ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

2 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής

3 Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής μπορούν να θεωρηθούν όλα τα δίκτυα με συνδέσεις σημείο με σημείο, αφού αυτά εφαρμόζουν τεχνολογίες αποθήκευσ και προώθησ των πακέτων μεταγωγής. Δίκτυο διασύνδεσ 6 κόμβων, που χρησιμοποιεί μόνο απευθείας συνδέσεις. Δίκτυο μεταγωγής για τη διασύνδεση 6 κόμβων. Χρησιμοποιείται έμμεση διασύνδεση, η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία ενδιάμεσων κόμβων που ονομάζονται κόμβοι μεταγωγής ή απλά μεταγωγείς (switches). Ο σύνδεσμ που ενώνει τους μεταγωγείς λέγεται διαμοιρισμέν σύνδεσμ (shared link), αφού χρησιμοποιείται για να μεταφέρει πληροφορίες και μεταξύ κόμβων διαφορετικών από αυτούς που συνδέει άμεσα. 2-3

4 Βελών Βελών Κατηγορίες Δικτύων Μεταγωγής Ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς τ πληροφορίας τα δίκτυα μεταγωγής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Δίκτυα μεταγωγής Κυκλώματ (Circuit switching networks) Δίκτυα μεταγωγής πακέτου (Packet switching networks) 2-4

5 Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Κυκλώματ (Circuit switching networks) Στα ΔΜΚ η μετάδοση δεδομένων είναι εφικτή μόνο μετά την εγκατάσταση μιας φυσικής ζεύξ κυκλώματ μεταξύ των δύο κόμβων. Τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε καμιά επεξεργασία κατά τη διέλευσή τους από το δίκτυο και αυτό το κύκλωμα παραμένει ενεργό σε όλη τη διάρκεια τ επικοινωνίας των κόμβων, ακόμα και όταν αυτοί δεν ανταλλάσσουν δεδομένα και αποδεσμεύεται με τον τερματισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παρακάτω τηλεφωνικό δίκτυο: Μ3 Μ1 Μ2 Μ5 Κύκλωμα μεταγωγής: Α-Μ3-Μ1-Μ2-Μ5-Π Α Μ4 Π 2-5

6 Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτων (Packet switching networks) Στα δίκτυα μεταγωγής πακέτων τα δεδομένα πριν από τη μετάδοσή τους χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα, που ονομάζονται πακέτα (packets). Σε κάθε πακέτο μπαίνει μια «επικεφαλίδα» με τις διευθύνσεις του υπολογιστή αποστολέα και του υπολογιστή παραλήπτη. Σημειώνουμε ότι σε κάθε υπολογιστή του Internet αντιστοιχίζεται μια IP διεύθυνση. Στον κόμβο προορισμού τα αρχικά δεδομένα επανασυντίθενται από τα ληφθέντα πακέτα. Η μέθοδ που ακολουθείται για τη μετάδοση των πακέτων είναι γνωστή ως αποθήκευση και προώθηση (store and forward). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο τα πακέτα μπορούν να στέλνονται συνεχώς στο δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά αποδοτική. 2-6

7 Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτων με Ιδεατά Κυκλώματα (virtual circuit packet switching network) Μ3 Μ1 Μ2 Κύκλωμα μεταγωγής: Α-Μ3-Μ4-Μ5-Π Α Μ4 Μ5 Εάν οι κόμβοι μεταγωγής του δικτύου δρομολογούν τα πακέτα μιας ροής δεδομένων από τον ίδιο πάντα σύνδεσμο, τότε το δίκτυο ονομάζεται δίκτυο μεταγωγής πακέτων με ιδεατά κυκλώματα (virtual circuit packet switched network). Ως ροή δεδομένων (data flow) ορίζεται η ακολουθία πακέτων με τον αποστολέα και τον ίδιο παραλήπτη. Σ αυτή την περίπτωση σκιαγραφείται στο δίκτυο ένα ιδεατό κύκλωμα (virtual circuit). Η διαδικασία εγκατάστασ του ιδεατού κυκλώματ προηγείται τ μεταφοράς δεδομένων και είναι αντίστοιχη με αυτή των δικτύων μεταγωγής κυκλώματ. 2-7 Π

8 Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής με Αυτοδύναμα Πακέτα (data gram packet switching network) Μ3 Μ1 Μ2 Α Μ4 Μ5 Εάν οι κόμβοι μεταγωγής του δικτύου επιλέγουν το σύνδεσμο επαναπροώθησ σε κάθε πακέτο τ ροής δεδομένων ξεχωριστά, τότε το δίκτυο ονομάζεται δίκτυο μεταγωγής με αυτοδύναμα πακέτα (data gram packet switching network). Έτσι τα πακέτα μιας ροής δεδομένων μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές κατά τη διέλευσή τους από το δίκτυο. Π 2-8

9 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

10 Βελών Βελών Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Για να λειτουργήσει ένα δίκτυο πρέπει να τεθούν σαφείς όροι τηλεπικοινωνίας και πρωτοκόλλων. Πρωτόκολλο (Protocol) είναι ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών που καθορίζει την επικοινωνία μεταξύ δύο συσκευών. Συνήθως αναφέρεται στις επικοινωνίες μεταξύ υπολογιστών και επιπλέον φροντίζει ώστε τα προϊόντα διαφορετικών κατασκευαστών να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Προορισμός του είναι η αποστολή δεδομένων μέσω ενός δικτύου. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά τα περισσότερα περιλαμβάνουν κάποιου είδους έλεγχο λαθών για να βεβαιωθούν ότι τα δεδομένα έφτασαν στην ίδια κατάσταση με την οποία στάλθηκαν. 2-10

11 Πρωτόκολλο TCP/IP

12 Βελών Βελών Πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Το βασικό πρωτόκολλο του Internet, αυτό δηλαδή που χρησιμοποιείται στα διαδίκτυα είναι το TCP/IP. IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύωσ) Διαφορετικά δίκτυα που χρησιμοποιούν το κοινό πρωτόκολλο IP μπορούν να συνδέονται και να αποτελούν ένα διαδίκτυο. Σε ένα δίκτυο IP όλοι οι υπολογιστές είναι ισοδύναμοι, οπότε τελικά οποιοσδήποτε υπολογιστής του διαδικτύου μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλον. Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται με το δίκτυο δίνεται ένας ξεχωριστός και μοναδικός αριθμόςδιεύθυνση (IP- address). 2-12

13 Βελών Βελών Πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσ) Ορίζονται προδιαγραφές για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 2-13

14 Βελών Βελών Τι Κάνει το Πρωτόκολλο IP Το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για το πέρασμα του πακέτου από υπολογιστή σε υπολογιστή μέσα από το «σύννεφο» των συνδέσεων. Καθώς το IP δρομολογεί το κάθε πακέτο μέσα στο δίκτυο, προσπαθεί να το παραδώσει, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε ότι πακέτο θα φτάσει στον προορισμό του, ούτε ότι τα διάφορα πακέτα που αποτελούν τα αρχικά δεδομένα θα φτάσουν με τη σειρά με την οποία στάλθηκαν, ούτε ότι το περιεχόμενο των πακέτων θα φτάσει αναλλοίωτο. 2-14

15 Βελών Βελών Τι Κάνει το Πρωτόκολλο TCP Το TCP προσφέρει ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο πάνω από το IP. Εγγυάται ότι τα πακέτα θα παραδοθούν στον προορισμό τους, ότι θα φτάσουν με τη σειρά με την οποία στάλθηκαν και ότι τα περιεχόμενα των πακέτων θα φτάσουν αναλλοίωτα (δηλαδή όπως στάλθηκαν). Το TCP δουλεύει ως εξής: το κάθε πακέτο αριθμείται. Ο υπολογιστής παραλήπτ και ο υπολογιστής αποστολέας, αλλά όχι οι ενδιάμεσοι υπολογιστές, παρακολουθούν τους αριθμούς των πακέτων και ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Ο παραλήπτ λαμβάνει το 1ο πακέτο, το 2ο, κλπ. 2-15

16 Βελών Βελών Τι Κάνει το Πρωτόκολλο TCP Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο είτε χαθεί κάποιο πακέτο κατά τη διάρκεια τ μετάδοσ, το ξαναζητάει και ο αποστολέας είναι υπεύθυν για την αναμετάδοσή του. Ο παραλήπτ ελέγχει επίσ, αν το περιεχόμενο των πακέτων φτάνει σωστά. Η μέθοδ αυτή εξασφαλίζει αξιοπιστία και ταχύτητα, διότι οι ενδιάμεσοι υπολογιστές δεν εκτελούν ελέγχους. 2-16

17 Βελών Βελών Πως Δρομολογούνται τα Πακέτα Τα δίκτυα του Internet συνδέονται μεταξύ τους με ειδικές συσκευές που ονομάζονται δρομολογητές (routers) ή πύλες (gateways). Ένας router ανήκει σε δύο ή περισσότερα δίκτυα ταυτόχρονα του ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Δίκτυο Α Δίκτυο Γ Δίκτυο Δ Άλλα δίκτυα Δίκτυο Β Δίκτυο Ε 2-17

18 Βελών Βελών Πως Δρομολογούνται τα Πακέτα Η δουλειά των routers είναι να δρομολογούν τα πακέτα των δεδομένων μέσα από τα διάφορα δίκτυα που αποτελούν το Internet, μέχρις ότου τα επιδώσουν στον προορισμό τους. Ας δούμε πως γίνεται αυτό: Ας θεωρήσουμε ότι ένας υπολογιστής που βρίσκεται κάπου στο Internet θέλει να στείλει δεδομένα σε κάποιον άλλο υπολογιστή. Τα δεδομένα κόβονται σε πακέτα και το IP που εκτελείται στον υπολογιστή αποστολέα ετοιμάζεται να στείλει το κάθε πακέτο. Εισάγει λοιπόν στην επικεφαλίδα του πακέτου τις IP διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη και κατόπιν, βάσει των διευθύνσεων αυτών, ελέγχει, αν ο παραλήπτ βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον αποστολέα. 2-18

19 Βελών Βελών Πως Δρομολογούνται τα Πακέτα Αν ο παραλήπτ βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον αποστολέα, το πακέτο στέλνεται κατ ευθείαν σε αυτόν, χωρίς να χρειαστεί να διαβεί τα όρια του δικτύου. Εάν όχι, προωθείται στον router που είναι συνδεδεμέν με το δίκτυο. O router με τη σειρά του ελέγχει, αν ο παραλήπτ βρίσκεται σε κάποιο από τα υπόλοιπα δίκτυα με τα οποία είναι συνδεδεμέν. Εάν ναι, το πακέτο στέλνεται κατ ευθείαν στον παραλήπτη στο δίκτυο αυτό. Εάν όχι, το πακέτο προωθείται στον επόμενο router, κ.ο.κ., μέχρις ότου το πακέτο προωθηθεί τελικά στον router που είναι συνδεδεμέν στο ίδιο δίκτυο με τον παραλήπτη. Το πακέτο μπορεί έτσι να περάσει από πολλούς routers, μέχρις ότου φτάσει στον προορισμό του. 2-19

20 Βελών Βελών Πως Δρομολογούνται τα Πακέτα Οι routers διατηρούν πίνακες που προσδιορίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει ένα πακέτο προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του. Βάσει αυτών των πινάκων αποφασίζουν ποι θα είναι ο επόμεν router στον οποίο θα πρέπει να προωθήσουν το πακέτο. Κάθε φορά το πακέτο μετακινείται όλο και πιο κοντά πρ τον προορισμό του, έως ότου τελικά τον φτάσει. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής τ μεθόδου είναι ότι η διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά επιλέγεται δυναμικά. Έτσι, οι routers μπορούν να επιλέγουν εναλλακτικούς δρόμους για ένα πακέτο σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη σύνδεση του δικτύου παρουσιάζει πρόβλημα και βρίσκεται προσωρινά σε αχρηστία. 2-20

21 Βελών Βελών Παράσταση Δρομολόγησ των Πακέτων 2-21

22 Η Ιστορία του Internet

23 Βελών Βελών Πως Ξεκίνησε το Internet Το σημερινό Internet αποτελεί εξέλιξη του ARPANET, ενός δικτύου που άρχισε να αναπτύσσεται πειραματικά στα τέλη τ δεκαετίας του 60 στις Η.Π.Α. Η αρχική ιδέα τ δημιουργίας του ξεκίνησε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α. και στόχο είχε τη δημιουργία ενός δικτύου το οποίο δε θα κατέρρεε, ακόμη κι αν έβγαινε εκτός λειτουργίας ένα τμήμα του. Στα μέσα τ δεκαετίας του 80 το Internet άρχισε να παίρνει τη μορφή με την οποία εμφανίζεται σήμερα και να εξελίσσεται και διαδίδεται με γοργότερους ρυθμούς. 2-23

24 Βελών Βελών Δίκτυο Αστέρα που Καταρρέει (α) Μετά την κατάρρευση του Server το δίκτυο αστέρα καταρρέει τελείως.(σχ. β) (β) 2-24

25 Βελών Βελών Δίκτυο Αστέρα που Συνεχίζει να Λειτουργεί και Μετά την Κατάρρευση ενός Τμήματός του (α) (β) (γ) Αν ένα δίκτυο Αστέρα εμπλουτιστεί με περισσότερους συνδέσμους, ακόμη κι αν καταστραφεί ένας Server (σχ. β) ή και κάποι άλλ κόμβ (σχ. γ), η επικοινωνία μεταξύ των υπολοίπων γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές. 2-25

26 Βελών Βελών Συνδρομητές Internet Παγκοσμίως Το Διαδίκτυο συνεχίζει να εξαπλώνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως με γοργούς ρυθμούς. Υπολογίζεται ότι το πλήθ των χρηστών του για το 2002 ανήλθε σε 605,6 εκ. Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 190,91 εκ. χρήστες του Διαδικτύου και ακολουθεί η Νότια και Ανατολική Ασία με 187,24 εκ. και η Αμερική με 182,67 εκ., ενώ την τελευταία θέση την καταλαμβάνει η Αφρική, καθώς οι χρήστες του εκεί αποτελούσαν και παραμένουν σπάνιο είδ. Στο 1,17 δισ. οι χρήστες του Internet μέχρι το Αυτή είναι η πρόβλεψη έρευνας τ etforecasts που δόθηκε στη δημοσιότητα. Υπολογίζεται επίσ ότι το ίδιο έτ το πλήθ των χρηστών στις Η.Π.Α. θα ανέρχεται περίπου στα 214 εκ., ενώ στην Ευρώπη θα ανέρχεται περίπου στα 246 εκ. 2-26

27 Βελών Βελών Συνδρομητές Internet Παγκοσμίως Έτ Αριθμός Υπολογιστών >

28 Βελών Βελών 2-28

29 Βελών Βελών 2-29

30 Βελών Βελών H Ιστορία του Internet στην Ελλάδα Η Ιστορία του διαδικτύου στην Ελλάδα ξεκινά το 1984 από το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας) τ Κρήτ. Η εξάπλωσή του όμως αρχίζει το 1992 όπου αριθμούσε 200 μόνο χρήστες, ενώ το 2001 αριθμούσε περίπου τις 800 χιλ. ηλικίας από 18 και άνω που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,4% του Ελληνικού πληθυσμού. Σύμφωνα με έρευνα τ Metron Analysis ο πληθυσμός των Ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου μέσα στο 2002 σχεδόν διπλασιάστηκε, ανήλθε σε περίπου 1,4 εκ. χρήστες και αποτέλεσε σύμφωνα με μια άλλη έρευνα του Ινστιτούτου V-Project Research Consulting το 19,3% του πληθυσμού τ χώρας μας. 2-30

31 Βελών Βελών Συνδρομητές Internet στην Ελλάδα Έτ Αριθμός Υπολογιστών >

32 Βελών Βελών Ερωτήσεις 2ου Μαθήματ 1 1. Ποια δίκτυα ονομάζονται μεταγωγής, τι είδους διασύνδεση χρησιμοποιούν, πως πραγματοποιείται αυτή και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; 2. Πως λειτουργεί η κάθε μία από τις 2 κατηγορίες δικτύων μεταγωγής; 3. Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας; 4. Ποιο το βασικό πρωτόκολλο του Internet, τι σημαίνουν τα αρχικά του και τι γνωρίζετε γι αυτό; 5. Τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο IP και ποια η συμβολή του για το πέρασμα των πακέτων από υπολογιστή σε υπολογιστή; 2-32

33 Βελών Βελών Ερωτήσεις 2ου Μαθήματ 2 6. Τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο TCP και ποια η συμβολή του για το πέρασμα των πακέτων από υπολογιστή σε υπολογιστή; 7. Πώς οι routers δρομολογούν τα πακέτα για τη μετάδοσή τους; 8. Ποιανού δικτύου την εξέλιξη αποτελεί το Internet, ποια ήταν η αρχική ιδέα τ δημιουργίας του και ποια δεκαετία άρχισε να παίρνει τη μορφή με την οποία εμφανίζεται σήμερα; 9. Πόσα εκατομμύρια χρηστών αριθμεί περίπου σήμερα το Internet παγκοσμίως και στην Ελλάδα και τι λένε οι προβλέψεις για το μέλλον; 10. Πότε, από ποιόν και που πρωτοεμφανίστηκε το Internet στην Ελλάδα; 2-33

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΤΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο1: internet 1.1 Τι είναι internet...1 1.2 Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 Θέμα πτυχιακής εργασίας Οπ Ιιπθ Διαχείριση Πολυκατοικίας Κρυσταλία Σταύρου ΑΜ: 1310 Υπεύθυνος - Αστέριος Παπαδημητρίου Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E- MALL) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ DRUPAL

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E- MALL) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ DRUPAL ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E- MALL) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ DRUPAL Άρης Μαλιγιάννης Α.Μ:6020 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Κέρκυρα, 2013-2014 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος... 4 Διδακτική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Θεσσαλονικη 2009 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πτυχιακη Εργασια Σπουδαστων : ΓΚΟΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θεεμμαα : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ:3524 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Εισαγωγή

Πτυχιακή εργασία. Εισαγωγή Εισαγωγή Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ένα γεγονός που δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο κανέναν καταναλωτή και καµία επιχείρηση. Ειδικότερα στο εµπόριο που λαµβάνει µέρος στο χώρο του διαδικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωνσταντοπούλου Μ., Ξεφτεράκης Ν., Παπαδέας Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Εκπομπής σημείου Τα δίκτυα εκπομπής έχουν ένα μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας που τον μοιράζονται όλες οι μηχανές του δικτύου. Μικρά μηνύματα, που αποκαλούνται πακέτα σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ «Η Τεχνολογία Voice over IP» Νοέμβριος 2006 «Η Τεχνολογία Voice over IP» ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 13/11/2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγέλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μέρος ο Το IP και τα βοηθητικά πρωτόκολλα (v.9) Νίκος Mick Flemm Κοσσυφίδης Some Rights Reserved ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3./) mickflemm 'at' gmail 'dot'

Διαβάστε περισσότερα

5.2.1 Mobile IPv6...37

5.2.1 Mobile IPv6...37 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Μελέτη και Υλοποίηση Πιλοτικού ικτύου IPv6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΚΕΚΑ ΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Επιβλέπων :

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και ασφάλεια υπολογιστών»

Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και ασφάλεια υπολογιστών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργακάκης Χρήστος Επιβλέπον : Χαρχαλάκης

Διαβάστε περισσότερα