Ώρες. Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Lauren Darcey Shane Conder. 2 η ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Γιάννης Β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ώρες. Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Lauren Darcey Shane Conder. 2 η ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Γιάννης Β."

Transcript

1 Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android 24 σε Ώρες 2 η ΕΚ ΟΣΗ Lauren Darcey Shane Conder Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής Τηλ.: Αθήνα, 2012

2 Τίτλος Πρωτοτύπου: Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours, Second Edition ISBN-13: ISBN-10: Copyright 2012 by Lauren Darcey and Shane Conder Αποκλειστικότητα για την Ελληνική Γλώσσα Εκδόσεις: Μόσχος Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής Τηλ.: Αθήνα, ISBN: Επιμέλεια κειμένων: Μιχαήλ Μεταξάς Desktop Publishing: Κ. Καλαϊτζής, τηλ.: Εκτύπωση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. - Γραφικές Τέχνες, τηλ.: Βιβλιοδεσία: ΣΤΑΜΟΥ Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις, τηλ.: Αναδημοσίευση του βιβλίου σε οποιαδήποτε μορ φή, ολόκληρου ή μέ ρους, καθώς και των περιεχομένων προ γραμ μά των, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη εξου σιο δό τη ση του εκδότη.

3 Συνοπτικός Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Μέρος Ι: Τα Θεμελιώδη του Android Μάθημα 1 Εισαγωγή στο Android Εκμάθηση των Εργαλείων Ανάπτυξης του Android όμηση Εφαρμογών Android ιαχείριση Πόρων Εφαρμογής ιαμόρφωση του Αρχείου Manifest του Android Σχεδίαση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μέρος ΙΙ: όμηση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μάθημα 7 Υλοποίηση μιας Εμβόλιμης Οθόνης με Κίνηση Υλοποίηση της Οθόνης του Κύριου Μενού Ανάπτυξη των Οθονών Βοήθειας και Βαθμολογίας όμηση Φορμών για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Χρήση Παραθύρων ιαλόγου για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Προσθήκη Λογικής στην Εφαρμογή Μέρος ΙΙΙ: Εμπλουτισμός της Εφαρμογής σας με Ισχυρά Χαρακτηριστικά του Android Μάθημα 13 Εργασία με Εικόνες και με την Κάμερα Προσθήκη Υποστήριξης για Υπηρεσίες Θέσης Προσθήκη Βασικής Υποστήριξης ικτύου Προσθήκη Πρόσθετων Χαρακτηριστικών ικτύου Προσθήκη Κοινωνικών Χαρακτηριστικών ημιουργία ενός App Widget της Αρχικής Οθόνης Μέρος IV: Τελειοποίηση της Εφαρμογής σας Μάθημα 19 ιεθνοποίηση της Εφαρμογής σας Ανάπτυξη για ιαφορετικές Συσκευές Βαθύτερη Μελέτη του Android οκιμή Εφαρμογών Android

4 Μέρος V: ημοσίευση της Εφαρμογής σας Μάθημα 23 Προετοιμασία για ημοσίευση ημοσίευση στην Αγορά του Android Μέρος VI: Παραρτήματα Α ιαμόρφωση του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Android Β Συμβουλές και Τεχνάσματα για το Eclipse IDE Γ Συμπληρωματικό Υλικό Ευρετήριο

5 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...1 Σε Ποιον Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο... 2 Πώς ομείται το Βιβλίο... 3 Τι Είναι (και Τι εν Είναι) Αυτό το Βιβλίο... 4 Ποιο Περιβάλλον Ανάπτυξης Χρησιμοποιείται... 5 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 5 Επισκόπηση των Αλλαγών Αυτής της Έκδοσης του Βιβλίου... 6 Περί των Σύντομων Συνδέσμων... 7 ιαθέσιμα Συμπληρωματικά Εργαλεία... 8 Μέρος Ι: Τα Θεμελιώδη του Android Μάθημα 1 Εισαγωγή στο Android...9 Εισαγωγή στο Android... 9 Η Google και η Open Handset Alliance... 9 Η Είσοδος του Android Φθηνή και Εύκολη Ανάπτυξη Εξοικειωθείτε με το Eclipse ημιουργία Έργων Android Εξερεύνηση των Αρχείων Έργων Android Επεξεργασία Πόρων Έργου Εκτέλεση και Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών ιαχείριση Εικονικών Συσκευών του Android ημιουργία ιαμορφώσεων Αποσφαλμάτωσης και Εκτέλεσης στο Eclipse Εκκίνηση Εφαρμογών Android με Χρήση του Εξομοιωτή Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών Android με Χρήση του DDMS Εκκίνηση Εφαρμογών Android σε μια Συσκευή Μάθημα 2 Εκμάθηση των Εργαλείων Ανάπτυξης του Android...31 Χρήση της Τεκμηρίωσης του Android Αποσφαλμάτωση Εφαρμογών με Χρήση του DDMS ιαχείριση Εργασιών Αναζήτηση μέσα στο Σύστημα Αρχείων του Android Αλληλεπίδραση με Εξομοιωτές Λήψη Στιγμιότυπων του Εξομοιωτή ή της Τηλεφωνικής Συσκευής Προβολή Πληροφοριών Ημερολογίου Εργασία με τον Εξομοιωτή του Android Παροχή Εισόδου στον Εξομοιωτή... 40

6 viii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εξερεύνηση του Συστήματος του Android Χρήση Εικόνων Κάρτας SD με τον Εξομοιωτή Χρήση Άλλων Εργαλείων του Android Μάθημα 3 όμηση Εφαρμογών Android...47 Σχεδίαση μιας Τυπικής Εφαρμογής Android Σχεδίαση Χαρακτηριστικών Εφαρμογής Καθορισμός Απαιτήσεων ραστηριότητας Εφαρμογής Υλοποίηση Λειτουργικότητας Εφαρμογής Χρήση Περιβάλλοντος Εφαρμογής Ανάκτηση Πόρων Εφαρμογής Προσπέλαση Προτιμήσεων Εφαρμογής Προσπέλαση Λειτουργικότητας Άλλων Εφαρμογών με Χρήση Περιβαλλόντων Εργασία με ραστηριότητες Εκκίνηση ραστηριοτήτων ιαχείριση Κατάστασης ραστηριότητας Τερματισμός ραστηριοτήτων Εργασία με Προθέσεις Μεταβίβαση Πληροφοριών με Προθέσεις Χρήση Προθέσεων για Εκκίνηση Άλλων Εφαρμογών Εργασία με Παράθυρα ιαλόγου Εργασία με Τεμάχια Καταγραφή Πληροφοριών Εφαρμογής Μάθημα 4 ιαχείριση Πόρων Εφαρμογής...65 Χρήση Εφαρμογών και Πόρων Συστήματος Εργασία με Πόρους Εφαρμογής Εργασία με Πόρους Συστήματος Εργασία με Τιμές Απλών Πόρων Εργασία με Συμβολοσειρές Εργασία με Χρώματα Εργασία με ιαστάσεις Εργασία με Σχεδιάσιμους Πόρους Εργασία με Εικόνες Εργασία με Άλλους Τύπους Σχεδιάσιμων Πόρων Εργασία με ιατάξεις Σχεδίαση ιατάξεων με Χρήση του Layout Resource Editor Σχεδίαση ιατάξεων με Χρήση XML Εργασία με Αρχεία Εργασία με Αρχεία XML Εργασία με Ακατέργαστα Αρχεία... 78

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ix Εργασία με Άλλους Τύπους Πόρων Μάθημα 5 ιαμόρφωση του Αρχείου Manifest του Android...83 Εξερεύνηση του Αρχείου Manifest του Android Χρήση της Καρτέλας Manifest Χρήση της Καρτέλας Application Χρήση της Καρτέλας Permissions Χρήση της Καρτέλας Instrumentation Χρήση της Καρτέλας AdroidManifest,xml ιαμόρφωση Βασικών Ρυθμίσεων Εφαρμογής Ονομασία Πακέτων Android Εκδόσεις μιας Εφαρμογής Καθορισμός της Ελάχιστης Έκδοσης SDK του Android Ονομασία μιας Εφαρμογής Παροχή ενός Εικονιδίου για μια Εφαρμογή Παροχή της Περιγραφής μιας Εφαρμογής Καθορισμός Πληροφοριών Αποσφαλμάτωσης για μια Εφαρμογή Καθορισμός Άλλων Χαρακτηριστικών Εφαρμογής Ορισμός ραστηριοτήτων Καταχώριση ραστηριοτήτων Καθορισμός της ραστηριότητας Εκκίνησης ιαχείριση Αδειών Εφαρμογής ιαχείριση Άλλων Ρυθμίσεων Εφαρμογής Μάθημα 6 Σχεδίαση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής...99 Σχεδίαση ενός Απλού Παιχνιδιού στο Android Καθορισμός Χαρακτηριστικών Υψηλού Επιπέδου του Παιχνιδιού Καθορισμός Απαιτήσεων ραστηριότητας Καθορισμός Χαρακτηριστικών του Παιχνιδιού για την Οθόνη Υλοποίηση ενός Πρωτοτύπου Εφαρμογής Επισκόπηση του Συνοδευτικού Πηγαίου Κώδικα ημιουργία ενός Νέου Έργου Android Προσθήκη Πόρων Έργου Υλοποίηση ραστηριοτήτων Εφαρμογής ημιουργία Προτιμήσεων Εφαρμογής Εκτέλεση του Πρωτότυπου του Παιχνιδιού ημιουργία μιας ιαμόρφωσης Αποσφαλμάτωσης Εκκίνηση του Πρωτότυπου μέσα στον Εξομοιωτή Εξερεύνηση της Εγκατάστασης του Πρωτοτύπου

8 x ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος ΙΙ: όμηση του Πλαισίου Εργασίας μιας Εφαρμογής Μάθημα 7 Υλοποίηση μιας Εμβόλιμης Οθόνης με Κίνηση Σχεδίαση της Εμβόλιμης Οθόνης Υλοποίηση της ιάταξης της Εμβόλιμης Οθόνης Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Εμβόλιμης Οθόνης Εργασία με Κίνηση Προσθήκη Πόρων Κίνησης Κίνηση σε Συγκεκριμένες Προβολές Κίνηση Όλων των Προβολών μέσα σε μια ιάταξη Χειρισμός Συμβάντων ιάρκειας Ζωής Κίνησης Μάθημα 8 Υλοποίηση της Οθόνης του Κύριου Μενού Σχεδίαση της Οθόνης του Κύριου Μενού Καθορισμός Απαιτήσεων ιάταξης της Οθόνης Κύριου Μενού Σχεδίαση της Επικεφαλίδας της Οθόνης με το RelativeLayout Σχεδίαση του Μηχανισμού Ελέγχου ListView Τελικές Βελτιώσεις για την Σχεδίαση μιας ιάταξης Κύριου Μενού Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης του Κύριου Μενού Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση των Αρχείων ιάταξης της Οθόνης του Κύριου Μενού Εργασία με τον Μηχανισμό Ελέγχου ListView Συμπλήρωση ενός Μηχανισμού Ελέγχου ListView Ακρόαση για Συμβάντα ListView Προσαρμογή Χαρακτηριστικών του Μηχανισμού Ελέγχου ListView Εργασία με Άλλους Τύπους Μενού Προσθήκη ενός Μενού Επιλογών στην Οθόνη του Παιχνιδιού Μάθημα 9 Ανάπτυξη των Οθονών Βοήθειας και Βαθμολογίας Σχεδίαση της Οθόνης Βοήθειας Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Βοήθειας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Βοήθειας Εργασία με Αρχεία Προσθήκη Ακατέργαστων Αρχείων Πόρων Προσπέλαση Ακατέργαστων Αρχείων Πόρων Σχεδίαση της Οθόνης Βαθμολογίας Καθορισμός Απαιτήσεων ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας Προσθήκη του Μηχανισμού Ελέγχου TabHost Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Βαθμολογίας

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xi όμηση μιας Οθόνης με Καρτέλες ιαμόρφωση του Μηχανισμού Ελέγχου TabHost Προσθήκη Καρτελών στον Μηχανισμό Ελέγχου TabHost Καθορισμός της Προεπιλεγμένης Καρτέλας Εργασία με XML Ανάκτηση Πόρων XML Ανάλυση Αρχείων XML με το XmlResourceParser Εφαρμογές Τελικών Βελτιώσεων στην Οθόνη Βαθμολογίας Μάθημα 10 όμηση Φορμών για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Σχεδίαση της Οθόνης Ρυθμίσεων Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Χρήση Κοινών Μηχανισμών Ελέγχου Φόρμας Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου EditText Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου Button Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου Spinner Αποθήκευση εδομένων Φόρμας με τον SharedPreferences Ορισμός Καταχωρίσεων SharedPreferences Αποθήκευση Ρυθμίσεων στον SharedPreferences Ανάγνωση Ρυθμίσεων από τον SharedPreferences Μάθημα 11 Χρήση Παραθύρων ιαλόγου για Συλλογή Εισόδου από τον Χρήστη Εργασία με Παράθυρα ιαλόγου ραστηριότητας Εξερεύνηση των ιαφόρων Τύπων Παραθύρων ιαλόγου Παρακολούθηση του Κύκλου Ζωής ενός Παράθυρου ιαλόγου ραστηριότητας Χρήση της Κλάσης DatePickerDialog Προσθήκη ενός DatePickerDialog σε μια Κλάση Αρχικοποίηση ενός DatePickerDialog Εκκίνηση του DatePickerDialog Εργασία με Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Προσθήκη ενός Προσαρμοσμένου Παράθυρου ιαλόγου στην Οθόνη Ρυθμίσεων Μάθημα 12 Προσθήκη Λογικής στην Εφαρμογή Σχεδίαση της Οθόνης του Παιχνιδιού Υλοποίηση της ιάταξης της Οθόνης Παιχνιδιού Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Παιχνιδιού Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου ViewSwitcher Αρχικοποίηση Μηχανισμών Ελέγχου Εναλλαγής

10 xii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Υλοποίηση Εργοστασιακών Κλάσεων Εναλλαγών Ενημέρωση του Μηχανισμού Ελέγχου TextSwitcher Ενημέρωση του Μηχανισμού Ελέγχου ImageSwitcher Σύνδεση της Λογικής του Παιχνιδιού Προσθήκη Ρυθμίσεων Κατάστασης Παιχνιδιού στο SharedPreferences Ανάκτηση, Ανάλυση και Αποθήκευση εδομένων Ερώτησης Μέρος ΙΙΙ Εμπλουτισμός της Εφαρμογής σας με Ισχυρά Χαρακτηριστικά του Android Μάθημα 13 Εργασία με Εικόνες και με την Κάμερα Σχεδίαση του Χαρακτηριστικού Avatar Προσθήκη ενός Avatar στην ιάταξη Ρυθμίσεων Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Εργασία με Μηχανισμούς Ελέγχου ImageButton Καθορισμός της Εικόνας ενός Μηχανισμού Ελέγχου ImageButton Χειρισμός Συμβάντων Κλικ του ImageButton Επιλογή και Αποθήκευση του Γραφικού του Avatar Εργασία με Bitmap Μάθημα 14 Προσθήκη Υποστήριξης για Υπηρεσίες Θέσης Σχεδίαση του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Καθορισμός των Ενημερώσεων της ιάταξης του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Σχεδίαση του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Υλοποίηση του Χαρακτηριστικού Αγαπημένης Τοποθεσίας Προσθήκη Νέων Πόρων Έργου Ενημέρωση της ιάταξης της Οθόνης Ρυθμίσεων Υλοποίηση της ιάταξης του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Υλοποίηση του Παράθυρου ιαλόγου Αγαπημένης Τοποθεσίας Χρήση Υπηρεσιών Θέσης Ενεργοποίηση της οκιμής Θέσης στον Εξομοιωτή Προσπέλαση των Υπηρεσιών Θέσης Χρήση Υπηρεσιών Γεωκωδικοποίησης Χρήση Υπηρεσιών Γεωκωδικοποίησης με το Android Εργασία με Χάρτες Εκκίνηση μιας Εφαρμογής Χάρτη Χρησιμοποιώντας μια Πρόθεση Εργασία με Υπηρεσίες και Εφαρμογές Τρίτων Μάθημα 15 Προσθήκη Βασικής Υποστήριξης ικτύου Σχεδίαση Εφαρμογών ικτύου Εργασία με ένα ιακομιστή Εφαρμογής ιαχείριση Χρονοβόρων Λειτουργιών ικτύου

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xiii Πληροφόρηση του Χρήστη για την ραστηριότητα ικτύου Ανάπτυξη Εφαρμογών ικτύου Ενεργοποίηση της οκιμής ικτύου στον Εξομοιωτή οκιμή Εφαρμογών ικτύου στο Υλικό Προσπέλαση Υπηρεσιών ικτύου Σχεδιασμός Υποστήριξης ικτύου για την Been There, Done That! Καθορισμός Αδειών ικτύου Έλεγχος Κατάστασης ικτύου Χρήση ικτύωσης HTTP Κατάδειξη ραστηριότητας ικτύου με Γραμμές Προόδου Εμφάνιση Ακαθόριστης Προόδου Εμφάνιση Καθορισμένης Προόδου Εμφάνιση Παράθυρων ιαλόγου Προόδου Εκτέλεση Εργασιών Ασύγχρονα Χρήση της AsyncTask Χρήση Νημάτων και Χειριστών Φόρτωση και Εμφάνιση εδομένων Βαθμολογίας Επέκταση της AsyncTask για Φορτώσεις Βαθμολογιών Εκκίνηση της Ένδειξης Προόδου με την onpreexecute() Καθάρισμα της Ένδειξης Προόδου με την onpostexecute() Χειρισμός Ακύρωσης με την oncancelled() Χειρισμός Επεξεργασίας με την doinbackround() Χειρισμός Ενημερώσεων Προόδου με την onprogressupdate() Εκκίνηση της ScoreDownloaderTask Φόρτωση και Ανάλυση Ομάδων Ερωτήσεων Επέκταση της AsyncTask για Φορτώσεις Ερωτήσεων Εκκίνηση του Παράθυρου ιαλόγου Προόδου με την onpreexecute() Κλείσιμο του Παράθυρου ιαλόγου Προόδου με την onpostexecute() Χειρισμός της Επεξεργασίας Παρασκηνίου Εκκίνηση της QuizTask Μάθημα 16 Προσθήκη Πρόσθετων Χαρακτηριστικών ικτύου Καθορισμός του Ποια εδομένα θα Σταλούν στον ιακομιστή ιατήρηση των εδομένων Παίκτη Συγχρονισμένων Εκφόρτωση εδομένων Ρυθμίσεων σε ένα Απομακρυσμένο ιακομιστή Εργασία με Υπηρεσίες Android Υλοποίηση της UploadTask Εκφόρτωση εδομένων Παίκτη με την Μέθοδο HTTP GET Εκφόρτωση εδομένων Avatar με την Μέθοδο HTTP POST Εκφόρτωση εδομένων Βαθμολογίας σε ένα Απομακρυσμένο ιακομιστή Φόρτωση εδομένων Βαθμολογιών Φίλων

12 xiv ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μάθημα 17 Προσθήκη Κοινωνικών Χαρακτηριστικών Εμπλουτισμός Εφαρμογών με Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Προσαρμογή Κοινωνικών Χαρακτηριστικών στην Εφαρμογή σας Υποστήριξη Βασικών Σχέσεων Παικτών Προσθήκη Υποστήριξη Φίλων στην Εφαρμογή σας Ενεργοποίηση Αιτήσεων Φίλων στην Οθόνη Ρυθμίσεων Υλοποίηση του Χαρακτηριστικού Αιτήσεων Φίλων Εμπλουτισμός Σχέσεων Παικτών Ενοποίηση με Υπηρεσίες Κοινωνικής ικτύωσης Προσθήκη Υποστήριξης Facebook Προσθήκη Υποστήριξης Twitter Εργασία με την Πρωτοβουλία OpenSocial Μάθημα 18 ημιουργία ενός App Widget της Αρχικής Οθόνης Σχεδίαση ενός App Widget Ανάπτυξη ενός App Widget ιαμόρφωση Ιδιοτήτων App Widget Εργασία με RemoteViews Εργασία με Στυλ Σχεδίαση της ιάταξης του App Widget Υλοποίηση ενός Παρόχου App Widget Χειρισμός Εργασιών Παρασκηνίου App Widget Ενημέρωση του Αρχείου Manifest του Android Μέρος IV Τελειοποίηση της Εφαρμογής σας Μάθημα 19 ιεθνοποίηση της Εφαρμογής σας Γενικές Αρχές ιεθνοποίησης Πώς Εργάζεται η Τοπικοποίηση του Android Πώς Χειρίζεται το Λειτουργικό Σύστημα του Android τις Τοπικές Ρυθμίσεις Πώς Χειρίζονται οι Εφαρμογές τις Τοπικές Ρυθμίσεις Πώς Χειρίζεται η Αγορά του Android τις Τοπικές Ρυθμίσεις Στρατηγικές ιεθνοποίησης του Android Παραίτηση από την ιεθνοποίηση Εφαρμογής Περιορισμός της ιεθνοποίησης Εφαρμογής Υλοποίηση Πλήρους ιεθνοποίησης Εφαρμογής Χρήση Βοηθημάτων Τοπικοποίησης Καθορισμός Τοπικών Ρυθμίσεων Συστήματος Μορφοποίηση Συμβολοσειρών Ημερομηνίας και Ώρας Χειρισμός Νομισματικών Μονάδων

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xv Μάθημα 20 Ανάπτυξη για ιαφορετικές Συσκευές ιαμόρφωση ιαχείρισης για το Android Χειρισμός ιαφορετικών Προσανατολισμών Οθόνης Χειρισμός Αλλαγών Προσανατολισμού με Προγραμματισμό Υποστήριξη ιαφορετικών Χαρακτηριστικών Οθόνης Υποστήριξη ιαφορετικών Χαρακτηριστικών Συσκευής Ανάπτυξη για ιαφορετικά Android SDK Μάθημα 21 Βαθύτερη Μελέτη του Android Εξερεύνηση Περισσότερων Βασικών Χαρακτηριστικών του Android ήλωση και Επιβολή Αδειών Εφαρμογής Προειδοποίηση του Χρήστη με Ειδοποιήσεις Σχεδίαση Προχωρημένων ιεπαφών Χρήστη Χρήση Στυλ και Θεμάτων Σχεδίαση Προσαρμοσμένων Μηχανισμών Ελέγχου View και ViewGroup Εργασία με Μεθόδους Εισόδου Χειρισμός Χειρονομιών Χρήστη Μετατροπή Κειμένου σε Ομιλία Μετατροπή Φωνής σε Κείμενο Εργασία με Πολυμέσα Αναπαραγωγή και Εγγραφή Ήχου Αναπαραγωγή και Εγγραφή Βίντεο Εργασία με ισδιάστατα και Τρισδιάστατα Γραφικά Χρήση των Βιβλιοθηκών Γραφικών του Android Χρήση της OpenGL ES Graphics API Εξατομίκευση Συσκευών Android Καθορισμός του Ήχου Κλήσης Καθορισμός της Ταπετσαρίας ημιουργία μιας Ενεργής Ταπετσαρίας ιαχείριση και Κοινή Χρήση εδομένων Εργασία με Αρχεία και Καταλόγους Αποθήκευση ομημένων εδομένων σε μια Βάση εδομένων SQLite Κοινή Χρήση εδομένων με Άλλες Εφαρμογές Ενοποίηση με Καθολική Αναζήτηση Προσπέλαση του Βασικού Υλικού Συσκευής Ανάγνωση Ακατέργαστων εδομένων Αισθητήρα Εργασία με Wi-Fi Εργασία με Bluetooth ιαχείριση Ρυθμίσεων Ισχύος και ιάρκειας Ζωής Μπαταρίας Μάθημα 22 οκιμή Εφαρμογών Android Βέλτιστες Πρακτικές οκιμών Ανάπτυξη Προτύπων Κωδικοποίησης

14 xvi ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκτέλεση Τακτικών ομήσεων Εκδόσεων Χρήση ενός Συστήματος Ανίχνευσης Ατελειών Ανάπτυξη Σωστών Σχεδίων οκιμών Μεγιστοποίηση Κάλυψης οκιμών ιαχείριση του Περιβάλλοντος οκιμών οκιμή στον Εξομοιωτή οκιμή σε Συσκευές Στόχου Εκτέλεση Αυτοματοποιημένων οκιμών Μέρος V ημοσίευση της Εφαρμογής σας Μάθημα 23 Προετοιμασία για ημοσίευση Κατανόηση της ιεργασίας Έκδοσης Προετοιμασία της όμησης Υποψήφιας Έκδοσης Προετοιμασία του Αρχείου Manifest του Android για Έκδοση Προστασία της Εφαρμογής σας από Πειρατές Λογισμικού Προετοιμασία Σχετικών Υπηρεσιών για Έκδοση οκιμή της Υποψήφιας Έκδοσης Εφαρμογής Συσκευασία και Υπογραφή μιας Εφαρμογής Ψηφιακή Υπογραφή Εφαρμογών Εξαγωγή και Υπογραφή του Αρχείου Συσκευασίας οκιμή του Υπογεγραμμένου Πακέτου Εφαρμογής Εγκατάσταση του Υπογεγραμμένου Πακέτου Εφαρμογής Επιβεβαίωση της Υπογεγραμμένης Εφαρμογής Μάθημα 24 ημοσίευση στην Αγορά του Android Πώληση στην Αγορά του Android Υπογραφή Σύμβασης Λογαριασμού Προγραμματιστή Εκφόρτωση μιας Εφαρμογής στην Αγορά του Android ημοσίευση στην Αγορά του Android Χρήση Άλλων Οφελών Λογαριασμού Προγραμματιστή Εξερεύνηση Άλλων Επιλογών ημοσίευσης του Android Πώληση της Εφαρμογής σας στην ική σας Ιστοθέση Πώληση της Εφαρμογής σας σε Άλλες Αγορές Μέρος VI Παραρτήματα Παράρτημα Α ιαμόρφωση του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Android Προαπαιτούμενα Μηχανής Ανάπτυξης Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα ιαθέσιμος Χώρος Εγκατάσταση του Κιτ Ανάπτυξης της Java

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xvii Εγκατάσταση του Eclipse IDE Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Windows Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Mac OS X Εγκατάσταση του Android SDK Starter Package Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Windows Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Mac OS X Σημειώσεις για Εγκαταστάσεις Linux OS Εγκατάσταση και ιαμόρφωση του Πρόσθετου Android για Eclipse (ADT) ιαμόρφωση του Υλικού Ανάπτυξης για Αποσφαλμάτωση Συσκευών ιαμόρφωση Συσκευών Android για Σκοπούς Ανάπτυξης ιαμόρφωση του Λειτουργικού σας Συστήματος για Αποσφαλμάτωση Συσκευών Παράρτημα Β Συμβουλές και Τεχνάσματα για το Eclipse IDE ημιουργία Νέων Κλάσεων και Μεθόδων Οργάνωση Εισαγωγών Τεκμηρίωση Κώδικα Χρήση Αυτόματης Συμπλήρωσης Αποδοτική Επεξεργασία Κώδικα Μετονομασία Σχεδόν Όλων των Πραγμάτων Μορφοποίηση Κώδικα Οργάνωση Κώδικα Ανακατασκευή του Κώδικα Επίλυση Μυστηριωδών Σφαλμάτων όμησης ημιουργία Προσαρμοσμένων Φίλτρων Ημερολογίου Μετακίνηση Τομέων Μέσα σε ένα Χώρο Εργασίας Προσαρμογή Τομέων σε ένα Χώρο Εργασίας Ολοκλήρωση με Έλεγχο Πηγαίου Κώδικα Παράρτημα Γ Συμπληρωματικό Υλικό Χρήση του Πηγαίου Κώδικα για Αυτό το Βιβλίο Προσπέλαση της Ιστοθέσης Προγραμματιστή του Android Προσπέλαση της Ιστοθέσης του Εκδότη Προσπέλαση της Ιστοθέσης των Συγγραφέων Πώς Μπορείτε να Έλθετε σε Επαφή με τους Συγγραφείς Χρησιμοποίηση Ηλεκτρονικών Πόρων του Android Ευρετήριο

16 Σχετικά με τους Συγγραφείς Η Lauren Durcey είναι υπεύθυνη για την τεχνική ηγεσία και καθοδήγηση μιας μικρής εταιρείας παραγωγής λογισμικού, που εξειδικεύεται στις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των Android, iphone, BlackBerry, Palm Pre, BREW και J2ME, και σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Έχει εμπειρία πάνω από δύο δεκαετίες στην παραγωγή επαγγελματικού λογισμικού και είναι μία αναγνωρισμένη αυθεντία στην επιχειρησιακή αρχιτεκτονική και στην ανάπτυξη επαγγελματικών εφαρμογών για κινητές επικοινωνίες. Η Lauren πήρε το πτυχίο της B.S. στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σάντα Κρουζ. Στον ελεύθερο χρόνο της ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον σύζυγό της, που είναι φανατικός χρήστης κινητών τηλεφώνων. Είναι φωτογράφος φυσικών τοπίων και έργα της έχουν εκδοθεί σε βιβλία και σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Στην Νότια Αφρική βούτηξε μαζί με λευκούς καρχαρίες μήκους 4 μέτρων και βρέθηκε ανάμεσα σε ένα κοπάδι ιπποπόταμων και ένα τεράστιο ελέφαντα. Της έχουν επιτεθεί πίθηκοι στην Ιαπωνία, βρέθηκε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι πεινασμένων λιονταριών στην Κένυα, δίψασε στην Αίγυπτο, απέφυγε για πολύ λίγο ένα πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη, πέρασε από τις Ελβετικές Άλπεις, επισκέφθηκε πολλές μπυραρίες στην Γερμανία, κοιμήθηκε σε αρκετά από τα θαυμάσια κάστρα της Ευρώπης, ακούμπησε την γλώσσα της σε ένα παγόβουνο στην Ισλανδία (ενώ την παρακολουθούσε ένα κοπάδι από τάρανδους). Ο Shane Conder έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων και, την τελευταία δεκαετία, έχει εστιάσει την προσοχή του στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητών επικοινωνιών. Έχει σχεδιάσει και αναπτύξει πολλές εμπορικές εφαρμογές για Android, iphone, BREW, BlackBerry, J2ME, Palm και Windows Mobile μερικές από τις οποίες έχουν εγκατασταθεί σε εκατομμύρια τηλέφωνα σ' όλο τον κόσμο. Ο Shane έχει γράψει πολλά άρθρα για την βιομηχανία των κινητών επικοινωνιών και έχει αξιολογήσει πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές επικοινωνίες στα τεχνικά του ιστολόγια (blogs) και είναι πολύ γνωστός στην μπλογκόσφαιρα. Έχει πάρει το πτυχίο του B.S. στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Είναι μεγάλος γκατζετάκιας και έχει πάντα το πιο καινούριο τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή άλλη κινητή συσκευή. Συνήθως παίζει με τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι οι υπηρεσίες σύννεφου και οι πλατφόρμες κινητών επικοινωνιών και με άλλες τεχνολογίες αιχμής, που δραστηριοποιούν το δημιουργικό τμήμα του εγκεφάλου του. Επίσης του αρέσει να ταξιδεύει μαζί με την σύζυγό του, ακόμη και όταν αυτή τον ενέπλεξε σε επικίνδυνες καταστάσεις με καρχαρίες και λιοντάρια. Παραδέχεται ότι πρέπει να πάρει μαζί του τουλάχιστον δύο κινητά τηλέφωνα και μία ταμπλέτα, όταν ταξιδεύει και αν και δεν υπήρχε κάλυψη, έβγαλε το Android του και φωτογράφισε την σύζυγό του, όταν αυτή έβαλε την γλώσσα της σε ένα παγόβουνο στην Ισλανδία.

17 Οι συγγραφείς έχουν εκδώσει επίσης ένα βιβλίο ενδιάμεσου και προχωρημένου επιπέδου για την ανάπτυξη εφαρμογών για Android, με τίτλο Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android, που εκδίδεται στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μ. Γκιούρδας. Η Lauren και ο Shane έχουν επίσης εκδώσει πολλά άρθρα για την ανάπτυξη λογισμικού για κινητές επικοινωνίες, για περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος, για τεχνικά περιοδικά και για ηλεκτρονικές εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού. Μπορείτε να βρείτε δεκάδες δείγματα της εργασίας του στο περιοδικό Smart Developer (Linux, New Media), στο Developer. com, στο Network World, στο Envato (Mobile Tuts+ και CodeCanyon), στο InformIT και σε πολλά άλλα. Επίσης εκδίδουν άρθρα, που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες τους στην ιστοθέση του για το Android, στην διεύθυνση Μπορείτε να βρείτε μία πλήρη λίστα των εκδόσεων των συγγραφέων στην διεύθυνση

18 Αφιέρωση Για το Chickpea. Ευχαριστίες Το βιβλίο αυτό δεν θα είχε γραφεί ποτέ χωρίς την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση που είχαμε από πολλούς υπομονετικούς και υποστηρικτικούς ανθρώπους, που περιλαμβάνουν την ομάδα έκδοσης, τους συνεργάτες μας, τους φίλους μας και την οικογένειά μας. Κατά την διάρκεια αυτού του έργου, τα μέλη της ομάδας έκδοσης στην Pearson (Sams Publishing) μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Trina MacDonald, Olivia Busegio και Sheri Cain. Ο τεχνικός επιμελητής μας, Jim Hathaway, μας βοήθησε να σιγουρέψουμε ότι το βιβλίο παρέχει ακριβείς πληροφορίες. Σε κάθε έκδοση, αυτό το βιβλίο γίνεται καλύτερο. Ωστόσο, δεν θα είχε εκδοθεί, αν δεν υπήρχε η βοήθεια πολλών φίλων μας από προηγούμενες εκδόσεις. Ευχαριστούμε τους επιμελητές, τεχνικούς επιμελητές και αναγνώστες των προηγούμενων εκδόσεων για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους φίλους και την οικογένειά μας, που μας υποστήριξαν, όταν έπρεπε να προλάβουμε τις προθεσμίες έκδοσης του βιβλίου.

19 Πείτε μας την Γνώμη σας! Ως αναγνώστης αυτού του βιβλίου, είστε ο πιο σημαντικός κριτής και σχολιαστής μας. Εκτιμούμε την γνώμη σας και θέλουμε να ξέρουμε αν κάναμε την δουλειά μας σωστά, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, ποιες περιοχές θέλετε να καλύψουμε και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Μπορείτε να μας στείλετε ή να μα γράψετε και να μας πείτε τι γνώμη έχετε για αυτό το βιβλίο όπως και το τι μπορούμε να κάνουμε, για να κάνουμε τα βιβλία μας καλύτερα. Σημειώστε ότι δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το θέμα αυτού του βιβλίου, και ότι, λόγω του μεγάλου όγκου επιστολών που λαμβάνω, δεν θα μπορέσω να τις απαντήσω όλες. Όταν γράφετε, παρακαλώ να περιλαμβάνετε τον τίτλο του βιβλίου και το όνομα του συγγραφέα όπως και το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου σας και το σας. Θα διαβάσω προσεκτικά τα σχόλιά σας και θα τα συζητήσω με τον συγγραφέα και τους επιμελητές που έχουν εργαστεί για το βιβλίο. Ταχυδρομείο: Mark Taub Editor in Chief Sams Publishing 800 East 96th Street Indianapolis, IN USA Υπηρεσίες Αναγνωστών Επισκεφθείτε την ιστοθέση μας και εγγραφείτε γι' αυτό το βιβλίο, στην διεύθυνση informit.com/register ώστε να έχετε πρόσβαση σε ενημερώσεις, φορτώσεις ή παροράματα, που μπορούν να διατεθούν γι' αυτό το βιβλίο.

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android Shane Conder Lauren Darcey Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ.

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. ActionScript 3.0 για το Adobe Flash CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. Μηχανικός Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας MARNI DERR TANYA SYMES. εύτερη έκδοση. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού

JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας MARNI DERR TANYA SYMES. εύτερη έκδοση. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! εύτερη έκδοση MARNI DERR TANYA SYMES Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA!

Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! _ELE intro_joomla.indd i 29/3/2010 4:57:03 μμ _ELE intro_joomla.indd ii 29/3/2010 4:57:03 μμ Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! Marni Derr & Tanya Symes Απόδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Όνοματεπώνυμο : Στέκας Ιγνάτιος Επιβλέπων : Σωτήριος Κοντογιάννης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Flash CS4. Professional. Μάθετε τo. Adobe. σε 24 Ώρες. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Phillip Kerman Lynn Beighley

Flash CS4. Professional. Μάθετε τo. Adobe. σε 24 Ώρες. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Phillip Kerman Lynn Beighley Μάθετε τo Adobe Flash CS4 Professional σε 24 Ώρες Phillip Kerman Lynn Beighley Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Beltone. εγχειρίδιο χρήστη

Εφαρμογές Beltone. εγχειρίδιο χρήστη Εφαρμογές Beltone εγχειρίδιο χρήστη Εισαγωγή Συγχαρητήρια για τη λήψη της εφαρμογής σας Beltone. Οι εφαρμογές Beltone έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσουν την ακουστική εμπειρία σας και να σας επιτρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android Σημειώσεις σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 2 Εισαγωγή στις εφαρμογές Graphical User Interfaces Πίνακας Περιεχομένων 4 Εισαγωγή στις εφαρμογές... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Bonnie S. Mohnsen, Ph.D. Consultant/C.E.O. Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες σχετικές με το τμήμα ΤΠΤ σε πλατφόρμα Apple ios.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες σχετικές με το τμήμα ΤΠΤ σε πλατφόρμα Apple ios. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υλοποίηση εφαρμογής information aggregator για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Είσοδος Χρηστών 1 1. Για τη σύνδεση σας στη νέα πλατφόρμα διαχείρισης βιντεοδιάλεξεων του ΕΚΠΑ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

K9 Γονικός έλεγχος. Εισαγωγή

K9 Γονικός έλεγχος. Εισαγωγή Εισαγωγή Το Κ9 αποτελεί ένα εύχρηστο πρόγραμμα γονικού ελέγχου με το οποίο μπορούμε να φιλτράρουμε τις δραστηριότητες του παιδιού μας στο Διαδίκτυο. Το παρόν αποτελεί ένα συνοπτικό οδηγό για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr 1 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τι είναι τα apps H λέξη app είναι μια λέξη που έχει μπει στο λεξικό όλων μας Λογισμικό εφαρμογή Λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Tiles Editor. 'Εκδοση 7

Tiles Editor. 'Εκδοση 7 Tiles Editor 'Εκδοση 7 1992 Professional Tiles Editor Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καµµία µορφή και µε κανένα µέσο - γραφικό, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα Rutgers, University New Jersey, USA 2 1 ος Κύκλος του «Φυτωρίου Ιδεών» Καθοδηγητής: καθ. Σταύρος Χριστοδουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τηλ.: 210 52.37.635 Fax: 210 52.37.677 email: info@klidarithmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

QR Code Platform. Περιεχόμενα

QR Code Platform. Περιεχόμενα QR Code Platform Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 QR Code Generator... 2 Κείµενο... 2 Ηµερολογιακό γεγονός (Calendar Event)... 3 Πληροφορίες Επαφής (Contact Information)... 3 Ε-Mail... 4 Geo Location... 4 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών

Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών Σχεδιασμός & Χαρακτηριστικά Ψηφιακών παιχνιδιών Σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης Φουκαράκης Γιώργος Οκτώβριος 2014 Δομικά στοιχεία ψηφιακών παιχνιδιών 1. Κανόνες. 2. Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

OLPC. Το εγχείρημα: «Ο φορητός υπολογιστής των φτωχών» ή «One Laptop Per Child»

OLPC. Το εγχείρημα: «Ο φορητός υπολογιστής των φτωχών» ή «One Laptop Per Child» OLPC Το εγχείρημα: «Ο φορητός υπολογιστής των φτωχών» ή «One Laptop Per Child» Αθανασιάδης Γιάννης Msc Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΤΕΠ Παν/μίου Μακεδονίας email: athang@uom.gr http://macedonia.uom.gr/~athang/

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Από την ομάδα εργασίας του Gmail) Το Gmail κάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εύκολο και αποτελεσματικό.. Οι 10 κυριότεροι λόγοι για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online O Με μοναδικός το iziread τρόπος μετατρέπουμε για να μετατρέψετε έντυπά πολυσέλιδα σας σε έντυπα ψηφιακές εκδόσεις δημιουργώντας μια ηλεκτρονική σε

Διαβάστε περισσότερα

Start me quick! Ελληνικά

Start me quick! Ελληνικά Start me quick! Ελληνικά Περιγραφή:συσκευής Περιεχόμενο συσκευασίας: Για την εγκατάσταση κάμερας, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: Αισθητήρας φωτός Δείκτης φωτός Φακός κάμερας Λαμπτήρες υπερύθρου φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader Από την Απρίλης 2011 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader ανεισµός και χρήση e-book σε e-book-reader Χάρη στο format EPUB δίνεται η δυνατότητα ευχάριστης ανάγνωσης. Αυτό το format προσαρµόζεται στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4 Οδηγίες χρήσης 1 Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε... 3 Σημαντικές υποδείξεις... 3 Πλήκτρα και λειτουργίες... 4 Ι. Ξεκίνημα... 5 1.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση... 5 1.1.1 Ενεργοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα