Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Μοντέλο : CMW201M Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο,πριν δοκιµάσετε να βάλετε σε λειτουργία και να χρησιµοποιήσετε το φούρνο µικροκυµάτων σας.φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να το συµβουλεύεστε όποτε χρειαστεί. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

2 Η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές της υπα αριθµ. 2006/95/CE ευρωπαϊκής οδηγίας (σε αντικατάσταση της οδηγίας 73/23/CEE όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία µε αριθµό 93/68/CEE) και την µε αριθµό 2004/108/CE (τροποποιητική της µε αριθµό 89/336/CEE) οδηγίας. Επισήµανση Η εγκατάσταση και χρήση του φούρνου µικροκυµάτων πρέπει να γίνει προσεκτικά,δεδοµένης της λειτουργίας του µε ηλεκτρικό ρεύµα και της παραγωγής µαγνητικών κυµάτων. Πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έπονται. ΦΥΛΑΞΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΘΕ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και λειτουργία σε κλειστούς χώρους. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πληροί τον ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης κανονισµό ασφαλείας. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από την συσκευασία της εξετάστε την προσεκτικά προκειµένου να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί κάποια ζηµιά κατά την µεταφορά. Εάν η συσκευή έχει εµφανείς ζηµιές όπως κτυπήµατα στην πόρτα ή στο εξωτερικό µην δοκιµάσετε να την χρησιµοποιήσετε,απευθυνθείτε αµέσως στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias service τηλ.νο : (ισχύει Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τις προστατευτικές µεµβράνες που καλύπτουν τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η µεµβράνη χρώµατος καφέ ανοικτό που βλέπετε στο εσωτερικό του φούρνου µικροκυµάτων χρησιµεύει για την προστασία του magnetron. Mην αφαιρέσετε αυτή την µεµβράνη. Αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήµατα που συνοδεύουν τη συσκευή. Ελέγξτε προσεκτικά το φούρνο προκειµένου να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε τυχόν ζηµιές (στράβωµα πόρτας κλπ). Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ένα παρουσιάζει κάποια ζηµιά. Προσοχή, ζηµιές που οφείλονται στην µεταφορά της συσκευής πρέπει να γνωστοποιηθούν στο κατάστηµα από το οποίο την αγοράσατε µέσα σε 24 ώρες, από την ώρα παραλαβής της συσκευής. Αποµακρύνετε την προστατευτική µεµβράνη από την επιφάνεια της συσκευής. 2

3 ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ.Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΣΕΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΒΛΑΒΗ,Η ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ. * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΤΕ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. (a) Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο µικροκυµάτων ενόσω η πόρτα είναι ανοικτή, γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε στην ενέργεια του φούρνου µε επιπτώσεις για την υγεία σας. (b) Μην τοποθετείτε αντικείµενα µεταξύ της πόρτας και της εµπρόσθιας επιφάνειας του φούρνου.καθαρίζετε επιµελώς την επιφάνεια του φούρνου από βρωµιές και υπόλοιπα απορρυπαντικού. 3- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν έχει κάποια βλάβη. Όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργία φροντίστε η πόρτα να είναι πάντα κλειστή ώστε να µην παραµορφωθούν τα πιο κάτω εξαρτήµατα: - Πόρτα - Άγκιστρα και κλείστρα της πόρτας - Οι αρµοί και οι επιφάνειες στεγανοποίησης. 4- Η ρύθµιση και η επιδιόρθωση της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο τεχνικό των κέντρων τεχνικής υποστήριξης. 5- Επισήµανση :Εάν η πόρτα και οι µεντεσέδες της πόρτας παρουσιάζουν ζηµιά ή οι µεντεσέδες της πόρτας έχουν υποστεί φθορά,δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε το φούρνο πριν αποκαταστήσετε τις βλάβες µε την βοήθεια εξουσιοδοτηµένου προς τούτο τεχνίτη. Κάθε επέµβαση και εργασία αποκατάστασης της βλάβης πρέπει να γίνει αποκλειστικά από ένα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των κέντρων τεχνικής υποστήριξης Gias Service. 6- Επισήµανση : Η πραγµατοποίηση εργασιών αποκατάστασης βλάβης ή συντήρησης που απαιτούν επέµβαση και αφαίρεση του προστατευτικού καλύµµατος της γεννήτριας µικροκυµάτων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ SECURITE 3

4 ΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδεθεί σε γειωµένη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η συσκευή διατίθεται µε ηλεκτρική πρίζα που διαθέτει γείωση.το φις µε το οποίο θα συνδεθεί η πρίζα πρέπει να διαθέτει την προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία γείωση. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η κακή και λανθασµένη χρήση της γείωσης µπορεί να εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο. Στην περίπτωση βραχυκυκλώµατος,η γείωση µειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας καθότι το ηλεκτρικό ρεύµα εκτονώνεται στην γη. Σηµείωση : Στην περίπτωση που έχετε κάποια αµφιβολία σχετικά µε την γείωση η µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απευθυνθείτε επαγγελµατία τεχνικό. Εάν η χρήση επιµηκύνσεις του καλωδίου είναι απαραίτητη, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τριπολικό καλώδιο µε τριπολική φίσα γείωσης και µια θηλυκή πρίζα µε τρεις οπές η οποία να προσαρµόζεται στην πρίζα της συσκευής. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ * ΣΚΕΥΗ: Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά γυάλινα ή κεραµικά σκεύη. Για µικρής διάρκειας µαγείρεµα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, σκεύη από πλαστικό ή χαρτόνι, καθώς και κατεψυγµένα πιάτα καλυµµένα µε πλαστική µεµβράνη, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχετε τρυπήσει την µεµβράνη µε το πιρούνι ώστε να εξασφαλίζεται η εκτόνωση του ατµού. Η συσκευή µπορεί να δεχτεί δίσκο ψησίµατος. Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασµένη χρήση του δίσκου µπορεί να σπάσει τον περιστρεφόµενο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι τα µαγειρικά σκεύη τα οποία προτίθεστε να χρησιµοποιήσετε είναι κατάλληλα για χρήση στα µικροκύµατα.τα µεταλλικά σκεύη είναι εντελώς ακατάλληλα για χρήση στα µικροκύµατα Η χρήση µεταλλικών αντικειµένων µέσα στο φούρνο µικροκυµάτων µπορεί να προκαλέσει την δηµιουργία ηλεκτρικού τόξου ή µικρών αναφλέξεων που µπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή. Το ίδιο ισχύει και για τις κονσέρβες ή τρόφιµα καλυµµένα µε αλουµινόχαρτο.. Μην χρησιµοποιείτε ξύλινα δοχεία γιατί µπορεί να καταστραφούν. Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά πιάτα,σκεύη από χυτοσίδηρο ή από πορσελάνη που έχουν µεταλλικό φινίρισµα (συµπεριλαµβανοµένου του χρυσού ή του ασηµιού γιατί θα θέσουν τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Προσοχή :Μην δοκιµάσετε να θερµάνετε ροφήµατα ή άλλα τρόφιµα µέσα σε δοχεία ερµητικά κλεισµένα.υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. Όταν θερµαίνετε τρόφιµα τα οποία βρίσκονται µέσα σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία,πρέπει να παρακολουθείτε την λειτουργία της συσκευής γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο σαν αποθηκευτικό χώρο. 4

5 * ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ : Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τον περιστρεφόµενο δίσκο και την περιστρεφόµενη βάση. Τοποθετείτε το πιάτο επάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο και κινείστε το µε προσοχή προκειµένου να µην σπάσει. Φροντίστε να τοποθετήσετε το πιάτο στο κέντρο του γυάλινου δίσκου ώστε το πιάτο να µην έρχεται σε επαφή µε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου ή την πόρτα. Τρυπήστε µε ένα πιρούνι την εξωτερική φλούδα από τις πατάτες, ντοµάτες καλύψτε τα υπόλοιπα φρούτα ή λαχανικά µε µια µεµβράνη πριν τα τοποθετήσετε για µαγείρεµα. Μην µαγειρεύετε στο φούρνο αυγά µε το τσόφλι ή αυγά βραστά.υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν και µετά το πέρας του µαγειρέµατος Μην τηγανίζετε µέσα στο φούρνο. Μην θερµαίνετε µέσα στο φούρνο διαβρωτικά υγρά ή χηµικά προϊόντα. Μην θερµαίνετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα µικρές ποσότητες φαγητού θα µαγειρευτούν πολύ και πιθανόν να καούν. Επισήµανση: Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιµοποιούν το φούρνο χωρίς να τα επιβλέπετε ακόµη και αν τους έχετε δώσει τις απαραίτητες οδηγίες που τους επιτρέπουν να χρησιµοποιούν το φούρνο µε ασφάλεια και να έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που λογχεύει η λανθασµένη χρήση της συσκευής. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο εάν είναι βρώµικος ή έχει υγρασία στις εσωτερικές επιφάνειες.στεγνώστε τις επιφάνειες και αφήστε το φούρνο να στεγνώσει. Μην λειτουργείτε το φούρνο αν ο περιστρεφόµενος δίσκος δεν κινείτε ή χωρίς το γυάλινο δίσκο. * ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ : Μην δοκιµάσετε να µαγειρέψετε φαγητό επάνω σε χαρτοπετσέτα ακόµα και αν προβλέπεται από την συνταγή. Μην χρησιµοποιείτε χαρτί εφηµερίδας ή χαρτοπετσέτες για να µαγειρέψετε. Μην δοκιµάσετε να στεγνώσετε ρουχισµό µέσα στο φούρνο µικροκυµάτων. Εάν στο εσωτερικό του θαλάµου σχηµατισθεί καπνός, διακόψτε την λειτουργία του φούρνου ή αποσυνδέστε το και διατηρείστε την πόρτα κλειστή για να αποφύγετε την διάδοση της φωτιάς. Μην λειτουργείτε το φούρνο µικροκυµάτων άδειο. Η λειτουργία του φούρνου χωρίς τρόφιµα ή µε πολύ λίγη περιεκτικότητα υγρασίας µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή να δηµιουργήσει σπίθες στο εσωτερικό της συσκευής. Μην καλύπτετε και µην φράζετε τους αγωγούς εξαερισµού της συσκευής σας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό,στο νεροχύτη της κουζίνας,σε υγρούς χώρους ή κοντά στην πισίνα. Μην αφήνετε το κορδόνι ή το φις της συσκευής να κρέµονται µέσα στο νερό. Αποµακρύνετε το κορδόνι από κάθε ζεστή επιφάνεια. 5

6 * ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ : Το ζέσταµα υγρών µε µικροκύµατα µπορεί να προκαλέσει φαινόµενα βρασµού ακόµα και αφού το έχετε αφαιρέσει από τη συσκευή.μετακινείστε προσεκτικά το δοχείο.. Για να αποφύγετε το κίνδυνο εγκαύµατος ανακαινίστε το περιεχόµενο των µπιµπερό και των δοχείων µε παιδικές τροφές πριν τους τα δώσετε. Η πόρτα, ο φεγγίτης και η βάση της συσκευής µπορεί να θερµανθούν πολύ. Μην αφήνετε το φούρνο να λειτουργεί χωρίς την επίβλεψη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φωτιά από το υπέρµετρο µαγείρεµα κάποιου φαγητού. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο σωστός και επιµελής καθαρισµός της συσκευής εξασφαλίζει την διατήρηση και την µακροβιότητα της ενώ συµβάλλει στην καλή και ασφαλή λειτουργία της Αποσυνδέστε την συσκευή από το δίκτυο παροχής πριν από κάθε εργασία καθαρισµού. Διατηρείτε το θάλαµο της συσκευής καθαρό και στεγνό. Καθαρίζετε τακτικά µε ένα µαλακό ύφασµα.μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικές ουσίες που µπορεί να χαράξουν και να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Καθαρίζετε καθηµερινά µε ζεστό νερό και σαπούνι τα υπολείµµατα φαγητού που µπορεί να έχουν πέσει επάνω στην πόρτα και τους µεντεσέδες. Ξεπλύνετε και στεγνώστε τη συσκευή προσεκτικά. Καθαρίστε τα µεταλλικά µέρη της πόρτας της συσκευής µε ένα υγρό ύφασµα. Μην δοκιµάσετε να καθαρίσετε τη συσκευή µε µια βούρτσα,σκληρό σφουγγάρι καθαρισµού ή συρµατάκι Σε περίπτωση φθοράς των µεντεσέδων της πόρτας ή των επιφανειών γύρω από αυτή ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει µέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες από ένα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό Gias Service. Μην ρίχνετε ποτέ νερό µέσα στο φούρνο ή άλλο υγρό που µπορεί να κάνει ζηµιά στο µοτέρ στήριξης και περιστροφής του γυάλινου δίσκου. Η εξωτερική επιφάνεια του φούρνου είναι από βαµµένο µέταλλο. Καθαρίστε την µε ένα µαλακό ύφασµα που θα έχετε βουτήξει σε ζεστό σαπουνόνερο. Μην ρίξετε νερό στις οπές εξαερισµού της συσκευής που βρίσκονται επάνω στη συσκευή και στα πλαϊνά και στην πλάτη της.. * ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ : Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί βεβαιωθείτε πως : 1. Η πρίζα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σωστά τοποθετηµένη στο φις και ότι έχει ρεύµα (έλεγχος ασφάλειας στον πίνακα),για να διαπιστώσετε αν υπάρχει ρεύµα τοποθετείστε στο φις µια άλλη µικροσυσκευή. 2. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι σωστά κλεισµένη. 3. Βεβαιωθείτε ότι η περιστροφή του δίσκου δεν παρεµποδίζεται από κάποιο αντικείµενο. 4. Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι σωστά προγραµµατισµένα και ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθµιστεί. ΕΑΝ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE. ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ ΜΟΝΟ ΣΑΣ. 6

7 * ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ : Σε περίπτωση µη καλής λειτουργίας της συσκευής επικοινωνήστε µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service και ζητήστε την βοήθεια επαγγελµατία τεχνικού. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιµάσετε να αποσυναρµολογήσετε τη συσκευή µόνο σας. Η αποκατάσταση βλάβης και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξειδικευµένο τεχνικό Gias Service. Εάν το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής παρουσιάσει φθορές µην δοκιµάσετε να το αντικαταστήσετε µόνος σαςl Η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης Gias service. Επισήµανση :Η αποκατάσταση βλάβης ή εργασίες συντήρησης που προϋποθέτουν την αφαίρεση του προστατευτικού καλύµµατος από τα µικροκύµατα εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο. Η εργασία αυτή µπορεί να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης Gias service. Για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου,εάν η συσκευή εµφανίσει κάποια βλάβη,πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service,σε κάθε περίπτωση η επέµβαση πρέπει να γίνει από επαγγελµατία ηλεκτρολόγο. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΤΑΝ Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν µε τη συσκευή. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από παιδιά και Α.ΜΕ.Α,άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε την χρήση της συσκευής ή δεν έχουν επαρκή γνώση του τρόπου λειτουργίας της. Σε αυτές τις περιπτώσεις για λόγους ασφάλειας η λειτουργία της συσκευής πρέπει να γίνεται µε την επίβλεψη κάποιου ατόµου. 7

8 Η συσκευή αυτή ανήκει στην Κατηγορία 2 γιατί κατά την διάρκεια λειτουργίας της παράγει ραδιοηλεκτρική ενέργεια. Η συσκευή αυτή προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για η οικιακή χρήση ή σε χώρο που διαθέτει ηλεκτρικό δίκτυο χαµηλής τάσης για οικιακή χρήση. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ Κατά την διάρκεια λειτουργίας του φούρνου µπορεί να δηµιουργηθούν παράσιτα στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή άλλες συναφείς συσκευές. Για να µειώσετε η εξαφανίσετε τα παράσιτα ακολουθείστε τις πιο κάτω οδηγίες : Καθαρίστε την πόρτα και τα στεγανά µέρη της συσκευής. Αλλάξτε κατεύθυνση στην αντένα του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Μετακινείστε το φούρνο µικροκυµάτων σε σχέση µε τη ραδιοτηλεοπτική συσκευή. Αποµακρύνετε το φούρνο µικροκυµάτων από την συσκευή λήψης. Συνδέστε το φούρνο µικροκυµάτων σε άλλη πρίζα ώστε να µην συµπίπτει το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των δύο συσκευών. Η συσκευή αυτή λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και µικροκύµατα η εγκατάσταση και η χρήση της πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή.τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δεν είναι ορατά µε γυµνό µάτι. Πριν την εγκατάσταση και την λειτουργία της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που ακολουθούν. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Mοντέλο Ηλεκτρική παροχή Ονοµαστική ισχύς Αποδιδόµενη ισχύς Μικροκύµατα Χωρητικότητα Εξωτερικές διαστάσεις (πxυxβ) Καθαρό βάρος Συχνότητα CMW20/1M 230V~50Hz 1080W 700W 20l 496X362X295 mm 10.5 kg 2450 MHz 8

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Βγάλτε το φούρνο και τα εξαρτήµατα από την συσκευασία. Η συσκευή συνοδεύεται από τα εξαρτήµατα που ακολουθούν: o 1 Γυάλινος δίσκος o 1 Ροδέλα περιστρεφόµενου δίσκου o 1 Οδηγίες χρήσεως A) Πάνελ µε χειριστήρια B)Άξονας περιστροφής δίσκου C) Βάση στήριξης περιστρεφόµενου δίσκου D)Περιστρεφόµενος γυάλινος δίσκος E) Φεγγίτης πόρτας F) Πόρτα φούρνου G) Μηχανισµός ασφάλισης πόρτας Εάν κατά την λειτουργία της συσκευής ανοίξει η πόρτα,η συσκευή τίθεται εκτός τάσης. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Μην τοποθετείτε ποτέ τον γυάλινο δίσκο ανάποδα.μην παρεµποδίζετε το δίσκο ενόσω περιστρέφεται Κατά την λειτουργία της συσκευής πρέπει να χρησιµοποιείτε πάντα το γυάλινο δίσκο και την βάση στήριξης Τοποθετείτε πάντα επάνω στο γυάλινο δίσκο τα τρόφιµα και τα σκεύη που προτίθεσθε να µαγειρέψετε Ο γυάλινος δίσκος περιστρέφεται δεξιόστροφα. Αυτή είναι η σωστή φορά Εάν ο γυάλινος δίσκος ή η βάση στήριξης του δίσκου ραγίσουν ή σπάσουν πρέπει να επικοινωνήσετε µε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης για να το αντικαταστήσετε. Υποδοχή (εσωτερική επιφάνεια) Γυάλινος δίσκος Άξονας περιστροφής δίσκου Άξονας περιστροφής δίσκου ΜΙΚΡΟ ΚΥΜΑΤΑ 1- Τοποθετείστε το φούρνο επάνω σε επίπεδη επιφάνεια φροντίζοντας να αφήσετε ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή από 20 έως 30 cm, και 10 cm στο πλάι και στο πίσω µέρος της συσκευής. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζετε το σωστό εξαερισµό της. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισµού στην οροφή στις πλευρές και το πίσω µέρος της συσκευής δεν παρεµποδίζονται Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλη συσκευή που εκπέµπει θερµότητα. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ούτε σε χώρους υγρούς ή ιδιαίτερα θερµούς. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική συσκευή λήψης, το µαγνητικό πεδίο που παράγει ο φούρνος µπορεί να δηµιουργήσει παράσιτα ή να κάνει παρεµβολές στην λειτουργία της ραδιοτηλεοπτικής συσκευής. 9

10 2- Αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της συσκευής. Αφαιρέστε τη προστατευτική µεµβράνη από το κέλυφος της συσκευής. 3- Πριν βάλετε σε λειτουργία το φούρνο καθαρίστε το εσωτερικό µε ένα υγρό πανί. 4- Πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πληροί τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την λειτουργία της. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην δοκιµάσετε να αποµακρύνετε το καπάκι χρώµατος καφέ ανοικτό το οποίο είναι βιδωµένο στο θάλαµο του φούρνου για να προστατεύει το µάνιετρον. Επιλέξτε µια επίπεδη επιφάνεια η οποία θα αφήνει ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή επαρκεί για τον εξαερισµό της συσκευής. Ελεύθερος Χώρος Συνδέστε τον φούρνο σας σε µια στάνταρτ ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν σε εκείνες που αναγράφονται στην ετικέτα µε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Μην εγκαταστήσετε το φούρνο σας επάνω στην εστία µαγειρέµατος ή σε µια συσκευή που εκπέµπει θερµότητα. Υπάρχει κίνδυνος ο φούρνος να πάθει ζηµιά η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 10

11 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, πριν δοκιµάσετε να µαγειρέψετε, τοποθετείστε µέσα στο φούρνο για 30 δευτερόλεπτα ένα ποτήρι νερό και λειτουργείστε τη συσκευή στην µέγιστη ισχύ. Τοποθετείστε ένα ποτήρι νερό µέσα στο φούρνο επάνω στο περιστρεφόµενο δίσκο, κλείστε την πόρτα. ª Ρυθµίστε την λειτουργία µικροκυµάτων στην µέγιστη ισχύ(βλ. αναλυτικά: µαγείρεµα στα µικροκύµατα παράγραφος 3) ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη στο µισό λεπτό. Ο εσωτερικός λαµπτήρας θα ανάψει και ο δίσκος θα αρχίσει να περιστρέφεται, τα µικροκύµατα θα ζεστάνουν το νερό για 30 δευτερόλεπτα. Στο τέλος της λειτουργίας το νερό πρέπει να είναι καυτό. Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί µην δοκιµάσετε να τον φτιάξετε µόνο σας.η συσκευή αυτή πρέπει να επιστραφεί στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή στο κατάστηµα από το οποίο την αγοράσατε. 1. Ισχύς λειτουργίας Η επιλογή της ισχύος λειτουργίας του φούρνου γίνεται µε την βοήθεια του επιλογέα ισχύος (N 3 εικόνα φούρνου) ο οποίος σας επιτρέπει να επιλέξετε : - την ισχύ που καταναλώνεται - την ένταση µαγειρέµατος, - την απόψυξη Ο φούρνος διαθέτει 6 διαβαθµίσεις ισχύος λειτουργίας : Low M. Low Med M. High High 17% 33% 55% 77% 100% ΧΑΜΗΛΗ : διατηρεί τα πιάτα ζεστά και βοηθά στην ζύµωση σκευασµάτων µε µαγιά. MΕΣΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ : Σιγοβράσιµο κρέατος. MΕΣΑΙΟ : αργό µαγείρεµα πιάτων,βραστών,ραγκού,και των λιγότερο µαλακών κρεάτων. ΜΕΣΑΙΑ ΥΨΗΛΗ : ψήσιµο ψωµιού, γλυκών, ρόδισµα και γρήγορο ζέσταµα ατοµικών µερίδων. ΥΨΗΛΗ: Βασικό µαγείρεµα,µαλακά κρέατα,πουλερικά, γρήγορο ζέσταµα πιάτων DEFROST 36% ΑΠΟΨΥΞΗ AΠΟΨΥΞΗ 11

12 2. Χρονοδιακόπτης Η µέγιστη διάρκεια λειτουργίας του χρονοδιακόπτη είναι 30 λεπτά avec une échelle élargie de 0 à 10 minutes. Διάρκεια 0Α Προσοχή :Όταν θα ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη θα ανάψει ο λαµπτήρας του φούρνου και θα παραµείνει Αναµµένος καθόλη την διάρκεια της λειτουργίας Μαγείρεµα Συνδέστε τη συσκευή σε γειωµένη πρίζα. Ανοίξτε την πόρτα πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγµατος πόρτας Τοποθετείστε το πιάτο µε τα τρόφιµα επάνω στο περιστρεφόµενο δίσκο. Μοιράστε το φαγητό οµοιόµορφα επάνω στο πιάτο ώστε να εξασφαλίσετε το οµοιόµορφο µαγείρεµα. Κλείστε τη πόρτα. Εάν η πόρτα δεν είναι σωστά κλειστή ο φούρνος δεν θα λειτουργήσει. Επιλέξτε ισχύ λειτουργίας. Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη στην ένδειξη που αντιστοιχεί στην διάρκεια.περιστρέψτε τον επιλογέα στην µέγιστη διάρκεια και µετά στην ένδειξη του χρόνου που αντιστοιχεί στην επιθυµητή επιλογή. Ο δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται. Μετά την παρέλευση της διάρκειας µαγειρέµατος ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στην θέση 0,τώρα µπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος δεν µπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.ο χρονοδιακόπτης θα σταµατήσει αυτόµατα και ο φούρνος δεν θα εκπέµπει µαγνητικά κύµατα. Μόλις κλείσετε την πόρτα το µαγείρεµα θα ξεκινήσει εκ νέου µέχρι να παρέλθει ο χρόνος που έχει επιλεγεί. 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Φαγητό Καπάκι Ένταση Μέση Διάρκεια Μαγειρέµατος Μοσχάρι(500g) Κιµάς(500g) Μοσχαρίσιο κρέας (500g) Hamburgers (500g) Κοµµάτια κρέας (500g) Μοσχάρι Μπραζέ Νερό 250 ml /λίβρα Κρέας Ψητό Saignant A point Σουβλάκια ΧΟΙΡΙΝΟ Καπάκι ή Μεµβράνη Καπάκι Χαµηλή Μεσαία Μεσαία Μεσαία 5-7 λεπτά λεπτά 5-7 λεπτά λεπτά λεπτά / λίβρα 7-8 λεπτά / λίβρα 8-9 λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα 2-4 λεπτά / λίβρα Bacon 250g Λουκάνικα Χοιρινή παντσέτα Χοιρινό ψητό Κοστολέτες Χοιρινό τυλιχτό σε ζαµπόν Προµαγειρεµένο Ωµό Κοµάτια ζαµπόν ωµό 750g - 1kg Ωµοπλάτη 750g- 1kg Αρνί Μεµβράνη Χαµηλή Χαµηλή Μεσαία Χαµηλή 45sec-1λεπτό/φέτα 2-4 λεπτά λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα 8-10 λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά Scellofrais Ψητό µπούτι/σπάλα Μεσαία 9-11 λεπτά / λίβρα Μοσχαράκι γάλακτος Ψητές Μπριτζόλες Κοτολέτες Μοσχαρίσιες/Αρνί 3 έως 4 τεµάχια ή µεµβράνη Μεσαία λεπτά / λίβρα 9-11 λεπτά / λίβρα 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Φαγητό Καπάκι Ένταση Μέση Διάρκεια ΛΑΧΑΝΙΚΑ Χόρτα (1-2 λίβρες) (60ml νερό) Πατάτες -ψητές -βραστές (240ml νερό ) 2 Καλαµπόκια - Φρέσκα στη συσκευασία - Κατεψυγµένα Καπάκι Μεµβράνη Καπάκι Μεµβράνη Μεµβράνη 9-16 λεπτά 9-12 λεπτά λεπτά 7-8 λεπτά/λίβρα 6-9 λεπτά/λίβρα ΡΥΖΙ,ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Μακαρόνια ( 250g) 3/4 Λίτρα νερού Σπαγγέτι (500g) Λίτρα νερού Ζυµαρικά µε αυγά (250g) 3/4- Λίτρα νερού 250ml ρύζι µακρύκοκο 1/2-3/4 Λίτρα νερού 250ml ρύζι 1/2 Λίτρα νερού 250ml ρύζι µικρόκοκο 1/2 Λίτρα νερού 250ml ρύζι καφέ 3/4 Λίτρα νερού 250ml Ριζάκι 1/4 Λίτρα νερού 125ml Πόριτζ 1/4 Λίτρα νερού 125ml Νιφάδες καλαµποκιού 1/2 Λίτρα νερού ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Γλυκά µε βούτυρο ή σοκολάτα Ταψί 22cm / Φόρµα Μπουκίτσες ( 6 τεµάχια) Κούκις ( φόρµα 20cm) σε πιάτο Καπάκι /µεµβράνη Μεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη λεπτά λεπτά λεπτά λεπτά λεπτά 3-6 λεπτά λεπτά 2-3 λεπτά 3-5 λεπτά 3-4 λεπτά 6-8 λεπτά 6-7 λεπτά 3-4 λεπτά 5-8 λεπτά ΣΟΥΠΕΣ 250ml µε βάση το νερό 250ml µε βάση γαλά 2-3 λεπτά 2-3 λεπτά 4. Απόψυξη Το πρόγραµµα αυτό εξασφαλίζει την οµοιόµορφη απόψυξη των τροφίµων που θα βάλουµε µέσα.το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το αργό µαγείρεµα των τροφίµων.οι σούπες,το ραγκού και άλλες σάλτσες µπορεί να µαγειρευτούν στο πρόγραµµα απόψυξης. Τοποθετείστε το φαγητό στο φούρνο µικροκυµάτων και κλείστε την πόρτα Τοποθετείστε τον επιλογέα ισχύος στην ένδειξη ΑΠΟΨΥΞΗ.l Κλείστε την πόρτα 14

15 Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη ανάλογα µε το χρόνο που θέλετε. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα τεθεί σε λειτουργία. Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για να µαγειρέψετε στα µικροκύµατα. ΒΑΡΟΣ 0.2kg 0.4kg 0.6kg 0.8kg 1.0kg ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4λεπτά 8 λεπτά 12 λεπτά 16 λεπτά 20 λεπτά ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣIL.ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΑΣΗΣ,ΠΡΙΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ. ΚΑΠΟΙΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗΣ ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Gias Service είναι τα µόνα αρµόδια για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή κακής λειτουργίας αυτής της συσκευής. Καλέστε το (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα) προκειµένου να συνδεθείτε µε το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Δηµιουργία παρασίτων στις ραδιοτηλεοπτικές συσκευές Δεν είναι βλάβη Ο φούρνος µικροκυµάτων µπορεί να δηµιουργήσει παράσιτα στα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα. Τα παράσιτα αυτά είναι όµοια µε εκείνα των άλλων οικιακών µικροσυσκευών.µίξερ, ανεµιστήρες κα. Τα παράσιτα αυτά δεν αποτελούν βλάβη. Ο φωτισµός του φούρνου είναι αδύναµος Αυτό συµβαίνει όταν χρησιµοποιείται η συσκευή σε χαµηλή ισχύ. Δεν αποτελεί βλάβη. 16

16 Συγκέντρωση υγρασίας στη πόρτα, έξοδος ζεστού αέρα από τους αγωγούς εξαερισµού. Τυχαία λειτουργία του φούρνου χωρίς φαγητό Κατά την διάρκεια της λειτουργίας είναι φυσιολογικό να βγαίνει ατµός από τους αεραγωγούς µπορεί όµως να συγκεντρωθεί και σε σηµεία µε χαµηλότερη θερµοκρασία όπως Η λειτουργία η πόρτα του του φούρνου. χωρίς την τοποθέτηση φαγητού Είναι µέσα απολύτως δεν θα προκαλέσει φυσιολογικό. ζηµιά στο φούρνο αν είναι µικρής διάρκειας.αυτή η λειτουργία δεν ενδείκνυται. Πρόβληµα Πιθανή αιτία Τρόπος Αποκατάστασης Ο φούρνος δεν λειτουργεί Ο φούρνος δεν θερµαίνεται. Ο περιστρεφόµενος δίσκος όταν λειτουργεί κάνει πολύ θόρυβο. (1) Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στερεά. (3) Η πρίζα δεν λειτουργεί (4) Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα (5) Παρουσία βρωµιάς στην βάση στήριξης του δίσκου ή στον πυθµένα του φούρνου. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο µετά από 10. Δοκιµάστε εάν λειτουργεί η πρίζα συνδέοντας µια άλλη συσκευή Κλείστε καλά την πόρτα Συµβουλευθείτε την παράγραφο µε τίτλο Καθαρισµός και συντήρηση του φούρνου µικροκυµάτων Το λογότυπο που φέρει αυτή η συσκευή καταδηλώνει ότι πληροί την υπάριθµ. 2002/96/CE Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Βεβαιωθείτε ότι η απόσυρση της συσκευής θα γίνει µε τον προσήκοντα τρόπο, έτσι συµβάλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής. Για την ορθή απόσυρση της συσκευής απευθυνθείτε στο κέντρο ανακύκλωσης του Δήµου της περιοχής σας, στην διεύθυνση καθαριότητας ή στο κατάστηµα που αγοράσατε την συσκευή. 17

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και ακολουθείστε τις πιστά. Ανακολουθήσετεαυτέςτιςοδηγίες, οφούρνοςσαςθα

Διαβάστε περισσότερα

Εστίες µαγειρέµατος Candy Kωδικός εντύπου 41035343/4 ος /2011 Μοντέλο CH64X

Εστίες µαγειρέµατος Candy Kωδικός εντύπου 41035343/4 ος /2011 Μοντέλο CH64X Εστίες µαγειρέµατος Candy Kωδικός εντύπου 41035343/4 ος /2011 Μοντέλο CH64X 1.-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε µε προσοχή τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου,θα σας δώσουν σηµαντικές πληροφορίες σε ότι αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου και του πίνακα χειρισμού...σελ. 28 1.2 Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια...σελ. 28 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ. 30 1. Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου. σελ.3 1.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου..σελ. 4 1.3 Οδηγίες για την τοποθέτηση...σελ. 4 1.4 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5080 BM, H 5088 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ MODEL: R-2033 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων..

Διαβάστε περισσότερα

GOC 970AT. Οδηγίες χρήσεως. Στεγνωτήριο συμπύκνωσης. Ελ 50

GOC 970AT. Οδηγίες χρήσεως. Στεγνωτήριο συμπύκνωσης. Ελ 50 D Οδηγίες χρήσεως GOC 970AT Στεγνωτήριο συμπύκνωσης 38 Ελ 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πληροφορίες παραλαβής Αφαίρεση της συσκευής από την συσκευασία Οδηγίες Ασφάλειας Χρήση Εγκατάσταση Τα ρούχα Προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Kullanim Kilavuzu. Οδηγιες Χρησεως

Kullanim Kilavuzu. Οδηγιες Χρησεως Kullanim Kilavuzu Mikrodalga Firin Οδηγιες Χρησεως Φούρνος Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙ GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ELV 8160 ELV 8260 Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5 Περιεχόμενα Εγκατάσταση 3 Σημαντικές οδηγίες 3 Γενική περιγραφή 4 Ο πίνακας ελέγχου 5 Ρύθμιση του ρολογιού 5 Ρύθμιση της έντασης των μικροκυμάτων 5 Οθόνη 6 Χειριστήρια επιλογών 6 Προγραμματισμός 7 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα Οδηγίες χρήσης Μικροκύματα Πίνακας περιεχομένων GR 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 6 4 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ... 9

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης EMV 6260 EMV 6263 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικός φούρνος Ηλεκτρικός φούρνος Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα διαπιστώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ MWGD 750 1 ΠΡΙΝ ΑΠO ΤΗΝ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥHΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο θάλαμος του φούρνου είναι άδειος πριν από την τοποθέτηση. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η συσκευή δεν έχει πάθει ζημιά πριν την εντοιχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------- ΧΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------- ΧΧ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-2303 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής προτού εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880 Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Φούρνος ατμού Паровой духовой шкаф ZCB 880 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας 2 Περιγραφή προϊόντος _ 3 Πριν από την πρώτη χρήση 5 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΊΕΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΟΥ. συσκευή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΊΕΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΟΥ. συσκευή. EMWD 6622 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΊΕΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ξεχωριστά όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή. ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Φούρνος μικροκυμάτων MWO-820CXC. Ελληνικά (GR) English (EN)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Φούρνος μικροκυμάτων MWO-820CXC. Ελληνικά (GR) English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1. el - GR Οδηγίες χρήσης Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HR-800 E / HR-800 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HR-800 E / HR-800... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα