Τ Ε Υ ΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΩΝ Π ΡΟΔ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Υ ΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΩΝ Π ΡΟΔ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΡΓΟ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ ΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι ΚΩΝ Π ΡΟΔ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΩΝ Ζάκυνθος Οκτώβρης 2012

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Σύνδεσμος είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου. Οι δραστηριότητες διαχείρισης των ΑΣΑ προσδιορίζονται : Στην λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Οι εργασίες ταφής, συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού του χώρου γίνεται με προσωπικό (χειριστές, οδηγοί και εργάτες) του Φορέα. - Στην λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Η διαλογή πραγματοποιείται με χειρωνακτική διαλογή (χειροδιαλογή) των απορριμμάτων που μπορούν να ανακυκλωθούν και πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις. Οι αναφερόμενες εργασίες χειροδιαλογής εκτελούνται με προσωπικό (χειριστές και εργάτες) του Φορέα. - Εργασίες συλλογής και μεταφοράς αστικών σύμμεικτων στερεών αποβλήτων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με το σύστημα της μηχανικής αποκομιδής κάδων. Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται με μέσα (ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα για τη μηχανική αποκομιδή) με προσωπικό (οδηγοί και εργάτες) του Φορέα. - Εργασίες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή) στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, τόσο με το σύστημα της μηχανικής αποκομιδής κάδων (μπλε κάδοι για χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, αλουμίνια και κίτρινοι κάδοι για το γυαλί), όσο και χειρωνακτικά. Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται με μέσα (ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα για τη μηχανική αποκομιδή και για τη χειρωνακτική αποκομιδή με προσωπικό (οδηγοί και εργάτες) του Φορέα. - Εργασίες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Στα ογκώδη αντικείμενα περιλαμβάνονται: α) πράσινα απορρίμματα από κλαδέματα κήπων, δημοτικού πρασίνου, γεωργικών καλλιεργειών κ.λπ..), β) διάφορα έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες, πολυθρόνες, ντουλάπες, βιβλιοθήκες, σύνθετα κ.λπ.) και γ) στρώματα κα. Τα παραπάνω υλικά τεμαχίζονται και ανάλογα με την χρήση τους αποθηκεύονται για περαιτέρω αξιοποίηση. δ) απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, κλιματιστικά, Η/Υ, εκτυπωτές κ.λπ. Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται με μέσα

3 (φορτηγά οχήματα) και προσωπικό (οδηγοί, χειριστές και εργάτες) του Φορέα. - Πλύση των κάδων συγκέντρωσης απορριμμάτων με ειδικά οχήματα καθώς και συντήρηση των αποθηκευτικών μέσων από φθορές. Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται με μέσα (φορτηγά οχήματα) και προσωπικό (οδηγοί και εργάτες) του Φορέα. - Καθαρισμός των οδών με μηχανικά σάρωθρα. Εργασίες οι οποίες γίνονται με χειριστές του Φορέα. - Συντήρηση όλου του κινητού και σταθερού εξοπλισμού από εξιδανικευμένο προσωπικό του Φορέα. Λόγο όμως των ιδιαίτερων συνθηκών των τελευταίων ετών που έχει να κάνει με την αναστολή προσλήψεων, πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, περιορισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού, γήρανσης του προσωπικού του Φορέα, με τον υπάρχων προσωπικό είναι αδύνατον πλέον να υλοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες. Υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης των εργασιών συλλογής των ανωτέρω κατηγοριών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί, η βιωσιμότητα του Φορέα, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η απρόσκοπτη εκτέλεσή τους. 2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Ο ανάδοχος με το προσωπικό του (χειριστές, οδηγοί και εργάτες) θα ενισχύσει τις εργασίες του Φορέα κυρίως στον τομέα της μηχανικής αποκομιδής και εν γένει διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε δωδεκάμηνη ετήσια βάση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τις εργασίες συλλογής και εν γένει διαχείρισης θα διατίθεται από το Φορέα (Σύνδεσμος) και η όποια επιπλέον προμήθεια ή συντήρησή του δεν βαρύνει τον ανάδοχο. Με βάση τα δεδομένα της έως σήμερα λειτουργίας του ΚΔΑΥ, του Χ.Υ.Τ.Α. των εργασιών αποκομιδής και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων, πλύσης και συντήρησης των κάδων καθώς και συντήρησης του κινητού και σταθερού εξοπλισμού του Φορέα εκτιμάται ότι δύναται να καλυφθεί από το υπάρχων προσωπικό. Υπάρχει όμως η ανάγκη ενίσχυσης της εργασιών συλλογής των απορριμμάτων και της χειροδιαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών του ΚΔΑΥ, συμπληρωματικά με τις εργασίες που επιτελούνται από το προσωπικό του Φορέα με επιπλέον προσωπικό (χειριστές, οδηγοί και εργάτες) έως του συνόλου των δεκατριών (13) ατόμων το μέγιστο ημερησίως και σε 12μηνη βάση.

4 Ενδεικτικά τα δεκατρία επιπλέον άτομα προσωπικό που θα παρέχει ο ανάδοχος αναλύονται, με δυνατότητα τροποποίησης από την πλευρά του εργοδότη ανάλογα με τις ανάγκες του, ως εξής : - δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα, μηχανικού σαρώθρου) - Τριών (3) οδηγών οχημάτων (απορριμματοφόρα) και - Οκτώ (8) εργατών καθαριότητας Οι εργασίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ημερήσιες βάρδιες των οκτώ (8) ωρών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα του προσωπικού του αναδόχου για την κάλυψη τυχόν έκτακτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν (π.χ. συγκέντρωση πολύ μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων) πέραν των οκτώ (8) ωρών ημερησίως. Ο ανάδοχος με προσωπικό του (χειριστές, οδηγοί και εργάτες) θα ενισχύσει τις εργασίες συλλογής στερεών αποβλήτων, των κατηγοριών που περιγράφηκαν προηγουμένως. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο - εκτός των επίσημων αργιών και για οκτώ (8) ώρες ημερησίως. Η κατανομή των ωρών εργασίας περιλαμβάνει όλες τις ώρες της ημέρας και το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στην Οικονομική του Προσφορά. Οι εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού του Φορέα (Σύνδεσμος) και σύμφωνα με το μηνιαίο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα συντάσσεται από το αρμόδιο τμήμα. Β. Για τις συμπληρωματικές εργασίες πέραν της παραπάνω παραγράφου, ο ανάδοχος θα διαθέσει προσωπικό (χειριστές, οδηγοί και εργάτες) καλύπτοντας και κενά εργασιών από το υπάρχων προσωπικό και κατά την θερινή περίοδο. Η ανάγκη ενίσχυσης της εργασιών αυτών και συμπληρωματικά με τις εργασίες που επιτελούνται από το προσωπικό του Φορέα υπολογίζεται σε εξάμηνη βάση από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο στον αριθμό των δέκα (10) ατόμων (χειριστές, οδηγοί και εργάτες) το μέγιστο ημερησίως. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγράφου Α και ενδεικτικά αναλύονται ως εξής : - ένας (1) χειριστής μηχανικού σαρώθρου - τρείς (3) οδηγοί απορριμματοφόρων - έξι (6) εργάτες καθαριότητας

5 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Για τον ετήσιο προυπολογισμό κόστους λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε 12μηνη και 6μηνη βάση ως εξής : Χρονική περίοδος Αριθμός εργαζομένων Κόστος ανά εργαζόμενο σε Σύνολο σε 12μηνο μηνο Το παραπάνω ενδεικτικό κόστος αφορά έως του συνόλου των δεκατριών εργαζομένων σε ετήσια βάση και των δέκα σε εξάμηνη βάση μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή άλλων κρατήσεων. 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Με φροντίδα του αναδόχου θα υπάρχει κάρτα εμβολιασμού του προσωπικού. Το προσωπικό θα είναι υγιές, δεν θα εναλλάσσεται συχνά, άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε εργασία μέσα στους χώρους των εγκαταστάσεων, στους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων και στα δρομολόγια της συλλογής των αστικών στερεών αποβλήτων, είναι ότι οι τυχόν αλλοδαποί εργαζόμενοι, θα πρέπει να κατανοούν και να ομιλούν την ελληνική γλώσσα, όπως επίσης ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες των κρατικών Αρχών αλλά και των κανονισμών εργασίας γενικώς αλλά και του Φορέα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπου το προσωπικό θα αρνείται να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο ή σε εμβολιασμό, ο ανάδοχος με ιδιαίτερη προσοχή και με τον προσήκοντα τρόπο, θα το απομακρύνει από τον χώρο εργασίας του αμέσως, διότι θα θεωρείται ύποπτος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστηριακός έλεγχος αλλά και δεν είναι εμβολιασμένος. 2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι εμβολιασμοί οικονομικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον εργαζόμενο ή τον ανάδοχο και σε καμία περίπτωση Φορέα. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εργαστηριακές εξετάσεις, όπου προτείνεται να γίνονται στους εργαζομένους, θα είναι οι παρακάτω: - Ακτινογραφία θώρακος (συνοδευόμενη από γνωμάτευση ιατρού)

6 - Δερματοαντίδραση Mandu - Αυστραλιανό αντιγόνο - Έλεγχος για HIV - Καλλιέργεια κοπράνων - Καλλιέργεια ρινοφαρυγγικού εκκρίματος 3. Ο εμβολιασμός που θα πρέπει να γίνει σε όλους τους εργαζόμενους του αναδόχου είναι: - Έναντι της Ηπατίτιδας Β - Έναντι της Διφθερίτιδας Τετάνου τύπου ενηλίκου (Td) 4. Το προσωπικό πέρα του σχετικού ελέγχου και εμβολιασμού θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται με το Mandu, φυματίωσης. 5.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Αμφίεση του προσωπικού (φόρμες εργασίας) και υποδήματα. Η αμφίεση και τα υποδήματα του προσωπικού θα βαρύνει οικονομικά αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Όλο το προσωπικό θα φορά φόρμες εργασίας και υποδήματα ασφαλείας. Το προσωπικό υποχρεούται να διατηρεί τη φόρμα εργασίας καθαρή. 2. Το προσωπικό θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο εργασίας του. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία, εργατική νομοθεσία, ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις διατάξεις για αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ. και θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζομένους του και σε κάθε τρίτο. Ο Φορέας (Σύνδεσμος) ουδεμία ευθύνη έχει για τις υποχρεώσεις αυτές του αναδόχου.. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον απασχολούμενο από αυτόν ότι ο Φορέας ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με αυτόν, αλλά οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα για την εργασία που προσφέρει, όπως επίσης και τον έλεγχο στις αποσκευές του κατά την αποχώρηση του από το χώρο εργασίας.

7 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού του στις αρμόδιες Διευθύνσεις Φορέα. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται: α. Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει. β. Να το πληρώνει κανονικά. γ. Να αποδεικνύει τα παραπάνω όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά θα διακόπτεται η πληρωμή του. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κενά από τις ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι Φορέα σύμφωνα με τη σύμβαση. 8. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του έναντι του Φορέα που απορρέουν από τη σύμβαση, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα. 9. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που το προσωπικό υποπίπτει σε σοβαρά παραπτώματα, ο ανάδοχος θα απομακρύνει το προσωπικό αυτό, με τον προσήκοντα τρόπο. 10. Ο Φορέας δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο σύμφωνα με την σύμβαση. 11. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανήλικο. 12. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτός και μόνο αυτός θα ευθύνεται για κάθε ζημία, βλάβη ή πλημμέλεια την οποία θα προκαλέσει τυχόν το προσωπικό του στον κινητό και ακίνητο εξοπλισμό του Φορέα. 13. Ο ανάδοχος και μόνο αυτός θα ευθύνεται επίσης και για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν θα προξενηθεί στους εργαζομένους του, στους εργαζομένους του Φορέα, στους επισκέπτες, σε τρίτους κ.λπ., από τυχόν ατυχήματα, από τυχόν αμέλεια ή παράλειψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών.

8 14. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την μη καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό του επειδή καθυστερεί η καταβολή οφειλομένων εργασιών σε αυτόν. 15. Τόσο η καταβολή των οφειλομένων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή κάποιου όρου της σύμβασης, μόνο με έγγραφο αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο ακόμη και ο όρκος. 16. Η προθεσμία έναρξης εφαρμογής της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφής της και θα ισχύσει όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης. 17. Οι υπεύθυνοι των αρμόδιων τμημάτων του Φορέα, έπειτα από συνεχείς καθημερινούς ελέγχους των χώρων εργασίας, προτείνουν τη λήψη μέτρων ή και την αντικατάσταση ατόμων εφόσον το προσωπικό του αναδόχου όπου απασχολείται, θεωρείται ακατάλληλο διότι δεν τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής ή δημιουργεί προβλήματα στους αντίστοιχους χώρους αλλά και στους εργαζομένους και επισκέπτες στους χώρους εργασίας. 18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Φορέα, τα τηλέφωνά του (σταθερό και κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα προκύψει προκειμένου να ενημερωθεί και να επιληφθεί του θέματος. 19. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη λήξη της σύμβασης θα αποχωρήσει από την εργασία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. 6. ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ Για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών θα απασχολείται προσωπικό σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της Προκήρυξης και στο Κεφάλαιο 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη εκτέλεσης εργασιών κατά τις ημέρες εορτών, αργιών και Κυριακές ή εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη εκτέλεσης εργασιών πέραν του παραπάνω καθορισμένου ωραρίου, θα δίδεται ρεπό ή πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με την σύμβαση, αλλά πάντοτε ύστερα από συνεννόηση, εκ των προτέρων, του αναδόχου με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Φορέα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Θοδωρής Κάρδαρης Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Με την αριθμό./ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου.

Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776

Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άνω Λιόσια, 21/11/2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)» Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 10.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 14 / 01 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 390 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επί των οδών Πειραιώς 40, Αγησιλάου 16, Επικούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Μελέτης 14 / 2015 Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 09/01/2014 «Μελέτη Αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μήλεση Μαριλένα ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ FAX : 213 2058614 MAIL: milesi@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΕΑΣ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως

1. ΦΟΡΕΑΣ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 26/02/2015 Αριθ. Πρωτ. : 9074 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες Διαχείρισης Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «ιαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα