ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Εσωτερική Αξιολόγηση. του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Εσωτερική Αξιολόγηση. του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εσωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών

2 2

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΑ: ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για την διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης αλλά και των γραφικών παραστάσεων χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω συντοµεύσεις. Όπου αναφέρονται τα µαθήµατα σε κάθε µάθηµα δίνεται ένας αριθµός από το 1 έως το 65 µε την εξής αντιστοιχία: 1 Αλγοριθµοποίηση (Θ) 2 Αλγοριθµοποίηση (Ε) 3 Ανάλυση Συστηµάτων - Τεχνολογία Λογισµικού (Θ) 4 Ανάλυση Συστηµάτων - Τεχνολογία Λογισµικού (Ε) 5 Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός (Θ) 6 Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός (Ε) 7 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων (Θ) 8 Γραφικά (Θ) 9 Γραφικά (Ε) 10 ιακριτά Μαθηµατικά - Γραµµική Άλγεβρα (Θ) 11 ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Θ) 12 ιαχείριση Βάσεων εδοµένων στο ιαδίκτυο (Θ) 13 ιαχείριση Βάσεων εδοµένων στο ιαδίκτυο (Ε) 14 ιαχείριση Πληροφοριών Client-Server (Θ) 15 ιαχείριση Πληροφοριών Client-Server (Ε) 16 ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο (Θ) 17 ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο (Ε) 18 ιαχείριση έργων (Ε) 19 ιαχείριση κρίσεων (Θ) 20 ιοίκηση Επιχειρήσεων (Θ) 21 οµές εδοµένων (Θ) 22 οµές εδοµένων (Ε) 23 οµηµένος Προγραµµατισµός (Θ) 24 οµηµένος Προγραµµατισµός (Ε) 25 Ειδικά Θέµατα ικαίου (Θ) 26 Εκφραση και Επικοινωνία (Θ) 27 Εµπειρα Συστήµατα και Σ.Υ.Α. (Θ) 28 Εµπειρα Συστήµατα και Σ.Υ.Α. (Ε) 3

4 29 Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Θ) 30 Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Ε) 31 Επικοινωνίες εδοµένων - ίκτυα Η/Υ (Θ) 32 Επικοινωνίες εδοµένων - ίκτυα Η/Υ (Ε) 33 Επιχειρηµατικότητα - ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Θ) 34 Επιχειρησιακή Έρευνα (Θ) 35 Ευρωπαϊκός Πολιτισµός -Ευρωπαϊκή Ένωση (Θ) 36 Εφοδιαστική (Θ) 37 Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή ράση (Θ) 38 Ιδιωτική Οικονοµική (Θ) 39 Λειτουργικά Συστήµατα (Θ) 40 Λειτουργικά Συστήµατα (Ε) 41 Λογιστική (Θ) 42 Μάρκετινγκ της Πληροφορίας (Θ) 43 Μαθηµατικά στη ιοίκηση (Θ) 44 Μηχανογραφηµένη Εµπορική ιαχείριση (Θ) 45 Μηχανογραφηµένη Λογιστική (Ε) 46 Οικονοµική (Θ) 47 Ολική ιαχείριση Ποιότητας (Θ) 48 Οπτικός Προγραµµατισµός (Θ) 49 Οπτικός Προγραµµατισµός (Ε) 50 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Θ) 51 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Ε) 52 Πληροφορική στη ιοίκηση (Θ) 53 Πληροφορική στη ιοίκηση (Ε) 54 Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών (Θ) 55 Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών (Ε) 56 Προηγµένες Τεχνικές Προγραµµατισµού (Ε) 57 Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης (Θ) 58 Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης (Ε) 59 Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ) 60 Στατιστική Επιχειρήσεων (Ε) 61 Στοιχεία Αστικού ικαίου (Θ) 62 Συστήµατα Βάσεων εδοµένων (Θ) 63 Συστήµατα Βάσεων εδοµένων (Ε) 64 Χρηµατιστήριο-Τεχνική Ανάλυση (Θ) 65 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποτίµηση Επιχειρήσεων (Θ) Όπου γίνεται αναφορά στις ερωτήσεις αξιολόγησης αυτές αριθµούνται ως εξής: 4

5 Τα µαθήµατα ήταν καλά προετοιµασµένα και οργανωµένα; 1 Ο καθηγητής τηρούσε το προβλεπόµενο από το πρόγραµµα σπουδών ωράριο; 2 Οι δραστηριότητες στην αίθουσα ήταν καλά συντονισµένες; 3 Οι εξηγήσεις του καθηγητή ήταν ξεκάθαρες; 4 Οι σκοποί του µαθήµατος συµπίµπτουν µε αυτά που διδάχθηκαν στην τάξη; 5 Το σύγγραµµα και η προτεινόµενη βιβλιογραφία ήταν αξιόλογα και αποτελεσµατικά; 6 Ο καθηγητής παρείχε σηµειώσεις που ήταν κατανοητές και καλογραµµένες; 7 Ο καθηγητής χρησιµοποιούσε και άλλα σύγχρονα µέσα διδασκαλίας εκτός από τον πίνακα; 8 Η ιστοσελίδα του µαθήµατος ήταν ενηµερωµένη µε εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό υλικό του µαθήµατος; 9 Η χρήση σύγχρονων εποπτικών µέσων βελτίωσε την ποιότητα της εκπαίδευσης; 10 Ο καθηγητής µου ενέπνευσε ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος; 11 Ο καθηγητής ρωτούσε ερωτήσεις που µε έκαναν να σκέφτοµαι; 12 Η συµµετοχή µου και το ενδιαφέρον µου στα µαθήµατα ήταν υψηλή (παρουσίες, εργασίες); 13 Ο καθηγητής µας έδωσε να καταλάβουµε πως οι διάφορες ενότητες του µαθήµατος σχετίζονται µεταξύ τους; 14 Ο καθηγητής συνέδεε την ύλη του µαθήµατος µε πραγµατικά παραδείγµατα/εφαρµογές; 15 Ο καθηγητής χρησιµοποιούσε παραδείγµατα και διευκρινιστικούς πίνακες, διαγράµµατα κτλ.; 16 Ο καθηγητής µας ενθάρρυνε να κάνουµε ερωτήσεις και να συµµετέχουµε σε συζητήσεις στην τάξη; 17 Ο καθηγητής δηµιούργησε µια ατµόσφαιρα σεβασµού και εµπιστοσύνης µέσα στην τάξη; 18 Ο καθηγητής µπορούσε εύκολα να βρεθεί για διευκρινίσεις/βοήθεια; 19 5

6 Ο καθηγητής µας έκανε να νιώθουµε ευπρόσδεκτοι όταν αναζητούσαµε βοήθεια/συµβουλές µέσα ή έξω από την τάξη; 20 Ο καθηγητής έδωσε τεστ/ασκήσεις που αντανακλούσαν τις δεξιότητες, τις έννοιες και τις πληροφορίες που διδάχθηκαν µέσα στην τάξη; 21 Ο καθηγητής παρείχε πολύτιµες και σηµαντικές εξηγήσεις-απαντήσεις στα τεστ/ασκήσεις που διόρθωσε; 22 Τα τεστ/ασκήσεις αφορούσαν περιεχόµενο του µαθήµατος που είχε αναπτυχθεί µε έµφαση από τον καθηγητή στην τάξη; 23 Ο καθηγητής ήταν αντικειµενικός κατά την βαθµολόγηση των τεστ/ασκήσεων; 24 Τα τεστ/ασκήσεις που αναλάβατε στο εργαστήριο του µαθήµατος, βοήθησαν στην πληρέστερη κατανόηση του επιστηµονικού του πεδίου; 25 Ο εργαστηριακός εξοπλισµός που είχατε στη διάθεσή σας ήταν ικανοποιητικός σε ποσότητα; 26 Ο εργαστηριακός εξοπλισµός που είχατε στη διάθεσή σας ήταν ικανοποιητικός σε λειτουργικότητα; 27 Το λογισµικό που χρησιµοποιήσατε ήταν σύγχρονο και εύχρηστο; 28 Ο χώρος του εργαστηρίου ήταν καθαρός, τακτοποιηµένος και ασφαλής; 29 Έχω µάθει και καταλάβει το αντικείµενο του µαθήµατος; 30 Το µάθηµα είναι υψηλών απαιτήσεων διανοητικά και διεγείρει το ενδιαφέρον; 31 Το µάθηµα είναι χρήσιµο για τις σπουδές µου; 32 Ο καθηγητής ήταν ικανός και αποτελεσµατικός για την διδασκαλία του συγκεκριµένου αντικειµένου; 33 Ο καθηγητής συνεισέφερε θετικά στην προαγωγή της γνώσης µου για το αντικείµενο του µαθήµατος; 34 Υπενθυµίζουµε ότι οι αριθµοί ερωτήσεων από αναφέρονται στον εργαστηριακό εξοπλισµό και εµφανίζονταν µόνο στα εργαστηριακά µαθήµατα. Από την αντιπαράθεση των αποτελεσµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών από τους φοιτητές του τρέχοντος εξαµήνου (χειµερινό ) σε σχέση µε το 6

7 προηγούµενο εξάµηνο (εαρινό ), προκύπτουν τα ακόλουθα αρχικά συµπεράσµατα: Υπάρχει αύξηση της συµµετοχής στην διαδικασία από τους συνεργαζόµενους διδάσκοντες αφού η διαδικασία αξιολόγησης εφαρµόσθηκε σε 64 µαθήµατα έναντι 62 κατά το προηγούµενο εξάµηνο. Ωστόσο δεν εφαρµόσθηκε σε 7 µαθήµατα εκ των οποίων στα 6 είχε εφαρµοσθεί πέρσι. Τα αίτια της µη εφαρµογής πρέπει να διερευνηθούν. Πιθανά αίτια είναι η µη συνεργασία του διδάσκοντα, η µη προσέλευση φοιτητών αλλά και η συνδιδασκαλία µε άλλα Τµήµατα. Καταγράφεται µείωση της συµµετοχής των φοιτητών στην διαδικασία αφού απαντήθηκαν συνολικά 8,8 λιγότερες ερωτήσεις σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο. Μέρος της µείωσης πιθανώς οφείλεται στην µείωση του αριθµού των ενεργών φοιτητών του Τµήµατος. Οριακά µειωµένος εµφανίζεται ο δείκτης (ικανοποίησης) αφού από το 2,77 έπεσε στο 2,76. Ο δείκτης αυτός είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος όλων των απαντήσεων σε όλα τα µαθήµατα. Ωστόσο σε 33 µαθήµατα παρατηρείται αύξηση της επίδοσης ενώ σε 23 µείωση. Έτσι ο µη σταθµισµένος µέσος όρος παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση από το 2,75 στο 2,87. Η οριακή πτώση του σταθµισµένου δείκτη οφείλεται στην πτώση του δείκτη σε µαθήµατα µε πολλές απαντήσεις. Ακολουθούν τα αποτελέσµατα της Εσωτερικής Αξιολόγησης. 7

8 8

9 Εαρινό : Απαντήσεις είγµ α είκτης (0-4) ιαφωνώ πλήρως ιαφωνώ Ουδέτερη γνώµη Συµφων ώ Συµφωνώ απόλυτα εν έχει εφαρµογή εν έχει απαντηθε ί Αλγοριθµοποίηση (Θ) 120 2,07 1,67 46,67 11, ,83 4,17 0 Αλγοριθµοποίηση (Ε) ,87 3,49 6,32 18,68 40,90 28,70 1,91 0 Ανάλυση Συστηµάτων - Τεχνολογία Λογισµικού (Θ) 570 2,51 2,28 13,86 22,28 43,68 11,05 6,84 0 Ανάλυση Συστηµάτων - Τεχνολογία Λογισµικού (Ε) ,59 2, ,22 47,16 12,55 3,24 0,25 Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός (Θ) 690 2,5 4,78 11,45 24,06 37,68 14,93 7,10 0 Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός (Ε) ,82 2,57 5,74 18,97 49,60 20,66 1,91 0,55 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων (Θ) 360 2,8 0,56 5,28 21,94 55, ,94 0 Γραφικά (Θ) 330 2,37 2,12 10,30 37,58 25,45 10,30 13,94 0,30 Γραφικά (Ε) 884 2,95 1,92 4,75 17,19 39,03 27,83 2,83 6,45 ιακριτά Μαθηµατικά - Γραµµική Άλγεβρα (Θ) 540 3,23 1,85 1,85 11,85 30,56 40,93 11,11 1,85 ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Θ) ιαχείριση Βάσεων εδοµένων στο ιαδίκτυο (Θ) ιαχείριση Βάσεων εδοµένων στο ιαδίκτυο (Ε) ιαχείριση Πληροφοριών Client-Server (Θ) 210 2,68 6,19 5,24 11,43 35,71 16,19 25,24 0 ιαχείριση Πληροφοριών Client-Server (Ε) ,66 3,77 8,59 19,35 46,51 15,72 6,02 0,05 ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο (Θ) 90 2,32 15,56 5,56 16,67 31,11 16,67 14,44 0 ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο (Ε) , ,54 22,25 39,02 15,29 1,86 0,04 ιαχείριση έργων (Θ) ,67 11,33 41,33 24, ιαχείριση έργων (Ε) 578 2,08 15,40 11,76 26,99 28,72 10,90 6,23 0 ιαχείριση κρίσεων (Θ) 270 2,79 2,59 2,96 24,07 45,56 18,15 6,67 0 ιδακτική στην Πληροφορική και την ιοίκηση (Θ) 600 2,53 4, ,50 43,83 8,67 10,33 5 ιοίκηση Επιχειρήσεων (Θ) 180 2, ,33 21,11 38,33 17,78 4,44 0 οµές εδοµένων (Θ) 720 2,92 0,83 5,14 17,08 41,81 22,78 12,36 0 9

10 οµές εδοµένων (Ε) ,54 4,12 9,19 26,29 38,82 14,52 7,06 0 οµηµένος Προγραµµατισµός (Θ) 150 3,03 1,33 4,67 5, ,67 6,67 13,33 οµηµένος Προγραµµατισµός (Ε) ,74 3,50 10,51 16,61 45,03 22,71 0,82 0,82 Ειδικά Θέµατα ικαίου (Θ) Έκφραση και Επικοινωνία (Θ) Έµπειρα Συστήµατα και Σ.Υ.Α. (Θ) 390 2,89 1,79 3,59 20,26 33,59 23,59 16,92 0,26 Έµπειρα Συστήµατα και Σ.Υ.Α. (Ε) ,78 2,35 10,10 17,65 39,41 24,22 6,18 0,10 Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Θ) 300 2,71 1, , ,33 2,33 0 Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Ε) 544 2,89 1,65 4,04 17,46 54,41 20,04 2,39 0 Επικοινωνίες εδοµένων - ίκτυα Η/Υ (Θ) 240 2,32 6,67 16,25 19,17 36,67 10,83 8,33 2,08 Επικοινωνίες εδοµένων - ίκτυα Η/Υ (Ε) ,79 2,33 5,88 18,87 49,51 17,77 3,98 1,65 Επιχειρηµατικότητα - ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Θ) 480 3,27 0,21 1,46 12, ,71 1,04 1,88 Επιχειρησιακή Έρευνα (Θ) 330 2,72 1,82 8,79 23,94 41,82 20,30 3,33 0 Ευρωπαϊκός Πολιτισµός -Ευρωπαϊκή Ένωση (Θ) Εφοδιαστική (Θ) 300 2,9 2, , ,67 3,33 0 Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή ράση (Θ) 330 2,95 9,09 0,30 12,12 42,12 35,45 0,30 0,61 Ιδιωτική Οικονοµική (Θ) 270 2,47 7,04 7,78 21,48 37,41 12,22 14,07 0 Λειτουργικά Συστήµατα (Θ) 90 2,75 0 8,89 11,11 57,78 7,78 14,44 0 Λειτουργικά Συστήµατα (Ε) 442 2,82 1,58 8, ,46 24,66 7,69 0 Λογιστική (Θ) 570 2,67 5,61 7, ,51 22,63 10,70 0 Μάρκετινγκ της Πληροφορίας (Θ) 630 3,12 0,32 3,97 13,02 41,75 33,17 6,98 0,79 Μαθηµατικά στη ιοίκηση (Θ) 300 2,52 2,67 5, ,67 8 6,33 0 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας (Θ) 60 2,7 6, ,33 48,33 16, Μηχανογραφηµένη Εµπορική ιαχείριση (Θ) 330 3,18 1,21 5,15 6,97 33,33 35,76 16,06 1,52 Μηχανογραφηµένη Λογιστική (Θ) 510 3,16 1,18 2,55 11,37 39,80 34,51 4,71 5,88 Μηχανογραφηµένη Λογιστική (Ε) ,87 4,03 5,39 15,65 40,50 26,40 6,56 1,47 Οικονοµική (Θ) 480 2,73 4,58 11,25 16,25 32,50 27,92 7,29 0,21 Ολική ιαχείριση Ποιότητας (Θ) 330 3,13 1,21 4,24 12,42 33,33 35,76 13,03 0 Οπτικός Προγραµµατισµός (Θ) 600 3,09 0,67 2,83 11,67 50,67 28,

11 Οπτικός Προγραµµατισµός (Ε) 782 3,25 0,13 1,66 8,95 49,36 36,32 3,45 0,13 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Θ) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Ε) ,81 2,41 8,82 18,32 38,17 25,47 4,55 2,27 Πληροφορική στη ιοίκηση (Θ) 150 2, ,33 13,33 34, ,67 0 Πληροφορική στη ιοίκηση (Ε) 646 3,34 1,24 1,70 6,66 41,02 47,06 2,32 0 Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών (Θ) 180 2,85 0,56 6,11 17,78 46,11 18,33 11,11 0 Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών (Ε) ,15 0,70 3,60 12,64 43,42 36,92 2,37 0,35 Προηγµένες Τεχνικές Προγραµµατισµού (Θ) 180 2,79 0 8,89 16,11 39,44 16,67 18,89 0 Προηγµένες Τεχνικές Προγραµµατισµού (Ε) 408 2,63 5,39 9,07 23,53 36,76 22,06 3,19 0 Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης (Θ) 120 2,33 1,67 8,33 43,33 33,33 4,17 9,17 0 Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης (Ε) 748 2,73 0,40 9,76 20,72 45,99 16,58 6,55 0 Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ) 390 2,06 8,46 16,67 27,18 29,74 4,62 11,28 2,05 Στατιστική Επιχειρήσεων (Ε) ,64 2,48 8,12 25,34 42,10 15,47 4,38 2,11 Στοιχεία Αστικού ικαίου (Θ) Στοιχεία Εµπορικού και Εργατικού ικαίου (Θ) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων (Θ) 150 2,62 0,67 1,33 33, ,67 0 Συστήµατα Βάσεων εδοµένων (Ε) ,8 1, ,31 45,45 19,14 4,32 1,49 Χρηµατιστήριο-Τεχνική Ανάλυση (Θ) 420 2,8 5,71 6,90 17,38 31,90 29,76 8,33 0 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποτίµηση Επιχειρήσεων (Θ) 780 2,93 0,64 3,72 19,74 38,59 23,21 14,

12 είγµα Χειµερινό : Απαντήσεις είκτης (0-4) ιαφωνώ πλήρως ιαφωνώ Ουδέτερη γνώµη Συµφωνώ Συµφωνώ απόλυτα εν έχει εφαρµογή εν έχει απαντηθεί Μεταβολή Αλγοριθµοποίηση (Θ) 600 2,5 4,50 7,50 28,67 38, ,33 0,50 0,43 Αλγοριθµοποίηση (Ε) ,96 2,56 4,97 15,55 43,74 29,64 0,80 2,75 0,09 Ανάλυση Συστηµάτων - Τεχνολογία Λογισµικού (Θ) 270 2,97 0 1,85 12,96 65,93 14,07 5,19 0 0,46 Ανάλυση Συστηµάτων - Τεχνολογία Λογισµικού (Ε) ,56 6,31 8,35 21,20 45,92 14,28 3,32 0,62-0,03 Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός (Θ) 480 3,03 0,83 4,17 15,21 46,04 29,38 4,38 0 0,53 Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός (Ε) ,85 2,29 5,56 19,61 49,10 22,96 0,49 0 0,03 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων (Θ) ,83 16,67 50,83 18,33 13,33 0 0,20 Γραφικά (Θ) 450 2,07 11,33 8,89 37, ,78 7,33 5,56-0,30 Γραφικά (Ε) 952 2,85 1,37 3,89 24,58 41,81 22,16 3,78 2,42-0,10 ιακριτά Μαθηµατικά - Γραµµική Άλγεβρα (Θ) 480 3,03 0,42 4,58 17,92 36,67 31,25 9,17 0-0,20 ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Θ) 300 2, ,67 52,33 15,33 4,67 0 ιαχείριση Βάσεων εδοµένων στο ιαδίκτυο (Θ) 120 3,34 0 0,83 11,67 38,33 46,67 2,50 0 ιαχείριση Βάσεων εδοµένων στο ιαδίκτυο (Ε) 68 3, ,29 26,47 60,29 2,94 0 ιαχείριση Πληροφοριών Client-Server (Θ) 90 3,47 1,11 1,11 11,11 17,78 58, ,79 ιαχείριση Πληροφοριών Client-Server (Ε) ,09 1,26 3,03 10,92 53,03 29,75 2,02 0 0,43 ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο (Θ) 210 3,14 0,95 2,38 11,43 41,90 30,95 12,38 0 0,82 ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο (Ε) ,69 6,09 7,92 19,58 41,14 23,25 1,83 0,17 0,27 ιαχείριση έργων (Θ) ιαχείριση έργων (Ε) 544 2,54 2,39 11,58 22,98 44,49 10,85 3,49 4,23 0,46 ιαχείριση κρίσεων (Θ) 90 2,75 0 2,22 23,33 51,11 6,67 14,44 2,22-0,04 12

13 ιδακτική στην Πληροφορική και την ιοίκηση (Θ) ιοίκηση Επιχειρήσεων (Θ) 180 2,87 2,78 2,22 22,78 47,22 22,78 1,11 1,11 0,34 οµές εδοµένων (Θ) 330 2, ,55 19,70 39,70 16, ,39 οµές εδοµένων (Ε) ,5 6,30 10,99 21,26 44,94 13,31 3,15 0,05-0,04 οµηµένος Προγραµµατισµός (Θ) 660 2,55 8,18 7,58 25, ,36 1,97 0-0,48 οµηµένος Προγραµµατισµός (Ε) ,7 5,24 9,14 18,64 42,31 22,83 1,19 0,64-0,04 Ειδικά Θέµατα ικαίου (Θ) 150 3,06 0,67 9, , ,33 0 Έκφραση και Επικοινωνία (Θ) 420 3,21 0,71 1,19 14,52 41,19 39,05 3,33 0 Έµπειρα Συστήµατα και Σ.Υ.Α. (Θ) 240 2,94 0,42 2, ,25 16,25 9,17 0 0,05 Έµπειρα Συστήµατα και Σ.Υ.Α. (Ε) ,89 1,76 3,82 22,50 40,88 25,07 3,31 2,65 0,11 Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Θ) 570 2,98 0,35 3,68 15,79 55,96 21,93 2,28 0 0,27 Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Ε) 578 2,91 0,17 4,15 13,49 66,78 13,67 1,73 0 0,02 Επικοινωνίες εδοµένων - ίκτυα Η/Υ (Θ) 300 2,79 1,33 6,33 17, ,33 12,33 0 0,47 Επικοινωνίες εδοµένων - ίκτυα Η/Υ (Ε) ,86 1,52 7,15 19,27 46,04 24,09 1,93 0 0,07 Επιχειρηµατικότητα - ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Θ) 330 3,11 1,82 3,03 10,30 50,91 33,03 0,91 0-0,16 Επιχειρησιακή Έρευνα (Θ) 90 3, ,11 13,33 66,67 18,89 0 1,09 Ευρωπαϊκός Πολιτισµός -Ευρωπαϊκή Ένωση (Θ) 510 2,85 4,31 7,84 15,49 37,84 29,61 4,90 0 Εφοδιαστική (Θ) 150 3,23 0,67 2 6, ,67 0 0,33 Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή ράση (Θ) 480 3,19 0,21 0,63 15,63 46,04 36,46 1,04 0 0,24 Ιδιωτική Οικονοµική (Θ) 300 2,91 1,33 9,33 13, , ,44 Λειτουργικά Συστήµατα (Θ) 180 2,84 0 6,11 16,67 51,67 14,44 11,11 0 0,09 Λειτουργικά Συστήµατα (Ε) 646 2,99 2,17 4,49 14,71 47,83 29,57 1,24 0 0,17 Λογιστική (Θ) 570 2,74 3,68 10,70 15,79 37,54 24,04 8,25 0 0,07 Μάρκετινγκ της Πληροφορίας (Θ) 180 3,2 0 3,33 9,44 48, ,33 0 0,08 Μαθηµατικά στη ιοίκηση (Θ) 420 1,84 19,29 15,48 19,76 30,71 4,52 10,24 0-0,68 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας (Θ) Μηχανογραφηµένη Εµπορική ιαχείριση (Θ) ,11 26,11 34,44 28, ,18 Μηχανογραφηµένη Λογιστική (Θ) 13

14 Μηχανογραφηµένη Λογιστική (Ε) 612 3,08 0,98 5,39 12,42 45,92 33,99 1,14 0,16 0,21 Οικονοµική (Θ) 840 2,54 7,14 8,81 22,02 40,60 17,14 4,29 0-0,19 Ολική ιαχείριση Ποιότητας (Θ) 150 2,93 0 2, ,67 17,33 17,33 0-0,20 Οπτικός Προγραµµατισµός (Θ) 300 2,73 1,33 6,33 21, ,33 9,67 0-0,36 Οπτικός Προγραµµατισµός (Ε) 272 2,88 0 1,84 23,16 47,79 16,54 10,66 0-0,37 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Θ) 60 1,58 28,33 8, , Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Ε) ,14 1,08 4,26 12,07 41,56 36,84 4,02 0,15 0,33 Πληροφορική στη ιοίκηση (Θ) 450 2,55 4 7,78 22,22 40,22 11,33 13,33 1,11-0,01 Πληροφορική στη ιοίκηση (Ε) ,93 2,23 3,70 16,84 49,73 24,11 2,05 1,34-0,41 Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών (Θ) 150 2,77 0 8, ,67 0,67-0,08 Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών (Ε) ,76 3,03 6,83 20,89 46,67 19,85 2,55 0,17-0,39 Προηγµένες Τεχνικές Προγραµµατισµού (Θ) Προηγµένες Τεχνικές Προγραµµατισµού (Ε) 306 3,05 0 6,21 10,78 51,31 28,43 3,27 0 0,42 Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης (Θ) , ,67 0 0,67 Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης (Ε) 272 2,65 1,84 6,99 13,97 64,71 2,21 8,09 2,21-0,08 Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ) 180 2,69 1,11 8,89 27,22 28,89 21,11 12,78 0 0,63 Στατιστική Επιχειρήσεων (Ε) ,51 4,46 9,24 26,73 46,32 10,77 2,47 0-0,13 Στοιχεία Αστικού ικαίου (Θ) 210 3,34 0 0,95 15,24 30,95 50,95 1,90 0 Στοιχεία Εµπορικού και Εργατικού ικαίου (Θ) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων (Θ) 270 2,92 2,59 2,59 18,52 42,22 24,44 9,63 0 0,30 Συστήµατα Βάσεων εδοµένων (Ε) ,01 0,96 3,30 17,44 46,96 27,89 1,72 1,72 0,21 Χρηµατιστήριο-Τεχνική Ανάλυση (Θ) 180 3,1 0 2,78 13,33 49,44 28,33 6,11 0 0,30 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποτίµηση Επιχειρήσεων (Θ) 420 2,89 4,76 4,05 16,90 41,90 28,33 3,81 0,24-0,04 14

15 15

16 Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά ανά ερώτηση του ερωτηµατολογίου της αξιολόγησης: ιαφων ώ πλήρως ιαφων ώ Ουδέτερ η γνώµη Συµφων ώ Συµφων ώ απόλυτα εν έχει εφαρµογ ή εν έχει απαντηθε ί 1 2,2 4,0 13,2 55,5 24,3 0,4 0,4 2 1,7 4,0 8,4 51,7 33,7 0,3 0,4 3 2,2 4,5 16,3 53,0 22,0 1,5 0,4 4 3,1 5,8 14,4 45,4 30,7 0,4 0,4 5 1,9 2,5 17,2 52,5 25,2 0,4 0,3 6 2,8 7,8 27,6 39,9 16,3 4,7 0,9 7 3,7 6,8 17,8 42,9 24,5 3,8 0,4 8 6,3 16,7 18,0 29,4 17,3 11,6 0,6 9 5,8 9,1 30,1 32,4 16,1 5,8 0,7 10 4,2 9,5 26,3 30,5 15,2 13,5 0,9 11 4,4 7,8 23,4 41,6 22,2 0,3 0,3 12 3,8 5,9 17,5 47,8 24,3 0,1 0,4 13 2,5 6,1 19,0 45,2 25,3 1,2 0,7 14 2,8 4,0 15,0 55,3 21,6 0,9 0,4 15 2,7 5,5 13,3 49,2 27,2 1,4 0,6 16 2,6 6,3 16,1 46,4 24,2 3,6 0,8 17 2,9 5,1 16,3 48,2 26,5 0,6 0,4 18 2,6 3,1 18,0 46,9 28,6 0,2 0,6 19 2,9 6,6 28,7 38,0 21,8 1,5 0,4 20 2,7 3,4 20,0 44,3 28,4 0,9 0,4 21 2,9 6,3 17,3 41,6 19,8 11,3 0,8 22 3,1 6,8 22,9 37,2 18,1 11,0 0,9 23 1,9 4,5 18,5 42,7 20,4 11,0 0,9 24 3,0 4,2 28,3 32,5 18,4 12,8 0,9 25 3,2 4,9 23,4 39,1 16,9 11,5 1,0 26 4,5 11,3 15,6 47,9 18,2 1,5 1,0 27 9,7 16,9 17,5 39,1 14,8 0,9 1,1 28 4,0 9,3 20,9 47,7 16,6 0,3 1,2 29 3,2 5,6 14,3 52,5 22,6 0,6 1,1 30 3,9 5,0 15,2 54,4 20,7 0,1 0,7 31 3,6 7,3 21,5 46,3 20,3 0,0 0,9 32 4,2 4,0 17,3 45,0 28,5 0,1 0,8 33 3,0 3,5 13,2 47,3 32,0 0,1 0,9 34 3,2 4,5 16,1 46,3 28,9 0,1 0,9 16

17 Στον Πίνακα εµφανίζονται τα ίδια αποτελέσµατα αλλά οµαδοποιηµένα ανά ενότητα οργάνωσης του ερωτηµατολογίου. A/ A Ερ είκτ ης (0-4) ιαφων ώ πλήρως ιαφων ώ Ουδέτερ η γνώµη Συµφων ώ Συµφων ώ απόλυτα εν έχει εφαρµογ ή ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ εν έχει απαντη θεί 1 3,0 2,2 4,0 13,2 55,5 24,3 0,4 0,4 2 3,1 1,7 4,0 8,4 51,7 33,7 0,3 0,4 3 2,9 2,2 4,5 16,3 53,0 22,0 1,5 0,4 4 3,0 3,1 5,8 14,4 45,4 30,7 0,4 0,4 5 3,0 1,9 2,5 17,2 52,5 25,2 0,4 0,3 6 2,6 2,8 7,8 27,6 39,9 16,3 4,7 0,9 7 2,8 3,7 6,8 17,8 42,9 24,5 3,8 0,4 8 2,4 6,3 16,7 18,0 29,4 17,3 11,6 0,6 9 2,5 5,8 9,1 30,1 32,4 16,1 5,8 0, ,5 4,2 9,5 26,3 30,5 15,2 13,5 0,9 2,8 3,4 7,1 18,9 43,3 22,5 4,2 0,5 Βαθµός 69 ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ / ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΑΠΌ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 11 2,7 4,4 7,8 23,4 41,6 22,2 0,3 0,3 12 2,8 3,8 5,9 17,5 47,8 24,3 0,1 0,4 13 2,9 2,5 6,1 19,0 45,2 25,3 1,2 0,7 2, ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 14 2,9 2,8 4,0 15,0 55,3 21,6 0,9 0,4 15 2,9 2,7 5,5 13,3 49,2 27,2 1,4 0,6 16 2,9 2,6 6,3 16,1 46,4 24,2 3,6 0,8 2,9 2,7 5,3 14,8 50,3 24,3 2,0 0,6 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 17 2,9 2,9 5,1 16,3 48,2 26,5 0,6 0, ,0 2,6 3,1 18,0 46,9 28,6 0,2 0,6 19 2,7 2,9 6,6 28,7 38,0 21,8 1,5 0, ,9 2,7 3,4 20,0 44,3 28,4 0,9 0, , ΤΕΣΤ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ CASE STUDIES ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 2,8 2,9 6,3 17,3 41,6 19,8 11,3 0,8 2,7 3,1 6,8 22,9 37,2 18,1 11,0 0,9 2,8 1,9 4,5 18,5 42,7 20,4 11,0 0,9 2,7 3,0 4,2 28,3 32,5 18,4 12,8 0,

18 2 5 2,7 3,2 4,9 23,4 39,1 16,9 11,5 1,0 2,7 2,8 5,3 22,1 38,6 18,7 11,5 0,9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 6 2,7 4,5 11,3 15,6 47,9 18,2 1,5 1, ,3 9,7 16,9 17,5 39,1 14,8 0,9 1, ,6 4,0 9,3 20,9 47,7 16,6 0,3 1, ,9 3,2 5,6 14,3 52,5 22,6 0,6 1,1 2,6 5,3 10,8 17,1 46,8 18,0 0,8 1,1 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΑΞΙΑ 3 0 2,8 3,9 5,0 15,2 54,4 20,7 0,1 0,7 31 2,7 3,6 7,3 21,5 46,3 20,3 0,0 0, ,9 4,2 4,0 17,3 45,0 28,5 0,1 0,8 2,8 3,9 5,4 18,0 48,6 23,2 0,1 0,8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 3 3 3,0 3,0 3,5 13,2 47,3 32,0 0,1 0, ,9 3,2 4,5 16,1 46,3 28,9 0,1 0,9 3,0 3,1 4,0 14,6 46,8 30,5 0,1 0, Παρατηρούµε ότι η συνολική εκτίµηση των σπουδαστών για το µάθηµα, αλλά και το εύρος κάλυψης συγκεντρώνουν την µεγαλύτερη βαθµολογία, ενώ οι εργασίες και ο εργαστηριακός εξοπλισµός την µικρότερη. Αναλυτικότερα για κάθε ερώτηση για όλα τα µαθήµατα προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: Ερώτηση 1 η Τα µαθήµατα ήταν καλά προετοιµασµένα και οργανωµένα; Συµφωνώ απόλυτα 24,3 24,3 Συµφωνώ 55,5 79,8 Ουδέτερη γνώµη 13,2 93,0 ιαφωνώ 4,0 97,0 ιαφωνώ πλήρως 2,2 99,3 εν έχει εφαρµογή 0,4 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 18

19 Το 79,8 των σπουδαστών απάντησε ότι είναι ικανοποιηµένοι από την προετοιµασία και οργάνωση των µαθηµάτων ενώ µόνο το 6,2 είχε αρνητική άποψη για την οργάνωση των µαθηµάτων. Ερώτηση 2 η : Ο καθηγητής τηρούσε το προβλεπόµενο από το πρόγραµµα σπουδών ωράριο; Συµφωνώ απόλυτα 33,7 33,7 Συµφωνώ 51,7 85,4 Ουδέτερη γνώµη 8,4 93,7 ιαφωνώ 4,0 97,7 ιαφωνώ πλήρως 1,7 99,4 εν έχει εφαρµογή 0,3 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 19

20 Το 85,4 των σπουδαστών κρίνει ότι η τήρηση του προβλεποµένου ωραρίου ήταν ικανοποιητική ενώ ένα 5,7 απάντησε πως ο καθηγητής δεν τηρούσε το προβλεπόµενο ωράριο. Ερώτηση 3η: Οι δραστηριότητες στην αίθουσα ήταν καλά συντονισµένες; Συµφωνώ απόλυτα 22,0 22,0 Συµφωνώ 53,0 75,0 Ουδέτερη γνώµη 16,3 91,3 ιαφωνώ 4,5 95,9 ιαφωνώ πλήρως 2,2 98,1 εν έχει εφαρµογή 1,5 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 20

21 Το 75 των σπουδαστών κρίνει ότι οι δραστηριότητες στην αίθουσα ήταν καλά συντονισµένες ενώ 6,7 πιστεύει πως όχι. Ερώτηση 4η: Οι εξηγήσεις του καθηγητή ήταν ξεκάθαρες; Συµφωνώ απόλυτα 30,7 30,7 Συµφωνώ 45,4 76,0 Ουδέτερη γνώµη 14,4 90,4 ιαφωνώ 5,8 96,2 ιαφωνώ πλήρως 3,1 99,3 εν έχει εφαρµογή 0,4 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 Ερώτηση 5η: Οι σκοποί του µαθήµατος συµπίπτουν µε αυτά που διδάχθηκαν στην τάξη; Συµφωνώ απόλυτα 25,2 25,2 Συµφωνώ 52,5 77,7 Ουδέτερη γνώµη 17,2 94,9 ιαφωνώ 2,5 97,4 ιαφωνώ πλήρως 1,9 99,3 εν έχει εφαρµογή 0,4 99,7 εν έχει απαντηθεί 0,3 21

22 Το 77,7 των σπουδαστών πιστεύει ότι οι στόχοι του µαθήµατος συµπίπτουν µε ότι διδάχθηκαν στην τάξη ενώ µόλις ένα 4,4 πιστεύει πως όχι. Ερώτηση 6η: Το σύγγραµµα και η προτεινόµενη βιβλιογραφία ήταν αξιόλογα και αποτελεσµατικά; Συµφωνώ απόλυτα 16,3 16,3 Συµφωνώ 39,9 56,2 Ουδέτερη γνώµη 27,6 83,8 ιαφωνώ 7,8 91,6 ιαφωνώ πλήρως 2,8 94,4 εν έχει εφαρµογή 4,7 99,1 εν έχει απαντηθεί 0,9 22

23 Το 56,2 κρίνει ικανοποιητικό το σύγγραµµα, ενώ µεγάλο εµφανίζεται το ποσοστό των σπουδαστών που εκφράζουν ουδέτερη γνώµη 27,6 γεγονός που ίσως οφείλεται στην µη έγκυρη διάθεση των συγγραµµάτων. Ερώτηση 7η: Ο καθηγητής παρείχε σηµειώσεις που ήταν κατανοητές και καλογραµµένες; Συµφωνώ απόλυτα 24,5 24,5 Συµφωνώ 42,9 67,5 Ουδέτερη γνώµη 17,8 85,3 ιαφωνώ 6,8 92,1 ιαφωνώ πλήρως 3,7 95,7 εν έχει εφαρµογή 3,8 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 23

24 Ερώτηση 8 η : Ο καθηγητής χρησιµοποιούσε και άλλα σύγχρονα µέσα διδασκαλίας εκτός από τον πίνακα; Συµφωνώ απόλυτα 17,3 17,3 Συµφωνώ 29,4 46,8 Ουδέτερη γνώµη 18,0 64,7 ιαφωνώ 16,7 81,5 ιαφωνώ πλήρως 6,3 87,8 εν έχει εφαρµογή 11,6 99,4 εν έχει απαντηθεί 0,6 24

25 Το 46,8 κρίνει θετικά την χρήση και άλλων εποπτικών µέσων διδασκαλίας εκτός του πίνακα, ενώ αυξηµένο µε 23 εµφανίζεται το ποσοστό των σπουδαστών που απαντούν ότι ο καθηγητής δεν έκανε χρήση εποπτικών µέσων αλλά χρησιµοποίησε µόνο τον πίνακα κατά την διδασκαλία του. Ερώτηση 9 η : Η ιστοσελίδα του µαθήµατος ήταν ενηµερωµένη µε εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό υλικό του µαθήµατος; Συµφωνώ απόλυτα 16,1 16,1 Συµφωνώ 32,4 48,5 Ουδέτερη γνώµη 30,1 78,6 ιαφωνώ 9,1 87,7 ιαφωνώ πλήρως 5,8 93,4 εν έχει εφαρµογή 5,8 99,3 εν έχει απαντηθεί 0,7 Το 48,5 εµφανίζεται ικανοποιηµένο από την ενηµέρωση της ιστοσελίδας του µαθήµατος µε εκπαιδευτικό υλικό ενώ µεγάλο ποσοστό εµφανίζεται µη ικανοποιηµένο, µε ουδέτερη γνώµη, ή πιστεύουν ότι δεν έχει εφαρµογή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι µέχρι το χειµερινό εξάµηνο το µερικά µαθήµατα µόνο διέθεταν υλικό στο διαδίκτυο. Το γεγονός αντιµετωπίστηκε ήδη µε την δηµιουργία πλατφόρµας ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class) για όλα τα µαθήµατα. 25

26 Ερώτηση 10 η : Η χρήση σύγχρονων εποπτικών µέσων βελτίωσε την ποιότητα της εκπαίδευσης; Συµφωνώ απόλυτα 15,2 15,2 Συµφωνώ 30,5 45,7 Ουδέτερη γνώµη 26,3 71,9 ιαφωνώ 9,5 81,4 ιαφωνώ πλήρως 4,2 85,6 εν έχει εφαρµογή 13,5 99,1 εν έχει απαντηθεί 0,9 Ερώτηση 11 η : Ο καθηγητής µου ενέπνευσε ενδιαφέρον για το αντικείµενο του µαθήµατος; Συµφωνώ απόλυτα 22,2 22,2 Συµφωνώ 41,6 63,9 Ουδέτερη γνώµη 23,4 87,2 ιαφωνώ 7,8 95,0 ιαφωνώ πλήρως 4,4 99,4 εν έχει εφαρµογή 0,3 99,7 εν έχει απαντηθεί 0,3 26

27 Ερώτηση 12 η : Ο καθηγητής ρωτούσε ερωτήσεις που µε έκαναν να σκέφτοµαι; Συµφωνώ απόλυτα 24,3 24,3 Συµφωνώ 47,8 72,2 Ουδέτερη γνώµη 17,5 89,7 ιαφωνώ 5,9 95,6 ιαφωνώ πλήρως 3,8 99,4 εν έχει εφαρµογή 0,1 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 27

28 Ερώτηση 13 η : Η συµµετοχή µου και το ενδιαφέρον µου στα µαθήµατα ήταν υψηλή (παρουσίες, εργασίες); Συµφωνώ απόλυτα 25,3 25,3 Συµφωνώ 45,2 70,5 Ουδέτερη γνώµη 19,0 89,5 ιαφωνώ 6,1 95,6 ιαφωνώ πλήρως 2,5 98,1 εν έχει εφαρµογή 1,2 99,3 εν έχει απαντηθεί 0,7 Ερώτηση 14 η : Ο καθηγητής µας έδωσε να καταλάβουµε πως οι διάφορες ενότητες του µαθήµατος σχετίζονται µεταξύ τους; Συµφωνώ απόλυτα 21,6 21,6 Συµφωνώ 55,3 76,9 Ουδέτερη γνώµη 15,0 91,9 ιαφωνώ 4,0 95,9 ιαφωνώ πλήρως 2,8 98,7 εν έχει εφαρµογή 0,9 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 28

29 Ερώτηση 15 η : Ο καθηγητής συνέδεε την ύλη του µαθήµατος µε πραγµατικά παραδείγµατα/εφαρµογές; Συµφωνώ απόλυτα 27,2 27,2 Συµφωνώ 49,2 76,4 Ουδέτερη γνώµη 13,3 89,8 ιαφωνώ 5,5 95,2 ιαφωνώ πλήρως 2,7 97,9 εν έχει εφαρµογή 1,4 99,3 εν έχει απαντηθεί 0,6 29

30 Ερώτηση 16 η : Ο καθηγητής χρησιµοποιούσε παραδείγµατα και διευκρινιστικούς πίνακες, διαγράµµατα κτλ.; Συµφωνώ απόλυτα 24,2 24,2 Συµφωνώ 46,4 70,6 Ουδέτερη γνώµη 16,1 86,7 ιαφωνώ 6,3 93,0 ιαφωνώ πλήρως 2,6 95,6 εν έχει εφαρµογή 3,6 99,2 εν έχει απαντηθεί 0,8 Ερώτηση 17η: Ο καθηγητής µας ενθάρρυνε να κάνουµε ερωτήσεις και να συµµετέχουµε σε συζητήσεις στην τάξη; Συµφωνώ απόλυτα 26,5 26,5 Συµφωνώ 48,2 74,7 Ουδέτερη γνώµη 16,3 91,0 ιαφωνώ 5,1 96,1 ιαφωνώ πλήρως 2,9 99,0 εν έχει εφαρµογή 0,6 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 30

31 Ερώτηση 18 η : Ο καθηγητής δηµιούργησε µια ατµόσφαιρα σεβασµού και εµπιστοσύνης µέσα στην τάξη; Συµφωνώ απόλυτα 28,6 28,6 Συµφωνώ 46,9 75,5 Ουδέτερη γνώµη 18,0 93,4 ιαφωνώ 3,1 96,5 ιαφωνώ πλήρως 2,6 99,1 εν έχει εφαρµογή 0,2 99,4 εν έχει απαντηθεί 0,6 31

32 Ερώτηση 19 η : Ο καθηγητής µπορούσε εύκολα να βρεθεί για διευκρινίσεις/βοήθεια; Συµφωνώ απόλυτα 21,8 21,8 Συµφωνώ 38,0 59,8 Ουδέτερη γνώµη 28,7 88,5 ιαφωνώ 6,6 95,2 ιαφωνώ πλήρως 2,9 98,1 εν έχει εφαρµογή 1,5 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 Ερώτηση 20η: Ο καθηγητής µας έκανε να νιώθουµε ευπρόσδεκτοι όταν αναζητούσαµε βοήθεια/συµβουλές µέσα ή έξω από την τάξη; Συµφωνώ απόλυτα 28,4 28,4 Συµφωνώ 44,3 72,7 Ουδέτερη γνώµη 20,0 92,6 ιαφωνώ 3,4 96,0 ιαφωνώ πλήρως 2,7 98,7 εν έχει εφαρµογή 0,9 99,6 εν έχει απαντηθεί 0,4 32

33 Ερώτηση 21 η : Ο καθηγητής έδωσε τεστ/ασκήσεις που αντανακλούσαν τις δεξιότητες, τις έννοιες και τις πληροφορίες που διδάχθηκαν µέσα στην τάξη; Συµφωνώ απόλυτα 19,8 19,8 Συµφωνώ 41,6 61,5 Ουδέτερη γνώµη 17,3 78,8 ιαφωνώ 6,3 85,1 ιαφωνώ πλήρως 2,9 87,9 εν έχει εφαρµογή 11,3 99,2 εν έχει απαντηθεί 0,8 33

34 Ερώτηση 22η: Ο καθηγητής παρείχε πολύτιµες και σηµαντικές εξηγήσειςαπαντήσεις στα τεστ/ασκήσεις που διόρθωσε; Συµφωνώ απόλυτα 18,1 18,1 Συµφωνώ 37,2 55,3 Ουδέτερη γνώµη 22,9 78,2 ιαφωνώ 6,8 85,0 ιαφωνώ πλήρως 3,1 88,1 εν έχει εφαρµογή 11,0 99,1 εν έχει απαντηθεί 0,9 Ερώτηση 23 η : Τα τεστ/ασκήσεις αφορούσαν περιεχόµενο του µαθήµατος που είχε αναπτυχθεί µε έµφαση από τον καθηγητή στην τάξη; Συµφωνώ απόλυτα 20,4 20,4 Συµφωνώ 42,7 63,1 Ουδέτερη γνώµη 18,5 81,6 ιαφωνώ 4,5 86,1 ιαφωνώ πλήρως 1,9 88,0 εν έχει εφαρµογή 11,0 99,1 εν έχει απαντηθεί 0,9 34

35 Ερώτηση 24 η : Ο καθηγητής ήταν αντικειµενικός κατά την βαθµολόγηση των τεστ/ασκήσεων; Συµφωνώ απόλυτα 18,4 18,4 Συµφωνώ 32,5 50,9 Ουδέτερη γνώµη 28,3 79,2 ιαφωνώ 4,2 83,4 ιαφωνώ πλήρως 3,0 86,4 εν έχει εφαρµογή 12,8 99,1 εν έχει απαντηθεί 0,9 35

36 Ερώτηση 25η: Τα τεστ/ασκήσεις που αναλάβατε στο εργαστήριο του µαθήµατος, βοήθησαν στην πληρέστερη κατανόηση του επιστηµονικού του πεδίου; Συµφωνώ απόλυτα 16,9 16,9 Συµφωνώ 39,1 56,0 Ουδέτερη γνώµη 23,4 79,4 ιαφωνώ 4,9 84,3 ιαφωνώ πλήρως 3,2 87,5 εν έχει εφαρµογή 11,5 99,0 εν έχει απαντηθεί 1,0 Ερώτηση 26 η : Ο εργαστηριακός εξοπλισµός που είχατε στη διάθεσή σας ήταν ικανοποιητικός σε ποσότητα; Συµφωνώ απόλυτα 18,2 18,2 Συµφωνώ 47,9 66,1 Ουδέτερη γνώµη 15,6 81,7 ιαφωνώ 11,3 93,0 ιαφωνώ πλήρως 4,5 97,5 εν έχει εφαρµογή 1,5 99,0 εν έχει απαντηθεί 1,0 36

37 Ερώτηση 27η: Ο εργαστηριακός εξοπλισµός που είχατε στη διάθεσή σας ήταν ικανοποιητικός σε λειτουργικότητα; Συµφωνώ απόλυτα 14,8 14,8 Συµφωνώ 39,1 53,8 Ουδέτερη γνώµη 17,5 71,3 ιαφωνώ 16,9 88,3 ιαφωνώ πλήρως 9,7 97,9 εν έχει εφαρµογή 0,9 98,9 εν έχει απαντηθεί 1,1 37

38 Ερώτηση 28η: Το λογισµικό που χρησιµοποιήσατε ήταν σύγχρονο και εύχρηστο; Συµφωνώ απόλυτα 16,6 16,6 Συµφωνώ 47,7 64,3 Ουδέτερη γνώµη 20,9 85,2 ιαφωνώ 9,3 94,5 ιαφωνώ πλήρως 4,0 98,4 εν έχει εφαρµογή 0,3 98,8 εν έχει απαντηθεί 1,2 Ερώτηση 29η : Ο χώρος του εργαστηρίου ήταν καθαρός, τακτοποιηµένος και ασφαλής; Συµφωνώ απόλυτα 22,6 22,6 Συµφωνώ 52,5 75,0 Ουδέτερη γνώµη 14,3 89,4 ιαφωνώ 5,6 95,0 ιαφωνώ πλήρως 3,2 98,2 εν έχει εφαρµογή 0,6 98,9 εν έχει απαντηθεί 1,1 38

39 Ερώτηση 30η: Έχω µάθει και καταλάβει το αντικείµενο του µαθήµατος; Συµφωνώ απόλυτα 20,7 20,7 Συµφωνώ 54,4 75,1 Ουδέτερη γνώµη 15,2 90,3 ιαφωνώ 5,0 95,3 ιαφωνώ πλήρως 3,9 99,2 εν έχει εφαρµογή 0,1 99,3 εν έχει απαντηθεί 0,7 39

40 Ερώτηση 31 η :Το µάθηµα είναι υψηλών απαιτήσεων διανοητικά και διεγείρει το ενδιαφέρον; Συµφωνώ απόλυτα 20,3 20,3 Συµφωνώ 46,3 66,7 Ουδέτερη γνώµη 21,5 88,2 ιαφωνώ 7,3 95,5 ιαφωνώ πλήρως 3,6 99,1 εν έχει εφαρµογή 0,0 99,1 εν έχει απαντηθεί 0,9 Ερώτηση 32 η : Το µάθηµα είναι χρήσιµο για τις σπουδές µου; Συµφωνώ απόλυτα 28,5 28,5 Συµφωνώ 45,0 73,5 Ουδέτερη γνώµη 17,3 90,8 ιαφωνώ 4,0 94,9 ιαφωνώ πλήρως 4,2 99,1 εν έχει εφαρµογή 0,1 99,2 εν έχει απαντηθεί 0,8 40

41 Ερώτηση 33 η : Ο καθηγητής ήταν ικανός και αποτελεσµατικός για την διδασκαλία του συγκεκριµένου αντικειµένου; Συµφωνώ απόλυτα 32,0 32,0 Συµφωνώ 47,3 79,3 Ουδέτερη γνώµη 13,2 92,5 ιαφωνώ 3,5 96,0 ιαφωνώ πλήρως 3,0 99,1 εν έχει εφαρµογή 0,1 99,1 εν έχει απαντηθεί 0,9 41

42 Ερώτηση 34 η : Ο καθηγητής συνεισέφερε θετικά στην προαγωγή της γνώσης µου για το αντικείµενο του µαθήµατος; Συµφωνώ απόλυτα 28,9 28,9 Συµφωνώ 46,3 75,3 Ουδέτερη γνώµη 16,1 91,3 ιαφωνώ 4,5 95,9 ιαφωνώ πλήρως 3,2 99,1 εν έχει εφαρµογή 0,1 99,1 εν έχει απαντηθεί 0,9 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 Συµπεράσµατα Από την αποτίµηση των παραπάνω πινάκων φαίνεται πως οι σταθµισµένοι µέσοι όροι σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις κυµαίνονται µεταξύ 2,4 (60) και 3,1 (78) γεγονός που καταδεικνύει ότι η γνώµη των φοιτητών για το Τµήµα και τους διδάσκοντες στο σύνολο τους είναι γενικά καλή έως πολύ καλή. Τα σηµεία στο οποίο ο µέσος όρος κυµαίνεται στο 2,4 (χαρακτηρισµός κοντά στο «µέτρια») είναι η χρήση εποπτικών µέσων διδασκαλίας από τους διδάσκοντες εκτός του πίνακα σηµείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό της διδασκαλίας από του διδάσκοντες, η ερώτηση που αφορά στην ενηµέρωση της ιστοσελίδας των µαθηµάτων µε ενηµερωτικό υλικό, κάτι το οποίο έχει ήδη αντιµετωπιστεί µε την δηµιουργία του e-class στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής». Ένα άλλο σηµείο στο οποίο πρέπει να δοθεί σηµασία είναι ο χαρακτηρισµός κοντά στο «µέτρια» στην λειτουργικότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. Η πολύωρη χρήση των εργαστηρίων αλλά και η αδυναµία συντήρησής τους λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού επιτείνει συχνά το πρόβληµα κάτι που φαίνεται και από τις τελικές παρατηρήσεις των σπουδαστών κατά την αξιολόγηση. Όσο αφορά στα µαθήµατα σχεδόν σε όλα τα µαθήµατα η ελάχιστη µέση βαθµολογία είναι µεγαλύτερη από το 2, ενώ δεν υπάρχουν µαθήµατα που να ξεφεύγουν αισθητά από το µέσο όρο προς τα κάτω. Το Τµήµα στην προσπάθειά του να βελτιώσει την γενική κατάσταση αποστέλλει την εικόνα της αξιολόγησης στους διδάσκοντες ώστε να ενηµερωθούν όλοι και ανεβρεθούν τρόποι βελτίωσης. 50

ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ! 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ! 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ε1.221 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ! Η άποψη που θα εκφράσετε συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο που θα ακολουθήσει θα χρησιµοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Εσωτερική Αξιολόγηση. του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Εσωτερική Αξιολόγηση. του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εσωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών 2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...3 1. Εαρινό Εξάµηνο 2008-2009...5 2. Χειµερινό Εξάµηνο 2008-2009... 14 3. Εαρινό Εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: Στ. Πλαϊνού - Ψυχή Θεσσαλονίκη 18-10-11 Τηλέφωνο: 891-218 Αρ.Πρωτ.: Ανακοίνωση σχετικά µε τις δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Εισαγωγή των ΤΠΕ στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων: Απόψεις

Η Εισαγωγή των ΤΠΕ στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων: Απόψεις Η Εισαγωγή των ΤΠΕ στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων: Απόψεις Καθηγητών και Φοιτητών ρ Βαγής Σαµαθρακής Καθηγητής Τµήµατος ΓΕ Ηµερίδα ΕΠΕΑΕΚ 9 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ) Δ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κωδικός.210 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 5 1 ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή του τρόπου υλοποίησης της µάθησης στο Τµήµα και της καταγραφής του εκπαιδευτικού έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρµόζεται για όλα τα µαθήµατα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 214-215 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 17 Ακ. έτος 214-215 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: Στ. Πλαϊνού - Ψυχή Θεσσαλονίκη 14-10-11 Τηλέφωνο: 891-218 Αρ.Πρωτ.: Ανακοίνωση σχετικά µε τις δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό Έτος 1999-2000 έως το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 1 1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3/6/2013-28/6/2013 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝ Ο ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη τιμή Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς 6 4 4,17 0, ,67 0, ,5 4,33 0, , ,6 1,5 1 5

Μέγιστη τιμή Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς 6 4 4,17 0, ,67 0, ,5 4,33 0, , ,6 1,5 1 5 Μάθημα Ακ. έτος 215-216 Εαρινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2 (ΕΡΓ. ΤΜΗΜΑ 1) ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΠ- TMHMA 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 (ΕΡΓ.- ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 Δ27. «Γεωμετρία» Διδάσκων: Ε. Βασιλείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 3 - Α ΜΕΡΟΣ... - 4 - Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 24/02/ /06/2014 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 24/02/ /06/2014 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 4/0/0-07/06/0 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 013-0 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ - 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 11-1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1-1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οι εγγραφές σε εργαστηριακές ομάδες για το Εαρινό Εξάμηνο 2015 16 θα πραγματοποιηθούν μέσω Internet (http://195.251.14.71:8092) την ερχόμενη εβδομάδα (από τη Δευτέρα 15/2/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI (ΝΕΟ Δ. Ε.) Μ.Πιπιλιαγκόπουλος (φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 1 2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI (ΝΕΟ Δ. Ε.) Μ. Πιπιλιαγκόπουλος ΜΑΝΑTZMENT

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 1 2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI (ΝΕΟ Δ. Ε.) Μ. Πιπιλιαγκόπουλος (φοιτητές :293)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΣ1001 Μικροοικονομική Υ Α Μικροοικονομική ΔΕ1001 Υ Α

Α ΔΣ1001 Μικροοικονομική Υ Α Μικροοικονομική ΔΕ1001 Υ Α Μεταβατικές διατάξεις που αφορούν μόνο τους φοιτητές του τμήματος ιοίκησης πιχειρήσεων που είχαν εισαχθεί έως και το Χειμερινό ξάμηνο του ακαδ. έτους 2012/2013 Το σύνολο των ιδακτικών μονάδων (Μ) από μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51030101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΙΘ. ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΜΜ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΜΗΝΟΥ ΚΗΜΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14 4 Νοεμβρίου 2013 ' ΕΞΜΗΝΟ ΕΥΤΕΡ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. ΜΘΗΜ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΙΘ. 8:00-8:45

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1 2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI (ΝΕΟ Δ. Ε.) Μ. Πιπιλιαγκόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η γνώμη του φοιτητή για τα μαθήματα του ΑΤΕΙΘ μέσα από τα ερωτηματολόγια του Γραφείου Ποιότητας» Νοεμβρίου 2012

«Η γνώμη του φοιτητή για τα μαθήματα του ΑΤΕΙΘ μέσα από τα ερωτηματολόγια του Γραφείου Ποιότητας» Νοεμβρίου 2012 «Η γνώμη του φοιτητή για τα μαθήματα του ΑΤΕΙΘ μέσα από τα ερωτηματολόγια του Γραφείου Ποιότητας» 29-30 Νοεμβρίου 2012 1 Εισαγωγή Έντυπη αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές Το Γραφείο Ποιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 Δ27. «Γεωμετρία» Διδάσκων: Ε. Βασιλείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 3 - Α ΜΕΡΟΣ... - 4 - Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 924632 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 18 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 18 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 44 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέρος Θεωρία (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αγγλικά Ορολογία: ιδασκαλία Αγγλικής σε προηγµένο επίπεδο µε σκοπό να µπορούν οι σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ισχύει από 28/02/2012

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ισχύει από 28/02/2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 (ΕΡΓ. ΤΜΗΜΑ 1) ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΠ- TMHMA 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 (ΕΡΓ.- ΤΜΗΜΑ 3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 (ΕΡΓ.- ΤΜΗΜΑ 4) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Δρ. Καπρέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 1 of 9 26/2/2015 12:51 µµ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Βαθµολογίες ΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (052753) όνοµα χρήστη:it052753 Αρχική Βαθµολογίες µαθηµάτων. Η λίστα αναφέρεται στους βαθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετά) Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 1ο Εξάµηνο 1 555 Μαθηµατικά Α 4 4Θ ΑΦΠ&ΓΜ 2 3435 Πληροφορική 6 3Θ+3Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 2010-2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Εισαγωγικά: Το σχέδιο περιλαµβάνει τον προτεινόµενο κατάλογο υποχρεωτικών µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Έτος Σπουδών: 39% 1ο έτος 433 39% 2ο έτος 110 10% 19% 15% 16% 3ο έτος 215

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμμα Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εισακτέοι και μετά

Προγράμμα Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εισακτέοι και μετά Προγράμμα Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εισακτέοι 2016-1017 και μετά Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Ασκ. 1 Α Μακροοικονομική Ανάλυση 5 2 2 4 125 Υ ΝΚΟΙ3101 ΜΚΟ ΥΠ 2 Α Μικροοικονομική Ανάλυση 5 2 2 4 125 Υ ΝΚΟΙ3204

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 1. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» Της σπουδάστριας ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ Επιβλέπων Δρ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Σύνολο Μάθημα: Σύνολο Σύνολο ερωτηματολογίων: 322 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1. Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 32 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 12 2ο έτος 2 3ο έτος 3 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αξιολόγηση Μαθημάτων Καν Διδασκόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού της Διδακτικής έγινε βάσει ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 10 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 11 12 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρηματικότητα Έκδοση 30 Απριλίου 2007 Νέο Μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 Οι ανακοινώσεις για το Μάθημα δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΕ816 Σύνολο ερωτηματολογίων: 40 Τίτλος: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 1 2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI (ΝΕΟ Δ. Ε.) Μ. Πιπιλιαγκόπουλος (φοιτητές :229)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα