Τ. Ε. Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα: Ε.Α.Δ.Σ.Α. Τομέας: Α'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ. Ε. Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα: Ε.Α.Δ.Σ.Α. Τομέας: Α'"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Τύπος: Μικτό (Θεωρία + Εργαστήριο) Εβδομαδιαίες ώρες: 2ώρες θεωρία, 4 ώρες εργαστήριο Εξάμηνο Διδασκαλίας: Β' Εαρινό Εξάμηνο: Διδάσκοντες καθηγητές: Θεωρία: Χαρά Αγαλιώτου - Επίκουρος καθηγήτρια, Εργαστήριο: Χαρά Αγαλιώτου- Επίκουρος καθηγήτρια, Άρης Κλωνιζάκης- εργαστηριακός συνεργάτης Μαρία Μοίρα- Καθηγήτρια Εφαρμογών Θεοδοσία Φωκίδου Καθηγήτρια Εφαρμογών Σκοπός του μαθήματος: Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να επιλύουν μεθοδικά και δημιουργικά, συνθετικά προβλήματα οποιουδήποτε χώρου κατοικίας. Στόχοι του μαθήματος: H εξοικείωση των φοιτητών με την συστηματική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης εσωτερικών χώρων, σαν μεθοδολογικό εργαλείο και βασικό στάδιο του σχεδιασμού χώρων. Πραγματοποιείται ανάλυση του μορφικού, συμβολικού και νοηματικού περιεχομένου εικόνας, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κεντρικής ιδέας, η οποία θα νοηματοδοτήσει το σχεδιασμό του χώρου της κατοικίας. Η γνωριμία με τις βασικές έννοιες, τα λειτουργικά και δομικά στοιχεία που συνθέτουν το χώρο. Η βαθύτερη κατανόηση των ανθρωπίνων αναγκών και η σχέση τους με το χώρο της κατοικίας. Ο προβληματισμός και η ανάπτυξη της κριτικής τους στάσης, σε θέματα ερμηνείας και επιλογών. Η ανάπτυξη της προσωπικής τους δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας. Περιγραφή: Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει: Α - διαλέξεις με το εξής περιεχόμενο:* Εισαγωγή στη δόμηση - Επεμβάσεις σε κελύφη Έννοια και δομή του χώρου της κατοικίας. Oργάνωση και λειτουργία των επί μέρους χώρων της κατοικίας. Εργονομία, κινητός και σταθερός εξοπλισμός Εγκαταστάσεις Προσανατολισμός, ηλιασμός, αερισμός,, κλίμα, οικολογική κατοικία υλικά, υφές, φως, χρώμα Ιστορία, τυπολογία της κατοικίας. Η Ελληνική κατοικία. Κατοικία για άτομα με ιδιαιτερότητες ( ΑΜΕΑ, τρίτης ηλικίας) * Η σειρά των διαλέξεων έχει καθορισθεί σε σχέση με το εργαστήριο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Εαρινό, Σελίδα 1

2 Β- Ατομική εργασία, αφορά την κατοικία του κάθε φοιτητή/τριας και ολοκληρώνεται σε 3 φάσεις ως εξής: 1. Αποτύπωση της κατοικίας, σε κλίμακα 1: Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, με στόχο να εντοπισθούν τα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα της κατοικίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των χρηστών. Σύνταξη του νέου κτιριολογικού προγράμματος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 3. Έρευνα αγοράς σε σχέση με τον σταθερό και τον κινητό εξοπλισμό ενός επί μέρους χώρου της κατοικίας, της επιλογής του κάθε φοιτητή/τριας Αναλυτικά: 1. Στη φάση της αποτύπωσης: Εύρεση των σχεδίων του χώρου (κατόψεων- τομών). Έλεγχος και αποτύπωση πιθανών δομικών και λειτουργικών αλλαγών, σε κλίμακα 1:50. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν τα σχέδια, τότε γίνεται αποτύπωση της κατοικίας εξ αρχής. Στα σχέδια της αποτύπωσης, θα φαίνεται ο φέρων οργανισμός (κολόνες, δοκάρια, φέροντες τοίχοι η άλλα φέροντα στοιχεία..) και όλα τα σταθερά και κινητά στοιχεία του χώρου και των εγκαταστάσεών του ( η επίπλωση του χώρου, τα θερμαντικά σώματα, ο ηλεκτρολογικός πίνακας). Φωτογράφιση του χώρου, έτσι ώστε να συμπληρώνεται η εικόνα του χώρου (φωτογραφίες γενικές και σημαντικών λεπτομερειών) Σύνταξη πίνακα χρηστών. Στον πίνακα αυτό θα φαίνεται η σχέση, η ηλικία, η δραστηριότητα, οι ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα, οι απαιτήσεις των χρηστών, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο Στόχος της φάσης αυτής είναι, ο/η κάθε φοιτητής/τρια να έχει αποτυπωμένη την πλήρη εικόνα του σπιτιού του, όσον αφορά την κατασκευή και την λειτουργία. 2. Στη φάση της μελέτης της υπάρχουσας κατάστασης: Καταγραφή των λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων της κατοικίας, μέσα από την μελέτη των ιδιαιτεροτήτων, των αναγκών και των διαδρομών των χρηστών, μέσα στο χώρο. Συντάσσονται πίνακες λειτουργικών ζωνών, διαδρομών και λεπτομερειών, με τους οποίους τεκμηριώνονται τα λειτουργικά προβλήματα. 3. Στη φάση της έρευνας αγοράς: Επιλογή ενός επί μέρους χώρου της κατοικίας, έρευνα αγοράς σε ότι αφορά τον σταθερό και τον κινητό εξοπλισμό του χώρου αυτού. Η παράδοση των φάσεων 1, 2 θα γίνει στις 7 Απριλίου, την ώρα της θεωρίας, όπου και θα γίνει παρουσίαση των εργασιών. Ο τρόπος και ο χρόνος της παράδοσης της 3 ης φάσης θα ανακοινωθεί αργότερα. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Εαρινό, Σελίδα 2

3 Παρουσίαση ατομικής εργασίας, φάσεις 1, 2 : Η παρουσίαση της εργασίας για τις φάσεις 1, 2 θα γίνει μέσω πινακίδων διαστάσεων 0,35 Χ0,50 ή 0,50Χ 0,70. Ο τρόπος παρουσίασης και σχέσης των πινακίδων μεταξύ τους, είναι της αποκλειστικής επιλογής του κάθε φοιτητή/τριας. Στις πινακίδες αυτές θα περιλαμβάνονται με σαφήνεια όλα τα ζητούμενα, όπως αναφέρονται στην αρχική εκφώνηση του θέματος και συνοψίζονται ως εξής: Αποτύπωση της κατοικίας του κάθε φοιτητή/τριας. Περιλαμβάνει κατόψεις και τομές, όσες κρίνονται απαραίτητες για να φανεί ο χώρος, σε κλίμακα 1:50. Στα σχέδια της αποτύπωσης, θα προσδιορίζονται και θα φαίνονται: ο προσανατολισμός, ο τύπος της κατοικίας (διαμέρισμα, όροφος, ή μονοκατοικία), η περιοχή, ο φέρων οργανισμός (πλάκες, κολόνες, δοκάρια, φέροντες τοίχοι η άλλα φέροντα στοιχεία.), όλα τα σταθερά και κινητά στοιχεία του χώρου και των εγκαταστάσεών του, αποτυπωμένα ογκομετρικά ( η επίπλωση του χώρου, τα θερμαντικά σώματα, ο ηλεκτρολογικός πίνακας). Η αποτύπωση συμπληρώνεται με φωτογραφίες του χώρου, οι οποίες παρουσιαζονται σε συσχετισμό με την κάτοψη, με όποιον τρόπο επιλέξει ο καθένας. Πίνακας χρηστών Πίνακας λειτουργικών ζωνών Πίνακας διαδρομών των χρηστών, με στόχο να εντοπιστούν μεγάλες διαδρομές (παράγων κούραση), χώροι με μεγάλη πυκνότητα διαδρομών και λειτουργιών, έλλειψη χώρου η το αντίθετο. Η έλλειψη χώρου τεκμηριώνεται και με βάση τον τύπο : Εχώρου > ή = Α, όπου Α= Εεπίπλων + Εχώρου χρήσης επίπλων + Εχώρου περασμάτων ανάμεσα από τα έπιπλα. Με το Ε συμβολίζεται το εμβαδόν. Προβλήματα χρηστών που τεκμηριωμένα προκύπτουν από όλα τα ανωτέρω, αλλά και από μαρτυρίες των χρηστών. Η άποψή σας για την αισθητική του χώρου: επίπλωση, χρώμα, υφές, φυσικός και τεχνητός φωτισμός. Πρόταση νέου κτιριολογικού προγράμματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Εαρινό, Σελίδα 3

4 Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει: Mελέτη με θέμα το σχεδιασμό κατοικίας μικρής κλίμακας, σε δεδομένο κέλυφος. Καλείται κάθε φοιτητής/τρια, σαν χρήστης και μελετητής του χώρου συγχρόνως, να δημιουργήσει μέσα σε ένα δεδομένο κέλυφος, την δική του κατοικία. Η κατοικία αυτή θα περιλαμβάνει όλους τους χώρους που θα κριθούν αναγκαίοι για την ικανοποίηση των αναγκών του. Το θέμα ολοκληρώνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 1. Φάση της ανάλυσης, Διατύπωση του συνθετικού προβλήματος, καθορισμός του προφίλ των χρηστών, καταγραφή των απαιτήσεών τους, σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος που θα ικανοποιεί τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες των χρηστών. Πηγή έμπνευσης θα αποτελέσει ένα έργο τέχνης, που θα καθορίσει το ύφος και τη μορφολογία του χώρου. Αναλυτικότερα: μετά από έρευνα, που αφορά το έργο των καλλιτεχνών: Γιώργου Λαζόγκα, Αλέξη Ακριθάκη, Francis Picabia, Sl Lewitt, Brett Amry, Fillip Taaffe, και των καλλιτεχνών δημιουργών graffiti: Simek, Littll, Errrism, Gegans, επιλέγεται ένα έργο, ενός από τους προαναφερθέντες καλλιτέχνες. Συντάσσεται κείμενο 500 περίπου λέξεων, όπου γίνεται αναφορά στ έργο του καλλιτέχνη, προσδιορίζεται το κίνημα της τέχνης η ακριβής περίοδος δημιουργίας του έργου και περιγράφονται τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή αυτού του έργου από τον σπουδαστή (μορφή, δομή, χρώμα ). 2. Φάση της σύνθεσης, Δίνεται η απάντηση στο συνθετικό πρόβλημα, με δημιουργικό τρόπο: σύλληψη της ιδέας, διερεύνηση, επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων, οριστικοποίηση και παρουσίαση της τελικής πρότασης. Η μελέτη οφείλει να επιλύει εκτός από τη λειτουργία, την οργάνωση, την ασφάλεια, την εργονομία του χώρου και θέματα μορφής, αισθητικής, εξοπλισμού (επίπλωσης, φωτισμού κ.λπ.), επενδύσεων. Κάθε μελετητής θα αντλήσει από το έργο τέχνης που έχει επιλέξει στη φάση της ανάλυσης, στοιχεία για την ατμόσφαιρα, το ύφος και την αισθητική του χώρου του. Μέσα από μια σειρά μετασχηματισμών θα δημιουργήσει τρισδιάστατο χώρο. Στόχος είναι να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση της κατοικίας του, σύμφωνα με το κτιριολογικό του πρόγραμμα που έχει ήδη συντάξει. Αρχικά θα χρησιμοποιηθεί για την μελέτη του χώρου, η κλίμακα 1: 50, στην οποία θα αποτυπωθεί η συνολική πρόταση της κατοικίας. Στη συνέχεια θα μελετηθεί ο χώρος λεπτομερώς σε σχέση με το χρώμα, την επίπλωση, τις επενδύσεις, τα υλικά, τις υφές, σε κλίμακα 1: Φάση της αξιολόγησης, όπου εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που είχαν τεθεί στη φάση της ανάλυσης. Εκφραστικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση και περιγραφή του χώρου είναι: αρχιτεκτονικό σκίτσο, σχέδια δύο- τριών διαστάσεων( ορθές προβολές, προοπτικά, αξονομετρικά) τρισδιάστατη μακέτα εργασίας. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Εαρινό, Σελίδα 4

5 Αναλυτικότερα το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί, είναι το εξής: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ /3/2014 Παρουσίαση θέματος /3/2014 Κείμενο 500 περίπου λέξεων Μακέτα ιδέας, χρωματολόγιο, υφές, υλικά Καθορισμός χρηστών- σύνταξη κτιριολογικού προγράμματος /3/2014 1/4/2014 Παρουσίαση από κάθε σπουδαστή/τρια: Έργου τέχνης, κειμένου, σκίτσων, μακέτας, φωτογράφησης μακέτας, χρωματολόγιου, υφών, κτιριολογικού προγράμματος /4/2014 και 8/5/2014 Μετάβαση στο κέλυφος. Εναλλακτικές προτάσεις οργάνωσης- διαμόρφωσης των χώρων της κατοικίας. Εκφραστικά μέσα: σκίτσα, σχέδια δύο και τριών διαστάσεων, μακέτα εργασίας. Έρευνα αγοράς. Παράδοση τελικής πρότασης, σε κλίμακα 1:50 (προσχέδια, σχέδια, έρευνα αγοράς, μακέτα εργασίας) Πρόταση διαμόρφωσης της κατοικίας, σε κλίμακα 1:25. (χρωματική μελέτη, επενδύσεις, υλικά, επίπλωση, υφές) Εκφραστικά μέσα: σκίτσα, σχέδια δύο και τριών διαστάσεων /5/2014 Οριστική πρόταση. Θα γίνει παρουσίαση από κάθε σπουδαστή. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σχέδια, σκίτσα ( 2-3 διαστάσεων) και οτιδήποτε άλλο ο καθένας κρίνει απαραίτητο, ώστε η πρότασή του να είναι ολοκληρωμένη. (χρωματική μελέτη, επενδύσεις, υλικά, επίπλωση, υφές) 9,10,11,12/6/2014 Τελική παράδοση: Αντίγραφο του έργου τέχνης, κείμενο, σκίτσα, μακέτες, φωτογράφηση μακετών, χρωματολόγιο, υφές, κτιριολογικό πρόγραμμα. Εναλλακτικές προτάσεις/τελική πρόταση οργάνωσης- διαμόρφωσης των χώρων της κατοικίας σε κλίμακα 1:50(οργανογράμματα λειτουργιών, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Εαρινό, Σελίδα 5

6 κατόψεις τομές, τρισδιάστατη μακέτα εργασίας). Μελέτη σε κλίμακα 1:25. (χρωματική μελέτη, επενδύσεις, υλικά, επίπλωση, υφές), παρουσίαση υλικού έρευνας αγοράς (έπιπλα, υλικά, επενδύσεις κλπ). Ο τρόπος παράδοσης της εργασίας, θα ανακοινωθεί εγκαίρως από τους εκπαιδευτικούς. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ H ενεργή συμμετοχή στο εργαστήρι H πρωτοτυπία της σύνθεσης H επιτυχής επίλυση του θέματος Η εφαρμογή στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων του μαθήματος H ποιότητα και πληρότητα της σχεδίασης και η ικανότητα παρουσίασης η συνέπεια κατά την παράδοση η ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών του εργαστηρίου και της θεωρίας: Ο βαθμός του εργαστηρίου είναι το 70% του βαθμού της άσκησης που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η οποία βαθμολογείται με άριστα το Ο βαθμός της θεωρίας είναι το 30% του βαθμού που προκύπτει από τη βαθμολόγηση της ατομικής εργασίας όπως περιγράφεται στην εκφώνηση του θέματος και βαθμολογείται με άριστα το Για να προκύψει η συνολική βαθμολογία του μαθήματος, θα πρέπει και οι δυο αυτοί επί μέρους βαθμοί να είναι προβιβάσιμοι, διαφορετικά επαναλαμβάνεται το μέρος που δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Εαρινό, Σελίδα 6

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αντονάς Α. 2004, Προφορικά κτίσματα, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα Arnheim R. 2005, Τέχνη και οπτική αντίληψη, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα Bachelard G. 1992, Η ποιητική του χώρου, Εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα Βρυχέα Ά. 2003, Κατοίκιση και κατοικία / Διερευνώντας τα όρια της αρχιτεκτονικής, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα De Bttn A. 2007, Η αρχιτεκτονική της ευτυχίας, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα ΕΜΠ, τμ. Αρχιτεκτόνων, τομέας συνθέσεων, τεχνολογικής αιχμής, οικοδομική, Καλογεράς Ν., Κιρπότιν Χ., Μακρής Γ., Παππαϊωάννου Ι., Ραυτόπουλος Σ., Τζίτζας Μ., Τουλιάτος Π.: Θέματα Οικοδομικής, εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1999 Heidegger M. 2008, Kτίζειν Kατοικείν Σκέπτεσθαι, Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα Κοτιώνης Ζ. 2001, 44 ιστορίες της αρχιτεκτονικής, Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα Λέφας Π. 2008, Αρχιτεκτονική και κατοίκηση / Από τον Heidegger στον Klhaas, Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα Μιχελής Π.: Το Ελληνικό Λαϊκό σπίτι, εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1981 J. Paner, M. Zelnik, AIA ASID: Human Dimensin and Interir Space Συλλογικό έργο 2004, Αρχιτεκτονική Ιδέες που χάνονται, ιδέες που συναντιούνται, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα Συλλογικό έργο 2011, Το εγχειρίδιο του αρχιτέκτονα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα Στεφάνου Ι.: Ο ηλικιωμένος και ο χώρος, Statham R., Krczak J., Mnaghan Ph.: Huse adaptatins fr peple with physical disabilities. A guidance manual fr practitiners, εκδόσεις HMSO, UK, 1990 ΥΠΕΧΩΔΕ περιβάλλον σχεδιαζοντας για Α.Μ.Ε.Α. Φιλιππίδης Δ. 1984, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα Φιλιππίδης Δ. 1994, Μεσογειακά Σπίτια Ελλάδα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα Περιοδικό Κτίριο 2010, Εσωτερικοί Χώροι Περιοδικό Θέματα Χώρου και Τεχνών 41/2010, Κατοικίες Περιοδικό GA Huses ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Εαρινό, Σελίδα 7

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΙΚΗ ΕΣΩΤΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 188 23 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. 8602/Δ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης & Σχεδιασµού Αντικειµένων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πανεπιστημιούπολη, 65 00 Ρίο, Πάτρα / T: 610 996 357 F: 610 969 371 / www.arch.upatras.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Οργάνωση και Δομή Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος Department of Architecture. University of Patras.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος "Βακαλό" > 08 Πολιτική " Ίσης Μεταχείρισης" > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33

ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος Βακαλό > 08 Πολιτική  Ίσης Μεταχείρισης > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33 ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος "Βακαλό" > 08 Πολιτική " Ίσης Μεταχείρισης" > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33 Παρακολούθηση και απουσίες > 33 Αξιολόγηση και πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ \ \, Λ : .-: :- ν ''' Γ;;> Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου ;.. <>/ - -- Αΐ< ; «.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ \ \, Λ : .-: :- ν ''' Γ;;> Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου ;.. <>/ - -- Αΐ< ; «. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ' \ \,.-: :- ν Λ : ''' Γ;;> Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου I ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ;.. Ο ΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ Δ I Δ Α Κ Τ I Κ Ω Ν Β I Β Λ I Ω Ν ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Εξοπλισμός 10 Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα