Θεσσαλονίκη 9/9/2013 Αρ. πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη 9/9/2013 Αρ. πρωτ. 14931"

Transcript

1 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ ,968,928 Fax E mail Θεσσαλονίκη 9/9/2013 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια οργάνου µέτρησης ολικού αζώτου κατά Kjeldahl (ΤΚΝ) στο χηµικό εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια οργάνου µέτρησης ολικού αζώτου κατά Kjeldahl (ΤΚΝ) στο χηµικό εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης Προσκαλεί Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την ευτέρα 16/9/2013 και στη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όργανο: Προσδιορισµού αζώτου κατά Kjeldahl (ΤΚΝ) Εφαρµογή: Πλήρες σύστηµα προσδιορισµού αζώτου κατά την µέθοδο Kjeldahl, αποτελούµενο από συσκευή πέψης και απόσταξης που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του εργαστηρίου της ΕΕΛΘ Τεχνικές προδιαγραφές µονάδων Α) ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΨΗΣ 1. Η συσκευή να είναι 8 θέσεων δειγµάτων, και να έχει κλειστό σύστηµα απαγωγής αερίων (κατά προτίµηση από γυαλί) καθώς και αντλία κενού.

2 2 2. Να συνοδεύεται από 8+ 2 σωλήνες πέψης των 400ml και 1000 καταλυτικές ταµπλέτες Κ2SO4 και Se και 1000 ταµπλέτες αντιαφριστικού τύπου 3. Να έχει ρύθµιση θερµοκρασίας τουλάχιστον τους o C και επαναληψιµότητα ±1 ο C. 4. Να παρέχει σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση 5. Oι σωλήνες να είναι χωρητικότητας 400mL και κατάλληλοι για εφαρµογές δειγµάτων που αφρίζουν. 6. Η θέρµανση των σωλήνων να γίνεται το δυνατό οµοιόµορφα, ώστε να αποφεύγονται εκτινάξεις υγρών. Για το λόγο αυτό να γίνει αναφορά, σε στοιχεία για τη διάταξη/µέθοδο τα οποία εξασφαλίζουν τη δυνατότητα οµαλής και οµοιόµορφης χώνευσης (ποσοτήτων δείγµατος έως 50ml επιπλέον του όγκου αντιδραστηρίου χώνευσης) 7. Ο χρόνος καύσης να διαρκεί από 30 έως 45 λεπτά ανάλογα µε τους καταλύτες που χρησιµοποιούνται, την ποσότητα και το είδος του δείγµατος. Στο σύνολο της, η διαδικασία χώνευσης, να µην ξεπερνά τις 2 ώρες, για την διασφάλιση εξοικονόµησης χρόνου των ηµερήσιων αναλύσεων. 8. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης µετακίνησης του δίσκου σωλήνων πέψης (lift - πάνω και κάτω), ώστε να ανυψώνονται αυτόµατα οι σωλήνες από την πλάκα θέρµανσης, στο τέλος της πέψης. 9. Οι φιάλες καύσης να είναι οι ίδιες µε τις φιάλες απόσταξης (σωλήνες, χωρητικότητας 400mL), ώστε να αποφεύγεται η µετάγγιση-µεταφορά του προς απόσταξη δείγµατος. 10. Ο υποδοχέας των φιαλών να διαθέτει πλαϊνά, µονωµένα χερούλια, για την ασφαλή µεταφορά των θερµών σωλήνων. 11. Το σύστηµα να διαθέτει αισθητήρα θερµοκρασίας Pt-100 (ή παρόµοιο). 12. Να µπορεί µελλοντικά µε την προσθήκη κατάλληλων γυαλικών να µετατραπεί σε συσκευή πέψης ευγενών µετάλλων & COD. 13. Nα συνοδεύεται από ανεξάρτητη µονάδα ελέγχου µε τα εξής χαρακτηριστικά: a. υνατότητα δηµιουργίας τουλάχιστον οκτώ προγραµµάτων έως οκτώ βηµάτων το καθένα. b. υνατότητα προγραµµατισµού θερµοκρασίας, χρόνου και ανύψωσης. 14. Να διαθέτει οθόνες όπου θα φαίνεται η ψηφιακή ένδειξη του προγράµµατος, βήµατος, θερµοκρασίας και χρόνου

3 B) Μονάδα Απόσταξης 3 1. Η συσκευή να είναι νέου τύπου µε σύγχρονο πληκτρολόγιο και ψηφιακή ένδειξη για την εισαγωγή και εµφάνιση των παραµέτρων. 2. Να έχει περιοχή µέτρησης 0,1-200mgΝ µε επαναληψιµότητα ίση ή καλύτερη του 1%.. 3. Να έχει αυτόµατη προσθήκη νερού και όλων των απαιτούµενων αντιδραστηρίων, αλκάλεως καθώς και βορικού οξέος (δείκτη) 4. Τα αντιδραστήρια (Η3ΒΟ3, Η2Ο και ΝαΟΗ) να προσάγονται στην συσκευή µε την βοήθεια διαφραγµατικού τύπου αντλιών µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 5. Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των προστιθέµενων όγκων όλων των αντιδραστηρίων 6. Να µπορεί να καθοριστεί ο χρόνος απόσταξης 7. Να µπορεί να γίνει µέσω του πληκτρολογίου χειροκίνητη προσθήκη αντιδραστηρίων και κατά τη διάρκεια της απόσταξης. 8. Να διαθέτει πληροφορίες της συσκευής όπως ο χρόνος που χρησιµοποιήθηκε, ο αριθµός των αποστάξεων κλπ 9. Τουλάχιστον δώδεκα (12) αναλυτικά προγράµµατα διαθέσιµα για δηµιουργία και αποθήκευση στη µνήµη από τον χρήστη. 10. υνατότητα προγραµµατισµού του χρόνου αποµάκρυνσης των αντιδραστηρίων µετά το τέλος της απόσταξης στον σωλήνα δείγµατος. 11. Να διαθέτει αντλίες για το άδειασµα του βορικού οξέος και το άδειασµα του σωλήνα δείγµατος. 12. Να διαθέτει δίσκο στη βάση της συσκευής, ο οποίος να αποσύρεται για εύκολο καθαρισµό. 13. Να διαθέτει θύρα ασφαλείας η οποία µόνον εφ όσον είναι κλειστή να επιτρέπει τη λειτουργία του συστήµατος. 14. Η θύρα να καλύπτει πλήρως το σωλήνα του δείγµατος για ασφάλεια του χειριστή. 15. Να έχει κεφαλή παφλασµού (splash head) από κατάλληλο υλικό ( πχ γυαλί ή πολυπροπυλένιο) ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον για µακρά διάρκεια ζωής. 16. Να έχει γεννήτρια ατµού. 17. Να είναι έτοιµη για λειτουργία σε V/50Hz και να είναι σύµφωνη µε τις διεθνείς προδιαγραφές. 18. Να διαθέτει εξόδους RS485 & Η όλη λειτουργία του να είναι εύκολη και να γίνεται µέσω ενός ή λίγων κουµπιών 20. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη µε φωτισµό 21. Να συνοδεύεται από 4 δοχεία 20lt (ή 25lt) για τα αντιδραστήρια (3) και για τα

4 4 απόβλητα (1) µε τους αντίστοιχους σωλήνες σύνδεσης. 22. Να διαθέτει οπτικά µηνύµατα λαθών λειτουργίας 23. Να έχει δυνατότητα επιλογής για χρήση ή µη αυτόµατου τιτλοδότη. 24. Να συνοδεύεται από εξωτερικό τιτλοδότη από το εργοστάσιο κατασκευής του αποστακτήρα, που θα είναι έτοιµος για λειτουργία και οι απαιτούµενες ρυθµίσεις συµβατότητας να έχουν γίνει στο εργοστάσιο του κατασκευαστή 25. Ο τιτλοδότης να φέρει ψηφιακή οθόνη όπου θα εµφανίζονται η κατανάλωση του αντιδραστηρίου και η τιµή του ph 26. Να έχει διαφανή µέρη για την οπτική παρακολούθηση της διαδικασίας απόσταξης. 27. ιακριτική ικανότητα προχοΐδας 0,05ml, τουλάχιστον. 28. υνατότητα τιτλοδότησης µε 1 τρόπο (end point). 29. Να έχει σύστηµα ασφαλείας, για την ανίχνευση και διακοπή της τιτλοδότησης όταν ο δείκτης στο δοχείο τιτλοδότησης φτάσει στο ανώτερο ύψος στάθµης. 30. Να έχει δυνατότητα ελέγχου της επάρκειας του νερού ψύξης. 31. Να διαθέτει ασφάλεια προστασίας από υπερθέρµανση όταν το νερό του βραστήρα είναι χαµηλό 32. Να διαθέτει βαλβίδα εξόδου σε περίπτωση υπερπίεσης. 33. Να έχει δυνατότητα διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής νερού-ρεύµατος. Γ) ΓΕΝΙΚΑ 1. Όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν µε την υπάρχουσα σειρά, µία προς µία και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνηµµένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου. 2. Τυχόν αποκλίσεις να αναφέρονται αναλυτικά. 3. Για το σύνολο του ζητούµενου εξοπλισµού : Να είναι εύφηµου οίκου του εξωτερικού, µε πρόσφατη χρονολογία κατασκευής πρόσφατη χρονολογία έναρξης γραµµής παραγωγής, που να αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά έγγραφα του οίκου. Να παραδοθεί αµεταχείριστος και να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος τουλάχιστον, µε εγγύηση δωρεάν αποκατάστασης κάθε βλάβης. Πιο ειδικά, η µονάδα απόσταξης να παραδοθεί συνοδευόµενη από κιτ συντήρησης του κατασκευαστή µε απαιτούµενα-προτεινόµενα ανταλλακτικά. Θα πραγµατοποιηθεί µια προληπτική συντήρηση της συσκευής απόσταξης µε τα προτεινόµενα ανταλλακτικά (κιτ κατασκευαστή) όταν συµπληρωθεί αριθµός 5000 αναλύσεων. Το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον προµηθευτή

5 5 Να δοθεί γραπτή εγγύηση ύπαρξης ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισµού, για 10 έτη Αξιόπιστη και άµεση τεχνική υποστήριξη στη Θεσσαλονίκη καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας, από εξειδικευµένο προσωπικό στη λειτουργία των εν λόγων συσκευών. Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 µήνες. Να συµπεριλαµβάνεται: 1. Παράδοση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Σίνδος -περιοχή Γαλλικού) 2. Εγκατάσταση συνολικά του συστήµατος, σύνδεσή του µε τα υπάρχοντα δίκτυα ρευµατοδότησης, ύδρευσης, µε ύπαρξη όλων των µικροϋλικών και εξαρτηµάτων και θέση σε πλήρη λειτουργία στο χηµείο της ΕΕΛΘ 3. Εκπαίδευση του απασχολούµενου στο χηµείο της εγκατάστασης και της ΕΥΑΘ ΑΕ επιστηµονικού προσωπικού, µε επιδείξεις λειτουργίας σε όλες τις εφαρµογές αναλύσεων του συγκεκριµένου οργάνου, επί τόπου. Για το λόγο αυτό, καθώς και για τη δοκιµαστική λειτουργία του οργάνου, θα πραγµατοποιηθούν όσες επισκέψεις τεχνικών κριθούν απαραίτητες. Να συνοδεύεται από πλήρη έντυπα τεχνικά εγχειρίδια (σε Ελληνικά ή/και Αγγλικά), έντυπες αναλυτικές περιγραφές της βασικής µονάδας και των περιφερειακών συστηµάτων και οδηγούς λειτουργίας και συντήρησης, µε αντιµετώπιση προβληµάτων (όλα και σε ηλεκτρονική µορφή) Ο εξοπλισµός που θα τοποθετηθεί να είναι από κατάλληλα υλικά, ανθεκτικά στη διάβρωση. Σωληνώσεις, βάνες, βαλβίδες, ακροφύσια, τυχόν αντλίες όργανα ελέγχου κλπ να είναι από πιστοποιηµένα υλικά (PVC, ανοξείδωτο χάλυβα κλπ) ανθεκτικά και για όλα τα βασικά υλικά κατασκευής να δίνονται τα αντίστοιχα πρότυπα αναφοράς (reference standards) Να συνοδεύεται από κατάλογο υλικών κατασκευής των εξαρτηµάτων και κατάλογο µε τα συνηθέστερα ανταλλακτικά και την αντίστοιχη τρέχουσα τιµή κόστους. Υποχρέωση του προµηθευτή είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ασφαλή τοποθέτηση των µονάδων σε κατάλληλη θέση, και µε τον ενδεδειγµένο, από τον κατασκευαστή, τρόπο. (πχ τοποθέτηση σε ειδική βάση) Κατά την παραλαβή των µονάδων η ΕΥΑΘ ΑΕ, µετά από επί τόπου έλεγχο από προσωπικό της, έχει το δικαίωµα απόρριψης τµηµάτων ή συνόλου του εξοπλισµού, εφόσον καταγραφούν κατασκευαστικά ελαττώµατα (ρωγµές, σκλήθρες, θραύσµατα, ξένα υλικά, ανοµοιοµορφίες υλικών, καψίµατα, κλπ) Κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία, θα γίνει αρχικός έλεγχος των τµηµάτων των µονάδων για τυχόν προβληµατική συµπεριφορά (ανεξήγητος θόρυβος, υπερθέρµανση, δονήσεις κλπ) σύµφωνα και µε τις περιγραφές του προµηθευτή. Όλα τα εξαρτήµατα θα πρέπει να ελεγχθούν για την ορθή τοποθέτησή τους (ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ) ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής συνολική λειτουργία των µονάδων του οργάνου. Να δοθεί κατάλογος µε αναφορές σε παρόµοιες εφαρµογές του ίδιου τύπου οργάνου σε Ελλάδα και εξωτερικό και πελατολόγιο της αντιπροσώπου εταιρίας ως βεβαίωση καλής λειτουργίας και τεχνογνωσίας

6 6 Να υποβληθεί βιβλιογραφία µεθόδων ανάλυσης (υποχρεωτικά στην Αγγλική) σε αστικά λύµατα/ιλύ, που έχουν εκτελεστεί σε όργανο του αυτού ή παρόµοιου τύπου και µε παρόµοια χαρακτηριστικά ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου (παραπλήσια όρια ανίχνευσης, κλπ). ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 ηµέρες. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά την παραλαβή των υλικών από την αρµοδίους υπαλλήλους. Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στην ΕΕΛΘ θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Εριφύλη Καλαφάτη, ή στην κα Κατερίνα Χριστοδούλου στα τηλ / Η ιευθύντρια Οικονοµικού Μαρία Σαµαρά

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013 Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυµάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυµάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ (1) ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ του Παθολογοανατομικού Τμήματος CPV 33100000-1

ΜΙΑ (1) ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ του Παθολογοανατομικού Τμήματος CPV 33100000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 10-2-2015 Τηλ:. 210 64

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω. Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. :210-34.92.227 Fax :210-34.53.198

Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω. Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. :210-34.92.227 Fax :210-34.53.198 Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. :210-34.92.227 Fax :210-34.53.198 Προδιαγραφή για αγορά Αέριου Χρωµατογράφου Head Space για τον προσδιορισµό διαλυµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛ: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Θεσσαλονίκη 10/9/2013 Αρ. πρωτ.: 15074 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 144 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ Προµήθειας και εγκατάστασης αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι:

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 8/4/2014 Αρ. πρωτ. 10142

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 8/4/2014 Αρ. πρωτ. 10142 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα