ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 76/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κ.Μακεδονίας δύο (2) φορτηγών-ελκυστήρων Σήμερα 19 Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη: Παρόντες 1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5)Α.Σιδηρόπουλος, 6)Δ.Κουλουριώτης, 7)Δ.Τραπεζανλής, 8)Θ.Κορωνάς, 9)Σ.Διαμάντης, 10)Γ.Σοφιανίδης, 11)Ν.Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)Β.Λυκοστράτης, 14)Μ.Παπαϊωάννου, 15)Λ.Ακριβόπουλος, 16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Γ.Ορφανίδης, 18)Ε.Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 21)Α. Σιακαβάρας, 22)Θ. Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27)Ζ.Πατσίκας, 28) Α. Καγκελίδης, 29)Γ.Γουλτίδης, 30)Ι.Παπαγιάννης, 31)Η.Τσιφλίδης, 32)Σ.Ελευθεριάδου, 33)Ν.Μπέκης, 34)Π.Παπαδίνα, 35)Α.Αποστολόπουλος, 36)Α.Μαρκούλης, 37)Σ.Στουγιάννος, 38)Γ.Μελιόπουλος. Απόντες Χ. Κούτρας, Γ. Κάκαρης, Ι.Χειμώνας Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Η. Μπατσαράς Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος. Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας. 2) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1 ου εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ.α.καγκελίδης 3) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 73/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.ν.τσιαμήτρος και αποχώρησε ο κ.γ.μελιόπουλος 4) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 75/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Αποστολόπουλος 5) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 76/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Αποστολόπουλος, Γ.Μελιόπουλος, Α.Καγκελίδης. 6) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 78/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Παπαδόπουλος, Θ.Κορωνάς. 7) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 79/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Γ.Ορφανίδης και προσήλθε ο κ.θ.κορωνάς. 8) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 80/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης και προσήλθε ο κ.γ.ορφανίδης 9) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 81/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης και προσήλθε η κ.χ.γαϊτάνου. 10) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 82/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Η.Τσιφλίδης, Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης 11) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 83/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.α.καγκελίδης 12) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 84/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Ορφανίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Σ.Στουγιάννος 13) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 85/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης 14) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 86/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Λ.Ακριβόπουλος, Θ.Αγγελίνας και προσήλθε ο κ.γ.γουλτίδης 15) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 87/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης 16) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 89/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και προσήλθε ο κ.ν.μπέκης 17) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 90/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.ν.μωυσιάδης. 18) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 92/2015 απόφασης προσήλθε η κ.χ.γαϊτάνου 19) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 93/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος

2 Πρόεδρος: Θα επιθυμούσα, αν είναι δυνατόν, να προτάξουμε το 3 ο και το 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέματα που εισηγείται ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλειος Παπαδόπουλος, διότι αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα και πρέπει να αποχωρήσει στη συνέχεια από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Συμφωνεί το σώμα; Μέλη: Ναι. Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε το συμβούλιο να προταχθεί το 3ο θέμα του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από εισηγητικό του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής: Στην παρ 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: «.4. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής». Με την υπ αριθμ. πρωτ / Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, εγγράφηκαν στη δύναμη του στόλου οχημάτων του Δήμου μας, δύο (2) φορτηγά - ελκυστήρες για την μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου σε ΧΥΤΑ. Για τα οχήματα αυτά ο δήμος, λόγω του ότι δεν διέθετε ημιρυμουλκούμενα απορριμματοφόρα και επειδή βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της προμήθειας τεσσάρων (4) ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων, δεν προχώρησε σε έκδοση αδειών κυκλοφορίας. Με την ολοκλήρωση τώρα της προμήθειας «προμήθεια τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων με σύστημα συμπίεσης και ενός ρυμουλκού (τράκτορα) για την μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων», την οποία εκτέλεσε ο Δήμος Βέροιας ως τελικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας που είναι ο κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας σύμφωνα με την από 31/01/2012 σύμβαση, θα πρέπει για τους 2 ελκυστήρες να εκδοθούν άδειες κυκλοφορίας ως συρμοί που θα έλκουν τα ημιρυμουλκούμενα απορριμματοφόρα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι δύο (2) ελκυστήρες να εγγραφούν στη δύναμη του στόλου οχημάτων του ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες των ελκυστήρων και των δύο (2) ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων (συρμοί) και κατόπιν να τα παραχωρήσει στον Δήμο μας στα πλαίσια της από 31/01/2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν Ημαθίας και Δήμου Βέροιας για την μεταφορά των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ ( με το ΦΕΚ Β αρ. φυλ. 3426/ ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Νομού Ημαθίας). Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 1. Να εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση από τον Δήμο Βέροιας στον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας των κάτωθι: 1 2 Εργοστάσιο Κατασκευής DAF DAF Τύπος Οχήματος XF XF Κατηγορία Φορτηγό - Ελκυστήρας Φορτηγό - Ελκυστήρας Αρ. Πλαισίου XLRTE47MS0E XLRTE47MS0E Αρ. Κινητήρα MX 375U1 MX 340S2 Κυβισμός 12,9 lt. 12,9 lt. Καύσιμο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Αριθμός αξόνων 2 2 Χρώμα Αμαξώματος Λευκό Γκρι Αρ. Θέσεων 2 2 Έτος κατασκευής

3 2. Να εξουσιοδοτήσει τους α) Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος - Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο και β) τον προϊστάμενο του Τμ. Κίνησης και συντήρησης οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Βέροιας, κ Σαχινίδη Κωνσταντίνο μηχανολόγο μηχανικό, όπως υπογράψουν μεμονωμένα ή από κοινού ότι έγγραφο απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραπάνω πράξης. Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Πρόεδρος: Τα δύο θέματα που προτάξαμε είναι παρόμοια μεταξύ τους, οπότε μπορούμε να τα συζητήσουμε μαζί. Παπαδόπουλος: Θα επιθυμούσα να ξεκινήσουμε με το 12 ο θέμα και στη συνέχεια να συζητήσουμε το 3 ο. Στο 12 ο θέμα έχουμε τη λήψη απόφασης για την έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα ενός ρυμουλκού και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων απορριματοφόρων. Εδώ λοιπόν τι έχει γίνει; Εδώ και πάρα πολύ καιρό οι ημερομηνίες είναι γραμμένες, θα τα πω περιληπτικά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία από το Είχε ξεκινήσει και ολοκληρώνεται τώρα για την προμήθεια ενός τράκτορα και τεσσάρων press containers συρόμενων απορριμματοφόρων συμπίεσης με σκοπό Πρόεδρος: Eρωτήσεις παρακαλώ. Μπέκης: Να πω ότι δεν έχουμε αντίρρηση να το ψηφίσουμε αλλά θέλω να καταλάβω κάτι, η παραχώρηση γίνεται γιατί είναι η διαδικασία τέτοια; Να βγουν πινακίδες κρατικές; Αυτό είναι; Κατάλαβα καλά; Αποστολόπουλος: Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, ενώ ήταν δικαιούχος ο δήμος; Δεν μπορεί να βγάλει ο δήμος τις πινακίδες; Γι αυτό τα παραχωρεί; Παπαδόπουλος: Ο κύριος του έργου είναι ο ΕΣΔΑ από την προγραμματική σύμβαση με βάση την οποία κατατέθηκε η πρόταση και έγινε και η προμήθεια. Κύριος του έργου ήταν ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σήμερα Φο.Δ.ΣΑ, τότε την εποχή εκείνη ήταν ο ΕΣΔΑ των ΟΤΑ N.Ημαθίας και εμείς ήμασταν ο φορέας υλοποίησης του έργου. Τι σημαίνει αυτό; Eπειδή ο ΕΣΔΑ δεν είχε επάρκεια διαχειριστική, ο δήμος ανέλαβε να κάνει αυτό το πράγμα και ως φορέας διαχείρισης απορριμμάτων ο ΕΣΔΑ έκανε αυτή τη προγραμματική σύμβαση και έγινε η προμήθεια με βάση τη διακήρυξη και η σύμβαση κλπ. με βάση αυτό. Και ήρθε σήμερα η στιγμή να παραχωρήσουμε τα οχήματα, να μπούνε πινακίδες, ο Δ.Βέροιας να μεταφέρει τα απορρίμματά του και να έχει ένα σοβαρό οικονομικό όφελος. Πρόεδρος: Πως διασφαλίζεται η χρησιμοποίηση και η παραχώρηση στο δήμο και όχι σε κάποιον άλλο δήμο; Παπαδόπουλος: Από την προγραμματική σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Αναφέρεται σε αυτήν. Γουλτίδης: Πρόεδρε επειδή διάβασα για το θέμα αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια παρέμβαση που έκανε ο πρώην αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δ. Βέροιας και για μένα προσωπικά, δεν ξέρω αν τα διάβασαν οι υπόλοιποι συνάδερφοι αφήνει κάποια να πω γκρίζες ζώνες; Θα ήθελα σαν πρώην αντιδήμαρχος και σαν προεδρείο να τον καλέσετε (γιατί πιστεύω ότι ήταν μια συνέχεια αυτά) και να μας ενημερώσει το τι ήθελε να πει, γιατί στο μέσο που έγραψε άφηνε κάποια γκρίζα ζώνη. Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι αν δεν τον ακούσω. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εδώ, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Πρόεδρος: Από ότι βλέπω είναι εδώ. Γουλτίδης: Αν είναι εδώ και θέλει να μας ενημερώσει Θεοδωρίδης: Πιστεύω με την τοποθέτησή μου θα διευκολύνω, ώστε να έχετε μία ομόφωνη απόφαση η οποία είναι προς το συμφέρον του δήμου. Εγώ πιστεύω τα δύο θέματα ότι είναι ένα και το τρίτο που αφορά τους δικούς μας τράκτορες όπως λέω εγώ.

4 Το θέμα αυτό και ότι έχει σχέση με το πρόγραμμα δεν έχει σχέση με αγορά με προμήθεια μέσα από πρόγραμμα. Διαβάζω καθημερινά στον τύπο ότι τα αγοράσαμε. Δεν τα αγοράσαμε τα πήραμε μέσα από πρόγραμμα. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθώ και για τα δύο εν συντομία με ένα σύντομο ιστορικό, για να καταλήξετε και να αποφασίσετε ομόφωνα, γιατί είναι προς όφελος του δήμου με κάποιους τρόπους που να κατοχυρώσετε πλήρως αυτό που λέει ο κ. Παπαδόπουλος ότι με μία ενδεχόμενη στο μέλλον απόφαση του ΦΟΣΔΑ δεν θα αλλάξει κάτι. Αν επιτρέπεται να τοποθετηθώ και για τα δύο θέματα νομίζω σωστά και ομόφωνα πρέπει να τα ψηφίσετε και τα δύο. Κατορθώσαμε το Μάρτιο μήνα μετά από κάποιες ενέργειες και μέσω της Περιφέρειας η οποία μας παραχώρησε προς χρήση και όχι προς κυριότητα τους δύο τράκτορες που ήρθαν από την Πάτρα. Και αυτό έγινε γιατί; Γιατί ο δήμος σε διαφορετική περίπτωση έπρεπε να πληρώσει το 60% της αξίας τους και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε και δεν ήταν καιρός να πληρώσουμε εφόσον μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτό που κάναμε, δηλ. να έρθει μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκεκριμένα, και εκεί με επεμβάσεις να έρθουν για χρήση προς εμάς. Τότε επειδή ακούστηκαν πολλά, είχαμε συμφωνήσει με την Περιφέρεια, και γιατί ο σκοπός των τρακτόρων που πήραμε ήταν μόνο για τη μεταφορά των σκουπιδιών μετά από ένα χρονικό διάστημα ένα χρόνο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την καθ ολοκληρία κυριότητα του δήμου. Την πετύχαμε στην πορεία και είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι τα οχήματα αυτά είναι δικά μας. Τότε προχωρήσαμε από το Μάρτιο του 2011 και τον Απρίλιο, οι ημερομηνίες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, ότι για να διευκολύνουμε τη διαδικασία αυτή να έπρεπε να τα αγοράσουμε και να τα ζεύξουμε γιατί σαν φορτηγά δεν μας χρειαζόταν να πάρουμε τα λεγόμενα press containers. Υπήρχαν αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής και του Δ.Σ., καταλήξαμε σε τρία το Σεπτέμβριο μήνα, εφόσον είχε εγκριθεί και το εθνικό πρόγραμμα προμηθειών γιατί περνούσαμε ένα κόστος το οποίο έπρεπε να εγκριθεί και από εκεί. Είχαμε την ευτυχή κατάληξη να εγκριθεί, προχωρήσαμε το Σεπτέμβριο μήνα και πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στην αγορά τρία. Ευτυχώς βρέθηκε από την πλευρά των ΕΠΕΡΑ το πρόγραμμα αυτό, ενόψει των αποκαταστάσεων των χωματερών να πάρουμε δωρεάν αυτά τα οχήματα. Υπήρξε μια διαφωνία όσον αφορά αν είναι τέσσερα και ένα. Εγώ τότε είχα πει από τη στιγμή που έχουμε δύο τράκτορες άρα με τα τέσσερα καλυπτόμαστε. Και αυτό για ποιο λόγο; γιατί το κράτος κατόρθωσε να αλλάξει το νόμο, ο οποίος μέχρι τον Αύγουστο του 2011 έλεγε ότι ένας τράκτορας για το δημόσιο κουβαλούσε μόνο ένα κοντέινερ. Κατορθώσανε και αλλάξανε το νόμο και είναι πλέον ζυγό, οι τράκτορες μπορούσαν να κουβαλήσουν δύο κοντέινερ. Άρα η αγορά έπρεπε να γίνει και για μένα εφόσον θα είχαμε τρεις τράκτορες με έξι κοντέινερς. Εκεί άλλαξε κάπου η απόφαση, πήραμε μια απόφαση του Δ.Σ. γύρω στο Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 2011 να αγοράσουμε δύο. Έκτοτε δεν αγοράσαμε κανένα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για ένα θέμα το οποίο είναι ανταποδοτικό, να μην είχαμε αγοράσει, τα οποία πιστεύω θα είχαμε κάνει απόσβεση και τώρα θα φτάναμε σε ένα σημείο να λέμε ότι έχουμε τρία χρόνια θα είχαμε τουλάχιστον δύο τράκτορες και τρία ή τέσσερα δικά μας containers και δεν ξέρω κατά πόσο θα χρειαζόταν σήμερα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πέραν αυτού όμως, εγώ είχα πει τότε ότι εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία καλά είναι να τα πάρουμε και αυτά εδώ και να συμφωνήσουμε ότι αυτό το κομμάτι Πρόεδρος: κ. Θεοδωρίδη συμπτύξτε λίγο το λόγο σας, όλο αυτό το ιστορικό αμφιβάλλω αν μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει κιόλας, συμπτύξτε λίγο. Θεοδωρίδης: Έχει τη σημασία του στο εξής κομμάτι: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τράκτορες και παίρνουμε από το πρόγραμμα τρίτο. Βάσει νόμου έχουμε το δικαίωμα να κουβαλάμε έξι κοντέινερς. Έρχομαι και ρωτώ εγώ, σαν πολίτης και σαν πρώην αντιδήμαρχος, οι δύο τράκτορες που είναι ιδιοκτησία του δήμου και τα οποία ζητούμε με προγραμματική σύμβαση να παραχωρήσουμε στην Περιφέρεια και τον άλλο τον ένα τράκτορα κάνουμε τέσσερα, δηλ. με τα τρία να κουβαλάμε τέσσερα, αυτό που μας συμφέρει; Μήπως εφόσον έχουμε το δικαίωμα να μην δώσουμε και τους

5 δύο τράκτορες, να δώσουμε τον έναν και τον ένα του προγράμματος και να μας μείνει ο ένας εφεδρεία, αν μπούμε στη διαδικασία να αγοράσουμε να μπορέσουμε να ζέψουμε και το άλλο; Διότι εκείνο που φοβούμαι εγώ και μπορεί οποιαδήποτε προγραμματική σύμβαση να είναι εξασφαλισμένη, δεν ξέρω κατά πόσο, δεν είμαι νομικός, μήπως φοβάμαι στην πορεία πχ μετά από δύο χρόνια μετά από ένα έρθει η Περιφέρεια και πει: Ξέρετε κύριοι, αυτή τη στιγμή υπογράψαμε μια προγραμματική σύμβαση έχει σχέση με την Περιφέρεια με το δήμο και όχι με το νομό, τα έχει ανάγκη η Χαλκιδική πχ το καλοκαίρι και έρθει ξαφνικά και τα παίρνει και τα δίνει εκεί και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, απλούστατα στη συζήτηση ζήτησα να υπάρχει τρίτος τράκτορας, να υπάρχει σπαστήρας, καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Αλλά θέλω να ξέρω σαν δημότης, θα προχωρήσει η αγορά των άλλων containers; Ώστε να έχουμε τρεις τράκτορες με έξι καντέινερς, να εξασφαλίσουμε όλο το κομμάτι της ανακύκλωσης δηλ. μέσα από αυτό το πρόγραμμα; Διότι υπάρχει ανταπόδοση, απόσβεση θα γινόταν, αν εξασφαλίζει η νομική υπηρεσία ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα αφού τα μεταφέρουμε στον Φο.Δ.ΣΑ Πρόεδρος: κ. Θεοδωρίδη έχετε 6 που μιλάτε, παρακαλώ Θεοδωρίδης: Νομίζω ότι εκείνο το κομμάτι, να διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα, διαφορετικά πρέπει ομόφωνα να το ψηφίσουμε. Παπαδόπουλος: Αυτό ήταν το ιστορικό το είπε πιο γρήγορα ο κ.θεοδωρίδης πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά τώρα την παραχώρηση ή μη να πάνε αλλού, δεν μπορούν να πάνε αλλού διότι με βάση την προγραμματική σύμβαση που έχουμε το πίσω, ο τράκτορας δηλ. καθοδηγεί και το μπροστά διότι οι πινακίδες θα βγούνε «κουστούμι», ο κάθε τράκτορας με ένα press container. Τα οποία press containers υποχρεωτικά, με βάση την προγραμματική θα γυρίσουν σε εμάς, άρα θα γυρίσουν σε μας και μόνο σε μας. Οι πινακίδες θα βγούνε «κουστούμι» στους δύο τράκτορες που έκανε τις ενέργειες ο κ.θεοδωρίδης πολύ σωστά και ολοκληρώθηκαν στην πορεία αλλά είχε μπει το νερό στο αυλάκι από τότε. Ο τράκτορας θα φέρει ένα κοντέινερ από τα δύο που περισσεύουν και θα είναι υποχρεωτικά από την προγραμματική σύμβαση. Τα press containers θα φέρουν υποχρεωτικά τους τράκτορες πίσω. Καλυπτόμαστε, το έχουμε δει αρκετά καλά με τους νομικούς μας, πάρα πολύ καλά με τους νομικούς μας. Όσον αφορά για τα δύο περαιτέρω press containers που πιθανά να χρειαστούν, αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι όπως είναι η σύμβαση και όπως λειτουργεί και η ανακύκλωση δεν χρειάζονται, αν όμως στο μέλλον αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης και πάει απευθείας στους δήμους η διαχείριση της ανακύκλωσης, να επανεξετάσουμε τη σύμβαση με δική μας πρωτοβουλία και θέτοντας τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε αν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε τράκτορες να τους κουμπώσουμε πάλι με με προγραμματικές συμβάσεις. Υπάρχει στις σκέψεις και είναι λογικό και θεμιτό να το εξετάσουμε να αγοραστούν και να γίνει προς πίσω να κουμπώσουν το κοντέινερ με τον τράκτορα. Υπάρχει η διαδικασία και η σκέψη έχει συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή αν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε από προγραμματική να αγοράσουμε και πιο νωρίς, το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα απορριμματοφόρα παρά τράκτορες, μιλάω γι αυτή τη στιγμή και συμφωνώ με τη λογική αυτή. Αυτά για τα δύο θέματα. Μελιόπουλος: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον κ. Παπαδόπουλο από πού κατοχυρώνεται από την προγραμματική σύμβαση ότι θα παραμείνουν στο δήμο αυτά που θα παραχωρήσουμε στον Φο.Σ.ΔΑ; Ποια θα είναι η μορφή παραχώρησης από το Φο.Δ.ΣΑ στο δήμο όταν εμείς τα παραχωρήσουμε, εκδοθούν οι άδειες και μετά επιστρέψουν, θα είναι στην χρήση τους; Θα είναι η κυριότητα; Παρακάτω όπως βλέπουμε σε ένα άλλο θέμα πέντε τα απορριμματοφόρα που είχε ο ΕΣΔΑ μας γυρνάν τα τέσσερα. Αυτό δεν το ξέρουμε, εσείς το λέτε. Στις ερωτήσεις που σας έκανα θα θελα μια απάντηση. Μαρκούλης: Επειδή βλέπω εδώ την προγραμματική σύμβαση στο 3 ο θέμα που έχει επισημανθεί, λέει ότι όσον αφορά το σύνολο του κινητού εξοπλισμού, έχει παραχωρηθεί μόνο κατά χρήση στο Δ.Βέροιας από τον ΕΣΔΑ και μόνο για τις ανάγκες μεταφοράς δηλ. με τρόπο ή με αίρεση αν θέλετε να τα κάνουμε πιο απλά, η συγκεκριμένη παραχώρηση.

6 Εμείς έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε μεταβίβαση κυριότητος και δεν μπορούμε να κάνουμε μια σύμβαση χρησιδανείου; Όπου θα προσδιορίζετε ρητά ο όρος; Παπαδόπουλος: Στη σελίδα 4 καταρχήν, για τον κ. Μελιόπουλο, αναφέρεται ο όρος, είναι το άρθρο 2 στο τέλος του, πάνω στη σελίδα 4. Όσον αφορά τώρα αυτό που είπε ο κ. Μαρκούλης, φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ο Φο.ΔΣΑ, ο πρώην ΕΣΔΑ. Αυτός και μόνο αυτός μπορεί να βγάλει το ευεργετικό μέτρο. Ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι μπορούμε να έχουμε ένα τράκτορα με δυο press containers ισχύει για τους φορείς διαχείρισης και όχι για τους ΟΤΑ. Αλλά πέρα από αυτό εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι, αν δεν τα δώσουν με κυριότητα δεν μπορούν να βγουν πινακίδες μαζί. Διότι η προμήθεια που έγινε μέσα από το ΕΠΕΡΑ, δηλ. από πρόγραμμα τα πήραμε δεν τα αγοράσαμε πολύ σωστά αναφέρθηκε, είναι με αυτό τον τρόπο φτιαγμένη ώστε ο κύριος του έργου να είναι ο Φο.Δ.ΣΑ, που παίρνει τον ένα τράκτορα και τα τέσσερα press containers. Άρα εκεί έπρεπε να πάνε κατά κυριότητα και θα έρθουν σε μας για χρήση, αλλιώς δεν βγαίνουν πινακίδες, είναι με βάση τη νομοθεσία αλλιώς δεν βγαίνουν πινακίδες. Κρατικές πινακίδες θα βγουν εκεί και θα έρθουν εδώ. Παπαγιάννης: Πρόεδρε, κες και κοι σύμβουλοι θα ήθελα να προτείνω στο σώμα και κυριολεκτικά να απευθύνω έκκληση, να έχουμε μια εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση από το νομικό σύμβουλο του δήμου για τυχόν αρνητικές επιπλοκές που θα είχε το ενδεχόμενο η διοίκηση του Φο.Δ.ΣΑ ή η Περιφέρεια αργότερα, να είχε μια διαφορετική γνώμη για τη χρήση των οχημάτων τα οποία καλούμαστε σήμερα να παραχωρήσουμε κατά κυριότητα σε αυτό το φορέα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος νομικός κατά την ταπεινή μου άποψη, για κάποιο λόγο πολιτικό, προσωπικό, αιφνιδιαστικό, ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, χρονικής συγκυρίας, η Χαλκιδική που έχει πολύ κίνηση το καλοκαίρι ή οτιδήποτε, ξαφνικά να βρεθούμε να έχουμε απαλλοτριώσεις τρίτων τα πράγματά μας, την περιουσία μας και να έχουμε πρόβλημα να τα πάρουμε πίσω, το οποίο να δημιουργούσε και συνέπειες για όσους θα ψήφιζαν θετικά, μήπως να είχαμε μια εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση από το νομικό σύμβουλο του δήμου παρακαλώ; Μαρκούλης: Πρόεδρε νομίζω ο προβληματισμός είναι εύλογος, τον έθεσε και ο κ.θεοδωρίδης. Πως διασφαλίζεται η επιστροφή των συγκεκριμένων φορτηγών, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, ούτε στην προγραμματική σύμβαση ακόμη δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα κενό το οποίο πρέπει να διευθετηθεί, και βεβαίως όχι μόνο για αυτά τα θέματα, για πολλά θέματα. Νομίζω ότι η άποψη της νομικής υπηρεσίας, αφορμή και το γεγονός που εισάγεται σαν θέμα η ενίσχυση της νομικής υπηρεσίας του δήμου, θα πρέπει η γνωμοδότηση να συνοδεύει την πλειονότητα των θεμάτων. Μελιόπουλος: Από τα εισηγητικά και από τη συζήτηση προπάντων την τωρινή αλλά και παλιότερες συνεδριάσεις, αναδεικνύεται κάτι που δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε ως «Λαϊκή Συσπείρωση». Αναδεικνύονται οι ευθύνες της διοίκησης του δήμου και της τωρινής και της προηγούμενης, όσον αφορά για το μεγάλο χρονικό διάστημα που ένας ιδιώτης είχε αναλάβει τη μεταφορά και έβγαζε κέρδος, ενώ με κάποιες άλλες ενέργειες της διοίκησης του δήμου θα μπορούσε τη μεταφορά να την αναλάβει ο δήμος, ένα αυτό το κομμάτι το αφήνουμε στην άκρη. Δεν έχω πειστεί αν και πολύ θα ήθελα, ότι με την παραχώρηση στον Φο.Δ.ΣΑ, ο οποίος ξέρουμε το πλαίσιο που λειτουργεί και πως θα λειτουργήσει και αργότερα, μέχρι την πλήρη ιδιωτικοποίηση του, δεν έχω πειστεί αν θα το παραχωρήσει όπως θέλουμε ξανά τα οχήματα αυτά προς τη διοίκηση του δήμου, γι αυτό θα ψηφίσω λευκό και στα δύο εισηγητικά. Παπαδόπουλος: Αυτή η προγραμματική σύμβαση όταν έγινε πέρασε από το νομικό του δήμου, μιλάμε για την προγραμματική σύμβαση, δυστυχώς πρέπει να διαβάσουμε την παράγραφο: «επίσης ρητώς αναφέρεται το σύνολο του κινητού εξοπλισμού που θα παραληφθεί στα πλαίσια υλοποίησης του προτεινόμενου έργου θα παραχωρηθεί κατά χρήση κατόπιν υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού, σύστασης χρησιδανείου, από τον ΕΣΔΑ Ημαθίας στον Δ.Βέροιας για την μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της έναρξης λειτουργίας των έργων διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας βάση του ΠΕΣΔΑ Κ.Μακεδονίας κλπ. για τη μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη».

7 Εδώ τι μας λέει; Να μιλάμε γι αυτό, να μη λέμε για τη μεταβατική περίοδο, αν θέλετε να εξηγήσω θα εξηγήσω και εκείνο. Εδώ με βάση αυτή την παράγραφο υποχρεωτικά θα γυρίσουν πίσω. Η σύμβαση αυτή είναι ισχυρή σήμερα, εκτός αν νομίζουν και οι δύο οι συνάδερφοι οι νομικοί που ρώτησα, ότι δεν είναι ισχυρή. Πάει αυτό. Άρα αφού θα γυρίσουν ο τράκτορας και τα τέσσερα press containers με το χρησιδάνειο που λέμε θα γυρίσουν υποχρεωτικά και οι δύο τράκτορες με τα δύο πρες κοντέινερς στην προκειμένη περίπτωση θα σύρει το πρες κοντέινερ τον τράκτορα πίσω για να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο. Θα σύρει το πρες κοντέινερ τον τράκτορα στη Βέροια με βάση την προγραμματική σύμβαση. Όσον αφορά τώρα τον Φο.Δ.Σ.Α., είναι σε εξέλιξη η τροποποίησή του και στην Π.Ε. Ημαθίας για την ώρα δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν έργα διαχείρισης, κακώς θα έλεγα, αν θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να παρέμβουμε εκεί σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα και σήμερα συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε να μεταφέρουμε τα απορρίμματα μας. Σήμερα στην Κοζάνη, αργότερα πιθανά θα ζητήσουμε να είμαστε πάλι στον κοντινότερο όμορο δήμο, αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε και στη Θεσσαλονίκη, όμως για σήμερα και για όσο καιρό διαρκεί αυτή η μη λειτουργία ενός εργοστασίου διαχείρισης στο νομό, στην Περιφερειακή Ενότητα, υποχρεωτικά θα γίνει αυτό που λέει η προγραμματική σύμβαση και είναι ισχυρή και θα είναι ισχυρή μέχρι να μεταβληθούν, που δεν θα μεταβληθούν στο εγγύς μέλλον οι όροι για τη διαχείριση, οι συνθήκες. Άρα καθαρά το λέει στη σελίδα 4 μπορούν να το διαβάσουν οι νομικοί πάνω-πάνω το ανέγνωσα νομίζω δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Θεοδωρίδης: Επειδή είναι σοβαρό το πρόβλημα, γιατί εδώ μιλάμε για κινητούς σταθμούς μεταφόρτωσης, το οποίο λύνει πολλά προβλήματα, δεν είναι τυχαίο. Για μένα και δεν ψήφισα στο Δ.Σ. γι αυτό που γίνεται στον ΑΚΤΩΡΑ επάνω. Γιατί γι αυτό ήταν η έννοια της οπίσθιας φόρτωσης, για να γίνει κινητός σταθμός μεταφόρτωσης όχι να κάνουμε αυτά που κάνουμε, αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που έχω να επιστήσω την προσοχή είναι το εξής: Εδώ μιλάμε για μεταφορά σκουπιδιών στην Κοζάνη και ανήκουμε στον Φο.Δ.Σ.Α της Κ.Μακεδονίας, μήπως πέσουμε σε αντιφάσεις; Και μήπως μας υποχρεώσουνε, δεν ξέρω αν υπάρχουν δύο διαφορετικές προγραμματικές συμβάσεις και μας υποχρεώσουν να πηγαίνουμε στη Μαυροράχη που σας πληροφορώ η απόσταση είναι 130χλμ. δεν ξέρω με αυτό τον τρόπο αν μπορούμε να κατοχυρωνόμαστε να ανήκουμε σε άλλη Περιφέρεια σε άλλο ΦοΣΔΑ και να κουβαλάμε τα σκουπίδια σε άλλη περιοχή. Δέστε το και αυτό, νομίζω μια γνωμοδότηση για να μην τρέχετε στα δικαστήρια όπως τρέχω εγώ σήμερα. Πρόεδρος: Κατανοητός η προβληματισμός σας. Παπαδόπουλος: Σήμερα καλυπτόμαστε Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου Παπαδόπουλου; Μέλη: Ναι Λευκή ψήφο έδωσαν δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Γ.Μελιόπουλος, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης, Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Καγκελίδης, Γ.Γουλτίδης, Ι.Παπαγιάννης, Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 1.- Το από 10/2/2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου Παπαδόπουλου. 2.- Την από 31/1/2012 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Βέροιας και ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν.Ημαθίας 3.- Το αριθ. 3426/ ΦΕΚ Β. 4.- Την με αρ. πρωτ / απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας- Θράκης. 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και των άρθρων 96 και 199 του Ν.3463/2006. Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

8 Α) Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση των κάτωθι οχημάτων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κ.Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση: 1 2 Εργοστάσιο Κατασκευής DAF DAF Τύπος Οχήματος XF XF Κατηγορία Φορτηγό - Ελκυστήρας Φορτηγό - Ελκυστήρας Αρ. Πλαισίου XLRTE47MS0E XLRTE47MS0E Αρ. Κινητήρα MX 375U1 MX 340S2 Κυβισμός 12,9 lt. 12,9 lt. Καύσιμο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Αριθμός αξόνων 2 2 Χρώμα Αμαξώματος Λευκό Γκρι Αρ. Θέσεων 2 2 Έτος κατασκευής Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και τον προϊστάμενο του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης-Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δ.Βέροιας Κωνσταντίνο Σαχινίδη, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, όπως υπογράψουν μεμονωμένα ή από κοινού ότι έγγραφο απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών.

9 Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 76 / Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου Αθανάσιος Αποστολόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ Α. Λαζαρίδης Ε. Γκόγκα Θ. Αγγελίνας Β. Παπαδόπουλος Α. Σιδηρόπουλος ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ. Κουλουριώτης Ι. Σιδηρόπουλος Δ. Τραπεζανλής Η. Μπατσαράς Θ. Κορωνάς Σ. Λυκοστράτης Σ. Διαμάντης Γ. Σοφιανίδης Ν. Μωυσιάδης Π. Τσαπαρόπουλος Β. Λυκοστράτης Μ. Παπαϊωάννου Λ. Ακριβόπουλος Σ. Ασλάνογλου Γ. Ορφανίδης Ε. Ιακωβίδου Χ. Γαϊτάνου Ν. Μαυροκεφαλίδης Α. Σιακαβάρας Θ. Τέτος Κ. Καραπαναγιωτίδης Ι. Κυρατλίδης Μ. Σουμελίδης Ν. Τσιαμήτρος Ζ. Πατσίκας Α. Καγκελίδης Γ. Γουλτίδης Ι. Παπαγιάννης Σ. Ελευθεριάδου Η. Τσιφλίδης Ν. Μπέκης Ακριβές απόσπασμα Π. Παπαδίνα Βέροια Α. Μαρκούλης Ο Δήμαρχος Σ. Στουγιάννος Γ. Μελιόπουλος ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 298/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση ς βεβαιωθέντος ποσού της Μ.Γεωργιάδου και επαναβεβαίωσής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 540/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με Ίδια Μέσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 85/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 140/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Ορισμός μελών και συγκρότηση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 19/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 19/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 19/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 348/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 387/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) ανάκλησης των υπ αριθ. 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 397/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Ορισμός μέλους (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση εκ νέου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 87/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 311/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη αιτήματος της εταιρίας «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 190/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας σε δράση περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 6/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναμόρφωση (1 η ) προϋπολογισμού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 478/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) διενέργειας της προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 581/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 292/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση της υπ αριθ. 10/2016 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 526/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης. Σήμερα 24 Νοεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 547/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Αποδοχή συνεργασίας του Δ.Βέροιας με την ερευνητική ομάδα καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 737/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε., 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης απροβλέπτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 11/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 11/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 11/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 411/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 7/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) σύναψης συμφωνητικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 338/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Νεστοροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 493/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 27 ου θέματος «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 189/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) ίδρυσης γραφείου εθελοντισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 414/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «AUTOHELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 575/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 610/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 36/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη ένστασης του Γ.Tρούπκου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 258/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση τροποποίησης της υπ αριθ. 732/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 375/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έκδοση ψηφίσματος κατά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 638/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 431/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 463/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση εκπόνησης μελέτης (με δωρεά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 1/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 1/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 1/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 5/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Υπ. Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 462/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 2/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 31/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση τροποποίησης της υπ αριθ. 172/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 335/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) δράσης τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 652/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Αποδοχή αιτήματος επιτροπής εργαζομένων σε Προγράμματα Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 726/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Αποδοχή α) των όρων της απόφασης ένταξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 558/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 178/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 3/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 3/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 3/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 33/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 12 ου θέματος «Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 30/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 30/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 30/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 770/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) πρόωρης λύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 9/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 9/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 9/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 305/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Αποδοχή, έγκριση και παραλαβή της δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 456/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Ορισμός μελών και συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 589/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) αποδοχής των όρων της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 27/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 27/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 27/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 569/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση τουριστικής προβολής του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 78/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 190/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 378/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 520/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 14/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 476/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 427/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 1/2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 1/2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Π Ο Σ Π Σ Μ πό το υπ αριθ. 1/218 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ρ. απόφ. 2/218 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Συστήματος Διακυβέρνησης του Δήμου Βέροιας ως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 454/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Αποδοχή εισήγησης της Δ.Κ. Βέροιας για τη συγκρότηση ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 8/202 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 554/202 Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 470/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Καθορισμός τιμήματος για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 131/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση απασχόλησης για πρακτική άσκηση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2007 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2007 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 718/2007 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 25/2007 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 80/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη αιτήματος της Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο συμβιβασμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 135/2006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη αιτήματος συλλόγου Δασκιωτών Βέροιας «Το Παλιόκαστρο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΔΑ: 4ΑΣ0Ω9Ο-ΡΝΧ Αρ. απόφ. 516/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση ισολογισμού-απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 13/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 13/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 13/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 424/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 20/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 20/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 20/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 578/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Συναίνεση για καταβολή και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 315/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την δραστηριότητα με τίτλο «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 203/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Συναίνεση για καταβολή και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 28/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας. Αρ. απόφ. 805/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 28/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας. Αρ. απόφ. 805/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 28/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 805/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2011. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Σιδηρόπουλος 3. Δ. Κουλουριώτης 4. Β. Παπαδόπουλος 5. Α. Λαζαρίδης 6. Α.

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Σιδηρόπουλος 3. Δ. Κουλουριώτης 4. Β. Παπαδόπουλος 5. Α. Λαζαρίδης 6. Α. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 23/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 582 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 14 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2008 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2008 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 538/2008 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 18/2008 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 287 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 9/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 9/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 9/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 177/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Μη ανάκληση και έγκριση ανανέωσης της άδειας άσκησης υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 107/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του ΕΣΔΑ Ημαθίας. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Δ. Κουλουριώτης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Ζ. Πατσίκας

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Δ. Κουλουριώτης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Ζ. Πατσίκας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 642 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Ζ. Πατσίκας

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Ζ. Πατσίκας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 21/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 521 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 477/2009 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 32/ / 2017 Π ε ρ ί λ η ψ η 06 Δεκεμβρίου 2017 Τετάρτη 11:00, Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 32/ / 2017 Π ε ρ ί λ η ψ η 06 Δεκεμβρίου 2017 Τετάρτη 11:00, Παρόντες Απόντες Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 32/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 819 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2018

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 13/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 13/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 13/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 355/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) μελετών, β) Τεχνικών Δελτίων Πράξεων Υποδομών και

Διαβάστε περισσότερα

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα)

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 615 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Σιδηρόπουλος 3. Δ. Κουλουριώτης 4. Β. Παπαδόπουλος

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Σιδηρόπουλος 3. Δ. Κουλουριώτης 4. Β. Παπαδόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 29/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 692 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος 6. Α. Αποστολόπουλος 7. Γ. Μελιόπουλος ΓΕΝΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος 6. Α. Αποστολόπουλος 7. Γ. Μελιόπουλος ΓΕΝΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το αριθμ. 34/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 527 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρακτικών διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 27/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 27/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 27/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 710/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 568 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 21 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 403/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση σύναψης σύμβασης με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 507/2006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση προμήθειας εφαρμογών λογισμικού και σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 28/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 28/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 28/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 609/2013 Π ε ρ ί λ η ψ η Αποδοχή αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 09:47:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 23/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 576/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Αποδοχή αιτήματος ομάδας πολιτών-κατοίκων της περιοχής «Κυψέλη»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 690/2010 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 75/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 33/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 33/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 33/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 696/2013 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2008 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2008 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 344/2008 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 12/2008 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 14 ου θέματος «Επί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 29/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 736/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη ενστάσεως αναδόχου του έργου «Ανέγερση 1 ου Φιλίππειου

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Λαζαρίδης 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 246 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/ 97 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/ 97 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/ 97 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 298/97 Π ε ρ ί λ η ψ η «Εγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2005 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2005 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 16/2005 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 418/2005 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 31/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 31/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 671/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 31/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 19/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 19/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 19/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 612/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση α)εκποίησης εγκαταλειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 39/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 651 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Σιδηρόπουλος 3. Δ. Κουλουριώτης 4. Β. Παπαδόπουλος 5. Γ. Σοφιανίδης (αναπλ/κό μέλος)

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος 2. Α. Σιδηρόπουλος 3. Δ. Κουλουριώτης 4. Β. Παπαδόπουλος 5. Γ. Σοφιανίδης (αναπλ/κό μέλος) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 29/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 690 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 138/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τις προσθήκες νέων ομάδων προσανατολισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το υπ αριθ. 2/2004 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το υπ αριθ. 2/2004 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 50/2004 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το υπ αριθ. 2/2004 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα