ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ:1403/26-05 Ημερομηνία:26/05/2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 801/1985 και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/6711/Α0024/ όμοια και ισχύει σήμερα. Την από 23/5/ ης Επιτροπής Ερευνών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στην 285/ περί έγκρισης της πρόσκλησης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Προγράμματος Ελέγχου των κολυμβητηρίων, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά Ευρώ και σαράντα λεπτών μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό με ΦΠΑ: 7598,12 ). 1

2 1. Αντικείμενο Προμήθειας / Προϋπολογισμός Τα προς προμήθεια είδη και ο προϋπολογισμός της δαπάνης, περιγράφονται ως ακολούθως: Α. Θρεπτικά Υλικά Περιγραφή Συσκευασία Ζητούμενη Ποσότητα Slanetz & Bartley medium υπό μορφή σκόνης Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1*500gr 2 41,77 83,54 102,75 Nutrient Agar υπό μορφή σκόνης 1*500gr 1 33,89 33,89 41,68 Pseudomonas Agar Base υπό μορφή σκόνης συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου εκλεκτικού συμπληρώματος - cn 1*500gr 2 67,55 135,10 166,17 Tryptone Water υπό μορφή σκόνης 1*500gr 1 25,06 25,06 30,82 Tergitol-7-Agar(MOD) υπό μορφή σκόνης συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εκλεκτικών συμπληρωμάτων 1*500gr 6 46, ,89 343,03 Tryptone Soya Agar υπό μορφή σκόνης 1*500gr ,00 76,26 2

3 MacConkey Agar No. 3 υπό μορφή σκόνης 1*500gr 2 30,5 61,00 75,03 Plate Count Agar υπό μορφή σκόνης 1*500gr 4 32,55 130,20 160,15 Bile Esculin Azide Agar υπό μορφή σκόνης Kings Agar B (BASE) υπό μορφή σκόνης Colilert tests for 100ml supplement 1*500gr 1 26,17 26,17 32,19 1*500gr 1 57,42 57,42 70,63 1*18 φιαλίδια ,00 490,77 Acetamide N. Broth 1*100gr 1 35,20 35,20 ΣΥΝΟΛΟ 1327, ,79 Β. Αντιδραστήρια -ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ KIT Περιγραφή Συσκευασία Ζητούμενη Ποσότητα Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Ταινίες Οξειδάσης TEM (strips) 334 0,4 133,60 164,33 GLYCEROL about 87% 1*100 ml 3 4,94 14,82 18,23 Nessler's reagent 1*500 ml 1 41,40 41,40 Kovac's Indole ΤΕΜ ,00 25,83 ΣΥΝΟΛΟ 169,42 208,39 3

4 Γ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Περιγραφή Συσκευασία Ζητούμενη Ποσότητα Τρυβλία petri μιας χρήσης αποστειρωμένα διαμέτρου 92 mm Τρυβλία petri διαμέτρου 55 mm μιας χρήσης αποστειρωμένα Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΤΕΜ ,06 240,00 295,20 ΤΕΜ , ,76 490,48 Γάντια μιας χρήσης (large- L) latex ΤΕΜ ,059 94,40 116,11 Κρίκοι εμβολιασμού μιας χρήσης αποστειρωμένοι 1μl Ορολογικές πιπέτες μιας χρήσης, αποστειρωμένες των 2ml Ορολογικές πιπέτες μιας χρήσης, αποστειρωμένες των 5ml Μεμβράνες διήθησης νιτρικής κυτταρίνης (cellulose ester/nitrate), διαγραμμισμένες, διαμέτρου 47 ή 50 mm και μέγεθος πόρου 0,45 μm* Φιάλες δειγματοληψίας νερού μιας χρήσης ημιδιαφανή με στενό λαιμό, αποστειρωμένα με θειοθειικό νάτριο των 500 ml Ρύγχη (μπλέ) μιας χρήσης για αυτόματη πιπέττα όγκου 1000μl, αποστειρωμένα χωρίς φίλτρο (συμβατά με πιπέτα Socorex/Gilson/Hamilton/Nichiryo) ΤΕΜ , ,80 55,10 ΤΕΜ ,07 112,00 137,76 ΤΕΜ , ,68 186,57 ΤΕΜ , , ,28 ΤΕΜ ,8 800,00 984,00 ΤΕΜ , ,10 ΣΥΝΟΛΟ 3447, ,60 4

5 Δ. ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ** Περιγραφή Συσκευασία Ζητούμενη Ποσότητα Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Amikacin(30μg) Συσκ 50 δίσκων 26 2,3 60,45 74,35 Amox.+Clav. Acid(20/10μg) Συσκ 50 δίσκων 32 2,3 74,4 91,51 Ampicillin(10μg) Συσκ 50 δίσκων 18 2,3 41,85 51,48 Aztreonam (30μg) Συσκ 50 Cefepime (30μg) Συσκ 50 Cefotaxime(5μg) Συσκ 50 δίσκων 32 2,3 74,4 91,51 Cefoxitine (30μg) Συσκ 50 Ceftazidime(10μg) Συσκ 50 δίσκων 32 2,3 74,4 91,51 Chlorampenicol(30μg) Συσκ 50 δίσκων 18 2,3 41,85 51,48 5

6 Ciprofloxacin(5μg) Συσκ 50 δίσκων 26 2,3 60,45 74,35 Cotrimoxazole (1,25/23,75μg) Συσκ 50 Doripenem (10μg) Συσκ 50 Ertapenem (10μg) Συσκ 50 Gentamycin (10μg) Συσκ 50 Imipenem (10μg) Συσκ 50 Kanamycin(30μg) Συσκ 50 Meropenem (10μg)/ Συσκ 50 δίσκων 36 2,3 83,7 102,95 Nalidixic acid(30μg) Συσκ 50 δίσκων 18 2,3 41,85 51,48 Netilmycin(30μg) Συσκ 50 δίσκων 18 2,3 41,85 51,48 Piperacillin (30μg) Συσκ 50 Piperacillin/tazobactam(30/6μg) Συσκ 50 6

7 Spectinomycin(100μg) Συσκ 50 Streptomycin(10μg) Συσκ 50 Sulphamethoxazole (300μg) Συσκ 50 Tetracycline(30μg) Συσκ 50 δίσκων 26 2,3 60,45 74,35 Ticarcillin (75μg) Συσκ 50 Ticarcillin/Clavulanate(75/10) Συσκ 50 Tobramycin(10μg) / Συσκ 50 δίσκων 18 2,3 41,85 51,48 Trimethoprim(5μg) Συσκ 50 ΣΥΝΟΛΟ 1191, ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6177, ,12 (*) Οι Μεμβράνες διήθησης: νιτρικής κυτταρίνης (cellulose ester / nitrate), διαγραμμισμένες, διαμέτρου 47 ή 50 mm και μέγεθος πόρου 0,45 μm, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διανεμητή τύπου Millipore; (**) Δίσκοι αντιβιοτικών: να έχουν συμβατότητα με διανεμητή 16 δίσκων για τετράγωνα τρυβλία (16 δίσκοι/τρυβλίο) 7

8 8

9 2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει: να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα β. H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ. Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμό πρωτοκόλλου: 1403/ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 1 Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης του υπό προμήθεια υλικού και το εργοστάσιο κατασκευής. 2 Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται: α) Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. β) Ο κωδικός της παρτίδας και η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. 3 Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. 4 Η ημερομηνία λήξης του υλικού να είναι τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 5 Η εταιρεία υποχρεούται να προμηθεύει τα ζητούμενα προϊόντα στον Τομέα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός Σελίδας Προσφοράς που αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή 9

10 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Μικροβιολογίας της ΕΣΔΥ (ανεξαρτήτως ύψους προμήθειας) εντός επτά ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης της παραγγελίας (Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλάβουν σχετική δέσμευση στην προσφορά τους). ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός Σελίδας Προσφοράς που αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή 6 Οι Μεμβράνες διήθησης νιτρικής κυτταρίνης (cellulose ester / nitrate), διαγραμμισμένες, διαμέτρου 47 ή 50 mm και μέγεθος πόρου 0,45 μm, να είναι συμβατές με Διανεμητή τύπου Millipore 7. Οι δίσκοι αντιβιοτικών να έχουν συμβατότητα με διανεμητή 16 δίσκων για τετράγωνα τρυβλία (16 δίσκοι/τρυβλίο Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Α/Α ν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά στο σύνολο ή σε μέρος των ειδών της πρόσκλησης. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας. 3. Τόπος και χρόνος Παράδοσης Ο τόπος παράδοσης των ζητούμενων ειδών, είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Μικροβιολογίας). Λ Αλεξάνδρας 196 Αμπελόκηποι. 10

11 4. Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή της σχετικής προμήθειας και την προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, το δε ύψος του ποσού της κάθε πληρωμής, θα αντιστοιχεί στο είδος και την ποσότητα των υλικών της κάθε παράδοσης, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Εργαστηρίου και σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. 5. Αξιολόγηση των Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις προσφορές που συμμορφώνονται πλήρως με τις προαναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές. 6. Πληροφορίες / Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε έντυπη μορφή μέχρι και την Τετάρτη 11/06/2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στα κάτωθι στοιχεία: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196 Αθήνα Τ.Κ.: Τηλ. Επικοινωνίας: Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τον καθηγητή κ. Α. Βατόπουλο, Τηλ ή Ερωτήματα επίσης μπορούν να υποβάλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ε.Σ.Δ.Υ.,: έως την 06/06/2014 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 11

12 της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Ελπίδα Πάβη 12