ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σχετ. Α Α: 7ΨΦΜΟΡ9Τ-ΒΧ3 6ΡΓ5ΟΡ9Τ-0 Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σχετ. Α Α: 7ΨΦΜΟΡ9Τ-ΒΧ3 6ΡΓ5ΟΡ9Τ-0 Α"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σχετ. Α Α: 7ΨΦΜΟΡ9Τ-ΒΧ3 6ΡΓ5ΟΡ9Τ-0 Α ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Α.Π.: 5797 Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Πληρ.: ρ. Φραγκίσκος Γαίτης Τηλ: , fax: ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή-ών για την προµήθεια, εργαστηριακών αναλωσίµων για την λειτουργία (επίσηµος έλεγχος, διερευνητικά προγράµµατα, υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων, διατήρηση διαπίστευσης από το ΕΣΥ ) και περαιτέρω ανάπτυξη (διαπίστευση νέων µεθόδων) των εργαστηρίων δοκιµών του ΕΦΕΤ (Αττική και Θεσσαλονίκη) σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα» Κατόπιν της υπ αρ. 89/ (Α Α: 7ΨΦΜΟΡ9Τ-ΒΧ3 Α ΑΜ: 15REQ ) απόφασης ιοικητικού Συµβουλίου, ο Ε.Φ.Ε.Τ διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή-ων για την προµήθεια, εργαστηριακών αναλωσίµων για την λειτουργία (επίσηµος έλεγχος, διερευνητικά προγράµµατα, υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων, διατήρηση διαπίστευσης από το ΕΣΥ ) και περαιτέρω ανάπτυξη (διαπίστευση νέων µεθόδων) των εργαστηρίων δοκιµών του ΕΦΕΤ (Αττική και Θεσσαλονίκη), σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, συνολικού προϋπολογισµού εβδοµήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και λοιπών νοµίµων κρατήσεων. Παρακαλούµε, εφόσον επιθυµείτε, να µας υποβάλετε έγγραφη ενυπόγραφη σφραγισµένη προσφορά, (στην οποία θα περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, συµπληρωµένος ο συνηµµένος πίνακας), όπου θα αναγράφεται το συνολικό κόστος συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., των προς προµήθεια εργαστηριακών αναλωσίµων για την λειτουργία των εργαστηρίων δοκιµών του Ε.Φ.Ε.Τ σε Αττική και Θεσσαλονίκη Η προσφορά σας θα συνοδεύεται από έγγραφο και θα αναφέρει ότι καταθέτετε την προσφορά για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια, εργαστηριακών αναλωσίµων για την λειτουργία των εργαστηρίων δοκιµών του σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Εντός του φακέλου προσφοράς, θα υποβληθεί κατ ελάχιστον και µε ποινή αποκλεισµού σε µη συµµόρφωση, η υπεύθυνη δήλωση Ν άρθρο 3 (ΦΕΚ 74 Α /2014) Καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών µέχρι την , ηµέρα Τρίτη ώρα 11:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ., Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα ΤΚ 11526, 8ος όροφος. Οι προσφορές που θα κατατίθενται µετά την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν αξιολογούνται. Η ανωτέρω προµήθεια θα γίνει µε τις κάτωθι απαιτήσεις & προδιαγραφές :

2 α/α Περιγραφή των προς προµήθεια υπηρεσιών cpv ποσότητα Τελικό κόστος µε ΦΠΑ 1 ΑΕΡΙΟ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ,00 2 ΑΕΡΙΟ Υ ΡΟΓΟΝΟ ,00 3 ΑΕΡΙΑ ,00 4 ΑΕΡΙΟ ΑΡΓΟΝ ,00 5 ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟΝ ,00 6 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟΝ ,00 7 ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ,00 8 ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ,00 9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙ Η ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό: 1. Η επιλογή του µειοδότη θα γίνει ανά προσφερόµενο είδος (δύναται να προκύψουν περισσότεροι από έναν ανάδοχο) 2. Οι τιµές που θα αναγράφονται στο συνηµµένο πίνακα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι οι τελικές (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 3. Τα αναλώσιµα θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των εργαστηρίων και αφού προηγηθεί σχετική ενηµέρωση στον προµηθευτή τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν. 4. Τα αναλώσιµα (ανάλογα µε το είδος) του συνηµµένου πίνακα θα παραδοθούν στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΕΦΕΤ στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής και στη Θέρµη Θεσσαλονίκης. 5. Τα αναλώσιµα στις θέσεις 1-6, 13-15, 35-50, 51-55, 60-61, 64, 72, 74-75, 81-88, και του συνηµµένου πίνακα θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά κατά την ηµεροµηνία παράδοσης τους. 6. Για τα αναλώσιµα στις θέσεις 51-53, 59-61, 64-65, 74-75, 95-97, , , και οι προσφορές πρέπει να αφορούν στα συγκεκριµένα προϊόντα και όχι σε παρεµφερή καθώς αφορούν αναλώσιµα διαπιστευµένων ή υπό διαπίστευση µεθόδων. 7. Τα αναλώσιµα στη θέση 72 αφορούν σε 48 λίτρα έτοιµου υποστρώµατος (ή 240 µπουκάλια των 200ml) για την ανάλυση καταµέτρησης Campylobacter spp. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση της πλήρους µεθοδολογίας καθώς και του σχετικού πιστοποιητικού (π.χ. ISO, AFNOR κλπ) 8. Η πληρωµή των αναδόχων θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τα προϊόντα που έχουν παραδοθεί. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ ως κατωτέρω : 1. έως συνολικής δαπάνης ,00 (50.406,50 άνευ ΦΠΑ) ΚΑΕ 1299 (Αφορά όλα τα είδη του Συνηµµένου «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» εκτός των περιγραφόµενων στο αµέσως κατωτέρω -2-) 2. έως συνολικής δαπάνης ,00 (8.130,08 άνευ ΦΠΑ) ΚΑΕ 1899 ( Αφορά τα είδη του Συνηµµένου «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» µε α/α { 115, , , } µε cpv O Πρόεδρος του Σ του ΕΦΕΤ Ιωάννης Τσιάλτας Συνηµµένο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ α/α ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ g ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ µε ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ cpv 1 ΑΕΡΑΣ (συνθετικός χηµικά καθαρός), 80% άζωτο, 20% οξυγόνο, µε υγρασία<5ppm, καθαρότητας για GC συµπεριλαµβανωµένων πιστοποιητικού και µεταφοράς Υ ΡΟΓΟΝΟ N50, καθαρότητας για GC/MS συµπεριλαµβανωµένων πιστοποιητικού και µεταφοράς ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ καθαρότητας για AAS >=99,6%, N26, συµπεριλαµβανωµένων πιστοποιητικού και µεταφοράς ΑΕΡΙΟ ΑΡΓΟ καθαρότητας για AAS >=99,999%, Ν50, συµπεριλαµβανωµένων πιστοποιητικού και µεταφοράς ΗΛΙΟ καθαρότητας για GC/MS, Ν60, >=99,9999%, συµπεριλαµβανωµένων πιστοποιητικού και µεταφοράς 1 x 50lt ΑΖΩΤΟ καθαρότητας για GC/MS, N60, συµπεριλαµβανωµένων πιστοποιητικού και µεταφοράς ΑΖΩΤΟ απλό βιοµηχανικό συµπεριλαµβανωµένης της µεταφοράς Acetic Acid glacial 2,5lt Acetone AR 25lt Acetone HPLC 2,5lt Acetonitrile HPLC 2,5lt Αmmonia solution 25% PA 2,5lt buffer solution ph 7,00 1lt buffer solution ph 4,00 1lt buffer solution ph 10,00 1lt celite 545 1kg Diethyl Ether AR 2,5lt Ethanol AR absolute 96% 5lt glass sand 1kg Hydrochloric acid 37% 2,5L 2,5lt iodine ACS reagent >99,8%, solid 100gr Methanol HPLC 2,5lt Nitric Acid 69% trace metal analysis Fischer Scientific 0,5lt Nitric Acid 65% PA 2,5lt Orthophosphoric acid (Phosphoric acid solution) 85 wt. % in H2O 99.99% trace metals basis 100ml Petroleum Ether C (PA) 5lt Phosphate buffer Saline (PBS) 4lt Potassium Hydroxide pellets, PA 1kg Sea Sand PA 5kg Sodium Sulphate anhydrous 5kg Trimethylpentane (2,2,4-) spectroscan 2,5lt

4 32 tween 20 1 lt Water HPLC 2,5lt Water LC-MS 2,5lt Lanthanum ~1000µg/ml in 1 ή 2% HNO3 modifier µε πιστοποιητικό ΠΡΟΤΥΠΟ GC cholestanol 10 mg/ml in chloroform, analytical standard ΠΡΟΤΥΠΟ GC dodecyl arachidate, analytical standard, >99% ΠΡΟΤΥΠΟ aflatoxin M1 solution 10µg/l in acetonitrile, analytical standard, µε πιστοποιητικό, το οποίο να περιέχει αβεβαιότητα ΠΡΟΤΥΠΟ aflatoxin B1, 3µg/mL ΠΡΟΤΥΠΟ aflatoxin B2, 3µg/mL 100ml pkg of 1 ml mg ΠΡΟΤΥΠΟ aflatoxin G1, 3µg/mL 42 ΠΡΟΤΥΠΟ aflatoxin G2, 3µg/mL 43 ΠΡΟΤΥΠΟ aflatoxin B&G mix, κωδ.crm46300, 3µg/mL standard Supelco, µε πιστοποιητικό, το οποίο να ampule of 5 1 ml ΠΡΟΤΥΠΟ ochratoxin A, 50µg/mL benzene:acetic acid (99:1) anal. πρότυπο methyl hepta decanoate analytical standard 5g πρότυπο gallic acid ACS reagent ~98% 100gr Πρότυπο 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol (tyrosol) 98% 5gr Πρότυπο 3,5-Dimethoxy-4- hydroxybenzoic acid (Syringic acid), analytical standard, 98.0% (HPLC) Πρότυπο 3,5-Dimethoxy-4- hydroxybenzoic acid (Syringic acid), 95% Quantitative test Kit Elisa Hazelut allergen, Veratox, range ~ ppm, Product Code 8420, Neogen 100mg gr ~ 48w VIDAS Salmonella SLM 1 κιτ των 60 strips

5 52 VIDAS L.monocytogenes II (LMO2) 1 κιτ των 60 strips Salmonella Xpress2 broth Πακέτο 20tubes x 10ml Half Fraser broth Πακέτο 6x225ml Fraser broth Πακέτο 20tubes x 10ml Fraser broth base 500g Fraser supplement για 250g κουτί Fraser broth base Half Fraser supplement για 250g κουτί Fraser broth base OCLA (ISO) Selective Supplements (ref SR0226E) vial vial kit (10vials) VIDAS UP E. coli O157 (including H7) (biomérieux ref ) 1 κιτ των 30 strips 61 Vancomycin Supplement (VANCO SUPP) (biomérieux ref ) 6x5,2ml Cefixime Tellurite Selective Supplement vial Cefixime Tellurite Sorbitol MacConkey Agar (C-T SMAC) Base Cefixime-Tellurite Mixture (CT) (biomérieux ref ) 500g 6x4ml 65 chromid O157:H7 Agar (biomérieux ref ) 6x200ml 66 Αντιορός Campylobacter latex 50 test Αντιορός E. coli O157 latex 50 test 68 Αντιορός Salmonella latex 50 test 69 Baird Parker agar base Rabbit Fibrinogen supplement vial Buffered petpone water 500g Χρωµογόνο υπόστρωµα για την καταµέτρηση Campylobacter spp. σε κρέας και προϊοντα κοτόπουλου, σύµφωνα µε εναλλακτική, της ISO :2006, µεθόδου πιστοποιηµένη από εγκυρο διεθνή φορέα (π.χ. AFNOR) σύµφωνα µε το πρωτόκολλο ISO Φάκελλος δηµιουργίας µικροαερόβιων συνθηκών για jars των 2,5 λίτρων σκόνη µε supplements ή έτοιµα µπουκάλια φακελλος GN card for VITEK 2 (κωδ ) 20 cards GP card for VITEK 2 (κωδ ) 20 cards Homogeniser bags with filter Tryptone bile glucoronic agar (TBX) 500g 78 Violet red bile glucοse agar (VRBGA) 500g 79 Brilliant Green modified agar 500g 80 Ταινίες αποστείρωσης για αυτόκαυστο 1x250τµχ 5

6 81 Cronobacter (Enterobacter) sakazakii προτυπος συγκέντρωσης (συγκέντρωση >10 2 ) 82 Salmonella abaetuba ή ebony. προτυπος συγκέντρωσης (συγκέντρωση >10 2 ) 83 Listeria monocytogenes προτυπος µικροοργανισµός γνωστής συγκέντρωσης (συγκέντρωση >10 3 ) 10 pellets Enterobacter aerogenes προτυπος συγκέντρωσης (συγκέντρωση >10 2 ) Escherichia coli προτυπος συγκέντρωσης (συγκέντρωση >10 3 ) Staphylococcus aureus προτυπος συγκέντρωσης (συγκέντρωση >10 3 ) Escherichia coli Ο157:Η7 προτυπος συγκέντρωσης (συγκέντρωση >10 2 ) 88 Campylobacter jejuni ή coli προτυπος συγκέντρωσης (συγκέντρωση >10 3 ) 89 Listeria ivanovii προτυπος µικροοργανισµός σε µορφή βαµβακοφόρου στυλεού 10 στυλεοί µε pellets 90 Listeria innocua προτυπος µικροοργανισµός σε µορφή βαµβακοφόρου στυλεού 10 στυλεοί µε pellets 91 Staphylococcus aureus προτυπος µικροοργανισµός σε µορφή βαµβακοφόρου στυλεού 10 στυλεοί µε pellets 92 Rodococcus equi προτυπος µικροοργανισµός σε µορφή βαµβακοφόρου στυλεού 10 στυλεοί µε pellets 93 Xylose discs 30τµχ 94 Rhamnose discs 30τµχ Aflatoxin M1 immunoaffinity columns, επίπεδα ανίχνευσης της αφλατοξίνης Μ1 10ppt έως 3ppb, ανάκτηση ως και 95%, AFLAPREP, R-BIOPHARM, Product Code P04 immunoaffinity columns NeoColumn, for Aflatoxin (HPLC-Clean up), wide bore, Product Code 8043, NEOGEN 1 x 25τµχ x 50τµχ immunoaffinity columns NeoColumn, for Ochratoxin A (HPLC-Clean up), Product Code 8640, NEOGEN Σύριγγα Αέριας Χρωµατογραφίας, 5ul για on-column εισαγωγέα συστήµατος Agilent, RN, barrel only ferrules 0,4mm G 0,05-0,25 col για GC Agilent x 50τµχ x10τµχ

7 insert vials 250ul pulled pntconical glas insrt graphite tube high-density για ατοµική απορρόφηση sample cups 1,5 ml για αυτόµατο δειγµατολήπτη ατοµικής απορρόφησης, graphite cap για φούρνο γραφίτη ατοµικής απορρόφησης Shimatzu, model AA-6300 (κωδικός RI) graphite holder για φούρνο γραφίτη ατοµικής απορρόφησης Shimatzu, model AA-6300 (κωδικός RI) seal για φούρνο γραφίτη ατοµικής απορρόφησης (κωδικός ) Λάµπα Κασιτέρου Hollow Cathode Lamp, ma, για ατοµική απορρόφηση, 1x100τµχ x10τµχ x 1000τµχ Λάµπα Καδµίου Hollow Cathode Lamp, maximum current 12mA, operating current 5mA, για ατοµική απορρόφηση, 108 Λάµπα Ασβεστίου Hollow Cathode Lamp, maximum current 18mA, operating current 10mA, για ατοµική απορρόφηση, Λάµπα Σιδήρου Hollow Cathode Lamp, maximum current 20mA, operating current 10mA, για ατοµική απορρόφηση, D2-lamp L6380 για ατοµική απορρόφηση 111 plunger seals για pump HPLC Finnigan Surveyor, Thermo 112 check valve in για pump HPLC Finnigan Surveyor, Thermo 113 check valve out για pump HPLC Finnigan Surveyor 2ml screw vials kit clear with Si/PTFE septa and caps, 8mm για autosampler 114 HPLC Finnigan Surveyor autosampler plus, Thermo 115 λάµπα RI Plus για HPLC FINIGGAN Surveyor, Thermo pck 100τµχ Mercury lamp assemply για Surveyor Plus Fluorescence Detector για HPLC FINIGGAN Surveyor, Thermo (κωδικός ) 117 Xenon lamp για Surveyor Plus Fluorescence Detector για HPLC FINIGGAN Surveyor, Thermo (κωδικός ) 118 Heated coil 1,440µl για σύστηµα (κωδικός 91440Η) 7

8 seal kit, 10ml, series 1, aqueous για σύστηµα παραγωγοποίησης Prometheus 300 Plus (κωδικός ) set of check valves, peek για σύστηµα (κωδικός ) 0,010'' ID x 1/16'' OD PEEK tubing, 1m για σύστηµα παραγωγοποίησης Prometheus 300 Plus (κωδικός ) 0,020'' ID x 1/16'' OD PEEK tubing, 1m για σύστηµα παραγωγοποίησης Prometheus 300 Plus (κωδικός ) No-Ox Tubing, 1m για σύστηµα (κωδικός ) E-Z Grip 1/16'' gland nut για σύστηµα (κωδικός ) E-Z Grip 1/16'' ferrule για σύστηµα (κωδικός ) flangless Ferrules για σύστηµα (κωδικός P300X) venting screws για τα δοχεία χώνευσης MF 100 για συσκευή χώνευσης Multiwave 3000 seals MF 100 για τα δοχεία χώνευσης για συσκευή χώνευσης Multiwave 3000 Vessel holders MF 100 για τα δοχεία χώνευσης για συσκευή χώνευσης Multiwave x10τµχ x10τµχ x10τµχ x16τµχ cap for sensor module για συσκευή χώνευσης Multiwave seal forming tool M&H για συσκευή χώνευσης Multiwave vent opener για τα δοχεία χώνευσης MF 100 για συσκευή χώνευσης Multiwave 3000 φίλτρα για ELISA BIO-RAD model Microplate Reader 680 XR λυχνία αλογόνου σε κάτοπτρο ELISA BIO-RAD model Microplate Reader 680 XR qualitative filter paper Whatman grade 4, diam ~120mm, 20-25µm qualitative filter paper Whatman grade 113, creped, diam ~125mm, 30µm 1 x 100τµχ x 100τµχ Filter paper ashless ~130mm (medium to slow) 1 x 100τµχ Deionization module VMD Art. Nr για συσκευή υπερκάθαρου νερού Ultra Creal TWF UV Plus 8

9 Polishing cartridge MFIIID Art. Nr. 2051για συσκευή υπερκάθαρου νερού Ultra Creal TWF UV Plus ΣΤΗΛΗ GC TR-FAME 50m x 0,22 mm ID x 0,25um, Thermo Scientic ΣΤΗΛΗ HPLC ACE Genericx C-18 Column 5µm, 250mmx4,6mm ΣΤΗΛΗ HPLC EC 250/4.6 Nucleosil C18, Macherey-Nagel ΣΤΗΛΗ HPLC EC 250/4.6 Nucleosil C18, Macherey-Nagel προστήλη 8/4 Nucleosil C19, Macherey-Nagel 1x3τµχ EC guars column adapter, Macherey- Nagel 146 ΣΤΗΛΗ HPLC C18 250/4.6 reverse phase, type Spherisorb ODS-2 5µm, 100Å 147 Aναπλήρωση στήλης ιονισµού Φίλτρα σύριγγας ~25mm υλικού PVDF ή Nylon 0,45µm 1 x 100τµχ Φίλτρα σύριγγας ~13mm PVDF 0,45µm 1 x 100τµχ γυάλινη χρωµατογραφική στήλη, ID 15mm, µήκους ~30-40cm, porosity 0, PTFE stopcock κυψελίδες χαλαζία SUPRASIL για φασµατοφωτόµετρο UV-Vis ϋψους 45mm (10x10mm) Λυχνία D2 για φασµατοφωτόµετρο υπεριώδους ορατού UV-Vis, Shimatzu UV 1700 pharmaspec Λυχνία Βολφραµίου για φασµατοφωτόµετρο υπεριώδους ορατού UV-Vis, Shimatzu UV 1700 pharmaspec Αποστειρωµένα πλαστικά µπουκαλάκια µε βιδωτο πώµα (Universal) Όγκου 30ml Bag Tips για BagPipet (Interscience) 0,1-2ml (αποστειρωµένα) Κρίκος εµβολιασµού πλαστικός, 1µl αποστειρωµένος x 1000τµχ Κρίκος εµβολιασµού πλαστικός, 10µl αποστειρωµένος Αποστειρωµένες σύριγγες µε βελόνα 5 ml x 100τµχ γυάλινα χωνιά διαµέτρου 10cm πλαστικοί περιέκτες ~ 500ml µε επίπεδο πάτω και πώµα 1x50τµχ λάστιχα ψυκτήρων (σωλήνες σιλικόνης) εσωτερικής διαµέτρου 6mm burettes clamps (µεταλικό στήριγµα για προχοϊδες) 1µέτρο Λευκές µακριές εργαστηριακές ποδιές (σε διάφορα µεγέθη (S, M, L, XL)

15PROC002655586 2015-03-20

15PROC002655586 2015-03-20 5PROC002655586 205-03-20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 20 2845940 Fax: 20 2840740 Λυκόβρυση, 20/3/205 Αριθ. Πρωτ.: 374 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677. E-mail: rescom@upatras.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677. E-mail: rescom@upatras. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 31/12/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 27.891,44 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 27.891,44 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002764208 2015-05-11

15PROC002764208 2015-05-11 5PROC0076408 05-05- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 0 845940 Fax: 0 840740 Λυκόβρυση, /5/05 Αριθ. Πρωτ.: 663 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.4573,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 9.172,73 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.4573,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 9.172,73 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 210 5294485 τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.682,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 4.529,86 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.682,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 4.529,86 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830904 2015-06-08

15PROC002830904 2015-06-08 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.08 14:40:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΗΤΟΞ3Μ-Μ3Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθµ. Πρωτ. :10230 Ιωάννινα, 31-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002618340 2015-03-05

15PROC002618340 2015-03-05 ΑΔΑ : ΨΟΕ5ΟΞ3Μ-Ρ5Μ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002808754 2015-05-28

15PROC002808754 2015-05-28 5PROC00808754 05-05-8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 8/5/05 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 769 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 0 845940 Fax: 0 840740 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002545336 2015-01-28

15PROC002545336 2015-01-28 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π.) Τηλ: 210 2819094 Λυκόβρυση 28-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 84 Τηλέφωνο: 210 2828111 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002906125 2015-07-10

15PROC002906125 2015-07-10 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων αερίων»

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων αερίων» Α.Δ.Α. περίληψης: 6Π7ΒΗ-Ρ9Π ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Γ. Πρωτεκδίκου Τηλέφωνο: 210 5294860 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάβυσσος : 13/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 20011/1081 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη ότι : ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002659493 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Όροι Πρόσκλησης Συµµετοχής. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Όροι Πρόσκλησης Συµµετοχής. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Πρόχειρο διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως: Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 7-6- 2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 6/2011 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες: Δημ.Φτούλης Τηλ.

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 7-6- 2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 6/2011 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες: Δημ.Φτούλης Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 4Α36469Η25-Λ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 7-6- 2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 6/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002336404 2014-10-13

14PROC002336404 2014-10-13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 13/10/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1314 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Ημερομηνία: Έως την 01/04/2015 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: έως την 14:00 μ.μ.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Ημερομηνία: Έως την 01/04/2015 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: έως την 14:00 μ.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,17/03/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836209 2015-06-10

15PROC002836209 2015-06-10 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα