Ώρες. Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Lauren Darcey Shane Conder. 2 η ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Γιάννης Β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ώρες. Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Lauren Darcey Shane Conder. 2 η ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Γιάννης Β."

Transcript

1 Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android 24 σε Ώρες 2 η ΕΚ ΟΣΗ Lauren Darcey Shane Conder Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής Τηλ.: Αθήνα, 2012

2 Τίτλος Πρωτοτύπου: Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours, Second Edition ISBN-13: ISBN-10: Copyright 2012 by Lauren Darcey and Shane Conder Αποκλειστικότητα για την Ελληνική Γλώσσα Εκδόσεις: Μόσχος Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής Τηλ.: Αθήνα, ISBN: Επιμέλεια κειμένων: Μιχαήλ Μεταξάς Desktop Publishing: Κ. Καλαϊτζής, τηλ.: Εκτύπωση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. - Γραφικές Τέχνες, τηλ.: Βιβλιοδεσία: ΣΤΑΜΟΥ Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις, τηλ.: Αναδημοσίευση του βιβλίου σε οποιαδήποτε μορ φή, ολόκληρου ή μέ ρους, καθώς και των περιεχομένων προ γραμ μά των, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη εξου σιο δό τη ση του εκδότη.

3 Συνοπτικός Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Μέρος Ι: Τα Θεμελιώδη του Android Μάθημα 1 Εισαγωγή στο Android Εκμάθηση των Εργαλείων Ανάπτυξης του Android όμηση Εφαρμογών Android ιαχείριση Πόρων Εφαρμογής ιαμόρφωση του Αρχείου Manifest του Android Σχεδίαση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μέρος ΙΙ: όμηση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μάθημα 7 Υλοποίηση μιας Εμβόλιμης Οθόνης με Κίνηση Υλοποίηση της Οθόνης του Κύριου Μενού Ανάπτυξη των Οθονών Βοήθειας και Βαθμολογίας όμηση Φορμών για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Χρήση Παραθύρων ιαλόγου για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Προσθήκη Λογικής στην Εφαρμογή Μέρος ΙΙΙ: Εμπλουτισμός της Εφαρμογής σας με Ισχυρά Χαρακτηριστικά του Android Μάθημα 13 Εργασία με Εικόνες και με την Κάμερα Προσθήκη Υποστήριξης για Υπηρεσίες Θέσης Προσθήκη Βασικής Υποστήριξης ικτύου Προσθήκη Πρόσθετων Χαρακτηριστικών ικτύου Προσθήκη Κοινωνικών Χαρακτηριστικών ημιουργία ενός App Widget της Αρχικής Οθόνης Μέρος IV: Τελειοποίηση της Εφαρμογής σας Μάθημα 19 ιεθνοποίηση της Εφαρμογής σας Ανάπτυξη για ιαφορετικές Συσκευές Βαθύτερη Μελέτη του Android οκιμή Εφαρμογών Android

4 Μέρος V: ημοσίευση της Εφαρμογής σας Μάθημα 23 Προετοιμασία για ημοσίευση ημοσίευση στην Αγορά του Android Μέρος VI: Παραρτήματα Α ιαμόρφωση του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Android Β Συμβουλές και Τεχνάσματα για το Eclipse IDE Γ Συμπληρωματικό Υλικό Ευρετήριο

5 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...1 Σε Ποιον Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο... 2 Πώς ομείται το Βιβλίο... 3 Τι Είναι (και Τι εν Είναι) Αυτό το Βιβλίο... 4 Ποιο Περιβάλλον Ανάπτυξης Χρησιμοποιείται... 5 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 5 Επισκόπηση των Αλλαγών Αυτής της Έκδοσης του Βιβλίου... 6 Περί των Σύντομων Συνδέσμων... 7 ιαθέσιμα Συμπληρωματικά Εργαλεία... 8 Μέρος Ι: Τα Θεμελιώδη του Android Μάθημα 1 Εισαγωγή στο Android...9 Εισαγωγή στο Android... 9 Η Google και η Open Handset Alliance... 9 Η Είσοδος του Android Φθηνή και Εύκολη Ανάπτυξη Εξοικειωθείτε με το Eclipse ημιουργία Έργων Android Εξερεύνηση των Αρχείων Έργων Android Επεξεργασία Πόρων Έργου Εκτέλεση και Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών ιαχείριση Εικονικών Συσκευών του Android ημιουργία ιαμορφώσεων Αποσφαλμάτωσης και Εκτέλεσης στο Eclipse Εκκίνηση Εφαρμογών Android με Χρήση του Εξομοιωτή Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών Android με Χρήση του DDMS Εκκίνηση Εφαρμογών Android σε μια Συσκευή Μάθημα 2 Εκμάθηση των Εργαλείων Ανάπτυξης του Android...31 Χρήση της Τεκμηρίωσης του Android Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών με Χρήση του DDMS ιαχείριση Εργασιών Αναζήτηση μέσα στο Σύστημα Αρχείων του Android Αλληλεπίδραση με Εξομοιωτές Λήψη Στιγμιότυπων του Εξομοιωτή ή της Τηλεφωνικής Συσκευής Προβολή Πληροφοριών Ημερολογίου Εργασία με τον Εξομοιωτή του Android Παροχή Εισόδου στον Εξομοιωτή... 40

6 viii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εξερεύνηση του Συστήματος του Android Χρήση Εικόνων Κάρτας SD με τον Εξομοιωτή Χρήση Άλλων Εργαλείων του Android Μάθημα 3 όμηση Εφαρμογών Android...47 Σχεδίαση μιας Τυπικής Εφαρμογής Android Σχεδίαση Χαρακτηριστικών Εφαρμογής Καθορισμός Απαιτήσεων ραστηριότητας Εφαρμογής Υλοποίηση Λειτουργικότητας Εφαρμογής Χρήση Περιβάλλοντος Εφαρμογής Ανάκτηση Πόρων Εφαρμογής Προσπέλαση Προτιμήσεων Εφαρμογής Προσπέλαση Λειτουργικότητας Άλλων Εφαρμογών με Χρήση Περιβαλλόντων Εργασία με ραστηριότητες Εκκίνηση ραστηριοτήτων ιαχείριση Κατάστασης ραστηριότητας Τερματισμός ραστηριοτήτων Εργασία με Προθέσεις Μεταβίβαση Πληροφοριών με Προθέσεις Χρήση Προθέσεων για Εκκίνηση Άλλων Εφαρμογών Εργασία με Παράθυρα ιαλόγου Εργασία με Τεμάχια Καταγραφή Πληροφοριών Εφαρμογής Μάθημα 4 ιαχείριση Πόρων Εφαρμογής...65 Χρήση Εφαρμογών και Πόρων Συστήματος Εργασία με Πόρους Εφαρμογής Εργασία με Πόρους Συστήματος Εργασία με Τιμές Απλών Πόρων Εργασία με Συμβολοσειρές Εργασία με Χρώματα Εργασία με ιαστάσεις Εργασία με Σχεδιάσιμους Πόρους Εργασία με Εικόνες Εργασία με Άλλους Τύπους Σχεδιάσιμων Πόρων Εργασία με ιατάξεις Σχεδίαση ιατάξεων με Χρήση του Layout Resource Editor Σχεδίαση ιατάξεων με Χρήση XML Εργασία με Αρχεία Εργασία με Αρχεία XML Εργασία με Ακατέργαστα Αρχεία... 78

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ix Εργασία με Άλλους Τύπους Πόρων Μάθημα 5 ιαμόρφωση του Αρχείου Manifest του Android...83 Εξερεύνηση του Αρχείου Manifest του Android Χρήση της Καρτέλας Manifest Χρήση της Καρτέλας Application Χρήση της Καρτέλας Permissions Χρήση της Καρτέλας Instrumentation Χρήση της Καρτέλας AdroidManifest,xml ιαμόρφωση Βασικών Ρυθμίσεων Εφαρμογής Ονομασία Πακέτων Android Εκδόσεις μιας Εφαρμογής Καθορισμός της Ελάχιστης Έκδοσης SDK του Android Ονομασία μιας Εφαρμογής Παροχή ενός Εικονιδίου για μια Εφαρμογή Παροχή της Περιγραφής μιας Εφαρμογής Καθορισμός Πληροφοριών Αποσφαλμάτωσης για μια Εφαρμογή Καθορισμός Άλλων Χαρακτηριστικών Εφαρμογής Ορισμός ραστηριοτήτων Καταχώριση ραστηριοτήτων Καθορισμός της ραστηριότητας Εκκίνησης ιαχείριση Αδειών Εφαρμογής ιαχείριση Άλλων Ρυθμίσεων Εφαρμογής Μάθημα 6 Σχεδίαση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής...99 Σχεδίαση ενός Απλού Παιχνιδιού στο Android Καθορισμός Χαρακτηριστικών Υψηλού Επιπέδου του Παιχνιδιού Καθορισμός Απαιτήσεων ραστηριότητας Καθορισμός Χαρακτηριστικών του Παιχνιδιού για την Οθόνη Υλοποίηση ενός Πρωτοτύπου Εφαρμογής Επισκόπηση του Συνοδευτικού Πηγαίου Κώδικα ημιουργία ενός Νέου Έργου Android Προσθήκη Πόρων Έργου Υλοποίηση ραστηριοτήτων Εφαρμογής ημιουργία Προτιμήσεων Εφαρμογής Εκτέλεση του Πρωτότυπου του Παιχνιδιού ημιουργία μιας ιαμόρφωσης Αποσφαλμάτωσης Εκκίνηση του Πρωτότυπου μέσα στον Εξομοιωτή Εξερεύνηση της Εγκατάστασης του Πρωτοτύπου

8 x ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος ΙΙ: όμηση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μάθημα 7 Υλοποίηση μιας Εμβόλιμης Οθόνης με Κίνηση Σχεδίαση της Εμβόλιμης Οθόνης Υλοποίηση της ιάταξης της Εμβόλιμης Οθόνης Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Εμβόλιμης Οθόνης Εργασία με Κίνηση Προσθήκη Πόρων Κίνησης Κίνηση σε Συγκεκριμένες Προβολές Κίνηση Όλων των Προβολών μέσα σε μια ιάταξη Χειρισμός Συμβάντων ιάρκειας Ζωής Κίνησης Μάθημα 8 Υλοποίηση της Οθόνης του Κύριου Μενού Σχεδίαση της Οθόνης του Κύριου Μενού Καθορισμός Απαιτήσεων ιάταξης της Οθόνης Κύριου Μενού Σχεδίαση της Επικεφαλίδας της Οθόνης με το RelativeLayout Σχεδίαση του Μηχανισμού Ελέγχου ListView Τελικές Βελτιώσεις για την Σχεδίαση μιας ιάταξης Κύριου Μενού Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης του Κύριου Μενού Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση των Αρχείων ιάταξης της Οθόνης του Κύριου Μενού Εργασία με τον Μηχανισμό Ελέγχου ListView Συμπλήρωση ενός Μηχανισμού Ελέγχου ListView Ακρόαση για Συμβάντα ListView Προσαρμογή Χαρακτηριστικών του Μηχανισμού Ελέγχου ListView Εργασία με Άλλους Τύπους Μενού Προσθήκη ενός Μενού Επιλογών στην Οθόνη του Παιχνιδιού Μάθημα 9 Ανάπτυξη των Οθονών Βοήθειας και Βαθμολογίας Σχεδίαση της Οθόνης Βοήθειας Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Βοήθειας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Βοήθειας Εργασία με Αρχεία Προσθήκη Ακατέργαστων Αρχείων Πόρων Προσπέλαση Ακατέργαστων Αρχείων Πόρων Σχεδίαση της Οθόνης Βαθμολογίας Καθορισμός Απαιτήσεων ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας Προσθήκη του Μηχανισμού Ελέγχου TabHost Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xi όμηση μιας Οθόνης με Καρτέλες ιαμόρφωση του Μηχανισμού Ελέγχου TabHost Προσθήκη Καρτελών στον Μηχανισμό Ελέγχου TabHost Καθορισμός της Προεπιλεγμένης Καρτέλας Εργασία με XML Ανάκτηση Πόρων XML Ανάλυση Αρχείων XML με το XmlResourceParser Εφαρμογές Τελικών Βελτιώσεων στην Οθόνη Βαθμολογίας Μάθημα 10 όμηση Φορμών για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Σχεδίαση της Οθόνης Ρυθμίσεων Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Χρήση Κοινών Μηχανισμών Ελέγχου Φόρμας Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου EditText Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου Button Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου Spinner Αποθήκευση εδομένων Φόρμας με τον SharedPreferences Ορισμός Καταχωρίσεων SharedPreferences Αποθήκευση Ρυθμίσεων στον SharedPreferences Ανάγνωση Ρυθμίσεων από τον SharedPreferences Μάθημα 11 Χρήση Παραθύρων ιαλόγου για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Εργασία με Παράθυρα ιαλόγου ραστηριότητας Εξερεύνηση των ιαφόρων Τύπων Παραθύρων ιαλόγου Παρακολούθηση του Κύκλου Ζωής ενός Παράθυρου ιαλόγου ραστηριότητας Χρήση της Κλάσης DatePickerDialog Προσθήκη ενός DatePickerDialog σε μια Κλάση Αρχικοποίηση ενός DatePickerDialog Εκκίνηση του DatePickerDialog Εργασία με Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Προσθήκη ενός Προσαρμοσμένου Παράθυρου ιαλόγου στην Οθόνη Ρυθμίσεων Μάθημα 12 Προσθήκη Λογικής στην Εφαρμογή Σχεδίαση της Οθόνης του Παιχνιδιού Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Παιχνιδιού Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Παιχνιδιού Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου ViewSwitcher Αρχικοποίηση Μηχανισμών Ελέγχου Εναλλαγής

10 xii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Υλοποίηση Εργοστασιακών Κλάσεων Εναλλαγών Ενημέρωση του Μηχανισμού Ελέγχου TextSwitcher Ενημέρωση του Μηχανισμού Ελέγχου ImageSwitcher Σύνδεση της Λογικής του Παιχνιδιού Προσθήκη Ρυθμίσεων Κατάστασης Παιχνιδιού στο SharedPreferences Ανάκτηση, Ανάλυση και Αποθήκευση εδομένων Ερώτησης Μέρος ΙΙΙ Εμπλουτισμός της Εφαρμογής σας με Ισχυρά Χαρακτηριστικά του Android Μάθημα 13 Εργασία με Εικόνες και με την Κάμερα Σχεδίαση του Χαρακτηριστικού Avatar Προσθήκη ενός Avatar στην ιάταξη Ρυθμίσεων Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου ImageButton Καθορισμός της Εικόνας ενός Μηχανισμού Ελέγχου ImageButton Χειρισμός Συμβάντων Κλικ του ImageButton Επιλογή και Αποθήκευση του Γραφικού του Avatar Εργασία με Bitmap Μάθημα 14 Προσθήκη Υποστήριξης για Υπηρεσίες Θέσης Σχεδίαση του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Καθορισμός των Ενημερώσεων της ιάταξης του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Σχεδίαση του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Υλοποίηση του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Υλοποίηση της ιάταξης του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Υλοποίηση του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Χρήση Υπηρεσιών Θέσης Ενεργοποίηση της οκιμής Θέσης στον Εξομοιωτή Προσπέλαση των Υπηρεσιών Θέσης Χρήση Υπηρεσιών Γεωκωδικοποίησης Χρήση Υπηρεσιών Γεωκωδικοποίησης με το Android Εργασία με Χάρτες Εκκίνηση μιας Εφαρμογής Χάρτη Χρησιμοποιώντας μια Πρόθεση Εργασία με Υπηρεσίες και Εφαρμογές Τρίτων Μάθημα 15 Προσθήκη Βασικής Υποστήριξης ικτύου Σχεδίαση Εφαρμογών ικτύου Εργασία με ένα ιακομιστή Εφαρμογής ιαχείριση Χρονοβόρων Λειτουργιών ικτύου

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xiii Πληροφόρηση του Χρήστη για την ραστηριότητα ικτύου Ανάπτυξη Εφαρμογών ικτύου Ενεργοποίηση της οκιμής ικτύου στον Εξομοιωτή οκιμή Εφαρμογών ικτύου στο Υλικό Προσπέλαση Υπηρεσιών ικτύου Σχεδιασμός Υποστήριξης ικτύου για την Been There, Done That! Καθορισμός Αδειών ικτύου Έλεγχος Κατάστασης ικτύου Χρήση ικτύωσης HTTP Κατάδειξη ραστηριότητας ικτύου με Γραμμές Προόδου Εμφάνιση Ακαθόριστης Προόδου Εμφάνιση Καθορισμένης Προόδου Εμφάνιση Παράθυρων ιαλόγου Προόδου Εκτέλεση Εργασιών Ασύγχρονα Χρήση της AsyncTask Χρήση Νημάτων και Χειριστών Φόρτωση και Εμφάνιση εδομένων Βαθμολογίας Επέκταση της AsyncTask για Φορτώσεις Βαθμολογιών Εκκίνηση της Ένδειξης Προόδου με την onpreexecute() Καθάρισμα της Ένδειξης Προόδου με την onpostexecute() Χειρισμός Ακύρωσης με την oncancelled() Χειρισμός Επεξεργασίας με την doinbackround() Χειρισμός Ενημερώσεων Προόδου με την onprogressupdate() Εκκίνηση της ScoreDownloaderTask Φόρτωση και Ανάλυση Ομάδων Ερωτήσεων Επέκταση της AsyncTask για Φορτώσεις Ερωτήσεων Εκκίνηση του Παράθυρου ιαλόγου Προόδου με την onpreexecute() Κλείσιμο του Παράθυρου ιαλόγου Προόδου με την onpostexecute() Χειρισμός της Επεξεργασίας Παρασκηνίου Εκκίνηση της QuizTask Μάθημα 16 Προσθήκη Πρόσθετων Χαρακτηριστικών ικτύου Καθορισμός του Ποια εδομένα θα Σταλούν στον ιακομιστή ιατήρηση των εδομένων Παίκτη Συγχρονισμένων Εκφόρτωση εδομένων Ρυθμίσεων σε ένα Απομακρυσμένο ιακομιστή Εργασία με Υπηρεσίες Android Υλοποίηση της UploadTask Εκφόρτωση εδομένων Παίκτη με την Μέθοδο HTTP GET Εκφόρτωση εδομένων Avatar με την Μέθοδο HTTP POST Εκφόρτωση εδομένων Βαθμολογίας σε ένα Απομακρυσμένο ιακομιστή Φόρτωση εδομένων Βαθμολογιών Φίλων

12 xiv ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μάθημα 17 Προσθήκη Κοινωνικών Χαρακτηριστικών Εμπλουτισμός Εφαρμογών με Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Προσαρμογή Κοινωνικών Χαρακτηριστικών στην Εφαρμογή σας Υποστήριξη Βασικών Σχέσεων Παικτών Προσθήκη Υποστήριξη Φίλων στην Εφαρμογή σας Ενεργοποίηση Αιτήσεων Φίλων στην Οθόνη Ρυθμίσεων Υλοποίηση του Χαρακτηριστικού Αιτήσεων Φίλων Εμπλουτισμός Σχέσεων Παικτών Ενοποίηση με Υπηρεσίες Κοινωνικής ικτύωσης Προσθήκη Υποστήριξης Facebook Προσθήκη Υποστήριξης Twitter Εργασία με την Πρωτοβουλία OpenSocial Μάθημα 18 ημιουργία ενός App Widget της Αρχικής Οθόνης Σχεδίαση ενός App Widget Ανάπτυξη ενός App Widget ιαμόρφωση Ιδιοτήτων App Widget Εργασία με RemoteViews Εργασία με Στυλ Σχεδίαση της ιάταξης του App Widget Υλοποίηση ενός Παρόχου App Widget Χειρισμός Εργασιών Παρασκηνίου App Widget Ενημέρωση του Αρχείου Manifest του Android Μέρος IV Τελειοποίηση της Εφαρμογής σας Μάθημα 19 ιεθνοποίηση της Εφαρμογής σας Γενικές Αρχές ιεθνοποίησης Πώς Εργάζεται η Τοπικοποίηση του Android Πώς Χειρίζεται το Λειτουργικό Σύστημα του Android τις Τοπικές Ρυθμίσεις Πώς Χειρίζονται οι Εφαρμογές τις Τοπικές Ρυθμίσεις Πώς Χειρίζεται η Αγορά του Android τις Τοπικές Ρυθμίσεις Στρατηγικές ιεθνοποίησης του Android Παραίτηση από την ιεθνοποίηση Εφαρμογής Περιορισμός της ιεθνοποίησης Εφαρμογής Υλοποίηση Πλήρους ιεθνοποίησης Εφαρμογής Χρήση Βοηθημάτων Τοπικοποίησης Καθορισμός Τοπικών Ρυθμίσεων Συστήματος Μορφοποίηση Συμβολοσειρών Ημερομηνίας και Ώρας Χειρισμός Νομισματικών Μονάδων

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xv Μάθημα 20 Ανάπτυξη για ιαφορετικές Συσκευές ιαμόρφωση ιαχείρισης για το Android Χειρισμός ιαφορετικών Προσανατολισμών Οθόνης Χειρισμός Αλλαγών Προσανατολισμού με Προγραμματισμό Υποστήριξη ιαφορετικών Χαρακτηριστικών Οθόνης Υποστήριξη ιαφορετικών Χαρακτηριστικών Συσκευής Ανάπτυξη για ιαφορετικά Android SDK Μάθημα 21 Βαθύτερη Μελέτη του Android Εξερεύνηση Περισσότερων Βασικών Χαρακτηριστικών του Android ήλωση και Επιβολή Αδειών Εφαρμογής Προειδοποίηση του Χρήστη με Ειδοποιήσεις Σχεδίαση Προχωρημένων ιεπαφών Χρήστη Χρήση Στυλ και Θεμάτων Σχεδίαση Προσαρμοσμένων Μηχανισμών Ελέγχου View και ViewGroup Εργασία με Μεθόδους Εισόδου Χειρισμός Χειρονομιών Χρήστη Μετατροπή Κειμένου σε Ομιλία Μετατροπή Φωνής σε Κείμενο Εργασία με Πολυμέσα Αναπαραγωγή και Εγγραφή Ήχου Αναπαραγωγή και Εγγραφή Βίντεο Εργασία με ισδιάστατα και Τρισδιάστατα Γραφικά Χρήση των Βιβλιοθηκών Γραφικών του Android Χρήση της OpenGL ES Graphics API Εξατομίκευση Συσκευών Android Καθορισμός του Ήχου Κλήσης Καθορισμός της Ταπετσαρίας ημιουργία μιας Ενεργής Ταπετσαρίας ιαχείριση και Κοινή Χρήση εδομένων Εργασία με Αρχεία και Καταλόγους Αποθήκευση ομημένων εδομένων σε μια Βάση εδομένων SQLite Κοινή Χρήση εδομένων με Άλλες Εφαρμογές Ενοποίηση με Καθολική Αναζήτηση Προσπέλαση του Βασικού Υλικού Συσκευής Ανάγνωση Ακατέργαστων εδομένων Αισθητήρα Εργασία με Wi-Fi Εργασία με Bluetooth ιαχείριση Ρυθμίσεων Ισχύος και ιάρκειας Ζωής Μπαταρίας Μάθημα 22 οκιμή Εφαρμογών Android Βέλτιστες Πρακτικές οκιμών Ανάπτυξη Προτύπων Κωδικοποίησης

14 xvi ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκτέλεση Τακτικών ομήσεων Εκδόσεων Χρήση ενός Συστήματος Ανίχνευσης Ατελειών Ανάπτυξη Σωστών Σχεδίων οκιμών Μεγιστοποίηση Κάλυψης οκιμών ιαχείριση του Περιβάλλοντος οκιμών οκιμή στον Εξομοιωτή οκιμή σε Συσκευές Στόχου Εκτέλεση Αυτοματοποιημένων οκιμών Μέρος V ημοσίευση της Εφαρμογής σας Μάθημα 23 Προετοιμασία για ημοσίευση Κατανόηση της ιεργασίας Έκδοσης Προετοιμασία της όμησης Υποψήφιας Έκδοσης Προετοιμασία του Αρχείου Manifest του Android για Έκδοση Προστασία της Εφαρμογής σας από Πειρατές Λογισμικού Προετοιμασία Σχετικών Υπηρεσιών για Έκδοση οκιμή της Υποψήφιας Έκδοσης Εφαρμογής Συσκευασία και Υπογραφή μιας Εφαρμογής Ψηφιακή Υπογραφή Εφαρμογών Εξαγωγή και Υπογραφή του Αρχείου Συσκευασίας οκιμή του Υπογεγραμμένου Πακέτου Εφαρμογής Εγκατάσταση του Υπογεγραμμένου Πακέτου Εφαρμογής Επιβεβαίωση της Υπογεγραμμένης Εφαρμογής Μάθημα 24 ημοσίευση στην Αγορά του Android Πώληση στην Αγορά του Android Υπογραφή Σύμβασης Λογαριασμού Προγραμματιστή Εκφόρτωση μιας Εφαρμογής στην Αγορά του Android ημοσίευση στην Αγορά του Android Χρήση Άλλων Οφελών Λογαριασμού Προγραμματιστή Εξερεύνηση Άλλων Επιλογών ημοσίευσης του Android Πώληση της Εφαρμογής σας στην ική σας Ιστοθέση Πώληση της Εφαρμογής σας σε Άλλες Αγορές Μέρος VI Παραρτήματα Παράρτημα Α ιαμόρφωση του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Android Προαπαιτούμενα Μηχανής Ανάπτυξης Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα ιαθέσιμος Χώρος Εγκατάσταση του Κιτ Ανάπτυξης της Java

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xvii Εγκατάσταση του Eclipse IDE Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Windows Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Mac OS X Εγκατάσταση του Android SDK Starter Package Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Windows Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Mac OS X Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Linux OS Εγκατάσταση και ιαμόρφωση του Πρόσθετου Android για Eclipse (ADT) ιαμόρφωση του Υλικού Ανάπτυξης για Αποσφαλμάτωση Συσκευών ιαμόρφωση Συσκευών Android για Σκοπούς Ανάπτυξης ιαμόρφωση του Λειτουργικού σας Συστήματος για Αποσφαλμάτωση Συσκευών Παράρτημα Β Συμβουλές και Τεχνάσματα για το Eclipse IDE ημιουργία Νέων Κλάσεων και Μεθόδων Οργάνωση Εισαγωγών Τεκμηρίωση Κώδικα Χρήση Αυτόματης Συμπλήρωσης Αποδοτική Επεξεργασία Κώδικα Μετονομασία Σχεδόν Όλων των Πραγμάτων Μορφοποίηση Κώδικα Οργάνωση Κώδικα Ανακατασκευή του Κώδικα Επίλυση Μυστηριωδών Σφαλμάτων όμησης ημιουργία Προσαρμοσμένων Φίλτρων Ημερολογίου Μετακίνηση Τομέων Μέσα σε ένα Χώρο Εργασίας Προσαρμογή Τομέων σε ένα Χώρο Εργασίας Ολοκλήρωση με Έλεγχο Πηγαίου Κώδικα Παράρτημα Γ Συμπληρωματικό Υλικό Χρήση του Πηγαίου Κώδικα για Αυτό το Βιβλίο Προσπέλαση της Ιστοθέσης Προγραμματιστή του Android Προσπέλαση της Ιστοθέσης του Εκδότη Προσπέλαση της Ιστοθέσης των Συγγραφέων Πώς Μπορείτε να Έλθετε σε Επαφή με τους Συγγραφείς Χρησιμοποίηση Ηλεκτρονικών Πόρων του Android Ευρετήριο

16 Σχετικά με τους Συγγραφείς Η Lauren Durcey είναι υπεύθυνη για την τεχνική ηγεσία και καθοδήγηση μιας μικρής εταιρείας παραγωγής λογισμικού, που εξειδικεύεται στις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των Android, iphone, BlackBerry, Palm Pre, BREW και J2ME, και σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Έχει εμπειρία πάνω από δύο δεκαετίες στην παραγωγή επαγγελματικού λογισμικού και είναι μία αναγνωρισμένη αυθεντία στην επιχειρησιακή αρχιτεκτονική και στην ανάπτυξη επαγγελματικών εφαρμογών για κινητές επικοινωνίες. Η Lauren πήρε το πτυχίο της B.S. στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σάντα Κρουζ. Στον ελεύθερο χρόνο της ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον σύζυγό της, που είναι φανατικός χρήστης κινητών τηλεφώνων. Είναι φωτογράφος φυσικών τοπίων και έργα της έχουν εκδοθεί σε βιβλία και σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Στην Νότια Αφρική βούτηξε μαζί με λευκούς καρχαρίες μήκους 4 μέτρων και βρέθηκε ανάμεσα σε ένα κοπάδι ιπποπόταμων και ένα τεράστιο ελέφαντα. Της έχουν επιτεθεί πίθηκοι στην Ιαπωνία, βρέθηκε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι πεινασμένων λιονταριών στην Κένυα, δίψασε στην Αίγυπτο, απέφυγε για πολύ λίγο ένα πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη, πέρασε από τις Ελβετικές Άλπεις, επισκέφθηκε πολλές μπυραρίες στην Γερμανία, κοιμήθηκε σε αρκετά από τα θαυμάσια κάστρα της Ευρώπης, ακούμπησε την γλώσσα της σε ένα παγόβουνο στην Ισλανδία (ενώ την παρακολουθούσε ένα κοπάδι από τάρανδους). Ο Shane Conder έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων και, την τελευταία δεκαετία, έχει εστιάσει την προσοχή του στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητών επικοινωνιών. Έχει σχεδιάσει και αναπτύξει πολλές εμπορικές εφαρμογές για Android, iphone, BREW, BlackBerry, J2ME, Palm και Windows Mobile μερικές από τις οποίες έχουν εγκατασταθεί σε εκατομμύρια τηλέφωνα σ' όλο τον κόσμο. Ο Shane έχει γράψει πολλά άρθρα για την βιομηχανία των κινητών επικοινωνιών και έχει αξιολογήσει πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές επικοινωνίες στα τεχνικά του ιστολόγια (blogs) και είναι πολύ γνωστός στην μπλογκόσφαιρα. Έχει πάρει το πτυχίο του B.S. στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Είναι μεγάλος γκατζετάκιας και έχει πάντα το πιο καινούριο τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή άλλη κινητή συσκευή. Συνήθως παίζει με τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι οι υπηρεσίες σύννεφου και οι πλατφόρμες κινητών επικοινωνιών και με άλλες τεχνολογίες αιχμής, που δραστηριοποιούν το δημιουργικό τμήμα του εγκεφάλου του. Επίσης του αρέσει να ταξιδεύει μαζί με την σύζυγό του, ακόμη και όταν αυτή τον ενέπλεξε σε επικίνδυνες καταστάσεις με καρχαρίες και λιοντάρια. Παραδέχεται ότι πρέπει να πάρει μαζί του τουλάχιστον δύο κινητά τηλέφωνα και μία ταμπλέτα, όταν ταξιδεύει και αν και δεν υπήρχε κάλυψη, έβγαλε το Android του και φωτογράφισε την σύζυγό του, όταν αυτή έβαλε την γλώσσα της σε ένα παγόβουνο στην Ισλανδία.

17 Οι συγγραφείς έχουν εκδώσει επίσης ένα βιβλίο ενδιάμεσου και προχωρημένου επιπέδου για την ανάπτυξη εφαρμογών για Android, με τίτλο Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android, που εκδίδεται στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μ. Γκιούρδας. Η Lauren και ο Shane έχουν επίσης εκδώσει πολλά άρθρα για την ανάπτυξη λογισμικού για κινητές επικοινωνίες, για περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος, για τεχνικά περιοδικά και για ηλεκτρονικές εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού. Μπορείτε να βρείτε δεκάδες δείγματα της εργασίας του στο περιοδικό Smart Developer (Linux, New Media), στο Developer. com, στο Network World, στο Envato (Mobile Tuts+ και CodeCanyon), στο InformIT και σε πολλά άλλα. Επίσης εκδίδουν άρθρα, που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες τους στην ιστοθέση του για το Android, στην διεύθυνση Μπορείτε να βρείτε μία πλήρη λίστα των εκδόσεων των συγγραφέων στην διεύθυνση

18 Αφιέρωση Για το Chickpea. Ευχαριστίες Το βιβλίο αυτό δεν θα είχε γραφεί ποτέ χωρίς την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση που είχαμε από πολλούς υπομονετικούς και υποστηρικτικούς ανθρώπους, που περιλαμβάνουν την ομάδα έκδοσης, τους συνεργάτες μας, τους φίλους μας και την οικογένειά μας. Κατά την διάρκεια αυτού του έργου, τα μέλη της ομάδας έκδοσης στην Pearson (Sams Publishing) μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Trina MacDonald, Olivia Busegio και Sheri Cain. Ο τεχνικός επιμελητής μας, Jim Hathaway, μας βοήθησε να σιγουρέψουμε ότι το βιβλίο παρέχει ακριβείς πληροφορίες. Σε κάθε έκδοση, αυτό το βιβλίο γίνεται καλύτερο. Ωστόσο, δεν θα είχε εκδοθεί, αν δεν υπήρχε η βοήθεια πολλών φίλων μας από προηγούμενες εκδόσεις. Ευχαριστούμε τους επιμελητές, τεχνικούς επιμελητές και αναγνώστες των προηγούμενων εκδόσεων για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους φίλους και την οικογένειά μας, που μας υποστήριξαν, όταν έπρεπε να προλάβουμε τις προθεσμίες έκδοσης του βιβλίου.

19 Πείτε μας την Γνώμη σας! Ως αναγνώστης αυτού του βιβλίου, είστε ο πιο σημαντικός κριτής και σχολιαστής μας. Εκτιμούμε την γνώμη σας και θέλουμε να ξέρουμε αν κάναμε την δουλειά μας σωστά, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, ποιες περιοχές θέλετε να καλύψουμε και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Μπορείτε να μας στείλετε ή να μα γράψετε και να μας πείτε τι γνώμη έχετε για αυτό το βιβλίο όπως και το τι μπορούμε να κάνουμε, για να κάνουμε τα βιβλία μας καλύτερα. Σημειώστε ότι δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το θέμα αυτού του βιβλίου, και ότι, λόγω του μεγάλου όγκου επιστολών που λαμβάνω, δεν θα μπορέσω να τις απαντήσω όλες. Όταν γράφετε, παρακαλώ να περιλαμβάνετε τον τίτλο του βιβλίου και το όνομα του συγγραφέα όπως και το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου σας και το σας. Θα διαβάσω προσεκτικά τα σχόλιά σας και θα τα συζητήσω με τον συγγραφέα και τους επιμελητές που έχουν εργαστεί για το βιβλίο. Ταχυδρομείο: Mark Taub Editor in Chief Sams Publishing 800 East 96th Street Indianapolis, IN USA Υπηρεσίες Αναγνωστών Επισκεφθείτε την ιστοθέση μας και εγγραφείτε γι' αυτό το βιβλίο, στην διεύθυνση informit.com/register ώστε να έχετε πρόσβαση σε ενημερώσεις, φορτώσεις ή παροράματα, που μπορούν να διατεθούν γι' αυτό το βιβλίο.

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού

Dreamweaver. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Adobe Dreamweaver CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου: Adobe

Διαβάστε περισσότερα

Adobe FLASH Professional CC

Adobe FLASH Professional CC Adobe FLASH Professional CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android Shane Conder Lauren Darcey Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ.

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. ActionScript 3.0 για το Adobe Flash CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. Μηχανικός Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας MARNI DERR TANYA SYMES. εύτερη έκδοση. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού

JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας MARNI DERR TANYA SYMES. εύτερη έκδοση. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! εύτερη έκδοση MARNI DERR TANYA SYMES Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Adobe Premiere Pro CS6

Adobe Premiere Pro CS6 Adobe Premiere Pro CS6 ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2013 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

InDesign CS5. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά

InDesign CS5. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Adobe InDesign CS5 ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr ind00_cont.indd

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Ελληνικού ΜICROSOFT OFFICE 2010

Οδηγός του Ελληνικού ΜICROSOFT OFFICE 2010 Οδηγός του Ελληνικού ΜICROSOFT OFFICE 2010 Steve Schwartz Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA!

Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! _ELE intro_joomla.indd i 29/3/2010 4:57:03 μμ _ELE intro_joomla.indd ii 29/3/2010 4:57:03 μμ Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! Marni Derr & Tanya Symes Απόδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Όνοματεπώνυμο : Στέκας Ιγνάτιος Επιβλέπων : Σωτήριος Κοντογιάννης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521 Τηλ: 210-7239770 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Ψαρρών 2, ΤΚ 10552 Τηλ: 210-5228643 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Flash CS4. Professional. Μάθετε τo. Adobe. σε 24 Ώρες. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Phillip Kerman Lynn Beighley

Flash CS4. Professional. Μάθετε τo. Adobe. σε 24 Ώρες. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Phillip Kerman Lynn Beighley Μάθετε τo Adobe Flash CS4 Professional σε 24 Ώρες Phillip Kerman Lynn Beighley Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού παιχνιδιών

Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού παιχνιδιών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού παιχνιδιών ηµητριάδης Στέφανος Α.Μ. 2/11 Επιβλέπων καθηγητής: Χατζηγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα Rutgers, University New Jersey, USA 2 1 ος Κύκλος του «Φυτωρίου Ιδεών» Καθοδηγητής: καθ. Σταύρος Χριστοδουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Από την ομάδα εργασίας του Gmail) Το Gmail κάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εύκολο και αποτελεσματικό.. Οι 10 κυριότεροι λόγοι για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Beltone. εγχειρίδιο χρήστη

Εφαρμογές Beltone. εγχειρίδιο χρήστη Εφαρμογές Beltone εγχειρίδιο χρήστη Εισαγωγή Συγχαρητήρια για τη λήψη της εφαρμογής σας Beltone. Οι εφαρμογές Beltone έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσουν την ακουστική εμπειρία σας και να σας επιτρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB ΚΑΙ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. «Certified Web and Mobile Applications Developer» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB ΚΑΙ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. «Certified Web and Mobile Applications Developer» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB ΚΑΙ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ARSIS. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

ARSIS. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 ARSIS Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Είσοδος Χρηστών 1 1. Για τη σύνδεση σας στη νέα πλατφόρμα διαχείρισης βιντεοδιάλεξεων του ΕΚΠΑ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator για Android Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης v1.0 2 Περιεχόμενα 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader Από την Απρίλης 2011 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader ανεισµός και χρήση e-book σε e-book-reader Χάρη στο format EPUB δίνεται η δυνατότητα ευχάριστης ανάγνωσης. Αυτό το format προσαρµόζεται στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android Σημειώσεις σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 2 Εισαγωγή στις εφαρμογές Graphical User Interfaces Πίνακας Περιεχομένων 4 Εισαγωγή στις εφαρμογές... 2

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib

e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib Στέλιος Χ. Α. Θωµόπουλος, Ευάγγελος Γκόργκας, ηµήτριος Μπουγουλιάς, Γεώργιος Σούλος ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr 1 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τι είναι τα apps H λέξη app είναι μια λέξη που έχει μπει στο λεξικό όλων μας Λογισμικό εφαρμογή Λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης

Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012 Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης Πνευµατικά δικαιώµατα Τα πνευµατικά δικαιώµατα χρησιµοποίησης του µη πρωτότυπου υλικού της εργασίας ανήκουν στο/στη φοιτητή/-τρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τηλ.: 210 52.37.635 Fax: 210 52.37.677 email: info@klidarithmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

K9 Γονικός έλεγχος. Εισαγωγή

K9 Γονικός έλεγχος. Εισαγωγή Εισαγωγή Το Κ9 αποτελεί ένα εύχρηστο πρόγραμμα γονικού ελέγχου με το οποίο μπορούμε να φιλτράρουμε τις δραστηριότητες του παιδιού μας στο Διαδίκτυο. Το παρόν αποτελεί ένα συνοπτικό οδηγό για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα