Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Μοντέλο : CMW201M Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο,πριν δοκιµάσετε να βάλετε σε λειτουργία και να χρησιµοποιήσετε το φούρνο µικροκυµάτων σας.φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να το συµβουλεύεστε όποτε χρειαστεί. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

2 Η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές της υπα αριθµ. 2006/95/CE ευρωπαϊκής οδηγίας (σε αντικατάσταση της οδηγίας 73/23/CEE όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία µε αριθµό 93/68/CEE) και την µε αριθµό 2004/108/CE (τροποποιητική της µε αριθµό 89/336/CEE) οδηγίας. Επισήµανση Η εγκατάσταση και χρήση του φούρνου µικροκυµάτων πρέπει να γίνει προσεκτικά,δεδοµένης της λειτουργίας του µε ηλεκτρικό ρεύµα και της παραγωγής µαγνητικών κυµάτων. Πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έπονται. ΦΥΛΑΞΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΘΕ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και λειτουργία σε κλειστούς χώρους. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πληροί τον ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης κανονισµό ασφαλείας. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από την συσκευασία της εξετάστε την προσεκτικά προκειµένου να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί κάποια ζηµιά κατά την µεταφορά. Εάν η συσκευή έχει εµφανείς ζηµιές όπως κτυπήµατα στην πόρτα ή στο εξωτερικό µην δοκιµάσετε να την χρησιµοποιήσετε,απευθυνθείτε αµέσως στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias service τηλ.νο : (ισχύει Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τις προστατευτικές µεµβράνες που καλύπτουν τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η µεµβράνη χρώµατος καφέ ανοικτό που βλέπετε στο εσωτερικό του φούρνου µικροκυµάτων χρησιµεύει για την προστασία του magnetron. Mην αφαιρέσετε αυτή την µεµβράνη. Αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήµατα που συνοδεύουν τη συσκευή. Ελέγξτε προσεκτικά το φούρνο προκειµένου να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε τυχόν ζηµιές (στράβωµα πόρτας κλπ). Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ένα παρουσιάζει κάποια ζηµιά. Προσοχή, ζηµιές που οφείλονται στην µεταφορά της συσκευής πρέπει να γνωστοποιηθούν στο κατάστηµα από το οποίο την αγοράσατε µέσα σε 24 ώρες, από την ώρα παραλαβής της συσκευής. Αποµακρύνετε την προστατευτική µεµβράνη από την επιφάνεια της συσκευής. 2

3 ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ.Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΣΕΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΒΛΑΒΗ,Η ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ. * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΤΕ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. (a) Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο µικροκυµάτων ενόσω η πόρτα είναι ανοικτή, γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε στην ενέργεια του φούρνου µε επιπτώσεις για την υγεία σας. (b) Μην τοποθετείτε αντικείµενα µεταξύ της πόρτας και της εµπρόσθιας επιφάνειας του φούρνου.καθαρίζετε επιµελώς την επιφάνεια του φούρνου από βρωµιές και υπόλοιπα απορρυπαντικού. 3- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν έχει κάποια βλάβη. Όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργία φροντίστε η πόρτα να είναι πάντα κλειστή ώστε να µην παραµορφωθούν τα πιο κάτω εξαρτήµατα: - Πόρτα - Άγκιστρα και κλείστρα της πόρτας - Οι αρµοί και οι επιφάνειες στεγανοποίησης. 4- Η ρύθµιση και η επιδιόρθωση της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο τεχνικό των κέντρων τεχνικής υποστήριξης. 5- Επισήµανση :Εάν η πόρτα και οι µεντεσέδες της πόρτας παρουσιάζουν ζηµιά ή οι µεντεσέδες της πόρτας έχουν υποστεί φθορά,δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε το φούρνο πριν αποκαταστήσετε τις βλάβες µε την βοήθεια εξουσιοδοτηµένου προς τούτο τεχνίτη. Κάθε επέµβαση και εργασία αποκατάστασης της βλάβης πρέπει να γίνει αποκλειστικά από ένα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των κέντρων τεχνικής υποστήριξης Gias Service. 6- Επισήµανση : Η πραγµατοποίηση εργασιών αποκατάστασης βλάβης ή συντήρησης που απαιτούν επέµβαση και αφαίρεση του προστατευτικού καλύµµατος της γεννήτριας µικροκυµάτων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ SECURITE 3

4 ΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδεθεί σε γειωµένη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η συσκευή διατίθεται µε ηλεκτρική πρίζα που διαθέτει γείωση.το φις µε το οποίο θα συνδεθεί η πρίζα πρέπει να διαθέτει την προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία γείωση. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η κακή και λανθασµένη χρήση της γείωσης µπορεί να εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο. Στην περίπτωση βραχυκυκλώµατος,η γείωση µειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας καθότι το ηλεκτρικό ρεύµα εκτονώνεται στην γη. Σηµείωση : Στην περίπτωση που έχετε κάποια αµφιβολία σχετικά µε την γείωση η µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απευθυνθείτε επαγγελµατία τεχνικό. Εάν η χρήση επιµηκύνσεις του καλωδίου είναι απαραίτητη, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τριπολικό καλώδιο µε τριπολική φίσα γείωσης και µια θηλυκή πρίζα µε τρεις οπές η οποία να προσαρµόζεται στην πρίζα της συσκευής. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ * ΣΚΕΥΗ: Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά γυάλινα ή κεραµικά σκεύη. Για µικρής διάρκειας µαγείρεµα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, σκεύη από πλαστικό ή χαρτόνι, καθώς και κατεψυγµένα πιάτα καλυµµένα µε πλαστική µεµβράνη, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχετε τρυπήσει την µεµβράνη µε το πιρούνι ώστε να εξασφαλίζεται η εκτόνωση του ατµού. Η συσκευή µπορεί να δεχτεί δίσκο ψησίµατος. Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασµένη χρήση του δίσκου µπορεί να σπάσει τον περιστρεφόµενο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι τα µαγειρικά σκεύη τα οποία προτίθεστε να χρησιµοποιήσετε είναι κατάλληλα για χρήση στα µικροκύµατα.τα µεταλλικά σκεύη είναι εντελώς ακατάλληλα για χρήση στα µικροκύµατα Η χρήση µεταλλικών αντικειµένων µέσα στο φούρνο µικροκυµάτων µπορεί να προκαλέσει την δηµιουργία ηλεκτρικού τόξου ή µικρών αναφλέξεων που µπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή. Το ίδιο ισχύει και για τις κονσέρβες ή τρόφιµα καλυµµένα µε αλουµινόχαρτο.. Μην χρησιµοποιείτε ξύλινα δοχεία γιατί µπορεί να καταστραφούν. Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά πιάτα,σκεύη από χυτοσίδηρο ή από πορσελάνη που έχουν µεταλλικό φινίρισµα (συµπεριλαµβανοµένου του χρυσού ή του ασηµιού γιατί θα θέσουν τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Προσοχή :Μην δοκιµάσετε να θερµάνετε ροφήµατα ή άλλα τρόφιµα µέσα σε δοχεία ερµητικά κλεισµένα.υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. Όταν θερµαίνετε τρόφιµα τα οποία βρίσκονται µέσα σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία,πρέπει να παρακολουθείτε την λειτουργία της συσκευής γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο σαν αποθηκευτικό χώρο. 4

5 * ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ : Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τον περιστρεφόµενο δίσκο και την περιστρεφόµενη βάση. Τοποθετείτε το πιάτο επάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο και κινείστε το µε προσοχή προκειµένου να µην σπάσει. Φροντίστε να τοποθετήσετε το πιάτο στο κέντρο του γυάλινου δίσκου ώστε το πιάτο να µην έρχεται σε επαφή µε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου ή την πόρτα. Τρυπήστε µε ένα πιρούνι την εξωτερική φλούδα από τις πατάτες, ντοµάτες καλύψτε τα υπόλοιπα φρούτα ή λαχανικά µε µια µεµβράνη πριν τα τοποθετήσετε για µαγείρεµα. Μην µαγειρεύετε στο φούρνο αυγά µε το τσόφλι ή αυγά βραστά.υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν και µετά το πέρας του µαγειρέµατος Μην τηγανίζετε µέσα στο φούρνο. Μην θερµαίνετε µέσα στο φούρνο διαβρωτικά υγρά ή χηµικά προϊόντα. Μην θερµαίνετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα µικρές ποσότητες φαγητού θα µαγειρευτούν πολύ και πιθανόν να καούν. Επισήµανση: Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιµοποιούν το φούρνο χωρίς να τα επιβλέπετε ακόµη και αν τους έχετε δώσει τις απαραίτητες οδηγίες που τους επιτρέπουν να χρησιµοποιούν το φούρνο µε ασφάλεια και να έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που λογχεύει η λανθασµένη χρήση της συσκευής. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο εάν είναι βρώµικος ή έχει υγρασία στις εσωτερικές επιφάνειες.στεγνώστε τις επιφάνειες και αφήστε το φούρνο να στεγνώσει. Μην λειτουργείτε το φούρνο αν ο περιστρεφόµενος δίσκος δεν κινείτε ή χωρίς το γυάλινο δίσκο. * ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ : Μην δοκιµάσετε να µαγειρέψετε φαγητό επάνω σε χαρτοπετσέτα ακόµα και αν προβλέπεται από την συνταγή. Μην χρησιµοποιείτε χαρτί εφηµερίδας ή χαρτοπετσέτες για να µαγειρέψετε. Μην δοκιµάσετε να στεγνώσετε ρουχισµό µέσα στο φούρνο µικροκυµάτων. Εάν στο εσωτερικό του θαλάµου σχηµατισθεί καπνός, διακόψτε την λειτουργία του φούρνου ή αποσυνδέστε το και διατηρείστε την πόρτα κλειστή για να αποφύγετε την διάδοση της φωτιάς. Μην λειτουργείτε το φούρνο µικροκυµάτων άδειο. Η λειτουργία του φούρνου χωρίς τρόφιµα ή µε πολύ λίγη περιεκτικότητα υγρασίας µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή να δηµιουργήσει σπίθες στο εσωτερικό της συσκευής. Μην καλύπτετε και µην φράζετε τους αγωγούς εξαερισµού της συσκευής σας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό,στο νεροχύτη της κουζίνας,σε υγρούς χώρους ή κοντά στην πισίνα. Μην αφήνετε το κορδόνι ή το φις της συσκευής να κρέµονται µέσα στο νερό. Αποµακρύνετε το κορδόνι από κάθε ζεστή επιφάνεια. 5

6 * ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ : Το ζέσταµα υγρών µε µικροκύµατα µπορεί να προκαλέσει φαινόµενα βρασµού ακόµα και αφού το έχετε αφαιρέσει από τη συσκευή.μετακινείστε προσεκτικά το δοχείο.. Για να αποφύγετε το κίνδυνο εγκαύµατος ανακαινίστε το περιεχόµενο των µπιµπερό και των δοχείων µε παιδικές τροφές πριν τους τα δώσετε. Η πόρτα, ο φεγγίτης και η βάση της συσκευής µπορεί να θερµανθούν πολύ. Μην αφήνετε το φούρνο να λειτουργεί χωρίς την επίβλεψη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φωτιά από το υπέρµετρο µαγείρεµα κάποιου φαγητού. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο σωστός και επιµελής καθαρισµός της συσκευής εξασφαλίζει την διατήρηση και την µακροβιότητα της ενώ συµβάλλει στην καλή και ασφαλή λειτουργία της Αποσυνδέστε την συσκευή από το δίκτυο παροχής πριν από κάθε εργασία καθαρισµού. Διατηρείτε το θάλαµο της συσκευής καθαρό και στεγνό. Καθαρίζετε τακτικά µε ένα µαλακό ύφασµα.μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικές ουσίες που µπορεί να χαράξουν και να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Καθαρίζετε καθηµερινά µε ζεστό νερό και σαπούνι τα υπολείµµατα φαγητού που µπορεί να έχουν πέσει επάνω στην πόρτα και τους µεντεσέδες. Ξεπλύνετε και στεγνώστε τη συσκευή προσεκτικά. Καθαρίστε τα µεταλλικά µέρη της πόρτας της συσκευής µε ένα υγρό ύφασµα. Μην δοκιµάσετε να καθαρίσετε τη συσκευή µε µια βούρτσα,σκληρό σφουγγάρι καθαρισµού ή συρµατάκι Σε περίπτωση φθοράς των µεντεσέδων της πόρτας ή των επιφανειών γύρω από αυτή ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει µέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες από ένα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό Gias Service. Μην ρίχνετε ποτέ νερό µέσα στο φούρνο ή άλλο υγρό που µπορεί να κάνει ζηµιά στο µοτέρ στήριξης και περιστροφής του γυάλινου δίσκου. Η εξωτερική επιφάνεια του φούρνου είναι από βαµµένο µέταλλο. Καθαρίστε την µε ένα µαλακό ύφασµα που θα έχετε βουτήξει σε ζεστό σαπουνόνερο. Μην ρίξετε νερό στις οπές εξαερισµού της συσκευής που βρίσκονται επάνω στη συσκευή και στα πλαϊνά και στην πλάτη της.. * ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ : Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί βεβαιωθείτε πως : 1. Η πρίζα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σωστά τοποθετηµένη στο φις και ότι έχει ρεύµα (έλεγχος ασφάλειας στον πίνακα),για να διαπιστώσετε αν υπάρχει ρεύµα τοποθετείστε στο φις µια άλλη µικροσυσκευή. 2. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι σωστά κλεισµένη. 3. Βεβαιωθείτε ότι η περιστροφή του δίσκου δεν παρεµποδίζεται από κάποιο αντικείµενο. 4. Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι σωστά προγραµµατισµένα και ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθµιστεί. ΕΑΝ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE. ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ ΜΟΝΟ ΣΑΣ. 6

7 * ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ : Σε περίπτωση µη καλής λειτουργίας της συσκευής επικοινωνήστε µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service και ζητήστε την βοήθεια επαγγελµατία τεχνικού. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιµάσετε να αποσυναρµολογήσετε τη συσκευή µόνο σας. Η αποκατάσταση βλάβης και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξειδικευµένο τεχνικό Gias Service. Εάν το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής παρουσιάσει φθορές µην δοκιµάσετε να το αντικαταστήσετε µόνος σαςl Η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης Gias service. Επισήµανση :Η αποκατάσταση βλάβης ή εργασίες συντήρησης που προϋποθέτουν την αφαίρεση του προστατευτικού καλύµµατος από τα µικροκύµατα εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο. Η εργασία αυτή µπορεί να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης Gias service. Για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου,εάν η συσκευή εµφανίσει κάποια βλάβη,πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service,σε κάθε περίπτωση η επέµβαση πρέπει να γίνει από επαγγελµατία ηλεκτρολόγο. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΤΑΝ Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν µε τη συσκευή. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από παιδιά και Α.ΜΕ.Α,άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε την χρήση της συσκευής ή δεν έχουν επαρκή γνώση του τρόπου λειτουργίας της. Σε αυτές τις περιπτώσεις για λόγους ασφάλειας η λειτουργία της συσκευής πρέπει να γίνεται µε την επίβλεψη κάποιου ατόµου. 7

8 Η συσκευή αυτή ανήκει στην Κατηγορία 2 γιατί κατά την διάρκεια λειτουργίας της παράγει ραδιοηλεκτρική ενέργεια. Η συσκευή αυτή προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για η οικιακή χρήση ή σε χώρο που διαθέτει ηλεκτρικό δίκτυο χαµηλής τάσης για οικιακή χρήση. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ Κατά την διάρκεια λειτουργίας του φούρνου µπορεί να δηµιουργηθούν παράσιτα στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή άλλες συναφείς συσκευές. Για να µειώσετε η εξαφανίσετε τα παράσιτα ακολουθείστε τις πιο κάτω οδηγίες : Καθαρίστε την πόρτα και τα στεγανά µέρη της συσκευής. Αλλάξτε κατεύθυνση στην αντένα του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Μετακινείστε το φούρνο µικροκυµάτων σε σχέση µε τη ραδιοτηλεοπτική συσκευή. Αποµακρύνετε το φούρνο µικροκυµάτων από την συσκευή λήψης. Συνδέστε το φούρνο µικροκυµάτων σε άλλη πρίζα ώστε να µην συµπίπτει το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των δύο συσκευών. Η συσκευή αυτή λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και µικροκύµατα η εγκατάσταση και η χρήση της πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή.τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δεν είναι ορατά µε γυµνό µάτι. Πριν την εγκατάσταση και την λειτουργία της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που ακολουθούν. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Mοντέλο Ηλεκτρική παροχή Ονοµαστική ισχύς Αποδιδόµενη ισχύς Μικροκύµατα Χωρητικότητα Εξωτερικές διαστάσεις (πxυxβ) Καθαρό βάρος Συχνότητα CMW20/1M 230V~50Hz 1080W 700W 20l 496X362X295 mm 10.5 kg 2450 MHz 8

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Βγάλτε το φούρνο και τα εξαρτήµατα από την συσκευασία. Η συσκευή συνοδεύεται από τα εξαρτήµατα που ακολουθούν: o 1 Γυάλινος δίσκος o 1 Ροδέλα περιστρεφόµενου δίσκου o 1 Οδηγίες χρήσεως A) Πάνελ µε χειριστήρια B)Άξονας περιστροφής δίσκου C) Βάση στήριξης περιστρεφόµενου δίσκου D)Περιστρεφόµενος γυάλινος δίσκος E) Φεγγίτης πόρτας F) Πόρτα φούρνου G) Μηχανισµός ασφάλισης πόρτας Εάν κατά την λειτουργία της συσκευής ανοίξει η πόρτα,η συσκευή τίθεται εκτός τάσης. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Μην τοποθετείτε ποτέ τον γυάλινο δίσκο ανάποδα.μην παρεµποδίζετε το δίσκο ενόσω περιστρέφεται Κατά την λειτουργία της συσκευής πρέπει να χρησιµοποιείτε πάντα το γυάλινο δίσκο και την βάση στήριξης Τοποθετείτε πάντα επάνω στο γυάλινο δίσκο τα τρόφιµα και τα σκεύη που προτίθεσθε να µαγειρέψετε Ο γυάλινος δίσκος περιστρέφεται δεξιόστροφα. Αυτή είναι η σωστή φορά Εάν ο γυάλινος δίσκος ή η βάση στήριξης του δίσκου ραγίσουν ή σπάσουν πρέπει να επικοινωνήσετε µε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης για να το αντικαταστήσετε. Υποδοχή (εσωτερική επιφάνεια) Γυάλινος δίσκος Άξονας περιστροφής δίσκου Άξονας περιστροφής δίσκου ΜΙΚΡΟ ΚΥΜΑΤΑ 1- Τοποθετείστε το φούρνο επάνω σε επίπεδη επιφάνεια φροντίζοντας να αφήσετε ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή από 20 έως 30 cm, και 10 cm στο πλάι και στο πίσω µέρος της συσκευής. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζετε το σωστό εξαερισµό της. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισµού στην οροφή στις πλευρές και το πίσω µέρος της συσκευής δεν παρεµποδίζονται Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλη συσκευή που εκπέµπει θερµότητα. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ούτε σε χώρους υγρούς ή ιδιαίτερα θερµούς. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική συσκευή λήψης, το µαγνητικό πεδίο που παράγει ο φούρνος µπορεί να δηµιουργήσει παράσιτα ή να κάνει παρεµβολές στην λειτουργία της ραδιοτηλεοπτικής συσκευής. 9

10 2- Αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της συσκευής. Αφαιρέστε τη προστατευτική µεµβράνη από το κέλυφος της συσκευής. 3- Πριν βάλετε σε λειτουργία το φούρνο καθαρίστε το εσωτερικό µε ένα υγρό πανί. 4- Πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πληροί τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την λειτουργία της. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην δοκιµάσετε να αποµακρύνετε το καπάκι χρώµατος καφέ ανοικτό το οποίο είναι βιδωµένο στο θάλαµο του φούρνου για να προστατεύει το µάνιετρον. Επιλέξτε µια επίπεδη επιφάνεια η οποία θα αφήνει ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή επαρκεί για τον εξαερισµό της συσκευής. Ελεύθερος Χώρος Συνδέστε τον φούρνο σας σε µια στάνταρτ ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν σε εκείνες που αναγράφονται στην ετικέτα µε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Μην εγκαταστήσετε το φούρνο σας επάνω στην εστία µαγειρέµατος ή σε µια συσκευή που εκπέµπει θερµότητα. Υπάρχει κίνδυνος ο φούρνος να πάθει ζηµιά η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 10

11 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, πριν δοκιµάσετε να µαγειρέψετε, τοποθετείστε µέσα στο φούρνο για 30 δευτερόλεπτα ένα ποτήρι νερό και λειτουργείστε τη συσκευή στην µέγιστη ισχύ. Τοποθετείστε ένα ποτήρι νερό µέσα στο φούρνο επάνω στο περιστρεφόµενο δίσκο, κλείστε την πόρτα. ª Ρυθµίστε την λειτουργία µικροκυµάτων στην µέγιστη ισχύ(βλ. αναλυτικά: µαγείρεµα στα µικροκύµατα παράγραφος 3) ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη στο µισό λεπτό. Ο εσωτερικός λαµπτήρας θα ανάψει και ο δίσκος θα αρχίσει να περιστρέφεται, τα µικροκύµατα θα ζεστάνουν το νερό για 30 δευτερόλεπτα. Στο τέλος της λειτουργίας το νερό πρέπει να είναι καυτό. Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί µην δοκιµάσετε να τον φτιάξετε µόνο σας.η συσκευή αυτή πρέπει να επιστραφεί στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή στο κατάστηµα από το οποίο την αγοράσατε. 1. Ισχύς λειτουργίας Η επιλογή της ισχύος λειτουργίας του φούρνου γίνεται µε την βοήθεια του επιλογέα ισχύος (N 3 εικόνα φούρνου) ο οποίος σας επιτρέπει να επιλέξετε : - την ισχύ που καταναλώνεται - την ένταση µαγειρέµατος, - την απόψυξη Ο φούρνος διαθέτει 6 διαβαθµίσεις ισχύος λειτουργίας : Low M. Low Med M. High High 17% 33% 55% 77% 100% ΧΑΜΗΛΗ : διατηρεί τα πιάτα ζεστά και βοηθά στην ζύµωση σκευασµάτων µε µαγιά. MΕΣΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ : Σιγοβράσιµο κρέατος. MΕΣΑΙΟ : αργό µαγείρεµα πιάτων,βραστών,ραγκού,και των λιγότερο µαλακών κρεάτων. ΜΕΣΑΙΑ ΥΨΗΛΗ : ψήσιµο ψωµιού, γλυκών, ρόδισµα και γρήγορο ζέσταµα ατοµικών µερίδων. ΥΨΗΛΗ: Βασικό µαγείρεµα,µαλακά κρέατα,πουλερικά, γρήγορο ζέσταµα πιάτων DEFROST 36% ΑΠΟΨΥΞΗ AΠΟΨΥΞΗ 11

12 2. Χρονοδιακόπτης Η µέγιστη διάρκεια λειτουργίας του χρονοδιακόπτη είναι 30 λεπτά avec une échelle élargie de 0 à 10 minutes. Διάρκεια 0Α Προσοχή :Όταν θα ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη θα ανάψει ο λαµπτήρας του φούρνου και θα παραµείνει Αναµµένος καθόλη την διάρκεια της λειτουργίας Μαγείρεµα Συνδέστε τη συσκευή σε γειωµένη πρίζα. Ανοίξτε την πόρτα πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγµατος πόρτας Τοποθετείστε το πιάτο µε τα τρόφιµα επάνω στο περιστρεφόµενο δίσκο. Μοιράστε το φαγητό οµοιόµορφα επάνω στο πιάτο ώστε να εξασφαλίσετε το οµοιόµορφο µαγείρεµα. Κλείστε τη πόρτα. Εάν η πόρτα δεν είναι σωστά κλειστή ο φούρνος δεν θα λειτουργήσει. Επιλέξτε ισχύ λειτουργίας. Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη στην ένδειξη που αντιστοιχεί στην διάρκεια.περιστρέψτε τον επιλογέα στην µέγιστη διάρκεια και µετά στην ένδειξη του χρόνου που αντιστοιχεί στην επιθυµητή επιλογή. Ο δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται. Μετά την παρέλευση της διάρκειας µαγειρέµατος ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στην θέση 0,τώρα µπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος δεν µπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.ο χρονοδιακόπτης θα σταµατήσει αυτόµατα και ο φούρνος δεν θα εκπέµπει µαγνητικά κύµατα. Μόλις κλείσετε την πόρτα το µαγείρεµα θα ξεκινήσει εκ νέου µέχρι να παρέλθει ο χρόνος που έχει επιλεγεί. 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Φαγητό Καπάκι Ένταση Μέση Διάρκεια Μαγειρέµατος Μοσχάρι(500g) Κιµάς(500g) Μοσχαρίσιο κρέας (500g) Hamburgers (500g) Κοµµάτια κρέας (500g) Μοσχάρι Μπραζέ Νερό 250 ml /λίβρα Κρέας Ψητό Saignant A point Σουβλάκια ΧΟΙΡΙΝΟ Καπάκι ή Μεµβράνη Καπάκι Χαµηλή Μεσαία Μεσαία Μεσαία 5-7 λεπτά λεπτά 5-7 λεπτά λεπτά λεπτά / λίβρα 7-8 λεπτά / λίβρα 8-9 λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα 2-4 λεπτά / λίβρα Bacon 250g Λουκάνικα Χοιρινή παντσέτα Χοιρινό ψητό Κοστολέτες Χοιρινό τυλιχτό σε ζαµπόν Προµαγειρεµένο Ωµό Κοµάτια ζαµπόν ωµό 750g - 1kg Ωµοπλάτη 750g- 1kg Αρνί Μεµβράνη Χαµηλή Χαµηλή Μεσαία Χαµηλή 45sec-1λεπτό/φέτα 2-4 λεπτά λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα 8-10 λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά Scellofrais Ψητό µπούτι/σπάλα Μεσαία 9-11 λεπτά / λίβρα Μοσχαράκι γάλακτος Ψητές Μπριτζόλες Κοτολέτες Μοσχαρίσιες/Αρνί 3 έως 4 τεµάχια ή µεµβράνη Μεσαία λεπτά / λίβρα 9-11 λεπτά / λίβρα 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Φαγητό Καπάκι Ένταση Μέση Διάρκεια ΛΑΧΑΝΙΚΑ Χόρτα (1-2 λίβρες) (60ml νερό) Πατάτες -ψητές -βραστές (240ml νερό ) 2 Καλαµπόκια - Φρέσκα στη συσκευασία - Κατεψυγµένα Καπάκι Μεµβράνη Καπάκι Μεµβράνη Μεµβράνη 9-16 λεπτά 9-12 λεπτά λεπτά 7-8 λεπτά/λίβρα 6-9 λεπτά/λίβρα ΡΥΖΙ,ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Μακαρόνια ( 250g) 3/4 Λίτρα νερού Σπαγγέτι (500g) Λίτρα νερού Ζυµαρικά µε αυγά (250g) 3/4- Λίτρα νερού 250ml ρύζι µακρύκοκο 1/2-3/4 Λίτρα νερού 250ml ρύζι 1/2 Λίτρα νερού 250ml ρύζι µικρόκοκο 1/2 Λίτρα νερού 250ml ρύζι καφέ 3/4 Λίτρα νερού 250ml Ριζάκι 1/4 Λίτρα νερού 125ml Πόριτζ 1/4 Λίτρα νερού 125ml Νιφάδες καλαµποκιού 1/2 Λίτρα νερού ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Γλυκά µε βούτυρο ή σοκολάτα Ταψί 22cm / Φόρµα Μπουκίτσες ( 6 τεµάχια) Κούκις ( φόρµα 20cm) σε πιάτο Καπάκι /µεµβράνη Μεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη λεπτά λεπτά λεπτά λεπτά λεπτά 3-6 λεπτά λεπτά 2-3 λεπτά 3-5 λεπτά 3-4 λεπτά 6-8 λεπτά 6-7 λεπτά 3-4 λεπτά 5-8 λεπτά ΣΟΥΠΕΣ 250ml µε βάση το νερό 250ml µε βάση γαλά 2-3 λεπτά 2-3 λεπτά 4. Απόψυξη Το πρόγραµµα αυτό εξασφαλίζει την οµοιόµορφη απόψυξη των τροφίµων που θα βάλουµε µέσα.το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το αργό µαγείρεµα των τροφίµων.οι σούπες,το ραγκού και άλλες σάλτσες µπορεί να µαγειρευτούν στο πρόγραµµα απόψυξης. Τοποθετείστε το φαγητό στο φούρνο µικροκυµάτων και κλείστε την πόρτα Τοποθετείστε τον επιλογέα ισχύος στην ένδειξη ΑΠΟΨΥΞΗ.l Κλείστε την πόρτα 14

15 Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη ανάλογα µε το χρόνο που θέλετε. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα τεθεί σε λειτουργία. Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για να µαγειρέψετε στα µικροκύµατα. ΒΑΡΟΣ 0.2kg 0.4kg 0.6kg 0.8kg 1.0kg ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4λεπτά 8 λεπτά 12 λεπτά 16 λεπτά 20 λεπτά ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣIL.ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΑΣΗΣ,ΠΡΙΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ. ΚΑΠΟΙΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗΣ ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Gias Service είναι τα µόνα αρµόδια για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή κακής λειτουργίας αυτής της συσκευής. Καλέστε το (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα) προκειµένου να συνδεθείτε µε το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Δηµιουργία παρασίτων στις ραδιοτηλεοπτικές συσκευές Δεν είναι βλάβη Ο φούρνος µικροκυµάτων µπορεί να δηµιουργήσει παράσιτα στα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα. Τα παράσιτα αυτά είναι όµοια µε εκείνα των άλλων οικιακών µικροσυσκευών.µίξερ, ανεµιστήρες κα. Τα παράσιτα αυτά δεν αποτελούν βλάβη. Ο φωτισµός του φούρνου είναι αδύναµος Αυτό συµβαίνει όταν χρησιµοποιείται η συσκευή σε χαµηλή ισχύ. Δεν αποτελεί βλάβη. 16

16 Συγκέντρωση υγρασίας στη πόρτα, έξοδος ζεστού αέρα από τους αγωγούς εξαερισµού. Τυχαία λειτουργία του φούρνου χωρίς φαγητό Κατά την διάρκεια της λειτουργίας είναι φυσιολογικό να βγαίνει ατµός από τους αεραγωγούς µπορεί όµως να συγκεντρωθεί και σε σηµεία µε χαµηλότερη θερµοκρασία όπως Η λειτουργία η πόρτα του του φούρνου. χωρίς την τοποθέτηση φαγητού Είναι µέσα απολύτως δεν θα προκαλέσει φυσιολογικό. ζηµιά στο φούρνο αν είναι µικρής διάρκειας.αυτή η λειτουργία δεν ενδείκνυται. Πρόβληµα Πιθανή αιτία Τρόπος Αποκατάστασης Ο φούρνος δεν λειτουργεί Ο φούρνος δεν θερµαίνεται. Ο περιστρεφόµενος δίσκος όταν λειτουργεί κάνει πολύ θόρυβο. (1) Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στερεά. (3) Η πρίζα δεν λειτουργεί (4) Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα (5) Παρουσία βρωµιάς στην βάση στήριξης του δίσκου ή στον πυθµένα του φούρνου. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο µετά από 10. Δοκιµάστε εάν λειτουργεί η πρίζα συνδέοντας µια άλλη συσκευή Κλείστε καλά την πόρτα Συµβουλευθείτε την παράγραφο µε τίτλο Καθαρισµός και συντήρηση του φούρνου µικροκυµάτων Το λογότυπο που φέρει αυτή η συσκευή καταδηλώνει ότι πληροί την υπάριθµ. 2002/96/CE Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Βεβαιωθείτε ότι η απόσυρση της συσκευής θα γίνει µε τον προσήκοντα τρόπο, έτσι συµβάλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής. Για την ορθή απόσυρση της συσκευής απευθυνθείτε στο κέντρο ανακύκλωσης του Δήµου της περιοχής σας, στην διεύθυνση καθαριότητας ή στο κατάστηµα που αγοράσατε την συσκευή. 17

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και ακολουθείστε τις πιστά. Ανακολουθήσετεαυτέςτιςοδηγίες, οφούρνοςσαςθα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3

Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 Διάταξη: 2 8 3 6 5 1. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας 2. Παράθυρο θύρας 3. Κίνηση περιστρεφόμενου πιάτου 4. Πλήκτρο ανοίγματος θύρας 5. Μονάδα χειρισμού 6. Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5 Περιεχόμενα Εγκατάσταση 3 Σημαντικές οδηγίες 3 Γενική περιγραφή 4 Ο πίνακας ελέγχου 5 Ρύθμιση του ρολογιού 5 Ρύθμιση της έντασης των μικροκυμάτων 5 Οθόνη 6 Χειριστήρια επιλογών 6 Προγραμματισμός 7 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CS 0908 13250 E: Ηλεκτρικός φούρνος χωρίς χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα CΤ 0908 13250 M: Ηλεκτρικός φούρνος με χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα Παρακαλούμε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ MODEL: R-2033 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων..

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Συνιστάται να φυλάξετε τις οδηγίες σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ INSTALLATION, DΙMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAΗΓO, GUIA

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Γι αυτό τα σκεύη FAVORIT υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB

Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB Οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 2-6 Οδηγίες λειτουργίας 7-12 Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 Εγκατάσταση 8 Οδηγίες γείωσης 8 Κανόνες για το μαγείρεμα στο

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ Model: R-5000 Ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να εισάγετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Μαγείρεμα. Χαρακτηριστικά που κάνουν την διαφορά ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Μαγείρεμα. Χαρακτηριστικά που κάνουν την διαφορά ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 68 69 70 71 Μαγείρεμα ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Sicureflame είναι το σύστημα Candy που εγγυάται την ασφαλή χρήση των εστιών αερίου. Oι θερμικές ασφάλειες ελέγχουν σε σταθερή βάση τους καυστήρες.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Elma/ Elmasonic One Λουτρό υπερήχων

Elma/ Elmasonic One Λουτρό υπερήχων Elma/ Elmasonic One Λουτρό υπερήχων Οδηγίες Χρήσης Περιεχόµενα 1) Γενικά 2) Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας 3) Περιγραφή του προϊόντος Α) Βεβαίωση CE B) Χαρακτηριστικά του λουτρού υπερήχων Γ) Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------- ΧΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------- ΧΧ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-2303 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής προτού εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 www.cookshop.gr 2 3 4 5 www.cookshop.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα