Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για τη βιοµηχανία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟ ΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πείρα περίπου τριάντα ετών στην χρήση των συστηµάτων ΡΗΤΙΝΗ / ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ για την κατασκευή Μοδέλων και εργαλείων, έχει σαφώς αποδείξει ότι τα υλικά αυτά, όταν επιλέγονται σωστά και γίνονται αντικείµενα καλής επεξεργασίας και εφαρµογής, ανταποκρίνονται από πάσης απόψεως στις ανάγκες των συγχρόνων κατασκευών. Επιπλέον, προσφέρουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των παραδοσιακών υλικών. Κατά την κατασκευή Εργαλείων το κόστος εργασίας µπορεί να ανέβει µέχρι και στα 9/10 του συνολικού κόστους κατασκευής. Έτσι, το γεγονός ότι τα προϊόντα ARALDITE προσφέρουν απλούστερες µεθόδους εργασίας συνδυασµένες µε µεγάλη ακρίβεια στην κατασκευή, που ελαττώνουν το χρόνο επεξεργασίας σηµαντικά και αυξάνουν την παραγωγικότητα, αποτελεί θέµα µεγάλης σηµασίας. Εργαλεία κατασκευασµένα µε εποξειδικές ρητίνες ARALDITE έχουν τα εξής χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα: Εξαιρετικές µηχανικές και θερµικές ιδιότητες και καλή αντοχή στη γήρανση. Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στις περισσότερες χηµικές ουσίες. Σηµαντική διαστατική σταθερότητα, µικρό βάρος και υψηλή αντοχή στη χρήση. Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα έχουν προ πολλού αναγνωριστεί από τις βιοµηχανίες αυτοκινήτων και άλλων µεταφορικών µέσων, την µεταλλουργική βιοµηχανία και τα χυτήρια, όπου οι ρητίνες ARALDITE χρησιµοποιούνται ευρέως για την παραγωγή µοδέλων και διαφόρων εργαλείων. Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει την κατασκευή Μοδέλων και Εργαλείων µε τις Εποξειδικές ρητίνες ARALDITE. Τα προϊόντα της Huntsman Advanced Materials που αναφέρονται, περιγράφονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο τεχνικό φυλλάδιο του κάθε προϊόντος. 2. ΥΛΙΚΑ ( α ) Ρητίνες και Σκληρυντές : Μολονότι τα διάφορα εργαλεία συχνά υπόκεινται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, µε τα προϊόντα Araldite µπορούν να κατασκευαστούν εργαλεία µε γενικές µεθόδους που είναι απλές καθαρές και γρήγορες. Το σύστηµα ΡΗΤΙΝΗ / ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ πρέπει να είναι το κατάλληλο για τις απαιτήσεις της εργασίας, τις διαστάσεις του αντικειµένου που θα κατασκευαστεί και τις καταπονήσεις των εργαλείων στην εργασία. Ποικιλία ιδιοτήτων επιτυγχάνεται κυρίως µε τη χρήση διαφορετικών τύπων ρητίνης και σκληρυντή. Για αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί µια σειρά ρητινών ARALDITE και ΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ για την αντιµετώπιση κάθε απαίτησης: Ρητίνες επιφανειακής διαστρώσεως, χυτεύσεως, πάστες κλπ. Η πείρα έχει αποδείξει ότι ένα συνεργείο χρειάζεται συνήθως περιορισµένο αριθµό υλικών για την εργασία του. A. Σ. Μερκούρης & ΣΙΑ ΟΕ Εκάβης 4. Π. Φάληρο, Τηλ.: ,

2 2/7 Στον σχετικό Πίνακα 1 εµφανίζεται ο τρόπος επιλογής του κατάλληλου συστήµατος ανάλογα µε το εργαλείο που επιθυµούµε να κατασκευάσουµε. ( β ) Συσκευασία : Οι εποξειδικές ρητίνες ARALDITE για εργαλεία διατίθενται σε προζυγισµένα κουτιά που είναι πρακτικά στη χρήση. Αυτά αποτελούνται από δύο δοχεία που περιέχουν τις αναγκαίες προζυγισµένες ποσότητες ρητίνης και σκληρυντού. Τα περιεχόµενα απλώς αναµιγνύονται και ανακατεύονται. Έτσι αποφεύγονται απώλειες υλικού και ακαθαρσία στους χώρους εργασίας. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι βασικές συσκευασίες των προϊόντων που υπάρχουν στην αποθήκη µας. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Επειδή τα περισσότερα εργαλεία χρησιµοποιούνται στη θερµοκρασία περιβάλλοντος, µπορούν να κατασκευαστούν µε συστήµατα ARALDITE / ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ που σκληρύνονται τελείως σε χρόνο που κυµαίνεται από µερικές ώρες µέχρι 2-3 µέρες σε θερµοκρασία C. Καλούπια και εργαλεία που υφίστανται θερµοκρασιακές καταπονήσεις µεγαλύτερες των 70 C, θα πρέπει να κατασκευάζονται µε συστήµατα ARALDITE / ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ µε µεγαλύτερη αντοχή στην θερµική παραµόρφωση. Το αρχικό µοδέλο ( θετικό ή αρνητικό ) µπορεί να κατασκευαστεί µε ένα από τα παρακάτω υλικά: ξύλο, γύψο, πηλό, πλαστελίνη, ARALDITE ( οδηγό-µοδέλο ), ή µέταλλο. Έπειτα επικαλύπτεται µε σφραγιστικό πόρων (για πορώδη υλικά µόνο ). Η χρήση αποκολλητικού µέσου είναι πάντοτε αναγκαία. Μετά κατασκευάζεται το εργαλείο από ρητίνες ARALDITE κυρίως µε µια από τις παρακάτω µεθόδους, ανάλογα µε τον όγκο ή τις διαστάσεις του : α) ΜΙΚΡΑ ΜΟ ΕΛΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ( όγκου µέχρι 3 λίτρα ) Απλή χύτευση ( Τεχνική Νο.1 ) β) ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΜΟ ΕΛΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Επιφανειακή στρώση (Gelgoat ) + συνδετική στρώση + γέµισµα ARALDITE / ΣΚΛΗΡΥΝΤΟΥ / Αδρανούς γεµίσµατος ( Τεχνική Νο. 2 ) γ) ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΧΥΤΕΥΣΗ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ ( Τεχνική Νο. 3 ) Οι παραπάνω τεχνικές παρουσιάζονται στον πίνακα ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (α) Μικρά µοδέλα ( όγκου µέχρι 3 λίτρα ) Κατ αρχή το πρωτότυπο µοδέλο ( στην περίπτωση αυτή αρνητικό ) συγκολλάται ή βιδώνεται πάνω σε µια επίπεδη πλάκα. Μετά µπαίνει ένα ξύλινο ή µεταλλικό πλαίσιο γύρω από αυτό. Ανάλογα µε τη φύση της ύλης του αρχικού µοδέλου, ίσως χρειαστεί να σφραγιστεί µε σφραγιστικό πόρων. Έπειτα θα πρέπει να γίνει προκατεργασία µε αποκολλητικό υλικό. Το Σφραγιστικό πόρων QZ 5101 και τα αποκολλητικά υλικά QV 5110 και QZ 5111 έχουν µελετηθεί ειδικώς για κατασκευές εργαλείων και µοδελων. Το υλικό χυτεύσεως µπορεί να χυθεί τώρα σε µια ή δυο φάσεις µέσα στο καλούπι που σχηµατίζεται από το µοδέλο και το πλαίσιο

3 3/7 που το περιβάλλει, (βλέπε σχήµα 1 ), µέχρις ότου το χυτεύσιµο υλικό φτάσει στο πάνω χείλος του πλαισίου. Για να αποφευχθεί ο εγκλωβισµός αέρα στις γωνίες και τις πτυχώσεις, συνίσταται να απλώσουµε µε πινέλο ένα λεπτό στρώµα χυτευτικού µίγµατος στην επιφάνεια του µοδέλου, πριν χύσουµε το σύνολο του µίγµατος. Μετά τη σκλήρυνση για ώρες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, το µοδέλο µπορεί να ξεκαλουπωθεί και η επίπεδη επιφάνεια του αρνητικου που έχουµε κατασκευάσει να φρεζαριστεί. (β) Μεσαία Μοδέλα-Εργαλεία ( όγκου 3-30 λίτρων ) ( Σχήµατα Νο 2,3,4 ) Όπως και πριν, γίνονται οι συνήθεις προετοιµασίες: στήριξη του πρωτότυπου µοδελου πάνω σε επίπεδη πλάκα, τοποθέτηση πλαισίου γύρω από το πρωτότυπο, επικάλυψη µε σφραγιστικό και αποκολλητικό υλικό. Μετά αλείφουµε ένα στρώµα ρητίνης (Gelcoat) πάχους 0,5-1 χιλιοστό, προσέχοντας ώστε να µην δηµιουργηθούν φυσαλίδες. Χρησιµοποιούµε πλατιά και σκληρή βούρτσα. Το συνδετικό στρώµα πάχους 2-3 χιλιοστών µπαίνει όταν η πρώτη στρώση έχει σκληρυνθεί µερικώς αλλά είναι ακόµη κολλώδης, δηλαδή µετά από περίπου 40 λεπτά της ώρας σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.

4 4/7 Το γέµισµα τοποθετείται αµέσως µετά πάνω στη συνδετική στρώση και συµπιέζεται µε ξύλινο κόπανο. Οι πήροι για το κατοπινό ζύγιασµα του µοδέλου κατεργάζονται µε αποκολλητικό υλικό και βυθίζονται µέσα στο µίγµα που είναι ακόµη µαλακό. Όταν σκληρύνει το µίγµα, οι πήροι προσαρµόζονται στο ίδιο επίπεδο µε τη βοήθεια ενός µετρητού ύψους. Σχ. 3

5 5/7 5. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΞΕΚΑΛΟΥΠΩΜΑ Οι χρόνοι σκλήρυνσης εξαρτώνται από το σύστηµα Ρητίνης / Σκληρυντή που χρησιµοποιείται και δίνονται στο τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως κάθε προϊόντος. Ο ελάχιστος χρόνος είναι φυσιολογικά ώρες αλλά συνιστάται να αναβάλλουµε το ξεκαλούπωµα όπως για 2-3 µέρες, ειδικώς όταν η σταθερότητα των διαστάσεων έχει πρωταρχική σηµασία. Συνιστάται να στερεώνουµε συστήµατα που βοηθούν το ξεκαλούπωµα όπως βιδωτούς εξολκείς, περόνες εξολκεύσεως, αεροβαλβίδες κτλ., πάνω στο αρχικό µοδέλο ή στο ίδιο το τεµάχιο, ειδικώς αν το τεµάχιο είναι µεγάλο και έχει πολύπλοκο σχήµα. Τέτοια βοηθήµατα είναι πολύ χρήσιµα αν πρόκειται να γίνουν πολλά ξεκαλουπώµατα από το ίδιο πρωτότυπο. 6. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ιατηρείτε καθαρό τον πάγκο εργασίας. -Αποφεύγετε την επαφή ρητινών και σκληρυντών µε το δέρµα, τα µάτια, το στόµα κτλ. -Εργαστείτε σε χώρο που αερίζεται καλά. Αν η Ρητίνη ή ο Σκληρυντής έρθει σε επαφή µε τα µάτια σας ή το δέρµα σας πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ διαλύτες για να ξεπλύνετε τα χέρια σας.

6 1 Ολική Χύτευση Αντικείµενα µικρού όγκου χυτεύονται µια και έξω µε χυτεύσι- µη ρυτίνη. ΜΟ ΕΛΑ ΦΡΕΖΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Ο ΗΓΟΙ CW 2215 HY :20 ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΑ PUR ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ CW 5156 HY :11 ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΥΤΗΡΙΟΥ 5202A 5202B 100: 100:300 ΜΟ ΕΛΑ ΧΥΤΗΡΙΟΥ CW 2215 HY 5161 ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΡ ΙΑΣ ΧΥΤΗΡΙΟΥ 5202A 5202B 100: 100:300 6/7 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 6405 Α 6405 Β 100 : 100 Gel Coat 2 Απλώσατε ένα επιφανειακό στρώµα πάχους 0,5-2 mm σε µια ή πολλές στρώσεις. SW 404 HY :10 SV 410 HY :14 SW HV :13 SW 404 HY :10 SV 410 HY :14 SW 404 HY :10 Οπίσθιο Γέµισµα 3 Πάνω στο επιφανειακό στρώµα και όσο είναι ακόµη κολλώδες, χυτεύσατε µια χυτεύσιµη Ρητίνη ή συµπιέσατε επάλληλα στρώµατα ρητίνης φορτωµένης σε µεγάλο ποσοστό µε αδρανή υλικά. Συνιστάται η προηγούµενη εφαρµογή µιας ενδιάµεσης συνδετικής στιβάδας. Μετωπική Χύτευση LY 5138 HY :23 : 800 LY 5138 HY 5138 ή 5202A 5202B 100: 100:300 Χύτευση µιας επιφανειακής στιβάδας µεταξύ του αρνητικού CW 5156 HY 5158 και ενός πυρήνα από µέταλλο ή εποξειδικής ρητίνης ARALDITE.

7 7/7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 404 RENGEL SW 404 (500 Gr) 410 RENGEL SV 410 MP (360 Gr) 2404 REN HY 2404 MP (50 Gr) 2215 RENCAST CW 2215 MP(750Gr) 2418 RENCAST CW MP (1Kg) 2418/13,5 RENCAST CW (13,5Kg) 5161 REN ΗY 5161 MP(150Gr) 5161/2KG REN HY 5161 (2 Κg) M 956/1KG 956/5KG 956/25KG RENLAM M (25 Kgr) REN HY 956MP (1 Kgr) REN 956 (5 Kg) REN HY 956 (25 Kgr) 5138/1 RENLAM LY (25Kgr) 5138/20 REN HY 5138 (20Kgr) 6405/1 RENCAST /1 REN HY /A RENCAST FC 52 ISOCYANATE (4,5 KG) /Β RENCAST FC 52 POLYOL (4,5 KG) 5146/Α RENCAST 5146 ISOCYANATE (20 KG) 5146/Β RENCAST 5146 POLYOL (25KG) 5156/12,5KG 5158/1KG RENCAST CW 5156 (12,5KG) REN 5158 (1KG) FILER DT-081 ALUMIN/KOKKOI ALUMIN/ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΚΟΛΗΤΙΚΑ QZ-5111 QV-5110 QZ-5101 AR.FILLER DT-081 (20 Kgr) AR.FILLER (15 Kgr) KOKKOI ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ QZ-5111 ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (750Gr) QV 5110 ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑ (1Kgr) ΚΛΕΙΣΤΙΚO ΠΟΡΩΝ (900Gr)

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Πάνω από Σαράντα έτη καινοτομιών και ανάπτυξης τεχνολογιών σε εποξειδικά προϊόντα Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Εγχειρίδιο χρήσης προϊόντων WEST SYSTEM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις Αναγόµωση µε ψεκασµό Μέθοδοι αναγόµωσης µε ηλεκτρόδιο και µε σωληνωτό σύρµα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com Λύσεις Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους παρακαλώ συµβουλευτείτε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών αυτών ή επικοινωνήστε µε τη Henkel Loctite. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 2 0 1 5 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS. Rekopox primer WT. Rekopox primer CC ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ

REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS. Rekopox primer WT. Rekopox primer CC ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS Rekopox primer WT Στεγανωτικό- αστάρι 2 συστατικών για επιφάνειες µπετόν που δεν έχουν στεγνώσει πλήρως. Βάση : Εποξική ρητίνη. Ιδιότητες : Εποξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ο συνθετικός τάπητας στίβου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ο συνθετικός τάπητας στίβου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και τοποθέτηση ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΔΟΜ. & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη καταρτίστηκε με στόχο την διευκόλυνσή σας στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα