Ένα φιαλίδιο λυοφιλοποιημένης κόνεως περιέχει 50, 100 ή 150mg Oxaliplatin.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα φιαλίδιο λυοφιλοποιημένης κόνεως περιέχει 50, 100 ή 150mg Oxaliplatin."

Transcript

1 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PLAXITIN, 5mg/ml, κόνις για διάλυμα προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ένα φιαλίδιο λυοφιλοποιημένης κόνεως περιέχει 50, 100 ή 150mg Oxaliplatin. Φιαλίδιο των 50mg: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 50mg Oxaliplatin για αραίωση σε 10ml διαλύτη. Φιαλίδιο των 100mg: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100mg Oxaliplatin για αραίωση σε 20ml διαλύτη. Φιαλίδιο των 150mg: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 150mg Oxaliplatin για αραίωση σε 30ml διαλύτη. Ένα ml ανασυσταθέντος διαλύματος για έγχυση περιέχει 5mg Oxaliplatin. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Λευκή έως υπόλευκη συμπαγής κόνις (Λυοφιλοποιημένη). 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το PLAXITIN σε συνδυασμό με 5-φθοριοουρακίλη (5 FU) και φυλλινικό οξύ (FS) ενδείκνυται για: επικουρική θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙ (Duke s C) μετά από ολική εκτομή του πρωτογενούς όγκου. θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η παρασκευή ενέσιμων διαλυμάτων κυτταροτοξικών παραγόντων πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό με γνώση των φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται, σε συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα του φαρμακευτικού προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα την προστασία του προσωπικού που χειρίζεται τα φαρμακευτικά προϊόντα, σε συμφωνία με την πολιτική του νοσοκομείου. Απαιτείται ένας χώρος παρασκευής αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό ή το ποτό σε αυτό το χώρο. Δοσολογία ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Η συνιστώμενη δοσολογία οξαλιπλατίνης όταν αυτή χρησιμοποιείται ως επικουρική αγωγή είναι 85mg/m 2, χορηγούμενη ενδοφλεβίως κάθε δυο εβδομάδες για 12 κύκλους (6 μήνες). Η συνιστώμενη δοσολογία οξαλιπλατίνης στην αγωγή του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου είναι 85mg/m 2, χορηγούμενη ενδοφλεβίως κάθε δυο εβδομάδες. Η χορηγούμενη δόση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ανεκτικότητα. (βλ. παράγραφο 4.4). Η οξαλιπλατίνη πρέπει πάντα να χορηγείται πριν από τις φθοριοπυριμιδίνες, π.χ. 5 φθοριορουρακίλη (5 FU). 1

2 Η οξαλιπλατίνη χορηγείται σε ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 2 έως 6 ωρών σε 250 έως 500ml διαλύματος γλυκόζης 5% (50mg/ml), έτσι ώστε να επιτευχθεί συγκέντρωση μεταξύ 0.2mg/ml και 0.7mg/ml, όπου 0.7mg/ml είναι η υψηλότερη συγκέντρωση για μια δόση οξαλιπλατίνης της τάξης των 85mg/ml 2. Η οξαλιπλατίνη έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε συνδυασμό με σχήματα βασισμένα σε συνεχή έγχυση 5- φθοριοουρακίλης (5 FU). Για το θεραπευτικό σχήμα δυο εβδομάδων χρησιμοποιήθηκαν σχήματα 5- φθοριοουρακίλης (5 FU) που συνδύαζαν συμπυκνωμένη και συνεχή έγχυση. Ειδικές κατηγορίες ασθενών Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια: Η οξαλιπλατίνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.3). Σε ασθενείς με μέτρια διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, η θεραπεία μπορεί να αρχίσει στην κανονική συνιστώμενη δόση (βλέπε παράγραφο 4.4.). Δεν απαιτείται αναπροσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με μέτρια διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια: Σε μια μελέτη της φάσης Ι που περιελάμβανε ασθενείς σε διαφορετικά στάδια ηπατικής ανεπάρκειας, η συχνότητα και η βαρύτητα των ηπατοχολικών διαταραχών φαίνονταν να συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ανάπτυξη της νόσου και διαταραχές της υπατικής λειτουργίας που υπήρχαν εξ αρχής. Κατά τη διάρκεια της κλινικής αναπτύξεως του φαρμάκου δεν εφαρμόστηκε καμιά ειδική προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με παθολογικές εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας. Ηλικιωμένοι ασθενείς: Δεν παρατηρήθηκε αύξηση των περιπτώσεων σοβαρής τοξικότητας, όταν η οξαλιπλατίνη χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με 5-φθοριοουρακίλη (5 FU) σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Επομένως, δεν απαιτείται ειδική προσαρμογή της δοσολογίας για τους ηλικιωμένους ασθενείς. Μέθοδος χορήγησης Η οξαλιπλατίνη χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση. Η χορήγηση της οξαλιπλατίνης δεν απαιτεί περεταίρω ενυδάτωση. Η οξαλιπλατίνη, όταν αραιωθεί σε 250 έως 500ml διαλύματος γλυκόζης 5% (50mg/ml) ώστε να επιτευχθεί συγκέντρωση της τάξης των 0.2mg/ml ή παραπάνω, πρέπει να εγχέεται είτε μέσω μιας κεντρικής φλεβικής οδού ή περιφερικής φλέβας σε διάστημα 2 έως 6 ωρών. Η έγχυση της οξαλιπλατίνης πρέπει πάντα να προηγείται εκείνης της 5-φθοριοουρακίλης (5 FU) Σε περίπτωση εξαγγείωσης, η χορήγηση πρέπει να διακοπεί αμέσως. Οδηγίες χρήσης: Η λυοφιλοποιημένη οξαλιπλατίνη πρέπει να ανασυσταθεί και περαιτέρω να αραιωθεί πριν την χρήση, χρησιμοποιόντας μόνο ενδεδειγμένα διαλυτικά (παράγραφος 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης / χειρισμού Ανασύσταση: νερό για ένεση ή διάλυμα γλυκόζης 5%, επιπλέον αραίωση με διάλυμα γλυκόζης 5%). 4.3 Αντενδείξεις Η οξαλιπλατίνη αντενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι : Έχουν διαγνωσμένη υπερευαισθησία στην οξαλιπλατίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα Είναι σε γαλουχία Έχουν μυελοκαταστολή πριν από τον πρώτο κύκλο θεραπείας, όπως δείχνουν οι μετρήσεις ουδετερόφιλων < 2 x 10 9 /l και/ή αριθμό αιμοπεταλίων < 100 x 10 9 /l, Έχουν περιφερική αισθητική νευροπάθεια και λειτουργικές διαταραχές πριν από τον πρώτο κύκλο θεραπείας Έχουν σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30ml/λεπτό). 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις & ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η οξαλιπλατίνη πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξειδικευμένα ογκολογικά τμήματα και μόνο κάτω από την επίβλεψη έμπειρου ογκολόγου. Λόγω των περιορισμένων στοιχείων για την ασφάλεια σε ασθενείς με μέτρια διαταραχή της νεφρικής 2

3 λειτουργίας, η χορήγηση πρέπει να αποφασίζεται μόνο μετά από κατάλληλη εκτίμηση του δείκτη οφέλους / κινδύνου για τον ασθενή. Στην περίπτωση αυτή, η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά και να ρυθμίζεται η δοσολογία ανάλογα με την τοξικότητα. Ασθενείς με ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε παράγωγα πλατίνης πρέπει να παρακολουθούνται για αλλεργικά συμπτώματα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων τύπου αναφυλακτικής αντίδρασης, η έγχυση πρέπει να διακοπεί αμέσως και να αρχίσει κατάλληλη συμπτωματική αγωγή. Η επαναχορήγηση της οξαλιπλατίνης αντενδείκνυται σε αυτούς τους ασθενείς. Σε περίπτωση εξαγγείωσης της οξαλιπλατίνης, η έγχυση πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να αρχίζει τοπική, συμπτωματική θεραπεία. Η νευρολογική τοξικότητα της οξαλιπλατίνης πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά, ιδίως αν συγχορηγείται με άλλα φάρμακα με ειδική νευρολογική τοξικότητα. Νευρολογική εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται πριν από κάθε χορήγηση και στη συνέχεια περιοδικά. Για ασθενείς που αναπτύσσουν οξεία λαρυγγο-φαρυγγική δυσαισθησία (βλέπε παράγραφο 4.8.) κατά τη διάρκεια ή εντός μερικών ωρών μετά από τη δίωρη έγχυση, η επόμενη έγχυση οξαλιπλατίνης πρέπει να χορηγείται σε διάστημα 6 ωρών. Αν εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα (παραισθησία, δυσαισθησία), συνιστάται προσαρμογή της δοσολογίας της οξαλιπλατίνης ανάλογα με τη διάρκεια και τη βαρύτητα αυτών των συμπτωμάτων: Αν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από 7 ημέρες και είναι ενοχλητικά, η επόμενη δόση της οξαλιπλατίνης πρέπει να μειωθεί από 85 σε 65mg/m 2 (θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου) ή σε 75mg/m 2 (επικουρική θεραπεία), αντίστοιχα.. Αν η παραισθησία χωρίς λειτουργικές βλάβες διαρκεί μέχρι τον επόμενο κύκλο, η επόμενη δόση της οξαλιπλατίνης πρέπει να μειωθεί από 85 σε 65mg/m 2 (θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου) ή σε 75mg/m 2 (επικουρική θεραπεία), αντίστοιχα.. Αν η παραισθησία με λειτουργικές βλάβες διαρκεί μέχρι τον επόμενο κύκλο, η χορήγηση της οξαλιπλατίνης πρέπει να διακοπεί. Αν τα συμπτώματα αυτά βελτιώνονται μετά τη διακοπή της θεραπείας με οξαλιπλατίνη, μπορεί να εξεταστεί πάλι η συνέχιση της θεραπείας.. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν για την πιθανότητα επίμονων συμπτωμάτων περιφερικής αισθητικής νευροπάθειας μετά το τέλος της θεραπείας. Η εντοπισμένη παραισθησία ήπιας μορφής ή η παραισθησία με συνοδό διαταραχή της λειτουργικής δραστηριότητας μπορεί να έχει διάρκεια έως και 3 χρόνια μετά από το τέλος της επικουρικής θεραπείας. Η γαστρεντερική τοξικότητα της οξαλιπλατίνης, δηλαδή συμπτώματα όπως ναυτία και έμετος, απαιτεί προφυλακτική και / ή θεραπευτική αντιεμετική αγωγή (βλέπε παράγραφο 4.8.). Αφυδάτωση, παραλυτικός ειλεός, εντερική απόφραξη, υποκαλιαιμία, μεταβολική οξέωση και νεφρική διαταραχή ενδέχεται να προκληθούν από σοβαρή διάρροια / έμετο, ιδιαίτερα όταν χορηγείται συνδυασμός οξαλιπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης (5-FU). Αν εμφανιστούν αιματολογικές αλλαγές (αριθμός ουδετεροφίλων < 1,5 x 10 9 /l ή αριθμός αιμοπεταλίων < 50 x 10 9 /l), η χορήγηση του επόμενου κύκλου θεραπείας πρέπει να αναβληθεί μέχρι οι τιμές των αιματολογικών εξετάσεων επανέλθουν σε αποδεκτά όρια. Θα πρέπει να πραγματοποιείται πλήρες αιμοδιάγραμμα με καταμέτρηση του τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων πριν την έναρξη της θεραπείας και πριν από κάθε επόμενο κύκλο θεραπείας. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο διάρροιας / εμέτου, βλεννογονίτιδας / στοματίτιδας και ουδετεροπενίας μετά από τη χορήγηση οξαλιπλατίνης / 5-φθοριοουρακίλης (5FU), ώστε να επικοινωνούν επειγόντως με τον θεράποντα ιατρό τους για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Εάν εμφανιστεί βλεννογονίτιδα / στοματίτιδα με ή χωρίς ουδετεροπενία, η επόμενη θεραπεία θα πρέπει να καθυστερήσει ώσπου η βλεννογονίτιδα / στοματίτιδα καταστούν βαθμού Ι ή λιγότερο και / ή ο αριθμός των ουδετερόφιλων ανέλθει σε 1,5 x 10 9 /l. Για συγχορήγηση οξαλιπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης (5-FU) (με ή χωρίς φυλλινικό οξύ), συνιστάται συνήθως προσαρμογή της συνήθους δόσης της 5-φθοριοουρακίλης (5-FU) ανάλογα με την τοξικότητα. Αν εμφανιστεί διάρροια βαθμού 4, ουδετεροπενία βαθμού 3-4 (αριθμός ουδετερόφιλων < 1 x 10 9 /l), θρομβοκυτοπενία βαθμού 3-4 (αριθμός αιμοπεταλίων < 50 x 10 9 /l) η δόση της οξαλιπλατίνης πρέπει να μειώνεται από 85mg/m 2 σε 65mg/m 2 (θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου) ή σε 75mg/m 2 (επικουρική θεραπεία), αντίστοιχα, επιπροσθέτως με την απαιτούμενη ελάττωση της δόσης της 5-φθοριοουρακίλης (5-FU). Σε περίπτωση αναπνευστικών συμπτωμάτων άγνωστης αιτιολογίας, όπως μη παραγωγικός βήχας, δύσπνοια, 3

4 υποτρίζοντες ρόγχοι ή πνευμονικές διηθήσεις ορατές σε ακτινογραφία, η χορήγηση της οξαλιπλατίνης θα πρέπει να διακόπτεται ώσπου οι περαιτέρω λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων αποκλείσουν τη διάμεση πνευμονοπάθεια ή την πνευμονική ίνωση (βλέπε παράγραφο 4.8). Σε περίπτωση ύπαρξης παθολογικών παραμέτρων που σχετίζονται με το ήπαρ ή πυλαίας υπέρτασης, η οποία προφανώς δεν έχει προκληθεί από μεταστάσεις του ήπατος, πρέπει να ληφθούν υπόψη βλάβες των ηπατικών αγγείων που σχετίζονται με τη χορήγηση του φαρμάκου, κάτι που μπορεί να συμβεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Για χρήση σε εγκύους βλέπε παράγραφο 4.6. Γονοτοξικότητα παρατηρήθηκε σε προκλινικές μελέτες με οξαλιπλατίνη. Επομένως, συστήνεται σε άνδρες ασθενείς υπό αγωγή με οξαλιπλατίνη να μην αποκτήσουν παιδί κατά τη διάρκεια και έως 6 μήνες μετά την αγωγή και να καθοδηγηθούν σχετικά με τη διατήρηση του σπέρματος πριν την αγωγή διότι η οξαλιπλατίνη μπορεί να έχει δράση αντίθετη στη γονιμότητα, η οποία μπορεί να είναι μη-αναστρέψιμη. Αποτελεσματική αντισύλληψη πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και συνέχεια για 4 μήνες μετά τη θεραπεία στις γυναίκες και 6 μήνες στους άνδρες (βλέπε παράγραφο 4.6). 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης. Σε ασθενείς που έλαβαν μια εφάπαξ δόση των 85mg/m² οξαλιπλατίνης, αμέσως πριν από τη χορήγηση 5- φθοριοουρακίλης (5-FU), δεν παρατηρήθηκε καμιά αλλαγή στα επίπεδα πλάσματος της 5-φθοριοουρακίλης (5- FU). In vitro, δεν έχει παρατηρηθεί καμιά σημαντική εκτόπιση της οξαλιπλατίνης από τις θέσεις δέσμευσης στις πρωτεΐνες του πλάσματος με τις ακόλουθες ουσίες: ερυθρομυκίνη, σαλικυλικά, γρανισετρόνη, πακλιταξέλη και βαλπροϊκό νάτριο. 4.6 Κύηση και γαλουχία Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια της χρήσης της οξαλιπλατίνης σε εγκύους γυναίκες. Σε μελέτες σε πειραματόζωα παρατηρήθηκε τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα. Επομένως, η χρήση της οξαλιπλατίνης δε συνίσταται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία που δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικές αντισυλληπτικές μεθόδους. Θεραπεία με οξαλιπλατίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από πλήρη ενημέρωση της ασθενούς σχετικά με τους κινδύνους για το έμβρυο και μόνο μετά από τη συγκατάθεσή της. Κατάλληλα αντισυλληπτικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια και μετά τη διακοπή της αγωγής για 4 μήνες για τις γυναίκες και για 6 μήνες για τους άνδρες. Δεν έχει μελετηθεί ακόμα η έκκριση οξαλιπλατίνης στο μητρικό γάλα. Η γαλουχία αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με οξαλιπλατίνη. Η οξαλιπλατίνη μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα. (βλέπε παράγραφο 4.4.). 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες της επίδρασης στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Όμως, η αγωγή με οξαλιπλατίνη οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου ζάλης, ναυτίας και εμέτου καθώς και σε άλλα νευρολογικά συμπτώματα που επηρεάζουν το βάδισμα και την ισορροπία και μπορεί να οδηγήσουν σε μικρή ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της οξαλιπλατίνης σε συνδυασμό με 5-φθοριοουρακίλη (5-FU).και φυλλινικό οξύ (FA) ήταν γαστρεντερικές (διάρροια, ναυτία, έμετος και βλεννογονίτιδα), αιματολογικές (ουδετεροπενία, θρομβοκυτοπενία) και νευρολογικές (οξεία και δοσο-αθροιστική περιφερική αισθητική νευροπάθεια). Συνολικά, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πιο συχνές και σοβαρές όταν η 5-φθοριοουρακίλη (5-FU).και το φυλλινικό οξύ (FA) χορηγήθηκαν σε συνδυασμό με οξαλιπλατίνη σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο του συνδυασμού5-φθοριοουρακίλης (5-FU).και φυλλινικού οξέος (FA). Τα στοιχεία συχνότητας των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα προέρχονται από κλινικές μελέτες σε θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου καθώς και σε επικουρική θεραπεία (συμπεριλήφθηκαν 416 και ασθενείς αντίστοιχα, στο θεραπευτικό σκέλος οξαλιπλατίνη + 5-φθοριοουρακίλη (5-FU).και φυλλινικό οξύ (FA)) καθώς και από παρακολούθηση μετά από την κυκλοφορία. 4

5 Οι συχνότητες που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα ορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές ( 1/10) συχνές ( 1/100, < 1/10), ασυνήθεις ( 1/1,000, < 1/100), σπάνιες ( 1/10,000, < 1/1,000), πολύ σπάνιες (< 1/10,000), άγνωστες (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τη διαθέσιμη βάση δεδομένων). Επιπλέον πληροφορίες δίνονται μετά τον πίνακα. Ταξινόμηση κατά MedDRA Λοιμώξεις και παρασιτώσεις* Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού * Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος * Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Ψυχιατρικές διαταραχές Διαταραχές του νευρικού συστήματος* Οφθαλμικές διαταραχές Διαταραχές του ωτός και του λαβύρινθου Αγγειακές διαταραχές Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές Γαστρεντερικές διαταραχές Πολύ συχνές Συχνές Ασυνήθεις Σπάνιες Πολύ Σπάνιες Λοιμώξεις Αναιμία,ουδετεροπενία, θρομβοπενία, λευκοπενία, λεμφοπενία Αλλεργία, αλλεργικές αντιδράσεις + Ανορεξία, διαταραχές των επιπέδων του σακχάρου, υποκαλιαιμία, διαταραχές των επιπέδων του νατρίου Περιφερική αισθητική νευροπάθεια, διαταραχή αισθητικότητας, δυσγευσία, κεφαλαλγία Ρινίτιδα, λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, εμπύρετη ουδετεροπενία, ουδετεροπενική σήψη Αφυδάτωση Μεταβολική οξέωση Κατάθλιψη, αϋπνία Νευρικότητα Ζάλη, κινητική νευρίτιδα, μηνιγγισμός Επιπεφυκίτιδα, οπτική διαταραχή Ωτοτοξικότητα ανοσοαλλεργική θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία Δυσαρθρία Παροδική ελάττωση της οπτικής οξύτητας, διαταραχές των οπτικών πεδίων, οπτική νευρίτιδα Κώφωση Επίσταξη Αιμορραγία, ερυθρίαση, αιματουρία, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή Δύσπνοια, βήχας Λόξυγκας Διάμεση πνευμονοπάθεια, πνευμονική ίνωση ** Ναυτία, διάρροια, έμετος, στοματίτιδα, βλεννογονίτιδα, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα Δυσπεψία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αιμορραγία του ορθού Ειλεός, εντερική απόφραξη Κολίτιδα συμπεριλαμβανομένη ς της διάρροιας από Clostridium difficile 5

6 Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, του συνδετικού ιστού και οστικές Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Γενικές διαταραχές και συνθήκες της θέσης χορήγησης Εξετάσεις Αύξηση των ηπατικών ένζυμων Δερματικές διαταραχές, αλωπεκία Οσφυαλγία Πυρετός+++, κόπωση, εξασθένιση, άλγος, αντιδράσεις στη θέση ένεσης+++ Αύξηση ηπατικών ενζύμων, αύξηση αλκαλικής φωσφατάσης αίματος, αύξηση χολερυθρίνης αίματος, αύξηση γαλακτικής αφυδρογονάσης αίματος, αύξηση σωματικού βάρους (επικουρική θεραπεία) Δερματική αποφολίδωση (π.χ. σύνδρομο χειρώνποδών), ερυθηματώδες εξάνθημα, εξάνθημα, αυξημένη εφίδρωση, βλάβες των ονύχων Αρθραλγία, σκελετικό άλγος Αιματουρία, δυσουρία, διαταραχή της συχνότητας ούρησης Αύξηση κρετατινίνης αίματος,, μείωση σωματικού βάρους (στις περιπτώσεις μεταστάσεων) Ημιτονοειδές σύνδρομο του ήπατος (βλέπε παρακάτω) Οξεία διάμεση νεφροπάθεια των ουροφόρων οδών που οδηγεί σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια * Βλέπε λεπτομερή περιγραφή στην παρακάτω παράγραφο ** Βλέπε παράγραφο Συχνές αλλεργικές αντιδράσεις όπως δερματικό εξάνθημα (ιδιαίτερα κνίδωση), επιπεφυκίτιδα, ρινίτιδα. Συχνές: αναφυλακτικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων βρογχόσπασμου, αισθήματος πόνου στο στήθος, αγγειοοιδήματος, υπότασης και αναφυλακτικού σοκ. ++ Πολύ συχνές: πυρετός, ρίγη (τρέμουλο) είτε λοιμώδους αιτιολογίας (συνοδευόμενος ή όχι από εμπύρετη ουδετεροπενία) είτε μεμονωμένη εμφάνιση πυρετού που οφείλεται σε ανοσολογικούς μηχανισμούς. +++ Έχουν αναφερθεί αντιδράσεις στη θέση ένεσης, συμπεριλαμβανομένων τοπικού άλγους, ερυθρότητας, οιδήματος και θρόμβωσης. Η εξαγγείωση ενδέχεται να προκαλέσει τοπικό άλγος και φλεγμονή που μπορεί να είναι σοβαρά και να οδηγήσουν στην εμφάνιση επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της νέκρωσης, ιδιαίτερα όταν η οξαλιπλατίνη εγχέεται σε περιφερική φλέβα. (βλέπε παράγραφο 4.4.). 6

7 Ηπατοχολικές διαταραχές: Πολύ συχνές (< 1/10,000): Σύνδρομο απόφραξης των κολποειδών του ήπατος, επίσης γνωστού ως φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος ή παθολογικές εκδηλώσεις που συνδέονται με διαταραχές του ήπατος, συμπεριλαμβανομένων της ηπατικής πελίωσης, της οζώδους αναγεννητικής υπερπλασίας και της περικολποειδικής ίνωσης. Κλινικές εκδηλώσεις όπως πυλαία υπέρταση και/ή αυξημένες τρανσαμινάσες μπορεί να εμφανιστούν. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Συχνότητα εμφάνισης ανά ασθενή (%) και ανά βαθμό Οξαλιπλατίνη/5- φθοριοουρακίλη (5- FU)./ φυλλινικό οξύ (FA), 85 mg/m 2 κάθε 2 εβδομάδες Θεραπεία μεταστάσεων Όλοι οι Βαθμός βαθμοί 3 Βαθμός 4 Επικουρική θεραπεία Όλοι οι Βαθμός βαθμοί 3 Βαθμός 4 Αναιμία < Ουδετεροπενία Θρομβοκυτοπενία < Εμπύρετη ουδετεροπενία Ουδετεροπενική σήψη ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συχνότητα εμφάνισης ανά ασθενή (%) και ανά βαθμό Οξαλιπλατίνη/5- φθοριοουρακίλη (5- FU)./ φυλλινικό οξύ (FA), 85 mg/m 2 κάθε 2 εβδομάδες Θεραπεία μεταστάσεων Όλοι οι Βαθμός βαθμοί 3 Βαθμός 4 Επικουρική θεραπεία Όλοι οι Βαθμός βαθμοί 3 Βαθμός 4 Ναυτία < Διάρροια Έμετος Βλεννογονίτιδα / στοματίτιδα < Συνιστάται η πρόληψη ή/και θεραπεία με ισχυρό αντιεμετικό παράγοντα. Αφυδάτωση, παραλυτικός ειλεός, εντερική απόφραξη, υποκαλιαιμία, μεταβολική οξέωση και νεφρική βλάβη ενδέχεται να προκληθούν από σοβαρή διάρροια/ έμετο, ιδιαίτερα επί χορήγησης του συνδυασμού οξαλιπλατίνης με 5 φθορουρακίλη (5-FU) (βλέπε παράγραφο 4.4). ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η δοσοπεριοριστική τοξικότητα της οξαλιπλατίνης είναι η νευρική. Αυτή συνίσταται σε αισθητική περιφερική νευροπάθεια που χαρακτηρίζεται από δυσαισθησία και/ή παραισθησία των άκρων με ή χωρίς κράμπες, οι οποίες συχνά προκαλούνται από το κρύο. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται έως και στο 95% των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία. Η διάρκεια αυτών των συμπτωμάτων που συνήθως υποχωρούν μεταξύ των κύκλων της θεραπείας, αυξάνεται με τον αριθμό των χορηγούμενων κύκλων. Η εμφάνιση πόνου ή/και λειτουργικών διαταραχών είναι ενδείξεις, ανάλογα με την διάρκεια των συμπτωμάτων, για την αναγκαιότητα προσαρμογής της δοσολογίας ή ακόμα και για τη διακοπή της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4.). Οι λειτουργικές διαταραχές συμπεριλαμβάνουν δυσκολίες στην εκτέλεση λεπτών κινήσεων και πιθανόν να 7

8 προέρχονται από διαταραχή της αισθητικότητας. Ο κίνδυνος εμφάνισης επίμονων συμπτωμάτων για αθροιστική δόση των 850 mg/m 2 (10 κύκλοι) είναι περίπου 10% και 20% είναι για αθροιστική δόση των 1020 mg/m 2 (12 κύκλοι). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα νευρολογικά σημεία και συμπτώματα βελτιώνονται μετά τη διακοπή της θεραπείας. Στην επικουρική θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου, 6 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας, 87% των ασθενών είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Μέχρι 3 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας, περίπου το 3% των ασθενών εμφάνισε είτε επίμονη τοπική παραισθησία μέτριας έντασης (2,3%) η παραισθησία με λειτουργικές βλάβες (0.5%). Οξείες νευροαισθητικές εκδηλώσεις (βλ. παράγραφο 5.3) έχουν αναφερθεί. Εμφανίζονται εντός λίγων ωρών από τη χορήγηση και συχνά εκδηλώνονται με την έκθεση στο κρύο. Ενδέχεται να εμφανιστούν είτε ως παροδική παραισθησία, δυσαισθησία και υπαισθησία είτε ως οξύ σύνδρομο φαρυγγολαρυγγικής δυσαισθησίας. Το οξύ αυτό σύνδρομο της φαρυγγολαρυγγικής δυσαισθησίας, με συχνότητα εμφάνισης που υπολογίζεται μεταξύ 1% και 2%, χαρακτηρίζεται από υποκειμενικό αίσθημα δυσφαγίας ή δύσπνοιας, χωρίς καμία αντικειμενική ένδειξη αναπνευστικής δυσφορίας (χωρίς κυάνωση ή υποξία) ή λαρυγγόσπασμου ή βρογχόσπασμου (χωρίς εισπνευστικό ή εκπνευστικό συριγμό). Παρόλο που έχουν χορηγηθεί αντιϊσταμινικά και βρογχοδιασταλτικά στις περιπτώσεις αυτές, τα συμπτώματα αυτά είναι γρήγορα αναστρέψιμα ακόμα και χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Η παράταση του χρόνου έγχυσης βοηθά στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης αυτού του συνδρόμου (βλ. παράγραφο 4.4). Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί τα παρακάτω συμπτώματα: σπασμοί της γνάθου, μυϊκοί σπασμοί, ακούσια μυϊκή συστολή, τάσεις μυών, μυοκλωνία, διαταραχή συντονισμού, ασταθές βάδισμα, αταξία, διαταραχή ισορροπίας, αίσθημα σφιξίματος στον λαιμό ή στον θώρακα, αίσθημα πίεσης, ενόχληση, άλγος. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει δυσλειτουργία των κρανιακών νεύρων, ή ως μεμονωμένα περιστατικά έχουν αναφερθεί: πτώση, διπλωπία, αφωνία, δυσφωνία, βραχνή φωνή που σε ορισμένες περιπτώσεις περιγράφεται ως παράλυση των φωνητικών χορδών, βλάβη στην αίσθηση της γλώσσας ή δυσαρθρία που σε ορισμένες περιπτώσεις περιγράφεται ως αφασία, νευραλγία του τριδύμου, άλγος στο πρόσωπο, οφθαλμικό άλγος, μείωση της οπτικής οξύτητας, οπτικές διαταραχές. Άλλα νευρολογικά συμπτώματα, όπως η δυσαρθρία, η απώλεια των εν τω βάθει τενόντιων αντανακλαστικών και το σημείο Lhermittes έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με οξαλιπλατίνη. Μεμονωμένες περιπτώσεις οπτικής νευρίτιδας έχουν αναφερθεί. ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Συχνότητα εμφάνισης ανά ασθενή (%) και ανά βαθμό Οξαλιπλατίνη/5- φθοριοουρακίλη (5- FU)./ φυλλινικό οξύ (FA), 85 mg/m 2 κάθε 2 εβδομάδες Θεραπεία μεταστάσεων Όλοι οι Βαθμός βαθμοί 3 Βαθμός 4 Επικουρική θεραπεία Όλοι οι Βαθμός βαθμοί 3 Βαθμός 4 Αλλεργικές αντιδράσεις / αλλεργία < Υπερδοσολογία Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο της οξαλιπλατίνης. Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, είναι αναμενόμενη η επιδείνωση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Θα πρέπει να αρχίσει η παρακολούθηση των αιματολογικών παραμέτρων και να χορηγείται συμπτωματική αγωγή. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Άλλοι αντινεοπλασματικοί παράγοντες, παράγωγα πλατίνης Κωδικός ATC: L01XA03 8

9 Η οξαλιπλατίνη είναι ένας αντινεοπλασματικός παράγοντας που ανήκει σε μια νέα κατηγορία παραγώγων πλατίνης στα οποία το άτομο της πλατίνης δημιουργεί σύμπλοκα με το 1,2-διαμινοκυκλοεξάνιο («DACH») και με μια οξαλική ομάδα. Η οξαλιπλατίνη είναι ένα μονό εναντιομερές, το (SP-4-2)-[(1R,2R))-cyclohexane-1,2-diamine-kN, kn ][ethanedioato(2-)-ko 1, ko 2 ] platinum. Η οξαλιπλατίνη επιδεικνύει ευρύ φάσμα τόσο in vitro κυτταροτοξικότητας όσο και in vivo αντικαρκινικής δράσης, σε διαφορετικά συστήματα προτύπων όγκων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του παχέος εντέρου στον άνθρωπο. Η οξαλιπλατίνη επίσης εμφανίζει in vitro και in vivo δράση σε διάφορα πρότυπα ανθεκτικά στη σισπλατίνη. Έχει παρατηρηθεί συνεργική κυτταροτοξική δράση σε συνδυασμό με την 5 φθοριοουρακίλη (5 FU), τόσο in vitro όσο και in vivo. Μελέτες του όχι ακόμα απόλυτα κατανοητού μηχανισμού δράσης της οξαλιπλατίνης, δείχνουν ότι τα υδατικά παράγωγα που προέρχονται από το βιομετατροπή της οξαλιπλατίνης, αλληλεπιδρούν με το DNA σχηματίζοντας ενδο- και διακλονικές διασταυρούμενες γέφυρες, αναστέλλοντας με αυτό τον τρόπο τη σύνθεση του DNA, που έχει ως αποτέλεσμα την κυτταροτοξική και την αντικαρκινική δράση. Σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου, η αποτελεσματικότητα της οξαλιπλατίνης (δοσολογία των 85 mg/m 2 επαναλαμβανόμενη κάθε δύο εβδομάδες) σε συνδυασμό με 5 φθοριοουρακίλη (5 ΡΙΙΐ/φυλλινικό οξύ (ΤΑ) αναφέρεται σε τρεις κλινικές μελέτες: Σε θεραπεία πρώτης γραμμής, η συγκριτική μελέτη EFC2962, δύο σκελών, φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποίησε 420 ασθενείς είτε σε μονοθεραπεία 5 φθοριοουρακίλης (5 FU)/φυλλινικού οξέος (FA) (LV5FU2, 210 ασθενείς) είτε στο συνδυασμό οξαλιπλατίνης με 5 φθοριοουρακίλη (5 FU)/φυλλινικό οξύ (FA) (FOLFOX4, 210 ασθενείς). Σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία, η συγκριτική μελέτη EFC4584, τριών σκελών, φάσης ΙΙΙ τυχαιοποίησε 821 ασθενείς ανθεκτικούς στο συνδυασμό ιρινοτεκάνης (CPT-11) + 5 φθοριοουρακίλη (5 FU)/φυλλινικό οξύ (FA) είτε στη μονοθεραπεία 5 φθοριοουρακίλης (5 FU)/φυλλινικού οξέος (FA) (LV5FU2, 275 ασθενείς) είτε στη μονοθεραπεία οξαλιπλατίνης (275 ασθενείς) ή στο συνδυασμό οξαλιπλατίνης με 5 φθοριοουρακίλη (5 FU)/φυλλινικό οξύ (FA) (FOLFOX4, 271ασθενείς). Η μη ελεγχόμενη μελέτη EFC2964 φάσης ΙΙ συμπεριέλαβε ασθενείς ανθεκτικούς στη μονοθεραπεία 5 φθοριοουρακίλης (5 FU)/φυλλινικού οξέος (FA), οι οποίοι λάμβαναν το συνδυασμό οξαλιπλατίνης με 5 φθοριοουρακίλη (5 FU)/φυλλινικό οξύ (FA) (FOLFOX4, Ν=57). Οι δύο τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, η EFC2962 για τη θεραπεία πρώτης γραμμής και η EFC4584 για τους ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, κατέδειξαν σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό απόκρισης και παρατεταμένη επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης (PFS)/χρόνο έως την επιδείνωση (ΊΤΡ) σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία 5 FU/FA. Στη μελέτη EFC4584 που διεξήχθη σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία και είναι ανθεκτικοί σε αυτή, η διαφορά στη διάμεση συνολική επιβίωση (OS) ανάμεσα στο συνδυασμό οξαλιπλατίνης και 5 φθοριοουρακίλη (5 FU)/φυλλινικό οξύ (FA) δεν είχε στατιστική σημαντικότητα. Βαθμός απόκρισης στη FOLFOX4 έναντι της LV5FU2 % βαθμός απόκρισης (95% CI) Ανάλυση ITT, ανεξάρτητη ακτινολογικής παρακολούθησης Θεραπεία πρώτης γραμμής EFC2962 Αξιολόγηση απόκρισης κάθε 8 εβδομάδες Ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία: EFC4584 (ανθεκτικοί στο συνδυασμό CPT-11 + LV5FU2 FOLFOX4 Οξαλιπλατίνη ως μονοθεραπεία 22 (16-27) Τιμή Ρ = 0, (42-46) 0,07 (0,00-2,7) 11,1 (7,6-15,5) ΔΕ 1,1 (0,2-3,2) 9

10 (ανθεκτικοί στο συνδυασμό CPT FU/φυλλινικό οξύ) Αξιολόγηση απόκρισης κάθε 6 εβδομάδες Ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία: EFC2964 (ανθεκτικοί στο συνδυασμό 5-FU/ φυλλινικό οξύ) Αξιολόγηση απόκρισης κάθε 12 εβδομάδες ΔΕ = δεν εφαρμόζεται Τιμή Ρ = 0,0001 ΔΕ 23 (13-36) ΔΕ Μέση επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης (PFS) / Μέσο χρόνο έως την επιδείνωση (TTP) υπό FOLFOX4 έναντι LV5FU2 Μέση PFS/TTP, μήνες (95% CI) LV5FU2 FOLFOX4 Οξαλιπλατίνη Ανάλυση ITT, ανεξάρτητη ως ακτινολογικής παρακολούθησης μονοθεραπεία Θεραπεία πρώτης γραμμής EFC2962 (PFS) 6,0 (5,5-6,5) 8,2 (7,2-8,8) ΔΕ Τιμή Ρ λογαριθμικής τάξης = Ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία: EFC4584 (TTP) (ανθεκτικοί στο συνδυασμό CPT FU/FA) Ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία : EFC2964 (ανθεκτικοί στο συνδυασμό 5- FU/φυλλινικό οξύ) ΔΕ = δεν εφαρμόζεται 2,6 5,3 (1,8-2,9) (4,7-6,1) Τιμή Ρ λογαριθμικής τάξης = ΔΕ 5,1 (3,1-5,7) 2,1 (1,6-2,7) ΔΕ Μέση συνολική επιβίωση (OS) υπό FOLFOX4 έναντι LV5FU2 Μέση OS, μήνες (95% CI) Ανάλυση ITT, ανεξάρτητη ακτινολογικής παρακολούθησης Θεραπεία πρώτης γραμμής EFC2962 LV5FU2 FOLFOX4 Οξαλιπλατίνη ως μονοθεραπεία 14,7 16,2 (13,0-18,2) (14,7-18,2) Τιμή Ρ λογαριθμικής τάξης = 0,12 ΔΕ Ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία : EFC4584 (ανθεκτικοί στο συνδυασμό CPT FU/φυλλινικού οξέος) Ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία : EFC2964(ανθεκτικοί στο συνδυασμό 5-FU/φυλλινικού οξέος) ΔΕ = δεν εφαρμόζεται 8,8 9,9 (7,3-9,3) (9,1-10,5) Τιμή Ρ λογαριθμικής τάξης = 0,09 ΔΕ 10,8 (9,3-12,8) 8,1 (7,2-8,7) ΔΕ 10

11 Σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία (EFC4584), οι οποίοι ήταν συμπτωματικοί κατά την έναρξη, μεγαλύτερη αναλογία των ασθενών που έλαβαν οξαλιπλατίνη/5 φθοριοουρακίλη (5 FU)/φυλλινικό οξύ (FA εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα που σχετίζονταν με τη νόσο σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν μόνο 5 φθοριοουρακίλη (5 Ρυ)/φυλλινικό οξύ (FA) (27,7% έναντι 14,6% ρ < 0,0033). Σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία (EFC2962), δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο θεραπευτικές ομάδες για οποιαδήποτε παράμετρο της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, οι βαθμολογίες στην ποιότητα ζωής ήταν γενικά καλύτερες στο σκέλος της θεραπείας ελέγχου για τη μέτρηση της γενικής κατάστασης της υγείας και του άλγους και χειρότερες στο σκέλος της οξαλιπλατίνης για ναυτία και έμετο. Όσον αφορά στην επικουρική θεραπεία, η συγκριτική μελέτη MOSAIC στάδιο III (EFC3313) σε τυχαίους ασθενείς (899 στάδιο II/Duke s B2 και 1,347 στάδιο III/Duke s C) πέραν της πλήρους εκτομής του πρωτογενούς καρκίνου του παχέος εντέρου είτε μόνο με 5-FU/φυλλινικό οξύ (LV5-FU, ασθενείς, B2/C = 448/675) ή με συνδυασμό οξαλιπλατίνης και 5-FU/ φυλλινικού οξέος (FOLFOX4, ασθενείς, B2/C = 451/672). Μελέτη EFC 3313, επιβίωση 3 ετών ελεύθερη νόσου (ανάλυση ITT) για το σύνολο του πληθυσμού* Ομάδα θεραπείας LV5-FU2 FOLFOX4 Ποσοστό ελεύθερης νόσου επιβίωσης 3 ετών (95% CI) 73,3 Ποσοστό κινδύνου (95% CI) ( ) 0,76 (0,64-0,89) 78,7 (76,2-81,1) Τιμή Ρ λογαριθμικής τάξης P = 0,0008 *Μέση παρακολούθηση 44,2 μήνες (όλοι οι ασθενείς ήταν υπό παρακολούθηση τουλάχιστο για 3 χρόνια). Η μελέτη έδειξε σημαντικό πλεονέκτημα της θεραπείας με συνδυασμό οξαλιπλατίνης και 5FU/φυλλινικού οξέος (FOLFOX4) σε σχέση με τη θεραπεία 5FU/ φυλλινικού οξέος μόνο (LV5-FU2) για την επιβίωση 3 ετών. Μελέτη EFC 3313, ελεύθερη νόσου επιβίωση 3 ετών (ανάλυση ITT)* σύμφωνα με το στάδιο της ασθένειας Στάδιο ασθένειας Στάδιο II Στάδιο III (Duke s B2) (Duke s C) Ομάδα θεραπείας LV5-FU2 FOLFOX4 LV5-FU2 FOLFOX4 Ποσοστό ελεύθερης 84,3 87,4 65,8 72,8 νόσου επιβίωσης 3 ετών (95% CI) (80,9-87,7) (84,3-90,5) (62,2-69,5) (69,4-76,2) Ποσοστό κινδύνου 0,79 0,75 (95% CI) (0,57-1,09) (0,62-0,90) Τιμή Ρ λογαριθμικής P = 0,151 P = 0,002 τάξης *Μέση παρακολούθηση 44,2 μήνες (όλοι οι ασθενείς ήταν υπό παρακολούθηση τουλάχιστο για 3 χρόνια). Συνολική επιβίωση (ITT analysis): Τη στιγμή της ανάλυσης της ελεύθερης νόσου επιβίωσης 3 ετών, η οποία ήταν αρχικά το τελικό στάδιο της μελέτης MOSAIC, 85,1% των ασθενών που ακολούθησαν το θεραπευτικό σκέλος FOLFOX4 επιβίωσαν έναντι 11

12 83,8% αυτών που ακολούθησαν το θεραπευτικό σκέλος LV5-FU2. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 10% του συνολικού κινδύνου θνησιμότητας προς όφελος του FOLFOX4, χωρίς να επιτυγχάνεται σημαντική διαφορά (ποσοστό κινδύνου = 0,90). Οι τιμές ήταν 92,2% έναντι 92,4% στο στάδιο II (Duke s B2) υποπληθυσμός (ποσοστό κινδύνου = 1,01) και 80,4% έναντι 78,1% στο στάδιο III (Duke s C) υπο-πληθυσμός (ποσοστό κινδύνου = 0,87), για το FOLFOX4 και LV5-FU2, αντίστοιχα. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: Η φαρμακοκινητική των διαφόρων δραστικών ουσιών δεν έχει προσδιορισθεί. Η φαρμακοκινητική της υπερ-διηθημένης πλατίνης, που είναι το μίγμα όλων των μη δεσμευμένων, δραστικών και αδρανών τύπων πλατίνης, μετά από δίωρη έγχυση οξαλιπλατίνης 130 mg/m κάθε τρεις εβδομάδες για 1 έως 5 κύκλους και οξαλιπλατίνη 85 mg/m 2 κάθε δύο εβδομάδες για 1 έως 3 θεραπευτικούς κύκλους, είναι η ακόλουθη: Σύνοψη των εκτιμήσεων των φαρμακοκινητικών παραμέτρων της υπέρ- διηθημένης πλατίνης μετά από πολλαπλές δόσεις οξαλιπλατίνης των 85 mg/m 2 κάθε δύο εβδομάδες ή των 130 mg/m 2 κάθε τρεις εβδομάδες Δόση 85mg/m² Μέση τιμή SD 130mg/m² Μέση τιμή SD Cmax (µg/ml) AUC 0-48 (µg.h/ml) AUC (µg.h/ml) t 1/2 α (h) t 1/2 β (h) t 1/2 γ (h) V ss (l) Cl (l/h) Ο μέσος όρος για τα AUC 0-48 και C max υπολογίστηκαν κατά τον 3 ο κύκλο (85mg/m 2 ) ή κατά τον 5 ο κύκλο (130mg/m 2 ). Ο μέσος όρος των AUC, V ss, και CI R0-48 υπολογίστηκαν κατά τον 1 ο κύκλο. Οι τιμές C end C max, AUC, AUC 0-48, V ss, και CL καθορίστηκαν από μη διαμερισματική ανάλυση. Οι τιμές t 1/2α, t 1/2β, t 1/2γ καθορίστηκαν από διαμερισματική ανάλυση (συνδυασμός κύκλων 1-3). Στο τέλος της δίωρης έγχυσης, 15% της χορηγούμενης πλατίνης ευρίσκεται στη συστηματική κυκλοφορία, ενώ το υπόλοιπο 85% κατανέμεται ταχύτατα στους ιστούς ή απεκκρίνεται στα ούρα. Η μη αναστρέψιμη σύνδεση με ερυθρά αιμοσφαίρια και με το πλάσμα, έχει σαν συνέπεια οι χρόνοι ημιζωής στις θέσεις σύνδεσης να είναι πολύ κοντά στον φυσιολογικό χρόνο ανανέωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της λευκωματίνης του ορού. Δεν παρατηρήθηκε συσσώρευση σε υπερδιηθημένο πλάσμα μετά από χορήγηση 85 mg/m 2 κάθε δύο εβδομάδες ή μετά από 130 mg/m 2 κάθε τρεις εβδομάδες και η σταθερή κατάσταση επιτεύχθηκε κατά τον πρώτο κύκλο στις θέσεις σύνδεσης. Στον ίδιο ασθενή ή σε διαφορετικούς ασθενείς η διακύμανση ήταν γενικά χαμηλή. Η in vitro βιομετατροπή θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας μη-ενζυμικής διάσπασης και δεν υπάρχει απόδειξη μεσολάβησης του κυτοχρώματος Ρ450 στο μεταβολισμό του δακτυλίου του διαμινοκυκλοεξανίου (DACH). Η οξαλιπλατίνη μεταβολίζεται εκτεταμένα στον άνθρωπο και δεν ανιχνεύεται αδιάσπαστη δραστική ουσία στο υπερδιηθημένο πλάσμα στο τέλος της 2-ωρης έγχυσης. Αρκετοί κυτταροτοξικοί μεταβολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των μονοχλώρο-, διχλωρο- και δίυδρο DACH ομάδων πλατίνης, και ένας αριθμός αδρανών μεταβολιτών έχουν ανιχνευτεί στη συστηματική κυκλοφορία και σε αργότερα χρονικά σημεία. Η πλατίνη, ως επί το πλείστον, αποβάλλεται στα ούρα με κάθαρση συνήθως εντός 48 ωρών μετά από τη χορήγηση. Κατά την 5η ημέρα, περίπου 54% της συνολικής δόσης ανακτήθηκε στα ούρα και <3% στα κόπρανα. Σημαντική μείωση στην κάθαρση από 17,6 ± 2,18 Ι/h στο 9,95 ± 1,91 Ι/h παρουσιάσθηκε σε ασθενείς με νεφρική διαταραχή μαζί με στατιστικά σημαντική μείωση του όγκου κατανομής από 330 ± 40,9 στο 241 ± 36,1 1. Η επίπτωση της σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας στην κάθαρση της πλατίνης δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί. 12

13 5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας (τοξικολογικές ιδιότητες) Τα όργανα στόχος που αναγνωρίσθηκαν στις προκλινικές μελέτες (ποντίκια, αρουραίοι, σκύλοι ή/και πίθηκοι), σε μελέτες χορήγησης μιας και πολλαπλών δόσεων, συμπεριλάμβαναν το μυελό των οστών, το γαστρεντερικό σύστημα, τα νεφρά, τους όρχεις, το νευρικό σύστημα και την καρδιά. Οι περιπτώσεις τοξικότητας των οργάνων-στόχων που παρατηρήθηκαν στα ζώα εκτός της καρδιοτοξικότητας, συμφωνούν με εκείνες που παρατηρήθηκαν με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα που περιείχαν πλατίνη καθώς και με κυτταροστατικά σκευάσματα, που καταστρέφουν το DNA, και που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διάφορων μορφών καρκίνου στον άνθρωπο. Επιπτώσεις στην καρδιά εμφανίσθηκαν μόνο στους σκύλους και περιελάμβαναν ηλεκτροφυσιολογικές διαταραχές με θανατηφόρα κοιλιακή μαρμαρυγή. Η καρδιοτοξικότητα θεωρείται ειδική στους σκύλους όχι μόνο γιατί παρατηρήθηκε μόνο σ 5 αυτούς αλλά και επειδή δόσεις παρόμοιες με εκείνες που έδωσαν τη θανατηφόρα καρδιοτοξικότητα στους σκύλους (150 mg/m 2 ) ήταν καλά ανεκτές από τους ανθρώπους. Προκλινικές μελέτες που χρησιμοποίησαν αισθητηριακούς νευρώνες επιμύων υποδηλώνουν ότι τα οξέα νευροαισθητικά συμπτώματα που σχετίζονται με τη χορήγηση οξαλιπλατίνης ενδέχεται να ενέχονται σε αλληλεπίδραση με εξαρτώμενους από τη διαφορά δυναμικού διαύλους Na +. Η οξαλιπλατίνη ήταν μεταλλαξιογόνος και προκάλεσε τμηματικό διαχωρισμό των κυττάρων των θηλαστικών και παρουσιάζει θανατηφόρα εμβρυοτοξικότητα σε αρουραίους. Η οξαλιπλατίνη θεωρείται πιθανόν καρκινογόνος, αν και σχετικές μελέτες δεν έχουν διεξαχθεί. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος Εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη. 6.2 Aσυμβατότητες: Το αραιωμένο φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα στην ίδια φιάλη έγχυσης ή γραμμή έγχυσης. Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.6, η οξαλιπλατίνη μπορεί να συγχορηγηθεί με φυλλινικό οξύ (FA) μέσω μίας γραμμής Υ. - ΝΑ ΜΗΝ αναμιγνύεται με αλκαλικά φαρμακευτικά προϊόντα ή διαλύματα, ιδιαίτερα με 5- φθοριοουρακίλη (5 FU), παρασκευάσματα φυλλινικού οξέος (FA) που περιέχουν τρομεταμόλη ως έκδοχο και άλατα τρομεταμόλης άλλων δραστικών ουσιών. Αλκαλικά φαρμακευτικά προϊόντα ή διαλύματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα της οξαλιπλατίνης (βλ. παράγραφο 6.6). - ΝΑ ΜΗΝ αραιώνεται η οξαλιπλατίνη με διάλυμα φυσιολογικού ορού ή άλλα διαλύματα που περιέχουν ιόντα χλωρίου (συμπεριλαμβανομένων των χλωριδίων του ασβεστίου, καλίου ή νατρίου). - ΝΑ ΜΗΝ αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα στην ίδια φιάλη έγχυσης ή γραμμή έγχυσης (βλ. παράγραφο 6.6 τις οδηγίες χρήσης για συγχορήγηση οξαλιπλατίνης με φυλλινικό οξύ (FA)). - ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιούνται υλικά έγχυσης που περιέχουν αλουμίνιο. 6.3 Διάρκεια ζωής: Φαρμακευτικό προϊόν στην εμπορική του συσκευασία: 3 χρόνια Ανασυσταθέν διάλυμα στον αρχικό περιέκτη: Από μικροβιολογικής και χημικής πλευράς, το ανασυσταθέν διάλυμα πρέπει να αραιωθεί αμέσως. Παρασκευή διαλύματος έγχυσης: Μετά την αραίωση του ανασυσταθέντος διαλύματος με 5% γλυκόζη (50mg/ml), η χημική και φυσική σταθερότητα για τη χρήση έχει τεκμηριωθεί για 24 ώρες σε θερμοκρασία 2 C έως 8 C. Το διάλυμα έγχυσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος και οι συνθήκες διατήρησης του διαλύματος πριν από τη χρήση, είναι ευθύνη του χρήστη. 13

14 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. Για τις συνθήκες φύλαξης του ανασυσταθέντος φαρμακευτικού προϊόντος βλέπετε παράγραφο Φύση και συστατικά του περιέκτη Άχρωμα γυάλινα φιαλίδια τύπου 1 (με 10, 20 ή 30ml) με γκρι πώμα από ελαστομερές χλωροβουτύλιο με ή χωρίς διάφανο πλαστικό περιέκτη (ONKO-Safe). Συσκευασία: 1 φιαλίδιο ανά κουτί. ΒΤ x 1 VIAL x (50mg/VIAL) ΒΤ x 1 VIAL x (100mg/VIAL) ΒΤ x 1 VIAL x (150mg/VIAL) 6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού Όπως και με τα άλλα πιθανώς τοξικά παράγωγα, ο χειρισμός και η παρασκευή των διαλυμάτων οξαλιπλατίνης χρειάζεται προσοχή. Οδηγίες χειρισμού Ο χειρισμός αυτού του κυτταροστατικού παράγοντα από το υγειονομικό προσωπικό απαιτεί κάθε προφύλαξη, για να διασφαλιστεί η προστασία του χρήστη και του περιβάλλοντος του. Η παρασκευή ενέσιμων διαλυμάτων κυταροτοξικών παραγόντων πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο ειδικευμένο προσωπικό με γνώση των φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται, σε συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα του φαρμακευτικού προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα την προστασία του προσωπικού που χειρίζεται τα φαρμακευτικά προϊόντα, σε συμφωνία με τους κανονισμούς του νοσοκομείου. Απαιτείται ένας χώρος παρασκευής αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό. Απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό ή το ποτό σε αυτό το χώρο. Το προσωπικό πρέπει να έχει στη διάθεση του ειδικά υλικά χειρισμού, κυρίως, ένδυμα με μακριά μανίκια, προστατευτικές μάσκες, κάλυμμα κεφαλής, προστατευτικά γυαλιά, αποστειρωμένα γάντια μίας χρήσης, προστατευτικά καλύμματα για το χώρο εργασίας, δοχεία και σακούλες απορριμμάτων. Τα απεκκρίματα και οι εμετοί των ασθενών πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά. Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να προειδοποιούνται να αποφεύγουν το χειρισμό κυτταροτοξικών παραγόντων. Ο χειρισμός κάθε σπασμένου περιέκτη πρέπει να γίνεται με την ίδια προσοχή και να θεωρείται ως επιμολυσμένος. Τα επιμολυσμένα απορρίμματα πρέπει να αποτεφρώνονται σε κατάλληλα επισημασμένα στερεά δοχεία. Βλέπε. παρακάτω παράγραφο «Καταστροφή υπολειμμάτων». Εάν τυχόν κόνις ή διάλυμα έγχυσης οξαλιπλατίνης έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνατε αμέσως και προσεκτικά με άφθονο νερό. Εάν τυχόν κόνις ή διάλυμα έγχυσης οξαλιπλατίνης έρθει σε επαφή με βλεννογόνους, ξεπλύνατε αμέσως και προσεκτικά με άφθονο νερό. Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χορήγηση: - ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιούνται υλικά έγχυσης που περιέχουν αλουμίνιο. - ΝΑ ΜΗ χορηγείται αδιάλυτη. - ΜΟΝΟ διάλυμα προς έγχυση γλυκόζης 5% (50 mg/ml) να χρησιμοποιείται ως διάλυμα αραίωσης. - ΝΑ ΜΗ γίνεται εξωαγγειακή χορήγηση. - ΝΑ ΜΗΝ αραιώνεται για έγχυση με διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή διαλύματα που περιέχουν χλώριο. - ΝΑ ΜΗΝ αναμιγνύεται με κάποιο άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα στην ίδια φιάλη έγχυσης ή να χορηγείται ταυτόχρονα μέσω της ίδιας οδού έγχυσης. - ΝΑ ΜΗΝ αναμιγνύεται με αλκαλικά φαρμακευτικά προϊόντα ή διαλύματα, ιδιαίτερα με 5-14

15 φθοριοουρακίλη (5-FU), παρασκευάσματα φυλλινικού οξέος (FA) που περιέχουν τρομεταμόλη ως έκδοχο και άλατα τρομεταμόλης άλλων δραστικών ουσιών. Αλκαλικά φαρμακευτικά προϊόντα ή διαλύματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα της οξαλιπλατίνης. Οδηγίες χρήσης με φυλλινικό οξύ (FA) (ως φυλλινικό ασβέστιο ή φυλλινικό νάτριο) Η ενδοφλέβια έγχυση οξαλιπλατίνης 85 mg/m 2 σε 250 έως 500 ml διαλύματος γλυκόζης 5% (50 mg/ml) μπορεί να συγχορηγηθεί με ενδοφλέβια έγχυση φυλλινικού οξέος (FA) σε διάλυμα γλυκόζης 5% (50 mg/ml) για διάστημα 2 έως 6 ωρών, χρησιμοποιώντας μία γραμμή Υ, τοποθετημένη αμέσως πριν από τη θέση έγχυσης. Τα δύο αυτά φαρμακευτικά προϊόντα δεν πρέπει να συνδυάζονται στην ίδια φιάλη έγχυσης. Το φυλλινικό οξύ δεν πρέπει να περιέχει τρομεταμόλη ως έκδοχο και θα πρέπει να αραιώνεται χρησιμοποιώντας μόνο ισοτονικό διάλυμα γλυκόζης 5% (50 mg/ml), και όχι αλκαλικά διαλύματα ή διαλύματα χλωριούχου νατρίου ή διαλύματα που περιέχουν χλώριο. Οδηγίες χρήσης με 5 φθοριοουρακίλη (5 FU) Η οξαλιπλατίνη πρέπει πάντα να χορηγείται πριν από τις φθοριοπυριμιδίνες, π.χ. 5- φθοροριουρακίλη (5-FU). Μετά από τη χορήγηση της οξαλιπλατίνης, να πλένετε την οδό έγχυσης και μετά να χορηγείτε την 5 φθοριοουρακίλη (5 FU). Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που συνδυάζονται με την οξαλιπλατίνη, βλ. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του αντίστοιχου παρασκευαστή. Κάθε ανασυσταθέν διάλυμα που παρουσιάζει ίζημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να καταστρέφεται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για τη διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων (βλ. παρακάτω). Ανασύσταση της κόνεως Νερό για ενέσιμα ή διάλυμα γλυκόζης 5 % (50 mg/ml) πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανασύσταση του διαλύματος. - Για ένα φιαλίδιο των 50 mg: Προσθέστε 10 ml διαλύτη για να επιτευχθεί συγκέντρωση 5 mg οξαλιπλατίνης/ml. - Για ένα φιαλίδιο των 100 mg: προσθέστε 20 ml διαλύτη για να επιτευχθεί συγκέντρωση 5 mg οξαλιπλατίνης/ml. - Για ένα φιαλίδιο των 150 mg: προσθέστε 30 ml διαλύτη για να επιτευχθεί συγκέντρωση 5 mg οξαλιπλατίνης/ml. Από μικροβιολογική και χημική πλευρά, το ανασυσταθέν διάλυμα πρέπει να αραιωθεί αμέσως με διάλυμα γλυκόζης 5%. Ελέγξτε οπτικά το διάλυμα πριν από τη χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα διαυγή διαλύματα, χωρίς ορατά σωματίδια. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν, είναι μόνο για μία χρήση. Κάθε ποσότητα διαλύματος που δεν χρησιμοποιείται θα πρέπει να καταστρέφεται (βλ. παρακάτω Καταστροφή υπολειμμάτων). Αραίωση πριν την ενδοφλέβια έγχυση Αφαιρέστε την απαιτούμενη ποσότητα ανασυσταθέντος διαλύματος από το φιαλίδιο (-ια) και στη συνέχεια αραιώστε με 250 ml έως 500 ml διαλύματος γλυκόζης 5% (50 mg/ml) για την επίτευξη συγκέντρωσης οξαλιπλατίνης μεταξύ όχι μικρότερης των 0,2 mg/ml και έως 0,7 mg/ml, τo εύρος δηλαδή των συγκεντρώσεων στο οποίο έχει αποδειχθεί η φυσικο-χημική σταθερότητα της οξαλιπλατίνης. Χορηγείστε με ενδοφλέβια έγχυση. Μετά την αραίωση σε διάλυμα γλυκόζης 5% (50 mg/ml), η χημική και φυσική σταθερότητα για τη χρήση έχει τεκμηριωθεί για 24 ώρες σε θερμοκρασία 2 C έως 8 C. 15

16 Από μικροβιολογικής πλευράς, το διάλυμα έγχυσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος και οι συνθήκες διατήρησης του διαλύματος πριν από τη χρήση, είναι ευθύνη του χρήστη. Δε θα πρέπει να παραμείνει περισσότερο από 24 ώρες. Ελέγξτε οπτικά το διάλυμα πριν από τη χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα διαυγή διαλύματα, χωρίς ορατά σωματίδια. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν είναι για μία μόνο χρήση. Κάθε ποσότητα διαλύματος προς έγχυση που δεν χρησιμοποιήθηκε θα πρέπει να καταστραφεί (Βλέπε καταστροφή υπολειμμάτων παρακάτω). ΠΟΤΕ να μη χρησιμοποιείτε για την ανασύσταση ή την αραίωση διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή διαλύματα που περιέχουν χλώριο. Η συμβατότητα του διαλύματος της οξαλιπλατίνης προς έγχυση έχει εξεταστεί με χρήση αντιπροσωπευτικών υλικών χορήγησης από PVC. Έγχυση Η χορήγηση της οξαλιπλατίνης δεν απαιτεί προηγούμενη ενυδάτωση. Η οξαλιπλατίνη, αραιωμένη σε 250 έως 500 ml διαλύματος γλυκόζης 5% (50 mg/ml) για την επίτευξη συγκέντρωσης όχι μικρότερης από 0.2 mg/ml πρέπει να γίνεται ή μέσω κεντρικής φλέβας ή μέσω περιφερικής φλέβας σε διάστημα 2 έως 6 ωρών. Όταν η οξαλιπλατίνη χορηγείται με την 5-φθοριοουρακίλη, η έγχυση της οξαλιπλατίνης πρέπει να προηγείται αυτής της 5-φθοριοουρακίλης. Καταστροφή υπολειμμάτων Υπόλοιπα του φαρμάκου καθώς και όλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανασύσταση, αραίωση και έγχυση πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες του νοσοκομείου που εφαρμόζονται για όλες τις κυτταροστατικές ουσίες, που εμπίπτουν στις ισχύουσες διατάξεις περί καταστροφής επικίνδυνων ουσιών. 7. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria Τοπικός αντιπρόσωπος: PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A. Λ. Μαραθώνος 106, , Γέρακας Αττικής Τηλ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 57158/07/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ Ή ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 57158/07/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ qτο φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από ς επαγγελματίες τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Docetaxel Teva Pharma 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Savene 20 mg/ml κόνις για πυκνό διάλυμα και αραιωτικό για διάλυμα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEPADINA 15 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2

SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2 SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Τemodal 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg και 250mg σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NOVANTRONE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Kάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει 20 mg Mitoxantrone Hydrochloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEPACT 4 mg κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 4 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zarzio 30 MU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Docefrez 20 mg κόνις και διαλύτης για πυκνό διάλυμα, για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aclasta 5 mg διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιάλη με 100 ml διαλύματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑLIMTA 500 mg κόνις για πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση θεραπείας ή τροποποίηση δοσολογικού σχήματος ZALTRAP/FOLFIRI Ουδετεροπενία ή θρομβοπενία (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8)

Καθυστέρηση θεραπείας ή τροποποίηση δοσολογικού σχήματος ZALTRAP/FOLFIRI Ουδετεροπενία ή θρομβοπενία (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8) Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Caelyx 2 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Erbitux SPC (EMA 130221) Page 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Erbitux SPC (EMA 130221) Page 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Erbitux SPC (EMA 130221) Page 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Erbitux 5 mg/ml διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Visudyne 15 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 15

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: METHOTREXATE/PFIZER Δισκία 2,5 mg/tab Διάλυμα για ένεση/έγχυση 1000 mg/40 ml bottle 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Methotrexate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PhotoBarr 15 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 15 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lyrica 25 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 25 mg πρεγκαμπαλίνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) Καρβοπλατίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) Καρβοπλατίνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 15-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

GABENTAL (Gabapentin)

GABENTAL (Gabapentin) GABENTAL (Gabapentin) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GABENTAL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε σκληρό καψάκιο των 300 mg περιέχει 300 mg gabapentin. Κάθε σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό

Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό εσωτερική μυϊκή στιβάδα χόριο εξωτερική μυϊκή στιβάδα επιφανειακός καρκίνος κύστης * Βλεννογόνος καρκίνωμα in situ προστατικός αδένας ουρήθρα οστά πυέλου * T3a η διήθηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Votrient 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα