Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Μοντέλο : CMW201M Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο,πριν δοκιµάσετε να βάλετε σε λειτουργία και να χρησιµοποιήσετε το φούρνο µικροκυµάτων σας.φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να το συµβουλεύεστε όποτε χρειαστεί. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

2 Η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές της υπα αριθµ. 2006/95/CE ευρωπαϊκής οδηγίας (σε αντικατάσταση της οδηγίας 73/23/CEE όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία µε αριθµό 93/68/CEE) και την µε αριθµό 2004/108/CE (τροποποιητική της µε αριθµό 89/336/CEE) οδηγίας. Επισήµανση Η εγκατάσταση και χρήση του φούρνου µικροκυµάτων πρέπει να γίνει προσεκτικά,δεδοµένης της λειτουργίας του µε ηλεκτρικό ρεύµα και της παραγωγής µαγνητικών κυµάτων. Πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έπονται. ΦΥΛΑΞΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΘΕ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και λειτουργία σε κλειστούς χώρους. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πληροί τον ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης κανονισµό ασφαλείας. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από την συσκευασία της εξετάστε την προσεκτικά προκειµένου να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί κάποια ζηµιά κατά την µεταφορά. Εάν η συσκευή έχει εµφανείς ζηµιές όπως κτυπήµατα στην πόρτα ή στο εξωτερικό µην δοκιµάσετε να την χρησιµοποιήσετε,απευθυνθείτε αµέσως στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias service τηλ.νο : (ισχύει Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τις προστατευτικές µεµβράνες που καλύπτουν τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η µεµβράνη χρώµατος καφέ ανοικτό που βλέπετε στο εσωτερικό του φούρνου µικροκυµάτων χρησιµεύει για την προστασία του magnetron. Mην αφαιρέσετε αυτή την µεµβράνη. Αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήµατα που συνοδεύουν τη συσκευή. Ελέγξτε προσεκτικά το φούρνο προκειµένου να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε τυχόν ζηµιές (στράβωµα πόρτας κλπ). Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ένα παρουσιάζει κάποια ζηµιά. Προσοχή, ζηµιές που οφείλονται στην µεταφορά της συσκευής πρέπει να γνωστοποιηθούν στο κατάστηµα από το οποίο την αγοράσατε µέσα σε 24 ώρες, από την ώρα παραλαβής της συσκευής. Αποµακρύνετε την προστατευτική µεµβράνη από την επιφάνεια της συσκευής. 2

3 ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ.Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΣΕΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΒΛΑΒΗ,Η ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ. * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΤΕ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. (a) Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο µικροκυµάτων ενόσω η πόρτα είναι ανοικτή, γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε στην ενέργεια του φούρνου µε επιπτώσεις για την υγεία σας. (b) Μην τοποθετείτε αντικείµενα µεταξύ της πόρτας και της εµπρόσθιας επιφάνειας του φούρνου.καθαρίζετε επιµελώς την επιφάνεια του φούρνου από βρωµιές και υπόλοιπα απορρυπαντικού. 3- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν έχει κάποια βλάβη. Όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργία φροντίστε η πόρτα να είναι πάντα κλειστή ώστε να µην παραµορφωθούν τα πιο κάτω εξαρτήµατα: - Πόρτα - Άγκιστρα και κλείστρα της πόρτας - Οι αρµοί και οι επιφάνειες στεγανοποίησης. 4- Η ρύθµιση και η επιδιόρθωση της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο τεχνικό των κέντρων τεχνικής υποστήριξης. 5- Επισήµανση :Εάν η πόρτα και οι µεντεσέδες της πόρτας παρουσιάζουν ζηµιά ή οι µεντεσέδες της πόρτας έχουν υποστεί φθορά,δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε το φούρνο πριν αποκαταστήσετε τις βλάβες µε την βοήθεια εξουσιοδοτηµένου προς τούτο τεχνίτη. Κάθε επέµβαση και εργασία αποκατάστασης της βλάβης πρέπει να γίνει αποκλειστικά από ένα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των κέντρων τεχνικής υποστήριξης Gias Service. 6- Επισήµανση : Η πραγµατοποίηση εργασιών αποκατάστασης βλάβης ή συντήρησης που απαιτούν επέµβαση και αφαίρεση του προστατευτικού καλύµµατος της γεννήτριας µικροκυµάτων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ SECURITE 3

4 ΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδεθεί σε γειωµένη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η συσκευή διατίθεται µε ηλεκτρική πρίζα που διαθέτει γείωση.το φις µε το οποίο θα συνδεθεί η πρίζα πρέπει να διαθέτει την προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία γείωση. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η κακή και λανθασµένη χρήση της γείωσης µπορεί να εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο. Στην περίπτωση βραχυκυκλώµατος,η γείωση µειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας καθότι το ηλεκτρικό ρεύµα εκτονώνεται στην γη. Σηµείωση : Στην περίπτωση που έχετε κάποια αµφιβολία σχετικά µε την γείωση η µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απευθυνθείτε επαγγελµατία τεχνικό. Εάν η χρήση επιµηκύνσεις του καλωδίου είναι απαραίτητη, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τριπολικό καλώδιο µε τριπολική φίσα γείωσης και µια θηλυκή πρίζα µε τρεις οπές η οποία να προσαρµόζεται στην πρίζα της συσκευής. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ * ΣΚΕΥΗ: Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά γυάλινα ή κεραµικά σκεύη. Για µικρής διάρκειας µαγείρεµα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, σκεύη από πλαστικό ή χαρτόνι, καθώς και κατεψυγµένα πιάτα καλυµµένα µε πλαστική µεµβράνη, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχετε τρυπήσει την µεµβράνη µε το πιρούνι ώστε να εξασφαλίζεται η εκτόνωση του ατµού. Η συσκευή µπορεί να δεχτεί δίσκο ψησίµατος. Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασµένη χρήση του δίσκου µπορεί να σπάσει τον περιστρεφόµενο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι τα µαγειρικά σκεύη τα οποία προτίθεστε να χρησιµοποιήσετε είναι κατάλληλα για χρήση στα µικροκύµατα.τα µεταλλικά σκεύη είναι εντελώς ακατάλληλα για χρήση στα µικροκύµατα Η χρήση µεταλλικών αντικειµένων µέσα στο φούρνο µικροκυµάτων µπορεί να προκαλέσει την δηµιουργία ηλεκτρικού τόξου ή µικρών αναφλέξεων που µπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή. Το ίδιο ισχύει και για τις κονσέρβες ή τρόφιµα καλυµµένα µε αλουµινόχαρτο.. Μην χρησιµοποιείτε ξύλινα δοχεία γιατί µπορεί να καταστραφούν. Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά πιάτα,σκεύη από χυτοσίδηρο ή από πορσελάνη που έχουν µεταλλικό φινίρισµα (συµπεριλαµβανοµένου του χρυσού ή του ασηµιού γιατί θα θέσουν τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Προσοχή :Μην δοκιµάσετε να θερµάνετε ροφήµατα ή άλλα τρόφιµα µέσα σε δοχεία ερµητικά κλεισµένα.υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. Όταν θερµαίνετε τρόφιµα τα οποία βρίσκονται µέσα σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία,πρέπει να παρακολουθείτε την λειτουργία της συσκευής γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο σαν αποθηκευτικό χώρο. 4

5 * ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ : Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τον περιστρεφόµενο δίσκο και την περιστρεφόµενη βάση. Τοποθετείτε το πιάτο επάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο και κινείστε το µε προσοχή προκειµένου να µην σπάσει. Φροντίστε να τοποθετήσετε το πιάτο στο κέντρο του γυάλινου δίσκου ώστε το πιάτο να µην έρχεται σε επαφή µε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου ή την πόρτα. Τρυπήστε µε ένα πιρούνι την εξωτερική φλούδα από τις πατάτες, ντοµάτες καλύψτε τα υπόλοιπα φρούτα ή λαχανικά µε µια µεµβράνη πριν τα τοποθετήσετε για µαγείρεµα. Μην µαγειρεύετε στο φούρνο αυγά µε το τσόφλι ή αυγά βραστά.υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν και µετά το πέρας του µαγειρέµατος Μην τηγανίζετε µέσα στο φούρνο. Μην θερµαίνετε µέσα στο φούρνο διαβρωτικά υγρά ή χηµικά προϊόντα. Μην θερµαίνετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα µικρές ποσότητες φαγητού θα µαγειρευτούν πολύ και πιθανόν να καούν. Επισήµανση: Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιµοποιούν το φούρνο χωρίς να τα επιβλέπετε ακόµη και αν τους έχετε δώσει τις απαραίτητες οδηγίες που τους επιτρέπουν να χρησιµοποιούν το φούρνο µε ασφάλεια και να έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που λογχεύει η λανθασµένη χρήση της συσκευής. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο εάν είναι βρώµικος ή έχει υγρασία στις εσωτερικές επιφάνειες.στεγνώστε τις επιφάνειες και αφήστε το φούρνο να στεγνώσει. Μην λειτουργείτε το φούρνο αν ο περιστρεφόµενος δίσκος δεν κινείτε ή χωρίς το γυάλινο δίσκο. * ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ : Μην δοκιµάσετε να µαγειρέψετε φαγητό επάνω σε χαρτοπετσέτα ακόµα και αν προβλέπεται από την συνταγή. Μην χρησιµοποιείτε χαρτί εφηµερίδας ή χαρτοπετσέτες για να µαγειρέψετε. Μην δοκιµάσετε να στεγνώσετε ρουχισµό µέσα στο φούρνο µικροκυµάτων. Εάν στο εσωτερικό του θαλάµου σχηµατισθεί καπνός, διακόψτε την λειτουργία του φούρνου ή αποσυνδέστε το και διατηρείστε την πόρτα κλειστή για να αποφύγετε την διάδοση της φωτιάς. Μην λειτουργείτε το φούρνο µικροκυµάτων άδειο. Η λειτουργία του φούρνου χωρίς τρόφιµα ή µε πολύ λίγη περιεκτικότητα υγρασίας µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή να δηµιουργήσει σπίθες στο εσωτερικό της συσκευής. Μην καλύπτετε και µην φράζετε τους αγωγούς εξαερισµού της συσκευής σας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό,στο νεροχύτη της κουζίνας,σε υγρούς χώρους ή κοντά στην πισίνα. Μην αφήνετε το κορδόνι ή το φις της συσκευής να κρέµονται µέσα στο νερό. Αποµακρύνετε το κορδόνι από κάθε ζεστή επιφάνεια. 5

6 * ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ : Το ζέσταµα υγρών µε µικροκύµατα µπορεί να προκαλέσει φαινόµενα βρασµού ακόµα και αφού το έχετε αφαιρέσει από τη συσκευή.μετακινείστε προσεκτικά το δοχείο.. Για να αποφύγετε το κίνδυνο εγκαύµατος ανακαινίστε το περιεχόµενο των µπιµπερό και των δοχείων µε παιδικές τροφές πριν τους τα δώσετε. Η πόρτα, ο φεγγίτης και η βάση της συσκευής µπορεί να θερµανθούν πολύ. Μην αφήνετε το φούρνο να λειτουργεί χωρίς την επίβλεψη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φωτιά από το υπέρµετρο µαγείρεµα κάποιου φαγητού. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο σωστός και επιµελής καθαρισµός της συσκευής εξασφαλίζει την διατήρηση και την µακροβιότητα της ενώ συµβάλλει στην καλή και ασφαλή λειτουργία της Αποσυνδέστε την συσκευή από το δίκτυο παροχής πριν από κάθε εργασία καθαρισµού. Διατηρείτε το θάλαµο της συσκευής καθαρό και στεγνό. Καθαρίζετε τακτικά µε ένα µαλακό ύφασµα.μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικές ουσίες που µπορεί να χαράξουν και να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Καθαρίζετε καθηµερινά µε ζεστό νερό και σαπούνι τα υπολείµµατα φαγητού που µπορεί να έχουν πέσει επάνω στην πόρτα και τους µεντεσέδες. Ξεπλύνετε και στεγνώστε τη συσκευή προσεκτικά. Καθαρίστε τα µεταλλικά µέρη της πόρτας της συσκευής µε ένα υγρό ύφασµα. Μην δοκιµάσετε να καθαρίσετε τη συσκευή µε µια βούρτσα,σκληρό σφουγγάρι καθαρισµού ή συρµατάκι Σε περίπτωση φθοράς των µεντεσέδων της πόρτας ή των επιφανειών γύρω από αυτή ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει µέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες από ένα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό Gias Service. Μην ρίχνετε ποτέ νερό µέσα στο φούρνο ή άλλο υγρό που µπορεί να κάνει ζηµιά στο µοτέρ στήριξης και περιστροφής του γυάλινου δίσκου. Η εξωτερική επιφάνεια του φούρνου είναι από βαµµένο µέταλλο. Καθαρίστε την µε ένα µαλακό ύφασµα που θα έχετε βουτήξει σε ζεστό σαπουνόνερο. Μην ρίξετε νερό στις οπές εξαερισµού της συσκευής που βρίσκονται επάνω στη συσκευή και στα πλαϊνά και στην πλάτη της.. * ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ : Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί βεβαιωθείτε πως : 1. Η πρίζα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σωστά τοποθετηµένη στο φις και ότι έχει ρεύµα (έλεγχος ασφάλειας στον πίνακα),για να διαπιστώσετε αν υπάρχει ρεύµα τοποθετείστε στο φις µια άλλη µικροσυσκευή. 2. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι σωστά κλεισµένη. 3. Βεβαιωθείτε ότι η περιστροφή του δίσκου δεν παρεµποδίζεται από κάποιο αντικείµενο. 4. Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι σωστά προγραµµατισµένα και ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθµιστεί. ΕΑΝ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE. ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ ΜΟΝΟ ΣΑΣ. 6

7 * ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ : Σε περίπτωση µη καλής λειτουργίας της συσκευής επικοινωνήστε µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service και ζητήστε την βοήθεια επαγγελµατία τεχνικού. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιµάσετε να αποσυναρµολογήσετε τη συσκευή µόνο σας. Η αποκατάσταση βλάβης και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξειδικευµένο τεχνικό Gias Service. Εάν το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής παρουσιάσει φθορές µην δοκιµάσετε να το αντικαταστήσετε µόνος σαςl Η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης Gias service. Επισήµανση :Η αποκατάσταση βλάβης ή εργασίες συντήρησης που προϋποθέτουν την αφαίρεση του προστατευτικού καλύµµατος από τα µικροκύµατα εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο. Η εργασία αυτή µπορεί να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο τεχνικό των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης Gias service. Για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου,εάν η συσκευή εµφανίσει κάποια βλάβη,πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service,σε κάθε περίπτωση η επέµβαση πρέπει να γίνει από επαγγελµατία ηλεκτρολόγο. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΤΑΝ Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν µε τη συσκευή. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από παιδιά και Α.ΜΕ.Α,άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε την χρήση της συσκευής ή δεν έχουν επαρκή γνώση του τρόπου λειτουργίας της. Σε αυτές τις περιπτώσεις για λόγους ασφάλειας η λειτουργία της συσκευής πρέπει να γίνεται µε την επίβλεψη κάποιου ατόµου. 7

8 Η συσκευή αυτή ανήκει στην Κατηγορία 2 γιατί κατά την διάρκεια λειτουργίας της παράγει ραδιοηλεκτρική ενέργεια. Η συσκευή αυτή προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για η οικιακή χρήση ή σε χώρο που διαθέτει ηλεκτρικό δίκτυο χαµηλής τάσης για οικιακή χρήση. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ Κατά την διάρκεια λειτουργίας του φούρνου µπορεί να δηµιουργηθούν παράσιτα στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή άλλες συναφείς συσκευές. Για να µειώσετε η εξαφανίσετε τα παράσιτα ακολουθείστε τις πιο κάτω οδηγίες : Καθαρίστε την πόρτα και τα στεγανά µέρη της συσκευής. Αλλάξτε κατεύθυνση στην αντένα του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Μετακινείστε το φούρνο µικροκυµάτων σε σχέση µε τη ραδιοτηλεοπτική συσκευή. Αποµακρύνετε το φούρνο µικροκυµάτων από την συσκευή λήψης. Συνδέστε το φούρνο µικροκυµάτων σε άλλη πρίζα ώστε να µην συµπίπτει το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των δύο συσκευών. Η συσκευή αυτή λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και µικροκύµατα η εγκατάσταση και η χρήση της πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή.τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δεν είναι ορατά µε γυµνό µάτι. Πριν την εγκατάσταση και την λειτουργία της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που ακολουθούν. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Mοντέλο Ηλεκτρική παροχή Ονοµαστική ισχύς Αποδιδόµενη ισχύς Μικροκύµατα Χωρητικότητα Εξωτερικές διαστάσεις (πxυxβ) Καθαρό βάρος Συχνότητα CMW20/1M 230V~50Hz 1080W 700W 20l 496X362X295 mm 10.5 kg 2450 MHz 8

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Βγάλτε το φούρνο και τα εξαρτήµατα από την συσκευασία. Η συσκευή συνοδεύεται από τα εξαρτήµατα που ακολουθούν: o 1 Γυάλινος δίσκος o 1 Ροδέλα περιστρεφόµενου δίσκου o 1 Οδηγίες χρήσεως A) Πάνελ µε χειριστήρια B)Άξονας περιστροφής δίσκου C) Βάση στήριξης περιστρεφόµενου δίσκου D)Περιστρεφόµενος γυάλινος δίσκος E) Φεγγίτης πόρτας F) Πόρτα φούρνου G) Μηχανισµός ασφάλισης πόρτας Εάν κατά την λειτουργία της συσκευής ανοίξει η πόρτα,η συσκευή τίθεται εκτός τάσης. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Μην τοποθετείτε ποτέ τον γυάλινο δίσκο ανάποδα.μην παρεµποδίζετε το δίσκο ενόσω περιστρέφεται Κατά την λειτουργία της συσκευής πρέπει να χρησιµοποιείτε πάντα το γυάλινο δίσκο και την βάση στήριξης Τοποθετείτε πάντα επάνω στο γυάλινο δίσκο τα τρόφιµα και τα σκεύη που προτίθεσθε να µαγειρέψετε Ο γυάλινος δίσκος περιστρέφεται δεξιόστροφα. Αυτή είναι η σωστή φορά Εάν ο γυάλινος δίσκος ή η βάση στήριξης του δίσκου ραγίσουν ή σπάσουν πρέπει να επικοινωνήσετε µε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης για να το αντικαταστήσετε. Υποδοχή (εσωτερική επιφάνεια) Γυάλινος δίσκος Άξονας περιστροφής δίσκου Άξονας περιστροφής δίσκου ΜΙΚΡΟ ΚΥΜΑΤΑ 1- Τοποθετείστε το φούρνο επάνω σε επίπεδη επιφάνεια φροντίζοντας να αφήσετε ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή από 20 έως 30 cm, και 10 cm στο πλάι και στο πίσω µέρος της συσκευής. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζετε το σωστό εξαερισµό της. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισµού στην οροφή στις πλευρές και το πίσω µέρος της συσκευής δεν παρεµποδίζονται Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλη συσκευή που εκπέµπει θερµότητα. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ούτε σε χώρους υγρούς ή ιδιαίτερα θερµούς. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική συσκευή λήψης, το µαγνητικό πεδίο που παράγει ο φούρνος µπορεί να δηµιουργήσει παράσιτα ή να κάνει παρεµβολές στην λειτουργία της ραδιοτηλεοπτικής συσκευής. 9

10 2- Αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της συσκευής. Αφαιρέστε τη προστατευτική µεµβράνη από το κέλυφος της συσκευής. 3- Πριν βάλετε σε λειτουργία το φούρνο καθαρίστε το εσωτερικό µε ένα υγρό πανί. 4- Πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πληροί τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την λειτουργία της. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην δοκιµάσετε να αποµακρύνετε το καπάκι χρώµατος καφέ ανοικτό το οποίο είναι βιδωµένο στο θάλαµο του φούρνου για να προστατεύει το µάνιετρον. Επιλέξτε µια επίπεδη επιφάνεια η οποία θα αφήνει ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή επαρκεί για τον εξαερισµό της συσκευής. Ελεύθερος Χώρος Συνδέστε τον φούρνο σας σε µια στάνταρτ ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν σε εκείνες που αναγράφονται στην ετικέτα µε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Μην εγκαταστήσετε το φούρνο σας επάνω στην εστία µαγειρέµατος ή σε µια συσκευή που εκπέµπει θερµότητα. Υπάρχει κίνδυνος ο φούρνος να πάθει ζηµιά η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 10

11 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, πριν δοκιµάσετε να µαγειρέψετε, τοποθετείστε µέσα στο φούρνο για 30 δευτερόλεπτα ένα ποτήρι νερό και λειτουργείστε τη συσκευή στην µέγιστη ισχύ. Τοποθετείστε ένα ποτήρι νερό µέσα στο φούρνο επάνω στο περιστρεφόµενο δίσκο, κλείστε την πόρτα. ª Ρυθµίστε την λειτουργία µικροκυµάτων στην µέγιστη ισχύ(βλ. αναλυτικά: µαγείρεµα στα µικροκύµατα παράγραφος 3) ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη στο µισό λεπτό. Ο εσωτερικός λαµπτήρας θα ανάψει και ο δίσκος θα αρχίσει να περιστρέφεται, τα µικροκύµατα θα ζεστάνουν το νερό για 30 δευτερόλεπτα. Στο τέλος της λειτουργίας το νερό πρέπει να είναι καυτό. Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί µην δοκιµάσετε να τον φτιάξετε µόνο σας.η συσκευή αυτή πρέπει να επιστραφεί στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή στο κατάστηµα από το οποίο την αγοράσατε. 1. Ισχύς λειτουργίας Η επιλογή της ισχύος λειτουργίας του φούρνου γίνεται µε την βοήθεια του επιλογέα ισχύος (N 3 εικόνα φούρνου) ο οποίος σας επιτρέπει να επιλέξετε : - την ισχύ που καταναλώνεται - την ένταση µαγειρέµατος, - την απόψυξη Ο φούρνος διαθέτει 6 διαβαθµίσεις ισχύος λειτουργίας : Low M. Low Med M. High High 17% 33% 55% 77% 100% ΧΑΜΗΛΗ : διατηρεί τα πιάτα ζεστά και βοηθά στην ζύµωση σκευασµάτων µε µαγιά. MΕΣΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ : Σιγοβράσιµο κρέατος. MΕΣΑΙΟ : αργό µαγείρεµα πιάτων,βραστών,ραγκού,και των λιγότερο µαλακών κρεάτων. ΜΕΣΑΙΑ ΥΨΗΛΗ : ψήσιµο ψωµιού, γλυκών, ρόδισµα και γρήγορο ζέσταµα ατοµικών µερίδων. ΥΨΗΛΗ: Βασικό µαγείρεµα,µαλακά κρέατα,πουλερικά, γρήγορο ζέσταµα πιάτων DEFROST 36% ΑΠΟΨΥΞΗ AΠΟΨΥΞΗ 11

12 2. Χρονοδιακόπτης Η µέγιστη διάρκεια λειτουργίας του χρονοδιακόπτη είναι 30 λεπτά avec une échelle élargie de 0 à 10 minutes. Διάρκεια 0Α Προσοχή :Όταν θα ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη θα ανάψει ο λαµπτήρας του φούρνου και θα παραµείνει Αναµµένος καθόλη την διάρκεια της λειτουργίας Μαγείρεµα Συνδέστε τη συσκευή σε γειωµένη πρίζα. Ανοίξτε την πόρτα πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγµατος πόρτας Τοποθετείστε το πιάτο µε τα τρόφιµα επάνω στο περιστρεφόµενο δίσκο. Μοιράστε το φαγητό οµοιόµορφα επάνω στο πιάτο ώστε να εξασφαλίσετε το οµοιόµορφο µαγείρεµα. Κλείστε τη πόρτα. Εάν η πόρτα δεν είναι σωστά κλειστή ο φούρνος δεν θα λειτουργήσει. Επιλέξτε ισχύ λειτουργίας. Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη στην ένδειξη που αντιστοιχεί στην διάρκεια.περιστρέψτε τον επιλογέα στην µέγιστη διάρκεια και µετά στην ένδειξη του χρόνου που αντιστοιχεί στην επιθυµητή επιλογή. Ο δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται. Μετά την παρέλευση της διάρκειας µαγειρέµατος ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στην θέση 0,τώρα µπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος δεν µπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.ο χρονοδιακόπτης θα σταµατήσει αυτόµατα και ο φούρνος δεν θα εκπέµπει µαγνητικά κύµατα. Μόλις κλείσετε την πόρτα το µαγείρεµα θα ξεκινήσει εκ νέου µέχρι να παρέλθει ο χρόνος που έχει επιλεγεί. 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Φαγητό Καπάκι Ένταση Μέση Διάρκεια Μαγειρέµατος Μοσχάρι(500g) Κιµάς(500g) Μοσχαρίσιο κρέας (500g) Hamburgers (500g) Κοµµάτια κρέας (500g) Μοσχάρι Μπραζέ Νερό 250 ml /λίβρα Κρέας Ψητό Saignant A point Σουβλάκια ΧΟΙΡΙΝΟ Καπάκι ή Μεµβράνη Καπάκι Χαµηλή Μεσαία Μεσαία Μεσαία 5-7 λεπτά λεπτά 5-7 λεπτά λεπτά λεπτά / λίβρα 7-8 λεπτά / λίβρα 8-9 λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα 2-4 λεπτά / λίβρα Bacon 250g Λουκάνικα Χοιρινή παντσέτα Χοιρινό ψητό Κοστολέτες Χοιρινό τυλιχτό σε ζαµπόν Προµαγειρεµένο Ωµό Κοµάτια ζαµπόν ωµό 750g - 1kg Ωµοπλάτη 750g- 1kg Αρνί Μεµβράνη Χαµηλή Χαµηλή Μεσαία Χαµηλή 45sec-1λεπτό/φέτα 2-4 λεπτά λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα 8-10 λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά / λίβρα λεπτά Scellofrais Ψητό µπούτι/σπάλα Μεσαία 9-11 λεπτά / λίβρα Μοσχαράκι γάλακτος Ψητές Μπριτζόλες Κοτολέτες Μοσχαρίσιες/Αρνί 3 έως 4 τεµάχια ή µεµβράνη Μεσαία λεπτά / λίβρα 9-11 λεπτά / λίβρα 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Φαγητό Καπάκι Ένταση Μέση Διάρκεια ΛΑΧΑΝΙΚΑ Χόρτα (1-2 λίβρες) (60ml νερό) Πατάτες -ψητές -βραστές (240ml νερό ) 2 Καλαµπόκια - Φρέσκα στη συσκευασία - Κατεψυγµένα Καπάκι Μεµβράνη Καπάκι Μεµβράνη Μεµβράνη 9-16 λεπτά 9-12 λεπτά λεπτά 7-8 λεπτά/λίβρα 6-9 λεπτά/λίβρα ΡΥΖΙ,ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Μακαρόνια ( 250g) 3/4 Λίτρα νερού Σπαγγέτι (500g) Λίτρα νερού Ζυµαρικά µε αυγά (250g) 3/4- Λίτρα νερού 250ml ρύζι µακρύκοκο 1/2-3/4 Λίτρα νερού 250ml ρύζι 1/2 Λίτρα νερού 250ml ρύζι µικρόκοκο 1/2 Λίτρα νερού 250ml ρύζι καφέ 3/4 Λίτρα νερού 250ml Ριζάκι 1/4 Λίτρα νερού 125ml Πόριτζ 1/4 Λίτρα νερού 125ml Νιφάδες καλαµποκιού 1/2 Λίτρα νερού ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Γλυκά µε βούτυρο ή σοκολάτα Ταψί 22cm / Φόρµα Μπουκίτσες ( 6 τεµάχια) Κούκις ( φόρµα 20cm) σε πιάτο Καπάκι /µεµβράνη Μεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη Καπάκι /µεµβράνη λεπτά λεπτά λεπτά λεπτά λεπτά 3-6 λεπτά λεπτά 2-3 λεπτά 3-5 λεπτά 3-4 λεπτά 6-8 λεπτά 6-7 λεπτά 3-4 λεπτά 5-8 λεπτά ΣΟΥΠΕΣ 250ml µε βάση το νερό 250ml µε βάση γαλά 2-3 λεπτά 2-3 λεπτά 4. Απόψυξη Το πρόγραµµα αυτό εξασφαλίζει την οµοιόµορφη απόψυξη των τροφίµων που θα βάλουµε µέσα.το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το αργό µαγείρεµα των τροφίµων.οι σούπες,το ραγκού και άλλες σάλτσες µπορεί να µαγειρευτούν στο πρόγραµµα απόψυξης. Τοποθετείστε το φαγητό στο φούρνο µικροκυµάτων και κλείστε την πόρτα Τοποθετείστε τον επιλογέα ισχύος στην ένδειξη ΑΠΟΨΥΞΗ.l Κλείστε την πόρτα 14

15 Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη ανάλογα µε το χρόνο που θέλετε. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα τεθεί σε λειτουργία. Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για να µαγειρέψετε στα µικροκύµατα. ΒΑΡΟΣ 0.2kg 0.4kg 0.6kg 0.8kg 1.0kg ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4λεπτά 8 λεπτά 12 λεπτά 16 λεπτά 20 λεπτά ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣIL.ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΑΣΗΣ,ΠΡΙΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ. ΚΑΠΟΙΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗΣ ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ GIAS SERVICE H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Gias Service είναι τα µόνα αρµόδια για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή κακής λειτουργίας αυτής της συσκευής. Καλέστε το (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα) προκειµένου να συνδεθείτε µε το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Δηµιουργία παρασίτων στις ραδιοτηλεοπτικές συσκευές Δεν είναι βλάβη Ο φούρνος µικροκυµάτων µπορεί να δηµιουργήσει παράσιτα στα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα. Τα παράσιτα αυτά είναι όµοια µε εκείνα των άλλων οικιακών µικροσυσκευών.µίξερ, ανεµιστήρες κα. Τα παράσιτα αυτά δεν αποτελούν βλάβη. Ο φωτισµός του φούρνου είναι αδύναµος Αυτό συµβαίνει όταν χρησιµοποιείται η συσκευή σε χαµηλή ισχύ. Δεν αποτελεί βλάβη. 16

16 Συγκέντρωση υγρασίας στη πόρτα, έξοδος ζεστού αέρα από τους αγωγούς εξαερισµού. Τυχαία λειτουργία του φούρνου χωρίς φαγητό Κατά την διάρκεια της λειτουργίας είναι φυσιολογικό να βγαίνει ατµός από τους αεραγωγούς µπορεί όµως να συγκεντρωθεί και σε σηµεία µε χαµηλότερη θερµοκρασία όπως Η λειτουργία η πόρτα του του φούρνου. χωρίς την τοποθέτηση φαγητού Είναι µέσα απολύτως δεν θα προκαλέσει φυσιολογικό. ζηµιά στο φούρνο αν είναι µικρής διάρκειας.αυτή η λειτουργία δεν ενδείκνυται. Πρόβληµα Πιθανή αιτία Τρόπος Αποκατάστασης Ο φούρνος δεν λειτουργεί Ο φούρνος δεν θερµαίνεται. Ο περιστρεφόµενος δίσκος όταν λειτουργεί κάνει πολύ θόρυβο. (1) Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στερεά. (3) Η πρίζα δεν λειτουργεί (4) Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα (5) Παρουσία βρωµιάς στην βάση στήριξης του δίσκου ή στον πυθµένα του φούρνου. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο µετά από 10. Δοκιµάστε εάν λειτουργεί η πρίζα συνδέοντας µια άλλη συσκευή Κλείστε καλά την πόρτα Συµβουλευθείτε την παράγραφο µε τίτλο Καθαρισµός και συντήρηση του φούρνου µικροκυµάτων Το λογότυπο που φέρει αυτή η συσκευή καταδηλώνει ότι πληροί την υπάριθµ. 2002/96/CE Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Βεβαιωθείτε ότι η απόσυρση της συσκευής θα γίνει µε τον προσήκοντα τρόπο, έτσι συµβάλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής. Για την ορθή απόσυρση της συσκευής απευθυνθείτε στο κέντρο ανακύκλωσης του Δήµου της περιοχής σας, στην διεύθυνση καθαριότητας ή στο κατάστηµα που αγοράσατε την συσκευή. 17

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και ακολουθείστε τις πιστά. Ανακολουθήσετεαυτέςτιςοδηγίες, οφούρνοςσαςθα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Οδηγίες χρήσης AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3

Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 Διάταξη: 2 8 3 6 5 1. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας 2. Παράθυρο θύρας 3. Κίνηση περιστρεφόμενου πιάτου 4. Πλήκτρο ανοίγματος θύρας 5. Μονάδα χειρισμού 6. Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5 Περιεχόμενα Εγκατάσταση 3 Σημαντικές οδηγίες 3 Γενική περιγραφή 4 Ο πίνακας ελέγχου 5 Ρύθμιση του ρολογιού 5 Ρύθμιση της έντασης των μικροκυμάτων 5 Οθόνη 6 Χειριστήρια επιλογών 6 Προγραμματισμός 7 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, ορειχάλκινος, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709172534 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, κόκκινο κρασί, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709166410 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα