρχές εγκρίθηκαν τρία σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 425 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων ένα νέο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για το μετρό της Αθήνας.

6 Pharmathen Για την ελληνική-πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Pharmathen, το 2015 είναι χρονιά αισιοδοξίας και προσήλωσης στο αναπτυξιακό της μοντέλο. Δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο «Καινοτομία Διεθνοποίηση Επενδύσεις», βαδίζει ολοταχώς προς την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει. Ο πήχης τοποθετήθηκε ακόμη υψηλότερα ύστερα από την πρόσφατη υπογραφή χρηματοδοτικής σύμβασης ύψους 25 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Οι επενδύσεις σε καινοτομία, εξωστρέφεια και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά είναι το μέσο για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας. Παρά την ύφεση, κατά την τελευταία πενταετία, η εξωστρέφεια και η έρευνα οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση των μεγεθών της Pharmathen, με ετήσιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων που παρέμεινε σταθερός στο 17% και με παράλληλο διπλασιασμό των θέσεων απασχόλησης. Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπέρασε τα 180 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές της Pharmathen σημείωσαν αλματώδη αύξηση, φθάνοντας στο 70% της συνολικής της δραστηριότητας. Το 1% των ελληνικών εξαγωγών αφορά προϊόντα της Pharmathen, τα οποία διατίθενται σε 85 χώρες του κόσμου. Πρόκειται για μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αμιγώς ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, η οποία έχει στο δυναμικό της 3 υπερσύγχρονα ερευνητικά κέντρα, 2 μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και πάνω από εργαζόμενους. Οι επενδύσεις της εταιρείας σε καινοτομία όχι μόνο δεν μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν, καθώς η Pharmathen, χρησιμοποιώντας ως «διαβατήριο» την έρευνα, επέλεξε να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στις διεθνείς αγορές. Η Pharmathen κατατάσσεται ανάμεσα στις 50 μεγαλύτερες ερευνητικές εταιρείες της ΕΕ στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Απασχολεί πάνω από 180 ερευνητές και επενδύει ετησίως πάνω από 20 εκατ. ευρώ για την ανακάλυψη νέων προϊόντων και τεχνολογιών. Το 2010 η εταιρεία εγκαινίασε τη νέα μονάδα παραγωγής στις Σάπες Ροδόπης, μια επένδυση ύψους 42 εκατ. ευρώ. Στα επόμενα πέντε χρόνια η Pharmathen θα επενδύσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων μορίων, εξειδικευμένων προϊόντων και νέων τεχνολογιών (Long Active Injectable LAI). Τα κεφάλαια που παρέχονται στην εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρησιμοποιηθούν ειδικά σε αυτόν τον τομέα έρευνας. Ο Πρόεδρος της Pharmathen, κ. Βασίλειος Κάτσος, σχολιάζοντας αυτήν την κρίσιμη συνεργασία μεταξύ της Pharmathen και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε ότι η επένδυση στην έρευνα είναι διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη Pharmathen. Η χρηματοδότησή μας τόνισε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί σημαντική αναγνώριση, καθώς είμαστε η πρώτη ελληνική ιδιωτική επιχείρηση που χρηματοδοτείται από αυτόν τον διεθνούς κύρους οργανισμό. Έρχεται να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο το πλεονέκτημα της Pharmathen, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει τις επενδύσεις της σε καινοτόμα φάρμακα και τεχνολογίες αιχμής.

7 Η ΕΤΕπ με μια ματιά Η ΕΤΕπ είναι ο οργανισμός της ΕΕ που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί υγιείς επενδύσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την περιφερειακή σύγκλιση και τη δράση για το κλίμα στην Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής. Για να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στην ανάπτυξη και την απασχόληση, η ΕΤΕπ επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: καινοτομία και δεξιότητες, ΜΜΕ, δράση για το κλίμα και στρατηγικές υποδομές σε όλη την ΕΕ. 20,6 δισ. ευρώ στήριξαν στρατηγικές υποδομές μεταφορών και ενέργειας καθώς και αστικές υποδομές στην Ευρώπη 77 δισ. ευρώ σύνολο δανείων (αύξηση 7,4%), εκ των οποίων 69 δισ. ευρώ εντός της ΕΕ (αύξηση 7,8%) Η ΕΤΕπ υλοποίησε τη δέσμευση που είχε αναλάβει έναντι των κρατών μελών, να πραγματοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 180 δισ. ευρώ στην Ευρώπη κατά την περίοδο Μέσα στην πρώτη κιόλας διετία μετά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισ. ευρώ, η οποία αποφασίστηκε από τα κράτη μέλη το 2012, ο Όμιλος ΕΤΕπ χορήγησε χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 150 δισ. ευρώ, στηρίζοντας επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 450 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλάμβανε τόσο την κανονική χρηματοδοτική δραστηριότητα του Ομίλου όσο και τις πρόσθετες δραστηριότητες που ανέπτυξε σε συνέχεια της αύξησης κεφαλαίου το Από το 2008 ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει χορηγήσει σχεδόν 500 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη. Καθώς η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί κατά μέσο όρο το 1/3 του κόστους της εκάστοτε επένδυσης, τα δάνειά της κινητοποίησαν συνολικά περίπου 1,5 τρισ. ευρώ κατά την περίοδο αυτή. Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο: Επαφές με τον Τύπο: Ελένη Καββαδία U Γραμματεία Τύπου U Γενικές πληροφορίες: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Γραφείο Ενημέρωσης U 19,1 δισ. ευρώ στήριξαν δράσεις για το κλίμα, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 25,5 δισ. ευρώ στήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ προς ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη η μεγαλύτερη σε όγκο στήριξη που έχει δώσει στον τομέα αυτόν η Τράπεζα και η πρώτη και κύρια προτεραιότητα πολιτικής της 14,7 δισ. ευρώ στήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ για καινοτομία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών, στην Ευρώπη Η ΕΤΕπ υπέγραψε δάνεια ύψους 13 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματός της «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης Επενδύσεις για τους νέους» EIB 09/2015 EIB GraphicTeam Photos: EIB photographic library, Thanassis Stavrakis, Photographer,

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη Φεβρουάριος 2014 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013 Για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ αύξησε τη στήριξή της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και προς

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων 2 012 Έ κ θ ε σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 98-100, boulevard Konrad Adenauer

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

21,6 εκατ. 88,8 εκατ. Στήριξη της πρόσβασης. ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. χρηματοδότηση ΜΜΕ. εργαζομένους. στην ΕΕ απασχολούν

21,6 εκατ. 88,8 εκατ. Στήριξη της πρόσβασης. ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. χρηματοδότηση ΜΜΕ. εργαζομένους. στην ΕΕ απασχολούν Στήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση Ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης μέσα από βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης 21,6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων 2014 Έκθεση δραστηριοτήτων 2 Πρόλογος του Προέδρου Περιεχόμενα 4 Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας το 2014 6 Αποφασιστική απάντηση στην οικονομική κρίση 12 18 Καινοτομία για έξυπνη ανάπτυξη στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

«Επιχειρηματική Ευκαιρία» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανοίγοντας το Δρόμο για τη Συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στιςεταιρείεςενέργειας: Σύμφωναμετοννόμο3852/2010 οιδήμοιδενεπιτρέπεταινα

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ Δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων Η τράπεζα της ΕE Έκθεση δραστηριοτήτων 2011 Με 55 ανεμογεννήτριες στη Βόρεια Θάλασσα, το Belwind είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στο Βέλγιο. Η ΕΤΕπ είναι ο κυριότερος χρηματοδότης του τομέα της αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ 1 Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα