ΗΧ-GSM 02

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr"

Transcript

1 ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης

2 Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες των οποίων περιγράφονται ακολούθως: I1, I2, I3 αυτές είναι τρεις ενσύρµατες ζώνες του συναγερµού διεγείρονται όταν ο συναγερµός είναι ενεργοποιηµένος και έρθουν σε επαφή µε το δυναµικό της γης ή αντίστροφα. Ο1, Ο2 αυτές είναι δυο έξοδοι οι οποίες µπορεί να ενεργοποιηθούν µε την αποστολή συγκεκριµένο µηνύµατος SMS. Όταν µια από αυτές τις εξόδους είναι ενεργοποιηµένη το δυναµικό της είναι υψηλό (>5V) και το αντίστοιχο ενδεικτικό led στο πάνω µέρος του συναγερµού είναι αναµµένο. ΠΡΟΣΟΧΗ αυτές οι έξοδοι είναι χαµηλής ισχύος και προορίζονται µόνο για την οδήγηση ρελέ µε την κατάλληλη συνδεσµολογία. Επαφές ρελέ Οι επαφές του ρελέ ενεργοποιούνται για 3 λεπτά όταν έχει διεγερθεί ο συναγερµός. Επίσης µπορεί µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό (εντολή 16#1#) µπορεί να ανοιγοκλείνουν και µέσω µηνύµατος SMS. Έξοδος σειρήνας: Σε αυτή την έξοδο και την γη συνδέεται την πιεζοηλεκτρική σειρήνα που συνοδεύει το σύστηµα. GND: Σηµείο γείωσης Αρχική λειτουργία του συναγερµού Η κάρτα SIM που θα χρησιµοποιήσετε δεν πρέπει να έχει στην µνήµη της αποθηκευµένους αριθµούς ή άλλα δεδοµένα. ΠΡΟΣΟΧΗ Στην κάρτα που θα χρησιµοποιήσετε πρέπει να είναι απενεργοποιηµένο το αίτηµα κωδικού PIN. Συνδέστε την κεραία του συναγερµού στην αντίστοιχη υποδοχή. Συνδέστε το τροφοδοτικό (12VDC/1A) 2

3 Ενδεικτικά led της συσκευής Ενεργοποίηση εξόδου 1 2 Ενεργοποίηση εξόδου 2 3 Ενεργοποίηση εξόδου 3 4 Ενεργοποίηση επαφής ρελέ 5-6 Ενεργοποίηση µεγαφώνου & λειτουργίας παρακολούθησης 7 Ενδεικτικό ύπαρξης σήµατος RF 8 Ενδεικτικό λειτουργίας To ενδεικτικό led (SIGNAL) θα ανάψει κόκκινο για 20 δευτερόλεπτα-σε αυτή τη χρονική περίοδο µπορείτε να δηλώσετε νέους αισθητήρες στο σύστηµα. Μετά από αυτή τη χρονική περίοδο το ενδεικτικό αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώµα σε αυτό το χρονικό διάστηµα η κεντρική µονάδα αναζητά δίκτυο GSM. Μόλις βρεθεί δίκτυο και γίνει ο απαραίτητος έλεγχος το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει σε πράσινο χρώµα. Αν το ενδεικτικό παραµένει σταθερά αναµµένο σε πράσινο χρώµα αυτό σηµαίνει πως δεν έχετε προγραµµατίσει τηλεφωνικούς αριθµούς στους οποίους θα αποστέλλονται µηνύµατα SMS. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προγραµµατίσετε τουλάχιστον έναν αριθµό στον οποίο θα αποστέλλονται µηνύµατα SMS σε περίπτωση συναγερµούώστε η µονάδα να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Προσοχή όλες οι ενέργειες προγραµµατισµού γίνονται µέσω αποστολής µηνυµάτων στον αριθµό της κάρτας SIM που έχετε βάλει στην µονάδα συναγερµού. Σε όλη την διάρκεια του προγραµµατισµού το κινητό που θα χρησιµοποιήσετε για την αποστολή µηνυµάτων θα πρέπει να έχει ρυθµιστεί ώστε να χρησιµοποιεί αγγλικούς χαρακτήρες. Η µονάδα µπορεί να αποστέλλει µηνύµατα SMS (7 διαφορετικά) έως και σε 5 κινητά τηλέφωνα. Η µορφή των µηνυµάτων για τον προγραµµατισµό της µονάδας είναι: ΚΩ ΙΚΟΣ#ΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ#ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΤΟΛΗΣ# O εργοστασιακός κωδικός είναι ο και αυτός χρησιµοποιείται στα παραδείγµατα που ακολουθούν. 3

4 ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση συναγερµού η µονάδα µπορεί να αποστέλλει είτε µηνύµατα SMS είναι να διενεργεί απλές τηλεφωνικές κλήσεις (ανάλογα µε την εντολή που θα έχει δεχθεί Εισαγωγή πρώτου τηλεφωνικού αριθµού που θα αποστέλλονται µηνύµατα σε περίπτωση συναγερµού #51#ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1# Εισαγωγή δεύτερου τηλεφωνικού αριθµού που θα αποστέλλονται µηνύµατα σε περίπτωση συναγερµού #52#ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2# Εισαγωγή τρίτου τηλεφωνικού αριθµού που θα αποστέλλονται µηνύµατα σε περίπτωση συναγερµού #53#ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3# Εισαγωγή τέταρτου τηλεφωνικού αριθµού που θα αποστέλλονται µηνύµατα σε περίπτωση συναγερµού #54#ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 4# Εισαγωγή πέµπτου τηλεφωνικού αριθµού που θα αποστέλλονται µηνύµατα σε περίπτωση συναγερµού #55#ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 5# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Από το εργοστάσιο υπάρχουν αποθηκευµένοι 7 διαφορετικοί τύποι µηνυµάτων. Το κείµενο αυτών των µηνυµάτων µπορεί να αλλάξει χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες εντολές προγραµµατισµού. Από το εργοστάσιο τα µηνύµατα 1 έως 5 αφορούν τους ασύρµατους αισθητήρες που έχουν καταχωρηθεί στις ζώνες 1-5 το έκτος µήνυµα αφορά τις ζώνες 6 έως 16 και το έβδοµο µήνυµα τέλος αφορά τις ενσύρµατες ζώνες 1 έως 3. Η µορφή των µηνυµάτων που έχουν προγραµµατιστεί από το εργοστάσιο είναι για τις ζώνες 1 έως 5 Wireless detectors activated zone X όπου το x από 1 έως 6. Για τις ζώνες 6 έως 16 Wireless detectors activated zone Ι όπου το ι από 1 έως 6 4

5 Σε αυτή την οµάδα µηνυµάτων το κείµενο είναι κοινό και δεν µπορεί να διαφέρει από ζώνη σε ζώνη. Για τις ενσύρµατες ζώνες 1 έως 3 Wire detectors activated zone Ε όπου το Ε από 1 έως 3 Σε αυτή την οµάδα µηνυµάτων το κείµενο είναι κοινό και δεν µπορεί να διαφέρει από ζώνη σε ζώνη. Το κείµενο του κάθε µηνύµατος µπορεί να αλλάξει αποστέλλοντας το κατάλληλο µήνυµα προγραµµατισµού. Η µορφή των µηνυµάτων για τον προγραµµατισµό των µηνυµάτων συναγερµούς της µονάδας είναι: ΚΩ ΙΚΟΣ#ΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ#ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ# Προσοχή το κείµενο δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 24 χαρακτήρες (Αγγλικούς) συµπεριλαµβανοµένων των κενών. Για παράδειγµα αν θέλετε το µήνυµα συναγερµού για την ζώνη 1 να αλλάξει σε EXOPORTA πρέπει να αποστείλετε το µήνυµα #81#EXOPORTA# Οι θέσεις προγραµµατισµού για τις ζώνες είναι 81 Ασύρµατη Ζώνη 1 82 Ασύρµατη Ζώνη 2 83 Ασύρµατη Ζώνη 3 84 Ασύρµατη Ζώνη 4 85 Ασύρµατη Ζώνη 5 86 Ασύρµατες ζώνες 6 έως Ενσύρµατες ζώνες 1 έως 3 Βασικές λειτουργίες του συναγερµού Όταν η κεντρική µονάδα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία και το ενδεικτικό SIGNAL φωτοβολεί σε πράσινο χρώµα µπορείτε να οπλίσετε τον συναγερµό χρησιµοποιώντας είτε το τηλεχειριστήριο (κουµπί arm) είτε αποστέλλοντας το µήνυµα ΚΩ ΙΚΟΣ#1#1# Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος οποιαδήποτε διέγερση αισθητήρα ή ασύρµατης ζώνης θα προκαλέσει την διέγερση του συναγερµού και την αποστολή µηνυµάτων στους αριθµούς που έχουν προγραµµατιστεί. Σε περίπτωση που έχετε προγραµµατίσει την µονάδα να µην αποστέλλει µηνύµατα αλλά να κάνει απλές κλήσεις σε περίπτωση συναγερµού όταν σας καλέσει πληκτρολογώντας 4#1# µπορείτε να ακούσετε ήχο από το σηµείο 5

6 που είναι εγκατεστηµένη η µονάδα και πληκτρολογώντας 4#0# µπορείτε να σταµατήσετε την ακρόαση. Αν σε απλή κλήση σε περίπτωση συναγερµού απαντήσετε µε 1#1# δεν θα κληθούν οι επόµενοι αριθµοί ενώ αν απαντήσετε 1#2# θα συνεχιστεί και η κλήση των επόµενων αριθµών. Σε κανονική λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος θα αποστέλλεται το µήνυµα external power failure σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος και external power recovery όταν η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος επανέρχεται. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Όλες οι εντολές, προγραµµατισµού και ελέγχου, που αποστέλλονται στην βάση έχουν την µορφή ΚΩ ΙΚΟΣ#ΕΝΤΟΛΗ#. Ο προγραµµατισµός µπορεί να γίνει επίσης από µια συµβατή συσκευή αν καλέσετε τον αριθµό της κάρτας SIM και στην συνέχεια πληκτρολογήσετε τις εντολές προγραµµατισµού-ελέγχου µε την µορφή ΚΩ ΙΚΟΣ#ΕΝΤΟΛΗ# 1#1# Πλήρης οπλισµός του συναγερµού (όλοι ανιχνευτές σε λειτουργία) 1#2# Μερικός οπλισµός του συναγερµού (οι ανιχνευτές κίνησης είναι αποµονωµένοι) 1#0# Αφοπλισµός του συναγερµού 3#1# Άµεση ενεργοποίηση της σειρήνας 3#0# Άµεση απενεργοποίηση της σειρήνας 4#1# Έναρξη λειτουργίας ακρόασης 4#0# Παύση λειτουργίας ακρόασης 11#1# Η σειρήνα ενεργοποιείται κατά την διάρκεια του συναγερµού 11#0# Η σειρήνα δεν ενεργοποιείται κατά την διάρκεια του συναγερµού 12#1# Αποστολή µηνυµάτων SMS σε περίπτωση συναγερµού 12#0# εν αποστέλλονται µηνύµατα σε περίπτωση συναγερµού 15#1# ιενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων σε περίπτωση συναγερµού 15#0# εν γίνονται κλήσεις σε περίπτωση συναγερµού, ενεργοποιείται µόνο η σειρήνα. 16#1# Απενεργοποίηση επαφής ρελέ για 3 λεπτά σε περίπτωση συναγερµού 16#0# Ενεργοποίηση επαφής ρελέ για 3 λεπτά σε περίπτωση συναγερµού 18#1# Κλήση όταν η µονάδα µπαίνει σε κατάσταση συναγερµού 18#1# Μη διενέργεια κλήσης όταν η µονάδα µπαίνει σε κατάσταση συναγερµού 19#1# Κλήση όταν η µονάδα παύει τον συναγερµό 19#0# Μη διενέργεια κλήσης όταν η µονάδα παύει τον συναγερµό 30## Εµφάνιση της κατάστασης κάθε ζώνης 31#ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ# Αλλαγή κωδικού, ο νέος κωδικός µπορεί να έχει από1 έως 6 6

7 51#ΑΡΙΘΜΟΣ 1# Πρώτος τηλεφωνικός αριθµός που θα καλείται σε περίπτωση συναγερµού. 52#ΑΡΙΘΜΟΣ 2# εύτερος τηλεφωνικός αριθµός που θα καλείται σε περίπτωση συναγερµού. 53#ΑΡΙΘΜΟΣ 3# Τρίτος τηλεφωνικός αριθµός που θα καλείται σε περίπτωση συναγερµού. 54#ΑΡΙΘΜΟΣ 4# Τέταρτος τηλεφωνικός αριθµός που θα καλείται σε περίπτωση συναγερµού. 55#ΑΡΙΘΜΟΣ 5# Πέµπτος τηλεφωνικός αριθµός που θα καλείται σε περίπτωση συναγερµού. 78#ΤΗΛ ΑΡΙΘΜΟΣ# Ορισµός αριθµού κλήσης όταν οπλίζεται ο συναγερµός (η κλήση δεν απαντάται) 79#ΤΗΛ ΑΡΙΘΜΟΣ# Ορισµός αριθµού κλήσης όταν αφοπλίζεται ο συναγερµός (η κλήση δεν απαντάται) 80## Εµφάνιση µηνυµάτων SMS 81# MHNYMA ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΩΣ 24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ# Μήνυµα για συναγερµό στην Ζώνη 1 82# MHNYMA ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΩΣ 24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ# Μήνυµα για συναγερµό στην Ζώνη 2 83# MHNYMA ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΩΣ 24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ# Μήνυµα για συναγερµό στην Ζώνη 3 84# MHNYMA ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΩΣ 24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ# Μήνυµα για συναγερµό στην Ζώνη 4 85# MHNYMA ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΩΣ 24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ# Μήνυµα για συναγερµό στην Ζώνη 5 86# MHNYMA ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΩΣ 24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ# Μήνυµα για συναγερµό στις ζώνες Ζώνη # MHNYMA ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΩΣ 24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ# Μήνυµα για συναγερµό στις ενσύρµατες ζώνες ## Ένδειξη της κατάστασης εξόδου της βάσης 91#1# Ορισµός της εξόδου1 σε υψηλό δυναµικό 91#0# Ορισµός της εξόδου1 σε χαµηλό δυναµικό 92#1# Ορισµός της εξόδου2 σε υψηλό δυναµικό 92#0# Ορισµός της εξόδου2 σε χαµηλό δυναµικό 94#1# Η επαφή του ρελέ βραχυκυκλώνεται 94#2# Η επαφή του ρελέ ανοιχτοκυκλώνει 95#1# ιέγερση συναγερµού όταν η είσοδος 1 ανοίγει (συνήθως για επαφές NC) 95#0# ιέγερση συναγερµού όταν η είσοδος 1 ενώνεται µε το δυναµικό της γης (Συνήθως για επαφές NO) 96#1# ιέγερση συναγερµού όταν η είσοδος 2 ανοίγει 96#0# ιέγερση συναγερµού όταν η είσοδος 2 ενώνεται µε το δυναµικό της γης 97#1# ιέγερση συναγερµού όταν η είσοδος 3 ανοίγει 97#0# ιέγερση συναγερµού όταν η είσοδος 3 ενώνεται µε το δυναµικό της γης Εντολή Λειτουργία Με έντονα γράµµατα εµφανίζονται οι εργοστασιακές ρυθµίσεις 7

8 Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται τηλεφωνική συσκευή για τον προγραµµατισµό ένας ηχητικός τόνος (µπιπ) σηµαίνει επιτυχή εισαγωγή εντολής, δύο σύντοµοι τόνοι σηµαίνουν αποτυχία στην εισαγωγή της εντολής. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται SMS για τον προγραµµατισµό της συσκευή θα λαµβάνετε ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. Στέλνοντας απλός τον κωδικός σας θα λαµβάνετε µια αναφορά της κατάστασης του συναγερµού. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Απενεργοποίηση συναγερµού Πλήρης οπλισµός Οπλισµός όταν είστε µέσα στην οικία Συναγερµός πανικού ΗΛΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Όταν ο η µονάδα µπαίνει σε λειτουργία τα 20 πρώτα δευτερόλεπτα το ενδεικτικό POWER ανάβει σε κόκκινο χρώµα σε αυτό το διάστηµα µπορείτε να δηλώσετε έναν νέο αισθητήρα ή τηλεχειριστήριο διεγείροντας το. Αν για παράδειγµα υπάρχουν καταχωρηµένοι 4 αισθητήρες στην µονάδα ο νέος αισθητήρας θα καταχωρηθεί στην ζώνη 5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΑΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΘΑ ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΘΑ ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ) Οι αισθητήρες περιμετρικής φύλαξης δηλώνονται στις 4 πρώτες θέσεις με την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Αυτοί οι αισθητήρες (θέσεις 1 έως 4) θα οπλίζονται τόσο σε μερικό όσο και σε πλήρη οπλισμό. Οι αισθητήρες που θα απενεργοποιούνται σε μερικό οπλισμό δηλώνονται στις 4 επόμενες θέσεις (5 έως 8) ενώ ο συναγερμός είναι σε λειτουργά πιέστε στιγμιαία το κουμπί RESET και διεγείρετε στην σειρά τους αισθητήρες που θέλετε να δηλώσετε στις θέσεις 5 έως 8. Όταν οπλίζετε μερικώς το σύστημα (είστε μέσα στο φυλασσόμενο χώρο) οι αισθητήρες αυτοί δεν θα λειτουργούν. 8

9 ΤΙ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ; Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε Reset στην µονάδα (βγάλτε την τροφοδοσία πιέστε το κουµπί Reset κρατήστε το πατηµένο και επαναφέρετε την τροφοδοσία). Θα διαγραφούν όλοι οι αισθητήρες. ηλώστε εκ νέου τους αισθητήρες που έχετε. 9

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Για τα κέντρα AN-808T, AN-808G, AN-816T & AN-816G της ALEAN Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 1. Γενικά... 3 2. Ο Πίνακας που «Ακούει και Μιλάει»... 3 3. Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας 2 Vision-64 - Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC110U Ημερομηνία Έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2004 Έκδοση Συστήματος Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ιάγραµµα Αναφοράς Συναγερµών...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD)

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD) NAPCO GEM P801EX & GEM-RP8LCD 1 Γενικές Πληροφορίες Ο GEMINI GEM-P801EX προσφέρει έως 8 ενσύρματες ζώνες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MAT OE Αισχύλου 4, 19200 Ελευσίνα Αττικής - τηλ: 211.8000.210, φαξ: 210.554.3222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Περιοδικός έλεγχος της μπαταρίας και της σειρήνας (Σας προτείνουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται Σαββατοκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες αυστηρά.

Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες αυστηρά. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του GSM συστήματος EVOLVEO Alarmex. Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες αυστηρά. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851 Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ

Διαβάστε περισσότερα