Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α Τ ΟΥ Τ Ε Υ ΧΟΥ Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α Τ ΟΥ Τ Ε Υ ΧΟΥ Σ"

Transcript

1 Τό µεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη Πολύτεκνη Ο κογένεια! Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α Τ ΟΥ Τ Ε Υ ΧΟΥ Σ Τό ΘΑΥΜΑ το «ΟΧΙ» το 1940: «Θεός σ ζοι τήν λλάδα!», σ. 3 5 Τά γενέθλια τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π. ( ), σ. 5 6 Μητέρα κκλησία καί Πολύτεκνοι, σ. 6 8 Γράµµατα-ο κογ. φωτογραφίες Πολυτέκνων, σ δικη φορολογία Πολυτέκνων, κατάργηση πιδοµάτων, σ Γράµµατα ΑΠΟ ΗΜΩΝ Φίλων- ωρητ ν, σ. 16 Γερµανικές ποζηµιώσεις στήν λλάδα, σ Στήλη Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου, σ «Θυσία τ ς Μάννας...», σ «...Πειν ντας νέπλησεν γαθ ν...», σ όρτιες Σκέψεις καί ΕΥΧΕΣ, σ. 24. ξιοθαύµαστη Ο κογένεια Χαράλάµπους καί Φιλένιας ΚΑΠΛΑΝΙ Η, µέ 6 παιδιά, γεννηµένα (θά σαν 10, µέ 4... ποβολές), Ν. ττικ ς. Ο κογένεια πέστειλε καί ΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ περί ΘΑΥΜΑ- ΤΟΣ τεκνογονίας καί περί τ ς ΕΠΙ ΗΜΙΑΣ τ ς ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, βλ. σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Δ Ω Ρ Ε Α Ν ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

2 «Τὸ πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνε ν καὶ φιλογονε ν». «Πελαργίζειν» σηµαίνει: µίµηση τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά µονογαµικά, φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φιλογονικά, τιµῶντα ἰσόβια τούς γονε ς! Γι αὐτό ὑπῆρχαν προστατευτικοί «πελαργικοί νόµοι», ἐνῶ ἡ τιµή-εὐγνωµοσύνη πρός τούς γονε ς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος (PG 29, 176C). Εἶναι τό σύµβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 22 Τριµηνια ο δηµοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἔτος 34ο, ἀρ. φύλλου 136. Ὀκτώβριος-Νοέµβριος- εκέµβριος Ἀκαδηµίας ΑΘΗΝΑ , , FAX: Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α : Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ. Α Ἀθηνῶν. Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. ιευθ. Ἐµπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή. ιευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδηµος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.), Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκτύπωση: «DIAMOND PRINT», Μάνδρα Ἀττικῆς Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέµεται ΩΡΕΑΝ διά µέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, µέ εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας µας. εκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές- ωρεές. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιµηθῆ µέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ι. Μητροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001) ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν ηµοσ. & Ἰδιωτ. Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί µή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργε ὡς «Σταθµός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ἀπόρων Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, µέ πέντε (5) ΠΑΙ ΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα. Ε Ι Ι Κ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ µέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυλακισµένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ µητέρων καί γενικά ΕΓΚΥ- ΩΝ, οἱ ὁπο ες πιέζονται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η (βλ. σελ. 21), γίνονται κατ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ- ΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-κρατικοῦ Νοσοκοµείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε- Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε : ΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙ Η: τρόφιµα, ἱµατισµό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσµατα καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ- ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕ Α, ὅπως καί παντός εἴδους ΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν µας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων µας. ΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κυρίως (βλ. ἑποµ. Τραπεζ. Λογαρ/µούς καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωµή, σ ). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/µα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθµός 151/ Καί σέ ὅλα τά Ὑποκαταστήµατα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας. ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθµός ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/µα ὁδ. Πανεπιστηµίου 23) ἀριθµός ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθµός Οἱ ΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωµατε ο φοροαπαλλάσσονται 10% µέ κατάθεση στό Σωµατε ο καί µέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 κατ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ Τράπεζα ὑπέρ τοῦ Σωµατείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ὅσοι Φίλοι- ωρητές δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο ν τ α ι ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς Τραπεζικές Καταθέσεις, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), ἐπειδή αὐτό ἐξυπηρετε πολύ τό Γραφε ο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου βλ. σελ

3 Κάθε ΟΚΤΩΒΡΙΟ προέχει καί ὑπερέχει: ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ «ΟΧΙ» τοῦ 1940, ὡς μοναδικό Ἑλληνορθόδοξο ΘΑΥΜΑ, ἀλλά καί Παγκόσμιο Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ! «Σέ κάθε βία τοῦ ἐχθροῦ κληρονομιά της τό χει ἡ Ἑλλάδα, ὅσο ἀνήμπορη, πάντα νά λέει τό ΟΧΙ»! Α. «Ὁ Θ ε ό ς σ ῴ ζ ο ι τ ή ν Ἑ λ λ ά δ α»! ΠΑΡΑΛΕΙΨΑΜΕ ἐκ παραδρομῆς Τό ἴδιο καί Τ Ω ΡΑ, πού οἱ καταχρήσεις, ἀσωτίες καί ἀπιστίες πολλῶν (καί ζητοῦμε ΣΥΓΓΝΩΜΗ γι αὐτό) σέ ἀνάλογο ἄρθρο μας πέρυσι (βλ. τεῦχος πολιτικῶν, καί μάλιστα τῶν Κυβερνήσεων μετά τή λεγομένη «μεταπολίτευση», ἀρ. 132, Ὀκτώβρ.- εκέμβρ. 2011, σ. 15) ν ἀναφέρουμε ὅτι τήν προηγούμενη ἔχουν ὁδηγήσει μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ φράση-εὐχή: στά ὅρια τῆς φτώχειας ἤ καί κάτω ἀπ «Ὁ Θεός σῴζοι τήν Ἑλλάδα» αὐτή, καί π ά λ ι θ ά τ ή σ ώ σ ε ι! εἶπε ὁ τότε Πρωθυπουργός Ἰωάννης Γιατί, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχει ἀκόμη, Μεταξᾶς. Καί τήν εἶπε κάνοντας τό ὄχι μόνο «μικρά ζύμη» (μαγιά, Γαλάτ. Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὅταν ὑπέγραψε 5, 9), ἀλλά «λαός πολύς...» (Πράξ. 18, πρῶτος τό 1ο Πολεμικό ιάγγελμα τοῦ 10), πιστός-ἑλληνορθόδοξος, «ὅστις «ΟΧΙ»! (Μαρτυρία ἱστορικοῦ ιον. οὐκ ἔκαμψε γόνυ τῇ Βάαλ» (Ρωμ. 11, Κοκκίνου). Μάλιστα αὐθόρμητα τήν 4...πού δέν ἐγονάτισε καί ὑπέκυψε εὐχή αὐτή ἐπανέλαβαν, κάνοντας ἐπίσης στήν πλεονεξία-εἰδωλολατρία, τήν καί τό Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὅλα τά Μέλη ἀπιστία-ἀθεΐα καί διαφθορά). τῆς Πολιτικῆς καί Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας Ἄλλωστε δέν ὑπάρχει μόνο τό παρόν, ἀλλά καί τό παρελθόν ὡς «ζῶν», τῆς Χώρας, ἤτοι ὁ Βασιλιάς Γεώργιος Β, οἱ Ὑπουργοί, ὁ Ἀρχιστράτηγος ζωντανό, ὡς Παράδοση Ἁγίων καί Μαρτύρων, πού εἶναι ζῶντες καί μεσιτεύον- Ἀλέξανδρος Παπάγος καί οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐνόπλων υνάμεων. τες: «ίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι» (Σοφ. (Καί ἐξηγοῦμε ἐδῶ ὅτι ὁ τύπος Σολομ. 5, 15). τοῦ ρήματος «σ ῴ ζ ο ι», μέ ὄμικρον Καί ἀκόμη, γιατί ὑπῆρξε καί ὑπάρχει καί πιστεύουμε ὅτι θά παρα- γιῶτα, εἶναι ἐγκλίσεως εὐκτικῆς καί σημαίνει: εἴθε νά σῴζει-σώσει ὁ Θεός μένει ὡς ΠΡΟΜΕΤΩΠΙ Α τοῦ τήν Ἑλλάδα). Ἑλληνικοῦ Συντάγματος (1822) Καί τήν ἔσωσε καί τή σώζει ὁ ίκαιος Θεός τήν Ἑλλάδα, παρά τίς σύντομακα!, τό ἀληθινό «πιστεύω» τοῦ μόνο σέ αὐτό, σέ παγκόσμια κλίμες ἤ καί μακροχρόνιες «Κατοχές»... Ἑλληνορθοδόξου Λαοῦ: «Ἐ ν Ὀ ν ό μ α τ ι τ ῆ ς Ἁγ ί α ς κ α ί Ἀ δ ι α ι ρ έ τ ο υ Τ ρ ι ά δ ο ς»!* * ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εἶναι κυριολεκτικά χαρακτηριστικό, ἀλλά καί καταπληκτικό τό ὅτι ἡ πρώτη-πρώτη παράγραφος τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἀρχίζει μέ τόν τίτλο «α. Πε ρ ί Θ ρ η σ κ ε ί α ς. Ἡ ἐπικρατοῦσα Θρησκεία εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀνέχεται ὅμως ἡ ιοίκησις τῆς Ἑλλάδος πᾶσαν ἄλλην θρησκείαν καί αἱ τελεταί καί ἱεροπραγίαι(-ξίες) ἑκάστης αὐτῶν ἐκτελοῦνται ἀκωλύτως»! Καί στήν ἀκριβῶς ἑπομένη παράγραφο «Περί τῶν... κατοίκων... β. Ὅ σ ο ι α ὐ τ ό χ θ ο ν ε ς κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος π ι σ τ ε ύ ο υ σ ιν ε ἰ ς Χ ρ ι σ τ ό ν ε ἰ σ ίν Ἕ λ λη ν ε ς...»! Καί εἶναι ἐπίσης καταπληκτικό ὅτι ὁ Ἀμερικανός καί «διακεκριμένος κοινωνιολόγος τῶν μεσογειακῶν ἠθῶν», ὁ W. Peristiany, γράφει τό ἴδιο, ὡς «κοινό τόπο»: «Ὁ Ἕλληνας εἶναι Ἕλληνας στό βαθμό πού εἶναι Ὀρθόδοξος»! (Βλ. Ρόμπερτ Χόλλαντ, «Ἡ Βρετανία καί ὁ Κυπριακός Ἀγώνας» ( ), μετάφραση, ἀπό τά Ἀγγλικά, Βίλλυ Φωτοπούλου, Ἐκδόσεις «Ποταμός», Ἀθήνα 2001, σ. 25 καί 586). 3

4 4 Καί τήν ἔθεσαν ἀκριβῶς αὐτήν τήν προμετωπίδα οἱ ὄντως Ἑλληνορθόδοξοι καί ἡρωικοί Πρόγονοί μας κατά τήν πρώτη (Α ) Ἐλεύθερη ΕΝΘΟΣΥ- ΝΕΛΕΥΣΗ τῆς Ἐπιδαύρου τό ιότι ἐπίστευαν ὅτι ἡ ύναμη τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἔσωσε τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν ὑπερτετρακοσιοστό τουρκικό ζυγό, γιατί Σύνθημά τους ἦταν: «Ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος»! Καί ἄς λένε τά ἀνιστόρητα καί ἀνθελληνικά «λογάκια» τους οἱ δῆθεν «ἐρευνητές», μέ προηγουμένους τούς μισέλληνες ξένους καί ἀκολουθοῦντας τούς παλαιοτέρους καί συγχρόνους... Ἐφιάλτες-προδότες καί πλαστογράφους τῆς Ἱστορίας «ἡμετέρους»..., «ἕλληνες»-ἀνθέλληνες. Ἐνῶ πάντοτε ὑπῆρξαν καί θά ὑπάρχουν, μάλιστα πλεονάζοντες, οἱ ἀληθινοί Ἕλληνες- ἱστορικοί, ἀληθινοί ἐπιστήμονες, ὅπως καί πολλοί Φιλέλληνες ξένοι. Β. Ἐξάλλου ἐπίκαιρα ὑπενθυμίζουμε ὅτι «σέ ὅλους τούς Ἀπελευθερωτικούς Ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους- Γένους (ἀπό τό 1821 καί ἔπειτα) ὑπερεῖχαν ἀ ρ ι θ μη τ ι κ ά κ α ί δ ι - ο ικητικ ά ο ἱ Πολύ τ ε κ ν ο ι» (Γονεῖς καί Παιδιά τους, ὅπως ἔχουμε ἀποδείξει σέ εἰδική ἱστορική ἔρευνά μας, δημοσιευμένη σ αὐτό τό Περιοδικό (τεῦχος ἀρ. 24/1984, σ. 14 κἑξ.). Μάλιστα γι αὐτούς ὡς στρατιῶτες ὁ Ἀρχιστράτηγος τό 1940 καί Πρωθυπουργός ἀπό τό Ἀλέξανδρος Παπάγος ἔχει εἰπεῖ τόν ἱστορικό λόγο: «Οἱ Πολύτεκνοι χαρίζουν στό Κράτος τούς πιό σκληραγωγημένους καί πειθαρχικούς στρατιῶτες»! (Ἔθν. ἀν., σ. 15. Βλ. καί Ἰωάν. Ν. Παπαϊωάννου, φιλολ.-ἱστορικοῦ, «Οἱ πολύπαιδες οἰκογένειες τῶν Ἑλλήνων στήν Τουρκοκρατία καί στό Εἰκοσιένα», ἀπό τό βιβλίο του «Ἱστορικές Γραμμές», τόμος, Λάρισα 1992, σ ). Ἐδῶ μνημονεύουμε ἁπλά τόν Ἥρωα καί Ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνο ΑΒΑΚΗ ( ), πού ὡς αἰχμάλωτος τῶν Ἰταλῶν πνίγηκε στό Ἀδριατικό Πέλαγος. Ἦταν ὁ 1ος ἀπό 12 ἀδέλφια, τέκνα τοῦ ικαίου αβάκη, ασκάλου, Λάκωνα-Σπαρτιάτη! Γ. Ἀλλ ὅπως ἡ 25η Μαρτίου εἶναι Ἑλληνορθόδοξη ιπλή Ἑορτή, ἔτσι καί ἡ 28η Ὀκτωβρίου. Γιατί μέ ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( ) ἡ πατροπαράδοτη Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης ἔχει μετατεθῆ ἀπό τήν 1η Ὀκτωβρίου στήν 28η Ὀκτωβρίου. Καί αὐτό ἔγινε, ὥστε ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους νά τιμᾶται καί ὡς ἰδιαίτερη Προστάτιδα καί Σκέπη τῶν δίκαια μαχομένων ἑλληνορθοδόξων στρατιωτῶν μας, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους Τήν ἔβλεπαν αἰσθητά προπορευομένη σέ «φωτεινή Νεφέλη» ὡς Σκέπη τους! Καί Τήν ἔβλεπαν ἀκόμη καί οἱ Ἰταλοί, ὅπως ὁμολογοῦσαν ὡς αἰχμάλωτοι τῶν στρατιωτῶν μας! Οἱ σχετικές μαρτυρίες εἶναι πολλές καί αὐθεντικές, ὅπως τοῦ συγχρόνου τότε (τό ) λογοτέχνη καί Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀγγέλου Τερζάκη ( ) στό βιβλίο του «Ἑλληνική Ἐποποιία », ἔκδ. 2η Γ.Ε.Σ., Ἀθήνα 1990, σ. 85. Ἐνδεικτικά μνημονεύουμε ἐδῶ τή μαρτυρία τοῦ κορυφαίου δημοσιογράφου, λογοτέχνη, ἱστορικοῦ καί Ἀκαδημαϊκοῦ Σπύρου Μελᾶ ( ), ὁ ὁποῖος γράφει γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὡς ἰδιαίτερη Προστάτιδα καί Σκέπη τῶν στρατιωτῶν μας στό Μέτωπο τοῦ , στό ὁποῖο ἔλαβε μέρος καί ὁ ἴδιος: «Ὁ φαντάρος πιστεύει στήν Παναγία. Εἶναι ἡ μόνη Γυναικεία Μορφή, πού κυκλοφορεῖ σέ χιλιάδες Εἰκονίτσες στό Μέτωπο. Εἶναι μικρογραφίες τῆς Μεγαλόχαρης τῆς Τήνου, διαβασμένες στήν Ἐκκλησία, κρεμασμένες στό λαιμό τῶν παλληκαριῶν. Σ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές φέρουν

5 1η Ὀκτωβρίου 1969: ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἁπλή μνεία-ὑπόμνηση κάνουμε ἐδῶ, γιά νά μήν ξεχνᾶμε, τόσο ἡ ἴδια ἡ Συλλογική Προσπάθεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ὅσο καί οἱ ἡρωικοί Πολύτεκνοι, ἀλλά καί οἱ ἁπανταχοῦ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων. Καί αὐτή ἡ ἁπλή μνεία... γίνεται, γιατί ἀρκετές φορές σ αὐτό τό Περιοδικό, μάλιστα ἀνά 10ετίες (10ΧΡΟΝΑ κλπ.), ἔχουμε ἀναφερθῆ στήν ἐπέτειο αὐτή μέ κάποιες λεπτομέρειες. Ὡστόσο ἀναφέρουμε καί πάλι, χάρη τῶν νεοτέρων Ἀναγνωστῶν μας, τῶν Φίλων Πολυτέκνων καί τῶν Φίλων τῶν Πολυτέκνων, ὅτι τό ἀφετηριακό γεγονός, πρίν ἀπό ἤδη χρόνια, ἦταν ἡ ὁμαδική Βάπτιση τεσσάρων (4) ἀδελφῶν- ἀγοριῶν στήν Ἱ. Μονή Πετράκη τῶν Ἀθηνῶν, τό βράδι τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 1969, ἡμέρα Τετάρτη. Κατά τή Βάπτιση συμπτωματικά (;) παρέστησαν καί δύο πρόσωπα, πού ἐντυπωσιάσθηκαν καί ἠθέλησαν νά μάθουν κάποια στοιχεῖα γιά τήν Οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἦ- ταν Ὑπερπολύτεκνη, μέ 5 προηγούμενα παιδιά καί κυοφορούμενο τό 10ο, ἐνῶ ἔφθασε τά 15! Εἶχε πρόσφατα ἔλθει στήν Ἀθήνα ἀπό τήν Ἐπαρχία γιά σοβαρούς λόγους καί φυσικό ἦταν νά εἶναι ἐμπερίστατη, ὅπως ἄστεγη κλπ. Ὁ ἥρωας πατέρας ἦταν ὑποαπασχολούμενος, μέ ἐλάχιστη ἀμοιβή καί χωρίς ἀσφάλεια (ΙΚΑ). ΤΟΤΕ δέν ὑπῆρχε οὔτε ἰδέα τῶν λεγομένων καί πάντοτε σταγονομετρικῶν «Πολυτεκνικῶν Ἐπιδομάτων»... Ἔτσι, οἱ δύο παριστάμενοι κατά τή Βάπτιση, ὅταν ἔμαθαν γιά τά προβλήματα τῆς Οἰκογενείας, μολονότι «ἄποροι» καί αὐτοί, αὐθόρμητα ἐνεργοποιήθηκαν γιά νά μήν εἰποῦμε ὅτι ἐθεώρησαν χρέος τους καί ἔκαμαν ἕναν ἄτυπο ἔρανο μεταξύ φίλων τους γιά τήν ἀντιμετώπιση βασικῶν ἀναγκῶν τῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας. Αὐθόρμητα καί ἄτυπα ἐπίσης συγκρότησαν τήν ἀρχική «Ὁμάδα Φιλοπολυτέκνων», πού τελικά κατέληξε στήν ἐπίσημη καί νόμιμη ἵδρυση τοῦ Συλλόγου πλέον «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων», χωρίς νά εἶχαν κἄν φαντασθῆ ὅτι θά μποροῦσε νά γίνει... «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ». Αὐτό ἔγινε κυρίως μέ τήν ἔκδοση καί κυκλοφορία τοῦ Περιοδικοῦ της τό εκέμβριο τοῦ Γιατί χάρη στίς πολλές καί ὡραῖες οἰκογενειακές φωτογραφίες τῶν Ἡρώων Ὑπερπολυτέκνων, ὅπως καί στή συμβολή τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά τό ὀξύ καί ὀξυνόμενο ἀπό τότε η- τό χέρι στό στῆθος καί ἐγγίζουν αὐτό τό Φυλαχτό, μέ ἐνδόμυχη παράκληση νά κάμει τό Θαῦμα Της. Καί εἶναι τόσο Καλή, πού δέν τό παραλείπει ποτέ»! (Σπ. Μελᾶ, «Ἡ δόξα τοῦ '40 στά βουνά καί τά πέλαγα», ἐκδ. Μπίρη, κεφ. «Τό μυστικό τῆς ὑπεροχῆς», Ἀθήνα 1947, σ Τίς ἱ. Εἰκονίτσες αὐτές εἶχε ἀποστείλει γιά ὅλους τούς στρατιῶτες ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ὁ ἀπό Τραπεζοῦντος, θερμός πατριώτης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἱδρύσει στήν Ἀρχιεπισκοπή καί εἰδική «Πρόνοια Στρατευομένων»!). Ἐδῶ, μεταξύ καί ἄλλων, παραπέμπουμε στό εἰκονιζόμενο σύντομο, εὐκολόβρετο καί εὐκολοδιάβαστο βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (σ. 160, σχήματος 12Χ16 ἑκ.). Μάλιστα ὁ ἴδιος, ὡς λαϊκός, ὑπηρέτησε ὡς εὔζωνας καί λοχίας «εἰς τήν πρώτην γραμμήν τοῦ πυρός» (σ. 5), ὁπότε γράφει καί προσωπικές του ἐμπειρίες καί γιά πολλά θαύματα τῆς Παναγίας! ιατίθεται ἀπό τόν «Ὀρθόδοξο Τύπο», ὁδ. Κάνιγγος Ἀθήνα, τηλ Τό συνιστοῦμε θερμά. 5

6 ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ. (Ἡ φράση «Μη τ έ ρ α Ἐκκλησία» ἐδῶ ἀντιδιαστέλλεται πρός τή φράση «Μη τ ρ υ ι ά τ ῶ ν Πολυ τ έ κ ν ω ν Ἑλληνική Πολιτεία», πού μετά τή Μεταπολίτευση, καί μάλιστα μέ τά τελευταῖα ἀντιπολυτεκνικά «ΜΝΗΜΟ- ΝΙΑ», ἐπολέμησε καί πολεμεῖ τή ρίζα καί τροφό τοῦ Ἔθνους, τήν Οἰκογένεια γενικά καί εἰδικά τήν Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια). Ἀναφερθήκαμε στό προηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 134/2012, σ. 1 καί 24, μάλιστα καί φωτογραφικά) στήν ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου κ. ΙΕΡΩΝΥ- ΜΟΥ, νά συμπαρασταθῆ σέ 260 ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν διά μέσου τῆς εἰδικῆς ὀργανώσεως «Ἀποστολή». Ἐ- γράφαμε ὅμως, καταλήγοντας, ὅτι θά ἐπανέλθουμε στό ἑπόμενο τεῦχος (τό παρόν) γιά πληρέστερη ἀνάπτυξη τοῦ μεγάλου τούτου θέματος, ἐπειδή στό προηγούμενο τεῦχος δέν ὑπῆρχε ὁ ἀπαιτούμενος ἄνετος χῶρος, λόγῳ ΑΦΙ- ΕΡΩΜΑΤΟΣ («Φιλοπολυτεκνικά Μνημόσυνα») σέ τέσσερεις (4) μακαριστούς ἤδη Φίλους-Συνεργάτες τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τούς παλαιοτέρους καί πλέον σημαντικούς. Ἐπανερχόμενοι λοιπόν ἀναφέρουμε καί τονίζουμε τό ἱστορικό γεγονός, ὅτι ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία ἀπό τούς ἀ- ποστολικούς χρόνους ὑπῆρξε καί παραμένει βοηθός καί τροφός τῶν πτωχῶν γενικά καί ὡς Ἑλληνορθό- 6 μογραφικό Πρόβλημα, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐβράβευσε ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. στήν πρώτη 10ετία δράσεώς της ( ), ἐνῶ ἡ Ἀκαδημία συνήθως βραβεύει ἀξιόλογα Σωματεῖα μετά 25ετία. ΩΣΤΟΣΟ δέν ἦσαν καί δέν εἶναι οἱ πολλές καί ἀκάλυπτες ἀνάγκες πολλῶν Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν γιά τή συνέχιση καί ἐξάπλωση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἤδη ἐπί 43 ἔτη, μέ πολλές βέβαια δυσκολίες. Αὐτό πού ἐβάρυνε περισσότερο καί κινητοποιεῖ τήν ταπεινή Π.Ε.ΦΙ.Π. στήν ὕπαρξή της καί τή δράση της, μάλιστα ἐξαρχῆς καί πάντοτε ΩΡΕΑΝ (τό Περιοδικό καί κάθε παρεχομένη βοήθεια) ἦταν καί εἶναι τό θαυμαστό ΓΕΓΟΝΟΣ ὅτι οἱ Ὑπερπολύτεκνοι καί οἱ Πολύτεκνοι γενικά ΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, οὔτε ΣΤΕΙΡΩΣΗ καί ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ἁμαρτωλή, ἀλλ οὔτε καταλήγουν σέ ΙΑΖΥΓΙΑ! Αὐτές οἱ διαπιστώσεις ἔκαμαν καί κάνουν τήν ταπεινή Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπρόβλεπτα μελετητή καί ἐρευνητή τῶν ἀνωτέρω οἰκογενειακῶν πληγῶν καί «θανασίμων ἁμαρτημάτων» κατά τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἔτσι, ταυτόχρονα καί ἀχώριστα ἀπό τό πρακτικό-φιλανθρωπικό της ἔργο, ἔχει θέσει καί συχνά προτάσσει τήν Ἑλληνορθόδοξη καί ὑπεύθυνη ΕΝΗ- ΜΕΡΩΣΗ γιά τό μόνο ἀληθινό καί σωτήριο ΟΡΘΟ ΟΞΟ ΓΑΜΟ, μέ πρῶτο καί κύριο σκοπό τήν πρωτευλογία καί πρωτεντολή τῆς τεκνογονίας (Γενεσ. 1, 28). Καί ἡ ἐνημέρωση αὐτή γίνεται καί τονίζεται τόσο κατά τίς προσωπικές-προφορικές ἐπικοινωνίες μέ τίς Οἰκογένειες, ὅσο καί μέ εἰδικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ γιά τά θέματα αὐτά. (Ὑπάρχουν καί διατίθενται ΩΡΕΑΝ ἀντίτυπα τῶν ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ). Ἀρκούμαστε ὅμως ἐδῶ στά προηγούμενα, πού ἀναφέραμε μέ ἀφορμή τήν 1η Ὀκτωβρίου, ὡς ΕΠΕΤΕΙΟ τῶν «Γενεθλίων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.». Καί, σύν Θεῷ, Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ ΟΥ Μ Ε, παρά τίς πολλές δυσκολίες τῆς τελευταίας οἰκονομικῆς καί πολύπλευρης «κρίσεως», ἀναλογιζόμενοι τήν ἀληθινή Κρίση, μάλιστα τή Μέλλουσα καί Αἰώνια, τοῦ Θεανθρώπου καί Μόνου Φιλανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

7 δοξη πλέον καί τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν, ὅπου καί ὅταν εὑρίσκονταν καί εὑρίσκονται σέ ἀνάγκη. Καί ἀκριβῶς, εἶναι πολύ σημαντικό καί διδακτικό τό ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι (Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων, ὁ κορυφαῖος Πέτρος καί ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος), «οἱ δοκοῦντες (= θεωρούμενοι καί ὄντες) στῦλοι εἶναι» (Γαλάτ. 2, 9), ὅταν ἐνέκριναν τήν ἀποστολή τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Βαρνάβα νά κηρύττουν τό Εὐαγγέλιο στούς ἐθνικούς-εἰδωλολάτρες, ὅρισαν ὡς ἐντολή ἀκριβῶς τ ή φ ι λ ο π τ ω χ ί α : «μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὅ καί ἐσπούδασα αὐτό τοῦτο ποιῆσαι», γράφει ὁ Ἅγιος Παῦλος (ἔνθ. ἀνωτ., στίχ. 10). Εἶναι ἡ καθιέρωση τῆς «λογίας» (= συλλογῆς..., ἀπό τό ρ. λέγω, πού σημαίνει καί συλλέγω), χρημάτων καί πραγμάτων γιά τούς πτωχούς τότε τῶν Ἰεροσολύμων, ἀλλά καί γενικότερα. Ἐξάλλου πρώτη καί σχεδόν μόνη ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία ἵδρυσε καί συντήρησε Νοσοκομεῖα, Γηροκομεῖα, Λεπροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα καί ἄλλα Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα, μέ πρότυπο τήν περίφημη «Βασιλειάδα» τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Βασιλείου (2ου ἀπό 10 ἀδέλφια), ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στήν Ἀντιόχεια καί στήν Κωνσταντινούπολη ὀργάνωσε ἐκκλησιαστικά συσσίτια γιά χιλιάδες πτωχούς, ὅπως καί ἄλλοι Ἅγιοι Πατέρες σέ ἄλλες πόλεις. Καί αὐτά αἰῶνες πρίν ἀπό τήν Πολιτεία γενικά. Ἀλλ ἄς ἔλθουμε στή σύγχρονη ἑλληνική πραγματικότητα, πού κλείνουν Νοσοκομεῖα ἤ ὑπολειτουργοῦν καί ἡ «Κοινωνική Πρόνοια» εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτη ἤ «λόγια παχιά»... Πέρα λοιπόν ἀπό τά προσφερόμενα ἀπό τήν Ἐκκλησία βοηθήματα πρός πτωχούς, ἀσθενεῖς καί γενικά ἐνδεεῖς, μάλιστα σέ καθημερινή βάση, ἡ καθιέρωση Συσσιτίων σέ πολλές Ἐνορίες καθ ὅλη τή Χώρα εἶναι, ὄχι μόνο ἀξιόλογο, ἀλλά ἐκπληκτικό ΓΕ- ΓΟΝΟΣ. Ἐδῶ καθημερινά σιτίζονται (διακόσιες πενῆντα χιλιάδες) ἄπορα ἄτομα, ἐνῶ τά ἐλάχιστα ὑπάρχοντα δημοτικά συσσίτια, περισσότερο γιά ἀλλοδαπούς-μετανάστες, εἶναι ἐλάχιστα.* Ἐξάλλου ἀνέκαθεν πολλοί πιστοί- Ἑλληνορθόδοξοι ἀφήνουν στίς Ἐνορίες τους καί ὄχι στούς ήμους τσάντες ἤ καί σάκκους μέ τρόφιμα καί εἴδη ρουχισμοῦ καί ἄλλα, τά ὁποῖα διανέμονται ΩΡΕΑΝ στούς ἔχοντας ἀνάγκη καί ζητοῦντας βοήθεια. Θά ἐλέγαμε ὅτι γενικά ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό διαρκές «Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καί ωρεῶν» (ἀντί ανείων), μάλιστα σέ περιόδους οἰκονομικῶν κρίσεων, ὅπως ἡ τελευταία καί χειρότερη προηγουμένων. Ἀλλ ἡ συγκεκριμένη πρωτοβουλία τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ἔχει καί τή διάσταση τοῦ παραδειγματισμοῦ καί τῆς μιμήσεως. Καί ἄλλοι Σεβασμ. Μητροπολίτες μιμοῦνται τόν Ἀρχιεπίσκοπο, καθώς καί πολλοί Ἐφημέριοι-Ἱερεῖς, ἀλλά καί φιλόπτωχοι-φιλοπολύτεκνοι πιστοί ὡς πρόσωπα ἤ καί ὁμάδες. Εἰδικά ὅμως γιά τούς Ὑπερπολυτέκνους-Πολυτέκνους τό Περιοδικό μας ἔχει προκαλέσει καί καλλιεργήσει ἕνα εὐρύ πνεῦμα φιλοπολυτεκνίας στό στενό καί εὐρύτερο περιβάλλον τῶν χιλιάδων Ἀναγνωστῶν του. Αὐτοί, * Καί ἄς σκεφθοῦν οἱ ἀνεύθυνοι ἐκκλησιομάχοι πόσο μεγαλύτερο Φιλανθρωπικό Ἔργο θά ἐπιτελοῦσε ἡ Ἐκκλησία, ἄν ἡ ἴδια δέν εἶχε δωρήσει στό Κράτος μέγιστο μέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας Της, ἐνῶ μέγα μέρος της ἔχει δημευθῆ καί δεσμευθῆ ἀπό τό... Κράτος. Ἀλλ ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπος, τό 94% (ἐνενῆντα τέσσερα τοῖς ἑκατό) τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἔχει πάρει καί κατέχει τό Κράτος καί μόνο τό 6% (ἕξι τοῖς ἑκατό) ἔχει ἀπομείνει στήν Ἐκκλησία, τό ὁποῖο καί καραδοκεῖ τό Κράτος νά τό καταλάβει καί αὐτό! Ἀντίθετα, στή Ρωσία, πού ὁ Κομμουνισμός εἶχε δημεύσει τήν ἐκκλησιαστική περιουσία, ΣΗΜΕΡΑ τό κράτος τήν ἐπιστρέφει, ἐνῶ βοηθεῖ στό κτίσιμο ὅσων Ἱ. Ναῶν καί Μονῶν ἐγκρέμισε ὁ Κομμουνισμός, περί τίς Ναί, «ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα»... 7

8 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Προηγεῖται ὡς ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ! Πρόκειται περί σοβαρά ἀσθενοῦντος καί ἤδη χειρουργηθέντος ΥΠΕΡ- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ἐκπαιδευτικοῦ, μέ 10 παιδιά (γεννημ ). Φοιτήτρια στό Μαθηµατικό Τµ µα το Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, πού ε ναι κόρη Πολυτέκνων ( πό 4 δ.) καί συµφοιτήτρια µέ δύο παιδιά- δέλφια το νωτέρω σθενο ντος, µ ς στειλε στίς 10 Νοεµβρίου 2012 να συγκινητικό γράµ- µα γιά τήν περίπτωση α τή, πού προτιµ µε ν ναφέρουµε µόνο µέ τά ρχικά τ ν νοµάτων τ ς πιστολογράφου (.Π.) καί το σθενο ντος (.Γ.). λόγος ε ναι τι «κόµη δέν γνωρίζουν λα τά παιδιά, µάλιστα τά µικρότερα, τή σοβαρότητα καί κρισιµότητα τ ς γείας το πατέρα τους», πως γράφει.π. να ατρικό τσέκ π (chek up) δειξε γκο στό πάγκρεας το.γ. καί ο γιατροί πέδειξαν µεση γχείρηση. πευθύνθηκε σέ ηµόσιο Νοσοκοµε ο, που το ε παν τι θέση στήν ντατική Μονάδα, πού χρειάζεται, θά πάρχει τό... εκέµβριο (!), ν πρεπε νά χειρουργηθ µεσα. τσι κατέφυγε σέ διωτική Κλινική, που καί χειρουργήθηκε στίς 9 Νοεµβρίου Κλινική (γιά γχείρηση, ντατική κλπ.) τόν χρέωσε µέ πρός τό παρόν. περπολύτεκνη α τή Ο κογένεια, θρησκευοµένη καί ξιοπρεπής, µέ ργαζόµενο µόνο τόν σθενο ντα τώρα πατέρα- κπαιδευτικό, δέν ταν γνωστή στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Ποτέ δέν πευθύνθηκε σ α τή, ο τε Συνδικαλιστικός Σύλλογος Πολυτέκνων ο τε κάποιος Φίλος τ ν Πολυτέκνων, πως τώρα.π., µ ς τή συνέστησαν. Καί µ ς τή συνέστησε.π. µέ δική της πρωτοβουλία, πειδή Ο κογένεια δέν ε χε διαθέσιµο τό νωτέρω ποσό, ν ἴσως χρειασθ καί κάποιο λλο ποσό κόµη... Μάλιστα γι α τό φοιτήτρια.π., λλά καί µητέρα της Μαρία Π.-Τ., κπαιδευτικός (θεολόγοςκαθηγήτρια), καµαν ναν ρανο µεταξύ φίλων καί γνωστ ν τους, χωρίς µως νά συγκεντρώσουν τό παιτηθέν ποσό, λλά µέρος του. Τά α θεντικά στοιχε α τ ς Ο κογενείας (ο κογ. κατάσταση ήµου, διεύθυνση καί τηλέφωνα) ε ναι δη στή διάθεση τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π., πως καί τ ς πιστολογράφου ΕΠΙΚΟΙ ΝΩ 8 ὡς πρόσωπα ἤ ὁμάδες, ἀνακαλύπτουν Πολύτεκνες Οἰκογένειες στή γειτονιά τους σέ πόλη ἤ χωριό καί τό κατά δύναμη τίς βοηθοῦν, μάλιστα συχνά ὡς ἀνώνυμοι. Γιατί, ἐνῶ ἔχουν παρακινηθῆ ἀπό τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. διά μέσου τοῦ Περιοδικοῦ της, πάρα πολλοί ἀπ αὐτούς εἶναι ἄγνωστοι στήν ἴδια τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Κάποτε κάποιοι γίνονται γνωστοί καί ὁμολογοῦν ὅτι ἐπί χρόνια ἐνωρίτερα ὑπῆρξαν φιλοπολύτεκνοι χάρη στό Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Καί ἀκριβῶς, τολμᾶμε νά εἰποῦμε ὅτι αὐτοί ἴσως εἶναι καί περισσότεροι ἀπό τούς γνωστούς καί ἐπωνύμους στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., πού καί αὐτοί εἶναι πολλές χιλιάδες, μάλιστα ἐπί δεκαετίες. Τό ἴδιο γίνεται καί μέ πολλούς ἑκούσια ἀτέκνους, ἀλλά καί διαπράξαντας ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ! Χάρη στήν ἐνημέρωσή τους ἀπό τό Περιοδικό, ἔγιναν φιλότεκνοι καί Πολύτεκνοι, ἀφοῦ φυσικά ἐσταμάτησαν τήν ἀποφυγή τῆς εὐλογημένης τεκνογονίας, τήν ἁμαρτωλή Ἀντισύλληψη καί τίς φονικές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, τή δυστυχέστερη δυστυχία γιά συζύγους ἤ «ἐλεύθερα συζῶντας», ὅπως λέμε καί γράφουμε. Καί πολλοί ἐπίσης, συζῶντες..., χωρίς τέλεση Ὀρθοδόξου Γάμου, ἐτέλεσαν Μυστήριο Γάμου κι ἐβάπτισαν τά ἀβάπτιστα παιδιά τους, ὅταν ἐνημερώθηκαν ἀπό τό Περιοδικό μας. «Ἔπεσε», μᾶς λέγουν, «τυχαῖα στά χέρια μας ἤ τό πήραμε ἀπό Παγκάρι Ἐκκλησίας, ὅταν μπήκαμε στιγμιαῖα, κάνοντας ἕνα Σταυρό κι ἀνάβοντας ἕνα κεράκι...». Καί αὐτά, μολονότι δέν ἐκκλησιάζονταν καί δέν εἶχαν στενή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, πού ὡς Μητέρα ἀγαπᾶ καί δέχεται τούς πάντας, ὅταν κάποτε κατά μυστηριώδεις τρόπους καταφεύγουν σ Αὐτή. Γιατί, εὐτυχῶς μυριάκις, ὑπάρχει Μ Ε ΤΑ- ΝΟΙ Α, πού εἶναι τό μέγα προνόμιο τοῦ ώρου τῆς Ἐλευθερίας, ὅταν δέν μένει στό δράμα τῆς ἀπιστίας καί τοῦ μηδενισμοῦ.

9 Ι ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.Π. καί τ ς µητέρας της. Μάλιστα πατέρας τ ς τελευταίας «βρέθηκε» γνωστός στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. (Ε ναι ε σεβής καί παλιός ναγνώστης το Περιοδικο µας). Π.Ε.ΦΙ.Π. λοιπόν κάνει θερµή κκληση στούς δυναµένους Φίλους τ ν Πολυτέκνων (διά µέσου α τ ς καί µέ ναφορά: γιά τήν Ο κογ..γ., Θεσ/κη) νά συντρέξουν καί νά βοηθήσουν ο κονοµικά τήν περπολύτεκνη α τή Ο κογένεια, ποία ντικειµενικά χει µεση νάγκη, ν δέν πιθυµε δηµοσιότητα, γιά τούς ναφερθέντες λόγους. Καί κάποιες λλες Πολύτεκνες Ο κογένειες, ξιες θαυµασµο, λλά καί βοηθείας. Πρίν παρουσιάσουµε νδεικτικά ς συνήθως, γιατί πάρχουν... πολλές κάποιες Πολύτεκνες Ο κογένειες, ναφέρουµε τι πολλές λλες προτιµο ν τήν προσωπική, τήν τηλεφωνική, λλά καί τήν λληλογραφική πικοινωνία, κατά τήν ποία ρητά ζητο ν νά µή δηµοσιευθ τό γράµµα τους καί πάντως νά µή δηµοσιευθ ζητουµένη πό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ο κογενειακή φωτογραφία τους. Καί τό ζητο ν α τό, πειδή δέν τό θέλουν συνήθως τά µεγαλύτερα παιδιά ( φηβοι σπουδαστές-φοιτητές, λλά καί κάποιοι συγγενε ς...). Κυριολεκτικά πάσχουµε-κουραζόµαστε νά ζητο µε γράµµατά τους καί σοβαρές ο κογενειακές φωτογραφίες τους, ς ναγκα α στοιχε α το ρχείου τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π. λλ µως µπορε τε νά φαντασθ τε τό Περιοδικό µας χωρίς τίς ρα ες καί ρωικές ο κογενειακές φωτογραφίες, µολονότι κυκλοφορε ται καί διανέµεται ΩΡΕΑΝ; Πολλοί λίγοι λάχιστοι θά τό παιρναν καί θά τό µελετο σαν. ς γνωρίζουν πάντως τι Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν δηµοσιεύει ο κογενειακές φωτογραφίες Πολυτέκνων διαφηµίζοντάς τες... λλά τίς παρουσιάζει ς «ε κόνες Θεο», ς τό µεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ, Θεο θε ο Θα µα, πως ε ναι κάθε λληνορθόδοξη περπολύτεκνη-πολύτεκνη Ο κογένεια, γιατί δέχεται µέ χαρά καί ε γνωµοσύνη ΟΣΑ ΠΑΙ ΙΑ τ ς δώσει ηµιουργός Θεός-Πατέρας, ς «θησαυρός τ ν γαθ ν καί Ζω ς χορηγός»! Ο κογ. Νικολάου καί Βαΐας Λοΐζου, 5 παιδιά, γεννηµ , Ν. Καρδίτσας. νεργοι καί ο δύο (2) γονε ς δ καί 1 χρόνο, γιατί τούς... πέλυσαν. Μάλιστα να πό τά µικρά παιδιά τους ε ναι σοβαρά ρρωστο, παραπληγικό, πό σπάσιµο γγείου. Τρέχουν συνέχεια στούς γιατρούς! Μόλις πρόσφατα πατέρας βρ κε κάποια δουλειά, µως µέ πολύ χαµηλό µισθό, πού δέν παρκε. έν χουν δικό τους σπίτι καί πληρώνουν 200 νοίκιο. «Μέ µεγάλη δυσκολία τά βγάζουµε πέρα. έν χουµε ο τε τό νοίκιο νά πληρώσουµε», γράφει ρωίδα µητέρα. Μ ς τούς σύστησε τοπικός Σύλλογος Πολυτέκνων (ε γε του!), πο ος καί προσπαθε νά τούς βοηθήσει πως καί σο µπορε. «Περιµένουµε τή δική σας συµµετοχή καί γάπη, γιά νά µπορέσουµε νά νταπεξέλθουµε στίς δύσκολες µέρες πού περν µε», καταλήγει στό γράµµα της πρός τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. σεµνή καί πονεµένη µητέρα. Νά γιατί λέµε καί γράφουµε νά προσφέρουµε ΟΛΟΙ µας κάτι καί πό τό στέρηµά µας, γιά τούς χοντας περισσότερες νάγκες πό µ ς. 9

10 10 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Ο κογ. Χρίστου καί Βασιλικ ς Καραµπούλη, µέ 5 παιδιά, γεννηµ , Ν. ττικ ς. Καί ο δύο γονε ς ε ναι τέκνα Πολυτέκνων, πό 4 παιδιά- δέλφια, χωρίς δικό τους σπίτι, γιά τό πο ο πληρώνουν 500 τό µήνα. ργαζόταν πατέρας καί µητέρα περιστασιακά, ν τώρα, δυστυχ ς καί ο δύο ε ναι νεργοι. τσι νοίκιο, φ ς, νερό, κοινόχρηστα, σχολικά καί διατροφή κλπ. µένουν κάλυπτα... πάρχει λοιπόν µεγάλη νάγκη βοηθείας, τήν ποία, πρέπει νά καλύψουν καί ο δυνάµενοι Φίλοι τ ν Πολυτέκνων. Ο κογ. Θωµ καί ντωνίας µ, 8 παιδιά, γενηµ (τό 8ο τοι- µογέννητο στόν 9ο µήνα), Ν. Κιλκίς. πατέρας ργαζόταν ς γρότης καί Ο κογένεια ζο σε µέ λιτότητα, λλά καί α τάρκεια. σθένησε µως πό τή µέση του καί καµε δύο χειρουργικές πεµβάσεις, στε, πρός τό παρόν τουλάχιστο, νά µήν µπορε νά ργάζεται. «χουµε νάγκη τή βοήθειά σας, ποια κι ν ε ναι α τή», γράφει σεµνή µητέρα. Τά παιδιά, λα µικρά καί χαριτωµένα, περιµένουν τή βοήθειά µας-σας. Καί τήν ξίζουν. Ο κογ. Χρίστου ηµητράκη, 6 παιδιά, γεννηµ , Ν. ωδεκανήσου. δ, µέ τό χέρι στήν καρδιά, ναφέρουµε τι τήν πιµέλεια τ ν παιδι ν χει πατέρας, γιατί... πρώην σύζυγος καί «µητέρα» γκατέλειψε σύζυγο καί παιδιά καί φυγε µέ κάποιον λλον, πού βρ κε στό facebook (= φέισµπουκ)! λάχιστες ε ναι ο παρόµοιες περιπτώσεις «µητέρων», συγκριτικά µέ τίς περισσότερες δυστυχ ς «πατέρων», καί µεταξύ τ ν Πολυτέκνων. Ε ναι... «φρο τα» τ ς διεφθαρµένης τηλεοράσεως, το ιαδικτύου (Internet) καί τ ν ντιοικογενειακ ν γενικά ΜΜΕ (µίντια). Τόσο πατέρας καί γιαγιά, φηµέριος τ ς νορίας, σο καί τά µεγαλύτερα παιδιά- δέλφια πρέπει νά βοηθήσουν τά µικρότερα παιδιά νά ξεπεράσουν τούς ψυχικούς τραυµατισµούς πό τό... «πρόβληµα», πού πρέπει νά τούς γίνει δίδαγµα προσοχ ς καί προσευχ ς καί στενο συνδέσµου µέ τή Μητέρα κκλησία, τόσο γιά τό παρόν, σο καί γιά τό µέλλον τους. πατέρας πρός τό παρόν ε ναι νεργος, πότε πάρχει νάγκη στήν Ο κογένεια, πού δέν χει καί δικό της σπίτι, πότε πρέπει νά πληρώνει νοίκιο καί τά πόλοιπα. Καί γιά σ ς, Φίλοι µας, «χει Θεός», καί στηριχθ τε σ Α τόν. «Πάντα δυνατά τ πιστεύοντι» (Μάρκ. 9, 23). Θά κάνουµε καί γιά σ ς,τι µπορο µε. ΕΠΙΚΟΙ ΝΩ

11 Ι ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ο κογ. Πολυβίου καί Γεωργίας Βουδούρη, µέ 4 παιδιά, πρός τό παρόν, γεννηµένα , Ν. ττικ ς. δ Ο κογένεια δέν παρουσιάζεται ς χουσα νάγκη, πού λλωστε δέν λείπει πό καµµιά Πολύτεκνη Ο κογένεια. Παρουσιάζεται, γιατί πάρχει Θα µα µ λλον Θαύµατα, όρατα καί ρατά, πως µολογε λλοτε σχετη µέ τήν κκλησία µητέρα, πού ξω π Α τή ταν πί χρόνια τεκνη καί µέ ποκλεισµό τ ς τεκνοποιήσεως πό τούς γιατρούς! Καί κριβ ς, ταν γνώρισε να χαρισµατικό Πνευµατικό καί ρχισε νά ζε συνειδητή κκλησιαστική ζωή, ς ληθινή Ο κογένεια πλέον µέ τό σύζυγό της, γιναν «κατ ο κον κκλησία» (Ρωµ. 16, 5). «τσι», πως γράφει, «πό τήν τεκνία περάσαµε στήν πολυτεκνία καί πό τήν διαφορία στόν γώνα γιά τή σωτηρία»! Τό γράµµα της, 2σέλιδο καί γλαφυρό, δυστυχ ς, δέν διαθέτουµε χ ρο γιά δηµοσίευσή του λοκλήρου. Γι α τό καί προτιµήσαµε τήν περίληψή του. Θλιβόταν γιά τήν τεκνία, λλά καί πολύ τ ς κόστιζε «νειδισµός τ ν γύρω» γι α τήν. Καί τότε, σχετη κόµη µέ τήν κκλησία, πως συνεχίζει, «καλός Θεός στειλε κάποιον νθρωπο, πού µο µίλησε γιά τό Γυναικε ο Μοναστήρι το γίου ωάννη Προδρόµου το Μακρυνο» ( ξω καί δυτικά τ ν Μεγάρων, στό λεποχώρι) «καί γιά τόν δρυτή του Γέροντα αµασκηνό. Γέροντας, µο ε πε, σταυρώνει µέ λαδάκι το γίου σες γυνα κες ε ναι τεκνες καί γιος δίνει σ α τές πάντοτε παιδί»!..., α τό ταν. Π γαν στό Μοναστήρι καί µίλησαν στό Γέροντα. Γέροντας τή σταύρωσε µέ λαδάκι πό τήν κανδήλα το γίου καί ε πε, «µέ πολλή σιγουριά», πως γράφει: «Θά δώσει Θεός, παιδί µου»! Καί συνεχίζει: «Τά δ ρα το Θεο πλέον ρχονταν βροχή»! µεινε γκυος στήν πρώτη τους κόρη, πού τ ς δωσαν τό νοµα το γίου, ωάννα, καί κολούθησαν τά λλα τρία τους παιδιά, πού στό τελευτα ο γόρι δωσαν τό νοµα το Γέροντα, αµασκηνός. Καί τά 4 παιδιά µέ καισαρικές, λλ γιέστατα, πως καί -δια. Τόσο γιά τίς Μοναχές, πού φθάνουν περίπου τίς 70, σο καί κυρίως γιά τό Γέροντα, γράφει µέ θαυ- µασµό: «Συνάντησα νθρώπους ληθινούς, µέ γάπη, καλοσύνη καί πραγµατικό νδιαφέρον γιά τούς συνανθρώπους τους... γνώρισα, µίλησα, περπάτησα µέ ναν γιο... γινε Πνευµατικός µας πλέον ς τήν κοίµησή του, ». Παρασυρθήκαµε µως κι µε ς πό τό ρα ο Γράµµα τ ς κας Γεωργίας καί µακρύναµε τό λόγο. Γι α τό, τόσο γιά τή Γυναικεία Μονή, σο καί γιά τήν νδρική, τ ς γίας Παρασκευ ς στό Μάζι Μεγάρων, πού πίσης δρυσε Γέροντας, καί φυσικά γιά τόν ε λαβέστατο, λλά καί φιλότεκνο καί φιλοπολύτεκνο Γέροντα ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ στό ε κονιζόµενο βιβλίο (σελίδες 576), πού συνιστο µε θερµά. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πό τήν ερά Μονή (τηλ ) καί πό τά χριστιανικά βιβλιοπωλε α

12 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ πό σελ. 1, πρωτεξώφυλλο. ΕΞΗΓΗΣΗ ο κογ. φωτογραφίας Χαραλ. καί Φιλένιας ΚΑΠΛΑΝΙ Η, µέ 6 παιδιά, γεννηµένα (ο σιαστικά 10, µέ 4 ποβολές), Ν. ττικ ς. ΚΑΙ δύο σηµαντικά γράµ- µατά της, γιά σύγχρονο ΘΑΥΜΑ τεκνογονίας καί γιά τήν... πιδηµία τ ς ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, πού ε ναι «θανάσιµο µάρτηµα»! Τήν Οἰκογένεια εἴχαμε γνωρίσει καί παρουσιάσει στό τεῦχος ἀρ. 128 (Ὀκτ.- εκ. 2010, σ. 13), ὅταν, μετά ἀπό ἀποβολή τοῦ 6ου, μᾶς εἶχαν ζητήσει ἰατρό-γυναικολόγο γιά ἀποφυγή, εἰ δυνατόν, καισαρικῆς στό νέο 6ο παιδάκι, ὥστε νά γινόταν φυσιολογική γέννα, δημοσιεύοντας καί τήν ὡραία οἰκογεν. φωτογραφία τους, μέ τά πέντε (5) τότε χαριτωμένα κοριτσάκια. Γιατί, παρά τόν ἀποκλεισμό τῶν γιατρῶν..., ὁ Πανάγαθος τούς ἐχάρισε «νέο» 6ο παιδάκι-ἀγοράκι, τό Νικόλαο, τή Βάπτιση τοῦ ὁποίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου αφνίου ἀπεικονίζει ἡ ὡραία ἐδῶ οἰκογενειακή φωτογραφία. Ὅπως βλέπουμε σ' αὐτή, ἐκτός ἀπό τήν Ἀνάδοχο κα Βασιλική Μυταλάκη, συμπαρίσταντο οἱ ἑξῆς πέντε (5) Ἱερεῖς (ἀπό ἀριστερά): 1) ὁ Ἱερομόν. π. Στυλιανός Παντελῆς, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Αἰγάλεω 2) ὁ Ἱερομόν. π. Γερβάσιος Φράγκος, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου 3) ὁ Αἰδεσ. π. Ἀρτέμιος Μωραΐτης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου 4) ὁ Πνευματικός τοῦ ζεύγους Αἰδεσ. π. Ἀπόστολος Θεολόγου καί θεολόγος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ἄνω Πατησίων καί 5) ὁ Αἰδεσ. π. Ἠλίας Ρότσος, συνταξιοῦχος καί πρώην Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων (Γουδῆ). Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι ἀπόφοιτοι Λυκείου, μέ ἐργαζόμενο ἰδιωτικά μόνο τόν πατέρα, ὁ ὁποῖος εἶναι 1ος ἀπό 3 ἀδέλφια, μέ 2ο ἀδελφό τό Μοναχό π. Παχώμιο, στήν Ἱ. Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων-Καλαμπάκας Τρικάλων, καί 3ο τό λαϊκό Ἰάσονα. Ἡ μητέρα ἔχει μία (1) ἀδελφή καί φυσικά δέν ἐργάζεται ἐκτός οἰκίας, ὡς μικρομάννα καί Ὑπερπολύτεκνη. Ἔχουν δικό τους σπίτι, μέ δάνειο, γιά τό ὁποῖο πληρώνουν μηναία δόση 400, ἐνῶ ἀπό τήν ἐργασία του ὁ πατέρας, λόγῳ... κρίσεως, δέν συμπληρώνει τά ἀναγκαῖα ἔξοδα τῆς Ὑπερπολύτεκνης καί, σύν Θεῷ, αὐξανομένης Οἰκογενείας, πού πιστεύει καί βιώνει τό αἰώνιο τρίπτυχο: «Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη» (Α Κορινθ. 13, 13). Μάλιστα ὁ πατέρας εἶναι καί Κατηχητής, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος. ΕΠΙΚΟΙ ΝΩ 12 Ο δύο σηµαντικές πιστολές πού λάβαµε στίς 4 καί α. γαπητοί «Φίλοι τ ν Πολυτέκνων», χαίρετε ν Κυρί. λόγος πού σ ς γράφουµε α τό τό γράµµα ε ναι γιά νά δώσουµε τή µαρτυρία µας γιά να ζωντανό Θα µα το Θεο, πού ζήσαµε στή γέννηση το 6ου ( κτου) παιδιο µας. ν λοι ο γιατροί πού ε-χαµε πισκεφθ, γιά νά µ ς βοηθήσουν ν ποκτήσουµε καί 6ο ( κτο) παιδάκι ( πειτα πό προηγούµενη ποβολή, πως καί λλες 3), σαν κατηγορηµατικά ρνητικοί. λλ' µε ς, µέ τήν πίστη µας στό Θεό, προχωρήσαµε µέ θάρρος. µόνη λύση πού πρότειναν ταν κτρωση, γιά νά µή βάλουµε, λεγαν, σέ κίνδυνο τή ζωή τ ς µητέρας. µως ο παρακλήσεις µας στόν Πανάγαθο ε σακούσθηκαν ως τέλους. γιατρός πού µ ς νέλαβε, νας πέροχος νθρωπος, κα Βασιλική Μιχαλίτση, µ ς ξοµολογήθηκε τι κατά τή διάρκεια τ ς καισαρικ ς ζησε τό Θα µα, πού γιά µ ς ταν ναµενόµενο! σύζυγος, µέ κιρσούς στή µήτρα, θά χρειαζόταν ρκετές µπουκάλες α µατος, τίς πο ες καί δώσαµε. Γιατί, ταν γιατρός θά τ ς κοβε τή µήτρα, γιά νά βγάλει τό παιδί, ο κιρσοί θά σπαζαν καί θά ε-χαµε µεγάλη α µορραγία. λλά «Μέγας ε, Κύριε, καί θαυµαστά τά ργα Σου»! Στάλα αἵµατος δέν τρεξε πό τούς κιρσούς, ο πο οι, καθώς νοιγαν

13 Ι ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ πό τή µία, τσι καί κλειναν πό τήν λλη. Τό παιδί πίσης «πέταξε» στά χέρια τ ς γιατρο, σάν κάποιος νά τ ς τό δωσε, στε νά ράψει µέσως τή σύζυγο, χωρίς κανένα πρόβληµα! τσι παιδί καί µητέρα σαν σέ ριστη κατάσταση! Θεός πισκίασε µ ς τούς ναξίους καί µαρτωλούς, πού µως ζωή µας προσπαθο µε νά κινε ται κατά τό Θέληµά Του. Σ ς ε χαριστο µε πάρα πολύ γιά λη τή στήριξη πού µ ς παρέχετε. β. γαπητοί «Φίλοι τ ν Πολυτέκνων», χαίρετε ν Κυρί. Σέ συνέχεια προηγούµενης πικοινωνίας µας θά θέλαµε ν ναφερθο µε σέ να πολύ σηµαντικό πρόβληµα, πού ντιµετωπίζουµε πό τό περιβάλλον µας, α τό τ ς ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ! Φίλοι, γνωστοί καί συγγενε ς µ ς προτρέπουν νά κάνου- µε στείρωση. Καί πιµένουν σέ τέτοιο βαθµό, στε κάποιοι νά µ ς χουν κόψει καί τήν καληµέρα! ποψή µας πί το θέµατος ε ναι τι στείρωση κάνουµε στά σκυλιά καί στά γατιά πού καί γιά κε να κόµα χουµε τίς νστάσεις καί ντιρρήσεις µας. µε ς µως, ς νθρωποι καί ς Χριστιανοί ρθόδοξοι, πού γνωρίζουµε τό «χωρίς µο ο δύνασθε ποιε ν ο δέν» ( ωάν. 15, 5), τό θεωρο µε µεγάλη σέβεια καί τεράστιο γωισµό, τό νά πιστεύουµε τι ε-µαστε τόσο κανοί, στε νά µπορο µε ποτε θέλουµε νά κάνουµε παιδιά καί ποτε θέλουµε νά τά σταµατ µε. Στή δική µας ε δικά περίπτωση, πού καί τά ξι παιδιά µας ε ναι δ ρα το Θεο διότι σύζυγός, γιά λόγους γείας, δέν µπορο σε νά κρατήσει παιδί καί τσι ε-χαµε τέσσερεις ποβολές θά ταν φατος γωισµός καί τεράστια χαριστία, ν κάνα- µε στείρωση. Κύριος τότε θά µπορο σε ε λογα νά µ ς ρωτήσει: «στε πιστέψατε τι τά παιδιά ε ναι δικά σας, προσωπική σας πιτυχία, καί ποφασίσατε τώρα νά γίνει στείρωση στή γυναίκα, ν µέχρι χθές παρακαλούσατε νά σ ς χαρίσω να παιδί; Καί θέλετε νά κάνετε στείρωση σέ γυναίκα, πού ο τως λλως δέν µπορο σε νά κάνει παιδί; Σ ς τά παίρνω λοιπόν λα πίσω καί µόνοι σας εἴσαστε λεύθεροι νά κάνετε σα παιδιά θέλετε καί ποτε θέλετε νά σταµατήσετε»! τ ς χαριστίας! τ ς περηφανείας! τ ς σεβείας! Τί γωιστής πού ε ναι νθρωπος πού πιστεύει τι Θεός το δωσε τό µυαλό γιά νά Τόν κρίνει, νά Τόν διορθώνει καί νά Τόν πορρίπτει ποτε α τός θέλει!... πίσης λένε «στίς µέρες µας ε ναι νεύθυνο νά κάνεις πολλά παιδιά». λοιπόν, καί Θεός πού µ ς τά δίνει ε ναι κι Α τός νεύθυνος;... Φαντασθ τε καί τά ψυχολογικά προβλήµατα, πού σίγουρα θά χει µιά γυναίκα, ποία ποφασίζει συνειδητά νά κάµει στείρωση, ταν γωιστικά πορρίπτει τήν Πρόνοια το Θεο καί δέν Το χει καµµιά µπιστοσύνη! Τελειώνοντας θέλουµε νά πισηµάνουµε τι µε ς ο Χριστιανοί ρθόδοξοι ξέρουµε πολύ καλά τι, ντί τ ς στειρώσεως, χουµε µιά µεγάλη ρετή νά ξιοποιήσουµε, τήν ρετή τ ς ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ! Θεός νά µ ς λεήσει. Σ ς ε χαριστο µε πολύ γιά τό χρόνο πού διαθέσατε γιά µ ς. Χαράλαµπος καί Φιλένια Καπλανίδη Υ.Γ.: Πολλά παιδιά, πολλές σκοτο ρες. Κανένα παιδί, καµµιά χαρά! ιαλέγεις καί παίρνεις. Καί προσθέτει Π.Ε.ΦΙ.Π.: Κι σα πολλά, τόση πολλή χουνε χάρη καί τιµή! ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ γιά τήν τεχνητή ΣΤΕΙΡΩΣΗ. Τό θέμα τῆς ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, τεχνητῆς* καί... ἁμαρτωλῆς, ὡς φυγοτε- σελ ἀρ. 89/2001, σελ , 81/1999, σ καί ἰδιαίτερα στίς κνίας καί ἀντισυλλήψεως, ἔχουμε τό ὁποῖο συνιστοῦμε ἰδιαίτερα, ὅπως (πρωτο)θίξει καί μερικά ἀναπτύξει καί τό τεῦχος ἀρ. 95/2002, σ στά τεύχη αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ: ἀρ. καί ἀρ. 117/2008, σ. 12. (Ὑπάρχουν * Ἄλλο στείρωση τεχνητή καί ἄλλο στειρότητα (= ἀδυναμία τεκνοποιίας), πού εἶναι «φυσική»-ἀθέλητη, ἀλλά καί συνέπεια-ἀποτέλεσμα ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ κατά 35-40%. Τό ἴδιο καί ἡ ἀντισύλληψη συνήθως δημιουργεῖ στειρότητα. 13

14 14 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ἀκόμη διαθέσιμα τεύχη, ΩΡΕΑΝ πάντοτε, γιά ὅσους θά τά ἤθελαν καί τά ζητήσουν). Αὐτά ὡς εἰσαγωγικά καί, θά ἐλέγαμε, βιβλιογραφικά, γιατί μνημονεύουμε καί βιβλία-πηγές. Εἴχαμε ὅμως προγραμματίσει καί νεότερη ἐπάνοδο στό ἐπίκαιρο τοῦτο θέμα, καθώς οἱ «ὁμολογίες»-πληροφορίες γονέων καί ἰδιαίτερα μητέρων ἔχουν τελευταῖα πληθυνθῆ, ὥστε νά «ὁμιλοῦν» γιά κάτι «φυσικό» καί πάντως συνηθισμένο πλέον, δυστυχῶς μυριάκις, ὅπως συνηθίζουμε νά λέμε καί νά γράφουμε. Ἔτσι ἔχουμε καταλήξει νά ἀφιερώσουμε ἕνα Εἰδικό ΑΦΙΕ- ΡΩΜΑ (ὅπως ἔχουμε κάμει καί γιά τίς ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, τό ΙΑΖΥΓΙΟ, τόν ΟΡ- ΘΟ ΟΞΟ ΓΑΜΟ, τήν ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ καί ἄλλα φλέγοντα- «καυτά» οἰκογενειακά θέματα). Ε Ω λοιπόν τί νά πρωτοαναφέρουμε μέ ἀφορμή τή 2η Ἐπιστολή Καπλανίδη; Μόνο τά βασικότερα καί πάντοτε σύμφωνα μέ τήν ἱεροκανονική καί ἁγιοπατερική καί ἀσφαλῶς ἀναλλοίωτη καί αἰώνια διδασκαλία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, ὡς μόνης Ἀληθινῆς «Ὁδοῦ, Ἀληθείας, Ζωῆς» (Ἰωάν. 14, 6). Οὔτε... αὐτοσχεδιάζοντες οὔτε μοντερνίζοντες-νεωτερίζοντες, ὅπως οἱ αἱρετικοί καί ἐκ τῶν «ἡμετέρων» οἱ λεγόμενοι «νεορθόδοξοι»-οἰκουμενιστές-πανθρησκειακοί... Ἀναφέρουμε καί ἐδῶ πρῶτα τόν Κ -24ο Ἱερό Ἀποστολικό Κανόνα γιά τή ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, πού ἦταν, ἀλλά καί εἶναι γνωστή ὡς ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ. Λέγει ὁ Ἱ. Κ.: «Λαϊκός ἑαυτόν ἀκρωτηριάσας ἀφοριζέσθω ἔτη τρία. Ἐπίβουλος γάρ ἐστί (= διότι εἶναι ἐχθρός) τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς»! Προηγοῦνται οἱ ΚΒ -22ος καί ΚΓ -23ος Ἱ. Κ. γιά τούς Κληρικούς, πού παραλείπουμε, ἐνῶ μεταφέρουμε τή σύντομη ἑρμηνεία στόν Ἱ. Κ. Κ - 24ο τοῦ σοφοῦ Κανονολόγου Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: «Εἰ δέ λαϊκός (ἄνδρας ἤ γυναίκα) εἶναι ἐκεῖνος πού ἤθελεν ἀκρωτηριάσῃ καί εὐνουχίσῃ (=στειρώσει) τόν ἑαυτόν του ὑγιαίνοντα ἤ ἄλλον βάλῃ καί τόν εὐνουχίσῃ, προστάζει ὁ παρών Κα- ΕΠΙΚΟΙ ΝΩ νών νά ἀφορίζηται (=ἀπομακρύνεται) ἀπό τά Μυστήρια (=θ. Κοινωνία...) καί ἀπό τήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συνάθροισιν τῶν Χριστιανῶν (= οὔτε νά ἐκκλησιάζεται!...) χρόνους τρεῖς, ἐπειδή μέ τόν εὐνουχισμόν αὐτόν γίνεται ἐπίβουλος τῆς ζωῆς του». (Βλ. Ἱ. Πηδάλιο, ἔκδ. «'Αστέρος», Ἀθῆναι 1970 καί ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/κη 2003, σ , μέ σχόλια τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου). Τά ἴδια περίπου λέγουν καί ὁ Α -1ος Ἱ. Κ. τῆς Α Οἰκουμ. Συνόδου τό 325 μ.χ., ἀλλά καί ὁ Η -8ος Ἱ. Κ. τῆς Α -Β, ἤτοι τῆς Πρωτοδευτέρας Ἱ. Συνόδου, τό 861 μ.χ. Στόν ἐναπομένοντα ἐλάχιστο χῶρο τῆς σελίδας αὐτῆς προσθέτουμε μόνο τίς ἔγκυρες γνῶμες δύο εὐλαβῶν καί σοφῶν Ἐπισκόπων, συγγραφέων ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ἐγκεκριμένων ὑπό Πατριαρχικῶν Ἱ. Συνόδων, ὅπως καί ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ πρώτη (γνώμη) εἶναι τοῦ ἤδη μακαριστοῦ Μητροπολίτη Κυθήρων κυροῦ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Γαλανοπούλου), ὁ ὁποῖος γράφει τά ἑξῆς: «Ἡ στείρωσις εἶναι συγγενής πρός τήν πρᾶξιν προλήψεως μιᾶς συλλήψεως καί ἐγκυμοσύνης, ἐκτρώσεως καί βιαίας διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης... Ἡ τεχνητή στείρωσις συνιστᾷ ἁμαρτίαν κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἁμαρτίαν πρός θάνατον. Προσβάλλει κατ' εὐθεῖαν καί ἀμέσως τήν ἔννοιαν τοῦ Γάμου, ὅστις εἶναι μέγα Μυστήριον, Ἐφεσ. 5, 32». (Σύστημα Ἱ. Ἐξομολογητικῆς, Ἀθῆναι 1960, σελ. 455). Καί ἡ δ ε ύ τ ε ρ η εἶναι τοῦ ἐπίσης μακαριστοῦ ἤδη Μητροπολίτη Κῶ κυροῦ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Καρπαθίου), ὁ ὁποῖος γράφει γιά τήν τεχνητή στείρωση: «Ἁμάρτημα θανάσιμον κ ρ ᾶ ζ ο ν... Μορφή φ ό ν ο υ χειρίστου εἴδους ἐκ προμελέτης, ἀλλά καί αὐτοκτονίας ἐμμέσου» (Ἐξομολογητική, τόμ. 2ος, μέρος 2ο, ἐν Ἀθήναις 1965, σελ ). Αὐτά ἐδῶ πρός τό παρόν, μέ σύσταση καί πάλι τῶν ἀναφερομένων ἀνωτέρω τευχῶν τοῦ Περιοδικοῦ μας, πού ὑπάρχουν καί διατίθενται ΩΡΕ- ΑΝ. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ζητῆστε τα.

15 Ι ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Γράφει περπολύτεκνος Καθηγητής Πολυτεχνείου γιά τήν γρια καί δικη φορολογία τ ν Πολυτέκνων. γαπητέ κ. πουργέ (τ ν Οικονοµικ ν ωάν. Στουρνάρα). Ε µαι πολύτεκνος πατέρας κταµελο ς ο κογένειας, µέ 6 νήλικα παιδιά λικίας 4 16 τ ν. Πρίν 2 3 µέρες λαβα τό κκαθαριστικό τ ς φορίας µέ χρεωστικό ξίας µεγαλύτερης πό τέσσερις καθαρούς µισθούς µου (*). κύριος λόγος, πού τό µεγάλο α τό χρεωστικό παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά στή φορολογική ζωή µου, ε ναι γιατί προκάτοχός σας ποφάσισε ξαφνικά τό Νοέµβριο το 2011 νά µειώσει δραστικά τό φορολόγητο γιά τούς πολυτέκνους, α ξ ά ν ο ν τ α ς τσι πότοµα καί προειδοποίητα (**) τόν τήσιο φόρο στήν ο κογένειά µας κατά περίπου πίσης τά τ ς κτακτης ε σφορ ς πρόσθεσαν στό χρέος µας να ποσό περίπου 4.200, τό πο ο δέν π ρχε ποτέ στόν ο κογενειακό προϋπολογισµό. Α τό τό ποσό πό µόνο του ο σιαστικά λέει πώς γιά δυόµιση µ νες κτώ τοµα πρέπει νά ζήσουν τό 2012 µέ... τίποτα! Μ ς δηγε τε στήν πελπισία... Καί κόµα δέν πήραµε ο τε τά χαράτσια ο τε,τιδήποτε λλο µ ς τοιµάζετε γιά τό Σεπτέµβριο... Μέ τιµή Κωνσταντίνος ναγνωστόπουλος πίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ (http://knanagnostopoulos.blogspot.gr/2012/07/blog-post_28.html). (*) Γιά τήν ρα, γιατί ν πάρξει περαιτέρω µείωση το µισθο µας, τό ποσοστό θά α ξηθ. Στά ποσά πού ναφέρονται προστίθεται καί... προκαταβολή φόρου το 2013 ξίας 1.800, γιά νά φθάσουµε τούς 3,3 µισθούς, καί λλα πό λλο φόρο, πού δέν παρακρατήθηκε καί ταν ντως προβλέψιµος. Τά πόλοιπα ταν... κεραµίδα. (**) ναδροµική φορολογία γιά τό 2011 µπεριέχει καί τήν πί πλέον δικία, τι ναφέρεται σέ µιά τελείως διαφορετική ο κονοµική πραγµατικότητα µέ ε σόδηµα µεγαλύτερο πό τό τωρινό κατά 40%! ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν τό ἥμισυ τῆς Ἐπιστολῆς, πού δέν εἶχε καμμιά ἀπάντηση, ὅπως καί ἄλλες τρεῖς! Ἡ μία ἀναφερόταν στό ὀκταθέσιο-πολυτεκνικό αὐτοκίνητο τῆς Οἰκογενείας, γιά τό ὁποῖο ὁ φόρος τό 2012 «εἶναι 500% φορές μεγαλύτερος ἀπό τά 120 πού πληρώνει ἕνα αὐτοκίνητο κ.ἑ.»! υστυχῶς μυριάκις, θεωροῦν τά πολυτεκνικά αὐτοκίνητα εἶδος πολυτελείας, ἐνῶ εἶναι εἶδος πρώτης ἀνάγκης. Καί γράφηκαν αὐτά στίς 28 Ἰουλίου Ἄραγε τί θά γραφόταν γιά τά... ἀφάνταστα Σεπτεμβριανά καί Νοεμβριανά «μέτρα», πού, ὡς τελευταῖα(;), εἶναι χειρότερα ὅλων!, Μεταφέρουμε τά τελευταῖα: Σύμφωνα λοιπόν μέ τό νέο «μνημονιακό νόμο», ἡ ἰσόβια σύνταξη τῆς πολύτεκνης μητέρας, τό ἐπίδομα τρίτου τέκνου καί ἡ ἐφάπαξ παροχή ὕψους γιά κάθε νεογέννητο τέκνο μετά τό 3ο καταργοῦνται ἀπό Τό δέ πολυτεκνικό ἐπίδομα ἀπό ἀντικαθίσταται μέ τό «ἑνιαῖο ἐπίδομα στήριξης»(!) τέκνων. Ἔτσι γιά γονεῖς μέ 4 παιδιά τό ἑνιαῖο ἐπίδομα θά εἶναι: Μέτρα πού, σάν τοῦβλα, χτυπᾶνε τά κεφαλάκια τῶν παιδιῶν-ἀδελφῶν, πού τόσο χρειάζεται ἡ γηράσκουσα Χώρα Μέ οἰκογ. ἐτήσιο εἰσόδημα ἕως θά καταβάλλονται 180 τό μήνα! 2. Μέ ἐτήσιο εἰσόδημα ἀπό ἕως τό ποσό θά μειωθῆ ἀπό 180 στά Μέ ἐτήσιο εἰσόδημα μέχρι θά ὑπάρχει περαιτέρω μείωση ἀπό 120 στά 60 τό μήνα. 4. Καί τέλος γιά εἰσόδημα ἄνω τῶν δέν χορηγεῖται ἐπίδομα! 15

16 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Γράµµατα ποδήµων Φίλων- ωρητ ν σέ περίληψή τους. Προηγο νται ο πόδηµοι Φίλοι- ωρητές λληνοαυστραλοί, σέ ποστολές χρηµάτων καί δεµάτων (κιβωτίων τ ν 500 κιλ ν κάθε µήνα!), πως σεβαστός καί εραποστολικός π. Νικόλαος Μαρκέτος καί πνευµατικά του τέκνα (βλ. προηγούµενο τε χος, ρ. 134/2012, σ. 12). Μεταφέρουµε καί τώρα δ µέρος γράµµατος λληνοαυστραλέζας Φίλης, µι ς σεβαστ ς κυρίας, 84 δη τ ν, κόρης περπολυτέκνων Γονέων, µ λλον Λακώνων, πό 8 παιδιά- δέλφια, τ ς κας Κυριακ ς Κοντάκου. πί πολλά χρόνια ργάζεται εραποστολικά χάρη τ ν δελφ ν Πολυτέκνων µεταξύ δελφ ν λληνοαυστραλ ν. πό τή σύνταξή της καί πό σα προσφέρουν ο φίλοι καί γνωστοί της συγκέντρωσε χίλια δολλάρια ($1.000 = 805 ), τά πο α καί στειλε γιά τίς ορτές, ν παρακαλε νά προσευχόµαστε γι α τούς. Καί καταλήγει: «...Κάνετε καί να ε χαριστήριο στό Περιοδικό σας... Λυπ µαι, γιατί τό ποσό ε ναι µικρό. Μακάρι νά µπορο σα νά στελνα περισσότερα. λλά χοµε καί τήν φρική ( ν. τήν κε ρθόδοξη εραποστολή), που στέλνω κάθε µήνα...»! (Παράδειγµα καί γιά λους µ ς στά... µετόπισθεν. Γιατί κε ο νεοφώτιστοι δελφοί µας, πού ο πλε στοι ε ναι Πολύτεκνοι,... πεινο ν!). λλ' δ ναφερόµαστε διαίτερα καί σέ δύο δραστηρίους Φίλους τ ν Πολυτέκνων, πού δραστηριοποιο νται µεταξύ Φίλων λληνοκαναδ ν. Ε ναι κ. Γεράσιµος Φιλιανδρ ς καί κα ωάννα ναγνωστοπούλου. Μ ς πέστειλαν πρόσφατα 8 µεγάλα κιβώτια, λόκληρο κοντέινερ (container), πού συνόδευαν καί καναδέζικα δολλάρια $2.775 (= ). Μάλιστα συναποστέλλουν καί νοµαστική Κατάσταση σων συνεισέφεραν, γιά τούς ποίους Π.Ε.ΦΙ.Π. κδίδει καί ποστέλλει νοµαστικές ποδείξεις Ε σπράξεων, λλά καί ε χεται δία καί διά µέσου ε λαβ ν Πολυτέκνων ερέων, πως ο -διοι τό ζητο ν: «Παρακαλο µε, κάµετε µιά προσευχή γιά λους µ ς, πού βοήθησαν γιά τήν ποστολή τ ν δεµάτων καί τ ν χρηµάτων...» (Γερ. Φιλιανδρ ς). Καί κα ναγνωστοπούλου, µετά τά νόµατα σων βοήθησαν, καταλήγει: «Ε χοµαι Θεός νά λυπηθ τήν λλάδα µας καί νά λλάξουν τά πράγ- µατα. Σ ς χαιρετ µέ γάπη Χριστο..». Κι δ καταλήγουµε κι µε ς πενθυµίζοντας καί παρακαλώντας τούς Φίλους Πολυτέκνους νά προσεύχονται, ο ἴδιοι καί τά παιδιά τους, νώνυµα στω, γιά τούς πανταχο Φίλους καί ωρητές τ ν Πολυτέκνων, πως ο νωτέρω. Π.Ε.ΦΙ.Π., πως χουµε συχνά ναφέρει, πί πλέον τ ν ταπειν ν προσευχ ν της νώνυµα, ε δικά γιά σους τό ζητο ν καί γιά τούς Μεγάλους Ε εργέτες, τελε καί 40λείτουργα Μνηµόσυνα, πως τώρα τή Σαρακοστή τ ν Χριστουγέννων, που χει συµπεριλάβει καί τά συγκεκριµένα νόµατα πού ναφέραµε σ α τή τή Στήλη καί σελίδα. λλά τά γραφόµενά µας χουν περισσότερο τό χαρακτήρα ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ καί ποµνηµάτων, πού θέλουν νά πενθυµίζουν τά δέοντα καί φειλόµενα πρός σους «πλησίον» µας ε ρίσκονται σέ δυσκολότερες συνθ κες πό µ ς. 16 Τί σημαίνουν αὐτά; Παρ' ὅτι εἶναι αὐτονότητα, ἐξηγοῦμε ὅτι μιά 6μελής Οἰκογένεια μέ ἐτήσιο εἰσόδημα γιά τά 4 παιδιά, ἀνήλικα ἤ σπουδάζοντα, θά ἐπιδοτεῖται μέ 180 τό μήνα! Ἄν ἡ Οἰκογένεια πληρώνει ἐνοίκιο, ἄν ἕνα ἤ δύο παιδιά πηγαίνουν σέ Φροντιστήρια ἤ σπουδάζουν σέ ἄλλο Νομό ἀπό τήν Οἰκογένεια, λόγῳ προηγουμένης καταργήσεως τῶν μετεγγραφῶν, ὁπότε γιά ὅλα αὐτά ΔΕΝ ΦΘΑ- ΝΕΙ οὔτε ὁλόκληρο τό ἐτήσιο εἰσόδημα τῶν γιά 4 5 μῆνες τό πολύ, αὐτό δέν ἐνδιαφέρει τούς «μνημονιακούς» τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἀλλά καί τούς ἀμοιβομένους μέ παχυλούς μισθούς «βολευτές»-βουλευτές, πού ψηφίζουν τέτοιους ἀντιοικογενειακούς καί ἀντιπολυτεκνικούς «νόμους»-παρανόμους... Ὅπως γράφει ὁ ἀνωτέρω Ὑπερπολύτεκνος Καθηγητής, «ὁδηγοῦν στήν ἀπελπισία»! Καί σκεφθῆτε Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 5, 7, 10 παιδιά, ἄν μάλιστα οἱ γονεῖς εἶναι ἄνεργοι κλπ. (Γιά περισσότερες λεπτομέρειες καί σχετικούς πίνακες, βλ. gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2259&itemid=2, ἱστοσελίδα τῆς «Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος»-Α.Σ.Π.Ε.).

17 «Η ΜΕΓΙΣΤΗ... ΟΦΕΙΛΗ στήν Ἑλλάδα τῆς γερμανικῆς θηριωδίας !». Μέ αὐτόν τόν τίτλο (σέ προηγούμενο τεῦχος, ἀρ. 133/2012, σ. 20) εἴχαμε γράψει σχετικό ἐνημερωτικό ἄρθρο. Ἀναφέραμε ἐκεῖ ὅτι σέ 100 περίπου ἀνέρχονται οἱ πόλεις καί τά χωριά, ὅπως τά Καλάβρυτα καί τό ίστομο, πού ἔκαψαν καί κατέστρεψαν οἱ δῆθεν «πολιτισμένοι» Γερμανοί κατακτητές, μέ 10δες χιλιάδες νεκρούς καί ἀνυπολόγιστες καταστροφές, ἀλλά καί δημεύσεις... Μόνο τά ἀνθρώπινα θύματα, στά ὁποῖα συμπεριλαμβάνονται καί ὅσοι πέθαναν στήν Κατοχή ἀπό ἀπερίγραπτη πείνα καί ἄλλες ταλαιπωρίες, ὑπολογίζονται περίπου στό (ἕνα ἑκατομμύριο)!... Ἀφιερώνεται στή Γερμανίδα Ἀ. ΜΕΡΚΕΛ.* Τό μεγαλεῖο τῆς Ἑλληνίδας Μάννας! «Μόνο στήν Ἑλλάδα θά μποροῦσε νά δοθῆ ἡ ἀπάντηση αὐτή»! Τοῦ Γερμανοῦ συγγραφέως Ἔρχαρτ Κέστνερ. «...Τό 1952 ἐπῆγα γιά πρώτη φορά στήν Ἀθήνα μετά τόν Πόλεμο τοῦ , στόν ὁποῖο συμμετεῖχα, μάλιστα στήν Κρήτη. Ἡ Γερμανική Πρεσβεία, ὅταν ἄκουσε πώς εἶχα πρόθεση νά πάω στήν Κρήτη, μοῦ συνέστησε νά λέγω πώς εἶμαι Ἑλβετός, ἐπειδή ἦταν πολύ νωρίς ἀκόμα καί οἱ πληγές ἀπό τή Γερμανική Κατοχή ἦσαν ἀνεπούλωτες. Ἀλλ ἐγώ τούς ἤξερα τούς Κρῆτες. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή εἶπα πώς ἤμουν Γερμανός. Καί ὄχι μόνο δέν κακόπαθα, ἀλλά ξανάζησα παντοῦ, ὅπου ἐπέρασα, τή θρυλική κρητική φιλοξενία! Ἕνα σούρουπο ὅμως, καθώς ὁ ἥλιος ἐβασίλευε, ἐπῆγα καί στό Γερμανικό Νεκροταφεῖο. Ἐκεῖ ὑπῆρχε καί μία μαυροφορεμένη γυναίκα. Μέ μεγάλη μου ἔκπληξη τήν εἶδα ν ἀνάβει κεριά στούς τάφους τῶν Γερμανῶν νεκρῶν τοῦ Πολέμου καί νά πηγαίνει μεθοδικά ἀπό μνῆμα σέ μνῆμα. Τήν ἐπλησίασα καί τήν ἐρώτησα: Εἶσθε ἀπό ἐδῶ; Μάλιστα, μοῦ ἀπάντησε. Καί τότε γιατί τό κάνετε αὐτό; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί σκότωσαν τούς Κρητικούς. Παιδί μου, ἀπό τήν προφορά σου φαίνεσαι ξένος καί δέν θά γνωρίζεις τί συνέβη ἐδῶ στά 41 μέ 44. Ὁ ἄντρας μου σκοτώθηκε στή Μάχη τῆς Κρήτης κι ἔμεινα μέ τό μονάκριβο γιό μου. Ἀλλά μοῦ τόν πῆραν οἱ Γερμανοί ὅμηρο στά 1943 καί πέθανε σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως στό Σαξενχάουζεν. έν ξέρω ἄν εἶναι θαμμένο καί ποῦ τό παιδί μου. Ξέρω ὅμως πώς καί ὅλοι αὐτοί ἐδῶ οἱ νεκροί Γερμανοί ἦσαν παιδιά κάποιων μαννάδων σάν κι ἐμένα. Καί ἀνάβω κεριά στή μνήμη τους, ἐπειδή οἱ μάννες τους δέν μποροῦν νά ἔλθουν ἐδῶ κάτω. Σίγουρα μιά ἄλλη μάννα θά ἀνάβει τό καντήλι στή μνήμη τοῦ γιοῦ μου... Καί ὁ Γερμανός κατέληξε μέ τά λόγια τοῦ ὑποτίτλου τῆς ἱστορικῆς του διηγήσεως: «Μόνο στήν Ἑλλάδα θά μποροῦσε νά δοθῆ ἡ ἀπάντηση αὐτή»! (Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή», τ. 48, Σεπτ. 2011, σ. 49). * Βλ. τή θαυμάσια καί τεκμηριωμένη «ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τήν καγκελλάριο τῆς Γερμανίας κα Ἀγγελική (ΜΕΡΚΕΛ)» τοῦ θεολόγου καί συγγρ. κ. Νικ. Π. Βασιλειάδη, πού δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό «Ἡ ράση μας» (ἀρ. τεύχους 502, Ὀκτώβρ. 2012, σ. 302, ἱστοσελίδα: Ἡ Ἐπιστολή ἀναδημοσιεύεται καί στό παλαίμαχο Περιοδικό «Χριστιανική ΣΠΙΘΑ» (ἀρ. τεύχ. 711, Νοέμβρ. 2012, σ. 8). 17

18 Ἀλλ ἐνῶ τό 1946 ἡ «Συμμαχική ιάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρισίων» ἐπιδίκασε στή Γερμανία ν ἀποδώσει ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ στήν Ἑλλάδα..., δυστυχῶς μυριάκις, οἱ Ἑλληνικές Κυβερνήσεις ὥς ΣΗΜΕΡΑ δέν ἐπιδίωξαν καί δέν ἀπαίτησαν τίς ὀφειλόμενες ἀποζημιώσεις, ὑπακούοντας σέ σχετική «Ἐντολή»... τῆς Ἀμερικῆς, πού ἐστήριξε σκανδαλωδῶς τή Γερμανία. Εὐτυχῶς ὅμως τό δίκαιο αἴτημα τῶν ἀποζημιώσεων ἐπιδιώκει ἀπό τό 2000 τό ἀξιέπαινο «Ἐθνικό Συμβούλιο ιεκδικήσεων Ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρός τήν Ἑλλάδα» (ΕΣ- ΟΓΕ, ὁδ. Κρήτης Ν. ΠΕ- ΝΤΕΛΗ, τηλ , τό ὁποῖο ἐκδίδει καί τό Περιοδικό «Μνήμη καί Χρέος», τηλ ). Τό ΕΣ ΟΓΕ λοιπόν μέ σχετικά καί πειστικά Ὑπομνήματά του πρός τήν Πολιτική Ἡγεσία τῆς Χώρας, ἀλλά καί πρός δεκάδες ημοσίους καί Ἰδιωτικούς Φορεῖς, ἐζήτησε καί ζητεῖ ἔκδοση σχετικῶν Ψηφισμάτων, τά ὁποῖα καί ἐπέτυχε, μέχρι τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2012, ἀπό 72 Φορεῖς! Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τήν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν «Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος» (ΑΣΠΕ) καί τήν «Ἀνεξάρτητη Ἕνωση Ἀποστράτων Ἐνόπλων υνάμεων» (ΑΝΕΑΕ ). Τέτοιο Ψήφισμα ἡ ΕΣ ΟΓΕ ἐζήτησε καί ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. («Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων»), ἀποστέλλοντας σ αὐτή καί τόν Κατάλογο τῶν ἀνωτέρων Φορέων, πού ἐξέδωκαν τά σχετικά Ψηφίσματα. Ἔτσι καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ Ἀπόφαση τοῦ ιοικητικοῦ Συμβουλίου της ( ) ἐξέδωσε καί ἀπέστειλε στήν ΕΣ ΟΓΕ, μέ κοινοποίηση στήν Πολιτική Ἡγεσία τῆς Χώρας (Πρόεδρο ημοκρατίας, Ἑλληνική Βουλή κ.ἄ.), τό κατωτέρω Ψήφισμά της. Μέ αὐτό ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ζητεῖ καί ἀπαιτεῖ, ὅπως καί οἱ 72 Φορεῖς, τά ἑξῆς: α) Τήν ἐπιστροφή τοῦ ΑΝΕΙΟΥ τῶν κατοχικῶν γερμανικῶν δυνάμεων ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖο ΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ποτέ σύμφωνα μέ τό ιεθνές ίκαιο. (Βλ. Ἐπιστολή κ. Ν. Π. Βασιλειάδη, στήν προηγούμενη σημ. σελ. 16). β) Τήν ἀποζημίωση γιά τά ἐπιβληθέντα ἔξοδα συντηρήσεως τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων κατοχῆς. γ) Τήν ἀποζημίωση γιά τήν ἐπανόρθωση τῶν καταστροφῶν ἀπό τά κατοχικά στρατεύματα καθ ὅλη τή Χώρα. δ) Τήν ἐπιστροφή τῶν κλαπέντων Ἀρχαιολογικῶν Θησαυρῶν ἀπό τά Ἑλληνικά Μουσεῖα καί τούς ἀρχαιολογικούς χώρους. ε) Τίς ἀποζημιώσεις πρός τά χιλιάδες Θύματα τῶν κατοίκων τῶν 100 πόλεων καί χωριῶν κλπ. Τό.Σ. τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 18 Ἐκτός ἀπό τά συλλογικά Ψηφίσματα, ὑπάρχει καί ἡ δυνατότητα ὑποβολῆς αἰτήματος ἀποζημιώσεων τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως στήν Ἑλλάδα καί ἀπό πρόσωπα-ἄτομα. Τό αἴτημα ὑποβάλλεται ἠλεκτρονικά στό ιαδίκτυο (Internet): Μέχρι σήμερα ἔχουν ὑποβληθῆ ἀτομικά ἠλεκτρονικά αἰτήματα. Συνιστοῦμε τέτοια αἰτήματα νά ὑποβάλλουν ὅλοι οἱ δυνάμενοι Ἕλληνες. Τό γερμανικό ὄργανο τοῦ ἀδίκου θανάτου (600;) ἀθώων στό ίστομο... Τά σκοτωμένα ἀθῶα παιδάκια τοῦ ιστόμου. ΓΙΑΤΙ; εξιά ὀρφανά, πού γλύτωσαν, στόν Τάφο τῶν γονιῶν τους!... 18

19 ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ πό τό θλιβερό τος 1974 τ ς πιθέσεως καί κατοχ ς τ ς νέκαθεν λληνικ ς καί Μαρτυρικ ς Κύπρου πό τόν ττίλα-το ρκο, Π.Ε.ΦΙ.Π. λλάδας πρόσφερε µεγάλη βοήθεια στούς Πρόσφυγες τ ς Βόρειας Κύπρου περπολυτέκνους, τόσο σ κείνους πού κατέφυγαν στή Νότια Κύπρο, σο καί σέ σους κατέφυγαν στήν λλάδα, που πολλά παιδιά τους παρέµειναν ς σπουδαστές-φοιτητές καί ργαζόµενοι. Καί πό τό λειτούργησε γιά κάποια τη στή Λευκωσία καί Παράρτηµα τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π., τό πο ο πό τό 1996 µεταφέρθηκε στή Λεµεσό, που πό τό 1999, γιά λόγους νοµικούς, πάλι µέ νέργειες τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π. λλάδας, δρύθηκε καί λειτουργε α τοτελής Σύλλογος, µάλιστα ς Π.Ε.ΦΙ.Π., που τό πρ το Π ση- µαίνει Παγκύπρια... («Παγκύπρια νωση Φίλων τ ν Πολυτέκνων»). Α τά γιά τούς νεοτέρους ναγν στες το Περιοδικο µας στήν Κύπρο, που ποστέλλεται ΩΡΕΑΝ πό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. λλάδας καί διανέµεται ΩΡΕΑΝ πίσης διά µέσου τ ν. Να ν καί. Μον ν, πού νέρχονται σέ 500 καί πλέον. Καί τώρα δύο ρωικές περπολύτεκνες Ο κογένειες τ ς µαρτυρικ ς Κύπρου µας, τίς πο ες πρέπει νά νοιάζονται καί νά βοηθο ν τό κατά δύναµη ο δυνάµενοι ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ, µάλιστα ο πανταχο πόδηµοι. 1. Ο κογένεια ντωνίου καί Α µιλίας ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, µέ 6 παιδιά, γεννηµ. πό 1991 ως 2009, παρχία Λάρνακας. Τήν προτάσσουµε, γιατί Πατέρας τ ς κας Α µιλίας ε ναι - πό τό ΑΓΝΟ- ΟΥΜΕΝΟΣ! λλά καί γιατί στό 5ο παιδί, τόν ωάννη, χουµε... ΘΑΥ- ΜΑ! ς γκυµονού- µενο µβρυο δηλαδή ωάννης, σύµφωνα µέ «διάγνωση»(!) τ ν γιατρ ν, «θά γεννιόταν» µέ σύνδροµο Down (µογγολάκι). - τσι, χι µόνο πρότειναν, λλά καί πίεζαν τή µητέρα νά κάµει ΕΚΤΡΩΣΗ, τήν ποία κείνη µέ πίστη σταθερή ρνήθηκε, τάζοντας τό παιδάκι στόν γιο ωάννη τό Θεολόγο! Καί τελικά, τό «προγραµµένο» ς ρρωστο, γεννήθηκε ΥΓΙΕΣΤΑΤΟ! Μάλιστα στό Νοσοκοµε ο τ ς Λάρνακας γιατρός-γυναικολόγος, βλέποντας τό νεογέννητο γιέστατο, βγαλε τό ΣΤΑΥΡΟ του πό τό λαιµό του καί τόν βαλε στό λαιµό το νεογέννητου λέγοντας: «Α τό ε ναι ΑΓΓΕΛΑΚΙ!» (καί χι... µογγολάκι). χ! ναγκα οι βέβαια ο γιατροί, λλά ε δικά ο πλε στοι γυναικολόγοι γίνονται... δολοφόνοι, πως καί ο λιγόπιστοι καί πιστοι γονε ς καί συγγενε ς τους συνήθως, λλά καί νοµοθετο σα τίς ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ Πολιτεία καί γενικά ο συνεργο ντες στήν κτρωση. Στήν Ο κογένεια ργάζεται µόνο πατέρας πρωί, ν καί τό πόγευµα, ταν βρε δουλειά, ργάζεται ς βαφέας. Το σπιτάκι τους ταν µικρό καί παλιό, λλά καί γρό, καί γιά νακαίνιση καί πέκτασή του πάρχει ΧΡΕΟΣ ! Καί α τό θά πρέπει νά ξοφληθ καί µέ τή βοήθεια τ ν δυναµένων Παγκυπρίων Φίλων τ ν Πολυτέκνων. µητέρα δέν ργάζεται, χι µόνο ς περπολύτεκνη, λλά καί σθενής ( σθµα καί τένοντας δεξιο χεριο ). λλ ο τε καί πρώτη καί µόνη κόρη ργάζεται, ς φοιτήτρια. Κάθε βοήθεια λοιπόν στήν Ο κογένεια, διά µέσου τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π. Λεµεσο, «ξίζει τόν κόπο καί πιάνει τόπο». 19

20 «Ἡ Θυσία τῆς Μάννας: Ἐάν καταφέρεις νά ἐπιζήσεις, νά θυμᾶσαι μόνο ὅτι σ ἀγαπῶ»! Εἶναι μιά ἀληθινή ἱστορία, πού διαδραματίσθηκε λίγες ὧρες μετά ἀπό τόν πρόσφατο μεγάλο σεισμό στήν Ἰαπωνία (11 Μαρτίου 2011). Ἔχοντας πλέον ὁ σεισμός ὑποχωρήσει, διασῶστες φθάνουν στά ἐρείπια τοῦ σπιτιοῦ μιᾶς νεαρῆς γυναίκας κι ἀντικρύζουν τό πτῶμα της μέσα στά χαλάσματα. Τά συντρίμμια τοῦ σπιτιοῦ εἶχαν καταπλακώσει τήν πλάτη καί τό κεφάλι της. Ὁ ἀρχηγός τῆς ὁμάδας διασώσεως ἀποφασίζει νά βάλει τό χέρι του μέσα ἀπό ἕνα στενό ἄνοιγμα στόν τοῖχο, γιά νά φθάσει τό σῶμα τῆς ἄτυχης γυναίκας. Εἶχε ἀκόμη μέσα του τήν ἐλπίδα ὅτι αὐτή ἡ γυναίκα θά μποροῦσε νά εἶναι ζωντανή. Ἔβαλε τό χέρι του ἀνάμεσα στό ἄνοιγμα πού εἶχε ἐντοπίσει πρίν ἀναζητώντας ἕνα μικρό κενό κάτω ἀπό τό νεκρό σῶμα. Ξαφνικά ἄρχισε νά φωνάζει μέ ἐνθουσιασμό! «Εἶναι ἕνα παιδί! Ὑπάρχει ἕνα παιδί!». Προσεκτικά ἀφαίρεσε τούς σωρούς τῶν Ο κογένεια η- µητρίου καί Μαρίας Σωζοµένου, µέ 9 παιδιά, γεννηµένα πό 1991 ως 2004, παρχία Λάρνακας. Καί ο δύο γονε ς ε ναι τέκνα περπολυτέκνων, πατέρας πό 6 δέλφια καί µητέρα πό (δεκατρία) δέλφια, µάλιστα µέ ναν δελφό ερέα. λλά καί δ χουµε ΘΑΥΜΑ, πού συνέβη στή µητέρα, ν γκυµονο σε τό 9ο καί τελευτα ο παιδί, τόν Παναγιώτη. Προσβλήθηκε πό κακοήθη καρκίνο µαστο, πού νακαλύφθηκε στόν 7ο µήνα γκυµοσύνης. τσι τό γκυµονούµενο γεννήθηκε πρόωρα, στόν 7ο µήνα, καί µπ κε σέ θερµοκοιτίδα, γιατί µητέρα πρεπε νά χειρουργηθ µεσα, µέ λική φαίρεση µαστο καί χηµειοθεραπεία. λλ ταν ργότερα χειρο ργος νοιξε τό τρα µα, γιά νά δε τυχόν ξέλιξη το καρκίνου (µετάσταση κλπ.), καρκίνος δέν π ρχε! µητέρα ε χε ταχθ στήν Παναγία-Ζωοδόχο Πηγή καί σ Α τήν ποδίδει τή θεραπεία της. ξάλλου τό 6ο παιδί, πιφάνιος (γεν. 2000), παρουσίασε καρδιοπάθεια, γιά τήν ποία µεταφέρθηκε στήν γγλία, που χειρουργήθηκε καί τώρα ε ναι πολύ καλά. Καί δ ργάζεται µόνο πατέρας, πρίν ς ζαχαροπλάστης καί τώρα ς ο κοδόµος, λλά µέ χρέος Φυσικά, πάρχουν νάγκες κάλυπτες, πού ο δυνάµενοι Παγκύπριοι Φίλοι Πολυτέκνων πρέπει νά βοηθήσουν στήν κάλυψή τους, µάλιστα σέ τέτοιες ρωικές Ο κογένειες. «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). Λειτουργε ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. ιεύθυνση: Πρεβέζης 8 Κάτω Πολεµίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6 11 µ.µ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/µα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεµεσός, ἀριθµ. Λογαρ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/µα Πάφου 2, Λεµεσός, ἀριθµ. Λογαρ.: Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου. 20

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα;

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα; ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Θ.Ε. 1 - Δ.Ε. 5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη των χαρακτηριστικων της ζωής και του έργου των αγίων της εκκλησίας. Όψεις της αγιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Όταν συνάντησα τους Μαριανούς Αδελφούς βρήκα το νόημα της ζωής μου : ένοιωσα περισσότερο άνθρωπος και αυθεντικότερος χριστιανός. Για μένα ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ!

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΒΉΜΑ 1ο - ΠΡΟΑΧΘΕΙΤΕ ΣΕ TEAM COORDINATOR

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ www.scooltime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών;

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Η Ελένη, η Ναόκο και οι συμμαθητές τους κάνουν σήμερα το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα:

3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα: 3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα: 1. Γεια σου, Όζλεμ. 2. Πώς λένε; λένε Σιμπέλ. 3. Γεια, κυρία Άννα. 4. Πώς λένε; Είμαι κυρία Μαρία. 5. Πώς λένε; Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα