ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - Α ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» III Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως

2 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 73 III Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 1 Εισαγωγή Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσεως μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: γεννήτριες μετασχηματιστές καλώδια και εναέριες γραμμές πυκνωτές όργανα ζεύξεως και προστασίας (διακόπτες, ασφάλειες, ηλεκτρονόμους) καταναλωτές (συσκευές, μηχανές). Όταν όλα τα στοιχεία μιας εγκαταστάσεως παρουσιάζουν την απαραίτητη αντοχή (θερμική, μηχανική και διηλεκτρική) είναι δυνατή η οικονομική λειτουργία της εγκαταστάσεως. Οι διατάξεις προστασίας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της λειτουργίας των διαφόρων στοιχείων σε μία ευρεία περιοχή και στην απόζευξη των στοιχείων εκείνων, τα οποία σε περιπτώσεις υπερφορτίσεων και σφαλμάτων (βραχυκυκλωμάτων) κινδυνεύουν να καταπονηθούν περισσότερο, από όσο επιτρέπεται, και να καταστραφούν. Η καταστροφή ενός στοιχείου έχει συνήθως πολύ μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις, λόγω της διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας, από τις δαπάνες αντικαταστάσεως του στοιχείου αυτού. Ο όρος υπερένταση χρησιμοποιείται για ένταση μεγαλύτερη της ονομαστικής που μπορεί να εμφανισθεί σε λειτουργία χωρίς σφάλμα (π.χ. σε περίπτωση μεγαλύτερου μηχανικού φορτίου σε ένα κινητήρα) ή σε βραχυκύκλωμα. Ο όρος υπερφόρτιση χαρακτηρίζει ένταση μεγαλύτερη της ονομαστικής που δεν οφείλεται σε σφάλμα. Η προστασία υπερεντάσεως είναι συνεπώς η προστασία διαφόρων στοιχείων της εγκαταστάσεως τόσο έναντι ρευμάτων υπερφορτίσεως όσο και έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώσεως. Τα στοιχεία μιας εγκαταστάσεως χαρακτηρίζονται από τα ονομαστικά τους μεγέθη (ισχύς, τάση, ένταση, συχνότητα) και από άλλα πρόσθετα μεγέθη (θερμοκρασία περιβάλλοντος, μέγιστη θερμοκρασία, υψόμετρο). Για ένα τριφασικό ασύγχρονο κινητήρα π.χ. της κατηγορίας μονώσεως Β καθορίζονται βάσει των κανονισμών VDE 0530 Μέρος 1 [1] εκτός της ισχύος, της τάσεως, της εντάσεως και της συχνότητας και η μέγιστη επιτρεπόμενη ανύψωση της θερμοκρασίας 80 C η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία 130 C

3 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 74 το μέγιστο υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας 1000 m. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί στα πλαίσια των καθορισμένων αυτών τιμών έχει μία αναμενόμενη διάρκεια ζωής. Διάρκεια ζωής ενός στοιχείου είναι η χρονική διάρκεια κατά την οποία η μόνωσή του παραμένει ασφαλής υπό θερμοκρασία ίση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία. Όταν όμως γίνει υπέρβαση ενός από τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την κανονική λειτουργία, μπορεί να προκληθεί υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας και περιορισμός της διάρκειας ζωής. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια και το μέγεθος της μη επιτρεπόμενης θερμοκρασίας τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίπτωση στη διάρκεια ζωής, δηλαδή τόσο γρηγορότερα επέρχεται η γήρανση της μονώσεως. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η συνεχής λειτουργία με υπέρβαση θερμοκρασίας κατά 6 C πέραν της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιορίζει στο μισό τη διάρκεια ζωής. Όταν οι εντάσεις υπερφορτίσεως έχουν μεγάλες τιμές και δεν διακοπούν έγκαιρα μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα καταστροφή της μόνωσης, ηλεκτρικό τόξο και τελικά βραχυκύκλωμα. Σημαντικές υπερεντάσεις βραχείας διάρκειας εμφανίζονται και κατά την κανονική λειτουργία χωρίς να προκαλούν ανεπίτρεπτη ανύψωση της θερμοκρασίας (ρεύματα εκκινήσεως κινητήρων, ρεύματα ζεύξεως μετασχηματιστών σε κενή λειτουργία, ρεύματα ζεύξεως πυκνωτών, ρεύματα ζεύξεως λυχνιών). Τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως είναι τόσο μεγάλα, ώστε σε πολύ σύντομο χρόνο να μπορούν να προκαλούν ενεπίτρεπτες υπερθερμάνσεις, όχι μόνο στο σημείο του σφάλματος αλλά και σε άλλα στοιχεία που διαρρέονται από τα ρεύματα αυτά. Οι υπερθερμάνσεις αυτές μπορεί να γίνουν αιτίες καταστροφής του εξοπλισμού και πυρκαϊάς. Η υπερθέρμανση είναι ανάλογη της ενέργειας που T k 2 εκλύεται, δηλαδή ανάλογη του ik () t dt (όπου ik () t το ρεύμα και T k 0 διάρκεια βραχυκυκλώσεως). Από τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως αναπτύσσονται ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μηχανικές καταστροφές. Οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις είναι ανάλογες του τετραγώνου του κρουστικού ρεύματος βραχυκυκλώσεως. Εκτός των θερμικών και των μηχανικών επιπτώσεων τα σφάλματα μπορεί να είναι αιτίες σοβαρών ατυχημάτων: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος εγκαυμάτων από το ηλεκτρικό τόξο, κίνδυνος πυρκαϊάς. η

4 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 75 Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι υπερεντάσεις πρέπει να διακόπτονται σε σχετικά σύντομο χρόνο χωρίς να προλάβουν να προκαλέσουν υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας. Η τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώσεως στο δίκτυο και στις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσεως είναι πρακτικά ανεξάρτητη από την ισχύ βραχυκυκλώσεως του δικτύου μέσης τάσεως και εξαρτάται από την ισχύ και την τάση βραχυκυκλώσεως του μετασχηματιστή μέσης προς χαμηλή τάση και από τις σύνθετες αντιστάσεις μεταξύ μετασχηματιστή και σημείου σφάλματος. Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως έχει μεγάλες τιμές για σφάλματα κοντά στο μετασχηματιστή. Η παρεμβολή όμως των αντιστάσεων του δικτύου χαμηλής τάσεως περιορίζει δραστικά το ρεύμα βραχυκυκλώσεως. Το σχήμα 1 δείχνει για παράδειγμα τη μεγάλη επίπτωση των αντιστάσεων των γραμμών χαμηλής τάσεως, ιδιαίτερα εκείνων μικρής διατομής που χρησιμοποιούνται συνήθως στις εσωτερικές εγκαταστάσεις, στο ρεύμα βραχυκυκλώσεως. Οι υπολογισμοί έγιναν σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του βιβλίου [2]. Ενώ το τριπολικό ρεύμα για βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες χαμηλής τάσεως του μετασχηματιστή είναι 14, 5 ka μετά την παρεμβολή του καλωδίου μετασχηματιστή-πίνακα Β το ρεύμα ελαττώνεται στα 68, ka. Για σφάλμα στον πίνακα Γ το ρεύμα είναι 30, ka και για σφάλμα στους ακροδέκτες του κινητήρα M 14, ka. Στην πραγματικότητα οι τιμές των ρευμάτων βραχυκυκλώσεως είναι μικρότερες από αυτές που προκύπτουν από τους υπολογισμούς, επειδή με τους υπολογισμούς δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντιστάσεις των ηλεκτρικών τόξων, οι αντιστάσεις διελεύσεως στους ακροδέκτες ασφαλειών, διακοπτών κ.λ.π., η αυτεπαγωγή των μετασχηματιστών εντάσεως και η αύξηση της επαγωγικής αντιδράσεως από την ενδεχόμενη γειτνίαση των αγωγών με σιδηρές διατάξεις στις εγκαταστάσεις.

5 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 76 Σχήμα 1. Ρεύματα βραχυκυκλώσεως σε εγκατάσταση χαμηλής τάσεως Q : Δίκτυο μέσης τάσεως ισχύος βραχυκυκλώσεως S MVA Q = 250 M : Μετασχηματιστής Sn = 630 kva, u k = 6%, u r = 15, %, u x = 58, %, Un = 400 V (δευτερεύον τύλιγμα) Α, Β, Γ πίνακες, Δ ακροδέκτες κινητήρα M, R 1 στους 20 C Καλώδιο ΑΒ: R1 = 0, 271Ω km, X1 = 0, 085 Ω km Καλώδιο ΒΓ: R1 = 1141, Ω km, X1 = 0, 090 Ω km Καλώδιο ΓΔ: R1 = 4, 560 Ω km, X1 = 0, 0107 Ω km

6 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 77 2 Διατάξεις προστασίας 2.1 Γενικά Οι διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων (ρευμάτων υπερφορτίσεως και ρευμάτων βραχυκυκλώσεως) πρέπει να επιτρέπουν τη ροή των παροδικών υπερεντάσεων κατά την κανονική λειτουργία (ρεύματα εκκινήσεως κινητήρων, ρεύματα ζεύξεως λυχνιών, πυκνωτών και μετασχηματιστών σε κενή λειτουργία), να διακόπτουν την τροφοδότηση πριν η θερμοκρασία του στοιχείου που προστατεύουν υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, να διακόπτουν στο μικρότερο δυνατό χρόνο τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως να εξασφαλίζουν τη διακοπή μόνο του τμήματος του κυκλώματος, στο οποίο παρουσιάζεται η υπερένταση (επιλογική προστασία) Οι διατάξεις προστασίας συγκροτούνται κυρίως από μέσα προστασίας που λειτουργούν με κριτήριο το ρεύμα: ασφάλειες τηκτών, αυτόματοι διακόπτες, ηλεκτρονόμοι (ρελαί) υπερεντάσεως. Χρησιμοποιούνται επίσης διατάξεις με κριτήριο τη θερμοκρασία (θερμόμετρα, ψυχροί αγωγοί) σε ειδικές περιπτώσεις για την πλήρη προστασία κινητήρων. 2.2 Ασφάλειες Συγκρότηση Η ασφάλεια είναι βασικά ένα μεταλλικό νήμα, το οποίο παρεμβάλλεται στη γραμμή που προστατεύει. Το νήμα αυτό (τηκτό) υπερθερμαίνεται και τήκεται (καίγεται) διακόπτοντας το κύκλωμα, όταν η ένταση του ρεύματος υπερβεί για ορισμένο χρόνο μία ορισμένη τιμή. Το νήμα της ασφάλειας περιβάλλεται από άμμο, όπου γίνεται η σβέση του ηλεκτρικού τόξου, το οποίο δημιουργείται κατά τη διακοπή του ρεύματος. Η άμμος βρίσκεται μέσα σε ένα μονωτικό περίβλημα συνήθως από πορσελάνη. Ένα ενδεικτικό πλακίδιο ελευθερώνεται κατά την τήξη του νήματος, επιτρέποντας έτσι τον εντοπισμό της ασφάλειας που έχει τακεί. Οι ασφάλειες είναι τα πιο φθηνά και τα πιο αξιόπιστα μέσα προστασίας έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώσεως. Παρέχουν επίσης και προστασία έναντι υπερφορίσεως γραμμών (όχι όμως μετασχηματιστών και κινητήρων!)

7 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 78 Από πλευράς κατασκευής οι ασφάλειες διακρίνονται σε κοχλιωτές ασφάλειες και σε μαχαιρωτές ασφάλειες (ασφάλειες χαμηλής τάσεως υψηλής ικανότητας διακοπής, μέχρι 100 ka!). Στο σχήμα 2 φαίνεται η συγκρότηση κοχλιωτών (βιδωτών) ασφαλειών. Η αντικατάσταση των φυσιγγίων επιτρέπεται να γίνεται και από μη ειδικούς, επειδή κατά την αντικατάσταση παρέχεται προστασία έναντι επαφής με υπό τάση τμήματα και επειδή δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση φυσιγγίων μεγαλύτερης ονομαστικής εντάσεως (τέτοια φυσίγγια δεν μπορούν να εισαχθούν στη μήτρα προσαρμογής). Σχήμα 2. Κοχλιωτή ασφάλεια α) Φυσίγγι τύπου D β) Φυσίγγι τύπου D0 (περιορισμένων διαστάσεων) γ) Συγκρότηση ασφάλειας τύπου D Στο σχήμα 3 φαίνεται η συγκρότηση των μαχαιρωτών ασφαλειών. Η αντικατάσταση του κεντρικού σώματος γίνεται με ειδική μονωτική λαβή, χωρίς όμως να παρέχεται προστασία έναντι επαφής. Επειδή δεν υπάρχει μήτρα προσαρμογής μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια βάση σώματα διαφορετικών ονομαστικών εντάσεων. Για τους λόγους αυτούς η τοποθέτηση ή αφαίρεση του κεντρικού σώματος γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Στο σχήμα 3γ φαίνεται η θερμοκρασία κατά μήκος της ασφάλειας. Η θερμοκρασία ϑ α στο σημείο συνδέσεως της ασφάλειας με τη γραμμή (θερμοκρασία ακροδεκτών) είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία ϑ 1 του αγωγού. Η θερμοκρασία ϑ α για συνεχή φόρτιση με το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, για να μην

8 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 79 προκαλείται γήρανση της μονώσεως των αγωγών στα άκρα τους. Για μαχαιρωτές ασφάλειες είναι ϑ α 120 C (Κανονισμοί VDE 0636). Σχήμα 3. Μαχαιρωτή ασφάλεια α) Κεντρικό σώμα (φυσίγγι) β) Συγκρότηση 1 κεντρικό σώμα, 2 τηκτό, 3 βάση γ) Θερμοκρασία κατά μήκος της ασφάλειας ϑ 1 θερμοκρασία αγωγών ϑ α θερμοκρασία ακροδεκτών ϑ 2 μέγιστη θερμοκρασία τηκτού

9 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως Χαρακτηριστικές εντάσεως-χρόνου Η ονομαστική ένταση I n μιας ασφάλειας είναι η μέγιστη ένταση συνεχούς φορτίσεως χωρίς υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας του τηκτού και των ακροδεκτών. Η μέγιστη ένταση, η οποία μπορεί να διαρρέει μία ασφάλεια συνεχώς χωρίς να προκαλεί την τήξη της είναι η κάτω οριακή ένταση (π.χ. 11, I n ). Η ασφάλεια όμως δεν επιτρέπεται να διαρρέεται συνεχώς από την ένταση αυτή, για να μην γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας των ακροδεκτών (ϑ α στο σχήμα 3γ). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η μέγιστη ένταση η οποία δεν προκαλεί τήξη της ασφάλειας εντός δύο ωρών και η ελάχιστη ένταση, η οποία προκαλεί οπωσδήποτε τήξη της ασφάλειας εντός 2h (13, I n και 16, I n αντίστοιχα). Σχήμα 4. Χαρακτηριστική εντάσεως-χρόνου τήξεως και εντάσεως-χρόνου διακοπής ασφάλειας Το σχήμα 4 δείχνει την τυπική μορφή των χαρακτηριστικών εντάσεως-χρόνου τήξεως ασφαλειών. Η ασύμπτωτος α προκύπτει από την ελάχιστη ένταση, η οποία προκαλεί τήξη της ασφάλειας. Όταν η ένταση του ρεύματος έχει πολύ

10 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 81 μεγάλες τιμές επέρχεται η τήξη του νήματος της ασφάλειας σε πολύ μικρό χρόνο, κατά τον οποίο δεν γίνεται αξιόλογη απαγωγή θερμότητας στο περιβάλλον. Η ενέργεια που προκαλεί την τήξη είναι σταθερή και ανάλογη του γινομένου I 2 2 t. Το μέγεθος It εμφανίζεται ως ευθεία στην παράσταση με λογαριθμική κλίμακα στους δύο άξονες, ευθεία β. Οι ευθείες α και β είναι ασύμπτωτοι της καμπύλης τήξεως. Στην χαρακτηριστική διακοπής συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος σβέσεως του ηλεκτρικού τόξου μετά την τήξη (καμπύλη με διακεκομμένη γραμμή στο σχήμα 4). Η χαρακτηριστική τήξεως συμπίπτει πρακτικά με τη χαρακτηριστική διακοπής για ρεύματα έως 20 I n. Οι χαρακτηριστικές εντάσεως-χρόνου που δίδονται στα επόμενα από τους κατασκευαστές είναι οι μέσες καμπύλες εντάσεως-χρόνου τήξεως. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς VDE 0636 οι μέσες αυτές καμπύλες επιτρέπεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις έως ± 7% στην κατεύθυνση του άξονα του ρεύματος. Το σχήμα 2 του κεφαλαίου II δείχνει τη χαρακτηριστική εντάσεως-χρόνου κοχλιωτών ασφαλειών ταχείας και βραδείας τήξεως. Οι ασφάλειες βραδείας τήξεως (ασφάλειες am κατά VDE 0636) χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα με παροδικές υπερφορτίσεις, π.χ. υπερφορτίσεις εκκινήσεως κινητήρων. Οι ασφάλειες αυτές δεν παρέχουν προστασία έναντι υπερφορτίσεως αλλά μόνο έναντι βραχυκυκλώσεως. Η προστασία έναντι υπερφορτίσεως παρέχεται από άλλα στοιχεία (διακόπτες με θερμικά στοιχεία, θερμικοί ηλεκτρονόμοι). Το σχήμα 5 δείχνει τις χαρακτηριστικές ασφαλειών ταχείας τήξεως χαμηλής τάσεως υψηλής ικανότητας διακοπής. Οι ημιαγωγοί δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές δυνατότητες υπερφορτίσεως. Για την προστασία ημιαγωγών ισχύος (θυρίστορ, δίοδοι) αναπτύχθηκαν ειδικές ασφάλειες υπερταχείας τήξεως, σχήμα 6. Ειδικές ασφάλειες χρησιμοποιούνται επίσης στα ορυχεία. για ρεύματα έως 4I n η χαρακτηριστική τους είναι βραδείας τήξεως και για μεγαλύτερα ρεύματα υπερταχείας τήξεως, σχήμα 7.

11 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 82

12 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 83 Σχήμα 6. Χαρακτηριστικές ασφαλειών για την προστασία ημιαγωγών [4].

13 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 84 Σχήμα 7. Χαρακτηριστικές ασφαλειών για την προστασία εγκαταστάσεων ορυχείων [4] Περιορισμός του ρεύματος βραχυκυκλώσεως με ασφάλειες Οι ασφάλειες τήκονται για μεγάλες εντάσεις σε τόσο μικρό χρόνο, ώστε να μην μπορεί να αναπτυχθεί το κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως I s, σχήματα 8α, 8β. Η μέγιστη στιγμιαία τιμή της εντάσεως βραχυκυκλώσεως περιορίζεται από το κρουστικό ρεύμα I s στο ρεύμα διελεύσεως I D. Έτσι περιορίζονται οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις και η μηχανική (δυναμική) καταπόνηση. Από το σχήμα 8γ μπορεί να ληφθεί για δεδομένο ρεύμα βραχυκυκλώσεως I k και ονομαστική ένταση ασφάλειας I n το ρεύμα διελεύσεως I D και το κρουστικό ρεύμα I s με συνεχή συνιστώσα (κ = 18, ) και χωρίς συνεχή συνιστώσα (κ =1 ).

14 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 85 Παράδειγμα: Ασφάλειες ονομαστικής εντάσεως In = 125 A υψηλής ικανότητας διακοπής, ταχείας τήξεως, σε δίκτυο 500 V. Ρεύμα βραχυκυκλώσεως (ενδεικνυμένη τιμή) Ik = 20 ka = 160 In. Ρεύμα διελεύσεως ID = 10 ka, σχήμα 8 Κρουστικό ρεύμα (με συνεχή συνιστώσα) Is = 50 ka, σχήμα 8 Χρόνος τήξεως t < 1 ms, σχήμα Αυτόματοι διακόπτες ισχύος Γενικά Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος μπορούν να διακόπτουν και να αποκαθιστούν κυκλώματα και σε περίπτωση σφαλμάτων (βραχυκυκλωμάτων), εφόσον παρουσιάζουν την απαιτούμενη ικανότητα διακοπής και ζεύξεως: Η ονομαστική ικανότητα διακοπής του διακόπτη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το αρχικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως I k, το οποίο μπορεί να εμφανισθεί στο σημείο εγκαταστάσεως του διακόπτη. Η ονομαστική ικανότητα ζεύξεως του διακόπτη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως I s το οποίο μπορεί να εμφανισθεί στο σημείο εγκαταστάσεως του διακόπτη. Οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας στοιχείων εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως έναντι υπερεντάσεως είναι γενικά διακόπτες ισχύος. Στην κάθε φάση έχουν ένα θερμικό (διμεταλλικό) στοιχείο για την προστασία έναντι υπερφορτίσεως και ένα ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο για την προστασία έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώσεως. Στο σχήμα 9 φαίνεται η χαρακτηριστική εντάσως-χρόνου διακοπής ενός αυτόματου διακόπτη χαμηλής τάσεως. Η ένταση, στην οποία επέρχεται η λειτουργία του διακόπτη μπορεί να ρυθμισθεί σε μία ορισμένη περιοχή και να προσαρμοσθεί έτσι στις απαιτήσεις του στοιχείου που προστατεύεται. Το στοιχείο υπερφορτίσεως δεν διακόπτει εντός 2 ωρών για ρεύματα I 105, I n διακόπτει εντός 2 ωρών για ρεύματα I 120, I n όπου I n το ρεύμα διακοπής για το οποίο ρυθμίζεται ο διακόπτης.

15 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 86 Σχήμα 8. Περιορισμός ρεύματος βραχυκυκλώσεως με ασφάλειες τύπου gl [3] α) Ρεύμα βραχυκυκλώσεως με συνεχή συνιστώσα, t χρόνος τήξεως, t τ χρόνος σβέσεως τόξου, t+ t τ χρόνος διακοπής. I s κρουστικό ρεύμα, I D ρεύμα διελεύσεως β) Ρεύμα βραχυκυκλώσεως χωρίς συνεχή συνιστώσα γ) Χαρακτηριστικές ρεύματος διελεύσεως ασφαλειών χαμηλής τάσεως υψηλής ικανότητας διακοπής ταχείας τήξεως, 500 V. Παράμετρος I n : ονομαστική ένταση ασφάλειας

16 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 87 Σχήμα 9. Χαρακτηριστική εντάσεως-χρόνου διακοπής αυτόματου διακόπτη με θερμικό και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο.

17 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 88 Το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο μπορεί επίσης να ρυθμισθεί ώστε να γίνεται διακοπή, π.χ. για I~ 6 I n για την προστασία γραμμών για I~ 12 I n για την προστασία κινητήρων Οι μικροαυτόματοι που χρησιμοποιούνται κυρίως για την προστασία γραμμών σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, δεν μπορούν να ρυθμισθούν. Οι χαρακτηριστικές τους εντάσεως-χρόνου δίδονται στο σχήμα 2 του κεφαλαίου ΙI. Ανάλογα με τον τρόπο σβέσεως του ηλεκτρικού τόξου οι αυτόματοι διακόπτες διακρίνονται σε διακόπτες με διακοπή κατά το μηδενισμό του ρεύματος και σε διακόπτες με περιορισμό του ρεύματος Διακοπή κατά το μηδενισμό του ρεύματος Η διακοπή του τόξου γίνεται όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως αποκτήσει μηδενική στιγμιαία τιμή, δηλαδή μετά την εμφάνιση του κρουστικού ρεύματος βραχυκυκλώσεως, σχήμα 10. Συνεπώς με τους διακόπτες αυτούς δεν μπορεί να επιτευχθεί περιορισμός του κρουστικού ρεύματος βραχυκυκλώσεως και της δυναμικής καταπόνησης. Σχήμα 10. Διακοπή ρεύματος βραχυκυκλώσεως κατά τον τέταρτο μηδενισμό του. t 1 πρώτος μηδενισμός του ρεύματος.

18 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως Περιορισμός του ρεύματος Ο περιορισμός του ρεύματος βραχυκυκλώσεως μπορεί να επιτευχθεί με σχετικά μεγάλη αντίσταση του ίδιου του διακόπτη με πολύ μικρό χρόνο διακοπής του διακόπτη α) Διακόπτες με μεγάλη αντίσταση Διακόπτες ρυθμισμένοι σε μικρές εντάσεις (π.χ. In < 25, A) παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη αντίσταση στην όδευση του ρεύματος (αντίσταση του τυλίγματος για τη θέρμανση του διμεταλλικού στοιχείου, αντίσταση του τυλίγματος του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου). Με την αντίσταση αυτή μπορεί να επιτευχθεί ο περιορισμός κάθε ρεύματος βραχυκυκλώσεως I k κάτω από την ικανότητα διακοπής και ζεύξεως του διακόπτη π.χ. αν ο διακόπτης 380 V έχει ικανότητα διακοπής 1,5 ka και παρουσιάζει για τη ρύθμιση I 25, A αντίσταση R 02, Ω, τότε το ρεύμα για τριπολικό βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες εξόδου του διακόπτη δεν μπορεί να υπερβεί την τιμή Ik = U ( 3R) = 380V ( 3 0, 2) = 11, ka, η οποία είναι μικρότερη από την ικανότητα διακοπής του διακόπτη. Ένας τέτοιος διακόπτης μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο μιας εγκαταστάσεως 380 V (ανεξάρτητα από την τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώσεως). β) Διακόπτες με πολύ μικρό χρόνο διακοπής Οι διακόπτες αυτοί διακόπτουν το κύκλωμα πριν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως αποκτήσει τη μέγιστη στιγμιαία τιμή του (κρουστικό ρεύμα). Η αρχή λειτουργίας των διακοπτών φαίνεται από το σχήμα 11. Στο σχήμα 12α φαίνεται η συγκρότηση ενός διακόπτη ακαριαίας διακοπής με κρούση οπλισμού ηλεκτρομαγνήτη και στο σχήμα 12β η χαρακτηριστική περιορισμού του ρεύματος.

19 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 90 Σχήμα 11. Αρχή λειτουργίας διακοπτών περιορισμού του κρουστικού ρεύματος βραχυκυκλώσεως. α)διακόπτης με κρούση οπλισμού ηλεκτρομαγνήτη (συνήθως για In < 200 A) β)διακόπτης με δράση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων (συνήθως για In > 200 A)

20 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 91 Σχήμα 12. Διακόπτης περιορισμού του ρεύματος βραχυκυκλώσεως, AEG, τύπος MCbs 64. Ονομαστική ένταση In = 70 A. Ονομαστική ικανότητα διακοπής 25 ka για Un = 220 V και cos ϕ = 025, 15 ka για Un = 380 V και cos ϕ = 030, 10 ka για Un = 500 V και cos ϕ = 050, α) Τομή 1 θάλαμος σβέσεως ηλεκτρικού τόξου 2 τμήμα με κινητές επαφές (γέφυρα, διακοπή σε δύο σημεία) 3 τμήμα με σταθερές επαφές 4 ηλεκτρομαγνήτης με οπλισμό κρούσεως 5 θερμικό στοιχείο (διμεταλλικό) 6 στοιχείο υποτάσεως (προκαλεί διακοπή σε περίπτωση ελλείψεως τάσεως -π.χ. λόγω διακοπής αγωγού- ή μεγάλης πτώσεως τάσεως) 7 λαβή για χειροκίνητο χειρισμό β) Καμπύλες κρουστικού ρεύματος I s και ρεύματος διελεύσεως I D. Τα σημεία για 500 V, 380 V και 220 V χαρακτηρίζουν την ονομαστική ικανότητα διακοπής I k για την αντίστοιχη τάση

21 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως Συνδυασμός ασφαλειών αυτόματου διακόπτη Η βασική ιδιότητα των ασφαλειών είναι η μεγάλη ικανότητα διακοπής σε συνδυασμό με τον περιορισμό του ρεύματος βραχυκυκλώσεως. Οι ιδιότητες αυτές χρησιμοποιούνται για την προστασία έναντι υπερεντάσεων βραχυκυκλώσεως όχι μόνο γραμμών και συσκευών αλλά και αυτομάτων διακοπτών και ηλεκτρονόμων. Όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στο σημείο εγκαταστάσεως του αυτομάτου διακόπτη είναι μεγαλύτερο της ικανότητας διακοπής του διακόπτη μπορεί ο διακόπτης να εγκατασταθεί, εφόσον προτάσσονται ασφάλειες, σχήμα 13. Για να εξασφαλισθεί η συνεργασία διακόπτη και ασφαλειών, έτσι ώστε ο διακόπτης να μην καταπονηθεί ανεπίτρεπτα λόγω των ρευμάτων βραχυκυκλώσεως, πρέπει οι χαρακτηριστικές εντάσεως-χρόνου διακόπτη και ασφαλειών να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις: Η χαρακτηριστική της ασφάλειας πρέπει να απέχει επαρκώς από τη χαρακτηριστική προστασίας υπερφορτίσεως, απόσταση AA. Η προστασία έναντι υπερφορτίσεως παρέχεται μόνο από το διακόπτη. Η ασφάλεια υποβοηθεί το διακόπτη όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπερβαίνει την ικανότητα διακοπής του διακόπτη, στην περιοχή αυτή το ρεύμα διακόπτεται από την ασφάλεια και στη συνέχεια ανοίγει ο διακόπτης χωρίς να διαρρέεται από ρεύμα. Αυτό συμβαίνει και όταν τακεί μία μόνο ασφάλεια, π.χ. κατά ένα μονοπολικό βραχυκύκλωμα. Η χαρακτηριστική της ασφάλειας πρέπει να τέμνει τη χαρακτηριστική του διακόπτη για ρεύματα ίσα ή λίγο μικρότερα της ικανότητας διακοπής του διακόπτη. Η τήξη των ασφαλειών σε σημαντικά μικρότερες εντάσεις από την ικανότητα διακοπής του διακόπτη, αντί της λειτουργίας του διακόπτη, είναι μειονεκτική (ο διακόπτης μπορεί να ξανακλείσει αμέσως οι ασφάλειες όμως πρέπει να αντικατασταθούν). 2 Το μέγεθος It που προκαλεί τήξη της ασφάλειας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου μεγέθους που χαρακτηρίζει την αντοχή του θερμικού στοιχείου. Στην τεχνική περιγραφή των διακοπτών δίνεται για την κάθε περιοχή ρυθμίσεως του θερμικού στοιχείου η μέγιστη επιτρεπόμενη ονομαστική ένταση της ασφάλειας.

22 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 93

23 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 94 Το σχήμα 14 δείχνει τις χαρακτηριστικές εντάσεως-χρόνου ενός αυτομάτου διακόπτη και ασφαλειών ταχείας τήξεως υψηλής ικανότητας διακοπής. Δίδονται επίσης τα βασικά τεχνικά δεδομένα του διακόπτη. Από τη σύγκριση των χαρακτηριστικών του διακόπτη για την αντίστοιχη ρύθμιση με τις χαρακτηριστικές των ασφαλειών προκύπτει η ασφάλεια κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως. Στο σχήμα δίδονται επίσης οι μέγιστες επιτρεπόμενες ονομαστικές εντάσεις ασφαλειών για την προστασία των θερμικών στοιχείων του διακόπτη για ένταση βραχυκυκλώσεως I k = 20 ka. Παράδειγμα Ρύθμιση θερμικού στοιχείου In = 65 A Ρύθμιση ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου 6 I 390 A Για τη ρύθμιση αυτή λαμβάνονται από τα δεδομένα του σχήματος 14: Ονομαστική ικανότητα διακοπής διακόπτη I k = 10 ka Μέγιστη ονομαστική ένταση ασφάλειας I= 200 A Βάσει της ικανότητας διακοπής του διακόπτη, I k = 10 ka, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ασφάλειες 300 A. Οι ασφάλειες όμως αυτές προστατεύουν το διακόπτη έναντι θερμικής και μηχανικής καταστροφής όχι όμως και το θερμικό του στοιχείο. Ασφάλειες 300 A επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή ρυθμίσεως του θερμικού στοιχείου A. n = Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ασφάλειες 100 A επειδή: η χαρακτηριστική τους ευρίσκεται πάνω από τη χαρακτηριστική του θερμικού στοιχείου (για τη ρύθμιση 65 A ) προστατεύουν το θερμικό στοιχείο Οι ασφάλειες όμως των 100 A παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα: Τήκονται για I k > 24, ka πριν ανοίξει ο διακόπτης, ενώ στην περιοχή 24, ka < I k < 45, ka η διακοπή μπορεί να γίνει από το διακόπτη χωρίς ανεπίτρεπτη θερμική καταπόνηση του θερμικού του στοιχείου, βλέπε σχήμα 14.

24 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 95 Σχήμα 14. Χαρακτηριστικές εντάσεως-χρόνου αυτομάτου διακόπτη και ασφαλειών ταχείας τήξεως, υψηλής ικανότητας διακοπής. Διακόπτης AEG, τύπος MC 201. Ονομαστική ένταση διακόπτη 200 A με δυνατότητα ρυθμίσεως θερμικού στοιχείου από 14 A έως 200 A, ονομαστική τάση 500 V. Δυνατότητα ρυθμίσεως ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου από 45 A (όριο 4) έως 2,5 ka (όριο 5). Ονομαστική ικανότητα διακοπής I k Περιοχή θερμικού 14 A 22 A 20 A 32 A 28 A 200 A στοιχείου I k 5 ka, σημείο 1 6 ka, σημείο 2 10 ka, σημείο 3 Μέγιστη ονομαστική ένταση ασφαλείας για την προστασία του θερμικού στοιχείου Περιοχή θερμικού 14 A 22 A 20 A 100 A 100 A 130 A 130 A 200 A στοιχείου Ασφάλεια 125 A 200 A 250 A 300 A

25 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως Επιλογική προστασία Επιλογική προστασία με ασφάλειες Οι ασφάλειες διακόπτουν στην περιοχή υπερφόρτισης επιλογικά όταν οι χαρακτηριστικές τους δεν τέμνονται. Αυτό όμως δεν επαρκεί για την επιλογική προστασία σε περίπτωση ρευμάτων βραχυκυκλώσεως. Για την επιλογική διακοπή κατά τα βραχυκυκλώματα πρέπει σε δίκτυα 500 V ή 660 V (π.χ. σε σταθμούς παραγωγής ή σε βιομηχανικές μονάδες) η προηγούμενη ασφάλεια να έχει ονομαστική ένταση περίπου 1,6 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική ένταση της επόμενης ασφάλειας. αυτό οδηγεί συχνά στην μεθεπόμενη τυποποιημένη ονομαστική ένταση (π.χ. για ασφάλεια 63 A σε δίκτυο 500 V πρέπει να προηγείται ασφάλεια 1, 6 63 = 100 A και όχι 80 A). Από τους πίνακες επιλογικής προστασίας ασφαλειών καθορίζονται άμεσα οι ασφάλειες που συνεργάζονται επιλογικά, σχήμα Επιλογική προστασία με αυτόματους διακόπτες α) Επιλογική προστασία με ρύθμιση της εντάσεως του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου Όταν τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως στο σημείο εγκαταστάσεως των διακοπτών διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, όπως π.χ. στο παράδειγμα του σχήματος 16 είναι δυνατή η επιλογική συνεργασία των διακοπτών με κατάλληλη ρύθμιση της εντάσεως του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου: Η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου του προηγούμενου διακόπτη Δ1 πρέπει να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη δυνατή ένταση για βραχυκύκλωμα στο σημείο εγκατάστασης του επόμενου διακόπτη Δ2. β) Επιλογική προστασία με χρονική καθυστέρηση λειτουργίας του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου Όταν τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως στις θέσεις των διακοπτών δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές η επιλογική διακοπή δεν επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της εντάσεως του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου αλλά με χρονική καθυστέρηση του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου του προηγούμενου διακόπτη. Η λειτουργία (άνοιγμα) του διακόπτη αυτού καθυστερεί τόσο, ώστε η διακοπή να γίνεται από τον επόμενο διακόπτη. Η κλιμάκωση της χρονικής αυτής καθυστέρησης από διακόπτη σε διακόπτη είναι περίπου 100 ms έως 150 ms. Εκτός αυτού το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο του προηγούμενου διακόπτη

26 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 97 Σχήμα 15. Πίνακας επιλογικής προστασίας ασφαλειών ταχείας τήξεως υψηλής ικανότητας διακοπής Επιλογική προστασία για δίκτυα τάσεως μέχρι 660 V Επιλογική προστασία για δίκτυα τάσεως μέχρι 380 V I n1 I n2 Gr Ονομαστική ένταση προηγούμενης ασφάλειας Ονομαστική ένταση επόμενης ασφάλειας Κατασκευαστικό μέγεθος (όλες οι ασφάλειες του ίδιου μεγέθους, π.χ. Gr. 00, έχουν, ανεξαρτήτως ονομαστικής εντάσεως, τις ίδιες διαστάσεις)

27 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 98 Σχήμα 16. Επιλογική προστασία με ρύθμιση του ρεύματος του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου. Παράδειγμα. Μετασχηματιστής: ονομαστική ισχύς Sn kva ονομαστική τάση δευτερεύοντος Un = 04, kv τάση βραχυκυκλώσεως u k = 4% ονομαστική ένταση δευτερεύοντος In = Sn 3Un = 577 A Ρεύματα βραχυκυκλώσεως: για σφάλμα στους ακροδέκτες του μετασχηματιστή (χωρίς να ληφθεί υπόψη 100 % η αντίσταση του δικτύου μέσης τάσεως) Ik = In u k = 25 In = 14, 4 ka για σφάλμα στη θέση Δ1 : Ik = 10, 0 ka (περιοχή I) για σφάλμα στη θέση Δ2 : Ik = 59, ka (περιοχή I, περιοχή II) για σφάλμα στη θέση M : Ik = 41, ka (περιοχή II) Ρύθμιση Δ1 : a1 $= 580 A n1 = $ 62, ka Ρύθμιση Δ2 : π.χ. για κινητήρα ονομαστικής εντάσεως 60 A a2 = $ 60 A, n2 $= A = 720 A

28 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 99 ρυθμίζεται για ρεύμα τουλάχιστον 25 % μεγαλύτερο της αντίστοιχης ρύθμισης του επόμενου διακόπτη. Το σχήμα 17 δείχνει ένα παράδειγμα επιλογικής προστασίας με χρονική καθυστέρηση λειτουργίας του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου του διακόπτη Δ1 κατά Δt1 = 250 ms και του διακόπτη Δ2 κατά Δt2 = 150 ms (κλιμάκωση από Δ3 σε Δ2 κατά 150 ms και από Δ2 σε Δ1 κατά 100 ms). Ο διακόπτης Δ1 έχει εκτός του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου με χρονική καθυστέρηση Z1, και στοιχείο ακαριαίας λειτουργίας n 1, το οποίο ρυθμίζεται έτσι ώστε να λειτουργήσει σε περίπτωση στερεού βραχυκυκλώματος πριν από το διακόπτη Δ2 ( I 22 ka στο σχήμα 17).

29 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 100 Σχήμα 17. Επιλογική προστασία με αυτόματους διακόπτες με χρονική καθυστέρηση λειτουργίας του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου. Παράδειγμα. Μετασχηματιστής: ονομαστική ισχύς Sn = 1000 kva ονομαστική τάση δευτερεύοντος Un = 04, kv ονομαστική ένταση δευτερεύοντος In = 1443 A τάση βραχυκυκλώσεως u k = 6% Ρεύματα βραχυκυκλώσεως για σφάλμα στους ακροδέκτες του μετασχηματιστή ή στο Δ1 : Ik = 24, 1 ka στο Δ2 : Ik = 20, 8 ka στο Δ3 : Ik = 15, 0 ka Ρύθμιση Δ1 : a 1 $= 1440 A = I n, z1 = $ 6 ka~ A, n1 $= 22 ka, Δt1 = 250 ms Ρύθμιση Δ2 : a2 = 500 A, z2 $= 2 ka = A, Δt 2 = 150ms Ρύθμιση Δ3, π.χ. για κινητήρα ονομαστικής εντάσεως 100 A : a3 $= 100 A, n3 $= A = 1200 A

30 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως Ασφάλειες υψηλής τάσεως Για την προστασία μετασχηματιστών διανομής, γραμμών μέσης τάσεως, πυκνωτών 3 kv έως 30 kv και ασύγχρονων κινητήρων 3 kv έως 10 kv χρησιμοποιούνται συχνά ασφάλειες υψηλής τάσεως (ΥΤ) υψηλής ικανότητας διακοπής. Οι ασφάλειες αυτές ονομάζονται συνήθως ασφάλειες ΥΤ αν και τοποθετούνται σε δίκτυα μέσης τάσεως, 1kV < U n 35kV. Δεν κατασκευάζονται ασφάλειες για δίκτυα ΥΤ, 35 kv < U n 150 kv. Για τις ασφάλειες ΥΤ ισχύουν οι κανονισμοί IEC 282 και VDE Οι ασφάλειες ΥΤ των μετασχηματιστών πρέπει να συνεργάζονται επιλογικά με τα μέσα προστασίας ΧΤ, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.4 και 3.5. Για τον λόγο αυτό περιγράφονται στη συνέχεια και δίδονται οι χαρακτηριστικές εντάσεωςχρόνου τήξεως ασφαλειών ΥΤ, αν και στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεως σε εγκαταστάσεις ΧΤ. Το σχήμα 18 δείχνει τη συγκρότηση ασφάλειας ΥΤ. Κατά την τήξη του τηκτού ελευθερώνεται ένα έμβολο, το οποίο προκαλεί την ένδειξη της καταστάσεως της ασφάλειας. Το έμβολο αυτό μπορεί να επενεργήσει στην διάταξη διακοπής διακόπτη φορτίου, ώστε και σε περίπτωση μονοπολικού σφάλματος (τήξη της μίας μόνο ασφάλειας) να διακοπούν με το διακόπτη φορτίου και οι τρεις φάσεις. Όπως προκύπτει από το σχήμα 19 οι ασφάλειες ΥΤ διακόπτουν τις μεγάλες εντάσεις βραχυκυκλώσεως πριν από την εμφάνιση του κρουστικού ρεύματος I s. Με τον περιορισμό αυτό της εντάσεως I s στην ένταση διελεύσεως I D επιτυγχάνεται τόσο η δυνατότητα διακοπής μεγάλων ρευμάτων (επειδή η διακοπή γίνεται σε τόσο μικρό χρόνο ώστε το ρεύμα να μην έχει αποκτήσει σχετικά μεγάλη τιμή) όσο και η ελάττωση της μηχανικής καταπόνησης (καταπόνηση λόγω της έντασης I D και όχι I s ). Για το παράδειγμα του σχήματος 19 ασφάλειες ονομαστικής εντάσεως InA = 40 A περιορίζουν την τιμή Is = 20 ka (που αντιστοιχεί στο ρεύμα I k = 75, ka ) στην τιμή ID = 4 ka.

31 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 102 Σχήμα 18. Ασφάλεια ΥΤ υψηλής ικανότητας διακοπής. 1 κεντρικό σώμα με τηκτό e~ 05, m για ασφάλειες 20 kv 2 μονωτήρες 3 διάταξη ένδειξης καταστάσεως τηκτού (μηχανική ένδειξη ή λειτουργία βοηθητικού διακόπτη ) Στον πίνακα 1 δίδονται οι ελάχιστες εντάσεις διακοπής I amin ασφαλειών ΥΤ, ώστε οι ασφάλειες να τήκονται οπωσδήποτε. Οι εντάσεις I amin είναι πολύ μεγαλύτερες των ονομαστικών εντάσεων των ασφαλειών I na. Π.χ. για InA = 40 A είναι για όλες τις τάσεις 3kV U n 30kV Iamin = 120 A = 3 InA. Στον πίνακα 2 δίδεται η ισχύς διακοπής ασφαλειών ΥΤ για διαφορετικές τάσεις. Οι τιμές της ισχύος διακοπής είναι τόσο υψηλές, ώστε οι ασφάλειες ΥΤ να μπορούν να εγκατασταθούν πρακτικά σε κάθε δίκτυο μέσης τάσεως.

32 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 103 Σχήμα 19. Χαρακτηριστικές περιορισμού κρουστικού ρεύματος βραχυκυκλώσεως ασφαλειών υψηλής τάσεως. Παράδειγμα: Αρχικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως I k = 75, ka Ονομαστική ένταση ασφάλειας InA = 40 A Ρεύμα διελεύσεως ID = 4 ka Κρουστικό ρεύμα Is = 20 ka

33 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 104 Ονομαστική ένταση ονομαστική τάση δικτύου U n ασφάλειας 3 kv 6 kv 10 kv 20 kv 30 kv I na ελάχιστη ένταση διακοπής I amin A A A A A A 6, Πίνακας 1. Ελάχιστες εντάσεις διακοπής ασφαλειών υψηλής τάσεως, [4]. Ονομαστική ένταση ονομαστική τάση δικτύου U n ασφάλειας 3 kv 6 kv 10 kv 20 kv 30 kv I na Ισχύς διακοπής S a A MVA MVA MVA MVA MVA 6, Πίνακας 2. Ισχύς διακοπής S a ασφαλειών υψηλής τάσεως [4]. Η ικανότητα (ένταση) διακοπής I a είναι Ia = Sa 3 Un.

34 Προστασία υπερεντάσεως εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως 105 Το σχήμα 20 δείχνει τις χαρακτηριστικές εντάσεως-χρόνου τήξεως ασφαλειών υψηλής τάσεως. Οι ασφάλειες ΥΤ υψηλής ικανότητας διακοπής που περιγράφηκαν προηγουμένως ονομάζονται και ασφάλειες ΥΤ τύπου κόνεως. Σε εναέρια δίκτυα χρησιμοποιούνται ασφάλειες εκτονώσεως, στις οποίες η σβέση του τόξου γίνεται με ένα μονωτικό κύλινδρο με αέρα. Έτσι μετά την τήξη, αντικαθίσταται μόνο το νήμα, το οποίο είναι φθηνό (περίπου 220 δρχ.) Τουναντίον μία ασφάλεια κόνεως 20 kv, 40 A στοιχίζει περίπου δρχ. Οι ασφάλειες εκτονώσεως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους. 3 Προστασία μετασχηματιστών 3.1 Γενικά Στην πλευρά μέσης τάσεως μετασχηματιστών διανομής ονομαστικής ισχύος Sn 1000 kva εγκαθίστανται συνήθως ασφάλειες ΥΤ, οι οποίες πρέπει να προστατεύουν την γραμμή, από τις εντάσεις βραχυκυκλώσεως. Οι ασφάλειες αυτές προστατεύουν τον μετασχηματιστή επίσης έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώσεως μεγάλων τιμών από εσωτερικά σφάλματα. Με τις ασφάλειες ΥΤ δεν παρέχεται προστασία έναντι υπερφορτίσεως ή έναντι εσωτερικών σφαλμάτων με σχετικά μικρές εντάσεις (για την τήξη τους απαιτείται το ελάχιστο ρεύμα διακοπής I ~ amin 3 InA, όπου I n το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας, βλέπε παράγραφο 2.5). Στην πλευρά ΧΤ εγκαθίστανται ασφάλειες ή αυτόματοι διακόπτες. Οι ασφάλειες προστατεύουν τις γραμμές και το μετασχηματιστή έναντι εντάσεων βραχυκυκλώσεως τις γραμμές έναντι υπερφορτίσεως εν μέρει το μετασχηματιστή έναντι υπερφορτίσεως. Η προστασία αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πλήρης επειδή οι ασφάλειες επιτρέπουν μεγαλύτερες υπερφορτίσεις από εκείνες που επιτρέπουν οι κανονισμοί IEC 354 και VDE 556, λαμβάνοντας υπόψη την προγενέστερη φόρτιση και τη θερμοκρασία του μέσου ψύξεως. Οι αυτόματοι διακόπτες (με θερμικό στοιχείο υπερφορτίσεως και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο υπερεντάσεως) προστατεύουν τις γραμμές και το μετασχηματιστή έναντι εντάσεων βραχυκυκλώσεως

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση 9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση Τα όργανα προστασίας ΧΤ ανοίγουν αυτόματα ένα κύκλωμα, όταν το ρεύμα του υπερβεί μία τιμή σε καθορισμένο χρόνο Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 6: Διατάξεις Προστασίας, Ελέγχου Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Για τον άνθρωπο: Ρεύμα μέσα από το ανθρώπινο σώμα (ηλεκτροπληξία) Εγκαύματα Για τις συσκευές: Πυρκαγιά από υπερφόρτιση (Υψηλά Υψηλά ρεύματα σε συνδυασμό με τον χρόνο ~Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Δυναμική και Θερμική Καταπόνηση Εγκαταστάσεων Γεώργιος Α. Βίλλιας1, Αθανάσιος Χ. Μέρμιγκας, Ελευθερία X. Πυργιώτη3,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σύγχρονη Μηχανή με Κυλινδρικό Δρομέα 3 Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος Έστω ότι σε ένα τμήμα του κυκλώματος έχουμε τη συσκευή Σ η οποία έχει στα άκρα της τάση V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Ι V

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα 1. Αναφέρατε περιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλές αρµονικές στη µελέτη συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. 1 Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μετασχηματιστών. Μετασχηματιστές Ισχύος: Μετασχηματιστές οργάνων ή μέτρησης Μετασχηματιστές τάσης Μετασχηματιστές έντασης

Είδη Μετασχηματιστών. Μετασχηματιστές Ισχύος: Μετασχηματιστές οργάνων ή μέτρησης Μετασχηματιστές τάσης Μετασχηματιστές έντασης Είδη Μετασχηματιστών Οι μετασχηματιστές που χρησιμοποιούνται στα Συστήματα Ηλεκτρι- κής Ενέργειας χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές οργάνων ή μέτρησης Μετασχηματιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα. Αγωγοί. Μονωτές. Χαρακτηριστικό των αγωγών: Ονομάζονται όσα υλικά επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα. Αγωγοί. Μονωτές. Χαρακτηριστικό των αγωγών: Ονομάζονται όσα υλικά επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Ηλεκτρικά Εξαρτήματα Αγωγοί Ονομάζονται όσα υλικά επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Μονωτές Ονομάζονται όσα υλικά δεν επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηριστικό των αγωγών: Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 2 η : Χρήση του λογισμικού Neplan για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά IEC

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 2 η : Χρήση του λογισμικού Neplan για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά IEC ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Τα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI

MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI Η σειρά ραγοδιακοπτών της Hyundai αποτελεί την τέλεια λύση για προστασία από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωµα και διαρροές ρεύµατος σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει η κατασκευή της παρακάτω εικόνας.

Δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει η κατασκευή της παρακάτω εικόνας. 1 Π 3: Βραχυκύκλωμα Ασφάλειες Εισαγωγικό ερέθισμα Διατύπωση υποθέσεων Πώς προστατευόμαστε από τα βραχυκυκλώματα; Ηλεκτρικό κύκλωμα Σύμβολο ασφάλειας Πείραμα Δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου 5 N E 8 10. C E Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε το μετασχηματιστή ως μια ιδανική συσκευή χωρίς απώλειες. Το ισοδύναμο κύκλωμα λοιπόν ενός ιδανικού μετασχηματιστή είναι το:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ Β Ρ Α Χ Υ Κ Υ Κ Λ Ω Μ Α

Εργαστηριακή άσκηση: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ Β Ρ Α Χ Υ Κ Υ Κ Λ Ω Μ Α ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Εργαστηριακή άσκηση: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ Β Ρ Α Χ Υ Κ Υ Κ Λ Ω Μ Α Θωμάς Kρεμιώτης, Φυσικός 1 από 10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές υπερτάσεις Τι είναι; Οι στιγμιαίες μεταβατικές (κρουστικές) υπερτάσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4.3-1. Γυάλινες Ασφάλειες 5x20. Γυάλινες Ασφάλειες 5x25

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4.3-1. Γυάλινες Ασφάλειες 5x20. Γυάλινες Ασφάλειες 5x25 ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 4.3-1 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γυάλινες Ασφάλειες 5x20 162.1252022020003 0,032 F 162.1252022020004 0,04 F 162.1252022020005 0,05 F 162.1252022020006 0,063 F 162.1252022020008

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2.

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2. Γ Γυμνασίου 7 Μαρτίου 2015 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Ένας μαθητής φορτίζει θετικά μια μεταλλική σφαίρα. Η μάζα της σφαίρας i. παραμένει σταθερή, ii. αυξάνεται, iii. μειώνεται Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά)

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Agenda Επιλογή της βέλτιστης αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση αντικεραυνικών. Επιλογή της βέλτιστης προστασίας για το αντικεραυνικό. Κανόνες εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα