Ώρες. Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Lauren Darcey Shane Conder. 2 η ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Γιάννης Β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ώρες. Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Lauren Darcey Shane Conder. 2 η ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Γιάννης Β."

Transcript

1 Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android 24 σε Ώρες 2 η ΕΚ ΟΣΗ Lauren Darcey Shane Conder Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής Τηλ.: Αθήνα, 2012

2 Τίτλος Πρωτοτύπου: Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours, Second Edition ISBN-13: ISBN-10: Copyright 2012 by Lauren Darcey and Shane Conder Αποκλειστικότητα για την Ελληνική Γλώσσα Εκδόσεις: Μόσχος Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής Τηλ.: Αθήνα, ISBN: Επιμέλεια κειμένων: Μιχαήλ Μεταξάς Desktop Publishing: Κ. Καλαϊτζής, τηλ.: Εκτύπωση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. - Γραφικές Τέχνες, τηλ.: Βιβλιοδεσία: ΣΤΑΜΟΥ Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις, τηλ.: Αναδημοσίευση του βιβλίου σε οποιαδήποτε μορ φή, ολόκληρου ή μέ ρους, καθώς και των περιεχομένων προ γραμ μά των, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη εξου σιο δό τη ση του εκδότη.

3 Συνοπτικός Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Μέρος Ι: Τα Θεμελιώδη του Android Μάθημα 1 Εισαγωγή στο Android Εκμάθηση των Εργαλείων Ανάπτυξης του Android όμηση Εφαρμογών Android ιαχείριση Πόρων Εφαρμογής ιαμόρφωση του Αρχείου Manifest του Android Σχεδίαση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μέρος ΙΙ: όμηση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μάθημα 7 Υλοποίηση μιας Εμβόλιμης Οθόνης με Κίνηση Υλοποίηση της Οθόνης του Κύριου Μενού Ανάπτυξη των Οθονών Βοήθειας και Βαθμολογίας όμηση Φορμών για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Χρήση Παραθύρων ιαλόγου για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Προσθήκη Λογικής στην Εφαρμογή Μέρος ΙΙΙ: Εμπλουτισμός της Εφαρμογής σας με Ισχυρά Χαρακτηριστικά του Android Μάθημα 13 Εργασία με Εικόνες και με την Κάμερα Προσθήκη Υποστήριξης για Υπηρεσίες Θέσης Προσθήκη Βασικής Υποστήριξης ικτύου Προσθήκη Πρόσθετων Χαρακτηριστικών ικτύου Προσθήκη Κοινωνικών Χαρακτηριστικών ημιουργία ενός App Widget της Αρχικής Οθόνης Μέρος IV: Τελειοποίηση της Εφαρμογής σας Μάθημα 19 ιεθνοποίηση της Εφαρμογής σας Ανάπτυξη για ιαφορετικές Συσκευές Βαθύτερη Μελέτη του Android οκιμή Εφαρμογών Android

4 Μέρος V: ημοσίευση της Εφαρμογής σας Μάθημα 23 Προετοιμασία για ημοσίευση ημοσίευση στην Αγορά του Android Μέρος VI: Παραρτήματα Α ιαμόρφωση του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Android Β Συμβουλές και Τεχνάσματα για το Eclipse IDE Γ Συμπληρωματικό Υλικό Ευρετήριο

5 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...1 Σε Ποιον Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο... 2 Πώς ομείται το Βιβλίο... 3 Τι Είναι (και Τι εν Είναι) Αυτό το Βιβλίο... 4 Ποιο Περιβάλλον Ανάπτυξης Χρησιμοποιείται... 5 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 5 Επισκόπηση των Αλλαγών Αυτής της Έκδοσης του Βιβλίου... 6 Περί των Σύντομων Συνδέσμων... 7 ιαθέσιμα Συμπληρωματικά Εργαλεία... 8 Μέρος Ι: Τα Θεμελιώδη του Android Μάθημα 1 Εισαγωγή στο Android...9 Εισαγωγή στο Android... 9 Η Google και η Open Handset Alliance... 9 Η Είσοδος του Android Φθηνή και Εύκολη Ανάπτυξη Εξοικειωθείτε με το Eclipse ημιουργία Έργων Android Εξερεύνηση των Αρχείων Έργων Android Επεξεργασία Πόρων Έργου Εκτέλεση και Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών ιαχείριση Εικονικών Συσκευών του Android ημιουργία ιαμορφώσεων Αποσφαλμάτωσης και Εκτέλεσης στο Eclipse Εκκίνηση Εφαρμογών Android με Χρήση του Εξομοιωτή Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών Android με Χρήση του DDMS Εκκίνηση Εφαρμογών Android σε μια Συσκευή Μάθημα 2 Εκμάθηση των Εργαλείων Ανάπτυξης του Android...31 Χρήση της Τεκμηρίωσης του Android Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών με Χρήση του DDMS ιαχείριση Εργασιών Αναζήτηση μέσα στο Σύστημα Αρχείων του Android Αλληλεπίδραση με Εξομοιωτές Λήψη Στιγμιότυπων του Εξομοιωτή ή της Τηλεφωνικής Συσκευής Προβολή Πληροφοριών Ημερολογίου Εργασία με τον Εξομοιωτή του Android Παροχή Εισόδου στον Εξομοιωτή... 40

6 viii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εξερεύνηση του Συστήματος του Android Χρήση Εικόνων Κάρτας SD με τον Εξομοιωτή Χρήση Άλλων Εργαλείων του Android Μάθημα 3 όμηση Εφαρμογών Android...47 Σχεδίαση μιας Τυπικής Εφαρμογής Android Σχεδίαση Χαρακτηριστικών Εφαρμογής Καθορισμός Απαιτήσεων ραστηριότητας Εφαρμογής Υλοποίηση Λειτουργικότητας Εφαρμογής Χρήση Περιβάλλοντος Εφαρμογής Ανάκτηση Πόρων Εφαρμογής Προσπέλαση Προτιμήσεων Εφαρμογής Προσπέλαση Λειτουργικότητας Άλλων Εφαρμογών με Χρήση Περιβαλλόντων Εργασία με ραστηριότητες Εκκίνηση ραστηριοτήτων ιαχείριση Κατάστασης ραστηριότητας Τερματισμός ραστηριοτήτων Εργασία με Προθέσεις Μεταβίβαση Πληροφοριών με Προθέσεις Χρήση Προθέσεων για Εκκίνηση Άλλων Εφαρμογών Εργασία με Παράθυρα ιαλόγου Εργασία με Τεμάχια Καταγραφή Πληροφοριών Εφαρμογής Μάθημα 4 ιαχείριση Πόρων Εφαρμογής...65 Χρήση Εφαρμογών και Πόρων Συστήματος Εργασία με Πόρους Εφαρμογής Εργασία με Πόρους Συστήματος Εργασία με Τιμές Απλών Πόρων Εργασία με Συμβολοσειρές Εργασία με Χρώματα Εργασία με ιαστάσεις Εργασία με Σχεδιάσιμους Πόρους Εργασία με Εικόνες Εργασία με Άλλους Τύπους Σχεδιάσιμων Πόρων Εργασία με ιατάξεις Σχεδίαση ιατάξεων με Χρήση του Layout Resource Editor Σχεδίαση ιατάξεων με Χρήση XML Εργασία με Αρχεία Εργασία με Αρχεία XML Εργασία με Ακατέργαστα Αρχεία... 78

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ix Εργασία με Άλλους Τύπους Πόρων Μάθημα 5 ιαμόρφωση του Αρχείου Manifest του Android...83 Εξερεύνηση του Αρχείου Manifest του Android Χρήση της Καρτέλας Manifest Χρήση της Καρτέλας Application Χρήση της Καρτέλας Permissions Χρήση της Καρτέλας Instrumentation Χρήση της Καρτέλας AdroidManifest,xml ιαμόρφωση Βασικών Ρυθμίσεων Εφαρμογής Ονομασία Πακέτων Android Εκδόσεις μιας Εφαρμογής Καθορισμός της Ελάχιστης Έκδοσης SDK του Android Ονομασία μιας Εφαρμογής Παροχή ενός Εικονιδίου για μια Εφαρμογή Παροχή της Περιγραφής μιας Εφαρμογής Καθορισμός Πληροφοριών Αποσφαλμάτωσης για μια Εφαρμογή Καθορισμός Άλλων Χαρακτηριστικών Εφαρμογής Ορισμός ραστηριοτήτων Καταχώριση ραστηριοτήτων Καθορισμός της ραστηριότητας Εκκίνησης ιαχείριση Αδειών Εφαρμογής ιαχείριση Άλλων Ρυθμίσεων Εφαρμογής Μάθημα 6 Σχεδίαση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής...99 Σχεδίαση ενός Απλού Παιχνιδιού στο Android Καθορισμός Χαρακτηριστικών Υψηλού Επιπέδου του Παιχνιδιού Καθορισμός Απαιτήσεων ραστηριότητας Καθορισμός Χαρακτηριστικών του Παιχνιδιού για την Οθόνη Υλοποίηση ενός Πρωτοτύπου Εφαρμογής Επισκόπηση του Συνοδευτικού Πηγαίου Κώδικα ημιουργία ενός Νέου Έργου Android Προσθήκη Πόρων Έργου Υλοποίηση ραστηριοτήτων Εφαρμογής ημιουργία Προτιμήσεων Εφαρμογής Εκτέλεση του Πρωτότυπου του Παιχνιδιού ημιουργία μιας ιαμόρφωσης Αποσφαλμάτωσης Εκκίνηση του Πρωτότυπου μέσα στον Εξομοιωτή Εξερεύνηση της Εγκατάστασης του Πρωτοτύπου

8 x ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος ΙΙ: όμηση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μάθημα 7 Υλοποίηση μιας Εμβόλιμης Οθόνης με Κίνηση Σχεδίαση της Εμβόλιμης Οθόνης Υλοποίηση της ιάταξης της Εμβόλιμης Οθόνης Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Εμβόλιμης Οθόνης Εργασία με Κίνηση Προσθήκη Πόρων Κίνησης Κίνηση σε Συγκεκριμένες Προβολές Κίνηση Όλων των Προβολών μέσα σε μια ιάταξη Χειρισμός Συμβάντων ιάρκειας Ζωής Κίνησης Μάθημα 8 Υλοποίηση της Οθόνης του Κύριου Μενού Σχεδίαση της Οθόνης του Κύριου Μενού Καθορισμός Απαιτήσεων ιάταξης της Οθόνης Κύριου Μενού Σχεδίαση της Επικεφαλίδας της Οθόνης με το RelativeLayout Σχεδίαση του Μηχανισμού Ελέγχου ListView Τελικές Βελτιώσεις για την Σχεδίαση μιας ιάταξης Κύριου Μενού Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης του Κύριου Μενού Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση των Αρχείων ιάταξης της Οθόνης του Κύριου Μενού Εργασία με τον Μηχανισμό Ελέγχου ListView Συμπλήρωση ενός Μηχανισμού Ελέγχου ListView Ακρόαση για Συμβάντα ListView Προσαρμογή Χαρακτηριστικών του Μηχανισμού Ελέγχου ListView Εργασία με Άλλους Τύπους Μενού Προσθήκη ενός Μενού Επιλογών στην Οθόνη του Παιχνιδιού Μάθημα 9 Ανάπτυξη των Οθονών Βοήθειας και Βαθμολογίας Σχεδίαση της Οθόνης Βοήθειας Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Βοήθειας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Βοήθειας Εργασία με Αρχεία Προσθήκη Ακατέργαστων Αρχείων Πόρων Προσπέλαση Ακατέργαστων Αρχείων Πόρων Σχεδίαση της Οθόνης Βαθμολογίας Καθορισμός Απαιτήσεων ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας Προσθήκη του Μηχανισμού Ελέγχου TabHost Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xi όμηση μιας Οθόνης με Καρτέλες ιαμόρφωση του Μηχανισμού Ελέγχου TabHost Προσθήκη Καρτελών στον Μηχανισμό Ελέγχου TabHost Καθορισμός της Προεπιλεγμένης Καρτέλας Εργασία με XML Ανάκτηση Πόρων XML Ανάλυση Αρχείων XML με το XmlResourceParser Εφαρμογές Τελικών Βελτιώσεων στην Οθόνη Βαθμολογίας Μάθημα 10 όμηση Φορμών για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Σχεδίαση της Οθόνης Ρυθμίσεων Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Χρήση Κοινών Μηχανισμών Ελέγχου Φόρμας Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου EditText Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου Button Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου Spinner Αποθήκευση εδομένων Φόρμας με τον SharedPreferences Ορισμός Καταχωρίσεων SharedPreferences Αποθήκευση Ρυθμίσεων στον SharedPreferences Ανάγνωση Ρυθμίσεων από τον SharedPreferences Μάθημα 11 Χρήση Παραθύρων ιαλόγου για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Εργασία με Παράθυρα ιαλόγου ραστηριότητας Εξερεύνηση των ιαφόρων Τύπων Παραθύρων ιαλόγου Παρακολούθηση του Κύκλου Ζωής ενός Παράθυρου ιαλόγου ραστηριότητας Χρήση της Κλάσης DatePickerDialog Προσθήκη ενός DatePickerDialog σε μια Κλάση Αρχικοποίηση ενός DatePickerDialog Εκκίνηση του DatePickerDialog Εργασία με Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Προσθήκη ενός Προσαρμοσμένου Παράθυρου ιαλόγου στην Οθόνη Ρυθμίσεων Μάθημα 12 Προσθήκη Λογικής στην Εφαρμογή Σχεδίαση της Οθόνης του Παιχνιδιού Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Παιχνιδιού Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Παιχνιδιού Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου ViewSwitcher Αρχικοποίηση Μηχανισμών Ελέγχου Εναλλαγής

10 xii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Υλοποίηση Εργοστασιακών Κλάσεων Εναλλαγών Ενημέρωση του Μηχανισμού Ελέγχου TextSwitcher Ενημέρωση του Μηχανισμού Ελέγχου ImageSwitcher Σύνδεση της Λογικής του Παιχνιδιού Προσθήκη Ρυθμίσεων Κατάστασης Παιχνιδιού στο SharedPreferences Ανάκτηση, Ανάλυση και Αποθήκευση εδομένων Ερώτησης Μέρος ΙΙΙ Εμπλουτισμός της Εφαρμογής σας με Ισχυρά Χαρακτηριστικά του Android Μάθημα 13 Εργασία με Εικόνες και με την Κάμερα Σχεδίαση του Χαρακτηριστικού Avatar Προσθήκη ενός Avatar στην ιάταξη Ρυθμίσεων Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου ImageButton Καθορισμός της Εικόνας ενός Μηχανισμού Ελέγχου ImageButton Χειρισμός Συμβάντων Κλικ του ImageButton Επιλογή και Αποθήκευση του Γραφικού του Avatar Εργασία με Bitmap Μάθημα 14 Προσθήκη Υποστήριξης για Υπηρεσίες Θέσης Σχεδίαση του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Καθορισμός των Ενημερώσεων της ιάταξης του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Σχεδίαση του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Υλοποίηση του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Υλοποίηση της ιάταξης του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Υλοποίηση του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Χρήση Υπηρεσιών Θέσης Ενεργοποίηση της οκιμής Θέσης στον Εξομοιωτή Προσπέλαση των Υπηρεσιών Θέσης Χρήση Υπηρεσιών Γεωκωδικοποίησης Χρήση Υπηρεσιών Γεωκωδικοποίησης με το Android Εργασία με Χάρτες Εκκίνηση μιας Εφαρμογής Χάρτη Χρησιμοποιώντας μια Πρόθεση Εργασία με Υπηρεσίες και Εφαρμογές Τρίτων Μάθημα 15 Προσθήκη Βασικής Υποστήριξης ικτύου Σχεδίαση Εφαρμογών ικτύου Εργασία με ένα ιακομιστή Εφαρμογής ιαχείριση Χρονοβόρων Λειτουργιών ικτύου

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xiii Πληροφόρηση του Χρήστη για την ραστηριότητα ικτύου Ανάπτυξη Εφαρμογών ικτύου Ενεργοποίηση της οκιμής ικτύου στον Εξομοιωτή οκιμή Εφαρμογών ικτύου στο Υλικό Προσπέλαση Υπηρεσιών ικτύου Σχεδιασμός Υποστήριξης ικτύου για την Been There, Done That! Καθορισμός Αδειών ικτύου Έλεγχος Κατάστασης ικτύου Χρήση ικτύωσης HTTP Κατάδειξη ραστηριότητας ικτύου με Γραμμές Προόδου Εμφάνιση Ακαθόριστης Προόδου Εμφάνιση Καθορισμένης Προόδου Εμφάνιση Παράθυρων ιαλόγου Προόδου Εκτέλεση Εργασιών Ασύγχρονα Χρήση της AsyncTask Χρήση Νημάτων και Χειριστών Φόρτωση και Εμφάνιση εδομένων Βαθμολογίας Επέκταση της AsyncTask για Φορτώσεις Βαθμολογιών Εκκίνηση της Ένδειξης Προόδου με την onpreexecute() Καθάρισμα της Ένδειξης Προόδου με την onpostexecute() Χειρισμός Ακύρωσης με την oncancelled() Χειρισμός Επεξεργασίας με την doinbackround() Χειρισμός Ενημερώσεων Προόδου με την onprogressupdate() Εκκίνηση της ScoreDownloaderTask Φόρτωση και Ανάλυση Ομάδων Ερωτήσεων Επέκταση της AsyncTask για Φορτώσεις Ερωτήσεων Εκκίνηση του Παράθυρου ιαλόγου Προόδου με την onpreexecute() Κλείσιμο του Παράθυρου ιαλόγου Προόδου με την onpostexecute() Χειρισμός της Επεξεργασίας Παρασκηνίου Εκκίνηση της QuizTask Μάθημα 16 Προσθήκη Πρόσθετων Χαρακτηριστικών ικτύου Καθορισμός του Ποια εδομένα θα Σταλούν στον ιακομιστή ιατήρηση των εδομένων Παίκτη Συγχρονισμένων Εκφόρτωση εδομένων Ρυθμίσεων σε ένα Απομακρυσμένο ιακομιστή Εργασία με Υπηρεσίες Android Υλοποίηση της UploadTask Εκφόρτωση εδομένων Παίκτη με την Μέθοδο HTTP GET Εκφόρτωση εδομένων Avatar με την Μέθοδο HTTP POST Εκφόρτωση εδομένων Βαθμολογίας σε ένα Απομακρυσμένο ιακομιστή Φόρτωση εδομένων Βαθμολογιών Φίλων

12 xiv ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μάθημα 17 Προσθήκη Κοινωνικών Χαρακτηριστικών Εμπλουτισμός Εφαρμογών με Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Προσαρμογή Κοινωνικών Χαρακτηριστικών στην Εφαρμογή σας Υποστήριξη Βασικών Σχέσεων Παικτών Προσθήκη Υποστήριξη Φίλων στην Εφαρμογή σας Ενεργοποίηση Αιτήσεων Φίλων στην Οθόνη Ρυθμίσεων Υλοποίηση του Χαρακτηριστικού Αιτήσεων Φίλων Εμπλουτισμός Σχέσεων Παικτών Ενοποίηση με Υπηρεσίες Κοινωνικής ικτύωσης Προσθήκη Υποστήριξης Facebook Προσθήκη Υποστήριξης Twitter Εργασία με την Πρωτοβουλία OpenSocial Μάθημα 18 ημιουργία ενός App Widget της Αρχικής Οθόνης Σχεδίαση ενός App Widget Ανάπτυξη ενός App Widget ιαμόρφωση Ιδιοτήτων App Widget Εργασία με RemoteViews Εργασία με Στυλ Σχεδίαση της ιάταξης του App Widget Υλοποίηση ενός Παρόχου App Widget Χειρισμός Εργασιών Παρασκηνίου App Widget Ενημέρωση του Αρχείου Manifest του Android Μέρος IV Τελειοποίηση της Εφαρμογής σας Μάθημα 19 ιεθνοποίηση της Εφαρμογής σας Γενικές Αρχές ιεθνοποίησης Πώς Εργάζεται η Τοπικοποίηση του Android Πώς Χειρίζεται το Λειτουργικό Σύστημα του Android τις Τοπικές Ρυθμίσεις Πώς Χειρίζονται οι Εφαρμογές τις Τοπικές Ρυθμίσεις Πώς Χειρίζεται η Αγορά του Android τις Τοπικές Ρυθμίσεις Στρατηγικές ιεθνοποίησης του Android Παραίτηση από την ιεθνοποίηση Εφαρμογής Περιορισμός της ιεθνοποίησης Εφαρμογής Υλοποίηση Πλήρους ιεθνοποίησης Εφαρμογής Χρήση Βοηθημάτων Τοπικοποίησης Καθορισμός Τοπικών Ρυθμίσεων Συστήματος Μορφοποίηση Συμβολοσειρών Ημερομηνίας και Ώρας Χειρισμός Νομισματικών Μονάδων

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xv Μάθημα 20 Ανάπτυξη για ιαφορετικές Συσκευές ιαμόρφωση ιαχείρισης για το Android Χειρισμός ιαφορετικών Προσανατολισμών Οθόνης Χειρισμός Αλλαγών Προσανατολισμού με Προγραμματισμό Υποστήριξη ιαφορετικών Χαρακτηριστικών Οθόνης Υποστήριξη ιαφορετικών Χαρακτηριστικών Συσκευής Ανάπτυξη για ιαφορετικά Android SDK Μάθημα 21 Βαθύτερη Μελέτη του Android Εξερεύνηση Περισσότερων Βασικών Χαρακτηριστικών του Android ήλωση και Επιβολή Αδειών Εφαρμογής Προειδοποίηση του Χρήστη με Ειδοποιήσεις Σχεδίαση Προχωρημένων ιεπαφών Χρήστη Χρήση Στυλ και Θεμάτων Σχεδίαση Προσαρμοσμένων Μηχανισμών Ελέγχου View και ViewGroup Εργασία με Μεθόδους Εισόδου Χειρισμός Χειρονομιών Χρήστη Μετατροπή Κειμένου σε Ομιλία Μετατροπή Φωνής σε Κείμενο Εργασία με Πολυμέσα Αναπαραγωγή και Εγγραφή Ήχου Αναπαραγωγή και Εγγραφή Βίντεο Εργασία με ισδιάστατα και Τρισδιάστατα Γραφικά Χρήση των Βιβλιοθηκών Γραφικών του Android Χρήση της OpenGL ES Graphics API Εξατομίκευση Συσκευών Android Καθορισμός του Ήχου Κλήσης Καθορισμός της Ταπετσαρίας ημιουργία μιας Ενεργής Ταπετσαρίας ιαχείριση και Κοινή Χρήση εδομένων Εργασία με Αρχεία και Καταλόγους Αποθήκευση ομημένων εδομένων σε μια Βάση εδομένων SQLite Κοινή Χρήση εδομένων με Άλλες Εφαρμογές Ενοποίηση με Καθολική Αναζήτηση Προσπέλαση του Βασικού Υλικού Συσκευής Ανάγνωση Ακατέργαστων εδομένων Αισθητήρα Εργασία με Wi-Fi Εργασία με Bluetooth ιαχείριση Ρυθμίσεων Ισχύος και ιάρκειας Ζωής Μπαταρίας Μάθημα 22 οκιμή Εφαρμογών Android Βέλτιστες Πρακτικές οκιμών Ανάπτυξη Προτύπων Κωδικοποίησης

14 xvi ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκτέλεση Τακτικών ομήσεων Εκδόσεων Χρήση ενός Συστήματος Ανίχνευσης Ατελειών Ανάπτυξη Σωστών Σχεδίων οκιμών Μεγιστοποίηση Κάλυψης οκιμών ιαχείριση του Περιβάλλοντος οκιμών οκιμή στον Εξομοιωτή οκιμή σε Συσκευές Στόχου Εκτέλεση Αυτοματοποιημένων οκιμών Μέρος V ημοσίευση της Εφαρμογής σας Μάθημα 23 Προετοιμασία για ημοσίευση Κατανόηση της ιεργασίας Έκδοσης Προετοιμασία της όμησης Υποψήφιας Έκδοσης Προετοιμασία του Αρχείου Manifest του Android για Έκδοση Προστασία της Εφαρμογής σας από Πειρατές Λογισμικού Προετοιμασία Σχετικών Υπηρεσιών για Έκδοση οκιμή της Υποψήφιας Έκδοσης Εφαρμογής Συσκευασία και Υπογραφή μιας Εφαρμογής Ψηφιακή Υπογραφή Εφαρμογών Εξαγωγή και Υπογραφή του Αρχείου Συσκευασίας οκιμή του Υπογεγραμμένου Πακέτου Εφαρμογής Εγκατάσταση του Υπογεγραμμένου Πακέτου Εφαρμογής Επιβεβαίωση της Υπογεγραμμένης Εφαρμογής Μάθημα 24 ημοσίευση στην Αγορά του Android Πώληση στην Αγορά του Android Υπογραφή Σύμβασης Λογαριασμού Προγραμματιστή Εκφόρτωση μιας Εφαρμογής στην Αγορά του Android ημοσίευση στην Αγορά του Android Χρήση Άλλων Οφελών Λογαριασμού Προγραμματιστή Εξερεύνηση Άλλων Επιλογών ημοσίευσης του Android Πώληση της Εφαρμογής σας στην ική σας Ιστοθέση Πώληση της Εφαρμογής σας σε Άλλες Αγορές Μέρος VI Παραρτήματα Παράρτημα Α ιαμόρφωση του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Android Προαπαιτούμενα Μηχανής Ανάπτυξης Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα ιαθέσιμος Χώρος Εγκατάσταση του Κιτ Ανάπτυξης της Java

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xvii Εγκατάσταση του Eclipse IDE Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Windows Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Mac OS X Εγκατάσταση του Android SDK Starter Package Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Windows Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Mac OS X Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Linux OS Εγκατάσταση και ιαμόρφωση του Πρόσθετου Android για Eclipse (ADT) ιαμόρφωση του Υλικού Ανάπτυξης για Αποσφαλμάτωση Συσκευών ιαμόρφωση Συσκευών Android για Σκοπούς Ανάπτυξης ιαμόρφωση του Λειτουργικού σας Συστήματος για Αποσφαλμάτωση Συσκευών Παράρτημα Β Συμβουλές και Τεχνάσματα για το Eclipse IDE ημιουργία Νέων Κλάσεων και Μεθόδων Οργάνωση Εισαγωγών Τεκμηρίωση Κώδικα Χρήση Αυτόματης Συμπλήρωσης Αποδοτική Επεξεργασία Κώδικα Μετονομασία Σχεδόν Όλων των Πραγμάτων Μορφοποίηση Κώδικα Οργάνωση Κώδικα Ανακατασκευή του Κώδικα Επίλυση Μυστηριωδών Σφαλμάτων όμησης ημιουργία Προσαρμοσμένων Φίλτρων Ημερολογίου Μετακίνηση Τομέων Μέσα σε ένα Χώρο Εργασίας Προσαρμογή Τομέων σε ένα Χώρο Εργασίας Ολοκλήρωση με Έλεγχο Πηγαίου Κώδικα Παράρτημα Γ Συμπληρωματικό Υλικό Χρήση του Πηγαίου Κώδικα για Αυτό το Βιβλίο Προσπέλαση της Ιστοθέσης Προγραμματιστή του Android Προσπέλαση της Ιστοθέσης του Εκδότη Προσπέλαση της Ιστοθέσης των Συγγραφέων Πώς Μπορείτε να Έλθετε σε Επαφή με τους Συγγραφείς Χρησιμοποίηση Ηλεκτρονικών Πόρων του Android Ευρετήριο

16 Σχετικά με τους Συγγραφείς Η Lauren Durcey είναι υπεύθυνη για την τεχνική ηγεσία και καθοδήγηση μιας μικρής εταιρείας παραγωγής λογισμικού, που εξειδικεύεται στις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των Android, iphone, BlackBerry, Palm Pre, BREW και J2ME, και σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Έχει εμπειρία πάνω από δύο δεκαετίες στην παραγωγή επαγγελματικού λογισμικού και είναι μία αναγνωρισμένη αυθεντία στην επιχειρησιακή αρχιτεκτονική και στην ανάπτυξη επαγγελματικών εφαρμογών για κινητές επικοινωνίες. Η Lauren πήρε το πτυχίο της B.S. στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σάντα Κρουζ. Στον ελεύθερο χρόνο της ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον σύζυγό της, που είναι φανατικός χρήστης κινητών τηλεφώνων. Είναι φωτογράφος φυσικών τοπίων και έργα της έχουν εκδοθεί σε βιβλία και σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Στην Νότια Αφρική βούτηξε μαζί με λευκούς καρχαρίες μήκους 4 μέτρων και βρέθηκε ανάμεσα σε ένα κοπάδι ιπποπόταμων και ένα τεράστιο ελέφαντα. Της έχουν επιτεθεί πίθηκοι στην Ιαπωνία, βρέθηκε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι πεινασμένων λιονταριών στην Κένυα, δίψασε στην Αίγυπτο, απέφυγε για πολύ λίγο ένα πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη, πέρασε από τις Ελβετικές Άλπεις, επισκέφθηκε πολλές μπυραρίες στην Γερμανία, κοιμήθηκε σε αρκετά από τα θαυμάσια κάστρα της Ευρώπης, ακούμπησε την γλώσσα της σε ένα παγόβουνο στην Ισλανδία (ενώ την παρακολουθούσε ένα κοπάδι από τάρανδους). Ο Shane Conder έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων και, την τελευταία δεκαετία, έχει εστιάσει την προσοχή του στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητών επικοινωνιών. Έχει σχεδιάσει και αναπτύξει πολλές εμπορικές εφαρμογές για Android, iphone, BREW, BlackBerry, J2ME, Palm και Windows Mobile μερικές από τις οποίες έχουν εγκατασταθεί σε εκατομμύρια τηλέφωνα σ' όλο τον κόσμο. Ο Shane έχει γράψει πολλά άρθρα για την βιομηχανία των κινητών επικοινωνιών και έχει αξιολογήσει πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές επικοινωνίες στα τεχνικά του ιστολόγια (blogs) και είναι πολύ γνωστός στην μπλογκόσφαιρα. Έχει πάρει το πτυχίο του B.S. στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Είναι μεγάλος γκατζετάκιας και έχει πάντα το πιο καινούριο τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή άλλη κινητή συσκευή. Συνήθως παίζει με τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι οι υπηρεσίες σύννεφου και οι πλατφόρμες κινητών επικοινωνιών και με άλλες τεχνολογίες αιχμής, που δραστηριοποιούν το δημιουργικό τμήμα του εγκεφάλου του. Επίσης του αρέσει να ταξιδεύει μαζί με την σύζυγό του, ακόμη και όταν αυτή τον ενέπλεξε σε επικίνδυνες καταστάσεις με καρχαρίες και λιοντάρια. Παραδέχεται ότι πρέπει να πάρει μαζί του τουλάχιστον δύο κινητά τηλέφωνα και μία ταμπλέτα, όταν ταξιδεύει και αν και δεν υπήρχε κάλυψη, έβγαλε το Android του και φωτογράφισε την σύζυγό του, όταν αυτή έβαλε την γλώσσα της σε ένα παγόβουνο στην Ισλανδία.

17 Οι συγγραφείς έχουν εκδώσει επίσης ένα βιβλίο ενδιάμεσου και προχωρημένου επιπέδου για την ανάπτυξη εφαρμογών για Android, με τίτλο Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android, που εκδίδεται στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μ. Γκιούρδας. Η Lauren και ο Shane έχουν επίσης εκδώσει πολλά άρθρα για την ανάπτυξη λογισμικού για κινητές επικοινωνίες, για περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος, για τεχνικά περιοδικά και για ηλεκτρονικές εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού. Μπορείτε να βρείτε δεκάδες δείγματα της εργασίας του στο περιοδικό Smart Developer (Linux, New Media), στο Developer. com, στο Network World, στο Envato (Mobile Tuts+ και CodeCanyon), στο InformIT και σε πολλά άλλα. Επίσης εκδίδουν άρθρα, που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες τους στην ιστοθέση του για το Android, στην διεύθυνση Μπορείτε να βρείτε μία πλήρη λίστα των εκδόσεων των συγγραφέων στην διεύθυνση

18 Αφιέρωση Για το Chickpea. Ευχαριστίες Το βιβλίο αυτό δεν θα είχε γραφεί ποτέ χωρίς την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση που είχαμε από πολλούς υπομονετικούς και υποστηρικτικούς ανθρώπους, που περιλαμβάνουν την ομάδα έκδοσης, τους συνεργάτες μας, τους φίλους μας και την οικογένειά μας. Κατά την διάρκεια αυτού του έργου, τα μέλη της ομάδας έκδοσης στην Pearson (Sams Publishing) μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Trina MacDonald, Olivia Busegio και Sheri Cain. Ο τεχνικός επιμελητής μας, Jim Hathaway, μας βοήθησε να σιγουρέψουμε ότι το βιβλίο παρέχει ακριβείς πληροφορίες. Σε κάθε έκδοση, αυτό το βιβλίο γίνεται καλύτερο. Ωστόσο, δεν θα είχε εκδοθεί, αν δεν υπήρχε η βοήθεια πολλών φίλων μας από προηγούμενες εκδόσεις. Ευχαριστούμε τους επιμελητές, τεχνικούς επιμελητές και αναγνώστες των προηγούμενων εκδόσεων για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους φίλους και την οικογένειά μας, που μας υποστήριξαν, όταν έπρεπε να προλάβουμε τις προθεσμίες έκδοσης του βιβλίου.

19 Πείτε μας την Γνώμη σας! Ως αναγνώστης αυτού του βιβλίου, είστε ο πιο σημαντικός κριτής και σχολιαστής μας. Εκτιμούμε την γνώμη σας και θέλουμε να ξέρουμε αν κάναμε την δουλειά μας σωστά, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, ποιες περιοχές θέλετε να καλύψουμε και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Μπορείτε να μας στείλετε ή να μα γράψετε και να μας πείτε τι γνώμη έχετε για αυτό το βιβλίο όπως και το τι μπορούμε να κάνουμε, για να κάνουμε τα βιβλία μας καλύτερα. Σημειώστε ότι δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το θέμα αυτού του βιβλίου, και ότι, λόγω του μεγάλου όγκου επιστολών που λαμβάνω, δεν θα μπορέσω να τις απαντήσω όλες. Όταν γράφετε, παρακαλώ να περιλαμβάνετε τον τίτλο του βιβλίου και το όνομα του συγγραφέα όπως και το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου σας και το σας. Θα διαβάσω προσεκτικά τα σχόλιά σας και θα τα συζητήσω με τον συγγραφέα και τους επιμελητές που έχουν εργαστεί για το βιβλίο. Ταχυδρομείο: Mark Taub Editor in Chief Sams Publishing 800 East 96th Street Indianapolis, IN USA Υπηρεσίες Αναγνωστών Επισκεφθείτε την ιστοθέση μας και εγγραφείτε γι' αυτό το βιβλίο, στην διεύθυνση informit.com/register ώστε να έχετε πρόσβαση σε ενημερώσεις, φορτώσεις ή παροράματα, που μπορούν να διατεθούν γι' αυτό το βιβλίο.

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android Shane Conder Lauren Darcey Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ. Mάθετε μέσα από εφαρμογές. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Paul Deitel Harvey Deitel Abbey Deitel.

ANDROID ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ. Mάθετε μέσα από εφαρμογές. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Paul Deitel Harvey Deitel Abbey Deitel. ANDROID ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Mάθετε μέσα από εφαρμογές Paul Deitel Harvey Deitel Abbey Deitel Deitel & Associates, Inc. Michael Morgano Imerj Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Flash CS4. Professional. Μάθετε τo. Adobe. σε 24 Ώρες. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Phillip Kerman Lynn Beighley

Flash CS4. Professional. Μάθετε τo. Adobe. σε 24 Ώρες. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Phillip Kerman Lynn Beighley Μάθετε τo Adobe Flash CS4 Professional σε 24 Ώρες Phillip Kerman Lynn Beighley Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων

Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων Από το Excel στην Access Michael Alexander Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας MARNI DERR TANYA SYMES. εύτερη έκδοση. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού

JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας MARNI DERR TANYA SYMES. εύτερη έκδοση. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! εύτερη έκδοση MARNI DERR TANYA SYMES Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL Luke Welling Laura Thomson Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μυστικά των Windows 8

Τα Μυστικά των Windows 8 Τα Μυστικά των Windows 8 Paul Thurrott Rafael Rivera Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Adobe Dreamweaver CS5 ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Maya 2009 _MAYA EISAGOGI.indd i _MAYA EISAGOGI.indd i 13/2/2010 1:55:59 13/2/2010 1:55:59 μμ μμ

Οδηγός του Maya 2009 _MAYA EISAGOGI.indd i _MAYA EISAGOGI.indd i 13/2/2010 1:55:59 13/2/2010 1:55:59 μμ μμ Οδηγός του Maya 2009 _MAYA EISAGOGI.indd i 13/2/2010 1:55:59 μμ _MAYA EISAGOGI.indd ii 13/2/2010 1:56:00 μμ Οδηγός του Maya 2009 DARIUSH DERAKHSHANI Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας BRUCE HALLBERG ΠΕΜΠΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Αγγελινός Γιώργος

ΙΚΤΥΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας BRUCE HALLBERG ΠΕΜΠΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Αγγελινός Γιώργος ΙΚΤΥΑ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚ ΟΣΗ BRUCE HALLBERG Απόδοση: Αγγελινός Γιώργος Αναλυτής Ολοκληρωμένων Συστημάτων M.Sc. e-commerce Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2012 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA!

Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! _ELE intro_joomla.indd i 29/3/2010 4:57:03 μμ _ELE intro_joomla.indd ii 29/3/2010 4:57:03 μμ Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! Marni Derr & Tanya Symes Απόδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας GARY P. SCHNEIDER. Ενδέκατη Έκδοση. Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας GARY P. SCHNEIDER. Ενδέκατη Έκδοση. Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενδέκατη Έκδοση GARY P. SCHNEIDER Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός του Autodesk 3ds Max 2011

Oδηγός του Autodesk 3ds Max 2011 Oδηγός του Autodesk 3ds Max 2011 RANDI L. DERAKHSHANI DARIUSH DERAKHSHANI Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική ΕΚΑΤΗ ΕΚ ΟΣΗ George Beekman Ben Beekman Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες σχετικές με το τμήμα ΤΠΤ σε πλατφόρμα Apple ios.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες σχετικές με το τμήμα ΤΠΤ σε πλατφόρμα Apple ios. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Πίνακας περιεχομένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3 Πίνακας περιεχομένων Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!...xxxv Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43 Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες... 23 Ενημερώστε μας!... 25 Το CD του βιβλίου... 27 Τι περιλαμβάνεται στο CD... 27 Δείγματα εφαρμογών... 28 Χρήση του CD... 29 Απαιτήσεις συστήματος... 29 Πληροφορίες τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Βασιλική Καλημέρη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφές Φορητών Συσκευών. και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης - Mobile Interfaces and Interaction Technologies

Διεπαφές Φορητών Συσκευών. και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης - Mobile Interfaces and Interaction Technologies ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διεπαφές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3 Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαµε να επικοινωνήσετε µαζί µας!...xxxv Συµβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση, και ρύθµιση 1

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας»

«Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας» ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ «Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας» ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιαφίτσας Χρυσοβαλάντης (ΑΜ: Τ-2050) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστής αγροκτήματος από συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android

Διαχειριστής αγροκτήματος από συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διαχειριστής αγροκτήματος από συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android Πτυχιακή εργασία του Κουκουρή

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για την περιήγηση/ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ΚΑΒΑΛΑΣ. Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρδύρης Βασίλειος

Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ΚΑΒΑΛΑΣ. Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρδύρης Βασίλειος Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ΚΑΒΑΛΑΣ Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων πτυχιακή εργασία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ» ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρδύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων

Πτυχιακή Εργασία. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ασκαλάκης Ελευθέριος (ΑΜ:1672) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (smartphones,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός του 3ds Max 2008

Oδηγός του 3ds Max 2008 Oδηγός του 3ds Max 2008 00_3ds-maxCONT.indd i 8/5/2008 3:43:58 ìì 00_3ds-maxCONT.indd ii 8/5/2008 3:43:59 ìì Oδηγός του 3ds Max 2008 DARIUSH DERAKHSHANI RANDI LORENE MUNN Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός,

Διαβάστε περισσότερα