Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

2 Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί τη µονάδα συναγερµού. Όλες οι εντολές που αναφέρονται εκτελούνται ενώ η µονάδα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας (δεν είναι οπλισµένη και δεν είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού). Για αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά µε τις εντολές προγραµµατισµού ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 Λειτουργία ιαδικασία (κουµπιά που πιέζετε) Γρήγορος οπλισµός του συναγερµού [ARM] Οπλισµός µέσω κωδικού [ARM] + Κυρίως κωδικό Οπλισµός περιµετρικών ζωνών [STAY] Οπλισµός περιµετρικών ζωνών µέσω [STAY]+ Κυρίως κωδικό κωδικού Αφοπλισµός [Κωδικός χρήστη] Παράκαµψη αφοπλισµού [Κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού] Παράκαµψη σειρήνας [Κωδικός χρήστη] Παράκαµψη-ενεργοποίηση ζώνης [*]+[1]+[Κωδικός χρήστη]+[αριθµός ζώνης] Γρήγορη παράκαµψη-ενεργοποίηση ζώνης [αριθµός ζώνης] πιέζετε τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα] Ένδειξη αιτίας συναγερµού [*]+[3] Ένδειξη ώρας [*]+[4] Ορισµός αλλαγή Κυρίωςυ κωδικού [*]+[5]+ [ Κυρίως κωδικός]+[0]+[νέος κωδικός] (MASTER) Ορισµός αλλαγή κωδικού χρήστη [*]+[5]+ [ Κυρίως κωδικός]+[1-9]+[νέος κωδικός] (USER) Ορισµός ηµεροµηνίας [*]+[6]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[μηνασ][μερα][ετοσ] Ορισµός ώρας [*]+[6]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[ωρα][λεπτα] Ορισµός ώρας αυτόµατου οπλισµού [*]+[6]+[3] +[ Κυρίως κωδικός]+[ ΩΡΑ][ΛΕΠΤΑ] Ορισµός 1ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[αριθµός Τηλεφώνου 1]+# Ορισµός 2ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[αριθµός Τηλεφώνου 2]+# Ορισµός 3ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[3] +[ Κυρίως κωδικός]+[αριθµός Τηλεφώνου 3]+# Ορισµός 4ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[4] +[ Κυρίως κωδικός]+[αριθµός Τηλεφώνου 4]+# Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση [*]+[8]+[ Κυρίως κωδικός]+[1] βοµβητή Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση [*]+[8]+[ Κυρίως κωδικός]+[2] βοµβητή εισόδου Ενεργοποίηση ακουστικής ένδειξης [*]+[8]+[ Κυρίως κωδικός]+[3] Ένδειξη γεγονότων που υπάρχουν στη [*]+[9]+[ Κυρίως κωδικός]+ [Αριθµός γεγονότος] µνήµη Έλεγχος συστήµατος [*]+[0]+[ Κυρίως κωδικός] Συναγερµός πανικού [1]+[2] (ταυτόχρονα τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα) Συναγερµός πυρκαγιάς [4]+[5] (ταυτόχρονα τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα) Ειδικός συναγερµός [7]+[8] (ταυτόχρονα τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα) Έξοδος [ESC] RP 208 1

3 RP 208CN Πίνακας ενδείξεων προβληµάτων Οθόνη Battery Low AC POWER No Clock No Communication No Siren Πρόβληµα H µπαταρία εφεδρείας είναι αφόρτιστη εν υπάρχει τάση δικτύου εν έχει οριστεί η ώρα Η τηλεφωνική γραµµή έχει πρόβληµα Η σύνδεση µε τη σειρήνα έχει πρόβληµα Κεφάλαιο 2 Σχετικά µε το πληκτρολόγιο Η µονάδα συναγερµού RP 208CN µπορεί να υποστηρίξει πληκτρολόγιο µε οθόνη υγρών κρυστάλλων. Σε κάθε µονάδα συναγερµού µπορεί να συνδεθούν µέχρι και µε 4 πληκτρολόγια. Κάθε πληκτρολόγιο δείχνει τη κατάσταση του συστήµατος µέσω ενδεικτικών led και µέσω της οθόνης του. Μέσω των κουµπιών του µπορείτε να εισάγετε εντολές προγραµµατισµού της λειτουργίας του συστήµατος και να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το σύστηµα συναγερµού. Προσοχή: Σε κάθε πληκτρολόγιο υπάρχου 2 διακόπτες dip switch. Αυτοί οι διακόπτες πρέπει να είναι σε διαφορετική θέση σε κάθε πληκτρολόγιο που συνδέεται στο σύστηµα. 1. Ενδεικτικό τάσης τροφοδοσίας 2. Οθόνη LCD 3. Ενδεικτικό οπλισµού του συστήµατος 4. Ενδεικτικό αφοπλισµού του συστήµατος 5. Ενδεικτικό παράκαµψης λειτουργίας-ζώνης 6. Ενδεικτικό συναγερµού πυρκαγιάς 7. Ενδεικτικό ζώνης παραβίασης 8. Κουµπί άµεσου οπλισµού του συναγερµού 9. Κουµπί άµεσου οπλισµού µε απενεργοποιηµένες τις περιµετρικές ζώνες 10. Βοµβητής 11. Κουµπί διαγραφής-εξόδου 12. Αριθµητικά κουµπιά ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ LED KAI ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Ενδεικτικό POWER Όταν είναι αναµµένο το σύστηµα λειτουργεί κανονικά και τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Όταν είναι σβηστό το σύστηµα δεν λειτουργεί λόγο απουσίας τάσης τροφοδοσίας είτε από το δίκτυο είτε από τη µπαταρία εφεδρείας. Όταν αναβοσβήνει υπάρχει διακοπή της τάσης τροφοδοσίας ή της µπαταρίας εφεδρείας. RP 208 2

4 2. Οθόνη LCD Στην οθόνη του RP208KCL εµφανίζεται η κατάσταση του συστήµατος συµπεριλαµβανοµένων: της κατάστασης κάθε ζώνης, των τυχόν προβληµάτων, της ώρας και άλλων πληροφοριών που τυχόν έχετε ενεργοποιήσει µέσω της διαδικασίας προγραµµατισµού. Αν στην οθόνη εµφανίζεται µόνο η ένδειξη ROISCOK σηµαίνει πως καµία ζώνη δεν έχει διεγερθεί, αν στην οθόνη εµφανίζονται οι ενδείξεις Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6,Ζ7 ή Ζ8 σηµαίνει πως οι αντίστοιχες ζώνες έχουν διεγερθεί-παραβιαστεί. Ένδειξη Επεξήγηση Σύστηµα αφοπλισµένο Σύστηµα οπλισµένο ROISCOK Όλες οι ζώνες λειτουργούν κανονικά Z1 Η ζώνη 1 έχει διεγερθεί Η ζώνη 1 έχει παραβιαστεί Z2 Η ζώνη 2 έχει διεγερθεί Η ζώνη 2 έχει παραβιαστεί.. Z8 Η ζώνη 8 έχει διεγερθεί Η ζώνη 8 έχει παραβιαστεί 3. Ενδεικτικό ARM To ενδεικτικό ARM δείχνει αν το σύστηµα είναι ή δεν είναι οπλισµένο. Αν το σύστηµα είναι οπλισµένο το ενδεικτικό ARM είναι αναµµένο και σε περίπτωση παραβίασης θα ηχήσει συναγερµός. Αν το ενδεικτικό ARM αναβοσβήνει αυτό σηµαίνει πως κάποια στιγµή διεγέρθηκε ο συναγερµός (σηµειώθηκε παραβίαση, πυρκαγιά κλπ). Όταν ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος το ενδεικτικό ARM δεν ανάβει. Ένδειξη Επεξήγηση Αναµµένο Σε περίπτωση παραβίασης ή συναγερµού θα ενεργοποιηθεί ο συναγερµός. Θα ηχήσει η συνδεδεµένη σειρήνα, το σύστηµα θα καλέσει τους τηλεφωνικούς αριθµούς που έχετε προγραµµατίσει και θα στείλει αναφορά στο κέντρο λήψης σηµάτων. Σβηστό Το σύστηµα συναγερµού είναι αφοπλισµένο Αναβοσβήνει Κάποια στιγµή ενώ ο συναγερµός ήταν οπλισµένος σηµειώθηκε συναγερµός λόγο παραβίασης, πυρκαγιάς κ.ο.ο 4. Ενδεικτικό READY To READY ενδεικτικό δείχνει αν το σύστηµα λειτουργεί κανονικά ή όχι, επίσης δείχνει αν το σύστηµα µπορεί να οπλιστεί ή όχι. Όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο το ενδεικτικό είναι αναµµένο. Όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο το ενδεικτικό είναι σβηστό. Ένδειξη Επεξήγηση Αναµµένο Όλες οι ζώνες λειτουργούν κανονικά και το σύστηµα µπορεί να οπλιστεί κανονικά Σβηστό 1. Κάποιος κινείτε µέσα σε µια ζώνη-µια ζώνη είναι ανοικτή 2. Το σύστηµα είναι οπλισµένο Αναβοσβήνει Το σύστηµα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού 5. Ενδεικτικό BYPASS Το ενδεικτικό BYPASS φωτοβολεί αν µια ή περισσότερες ζώνες του συστήµατος έχουν απενεργοποιηθεί. 6. Ενδεικτικό FIRE Αν σε µια ζώνη έχουν τοποθετηθεί ανιχνευτές καπνού και κάποιος από αυτούς ενεργοποιηθεί το ενδεικτικό FIRE αναβοσβήνει γρήγορα. 7. Ενδεικτικό TAMPER RP 208 3

5 Αν η ζώνη 24ωρης λειτουργίας παραβιαστεί τότε το ενδεικτικό TAMPER αναβοσβήνει και µια αναφορά θα έχει σταλεί στο κέντρο λήψης σηµάτων (αν έχει ενεργοποιηθεί αντίστοιχη λειτουργία). 8. Κουµπί οπλισµού συστήµατος [ARM] Πιέζοντας αυτό το κουµπί οπλίζεται άµεσα ο συναγερµός και µπαίνουν σε λειτουργία όλες οι ζώνες επιτήρησης. 9.Κουµπί οπλισµού των περιµετρικών ζωνών [STAY] Πιέζοντας αυτό το κουµπί ενεργοποιούνται µόνο οι περιµετρικές ζώνες του συστήµατος. Έτσι µπορείτε να κινείστε µέσα στο χώρο που επιτηρείται χωρίς να διεγείρεται ο συναγερµός. Αν όµως παραβιαστεί µια περιµετρική ζώνη ο συναγερµός θα διεγερθεί. 10. Κουµπί [ESC] Πιέζοντας αυτό το κουµπί διαγράφεται αυτό που έχετε πληκτρολογήσει ή βγαίνετε από τη διαδικασία προγραµµατισµού. 11. Αριθµητικά κουµπιά Χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία προγραµµατισµού του συστήµατος ή για να δώσετε συγκεκριµένες εντολές 13. Κουµπιά [*] [#] Πιέζοντας το [*] και αντίστοιχο κωδικό η συσκευή µπαίνει σε κατάσταση προγραµµατισµού Πιέζοντας το [#] κάνετε οριστική την εισαγωγή µιας εντολής Κουµπιά πληκτρολογίου και λειτουργίες Τα κουµπιά του πληκτρολογίου της µονάδας συναγερµού υποστηρίζουν τις ακόλουθες λειτουργίες: Εισαγωγή των ψηφίων του κωδικού για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το συναγερµό, να ενεργοποιήσετε το συναγερµό πανικού να προγραµµατίσετε τη συσκευή κλπ Εισαγωγή των επιθυµητών λειτουργιών από το χρήστη µέσω εντολών προγραµµατισµού. Μέσω του κουµπιού [ARM] οπλίζετε άµεσα το συναγερµό είτε οπλίζετε το συναγερµό αφού πληκτρολογήσετε πρώτα το κωδικό χρήστη. Μέσω του κουµπιού [STAY] οπλίζετε µόνο τις ζώνες που έχετε ορίσει ως περιµετρικές. Έτσι µπορείτε να κινείστε µέσα στο σπίτι χωρίς οι ανιχνευτές κίνησης να ενεργοποιούν τις αντίστοιχες ζώνες. Αν όµως παραβιαστεί µια περιµετρική ζώνη ο συναγερµός θα ενεργοποιηθεί. Ενώ ο συναγερµός είναι αφοπλισµένος πιέστε το κουµπί [*] για να µπείτε σε λειτουργία προγραµµατισµού για να ενεργοποιήσετε-προγραµµατίσετε συγκεκριµένες λειτουργίες. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1 για να βρείτε έναν περιληπτικό πίνακα µε τις εντολές προγραµµατισµού. 1. Ορισµός αλλαγή και διαγραφή κωδικών Ο κυρίως κωδικός (MASTER) που έχει καθοριστεί από το εργοστάσιο είναι ο Καλό είναι να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό µε έναν κωδικό που θα γνωρίζετε µόνον εσείς. Η κεντρική µονάδα του RP208CN µπορεί να αποθηκεύσει στη µνήµη της έως και 10 κωδικούς. Ο ένας από αυτούς είναι ο κυρίως (MASTER) κωδικός ενώ οι υπόλοιποι είναι κωδικοί χρηστών. Για να αλλάξετε τον κυρίως κωδικό και να ορίσετε ή να αλλάξετε τους κωδικούς χρηστών ακολουθήστε τα βήµατα που αναφέρονται ακολούθως. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως µε τους κωδικούς χρηστών µπορείτε µόνο να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το συναγερµό. Με τον κυρίως κωδικό µπορείτε να προγραµµατίσετε την λειτουργία της συσκευής. Οι λειτουργίες που µπορείτε να καθορίσετε χρησιµοποιώντας µόνον τον κυρίως κωδικό αναφέρονται παρακάτω: Να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε κωδικούς χρηστών Να ορίσετε την ώρα Να ελέγχετε την καλή λειτουργία του συστήµατος Να προγραµµατίσετε τους τηλεφωνικούς αριθµούς που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερµού. RP 208 4

6 Ορισµός - αλλαγή του Κυρίωςυ κωδικού (MASTER) Βήµα Λειτουργία 1 Το σύστηµα πρέπει να είναι αφοπλισµένο (το ενδεικτικό led ARM πρέπει να είναι σβηστό). Θέστε το σύστηµα σε λειτουργία προγραµµατισµού πληκτρολογώντας [*][5] 2 Πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα Κυρίως κωδικό. Π.χ αν δεν έχετε αλλάξει τον εργοστασιακό κωδικό πληκτρολογήσετε [1][2][3][4] 3 Πιέστε [0] 4 Πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό που έχετε επιλέξει πχ τον [5][6][7][8]θα ακουστεί ένας τόνος επιβεβαίωσης 5 Αν η διαδικασία γίνει µε επιτυχία θα ακουστεί ένα σύντοµος ηχητικός τόνος επιβεβαίωσης (Μπιπ) και ο νέος κωδικός είναι πλέον σε ισχύ. Ορισµός αλλαγή των κωδικών χρηστών (USER) Βήµα Λειτουργία 1 Το σύστηµα πρέπει να είναι αφοπλισµένο (το ενδεικτικό led ARM πρέπει να είναι σβηστό). Θέστε το σύστηµα σε λειτουργία προγραµµατισµού πληκτρολογώντας [*][5] 2 Πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα Κυρίως κωδικό. Π.χ [5][6][7][8] 3 Πιέστε [1] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 1 Πιέστε [2] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 2 Πιέστε [3] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 3.. Πιέστε αντίστοιχα το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κωδικό χρήστη που επιθυµείτε να προγραµµατίσετε έως το 9. 4 Πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό χρήστη που έχετε επιλέξει πχ τον [3][3][5][5] 5 Αν η διαδικασία γίνει µε επιτυχία θα ακουστεί ένα σύντοµος ηχητικός τόνος επιβεβαίωσης (Μπιπ) και ο νέος κωδικός χρήστη είναι πλέον σε ισχύ. ιαγραφή κωδικών χρήστη Βήµα Λειτουργία 1 Το σύστηµα πρέπει να είναι αφοπλισµένο (το ενδεικτικό led ARM πρέπει να είναι σβηστό). Θέστε το σύστηµα σε λειτουργία προγραµµατισµού πληκτρολογώντας [*][5] 2 Πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα Κυρίως κωδικό. Π.χ [5][6][7][8] 3 Πιέστε [1] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 1 Πιέστε [2] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 2 Πιέστε [3] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 3.. Πιέστε αντίστοιχα το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κωδικό χρήστη που επιθυµείτε να διαγράψετε έως το 9. 4 Πληκτρολογήσετε [#] 5 Αν η διαδικασία γίνει µε επιτυχία θα ακουστεί ένα ηχητικός τόνος επιβεβαίωσης (Μπιπ) µε διάρκεια ενός δευτερολέπτου ο κωδικός χρήστη που επιλέξατε έχει πλέον διαγραφεί. 2. Καθορισµός Ηµεροµηνίας και ώρας Για να ορίσετε την ηµεροµηνία πληκτρολογήστε: [*]+[6]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[μηνασ][μερα][ετοσ] Κάθε ένα από τα [ΜΗΝΑΣ][ΜΕΡΑ][ΕΤΟΣ] πρέπει να εισαχθούν µε τους αντίστοιχους διψήφιους αριθµούς Για να ορίσετε την ώρα πληκτρολογήστε: [*]+[6]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[ωρα][λεπτα] Πρέπει να χρησιµοποιήσετε την 24ωρη βάση χρόνου και κάθε ένα από τα [ΩΡΑ][ΛΕΠΤΑ] πρέπει να εισαχθούν µε διψήφιους αριθµούς RP 208 5

7 Για παράδειγµα αν θέλετε να εισάγετε την ηµεροµηνία 18 Αυγούστου 2006 και την ώρα 16:28 πρέπει να πληκτρολογήσετε [*]+[6]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[08][18][06] (για την ηµεροµηνία) και [*]+[6]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[16][28] για την ώρα 3. Απεικόνιση ώρας και ηµεροµηνίας Πιέστε [*][4] για να ελέγξετε την ώρα. Η ένδειξη ώρας και ηµεροµηνίας θα εµφανιστεί στην οθόνη και θα έχει την µορφή ΜΗΝΑΣ/ΜΕΡΑ/ΕΤΟΣ ΩΡΑ:ΛΕΠΤΑ 4. Προγραµµατισµός των τηλεφωνικών αριθµών που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερµού Σε περίπτωση που διεγερθεί ο συναγερµός ένας ή περισσότεροι προκαθορισµένοι τηλεφωνικοί αριθµοί µπορεί να κληθούν από τη µονάδα συναγερµού. Υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τύποι τονικών σηµάτων που υποδεικνύουν παραβίαση, πυρκαγιά (αν υπάρχουν συνδεδεµένοι ανιχνευτές καπνού στη ζώνη 5 αν δεν έχει µεταβληθεί η εργοστασιακή ρύθµιση) ή µια κατάσταση ανάγκης. Η κεντρική µονάδα του RP208CN µπορεί να υποστηρίξει έως και 4 τηλεφωνικούς αριθµούς, βεβαιωθείτε πως κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού έχετε πληκτρολογήσει σωστά κάθε αριθµό που πρόκειται να κληθεί. Για να προγραµµατίσετε τους τηλεφωνικούς αριθµούς που επιθυµείτε ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία: Ορισµός 1ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[αριθµός Τηλεφώνου 1]+[#] Ορισµός 2ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[αριθµός Τηλεφώνου 2]+[#] Ορισµός 3ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[3] +[ Κυρίως κωδικός]+[αριθµός Τηλεφώνου 3]+[#] Ορισµός 4ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[4] +[ Κυρίως κωδικός]+[αριθµός Τηλεφώνου 4]+[#] 5. Γρήγορος οπλισµός του συστήµατος Στη κεντρική µονάδα του RP208CN µπορείτε να ορίσετε, µέσω προγραµµατισµού, περιµετρικές ζώνες και ζώνες εσωτερικών χώρων. Από το εργοστάσιο οι ζώνες 7 και 8 έχουν οριστεί σαν ζώνες εσωτερικών χώρων. Πιέζοντας [ΑRM] όλες οι ζώνες θα οπλιστούν Πιέζοντας [STAY] θα οπλιστούν µόνο οι περιµετρικές ζώνες ενώ οι εσωτερικές ζώνες δεν θα οπλιστούν. Βήµα Λειτουργία 1 Πριν οπλίσετε το σύστηµα όλες οι ζώνες πρέπει είτε να µην είναι ανοικτές (ανοικτά παράθυρα-πόρτες, ενεργοποιηµένα ραντάρ ανίχνευσης κίνησης) είτε να έχουν παρακαµφθεί. Το ενδεικτικό READY στο πληκτρολόγιο πρέπει να ανάβει δείχνοντας πως όλες οι ζώνες λειτουργούν κανονικά και δεν είναι παραβιασµένες. Αν το ενδεικτικό READY δεν ανάβει µια ή περισσότερες ζώνες που είναι ανοικτέςπαραβιασµένες θα εµφανίζονται στην οθόνη. 2 Γρήγορος οπλισµός και οπλισµός µέσω κωδικού Γρήγορος οπλισµός: Πιέστε το κουµπί [ARM] Γρήγορος οπλισµός περιµετρικών ζωνών: Πιέστε το κουµπί [STAY] 3 Τρείς σύντοµοι τόνοι θα ηχήσουν αν κάποια εντολή πληκτρολογηθεί λανθασµένα. Πληκτρολογήστε εκ νέου την εντολή 4 Όταν το σύστηµα συναγερµού οπλίσει θα ακουστεί ένας σύντοµος ήχος επιβεβαίωσης που ορίζει την αντίστροφη µέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εξόδου. Πρέπει να εξέλθετε από την οικία πριν λήξει η καθυστέρηση εξόδου. Ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου έχει οριστεί από το εργοστάσιο στα 30 δευτερόλεπτα. 6. Οπλισµός µέσω κωδικού Όπως προαναφέρθηκε ο RP208CN έχει την δυνατότητα να οπλιστεί µε 2 τρόπους. Από το εργοστάσιο είναι ενεργοποιηµένος ο γρήγορος οπλισµός του συστήµατος (πιέζοντας ARM). Για να είναι δυνατός ο οπλισµός του συστήµατος µε την πληκτρολόγηση ενός κωδικού RP 208 6

8 χρήστη πρέπει να ενεργοποιηθεί αντίστοιχη εντολή µέσω προγραµµατισµού. Αν ενεργοποιήσετε τον οπλισµό του συναγερµού µέσω κωδικού τότε δεν είναι δυνατόν να οπλιστεί ο συναγερµός άµεσα πιέζοντας το κουµπί ARM ή STAY. Αν έχετε προγραµµατίσει το συναγερµό να οπλίζει µέσω κωδικού τότε ο συναγερµός θα οπλίζεται πατώντας [ARM] + [ΚΩ ΙΚΟ] ή [STAY] + [ΚΩ ΙΚΟ] 7. Ηχητική ένδειξη όταν οπλίζεται ο συναγερµός Αν έχετε προγραµµατίσει κατάλληλα την κεντρική µονάδα είναι δυνατόν να ακούγεται από την εξωτερική σειρήνα ένας σύντοµος ήχος επιβεβαίωσης όταν λήγει η καθυστέρηση εξόδου και οπλίζεται πλήρως ο συναγερµός. Για να δείτε πως προγραµµατίζετε αυτή η λειτουργία ανατρέξετε στο Κεφάλαιο Αφοπλισµός Για να αφοπλίσετε το συναγερµό απλά πληκτρολογήστε οποιονδήποτε από τους κωδικούς χρηστών (USER) ή τον Κυρίως κωδικό (MASTER) για να τον αφοπλίσετε. Βήµα Λειτουργία 1 Όταν εισέρχεστε στην οικία ενώ ο συναγερµός είναι οπλισµένος πρέπει να εισέλθετε από την είσοδο που έχετε ορίσει να λειτουργεί µε καθυστέρηση. Από το πληκτρολόγιο θα ακουστεί ένας σύντοµος τόνος (Μπιπ) που σηµαίνει πως έχει αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση της καθυστέρησης εισόδου. Αυτή η καθυστέρηση έχει οριστεί από το εργοστάσιο σε 30 δευτερόλεπτα. 2 Αφοπλισµός του οπλισµένου συστήµατος συναγερµού Πριν λήξει το διάστηµα της καθυστέρησης εισόδου εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη. Αν λήξει η καθυστέρηση συµβεί χωρίς να έχει πληκτρολογηθεί κωδικός ο συναγερµός θα ενεργοποιηθεί. Σηµείωση: Αν πληκτρολογήσετε λανθασµένο κωδικό από το πληκτρολόγιο θα ακουστεί ένας τριπλός τόνος (Μπίπ) και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη error. Αν συµβεί αυτό πιέστε ESC και στη συνέχεια πληκτρολογήστε σωστά τον κωδικό σας πριν λήξει η καθυστέρηση εισόδου. 9. Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση ηχητικής ένδειξης Όταν αφοπλίζεται το σύστηµα συναγερµού ο βοµβητής που υπάρχει στο πληκτρολόγιο εκπέµπει έναν ηχητικό τόνο στην λήξη του χρόνου καθυστέρησης. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή την ηχητική ένδειξη πιέστε [*]+[8]+[ΚΩ ΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ] + [3]. 10. Κωδικός εξαναγκασµένης απενεργοποίησης Αν ένας διαρρήκτης σας απειλεί προκειµένου να απενεργοποιήσετε το συναγερµό µπορείτε να συµµορφωθείτε µε τις απαιτήσεις του και ταυτόχρονα να στείλετε ένα σιωπηλό σήµα συναγερµού στο κέντρο λήψης σηµάτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον κωδικό εξαναγκασµένου συναγερµού. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον κωδικό θα αφοπλίσετε τον συναγερµό κανονικά όµως θα σταλεί τηλεφωνικά ένα µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. Κάθε κωδικός που έχει αποθηκευτεί στη µνήµη της κεντρικής µονάδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού αρκεί να προσθέσετε 1 στο τελευταίο ψηφίο του κωδικού (τα 3 πρώτα ψηφία τα πληκτρολογείτε χωρίς αλλαγή). Για παράδειγµα Αν ο κωδικός σας είναι 1234 ο κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού θα είναι 1235 Αν ο κωδικός σας είναι 5678 ο κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού θα είναι 5679 Αν ο κωδικός σας είναι 7890 ο κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού θα είναι 7891 Σηµαντική σηµείωση: Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε τον κωδικό εξαναγκασµένου συναγερµού τυχαία ή για δοκιµή. Το κέντρο λήψης σηµάτων κινητοποιεί άµεσα την αστυνοµία σε περίπτωση που δέχεται σήµα εξαναγκασµένου συναγερµού. 11. Αφοπλισµός του συναγερµού Κατά την είσοδο σας στην οικία κοιτάξτε το πληκτρολόγιο. Αν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα ο συναγερµός έχει διεγερθεί κατά την απουσία σας. Το ενδεικτικό ARM αναβοσβήνει Κάποια από τις ενδείξεις ζωνών (Ζ1,Ζ2,Ζ3.) εµφανίζεται στην οθόνη. RP 208 7

9 Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάποιος διαρρήκτης µέσα στο σπίτι πριν εισέλθετε στην οικία σας απενεργοποιώντας το συναγερµό. Για να αφοπλίσετε το συναγερµό πληκτρολογήστε τον κωδικό σας πριν λήξει η περίοδος της καθυστέρησης εισόδου. Σηµείωση: Αν κατά λάθος πληκτρολογήσετε λανθασµένα το κωδικό σας από το πληκτρολόγιο θα ακουστούν τρείς µικρής διάρκειας προειδοποιητικοί τόνοι. Αν γίνει αυτό πιέστε το ESC και πληκτρολογήστε εκ νέου τον κωδικό σας. 12. Ενεργοποίηση- παράκαµψη µιας ζώνης Αν µια ζώνη παρακαµφθεί αυτή η ζώνη δεν θα ανιχνεύει τυχόν παραβίαση - εισβολή όταν οπλίσετε το συναγερµό. Όταν αφοπλίσετε το συναγερµό όλες οι ζώνες που έχουν παρακαµφθεί επανέρχονται σε κανονική λειτουργία. Υπάρχουν δύο τρόποι για να παρακάµψετε µια ζώνη: Γρήγορη παράκαµψη µιας ζώνης: Aυτή η λειτουργία είναι προγραµµατισµένη από το εργοστάσιο. Για να παρακάµψετε τη ζώνη που επιθυµείτε απλά πιέστε το αντίστοιχο αριθµητικό κουµπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Για παράδειγµα αν θέλετε να παρακάµψετε τη Ζώνη 3 πιέστε το κουµπί 3 για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια η ένδειξη By Pass Z3 θα εµφανιστεί στην οθόνη δηλώνοντας πως η Ζώνη έχει παρακαµφθεί µε επιτυχία. Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο µπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη ζώνη. Όταν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη ζώνη η ένδειξη Cancel BPZ3 θα εµφανιστεί στην οθόνη. Παράκαµψη µιας ζώνης µέσω κωδικού: Αν έχετε προγραµµατίσει τη κεντρική µονάδα ώστε να παρακάµπτετε µια ζώνη πληκτρολογώντας τον κωδικό σας για να παρακάµψετε µια ζώνη πρέπει να πληκτρολογήσετε [*]+[1]+[ΚΩ ΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ]+[Αριθµός ζώνης]. Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη ζώνη που έχετε παρακάµψει. 13. To κουµπί ESC Πιέζοντας το κουµπί ESC διορθώνετε (διαγράφετε) µια εντολή που πληκτρολογήσατε λάθος. 14. Συνδυασµός κουµπιών για καταστάσεις ανάγκης Το πληκτρολόγιο του RP208CN προσφέρει τη δυνατότητα πιέζοντας συνδυασµούς 2 κουµπιών (σε περίπτωση ανάγκης) να δηµιουργείται καταστάσεις συναγερµού και να ειδοποιείται συγκεκριµένες υπηρεσίες-άτοµα. Πιέζοντας ταυτόχρονα το 1 και το 2 για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ο συναγερµός πανικού. Πιέζοντας ταυτόχρονα το 4 και το 5 για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ο συναγερµός πυρκαγιάς. Πιέζοντας ταυτόχρονα το 7 και το 8 για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η κλήση υπηρεσίας ιατρικής βοήθειας. 15. Καθυστέρηση εισόδου και εξόδου Προκειµένου να µην χτυπά συναγερµός κάθε φορά που οπλίζεται το συναγερµό και βγαίνετε από τον επιτηρούµενο χώρο ή εισέρχεστε σε αυτόν ενώ ο συναγερµός είναι οπλισµένος, έχουν οριστεί χρόνοι καθυστέρησης ενεργοποίησης του συναγερµού κατά την έξοδο και αντίστοιχα καθυστέρησης του συναγερµού κατά την είσοδο σας. Αυτοί οι χρόνοι µπορεί µέσω εντολών προγραµµατισµού να οριστούν κατά βούληση (θέσεις µνήµης 11&13). Από το εργοστάσιο και οι δύο χρόνοι έχουν καθοριστεί σε 30 δευτερόλεπτα. 16. Ζώνης 24ωρης προστασίας Εκτός από τις ζώνες που ενεργοποιούνται όταν οπλίσετε τον συναγερµό µπορεί να έχουν οριστεί και ζώνες 24ωρης παρακολούθησης που ενεργοποιούνται (αν ανιχνευθεί αντίστοιχο συµβάν) ακόµα και αν δεν έχετε οπλίσει το συναγερµό. 17. Ενδείξεις προβληµάτων λειτουργίας Αν από το πληκτρολόγιο ακούγονται σε τακτά διαστήµατα τρεις ηχητικοί τόνοι προειδοποίησης αυτό σηµαίνει πως το σύστηµα έχει ανιχνεύσει κάποιο πρόβληµα κατά τη λειτουργία του. Πιέστε [*]+[3] για να εµφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου το πρόβληµα που έχει εντοπιστεί. RP 208 8

10 Πίνακας προβληµάτων Ένδειξη οθόνης Battery Low AC Power No Clock No Communication Νο Siren Πρόβληµα H µπαταρία εφεδρείας έχει εκφορτιστεί εν υπάρχει τάση δικτύου εν έχετε ορίσει ώρα στο ρολόι της κεντρικής µονάδας H τηλεφωνική γραµµή έχει πρόβληµα Υπάρχει πρόβληµα στη σύνδεση µε τη σειρήνα 18. υνατότητες της κάθε ζώνης Ο RP208CN διαθέτει 8 προγραµµατιζόµενες ζώνες. Κάθε ζώνη µπορεί να οριστεί σαν: Ζώνη µε καθυστέρηση εισόδου-εξόδου Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης Ζώνη Πανικού Ζώνη Πυρκαγιάς Ζώνη 24ωρης επιτήρησης απόπειρας παραβίασης (Tamper) Ζώνη αποµακρυσµένου ελέγχου Ζώνη µε καθυστέρηση εισόδου-εξόδου Αυτές οι ζώνες διεγείρονται µετά την λήξη του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης που έχετε ορίσει. Από το εργοστάσιο κατασκευής της µονάδας αυτό το διάστηµα έχει οριστεί σε 30 δευτερόλεπτα. Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης Όταν µια ζώνη άµεσης ενεργοποίησης διεγείρεται τότε ηχεί άµεσα συναγερµός. Ζώνη Πανικού Αυτή η ζώνη ενεργοποιείται αν δηµιουργήσετε ένα συναγερµό πανικού. Αυτή η ζώνη λειτουργεί σε 24ωρη βάση ακόµα και αν ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. Ζώνη Πυρκαγιάς Σε αυτή τη ζώνη συνδέονται αισθητήρες ανίχνευσης καπνού. Αυτή η ζώνη λειτουργεί σε 24ωρη βάση ακόµα και αν ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. Ζώνη 24ωρης επιτήρησης απόπειρας παραβίασης (Tamper) Σε αυτή τη ζώνη συνδέονται οι διακόπτες παραβίασης των αισθητήρων του συστήµατος συναγερµού που έχετε εγκαταστήσει. Αυτή η ζώνη λειτουργεί σε 24ωρη βάση ακόµα και αν ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. Ζώνη αποµακρυσµένου ελέγχου Σε αυτή τη ζώνη συνδέονται δέκτες σηµάτων που ελέγχονται από ασύρµατα αισθητήρια ή χειριστήρια. Αυτή η ζώνη λειτουργεί σε 24ωρη βάση ακόµα και αν ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. Οι ζώνες του RP208CN έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο ως ακολούθως: Ζώνη 1: Ζώνη µε καθυστέρηση εισόδου-εξόδου Ζώνη 2: Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης Ζώνη 3: Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης Ζώνη 4: Ζώνη πανικού Ζώνη 5: Ζώνη πυρκαγιάς Ζώνη 6: Ζώνη 24ωρης επιτήρησης απόπειρας παραβίασης (Tamper) Zone 7: Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης (εσωτερικού χώρου) Zone 8: Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης (εσωτερικού χώρου) 19. Πώς να διαβάσετε συµβάντα από τη λίστα συµβάντων της κεντρικής µονάδας Μέσω της οθόνης LCD µπορείτε να δείτε τα 50 τελευταία συµβάντα που έχουν καταγραφεί στη µνήµη συµβάντων του συναγερµού. Η σειρά εµφάνισης των γεγονότων είναι από το πιο πρόσφατο προς το πιο παλιό. Πιέστε [*]+[9]+[Κυρίως κωδικό]+[αριθµό συµβάντος] RP 208 9

11 Το συµβάν που έχετε επιλέξει θα εµφανιστεί µε το ακόλουθο φορµά [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] [ΩΡΑ] [ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ] [Αρ Ζώνης ή Αρ χρήστη] Οι κωδικοί των συµβάντων αναφέρονται ακολούθως 11 Συναγερµός λόγω ενεργοποίησης της ζώνης 10 Αποκατάσταση της λειτουργίας της ζώνης 21 Συναγερµός πανικού που ενεργοποιήθηκε από το πληκτρολόγιο 22 Συναγερµός πυρκαγιάς που ενεργοποιήθηκε από το πληκτρολόγιο 23 Κλήση σε ιατρική βοήθεια 51 Οπλισµός του συναγερµού από χρήστη 50 Αφοπλισµός του συναγερµού από χρήστη 53 Αυτόµατη όπλιση του συναγερµού 20. Ενεργοποίηση απενεργοποίηση ηχητικής ένδειξης ανοίγµατος Μπορεί να έχει αντιστοιχηθεί σε ένα άνοιγµα (συνήθως πόρτα) µια λειτουργία ηχητικής ένδειξης κάθε φορά που αυτή ανοίγει. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή την ηχητική ένδειξη πληκτρολογήστε [*]+[8]+[Κυρίως κωδικό]+[2]. Κεφάλαιο 3. Εγκατάσταση του συστήµατος Πριν την εγκατάσταση Πρέπει να γνωρίζετε πως η εγκατάσταση του συστήµατος πρέπει να γίνει από ειδικευµένο τεχνικό. Η εγκατάσταση του συστήµατος από µη εξειδικευµένο άτοµο ακυρώνει την εγγύηση που συνοδεύει το σύστηµα. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του συστήµατος. Βεβαιωθείτε πως έχετε τα κατάλληλα εργαλεία πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του συστήµατος. Ποτέ µην τροφοδοτήσετε µε τάση το σύστηµα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αν τροφοδοτήσετε µε τάση το σύστηµα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης µπορεί να προκληθεί καταστροφή του. Τέτοιου είδους καταστροφές δεν καλύπτονται από την εγγύηση του συστήµατος. Βεβαιωθείτε πως όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά πριν τροφοδοτήσετε µε τάση για πρώτη φορά το σύστηµα. Κάθε ζώνη πρέπει να τερµατίζεται µε µια αντίσταση 2.2ΚΩ. Τέτοιες αντιστάσεις συνοδεύουν τη συσκευή. Συνηθισµένα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση και πιθανές λύσεις. O RP208CN έχει κυκλώµατα αυτοπροστασίας και ελέγχου της καλής λειτουργίας του. Όταν υπάρχει κάποιο λειτουργικό πρόβληµα από το πληκτρολόγιο ακούγεται µια ηχητική ένδειξη ώστε ο χρήστης να εντοπίσει και να διόρθωση το πρόβληµα. 1. Αν ακούγεται ένας διαρκής τόνος προειδοποίησης όταν η µονάδα συναγερµού είναι σε κανονική λειτουργική κατάσταση ελέγξετε αν ο διακόπτης ελέγχου παραβίασης (tamper) του πληκτρολογίου λειτουργεί και είναι σωστά εγκατεστηµένος. 2. Σε περίπτωση που ακούγονται τακτικά 3 τόνοι προειδοποίησης (Μπίπ) ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 17 προκειµένου να δείτε πιο είναι το πρόβληµα και να αποκαταστήσετε τη σωστή λειτουργία. 3. Σε περίπτωση που πληκτρολογήσετε λανθασµένα κάποια εντολή θα ακουστούν τρεις σύντοµοι ηχητικοί τόνοι (Μπιπ). 4. Ελέγξετε αν σε κάθε ζώνη υπάρχει αντίσταση τερµατισµού 2.2ΚΩ. 5. Ελέγξετε αν τα περιβλήµατα των ραντάρ ανίχνευσης κίνησης είναι σωστά κουµπωµένα ώστε οι διακόπτες ελέγχους παραβίασης που ενσωµατώνουν να είναι κλειστοί (να κλείνουν κύκλωµα). RP

12 Η κύρια πλακέτα του κυκλώµατος συναγερµού Ακολούθως εµφανίζεται η κύρια πλακέτα του κυκλώµατος συναγερµού 1 Ακροδέκτες σύνδεσης της τηλεφωνικής γραµµής 2 Ακροδέκτες σύνδεσης της τηλεφωνικής συσκευής 3 Ενδεικτικό Led λειτουργίας τηλεφωνικής κλήσης 4 Βραχυκυκλωτήρας DEFAULT µε τον οποίο αποκαθίστανται οι εργοστασιακές ρυθµίσεις 5 Ακροδέκτης σύνδεσης του module φωνής (RV200V) 6 Ένδειξη τύπου συναγερµού και έκδοσης λογισµικού 7 Σειριακός Αριθµός παραγωγής 8 ΑUX Ασφάλεια τήξης για βοηθητική τάσης τροφοδοσίας (0.5Α) 9 BELL Ασφάλεια τήξης για την τροφοδοσία της σειρήνας (1Α) 10 BAT Ασφάλεια τήξης για κύκλωµα φόρτισης της εφεδρικής µπαταρίας (2Α) 11 ΒΑΤ Ακροδέκτης σύνδεσης του αρνητικού πόλου της µπαταρίας εφεδρείας 12 ΒΑΤ + Ακροδέκτης σύνδεσης του θετικού πόλου της µπαταρίας εφεδρείας 13/14 Ακροδέκτες σύνδεσης της εναλλασσόµενης τάσης τροφοδοσίας 16.5V 15 Aκροδέκτης γείωσης 16 BELL Θετικός ακροδέκτης σύνδεσης της σειρήνας 17 BELL Αρνητικός ακροδέκτης σύνδεσης της σειρήνας 18 UO Έξοδος συναγερµού (η κατάσταση της προγραµµατίζεται από τον εγκαταστάτη) 19/20 AUX Συνεχής τάση τροφοδοσίας (12V DC) για εξαρτήµατα που απαιτούν τάση για να λειτουργήσουν (π.χ ανιχνευτές κίνησης, τάση τροφοδοσίας της σειρήνας κλπ). 22/25/28/31 COM Ισοδυναµικό σηµείο σύνδεσης (δείτε διάγραµµα σύνδεσης των αισθητήρων). 21 Ζ1 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 1 23 Ζ2 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 2 24 Ζ3 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 3 26 Ζ4 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 4 27 Ζ5 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 5 29 Ζ6 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 6 30 Ζ7 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 7 32 Ζ8 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 8 33 GRN αυτός ο ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο πράσινο ακροδέκτη του πληκτρολογίου 34 YRL αυτός ο ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο κίτρινο ακροδέκτη του πληκτρολογίου 35 BLK αυτός ο ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο µαύρο ακροδέκτη του πληκτρολογίου 36 RED αυτός ο ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο κόκκινο ακροδέκτη του πληκτρολογίου RP

13 Εγκατάσταση της κεντρικής µονάδας και του πληκτρολογίου Κοντά στη χώρο εγκατάστασης της κεντρικής µονάδας πρέπει να υπάρχει παροχή ΑC 230V/50Hz της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενώ καλό είναι να υπάρχει και ο κόµβος σύνδεσης της τηλεφωνικής γραµµής και της τηλεφωνικής συσκευής ώστε να µην χρειαστεί να επεκτείνεται τα καλώδια. Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιήσετε τα σωστά εργαλεία για να ολοκληρώσετε της εγκατάσταση. Το πληκτρολόγιο καλό είναι να εγκατασταθεί δίπλα στη κεντρική είσοδο ώστε να µην χρειάζεστε πολύ χρόνο, κατά την είσοδο σας, για να απενεργοποιήσετε τον συναγερµό πληκτρολογώντας τον κωδικό σας. ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο διακόπτης tamper του πληκτρολογίου να εγκατασταθεί σωστά. Επίσης δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην αντιστοίχηση των καλωδίων που συνδέουν τον συναγερµό µε την κεντρική µονάδα. Σύνδεση της τηλεφωνικής γραµµής Η είσοδος της τηλεφωνικής γραµµής πρέπει να συνδεθεί µε τους ακροδέκτες LINE της κεντρικής µονάδας του συναγερµού (είσοδος) ενώ η γραµµή που οδεύει προς τη τηλεφωνική συσκευή του σπιτιού πρέπει να συνδεθεί µε τους ακροδέκτες PHONE (έξοδος). Σύνδεση της µπαταρίας εφεδρείας Στο εσωτερικό του περιβλήµατος της κεντρικής µονάδας πρέπει να εγκατασταθεί µια µπαταρία εφεδρείας (επαναφορτιζόµενη µολύβδου 12V 4Ah ή 7Αh ) µε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να χωρά στον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στο εσωτερικό του περιβλήµατος. Ο θετικός πόλος της µπαταρίας συνδέεται µε το + (κόκκινο καλώδιο) των ακροδεκτών ΒΑΤ ενώ ο αρνητικός πόλος της µπαταρίας συνδέεται µε τον (µαύρο καλώδιο) των ακροδεκτών ΒΑΤ. Η µπαταρία εφεδρείας συνδέεται τελευταία αφού έχετε κάνει σωστά όλες τις συνδέσεις. Σύνδεση του µετασχηµατιστή τροφοδοσίας Το δευτερεύον του µετασχηµατιστή τροφοδοσίας πρέπει να είναι 16.5V AC. Το δευτερεύον πρέπει να συνδεθεί µε τους ακροδέκτες AC της κεντρικής µονάδας του συναγερµού. Προσοχή η κεντρική µονάδα του συναγερµού συνοδεύεται από κατάλληλο µετασχηµατιστή. ώστε ιδιαίτερη προσοχή να µην συνδέσετε ανάποδα το πρωτεύον µε το δευτερεύον του µετασχηµατιστή. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του κυκλώµατος και καταστροφής της συσκευής που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σύνδεση της σειρήνας ώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή σύνδεση των ακροδεκτών BELL που τροφοδοτούν την σειρήνα. Το + του ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε το + της σειρήνας ενώ το του ακροδέκτη µε το της σειρήνας αντίστοιχα. Σύνδεση των ανιχνευτών παραβίασης Προσοχή: όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν χωρίς να έχετε τροφοδοτήσει µε τάση το σύστηµα. RP

14 ιάγραµµα συνδέσεων Ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιείται ή όχι µια ζώνη αυτή πρέπει να τερµατίζεται µε µια αντίσταση 2.2ΚΩ. Όλοι οι διακόπτες tamper των ανιχνευτών και της σειρήνας πρέπει να συνδεθούν σε σειρά και να καταλήγουν σε µια ζώνη της οποίας τη λειτουργία την έχετε ορίσει ως TAMPER. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στη πολικότητα της τάσης που τροφοδοτεί τους ανιχνευτές κίνησης, καπνού κλπ. Ανάλογα µε τη σειρήνα που θα χρησιµοποιήστε και τις υπόλοιπες συσκευές πρέπει να ορίσετε τη κατάσταση λειτουργίας της εξόδου UO. Σύνδεση του module εγγραφής-εκφώνησης µηνύµατος Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχήµα αρκεί να συνδέσετε το module µε τον αντίστοιχο ακροδέκτη της πλακέτας του συστήµατος συναγερµού προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία. 1 Κουµπί εγγραφής µηνύµατος (record) 2 Κουµπί αναπαραγωγής του ηχογραφηµένου µηνύµατος (play) 3 Στοιχεία κατασκευής (αριθµός σειράς, αριθµός παραγωγής κλπ) 4 Μικρόφωνο για την ηχογράφηση του µηνύµατος 5. Ενδεικτικό led RP

15 Πλακέτα εγγραφής φωνητικού µηνύµατος Σύνδεση του ασύρµατου δέκτη (για τηλεχειρισµό της συσκευής) Μέσω αυτού του δέκτη έχετε τη δυνατότητα να οπλίζετε και να αφοπλίζετε το συναγερµό µέσω ενός ασύρµατου τηλεχειριστηρίου. Για να γίνει αυτό δυνατόν θα πρέπει να προγραµµατίσετε µια ζώνη σαν ζώνη κλειδώµατος µέσω διακόπτη (Switch Lock). Για τη σωστή ρύθµιση του δέκτη λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα GND Συνδέεται µε τον ακροδέκτη COM της κεντρικής µονάδας VCC - Συνδέεται µε τον ακροδέκτη AUX της κεντρικής µονάδας (θετικός ακροδέκτης τροφοδοσίας) Β2 G2 ή Κ2 Συνδέεται µε τους ακροδέκτες της ζώνης που έχετε ορίσει σαν ζώνη κλειδώµατος µέσω διακόπτη RP

16 Σύνδεση πλακέτας επέκτασης ασύρµατων αισθητηρίων 1 Ακροδέκτης +12VDC 11 Ενδεικτικό ζώνης Ενδεικτικό ζώνης 2 3 Οπλισµός από τηλεχειρισµό 13 Ενδεικτικό ζώνης Ενδεικτικό ζώνης 4 5 Έξοδος ένδειξης προβληµατικής λειτουργίας 15 Ενδεικτικό λήψης δεδοµένων από τους ασύρµατους αισθητήρες 6 Ακροδέκτες σύνδεσης Ζώνης 1 16 Ενδεικτικό led που ενεργοποιείται σε περίπτωση παρεµβολών 7 Ακροδέκτες σύνδεσης Ζώνης 2 17 Ενδεικτικό λειτουργίας ρυθµίσεων 8 Ακροδέκτες σύνδεσης Ζώνης 3 18 Ενδεικτικό ύπαρξης προβληµατικής λειτουργίας 1 9 Ακροδέκτες σύνδεσης Ζώνης 4 19 Ενδεικτικό ύπαρξης προβληµατικής λειτουργίας 2 10 ιακόπτες Dip Switch 20 Πιεστικός διακόπτης 21 Ακροδέκτης σύνδεσης κεραίας Οι ακροδέκτες 6 έως 9 αντιστοιχούν στα κανάλια 1 έως 4 του ασύρµατου δέκτη και πρέπει να συνδεθούν αντίστοιχα µε 4 ζώνες της κεντρικής µονάδας συναγερµού RP208MB. O ακροδέκτης +12VDC πρέπει να συνδεθεί µε τον ακροδέκτη AUX (+) της κεντρικής µονάδας συναγερµού ενώ ο ακροδέκτης GND µε έναν από τους ακροδέκτες COM του συναγερµού. Σε κανονική λειτουργία οι διακόπτες 1 και 2 του Dip Switch (10) πρέπει να είναι σε θέση ΟΝ. Αν χρησιµοποιείται τηλεχειριστήριο για τον οπλισµό και αφοπλισµό του συναγερµού οι ακροδέκτες 3 µπορεί πρέπει να συνδεθούν σε µια ζώνη του συναγερµού RP208CN που έχετε ορίσει σαν ζώνη κλειδώµατος µέσω διακόπτη (Switch Lock). Παρακαλούµε ανατρέξτε και στις αναλυτικές οδηγίες του RP208EW4 για περισσότερες λεπτοµέρειες. RP

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά Ζώνες 8 Προγραµµατιζόµενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα Ζώνες ειδικών λειτουργιών Ζώνη 5 (Συναγερµός πυρκαγιάς) Ζώνη 6 (Συναγερµός παραβίασης) 11 τύποι προγραµµατιζόµενων ζωνών Τερµατισµός ζωνών NC ή ΝΟ απαραίτητη αντίσταση τερµατισµού υνατότητα αποστολή µηνύµατος σε περίπτωση οπλισµού αφοπλισµού του συναγερµού. Κύκλωµα οδήγησης σειρήνας Ενσωµατωµένο µέγιστη παροχή ρεύµατος 750mA Ρολόι Ενσωµατωµένο ψηφιακό ρολόι Ενσωµατωµένη µονάδα τηλεφωνητή επικοινωνίας µε κέντρο λήψης σηµάτων υνατότητα κλήσης 4 τηλεφωνικών αριθµών υνατότητα επικοινωνίας µε κέντρο λήψης σηµάτων Συµβατότητα µε κέντρα λήψης σηµάτων ADEMCO, Radionics, DCI. Κωδικοί 1 κωδικός εγκαταστάτη 1 Κυρίως κωδικό 9 κωδικοί χρηστών υνατότητα αυτοελέγχου Έλεγχος οµαλής λειτουργίας και αποστολή αναφοράς καλής λειτουργίας και καθηµερινή βάση στο κέντρο λήψης σηµάτων. Λίστα συµβάντων µε 50 θέσεις µνήµης. Θύρα εξόδου πλακέτας συναγερµού UO H έξοδος UO προγραµµατίζεται να ενεργοποιείται µε όποια κατάσταση του συναγερµού ορίζει ο εγκαταστάτης. Τεχνικά χαρακτηριστικά πλακέτας συναγερµού RP208MB Τάση λειτουργίας 16.5VAC 25VA (2.5A) Μπαταρία εφεδρείας Επαναφορτιζόµενη 12V 4Ah ή 400mA Τάση τροφοδοσίας AUX 12VDC 400mA (maximum) Τάση εξόδου σειρήνας 12VDC 750mA (maximum) Προγραµµατιζόµενη έξοδος UO Ανοικτού συλλέκτη µέγιστο ρεύµα 70mA Χρόνος απόκρισης ζώνης 500mS Ασφάλεια AUX 0.5A Ασφάλεια BELL 1A Ασφάλεια BAT 2A ιαστάσεις Βάρος 80 x 167mm 170gr Πληκτρολόγιο Κατανάλωση ρεύµατος 90mA Καλώδια σύνδεσης 4 καλώδια µέγιστο µήκος 1000m ιαστάσεις 110 x 130 x 25mm Βάρος 230gr RP

18 Κεφάλαιο 5 Οδηγίες προγραµµατισµού Αποκατάσταση των εργοστασιακών ρυθµίσεων Συνδέστε το πληκτρολόγιο και την κεντρική µονάδα του συναγερµού Ελέγξετε για την ορθότητα τους όλες τις συνδέσεις της συσκευής ιακόψτε τη τάση τροφοδοσίας και αποσυνδέστε τη µπαταρία εφεδρείας Βραχυκυκλώστε τα 2 πιν µε την ένδειξη default στην πλακέτα του συναγερµού (στην πλακέτα υπάρχει κατάλληλος βραχυκυκλωτήρας) Επαναφέρετε τη τάση τροφοδοσίας Όταν ακούσετε ένα σύντοµο ηχητικό τόνο (µπιπ) διακόψτε το βραχυκύκλωµα. Οι εργοστασιακές ρυθµίσεις έχουν αποκατασταθεί. Όταν έχετε θέσει τη µονάδα σε κατάσταση προγραµµατισµού το ενδεικτικό READY αναβοσβήνει. Μόνο σε αυτή τη κατάσταση µπορείτε να προγραµµατίσετε τη συσκευή. Γενικά στοιχεία για το προγραµµατισµό της συσκευής Αρχικά βεβαιωθεί πως οι ακροδέκτες Default δεν είναι βραχυκυκλωµένοι. Μέσω της διαδικασίας προγραµµατισµού έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τις λειτουργίες που αντιστοιχούν σε κάθε θέση µνήµης του συναγερµού. Ο RP208CN έχει 94 θέσεις (01-94) και σε κάθε µια από αυτές αντιστοιχεί µια διαφορετική λειτουργία της µονάδας συναγερµού. Κάθε θέση έχει 2 ψηφία ενώ τα δεδοµένα που ορίζουν τη λειτουργία της θέσης αποτελούνται από 1 ή περισσότερα ψηφία. Σε κάθε µια θέση είναι αποθηκευµένη η ρύθµιση που έχει οριστεί από το εργοστάσιο κατασκευής. Για να προγραµµατιστεί η µονάδα συναγερµού είναι απαραίτητο να έχετε συνδέσει σωστά το πληκτρολόγιο που τη συνοδεύει. Είσοδος και έξοδος από τη λειτουργία προγραµµατισµού 1. Για θέσετε τη µονάδα σε κατάσταση προγραµµατισµού πληκτρολογήστε [#]+[Κυρίως κωδικό] 2. Πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε να ορίσετε τη λειτουργία της και στη συνέχεια ARM: [αριθµός θέσης µνήµης] + [ARM] Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα εµφανιστεί η δεδοµένη ρύθµιση αυτής της θέσης 3. Για να µπείτε στη θέση µνήµης που έχετε επιλέξει πιέστε ARM 4. Για να αλλάξετε τα δεδοµένα που υπάρχουν στη θέση µνήµης πληκτρολογήστε την αριθµοσειρά που αντιστοιχεί στη λειτουργία και στη συνέχεια πιέστε [#] για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή σας. Ένας σύντοµος ηχητικός τόνος σηµαίνει πως η αλλαγή έχει γίνει µε επιτυχία. Τρείς σύντοµοι ηχητικοί τόνοι σηµαίνουν πως η αλλαγή δεν έγινε. 5. Για να βγείτε από τη λειτουργία προγραµµατισµού πληκτρολογήστε [Κυρίως κωδικό]+[αrm]. RP

19 Σύντοµη εισαγωγή στο προγραµµατισµό της συσκευής Για να εξοικειωθείτε µε το προγραµµατισµό της συσκευής ακολουθεί ένα σύντοµο παράδειγµα το οποίο δείχνει πως µπορείτε να αλλάξετε το κωδικό του εγκαταστάτη που από το εργοστάσιο έχει οριστεί σε 0206 µε τον δικό σας κωδικό. Λειτουργία Ενέργειες Σχόλια 1 Για να µπείτε σε λειτουργία προγραµµατισµού 2 Πηγαίνετε στη θέση [08] που είναι αποθηκευµένος ο κωδικός εγκαταστάτη 3 Εισάγετε έναν µοναδικό κωδικό που θα είναι ο νέος κωδικός εγκαταστάτη στο παράδειγµα αυτός είναι ο Αποθηκεύσετε τα νέα δεδοµένα 5 Ελέγξετε τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στη θέση 08 6 Πηγαίνετε σε µια άλλη διεύθυνση 7 Έξοδος από τη διαδικασία προγραµµατισµού Εισάγετε τον κωδικό εγκαταστάτη που έχει οριστεί από το εργοστάσιο [#] [0206] Πληκτρολογήστε [0][8][ARM] Πληκτρολογήστε [5][6][7][8] Πληκτρολογήστε [#] Τα δεδοµένα θα εµφανιστούν στην οθόνη Πληκτρολογήστε τον αριθµό της επιθυµητής διεύθυνσης και στη συνέχεια πιέστε [ARM] Πληκτρολογήστε τον κωδικό εγκαταστάτη που έχετε ορίσει και στη συνέχεια πιέστε [ARM] Ένας παρατεταµένος ηχητικός τόνος δείχνει πως έχετε µπει µε επιτυχία στη διαδικασία προγραµµατισµού. Στην οθόνη ενδείξεων εµφανίζεται η ένδειξη ADD. εν ακούγεται τόνο επιβεβαίωσης εν ακούγεται τόνο επιβεβαίωσης Ένας παρατεταµένος ηχητικός τόνος θα ακουστεί επιβεβαιώνοντας πως τα νέα δεδοµένα έχουν αποθηκευτεί. Αν κάποια στοιχεία πληκτρολογήθηκαν λανθασµένα θα ακουστούν 3 σύντοµοι ηχητικοί τόνοι (µπιπ) [5678] Πιέζοντας [ARM] πηγαίνετε στην επόµενη διεύθυνση της οποίας θέλετε να αλλάξετε το προγραµµατισµό. Ένας παρατεταµένος ηχητικός τόνος θα ακουστεί επιβεβαιώνοντας την έξοδο σας από τη διαδικασία προγραµµατισµού Κατάλογος δεδοµένων που υπάρχουν σε κάθε διεύθυνση Γενικές παράµετροι συστήµατος Θέσεις Θέση 01 Θέση προεργασίας Εργοστασιακή τιµή: 00 Θέση 02 1 ος τηλεφωνικός αριθµός κλήσης κέντρου λήψης σηµάτων Για να εισάγετε ή να αλλάξετε έναν τηλεφωνικό αριθµό απαιτείται να πληκτρολογήσετε τη θέση µνήµης που θα αποθηκευτεί και στη συνέχεια τον ίδιο τον αριθµό (συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού περιοχής του αριθµού). Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή του τηλεφωνικού αριθµού πιέστε [#] για να τον αποθηκεύσετε. Κάθε τηλεφωνικός αριθµός µπορεί να έχει έως και 20 αριθµούς. Για να διαγράψετε έναν καταχωρηµένο αριθµό πιέστε απλά το κουµπί [#]. Θέση 03 2 ος τηλεφωνικός αριθµός κλήσης κέντρου λήψης σηµάτων RP

20 Θέση 04 Θέση προεργασίας Θέση 05 Αριθµός χρήστη Εργοστασιακή τιµή: 0000 Σε αυτή τη θέση αντιστοιχείτε τον αριθµό συνδροµητή που έχει ορίσει το κέντρο λήψης σηµάτων. Ο αριθµός αυτός πρέπει να είναι στο δεκαεξαδικό σύστηµα. Για να πληκτρολογήσετε τα ψηφία Α έως F του δεκαεξαδικού συστήµατος χρησιµοποιήστε το συνδυασµό κουµπιών που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: ΨΗΦΙΟ Πάτηµα κουµπιών ΨΗΦΙΟ Πάτηµα κουµπιών Α [STAY] [1] D [STAY] [4] Β [STAY] [2] E [STAY] [5] C [STAY] [3] F [STAY] [6] Θέση 06 Θέση προεργασίας Θέση 07 Θέση προεργασίας Κωδικοί Χρηστών Θέσεις Θέση 08 1 ος Κωδικός εγκαταστάτη Εργοστασιακή ρύθµιση 0206 Θέση 09 2 ος Κωδικός εγκαταστάτη Εργοστασιακή ρύθµιση 1206 Θέση 10 Κυρίως κωδικός (MASTER) Εργοστασιακή ρύθµιση 1234 O κάτοχος του Κυρίως κωδικού µπορεί να επέµβει στα ακόλουθα σηµεία στη λειτουργία του συστήµατος συναγερµού: 1. Να αλλάξει τον Κυρίως κωδικό 2. Να ρυθµίσει την ώρα του συστήµατος 3. Να ελέγχει τις λίστες αναφοράς προβληµάτων και συµβάντων του συστήµατος 4. Να ελέγχει τη καλή λειτουργία του συστήµατος 5. Να καθορίσει τους αριθµούς κλήσης που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερµού Καθορισµός χρονοκαθυστερήσεων Θέσεις Θέση 11 Καθυστέρηση εξόδου Εργοστασιακή ρύθµιση 030 Στη θέση 11 ορίζετε τη καθυστέρηση εξόδου. Αυτό το χρονικό διάστηµα ορίζεται σε δευτερόλεπτα. Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που µπορείτε να ορίσετε είναι 001 δευτερόλεπτα και το µέγιστο 255 δευτερόλεπτα. Θέση 12 Καθυστέρηση εισόδου Εργοστασιακή ρύθµιση 030 Στη θέση 12 ορίζετε τη καθυστέρηση εισόδου. Αυτό το χρονικό διάστηµα ορίζεται σε δευτερόλεπτα. Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που µπορείτε να ορίσετε είναι 001 δευτερόλεπτα και το µέγιστο 255 δευτερόλεπτα. Θέση 13 Χρονική διάρκεια ενεργοποίησης εξωτερικής σειρήνας Εργοστασιακή ρύθµιση 03 Στη θέση 13 ορίζετε τη χρονική διάρκεια που θα ηχεί η σειρήνα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερµού. Αυτό το χρονικό διάστηµα ορίζεται σε λεπτά. Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που µπορείτε να ορίσετε είναι 01 λεπτό και το µέγιστο 90 λεπτά. Ορισµός τύπων ζώνης επιτήρησης Θέσεις Στις θέσεις 14 έως και 21 ορίζεται το τύπο κάθε ζώνης (1 έως 8) του συστήµατος συναγερµού. Κάθε µια από τις θέσεις περιλαµβάνει 2 ψηφία το πρώτο ψηφίο καθορίζει το τύπο της ζώνης και το δεύτερο ψηφίο καθορίζει το είδος του ηχητικού συναγερµού. Σηµαντική σηµείωση: Κάθε ζώνη πρέπει να τερµατίζεται µε µια αντίσταση 2.2ΚΩ ακόµα και αν δεν χρησιµοποιείται. RP

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

6.5.6 Dialer RP 248 2

6.5.6 Dialer RP 248 2 Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 248CN Σηµαντική σηµείωση: O RP 248 είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα συναγερµού µε πολλές δυνατότητες επέκτασης και απεριόριστες, πρακτικά, δυνατότητες παραµετροποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 //

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 // ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 0 www.idshellas.gr 0 ζώνες χρήστες 00 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... Προγραμματισμός κωδικού

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES www.idshellas.gr 8-64 XSERIES 8-64 ζώνες 8 χρήστες 000 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-7664 16 ενσύρματες ζώνες 24 ασύρματες ζώνες 4 partition 8 LCD πληκτρολόγια 8 τηλεχειριστήρια 1 master κωδικός 8 βοηθητικοί κωδικοί 2 τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού Skylink AD 433S Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ...3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ...3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 805 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1404 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Κεφ. 1 Εισαγωγικά Ο ido218 είναι ένας σύγχρονος συναγερµός που χρησιµοποιείται τόσο σε οικιακούς όσο και επαγγελµατικούς χώρους. Μπορεί να συνεργαστεί µε όλα τα ασύρµατα

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 2000E v1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χαρακτηριστικά έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας έξοδος τρανζίστορ για ένδειξη Κατάστασης πληκτρολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-64 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Σελίδα 1 από 45

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Σελίδα 1 από 45 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 2.2 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ 2.3 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...3 1.1 Πλήκτρα Πληκτρολογίου...3 1.2 Οθόνη Πληκτρολογ...4 1.3 Ενδείξεις Πληκτρολογίου...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισµού Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Τα συστήματα ασφαλείας είναι ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση χώρων, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων, σε περίπτωση έ- κτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-7564

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-7564 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-7564 FOCUS FC 7564 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5)

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) RINS847-2 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS847-2 Page 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισμού Το σύστημα είναι ο δεν είναι ο χωρισμένο σε υποσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ιάγραµµα Αναφοράς Συναγερµών...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

FOCUS FC-7664

FOCUS FC-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC 7664 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-RP8LCD

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-RP8LCD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-RP8LCD ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Περιοδικός έλεγχος της μπαταρίας και της σειρήνας (Σας προτείνουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται Σαββατοκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Περιοδικός έλεγχος της μπαταρίας και της σειρήνας (Σας προτείνουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται Σαββατοκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 01 17 33 02 18 34 03 19 35 04 20 36 05 21 37 06 22 38 07 23 39 08 24 40 09 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-266 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Διάγραμμα Αναφοράς Συναγερμών...5

Διαβάστε περισσότερα

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1).

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1). AYTONOMO ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SL1000 1000B v1.2 Βοηθητική Έξοδος (AUX output επαφές AUX/- στην ηλεκτρονική πλακέτα του πληκτρολογίου) Πρόκειται για µία έξοδο τύπου τρανζίστορ ανοικτού συλλέκτη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΕΚΔΟΣΗ 0.1 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8 Ενσύρματες & 24 Ασύρματες Ζώνες & 32 BUS (με χρήση 7601) 8 Πληκτρολόγια / 8 τηλεχειριστήρια Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.241.127. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.241.127. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.241.127 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.241.127 3 1 Γραφικά BOSCH AMAX PANEL 2000 OVERVIEW ICP-AMAX-P-EN ICP-AMAX-P B420/ DX4020 PSTN TELEPHONE NETWORK IP CENTRAL

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC FC-7540

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC FC-7540 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC 7540 FC-7540 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη ICP-CC408 EL Οδηγός χρήστη ICP-CC408 Πίνακας ελέγχου ICP-CC408 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems,

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα