ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NutropinAq 5 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 10 mg (30 IU) σωµατροπίνης προερχόµενο από ανασυνδυασµένο DNA, Escherichia coli. Για τα έκδοχα, βλ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιµο διάλυµα 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις - Μακροχρόνια θεραπεία παιδιών µε ανεπάρκεια ανάπτυξης που οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση ενδογενoύς αυξητικής ορµόνης. - Μακροχρόνια θεραπεία ανεπαρκούς ανάπτυξης που συνδέεται µε σύνδροµο Turner. - Θεραπεία παιδιών προεφηβικής ηλικίας µε ανεπαρκή ανάπτυξη που συνδέεται µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια µέχρι το χρονικό σηµείο της µεταµόσχευσης νεφρού. - Υποκατάσταση ενδογενούς αυξητικής ορµόνης σε ενήλικες µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης, αιτιολογίας που ανάγεται είτε στην παιδική ηλικία, είτε στην ενηλικίωση. Η ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί κατάλληλα πριν από την έναρξη της θεραπείας (βλ. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση). 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η διάγνωση και η εφαρµογή της θεραπείας µε σωµατροπίνη θα πρέπει να αρχίζει και να παρακολουθείται από κατάλληλα πεπειραµένους ιατρούς. Η δοσολογία του NutropinAq και το σχήµα χορήγησης θα πρέπει να εξατοµικεύονται για κάθε ασθενή. οσολογία Ανεπάρκεια ανάπτυξης σε παιδιά που οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση αυξητικής ορµόνης: 0,025-0,035 mg/kg σωµατικού βάρους που χορηγείται ως υποδόρια ένεση ηµερησίως. Ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε σύνδροµο Turner: µέχρι 0,05 mg/kg σωµατικού βάρους που χορηγείται ως υποδόρια ένεση ηµερησίως. Ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: µέχρι 0,05 mg/kg σωµατικού βάρους που χορηγείται ως υποδόρια ένεση ηµερησίως. Η θεραπεία µε σωµατροπίνη µπορεί να συνεχισθεί µέχρι το χρονικό σηµείο της µεταµόσχευσης νεφρού. 2

3 Ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης σε ενήλικες: Κατά την έναρξη της θεραπείας µε σωµατροπίνη, συνιστώνται χαµηλές αρχικές δόσεις των 0,15-0,3 mg, που χορηγούνται ως υποδόρια ένεση ηµερησίως. Η δόση θα πρέπει να ρυθµισθεί βαθµιαία, ελεγχόµενη ανάλογα µε τις τιµές ορού του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα-ι (IGF-I.). Η συνιστώµενη τελική δόση σπάνια υπερβαίνει το 1,0 mg ηµερησίως. Γενικά, θα πρέπει να χορηγείται η ελαχίστη αποτελεσµατική δόση. Σε γηραιότερους ή παχύσαρκους ασθενείς µπορεί να είναι αναγκαίες χαµηλότερες δόσεις. Χορήγηση Το ενέσιµο διάλυµα θα πρέπει να χορηγείται υποδόρια ηµερησίως. Το σηµείο της ένεσης θα πρέπει να αλλάζει. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη σωµατροπίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Η σωµατροπίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για την αύξηση της ανάπτυξης σε ασθενείς µετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των επιφύσεων. Η αυξητική ορµόνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε ενεργή νεοπλασία. Η θεραπεία µε NutropinAq πρέπει να διακοπεί, εάν υπάρξει ένδειξη ανάπτυξης όγκου. εν πρέπει να αρχίσει θεραπεία µε αυξητική ορµόνη ασθενών που εµφανίζουν οξεία κρίσιµη νόσο που οφείλεται σε επιπλοκές µετά από εγχείρηση ανοικτής καρδιάς ή κοιλίας, πολλαπλά τραύµατα εξ ατυχήµατος ή ασθενών που έχουν οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Σε ενήλικες µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης, η διάγνωση θα πρέπει να τεκµηριώνεται ανάλογα µε την αιτιολογία : Έναρξη κατά την ενηλικίωση: Ο ασθενής πρέπει να εµφανίζει ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης ως αποτέλεσµα πάθησης του υποθαλάµου ή της υπόφυσης, να υπάρχει διάγνωση τουλάχιστον µίας ακόµη ορµονικής ανεπάρκειας (εξαιρουµένης της προλακτίνης). Η εξέταση για την ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης δεν θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέχρι να αρχίσει κατάλληλη θεραπεία υποκατάστασης για τις υπόλοιπες ορµονικές ανεπάρκειες. Έναρξη κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας: Οι ασθενείς που εµφάνισαν ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας θα πρέπει να επανελεγχθούν προς επιβεβαίωση της ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης κατά την ενηλικίωση, πριν αρχίσει η θεραπεία υποκατάστασης µε NutropinAq. Σε ασθενείς µε προηγούµενη κακοήθη πάθηση, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ενδείξεις και συµπτώµατα υποτροπής. Σε ασθενείς µε ιστορικό ενδοκρανιακής βλάβης θα πρέπει να ελέγχεται συχνά η πρόοδος ή η υποτροπή της βλάβης. Η επίδραση της αυξητικής ορµόνης κατά την αποκατάσταση, µελετήθηκε σε δύο κλινικές δοκιµές σε σύγκριση µε εικονικό φάρµακο, στις οποίες συµµετείχαν 522 ενήλικες ασθενείς µε οξεία κρίσιµη νόσο οφειλόµενη σε επιπλοκές µετά από εγχείρηση ανοικτής καρδιάς ή κοιλίας, πολλαπλά τραύµατα εξ ατυχήµατος ή ασθενείς που εµφάνιζαν οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Η θνησιµότητα ήταν υψηλότερη (41,9% έναντι 19,3%) στους ασθενείς, στους οποίους εχορηγείτο φαρµακευτική αγωγή µε αυξητική ορµόνη (δοσολογία 5,3-8 mg ηµερησίως), σε σύγκριση µε τους ασθενείς στους οποίους εχορηγείτο εικονικό φάρµακο. 3

4 εν έχει τεκµηριωθεί η ασφάλεια της συνέχισης της θεραπείας µε σωµατροπίνη σε ασθενείς σε µονάδες εντατικής παρακολούθησης µε οξεία κρίσιµη νόσο, οφειλόµενη σε επιπλοκές µετά από εγχείρηση ανοικτής καρδιάς ή κοιλίας, πολλαπλά τραύµατα εξ ατυχήµατος ή ασθενείς που εµφάνιζαν οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, οι οποίοι ελάµβαναν δόσεις υποκατάστασης για εγκεκριµένες ενδείξεις. Ως εκ τούτου η αξιολόγηση ωφέλειας-κινδύνου όσον αφορά τη συνέχιση της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Τα παιδιά που εµφανίζουν ενδοκρινικές διαταραχές, συµπεριλαµβανοµένης και της ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης, εµφανίζουν υψηλότερη συχνότητα ολίσθησης των κεφαλών των µηριαίων επιφύσεων. Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση όλων των ασθενών σε περίπτωση έναρξης χωλότητας ή αναφοράς άλγους του ισχίου ή του γόνατος. Επειδή η σωµατροπίνη ενδεχοµένως να µειώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις µη ανοχής στη γλυκόζη. Σε ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη, η δόση της ινσουλίνης µπορεί να χρειάζεται ρύθµιση µετά την έναρξη της θεραπείας µε NutropinAq. Οι ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη ή µη ανοχή στη γλυκόζη επιβάλλεται να παρακολουθούνται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε σωµατροπίνη. Σε µικρό αριθµό ασθενών που υπεβλήθη σε θεραπεία µε σωµατροπίνη αναφέρθηκε ενδοκρανιακή υπέρταση µε οίδηµα της οπτικής θηλής, οπτικές αλλοιώσεις, κεφαλαλγίες, ναυτία ή/και έµετο. Τα συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται εντός των πρώτων οκτώ εβδοµάδων από την έναρξη της θεραπείας µε NutropinAq. Σε όλες τις αναφερθείσες περιπτώσεις τα σχετικά µε ενδοκρανιακή υπέρταση σηµεία και συµπτώµατα υπεστρέφοντο µετά τη µείωση της δόσης της σωµατροπίνης ή τη διακοπή της θεραπείας. Κατά την έναρξη της θεραπείας και περιοδικώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας συνιστάται βυθοσκόπηση. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε σωµατροπίνη είναι δυνατόν να αναπτυχθεί υποθυρεοειδισµός και ο υποθυρεοειδισµός που δεν έχει αντιµετωπισθεί θεραπευτικώς, ενδεχοµένως να αποτρέψει τη µεγίστη ανταπόκριση στο NutropinAq. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικούς ελέγχους της λειτουργίας του θυρεοειδούς και θα πρέπει να λαµβάνουν θεραπεία µε θυροειδική ορµόνη, εφόσον ενδείκνυται. Οι ασθενείς µε βαρεία µορφή υποθυρεοειδισµού πρέπει να υποβληθούν στην αντίστοιχη αγωγή, πριν από την έναρξη της θεραπείας µε NutropinAq. Επειδή η θεραπεία µε σωµατροπίνη µετά την µεταµόσχευση νεφρού δεν ερευνήθηκε επαρκώς, η θεραπεία µε NutropinAq θα πρέπει να διακοπεί µετά την εγχείρηση. Συντρέχουσα θεραπεία µε γλυκοκορτικοειδή αναστέλλει τα αυξητικά αποτελέσµατα του NutropinAq. Σε ασθενείς µε έλλειψη ACTH θα πρέπει να ρυθµιστεί προσεκτικά η θεραπεία υποκατάστασης µε γλυκοκορτικοειδή για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ανασταλτικό αποτέλεσµα στην ανάπτυξη. Η χρήση NutropinAq σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε θεραπεία µε γλυκοκορτικοειδή δεν έχει αξιολογηθεί. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Τα περιορισµένα δηµοσιευµένα στοιχεία δείχνουν ότι η θεραπεία µε αυξητική ορµόνη αυξάνει την κάθαρση αντιπυρίνης µέσω του κυτοχρώµατος P450 στον άνθρωπο. Συνιστάται η παρακολούθηση, όταν το NutropinAq χορηγείται σε συνδυασµό µε φάρµακα που είναι γνωστό ότι µεταβολίζονται µέσω του κυτοχρώµατος ηπατικών ενζύµων CYP450, όπως τα κορτικοειδή, τα φυλετικά στεροειδή, τα αντιεπιληπτικά και η κυκλοσπορίνη. 4

5 4.6 Kύηση και γαλουχία εν υπάρχουν κλινικά στοιχεία για το NutropinAq όσον αφορά τη χρήση του στην διάρκεια της κύησης. Εποµένως, είναι άγνωστος ο κίνδυνος για τον άνθρωπο. Αν και οι µελέτες σε ζώα δεν δείχνουν εν δυνάµει κίνδυνο κατά τη διάρκεια της κύησης, η χορήγηση του NutropinAq πρέπει να διακοπεί σε περίπτωση εγκυµοσύνης. εν είναι γνωστό εάν η σωµατροπίνη εκκρίνεται στο µητρικό γάλα, όµως δεν είναι πιθανή η απορρόφηση της άθικτης πρωτεΐνης από το γαστρεντερικό σωλήνα των βρεφών. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις του NutropinAq στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Η σωµατροπίνη δεν έχει γνωστή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Ανεπιθύµητες ενέργειες από πρόγραµµα παρακολούθησης µετά την κυκλοφορία στην αγορά Τα δεδοµένα ασφαλείας από 9829 ασθενείς, στους οποίους χορηγήθηκε Nutropin ή NutropinAq - τα οποία προέρχονται από πρόγραµµα παρακολούθησης µετά την κυκλοφορία στις ΗΠΑ - δείχνουν ότι περίπου 2% των ασθενών αναµένεται να εµφανίσουν ανεπιθύµητες ενέργειες που έχουν σχέση µε το φάρµακο. Συνολικά, 81 ασθενείς ανέφεραν ανεπιθύµητες ενέργειες στον οργανισµό σαν Σώµα ως ολότητα. Ο αριθµός των ατόµων µε ανεπιθύµητες αντιδράσεις του φαρµάκου σε άλλα συστήµατα του οργανισµού ήταν ως εξής: Καρδιαγγειακό: 5, Πεπτικό: 9, Ενδοκρινικό: 7, Αίµα/λεµφικό: 2, Μεταβολισµός: 18, Μυοσκελετικό: 33, Νευρικό: 24, έρµα: 11, Ειδικές αισθήσεις: 3, Ουρογεννητικό: 13. Η συχνότερα αναφερόµενη ανεπιθύµητη ενέργεια είναι άλγος στο σηµείο της ένεσης (0,5% των ασθενών). Κεφαλαλγία (0,16%) και οστική διαταραχή (0,33%) αναφέρθηκαν όχι συχνά και ο σακχαρώδης διαβήτης (0,05%), το οίδηµα/περιφερικό οίδηµα/οίδηµα προσώπου (0,08%), η υπεργλυκαιµία/µειωµένη ανοχή στη γλυκόζη (0,05%), ενδοκρανιακή υπέρταση (0,08%), το νεόπλασµα του ΚΝΣ (0,08%), η κνίδωση (0,04%), οι σπίλοι (0,04%) και η γυναικοµαστία (0,07%) αναφέρθηκαν σπάνια. Σπάνιες ανεπιθύµητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν σε πλέον του ενός ασθενούς ήταν ανοσολογική διαταραχή (0,02%), καρδιαγγειακή διαταραχή (0,02%), διάρροια (0,02%), έµετος (0,02%), αύξηση κρεατινίνης (0,02%), νευροπάθεια (0,02%), διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας (0,02%). Οι ασθενείς µε ενδοκρινολογικές διαταραχές είναι πλέον επιρρεπείς στην ανάπτυξη επιφυσιόλυσης. Όπως µε όλα τα φάρµακα πρωτεΐνης, ένα µικρό ποσοστό των ασθενών µπορεί να αναπτύξει αντισώµατα στην πρωτεΐνη σωµατροπίνης. Η ικανότητα δέσµευσης των αντισωµάτων αυξητικής ορµόνης ήταν χαµηλότερη από 2 mg/l στα άτοµα που δοκιµάστηκε το NutropinAq, πράγµα που δεν συνδέθηκε µε δυσµενώς επηρεαζόµενο αυξητικό ρυθµό. 5

6 Αναφέρθηκε λευχαιµία σε µικρό αριθµό ασθενών µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε θεραπεία µε αυξητική ορµόνη. εν είναι πιθανή η αιτιώδης συνάφεια µε την θεραπεία µε σωµατοπρίνη. Τα παιδιά µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε θεραπεία µε NutropinAq είναι πιο πιθανόν να αναπτύξουν ενδοκρανιακή υπέρταση, αν και τα παιδιά µε GDH και σύνδροµο Turner έχουν επίσης αυξηµένη επίπτωση. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος εµφανίζεται κατά την έναρξητης θεραπείας. Τα περιφερικά οιδήµατα και το σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα έχουν αναφερθεί ως ανεπιθύµητες ενέργειες συχνότερα σε ενήλικες, απ ότι σε παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπεία µε σωµατροπίνη. 6

7 Ανεπιθύµητες ενέργειες από κλινικές δοκιµές Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει επισκόπηση πολύ συχνών ή συχνών ανεπιθύµητων ενεργειών που εµφανίσθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιµών που διενεργήθηκαν στις ΗΠΑ σε µία τουλάχιστον από τις τέσσερις ενδείξεις. Ανεπιθύµητες ενέργειες από κλινικές δοκιµές Ανεπάρκεια ανάπτυξης που οφείλεται στην ανεπαρκή έκκριση αυξητικής ορµόνης Ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε σύνδροµο Turner Ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης σε ενήλικες Αριθµός θεραπευοµένων ασθενών σε κλινικές δοκιµές Ποσοστό ασθενών που αναφέρουν ανεπιθύµητες ενέργειες (%) Μέση δόση αυξητικής 0,043 0,054 0,050 0,014 ορµόνης (mg/kg/ηµέρα) Σώµα ως ολότητα (n/%) Κεφαλαλγία 7 (3%) 1 (1%) 7 (4%) 5 (4%) Αιµάτωµα στο σηµείο της 2 (1%) 1 (1%) 3 (2%) (-) ένεσης Φλεγµονή στο σηµείο της (-) (-) 2 (>1%) (-) ένεσης Άλγος στο σηµείο της ένεσης 5 (2%) (-) 2 (>1%) (-) Αντίδραση στο σηµείο της 3 (1%) 1 (1%) 2 (1%) (-) ένεσης Άλγος 6 (3%) 1 (1%) 8 (5%) 15 (12%) Περιτονίτις (-) (-) 2 (>1%) (-) Ατονία/Αδυναµία (-) (-) 1 (1%) 5 (4%) Οσφυαλγία (-) 2 (2%) Εργαστηριακός έλεγχος όχι (-) 2 (2%) κατά φύση Ενδοκρινικό (n/%) Υποθυρεοειδισµός 1 (0%) (-) (-) 4 (3%) Αίµα/λεµφικό (n/%) Εκχύµωση 3 (1%) (-) 1 (>1%) (-) Μεταβολισµός/Θρέψη (n/%) Οίδηµα 1 (0%) (-) (-) 31 (24%) Περιφερικό οίδηµα (-) 1 (0%) (-) 30 (24%) Μειωµένη ανοχή στη γλυκόζη (-) (-) 1 (1%) 4 (3%) Υπεργλυκαιµία (-) (-) (-) 2 (2%) Υπερλιπιδαιµία (-) (-) (-) 3 (2%) Αύξηση κρεατινίνης (-) (-) 2 (>1%) (-) 7

8 Τενοντοθυλακίτις (-) (-) (-) 7 (6%) Οστικές διαταραχές 1 (0%) (-) 4 (2%) 1 (1%) Οστική νέκρωση (-) (-) 4 (2%) (-) 8

9 Ανεπιθύµητες ενέργειες από κλινικές δοκιµές (συνέχεια) Ανεπάρκεια ανάπτυξης που οφείλεται στην ανεπαρκή έκκριση αυξητικής ορµόνης Ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε σύνδροµο Turner Ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης σε ενήλικες Μυοσκελετικό (n/%) Αρθραλγία 3 (1%) (-) 6 (4%) 23 (18%) ιαταραχές αρθρώσεων (-) (-) 1 (1%) 13 (10%) Αρθροπάθεια (-) (-) (-) 3 (2%) Μυαλγία (-) (-) (-) 5 (4%) Μυασθένεια (-) (-) (-) 2 (2%) Νευρικό (n/%) Παραισθησία (-) (-) (-) 17 (13%) Υπερτονία 1 (0%) (-) (-) 2 (2%) Αϋπνία (-) (-) (-) 2 (2%) Νεόπλασµα ΚΝΣ 3 (>1%) (-) (-) (-) έρµα/εξαρτήµατα (n/%) Εξάνθηµα 3 (>1%) (-) 1 (1%) (-) Ουρογεννητικό (n/%) Μηνορραγία (-) 2 (2%) (-) (-) Νεφρική ανεπάρκεια (-) (-) 3 (2%) (-) Πόνος στήθους (-) (-) (-) 4 (3%) Γυναικοµαστία (-) (-) (-) 2 (2%) Οι όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρονται στη συνέχεια. Εµφανίσθηκαν σε 1 από όλους τους ασθενείς που υποβλήθηκαν στη θεραπεία (0,15%) - εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σώµα ως ολότητα: ατροφία στο σηµείο της ένεσης, οίδηµα στο σηµείο της ένεσης, αιµορραγία στο σηµείο της ένεσης, υπερευαισθησία στο σηµείο της ένεσης, όζος στο σηµείο της ένεσης (0,5%), καρκίνος, νεόπλασµα, υπερτροφία, κοιλιαλγία. Καρδιαγγειακό: αγγειοδιαστολή (0,3%), υπέρταση, ταχυκαρδία. Πεπτικό: έµετος (0,6%), µετεωρισµός, ναυτία. Αίµα/λεµφικό: Αναιµία, λιποδυστροφία, υπογλυκαιµία, υπερφωσφαταιµία. Μυοσκελεττικό: Οστικά άλγη, µυϊκή ατροφία. Νευρικό: υπνηλία, νυσταγµός, διαταραχές της προσωπικότητας, ίλιγγος. έρµα/εξαρτήµατα: δερµατική ατροφία, κνίδωση, απολεπιστική δερµατίτις, υπερτρίχωση, δερµατική υπερτροφία. 9

10 Ειδικές αισθήσεις: διπλωπία, οίδηµα της οπτικής θηλής. Ουρογεννητικό σύστηµα: ακράτεια ούρων, λευκόρροια, πολυουρία, αυξηµένη συχνότητα ούρησης, διαταραχές ούρων, αιµατουρία. Σε σύγκριση µε τους ασθενείς µε σύνδροµο Turner που δεν υποβάλλονταν σε θεραπεία, δεν διαπιστώθηκαν νέες ή µη αναµενόµενες ενδείξεις ασφαλείας που να αφορούν αποκλειστικά τους ασθενείς µε σύνδροµο Turner που υποβάλλονταν σε θεραπεία µε σωµατροπίνη. εν άλλαξε η συχνότητα εµφάνισης γνωστών επιπλοκών του υποκείµενου συνδρόµου. Σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια δεν υπήρξαν στοιχεία ότι το NutropinAq διαφοροποίησε το ρυθµό προόδου της νεφρικής ανεπάρκειας ή της νεφρικής οστεοδυστροφίας. 4.9 Υπερδοσολογία Οξεία υπερδοσολογία µπορεί να οδηγήσει σε υπεργλυκαιµία. Η µακροχρόνια υπερδοσολογία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα σηµεία και συµπτώµατα γιγαντισµού ή/και ακροµεγαλίας, συµβατά µε τα γνωστά αποτελέσµατα περίσσειας της αυξητικής ορµόνης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Σωµατροπίνη και ανάλογα Kωδικός ATC: H01 AC01 Η σωµατροπίνη διεγείρει το ρυθµό ανάπτυξης και αυξάνει το ύψος στην ενηλικίωση των παιδιών που έχουν έλλειψη ενδογενούς αυξητικής ορµόνης. Η θεραπεία µε σωµατροπίνη ενηλίκων µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης έχει ως αποτέλεσµα τη µείωσης της λιπώδους µάζας, την αύξηση της µυϊκής µάζας του σώµατος και την αύξηση της πυκνότητας των ανοργάνων αλάτων της σπονδυλικής στήλης. Οι µεταβολές του µεταβολισµού σε αυτούς τους ασθενείς περιλαµβάνουν την οµαλοποίηση των επιπέδων IGF-I στον ορό. Προκλινικές και κλινικές δοκιµές in vitro και in vivo έδειξαν ότι η σωµατροπίνη είναι θεραπευτικώς ισοδύναµη µε την ανθρώπινη αυξητική ορµόνη που προέρχεται από την υπόφυση. Οι δράσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν για την ανθρώπινη αυξητική ορµόνη περιλαµβάνουν. Ανάπτυξη ιστού 1. Σκελετική ανάπτυξη: Η αυξητική ορµόνη και ο αµφιδοχέας της, IGF-I, διεγείρουν την σκελετική ανάπτυξη σε παιδιά που εµφανίζουν ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης µε επίδραση στις πλάκες επιφύσεων των επιµήκων οστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα καταµετρητέα ανάπτυξη του µήκους του σώµατος µέχρις ότου αυτές οι πλάκες ανάπτυξης να απορροφηθούν στο τέλος της εφηβείας. 2. Ανάπτυξη κυττάρων: Η θεραπεία µε σωµατροπίνη έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση τόσο του αριθµού, όσο και του µεγέθους των µυοσκελετικών κυττάρων. 3. Ανάπτυξη οργάνων: Η αυξητική ορµόνη αυξάνει το µέγεθος των εσωτερικών οργάνων, συµπεριλαµβανοµένων και των νεφρών, και αυξάνει τη µάζα των ερυθρών αιµοσφαιρίων. 10

11 Μεταβολισµός πρωτεΐνης Η γραµµική ανάπτυξη διευκολύνεται εν µέρει από τη σύνθεση πρωτεΐνης που διεγείρεται από την αυξητική ορµόνη. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην κατακράτηση αζώτου όπως φαίνεται από την µείωση της απέκκρισης αζώτου στα ούρα και της ουρίας του ορού κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αυξητική ορµόνη. Μεταβολισµός υδατανθράκων Οι ασθενείς µε ανεπάρκεια έκκρισης αυξητικής ορµόνης, εµφανίζουν ορισµένες φορές υπογλυκαιµία νήστεως, η οποία βελτιώνεται µε τη χορήγηση θεραπείας µε σωµατροπίνη. Η θεραπεία µε αυξητική ορµόνη µπορεί να µειώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και την ανοχή στη γλυκόζη. Μεταβολισµός ανόργανων στοιχείων Η σωµατροπίνη επάγει την κατακράτηση νατρίου, καλίου και φωσφόρου. Η συγκέντρωση στον ορό ανόργανου φωσφόρου είναι αυξηµένη σε ασθενείς µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης µετά τη θεραπεία µε NutropinAq εξαιτίας της µεταβολικής δραστηριότητας η οποία συνοδεύεται από οστική ανάπτυξη και αυξηµένη επαναρρόφηση στα σωληνάρια του νεφρού. Το ασβέστιο ορού δεν µεταβάλλεται σηµαντικά από τη σωµατροπίνη. Οι ενήλικες µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης εµφανίζουν χαµηλή πυκνότητα οστικών ανόργανων στοιχείων και στους ασθενείς µε εµφάνιση της ασθένειας στην παιδική ηλικία, το NutropinAq απεδείχθη ότι αυξάνει την πυκνότητα των ανόργανων στοιχείων της σπονδυλικής στήλης µε δοσοεξαρτώµενο τρόπο. Μεταβολισµός συνδετικού ιστού Η σωµατροπίνη διεγείρει τη σύνθεση της θειϊκής χονδροϊτίνης και του κολλαγόνου όπως και την απέκκριση στα ούρα της υδροξυπρολίνης. Σωµατική σύνθεση Οι ενήλικες ασθενείς µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης, στους οποίους γίνεται θεραπευτική αντιµετώπιση µε σωµατροπίνη µέσης δόσης 0,014 mg/kg σωµατικού βάρους ηµερησίως, εµφανίζουν µείωση της λιπώδους µάζας και αύξηση της µυϊκής µάζας του σώµατος. Όταν οι µεταβολές αυτές συνδυασθούν µε την αύξηση του συνόλου του νερού στο σώµα και της οστικής µάζας, το συνολικό αποτέλεσµα της θεραπείας µε σωµατροπίνη είναι η µεταβολή της σωµατικής σύνθεσης, η οποία διατηρείται µε την συνέχιση της θεραπείας. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Γενικά χαρακτηριστικά Οι φαρµακοκινητικές ιδιότητες του NutropinAq έχουν ερευνηθεί µόνον επί υγιών ενηλίκων ανδρών. Απορρόφηση: Η απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα της ανασυνδυασµένης ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης µετά την υποδόρια χορήγηση είναι περίπου 80%. Κατανοµή: Οι µελέτες σωµατροπίνης σε ζώα έδειξαν ότι η αυξητική ορµόνη εντοπίζεται σε όργανα µε αυξηµένη αιµάτωση, ειδικότερα στο ήπαρ και στους νεφρούς. Ο όγκος κατανοµής της σωµατροπίνης σε σταθερή κατάσταση στους υγιείς ενήλικες άνδρες είναι περίπου 50 ml/kg σωµατικού βάρους, προσεγγίζοντας τον όγκο ορού. Μεταβολισµός: Τόσο το ήπαρ, όσο και ο νεφρός απεδείχθη ότι είναι σηµαντικά όργανα καταβολισµού πρωτεΐνης για την αυξητική ορµόνη. Οι µελέτες σε ζώα δείχνουν ότι ο νεφρός 11

12 είναι το πρωταρχικό όργανο της κάθαρσης. Η αυξητική ορµόνη διηθείται στο σπείραµα και επαναπορροφάται στα εγγύς σωληνάρια. Στη συνέχεια διασπάται εντός των νεφρικών κυττάρων στα συστατικά της αµινοξέα που επιστρέφουν στη συστηµατική κυκλοφορία. Αποβολή: Μετά από την ταχεία υποδόρια χορήγηση, η µέση τελική ηµιζωή t ½ της σωµατροπίνης είναι περίπου 2,3 ώρες. Μετά την ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση σωµατροπίνης, η µέση τελική ηµιζωή t ½ β ή t ½ γ είναι περίπου 20 λεπτά και η µέση αναφεροµένη κάθαρση αναφέρεται ότι κυµαίνεται µεταξύ ml/hr/kg. Τα διαθέσιµα στοιχεία της βιβλιογραφίας αναφέρουν ότι η κάθαρση σωµατροπίνης είναι παρόµοια σε ενήλικες και παιδιά. Χαρακτηριστικά ασθενών Η κάθαρση και η µέση τελική ηµιζωή t ½ της σωµατροπίνης σε ενηλίκους ασθενείς και παιδιά µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης είναι παρόµοιες προς εκείνες που παρατηρήθηκαν σε υγιή άτοµα. Τα παιδιά και οι ενήλικες µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και νεφροπάθεια τελικού σταδίου τείνουν να εµφανίζουν µειωµένη κάθαρση σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά άτοµα. Η παραγωγή ενδογενούς αυξητικής ορµόνης µπορεί επίσης να αυξηθεί σε ορισµένα άτοµα µε νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Παρόλα αυτά, δεν έχει αναφερθεί συσσώρευση σωµατροπίνης σε παιδιά µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή νεφροπάθεια τελικού σταδίου µε τα υπάρχοντα σχήµατα. Περιορισµένα δηµοσιευµένα στοιχεία περί εξωγενώς χορηγούµενης σωµατροπίνης αναφέρουν ότι η ηµιζωή απορρόφησης και αποβολής και ο χρόνος µέγιστης συγκέντρωσης t max σε ασθενείς µε σύνδροµο Turner είναι παρόµοια µε εκείνα που παρατηρήθηκαν τόσο σε φυσιολογικούς πληθυσµούς, όσο και σε πληθυσµούς µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης. Σε ασθενείς µε βαριά ηπατική δυσλειτουργία, έχει παρατηρηθεί µείωση στην κάθαρση σωµατροπίνης. Η κλινική σηµασία της µείωσης αυτής είναι άγνωστη. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Η τοξικότητα του NutropinAq δοκιµάσθηκε σε αρουραίους και πιθήκους και δεν διαπιστώθηκαν τοξικολογικά ευρήµατα. Λόγω της ορµονικής της δράσης, η σωµατροπίνη µπορεί να έχει αυξητικό αποτέλεσµα στην αύξηση όγκων σε άτοµα που εµφανίζουν όγκο. Μέχρι τώρα, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί σε ασθενείς. Οι µελέτες τοπικής ανοχής µε NutropinAq δεν έδειξαν σηµαντικές τοπικές ανεπιθύµητες αντιδράσεις. Οι µελέτες σε ποντίκια µε αλλαγµένο γενετικό υλικό δείχνουν χαµηλό προκλητό δυναµικό αντισωµάτων του (παλαιού) υγρού Nutropin. εν διενεργήθηκαν συνήθεις µελέτες αναπαραγωγής. Όµως, η µακροχρόνια θεραπεία πιθήκων κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας και των νεογέννητων ζώων µέχρι την εφηβεία, τη σεξουαλική ωριµότητα και την αναπαραγωγή δεν έδειξε σηµαντικές διαταραχές της γονιµότητας, της εγκυµοσύνης, του τοκετού, της γαλουχίας ή της ανάπτυξης απογόνων. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων 12

13 Χλωριούχο νάτριο, φαινόλη, πολυσορβίτης 20, κιτρικό νάτριο, κιτρικό οξύ και ενέσιµο ύδωρ. 6.2 Ασυµβατότητες Ελλείψει µελετών σχετικά µε την ασυµβατότητα, το NutropinAq δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. 6.3 ιάρκεια ζωής 18 µήνες 28 ηµέρες µετά την αρχική χρήση. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Μην καταψύχετε το προϊόν. Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί. Έχει δειχθεί χηµική και φυσική εν χρήσει σταθερότητα για 28 ηµέρες σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Από µικροβιολογική άποψη το προϊόν, όταν ανοιχθεί, µπορεί να αποθηκευθεί για µέγιστο χρόνο 28 ηµερών σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για άλλους χρόνους και άλλες συνθήκες αποθήκευσης εν χρήσει. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κάθε φιαλίδιο από γυαλί τύπου Ι περιέχει 2 ml ενέσιµο διάλυµα και κλείνεται µε ελαστικό πώµα εισχώρησης από βουτύλιο που περιβάλλεται από ελαστικό κάλυµµα αλουµινίου. Μονήρης συσκευασία: κάθε κιβώτιο περιέχει ένα φιαλίδιο. Συσκευασία έξι τεµαχίων: κάθε κιβώτιο περιέχει έξι φιαλίδια. 6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού Το NutropinAq διατίθεται ως στείρο διάλυµα µε συντηρητικό για πολλαπλή χρήση. Το διάλυµα πρέπει να είναι διαυγές µόλις βγει από το ψυγείο. Αν το διάλυµα είναι θολό, δεν θα πρέπει να ενεθεί. Ανακινείστε ελαφρά. Μην ανακινείτε δυνατά προκειµένου να µην αλλοιώσετε την πρωτεΐνη. Για τη χορήγηση του NutropinAq συνιστάται η χρήση στείρων, µιας χρήσεως συρίγγων και βελονών που µπορούν να σας δοθούν από το γιατρό ή το φαρµακοποιό. Πριν από την εισαγωγή της βελόνας σκουπίστε µε οινόπνευµα ή αντισηπτικό διάλυµα το χείλος του φιαλιδίου του NutropinAq, προκειµένου να αποφευχθεί η µόλυνση του περιεχοµένου λόγω της επαναλαµβανόµενης εισαγωγής της βελόνας. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Straße Monheim Γερµανία 13

14 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ B. ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 15

16 Α ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Επωνυµία και διεύθυνση του παρασκευαστή της βιολογικώς δραστικής ουσίας Genentech Inc. 1 DNA Way South San Francisco CA USA Τηλ.: Φαξ: Η έκθεση επιθεώρησης της GMP/ΟΠΠ (ορθής παρασκευαστικής πρακτικής) εκδόθηκε στις 26 Απριλίου 2000 από την Zentralstelle der Lander für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten Επωνυµία και διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel Str. 10 D Monheim Germany Τηλ.: Φαξ: Η άδεια παραγωγής εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 1999 από την Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 24. Β. ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (βλ. παράρτηµα Ι: Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, σηµείο 4.2). 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 17

18 Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 18

19 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, ΕΦΟΣΟΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NutropinAq 5 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Σωµατροπίνη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 10 mg της δραστικής ουσίας σωµατροπίνης ισοδύναµης προς 30 IU. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΧΩΝ Χλωριούχο νάτριο, φαινόλη, πολυσορβίτης 20, κιτρικό νάτριο, κιτρικό οξύ και ενέσιµο ύδωρ. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 φιαλίδιo µε 2 ml ενέσιµο διάλυµα. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ, ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Υποδόρια χρήση 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ {µήνας/χρόνος} 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί. Μην καταψύχετε το προϊόν. 19

20 Έχει δειχθεί χηµική και φυσική εν χρήσει σταθερότητα γιά 28 ηµέρες σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Από µικροβιολογική άποψη το προϊόν, όταν ανοιχθεί, µπορεί να αποθηκευθεί γιά µέγιστο χρόνο 28 ηµερών σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για άλλους χρόνους και άλλες συνθήκες αποθήκευσης εν χρήσει. 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Straße Monheim Γερµανία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παρτίδα {αριθµός} 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης, πριν από τη χρήση. 20

21 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή, ΕΦΟΣΟΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NutropinAq 5 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Σωµατροπίνη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 10 mg της δραστικής ουσίας σωµατροπίνης ισοδύναµης προς 30 IU. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΧΩΝ Χλωριούχο νάτριο, φαινόλη, πολυσορβίτης 20, κιτρικό νάτριο, κιτρικό οξύ και ενέσιµο ύδωρ. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 6 φιαλίδια µε 2 ml ενέσιµο διάλυµα. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ, ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Υποδόρια χρήση 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ {µήνας/χρόνος} 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί. Μην καταψύχετε το προϊόν. 21

22 Έχει δειχθεί χηµική και φυσική εν χρήσει σταθερότητα γιά 28 ηµέρες σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Από µικροβιολογική άποψη το προϊόν, όταν ανοιχθεί, µπορεί να αποθηκευθεί γιά µέγιστο χρόνο 28 ηµερών σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για άλλους χρόνους και άλλες συνθήκες αποθήκευσης εν χρήσει. 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Straße Monheim Γερµανία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παρτίδα {αριθµός} 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης, πριν από τη χρήση. 22

23 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, Ο ΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ NutropinAq 5 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα 2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Υποδόρια χρήση 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ {µήνας/χρόνος} 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα {αριθµός} 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑPΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α 10 mg/2 ml 23

24 Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 24

25 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. - Το φάρµακο αυτό συνταγογραφήθηκε για σας προσωπικά και δεν πρέπει να το δώσετε σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 1. Τι είναι το NutropinAq και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το NutropinAq 3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το NutropinAq 4. Πιθανές παρενέργειες 5. Φύλαξη του NutropinAq NutropinAq 5 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Σωµατροπίνη (ΙΝΝ) µε προέλευση από ανασυνδυασµένο DNA Escherichia coli. Η δραστική ουσία του NutropinAq είναι η σωµατροπίνη. Η σωµατροπίνη είναι ανθρώπινη αυξητική ορµόνη, που παρασκευάσθηκε βάσει γενετικής µηχανικής µε χρησιµοποίηση του βακτηριδιακού µικροοργανισµού Escherichia coli. Η δοµή της σωµατροπίνης είναι ταυτόσηµη µε την ανθρώπινη αυξητική ορµόνη που προέρχεται από την υπόφυση. Τα άλλα συστατικά είναι χλωριούχο νάτριο, φαινόλη, πολυσορβίτης 20, κιτρικό νάτριο, κιτρικό οξύ και ενέσιµο ύδωρ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει διάλυµα 2 ml NutropinAq, µε σύνολο 10 mg που είναι ισοδύναµα µε 30 ιεθνείς µονάδες (IU) της δραστικής ουσίας σωµατροπίνης. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και κατασκευαστής του NutropinAq είναι: Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Straße Monheim Γερµανία 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NutropinAq ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το NutropinAq είναι ένα διάλυµα για υποδόρια χρήση. Το διαυγές, άχρωµο, στείρο διάλυµα για χρήση πολλαπλών δόσεων περιέχεται σε φιαλίδιο από γυαλί, που κλείνεται µε ελαστικό πώµα εισχώρησης και που περιβάλλεται από ελαστικό κάλυµµα αλουµινίου. Το NutropinAq διατίθεται στα ακόλουθα µεγέθη συσκευασίας: Μονήρης συσκευασία: κάθε κιβώτιο περιέχει ένα φιαλίδιο. Συσκευασία έξι τεµαχίων: κάθε κιβώτιο περιέχει έξι φιαλίδια. Η σωµατροπίνη έχει αποτελέσµατα που είναι ισότιµα µε την ανθρώπινη αυξητική ορµόνη που προέρχεται από την υπόφυση. Η αυξητική ορµόνη ασκεί σηµαντικές επιδράσεις άµεσα στην παραγωγή άλλων ορµονών, π. χ. IGF-1 και στις µεταβολικές δράσεις. Τα αναβολικά και 25

26 αυξητικά αποτελέσµατα της σωµατροπίνης είναι ως ένα σηµείο έµµεσα αποτελέσµατα µε τη µεσολάβηση του IGF-1. Το NutropinAq ενδείκνυται για: Μακροχρόνια θεραπεία παιδιών µε ανεπάρκεια ανάπτυξης που οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση ενδογενής αυξητικής ορµόνης. Μακροχρόνια θεραπεία ανεπάρκειας ανάπτυξης που συνδέεται µε σύνδροµο Turner. Θεραπεία παιδιών προεφηβικής ηλικίας µε ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια µέχρι το χρονικό σηµείο της µεταµόσχευσης νεφρού. Υποκατάσταση αυξητικής ορµόνης σε ενήλικες µε ορµονική ανεπάρκεια, αιτιολογίας που ανάγεται είτε στην παιδική ηλικία, είτε στην ενηλικίωση. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NutropinAq Μην χρησιµοποιήσετε το NutropinAq: Σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη σωµατροπίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του NutropinAq. Για την προώθηση της ανάπτυξης, αν η ανάπτυξη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Εάν εµφανισθεί ενεργός όγκος. Η θεραπεία µε σωµατροπίνη πρέπει να διακοπεί, εάν υπάρξει ένδειξη ανάπτυξης όγκου. Κατά τη διάρκεια οξείας κρίσιµης νόσου που οφείλεται σε επιπλοκές µετά από εγχείρηση ανοικτής καρδιάς ή κοιλίας, πολλαπλά τραύµατα εξ ατυχήµατος ή σε περίπτωση οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας. Η διάγνωση και η εφαρµογή της θεραπείας µε σωµατροπίνη θα πρέπει να αρχίσει και να παρακολουθείται από κατάλληλα πεπειραµένους ιατρούς. Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το NutropinAq: Σε περίπτωση ασθενών µε προηγούµενη κακοήθη ασθένεια, ο γιατρός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε σηµεία και συµπτώµατα υποτροπής. Σε περίπτωση ιστορικού εγκεφαλικής βλάβης, ο ασθενής θα πρέπει να εξετάζεται συχνά για πρόοδο ή υποτροπή της βλάβης. Σε ασθενείς µε οξεία κρίσιµη νόσο σε µονάδες εντατικής παρακολούθησης, ο γιατρός θα πρέπει να εκτιµά προσεκτικά αν είναι ασφαλές να συνεχισθεί η θεραπεία µε σωµατροπίνη. Αν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, εµφανισθεί χωλότητα ή άλγος του γόνατος ή του ισχίου, παρακαλούµε να ζητήσετε τη συµβουλή του ιατρού. Σε ασθενείς που λαµβάνουν NutropinAq θα πρέπει να παρακολουθείται η ένδειξη δυσανοχής στή γλυκόζη. Αν ο ασθενής πάσχει επιπλέον από σακχαρώδη διαβήτη, παρακαλούµε να συµβουλεύεσθε τακτικά το γιατρό κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε NutropinAq. Η δόση της ινσουλίνης πιθανώς να χρειάζεται ρύθµιση µετά την έναρξη θεραπείας µε σωµατροπίνη. Αν εµφανισθούν συµπτώµατα, όπως οπτικές αλλοιώσεις, κεφαλαλγία, ναυτία ή/και έµετοι, ιδιαίτερα εντός των πρώτων οκτώ εβδοµάδων µετά από την έναρξη της θεραπείας µε σωµατροπίνη, παρακαλούµε συµβουλευθείτε το γιατρό. Σε περίπτωση υπολειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα (υποθυρεοειδισµός), που δεν αντιµετωπίζεται θεραπευτικά, πιθανώς να µειωθεί η βέλτιστη ανταπόκριση στη 26

27 σωµατροπίνη. Ο σοβαρός υποθυρεοειδισµός πρέπει να αντιµετωπισθεί θεραπευτικά, πριν αρχίσει η θεραπεία µε NutropinAq. Εφόσον δεν έχει γίνει επαρκής έρευνα της θεραπείας µε σωµατροπίνη µετά την µεταµόσχευση νεφρών, η θεραπεία µε αυξητική ορµόνη θα πρέπει να διακοπεί µετά την εγχείρηση. Οι ασθενείς µε έλλειψη ACTH θα πρέπει να συµβουλεύονται τακτικά το γιατρό κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε αυξητική ορµόνη. Η θεραπεία υποκατάστασης µε γλυκοκορτικοειδή πιθανώς να απαιτεί ρύθµιση µετά την έναρξη της θεραπείας µε NutropinAq. Εγκυµοσύνη Σε περίπτωση εγκυµοσύνης πρέπει να διακοπεί η θεραπεία µε NutropinAq. Ζητείστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Θηλασµός εν είναι γνωστό αν η σωµατροπίνη εκκρίνεται στο µητρικό γάλα. Παρόλα αυτά, δεν είναι πιθανή η απορρόφηση της άθικτης πρωτεΐνης από το γαστρεντερικό σύστηµα του βρέφους. Ζητείστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις του NutropinAq στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Η σωµατροπίνη δεν έχει γνωστή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Χρήση άλλων φαρµάκων: Συνοδός θεραπεία µε γλυκοκορτικοειδή πιθανώς να µειώσει την αυξητική επίδραση της σωµατροπίνης. Επειδή η σωµατροπίνη µπορεί να µειώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, οι ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη είναι πιθανό να χρειασθούν ρύθµιση της αντιδιαβητικής τους θεραπείας. Κατά τη διάρκεια συντρέχουσας χορήγησης σωµατροπίνης µε κορτικοστεροειδή, φυλετικά στεροειδή, αντιεπιληπτικά ή κυκλοσπορίνη, συµβουλευθείτε το γιατρό. Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που λαµβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NutropinAq Ο γιατρός θα σας συµβουλεύσει σχετικά µε την εξατοµικευµένη δόση του NutropinAq. Μην µεταβάλετε τη δοσολογία χωρίς να συµβουλευθείτε το γιατρό ή φαρµακοποιό. Γενικά, η δοσολογία θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει των κατωτέρων κανόνων: Ανεπάρκεια ανάπτυξης σε παιδιά που οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση αυξητικής ορµόνης: 0,025-0,035 mg/kg σωµατικού βάρους που χορηγείται ως υποδόρια ένεση ηµερησίως. Ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε σύνδροµο Turner: 27

28 µέχρι 0,05 mg/kg σωµατικού βάρους που χορηγείται ως υποδόρια ένεση ηµερησίως. Ανεπάρκεια ανάπτυξης που συνδέεται µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: µέχρι 0,05 mg/kg σωµατικού βάρους που χορηγείται ως υποδόρια ένεση ηµερησίως. Η θεραπεία µε σωµατροπίνη µπορεί να συνεχισθεί µέχρι το χρονικό σηµείο της µεταµόσχευσης νεφρού. Έλλειψη αυξητικής ορµόνης σε ενήλικες: Χαµηλές αρχικές δόσεις των 0,15-0,3 mg που χορηγούνται ως υποδόρια ένεση ηµερησίως. Η δοσολογία µπορεί να αυξηθεί βαθµιαία από το γιατρό ανάλογα µε τις ατοµικές ανάγκες του ασθενούς. Η τελική δόση σπάνια υπερβαίνει το 1,0 mg/ηµέρα. Γενικά, θα πρέπει να λαµβάνεται η χαµηλότερη αποτελεσµατική δόση. Επί γηραιοτέρων ή παχύσαρκων ασθενών µπορεί να είναι αναγκαίες η χαµηλότερες δόσεις. Παρακαλούµε χρησιµοποιείστε τη συνιστώµενη από το γιατρό δόση ενέσιµου διαλύµατος NutropinAq υποδόρια ηµερησίως και αλλάζετε κάθε φορά τη θέση της ένεσης. Στην αρχή της θεραπείας συνιστάται να γίνεται η ένεση από ένα γιατρό ή µια νοσοκόµα. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, η ένεση µπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ασθενή ή από το πρόσωπο που τον φροντίζει. Το φάρµακο διατίθεται σε φιαλίδιο ως στείρο διάλυµα µε συντηρητικό για πολλαπλή χρήση. Για κάθε µια ένεση, χρησιµοποιείτε µία νέα, στείρα βελόνη σύριγγας. Μη χρησιµοποιείτε το διάλυµα αν δεν είναι διαυγές και είναι θολό. Παρακαλούµε να διαβάσετε επίσης τις οδηγίες χρήσης. Η αγωγή µε σωµατροπίνη είναι µακροχρόνια θεραπεία. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό. Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση NutropinAq από την κανονική: Η οξεία υπερδοσολογία µπορεί να επιφέρει αρχικά µείωση της γλυκόζης (υπογλυκαιµία) και στη συνέχεια αύξηση της γλυκόζης (υπεργλυκαιµία). Η µακροχρόνια υπερδοσολογία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγέθυνση των αυτιών, της µύτης, των χειλιών, της γλώσσας και των ζυγωµατικών (γιγαντισµός ή/και ακροµεγαλία). Οι ενδείξεις αυτές είναι συµβατές µε τα γνωστά αποτελέσµατα περίσσειας της ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσατε µεγαλύτερη από την συνιστώµενη δόση NutropinAq, συµβουλευθείτε το γιατρό. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το NutropinAq: Μην χρησιµοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Θα πρέπει να συνεχισθεί η θεραπευτική αγωγή µε την συνιστώµενη δόση. Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν σταµατήσει η αγωγή µε NutropinAq: Η διακοπή ή η πρόωρη λήξη της αγωγής µε σωµατροπίνη µπορεί να µειώσει την επιτυχία της θεραπείας µε αυξητική ορµόνη. Συµβουλευθείτε το γιατρό πριν σταµατήσετε την αγωγή. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το NutropinAq µπορεί να έχει παρενέργειες. 28

29 Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι άλγος, αιµάτωµα και αντίδραση στο σηµείο της ένεσης καθώς και κεφαλαλγία και αρθραλγία (νευραλγικός πόνος σε µία ή περισσότερες αρθρώσεις). Η συσσώρευση υγρών στο σώµα µε ήπια προσωρινή εξοίδηση των χεριών και ποδιών ή του προσώπου (οίδηµα) εµφανίζονται πολύ συχνά σε ενήλικες µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης. Έχουν αναφερθεί άλλες λιγότερο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες: Ανεπιθύµητες ενέργειες που συµβαίνουν στο σηµείο της ένεσης: φλεγµονή του σηµείου ένεσης, ατροφία, οίδηµα, αιµορραγία, υπερευαισθησία και όζος στη θέση της ένεσης. Ανεπιθύµητες ενέργειες που σχετίζονται µε την καρδιά: διαστολή των αιµοφόρων αγγείων, υπέρταση, ανώµαλος γρήγορος καρδιακός ρυθµός (ταχυκαρδία). Ανεπιθύµητες ενέργειες σχετικά µε το στοµάχι: έµετος, µετεωρισµός, αίσθηµα ασθένειας. Ανεπιθύµητες ενέργειες µυοσκελετικού συστήµατος: πόνοι οστών, αρθροπάθεια, προβλήµατα αρθρώσεων, µυϊκός πόνος (µυαλγία), µείωση µεγέθους µυών (µυϊκή ατροφία), µυϊκή εξασθένηση. Ανεπιθύµητες ενέργειες δέρµατος: εξάνθηµα, δερµατική ατροφία, δερµατική υπερτροφία, κνίδωση (αλλεργική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επηρµένες οιδηµατώδεις κηλίδες του δέρµατος ή του βλεννογόνου), απολεπιστική δερµατίτις, υπερβολική τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στο σώµα (υπερτρίχωση). Ανεπιθύµητες ενέργειες ουρογεννητικού συστήµατος: πόνοι στο στήθος, αύξηση στήθους (γυναικοµαστία), παθολογικά µεγάλη αιµορραγία κατά την περίοδο, ακράτεια ούρων, βλεννώδης κολπική έκκριση (λευκόρροια), πολυουρία, αυξηµένη συχνότητα ούρησης, ανωµαλίες ούρησης, αιµορραγία στα ούρα. Μεταβολικές διαταραχές: αύξηση ή µείωση σακχάρου αίµατος, αύξηση επιπέδων λιπιδίων, κρεατινίνης και φωσφόρου στο αίµα, λιποδυστροφία (διαταραχή στο µεταβολισµό των λιπών), διαταραχή οστών και νέκρωση, ανεπάρκεια έκκρισης του θυρεοειδούς (υποθυρεοειδισµός). Νευρικές διαταραχές: µη-φυσιολογικά αισθήµατα (παραισθησία), αυξηµένη µυϊκή τάση (υπερτονία), αϋπνία, υπνηλία, ακούσιες ταχείες κινήσεις των µατιών (νυσταγµός), διαταραχή προσωπικότητας, ίλιγγος. Άλλες πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες: µείωση δύναµης (αδυναµία), οσφυαλγία, κοιλιαλγία, νεόπλασµα, περιτονίτις, εκχύµωση (δυσχρωµία του δέρµατος λόγω αιµορραγίας κάτω από το δέρµα), αναιµία, φλεγµονή του παγκρέατος (παγκρεατίτις). Μπορεί να εµφανισθεί αύξηση σε εκ γενετής σηµάδια ή «ελιές» (προϋπάρχοντες σπίλοι). Θα πρέπει να συµβουλευθείτε το συντοµότερο δυνατόν το γιατρό αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε µεταβολή στην εµφάνιση του δέρµατος. Ασθενείς µε ενδοκρινολογικές διαταραχές έχουν µεγαλύτερη τάση να αναπτύξουν επιφυσιόλυση. Όπως µε όλα τα φάρµακα πρωτεΐνης, σε ορισµένους ασθενείς µπορεί να αναπτυχθούν αντισώµατα προς την πρωτεΐνη σωµατροπίνη. Τα αντισώµατα της αυξητικής ορµόνης µε πολύ χαµηλή δεσµευτική ικανότητα δεν έχουν συνδεθεί µε ανεπιθύµητη επίδραση στο ρυθµό ανάπτυξης. Σε µικρό αριθµό ασθενών µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης που υποβάλλονται σε αγωγή µε αυξητική ορµόνη παρατηρήθηκε λευχαιµία. εν είναι πιθανή η αιτιώδης συνάφεια µε τη θεραπεία µε σωµατροπίνη. 29

30 Συµπτώµατα κακοήθους αύξησης της εγκεφαλικής πίεσης (κακοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση) όπως οίδηµα της οπτικής θηλής, αλλοιώσεις όρασης, κεφαλαλγία, ναυτία και εµετοί, µπορεί να εµφανισθούν συχνότερα σε παιδιά µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που λαµβάνουν θεραπεία µε NutropinAq. Το σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα αναφέρθηκε ως ανεπιθύµητη ενέργεια συχνότερα σε ενήλικες, απ ότι σε παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπεία µε σωµατροπίνη. Εάν παρατηρήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ NutropinAq Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν ούτε προσεγγίζουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί. Μην καταψύχετε το προϊόν. Όταν ανοιχθεί το προϊόν µπορεί να αποθηκευθεί για µέγιστο χρόνο 28 ηµερών σε θερµοκρασία 2 C - 8 C. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για άλλους χρόνους και άλλες συνθήκες αποθήκευσης εν χρήσει. Να µη χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο και στο κουτί. Μη χρησιµοποιείτε το NutropinAq εάν παρατηρήσετε ότι το διάλυµα είναι θολό. Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 30

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Somatropin*....10 mg (10 mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σηµείωση: Το παρόν SPC (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ) αποτελούσε παράρτηµα της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Soliris 300 mg, πυκνό διάλυµα για την παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 2,5 mg/0,5 ml ενέσιµο διάλυµα, προγεµισµένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεµισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Revatio 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδός χορήγησης Περιγραφή

Οδός χορήγησης Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αριθµός διαδικασίας στον ΕΜΕΑ Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικό Φαρµακοτεχνική ητα µορφή Οδός χορήγησης Περιγραφή Περιεχόµενο (συγκέντρωση) Συσκευασία EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Πόσιµο διάλυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zevalin 1,6 mg/ml, τυποποιηµένη συσκευασία για ραδιοφαρµακευτικά σκευάσµατα προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Circadin 2 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο παρατεταµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σκληρά καψάκια Wilzin 25 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 25 mg ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Preotact 100 µικρογραµµάρια κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το Preotact περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑLIMTA 500 mg κόνις για πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Neulasta 6 mg ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 6 mg pegfilgrastim σε 0,6 ml (10 mg/ml*)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aclasta 5 mg διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιάλη με 100 ml διαλύματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρµακοτεχνική µορφή χορήγησης. Περιεκτικό τητα. Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας. ονοµασία. Από του στόµατος

Φαρµακοτεχνική µορφή χορήγησης. Περιεκτικό τητα. Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας. ονοµασία. Από του στόµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ) ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xenical 120 mg σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 120 mg orlistat.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rienso 30 mg / ml ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύματος περιέχει 30 mg σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ovidrelle, 250 µικρογραµµάρια, σκόνη και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Victoza 6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Evista 60 mg επικαλυμμένα με υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 4 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rebetol 200 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο Rebetol περιέχει 200 mg ριμπαβιρίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Visudyne 15 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 15

Διαβάστε περισσότερα