ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET - INTERNET" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων...4 ΟΜΑΔΑ B: Ερωτήσεις Ειδικών Γνώσεων Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 29

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Διαχειρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet - Internet» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet - Internet» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 29

4 3. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων 1. Τι γνωρίζετε για την κωδικοποίηση ASCII; Ποιους περιορισμούς επιβάλει η χρήση της; Δεδομένου ότι στον ASCII κώδικα το "+" είναι το 2Β του δεκαεξαδικού με ποιο byte απεικονίζεται στη μνήμη του υπολογιστή; α β γ δ α. Σε έναν υπολογιστή οι ακέραιοι αριθμοί παριστάνονται με 8 bits. Ποια είναι η παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 για τους αριθμούς: -28 (10), 45 (10) β. Υπολογίστε την τιμή στο δεκαδικό σύστημα, των παρακάτω δυαδικών αριθμών, αν έχουν κωδικοποιηθεί με παράσταση συμπληρώματος ως προς 2: (2) (2) 3. Με ποιο τρόπο γίνεται η παράσταση των χαρακτήρων στους Η/Υ; Τι γνωρίζεται για τους κώδικες ASCII, EBCDIC, UNICODE; 4. α. Να γράψετε τους πίνακες αληθείας για τα λογικά κυκλώματα ΝΟΤ, AND (με δύο εισόδους) και OR( με δύο εισόδους) β. Να γράψετε τον πίνακα αληθείας για την λογική συνάρτηση: f = (A AND B ) OR C 5. Τι γνωρίζετε για τα συνδυαστικά και τι για τα ακολουθιακά κυκλώματα; Ποια η βασική διαφορά τους; 6. Γράψτε τον πίνακα αληθείας ενός ημιαθροιστή (half adder); Σε τι διαφέρει ο πλήρης αθροιστής (full adder) από τον ημιαθροιστή; 7. Περιγράψτε τη λειτουργία του flip flop RS; 8. Ποια είναι η λειτουργία του καταχωρητή εντολών (instruction register IR) και ποια η λειτουργία του μετρητή προγράμματος (program counter PC) 9. Ποια είναι η λειτουργία της αριθμητικής λογικής μονάδας; 10. Ποια είναι η διαφορά μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) τεχνολογίας CISC και μιας τεχνολογίας RISC; 11. Τι ονομάζουμε «πρόβλημα»; Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα «προβλήματα» με κριτήριο την δυνατότητα επίλυσής τους; 12. Τι είναι αλγόριθμος; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του; 13. Περιγράψτε τι είναι: α) Τμηματικός προγραμματισμός και β) Δομημένος προγραμματισμός. Σελίδα 4 από 29

5 14. Ποιους τρόπους γνωρίζετε για την αναπαράσταση ενός αλγορίθμου; Δώστε μία σύντομη περιγραφή για τον καθένα. 15. Τι γνωρίζετε για τη δομή της επιλογής, σε έναν αλγόριθμο; Δώστε ένα παράδειγμα. Τι είναι η φωλιασμένη (nested) επιλογή; 16. Σχεδιάστε ένα λογικό διάγραμμα (Flow chart) που να υπολογίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων (α,β) στο μάθημα της πληροφορικής. Τέλος ανάλογα με τον μέσο όρο να εμφανίζεται το μήνυμα: α. πολύ καλά αν μέσος όρος > 15 β. καλά αν 10 <= μέσος όρος <15 και γ. απέτυχες αν μέσος όρος < Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει την πλευρά α ενός τετραγώνου και την ακτίνα r ενός κύκλου και εκτυπώνει το όνομα του σχήματος με το μεγαλύτερο εμβαδό. Δίνεται ότι εμβαδό τετραγώνου = αxα και εμβαδό κύκλου = 3,14 x r x r 18. Να γραφεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει τους ακέραιους από το 1 μέχρι το 100. Σε κάθε πολλαπλάσιο του 5 θα εμφανίζει δίπλα και ένα (*). 19. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν αριθμό, ελέγχει αν είναι πρώτος ή όχι και εκτυπώνει τον ανάλογο χαρακτηρισμό. (Ένας αριθμός χαρακτηρίζεται πρώτος αν διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα) 20. Ένα έτος χαρακτηρίζεται δίσεκτο: α. αν διαιρείται από το 4 αλλά δεν διαιρείται από το 100 ή β. αν διαιρείται από το 400 Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει τα δίσεκτα έτη από το 1500 έως το 200 καθώς και το πλήθος τους. 21. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει και αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα 100 αριθμούς και στη συνέχεια θα εμφανίζει τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο αριθμό του πίνακα. 22. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: α. θα διαβάζει και θα αποθηκεύει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα τα ονόματα 10 υπαλλήλων μιας επιχείρησης και σε ένα δισδιάστατο πίνακα τους αντίστοιχους μισθούς τους σε ευρώ για τους 12 μήνες του 2003 β. θα υπολογίζει τις ετήσιες αποδοχές κάθε υπαλλήλου και θα τις αποθηκεύει σε ένα νέο μονοδιάστατο πίνακα. γ. θα υπολογίζει το μέσο όρο των ετήσιων αποδοχών των υπαλλήλων δ. θα εμφανίζει όλα τα ονόματα των υπαλλήλων, τις ετήσιες αποδοχές τους και τον χαρακτηρισμό ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΣ αν αυτές είναι λιγότερες από τον μέσο όρο. 23. Τι εννοούμε με τους όρους LIFO (Last in, First - out) και FIFO (First in, First out) και σε ποιες δομές δεδομένων εμφανίζονται. 24. α. Τι εννοούμε όταν λέμε υλικό (hardware) και τι λογισμικό (software) ενός υπολογιστικού συστήματος; β. Τι είναι το λογισμικό εφαρμογών (applications software) και τι το λογισμικό συστήματος (system software); Σελίδα 5 από 29

6 Δώστε τουλάχιστον 2 παραδείγματα, για κάθε κατηγορία λογισμικού. 25. Ποια είναι η οργάνωση και η λειτουργία της μονάδας μνήμης; 26. Τι γνωρίζετε για τον καταχωρητή δεδομένων της μνήμης (memory data register MDR) και τι για τον καταχωρητή διευθύνσεων μνήμης (memory address register MAR) 27. Να αναφέρετε τα είδη της κεντρικής μνήμης του υπολογιστή. Σε τι χρησιμεύει η κάθε μια από αυτές; Τι είναι τα bit, byte, και word; Τι απεικονίζει το καθένα τους; Η μονάδα word είναι σταθερή για όλους του υπολογιστές; 28. Τι είναι ο χρόνος προσπέλασης (access time); Κατατάξτε, βάσει του χρόνου προσπέλασης, τις μνήμες: CD-ROM, κύρια μνήμη, σκληροί δίσκοι, λανθάνουσα μνήμη (cache memory), μαγνητικές ταινίες. 29. Τι είναι η λανθάνουσα ή κρυφή μνήμη (cache memory); Σε τι χρησιμεύει και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας της; 30. Τι είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας (buses), τι εξυπηρετούν και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός διαδρόμου. 31. Τι είναι και τι συσκευές υποστηρίζει το SCSI (Small Computer Systems Interface); Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του; Ποια η διαφορά ενός IDE controller και ενός SCSI HDD controller; Πόσους σκληρούς δίσκους μπορούμε να συνδέσουμε σε μια κάρτα IDE και πόσους σε μια κάρτα SCSI; 32. Τι είναι το BIOS (Basic Input Output System) και ποια η λειτουργία του; Τι ρυθμίσεις περιφερειακών κάνουμε στο BIOS; Αν είναι προστατευμένη η προσπέλαση στο BIOS chip, με ποιον τρόπο μπορείτε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του BIOS SETUP; 33. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκτυπωτών; Ποιες είναι οι κατηγορίες των εκτυπωτών ανάλογα με την τεχνολογία εκτύπωσης που χρησιμοποιούν; Τι είναι οι σχεδιογράφοι (ploters); 34. Σε τι χρησιμεύουν τα τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS); 35. Πώς είναι οργανωμένος ένας σκληρός δίσκος; 36. Τι είναι οι σαρωτές SCANNERS; Με ποιους τρόπους (interfaces) μπορεί να συνδεθεί ένας σαρωτής στον Η/Υ; Εξηγήστε τις προδιαγραφές του ακόλουθου σαρωτή: Scanner Colour, 24- bit, 600 dpi, Parallel, A Τι είναι interrupt (διακοπή); Σε τι διαφέρουν τα hardware interrupts από τα software interrupts; 38. ι) Εξηγήστε τη λειτουργία της εντολής «Αναίρεση» (Undo) στο Microsoft Word ή άλλον επεξεργαστή κειμένου. ιι) Ποια από τις παρακάτω ενέργειες εκτελείται με την εντολή «Επικόλληση» (Paste): α) Αποκόβουμε το τμήμα του κειμένου που έχουμε επιλέξει β) Αντιγράφουμε το τμήμα του κειμένου που έχουμε επιλέξει γ) Προσαρτούμε ένα τμήμα του κειμένου που έχουμε επιλέξει προς μετακίνηση ή προς αντιγραφή δ) Αντιγράφουμε και προσαρτούμε ένα τμήμα του κειμένου που επιλέξαμε. 39. Με ποιον τρόπο ανοίγουμε ένα υπάρχον αρχείο στο Microsoft Word ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Save και του Save as; Σελίδα 6 από 29

7 40. Περιγράψτε την διαδικασία ενσωμάτωσης άλλων αρχείων ή αντικειμένων σε υπάρχον αρχείο κειμένου στο Microsoft Word ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου. Είναι δυνατή η επεξεργασία ενός αντικειμένου, μετά την εισαγωγή του στο αρχείο κειμένου και πώς; 41. Εξηγήστε τους όρους: κεφαλίδα (header), υποσέλιδο (footer), περιθώρια (margins) σε ένα αρχείο κειμένου. Μπορούμε στο ίδιο κείμενο να έχουμε σελίδες με διαφορετικά headers και αν ναι, περιγράψτε πως γίνεται στο Microsoft Word ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου; 42. Περιγράψτε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης σελίδας και διαμόρφωσης παραγράφου στο Microsoft Word ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου. Η ρύθμιση των στηλοθετών (tabs) αναφέρεται σε κάθε παράγραφο μεμονωμένα ή σε ολόκληρο το κείμενο; 43. Περιγράψτε τη διαδικασία δημιουργίας πίνακα περιεχομένων στο Microsoft Word ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου. 44. Περιγράψτε τη διαδικασία δημιουργίας ενός πίνακα στο Microsoft Word ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου. Μπορούμε να μετατρέψουμε ένα κείμενο σε πίνακα και πώς; 45. Ποια η χρησιμότητα της προεπισκόπησης εκτύπωσης στους επεξεργαστές κειμένου; Πως τυπώνουμε τμήμα ενός εγγράφου στο Microsoft Word ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου; 46. Στο κελί Β2 ενός λογιστικού φύλλου υπάρχει ο τύπος: =Α1*Β1. Περιγράψτε τη διαδικασία αντιγραφής του περιεχομένου του κελιού Β2 στα κελιά Β3, Β4, Β5 και Β6. Ποιο το περιεχόμενο του κελιού Β6; Ποια τροποποίηση πρέπει να γίνει στον αρχικό τύπο του κελιού Β2 ώστε κατά την αντιγραφή, η αναφορά στο κελί Α1 να παραμείνει σταθερή; 47. Περιγράψτε τις συναρτήσεις άθροισης, μέσου όρου, μεγίστου, ελαχίστου και στρογγυλοποίησης προς τον πλησιέστερο ακέραιο σε ένα λογιστικό φύλλο. 48. Τι ονομάζουμε λίστα (βάση) δεδομένων σε ένα λογιστικό φύλλο; Πώς γίνεται η ταξινόμηση των δεδομένων της λίστας, βάση των περιεχομένων δύο στηλών στο Microsoft Excel ή σε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων; 49. Δίνονται οι ώρες απασχόλησης και η ωριαία αποζημίωση και ζητείται να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας στο Excel με τους κατάλληλους τύπους A B C D E F G H I 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧ ΑΠΟΖΗΜ ΦΟΡΟΣ 20% /Α 2 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣ 15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 50. Ο ιδιοκτήτης ενός εμπορικού καταστήματος έχει κάνει την εξής συμφωνία με τους υπαλλήλους του: στο τέλος κάθε μήνα θα προστίθεται στο μηνιαίο μισθό τους και ένα πριμ απόδοσης, το οποίο εξαρτάται από το ύψος των πωλήσεων που έκανε ο κάθε υπάλληλος κατά τη διάρκεια του μήνα ως εξής: Σελίδα 7 από 29

8 Κάτω από δρχ είσπραξη δε θα παίρνει τίποτα Αν οι πωλήσεις είναι πάνω από και μέχρι δρχ θα παίρνει πριμ 2% επί των εισπράξεων Αν οι πωλήσεις είναι πάνω από δρχ θα παίρνει πριμ 4% επί των εισπράξεων Να δημιουργήσετε εκείνη τη συνάρτηση/ τύπο που θα εμφανίζει στη στήλη ΠΡΙΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ το ποσό που θα παίρνει κάθε υπάλληλος λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω συμφωνία. A B C D E 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΑ ΠΡΙΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ /Α 2 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ποια η χρησιμότητα των γραφημάτων στα λογιστικά φύλλα. Να αναφέρετε τουλάχιστον 2 τύπους γραφημάτων. Με ποιον τρόπο γίνεται η εισαγωγή γραφήματος στο Microsoft Excel ή σε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων; 52. Τι ονομάζουμε μακροεντολή σε ένα Λογιστικό Φύλλο; Περιγράψτε τον τρόπο καταγραφής και εκτέλεσης μιας μακροεντολής στο Microsoft Excel ή σε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων; 53. Ποια τμήματα παραθύρου περιέχει η κανονική προβολή στο Power Point. Γιατί χρησιμοποιείται το καθένα; Ποιες είναι οι κυριότερες εργασίες που μπορούν να γίνουν στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών; 54. Περιγράψτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να προστεθεί η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός στις διαφάνειες μιας παρουσίασης στο Power Point. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε σε κάθε διαφάνεια, κάτω δεξιά, να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα της παρουσίασης 55. Περιγράψτε τη διαδικασία αλλαγής φόντου και συνδυασμού χρωμάτων σε μια ή σε όλες τις διαφάνειες μιας παρουσίασης στο PowerPoint. 56. Περιγράψτε τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν με την επιλογή Προσαρμογή κίνησης σε ένα αντικείμενο διαφάνειας του PowerPoint; 57. Περιγράψτε τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στον τρόπο εναλλαγής των διαφανειών σε μια παρουσίαση του PowerPoint. 58. Να αναφέρετε τα στάδια που ακολουθούνται για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε Η/Υ. 59. Τι ονομάζουμε κύριο αρχείο (master file) και τι αρχείο κινήσεων (transaction file) μιας εφαρμογής σε Η/Υ Σελίδα 8 από 29

9 60. Τι εννοούμε με τους όρους: τεκμηρίωση, διεπαφή χρήστη και συντήρηση μιας εφαρμογής σε Η/Υ 61. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήματος NT; 62. Τι είναι ο Domain controller σε ένα δίκτυο NT και ποια η διαφορά μεταξύ PDC (Primary Domain Controller) και BDC (Backup Domain Controller); 63. Ποια είναι η έννοια του Registry, ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιούμε για να δούμε το registry και ποιες οι βασικές υποκατηγορίες μιας registry database. 64. Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει ένας NT Server σε ένα δίκτυο και ποια είναι η σημασία του σε κάθε περίπτωση. 65. Τι ονομάζουμε σφάλμα μετάδοσης στην επικοινωνία μεταξύ Η/Υ και ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης σφαλμάτων; 66. Περιγράψτε τη μέθοδο διόρθωσης σφαλμάτων μετάδοσης με επανεκπομπή. 67. Εξηγήστε την αρχή εντοπισμού σφάλματος με τη βοήθεια ψηφίου ισοτιμίας (parity check) κατά τη μετάδοση δεδομένων. 68. Να αναφέρετε τις βασικές τοπολογίες που χρησιμοποιούνται σε ένα Ethernet δίκτυο, καθώς και τα χαρακτηριστικά κάθε τοπολογίας. 69. Τι είναι τα πρωτόκολλα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε στα προγράμματα επικοινωνίας; 70. Τι είναι Δίκτυο Υπολογιστών και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; Ποια είναι τα μέρη που συνθέτουν ένα δίκτυο Υπολογιστών; 71. Τι εννοούμε με τον όρο επικοινωνία δεδομένων και τι με τον όρο μετάδοση δεδομένων; Ποια είναι η διαφορά τους; Τι ονομάζουμε προγράμματα επικοινωνίας και σε τι μας χρησιμεύουν; 72. Τι καλείται Τοπικό Δίκτυο (LAN) και τι Δίκτυο Ευρείας Περιοχής / Ζώνης (WAN); Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ τους; 73. Ποια είναι η έννοια του πρωτοκόλλου επικοινωνίας (communications protocol); 74. Να αναφέρετε τα βασικά πλεονεκτήματα χρήσης των ψηφιακών υπογραφών (Digital Signatures) στην διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών. 75. Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις στην ασφάλεια Η/Υ που συμμετέχουν σε δίκτυα; 76. Ποια είδη προϊόντων προστασίας της ασφάλειας δικτύων γνωρίζετε; 77. Περιγράψτε τη χρήση των VPNs (Virtual Private Networks) και ποια πρωτόκολλα χρησιμοποιούν. 78. Ποιος ο σκοπός ύπαρξης του προτύπου ISO/OSI και ποια τα επίπεδα υλοποίησής του. 79. Τι γνωρίζετε για το ebxml (electronic business XML); 80. Τι είναι γενικά το e-commerce, τι το e-business και ποια τα μοντέλα συναλλαγών σε αυτό. Σελίδα 9 από 29

10 ΟΜΑΔΑ B: Ερωτήσεις Ειδικών Γνώσεων 1. Τι εννοούμε με τους όρους: πολυμέσο, υπερμέσο και υπερκείμενο; 2. Τι γνωρίζετε για τις ψηφιογραφικές γραμματοσειρές (bitmap fonts) και τι για τις διανυσματικές (vector fonts); 3. Τι εννοούμε με τον όρο πλοήγηση σε μια εφαρμογή υπερμέσων; Τι είναι κόμβος και τι σύνδεσμος σε μια εφαρμογή υπερκειμένου; 4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών υπερμέσων; 5. Ποιες είναι οι κλασικές αρχιτεκτονικές δομές πολυμέσων; Ποιο είναι το μεγαλύτερο σήμερα υπερμέσο και σε ποια αρχιτεκτονική στηρίζεται; 6. Τι εννοούμε με τον όρο αλληλεπιδραστικά πολυμέσα; 7. Ποια είναι η διαφορά των αρχείων ψηφιοποιημένου ήχου (WAV) από τα αρχεία MIDI; 8. Τι γνωρίζετε για τα διανυσματικά γραφικά (vector graphics) και τι για τα ψηφιογραφικά (bitmap graphics); 9. Τι εννοούμε με τους όρους ανάλυση εικόνας (image resolution) και βάθος χρώματος (color depth); Ποιο είναι το μέγεθος μιας ασυμπίεστης εικόνας bitmap (σε bytes) διαστάσεων 100 x 100 pixels αν είναι: α. διτονική (bitonal) β. 16 εκατομμυρίων χρωμάτων 10. Τι γνωρίζετε για τα πρότυπα συμπίεσης βίντεο; 11. Τι ονομάζουμε χρόνο προσπέλασης και τι χρόνο μεταφοράς στις περιφερειακές συσκευές αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων; 12. Τι γνωρίζετε: α. για τα εργαλεία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών τύπου σελίδας; β. για τα εργαλεία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών τύπου ροής χρόνου; 13. Τι είναι «Βάση Δεδομένων» (Data Base) και τι «Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων»(DBMS); (ορισμοί) 14. Περιγράψτε τα τρία πιο γνωστά μοντέλα βάσεων δεδομένων. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές τους; 15. Περιγράψτε τα τρία επίπεδα αρχιτεκτονικής συστήματος βάσης δεδομένων; 16. Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα ενός Διαχειριστή Βάσης Δεδομένων DBA; 17. Δώστε τους ορισμούς για τις έννοιες: Οντότητα (entity), Συσχέτιση (Relationship) και Βαθμός συσχέτισης (degree) σε μια βάση δεδομένων 18. Δώστε τους ορισμούς του πρωτεύοντος κλειδιού (primary key), του δευτερεύοντος κλειδιού και του ξένου κλειδιού (foreign key) σε μια βάση δεδομένων. 19. Περιγράψτε τα είδη συσχετίσεων (relationship) μεταξύ δύο οντοτήτων (entities) μιας Βάσης Δεδομένων και δώστε από ένα παράδειγμα. Σελίδα 10 από 29

11 20. Διατυπώστε τους τρεις πρώτους κανόνες κανονικής μορφής (normal form) μιας βάσης δεδομένων. 21. Ένα δημοτικό σχολείο χρειάζεται να αρχειοθετήσει τα στοιχεία των μαθητών του («Αριθμός Μητρώου»,«Επίθετο», «Όνομα», «Φύλο», «Τάξη») και τις ημερήσιες απουσίες τους. Ορίστε τους απαραίτητους πίνακες με τα ανάλογα πεδία μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων, καθώς και τις συσχετίσεις μεταξύ τους. 22. Μια σχεσιακή βάση δεδομένων περιέχει τρεις πίνακες. α. τον πίνακα employee με τα στοιχεία των υπαλλήλων μιας εταιρείας: e_code (Κωδικός), e_name (Όνομα), e_address (Διεύθυνση) e_tel (Τηλέφωνο) β. τον πίνακα departments με τα στοιχεία των τμημάτων της εταιρείας: d_code (Κωδικός τμήματος) d_name (Ονομασία τμήματος) και γ. τον πίνακα corresponds που αντιστοιχεί τους υπαλλήλους με τα τμήματα που ανήκουν. c_e_code (Κωδικός υπαλλήλου) c_d_code (Κωδικός τμήματος) Διατυπώστε τα ερωτήματα που εμφανίζουν: α) τον κωδικό, το όνομα και το τηλέφωνο όλων των υπαλλήλων της εταιρείας β) τον κωδικό, το όνομα, το τηλέφωνο και το τμήμα που εργάζονται οι υπάλληλοι που το όνομά τους αρχίζει από Α γ) τον κωδικό, το όνομα των υπαλλήλων που εργάζονται στο τμήμα της Γραμματείας. 23. Ο πίνακας country μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων περιέχει τα παρακάτω στοιχεία για κάθε Ευρωπαϊκή χώρα: name (όνομα) capital (πρωτεύουσα) population (πληθυσμός) Διατυπώστε τα ερωτήματα που εμφανίζουν: α) τις χώρες που αρχίζουν από F, β) τις χώρες με πληθυσμό άνω των και γ)τις χώρες με πρωτεύουσα από Α και πληθυσμό άνω των Αναλύστε τους όρους: α. multiuser Λειτουργικό Σύστημα και β. multitasking Λειτουργικό Σύστημα Πώς θα χαρακτηρίζατε το Unix ακολουθώντας την προηγούμενη ορολογία; 25. Τι ονομάζεται πυρήνας (kernel) και τι κέλυφος/φλοιός (Shell) στο Linux. Να αναφέρετε τρία είδη φλοιών. Σελίδα 11 από 29

12 26. Ποια η χρησιμότητα του αρχείου passwd στο Linux. Να αναφέρετε τα πεδία που περιέχονται σε μια γραμμή του αρχείου αυτού και τις πληροφορίες που περιέχει το κάθε πεδίο. 27. Τι είναι η απόλυτη (full pathname) και τι η σχετική διαδρομή (relative pathname) ονόματος στο Linux; 28. Πώς αντιγράφουμε, μετακινούμε και σβήνουμε αρχεία από τη γραμμή εντολών στο Linux; Δώστε παραδείγματα για κάθε περίπτωση. 29. Πώς δημιουργούμε και πώς διαγράφουμε κατάλογο από τη γραμμή εντολών στο Linux; Δώστε παραδείγματα για κάθε περίπτωση. 30. Γράψτε τις απαραίτητες εντολές στη γραμμή εντολών του Linux ώστε: α. να δημιουργηθεί το αρχείο temp με περιεχόμενα: ι. την τρέχουσα ημερομηνία, ιι. τα περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου και ιιι. τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα. β. να εμφανισθούν τα περιεχόμενα του temp οθόνη-οθόνη δ. να διαγραφεί το αρχείο temp. 31. Τι γνωρίζετε για τις μεταβλητές PATH, ΗΟΜΕ, PS1 και PS2 στο Linux; 32. Γράψτε τις απαραίτητες εντολές στη γραμμή εντολών του Linux ώστε: α. να δημιουργηθεί στον τρέχοντα κατάλογο το αρχείο my_passwd.txt με περιεχόμενο το κείμενο: This is the file with std_01 information. (Η δημιουργία του αρχείου να γίνει χωρίς τη χρήση επεξεργαστή κειμένου.) β. να αναζητηθεί στο αρχείο /etc/passwd η γραμμή κειμένου που περιέχει το όνομα χρήστη std_01 και να προστεθεί στο τέλος του αρχείου my_passwd.txt 33. Γράψτε τις απαραίτητες εντολές στη γραμμή εντολών του Linux ώστε: α. να εμφανισθούν στην οθόνη οι 10 τελευταίες γραμμές του αρχείου months. (Το αρχείο υπάρχει στον τρέχοντα κατάλογο) β. να εμφανισθούν οι 5 πρώτες γραμμές του εν λόγω αρχείου γ. να αλλάξουν τα δικαιώματα πρόσβασης του παραπάνω αρχείου, έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα ανάγνωσης όλοι οι χρήστες του συστήματος. 34. Γράψτε τις απαραίτητες εντολές στη γραμμή εντολών του Linux ώστε: α. να δημιουργηθούν οι υποκαταλόγους my_dir1 και my_dir2 στον τρέχοντα κατάλογο. β. να αντιγραφεί το αρχείο /etc/passwd στον υποκατάλογο my_dir1 με όνομα passwd.txt γ. να δημιουργηθεί ένας σκληρός σύνδεσμος (hard link) του αρχείου passwd.txt στον υποκατάλογο my_dir2 με όνομα passwd_hl.txt δ. να δημιουργηθεί ένας συμβολικός σύνδεσμος (soft link) του αρχείου passwd.txt στον υποκατάλογο my_dir2 με όνομα passwd_sl.txt Ποιες οι διαφορές μεταξύ σκληρών και συμβολικών συνδέσμων; 35. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός αρχείου στο Linux, όταν αυτό δημιουργείται; Ποιος ή ποιοι μπορούν να παραχωρήσουν την ιδιοκτησία ενός αρχείου σε άλλο χρήστη και με ποια εντολή στη γραμμή εντολών; Τι σημαίνει η απαγόρευση ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης για ένα κανονικό αρχείο, καθώς και για ένα κατάλογο στο Linux; Σελίδα 12 από 29

13 36. Στον τρέχοντα κατάλογο στο Linux υπάρχει το αρχείο test. Ποια τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη του αρχείου, της ομάδας που ανήκει το αρχείο και των υπολοίπων χρηστών μετά την εκτέλεση κάθε μιας από τις παρακάτω εντολές; α. chmod 744 test β. chmod go-r test γ. chmod go+rw,u+x test δ. chmod o=r,g=u test 37. Τι γνωρίζετε για τον εντολή alias στο Linux; Ορίστε το ψευδώνυμο lastcmnd που με την εκτέλεσή του, εμφανίζονται οι τελευταίες 20 εντολές που πληκτρολόγησε ο χρήστης; 38. Ο επεξεργαστής κειμένου vi στο Linux. α. σε ποιες καταστάσεις λειτουργεί; Με ποιο τρόπο μεταβαίνουμε από την μία κατάσταση στην άλλη; β. πώς αποθηκεύουμε ένα αρχείο χωρίς να εγκαταλείψουμε τον vi; γ. πώς σβήνουμε χαρακτήρες, λέξεις και σειρές; δ. πώς εγκαταλείπουμε τον vi χωρίς να αποθηκεύσουμε; 39. Γράψτε τη σύνταξη της εντολής find στο Linux ώστε: α. να αναζητηθούν τα αρχεία που το όνομά τους αρχίζει από pa, στον υποκατάλογο /etc και σε όλο το δέντρο των υποκαταλόγων που αυτός περιέχει. β. να επαναληφθεί η προηγούμενη αναζήτηση αλλά αυτή να περιορισθεί σε βάθος 2 το πολύ υποκαταλόγων μέσα στο δέντρο. γ. να εμφανισθούν οι υποκαταλόγοι που βρίσκονται στον κατάλογο /home 40. Έστω το αρχείο phone.list (στον τρέχοντα κατάλογο του Linux) με περιεχόμενο το ακόλουθο: Smith, Terry Adams, Fran StClair, Pat Brown, Robin Stair, Chris Benson, Sam Adams, John Γράψτε τις απαραίτητες εντολές που θα δημιουργήσουν: α. το αρχείο Adams_phone.list με περιεχόμενο μόνο τις εγγραφές που αναφέρονται στα πρόσωπα με επίθετο Adams. β. το αρχείο as_phone.list με περιεχόμενο όλες τις εγγραφές του αρχείου phones.list ταξινομημένες ως προς το επίθετο γ. το αρχείο ns_phone.list με περιεχόμενο όλες τις εγγραφές του αρχείου phones.list ταξινομημένες ως προς το τηλέφωνο 41. Τι εννοούμε με την έκφραση «εκτέλεση εντολής στο παρασκήνιο» στο Linux.Με ποιον τρόπο οδηγούμε μια εντολή να εκτελεστεί στο παρασκήνιο; Πώς μια εντολή που εκτελείται στο παρασκήνιο οδηγείται στο προσκήνιο; Σελίδα 13 από 29

14 42. Περιγράψτε τις εντολές ps και kill στο Linux. 43. α. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εντολής: man find > find.man στο Linux β. Να φτιάξετε ένα script που: ι. δημιουργεί τον κατάλογο temp (στον τρέχοντα κατάλογο) ιι. κάνει τρέχοντα τον κατάλογο temp ιιι. δημιουργεί το αρχείο find.man ιv. εμφανίζει τις 10 πρώτες γραμμές του αρχείου find.man Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε το προηγούμενο script να είναι εκτελέσιμο; 44. Να γραφεί το script cmenu στο Linux που θα εμφανίζει ένα menu της μορφής: date (1) who (2) pwd (3) Enter your choice 1,2,3 : θα δέχεται την επιλογή του χρήστη από το πληκτρολόγιο και ανάλογα θα εκτελεί την κατάλληλη διαταγή. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει διαφορετική επιλογή από τις προτεινόμενες, θα εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα. 45. Τι γνωρίζετε για τις εντολές: locate, whereis, και whatis στο Linux 46. Τι είναι η γλώσσα HTML; Από ποια κατηγορία προγραμμάτων εκτελείται; Να αναφέρετε τα δύο πιο γνωστά προγράμματα αυτής της κατηγορίας; 47. Τι γνωρίζετε για τα Java Applets; Σε πια πλευρά γίνετε η εκτέλεσή τους, σύμφωνα με το σχήμα πελάτης εξυπηρετητής; 48. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες ενός τυπικού εξυπηρετητή παγκόσμιου Ιστού; (Web Server). 49. Περιγράψτε τη διαδικασία που ακολουθείται στο FrontPage για την: α. προσθήκης τίτλου β. καθορισμού του χρώματος του background γ. ορισμού της γλώσσας σε μια ιστοσελίδα. 50. Περιγράψτε τη διαδικασία που ακολουθείται στο FrontPage για την εισαγωγή εικόνας σε μια ιστοσελίδα. Με ποιον τρόπο γίνεται: α. η ρύθμιση της στοίχισης της εικόνας σε σχέση με το κείμενο, β. η ρύθμιση του πάχους του περιγράμματος που την περιβάλλει, γ. η εμφάνιση «επεξηγηματικού κειμένου» (αυτό που εμφανίζεται όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από την εικόνα) και δ. ο καθορισμός των διαστάσεων της εικόνας 51. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage, μπορείτε να εισάγετε ένα hyperlink στο τέλος μιας ιστοσελίδας, που να παραπέμπει στην αρχή της. 52. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage, μπορείτε να προσθέσετε hyperlink:: Σελίδα 14 από 29

15 α. σε υπάρχουσα εικόνα της σελίδας (π.χ. γραμματοκιβώτιο) που θα στέλνει στο β. σε υπάρχον κείμενο (π.χ. επισκεφθείτε το site μου) που θα οδηγεί στο url: γ. σε υπάρχον κείμενο (π.χ. οδηγίες) που θα οδηγεί στη σελίδα odigies.htm που βρίσκεται στον φάκελο documents του FrontPage Web που επεξεργάζεστε. 53. Περιγράψτε πώς, με τη βοήθεια του FrontPage μπορείτε να εισάγετε σε μια ιστοσελίδα έναν πίνακα δύο στηλών (η πρώτη πλάτους 100 pixels και η δεύτερη πλάτους 300 pixels) και τριών γραμμών, στοιχισμένο στο κέντρο. Ποιες άλλες ιδιότητες του πίνακα μπορείτε να ρυθμίσετε και πώς; 54. Περιγράψτε πώς, με τη βοήθεια του FrontPage μπορείτε να εισάγετε μια αριθμημένη λίστα σε μια ιστοσελίδα. Ποιους άλλους τύπους λίστας μπορείτε να εισάγετε και με ποιο τρόπο; 55. Περιγράψτε τις βασικές αρχές σχεδιασμού για τη δημιουργία ιστοσελίδων. 56. Να γράψετε τον κώδικα HTML που απαιτείται ώστε να εμφανισθεί η σελίδα του σχήματος. Παρατήρηση: Ο τίτλος της σελίδας είναι: Αρχική σελίδα. Σελίδα 15 από 29

16 57. Περιγράψτε τη λειτουργία των παρακάτω ετικετών της HTML: α. <P> </P> β. <BR> γ. <B> </B> δ. <I> </I> ε. <H5> </H5> στ. <HR> 58. α. Γράψτε την κατάλληλη ετικέτα HTML, ώστε το background της ιστοσελίδας να είναι κίτρινο και το χρώμα του κειμένου να είναι μπλε. β. Γράψτε την κατάλληλη ετικέτα HTML, ώστε το χρώμα του κειμένου σε μια από τις παραγράφους της προηγούμενης σελίδας, να είναι πράσινο και η γραμματοσειρά Arial Greek 59. Περιγράψτε τη λειτουργία των ετικετών: <OL>..</OL> και <LI>. Ποιες παραμέτρους δέχονται; Να αναφέρετε τις τιμές που μπορούν να πάρουν αυτές οι παράμετροι. 60. Περιγράψτε τη λειτουργία των ετικετών: <UL>..</UL> και <LI>. Ποιες παραμέτρους δέχονται; Να αναφέρετε τις τιμές που μπορούν να πάρουν αυτές οι παράμετροι. 61. Να γράψετε τον κώδικα HTML που απαιτείται ώστε να εμφανισθεί η ιστοσελίδα του σχήματος. 62. Στον τρέχοντα κατάλογο του Web Site σας, βρίσκονται η ιστοσελίδα first.htm και ο υποκατάλογος images που περιέχει το αρχείο εικόνας pic1.jpg. Γράψτε την κατάλληλη HTML ετικέτα που θα ενσωματώνει στη σελίδα first.htm, την εικόνα pic1.jpg, με επεξηγηματικό κείμενο «Το δάσος μας» (εμφανίζεται όταν το mouse βρίσκεται πάνω από την εικόνα). Κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε η εικόνα να τοποθετηθεί: α. αριστερά του κειμένου β. στο κέντρο σε σχέση με το κείμενο Σελίδα 16 από 29

17 γ. στο επάνω μέρος του κειμένου δ. στο κάτω μέρος του κειμένου 63. Στον τρέχοντα κατάλογο του Web Site σας, βρίσκονται η ιστοσελίδα first.htm και οι υποκατάλογοι: α. documents με περιεχόμενο τo αρχείο history.htm β. images με περιεχόμενο το αρχείο forest.jpg Να γράψετε τον κώδικα HTML που απαιτείται, ώστε στην ιστοσελίδα first.htm να εμφανισθούν: α. το κείμενο Ε.Μ.Π που θα οδηγεί (link) στην διεύθυνση β. το κείμενο ιστορικά στοιχεία που θα οδηγεί (link) στο αρχείο history.html. γ. το κείμενο αρχή που θα οδηγεί (link) στην αρχή της τρέχουσας σελίδας. δ. το κείμενο εικόνα του δάσους που θα ανοίγει την εικόνα forest.jpg. 64. Να γράψετε τον κώδικα HTML, που θα εμφανίζει σε μια ιστοσελίδα τον παρακάτω πίνακα. Επίθετο Όνομα Τηλέφωνο Παπαδόπουλος Ανδρέας Μαρκόπουλος Μάρκος Αντωνόπουλος Αντώνης Ο πίνακας είναι στοιχισμένος στο κέντρο της σελίδας και έχει: α. πλάτος 550 pixel β. περιθώριο 4 pixel με χρώμα κόκκινο γ. περιθώριο κελιών δεδομένων 3 pixel και δ. απόσταση μεταξύ κελιών 0 pixel 65. Να γράψετε τον κώδικα HTML, που θα εμφανίζει σε μια ιστοσελίδα τον παρακάτω πίνακα. Χ/Υ cm Cm Ο πίνακας είναι στοιχισμένος δεξιά της σελίδας και έχει: α. πλάτος 200 pixel β. περιθώριο 2 pixel με χρώμα μπλε γ. περιθώριο κελιών δεδομένων 1 pixel και δ. απόσταση μεταξύ κελιών 0 pixel Σελίδα 17 από 29

18 66. Να γράψετε τον κώδικα HTML, που θα διαχωρίσει την οθόνη του browser σε τρία παράθυρα, όπως στο σχήμα. Στο σχήμα φαίνονται τα ονόματα των frames και τα ονόματα των αρχείων των ιστοσελίδων που εμφανίζουν. 67. Περιγράψτε τη λειτουργία του μηχανισμού CGI στην πλευρά του εξυπηρετητή (Server). 68. Τι προσθέτει η ετικέτα <Select> της HTML σε μια φόρμα. Ποιες είναι οι ιδιότητές της; Με ποιο τρόπο ο χρήστης μπορεί να διαλέξει περισσότερες από μία επιλογές; 69. Ποια η διαφορά της μεθόδου αποστολής POST από τη μέθοδο GET σε μια φόρμα της HTML; Ποια μέθοδος είναι η προκαθορισμένη; 70. Οι χρήστες μιας ιστοσελίδας καλούνται να επιλέξουν τον χρόνο που προτιμούν να πηγαίνουν διακοπές (Χειμώνας, Άνοιξη, Φθινόπωρο, Καλοκαίρι).Να γραφεί κώδικας HTML που δημιουργεί τη φόρμα με όνομα vacations με περιεχόμενο: α. τέσσερα radio buttons (με όνομα epilogi), ένα για κάθε επιλογή, με τιμές 1, 2, 3, 4 αντίστοιχα. Προεπιλεγμένη τιμή το καλοκαίρι. β. πλήκτρο αποστολής δεδομένων γ. πλήκτρο καθαρισμού δεδομένων. Η φόρμα με τη μέθοδο POST αποστέλλει τα δεδομένα στο σενάριο selections.pl που βρίσκεται στον κατάλογο /cgi-bin Σελίδα 18 από 29

19 71. Να γράψετε τον απαραίτητο κώδικα HTML ώστε να δημιουργηθεί η φόρμα του σχήματος. Οι επιλογές της πόλης είναι: «Αθήνα», «Θεσσαλονίκη», «Πάτρα», «Άλλη πόλη». Με το πάτημα του πλήκτρου Καταχώρηση τα δεδομένα της φόρμας αποστέλλονται με την προκαθορισμένη (default) μέθοδο στο σενάριο data.pl που βρίσκεται στον φάκελο cgi-bin του Server. Τα ονόματα των αντικειμένων της φόρμας είναι: l_name για το επίθετο, f_name για το όνομα, city για την πόλη με τιμές 1, 2, 3, 4 και condition για την οικογενειακή κατάσταση με τιμές 1 και Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της JavaScript και της Java; 73. α. Με ποιο τρόπο τοποθετείται ένα σενάριο JavaScript σε ένα αρχείο HTML. β. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των γλωσσών σεναρίων από την πλευρά του πελάτη; 74. Εξηγήστε τη λειτουργία του παρακάτω κώδικα HTML. <html> <head> <title>untitled Document</title> <script language="javascript"> function x() { if(data.t1.value=="") { window.alert("give first"); data.t1.focus(); return true; } data.submit(); } </script> </head> <body> <form name="data" action="get.php" method="get"> Σελίδα 19 από 29

20 <p> <input type="text" name="t1"> </p> <p> <input type="text" name="t2"> </p> <p> <input type="button" name="b1" value="submit" onclick ="x()"> </p> </form> </body> </html> 75. Τι είναι τα applets της JAVA; Εξηγείστε τη λειτουργία του παρακάτω κώδικα. <HTML> <HEAD> <TITLE> Cat Applet </TITLE> </HEAD> <BODY> <P> This cat is <P> <HR> <APPLET code="imgsound.class" codebase="./classes" width=500 height=400> <PARAM name=picture-url value=../image/cat.gif> <PARAM name=sound-url value=../audio/cat.au> </APPLET> <HR> </BODY> </HTML> 76. Πώς εισάγουμε ένα applet σε ένα HTML κείμενο; Δώστε τη σύνταξη της εντολής και εξηγήστε τις παραμέτρους της. 77. Γιατί η JAVA θεωρείται αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα; Τι είναι οι κλάσεις (classes) και τι οι μέθοδοι (methods); 78. Τι κάνει το παρακάτω JAVA πρόγραμμα; int j=5; int k=10; long max=0; Σελίδα 20 από 29

21 max=k>j?k:j; 79. Να αναφέρετε τους σχεσιακούς και τους λογικούς τελεστές τους οποίους χρησιμοποιεί η γλώσσα C. 80. Να γράψετε πρόγραμμα που να διαβάζει τη θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάϊτ και να την εκτυπώνει σε βαθμούς Κελσίου. Ο τύπος μετατροπής είναι: C=5(f-32)/9 Όπου f οι βαθμοί σε κλίμακα Φαρενάιτ και C οι βαθμοί σε κλίμακα Κελσίου. 81. Nα γράψετε πρόγραμμα σε C που να εμφανίζει μια οθόνη επιλογής με τις δύο πράξεις 1 πολλαπλασιασμός 2 διαίρεση Ο χρήστης θα επιλέγει την πράξη και θα δίνει τους δύο αριθμούς. Ο υπολογιστής θα εκτελεί την αντίστοιχη πράξη και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα. (Υπόδειξη: Το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με χρήση της εντολής case. Επίσης να γίνεται έλεγχος ώστε να μη γίνεται διαίρεση με μηδέν και σε τέτοια περίπτωση να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα). 82. Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C, που να διαβάζει μια ακολουθία ακεραίων, ώσπου να δοθεί ο αριθμός 999. Μετά να τυπώνει τα ακόλουθα: πλήθος αρνητικών ακεραίων, πλήθος θετικών ακεραίων, άθροισμα αρνητικών ακεραίων, άθροισμα θετικών ακεραίων, άθροισμα περιττών ακεραίων και άθροισμα άρτιων ακεραίων. Ο αριθμός 999 που είναι το σημάδι τέλους να μη λαμβάνει μέρος στους υπολογισμούς. 83. Να γραφεί πρόγραμμα σε C που να υπολογίζει το παραγοντικό ενός αριθμού Α μικρότερου του 10 που δίνεται ως είσοδος (π.χ. πέντε παραγοντικό 5! = 1*2*3*4*5). 84. Σε τι διαφέρουν οι παρακάτω δύο συναρτήσεις; Τι κάνει η κάθε μία; Swap1 (int x, int y) { int t; t = x; x = y; y = t; } Swap2 (int *x, int *y) { int t; t = *x; *x = *y; *y = t; } 85. Να γραφεί συνάρτηση της C με όνομα min(a,b), που να επιστρέφει τον ελάχιστο από τους δύο ακεραίους a,b. Να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής?. 86. Να γραφεί συνάρτηση της C με όνομα strlen (s) που θα επιστρέφει το μήκος του string s. 87. Έχουμε ένα αρχείο που κάθε γραμμή του είναι ένας πραγματικός αριθμός. Να γραφεί πρόγραμμα της C που θα μετράει και θα εμφανίζει στην οθόνη: α) τον αριθμό των γραμμών του αρχείου β) πόσες τιμές υπάρχουν στο αρχείο μεταξύ 2 και 5 γ) τον μέσο όρο των τιμών του αρχείου Το όνομα του αρχείου θα περνά σαν command-line argument. 88. Να γραφεί συνάρτηση της C που να δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα ακεραίων Α και την διάστασή του Ν. Η συνάρτηση να επιστρέφει τη θέση του μέγιστου στοιχείου. 89. Να γραφεί πρόγραμμα της C που θα αλλάζει όλους τους χαρακτήρες * ενός αρχείου σε +. Τα ονόματα των αρχείων εισόδου και εξόδου θα περνούν σαν command-line arguments. Σελίδα 21 από 29

22 90. Ένας καθηγητής του μαθήματος «Γλώσσα προγραμματισμού C» κρατάει αρχείο των φοιτητών του. Για κάθε φοιτητή χρησιμοποιεί το όνομα (15 χαρακτήρες), το επώνυμο (20 χαρακτήρες), το έτος (ακέραιος), το εξάμηνο (1 χαρακτήρας με τιμές Α ή Β) και τον βαθμό (ακέραιος). Να ορισθεί η παραπάνω structure της C. 91. Τι γνωρίζετε για τις τοπικές (local) και τι για τις μεταβλητές καθολικής εμβέλειας (global) στην Visual Basic. Πού δηλώνονται; Τι είναι οι μεταβλητές στατικού τύπου; (Static) 92. Τι είναι τα παράθυρα μηνυμάτων της Visual Basic (message boxes); Ποια η σύνταξη της διαδικασίας που τα εμφανίζει; Περιγράψτε τις παραμέτρους της. 93. Τι είναι οι μέθοδοι (methods) στη Visual Basic; Να αναφέρετε δύο τουλάχιστον μεθόδους για: Form, Clipboard και Combo Box. 94. Ποια είναι η έξοδος του ακόλουθου προγράμματος ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Dim A Public C Private Sub Form_Load() Dim b A = 1 For C = 1 To 3 B = PartyTime(C) Next C Debug.Print A, B, C, D End Sub Function PartyTime(D) Static A A = A + 1 PartyTime = D D = D + 2 End function 95. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις : α) Περιγράψτε τα τρία mouse events της visual basic : Mouse Down, Mouse Up, Mouse Move β) Περιγράψτε τα arguments των τριών αυτών events : Button, Shift, X, Y. 96. Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες χρήσεις των τελεστών σύγκρισης. Nα γράψετε ποια είναι η τιμή κάθε έκφρασης. Dim result, string1, string2 result= (45 < 35) result= (45 = 45) result = (4 <> 3) result = ("5" > "4") string1="5":string2=4 result = (string1>string2) Σελίδα 22 από 29

23 string1=5:string2= Empty result = (string1 > string2) string1=0:string2=empty result = (string1 = string2) 97. Σε φόρμα της Visual Basic υπάρχουν τα εξής αντικείμενα: α. πλαίσιο κειμένου FirstName, όπου ο χρήστης γράφει το όνομά του β. πλαίσιο κειμένου LastName όπου ο χρήστης γράφει το επίθετό του γ. πλαίσιο κειμένου Initials και δ. πλήκτρο διαταγής ShowInitials Να γραφεί πρόγραμμα που όταν ο χρήστης πατά το πλήκτρο διαταγής να εμφανίζονται στο πλαίσιο κειμένου ShowInitials τα αρχικά του ονόματος και το επιθέτου που έχει ήδη πληκτρολογήσει στα άλλα δύο πλαίσια κειμένου. Π.χ. για Όνομα «Ανδρέας» και επίθετο «Παπαδόπουλος» θα εμφανίζεται: «Α.Π.» 98. Να γραφεί συνάρτηση σε Visual Basic που δέχεται ως παράμετρο έναν αριθμό ( 1 έως 7) και επιστρέφει το όνομα της ημέρας που του αντιστοιχεί. Να θεωρηθεί ότι στον αριθμό 1 αντιστοιχεί η Κυριακή. Η συνάρτηση επιστρέφει «λάθος» αν ο αριθμός δεν βρίσκεται μέσα στα όρια. 99. Δημιουργήστε ένα πλήκτρο διαταγής στη Visual Basic, τέτοιο, ώστε όταν το ποντίκι παραμένει επάνω του πάνω από ένα δευτερόλεπτο, να εξαφανίζεται Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις : α) Σε τι χρησιμεύουν τα dialog boxes της Visual Basic β) Τι είναι τα modal και τι τα modeless dialog boxes 101. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις : α) Τι τιμή επιστρέφει η συνάρτηση InStr στη Visual Basic β) Ο τρόπος σύνταξης της συνάρτησης InStr στη Visual Basic γ) Στον παρακάτω κώδικα, να αναφέρετε τις διαδοχικές τιμές που παίρνει η μεταβλητή thesi. Dim string, character, thesi string ="XXpXXpXXPXXP". character = "p". thesi = InStr(4, string, character, 1) thesi = InStr(string,character). thesi= InStr(1, string, "W") Με ποιον τρόπο απενεργοποιείται η αποστολή των NT LM (NT LAN Manager) password forms στο δίκτυο; 103. Με ποιον τρόπο «σβήνεται» το System Page file των NT κατά τη διάρκεια του shutdown; 104. Περιγράψτε τον τρόπο απενεργοποίησης εμφάνισης των Logon credentials κατά το interactive Logon στα ΝΤ (πατώντας Ctrl-Alt-Del) Με ποιον τρόπο μπορούμε να εμφανίσουμε κάποιο μήνυμα στους χρήστες πριν το Logon των Windows NT; 106. Περιγράψτε τον τρόπο προστασίας του μητρώου (registry) των NT Περιγράψτε τρόπο(ους) ορισμού χρηστών οι οποίοι να έχουν δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης στο μητρώο των Windows NT. Σελίδα 23 από 29

24 108. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την account database των NT; 109. Ποιος είναι ο τρόπος ώστε να υποχρεωθούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν strong passwords σε μια εγκατάσταση NT; 110. Ποια είναι η λειτουργία του Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); 111. Ποια είναι η λειτουργία του Dial-Up Networking και ποια πρωτόκολλα υποστηρίζει; 112. Τι είναι το NTFS και ποια τα κύρια πλεονεκτήματα χρήσης του. Σε ένα δίσκο διαμορφωμένο με NTFS μπορούμε να ξεκινήσουμε το σύστημα με δισκέτες DOS; 113. Μπορούμε σε έναν ΝΤ server να τοποθετήσουμε ένα σύστημα αδιάλειπτης παροχής UPS; Να αναφέρετε τον Τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα ενημερώνετε για την διακοπή της παροχής ρεύματος απο το δίκτυο και πως γίνεται η εγκατάσταση του UPS στα ΝΤ Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δισκέτες εκκίνησης για τα ΝΤ; Ποια αρχεία θα πρέπει να υπάρχουν στην δισκέτα εκκίνησης; 115. Ποιες είναι οι λειτουργίες του Server Manager στα NT Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό χρήστη (user account) σε ένα NT domain; 117. Τι είναι η ομάδα χρηστών (user group) σε έναν ΝΤ server, και με ποια διαδικασία μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τοπική ομάδα; 118. Ποιες είναι οι προκαθορισμένες ομάδες χρηστών σε έναν ΝΤ server και ποια είναι τα βασικά δικαιώματα κάθε ομάδος; 119. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του κωδικού πρόσβασης (password) που έχουν οι χρήστες σε ένα NT domain Να αναφέρετε τα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών που μπορούν να δοθούν σε έναν NT server Τι είναι το printer spooling, ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης του και ποιες οι προϋποθέσεις για την λειτουργία του; Πώς κάνουμε την αρχική εγκατάσταση ενός εκτυπωτή σε έναν ΝΤ server; 122. Σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών έχουμε συσκευές που έχουν ταχύτητα 100 Μbps, 16 Mbps, 155 Mbps και 64 Μbps. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα του δικτύου και γιατί; Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. 155 β. 100 γ. 16 δ Για να επιλέξετε το είδος δικτύου που θα εγκαταστήσετε σε μια μικρή επιχείρηση (με δέκα περίπου σταθμούς εργασίας) ποια από τα παρακάτω θα λάβετε υπόψη σας και γιατί; Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, πλήθος των χρηστών που θα εξυπηρετήσει το δίκτυο, Λογισμικό Δικτύου, Κάρτες δικτύου, Καλώδιo RG58, Ηub, Λογισμικό Εφαρμογής (πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί), Terminators, Router, Gateway, Connectors, Bridge Ποιους κώδικες ανευρέσεως ή ανευρέσεως - διορθώσεως λαθών γνωρίζετε; 125. Να αναφέρετε τους τρόπους επικοινωνίας δυο δικτύων Η/Υ που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους καθώς και τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κάθε τρόπου επικοινωνίας. Σελίδα 24 από 29

25 126. Τι είναι simplex (μονής κατεύθυνσης), half-duplex (αμφίδρομη, μη ταυτόχρονη) και full-duplex (ταυτόχρονα αμφίδρομη) επικοινωνία; Ποια η διαφορά μεταξύ α) simple β) half - duplex γ) full - duplex μετάδοσης; 127. Να αναφέρετε μερικές τοπολογίες δικτύων που χρησιμοποιούνται σε κανάλια point-to-point και μερικές που χρησιμοποιούνται σε κανάλια broadcasting Ποια η διαφορά του σύγχρονου από το ασύγχρονο modem; 129. Τι είναι η τοπολογία δικτύου; Να αναφέρετε τις κυριότερες τοπολογίες στα δίκτυα Η/Υ και περιγράψτε συνοπτικά μια από αυτές Ποια τα πλεονεκτήματα της τοπολογίας δικτύων token ring από την τοπολογία bus; 131. Tι είναι τα πρωτόκολλα TCP και ΙP και σε ποια επίπεδα του μοντέλου ISO/OSI αντιστοιχούν; 132. Τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο επικοινωνίας IPX; 133. Αναλύστε τη λογική προσπέλασης του Μέσου στο πρωτόκολλο CSMA/CD Αναλύστε τη λογική προσπέλασης του Μέσου στο πρωτόκολλο Token Ring Υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο σεμιναρίου και χρειάζεται να δικτυώσουμε δέκα υπολογιστές γρήγορα για τις ανάγκες του σεμιναρίου. Τι τοπολογία θα χρησιμοποιήσουμε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής; Ποιες είναι οι συνήθεις ταχύτητες σήμερα; 137. Στο σπίτι σας το οποίο έχει εγκατάσταση τηλεφωνικών καλωδίων τεσσάρων ζευγών μπορείτε να εγκαταστήσετε τοπικό δίκτυο χρησιμοποιώντας την πιο πάνω εγκατάσταση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Πώς μπορούν σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών να ανταλλάσσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήστες που δεν έχουν πρόσβαση στο ΙΝΤΕRΝΕΤ; 139. Τι ονομάζεται σύγκρουση (collision) σε ένα δίκτυο και ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανίχνευσή της; 140. Δύο χρήστες θέλουν να επικοινωνήσουν μέσα από το τηλεφωνικό δίκτυο με modem. Ποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν να κάνουν στο πρόγραμμα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν, πριν προσπαθήσουν να συνδεθούν; 141. Τι ονομάζουμε παράλληλη και τι σειριακή μεταφορά δεδομένων και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρόπου επικοινωνίας; 142. Τι ονομάζουμε σύγχρονη και τι ασύγχρονη επικοινωνία; 143. Σε ποιους τύπους διακρίνονται οι διαμορφωτές-αποδιαμορφωτές (modem); α) ανάλογα με το φάσμα συχνοτήτων που χρησιμοποιούν και β) ανάλογα με τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής που χρησιμοποιούν; 144. Περιγράψτε και δώστε ένα απλό παράδειγμα (σχήμα) της τοπολογίας αστέρα (star) Περιγράψτε και δώστε ένα απλό παράδειγμα (σχήμα) της τοπολογίας κοινού δρόμου (bus) Περιγράψτε και δώστε ένα απλό παράδειγμα (σχήμα) της τοπολογίας δακτυλίου (ring) Περιγράψτε δύο μεθόδους προώθησης πακέτων σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων (packet switching). Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου; 148. Να δοθεί ο ορισμός του Firewall και ποια η σκοπιμότητα χρήσης του. Σελίδα 25 από 29

26 149. Ποιες είναι οι σημαντικότερες λειτουργίες των Firewalls; 150. Να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του στατικού (static) και δυναμικού (dynamic) φιλτραρίσματος πακέτων σε ένα Firewall Τι είναι το φιλτράρισμα πακέτων από ένα Firewall το οποίο βασίζεται σε πληροφορίες κατάστασης (stateful packet filtering), και ποια τα πλεονεκτήματά του; 152. Τι είναι οι διακομιστές μεσολάβησης (proxies) και ποια η χρήση τους; 153. Να αναφέρετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα client λογισμικού για διακομιστές μεσολάβησης σε σταθμούς εργασίας (Workstations) Ποιοι είναι οι τύποι Firewalls;Δώστε σύντομη περιγραφή τους Περιγράψτε τη τεχνική NAT (Network Address Translation) και ποια η χρήση της; 156. Τι είναι η τεχνική PAT (Port Address Translation) και πότε χρησιμοποιείται; 157. Τι είναι το LDAP (Lightweight Directory Access protocol) και ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης του; 158. Τι είναι τα RADIUS (Remote Authentication for Dial In User Services) και TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) και να αναφερθούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης τους Κατηγοριοποίηση των συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (IDS: Intrusion Detection Systems) και σύντομη περιγραφή τους Τι είναι το IPSEC, ποια πρωτόκολλα περιλαμβάνει και σύντομη περιγραφή λειτουργίας του Τι είναι οι πολυμορφικοί ιοί, οι βόμβες και οι ιοί κοινωνικής μηχανικής ;Περιγράψτε συνοπτικά Ποιες είναι οι διαφορές Δούρειων ίππων (Trojan horses) και ιών; 163. Ποια είναι η βασική χρήση του πρωτοκόλλου SSL (Secure Socket Layer) και να δοθεί σύντομη περιγραφή του (τι κρυπτογράφηση παρέχει, σε ποιο επίπεδο του μοντέλου ISO/OSI, ποιος αλγόριθμος χρησιμοποιείται) Τι είναι το Kerberos;Δώστε σύντομη περιγραφή των λειτουργιών του Τι είναι τα War Games Dialers και ποια η χρήση τους; 166. Ποια η χρήση των τεχνικών σάρωσης TCP HALF SCANNING και FIN SCANNING και ποιες οι διαφορές τους; 167. Περιγράψτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού (Public key); 168. Ποιος είναι ο ρόλος του μηχανισμού Intrusion Detection και με ποιους τρόπους υλοποιείται; 169. Ποιος είναι ο ρόλος του Content Security σε ένα σύστημα ασφαλείας; 170. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που επιφέρει στην ασφάλεια του ιδιωτικού δικτύου η υπηρεσία , και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το δίκτυό μας απ αυτούς τους κινδύνους; (σχεδιάστε την διάταξη ασφαλείας που προτείνετε) 171. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ένα ιδιωτικό WWW server που προβάλει (βγάζει) στο internet τη εταιρική μας σελίδα (web page); (σχεδιάστε την διάταξη ασφαλείας που προτείνετε) 172. Τι γνωρίζετε για το DNS (Domain Name System), ποιοι είναι οι κίνδυνοι ασφαλείας και πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε; (σχεδιάστε την διάταξη ασφαλείας που προτείνετε) 173. Να αναλύσετε τον όρο User Authentication σε περιβάλλον δικτύου Να αναλύσετε τον όρο User Authorization σε περιβάλλον δικτύου. Σελίδα 26 από 29

27 175. Σε δίκτυα όπου απαιτείται η υψηλή ασφάλεια των δεδομένων που μεταφέρονται χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση (encryption) των δεδομένων. Ορίστε τον όρο κρυπτογράφηση (encryption) Να αναφερθούν τουλάχιστον 4 τύποι μέσων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων (Backups) Για καλύτερη προστασία των δεδομένων σε ένα περιβάλλον δικτύων θα πρέπει να λαμβάνονται Backups περιοδικά. Να αναφερθεί ένας τουλάχιστον τρόπος περιοδικής λήψης Backup Πού και πώς θα πρέπει να αποθηκεύονται τα αποθηκευτικά μέσα των εφεδρικών αντιγράφων; 179. Τι είναι το null modem και κάτω από ποιες προϋποθέσεις χρησιμοποιείται; 180. Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κατακερματισμού (segmentation / fragmentation) των δεδομένων από τα δικτυακά πρωτόκολλα; 181. Να δοθεί ο ορισμός και ένα παράδειγμα πρωτοκόλλου που δεν υποστηρίζει δρομολόγηση (routing) Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης οπτικών ινών ως μέσο μετάδοσης πληροφοριών; 183. Ποιες είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες δημοσίων δικτύων δεδομένων στον Ελλαδικό χώρο και σύντομη περιγραφή τους Τι είναι το ISDN (Integrated Services Digital Network), ποιοι οι στόχοι του και κατηγοριοποίησή του Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το ISDN (Integrated Services Digital Network) και σύντομη περιγραφή τους Να φτιαχτεί σχεδιάγραμμα της αρχιτεκτονικής του ISDN (Integrated Services Digital Network) και να αναφερθούν τα σπουδαιότερα στοιχεία της Ποιες οι προδιαγραφές (επίπεδα) επικοινωνίας μεταξύ DTE/ DCE (Data Terminal Equipment / Data Communication Equipment) σε δημόσιο δίκτυο Χ.25 και σύντομη περιγραφή τους Πολυπλεξία: ορισμός, σύντομη περιγραφή των δύο βασικών κατηγοριών πολυπλεκτών και πλεονεκτήματα χρήσης των Δώστε ένα παράδειγμα ΙΡ διευθύνσεως. Τι είναι το DNS; 190. Αναλύστε τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα μήνυμα στο σύστημα Τι είναι το Telnet, ο Τelnet Server και ο Telnet Client ; 192. Τι εννοούμε με τον όρο Mailing List ; 193. Τι είναι ψευδώνυμο (alias) στο σύστημα και γιατί χρησιμοποιούνται τα ψευδώνυμα; 194. Εξηγήστε τους όρους WWW Document και «WWW Server Tι είναι οι WWW Browsers ; Aναφέρατε 2 δημοφιλείς WWW Browsers Αναπαραστήστε με ένα Block διάγραμμα την μέθοδο store-and-forward που χρησιμοποιείται στο Tι είναι το ανώνυμο FTP και ποια τα πλεονεκτήματα του; 198. Εξηγήστε τις εντολές get, mget και open του FTP Πότε χρησιμοποιείται η εντολή ascii και πότε η εντολή binary στο FTP; 200. Τι είναι το USENET και πώς οργανώνονται τα newsgroups ; Σελίδα 27 από 29

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET - INTERNET"

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 11 ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ... 11 ΣΗΜΕΡΑ... 11 1.1 Ιστορική αναδρομή... 13 1.1.1 Υπολογιστικές μηχανές στην αρχαιότητα... 13 1.1.2 17ο έως τον 19ο... 14 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους Α.1 Βασικές έννοιες της τεχνολογίας της πληροφορικής Α.1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές και την πληροφορική Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Πρόγραμμα Οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (Είσοδος, Επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009-2010 Γνωρίζω το υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ψηφιακός Κόσμος Το Εσωτερικό του Υ. Σ. Πολυμέσα Δίκτυα Η / Υ Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό Αναλογικό Με τον όρο Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. 2. Από ποια στοιχεία αποτελείται το κεντρικό μέρος ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία καθενός; Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων Πληροφορική 2 Δομές δεδομένων και αρχείων 1 2 Δομή Δεδομένων (data structure) Δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη σχέση Παραδείγματα δομών δεδομένων Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο.

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο. Εργαστήριο #12 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Το εργαστήριο αυτό είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα επειδή όμως ασχολείται με τη γλώσσα JavaScript, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εισαγωγικό Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα