ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 304 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Διαγωνισμοί δημοσίων έργων 1 ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως 2-6 Αλλοδαποί 7 Απαλλοτρίωση αναγκαστική 8 Αρχαιότητες 9-12 Αστική ευθύνη Δημοσίου 13 Αστικός Κώδικας 14 Βιομηχανία Βουλή 18 Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δημόσια έργα Διαγωνισμοί 33

2 - 2 - Διεθνείς Συμβάσεις 34 Δικαστικοί λειτουργοί Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια 45 Διοικητική πράξη Εθνικά ερευνητικά κέντρα 51 Εκκλησία 52 Εκπαίδευση Εμπόριο 55 Εργασία 56 Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ιθαγένεια 65 Κοινωνική Ασφάλιση Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 69 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων Λατομεία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 81 Περιβάλλον Στεγαστική αποκατάσταση 90 Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - Οικοδομές Τριτανακοπή 118 Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων 127 Φορολογίες διάφορες 128 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Β 2684/ ,75, 76 Β 1751/ , 29, 107, 108, 109

3 - 3 - ΣΤ 2009/ ΣΤ 2030/ , 57 Ε 2056/ Ε 2062/ , 105, 115 Ε 2072/ , 116 Ε 2078/ Ε 2089/ , 78 Στ 2093/ Στ 2102/ , 119, 124 Γ 2132/ , 40, 96, 103 Α 2144/ , 90 Α 2146/ Α 2154/ Γ 2163/ Γ 2166/ , 27, 102 Γ 2169/2004 2, 38, 45, 93 Ολ. 2175/2004 3, 9, 10, 11, 12, 70, 106 Ολ. 2176/ , 42, 43, 44, 46, 48, 50 Ολ. 2178/2004 8, 30, 91 Ολ. 2179/ Ολ. 2180/ , 68, 104, 111 Δ 2181/2004 1, 59, 60, 95 Δ 2183/ , 62, 63 Δ 2189/ , 117 Δ 2190/ , 64 Δ 2191/2004 4, 5 Δ 2192/2004 7, 92 Δ 2194/ , 65 Δ 2195/ Ε 2200/ , 82 Ε 2215/ , 49 Ε 2237/ Ε 2240/ Ε 2241/ , 77, 80, 83, 86, 88

4 - 4 - Ε 2243/ , 101 Ε 2248/2004 6, 25, 74 Ε 2268/ , 79 Ε 2317/ Ε 2318/ Γ 2332/ , 73 Γ 2337/ , 112, 125 Γ 2338/ , 94 Γ 2347/ Γ 2352/ Γ 2353/ Γ 2360/ , 71 Γ 2366/ Γ 2374/ , 126 Ολ. 2393/ , 61, 127 Ολ. 2395/ , 36, 37 Ολ. 2396/ , 98, Διαγωνισμοί δημοσίων έργων διαδικασία προσφορές παραπέμπονται στο ΔΕΚ κατ άρθρ. 234 παρ. 3 της Συνθ. Ε.Κ. τα εξής δύο προδικαστικά ερωτήματα: α) αν κατά την έννοια του άρθρου 30 παρ. 4 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η αναθέτουσα αρχή, επί διενεργείας διαγωνισμού, με σύστημα δημοπρατήσεως, έχει την υποχρέωση να προσδώσει ορισμένο περιεχόμενο στην πράξη της, με την οποία καλεί διαγωνιζόμενο να παράσχει εξηγήσεις επί της προσφοράς του, η οποία χαρακτηρίσθηκε ασυνήθιστα χαμηλή βάση σχετικού κατωφλίου προσδιορισθέντος κατ εφαρμογή μαθηματικής μεθόδου, και β) επί καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, αρκεί κατά την έννοια της μνημονευθείσης διατάξεως της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, να επισημαίνεται στην ανωτέρω πράξη, η επί μέρους έκπτωση, την οποία προσέφερε ο διαγωνιζόμενος σε μία ή περισσότερες ομάδες τιμών και την οποία η αναθέτουσα αρχή θεωρεί προβληματική ή η αναθέτουσα αρχή οφείλει, επί πλέον, να προσδιορίσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί

5 - 5 - την έκπτωση αυτή προβληματική, εκθέτοντας τεκμηριωμένα τις εκτιμήσεις της εν σχέσει προς το οριακό κόστος εκτελέσεως των αντιστοίχων εργασιών... Δ 2181/2004 επταμ. (παρ. εις ΔΕΚ) Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ συνταγματική κατοχύρωση Βλ. παρακ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω νομοθετικής κυρώσεως από το περιεχόμενο του άρθρου 9 του Ν. 3207/2003 προκύπτει ότι μ αυτό σκοπείται η έγκριση της μελέτης μουσείου από πολεοδομικής απόψεως και η έκδοση βάσει της μελέτης αυτής οικοδομικής αδείας για την ανέγερσή του όχι δε και η κύρωση της προσβαλλόμενης με την αίτηση αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού /εξάλλου, η έκδοση της οικοδομικής αδείας για την ανέγερση του Μουσείου και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών βάσει του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3207/2003 δεν καθιστά άνευ αντικειμένου την αίτηση, για τον λόγο ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συνιστά την υπαγορευόμενη από το άρθρο 24 του Συντάγματος, έγκριση για την εκτέλεση έργου επί ή πλησίον μνημείου, η οποία αποτελεί κατά νόμο προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας... Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 4. Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση πληρεξούσιοι τα αναγκαία για έγκυρη νομιμοποίηση στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθούν από τα στοιχεία που προκύπτουν από την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ασκηθείσης από την αιτούσα εταιρεία / (μειοψ.)...

6 - 6 - Δ 2191/2004 Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσωρινή προστασία διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων βλ. παραπ Αίτηση ακυρώσεως τριτανακοπή νομιμοποίηση το ένδικο μέσο της τριτανακοπής κατά ακυρωτικής απόφασης δεν παρέχεται σε εκείνον που βλάπτεται από εκτελεστή διοικητική πράξη που παρέλειψε ο ίδιος να προσβάλει με αίτηση ακυρώσεως... Ε 2248/2004 Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη 7. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ πρόσφυγες Βλ. παρακ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ γενικά Βλ. παρακ Αρχαιότητες έργα ο προσδιορισμός με τις διατάξεις του Ν. 1958/1991 και του Π.Δ. 99/1992 των αρχαιολογικών έργων ως αφορώντων ιδίως σε ανασκαφές, αναστηλώσεις, στερεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων και μνημείων, διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές και μετασκευές ορίζει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών σε σχέση με τις πάγεις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, ενώ αντιθέτως αντικείμενο των διατάξεων αυτών δεν είναι η ρύθμιση του είδους των έργων που επιτρέπεται να γίνονται πλησίον αρχαιοτήτων, ούτε η κλίμακα και ο χαρακτήρας αυτών... Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος

7 Αρχαιότητες προστασία το άρθρο 10 του Ν. 3028/2002 εκκινεί από τη διάκριση σε επεμβάσεις επί και πλησίον ακινήτου μνημείου/ως επεμβάσεις επί ακινήτου μνημείου, απολύτως απαγορευμένες από το νόμο, νοούνται αυτές οι οποίες είναι δυνατόν να επιφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του και για το επιτρεπτό τέτοιων επεμβάσεων απαιτείται πάντοτε προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του αρχαιολογικού συμβουλίου/για τις επεμβάσεις πλησίον αρχαίου ισχύει ο κανόνας του επιτρεπτού τους μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού, ειδικά δε για τις οικοδομικές εργασίες, έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού χορηγείται εάν η απόσταση από το ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη σε αυτό/από τα ανωτέρω παρέπεται ότι ο Υπουργός Πολιτισμού προκειμένου να χορηγήσει την έγκριση (άδεια) εκτελέσεως έργου επί και πλησίον αρχαίων αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του έργου και εκτιμά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που θα έχει η εκτέλεση του έργου στα ακίνητα μνημεία/η αιτιολογία της χορηγούμενης εγκρίσεως ελέγχεται συνεπώς ως προς τα ζητήματα αυτά, πρέπει δε για να είναι πλήρης να περιέχει: α) περιγραφή των προστατευτέων αρχαίων β) περιγραφή του προς εκτέλεση έργου γ) τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου επί των αρχαίων... Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 11. Αρχαιότητες έργο επί ή πλησίον αρχαίου διαδικασία η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία εγκρίνεται κατ άρθρ. 10 Ν. 2028/2002, η εκτέλεση έργου επί ή πλησίον αρχαίων συνιστά μεν και αυτή, προϋπόθεση για την έναρξη κατασκευής του έργου, πλην αποτελεί διάφορο περίπτωση και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των πράξεων εκείνων, πριν από την έκδοση των οποίων, είναι απαραίτητη η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων/τούτο δε διότι, με τις διατάξεις του Ν.

8 /2002 και του Ν. 1650/1986 θεσπίζονται δύο εκ παραλλήλου ισχύουσες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων δεν υφίσταται χρονική ιεράρχηση και επομένως δεν είναι από το νόμο υποχρεωτική η τήρηση ορισμένης σειράς για την έκδοση των πράξεων που ήδη αναφέρθηκαν... Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 12. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ έργα πλησίον ή επί μνημείου βλ. παραπ Αστική ευθύνη Δημοσίου ευθύνη του Δημοσίου συντρέχει, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, όχι μόνον όταν δια σχετικής πράξεως ή παραλείψεως οργάνου της Διοικήσεως παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου αλλά και όταν παραλείπονται τα εκ της κειμένης εν γένει νομοθεσίας και κανονισμών αλλά και τα κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως προσιδιάζοντα σε συγκεκριμένη υπηρεσία ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις... Α 2146/2004 Εισηγητής: Ι. Μαντζουράνης 14. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ νομικά πρόσωπα προσωρινή διοίκηση Βλ. παρακ Βιομηχανία από τα άρθρα 2, 5 παρ. 1, 7 παρ. 1 και 11 παρ. 2 του Ν. 2516/1997 συνάγεται ότι ζητήματα σχετικά με το επιτρεπτό, από την άποψη των χρήσεων γης, της εγκατάστασης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας σε ορισμένο τόπο εξετάζονται για όλες τις δραστηριότητες που υπάγονται στο νόμο αυτό/επομένως, η απαλλαγή των επαγγελματικών εργαστηρίων από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας δεν αίρει την υποχρέωση της

9 - 9 - αρμόδιας για τη χορήγηση της απαλλαγής διοικητικής αρχής να ελέγχει τόσο αν η άδεια οικοδομής συγκεκριμένου κτιρίου επιτρέπει τη χρήση αυτού ως επαγγελματικού εργαστηρίου, όσο και αν η χρήση αυτή είναι συμβατή με τις χρήσεις γης της περιοχής... Ε 2072/2004 Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη 16. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ βιοτεχνία άδειες Βλ. παρακ Βιομηχανία - βιοτεχνία κυρώσεις από τις διατάξεις του Ν. 2965/2001, ερμηνευόμενες στο πλαίσιο των διατάξεων του νομοθετήματος αυτού, με το οποίο ρυθμίζεται η άσκηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στην έντονα επιβαρυμένη από περιβαλλοντική άποψη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, και των διατάξεων του Ν. 2516/1997 που εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ενόψει και της επιδιωκόμενης κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος βιώσιμης ανάπτυξης, προκύπτει ότι ο νομοθέτης, αποσκοπώντας στον συνεχή έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά την άσκησή του η τήρηση, πλην άλλων, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιορισμών ως προς τις χρήσεις γης, προέβλεψε την επιβολή κυρώσεων και μέτρων, στα οποία περιλαμβάνεται και η οριστική διακοπή της λειτουργίας, σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων, οποτεδήποτε και αν λάβει χώρα η παράβαση... Ε 2243/2004 Εισηγητής: Α. Σακελλαροπούλου 18. ΒΟΥΛΗ κωλύματα βουλευτών βλ. παρακ Δάση αναδάσωση η απώλεια του δασικού χαρακτήρα δασικής εκτάσεως εξαιτίας νόμιμης λατομικής δραστηριότητας, η οποία αναπτύχθηκε με βάση διοικητικές πράξεις, δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10 την κήρυξη εκτάσεως αναδασωτέας, υπό την προϋπόθεση ότι η λατομική δραστηριότητα εξακολουθεί να αναπτύσσεται νομίμως κατά το χρονικό σημείο έκδοσης της πράξης την οποία κηρύσσεται η αναδάσωση. Ε 2089/2004 Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη 20. Δάση αναδάσωση διαδικασία η περαιτέρω καταχώριση δασικής απαγορευτικής διατάξεως στον τύπο, δεν αποτελεί όρο του κύρους της, αλλά υπόδειξη προς το δασάρχη να μεριμνήσει για την ευρύτερη γνωστοποίηση του σχετικού μέτρου προς το κοινό... Ε 2215/2004 Εισηγητής: Θ. Αραβάνης 21. Δάση αναδάσωση κυρώσεις με το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2081/1992 προβλέπεται ότι η διοικητική ποινή του προστίμου επιβάλλεται εις βάρος του προσώπου το οποίο εκχερσώνει, υλοτομεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, αδιαφόρως αν έχει εμπράγματο δικαίωμα σε αυτή/τούτου δε έπεται ότι η ανυπαρξία εμπραγμάτου δικαιώματος του υπαιτίου δεν συνιστά λόγο αποκλείοντα την επιβολή του εν λόγω προστίμου... Ε 2237/2004 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 22. Δάση εκχέρσωση κατά την έννοια του άρθρου 317 του Ν.Δ. 86/1969, με την άδεια εκχερσώσεως δεν αποχαρακτηρίζεται μία δασική έκταση, ήτοι απλώς επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση, αποκλειομένης της περαιτέρω αλλαγής της χρήσεως της εκτάσεως σε οικιστική ή άλλη/περαιτέρω, η τυχόν παράβαση της από τον νόμον αποκλειστικώς επιτρεπομένης χρήσεως της εκχερσωθείσης δασικής εκτάσεως δεν συνεπάγεται την αυτοδικαία

11 ανάκληση της αδείας εκχερσώσεως, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να χωρήσει με ρητή σχετική πράξη της Διοικήσεως/στην περίπτωση, όμως, διαπιστώσεως παρανόμου αλλαγής της χρήσεως, υποχρεούται πάντως η αρμοδία δασική υπηρεσία να προστατεύσει τον μηδέποτε απολεσθέντα δασικό χαρακτήρα της εν λόγω εκτάσεως εφαρμόζοντας τις οικείες περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων διατάξεις... Ε 2078/2004 Εισηγητής: Β. Αραβαντινός 23. Δάση επεμβάσεις Ν. 998/79 για την έρευνα της μη υπάρξεως εκτάσεων μη δασικών, οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες εξορύξεως λατομικών υλικών ή μαρμάρου, ώστε να αποτραπεί η, κατ εξαίρεση άλλωστε προβλεπομένη επέμβαση στο δάσος ή σε δασικές εκτάσεις, τίθεται από το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 998/79 ως ουσιώδης τύπος, η λήψη των βεβαιώσεων περί της υπάρξεως ή μη στην περιοχή χορτολιβαδικών ή άλλων, μη δασικών εδαφών και εκτάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες/περαιτέρω, οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται κατ αρχήν πριν την έκδοση της αποφάσεως, με την οποία χορηγείται άδεια για τη διενέργεια ερευνών προς ανεύρεση λατομικών ορυκτών η μαρμάρου σε δασική έκταση, άλλως, εφόσον οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν έχουν ληφθεί κατά το στάδιο αυτό, πρέπει, πάντως, να λαμβάνονται οπωσδήποτε πριν την έκδοση της αποφάσεως με την οποία χορηγείται η άδεια επεμβάσεως στο δάσος ή τη δασική έκταση... Ε 2268/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 24. Δάση Ιδιωτικά απαγόρευση μεταβίβασης καταστραφέντων από πυρκαϊά με το άρθρο 35 του Ν. 998/79 επιβάλλεται για τα ιδιωτικά δάση

12 και τις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που έχουν καταστραφεί από πυρκαϊά πριν τις απαγόρευση μεταβίβασης με δικαιοπραξία εν ζωή που συνεπάγεται κατάτμησή τους και μεταβίβασης με τον ίδιο τρόπο ιδανικών μεριδίων και, περαιτέρω, ανατίθεται στην οικεία δασική αρχή διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιότητα να βεβαιώνει τη συνδρομή ή μη του παραπάνω κωλύματος μεταβίβασης με σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο μάλιστα, πρέπει να προσαρτάται στην πράξη μεταβίβασης με ποινή ακυρότητος της δικαιοπραξίας και το οποίο, συνεπώς, αποτελεί το μόνο νόμιμο μέσο για την απόδειξη της μη συνδρομής του κωλύματος/εξάλλου, αποκλειστικό περιεχόμενο του παραπάνω πιστοποιητικού αποτελεί βεβαίωση αν συντρέχει ή όχι το πραγματικό γεγονός που συνιστά το προαναφερόμενο κώλυμα, η δε χορήγησή του δεν ενέχει με οποιονδήποτε τρόπο, αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την έκταση την οποία αφορά/κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστοποιητικού δεν εξετάζονται, ιδιοκτησία και δικαιώματα, η δε αρμόδια δασική αρχή δεν παρεμποδίζεται να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες προκειμένω να προστατεύσει τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου, η αναγνώριση των οποίων, σε περίπτωση αμφισβήτησης, ανήκει τελικώς στα πολιτικά δικαστήρια... Ε 2317/2004 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 25. ΔΑΣΗ κατασκευές εντός αυτών Βλ. παρακ ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ συνταγματική κατοχύρωση Βλ. παρακ Δήμοι - κοινότητες εκλογές κωλύματα η μη καθιέρωση της ιδιότητας του προέδρου διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντος συμβούλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημοσίας επιχείρησης ως κωλύματος εκλογιμότητας και κατά την ανάδειξη δημοτικών και κοινοτικών αρχών δεν παραβιάζει την καθιερούμενη από

13 τα άρθρα 52 και 102 του Συντάγματος αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ενόψει μάλιστα της στενής ερμηνείας των εν γένει διατάξεων περί κωλυμάτων εκλογιμότητας/ο καθορισμός, άλλωστε, κωλυμάτων των βουλευτών αφενός και των δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων αφετέρου γίνεται, σύμφωνα με το συνταγματικό και τον κοινό νομοθέτη, βάσει των καθηκόντων που αντιστοιχούν σε καθένα από τα αξιώματα αυτά, τα οποία διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους, ιδίως ως προς τη φύση και την έκταση της άσκησης δημόσιας εξουσίας, ενώ, εξάλλου, η τυχόν (αποδεδειγμένη) εκμετάλλευση από τα πρόσωπα αυτά της ιδιότητας ή της συγκεκριμένης θέσης τους για τον επηρεασμό του φρονήματος των εκλογέων και την αλλοίωση με αυτόν τον τρόπο, του εκλογικού αποτελέσματος, μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 1 Κ. Διοικ. Δικονομίας, επάγεται δε και ποινικές ευθύνες για τους υποψηφίους που επιδεικνύουν την ως άνω αθέμιτη συμπεριφορά... (μειοψ.)... Γ 2166/2004 επταμ. Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 28. Δήμοι - κοινότητες όργανα διοικήσεως ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που εκλέγονται στα αξιώματα του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας, του τακτικού μέλους δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του τακτικού μέλους τοπικού συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος και δεν αποποιούνται την εκλογή τους, να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ευθύς μετά την έναρξη της νόμιμης θητείας τους, ήτοι την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της διενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών/εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, με μετάθεση της εγκαταστάσεως και αναλήψεως καθηκόντων σε μεταγενέστερο χρόνο και με παράλληλη παράταση της θητείας των παλαιών αρχών, προβλέπεται μόνο στο άρθρο 41 παρ. 1 ΔΚΚ για την περίπτωση κατά την οποία δεν γίνει εγκαίρως επικύρωση της εκλογής των νέων αρχών με τελεσίδικη απόφαση/περαιτέρω, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατά τα ως άνω εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων ο νομοθέτης προβλέπει την προηγούμενη

14 ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την οποία αυτοί δεσμεύονται για τη σύμφωνη με το Σύνταγμα και τους νόμους διοίκηση του δήμου της Κοινότητας /η ορκομωσία γίνεται κατά κανόνα κατά το χρόνο που ορίζει ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας/αν όμως κάποιοι από τους εκλεγέντες αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να ορκισθούν κατά τον ως άνω χρόνο, αυτοί υποχρεούνται πάντως να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα και να ορκισθούν το βραδύτερο μέχρι την παραμονή της εγκαταστάσεως, κατ ευθεία επιταγή του ίδιου του νομοθέτη, χωρίς να τους παρέχεται η ευχέρεια να ορκισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο/η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται, διότι ο νομοθέτης δεν ανέχεται ούτε τη μετάθεση του χρόνου εγκαταστάσεως των νέων αρχών σε άλλη περίπτωση πλην εκείνης του άρθρου 41 παρ. 4 ΔΚΚ, ούτε την εγκατάσταση και την ανάληψη καθηκόντων που αυτή συνεπάγεται χωρίς να έχουν ήδη ορκισθεί οι εκλεγέντες/για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο νομοθέτης προβλέπει τον αυτοδικαία έκπτωση αυτών που δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωμοσίας εντός της νόμιμης προθεσμίας και, περαιτέρω, την κίνηση ταχείας διαδικασίας για την ορκομωσία των αναπληρωματικών τους και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς/οι ως άνω διατάξεις αποσκοπούν προδήλως τη διασφάλιση αφ ενός μεν της συνέχειας και ομαλής λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών, αφ ετέρου δε της άσκησης των καθηκόντων των αιρετών δημοτικών και κοινοτικών αρχών, ευθύς με την έναρξη της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου, από τα πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά κατά τη συγκεκριμένη περίοδο δυνάμει του εκλογικού αποτελέσματος, αποκλειομένων μόνον των προσώπων που είτε ρητώς αποποιούνται την εκλογή τους, είτε παραλείπουν να δεσμευθούν εμπροθέσμως για την σύμφωνη με το Σύνταγμα και το νόμο άσκηση των καθηκόντων τους/συνεπώς, οι ως άνω διατάξεις δεν αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της αναλογικότητας, ούτε σε άλλη συνταγματική διάταξη ή αρχή (μειοψ.)... Γ 2132/2004 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος

15 Δήμοι - κοινότητες πόροι φόροι δικαίωμα εμπορίας ύδατος το δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος που επιβάλλεται με βάση το άρθρο 26 του Ν. 1828/1989 έχει το χαρακτήρα φόρου επί των συναλλαγών στις οποίες επιβάλλεται και ο συντελεστής καθορίζεται από τον τυπικό αυτό νόμο/ο φόρος αυτός επιτρεπτώς επιβάλλεται υπέρ των Ο.Τ.Α. σε επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην περιφέρειά τους, ενόψει του άρθρου 102 παρ. 6 του Συντάγματος/η επιβολή του φόρου αυτού στο ύψος που έχει καθιερωθεί δεν παραβιάζει ούτε την αρχή που καθιερώνεται με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος από την άποψη της επιβολής του στο ίδιο ύψος τόσο στις επιχειχήσεις που χρησιμοποιούν νερό προερχόμενο από δημοτικές ή κοινοτικές πηγές, οι οποίες υπέκειντο, κατά προ του Ν. 1828/89 ισχύοντα, μόνον αυτές, στο ως άνω δικαίωμα, ήδη δε, και με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, υπόκεινται στο εν λόγω δικαίωμα όσο και στις επιχειρήσεις, οι οποίες αντλούν το νερό που χρησιμοποιούν από ιδιωτικές γεωτρήσεις, εξομοιούμενες ως προς το σχετικό οικονομικό βάρος με τις πρώτες, απόκειται δε στις επιχειρήσεις να κρίνουν και να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιούν νερό από δημοτικές ή κοινοτικές πηγές καταβάλλοντας το σχετικό τίμημα ή νερό από ιδιωτικές γεωτρήσεις αναλαμβάνοντας το κόστος είτε αγοράς του απαιτουμένου ακινήτου και κατασκευής και λειτουργίας των αναγκαίων εγκαταστάσεων είτε της αγοράς νερού από άλλους ιδιώτες/με το δεδομένα αυτά η εξομοίωση των παραπάνω δύο κατηγοριών επιχειρήσεων δεν είναι αυθαίρετη και η ως άνω ρύθμιση του Ν. 1828/89 δεν παραβιάζει ούτε τη συνταγματική αρχή της ισότητας ούτε την κατοχυρούμενη από το άρθρο 5 του Συντάγματος αρχή της οικονομικής ελευθερίας/οι συνταγματικές αυτές αρχές δεν παραβιάζονται ούτε εκ του λόγου ότι κάποιες επιχειρήσεις, υπό το πριν του Ν. 1828/89 καθεστώς, υπεβλήθησαν σε δαπάνες αγοράς των απαιτουμένων ακινήτων και κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων άντλησης ύδατος/περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 18 παρ. 1 του Συντάγματος, η επιβολή επιβάρυνσης, ευλόγου κατά κοινή πείρα ύψους στις επιχειρήσεις που εμπορεύονται νερό αντλούμενο από ιδιωτικές γεωτρήσεις δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος...

16 Β 1751/2004 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Κ. Βιολάρης 1279/2003 πεντ.) 30. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ αναγκαστική απαλλοτρίωση Βλ. παρακ Δημόσια έργα έκπτωση το γεγονός ότι ο ανάδοχος προ της κοινοποιήσεως της προσκλήσεως προς υπογραφή της συμβάσεως, είχε εκφράσει τη σαφή βούλησή του να μη προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως δεν απήλλασε, κατά νόμο, τον κύριο του έργου από την υποχρέωσή του να τηρήσει τους τύπους και τη διαδικασία που επιβάλλονται από το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85 πριν τον κηρύξει έκπτωτο λόγω μη προσελεύσεώς του προς υπογραφή της συμβάσεως, μεταξύ δε των τύπων αυτών περιλαμβάνεται και ο ορισμός στον ανάδοχο δεκαπενθημέρου τουλάχιστον προθεσμίας για την υπογραφή της συμβάσεως... ΣΤ 2009/2004 Εισηγητής: Α. Σταθάκης 32. Δημόσια έργα μελέτες κατά την έννοια του άρθρου 209 του Π.Δ. 696/1974, η μελέτη των έργων αποχετεύσεως πρέπει μεν να εκτείνεται κατ αρχήν εντός περιοχής σχεδίου πόλεως, δεν αποκλείεται, όμως, κατ εξαίρεσιν, η επέκτασή τους σε περιοχή εκτός σχεδίου/στην πρώτη περίπτωση η διέλευση των αγωγών από τις υπάρχουσες οδούς είναι υποχρεωτική, ενώ δεν επιβάλλεται η δέσμευση αυτή κατά τον σχεδιασμό του έργου στις εκτός σχεδίου περιοχές ως εκ του λόγου ότι αυτές δεν έχουν προσλάβει ακόμη την τελική πολεοδομική τους διαμόρφωση, η οποία δεν εξαρτάται από το τυχόν προϋφιστάμενο δίκτυο αποχετεύσεως αλλ από την εφαρμογή κριτηρίων που ορίζονται στην πολεοδομική νομοθεσία... Ε 2200/2004 Εισηγητής: Σ. Ρίζος

17 Διαγωνισμοί προμήθειες επί διαγωνισμών διεπομένων από την οδηγίαν 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου δια την προμήθειαν των κατά την Οδηγίαν 93/42/ΕΟΚ ιατροτεχνολογικών προϊόντων η Διοίκησις, οσάκις οι διαγωνισμοί αυτοί διενεργούνται κατά το σύστημα της χαμηλοτέρας προσφοράς και όχι κατά το σύστημα της συμφερότερης προσφοράς - δεν δύναται να αξιώνει δια τα προς προμήθειαν είδη, τα οποία φέρουν την σήμανσιν CE την πλήρωσιν περαιτέρω προδιαγραφών/και τούτο διότι η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 100 Α της Συνθήκης ΕΚ και, ως εκ τούτου, δια την επίτευξιν του στόχου της διασφαλίσεως της ελευθέρας κυκλοφορίας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων η οδηγία αυτή εμποδίζει τα κράτη - μέλη να απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρακωλύουν την διάθεσιν την αγοράν ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία πληρούν τας διατάξεις αυτάς και φέρουν την σήμανσιν CE/εξ άλλου, η οδηγία αυτή περιέχουσα ρήτρας διασφαλίσεως, παρέχει εις τα κράτη μέλη τη δυνατότητα, είτε να λαμβάνουν μέτρα κατά την διαδικασίαν του άρθρου 8 αυτής, μεταξύ άλλων επί υπάρξεως κενού εις τα κατ άρθρ. 5 της οδηγίας πρότυπα, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ορθώς εγκατασταθέντα και συντηρούμενα δύνανται να θέσουν εις κίνδυνον την ζωήν ή την ασφάλειαν των ασθενών ή των χρηστών, ως και να λάβουν μέτρα εις περίπτωσιν κατά την οποίαν διαπιστώνεται ότι η σήμανση CE έχει τεθεί χωρίς να υπάρχει λόγος/ (μειοψ.). Δ 2183/2004 επταμ. Εισηγητής: Ο. Ζύγουρα 34. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σύμβαση Βέρνης ιθαγένεια Βλ. παρακ Δικαστικοί λειτουργοί πειθαρχικό δίκαιο πειθαρχική δίκη διαδικασία κατά την έννοια του άρθρου 94 παρ. 1 του Ν. 1756/88, με το οποίο προβλέπεται η συνέχιση της πειθαρχικής δίκης και μετά τη λύση

18 της υπηρεσιακής σχέσεως και με το οποίο σκοπείται η πλήρης διαλεύκανση, με την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, των πειθαρχικών υποθέσεων που αφορούν δικαστικούς λειτουργούς προς το συμφέρον τόσον των ιδίων όσο και της δικαιοσύνης, ως πειθαρχική δίκη δεν νοείται μόνο η κύρια διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων αλλά και η όλη διαδικασία της πειθαρχικής διώξεως, η οποία κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1756/88 αρχίζει με την έγερση της πειθαρχικής αγωγής και περατούται με την έκδοση της τελικής πειθαρχικής αποφάσεως/η ερμηνεία αυτή συνάγεται και από τα άρθρα 90 παρ. 6 και 9 και 105 παρ. 5 του ίδιου νόμου 1756/88 (μειοψ.)... Ολομ. 2395/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 36. Δικαστικοί λειτουργοί πειθαρχικό δίκαιο πειθαρχικά παραπτώματα αναξιοπρεπής συμπεριφορά η απόπειρα δωροδοκίας συναδέλφου δικαστή εμπίπτει στην έννοια του προβλεπόμενου στο άρθρο 91 παρ. 3 περ. ζ του Ν. 1756/1988 πειθαρχικού παραπτώματος της αναξιοπρεπούς για δικαστικό λειτουργό συμπεριφοράς... Ολομ. 2395/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 37. Δικαστικοί λειτουργοί πειθαρχικό δίκαιο σχέση πειθαρχικής με ποινή δίκη από το άρθρο 90 παρ.10 του Ν. 1756/88 συνάγεται ότι ο πειθαρχικός δικαστής δεσμεύεται ως προς την ύπαρξη ή μη των πραγματικών περιστατικών, στα οποία θεμελιώνεται η πειθαρχική δίωξη, από απόφαση ποινικού δικαστηρίου που κατέστη αμετάκλητη και έκρινε ποινική κατηγορία, η οποία στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, εφ όσον το ποινικό δικαστήριο δέχθηκε ως αποδεδειγμένη την ύπαρξη ή την ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών και δεν κήρυξε αθώο τον

19 κατηγορούμενο λόγω αμφιβολιών ή λόγω άρσεως του αξιοποίνου ή του καταλογισμού, κατά τις διατάξεις του ποινικού νόμου... Ολομ. 2395/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 38. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρμοδιότητες Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή συνέχειας υπηρεσιών Βλ. παραπ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή κράτους δικαίου Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή νομιμότητας. Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή χρηστής διοικήσεως Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση αρχή της ασφάλειας δικαίου Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ακυρωτικές διαφορές ν. 702/77 βλ. παρακ Διοικητική πράξη ανάκληση κανόνες ανακλήσεως κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου η οποία έχει εφαρμογή εφ όσον ο νόμος δεν ορίζει το αντίθετο, η Διοίκηση δεν έχει, κατ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της, για τις οποίες έχει παρέλθει η κατά

20 νόμο προθεσμία προσβολής ή που έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς/ στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερη τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή σε κανονιστική πράξη της Διοικήσεως του δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα, η αρχή αυτή κάμπτεται για τις λοιπές ομοίου περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφ όσον για την ανάκλησή τους υποβληθεί στη Διοίκηση αίτηση σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως του δικαστηρίου, από πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον/στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τη νομιμότητα της πράξεως και να προχωρήσει στην ανάκλησή της, εντός του πλαισίου της απονεμομένης από το νομοθέτη διακριτικής ευχερείας ή δεσμίας αρμοδιότητος για την έκδοσή της, κατ εκτίμηση των λόγων υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή της, της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή της και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή της/εφ όσον η Διοίκηση, κατ εκτίμηση των ανωτέρω προϋποθέσεων, προβεί στην ανάκληση της πράξεως που εκδόθηκε κατ εφαρμογήν ανίσχυρης διατάξεως, η ενέργεια αυτή δεν αντιστρατεύεται την ανάγκη ασφαλείας του δικαίου και σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων, αλλ αντιθέτως είναι σύμφωνη προς τις αρχές του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της δράσεως της Διοικήσεως και της χρηστής διοικήσεως, οι οποίες δεν ανέχονται τη διατήρηση σε ισχύ νομικών ή πραγματικών καταστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά κατάφωρη παραβίαση του δικαίου/τυχόν δε παράλειψη της Διοικήσεως να ανακαλέσει, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, την παράνομη πράξη της, τεκμαιρομένη με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνιστά παράλειψη οφειλομένης νόμιμης ενέργειας... (μειοψ.)... Ολομ. 2176/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής: Γ. Παπαμεντζελόπουλος 3500/2002 Γ Τμ.)

21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ αιτιολογία Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ατομικές Βλ. παραπ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσιότητα Βλ. παραπ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Βλ. παραπ Εθνικά ερευνητικά κέντρα όργανα η επιτροπή κριτών που είναι αρμόδια, σύμφωνα, με τα άρθρα 10 παρ. 5, και 11 παρ. 4 του Ν. 1514/1984 για την κατάταξη σε πίνακα κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων για τη θέση διευθυντή ινστιτούτου εθνικού κέντρου, διέπεται συμπληρωματικώς από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοικήσεως του κυρωθέντος με τον Ν. 2690/1999 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ο ορισμός "συντονιστή", με υπουργική απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή κριτών, ισοδυναμεί με ανάθεση καθηκόντων προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Κ. Διοικ. Διαδικασίας, δεδομένου ότι χωρίς την άσκηση καθηκόντων προέδρου θα ήταν λίαν δυσχερής η λειτουργία του συλλογικού οργάνου/ (μειοψ.)... Γ 2360/2004 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 52. ΕΚΚΛΗΣΙΑ διάκονοι Βλ. παρακ Εκπαίδευση ανωτάτη κλινικές- εργαστήρια Α.Ε.Ι. από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δεν είναι επιτρεπτή η ανάθεση της διευθύνσεως πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή κλινικής σε μέλος του Δ.Ε.Π. βαθμίδας κατώτερης από αυτήν του καθηγητή, αν στην οικεία μονάδα υπηρετεί καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό

22 του εργαστηρίου ή της κλινικής/αν δεν υπηρετεί καθηγητής, η διεύθυνση του εργαστηρίου ή της κλινικής ανατίθεται σε υπηρετούντα αναπληρωτή καθηγητή αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου με όλους τους όρους του άρθρου 7 του Ν. 1268/82 και, συνεπώς, τα καθήκοντα της διευθύνσεως εκτελούνται από τον οριζόμενο ως διευθυντή αναπληρωτή καθηγητή για χρονικό διάστημα τριών ετών, ακόμη και σε περίπτωση πληρώσεως κενής θέσεως καθηγητή αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου προ της συμπληρώσεως αυτού του χρονικού διαστήματος/τέλος, αν δεν υπηρετεί ούτε αναπληρωτής καθηγητής, η διεύθυνση ανατίθεται προσωρινά σε επίκουρο καθηγητή που υπηρετεί στο εργαστήριο ή στην κλινική μέχρι να πληρωθεί κενή θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, οπότε παύει να ισχύει η σχετική απόφαση ορισμού του επίκουρου καθηγητή ως διευθυντή του εργαστηρίου της κλινικής... Γ 2366/2004 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 54. Εκπαίδευση ανωτάτη συλλογικά όργανα σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1268/82, τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα συγκροτούνται και λειτουργούν, νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόμενοι εκπρόσωποι των λοιπών, εκτός του Δ.Ε.Π., κατηγοριών μελών των Α.Ε.Ι... Γ 2353/2004 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 55. Εμπόριο κυρώσεις το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 1961/1991, με το οποίο, επί διαθέσεως στην αγορά χύμα προϊόντων, εισάγεται αποκλειστικά ευθύνη του διαθέτοντος αυτά, αντίκειται στο άρθρο 3 της οδηγίας 82/374/ΕΟΚ, κατά την πρόδηλη έννοια του οποίου, σε περίπτωση που προκαλείται τη ζημία από ελαττωματικό προϊόν, ευθύνεται αποκλειστικώς ο παραγωγός του, κατ εξαίρεση δε ο προμηθευτής του, και μόνον αν είναι αδύνατον να προσδιορισθεί η ταυτότητα του παραγωγού...

23 Δ 2190/2004 Εισηγητής: Π. Κοτσώνης 56. Εργασία εταιρείες προσωρινής απασχολήσεως με τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 εισήχθη ο θεσμός των εταιρειών προσωρινής απασχολήσεως, για την νόμιμη λειτουργία των οποίων απαιτείται πλέον ο εφοδιασμός τους με την προβλεπόμενη άδεια που χορηγείται αφού υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία και εφ όσον συντρέχουν οι προς τούτο προβλεπόμενες προϋποθέσεις, χωρίς διάκριση μεταξύ των ήδη λειτουργουσών και μη επιχειρήσεων/παράλληλα, οι διατάξεις αυτές προβλέπουν (μεταβατικά) ότι οι λειτουργούσες σχετικές επιχειρήσεις κατά την δημοσίευση του νόμου, εφόσον υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της αδείας εντός ορισμένης προθεσμίας και στη συνέχεια τα ίδια ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά εντός άλλης προθεσμίας, μπορούν να λειτουργούν έως ότου τους χορηγηθεί η ειδική άδεια με τη συνδρομή των ίδιων ανωτέρω προβλεπομένων προϋποθέσεων... Δ 2195/2004 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μακρής 57. Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη νομίμων εκπροσώπων κατά το γράμμα αλλά και το σκοπό των άρθρων 10 του Ν. 542/1977, 45 Ν. 1642/86 και 47 παρ. 1 Ν. 2190/1920, ερμηνευομένων σε συνδυασμό, ως χρόνος διαλύσεως ανώνυμης εταιρείας νοείται, μεταξύ άλλων, και ο χρόνος κηρύξεως αυτής σε πτώχευση ως ευθυνόμενοι δε νοούνται εκείνοι, οι οποίοι κατά τον ως άνω χρόνο, έχοντας αναλάβει καθήκοντα, διοικούν και εκπροσωπούν νομίμως την ανώνυμη εταιρεία και δη αδιαφόρως του χρόνου στον οποίο αναφέρονται οι φόροι και του χρόνου βεβαιώσεώς των/οι ανωτέρω διατάξεις, περί ευθύνης των νομίμων εκπροσώπων, οι οποίες εκ της φύσεώς τους είναι στενώς ερμηνευτέες, δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου περί προσωρινής διοικήσεως, διορισθείσης, με δικαστική απόφαση κατά το άρθρο 69 του Α.Κ. (μειοψ.)...

24 ΣΤ 2030/2004 επταμ (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Χλαμπέα 102/2004 πενταμ.) 58. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ συγχώνευση Βλ. παρακ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΕΚ προδικαστικό ερώτημα βλ. παραπ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ δημόσια έργα βλ. παραπ Ευρωπαϊκή Ένωση ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων η διαφορετική φορολογική μεταχείριση εταιρείας που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέκτησε δια μεταβιβάσεως (εισφοράς) στα πλαίσια συγχωνεύσεως, από την συγχωνευθείσα σ αυτήν εταιρεία, ακίνητο κείμενο στην Ελλάδα, ως προς τον φόρο επί των συναλλαγών (φόρος μεταβίβασης ακινήτου) με βάση και μόνον τον τόπο της έδρας της εταιρείας αυτής, δημιουργεί σε βάρος της ανεπίτρεπτο περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, αφού καθιστά την ανωτέρω μεταβίβαση, η οποία σύμφωνα με την οδηγία 88/361/ΕΟΚ, εμπίπτει στον τομέα της κίνησης κεφαλαίων, επαχθέστερη και συνεπώς αποθαρρύνει την επένδυση κεφαλαίων σε ακίνητα στην Ελλάδα από εταιρεία με έδρα άλλο Κράτος - μέλος χωρίς να συντρέχει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την παροχή του φορολογικού πλεονεκτήματος μόνο στις ημεδαπές εταιρείες... Ολομ. 2393/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Συγγούνα 1581/2002 Β Τμ. 62. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ελευθερία κυκλοφορίας προϊόντων Βλ. παραπ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ οδηγίες ρήτρες διασφαλίσεως Βλ. παραπ. 33

25 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ προστασία καταναλωτή Βλ. παραπ Ιθαγένεια μόνη η δήλωση της βουλήσεως δεν είναι κατά νόμω αρκετή για την αποβολή της ελληνικής ιθαγενείας/οι ρυθμίσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας αποσκοπούν και στην καταπολέμηση των ανωμαλιών που προκύπτουν από την ύπαρξη ανιθαγενών ή απόλιδων, η μείωση του αριθμού των οποίων εσκοπήθη και με τις διατάξεις της από Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης, που κυρώθηκε με τον Ν. 535/ Δ 2194/2004 Εισηγητής: Δ. Μακρής 66. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ γενικά θέσπιση ευνοϊκών ρυθμίσεων. Βλ. παρακ Κοινωνική ασφάλιση γενικά χρόνος ασφαλίσεως χρόνος απασχολήσεως στην αλλοδαπή εάν ο ασφαλισμένος για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεώς του, ζητεί την αναγνώριση χρόνου απασχολήσεως στην αλλοδαπή, στη συνήθη περίπτωση που η απόφαση για την εξαγορά του χρόνου απασχολήσεως στην αλλοδαπή εκδίδεται επικαίρως, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννάται την πρώτη του επόμενου μήνα από την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από την απόφαση του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1469/84 για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου απασχολήσεως στην αλλοδαπή/όταν όμως η απόφαση για την εξαγορά του χρόνου απασχολήσεως στην αλλοδαπή εκδοθεί μετά την πάροδο τριμήνου από τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών που υποχρεούται να προσκομίσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος βάσει της υπουργικής αποφάσεως 21/21/Ν393/ , η καθυστέρηση αυτή, που δεν οφείλεται στον ασφαλισμένο, δεν

26 μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος Α 2154/2004 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη 68. Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ οι ασφαλισμένοι προσωπικό Ολυμπιακής με τον Ν. 1759/88 καθιερώθηκε ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τις κατηγορίες των ιπταμένων συνοδών και φροντιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρησή τους από την υπηρεσία, με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι η αποχώρηση των εργαζομένων αυτών από την επιχείρηση γίνεται με ευνοϊκούς όρους αναφερόμενους στο χρόνο υπηρεσίας, στο ελάχιστο όριο ηλικίας, όσο και την παροχή προσαύξησης 50% των ημερών ασφάλισης, που οι αποχωρούντες έχουν πραγματοποιήσει στην Ολυμπιακή Αεροπορία η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης στο προσωπικό αυτό/το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, καταλαμβάνει και την ασφαλιστική περίπτωση της αναπηρίας των ιπταμένων συνοδών και φροντιστών/έτσι παρέμεινε εκτός του ευνοϊκού αυτού συνταξιοδοτικού καθεστώτος η κατηγορία των ιπταμένων χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, η οποία αποτελεί μεν διαφορετική κατηγορία υπαλλήλων σε σχέση προς αυτές των ιπταμένων συνοδών και φροντιστών, τελούν όμως, όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή των ιπταμένων χειριστών υπό τις αυτές τουλάχιστον παρόμοιες συνθήκες προς τις κατηγορίες των ιπταμένων φροντιστών και συνοδών/και τούτο διότι απασχολούνται στον ίδιο ακριβώς εργασιακό χώρο υπό τις ειδικές συνθήκες εργασίας κατά τη διάρκεια πτήσεων, τα δε καθήκοντά τους είναι δυσκολότερα και εν γένει πιο υπεύθυνα από τα καθήκοντα των ιπταμένων συνοδών και φροντιστών /ειδικότερα, οι ιπτάμενοι χειριστές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω αναπηρίας, εξαιρούνται χωρίς αποχρώντα δικαιολογητικό λόγο από το ειδικό ευνοϊκό συνταξιοδοτικό

27 καθεστώς που ισχύει για τους ιπταμένους φροντιστές και συνοδούς, αν και αμφότερες οι κατηγορίες κατ ουδέν δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους στην περίπτωση που καθίστανται ανίκανοι λόγω αναπηρίας/με τα δεδομένα αυτά η εξαίρεση των ιπταμένων χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, οι οποίοι κατέστησαν ανίκανοι προς εργασίαν, από το ευνοϊκό τούτο συνταξιοδοτικό καθεστώς αντίκειται στη θεσπιζόμενη με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητος /(μειοψ.) Ολομ. 2180/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 1318/2003 Α Τμημ.) 69. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων κατά χρόνο ισχύς από το άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 και στα οποία έχουν καταχωρηθεί συναλλαγές μέχρι ή μέχρι για τους επιτηδευματίες που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέχρι τις , διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει το άρθρο 44 παρ. 2 του Π.Δ/τος αυτού/επομένως, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 κρίνονται και οι παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν το χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων και η επιβολή των σχετικών προστίμων και όχι με βάση τα άρθρα 32 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του Κ.Β.Σ Β 2684/2003 Εισηγητής: Ν. Σκλίας 70. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας συλλογικά όργανα κανόνες λειτουργίας τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοικήσεως, δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερολήπτου κρίσεως και όταν γενικότερα, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και συνεπώς προειλημένη γνώμη για την υπόθεση εφόσον από τα συλλογικά όργανα εξυπηρετούνται διαφορετικοί σκοποί, οι οποίοι δεν μπορούν, εκ προοιμίου, να θεωρηθούν ότι ευρίσκονται σε

28 αντίθεση μεταξύ τους, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει παράβαση της αρχής της αμερολήπτου κρίσεως μόνο το γεγονός της συμμετοχής του αυτού προσώπου στα παραπάνω δύο όργανα /(μειοψ.) Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 71. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ συλλογικά όργανα λειτουργία Βλ. παραπ Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας εκλογικές διαφορές Ο.Τ.Α. διαδικασία επιδόσεις από το συνδυασμό των άρθρων 253 παρ. 2 και 3 και 254 παρ. 2 του Κωδ. Διοικ. Δικονομίας, η μη νόμιμη τήρηση της διαδικασίας επιδόσεως της ενστάσεως στους διαδίκους και κλητεύσεως αυτών δι αναρτήσεως του εκθέματος της οικείας δικασίμου δεν έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της ενστάσεως αλλά την αναβολή της συζητήσεως εφόσον δεν παρίσταται ο διάδικος ως προς τον οποίο δεν τηρήθηκε η πιο πάνω διαδικασία Γ 2332/2004 Εισηγητής: Ν. Μαρκουλάκης 73. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ εκλογικές διαφορές ΟΤΑ διαδικασία αναβολής Βλ. παραπ Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας πεδίο εφαρμογής ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται επί ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται από πράξεις κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασών, δασικών, η αναδασωτέων εκτάσεων, έστω και αν η εκδίκαση των σχετικών αιτήσεων ακυρώσεως έχει ανατεθεί από τον νόμο στον Πρόεδρο των Διοικητικών Πρωτοδικείων Ε 2248/2004 Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη

29 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ κατά χρόνον ισχύς Βλ. παραπ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ παραβάσεις Βλ. παραπ Λατομεία η παραγωγή ΑΝFO σε εγκαταστάσεις ευρισκόμενες επί οχημάτων επιτρέπεται μόνον εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, για την διευκόλυνση της εξορύξεως των αντιστοίχων υλικών/το ζήτημα των απαιτουμένων για την δραστηριότητα αυτή αδειών δεν διέπεται από τις διατάξεις του νόμου για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αφού αυτός (Ν. 2516/1997) ρητώς την εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, αλλ από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα μεταλλεία και λατομεία και τις εκρηκτικές ύλες/ κατά τις διατάξεις αυτές, για την ως άνω δραστηριότητα, εκτός από την τυχόν προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια της αστυνομικής αρχής για την παρασκευή εκρηκτικών υλών, απαιτείται τόσο η προβλεπόμενη από τον Κ.Μ.Λ.Ε. έγκριση κανονισμού ασφάλειας προστασίας, που είναι αναγκαία για κάθε ειδική αυτοτελή εγκατάσταση εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, όσο και η ρητώς προβλεπόμενη από την Κ.Υ.Α. 3329/1989 άδεια λειτουργίας του οχήματος εργαστηρίου ειδικώς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα /τούτο, διότι καθεμία από τις εγκρίσεις άδειες αυτές όχι μόνο προβλέπεται ρητώς από την αντίστοιχη νομοθεσία, αλλ αποβλέπει και σε διαφορετικό σκοπό, δηλαδή σε θέσπιση ειδικών σε κάθε περίπτωση μέτρων, αναγκαίων για την τήρηση των απαιτήσεων διαφορετικών νομοθεσιών/εξάλλου, απαιτείται για τη δραστηριότητα αυτή η τήρηση και των διαδικασιών της Κ.Υ.Α /1990/ και ναι μεν, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση σε λατομική μονάδα που ευρίσκεται σε νομίμως καθορισμένη λατομική περιοχή, δεν απαιτείται, κατά το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1650/1986, η τήρηση της διαδικασίας προεγκρίσεως

30 χωροθετήσεως, απαιτείται όμως η τήρηση της διαδικασίας εγκαταστάσεως περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του μηχανήματος, εκτός εάν η λειτουργία αυτή έχει ειδκώς αποτελέσει αντικείμενο αρχικής ή εκ των υστέρων συνταγείσης συνολικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του λατομείου και, συνακολούθως, αντικείμενο αντιστοίχων ειδικών περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του στο χώρο του λατομείου Ε 2241/2004 Εισηγητής: Α. Ράντος 78. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Βλ. παραπ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Βλ. παραπ ΛΑΤΟΜΕΙΑ λατομικές περιοχές Βλ. παραπ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Βλ. παρακ Περιβάλλον Ν. 1650/86 διαδικασία προέγκριση χωροθετήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και της Κ.Υ.Α /1990 στην έννοια του σταθμού καθαρισμού δεν υπάγονται τα έργα δευτερευόντων δικτύων, τα οποία δεν συνάπτονται αμέσως με την οικεία μονάδα βιολογικού καθαρισμού/συνεπώς, τα έργα αυτά δεν κατατάσσονται στην πρώτη αλλά στη δεύτερη κατηγορία και ως εκ τούτου αφ ενός δεν απαιτείται προ της εκτελέσεώς των προέγκριση χωροθετήσεως και αφ ετέρου η αρμοδιότητα για την έγκριση των περιβαλλοντικών τους όρων ανήκει στον οικείο Νομάρχη

31 Ε 2200/2004 Εισηγητής: Σ. Ρίζος 83. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ν. 1650/86 διαδικασία προέγκριση χωροθέτησης Βλ. παραπ Περιβάλλον Ν. 1650/86 έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας μονάδος αποθηκεύσεως υγρών καυσίμων, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των άρθρων 6 παρ. 2 και 16 της Κ.Υ.Α /1990, όπως δε συνάγεται ειδικότερα από τις διατάξεις του Π.Δ. 256/1998, με τις οποίες καθιερώθηκε ειδική κατηγορία μελετών με τίτλο «περιβαλλοντικές μελέτες» η μελέτη βάσει της οποίας ζητείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για να είναι έγκυρη, πρέπει να εκπονείται από μελετητή ή γραφείο μελετών με πτυχίο της κατηγορίας αυτής Ε 2056/2004 επταμ. Εισηγητής: Α. Ράντος 85. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν. 1650/1986 έγκριση περιβαλλοντικών όρων βλ. παραπ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ν. 1650/86 διαδικασία έγκριση περιβαλλοντικών όρων βλ. παραπ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν. 1650/86 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βλ. παραπ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ν. 1650/86 διαδικασία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βλ. παραπ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν. 1650/86 σχέση με ν. 3028/2002

32 Βλ. παραπ Στεγαστική αποκατάσταση Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας σκοπός του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας είναι η παροχή κατοικίας και σε υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου/εάν εσκοπείτο η παροχή κατοικίας μόνο σε υπαλλήλους που συνδέονται με τον εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και όσον αφορά το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. θα παρείλκε η φράση του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.Δ. 2963/1954/ τούτο διότι τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι συνδέονται με αυτά με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καλύπτει η θεσπιζόμενη πριν από την πιο πάνω φράση γενική κατηγορία μισθωτών/συνεπώς, εν όψει του παραπάνω σκοπού του νόμου, ως πόρος του Οργανισμού κατά το άρθρο 7 παρ. 1 περ. β του Ν.Δ. 2963/1954 νοείται και το 1% επί των αποδοχών των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που συνδέονται με αυτά με σχέση δημοσίου δικαίου Α 2144/2004 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 2955/2003 πενταμ.) 91. Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων ΣΤ Τμήμα αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων οποιαδήποτε διοικητικής αρχής, με τις οποίες κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΤ Τμήματος του Δικαστηρίου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες πράξεις εκδιδόμενες κατ εφαρμογή και κατά την ιδιαίτερη διαδικασία που προβλέπεται στη νομοθεσία για τη χωροταξία, την πολεοδομία και τη δόμηση γενικά συνεπάγονται την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, οπότε οι σχετικές διαφορές υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε Τμήματος υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΣΤ Τμήματος αίτηση στρεφόμενη κατά πράξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου κατ επίκληση διατάξεων της δημοτικής νομοθεσίας Ολομ. 2178/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Ράντος

33 /2004 Ε Τμ.) 92. Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια ακυρωτικές διαφορές αρμοδιότητα εξακολουθούν να υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων, με τις οποίες είτε απορρίπτεται η αίτηση, με την οποία είχε ζητηθεί από τον αλλοδαπό να επιτραπεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 1975/1991 και 8 του Π.Δ. 61/1999, η προσωρινή διαμονή του στην Ελλάδα, είτε απορρίπτεται η υποβληθείσα αίτηση παρατάσεως ισχύος που χορηγηθέντος σε αλλοδαπό από ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους/και τούτο διότι οι ειδικές διατάξεις του Ν. 1975/91 και του Π.Δ. 61/1999 εντάσσονται στην εθνική νομοθεσία περί προσφύγων, προβλέποντας μέτρα υπέρ αλλοδαπών, οι οποίοι δεν πληρούν μεν τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των ως προσφύγων υπό την έννοια της Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης, χρήζουν, όμως, ειδικής προστασίας έναντι κινδύνων, συνδεομένων, κυρίως με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, από την οποία προέρχονται ή στην οποία διαμένουν, υπαγόμενοι, για το λόγο αυτό, από την ελληνική νομοθεσία, σε προστατευτικό καθεστώς ανάλογο προς εκείνο που ισχύει για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι είτε έχουν αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες, είτε έχουν υποβάλει στην αρμόδια ελληνική αρχή σχετικό αίτημα, το οποίο εκκρεμεί Δ 2192/2004 Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 93. Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια αρμοδιότητα επί ακυρωτικών διαφορών με το άρθρο 2 του Ν. 3051/2002 ο νομοθέτης θέλησε να διευκρινήσει ότι οι αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών υπόκεινται στα ήδη προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα, η δε αναφορά την εν λόγω άρθρου στην αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε ενόψει του καθιερωμένου από το άρθρο 95 του Συντάγματος τεκμηρίου αρμοδιότητος του

34 Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών και άρα δεν μεταβλήθηκε η βάσηι ειδικών νόμων, όπως ο Ν. 702/1977 κατανομή των ακυρωτικών διαφορών μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Γ 2169/2004 επταμ. Εισηγητής: Μ. Πικραμένος 94. Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια ακυρωτικές διαφορές Ν. 2944/2001 αρμοδιότητα αίτηση, με την οποία ζητείται η ακύρωση πράξεων που αφορούν την λύση της υπηρεσιακής σχέσεως διακόνου ενοριακού ιερού ναού, υπάγεται κατ άρθρ. 1 Ν. 2944/2001 στην αρμοδιότητα του διοικητικού εφετείου, καθόσον οι διάκονοι υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ως κατώτεροι κληρικοί χωρίς να μετέχουν εκ officio σε συλλογικά όργανα διοικήσεως Γ 2338/2004 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 95. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Παραπομπή στο ΔΕΚ βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή αναλογικότητας βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή αξιοκρατίας Βλ. παρακ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή ισότητας Βλ. παρακ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή προστατευομένης εμπιστοσύνης Βλ. παρακ. 119

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων.

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Τεύχος 12ο Νοέµβριος 2004 Αποφάσεις έτους 2002 σε φορολογικές υποθέσεις ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π.

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π. N. 4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015 1.Νένα Π. Διονυσοπούλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 166 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 Oι ονομασίες και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση - Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 648 επ. Α.Κ.) διακρίνεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα