Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση"

Transcript

1 Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης

2 Εισαγωγή Υπάρχει ευρεία ποικιλία διαφορετικών δικτύων. Γιατί; Ευρεία εγκατεστημένη βάση υπαρχόντων δικτύων Διαρκής ανάπτυξη νέων δικτυακών τεχνολογιών Διαφοροποίηση στις ανάγκες των οργανισμών ορισμένα δίκτυα είναι (ή ήταν) εξειδικευμένα Διαδικτύωση: διασύνδεση διαφορετικών δικτύων Επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες όλων των δικτύων Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -2

3 Διαφορές των δικτύων 5-43 Οι τομείς διαφοροποίησης των δικτύων είναι πολλοί Έμφαση στις διαφορές στο επίπεδο δικτύου Τα χαμηλότερα επίπεδα λειτουργούν από κόμβο σε κόμβο Το επίπεδο δικτύου λειτουργεί σε όλο το δίκτυο, από άκρο σε άκρο Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -3

4 Διασύνδεση των δικτύων DNS server πακέτο Διασύνδεση σε διάφορα επίπεδα Φυσικό: επαναλήπτες ή ομφαλοί (hubs) πλαίσιο Ζεύξης δεδομένων: διασύνδεση LANs μέσω γεφυρών ή μεταγωγέων Βάσει διευθύνσεων MAC, με κατάλληλες μετατροπές στα πλαίσια π.χ. Ethernet με WiFi Δικτύου: δρομολογητές Βασική προσέγγιση για διασύνδεση LANs μέσω IP Μεταφοράς: πύλες μεταφοράς π.χ. «συνένωση» συνδέσεων TCP και SNA Εφαρμογής: πύλες εφαρμογών π.χ. RFC822 με X.400 για Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -4

5 Διασύνδεση LAN μέσω δρομολογητών και δικτύου ΙΡ (Ι) Για λόγους απλότητας θεωρούμε ότι: εφαρμόζεται «ταξική» διευθυνσιοδότηση στο ΙΡ (classful addressing) 0. Ο αποστολέας S γνωρίζει το όνομα του παραλήπτη D (βλέπε σχήμα (b) στη διαφάνεια 4), και μαθαίνει τη διεύθυνση ΙΡ που αντιστοιχεί στον παραλήπτη μέσω του DNS. Ο S γνωρίζει εξ αρχής την διεύθυνση ΙΡ του εξυπηρετητή DNS Για απλότητα θεωρούμε ότι ο εξυπηρετητής DNS ανήκει στο ίδιο τοπικό δικτύο με τον S. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τον S: είναι ίδιο το τμήμα δικτύου (net-id) των ΙΡ διευθύνσεων του S και του εξυπηρετητή DNS Άρα, ο S πρέπει να στείλει στον εξυπηρετητή DNS ένα πλαίσιο με την ερώτηση (query) DNS Αυτό το πλαίσιο πρέπει να έχει διεύθυνση προορισμού την διεύθυνση MAC του εξυπηρετητή DNS. Αν αυτή δεν είναι γνωστή στον αποστολέα, τότε μαθαίνεται με χρήση του Πρωτοκόλλου Ανάλυσης Διευθύνσεων (ARP: Address Resolution Protocol). Το πλαίσιο με το ερώτημα (ARP query) έχει διεύθυνση MAC (δηλ. φυσική διεύθυνση) προορισμού την διεύθυνση broadcast στο Ethernet την 11 1 Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -5

6 Διασύνδεση LAN μέσω δρομολογητών και δικτύου ΙΡ (ΙΙ) 1. Ο αποστολέας αντιλαμβάνεται ότι ο παραλήπτης (όπως ορίζεται από τη ΙΡ διεύθυνση προορισμού) ανήκει σε άλλο LAN, γιατί είναι διαφορετικό το τμήμα δικτύου της ΙΡ διεύθυνσης του αποστολέα από του παραλήπτη Αν αυτά ήταν ίδια, τότε: ο αποστολέας και ο παραλήπτης ανήκουν στο ίδιο LAN, και επομένως θα επικοινωνήσουν μέσω του αντίστοιχου πρωτοκόλλου, με χρήση των διευθύνσεων MAC (βλέπε διαφ. 5), οι οποίες περιλαμβάνονται στην κεφαλίδα του πλαισίου στο οποίο θα ενθυλακωθεί το πακέτο ΙΡ που πρέπει να σταλεί Αν η διεύθυνση MAC του παραλήπτη D δεν είναι γνωστή στον αποστολέα, τότε μαθαίνεται με χρήση του ARP Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -6

7 Διασύνδεση LAN μέσω δρομολογητών και δικτύου ΙΡ (ΙΙ) 2. Ο αποστολέας S στέλνει το πακέτο ΙΡ ενθυλακωμένο σε πλαίσιο επιπέδου LAN (π.χ. Ethernet) στον δρομολογητήπύλη (gateway) του LAN όπου ανήκει αυτός Διεύθυνση πηγής σε επίπεδο MAC = διεύθυνση MAC αποστολέα Διεύθυνση προορισμού σε επίπεδο MAC = διεύθυνση MAC της διεπαφής (interface) του gateway που παραλαμβάνει το πλαίσιο Ο αποστολέας S γνωρίζει εξ αρχής την διεύθυνση ΙΡ αυτής της διεπαφής. Η αντίστοιχη διεύθυνση MAC μαθαίνεται και πάλι με χρήση του Πρωτοκόλλου Ανάλυσης Διευθύνσεων (ARP) Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -7

8 Διασύνδεση LAN μέσω δρομολογητών και δικτύου ΙΡ (ΙΙ) 3. Ο gateway προωθεί το πακέτο ΙΡ βάσει πίνακα σε επόμενο δρομολογητή (next hop) κτλ. έως ότου μετά από διαδοχικές δρομολογήσεις το πακέτο φθάσει στον gateway του LAN του παραλήπτη D Αυτός αντιλαμβάνεται ότι ο παραλήπτης ευρίσκεται σε ένα συνδεδεμένο με αυτόν LAN είναι ίδιο το τμήμα δικτύου της ΙΡ διεύθυνσης του παραλήπτη με αυτό που αντιστοιχεί στην έξοδο του gateway όπου συνδέεται το LAN 4. Μετάδοση του πακέτου ενθυλακωμένο εντός πλαισίου επιπέδου LAN από τον «τελευταίο» gateway στον παραλήπτη Διεύθυνση πηγής σε επίπεδο MAC = διεύθυνση MAC διεπαφής του gateway που αποστέλλει το πλαίσιο Διεύθυνση προορισμού σε επίπεδο MAC = διεύθυνση MAC του παραλήπτη D Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -8

9 Συνενωμένα εικονικά κυκλώματα Κατάλληλη μέθοδος για διασύνδεση συνδεσμικών δικτύων Ακολουθία εικονικών κυκλωμάτων από άκρο σε άκρο Τα κυκλώματα διασυνδέονται με πύλες / δρομολογητές πολλαπλών πρωτοκόλλων, που κάνουν κατάλληλες μετατροπές στα πακέτα Θα πρέπει όλα τα δίκτυα να παρέχουν παρόμοια υπηρεσία Π.χ. αξιόπιστη μετάδοση Αλλιώς η παρεχόμενη υπηρεσία διαφέρει σημαντικά από την αναμενόμενη Χρησιμοποιείται και για την επίτευξη συνδέσεων από άκρο σε άκρο στο επίπεδο μεταφοράς Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -9

10 Ασυνδεσμική διαδικτύωση Κατάλληλη μέθοδος για ασυνδεσμικά δίκτυα Κάθε πακέτο μπορεί να δρομολογείται διαφορετικά Τα δίκτυα διασυνδέονται με πύλες / δρομολογητές πολλαπλών πρωτοκόλλων Απαιτείται συμφωνία σε μορφότυπο πακέτου και διευθύνσεων ή κατάλληλη αντιστοίχηση Συνήθης προσέγγιση: χρήση του ΙΡ «πάνω» από τα διάφορα δίκτυα Χρησιμοποιείται και για τη διασύνδεση τοπικών δικτύων μέσω ΙΡ Καλύτερη ανθεκτικότητα σε αστοχίες συσκευών και προσαρμοστικότητα σε σφάλματα Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -10

11 Διοχέτευση σε σήραγγα (tunneling) Μέθοδος κατάλληλη για ομοειδή ακραία δίκτυα 1. Η πύλη εισόδου ενθυλακώνει το «αρχικό» πακέτο ΙΡ σε πακέτο της δικτυακής τεχνολογίας του WAN που θα διέλθει από το ενδιάμεσο δίκτυο, «σαν» να προορίζονταν για την πύλη εξόδου του, έχοντας αυτήν την πύλη σαν διεύθυνση προορισμού 2. Η πύλη εξόδου τρέχει dual-stack και αφαιρεί την επιπλέον κεφαλίδα Παραμένει το «αρχικό» πακέτο ΙΡ που προωθείται κανονικά πλέον Ανάμεσα στις δύο πύλες υφίσταται μία σήραγγα Βασιική περίπτωση εφαρμογής: Διασύνδεση δικτύων IPv6 μέσω νησίδας IPv4 Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -11

12 Δρομολόγηση σε διαδίκτυα Δρομολόγηση δύο επιπέδων Κάθε δίκτυο είναι ένα Αυτόνομο Σύστημα (AS) Εσωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης Εκτελείται εντός κάθε AS Μπορεί να διαφέρει από AS σε AS Εξωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP Εκτελείται από ειδικούς δρομολογητές που είναι οι πύλες διασύνδεσης των AS Κάθε AS αντιστοιχεί σε ένα «κόμβο» που συνδέεται με μια ή πολλαπλές πύλες Οι δρομολογητές που εκτελούν το πρωτόκολλο BGP ανταλλάσουν μεταξύ τους ολόκληρες διαδρομές (δηλ. ποια AS περιλαμβάνει καθεμία) προς τους διαφόρους προορισμούς, όχι απλώς τις αντίστοιχες αποστάσεις Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -12

13 Θρυμματισμός (ή Κατακερματισμός) (I) Σε κάθε δίκτυο ισχύει περιορισμός για το μήκος των πακέτων Περιορισμοί λόγω υλικού, π.χ. χρονισμός στο Ethernet Περιορισμοί λόγω λειτουργικού συστήματος, π.χ. μέγεθος ενταμιευτών Λόγω ανάγκης μείωσης πιθανότητας σφάλματος σε ασύρματα δίκτυα Περιορισμός πρόκλησης καθυστέρησης κατά τη μετάδοση των άλλων πακέτων, π.χ. ΑΤΜ Περιορισμοί πρωτοκόλλων, π.χ. Bits πεδίου μεγέθους κεφαλίδας, που συνήθως απλώς συμβαδίζουν με τους άλλους περιορισμούς Θρυμματισμός (fragmentation): τεμαχισμός πακέτων σε θραύσματα (fragments) Επιτρέπει σε μεγάλα πακέτα να περάσουν από δίκτυα με αυστηρότερο περιορισμό Το πακέτο θρυμματίζεται στην πύλη εισόδου του δικτύου Η κεφαλίδα πρέπει να περιέχει πληροφορίες συναρμολόγησης Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -13

14 Θρυμματισμός (ΙΙ) Διαφανής θρυμματισμός Όλα τα θραύσματα στέλνονται στην ίδια πύλη εξόδου Το αρχικό πακέτο συναρμολογείται ξανά στην πύλη εξόδου σε επόμενο δίκτυο μπορεί να γίνει επαναθρυμματισμός του πακέτου Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -14

15 Θρυμματισμός (ΙΙΙ) Μη διαφανής θρυμματισμός Τα θραύσματα μπορεί να ακολουθούν διαφορετικές πορείες Το αρχικό πακέτο συναρμολογείται ξανά στον παραλήπτη Όλοι οι παραλήπτες πρέπει να υποστηρίζουν τη συναρμολόγηση Η επιβάρυνση λόγω επιπλέον κεφαλίδων στα θραύσματα παραμένει σε όλο το δίκτυο Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -15

16 Πληροφορίες συναρμολόγησης θραυσμάτων Αρχικό «ακέραιο» πακέτο: Δεν έχει προηγηθεί θρυμματισμός γιατί το περιεχόμενο του αντιστοιχεί στην αρχή του πακέτου (offset=0) ενώ δεν ακολουθείται από άλλο θραύσμα ( End-of-packet bit =1) Καθορισμός ενός στοιχειώδους μεγέθους θραυσμάτων π.χ. byte Κάθε θραύσμα αποτελείται από n στοιχειώδη θραύσματα Κάθε θραύσμα περιέχει τις πληροφορίες: α) από ποιο πακέτο έχει προέλθει, β) σε ποιο σημείο του πακέτου ξεκινά, με «μονάδα» μέτρησης το στοιχειώδες θραύσμα Το τελευταίο θραύσμα δηλώνεται ρητώς με το End-of-packet bit =1 Αν το τελευταίο θραύσμα θρυμματισθεί, ισχύει End-of-packet bit =1 μόνο για το «νέο» τελευταίο θραύσμα, και έτσι παραμένει μοναδικό το τελευταίο θραύσμα. Η κεφαλίδα του ΙΡ περιλαμβάνει τα αντίστοιχα πεδία: Identifier (16 bits), Fragmentation Offset (13bits), End-of-packet (1 bit) Δίκτυα Υπολογιστών Διαδικτύωση -16

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ι.. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2010 Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι.. Αγγελόπουλο. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47 CISCO Simpl Eisagogi:Layout 2 8/27/10 2:14 PM Page 7 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Μέρος Ι: Βασικές αρχές δικτύωσης...17 Πώς επικοινωνούν οι υπολογιστές...18 Το μοντέλο OSI...19 Ανοιχτά και αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Εισαγωγικά Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) Κατηγορίες Δικτύων Τοπικά Δίκτυα Μέσα σε ένα κτήριο Σε διαφορετικούς ορόφους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κινητικότητα στο Διαδίκτυο Περίληψη Κατανόηση των προβλημάτων που υπεισέρχονται για την υποστήριξη της κινητικότητας (αλλαγή του σημείου πρόσβασης) των υπολογιστών στο Διαδίκτυο. Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μέρος ο Το IP και τα βοηθητικά πρωτόκολλα (v.9) Νίκος Mick Flemm Κοσσυφίδης Some Rights Reserved ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3./) mickflemm 'at' gmail 'dot'

Διαβάστε περισσότερα