ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8

2 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη! Το BLU είναι κόκκοι παρθένας διογκωµένης πολυστερίνης, µε ελεγχόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση. Είναι προαναµεµιγµένοι µε το χηµικό πρόσθετο Ε.Ι.Α και κατασκευάζονται ειδικά στο εργοστάσιό µας εδώ και 15 χρόνια. ΕΛΑΦΡΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: Το ελαφρό σκυρόδεµα διαθέτει µικρότερο ειδικό βάρος και πυκνότητα από το παραδοσιακό σκυρόδεµα. Αυτή η µείωση του βάρους επιτυγχάνεται από την ελάττωση των αδρανών υλικών και την προσθήκη του BLU. Το BLU διατίθεται σε δύο τύπους: BLU : Προαναµεµιγµένοι κόκκοι διαµέτρου 3 µε BLU FEIN : Προαναµεµιγµένοι κόκκοι διαµέτρου 2 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σάκος των 50lit Σάκος των 170lit Σάκος των 420lit Σάκος των 500lit 1 ΕΙ ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: Η πυκνότητα του ελαφροσκυροδέµατος εξαρτάται από το έργο που επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε: αύξηση όγκου, µηχανική αντοχή, εξοµάλυνση επιφάνειας, θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και τη φύση της τελικής επικάλυψης: πλακάκια, πλαστικά πατώµατα, ξύλινα δάπεδα και µοκέτες. Ανάλογα µε τα κριτήρια επιλογής, το ειδικό βάρος µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 200 kg/m³ και kg/m³. Η χαµηλή αυτή πυκνότητα επιτρέπει αύξηση όγκου από 60% έως 90% σε σύγκριση µε το παραδοσιακό σκυρόδεµα. Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε εργασίες αποκατάστασης χωρίς προσθήκη σηµαντικού βάρους επί των νέων ή παλαιότερων κατασκευών εκπληρώνοντας παράλληλα και την απαίτηση για θερµοµόνωση. Επιπρόσθετα, αυτό το ελαφρύ και µονωτικό σκυρόδεµα είναι εύκολο στη χρήση καθώς είναι εξαιρετικά αντλήσιµο και µπορεί να αποτελέσει µία οικονοµική εναλλακτική λύση για καινούριες χώρους. Σελίδα 2 από8

3 Επιτρέπει, επίσης, την ταυτόχρονη εφαρµογή τελικού υποστρώµατος δαπέδου και µονωτικού προσφέροντας µακροχρόνια αντοχή. 2 ΜΟΝΩΣΗ: Η ειδική σύσταση του ελαφροσκυροδέµατος, σε συνδυασµό µε τη χαµηλή του πυκνότητα, του προσδίδει εξαιρετικές ιδιότητες θερµοµόνωσης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κανονισµών θερµοµόνωσης. Το επίπεδο θερµοµόνωσης αυξάνεται µε τη µείωση της πυκνότητας, γεγονός που επιτρέπει να προσδιορίσετε εσείς την ποιότητα ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας κυµαίνεται από 0,065 W/m ο K έως 0,190 W/m ο K, ενώ στο παραδοσιακό σκυρόδεµα είναι 1,75 W/m ο K. 3 ΑΝΤΟΧΗ: Όπως µε τη θερµοµόνωση και η αντοχή σε θλίψη διαφέρει ανάλογα µε την πυκνότητα. Οι τιµές που δίδονται από το Βελγικό φορέα πιστοποίησης VERITAS κυµαίνονται από 3,98 kg/cm 2 για ελαφροσκυρόδεµα ειδικού βάρους 200 kg/m³ έως 47,96 kg/cm 2 για ελαφροσκυρόδεµα 800 kg/m³ (βλέπε πίνακα 1). 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Λόγω της ειδικής του σύστασης το ελαφροσκυρόδεµα εφαρµόζεται εύκολα. Είναι αντλούµενο, γεγονός που διευκολύνει την εφαρµογή του σε εργοτάξια µε δύσκολη πρόσβαση. Επίσης, λόγω της αφρώδους σύστασης του, η εφαρµογή του είναι απλή και αποτελεσµατική για γεµίσµατα µε ταυτόχρονη δηµιουργία κλίσεων και για µεγάλα πάχη. 5 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Το φινίρισµα της επιφάνειας εξαρτάται από την τελική επικάλυψη. ιακρίνουµε τρεις οικογένειες επικάλυψης: τα πλακάκια, το πλωτό παρκέ, το κολλητό παρκέ και τα πλαστικά πατώµατα (λινόλαιο, µοκέτα). Όλα αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Για την επεξεργασία της επιφάνειας, σας συνιστούµε να δώσετε προσοχή στον παρακάτω πίνακα. Σελίδα 3 από8

4 ΕΙ ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Kg/m³ ΑΥΞΗΣΗ ΟΓΚΟΥ (έναντι του παραδοσιακού 90% 88% 80% 65% σκυροδέµατος) ΘΕΡΜΙΚΗ 0,065 0,080 0,110 0,190 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (W/mK) Αντοχή σε θλίψη σε 28 (Mpa) Άριστη εφαρµογή 3,98 14,69 32,65 47,96 Θερµοµόνωση Κεκλιµένα επίπεδα Ελαφρά δάπεδα Θερµοµόνωση Κεκλιµένα επίπεδα Θερµοµόνωση Ηχοµόνωση Κάλυψη κενών Πλάκα δαπέδ ου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Άµεση εφαρµογή των πλακιδίων στο BLU. Το υπόστρωµα BLU είναι εγκεκριµένο από το Βελγικό φορέα πιστοποίησης VERITAS για την άµεση εφαρµογή των πλακιδίων (Το πιστοποιητικό είναι διαθέσιµο κατόπιν ζήτησης) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Α.Ι - Προετοιµασία του υποστρώµατος Κάθε τύπος δαπέδου µπορεί να δεχθεί ένα ελαφρύ υπόστρωµα µε την προϋπόθεση ότι µπορεί να αντέξει το βάρος του. Η εφαρµογή είναι παρόµοια µε εκείνη των παραδοσιακών γεµισµάτων. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχουν µονώσεις, το ελάχιστο πάχος του γεµίσµατος µε BLU πάνω από αυτές θα είναι 5cm. Α.Ι.Ι - Πρέπει να υπάρχει ένας περιφερειακός αρµός διαστολής στο δωµάτιο και γύρω από κάθε δοµικό στοιχείο (στύλους, αγωγούς, µεσοτοιχίες κ.τ.λ..) ώστε να µην έρχεται σε άµεση επαφή µε το γέµισµα µε BLU. Επίσης, ακολουθώντας τους κανονισµούς των Ευρωπαϊκών τεχνικών εγγράφων, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αρµοί στο κατώφλι κάθε πόρτας και ανά 25m². Οι αρµοί αυτοί πραγµατοποιούνται µε την βοήθεια οδηγών, διευκολύνοντας παράλληλα και τη δηµιουργία ενός απόλυτα επίπεδου γεµίσµατος µε BLU. Α.Ι.2 Στην περίπτωση που το υπόστρωµα του δαπέδου δεν είναι οµοιογενές (η πρόσφυση στο πάτωµα είναι µικρή) τοποθετήστε ένα υαλοπίληµα ή ένα διάτρητο πλαστικό φύλλο ως στρώση ολίσθησης (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό µεταξύ του υλικού αυτού και του δαπέδου) ή ακόµα καλύτερα ένα ελαστικό αντικραδασµικό υπόστρωµα (µε ιδιότητες ηχοµόνωσης) µεταξύ του δαπέδου και του υποστρώµατος.. Το πάχος του υποστρώµατος BLU δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 8cm για την κατηγορία των 200 µε 300 kg/m³. Σελίδα 4 από8

5 A.I.3 - Στην περίπτωση κατασκευής ενός γεµίσµατος BLU πάνω σε ξύλο ή µπετόν, χρησιµοποιήστε ένα ειδικό γαλάκτωµα πρόσφυσης. Η ΤΕΚΤΟ HELLAS συνιστά το γαλάκτωµα EDILSTICK (συµβουλευτείτε το τεχνικό τµήµα για αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές χρήσης του υλικού). Α.Ι.4 Τοποθετήστε κατάλληλα τεµάχια δοµικού πλέγµατος ενίσχυσης οµοιόµορφα στην επιφάνεια προσέχοντας ώστε να επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 1cm. Τοποθετήστε κάτω από το πλέγµα αποστάτες (ένα λάθος τοποθετηµένο πλέγµα είναι άχρηστο). Α.Ι.5 - Τοποθετήστε τους οδηγούς. Η επιφάνεια είναι πλέον έτοιµη να δεχτεί το ελαφρύ υπόστρωµα BLU. Α.Ι.6 Το BLU µπορεί να εµπλουτιστεί µε ίνες µε την κατάλληλη αναλογία ινών/υ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. TΙΜΗ R (αντίστασης ΠΑΧΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ σε cm θερµοπερατότητας) W/mK R= 0,961 1,538 1, R= 0,602 0,963 1, R= 0,490 0,780 0, R= 0,091 0,455 0,727 0, R= 0,053 0,263 0,421 0,526 Σελίδα 5 από8

6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ BLU Ανεξάρτητα από την τελική δοσολογία σας συνιστούµε να ακολουθήσετε την παρακάτω µεθοδολογία: Άµµος (εφόσον χρειάζεται) + Τσιµέντο + 2/3 του απαιτούµενου + Κόκκους BLU + το υπόλοιπο νερό. Σε όλες τις περιπτώσεις, το συνδετικό µέσο είναι το κοινό τύπου CEM II 32,5 R ή υψηλής αντοχής τύπου CEM I 42,5. Στην περίπτωση που δε χρειάζεται άµµος ξεκινήστε από το. Το µίγµα µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια µιας µπετονιέρας, ενός αναµίκτη ή µιας κεντρικής µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος. Οι παρακάτω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Στην πραγµατικότητα, το BLU είναι συµβατό µε όλες τις δοσολογίες εφόσον δίδεται προσοχή στην αναλογία και υ. Μίγµα 200 kg/m³ 200 kg υ (4 σάκους υ των 50kg) 850 lit BLU (5 σάκους των 170 lit) lit. Μίγµα 300 kg/m³ 300 kg υ (6 σάκους υ των 50kg) 850 lit κόκκων BLU (5 σάκους των 170 lit) lit. Μίγµα 350 kg/m³ 350 kg υ (7 σάκους υ των 50kg) 840 lit κόκκων BLU (2 σάκους των 420 lit) lit. Μίγµα 500 kg/m³ 300 kg υ (6 σάκους υ των 50kg) 190 kg άµµου 850 lit κόκκων BLU (5 σάκους των 170 lit) lit ανάλογα µε την περιεκτικότητα της άµµου σε υγρασία Μιγµα 800 kg/m³ 300 kg υ (6 σάκους υ των 50kg) 500 kg άµµου 680 lit κόκκων BLU (4 σάκους των 170 lit) lit ανάλογα µε την περιεκτικότητα της άµµου σε υγρασία Σελίδα 6 από8

7 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Μην προσθέσετε άλλο νερό µετά την ανάµιξη. Τηρήστε απαρέγκλιτα τη δοσολογία του. Συµβουλευτείτε µας για άλλες δοσολογίες. Το µίγµα δεν πρέπει να είναι ρευστό άλλα συµπαγές και αφρώδες. ΓΙΑ 1 ΣΑΚΟ ΤΩΝ 170 lit 300 kg/m³ 500 kg/m³ 800 kg/m³ 60 kg 0 άµµος 25-30lit 60 kg 40 kg άµµος 20-25lit 75 kg ΓΙΑ 1 ΣΑΚΟ ΤΩΝ 50 lit 300 kg/m³ 17.5 kg 85 kg άµµος 0 άµµος 20-25lit 7-9lit 500 kg/m³ 17.5 kg 11 kg άµµος 6-7lit 800 kg/m³ 22 kg 25 kg άµµος 6-7lit ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μετά την ανάµιξη των υλικών το ελαφροσκυρόδεµα θα πρέπει να είναι οµοιογενές µε οµοιόµορφο γκρι χρώµα. C1 Εφαρµόστε το ελαφροσκυρόδεµα BLU όπως ένα παραδοσιακό υπόστρωµα δαπέδου. Απλώστε το µε τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων (τσουγκράνα, σπάτουλα, µαστάρι-πήχη) C2 Ελέγξτε το πλήρες γέµισµα µεταξύ πλέγµατος και στρώσης ολίσθησης. C3 Χρησιµοποιήστε οδηγό για τον έλεγχο της επιπεδότητας. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ιάρκεια χρήσης του σκυροδέµατος µετά την ανάµειξη: 10 λεπτά Απλώστε το υπόστρωµα χωρίς διακοπές και τελειώστε στον διαχωριστικό αρµό. Για να απλώσετε το ελαφροσκυρόδεµα χρησιµοποιείστε έναν µεταλλικό οδηγό (µε στρογγυλεµένα άκρα). Η τεχνική αυτή αποτρέπει την προσκόλληση του προϊόντος στον οδηγό, δίνοντας µία λεία επιφάνεια. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ εν απαιτούν όλες οι επιστρώσεις την ίδια επεξεργασία (βλέπε τον πίνακα µας). Επίσης, η κόλληση πλακιδίων πρέπει να πραγµατοποιείται µε ελαστική κόλλα και η αρµολόγηση µε ελαστικούς αρµούς, σύµφωνα µε τη διαµόρφωση του χώρου και το είδος της επίστρωσης. Σας συνιστούµε να απευθυνθείτε στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα και τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. D 1 Στην περίπτωση που το συνεργείο αποτελείται από πολλά άτοµα επιβάλλεται να προστατέψετε την επιφάνεια, δηµιουργώντας ένα διάδροµο κυκλοφορίας µε σανίδες στην υποκείµενη επιφάνεια. D 2 Στην περίπτωση που πατάτε περιστασιακά επάνω στην επιφάνεια, ένα απλό σκούπισµα αρκεί για να αποµακρύνετε οτιδήποτε ανεπιθύµητο. Συνιστούµε το σκούπισµα σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρµογή της τελικής επένδυσης. Σελίδα 7 από8

8 ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ: Το ελαφροσκυρόδεµα BLU µπορεί να δεχτεί µεσοτοιχίες των οποίων το βάρος δεν ξεπερνάει τα 150 kg/m² Ε1 Στην περίπτωση µίας µεσοτοιχίας που υπερβαίνει τα 200 kg/m² σας συνιστούµε να µας συµβουλευτείτε. Ε2 Για τη στερέωση οδηγών (πρώτων τούβλων) προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε σφήνες. Για µίγµα 800 kg/m³ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ίδιο τρόπο στερέωσης µε εκείνον που εφαρµόζεται στα παραδοσιακά υποστρώµατα. BLU FEIN ΟΣΟΛΟΓΙΑ 200 Kg/m³ 300 Kg/m³ 500 Kg/m³ 800 Kg/m³ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΑΚΙ ΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΠΛΑΚΙ ΙΑ ΠΛΩΤΟ ΠΑΡΚΕ ΜΟΚΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΕ Α ΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΡΚΕ Μετά από 28 Μετά από 28 BLU ΟΣΟΛΟΓΙΑ 200 Kg/m³ 300 Kg/m³ 500 Kg/m³ 800 Kg/m³ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΑΚΙ ΙΑ ΚΑΡΦΩΤΑ ΠΛΑΚΙ ΙΑ ΠΛΩΤΟ ΠΑΡΚΕ ΜΟΚΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΕ Α ΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΡΚΕ Σελίδα 8 από8

REHAU Ε.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

REHAU Ε.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ REHAU Ε.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ομοιόμορφη/ευχάριστη/υγιεινή κατανομή θερμοκρασίας (ζεστά πόδια-κρύο κεφάλι)

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Περιεχόμενα Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική ευκολία στην διαµόρφωση χώρων µε την Uniplatte!

Μοναδική ευκολία στην διαµόρφωση χώρων µε την Uniplatte! www.murexin.com Μοναδική ευκολία στην διαµόρφωση χώρων µε την Uniplatte! Εύκολος και δηµιουργικός σχεδιασµός στην επένδυση δαπέδων, τοίχων και µπάνιων. «Εύκολα, γρήγορα και καθαρά.» Η Uniplatte της Murexin

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Ένα σύστημα θέρμανσης - ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και θερμαινόμενης - ψυχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού Κατασκευαστικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού GR Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

keratech r10 EN 13813 Σειρα κεραμικων πλακιδιων

keratech r10 EN 13813 Σειρα κεραμικων πλακιδιων Προετοιμασια επιφανειων τοποθετησησ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕ ΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HDE Σειρα κεραμικων πλακιδιων keratech Επαγγελµατικό υπέρρευστο αυτοεπιπεδούµενο υλικό τεχνολογίας HDE - High Dispersing

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ EGGER ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ PRO CLIC! PATENTED. www.egger.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ EGGER ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ PRO CLIC! PATENTED. www.egger.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ EGGER ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ PRO CLIC! PATENTED www.egger.com ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Τα δάπεδα laminate της EGGER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Στοιχεία Αρχιτεκτονικής 3 ου εξαµήνου ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστηµίου Φλωρεντίας Msc University

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Construction Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Η νέα Τεχνολογία για Δάπεδα με μόνιμα Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ξύλινα δάπεδα δεν τοποθετούνται μόνο καρφωτά,

Διαβάστε περισσότερα

προστασίας θερµοµόνωσης!

προστασίας θερµοµόνωσης! συστήµατα ολοκληρωµένης προστασίας θερµοµόνωσης! εισαγωγή Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τοµέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα υπερκαταναλωτικός, επιβαρύνοντας κατά 50% την ενεργειακή κατανάλωση της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Υψηλής Ποιότητας. Κατάλογος Προϊόντων. Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE. Technology. Πετροβάµβακας. Ξυλόµαλλο Heraklith. www.knaufinsulation.

Μόνωση Υψηλής Ποιότητας. Κατάλογος Προϊόντων. Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE. Technology. Πετροβάµβακας. Ξυλόµαλλο Heraklith. www.knaufinsulation. www.knaufinsulation.gr 0/0 Μόνωση Υψηλής Ποιότητας Κατάλογος Προϊόντων Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE Technology Πετροβάµβακας Ξυλόµαλλο Heraklith Knauf Insulation Ο σύµµαχός σας στην εξοικονόµηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit!

Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit! Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit! ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΡΟΥ/ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ/ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Χώροι με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM Βιομηχανία Δομικών Υλικών Χρωμάτων & Επιχρισμάτων ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM Ελαχιστοποιήστε τις θερμικές απώλειες τον χειμώνα και την εισροή θερμότητας το καλοκαίρι ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 2 0 1 5 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα