Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές"

Transcript

1 Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι τρεις να μοιράζονται τον ίδιο. 1

2 Για να προκύψει ο τριφασικός μετασχηματιστής ενώνο- νται τα τυλίγματα σε κάθε πλευρά (Υψηλή Τάση/Χαμηλή Τάση) με συγκεκριμένο τρόπο Τα τυλίγματα σε κάθε πλευρά μπορούν να συνδεθούν σε: Αστέρα Τρίγωνο Τεθλασμένο Αστέρα (Ζιγκ-Ζαγκ) Συνδεσμολογία αστέρα (Y) I U(u) I T IT = I Δ V V(v) W(w) N(n) V V = T Δ 3 V T Με χαρακτηρίζονται τα μεγέθη (τάσεις/ρεύματα) του δικτύου, ενώ με Τ τα αντίστοιχα των τυλιγμάτων του μετασχηματιστή Πλεονεκτήματα: Τα τυλίγματα έχουν μικρότερη τάση από αυτή του δικτύου Υπάρχει ουδέτερος (άρα και δυνατότητα επιπλέον ασφάλειας) 2

3 Συνδεσμολογία τριγώνου (D) I VT = V Δ V I τ I T I = Δ 3 V T =V Πλεονεκτήματα: Μικρό ρεύμα τυλιγμάτων εν επιτρέπει τη διέλευση κάποιων παρασιτικών τάσεων και ρευμάτων (αρμονικές 3 ης τάξης, ομοπολικές συνιστώσες) Μειονέκτημα: εν έχει ουδέτερο Συνδεσμολογία τεθλασμένου αστέρα (Ζιγκ-Ζαγκ)) (Ζ)( V T /2 I U Ν IT = I Δ 2 VT = VΔ 3 Πλεονεκτήματα: V T /2 ιαθέτει ουδέτερο I Τ εν επιτρέπει τη διέλευση κάποιων παρασιτικών τάσεων και ρευμάτων (αρμονικές 3 ης τάξης, ομοπολικές συνιστώσες) 3

4 Ονοματολογία τριφασικών μετασχηματιστών: A(N)b(n)k Α: Αναφέρεται στη σύνδεση των τυλιγμάτων στην πλευρά της ΥΤ. Οι δυνατές περιπτώσεις είναι: Υ: Σύνδεση τυλιγμάτων κατά αστέρα D: Σύνδεση τυλιγμάτων κατά τρίγωνο Ζ: Σύνδεση τυλιγμάτων κατά ζιγκ-ζαγκ ζαγκ N: Υπάρχει όταν στην πλευρά της ΥΤ υπάρχει ουδέτερος b: Αναφέρεται στη σύνδεση των τυλιγμάτων στην πλευρά της ΥΤ. Οι δυνατές περιπτώσεις είναι: y: Σύνδεση τυλιγμάτων κατά αστέρα d: Σύνδεση τυλιγμάτων κατά τρίγωνο z: Σύνδεση τυλιγμάτων κατά ζιγκ-ζαγκ ζαγκ n: Υπάρχει όταν στην πλευρά της ΧΤ υπάρχει ουδέτερος k: Λόγω της συνδεσμολογίας των τυλιγμάτων κάθε πλευράς στους μετασχηματιστές, τα διανύσματα τάσης της ΧΤ ακολουθούν αυτά της ΥΤ κατά. k30 Παράδειγμα: Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μετασχηματιστών στη βιομηχανία είναι οι: Dyn5: Στην πλευρά της ΥΤ τα τυλίγματά του είναι συνδεδεμένα κατά τρίγωνο, στην πλευρά της ΧΤ κατά αστέρα (με ουδέτερο), και τα διανύσματα τάσης της ΧΤ ακολουθούν αυτά της ΥΤ κατά 150. Dyn11: Ίδιες συνδεσμολογίες με τον προηγούμενο, αλλά τα διανύσματα τάσης της ΧΤ ακολουθούν αυτά της ΥΤ κατά

5 Παραλληλισμός μετασχηματιστών Για να πετύχουμε μεγαλύτερες ισχείς διέλευσης μπορούμε να συνδέσουμε δύο μετασχηματιστές παράλληλα μεταξύ τους. Για να γίνει αυτό χωρίς κίνδυνο για τους μετασχηματιστές πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Θέλουμε: Ομοιόμορφη φόρτιση (να διαρρέονται οι μετασχηματιστές από ρεύματα ανάλογα με το μέγεθός τους) Πρέπει να ισχύει: Ή σχέση μεταξύ των ονομαστικών ισχύων των μετασχηματιστών να είναι μεταξύ 1/3 και 3. Οι ονομαστικές τάσεις και ρυθμίσεις στην πλευρά της ΥΤ να είναι ίσες (με μία ανοχή ±0,05%) Οι ονομαστικές τάσεις βραχυκύκλωσης των μετασχηματιστών να είναι ίσες με ανοχή 10% επί της τάσης βραχυκύκλωσης Οι συνδεσμολογίες και στις δύο πλευρές να είναι ίδιες, και να συνδεθούν οι ανάλογοι ακροδέκτες. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να συνδεθούν παράλληλα μετασχηματιστές Dy5 Dy11. Παραλληλισμός μετασχηματιστών Πριν γίνει πλήρης παραλληλισμός πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν σφάλματα στη συνδεσμολογία. Συνδέονται οι μετασχηματιστές στην πλευρά της ΥΤ και μετράμε με βολτόμετρα την τάση μεταξύ των ακροδεκτών που θα συνδεθούν μεταξύ τους στην πλευρά της ΧΤ. Η μετρούμενη τάση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% της ονομαστικής τάσης των μετασχηματιστών. 5

6 Εκλογή μετασχηματιστών Τους μετασχηματιστές που θα χρησιμοποιήσουμε σε μία βιομηχανική εγκατάσταση τους επιλέγουμε βάσει κάποιων συγκεκριμένων κανόνων. Εφόσον τροφοδοτείται η εγκατάσταση από το δίκτυο διανομής (20kV) θα χρησιμοποιήσουμε μετασχηματιστές 20/0,4 kv, κατά κανόνα ελαίου, εκτός αν συντρέχουν ειδικές συνθήκες: Μετασχηματιστής ιανομής ελαίου 6

7 Μετασχηματιστής ιανομής ξηρού τύπου Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει αυξη- μένος κίνδυνος πυρκαγιάς/έκρηξης (π.χ. σε ορυχεία): Μετασχηματιστής ιανομής ξηρού τύπου 7

8 Εκλογή μετασχηματιστών Εκλογή μετασχηματιστών Η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή προσδιορίζεται από την προβλεπόμενη ζήτηση ισχύος μετά από 10 χρόνια Ενδέχεται να συμφέρει οικονομικά η αγορά μεγαλύτερου μετασχη- ματιστή λόγω μικρότερων απωλειών χαλκού Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει οικονομική σύγκριση για από- σβεση σε περίοδο 20 ετών Κατά κανόνα οι συνδεσμολογίες είναι Dyn5 ή Dyn11. Άλλες συνδεσμολογίες (π.χ. Yzn) πρέπει να εγκριθούν από τη ΕΗ λόγω πιθανής ανάγκης αλλαγής του τρόπου προστασίας. Απαγορεύεται η γείωση του μετασχηματιστή στην πλευρά των 20kV Αντίθετα, ο ουδέτερος στην πλευρά της ΧΤ γειώνεται πάντα. Ο λόγος μετασχηματισμού είναι συνήθως μεταβλητός μέσω μεταγωγέα στην πλευρά των 20kV kv. Αυτό συμβαίνει για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μικρές διαταραχές στην τάση του δικτύου. Οι τυπικές ονομαστικές ισχείς των μετασχηματιστών ιανομής 20/0,4kV κυμαίνονται μεταξύ 25kVA 1600kVA Ο μετασχηματιστής μπορέι να λειτουργεί στην ονομαστική του φόρτιση για τις εξής συνθήκες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος < 40 C Μέση ετήσια θερμοκρασία < 20 C Μέση ημερήσια θερμοκρασία < 30 C Υψόμετρο εγκατάστασης < 1000m Για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, η φόρτιση του μετασχημα- τιστή πρέπει να μειωθεί κατά συγκεκριμένους συντελεστές (Βιβλίο Ντοκόπουλου!) 8

9 Προστασία μετασχηματιστών Χρειαζόμαστε προστασία για να αντιμετωπίσουμε: Παρατεταμένα βραχυκυκλώματα μέσα ή έξω από το δοχείο στην πλευρά της ΧΤ ή της ΥΤ ιαρκή υπερφόρτιση Σφάλματα στη μόνωση Προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε, επειδή διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς Προστασία έναντι διαρκούς υπερφόρτισης ή σφαλμάτων στη μόνωση γίνεται λόγω κόστους συνήθως σε μεγάλους ΜΣ Εξέλιξη των φαινομένων: Ουσιαστικά το πρόβλημά μας είναι πάντα η συσσώρευση θερμότητας. Αν σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει ανάπτυξη θερμότητας με ρυθμό μεγαλύτερο από το ρυθμό απαγωγής της με τις μεθόδους ψύξης, τότε η θερμότητα αυτή θα συνεχίσει να συσσωρεύεται μέχρι να δημιουργήσει πυρκαγιά, ή ακόμα και έκρηξη, αν ο ρυθμός συσσώρευσης είναι πολύ μεγάλος (βραχυκύκλωμα) Προστασία μετασχηματιστών Προστασία σε βραχυκυκλώματα: Οι ΜΣ αντέχουν χωρίς βλάβες σε ρεύματα βραχυκυκλωμάτων για 2-4sec, ακόμα και αν το βραχυκύκλωμα γίνει στο δευτερεύον, όπου θα αναπτυχθούν ρεύματα φορές μεγαλύτερα του ονομαστικού Προστασία: Ασφάλειες σκόνης ( ΕΝ προστατεύουν σε συνεχή υπερφόρτιση, γιατί το ελάχιστο ρεύμα που θα τις λιώσει είναι 2,5-3 φορές το ονομαστικό τους) ιακόπτες Ισχύος 9

10 Ασφάλειες σκόνης ΜΤ Προτιμούνται έναντι των διακοπτών ισχύος για την προστασία σε βραχυκυκλώματα, επειδή περιορίζουν το ρεύμα βραχυκύκλωσης και είναι φθηνότερες Η θερμότητα που θα εκλυθεί στο βραχυκύκλωμα θα λιώσει το τηκτό, το οποίο αντιδρώντας με τη σκόνη χαλαζία θα δημιουργήσει ένα στερεό σώμα μεγάλης αντίστασης. Αυτό θα μειώσει τελικά το ρεύμα βραχυκύκλωσης Οι ασφάλειες σκόνης ΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόζευξη φορτίων, οπότε συνδυάζονται με διακόπτες φορτίου Δείκτης λειτουργίας Κύλινδρος πορσελάνης Σκόνη χαλαζία Κεραμικός κύλινδρος Τηκτό (κράμα αργύρου) Κεφαλή ιακόπτες Ισχύος Είναι πιο ακριβοί από τις ασφάλειες σκόνης, αλλά μπορούν να συνδυαστούν με άλλα μέσα προστασίας (π.χ. διακόπτες Buchholz) Μπορούν να ρυθμιστούν πιο εύκολα, ώστε να συνεργάζονται με τους ηλεκτρονόμους της ΕΗ. 10

11 Προστασία σε συνεχή υπερφόρτιση Θερμόμετρα λαδιού Για την ψύξη και τη μόνωση των μετασχηματιστών διανομής χρησιμοποιείται συνήθως λάδι. Οι μετασχηματιστές βρίσκονται ουσιαστικά σε ένα μεγάλο κιβώτιο που είναι γεμάτο με λάδι. Για προστασία λοιπόν προστίθενται θερμόμετρα που παρακολουθούν τη θερμοκρασία του ανώτερου στρώματος λαδιού (πρέπει να είναι <100 C). ). Συνήθως υπάρχει σήμανση κινδύνου, π.χ. στους 80 C, και άμεση απόζευξη του μετασχηματιστή, π.χ. στους 95 C. Θερμίστορες Πρόκειται για ειδικούς αγωγούς που εμφυτεύονται στα τυλίγματα των μετασχηματιστών. Η αντίστασή τους μπορεί να αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας (θερμοί αγωγοί) ή να μειώνεται με αυτήν (ψυχροί αγωγοί). Χρησιμοποιούνται για σήμανση απόζευξη σε συνεργασία με έναν ηλεκτρονόμο. Ηλεκτρονόμος Buchholz Φλοτεροδιακόπτης σήμανσης: Αν αυξηθεί η θερμοκρασία θα αναπτυχθούν αέρια που θα οδηγήσουν σε μείωση της στάθμης του λαδιού και κλείσιμο του διακόπτη οχείο διαστολής Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος θα υπάρξει απότομη ροή λαδιού, που θα κινήσει αυτήν την πλάκα και θα αποξέυξει τον ΜΣ Κιβώτιο μετασχηματιστή Φλοτεροδιακόπτης απόζευξης: Αν υπάρξει απώλεια λαδιού και η στάθμη φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, ο μετασχηματιστής θα αποζευχθεί 11

12 Ηλεκτρονόμος Buchholz Προστασία απέναντι σε: Σφάλματα μόνωσης Βραχυκυκλώματα ιαρροή λαδιού Λόγω αυξημένου κόστους χρησιμοποιείται μόνο σε μεγάλους μετασχηματιστές (>630kVA kva) Προσοχή χρειάζεται σε σεισμόπληκτες περιοχές, όπου πρέπει να χρησιμοποιούνται διακόπτες που να μη διεγείρονται από τους σεισμούς 12

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πυρίτιο στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Από το πυρίτιο στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ερευνητική Εργασία Από το πυρίτιο στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 4 ο Γενικό Λύκειο Αλίμου ( Μακρυγιάννειο ) Τμήμα Ερευνητικής Εργασίας Βε2 Οι 20 μαθητές του τμήματος χωριστήκαν σε 4 ομάδες 1 η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση.

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Τεχνική Προδιαγραφή 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012 Διπλωματική εργασία με θέμα Σχεδίαση αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology EL Off-Grid Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 20/202 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ ELECTRICITY PRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα