ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 304 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Διαγωνισμοί δημοσίων έργων 1 ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως 2-6 Αλλοδαποί 7 Απαλλοτρίωση αναγκαστική 8 Αρχαιότητες 9-12 Αστική ευθύνη Δημοσίου 13 Αστικός Κώδικας 14 Βιομηχανία Βουλή 18 Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δημόσια έργα Διαγωνισμοί 33

2 - 2 - Διεθνείς Συμβάσεις 34 Δικαστικοί λειτουργοί Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια 45 Διοικητική πράξη Εθνικά ερευνητικά κέντρα 51 Εκκλησία 52 Εκπαίδευση Εμπόριο 55 Εργασία 56 Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ιθαγένεια 65 Κοινωνική Ασφάλιση Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 69 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων Λατομεία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 81 Περιβάλλον Στεγαστική αποκατάσταση 90 Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - Οικοδομές Τριτανακοπή 118 Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων 127 Φορολογίες διάφορες 128 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Β 2684/ ,75, 76 Β 1751/ , 29, 107, 108, 109

3 - 3 - ΣΤ 2009/ ΣΤ 2030/ , 57 Ε 2056/ Ε 2062/ , 105, 115 Ε 2072/ , 116 Ε 2078/ Ε 2089/ , 78 Στ 2093/ Στ 2102/ , 119, 124 Γ 2132/ , 40, 96, 103 Α 2144/ , 90 Α 2146/ Α 2154/ Γ 2163/ Γ 2166/ , 27, 102 Γ 2169/2004 2, 38, 45, 93 Ολ. 2175/2004 3, 9, 10, 11, 12, 70, 106 Ολ. 2176/ , 42, 43, 44, 46, 48, 50 Ολ. 2178/2004 8, 30, 91 Ολ. 2179/ Ολ. 2180/ , 68, 104, 111 Δ 2181/2004 1, 59, 60, 95 Δ 2183/ , 62, 63 Δ 2189/ , 117 Δ 2190/ , 64 Δ 2191/2004 4, 5 Δ 2192/2004 7, 92 Δ 2194/ , 65 Δ 2195/ Ε 2200/ , 82 Ε 2215/ , 49 Ε 2237/ Ε 2240/ Ε 2241/ , 77, 80, 83, 86, 88

4 - 4 - Ε 2243/ , 101 Ε 2248/2004 6, 25, 74 Ε 2268/ , 79 Ε 2317/ Ε 2318/ Γ 2332/ , 73 Γ 2337/ , 112, 125 Γ 2338/ , 94 Γ 2347/ Γ 2352/ Γ 2353/ Γ 2360/ , 71 Γ 2366/ Γ 2374/ , 126 Ολ. 2393/ , 61, 127 Ολ. 2395/ , 36, 37 Ολ. 2396/ , 98, Διαγωνισμοί δημοσίων έργων διαδικασία προσφορές παραπέμπονται στο ΔΕΚ κατ άρθρ. 234 παρ. 3 της Συνθ. Ε.Κ. τα εξής δύο προδικαστικά ερωτήματα: α) αν κατά την έννοια του άρθρου 30 παρ. 4 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η αναθέτουσα αρχή, επί διενεργείας διαγωνισμού, με σύστημα δημοπρατήσεως, έχει την υποχρέωση να προσδώσει ορισμένο περιεχόμενο στην πράξη της, με την οποία καλεί διαγωνιζόμενο να παράσχει εξηγήσεις επί της προσφοράς του, η οποία χαρακτηρίσθηκε ασυνήθιστα χαμηλή βάση σχετικού κατωφλίου προσδιορισθέντος κατ εφαρμογή μαθηματικής μεθόδου, και β) επί καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, αρκεί κατά την έννοια της μνημονευθείσης διατάξεως της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, να επισημαίνεται στην ανωτέρω πράξη, η επί μέρους έκπτωση, την οποία προσέφερε ο διαγωνιζόμενος σε μία ή περισσότερες ομάδες τιμών και την οποία η αναθέτουσα αρχή θεωρεί προβληματική ή η αναθέτουσα αρχή οφείλει, επί πλέον, να προσδιορίσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί

5 - 5 - την έκπτωση αυτή προβληματική, εκθέτοντας τεκμηριωμένα τις εκτιμήσεις της εν σχέσει προς το οριακό κόστος εκτελέσεως των αντιστοίχων εργασιών... Δ 2181/2004 επταμ. (παρ. εις ΔΕΚ) Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ συνταγματική κατοχύρωση Βλ. παρακ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω νομοθετικής κυρώσεως από το περιεχόμενο του άρθρου 9 του Ν. 3207/2003 προκύπτει ότι μ αυτό σκοπείται η έγκριση της μελέτης μουσείου από πολεοδομικής απόψεως και η έκδοση βάσει της μελέτης αυτής οικοδομικής αδείας για την ανέγερσή του όχι δε και η κύρωση της προσβαλλόμενης με την αίτηση αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού /εξάλλου, η έκδοση της οικοδομικής αδείας για την ανέγερση του Μουσείου και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών βάσει του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3207/2003 δεν καθιστά άνευ αντικειμένου την αίτηση, για τον λόγο ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συνιστά την υπαγορευόμενη από το άρθρο 24 του Συντάγματος, έγκριση για την εκτέλεση έργου επί ή πλησίον μνημείου, η οποία αποτελεί κατά νόμο προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας... Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 4. Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση πληρεξούσιοι τα αναγκαία για έγκυρη νομιμοποίηση στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθούν από τα στοιχεία που προκύπτουν από την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ασκηθείσης από την αιτούσα εταιρεία / (μειοψ.)...

6 - 6 - Δ 2191/2004 Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσωρινή προστασία διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων βλ. παραπ Αίτηση ακυρώσεως τριτανακοπή νομιμοποίηση το ένδικο μέσο της τριτανακοπής κατά ακυρωτικής απόφασης δεν παρέχεται σε εκείνον που βλάπτεται από εκτελεστή διοικητική πράξη που παρέλειψε ο ίδιος να προσβάλει με αίτηση ακυρώσεως... Ε 2248/2004 Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη 7. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ πρόσφυγες Βλ. παρακ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ γενικά Βλ. παρακ Αρχαιότητες έργα ο προσδιορισμός με τις διατάξεις του Ν. 1958/1991 και του Π.Δ. 99/1992 των αρχαιολογικών έργων ως αφορώντων ιδίως σε ανασκαφές, αναστηλώσεις, στερεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων και μνημείων, διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές και μετασκευές ορίζει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών σε σχέση με τις πάγεις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, ενώ αντιθέτως αντικείμενο των διατάξεων αυτών δεν είναι η ρύθμιση του είδους των έργων που επιτρέπεται να γίνονται πλησίον αρχαιοτήτων, ούτε η κλίμακα και ο χαρακτήρας αυτών... Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος

7 Αρχαιότητες προστασία το άρθρο 10 του Ν. 3028/2002 εκκινεί από τη διάκριση σε επεμβάσεις επί και πλησίον ακινήτου μνημείου/ως επεμβάσεις επί ακινήτου μνημείου, απολύτως απαγορευμένες από το νόμο, νοούνται αυτές οι οποίες είναι δυνατόν να επιφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του και για το επιτρεπτό τέτοιων επεμβάσεων απαιτείται πάντοτε προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του αρχαιολογικού συμβουλίου/για τις επεμβάσεις πλησίον αρχαίου ισχύει ο κανόνας του επιτρεπτού τους μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού, ειδικά δε για τις οικοδομικές εργασίες, έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού χορηγείται εάν η απόσταση από το ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη σε αυτό/από τα ανωτέρω παρέπεται ότι ο Υπουργός Πολιτισμού προκειμένου να χορηγήσει την έγκριση (άδεια) εκτελέσεως έργου επί και πλησίον αρχαίων αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του έργου και εκτιμά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που θα έχει η εκτέλεση του έργου στα ακίνητα μνημεία/η αιτιολογία της χορηγούμενης εγκρίσεως ελέγχεται συνεπώς ως προς τα ζητήματα αυτά, πρέπει δε για να είναι πλήρης να περιέχει: α) περιγραφή των προστατευτέων αρχαίων β) περιγραφή του προς εκτέλεση έργου γ) τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου επί των αρχαίων... Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 11. Αρχαιότητες έργο επί ή πλησίον αρχαίου διαδικασία η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία εγκρίνεται κατ άρθρ. 10 Ν. 2028/2002, η εκτέλεση έργου επί ή πλησίον αρχαίων συνιστά μεν και αυτή, προϋπόθεση για την έναρξη κατασκευής του έργου, πλην αποτελεί διάφορο περίπτωση και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των πράξεων εκείνων, πριν από την έκδοση των οποίων, είναι απαραίτητη η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων/τούτο δε διότι, με τις διατάξεις του Ν.

8 /2002 και του Ν. 1650/1986 θεσπίζονται δύο εκ παραλλήλου ισχύουσες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων δεν υφίσταται χρονική ιεράρχηση και επομένως δεν είναι από το νόμο υποχρεωτική η τήρηση ορισμένης σειράς για την έκδοση των πράξεων που ήδη αναφέρθηκαν... Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 12. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ έργα πλησίον ή επί μνημείου βλ. παραπ Αστική ευθύνη Δημοσίου ευθύνη του Δημοσίου συντρέχει, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, όχι μόνον όταν δια σχετικής πράξεως ή παραλείψεως οργάνου της Διοικήσεως παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου αλλά και όταν παραλείπονται τα εκ της κειμένης εν γένει νομοθεσίας και κανονισμών αλλά και τα κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως προσιδιάζοντα σε συγκεκριμένη υπηρεσία ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις... Α 2146/2004 Εισηγητής: Ι. Μαντζουράνης 14. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ νομικά πρόσωπα προσωρινή διοίκηση Βλ. παρακ Βιομηχανία από τα άρθρα 2, 5 παρ. 1, 7 παρ. 1 και 11 παρ. 2 του Ν. 2516/1997 συνάγεται ότι ζητήματα σχετικά με το επιτρεπτό, από την άποψη των χρήσεων γης, της εγκατάστασης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας σε ορισμένο τόπο εξετάζονται για όλες τις δραστηριότητες που υπάγονται στο νόμο αυτό/επομένως, η απαλλαγή των επαγγελματικών εργαστηρίων από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας δεν αίρει την υποχρέωση της

9 - 9 - αρμόδιας για τη χορήγηση της απαλλαγής διοικητικής αρχής να ελέγχει τόσο αν η άδεια οικοδομής συγκεκριμένου κτιρίου επιτρέπει τη χρήση αυτού ως επαγγελματικού εργαστηρίου, όσο και αν η χρήση αυτή είναι συμβατή με τις χρήσεις γης της περιοχής... Ε 2072/2004 Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη 16. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ βιοτεχνία άδειες Βλ. παρακ Βιομηχανία - βιοτεχνία κυρώσεις από τις διατάξεις του Ν. 2965/2001, ερμηνευόμενες στο πλαίσιο των διατάξεων του νομοθετήματος αυτού, με το οποίο ρυθμίζεται η άσκηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στην έντονα επιβαρυμένη από περιβαλλοντική άποψη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, και των διατάξεων του Ν. 2516/1997 που εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ενόψει και της επιδιωκόμενης κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος βιώσιμης ανάπτυξης, προκύπτει ότι ο νομοθέτης, αποσκοπώντας στον συνεχή έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά την άσκησή του η τήρηση, πλην άλλων, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιορισμών ως προς τις χρήσεις γης, προέβλεψε την επιβολή κυρώσεων και μέτρων, στα οποία περιλαμβάνεται και η οριστική διακοπή της λειτουργίας, σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων, οποτεδήποτε και αν λάβει χώρα η παράβαση... Ε 2243/2004 Εισηγητής: Α. Σακελλαροπούλου 18. ΒΟΥΛΗ κωλύματα βουλευτών βλ. παρακ Δάση αναδάσωση η απώλεια του δασικού χαρακτήρα δασικής εκτάσεως εξαιτίας νόμιμης λατομικής δραστηριότητας, η οποία αναπτύχθηκε με βάση διοικητικές πράξεις, δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10 την κήρυξη εκτάσεως αναδασωτέας, υπό την προϋπόθεση ότι η λατομική δραστηριότητα εξακολουθεί να αναπτύσσεται νομίμως κατά το χρονικό σημείο έκδοσης της πράξης την οποία κηρύσσεται η αναδάσωση. Ε 2089/2004 Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη 20. Δάση αναδάσωση διαδικασία η περαιτέρω καταχώριση δασικής απαγορευτικής διατάξεως στον τύπο, δεν αποτελεί όρο του κύρους της, αλλά υπόδειξη προς το δασάρχη να μεριμνήσει για την ευρύτερη γνωστοποίηση του σχετικού μέτρου προς το κοινό... Ε 2215/2004 Εισηγητής: Θ. Αραβάνης 21. Δάση αναδάσωση κυρώσεις με το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2081/1992 προβλέπεται ότι η διοικητική ποινή του προστίμου επιβάλλεται εις βάρος του προσώπου το οποίο εκχερσώνει, υλοτομεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, αδιαφόρως αν έχει εμπράγματο δικαίωμα σε αυτή/τούτου δε έπεται ότι η ανυπαρξία εμπραγμάτου δικαιώματος του υπαιτίου δεν συνιστά λόγο αποκλείοντα την επιβολή του εν λόγω προστίμου... Ε 2237/2004 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 22. Δάση εκχέρσωση κατά την έννοια του άρθρου 317 του Ν.Δ. 86/1969, με την άδεια εκχερσώσεως δεν αποχαρακτηρίζεται μία δασική έκταση, ήτοι απλώς επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση, αποκλειομένης της περαιτέρω αλλαγής της χρήσεως της εκτάσεως σε οικιστική ή άλλη/περαιτέρω, η τυχόν παράβαση της από τον νόμον αποκλειστικώς επιτρεπομένης χρήσεως της εκχερσωθείσης δασικής εκτάσεως δεν συνεπάγεται την αυτοδικαία

11 ανάκληση της αδείας εκχερσώσεως, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να χωρήσει με ρητή σχετική πράξη της Διοικήσεως/στην περίπτωση, όμως, διαπιστώσεως παρανόμου αλλαγής της χρήσεως, υποχρεούται πάντως η αρμοδία δασική υπηρεσία να προστατεύσει τον μηδέποτε απολεσθέντα δασικό χαρακτήρα της εν λόγω εκτάσεως εφαρμόζοντας τις οικείες περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων διατάξεις... Ε 2078/2004 Εισηγητής: Β. Αραβαντινός 23. Δάση επεμβάσεις Ν. 998/79 για την έρευνα της μη υπάρξεως εκτάσεων μη δασικών, οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες εξορύξεως λατομικών υλικών ή μαρμάρου, ώστε να αποτραπεί η, κατ εξαίρεση άλλωστε προβλεπομένη επέμβαση στο δάσος ή σε δασικές εκτάσεις, τίθεται από το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 998/79 ως ουσιώδης τύπος, η λήψη των βεβαιώσεων περί της υπάρξεως ή μη στην περιοχή χορτολιβαδικών ή άλλων, μη δασικών εδαφών και εκτάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες/περαιτέρω, οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται κατ αρχήν πριν την έκδοση της αποφάσεως, με την οποία χορηγείται άδεια για τη διενέργεια ερευνών προς ανεύρεση λατομικών ορυκτών η μαρμάρου σε δασική έκταση, άλλως, εφόσον οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν έχουν ληφθεί κατά το στάδιο αυτό, πρέπει, πάντως, να λαμβάνονται οπωσδήποτε πριν την έκδοση της αποφάσεως με την οποία χορηγείται η άδεια επεμβάσεως στο δάσος ή τη δασική έκταση... Ε 2268/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 24. Δάση Ιδιωτικά απαγόρευση μεταβίβασης καταστραφέντων από πυρκαϊά με το άρθρο 35 του Ν. 998/79 επιβάλλεται για τα ιδιωτικά δάση

12 και τις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που έχουν καταστραφεί από πυρκαϊά πριν τις απαγόρευση μεταβίβασης με δικαιοπραξία εν ζωή που συνεπάγεται κατάτμησή τους και μεταβίβασης με τον ίδιο τρόπο ιδανικών μεριδίων και, περαιτέρω, ανατίθεται στην οικεία δασική αρχή διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιότητα να βεβαιώνει τη συνδρομή ή μη του παραπάνω κωλύματος μεταβίβασης με σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο μάλιστα, πρέπει να προσαρτάται στην πράξη μεταβίβασης με ποινή ακυρότητος της δικαιοπραξίας και το οποίο, συνεπώς, αποτελεί το μόνο νόμιμο μέσο για την απόδειξη της μη συνδρομής του κωλύματος/εξάλλου, αποκλειστικό περιεχόμενο του παραπάνω πιστοποιητικού αποτελεί βεβαίωση αν συντρέχει ή όχι το πραγματικό γεγονός που συνιστά το προαναφερόμενο κώλυμα, η δε χορήγησή του δεν ενέχει με οποιονδήποτε τρόπο, αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την έκταση την οποία αφορά/κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστοποιητικού δεν εξετάζονται, ιδιοκτησία και δικαιώματα, η δε αρμόδια δασική αρχή δεν παρεμποδίζεται να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες προκειμένω να προστατεύσει τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου, η αναγνώριση των οποίων, σε περίπτωση αμφισβήτησης, ανήκει τελικώς στα πολιτικά δικαστήρια... Ε 2317/2004 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 25. ΔΑΣΗ κατασκευές εντός αυτών Βλ. παρακ ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ συνταγματική κατοχύρωση Βλ. παρακ Δήμοι - κοινότητες εκλογές κωλύματα η μη καθιέρωση της ιδιότητας του προέδρου διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντος συμβούλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημοσίας επιχείρησης ως κωλύματος εκλογιμότητας και κατά την ανάδειξη δημοτικών και κοινοτικών αρχών δεν παραβιάζει την καθιερούμενη από

13 τα άρθρα 52 και 102 του Συντάγματος αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ενόψει μάλιστα της στενής ερμηνείας των εν γένει διατάξεων περί κωλυμάτων εκλογιμότητας/ο καθορισμός, άλλωστε, κωλυμάτων των βουλευτών αφενός και των δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων αφετέρου γίνεται, σύμφωνα με το συνταγματικό και τον κοινό νομοθέτη, βάσει των καθηκόντων που αντιστοιχούν σε καθένα από τα αξιώματα αυτά, τα οποία διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους, ιδίως ως προς τη φύση και την έκταση της άσκησης δημόσιας εξουσίας, ενώ, εξάλλου, η τυχόν (αποδεδειγμένη) εκμετάλλευση από τα πρόσωπα αυτά της ιδιότητας ή της συγκεκριμένης θέσης τους για τον επηρεασμό του φρονήματος των εκλογέων και την αλλοίωση με αυτόν τον τρόπο, του εκλογικού αποτελέσματος, μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 1 Κ. Διοικ. Δικονομίας, επάγεται δε και ποινικές ευθύνες για τους υποψηφίους που επιδεικνύουν την ως άνω αθέμιτη συμπεριφορά... (μειοψ.)... Γ 2166/2004 επταμ. Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 28. Δήμοι - κοινότητες όργανα διοικήσεως ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που εκλέγονται στα αξιώματα του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας, του τακτικού μέλους δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του τακτικού μέλους τοπικού συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος και δεν αποποιούνται την εκλογή τους, να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ευθύς μετά την έναρξη της νόμιμης θητείας τους, ήτοι την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της διενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών/εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, με μετάθεση της εγκαταστάσεως και αναλήψεως καθηκόντων σε μεταγενέστερο χρόνο και με παράλληλη παράταση της θητείας των παλαιών αρχών, προβλέπεται μόνο στο άρθρο 41 παρ. 1 ΔΚΚ για την περίπτωση κατά την οποία δεν γίνει εγκαίρως επικύρωση της εκλογής των νέων αρχών με τελεσίδικη απόφαση/περαιτέρω, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατά τα ως άνω εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων ο νομοθέτης προβλέπει την προηγούμενη

14 ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την οποία αυτοί δεσμεύονται για τη σύμφωνη με το Σύνταγμα και τους νόμους διοίκηση του δήμου της Κοινότητας /η ορκομωσία γίνεται κατά κανόνα κατά το χρόνο που ορίζει ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας/αν όμως κάποιοι από τους εκλεγέντες αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να ορκισθούν κατά τον ως άνω χρόνο, αυτοί υποχρεούνται πάντως να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα και να ορκισθούν το βραδύτερο μέχρι την παραμονή της εγκαταστάσεως, κατ ευθεία επιταγή του ίδιου του νομοθέτη, χωρίς να τους παρέχεται η ευχέρεια να ορκισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο/η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται, διότι ο νομοθέτης δεν ανέχεται ούτε τη μετάθεση του χρόνου εγκαταστάσεως των νέων αρχών σε άλλη περίπτωση πλην εκείνης του άρθρου 41 παρ. 4 ΔΚΚ, ούτε την εγκατάσταση και την ανάληψη καθηκόντων που αυτή συνεπάγεται χωρίς να έχουν ήδη ορκισθεί οι εκλεγέντες/για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο νομοθέτης προβλέπει τον αυτοδικαία έκπτωση αυτών που δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωμοσίας εντός της νόμιμης προθεσμίας και, περαιτέρω, την κίνηση ταχείας διαδικασίας για την ορκομωσία των αναπληρωματικών τους και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς/οι ως άνω διατάξεις αποσκοπούν προδήλως τη διασφάλιση αφ ενός μεν της συνέχειας και ομαλής λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών, αφ ετέρου δε της άσκησης των καθηκόντων των αιρετών δημοτικών και κοινοτικών αρχών, ευθύς με την έναρξη της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου, από τα πρόσωπα που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά κατά τη συγκεκριμένη περίοδο δυνάμει του εκλογικού αποτελέσματος, αποκλειομένων μόνον των προσώπων που είτε ρητώς αποποιούνται την εκλογή τους, είτε παραλείπουν να δεσμευθούν εμπροθέσμως για την σύμφωνη με το Σύνταγμα και το νόμο άσκηση των καθηκόντων τους/συνεπώς, οι ως άνω διατάξεις δεν αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της αναλογικότητας, ούτε σε άλλη συνταγματική διάταξη ή αρχή (μειοψ.)... Γ 2132/2004 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος

15 Δήμοι - κοινότητες πόροι φόροι δικαίωμα εμπορίας ύδατος το δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος που επιβάλλεται με βάση το άρθρο 26 του Ν. 1828/1989 έχει το χαρακτήρα φόρου επί των συναλλαγών στις οποίες επιβάλλεται και ο συντελεστής καθορίζεται από τον τυπικό αυτό νόμο/ο φόρος αυτός επιτρεπτώς επιβάλλεται υπέρ των Ο.Τ.Α. σε επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην περιφέρειά τους, ενόψει του άρθρου 102 παρ. 6 του Συντάγματος/η επιβολή του φόρου αυτού στο ύψος που έχει καθιερωθεί δεν παραβιάζει ούτε την αρχή που καθιερώνεται με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος από την άποψη της επιβολής του στο ίδιο ύψος τόσο στις επιχειχήσεις που χρησιμοποιούν νερό προερχόμενο από δημοτικές ή κοινοτικές πηγές, οι οποίες υπέκειντο, κατά προ του Ν. 1828/89 ισχύοντα, μόνον αυτές, στο ως άνω δικαίωμα, ήδη δε, και με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, υπόκεινται στο εν λόγω δικαίωμα όσο και στις επιχειρήσεις, οι οποίες αντλούν το νερό που χρησιμοποιούν από ιδιωτικές γεωτρήσεις, εξομοιούμενες ως προς το σχετικό οικονομικό βάρος με τις πρώτες, απόκειται δε στις επιχειρήσεις να κρίνουν και να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιούν νερό από δημοτικές ή κοινοτικές πηγές καταβάλλοντας το σχετικό τίμημα ή νερό από ιδιωτικές γεωτρήσεις αναλαμβάνοντας το κόστος είτε αγοράς του απαιτουμένου ακινήτου και κατασκευής και λειτουργίας των αναγκαίων εγκαταστάσεων είτε της αγοράς νερού από άλλους ιδιώτες/με το δεδομένα αυτά η εξομοίωση των παραπάνω δύο κατηγοριών επιχειρήσεων δεν είναι αυθαίρετη και η ως άνω ρύθμιση του Ν. 1828/89 δεν παραβιάζει ούτε τη συνταγματική αρχή της ισότητας ούτε την κατοχυρούμενη από το άρθρο 5 του Συντάγματος αρχή της οικονομικής ελευθερίας/οι συνταγματικές αυτές αρχές δεν παραβιάζονται ούτε εκ του λόγου ότι κάποιες επιχειρήσεις, υπό το πριν του Ν. 1828/89 καθεστώς, υπεβλήθησαν σε δαπάνες αγοράς των απαιτουμένων ακινήτων και κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων άντλησης ύδατος/περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 18 παρ. 1 του Συντάγματος, η επιβολή επιβάρυνσης, ευλόγου κατά κοινή πείρα ύψους στις επιχειρήσεις που εμπορεύονται νερό αντλούμενο από ιδιωτικές γεωτρήσεις δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος...

16 Β 1751/2004 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Κ. Βιολάρης 1279/2003 πεντ.) 30. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ αναγκαστική απαλλοτρίωση Βλ. παρακ Δημόσια έργα έκπτωση το γεγονός ότι ο ανάδοχος προ της κοινοποιήσεως της προσκλήσεως προς υπογραφή της συμβάσεως, είχε εκφράσει τη σαφή βούλησή του να μη προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως δεν απήλλασε, κατά νόμο, τον κύριο του έργου από την υποχρέωσή του να τηρήσει τους τύπους και τη διαδικασία που επιβάλλονται από το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85 πριν τον κηρύξει έκπτωτο λόγω μη προσελεύσεώς του προς υπογραφή της συμβάσεως, μεταξύ δε των τύπων αυτών περιλαμβάνεται και ο ορισμός στον ανάδοχο δεκαπενθημέρου τουλάχιστον προθεσμίας για την υπογραφή της συμβάσεως... ΣΤ 2009/2004 Εισηγητής: Α. Σταθάκης 32. Δημόσια έργα μελέτες κατά την έννοια του άρθρου 209 του Π.Δ. 696/1974, η μελέτη των έργων αποχετεύσεως πρέπει μεν να εκτείνεται κατ αρχήν εντός περιοχής σχεδίου πόλεως, δεν αποκλείεται, όμως, κατ εξαίρεσιν, η επέκτασή τους σε περιοχή εκτός σχεδίου/στην πρώτη περίπτωση η διέλευση των αγωγών από τις υπάρχουσες οδούς είναι υποχρεωτική, ενώ δεν επιβάλλεται η δέσμευση αυτή κατά τον σχεδιασμό του έργου στις εκτός σχεδίου περιοχές ως εκ του λόγου ότι αυτές δεν έχουν προσλάβει ακόμη την τελική πολεοδομική τους διαμόρφωση, η οποία δεν εξαρτάται από το τυχόν προϋφιστάμενο δίκτυο αποχετεύσεως αλλ από την εφαρμογή κριτηρίων που ορίζονται στην πολεοδομική νομοθεσία... Ε 2200/2004 Εισηγητής: Σ. Ρίζος

17 Διαγωνισμοί προμήθειες επί διαγωνισμών διεπομένων από την οδηγίαν 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου δια την προμήθειαν των κατά την Οδηγίαν 93/42/ΕΟΚ ιατροτεχνολογικών προϊόντων η Διοίκησις, οσάκις οι διαγωνισμοί αυτοί διενεργούνται κατά το σύστημα της χαμηλοτέρας προσφοράς και όχι κατά το σύστημα της συμφερότερης προσφοράς - δεν δύναται να αξιώνει δια τα προς προμήθειαν είδη, τα οποία φέρουν την σήμανσιν CE την πλήρωσιν περαιτέρω προδιαγραφών/και τούτο διότι η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 100 Α της Συνθήκης ΕΚ και, ως εκ τούτου, δια την επίτευξιν του στόχου της διασφαλίσεως της ελευθέρας κυκλοφορίας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων η οδηγία αυτή εμποδίζει τα κράτη - μέλη να απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρακωλύουν την διάθεσιν την αγοράν ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία πληρούν τας διατάξεις αυτάς και φέρουν την σήμανσιν CE/εξ άλλου, η οδηγία αυτή περιέχουσα ρήτρας διασφαλίσεως, παρέχει εις τα κράτη μέλη τη δυνατότητα, είτε να λαμβάνουν μέτρα κατά την διαδικασίαν του άρθρου 8 αυτής, μεταξύ άλλων επί υπάρξεως κενού εις τα κατ άρθρ. 5 της οδηγίας πρότυπα, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ορθώς εγκατασταθέντα και συντηρούμενα δύνανται να θέσουν εις κίνδυνον την ζωήν ή την ασφάλειαν των ασθενών ή των χρηστών, ως και να λάβουν μέτρα εις περίπτωσιν κατά την οποίαν διαπιστώνεται ότι η σήμανση CE έχει τεθεί χωρίς να υπάρχει λόγος/ (μειοψ.). Δ 2183/2004 επταμ. Εισηγητής: Ο. Ζύγουρα 34. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σύμβαση Βέρνης ιθαγένεια Βλ. παρακ Δικαστικοί λειτουργοί πειθαρχικό δίκαιο πειθαρχική δίκη διαδικασία κατά την έννοια του άρθρου 94 παρ. 1 του Ν. 1756/88, με το οποίο προβλέπεται η συνέχιση της πειθαρχικής δίκης και μετά τη λύση

18 της υπηρεσιακής σχέσεως και με το οποίο σκοπείται η πλήρης διαλεύκανση, με την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, των πειθαρχικών υποθέσεων που αφορούν δικαστικούς λειτουργούς προς το συμφέρον τόσον των ιδίων όσο και της δικαιοσύνης, ως πειθαρχική δίκη δεν νοείται μόνο η κύρια διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων αλλά και η όλη διαδικασία της πειθαρχικής διώξεως, η οποία κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1756/88 αρχίζει με την έγερση της πειθαρχικής αγωγής και περατούται με την έκδοση της τελικής πειθαρχικής αποφάσεως/η ερμηνεία αυτή συνάγεται και από τα άρθρα 90 παρ. 6 και 9 και 105 παρ. 5 του ίδιου νόμου 1756/88 (μειοψ.)... Ολομ. 2395/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 36. Δικαστικοί λειτουργοί πειθαρχικό δίκαιο πειθαρχικά παραπτώματα αναξιοπρεπής συμπεριφορά η απόπειρα δωροδοκίας συναδέλφου δικαστή εμπίπτει στην έννοια του προβλεπόμενου στο άρθρο 91 παρ. 3 περ. ζ του Ν. 1756/1988 πειθαρχικού παραπτώματος της αναξιοπρεπούς για δικαστικό λειτουργό συμπεριφοράς... Ολομ. 2395/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 37. Δικαστικοί λειτουργοί πειθαρχικό δίκαιο σχέση πειθαρχικής με ποινή δίκη από το άρθρο 90 παρ.10 του Ν. 1756/88 συνάγεται ότι ο πειθαρχικός δικαστής δεσμεύεται ως προς την ύπαρξη ή μη των πραγματικών περιστατικών, στα οποία θεμελιώνεται η πειθαρχική δίωξη, από απόφαση ποινικού δικαστηρίου που κατέστη αμετάκλητη και έκρινε ποινική κατηγορία, η οποία στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, εφ όσον το ποινικό δικαστήριο δέχθηκε ως αποδεδειγμένη την ύπαρξη ή την ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών και δεν κήρυξε αθώο τον

19 κατηγορούμενο λόγω αμφιβολιών ή λόγω άρσεως του αξιοποίνου ή του καταλογισμού, κατά τις διατάξεις του ποινικού νόμου... Ολομ. 2395/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 38. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρμοδιότητες Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή συνέχειας υπηρεσιών Βλ. παραπ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή κράτους δικαίου Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή νομιμότητας. Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή χρηστής διοικήσεως Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν τη δράση αρχή της ασφάλειας δικαίου Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ακυρωτικές διαφορές ν. 702/77 βλ. παρακ Διοικητική πράξη ανάκληση κανόνες ανακλήσεως κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου η οποία έχει εφαρμογή εφ όσον ο νόμος δεν ορίζει το αντίθετο, η Διοίκηση δεν έχει, κατ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της, για τις οποίες έχει παρέλθει η κατά

20 νόμο προθεσμία προσβολής ή που έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς/ στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερη τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή σε κανονιστική πράξη της Διοικήσεως του δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα, η αρχή αυτή κάμπτεται για τις λοιπές ομοίου περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφ όσον για την ανάκλησή τους υποβληθεί στη Διοίκηση αίτηση σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως του δικαστηρίου, από πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον/στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τη νομιμότητα της πράξεως και να προχωρήσει στην ανάκλησή της, εντός του πλαισίου της απονεμομένης από το νομοθέτη διακριτικής ευχερείας ή δεσμίας αρμοδιότητος για την έκδοσή της, κατ εκτίμηση των λόγων υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή της, της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή της και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή της/εφ όσον η Διοίκηση, κατ εκτίμηση των ανωτέρω προϋποθέσεων, προβεί στην ανάκληση της πράξεως που εκδόθηκε κατ εφαρμογήν ανίσχυρης διατάξεως, η ενέργεια αυτή δεν αντιστρατεύεται την ανάγκη ασφαλείας του δικαίου και σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων, αλλ αντιθέτως είναι σύμφωνη προς τις αρχές του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της δράσεως της Διοικήσεως και της χρηστής διοικήσεως, οι οποίες δεν ανέχονται τη διατήρηση σε ισχύ νομικών ή πραγματικών καταστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά κατάφωρη παραβίαση του δικαίου/τυχόν δε παράλειψη της Διοικήσεως να ανακαλέσει, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, την παράνομη πράξη της, τεκμαιρομένη με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνιστά παράλειψη οφειλομένης νόμιμης ενέργειας... (μειοψ.)... Ολομ. 2176/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής: Γ. Παπαμεντζελόπουλος 3500/2002 Γ Τμ.)

21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ αιτιολογία Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ατομικές Βλ. παραπ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσιότητα Βλ. παραπ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Βλ. παραπ Εθνικά ερευνητικά κέντρα όργανα η επιτροπή κριτών που είναι αρμόδια, σύμφωνα, με τα άρθρα 10 παρ. 5, και 11 παρ. 4 του Ν. 1514/1984 για την κατάταξη σε πίνακα κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων για τη θέση διευθυντή ινστιτούτου εθνικού κέντρου, διέπεται συμπληρωματικώς από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοικήσεως του κυρωθέντος με τον Ν. 2690/1999 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ο ορισμός "συντονιστή", με υπουργική απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή κριτών, ισοδυναμεί με ανάθεση καθηκόντων προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Κ. Διοικ. Διαδικασίας, δεδομένου ότι χωρίς την άσκηση καθηκόντων προέδρου θα ήταν λίαν δυσχερής η λειτουργία του συλλογικού οργάνου/ (μειοψ.)... Γ 2360/2004 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 52. ΕΚΚΛΗΣΙΑ διάκονοι Βλ. παρακ Εκπαίδευση ανωτάτη κλινικές- εργαστήρια Α.Ε.Ι. από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δεν είναι επιτρεπτή η ανάθεση της διευθύνσεως πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή κλινικής σε μέλος του Δ.Ε.Π. βαθμίδας κατώτερης από αυτήν του καθηγητή, αν στην οικεία μονάδα υπηρετεί καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό

22 του εργαστηρίου ή της κλινικής/αν δεν υπηρετεί καθηγητής, η διεύθυνση του εργαστηρίου ή της κλινικής ανατίθεται σε υπηρετούντα αναπληρωτή καθηγητή αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου με όλους τους όρους του άρθρου 7 του Ν. 1268/82 και, συνεπώς, τα καθήκοντα της διευθύνσεως εκτελούνται από τον οριζόμενο ως διευθυντή αναπληρωτή καθηγητή για χρονικό διάστημα τριών ετών, ακόμη και σε περίπτωση πληρώσεως κενής θέσεως καθηγητή αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου προ της συμπληρώσεως αυτού του χρονικού διαστήματος/τέλος, αν δεν υπηρετεί ούτε αναπληρωτής καθηγητής, η διεύθυνση ανατίθεται προσωρινά σε επίκουρο καθηγητή που υπηρετεί στο εργαστήριο ή στην κλινική μέχρι να πληρωθεί κενή θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, οπότε παύει να ισχύει η σχετική απόφαση ορισμού του επίκουρου καθηγητή ως διευθυντή του εργαστηρίου της κλινικής... Γ 2366/2004 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 54. Εκπαίδευση ανωτάτη συλλογικά όργανα σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1268/82, τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα συγκροτούνται και λειτουργούν, νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόμενοι εκπρόσωποι των λοιπών, εκτός του Δ.Ε.Π., κατηγοριών μελών των Α.Ε.Ι... Γ 2353/2004 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 55. Εμπόριο κυρώσεις το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 1961/1991, με το οποίο, επί διαθέσεως στην αγορά χύμα προϊόντων, εισάγεται αποκλειστικά ευθύνη του διαθέτοντος αυτά, αντίκειται στο άρθρο 3 της οδηγίας 82/374/ΕΟΚ, κατά την πρόδηλη έννοια του οποίου, σε περίπτωση που προκαλείται τη ζημία από ελαττωματικό προϊόν, ευθύνεται αποκλειστικώς ο παραγωγός του, κατ εξαίρεση δε ο προμηθευτής του, και μόνον αν είναι αδύνατον να προσδιορισθεί η ταυτότητα του παραγωγού...

23 Δ 2190/2004 Εισηγητής: Π. Κοτσώνης 56. Εργασία εταιρείες προσωρινής απασχολήσεως με τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 εισήχθη ο θεσμός των εταιρειών προσωρινής απασχολήσεως, για την νόμιμη λειτουργία των οποίων απαιτείται πλέον ο εφοδιασμός τους με την προβλεπόμενη άδεια που χορηγείται αφού υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία και εφ όσον συντρέχουν οι προς τούτο προβλεπόμενες προϋποθέσεις, χωρίς διάκριση μεταξύ των ήδη λειτουργουσών και μη επιχειρήσεων/παράλληλα, οι διατάξεις αυτές προβλέπουν (μεταβατικά) ότι οι λειτουργούσες σχετικές επιχειρήσεις κατά την δημοσίευση του νόμου, εφόσον υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της αδείας εντός ορισμένης προθεσμίας και στη συνέχεια τα ίδια ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά εντός άλλης προθεσμίας, μπορούν να λειτουργούν έως ότου τους χορηγηθεί η ειδική άδεια με τη συνδρομή των ίδιων ανωτέρω προβλεπομένων προϋποθέσεων... Δ 2195/2004 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μακρής 57. Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη νομίμων εκπροσώπων κατά το γράμμα αλλά και το σκοπό των άρθρων 10 του Ν. 542/1977, 45 Ν. 1642/86 και 47 παρ. 1 Ν. 2190/1920, ερμηνευομένων σε συνδυασμό, ως χρόνος διαλύσεως ανώνυμης εταιρείας νοείται, μεταξύ άλλων, και ο χρόνος κηρύξεως αυτής σε πτώχευση ως ευθυνόμενοι δε νοούνται εκείνοι, οι οποίοι κατά τον ως άνω χρόνο, έχοντας αναλάβει καθήκοντα, διοικούν και εκπροσωπούν νομίμως την ανώνυμη εταιρεία και δη αδιαφόρως του χρόνου στον οποίο αναφέρονται οι φόροι και του χρόνου βεβαιώσεώς των/οι ανωτέρω διατάξεις, περί ευθύνης των νομίμων εκπροσώπων, οι οποίες εκ της φύσεώς τους είναι στενώς ερμηνευτέες, δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου περί προσωρινής διοικήσεως, διορισθείσης, με δικαστική απόφαση κατά το άρθρο 69 του Α.Κ. (μειοψ.)...

24 ΣΤ 2030/2004 επταμ (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Χλαμπέα 102/2004 πενταμ.) 58. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ συγχώνευση Βλ. παρακ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΕΚ προδικαστικό ερώτημα βλ. παραπ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ δημόσια έργα βλ. παραπ Ευρωπαϊκή Ένωση ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων η διαφορετική φορολογική μεταχείριση εταιρείας που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέκτησε δια μεταβιβάσεως (εισφοράς) στα πλαίσια συγχωνεύσεως, από την συγχωνευθείσα σ αυτήν εταιρεία, ακίνητο κείμενο στην Ελλάδα, ως προς τον φόρο επί των συναλλαγών (φόρος μεταβίβασης ακινήτου) με βάση και μόνον τον τόπο της έδρας της εταιρείας αυτής, δημιουργεί σε βάρος της ανεπίτρεπτο περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, αφού καθιστά την ανωτέρω μεταβίβαση, η οποία σύμφωνα με την οδηγία 88/361/ΕΟΚ, εμπίπτει στον τομέα της κίνησης κεφαλαίων, επαχθέστερη και συνεπώς αποθαρρύνει την επένδυση κεφαλαίων σε ακίνητα στην Ελλάδα από εταιρεία με έδρα άλλο Κράτος - μέλος χωρίς να συντρέχει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την παροχή του φορολογικού πλεονεκτήματος μόνο στις ημεδαπές εταιρείες... Ολομ. 2393/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Συγγούνα 1581/2002 Β Τμ. 62. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ελευθερία κυκλοφορίας προϊόντων Βλ. παραπ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ οδηγίες ρήτρες διασφαλίσεως Βλ. παραπ. 33

25 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ προστασία καταναλωτή Βλ. παραπ Ιθαγένεια μόνη η δήλωση της βουλήσεως δεν είναι κατά νόμω αρκετή για την αποβολή της ελληνικής ιθαγενείας/οι ρυθμίσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας αποσκοπούν και στην καταπολέμηση των ανωμαλιών που προκύπτουν από την ύπαρξη ανιθαγενών ή απόλιδων, η μείωση του αριθμού των οποίων εσκοπήθη και με τις διατάξεις της από Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης, που κυρώθηκε με τον Ν. 535/ Δ 2194/2004 Εισηγητής: Δ. Μακρής 66. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ γενικά θέσπιση ευνοϊκών ρυθμίσεων. Βλ. παρακ Κοινωνική ασφάλιση γενικά χρόνος ασφαλίσεως χρόνος απασχολήσεως στην αλλοδαπή εάν ο ασφαλισμένος για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεώς του, ζητεί την αναγνώριση χρόνου απασχολήσεως στην αλλοδαπή, στη συνήθη περίπτωση που η απόφαση για την εξαγορά του χρόνου απασχολήσεως στην αλλοδαπή εκδίδεται επικαίρως, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννάται την πρώτη του επόμενου μήνα από την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από την απόφαση του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1469/84 για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου απασχολήσεως στην αλλοδαπή/όταν όμως η απόφαση για την εξαγορά του χρόνου απασχολήσεως στην αλλοδαπή εκδοθεί μετά την πάροδο τριμήνου από τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών που υποχρεούται να προσκομίσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος βάσει της υπουργικής αποφάσεως 21/21/Ν393/ , η καθυστέρηση αυτή, που δεν οφείλεται στον ασφαλισμένο, δεν

26 μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος Α 2154/2004 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη 68. Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ οι ασφαλισμένοι προσωπικό Ολυμπιακής με τον Ν. 1759/88 καθιερώθηκε ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τις κατηγορίες των ιπταμένων συνοδών και φροντιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρησή τους από την υπηρεσία, με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι η αποχώρηση των εργαζομένων αυτών από την επιχείρηση γίνεται με ευνοϊκούς όρους αναφερόμενους στο χρόνο υπηρεσίας, στο ελάχιστο όριο ηλικίας, όσο και την παροχή προσαύξησης 50% των ημερών ασφάλισης, που οι αποχωρούντες έχουν πραγματοποιήσει στην Ολυμπιακή Αεροπορία η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης στο προσωπικό αυτό/το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, καταλαμβάνει και την ασφαλιστική περίπτωση της αναπηρίας των ιπταμένων συνοδών και φροντιστών/έτσι παρέμεινε εκτός του ευνοϊκού αυτού συνταξιοδοτικού καθεστώτος η κατηγορία των ιπταμένων χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, η οποία αποτελεί μεν διαφορετική κατηγορία υπαλλήλων σε σχέση προς αυτές των ιπταμένων συνοδών και φροντιστών, τελούν όμως, όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή των ιπταμένων χειριστών υπό τις αυτές τουλάχιστον παρόμοιες συνθήκες προς τις κατηγορίες των ιπταμένων φροντιστών και συνοδών/και τούτο διότι απασχολούνται στον ίδιο ακριβώς εργασιακό χώρο υπό τις ειδικές συνθήκες εργασίας κατά τη διάρκεια πτήσεων, τα δε καθήκοντά τους είναι δυσκολότερα και εν γένει πιο υπεύθυνα από τα καθήκοντα των ιπταμένων συνοδών και φροντιστών /ειδικότερα, οι ιπτάμενοι χειριστές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω αναπηρίας, εξαιρούνται χωρίς αποχρώντα δικαιολογητικό λόγο από το ειδικό ευνοϊκό συνταξιοδοτικό

27 καθεστώς που ισχύει για τους ιπταμένους φροντιστές και συνοδούς, αν και αμφότερες οι κατηγορίες κατ ουδέν δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους στην περίπτωση που καθίστανται ανίκανοι λόγω αναπηρίας/με τα δεδομένα αυτά η εξαίρεση των ιπταμένων χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, οι οποίοι κατέστησαν ανίκανοι προς εργασίαν, από το ευνοϊκό τούτο συνταξιοδοτικό καθεστώς αντίκειται στη θεσπιζόμενη με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητος /(μειοψ.) Ολομ. 2180/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 1318/2003 Α Τμημ.) 69. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων κατά χρόνο ισχύς από το άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 και στα οποία έχουν καταχωρηθεί συναλλαγές μέχρι ή μέχρι για τους επιτηδευματίες που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέχρι τις , διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει το άρθρο 44 παρ. 2 του Π.Δ/τος αυτού/επομένως, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 κρίνονται και οι παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν το χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων και η επιβολή των σχετικών προστίμων και όχι με βάση τα άρθρα 32 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του Κ.Β.Σ Β 2684/2003 Εισηγητής: Ν. Σκλίας 70. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας συλλογικά όργανα κανόνες λειτουργίας τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοικήσεως, δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερολήπτου κρίσεως και όταν γενικότερα, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και συνεπώς προειλημένη γνώμη για την υπόθεση εφόσον από τα συλλογικά όργανα εξυπηρετούνται διαφορετικοί σκοποί, οι οποίοι δεν μπορούν, εκ προοιμίου, να θεωρηθούν ότι ευρίσκονται σε

28 αντίθεση μεταξύ τους, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει παράβαση της αρχής της αμερολήπτου κρίσεως μόνο το γεγονός της συμμετοχής του αυτού προσώπου στα παραπάνω δύο όργανα /(μειοψ.) Ολομ. 2175/2004 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 71. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ συλλογικά όργανα λειτουργία Βλ. παραπ Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας εκλογικές διαφορές Ο.Τ.Α. διαδικασία επιδόσεις από το συνδυασμό των άρθρων 253 παρ. 2 και 3 και 254 παρ. 2 του Κωδ. Διοικ. Δικονομίας, η μη νόμιμη τήρηση της διαδικασίας επιδόσεως της ενστάσεως στους διαδίκους και κλητεύσεως αυτών δι αναρτήσεως του εκθέματος της οικείας δικασίμου δεν έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της ενστάσεως αλλά την αναβολή της συζητήσεως εφόσον δεν παρίσταται ο διάδικος ως προς τον οποίο δεν τηρήθηκε η πιο πάνω διαδικασία Γ 2332/2004 Εισηγητής: Ν. Μαρκουλάκης 73. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ εκλογικές διαφορές ΟΤΑ διαδικασία αναβολής Βλ. παραπ Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας πεδίο εφαρμογής ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται επί ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται από πράξεις κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασών, δασικών, η αναδασωτέων εκτάσεων, έστω και αν η εκδίκαση των σχετικών αιτήσεων ακυρώσεως έχει ανατεθεί από τον νόμο στον Πρόεδρο των Διοικητικών Πρωτοδικείων Ε 2248/2004 Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη

29 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ κατά χρόνον ισχύς Βλ. παραπ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ παραβάσεις Βλ. παραπ Λατομεία η παραγωγή ΑΝFO σε εγκαταστάσεις ευρισκόμενες επί οχημάτων επιτρέπεται μόνον εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, για την διευκόλυνση της εξορύξεως των αντιστοίχων υλικών/το ζήτημα των απαιτουμένων για την δραστηριότητα αυτή αδειών δεν διέπεται από τις διατάξεις του νόμου για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αφού αυτός (Ν. 2516/1997) ρητώς την εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, αλλ από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα μεταλλεία και λατομεία και τις εκρηκτικές ύλες/ κατά τις διατάξεις αυτές, για την ως άνω δραστηριότητα, εκτός από την τυχόν προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια της αστυνομικής αρχής για την παρασκευή εκρηκτικών υλών, απαιτείται τόσο η προβλεπόμενη από τον Κ.Μ.Λ.Ε. έγκριση κανονισμού ασφάλειας προστασίας, που είναι αναγκαία για κάθε ειδική αυτοτελή εγκατάσταση εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, όσο και η ρητώς προβλεπόμενη από την Κ.Υ.Α. 3329/1989 άδεια λειτουργίας του οχήματος εργαστηρίου ειδικώς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα /τούτο, διότι καθεμία από τις εγκρίσεις άδειες αυτές όχι μόνο προβλέπεται ρητώς από την αντίστοιχη νομοθεσία, αλλ αποβλέπει και σε διαφορετικό σκοπό, δηλαδή σε θέσπιση ειδικών σε κάθε περίπτωση μέτρων, αναγκαίων για την τήρηση των απαιτήσεων διαφορετικών νομοθεσιών/εξάλλου, απαιτείται για τη δραστηριότητα αυτή η τήρηση και των διαδικασιών της Κ.Υ.Α /1990/ και ναι μεν, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση σε λατομική μονάδα που ευρίσκεται σε νομίμως καθορισμένη λατομική περιοχή, δεν απαιτείται, κατά το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1650/1986, η τήρηση της διαδικασίας προεγκρίσεως

30 χωροθετήσεως, απαιτείται όμως η τήρηση της διαδικασίας εγκαταστάσεως περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του μηχανήματος, εκτός εάν η λειτουργία αυτή έχει ειδκώς αποτελέσει αντικείμενο αρχικής ή εκ των υστέρων συνταγείσης συνολικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του λατομείου και, συνακολούθως, αντικείμενο αντιστοίχων ειδικών περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του στο χώρο του λατομείου Ε 2241/2004 Εισηγητής: Α. Ράντος 78. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Βλ. παραπ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Βλ. παραπ ΛΑΤΟΜΕΙΑ λατομικές περιοχές Βλ. παραπ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Βλ. παρακ Περιβάλλον Ν. 1650/86 διαδικασία προέγκριση χωροθετήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και της Κ.Υ.Α /1990 στην έννοια του σταθμού καθαρισμού δεν υπάγονται τα έργα δευτερευόντων δικτύων, τα οποία δεν συνάπτονται αμέσως με την οικεία μονάδα βιολογικού καθαρισμού/συνεπώς, τα έργα αυτά δεν κατατάσσονται στην πρώτη αλλά στη δεύτερη κατηγορία και ως εκ τούτου αφ ενός δεν απαιτείται προ της εκτελέσεώς των προέγκριση χωροθετήσεως και αφ ετέρου η αρμοδιότητα για την έγκριση των περιβαλλοντικών τους όρων ανήκει στον οικείο Νομάρχη

31 Ε 2200/2004 Εισηγητής: Σ. Ρίζος 83. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ν. 1650/86 διαδικασία προέγκριση χωροθέτησης Βλ. παραπ Περιβάλλον Ν. 1650/86 έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας μονάδος αποθηκεύσεως υγρών καυσίμων, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των άρθρων 6 παρ. 2 και 16 της Κ.Υ.Α /1990, όπως δε συνάγεται ειδικότερα από τις διατάξεις του Π.Δ. 256/1998, με τις οποίες καθιερώθηκε ειδική κατηγορία μελετών με τίτλο «περιβαλλοντικές μελέτες» η μελέτη βάσει της οποίας ζητείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για να είναι έγκυρη, πρέπει να εκπονείται από μελετητή ή γραφείο μελετών με πτυχίο της κατηγορίας αυτής Ε 2056/2004 επταμ. Εισηγητής: Α. Ράντος 85. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν. 1650/1986 έγκριση περιβαλλοντικών όρων βλ. παραπ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ν. 1650/86 διαδικασία έγκριση περιβαλλοντικών όρων βλ. παραπ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν. 1650/86 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βλ. παραπ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ν. 1650/86 διαδικασία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βλ. παραπ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν. 1650/86 σχέση με ν. 3028/2002

32 Βλ. παραπ Στεγαστική αποκατάσταση Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας σκοπός του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας είναι η παροχή κατοικίας και σε υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου/εάν εσκοπείτο η παροχή κατοικίας μόνο σε υπαλλήλους που συνδέονται με τον εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και όσον αφορά το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. θα παρείλκε η φράση του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.Δ. 2963/1954/ τούτο διότι τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι συνδέονται με αυτά με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καλύπτει η θεσπιζόμενη πριν από την πιο πάνω φράση γενική κατηγορία μισθωτών/συνεπώς, εν όψει του παραπάνω σκοπού του νόμου, ως πόρος του Οργανισμού κατά το άρθρο 7 παρ. 1 περ. β του Ν.Δ. 2963/1954 νοείται και το 1% επί των αποδοχών των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που συνδέονται με αυτά με σχέση δημοσίου δικαίου Α 2144/2004 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 2955/2003 πενταμ.) 91. Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων ΣΤ Τμήμα αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων οποιαδήποτε διοικητικής αρχής, με τις οποίες κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΤ Τμήματος του Δικαστηρίου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες πράξεις εκδιδόμενες κατ εφαρμογή και κατά την ιδιαίτερη διαδικασία που προβλέπεται στη νομοθεσία για τη χωροταξία, την πολεοδομία και τη δόμηση γενικά συνεπάγονται την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, οπότε οι σχετικές διαφορές υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε Τμήματος υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΣΤ Τμήματος αίτηση στρεφόμενη κατά πράξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου κατ επίκληση διατάξεων της δημοτικής νομοθεσίας Ολομ. 2178/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Ράντος

33 /2004 Ε Τμ.) 92. Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια ακυρωτικές διαφορές αρμοδιότητα εξακολουθούν να υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων, με τις οποίες είτε απορρίπτεται η αίτηση, με την οποία είχε ζητηθεί από τον αλλοδαπό να επιτραπεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 1975/1991 και 8 του Π.Δ. 61/1999, η προσωρινή διαμονή του στην Ελλάδα, είτε απορρίπτεται η υποβληθείσα αίτηση παρατάσεως ισχύος που χορηγηθέντος σε αλλοδαπό από ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους/και τούτο διότι οι ειδικές διατάξεις του Ν. 1975/91 και του Π.Δ. 61/1999 εντάσσονται στην εθνική νομοθεσία περί προσφύγων, προβλέποντας μέτρα υπέρ αλλοδαπών, οι οποίοι δεν πληρούν μεν τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των ως προσφύγων υπό την έννοια της Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης, χρήζουν, όμως, ειδικής προστασίας έναντι κινδύνων, συνδεομένων, κυρίως με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, από την οποία προέρχονται ή στην οποία διαμένουν, υπαγόμενοι, για το λόγο αυτό, από την ελληνική νομοθεσία, σε προστατευτικό καθεστώς ανάλογο προς εκείνο που ισχύει για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι είτε έχουν αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες, είτε έχουν υποβάλει στην αρμόδια ελληνική αρχή σχετικό αίτημα, το οποίο εκκρεμεί Δ 2192/2004 Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 93. Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια αρμοδιότητα επί ακυρωτικών διαφορών με το άρθρο 2 του Ν. 3051/2002 ο νομοθέτης θέλησε να διευκρινήσει ότι οι αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών υπόκεινται στα ήδη προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα, η δε αναφορά την εν λόγω άρθρου στην αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε ενόψει του καθιερωμένου από το άρθρο 95 του Συντάγματος τεκμηρίου αρμοδιότητος του

34 Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών και άρα δεν μεταβλήθηκε η βάσηι ειδικών νόμων, όπως ο Ν. 702/1977 κατανομή των ακυρωτικών διαφορών μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Γ 2169/2004 επταμ. Εισηγητής: Μ. Πικραμένος 94. Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια ακυρωτικές διαφορές Ν. 2944/2001 αρμοδιότητα αίτηση, με την οποία ζητείται η ακύρωση πράξεων που αφορούν την λύση της υπηρεσιακής σχέσεως διακόνου ενοριακού ιερού ναού, υπάγεται κατ άρθρ. 1 Ν. 2944/2001 στην αρμοδιότητα του διοικητικού εφετείου, καθόσον οι διάκονοι υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ως κατώτεροι κληρικοί χωρίς να μετέχουν εκ officio σε συλλογικά όργανα διοικήσεως Γ 2338/2004 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 95. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Παραπομπή στο ΔΕΚ βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή αναλογικότητας βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή αξιοκρατίας Βλ. παρακ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή ισότητας Βλ. παρακ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή προστατευομένης εμπιστοσύνης Βλ. παρακ. 119

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα