Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 4/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 80/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη αιτήματος της Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο συμβιβασμό της οφειλής της στο Δήμο και τον καθορισμό εξόφλησης της οφειλής της σε δόσεις. Σήμερα 19 Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη: Παρόντες 1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5)Α.Σιδηρόπουλος, 6)Δ.Κουλουριώτης, 7)Δ.Τραπεζανλής, 8)Θ.Κορωνάς, 9)Σ.Διαμάντης, 10)Γ.Σοφιανίδης, 11)Ν.Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)Β.Λυκοστράτης, 14)Μ.Παπαϊωάννου, 15)Λ.Ακριβόπουλος, 16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Γ.Ορφανίδης, 18)Ε.Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 21)Α. Σιακαβάρας, 22)Θ. Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27)Ζ.Πατσίκας, 28) Α. Καγκελίδης, 29)Γ.Γουλτίδης, 30)Ι.Παπαγιάννης, 31)Η.Τσιφλίδης, 32)Σ.Ελευθεριάδου, 33)Ν.Μπέκης, 34)Π.Παπαδίνα, 35)Α.Αποστολόπουλος, 36)Α.Μαρκούλης, 37)Σ.Στουγιάννος, 38)Γ.Μελιόπουλος. Απόντες Χ. Κούτρας, Γ. Κάκαρης, Ι.Χειμώνας Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Η. Μπατσαράς Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος. Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας. 2) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1 ου εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο κ.α.καγκελίδης 3) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 73/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.ν.τσιαμήτρος και αποχώρησε ο κ.γ.μελιόπουλος 4) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 75/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Αποστολόπουλος 5) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 76/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Αποστολόπουλος, Γ.Μελιόπουλος, Α.Καγκελίδης. 6) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 78/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Παπαδόπουλος, Θ.Κορωνάς. 7) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 79/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Γ.Ορφανίδης και προσήλθε ο κ.θ.κορωνάς. 8) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 80/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης και προσήλθε ο κ.γ.ορφανίδης 9) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 81/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης και προσήλθε η κ.χ.γαϊτάνου. 10) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 82/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Η.Τσιφλίδης, Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης 11) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 83/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.α.καγκελίδης 12) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 84/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Ορφανίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Σ.Στουγιάννος 13) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 85/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης 14) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 86/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Λ.Ακριβόπουλος, Θ.Αγγελίνας και προσήλθε ο κ.γ.γουλτίδης 15) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 87/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης 16) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 89/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και προσήλθε ο κ.ν.μπέκης 17) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 90/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.ν.μωυσιάδης. 18) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 92/2015 απόφασης προσήλθε η κ.χ.γαϊτάνου 19) Κατά τη συζήτηση της υπ αριθ. 93/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος

2 Πρόεδρος: Θα επιθυμούσα, αν είναι δυνατόν, να προτάξουμε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ή μη αιτήματος Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό της οφειλής της στο Δήμο και καθορισμός ή μη εξόφλησης της οφειλής της σε δόσεις», καθώς είναι παρόντες στη συνεδρίαση οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και περιμένουν υπομονετικά εδώ και αρκετές ώρες. Συμφωνεί το σώμα; Μέλη: Ναι. Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε το συμβούλιο να προταχθεί το 13ο θέμα του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από εισηγητικό του αντιδημάρχου της υπηρεσίας δόμησης-περιουσίας Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής: Σύμφωνα με την αριθμ. 6/1995 Πράξη Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού Πόλεως Βέροιας, η ιδιοκτησία με αριθμό (7) και ιδιοκτήτρια την κ Κούρτογλου Σοφία, είναι υπόχρεη αποζημίωσης της αριθμ.(8) ιδιοκτησίας με φερόμενο ιδιοκτήτη την Αντιγόνη Σαάπογλου του Θεόδωρου για εδαφικά τμήματα με στοιχεία 1/3 ( ) εμβαδού 3,70 τ.μ., ( ) εμβαδού 19,30 τ.μ., ( ) εμβαδού 17,00 τ.μ., ( ) εμβαδού 6,60 τ.μ. και ( ) εμβαδού 35,00 τ.μ.(σύνολο 81,60 τ.μ). Η οριστική και τελεσίδικη τιμή μονάδος αποζημίωσης της παραπάνω ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας καθορίστηκε με την 21/ΑΠΛ/2005 απόφαση σε 400,00 /τ.μ. Ο Δήμος Βέροιας κατέθεσε με το αριθμ / γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των ,00 ευρώ ( 81,60 Χ 400 = ,0 ) για λογαριασμό της ιδιοκτησίας (7) και με το υπ αριθ πρωτ 18991/ έγγραφο του τμήματος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βέροιας, ειδοποιήθηκε η κ Κούρτογλου Σοφία να προσέλθει στο Δήμο να εξοφλήσει την οφειλή της. Η κ Κούρτογλου υπέβαλε την υπ αριθ πρωτ 56745/ αίτηση στην οποία το τμήμα περιουσίας απάντησε την ως εξής: «Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτηση, σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ αριθ 3199β/ έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Κωνσταντίνου Λάσκαρη, με την οποία σας επιδόθηκε αντίγραφο της από αίτησης καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας, με δικάσιμο την 6 η Οκτωβρίου Επίσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο του ΦΕΚ 463/ με το οποίο ανακοινώθηκε ότι «με το υπ αριθ / γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, η Σοφία Κούρτογλου του Προδρόμου παρακατέθεσε ,00 ευρώ για αποζημίωση της υπ αριθμ. (8) ιδιοκτησίας, με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Αντιγόνη Σααπόγλου, τμήμα της οποίας με τα στοιχεία ( ), εμβαδού 41,00 τ.μ., προσκυρώνεται στην υπ αριθμ. (7) ιδιοκτησία της Σοφίας Κούρτογλου (πράξη τακτοποίησης 6/1995). Οι παραπάνω ιδιοκτησίες βρίσκονται στην οδό Σεφέρη Βέροιας (Ο.Τ.44), η δε αποζημίωση καθορίσθηκε με την υπ αριθμ. 2/ΑΠΛ/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (41,00τ.μ. x 400,00 ευρώ ανά τ.μ. = ,00 ευρώ) και θα αποδοθεί σ εκείνον που θα αναγνωρισθεί δικαιούχος της με δικαστική απόφαση.(αριθμ. ΔΟΥ Βέροιας 13060/ )» Επομένως, είναι σαφές ότι, έχετε λάβει γνώση της αγωγής για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη της οδού Σεφέρη, καθώς και της ημερομηνίας της δικασίμου. Σύμφωνα με την 6/95 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού, προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία σας τμήμα της υπ αριθ 8 ιδιοκτησίας, εμβαδού 41,0 τ.μ. Για την υλοποίηση της προσκύρωσης, αποδεχτήκατε την τιμή που καθόρισε η 21/ΑΠΛ/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και παρακαταθέσατε ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση των 41,0 τ.μ της ιδιοκτησίας 8 (41,00τ.μ. x 400,00 ευρώ ανά τ.μ. = ,00 ευρώ) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 5269/31 (Περί αδειών οικοδομής επί ρυμοτομούμενων ακινήτων ( ΦΕΚ 274/ Α/ ): 1. Ως δικαστική απόφασις εν τοις ανωτέρω θεωρείται η κατά τας σχετικάς περί απαλλοτριώσεως διατάξεις πρώτη δικαστική απόφασις η καθορίζουσα προσωρινώς την αποζημίωσιν του ιδιοκτήτου

3 ης η κατάθεσις επιτρέπει κατά τας ιδίας διατάξεις την κατάληψιν του απαλλοτριωτέου ακινήτου... Η σύναψη του δανείου για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη της οδού Σεφέρη, έγινε σύμφωνα α) με την 115/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία συνοδεύεται από τον από πίνακα υπολογισμού αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών, β) την 6/95 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού, η οποία καθορίζει το εμβαδό των ρυμοτομούμενων τμημάτων των ιδιοκτησιών καθώς και τους υπόχρεους αποζημίωσής τους και γ) την 21/ΑΠΛ2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία καθόρισε την τιμή μονάδος αποζημίωσης, το εμβαδόν των ρυμοτομούμενων τμημάτων, καθώς και τους υπόχρεους αποζημίωσής τους. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, για την καταβολή της οφειλής τους προς τον Δήμο Βέροιας, ειδοποιούνται όλοι οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες.» Στη συνέχεια η κ Κούρτογλου υπέβαλε την / αίτηση, με την οποία ζητούσε τον εξώδικο συμβιβασμό της οφειλής της προς το Δήμο στην αντικειμενική τιμή μονάδος, δηλαδή αντί 81,60 Χ 400 = ,0 ευρώ να καταβάλλει 81,60 Χ 140 = ,0 ευρώ, σε δέκα ετήσιες δόσεις και αναφέρει τα εξής: «Το 2005 το Πρωτοδικείο με την απόφαση 21/ΑΠΛ2005 όρισε προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης 400 /τ.µ. Η παραπάνω τιμή μονάδος κατέστη οριστική, γιατί κανείς δεν προσέφυγε στο Εφετείο. Μόλις η απόφαση του Πρωτοδικείου κατέστη οριστική, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας με την απόφαση υπ' αριθμ. 115/2006 στην υπ' αριθμ. 4/2006 συνεδρίασή του, αποφάσισε να αποζημιώσει τις ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες καταβάλλοντας , σύμφωνα με τον από 24/01/2006 πίνακα υπολογισμού αποζημίωσης, εκ των οποίων εκ μέρους του Δήμου Βέροιας και εκ μέρους των υπόχρεων. Έτσι, η αξίωση ή απαίτηση «άλλαξε χέρια», από τους οικοπεδούχους στον Δήμο Βέροιας. αλλάζοντας έτσι η φύση του χρέους προς το δυσμενέστερο, χωρίς να ερωτηθούμε (ουδέποτε προσκληθήκαμε) και ενώ χρωστούσαμε σε ιδιώτη, τώρα χρωστάμε στο Δήμο. Σύμφωνα, όμως, με το Νόμο 5269/1931, άρθρο 4 4 λέει: «Μετά τον προσωρινόν καθορισμόν της αποζημιώσεως ο Δήμος ή η Κοινότης προσκαλεί τους προς καταβολήν ταύτης υποχρέους ίνα εντός των κατά τα ανωτέρω προθεσμιών καταθέση έκαστος την αναλογούσαν αυτώ αποζημίωσιν. Η παράλειψις τούτων προς κατάθεσιν της αποζημιώσεως ουδόλως εμποδίζει τον Δήμον ή την Κοινότητα να προκαταβάλει ταύτην κατά τα εν άρθρω 2 οριζόμενα.» Δεν αρκούσε δηλαδή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά χρειαζόταν και η δική μας έγκριση. Από έρευνα, που κάναμε, βρήκαμε ότι στο Δήμο Πάτρας : Σε αντίστοιχη περίπτωση η Δημαρχιακή Επιτροπή πήρε απόφαση για Έφεση, μετά από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, γιατί ήταν υπέρογκη η τιμή μονάδας στο Πρωτοδικείο και δικαιώθηκε. Επίσης, στην ίδια περίπτωση η Δημαρχιακή Επιτροπή, αποφάσισε μετά από αίτηση δύο υπόχρεων ( οι οποίοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι ίδιοι), να πληρώσει τους οικοπεδούχους με 99 /τµ. Από εδώ συνάγεται ότι : ~ Το Εφετείο όρισε (μείωσε σε) 99 /τμ οριστική τιμή μονάδος ~ οι υπόχρεοι όχι μόνο έλαβαν γνώση της απόφασης του Εφετείου, αλλά κλήθηκαν από τον Δήμο και έκαναν γραπτή αίτηση, για να πληρώσει ο Δήμος εκ μέρους τους. Ο Δήμος Βέροιας δεν τήρησε τις διαδικασίες του Ν (άρθρο 4 4). Αυτό δίνει το δικαίωμα σε μας, ώστε να μην αναγνωρίσουμε καμία αξίωση ή απαίτηση του Δήμου απέναντί μας. Επιπλέον, υπάρχει και το δικαίωμα της «Προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου», που κατοχυρώνεται τόσο στο άρθρο 20 του Συντάγματος, όσο και στο άρθρο 6 του Νόμου 2690/1999, που δεν τηρήθηκε. Επίσης, σύμφωνα με το Ν.Δ άρθρο 87 παράγραφος 4 (και Νομολογία ΑΠ 1586/2005) : «Κάθε αξίωση του Δημοσίου από απαιτήσεις τρίτων, που περιήλθαν, σ' αυτό από οποιαδήποτε αιτία, υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, όχι δε στη εικοσαετή παραγραφή, η οποία ισχύει μόνον στη περίπτωση απαιτήσεων που προκύπτουν ευθέως από σύμβαση, στην οποία το Δημόσιο ήταν συμβαλλόμενο.» Οπότε έχει παραγραφεί η αξίωση του Δήμου απέναντί μας.

4 Η πληρωμή υλοποιήθηκε με την κατάθεση εκ μέρους του Δήμου Βέροιας , με το υπ' αριθμ / γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η παραπάνω πληρωμή του Δήμου με την συνημμένη κατάσταση των οικοπεδούχων και των υπόχρεων, συνιστά πράξη καταλογισμού του χρέους σε μας. Από την 15/09/2006, που έγινε ο καταλογισμός, έχουν παρέλθει επτά και πλέον χρόνια και ακόμη δεν έχει γίνει η βεβαίωση. Αρα, έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δήμου για βεβαίωση, γιατί ήδη έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία (3) έτη από τον καταλογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 Ν. 542/1977. (Σχετικά έχει αποφανθεί και ο Συμπαραστάτης του Δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σχετικό έγγραφο 11/12/2012). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν πολλά νομικά κενά στην υπόθεση, στα οποία βασιζόμενοι, εάν η υπόθεση έπαιρνε την Δικαστική οδό, θα διεκδικούσαμε την εξάλειψη οποιασδήποτε απαίτησης του Δήμου απέναντί μας. Όμως, έχοντας υπ' όψιν ότι η δικαστική οδός στην Ελλάδα είναι μία χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία, είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε (όχι με την εξωφρενική και εξοντωτική τιμή των 400 /τμ.), αλλά με την αντικειμενική τιμή μονάδος, δηλαδή 140 /τμ και σύνολο 80 Τ.μ. Χ 140 /τμ. = , όπως πληρώσαμε και τις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή το Δήμο και το Υπουργείο Γεωργίας και όπως δεσμεύτηκε ο Δήμος Βέροιας, ότι θα διεκδικούσε προσφεύγοντας στο Πρωτοδικείο. Επίσης, θα θέλαμε να θέσουμε υπ' όψιν και τα εξής : Η ειδοποίηση του Δήμου αφορά το ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου 80 Τ.μ. και όχι το προσκυρούμενο. Δηλαδή, το συγκεκριμένο τμήμα οικοπέδου ρυμοτομήθηκε για να γίνει ο δρόμος και εμείς πληρώνουμε εισφορά στον Δήμο, επειδή λόγω πρόσβασης σε δρόμο αυξήθηκε η αξία του δικού μας ακινήτου. Εμείς, όμως, ούτε εργολάβοι είμαστε για να πουλάμε διαμερίσματα, ούτε έχουμε μαγαζιά. Το συγκεκριμένο ακίνητο το προορίζουμε για κατοικία των παιδιών μας. Άρα, δεν κερδίζουμε κάτι από την αύξηση της αξίας του ακινήτου. Την διαδικασία διαμόρφωσης του σχεδίου πόλης την ξεκίνησε ο Δήμος Βέροιας και όχι εμείς. Τα οικονομικά δεδομένα του 2014 και σχέση με αυτά του 2006 έχουν αλλάξει άρδην. Συγκεκριμένα : ~ ο σύζυγός μου δεν είναι πλέον εργαζόμενος, αλλά συνταξιούχος με μια μικρή σύνταξη του ΙΚΑ ~ εγώ είμαι άνεργη ~ και σπουδάζουμε παιδί σε μακρινή πόλη. Αιτούμαστε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την αντικειμενική τιμή μονάδος, δηλαδή συνολικά 140 /τμ και σύνολο 80Τ.μ. Χ 140 /τμ. = σε 1Ο ετήσιες δόσεις.» Η παραπάνω αίτηση διαβιβάστηκε στο γραφείο Νομικών του Δήμου Βέροιας και το γραφείο νομικών με το υπ αριθ 18744/ έγγραφο γνωμοδότησε ότι «δεν είναι δυνατό ο Δήμος να κατέβαλε για λογαριασμό του αιτούντα ποσό 400 ευρώ ανά μ2 και να αποδεχτεί να του καταβληθεί το ποσό των 140 ευρώ ανά μ2, αντί αυτών που κατέβαλε για λογαριασμό του». Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 3852/2010, «η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό». Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή με την 381/2014 απόφαση, απέρριψε το αίτημα της κ Κούρτογλου Σοφίας για εξώδικο συμβιβασμό. Η κ Κούρτογλου με την υπ αριθ πρωτ 39035/ αίτηση ζήτησε να εξαιρεθεί ο νομικός συμβούλου του Δήμου Βέροιας και να οριστεί άλλος δικηγόρος να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο συμβιβασμό. Η Οικονομική Επιτροπή με την 449/2014 απόφαση, απέρριψε το αίτημα για εξαίρεση του νομικού συμβούλου. Σύμφωνα με την παρ 11 του άρθρου 26 του Ν1828/1989 «Ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεούται να βεβαιώνει και εισπράττει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, το ποσό που κατέβαλε για λογαριασμό τους, στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Η εξόφληση των

5 οφειλών της παρ. αυτής γίνεται ατόκως σε ισόποσες ετήσιες δόσεις που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 5 μέχρι 10. Το ποσό κάθε δόσης αυξάνεται, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, με ποσοστό 4% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η προσαύξηση υπολογίζεται από την πρώτη του αμέσως επόμενου μήνα, αφότου έληξε η προθεσμίας καταβολής της δόσης. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρου του ποσού της οφειλής παρέχεται έκπτωση 20%.» Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη του αιτήματος της κ. Κούρτογλου Σοφίας για τον εξώδικο συμβιβασμό της οφειλής της προς το Δήμο Βέροιας, στην αντικειμενική τιμή μονάδος, δηλαδή αντί 81,60 Χ 400 = ,0 ευρώ να καταβάλλει 81,60 Χ 140 = ,0 ευρώ, σε δέκα ετήσιες δόσεις. Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Μελιόπουλος: Θα ήθελα να κάνω 2-3 ερωτήσεις. Μια ερώτηση, βέβαια πάει πολλά χρόνια πίσω και ίσως θα είναι κατανοητό και να μην δοθούν οι απαντήσεις: Γιατί ειδοποιήθηκε 7 χρόνια μετά, για να έρθει να πληρώσει το ποσό; Θα έπρεπε και αν έπρεπε γιατί δεν το έκανε, να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής απόφασης καθορισμού τιμής, που αφού δεν ασκήθηκε έφεση έγινε οριστική; Αποστολόπουλος: Κε Σιδηρόπουλε, η προθεσμία της εφέσεως ήταν εξάμηνη, η απόφαση του Δ.Σ. για να πληρωθούν τα χρήματα αυτά, πότε πάρθηκε; Πάρθηκε πριν την εκπνοή της προθεσμίας της εφέσεως ή μετά την εκπνοή της προθεσμίας της εφέσεως; Γιατί στο εισηγητικό λέτε ότι πάρθηκε μετά, αλλά εγώ βλέπω ότι ήταν πριν, ένα μήνα πριν. Γιατί δηλαδή έδειξε τόσο σπουδή τότε το Δ.Σ. στο να Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω αν ειδοποιήθηκαν αυτοί, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι; Γιατί υπάρχει η δυνατότητα με ένα Π.Δ. το 50. το άρθρο 4, έπρεπε να ειδοποιηθούν, να υπάρξει πρόσκληση όταν πλήρωσε ο Δήμος, τότε το 2006, να έρθουν για να καταβάλουν ή να μην καταβάλουν και ενδεχόμενα να γινόταν και έφεση. Γιατί δεν έγινε έφεση από το Δήμο; Θεωρήθηκε χαμηλή η τιμή των 400, όταν η αίτηση ήταν με 140 ; Υπήρχαν άλλα συγκριτικά στοιχεία; Τα έλεγξε η τότε αρμόδια υπηρεσία αν υπήρχαν άλλα συγκριτικά στοιχεία; Μπορεί και τώρα να διεκδικήσει νομικά και να τα βεβαιώσει ο Δήμος; Ή αν επήλθε παραγραφή ή προθεσμία. Σιδηρόπουλος: Οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούν αποφάσεις Δ.Σ. που πάρθηκαν πριν από 10 χρόνια, 9 χρόνια, στα οποία βέβαια δεν μπορώ να απαντήσω. Με τι σκεπτικό το Δ.Σ. πήρε το 2006 τις όποιες αποφάσεις, δεν μπορώ τώρα εγώ να ξέρω. Αυτό που μπορώ όμως να απαντήσω σίγουρα και το οποίο ειπώθηκε και στην Ο.Ε. από τον νομικό σύμβουλο, όσον αφορά την έφεση, είναι ότι τότε θεωρήθηκε η τιμή ικανοποιητική και γι αυτό δεν έγινε έφεση. Το έχει καταθέσει και παρόντων των ενδιαφερομένων στην Ο.Ε. που έγινε το Σεπτέμβριο του (Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι μιλούν δημοτικοί σύμβουλοι εκτός μικροφώνου). Σιδηρόπουλος:.όχι, όχι, στην δεύτερη. Στη δεύτερη που έγινε μέσα Σεπτεμβρίου.. Για τις άλλες ερωτήσεις που αφορούν το 2006, προφανώς δεν γνωρίζω τι και πως, τι είχε γίνει. Παπαγιάννης: Αν είναι παρών ο ενδιαφερόμενος, ας πάρει το λόγο να μας εξηγήσει ακριβώς τι είναι. Καβάκης Δημήτριος (Μηχανικός Σ.Κούρτογλου): Δήμαρχε και αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. Βέροιας, ονομάζομαι Καβάκης Δημήτριος και είμαι μηχανικός στην υπόθεση της κας Κούρτογλου. Να πω κάτι παρεμπιπτόντως, επειδή ήμουν και πριν από δεκαπέντε μέρες εδώ πέρα και είδα ότι είχε 50 θέματα ημερήσιας διάταξης και καταλαβαίνω ότι ειδικά για έναν εργαζόμενο Δημοτικό σύμβουλο, είναι φύση αδύνατο να προετοιμαστεί για όλα τα θέματα, κανονικά θα έπρεπε, για να μην είναι το Δ.Σ. μόνο για συνταξιούχους, οι εργαζόμενοι Δημοτικοί σύμβουλοι να δικαιούνται άδεια από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης, γιατί το λέω αυτό; γιατί η δικιά μας παράκληση Πρόεδρος: Μάλλον είστε εκτός θέματος κύριε. Μάλλον είστε εκτός θέματος. Αυτά που λέτε, για σκεφτείτε λίγο αν πρέπει να τα πείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπείτε στο θέμα σας. Καβάκης Δημήτριος (Μηχανικός Σ.Κούρτογλου): Συγνώμη, συνεχίζω. Γιατί η δική μας παράκληση, είναι ο καθένας από εσάς να αφιερώσει λίγο χρόνο και να μελετήσει την υπόθεση και

6 να μην ακολουθήσει ενδεχομένως κάποια γενική εισήγηση της παράταξης. Γιατί η παρούσα υπόθεση αφορά, εκτός από συγκεκριμένους πολίτες και γενικότερα την λειτουργία του Δήμου. Πρόεδρος: Πάλι κάνετε παρατηρήσεις κύριε. Ξέρετε πόσο χρόνο αφιερώσαμε για την υπόθεση ο καθένας από εμάς; Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα; Ότι σκοτωθήκαμε να το βλέπουμε και να το μελετούμε; Αναφέρεστε ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να ασχοληθεί σωστά; Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο προσβλητικά; Καβάκης Δημήτριος (Μηχανικός Σ.Κούρτογλου): Λοιπόν, η ουσία της υπόθεσης είναι η εξής: Ο Δήμος Βέροιας για μια υπόθεση ρυμοτομίας πλήρωσε εκ μέρους μας, χωρίς βέβαια να μας ρωτήσει ως όφειλε, το 2006, τα οποία δεν έχει ακόμη βεβαιώσει μετά από 9 χρόνια. Όπως αναλυτικά λέμε και στο υπόμνημα που καταθέσαμε σήμερα το πρωί, έχει αποσβεστεί το δικαίωμα προς βεβαίωση της φερομένης οφειλής και αν οδηγηθούμε στα δικαστήρια η προσπάθεια αναγκαστικής είσπραξης του χρέους αυτού, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Δηλαδή ο Δήμος δεν θα πάρει ούτε ένα Ευρώ. Όμως παρόλα αυτά, εμείς προτείνουμε εξωδικαστικό συμβιβασμό, με την αντικειμενική τιμή μονάδος, όπως πληρώσαμε και τους άλλους δικαιούχους τότε, δηλαδή το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Παιδείας και αυτοί ήταν οικοπεδούχοι, τους πληρώσαμε με 140 όπως ήταν η αντικειμενική τιμή μονάδος για το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και τον συγκεκριμένο συντελεστή δόμησης και προτείνουμε στο Δήμο να πληρώσουμε την παρούσα οφειλή με 140. Δηλαδή 81 μέτρα επί 140, ,00 είναι ένας έντιμος συμβιβασμός επ ωφελεία και των δύο μερών, ο Δήμος θα εισπράξει από ένα χρέος για το οποίο έχει αποσβεστεί το δικαίωμα προς βεβαίωση της φερομένης οφειλής μας και εμείς θα γλιτώσουμε το βάσανο των διοικητικών δικαστηρίων, που είναι μια χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία. Αυτά, να μην καταχρώμαι και τον χρόνο.. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε, αναφερθήκατε επί της ουσίας. Σωστά μας ενημερώσατε για την υπόθεση. Δήμαρχος: Όπως είπα και στην οικογένεια τουλάχιστον, την προηγούμενη φορά που αναβάλαμε το θέμα, εγώ προφανώς δεν είμαι νομικός και δεν θα μιλήσω σαν νομικός. Αυτό που θα πω όμως και το ξαναείπα, είναι το εξής: Ο Δήμος, καλώς ή κακώς, πλήρωσε 400 το τετραγωνικό, το να πάρει πίσω 140 το τετραγωνικό δεν γίνεται, γιατί κάποιοι θα χρεωθούν αυτά τα λεφτά, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί ο Δήμος να δώσει 30 και να πάρει 10 πίσω, όσοι θα συνηγορήσουν υπέρ αυτού, σημαίνει ότι θα χρεωθούν. Δυστυχώς, η μόνη λύση είναι τα δικαστήρια. Συγγνώμη κιόλας αλλά νομίζω τζάμπα το παιδεύουμε το θέμα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα εδώ. Δεν μπορεί κάποιος σύμβουλος να ψηφίσει να πάρει ο Δήμος λιγότερα λεφτά απ αυτά που δαπάνησε, θα ελεγχθεί γι αυτό το πράγμα, θα καταλογιστούν κάποια χρήματα άσχετα, ξαναλέω, με το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Σιδηρόπουλος: Να διευκρινίσω κάτι που μπορεί να υπάρξουν ερωτήσεις: Καταρχήν να πω στον κύριο που μίλησε σαν εκπρόσωπος, ότι η εισήγηση δεν είναι της παράταξης, η εισήγηση είναι της υπηρεσίας και η υπηρεσία δεν ανήκει σε καμιά παράταξη, να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεύτερον, να ενημερώσω το Σώμα ότι η κ.κούρτογλου πλήρωσε με 400 έκταση για να την προσκυρώσει στο οικόπεδό της και για να βγάλει οικοδομική άδεια, επομένως δεν μπορεί να πλήρωσε τον ιδιώτη με 400 αλλά τον Δήμο να θέλει να τον πληρώσει με 140 και όλα αυτά έγιναν για να ανοιχτεί ο δρόμος και να χτίσει η κ.κούρτογλου. Η μόνη οικοδομή στην οδό Σεφέρη είναι της κ.κούρτογλου, δηλαδή η όλη υπόθεση έγινε για να χτίσει η κ.κούρτογλου και βέβαια να σας υπενθυμίσω ότι στο προηγούμενο Δ.Σ., όσοι ήσαστε, ψηφίσαμε ομόφωνα για άλλους 53 συμπολίτες την τιμή των 400 οι οποίοι επίσης συμφώνησαν με την τιμή. Προφανώς και δεν μπορούμε σήμερα να πάρουμε κάποια άλλη απόφαση. Πρόεδρος: Κε Παπαγιάννη και κ.αποστολόπουλε, μια που είστε ομιλητές, λάβετε υπ όψιν σας στην ομιλία σας και την γνωμοδότηση και του νομικού συμβούλου που έχουμε στην πίσω σελίδα και απαντήστε μας γιατί δεν είμαστε νομικοί και θέλουμε να ξέρουμε. Παπαγιάννης: Αξιότιμοι και αξιότιμες σύμβουλοι, δεν θέλω να σας κουράσω, φρόνιμο και σκόπιμο είναι να πάρει η υπόθεση τη δικαστική οδό, ώστε να είμαστε όλοι καλυμμένοι και τυπικά σωστοί, ανεξάρτητα με την ουσία της υπόθεσης την οποία δεν θέλω να την αναλύσουμε τώρα,

7 τέτοιες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με οικονομικά δεδομένα, καλό είναι να πάρουν τη δικαστική οδό ούτως ώστε όλα τα πράγματα να γίνονται όπως πρέπει. Παρακαλώ όμως επίσης και θέλω να επιστήσω την προσοχή Πρόεδρε στις υπηρεσίες του Δήμου και εσείς σαν αρμόδιος επικεφαλής αντιδήμαρχος κ.σιδηρόπουλε, να υπάρχει τέτοια μέριμνα ούτως ώστε να μην χάνονται προθεσμίες, να γίνονται όλα έγκαιρα και εκπρόθεσμα. Είναι κρίμα και ντροπή για την υπηρεσία να ακούμε σήμερα εδώ ότι χάνονται προθεσμίες και δεν ασκούνται τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου. Αποστολόπουλος: Επειδή με απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα, νομικά, έχω κάποιες απορίες. Βγαίνει μια απόφαση το είχε έρθει και στην Ο.Ε. και με αίτημα εξαίρεσης του κ.παπαστεργίου αρχικά, ήταν το πρώτο θέμα που με είχε απασχολήσει ως μέλος της Ο.Ε. και έχω εντρυφήσει λίγο περισσότερο νομικά πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπήρξε μια απόφαση απαλλοτρίωση 21/2005 η οποία εξεδόθη στις 13 Σεπτεμβρίου του 2005, η προθεσμία της εφέσεως, μάλλον της οιονεί εφέσεως, γιατί σ αυτές τις ειδικές κατηγορίες υπάρχει καθορισμός οριστικής τιμής μονάδος και πρέπει να γίνει εντός εξαμήνου. Εντός εξαμήνου, εάν δεν γίνει η οιονεί έφεση, δηλαδή αίτηση στο εφετείο προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδος, τότε σε εκείνη την περίπτωση τελεσιδικεί η συγκεκριμένη απόφαση. Εδώ έχουμε κάτι που μου κινεί την περιέργεια, υπήρξε μια σπουδή του Δ.Σ., του τότε Δ.Σ., με την τότε σύνθεσή του, στις 20 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν εκπνεύσει καν η προθεσμία της εφέσεως και πριν τελεσιδικήσει η συγκεκριμένη απόφαση, να παρθεί μια απόφαση για να πληρώσει και μάλιστα είχε πάρει και δάνειο από το Παρακαταθηκών και Δανείων στο συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα με το άρθρο 4 του Ν. 5269/1931 περί πολεοδομίας, όφειλε η υπηρεσία να καλέσει την συγκεκριμένη κυρία εντός εξαμήνου για να δει αν θα πληρώσει, οπότε ενδεχόμενα να ασκούσε και η ίδια έφεση, η κα Κούρτογλου ή ο Δήμος. Ερχόμαστε τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου δεν βεβαιώθηκε το συγκεκριμένο έσοδο, ενώ ο Δήμος είχε πληρώσει και να έχουμε και ζητήματα παραγραφών ενδεχόμενα. Και εμείς, από τη μια να έχει πληρώσει ο Δήμος 400 άρα είναι λογικό να θέλει να εισπράξει και 400 γιατί θα έχουμε ζητήματα καταλογισμών όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος και από την άλλη, ένας πολίτης ενδεχόμενα να μπορούσε να πληρώσει με πολύ λιγότερο, με 140 που ήταν η αντικειμενική αξία και που μπορούσε να ζητήσει ή και ο Δήμος να μην μπορέσει να τα εισπράξει τα χρήματα αυτά, γιατί έχουν υποπέσει σε παραγραφή και αν έχουμε και ζητήματα αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισμού που είναι 20ετία θα πει κάποιος, μπορεί να επικαλεστεί η άλλη πλευρά ότι ο πλουτισμός είναι νόμιμος. Δηλαδή δεν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός, ο πλουτισμός είναι νόμιμος και να επικαλεστεί και την παραγραφή, δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για ένα δημοτικό σύμβουλο. Δηλαδή, αν ψηφίσουμε τον μη συμβιβασμό με την κ.κούρτογλου, να έχουμε ζητήματα του να μην τα εισπράξουμε ενδεχόμενα σαν Δήμος τα χρήματα, τα όποια χρήματα, εάν θα ψηφίσουμε υπέρ του συμβιβασμού, να μην μπορούμε, ενώ πληρώσαμε 400 να εισπράξουμε λιγότερα. Ειλικρινά είμαι σε δίλλημα αυτή τη στιγμή, γι αυτό θα ψηφίσω λευκό, για να δω τις εξελίξεις. Γιατί θεωρώ ότι δεν έγιναν μια σειρά από ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει από της Δημόσιες υπηρεσίες, να είχαν εισπραχθεί έγκαιρα και να είχαν ειδοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι και ενδεχόμενα να μπορούσε να γίνει και έφεση, θεωρώ, τότε και να είχαμε πολύ μικρότερο τίμημα που θα πλήρωνε ο Δήμος. Πρόεδρος: Υπάρχει μια αρχή στο όλο θέμα, υπάρχει μια αρχή το 2006 και ένα τέλος σήμερα, το ενδιάμεσο διάστημα, βρίθει παραλείψεων τις οποίες δεν μπορώ να χαρακτηρίσω με τίποτα. Στο τέλος που βρισκόμαστε εμείς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διεκδίκηση του Δήμου που λέει και η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου ότι 400 πληρώσαμε, 400 θα ζητήσουμε και στη συνέχεια, μπορεί να είναι άδικο, μπορεί να είναι έτσι μπορεί να είναι αλλιώς, είναι η δικαστική οδός για να αποσαφηνιστεί. Δεν έχουμε άλλο δρόμο, είναι μονόδρομος. Δυστυχώς, οι διάφορες υπηρεσίες και ας μην χαϊδεύουμε αφτιά, πολλές φορές, αφήνουν έκθετα πολλά θέματα. Ασφαλώς και οι πολιτικοί προϊστάμενοι φέρουν ευθύνη, γιατί και οι πολιτικοί προϊστάμενοι φέρουν και αυτοί ευθύνη για το πώς λειτουργούν. Το 2006 υπάρχει μια απορία, γιατί έγινε αυτό που έγινε; Αλλά φτάσαμε κάποιος να ανασύρει από κάποιο συρτάρι μια εκκρεμότητα και καλώς το έκανε και την ανέσυρε και οφείλαμε

8 να την φέρουμε στο Δ.Σ. Τι φέρνουμε στο Δ.Σ.; Διεκδικούμε λοιπόν αυτά που πλήρωσε ο Δήμος, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε λιγότερα. Και στη συνέχεια η δικαστική οδός. Ορφανίδης: Θέλω το λόγο για να βοηθήσω πιο πολύ την συνείδηση των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων στο θέμα αυτό, γιατί νομίζω έχω άποψη. Καταρχήν το ιστορικό εμένα δεν μου λέει τίποτα, η έφεση δεν είναι υποχρεωτική να γίνει από το Δήμο μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, πρώτων. Δεύτερον, δεν είναι σίγουρο ότι η έφεση θα μας επαναφέρει στην αντικειμενική αξία, μάλλον δεν είναι καθόλου σίγουρο κατ εμέ, ίσως να υπήρχε μια τιμή μονάδος λίγο χαμηλότερη μπορεί και λίγο ψηλότερη. Μην βάζουμε ότι έχουμε ευθύνες μόνο χωρίς ουσία, συνήθως τα διοικητικά δικαστήρια ακολουθούν την πρωτόδικη απόφαση. Εγώ δεν νομίζω ότι έγινε παράλειψη από τους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας, γιατί θεωρητικά δεν υπάρχει έννομο συμφέρον του Δήμου να πάει σε Β βάθμιο δικαστήριο και να διεκδικήσει κάτι άλλο όταν όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι συμφωνήσανε να πληρώσουν αυτή την τιμή. Ποτέ μα ποτέ, γιατί άντε να πούμε ότι έχουν και δίκιο οι ιδιοκτήτες, ποτέ μα ποτέ σε διοικητικό δικαστήριο δεν καταχωρήθηκε η τιμή της αντικειμενικής αξίας για αποζημίωση ιδιωτικής γης. Πρόεδρος: Το γεγονός ότι από το 2006 μέχρι σήμερα έχουμε 9 χρόνια, αυτό λέει κάτι. Σιδηρόπουλος: Από το 2013 Πρόεδρε. Πρόεδρος: Ναι, απ το 2013, δύο χρόνια ήταν σε ένα συρτάρι, τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι, διεκδικούμε την τιμή των 400,00 σαν ανταπόδοση προς το Δήμο ή κάνουμε αποδεκτό τον συμβιβασμό των 140,00 ; (Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι μιλούν δημοτικοί σύμβουλοι εκτός μικροφώνου). Πρόεδρος: Έτσι είναι. Το ερώτημά σας αυτό που λέει και η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Είναι αυτονόητα αρνητική. Αφού δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να κατέβαλε για λογαριασμό του αιτούντα το ποσό των 400 και να αποδεχθεί να του καταβληθεί το ποσό των 140. Παπαγιάννης: Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Αποδοχή ή μη αιτήματος Κούρτογλου για τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό. Λοιπόν, εμείς συζητάμε αποδοχή ή όχι του αιτήματος. Το αίτημα είναι συγκεκριμένο. Άρα εμείς δεν αποδεχόμαστε το αίτημα, ψηφίζουμε όχι λοιπόν. Πρόεδρος: Ναι, ναι. Δεν αποδεχόμαστε. Η εισήγηση λοιπόν και η πρόταση του νομικού συμβούλου είναι ότι δεν αποδεχόμαστε το αίτημα για συμβιβασμό, αυτό ψηφίζουμε. Παπαγιάννης: Πρόεδρε, επίσης θέλω να καταχωρηθεί στα πρακτικά, ότι με μέριμνα του αρμόδιο αντιδημάρχου, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες αυθωρεί και παραχρήμα. (Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι μιλούν δημοτικοί σύμβουλοι εκτός μικροφώνου). Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου της υπηρεσίας δόμησηςπεριουσίας Αθανασίου Σιδηρόπουλου α) για τη μη αποδοχή του αιτήματος της Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο συμβιβασμό της οφειλής της στο Δήμο, β) να παραμείνει το ποσό των που είχε καθοριστεί με δικαστική απόφαση. Μέλη: Ναι. Λευκή ψήφο έδωσαν έντεκα (11) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Ι.Κυρατλίδης, Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Καγκελίδης, Γ.Γουλτίδης, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος, Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Μελιόπουλος Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 1.- Το από εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου της υπηρεσίας δόμησης-περιουσίας Αθανασίου Σιδηρόπουλου. 2.- Την υπ αριθ. 115/2006 απόφαση του Δ.Σ. 3.- Τις υπ αριθ. 381 και 449/2014 αποφάσεις της Ο.Ε. 4.- Την υπ αριθ. 6/1995 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού του Δ.Βέροιας. 5.- Την υπ αριθ. 21/ΑΠΛ/2005 απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας. 6.- Το υπ αριθ / γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 7.- Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

9 8.- Τις με αρ. πρωτ / , 15193/ και 39035/ αιτήσεις της Σ.Κούρτογλου. 9.- Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Γραφείου Νομικών Συμβούλων Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία Α) Απορρίπτει το από 24/3/2014 αίτημα της Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο συμβιβασμό οφειλής συνολικού ποσού ,00 (ήτοι 81,60τ.μ.Χ400 /τ.μ.=32.640,00 ), της υπ αριθ. 7 ιδιοκτησίας της 6/95 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού προς το Δ.Βέροιας,

10 Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 80 / Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου Αθανάσιος Αποστολόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ Α. Λαζαρίδης Ε. Γκόγκα Θ. Αγγελίνας Β. Παπαδόπουλος Α. Σιδηρόπουλος ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ. Κουλουριώτης Ι. Σιδηρόπουλος Δ. Τραπεζανλής Η. Μπατσαράς Θ. Κορωνάς Σ. Λυκοστράτης Σ. Διαμάντης Γ. Σοφιανίδης Ν. Μωυσιάδης Π. Τσαπαρόπουλος Β. Λυκοστράτης Μ. Παπαϊωάννου Λ. Ακριβόπουλος Σ. Ασλάνογλου Γ. Ορφανίδης Ε. Ιακωβίδου Χ. Γαϊτάνου Ν. Μαυροκεφαλίδης Α. Σιακαβάρας Θ. Τέτος Κ. Καραπαναγιωτίδης Ι. Κυρατλίδης Μ. Σουμελίδης Ν. Τσιαμήτρος Ζ. Πατσίκας Α. Καγκελίδης Γ. Γουλτίδης Ι. Παπαγιάννης Σ. Ελευθεριάδου Η. Τσιφλίδης Ν. Μπέκης Ακριβές απόσπασμα Π. Παπαδίνα Βέροια Α. Μαρκούλης Ο Δήμαρχος Σ. Στουγιάννος Γ. Μελιόπουλος ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων ΓΡΑΦΕΙΟ : Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. 80/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Περίληψη απόφ. Απόρριψη αιτήματος της Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο συμβιβασμό της οφειλής της στο Δήμο και τον καθορισμό εξόφλησης της οφειλής της σε δόσεις. ΣΧΕΤ : Σας κοινοποιούμε την αριθ. 80/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κοιν/ση 1) Γρ. Δ/3

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 09:47:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173 ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩΚΙ-ΑΝΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28/02/2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 327 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Απολογισμού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 8/2003 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 8/2003 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 295/2003 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 8/2003 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία. Σήμερα 7 Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 251 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 46/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: 10 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 11/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 361

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 361 Α Α: ΒΛ9ΞΩΚΙ- ΡΤ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-9-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 361

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΛΩ-Β Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/31-05-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ.απόφ. 66/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26 /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μή Αίτησης προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πλατανιά / τηλ /

Δήμος Πλατανιά / τηλ / 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 12998/9-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 10/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά Αριθμ. Απόφασης: 188/2015 Θέμα 14ο: Ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 14/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 17 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 321 / 2013 Θέμα: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6669/05.02.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ:3692/27.09.07 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/28-08-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 338/ 2014 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 23/16-12-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/12-11-2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ 1o:Έκθεση οικονομικών καταστάσεων βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου Π.Δ.315/1999 Καλαμαριά, 12-11-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ---------------------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10502/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Το «Βατερλό»της ΑΤΕ * Ενώ χρωστούσε 800.000 ευρώ του επιδικάστηκε επιστροφή 150.000 ευρώ!!! Μπορεί στη συνείδηση των αγροτών και γενικότερα των πολιτών να επικρατεί η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 143/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 143/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 19245/04.05.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 143/2015 ΘΕΜΑ Εξέταση διακανονισμού οφειλών περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 22ης /2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.409/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 1 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 313/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 242/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεως κατά της με αρ. 117/2016 απόφασης του Μον/λούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/23-2-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2012». Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα