Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay"

Transcript

1 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Frame Relay

5 Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή του Frame Relay. 5

6 Περιεχόμενα (1/4) Εισαγωγή. Ιδιωτικό δίκτυο Frame Relay. Δημόσιο δίκτυο Frame Relay. Τεχνολογία Χ.25. Διαφορές Frame Relay από X.25. Σύγκριση X.25 - Frame Relay Αρχιτεκτονικών Πρωτοκόλλων. 6

7 Περιεχόμενα (2/4) Link Access Procedure, Balanced (LAPB) και Link Access Procedure for Frame Relay (LAPF). Σύγκριση της μεταγωγής πλαισίου με άλλες λύσεις. Στόχοι Frame Relay. Αρχιτεκτονική Frame Relay. Επίπεδο ελέγχου. Επίπεδο χρήστη. 7

8 Περιεχόμενα (3/4) Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής Frame Relay. Δομή πλαισίων Frame Relay: LAP-F. Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay. DLCI - Data Link Connection Identifier. Παράδειγμα επικοινωνίας δυο Personal Computers (PCs). Έλεγχος Συμφόρησης. 8

9 Περιεχόμενα (4/4) Αποφυγή Συμφόρησης. Backward Explicit Congestion Notification (BECN). Forward Explicit Congestion Notification (FECN). Τιμές BECN και FECN. Αποκατάσταση από κατάσταση συμφόρησης. 9

10 Εισαγωγή (1/3) Μεταγωγή μονάδων δεδομένων μεταβλητού μήκους που ονομάζονται πλαίσια. Αποτελεί εξέλιξης της τεχνολογίας μεταγωγής πλαισίου X.25. Παρέχει σχετικά υψηλές ταχύτητες. Από 64Kbps έως 100 Mbps. Αρχικά εισήχθη σαν πρόσθετη υπηρεσία μεταγωγής πλαισίων στα δίκτυα Integrated Services Digital Network (ISDN). 10

11 Εισαγωγή (2/3) Στο Frame Relay. Οι ενδιάμεσοι κόμβοι απλά προωθούν τα πλαίσια. Έλεγχοι ορθής λειτουργίας εκτελούνται στα επικοινωνιακά άκρα από πρωτόκολλα ανωτέρων επιπέδων. Η μεταφερόμενη πληροφορία ακολουθεί το Πρωτόκολλο Πρόσβασης στη Γραμμή D (LAP-D). Κάνει εφικτή τη λογική πολυπλεξία μέσα σε μια φυσική γραμμή. Έτσι είναι δυνατή η ταυτόχρονη μεταφορά πολλαπλών λογικών συνόδων μέσα από τη φυσική γραμμή. 11

12 Εισαγωγή (3/3) Εφαρμογές. Διασύνδεση τοπικών δικτύων. Υλοποίηση δικτύων ευρείας περιοχής. 12

13 Ιδιωτικό δίκτυο Frame Relay Σχήμα 1. Ιδιωτικό δίκτυο μεταγωγής πλαισίου. 13

14 Δημόσιο δίκτυο Frame Relay Σχήμα 2. Δημόσιο δίκτυο μεταγωγής πλαισίου. 14

15 Τεχνολογία Χ.25 (1/2) Κλασική τεχνολογία μεταγωγής πακέτων. Πακέτα ελέγχου κλήσης χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση νοητών κυκλωμάτων και για άλλες λειτουργίες ελέγχου. Πακέτα ελέγχου και δεδομένα μεταφέρονται μέσα στο ίδιο κανάλι νοητού κυκλώματος. 15

16 Τεχνολογία Χ.25 (2/2) Η πολυπλεξία νοητών κυκλωμάτων γίνεται στο επίπεδο 3. Ορίζει μηχανισμούς ελέγχου ροής και λαθών. Τόσο στο επίπεδο 2 όσο και στο επίπεδο 3. Προκαλεί μεγάλες επιβαρύνσεις στο δίκτυο. 16

17 Διαφορές Frame Relay από X.25 (1/2) Ξεχωριστό νοητό κύκλωμα αναλαμβάνει τη μεταφορά της σηματοδοσίας. Οι ενδιάμεσοι κόμβοι δεν εμπλέκονται σε διαδικασίες ελέγχου κλήσεων για κάθε ανεξάρτητη σύνδεση. Όπως για παράδειγμα για την κατασκευή πινάκων κατάστασης και σηματοδοσία. 17

18 Διαφορές Frame Relay από X.25 (2/2) Η πολυπλεξία και η μεταγωγή πακέτων γίνεται στο επίπεδο 2 αντί για το επίπεδο 3. Μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν πραγματοποιείται έλεγχος ροής και διόρθωση λαθών από κόμβο σε κόμβο. Αυτές οι λειτουργίες ανατίθενται σε ανώτερα επίπεδα. 18

19 Σύγκριση X.25 - Frame Relay Αρχιτεκτονικών Πρωτοκόλλων Σχήμα 3. Σύγκριση X.25 - Frame Relay Αρχιτεκτονικών Πρωτοκόλλων. 19

20 LAPB και LAPF (1/2) LAPB. Πρωτόκολλο επιπέδου ζεύξης για το Χ.25. Λογική πολυπλεξία μέσα από μία φυσική γραμμή. Αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων. Από την πηγή στο δίκτυο μεταγωγής πακέτων. Από το δίκτυο μεταγωγής πακέτων στον παραλήπτη. 20

21 LAPB και LAPF (2/2) LAPF. Πρωτόκολλο επιπέδου ζεύξης για το Frame Relay. Λογική πολυπλεξία μέσα από μια φυσική γραμμή. Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς πολλών λογικών συνόδων μέσα από μία φυσική γραμμή. 21

22 Σύγκριση της μεταγωγής πλαισίου με άλλες λύσεις Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της μεταγωγής πλαισίου σε σχέση με υπάρχουσες λύσεις. Απαιτήσεις Μεταγώγιμα κυκλώματα Μισθωμένα κυκλώματα Μεταγωγή πακέτου Χ.25 Μεταγωγή πλαισίου Υψηλές ταχύτητες x x Εύρος ζώνης κατόπιν ζήτησης Συνδέσεις προς πολλαπλά σημεία x x x Δικτυακή ευελιξία x Ευελιξία στα κόστη υλοποίησης x 22

23 Στόχοι Frame Relay (1/2) Διαχωρισμός της πληροφορίας ελέγχου και της πληροφορίας του χρήστη. Φυσικός διαχωρισμός. Χρησιμοποιώντας διαφορετικό προσαρμογέα. Λογικός. Χρησιμοποιώντας ξεχωριστό λογικό κανάλι. Απλοποίηση πρωτοκόλλων. 23

24 Στόχοι Frame Relay (2/2) Αρχικά το Frame Relay αναπτύχθηκε ως υπηρεσία μεταγωγής πλαισίων στο ISDN. Με το επίπεδο ελέγχου να είναι λογικά διαχωρισμένο. 24

25 Αρχιτεκτονική Frame Relay (1/2) Ορίζονται δύο λειτουργικά επίπεδα. Επίπεδο ελέγχου. Εγκατάσταση και τερματισμός λογικών συνδέσεων. Τα πρωτόκολλα αυτού του επιπέδου βρίσκονται ανάμεσα στο χρήστη και το δίκτυο. Επίπεδο χρήστη. Μεταφορά δεδομένων μεταξύ των χρηστών του δικτύου. Τα πρωτόκολλα αυτού του επιπέδου παρέχουν λειτουργικότητα μεταξύ των δύο άκρων επικοινωνίας. 25

26 Αρχιτεκτονική Frame Relay (2/2) Σχήμα 4. Η αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων της μεταγωγής πλαισίου. 26

27 Επίπεδο ελέγχου (1/3) Η σηματοδοσία ελέγχου γίνεται μέσα από το κανάλι D. Σκοποί της σηματοδοσία ελέγχου. Έλεγχος της εγκατάστασης. Τερματισμός εικονικών κυκλωμάτων στα κανάλια D, B και H. 27

28 Επίπεδο ελέγχου (2/3) Πρωτόκολλα του φυσικού επιπέδου. I430 ή I431. LAPF (Q922). Προσφέρει αξιόπιστη υπηρεσία ζεύξης δεδομένων με έλεγχο λάθους και ροής. Η υπηρεσία ζεύξης δεδομένων. Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων σηματοδοσίας Q

29 Επίπεδο ελέγχου (3/3) LAPF (Συνέχεια). Καθορίζει εντολές εγκατάστασης και τερματισμού εικονικών κυκλωμάτων καθώς και μηνύματα ελέγχου. 29

30 Επίπεδο χρήστη (1/4) Πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου. I430 ή I431. Το LAPF (Q922) που προσφέρει υπηρεσία ζεύξης δεδομένων για την μεταφορά πληροφορίας. Είναι επέκταση του LAPD (Q921). 30

31 Επίπεδο χρήστη (2/4) Στο επίπεδο χρήστη εφαρμόζονται λειτουργίες μόνο του πυρήνα του LAPF. Ρύθμιση μήκους, στοίχιση και διαφάνεια πλαισίων. Πολυπλεξία και αποπολυπλεξία πλαισίων. Χρησιμοποιώντας το πεδίο διεύθυνσης. 31

32 Επίπεδο χρήστη (3/4) Στο επίπεδο χρήστη εφαρμόζονται λειτουργίες μόνο του πυρήνα του LAPF (Συνέχεια). Εξέταση του πλαισίου για. Ανίχνευση λαθών μετάδοσης. Λειτουργίες ελέγχου συμφόρησης. Εξακρίβωση ότι έχει κατάλληλο μήκος. Εξακρίβωση ότι αποτελείται από ακέραιο αριθμό Bytes. 32

33 Επίπεδο χρήστη (4/4) Στο επίπεδο χρήστη εφαρμόζονται λειτουργίες μόνο του πυρήνα του LAPF (Συνέχεια). Οι παραπάνω λειτουργίες επιτελούνται κι από το πρωτόκολλο LAPD. Επιπλέον στις λειτουργίες πυρήνα του LAPF. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει επιπλέον υπηρεσίες που ανήκουν. Στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων. Στο επίπεδο δικτύου. 33

34 Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής Frame Relay (1/2) Αποσκοπεί στον περιορισμό του έργου που ανατίθεται στο δίκτυο. Τα πλαίσια του χρήστη δεν υφίστανται επεξεργασία στους ενδιάμεσους κόμβους. Εκτός από τους ελέγχους λαθών κι ορθής δρομολόγησης με βάση τον αριθμό σύνδεσής τους. 34

35 Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής Frame Relay (2/2) Ένα μη έγκυρο πλαίσιο απλά απορρίπτεται. Η διαδικασία αποκατάστασης λαθών ανατίθεται στα ανώτερα επίπεδα. Οι διορθώσεις λαθών και επαναμεταδόσεις γίνονται στις διατάξεις του χρήστη. 35

36 Δομή πλαισίων Frame Relay: LAP-F (1/7) Σχήμα 5. Δομή πλαισίου με το πρόγραμμα ANSI και CCITT. 36

37 Δομή πλαισίων Frame Relay: LAP-F (2/7) Σχήμα 6. Δομές πλαισίου και διευθύνσεων σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI και CCITT. όπου, C/R: δυαδικό ψηφίο εντολής / απόκρισης, ΕΑ: Πεδίο επέκτασης διεύθυνσης, DE: Δείκτης αρμοδιότητας απόρριψης, BECN: άμεση κοινοποίηση συμφόρησης προς τα πίσω, FECN: άμεση κοινοποίηση συμφόρησης προς τα πρόσω, DLCI: κωδικός αναγνώρισης σύνδεσης επιπέδου γραμμής. 37

38 Δομή πλαισίων Frame Relay: LAP-F (3/7) Παρόμοια δομή με αυτή των πλαισίων LAPD. Η μοναδική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει πεδίο ελέγχου. Που να καθορίζει αν το πρόκειται για πλαίσιο δεδομένων ή για πλαίσιο ελέγχου. Αποτέλεσμα μη ύπαρξης πεδίου ελέγχου. Υπάρχει μόνο ένας τύπος πλαισίου ο οποίος μεταφέρει δεδομένα χρηστών. Δεν υπάρχουν πλαίσια ελέγχου. 38

39 Δομή πλαισίων Frame Relay: LAP-F (4/7) Αποτέλεσμα μη ύπαρξης πεδίου ελέγχου (Συνέχεια). Δεν είναι δυνατή η χρήση σηματοδοσίας μέσα από το ίδιο κανάλι. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο λογικό κανάλι για αυτό το σκοπό. Δεν υπάρχουν αριθμοί πλαισίων. Κατά την εκτέλεση δεν μπορεί να γίνει έλεγχος ροής και έλεγχος λαθών. 39

40 Δομή πλαισίων Frame Relay: Πεδίο διευθύνσεων. LAP-F (5/7) Μεταφέρει ένα αναγνωριστικό σύνδεσης επιπέδου γραμμής. Data Link Connection Identifier (DLCI). Είναι ο μηχανισμός διευθυνσιοδότησης που χρησιμοποιείται στο Frame Relay. Έχει ανάλογη λειτουργία με αυτή του αριθμού νοητού κυκλώματος στο X.25. Επιτρέπει την πολυπλεξία πολλών λογικών συνδέσεων μεταγωγής πλαισίου πάνω από το ίδιο κανάλι. 40

41 Δομή πλαισίων Frame Relay: LAP-F (6/7) Επιπλέον στοιχεία για το αναγνωριστικό σύνδεσης επιπέδου γραμμής. Έχει μόνο τοπική σημασία. Μπορεί να αλλάζει καθώς το πλαίσιο μεταφέρεται μέσα σε ένα νοητό κύκλωμα. Συνδέσεις με DLCI = 0. Εφεδρικές συνδέσεις. Χρησιμοποιούνται για σηματοδοσία έλεγχου κλήσεων μέσα στο ίδιο κανάλι για περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται το κανάλι D για τον έλεγχο. 41

42 Δομή πλαισίων Frame Relay: LAP-F (7/7) Επιπλέον στοιχεία για το αναγνωριστικό σύνδεσης επιπέδου γραμμής (Συνέχεια). Στο κανάλι D μπορούν να πολυπλεχθούν πλαίσια Frame Relay μαζί με πλαίσια που ανήκουν στο LAP-D. Στην περίπτωση του Frame Relay στο D το πεδίο διευθύνσεων είναι 2 οκτάδες. Οι τιμές του DLCI στο κανάλι D περιορίζονται από 480 έως

43 Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay (1/8) Το Frame Relay είναι προσανατολισμένο στη σύνδεση. Πριν από μία επικοινωνία υπάρχουν οι παρακάτω φάσεις. Εγκατάσταση Σύνδεσης. Μεταφορά Σύνδεσης. Τερματισμός Σύνδεσης. 43

44 Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Είδη κυκλωμάτων. Relay (2/8) Σταθερά κυκλώματα: Permanent Virtual Circuits (PVCs). Μεταγώγιμα κυκλώματα: Switched Virtual Circuits (SVCs). Διαφορά. Στα SVCs το νοητό κύκλωμα δημιουργείται ύστερα από αίτηση του χρήστη. Στα PVCs η εγκατάσταση γίνεται εκ των προτέρων από το διαχειριστή του συστήματος για λογαριασμό του χρήστη. 44

45 Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay (3/8) Η λειτουργία του Frame Relay συνίσταται στην δρομολόγηση πλαισίων βάση των τιμών DLCI. Οι συνδρομητές είναι άμεσα συνδεδεμένοι με. Κομβικούς επεξεργαστές ή χειριστές πλαισίων. Διαθέτουν την απαραίτητη λογική για τη δρομολόγηση των πλαισίων. 45

46 Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay (4/8) Όλα τα τερματικά διαθέτουν μία λογική σύνδεση με τον χειριστή πλαισίων. Πιο συγκεκριμένα με το τμήμα ελέγχου του χειριστή πλαισίων. Συνδέσεις με DLCI = 0. Εφεδρικές συνδέσεις. Χρησιμοποιούνται για σηματοδοσία έλεγχου κλήσεων μέσα στο ίδιο κανάλι. Για περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείτε το κανάλι D για τον έλεγχο. 46

47 Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay (5/8) Οι κομβικοί επεξεργαστές του Frame Relay που απαρτίζουν το δίκτυο. Διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης που παρέχει συνδέσεις. Ο διαχειριστής του συστήματος καθορίζει τα δύο προς σύνδεση άκρα. Για παράδειγμα, καθορίζει δύο δρομολογητές μεταξύ των οποίων πρέπει να εγκατασταθεί ένα μόνιμο νοητό κύκλωμα. 47

48 Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay (6/8) Το σύστημα διαχείρισης δημιουργεί τη διαδρομή που συνδέει τα δύο άκρα. Στη συνέχεια ενημερώνει όλους τους κόμβους κατά μήκος της διαδρομής. 48

49 Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay (7/8) Στην πλευρά του χρήστη. Η μονάδα προσαρμογής του χρήστη. Καθορίζει το νοητό κύκλωμα με βάση την τιμή DLCI. Μονάδα προσαρμογής του χρήστη μπορεί να είναι π.χ. ένας δρομολογητής Frame Relay. Η δρομολόγηση ελέγχεται με βάση τις υπάρχουσες τιμές ενός πίνακα. Ονομάζεται πίνακας συνδέσεων. 49

50 Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay (8/8) Ο πίνακας συνδέσεων αντιστοιχίζει τα εισερχόμενα πλαίσια ενός καναλιού σε εξερχόμενα κανάλια. Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή DLCI. Ο Frame Relay κόμβος που έχει το ρόλο του χειριστή πλαισίων. Μεταγάγει ένα πλαίσιο ενός εισερχόμενου καναλιού σε ένα εξερχόμενο κανάλι. Χρησιμοποιώντας τις τιμές του πίνακα συνδέσεων. 50

51 DLCI - Data Link Connection Identifier (1/2) Χρησιμοποιείται για την δρομολόγηση. Δεν αποτελεί διεύθυνση προορισμού. Έχει μόνο τοπική σημασία. Μπορεί να αλλάζει καθώς το πλαίσιο μετακινείται κατά μήκος του δικτύου. Καθορίζει τη λογική σύνδεση μεταξύ διαδοχικών κόμβων του δικτύου. Κυρίως ανάμεσα σε ένα άκρο και του χειριστή πλαισίου κι αντίστροφα. 51

52 DLCI - Data Link Connection Αντιθέτως. Identifier (2/2) Οι κόμβοι του δικτύου χρησιμοποιούν για τις μεταξύ τους συνδέσεις. Τις τιμές του ταυτοποιητή νοητού κυκλώματος. Virtual Circuit Identifier (VCI). Ή κάποιον άλλο μηχανισμό. 52

53 Παράδειγμα επικοινωνίας δυο PCs (1/7) Επικοινωνία μέσω δικτύου Frame Relay. Μεταξύ δύο υπολογιστών που βρίσκονται σε δύο LAN. Υπολογιστής Α κι εφαρμογή Χ. Υπολογιστής Β κι εφαρμογή Ψ. 53

54 Παράδειγμα επικοινωνίας δυο PCs (2/7) Το επίπεδο δικτύου του υπολογιστή Α. Αναζητά στον πίνακα δρομολόγησης. Τη διεύθυνση της εφαρμογής με την οποία θέλει να επικοινωνήσει. Γνωρίζει ότι η εφαρμογή έχει το λογικό όνομα Ψ. Ο πίνακας δρομολόγησης. Υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής Α πρέπει να απευθυνθεί στον τοπικό του δρομολογητή. 54

55 Παράδειγμα επικοινωνίας δυο PCs (3/7) Ο τοπικός δρομολογητής του υπολογιστή Α. Μόλις λάβει το πλαίσιο. Ελέγχει τους πίνακες δρομολόγησής του και καθορίζει το τοπικό DLCI που χρειάζεται να προσαρτήσει στο πλαίσιο ώστε αυτό να φτάσει στο σημείο Ψ. Το επίπεδο γραμμής του δρομολογητή. Θέτει στο πλαίσιο την κατάλληλη τιμή DLCI. Προωθεί το πλαίσιο στον κόμβο 1 του δικτύου Frame Relay. 55

56 Παράδειγμα επικοινωνίας δυο PCs (4/7) Ο κόμβος 1 του Frame Relay αναγνωρίζει το DLCI που αναφέρεται σε μία υπάρχουσα λογική διαδρομή. Αν διαπιστωθεί ότι το πλαίσιο έχει λάθη τότε απορρίπτεται. 56

57 Παράδειγμα επικοινωνίας δυο PCs (5/7) Διαφορετικά προωθείται προς τον κόμβο 2. Ως έχει ή τεμαχισμένο σε κυψελίδες. Στην περίπτωση που έχουμε τεμαχισμό σε κυψελίδες. Οι κυψελίδες λαμβάνουν την κατάλληλη τιμή VCI που αναφέρεται στο νοητό κανάλι. 57

58 Παράδειγμα επικοινωνίας δυο PCs Ακολούθως. (6/7) Οι κυψελίδες αποστέλλονται στον κόμβο 3. Έστω ότι ο κόμβος 3 είναι ο κόμβος προορισμού. Ο κόμβος 3 κάνει ανασύσταση των κυψελίδων. Έτσι, δημιουργεί το αρχικό πλαίσιο. Προσδίδει σε αυτό την κατάλληλη τιμή DLCI με βάση το VCI των κυψελίδων. 58

59 Παράδειγμα επικοινωνίας δυο PCs (7/7) Ο κόμβος 3 αποστέλλει το πλαίσιο στο δρομολογητή του τοπικού δικτύου του υπολογιστή Β. Ο τοπικός δρομολογητής του υπολογιστή Β. Αποστέλλει το πλαίσιο στον υπολογιστή Β. Τα δεδομένα από το επίπεδο ζεύξης δεδομένων του υπολογιστή Β. Προωθούνται στα ανώτερα επίπεδα. Μέχρι την εφαρμογή Ψ. 59

60 Έλεγχος Συμφόρησης (1/9) Κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα εύρος ζώνης. Προβλήματα συμφόρησης. Δημιουργούνται όταν πολλοί χρήστες ζητούν ταυτόχρονα τις υπηρεσίες δικτύου. Έτσι δημιουργείται υπερφόρτωση στο δίκτυο. 60

61 Έλεγχος Συμφόρησης (2/9) Καθώς αυξάνει το φορτίο. Το δίκτυο εισέρχεται σε φάση ήπιας συμφόρησης. Η φάση αυτή, χαρακτηρίζεται από αυξημένη καθυστέρηση και γενικότερη πτώση της απόδοσης. 61

62 Έλεγχος Συμφόρησης (3/9) Περαιτέρω αύξηση του φορτίου. Οδηγεί σε κατάσταση σοβαρής συμφόρησης. Έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση της καθυστέρησης και τελικά την κατάρρευση του δικτύου. Στόχος του ελέγχου συμφόρησης είναι η αποφυγή τέτοιου είδους καταστάσεων. 62

63 Έλεγχος Συμφόρησης (4/9) Καταστάσεις παροδικής συμφόρησης συμβαίνουν σε κάθε δίκτυο που χρησιμοποιείται αποδοτικά. Απουσία παροδικών συμφορήσεων σημαίνει μη αποδοτική διαχείριση των πόρων του δικτύου. Υπάρχουν πόροι που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. 63

64 Έλεγχος Συμφόρησης (5/9) Σε ένα δίκτυο μεταγωγής. Υπάρχει μία ουρά πλαισίων για κάθε εξερχόμενο σύνδεσμο. Αν ο ρυθμός με τον οποίο μπαίνουν τα πλαίσια στην ουρά ξεπερνά τον ρυθμό με τον οποίο τα πλαίσια μεταδίδονται. Το μέγεθος της ουράς μεγαλώνει χωρίς όριο. Ως αποτέλεσμα, η καθυστέρηση στην οποία υπόκειται κάθε πλαίσιο τείνει στο άπειρο. 64

65 Έλεγχος Συμφόρησης (6/9) Στο Frame Relay. Έγινε προσπάθεια για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αφαίρεση των επιβαρύνσεων που προκαλούνται προς το δίκτυο. 65

66 Έλεγχος Συμφόρησης (7/9) Στόχος ήταν η αύξηση της απόδοσης. Σε ότι αφορά τον έλεγχο συμφόρησης. Το αποτέλεσμα ήταν η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού εργαλείων. Π.χ. ένας χειριστής πλαισίων. Μη έχοντας κάποιο τυπικό πρωτόκολλο ελέγχου ροής, όπως αυτό του συρόμενου παραθύρου που συναντούμε στο TCP. Αδυνατεί να ελέγξει τη ροή πλαισίων που λαμβάνει. 66

67 Έλεγχος Συμφόρησης (8/9) Ο έλεγχος της συμφόρησης. Αποτελεί κοινή ευθύνη τόσο του δικτύου όσο και των τελικών χρηστών. Το δίκτυο έχει την συνολική ευθύνη της παρακολούθησης του επίπεδου στο οποίο βρίσκεται η συμφόρηση. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν κάθε φορά τη ροή της κίνησής τους. 67

68 Έλεγχος Συμφόρησης (9/9) Δυο βασικές κατηγορίες ελέγχου συμφόρησης. Αποφυγή συμφόρησης. Congestion Avoidance. Αποκατάσταση από κατάσταση συμφόρησης. Congestion Recovery. 68

69 Αποφυγή Συμφόρησης (1/5) Οι διαδικασίες ενεργοποιούνται όταν. Το δίκτυο μεταβαίνει από κατάσταση κανονικής λειτουργίας σε κατάσταση ανεκτής συμφόρησης. Απαιτείται κατάλληλος μηχανισμός σηματοδοσίας. 69

70 Αποφυγή Συμφόρησης (2/5) Στο πεδίο διευθύνσεων κάθε πλαισίου παρέχονται δύο δυαδικά ψηφία. Ψηφίο άμεσης κοινοποίησης συμφόρησης προς τα πίσω. Backward Explicit Congestion Notification (BECN). Ενημερώνεται ο αποστολέας από κάποιο κόμβο. Ότι υπάρχει συμφόρηση κατά μήκος της ροής. 70

71 Αποφυγή Συμφόρησης (3/5) Στο πεδίο διευθύνσεων κάθε πλαισίου παρέχονται δύο δυαδικά ψηφία (Συνέχεια). Ψηφίο άμεσης κοινοποίησης συμφόρησης προς τα εμπρός. Forward Explicit Congestion Notification (FECN). Ενημερώνεται ο δέκτης από κάποιο κόμβο. Ότι υπάρχει συμφόρηση κατά μήκος της ροής. 71

72 Αποφυγή Συμφόρησης (4/5) Κάθε χειριστής πλαισίων που ανιχνεύει συμφόρηση. Μπορεί να δώσει στα δυαδικά ψηφία BECN και FECN την τιμή 1. Όταν ένας χειριστής πλαισίων. Λάβει κάποιο πλαίσιο στο οποίο το ένα ή και τα δύο δυαδικά ψηφία (BECN και FECN) έχουν την τιμή 1. Τα προωθεί στον τελικό χρήστη χωρίς να επεμβαίνει στην τιμή τους. 72

73 Αποφυγή Συμφόρησης (5/5) Ο εκάστοτε χειριστής πλαισίων έχει την δυνατότητα να επιλέξει. Ποια δυαδικά ψηφία θα θέσει ίσα με 1. Σε ποιες λογικές συνδέσεις θα αποστείλει ειδοποίηση συμφόρησης. 73

74 BECN Ειδοποιεί τον αποστολέα ότι θα πρέπει να ξεκινήσει τις διαδικασίες αποφυγής συμφόρησης. Για την κυκλοφορία προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του πλαισίου που έφτασε. Δηλώνει ότι τα πλαίσια που μεταδίδει ο αποστολέας στη συγκεκριμένη λογική σύνδεση. Μπορεί να συναντήσουν συμφόρησης. Όταν BECN = 1. Πραγματοποιείται μείωση του ρυθμού μετάδοσης πλαισίων από τον αποστολέα. 74

75 FECN (1/2) Ειδοποιεί τον αποστολέα θα πρέπει να ξεκινήσει τις διαδικασίες αποφυγής συμφόρησης για την κυκλοφορία. Για την κυκλοφορία προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή του πλαισίου που έφτασε. Δηλώνει ότι τα πλαίσια που μεταδίδει ο αποστολέας στη συγκεκριμένη λογική σύνδεση. Συνάντησαν συμφόρηση. 75

76 FECN (2/2) Όταν FECN = 1. Ο παραλήπτης θα πρέπει να ενημερώσει τον αποστολέα. Ζητώντας να μειώσει τον ρυθμό με το οποίο μεταδίδει πλαίσια. Ο μηχανισμός αυτός δεν υποστηρίζεται. Θα πρέπει να υλοποιηθεί σε κάποιο από τα ανώτερα επίπεδα. 76

77 Τιμές BECN και FECN Σχήμα 7. Τιμές BECN και FECN ανάλογα με τη συμφόρηση ανά κατεύθυνση. 77

78 Αποκατάσταση από κατάσταση συμφόρησης (1/2) Στην πλευρά του δικτύου. Αν ένας χειριστής πλαισίων θεωρεί ότι ένας χρήστης στέλνει πλαίσια με ρυθμούς που πιθανό να δημιουργήσουν πρόβλημα. Σε ένα αριθμό πλαισίων του χρήστη. Θέτει το DE = 1, δημιουργώντας ένα φράγμα προστασίας. Το DE χρησιμοποιείται και για την παροχή εγγυημένου ρυθμού μετάδοσης. Committed Information Rate (CIR). 78

79 Αποκατάσταση από κατάσταση συμφόρησης (2/2) Ο χειριστής πλαισίων. Παρακολουθεί το ρυθμό δεδομένων του χρήστη. Αν ο ρυθμός δεδομένων του χρήστη είναι μικρότερος από τον CIR. Ο χειριστή πλαισίων δεν επεμβαίνει στα πλαίσια. Αν ο ρυθμός δεδομένων του χρήστη είναι μεγαλύτερος από τον CIR. Ο χειριστή πλαισίων θέτει DE = 1. 79

80 Βιβλιογραφία «Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών», Πομπόρτσης Α., Εκδόσεις Τζιόλα. «Δίκτυα Ευρείας Ζώνης», Βενιέρης, Εκδόσεις Τζιόλας. 80

81 Τέλος Ενότητας

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Frame Relay

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Frame Relay Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Frame Relay Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Περιγραφή Χρήσεις Σύγκριση με άλλες τεχνολογίες Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Άγγελος Μιχάλας ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης CreativeCommons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1)

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Μεταγωγής Κυκλώµατος & Μεταγωγής Πακέτου (2ου στρώµατος)

Τεχνολογίες Μεταγωγής Κυκλώµατος & Μεταγωγής Πακέτου (2ου στρώµατος) ίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Τεχνολογίες Μεταγωγής Κυκλώµατος & Μεταγωγής Πακέτου (2ου στρώµατος), Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών οµή της ιάλεξης Αναδροµή στις βασικές αρχιτεκτονικές δικτύων µεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Τεχνική Μεταγωγής Μέγεθος Πακέτου Σύγκριση Μεταγωγής Κυκλώµατος και Μεταγωγής Πακέτου Εξωτερική και Εσωτερική Λειτουργία Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑFRAME RELAY

ΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑFRAME RELAY ΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑFRAME RELAY 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Τι είναι το Frame Relay; Το Frame Relay είναι μια τεχνολογία επικοινωνίας μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιείται σε εκατοντάδες δικτύων σε όλο τον κόσμο για να συνδέσει

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Επίπεδο δικτύου. Ερωτήσεις. λέξεις κλειδιά:

7.1 Επίπεδο δικτύου. Ερωτήσεις. λέξεις κλειδιά: 7.1 Επίπεδο δικτύου Ερωτήσεις 1. Με ποιες ενέργειες ασχολείται το επίπεδο δικτύου; Ποιες συσκευές συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες; 2. Ποιο είναι το χαμηλότερο επίπεδο στο μοντέλο OSI που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 7: Μελέτη του πρωτοκόλλου OSPF Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 7: Δρομολόγηση (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

X.25. Επίπεδο πακέτου Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο. ΕΥ, Κεφ. 10 (3/3) ρ Παύλος Θεοδώρου 1

X.25. Επίπεδο πακέτου Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο. ΕΥ, Κεφ. 10 (3/3) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 X.25 1976 ιεπαφή ανάµεσα σε ένα host σύστηµα και σε ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτου Χρησιµοποιείται σχεδόν παγκοσµίως ως διεπαφή σε δίκτυα µεταγωγής πακέτου, καθώς και για τη µεταγωγή πακέτων στο ISDN Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 3: Integrated Services (IntServ) II Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: X.25

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: X.25 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: X.25 Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα που θα μας απασχολήσουν Πρωτόκολλο Χ.25, τι είναι DTE DCE Λειτουργίες Χ.25 Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 4: Στατική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Ενότητα 2 η : Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων Γούδος Σωτήριος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Διαχείριση φόρτου Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 9: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών Ενότητα 3: Το Επίπεδο Συνδέσμου Δεδομένων Δημήτριος Τσώλης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αναμονής. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Συστήματα Αναμονής. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Συστήματα Αναμονής Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα Διάλεξης Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας Μετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Ενότητα # 8: Ανάλυση δικτύων στα ΣΓΠ Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: Shortest Path First - SPF Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 2: Integrated Services (IntServ) I Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Γούδος Σωτήριος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων. Ενότητα 9: Intrusion Detection Systems - Netfilter (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων. Ενότητα 9: Intrusion Detection Systems - Netfilter (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 9: Intrusion Detection Systems - Netfilter (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

- Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames)

- Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) 2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) - Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) 1 / 37 Φυσική διεύθυνση Κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο Ethernet έχει μια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 21: Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 21: Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 21: Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 1: Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Αν. καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα e-mail: louta@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 2: Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Αν. καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα e-mail: louta@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Ψηφιακής Τηλεφωνίας Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) IPV6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΡ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ επί του κεφ. 15 Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ)

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) Αυτή η ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου περιέχει τα ακόλουθα: - που βρίσκεται το επίπεδο δικτύου - ποιός είναι ο ρόλος του - ποιά

Διαβάστε περισσότερα