- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 Αγαπητέ Πελάτη: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που έχετε αγοράσει την αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού. Ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας και θα μπορέσει να σας προσφέρει βέλτιστες υπηρεσίες μαζί με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας για πολλά χρόνια.. Ο όμιλος μας επενδύει πολύ χρόνο, ενέργεια και οικονομικές πηγές για την δημιουργία καινοτόμων λύσεων που σκοπεύουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των προϊόντων μας. Η επιλογή σας δείχνει ευαισθησία και γνώση ως προς την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος. Η διαρκής μας δέσμευση για την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων σε συνδυασμό με την υπεύθυνη συμπεριφορά σας ως προς την ορθολογική χρήση ενέργειας, μαζί συντελούν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό με φροντίδα; έχει σαν σκοπό να παρέχει πληροφορίες, προειδοποιήσεις και υποδείξεις για την σωστή χρήση και συντήρηση της συσκευής, έτσι ώστε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητά του. Το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε πληροφορία που χρειάζεστε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε τελικούς χρήστες της αντλίας θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού και τους υπευθύνους εγκαταστάτες για την εγκατάστασή της. Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό θα ανακαλέσουν την εγγύηση. Το εγχειρίδιο αυτό είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της συσκευής. Πρέπει να φυλάσσεται με φροντίδα από τον χρήστη και πρέπει πάντα να παραδίδεται στους νέους ιδιοκτήτες ή χρήστες της συσκευής, και/ή όταν η τελευταία μεταφέρεται σε ένα άλλο σύστημα. Με σκοπό την εξασφάλιση σωστής και ασφαλούς χρήσης της συσκευής, και ο εγκαταστάτης και ό χρήστης, ο καθένας για τις αντίστοιχες δικές του απαιτήσεις, πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και προφυλάξεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό, αφού παρέχουν σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής. Το εγχειρίδιο αποτελείται από τρία τμήματα: - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το τμήμα αυτό περιέχει χρήσιμες γενικές πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή της συσκευής και των τεχνικών χαρακτηριστικών της, και επιπρόσθετες πληροφορίες για τα σήματα, τις μονάδες μέτρησης και των τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τις διαστάσεις του θερμαντήρα νερού. - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ Το τμήμα αυτό προορίζεται για τους εγκαταστάτες. Περιέχει όλες τις υποδείξεις και οδηγίες που πρέπει να προσέξουν οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης εγκατάστασης της συσκευής. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Το τμήμα απευθύνεται στους τελικούς καταναλωτές και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή λειτουργία της συσκευής και βοηθά τον χρήστη για την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων συντήρησης της συσκευής. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει τα στοιχεία και περιεχόμενα του εγχειριδίου αυτού χωρίς πρωθύστερη ειδοποίηση, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των σχετικών προϊόντων. Για την διευκόλυνση της κατανόησης των περιεχομένων, είναι δεδομένο ότι το εγχειρίδιο έχει εκδοθεί σε πολλές γλώσσες και ισχύει για χρήση σε πολλές χώρες, όλες οι εικόνες είναι ομαδοποιημένες στις τελευταίες σελίδες και είναι κοινές για τις διάφορες γλώσσες. 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περιγραφή των συμβόλων που χρησιμοποιούντα 1.2 Πεδίο εφαρμογής 1.3 Οδηγίες και τεχνικοί κανόνες 1.4 Πιστοποιητικά Σήμανση CE 1.5 Περιεχόμενα συσκευασίας 1.6 Μεταφορά και αποθήκευση 1.7 Προσδιορισμός της συσκευής 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Αρχή λειτουργίας 2.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2.3 Συνολικές διαστάσεις 2.4 Ηλεκτρικό διάγραμμα 2.5 Πίνακας τεχνικών στοιχείων ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 3. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 3.1 Αρχικό ξεκίνημα 3.2 Οδηγίες 3.3 Ρυθμίσεις ασφαλείας 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4.1 Θέση της συσκευής 4.2 Τοποθέτηση στο έδαφος 4.3 Σύνδεση τροφοδοσίας αέρα 4.4 Υδραυλικές συνδέσεις 4.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4.6 Αρχικό ξεκίνημα 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για εξουσιοδοτημένο προσωπικό) 5.1 Εκκένωση της συσκευής 5.2 Τυπική συντήρηση 5.3 Χρήσιμες πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 6.1 Αρχικό ξεκίνημα 6.2 Συστάσεις 6.3 Κανονισμοί ασφαλείας 7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 7.1 Περιγραφή πίνακα ελέγχου 7.2 Ανάβοντας και σβήνοντας τον θερμοσίφωνα 7.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας 7.4 Τρόπος λειτουργίας 7.5 Μενού πληροφοριών 7.6 Μενού για τον εγκαταστάτη 7.7 Αντι βακτηριδιακή λειτουργία 7.8 Τυπικές ρυθμίσεις 7.9 Λειτουργία με διφασικό ρεύμα 7.10 Σφάλματα 8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8.1 Συντήρηση ρουτίνας που γίνεται από τον χρήστη 8.2 Απόσυρση θερμοσίφωνα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 2

3 1.1 Περιγραφή των συμβόλων που χρησιμοποιούνται ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία, χρησιμοποιούνται τα σύμβολα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα με σκοπό να τονίσουν τη σημασία της σχετικής προειδοποίησης κινδύνου: Σύμβολο Περιγραφή Η μη συμμόρφωση με την προειδοποίηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε άτομα ή, σε μερικές περιπτώσεις θάνατο. Η μη συμμόρφωση με την προειδοποίηση αυτή μπορεί να επιφέρει σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και εγκαταστάσεις ή τραυματισμούς σε ζώα. Υποχρεωτική παρατήρηση των γενικών και ειδικών οδηγιών ασφαλείας της συσκευής 1.2 Πεδίο εφαρμογής Η συσκευή αυτή προορίζεται για παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης ή παρόμοια, σε θερμοκρασίες κάτω του σημείου βρασμού. Γι αυτό πρέπει να συνδεθεί υδραυλικά σε ένα δίκτυο παροχής νερού. Η συσκευή απαιτεί ηλεκτρική σύνδεση για να λειτουργήσει, ενώ η χρήση αγωγών αέρα είναι προαιρετική, όπως αναλύεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις σελίδες που ακολουθούν. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους από αυτούς που προδιαγράφηκαν. Κάθε άλλη χρήση της συσκευής είναι λάθος και απαγορεύεται. Πιο συγκεκριμένα η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε βιομηχανικούς κύκλους και/ή σε περιβάλλοντα με διαβρωτικά ή εκρηκτικά υλικά. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά λόγω λάθους εγκατάστασης, μη σωστής χρήσης, χρήσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή από ημιτελή ή αμελή εφαρμογή των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό. l. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, λογικές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη επαρκούς πείρας/γνώσης της συσκευής, εκτός αν επιβλέπονται από ή οδηγούνται από το υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. 1.3 Οδηγίες και τεχνικοί κανόνες Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, νευρικές και διανοητικές ικανότητες, εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά με την λειτουργία της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την συμβατότητα της συσκευής με τις σχετικές κατασκευαστικές οδηγίες, νομοθεσίες και ρυθμίσεις μέχρι την στιγμή της πρώτης κυκλοφορίας του προϊόντος. Ο μελετητής, εγκαταστάτης και χρήστης είναι ο καθένας αποκλειστικά υπεύθυνοι, στους αντίστοιχους τομείς τους, για γνώση και εφαρμογή των νόμιμων προϋποθέσεων και τεχνικών κανονισμών σχετικά με την μελέτη την εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση της συσκευής. Οι αναφορές σε νόμους, ρυθμίσεις και τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό είναι καθαρά πληροφοριακές; κάθε καινούργιος νόμος ή μετατροπή σε υπάρχοντες νόμους δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο τον κατασκευαστή απέναντι σε τρίτα μέρη. 1.3 Πιστοποιητικά Σήμανση CE Η σήμανση CE που φέρει η συσκευή πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται στις απαραίτητες προϋποθέσεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών: /95/EC σχετικά με την ασφάλεια ηλεκτρικού εξοπλισμού /108/EC σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: EN 255-3; EN ; EN ; EN ; EN ; EN ; EN ; EN CAHIER DE CHARGE_ A Chauffe-eau Thermodynamiques POUR LA MARQUE NF elettricitè performance. 1.5 Περιεχόμενα συσκευασίας Η συσκευή παραδίδεται σε ξύλινη παλέτα και προστατεύεται με γωνιακά προστατευτικά πολυστερίνης, χαρτοκιβώτιο και ένα διάφανο πλαστικό φιλμ εξωτερικά. Όλα τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα και οικο-συμβατά. Εσωκλείονται τα ακόλουθα αξεσουάρ: - Ζώνη για κράτημα του θερμοσίφωνα (αφαιρείται όταν το προϊόν εγκατασταθεί) Βραχίονα στήριξης για εγκατάσταση στον τοίχο, μαζί με τα σχετικά παρελκόμενα στήριξης. - Διάταξη ασφαλείας πίεσης. Συνδετικός σωλήνας για συμπύκνωση νερού Το εγχειρίδιο αυτό και τα έγγραφα εγγύησης Μια 3/4 διηλεκτρική σύζευξη. 1.6 Μεταφορά και αποθήκευση Με την παράδοση, ελέγξτε ότι η συσκευασία δεν είναι εμφανώς κατεστραμμένη εξωτερικά. Αν το προϊόν εμφανιστεί χτυπημένο, κοινοποιήστε το πρόβλημα στον μεταφορέα αμέσως. 3

4 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση. Το προϊόν μπορεί να μεταφέρεται σε οριζόντια θέση μόνο για μικρές αποστάσεις. Αν σε κάποιες φάσεις το προϊόν εκτέθηκε σε διαφορετική θέση από αυτή που συνιστάται,περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες πριν να ξεκινήσετε την συσκευή από την ώρα που βρίσκεται στη σωστή θέση και/ή εγκαταστάθηκε. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το λιπαντικό λάδι είναι σωστά μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα ώστε να αποφευχθεί ζημιά στον συμπιεστή. Το προϊόν διαθέτει συσκευή «ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΙΣΗΣ» για ανίχνευση της γωνίας κλίσης. Αν η σχετική ένδειξη εμφανιστεί κόκκινη, τότε το προϊόν έχει κλίσει σε μια αποδεκτή γωνία και αυτό μπορεί να του έχει προκαλέσει βλάβη, έτσι πρέπει να το επιστρέψετε. Η συσκευασμένη συσκευή πρέπει να μεταφέρεται χειροκίνητα ή με την βοήθεια ενός ανυψωτικού μηχανήματος, προσέχοντας τις σχετικές γραφικές υποδείξεις που εμφανίζονται στο κουτί. Όπου είναι δυνατόν, συνιστούμε να κρατάτε την συσκευή στην αρχική της συσκευασία μέχρι την εγκατάστασή της στην επιλεγμένη θέση, ειδικά όταν συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής. Μέχρι να αφαιρέσετε την συσκευασία, ελέγξτε αν η συσκευή είναι ακέραια και ότι δεν λείπουν εξαρτήματα. Στη περίπτωση ελαττωμάτων ή απωλειών εξαρτημάτων, ειδοποιήστε τον πωλητή μέσα στα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται από τον νόμο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (κλιπ, πλαστικές σακούλες, αφρούς πολυστερίνης, κτλ.) μακριά από παιδιά αφού είναι πιθανώς επικίνδυνα. Κατά τη μεταφορά ή το χειρισμό της συσκευής μετά το πρώτο ξεκίνημα, ακολουθήστε τις προαναφερθείσες υποδείξεις σχετικά με την μέγιστη κλίση και βεβαιωθείτε ότι έχει βγει όλο το νερό από το δοχείο. Αν δεν υπάρχει πια η αυθεντική συσκευασία, διαθέστε μια παρόμοια συσκευασία για την συσκευή και τα εξαρτήματα της. Επιτρεπτές θέσεις Απαγορευμένες θέσεις 1.7 Προσδιορισμός της συσκευής Οι βασικές πληροφορίες για προσδιορισμό της συσκευής περιέχονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα στοιχείων που βρίσκεται στο κάτω πλευρικό μέρος του θερμαντήρα. Μοντέλο Μεγ.πίεση δοχείου τύπος ψυκτικού και επαναφόρτιση/μεγ.πίεση ψυκτικού κυκλώματος απορρόφηση ισχύος, θερμική ισχύς και μεγ. θερμοκρασία μέσα στην αντλία απορρόφηση ισχύος και θερμοκρασία στον βοηθητικό τρόπο Χωρητικότητα Σειριακός αριθμός προϊόντος Προστασία δοχείου Τάση τροφοδοσίας, συχνότητα Ποσότητα ροής αέρα Λογότυπα και σύμβολα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Αρχή λειτουργίας Η αντλία θερμότητας NUOS δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να ζεστάνει το νερό απευθείας κατά την διάρκεια του κανονικού κύκλου λειτουργίας, αλλά χρησιμοποιεί την ενέργεια αυτή πιο λογικά ώστε να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα με ένα πιο αποδοτικό τρόπο, πχ καταναλώνοντας 2/3 λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Η αποδοτικότητα μιας αντλίας θερμότητας μετριέται με Συντελεστή Απόδοσης (COP) δηλ. ο δείκτης μεταξύ της ενέργειας που παρέχεται στη συσκευή (σε αυτή την περίπτωση, η θερμότητα μεταφέρεται στο νερό που θα θερμανθεί) και στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται (από τον συμπιεστή και τις βοηθητικά αξεσουάρ της συσκευής). Ο COP ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της αντλίας και με τις σχετικές συνθήκες λειτουργίας. 4

5 Για παράδειγμα, αν η τιμή του COP ισούται με 3, αυτό δείχνει ότι για κάθε 1 kwh ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται, η αντλία θερμότητας παρέχει 3 kwh θέρμανσης στο μισό που πρέπει να θερμανθεί, εκ των οποίων τα 2 kwh προέρχονται από ελεύθερη πηγή. 2.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά Σχ. 1 1 Ερμητικός περιστροφικός συμπιεστής 2 Ηλεκτρολυτικός συμπυκνωτής για συμπιεστή 3 Διακόπτης ασφάλειας πίεσης 4 Ανεμιστήρας 5 Θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης 6 Συμπυκνωτής ψυκτικού αερίου/νερού 7 Εξατμιστής ψυκτικού αερίου/αέρα 8 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 9 Συλλογή συμπυκνωμάτων 10 Ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης 11 Ανόδιο τιτανίου 12 Αισθητήρας ΝTC λειτουργίας και ασφάλειας 13 Βαλβίδα απόψυξης ζεστού αερίου (μόνο για τα μοντέλα EXT) 14 Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC εξόδου νερού 15 Διαθέσιμη άνοδος μαγνησίου 16 Πόδια με προσαρμοζόμενο ύψος 2.3 Συνολικές διαστάσεις Σχ. 2 A Σωλήνας Φ3/4 εισόδου κρύου νερού B Σωλήνας Φ3/4 εξόδου κρύου νερού C Συλλογή συμπυκνωμάτων D Σωλήνας Φ3/4 εισόδου κυκλώματος θέρμανσης (έκδοση SOL) E Σωλήνας Φ3/4 εξόδου κυκλώματος θέρμανσης (έκδοση SOL) 2.4 Ηλεκτρικό διάγραμμα Σχ. 3 Σύμβολο Περιγραφή A B C D E F G H I L M N O D Q R EDF Παροχή ισχύος Μπαταρίες Πίνακας διεπαφής Ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο Αισθητήρας NTC για θερμαντικό στοιχείο ζώνης Διπλή άνοδος Δεξαμενή νερού με επίγεια σύνδεση Σειριακή σύνδεση πίνακα Κυρίως πίνακας Λειτουργία συμπυκνωτή Συμπιεστής Ανεμιστήρας Βαλβίδα ζεστού αερίου Διακόπτης ασφάλειας πίεσης Αισθητήρας NTC για σωλήνα ζεστού νερού ζώνης Αισθητήρας NTC για εξάτμιση και είσοδο αέρα Σήμα HCHP (EDP) το καλώδιο δεν παρέχεται με το προϊόν 5

6 2.5 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης EXT EXT 250 SOL EXT Χωρητικότητα δοχείου l Μέσο πάχος μόνωσης mm 50 Τύπος εσωτερικής προστασίας δοχείου Τύπος προστασίας διάβρωσης επισμάλτωση Άνοδος τιτανίου + διαθέσιμη άνοδος μαγνησίου Μέγιστη πίεση λειτουργίας MPa 0.6 Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων II G 3/4 M Διάμετρος της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων mm 1/2 F Διάμετρος των συνδέσεων απόρριψης/λήψης αέρα mm Ελάχιστη σκληρότητα νερού F 12 Βάρος κενού kg Qpr (πάνω 24h) kwh Ηλιακό κύκλωμα θέρμανσης εναλλαγής επιφάνειας m Αντλία θερμότητας Διαβάθμιση θερμότητας (*) W Ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος (*) W Μέγ. Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος (*) W COP (*) Χρόνος θέρμανσης (*) h:min 3:15 3:15 3:41 3:41 3:41 Κατανάλωση θερμαντικής ενέργειας (*) kwh Μέγιστη ποσότητα Στους 55 C l ζεστού νερού σε μια ζήτηση V40 Στους 62 C l Μέγ. Θερμοκρασία νερού με αντλία θερμότητας ºC 62 (55 εργοστασιακές ρυθμίσεις) 62 (55 εργοστασιακές ρυθμίσεις) 62 (55 εργοστασιακές ρυθμίσεις) 62 (55 εργοστασιακές ρυθμίσεις) 62 (55 εργοστασιακές ρυθμίσεις) Ποσότητα R134a ψυκτικού μέσου kg Μεγ. Πίεση του ψυκτικού κυκλώματος πίεση κάτω πλευράς MPa Μεγ. Πίεση του ψυκτικού κυκλώματος πίεση πάνω πλευράς MPa Θερμαντικό στοιχείο Ισχύς θερμαντικού στοιχείου W Μεγ. Θερμοκρασία νερού με το θερμαντικό στοιχείο ºC 75 (65 εργοστασιακές ρυθμίσεις 75 (65 εργοστασιακές ρυθμίσεις) 75 (65 εργοστασιακές ρυθμίσεις) 75 (65 εργοστασιακές ρυθμίσεις) 75 (65 εργοστασιακές ρυθμίσεις) Μεγ. Κατανάλωση ρεύματος A Μονάδα Περιγραφή EXT EXT 250 SOL EXT Μέτρησης Παροχή ισχύος Τάση / μέγιστη κατανάλωση ισχύος (+) V / W μονοφασικό / 2500 Συχνότητα Hz 50 Βαθμός προστασίας IPX4 Πλευρά αέρα Ποσότητα ροής αέρα (αυτόματος m ρυθμιζόμενος έλεγχος) 3 /h Διαθέσιμη στατική πίεση Pa Ισχύς ήχου db(a) Επίπεδο πίεσης ήχου στα 2 m db(a)

7 Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης m (***) Ελάχιστο ύψος οροφής του δωματίου m εγκατάστασης Ελάχ. Θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης ºC Μέγ. Θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης ºC Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα (w.b.) με 90% r.h. (****) ºC Μέγιστη θερμοκρασία αέρα (w.b) με 90% r.h. (****) ºC (*) οι τιμές επιτυγχάνονται με θερμοκρασία αέρα 15 C και 71% σχετική υγρασία, θερμοκρασία νερού εισόδου15c (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της NF Cahier de Charge 3 ) (**) η απόδοση μετριέται για τη θέρμανση του νερού μεταξύ 15 C και 51 C με θερμοκρασία για εισερχόμενο αέρα στους 15 C και 70% σχετική υγρασία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της cahier des charges of the NF Electricitè performance N LCIE σημεία σχετικά με ανεξάρτητη αποθήκευση θερμοσιφώνων. (***)σε περίπτωση εγκατάστασης χωρίς κανάλια (****) εξωτερικά από το διάλειμμα λειτουργίας της αντλίας, η θέρμανση του νερού διασφαλίζεται από το θερμαντικό στοιχείο Τα ποσοστά τω τιμών επιτεύχθηκαν με δοκιμή αρκετών προϊόντων. 7

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3.1 Εξειδίκευση εγκαταστάτη ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση και το αρχικό ξεκίνημα της συσκευής πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο προσωπικό σε συμμόρφωση με τις εθνικές ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με την εγκατάσταση, και σε συμφωνία με κάθε προδιαγραφή που εκδόθηκαν από τοπικές αρχές και δημόσιους οργανισμού υγείας. Ο θερμοσίφωνας παραδίδεται με επαρκή ποσό ψυκτικού R134a για την λειτουργία του. Το ψυκτικό αυτό μέσο δεν καταστρέφει το στρώμα όζοντος της ατμόσφαιρας, δεν είναι εύφλεκτο και δεν προκαλεί εκρήξεις, ωστόσο κάθε εργασία συντήρησης ή επέμβασης στο ψυκτικό κύκλωμα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό μόνο και με τα απαραίτητα εργαλεία. 3.2 Χρήση του εγχειριδίου οδηγιών ΠΡΟΣΟΧΗ! Λάθος εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε άτομα και ζώα και ζημιά σε αντικείμενα για τα οποία ο κατασκευαστής δεν θα θεωρείται υπεύθυνος. Ο εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις οδηγίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είναι καθήκον του εγκαταστάτη να πληροφορήσει και να δώσει οδηγίες στον χρήστη για το πώς να λειτουργεί τον θερμοσίφωνα και να πώς να εκτελεί τις βασικές λειτουργίες σωστά. 3.3 Ρυθμίσεις ασφαλείας Αναφερθείτε στη παράγραφο 1.1 του τμήματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την περιγραφή των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον παρακάτω πίνακα. ΑΡ. Προειδοποίηση Κίνδυνος Σύμβολο Προστασία συνδέσεων σωλήνων και καλωδίων από πιθανή ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης και όποια συστήματα θα συνδεθούν με τη συσκευή είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε εργαλεία και εξοπλισμό κατάλληλα για το σκοπό χρήσης (συγκεκριμένα, εξασφαλίστε ότι το εργαλείο δεν είναι φθαρμένο και η λαβή του είναι άθικτη και στερεωμένη με ασφάλεια); Χρησιμοποιήστε τα σωστά και αποτρέψτε το να πέσουν από ψηλά. Τοποθετήστε τα με ασφάλεια στη θέση τους μετά την χρήση Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ηλεκτρολογικό υλικό για το σκοπό χρήσης; χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό σωστά, κρατήστε τα περάσματα μονωμένα από το καλώδιο τροφοδοσίας, αποτρέψτε την πτώση του εξοπλισμού από ύψος, αποσυνδέστε και βάλτε τον στη θέση του μετά τη χρήση. Καθαρίστε τα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου δεδομένων ασφαλείας που παρέχεται με το προϊόν, ενώ αερίζεται τον χώρο και φοράτε προστατευτικά ρούχα; Αποφύγετε την ανάμειξη διαφορετικών προϊόντων και προστατέψτε την συσκευή και τα παρακείμενα αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι οι φορητές σκάλες έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια, και κατάλληλη αντίσταση, ότι τα σκαλοπάτια είναι άθικτα και όχι γλιστερά ότι δεν κινούνται και ότι ένα άτομο παρακολουθεί πάντα Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας έχει κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες όπως φωτισμός, αερισμός και σχετική σταθερότητα κατασκευών. Ηλεκτροπληξία λόγω έκθεσης σε ζωντανά καλώδια. Πλημμύρα που προκλήθηκε λόγω διαρροής από κατεστραμμένες σωληνώσεις Ηλεκτροπληξία από επαφή με ζωντανά καλώδια που εγκαταστάθηκαν λάθος. Ζημιά στη συσκευή που προκλήθηκε από μη σωστές συνθήκες λειτουργίας. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε από ιπτάμενα θραύσματα ή κομμάτια, εισπνοή σκόνης, κτυπήματα, κοψίματα, τρυπήματα και αμυχές Ζημιά στη συσκευή ή σε παρακείμενα αντικείμενα λόγω ιπτάμενων θραυσμάτων, κτυπημάτων και τομών. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε από ιπτάμενα θραύσματα ή κομμάτια, εισπνοή σκόνης, κτυπήματα, κοψίματα, τρυπήματα και αμυχές Ζημιά στη συσκευή ή σε παρακείμενα αντικείμενα λόγω ιπτάμενων θραυσμάτων, κτυπημάτων και τομών. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε από ουσίες οξείδωσης που ήρθαν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια; Εισπνοή ή κατάποση χημικών στοιχείων Ζημιά στη συσκευή και στα παρακείμενα αντικείμενα λόγω διάβρωσης που προκλήθηκε από οξειδωτικές ουσίες. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε λόγω πτώσης από ύψος ή λόγω τυχαίου κλεισίματος των σκαλοπατιών. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε από χτυπήματα, Κολ 8

9 Φορέστε ατομικά προστατευτικά ρούχα και εξοπλισμό καθ όλες τις φάσεις εργασιών. Όλες οι επεμβάσεις μέσα στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται με την απαραίτητη προσοχή με σκοπό την αποφυγή επαφής με αιχμηρά μέρη. Πριν τη χρήση, στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα που μπορεί να περιέχουν ζεστό νερό, κάνοντας εξαέρωση όταν είναι απαραίτητο. Κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις με καλώδια κατάλληλης διατομής. Προστατέψτε την συσκευή κι όλες τις κοντινές περιοχές της θέσης εργασίας με χρήση κατάλληλου υλικού. Μεταχειριστείτε τη συσκευή με φροντίδα, χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία. Τοποθετήστε όλα τα υλικά με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει η μεταχείριση εύκολη και σίγουρη, αποφεύγοντας τον σχηματισμό στοιβών που μπορεί να φύγουν ή να πέσουν. Επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες ασφάλειας και ελέγχου που επηρεάστηκαν από οποιαδήποτε εργασία έγινε στη συσκευή και εξασφαλίστε ότι λειτουργούν σωστά πριν να ξεκινήσετε ξανά την συσκευή. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε από, πτώση θραυσμάτων, κομματιών, εισπνοή σκόνης, χτυπήματα, κοψίματα, τομές, αμυχές, θόρυβο και δόνηση. Προσωπικός τραυματισμός που προκαλείται από κοψίματα, τομές και αμυχές. Προσωπικός τραυματισμός που προκαλείται από καψίματα. Φωτιά που προκαλείται από υπερθέρμανση λόγω της τάσης που διαπερνά καλώδια μικρής διατομής. Ζημιά στη συσκευή που προκαλείται από πτώση θραυσμάτων, κτυπήματα και τομές. Ζημιά στη συσκευή ή σε παρακείμενα αντικείμενα που προκαλείται από χτυπήματα, στρες, τομές και σύνθλιψη. Ζημιά στη συσκευή ή σε παρακείμενα αντικείμενα που προκαλείται από χτυπήματα, στρες, τομές και σύνθλιψη. Ζημιά ή σβήσιμο της συσκευής που προκαλείται από λειτουργία εκτός ελέγχου. 9

10 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις γενικές προειδοποιήσεις που υπάρχουν στις προηγούμενες παραγράφους και επιμένετε αυστηρά στις από και στο εξής υποδείξεις 4.1 Θέση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν να ξεκινήσετε κάποια δραστηριότητα, βεβαιωθείτε ότι η θέση που θα εγκατασταθεί ο θερμοσίφωνας ικανοποιεί τις παρακάτω προδιαγραφές: a) Θερμοσίφωνες χωρίς αγωγό αέρα πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους με όγκο όχι μικρότερο από 20 m3 και πρέπει να αερίζονται κατάλληλα. Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σε χώρους που ευνοούν τον σχηματισμό πάγου. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρο όπου υπάρχει συσκευή που χρειάζεται αέρα για να λειτουργήσει (π.χ. ένας λέβητας αερίου, ένας θερμοσίφωνας αερίου, κτλ.). η ασφάλεια του προϊόντος και τα επίπεδα απόδοσής του δεν διασφαλίζονται σε περίπτωση εξωτερικής εγκατάστασης. b) Ο αγωγός αέρα της συσκευής (αν υπάρχει) πρέπει να έχει πρόσβαση έξω από τον χώρο που είναι εγκατεστημένη η συσκευή. Η θέση των συνδέσεων της λήψης αέρα και του αγωγού απόρριψης βρίσκονται στη πάνω πλευρά της συσκευής c) Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης και τα ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα στα οποία θα συνδεθεί η συσκευή συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. d) Η επιλεγμένη θέση πρέπει να έχει, ή να είναι κατάλληλη να εφοδιαστεί με μονοφασική πρίζα 230 V ~ 50 Hz. e) Η επιλεγμένη θέση πρέπει να είναι κατάλληλη για την έξοδο της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων που συνδέεται στο κάτω μέρος της συσκευής με ένα σιφόνι. f) Η επιλεγμένη θέση πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να εγγυάται τις σωστές αποστάσεις ασφαλείας από τον τοίχο και το ταβάνι με σκοπό την σωστή λειτουργία της συσκευής και για διευκόλυνση των επεμβάσεων συντήρησης g) Η επιφάνεια στήριξης πρέπει να διασφαλίζει μια άψογη οριζόντια θέση λειτουργίας h) Η επιλεγμένη θέση πρέπει να συμμορφώνεται στην κλάση προστασίας IP (προστασία κατά της εισβολής υγρών) i) όπως προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις. j) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στον ήλιο, ακόμη κι αν υπάρχουν παράθυρα. k) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε συγκεκριμένες επιθετικές ουσίες όπως οξειδωτικά αέρια, σκόνη ή περιβάλλοντα με αέριο.. l) Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας σε γραμμές που δεν προστατεύονται από υπέρταση. m) Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατό πιο κοντά στα σημεία χρήσης για περιορισμό της θερμικής διασποράς στις σωληνώσεις. n) Ο αέρας που θα εισέρχεται στο προϊόν πρέπει να μην περιέχει σκόνη, όξινους ατμούς και διαλύτες. Στην περίπτωση εγκατάστασης χωρίς αγωγούς, παρατηρήστε τις αποστάσεις από τους τοίχους όπως εμφανίζεται στο σχ Τοποθέτηση στο έδαφος Αναφέρεται στο Σχ. 5 1) Όταν μεταφέρετε το προϊόν στο σημείο που έχετε επιλέξει να γίνει η εγκατάσταση, αφαιρέστε τη συσκευασία και χαλαρώστε τις ορατές βίδες της παλέτας στις δυο προεξοχές που υποστηρίζουν το προϊόν. Σε αυτή τη φάση μην αφαιρέσετε τις βίδες που κρατάνε το προϊόν στις προεξοχές. 2) Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ζώνη, αφαιρέστε το προϊόν από την παλέτα αφήνοντας τις δυο προεξοχές να γλιστρήσουν έξω από την παλέτα. 3) Μόλις το προϊόν ακουμπήσει στο έδαφος, αφαιρέστε τι βίδες στήριξης του προϊόντος από τις προεξοχές και μετακινήστε το προϊόν. 4) Προσαρμόστε τα πόδια στο έδαφος ( μέσω των κατάλληλων οπών) χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες και βύσματα. Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την εργοστασιακή ζώνη χαλαρώνοντας τη. 10

11 4.3 Σύνδεση τροφοδοσίας αέρα Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι χρησιμοποιώντας αέρα από θερμαινόμενο περιβάλλον μπορεί να βλάψετε τη θερμική απόδοση του κτηρίου. Υπάρχει μια σύνδεση για την λήψη αέρα και δυο συνδέσεις για την απόρριψη στην πίσω πλευρά της συσκευής. Είναι σημαντικό να μην αφαιρέσετε ή κλείσετε τις 2 γρίλιες και το κάλυμμα ( όπου εμφανίζεται η φράση «Closed air» και είναι τοποθετημένο εργοστασιακά στο πάνω μέρος του προϊόντος). Ο εξερχόμενος αέρα μπορεί να φτάσει θερμοκρασίες 5-10 C χαμηλότερες, συγκρινόμενες με αυτές του εισερχόμενου αέρα και, αν δεν υπάρχει αγωγός, η θερμοκρασία του δωματίου εγκατάστασης θα πέσει αισθητά. Αν ο θερμοσίφωνας πρόκειται να δουλεύει με λήψη αέρα από το εξωτερικό (ή από άλλο δωμάτιο), ο αέρας διαχειρίζεται από την αντλία θερμότητας και παρέχονται κατάλληλα σετ κατά παραγγελία για χρήση. Σιγουρευτείτε ότι οι σωλήνες είναι ασφαλώς συνδεδεμένοι με το προϊόν ώστε να αποφύγετε πιθανές αποκολλήσεις (χρησιμοποιείστε κατάλληλη σιλικόνη). Μόνο στην περίπτωση αγωγών αέρα μπορούν να αλλαχθούν τα καλύμματα αέρα, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο που βρίσκεται στο επάνω μέρος. Σε καμία περίπτωση μην ασκήσετε πίεση ή σπάσετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα. Η συνολική στατική απώλεια πίεσης λόγω της εγκατάστασης υπολογίζεται προσθέτοντας τις απώλειες των μεμονωμένων εξαρτημάτων που τοποθετήθηκαν; το άθροισμα αυτό πρέπει να είναι μικρότερο από την στατική πίεση του ανεμιστήρα που είναι ίση με 50 Pa (αναφερθείτε στον πίνακα τεχνικών στοιχείων). Μόνο αν υπάρχει αγωγός O Απώλεια πίεσης 4 6 Pa/m Μαλακός σωλήνας PVC Ø Pa/m 50 Pa/m 71 Pa/m Πλήρης προέκταση Ø150 εύκαμπτου σωλήνα αλουμινίου (3/3) Μερική προέκταση Ø150 εύκαμπτου σωλήνα αλουμινίου (2/3) Μερική προέκταση Ø150 εύκαμπτου σωλήνα αλουμινίου (1/3) Pa Μαλακή γωνία 90 PVC Ø150 11

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Χ. 6 Σχ. 7 Σχ. 8 Σχ. 9 Εισερχόμενος αέρας: Χωρίς αγωγό Εξερχόμενος αέρας: εξωτερικός αγωγός Εισερχόμενος αέρας: εσωτερικός αγωγός Εξερχόμενος αέρας: εξωτερικός αγωγός Εισερχόμενος αέρας: εξωτερικός αγωγός Εξερχόμενος αέρας: εξωτερικός αγωγός Εγκατάσταση χωρίς κανάλι 4.4 Υδραυλικές ενώσεις Συνδέστε την είσοδο και έξοδο του θερμοσίφωνα σε σωλήνες οι εξαρτήματα σωλήνων που μπορούν να αντέξουν την πίεση λειτουργίας και την θερμοκρασία του ζεστού νερού, που μπορεί κανονικά να φτάσει τους 75C. Δεν συμβουλεύουμε την χρήση εξαρτημάτων που δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιες θερμοκρασίες. Βιδώστε ένα εξάρτημα T στο σωλήνα εισόδου της συσκευής. Είναι υποχρεωτικό να βάλετε τη βαλβίδα ασφαλείας στον εσωτερικό σωλήνα νερού της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία EN 1487:2000 και να έχει μέγιστη πίεση 0.7 Mpa (7 bar). Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω εξαρτήματα: βάνα αποκοπής, αντεπίστροφη βαλβίδα, ένα μηχανισμό ελέγχου για την αντεπίστροφη βαλβίδα, μια βαλβίδα ασφαλείας, μια διάταξη αποκοπής της πίεσης νερού. Η έξοδος εκτόνωσης της διάταξης πρέπει να συνδέεται με ένα σωλήνα εκτόνωσης με διάμετρο όχι μικρότερη από αυτή της σύνδεσης της συσκευής(3/4 ), με τη βοήθεια ενός σιφονιού δημιουργώντας ένα κενό αέρος τουλάχιστον 20 mm ώστε να επιτρέπεται η οπτική επιθεώρηση. Αυτό γίνεται για να αποτρέπονται τραυματισμοί σε άτομα και ζώα ή ζημιές σε αντικείμενα, όταν ενεργοποιηθεί ή διάταξη, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής. Χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα για να συνδέσετε την είσοδο της διάταξης ασφαλείας πίεσης στο σωλήνα του συστήματος κρύου νερού, χρησιμοποιώντας μια βάνα αποκοπής αν είναι απαραίτητο. Ένας σωλήνας απόρριψης νερού πρέπει να τοποθετηθεί στην έξοδο σε περίπτωση ανοίγματος της βάνας εκκένωσης. Μην σφίγγετε πολύ την διάταξη ασφαλείας και αποφύγετε την παραποίησή της. Είναι σύνηθες να στάζει νερό από την διάταξη ασφαλείας κατά την φάση θέρμανσης; για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η σύνδεση της εξόδου, που πρέπει πάντα να αφήνετε ελεύθερη στην ατμόσφαιρα, συνδεμένη με ένα σωλήνα αποχέτευσης που γέρνει προς τα κάτω και βρίσκεται σε περιοχή που δεν παγώνει. Συνιστούμε να συνδέετε επίσης στον ίδιο σωλήνα την έξοδο συμπυκνωμάτων, μέσω της σύνδεσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του θερμοσίφωνα. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όταν η σκληρότητα του νερού είναι μονίμως κάτω από 12F. Από την άλλη πλευρά, η χρήση χαρακτηριστικών σκληρών νερών θα καθορίσει τον εκτεταμένο και γρήγορο σχηματισμό αλάτων μέσα στη συσκευή προκαλώντας απώλεια απόδοσης και ζημιά στο στοιχείο του συμπυκνωτή και στο θερμαντικό στοιχείο. Για τον λόγο αυτό, συμβουλεύουμε να μαλακώσετε το νερό χρησιμοποιώντας κατάλληλη διάταξη (κάτω από 15 F) Αν η πίεση του δικτύου είναι κοντά στην διαβαθμισμένη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί ένας μειωτής πίεσης όσο γίνεται πιο μακριά από τη συσκευή.. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας συμβουλεύουμε να πλύνετε προσεκτικά τις σωληνώσεις του συστήματος με σκοπό την απομάκρυνση όποιων σπειρωμάτων, κολλήσεων ή βρωμιάς που μπορεί να διακινδυνεύσουν την σωστή λειτουργία της συσκευής. 4.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις Μόνιμη παροχή ισχύος (καλώδιο παρέχεται με τη συσκευή) Καλώδιο Τάση Προστασία 3G 1.5mm V μονοφασικό 16A EDF σήμα (καλώδιο δεν παρέχεται με τη συσκευή) 2G 0.8mm V μονοφασικό Οι μπαταρίες διασφαλίζουν ότι το προϊόν προστατεύεται ενάντια στη διάβρωση, όταν η συσκευή δεν είναι ενεργή. 2A 12

13 Η συσκευή παραδίδεται εφοδιασμένη με ένα καλώδιο τροφοδοσίας (αν πρέπει να αντικατασταθεί, χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή). Σας συμβουλεύουμε να πραγματοποιήσετε έλεγχο στο ηλεκτρικό σύστημα για να εξακριβώσετε την συμβατότητα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Εξασφαλίστε ότι το ηλεκτρικό σύστημα μπορεί να σηκώσει επαρκώς την μέγιστη κατανάλωση του θερμοσίφωνα (αναφερθείτε στην ετικέτα στοιχείων) σε σχέση με την διατομή των καλωδίων και της συμμόρφωσης τους με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Απαγορεύεται η χρήση πολύπριζων, προεκτάσεων ή προσαρμογέων. Απαγορεύεται η χρήση σωληνώσεων νερού, θέρμανσης ή αερίου για γείωση της συσκευής. Πριν την λειτουργία της μηχανής, εξασφαλίστε ότι η τάση του δικτύου είναι συμβατή με τις τιμές που αναφέρονται στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε από μη γείωση του συστήματος ή λόγω ανωμαλιών στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο χρησιμοποιήστε διπολικό διακόπτη συμβατό με όλους τους εφαρμόσιμους κανονισμούς εν ισχύει CEI-EN (ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επαφών 3 mm, κατά προτίμηση ο διακόπτης να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια). ΜΟΝΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Σχ. 11 Στις περιπτώσεις τις οποίες δεν υπάρχει χρέωση με δύο ωράρια στο ηλεκτρικό στο ηλεκτρικό ρεύμα, χρησιμοποιήστε αυτή την διάταξη. Ο θερμοσίφωνας θα είναι πάντα συνδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο εξασφαλίζοντας λειτουργία 24h\24h ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σχ. 12 Σχ. 13 Στις περιπτώσεις τις οποίες υπάρχει χρέωση με δύο ωράρια στο ηλεκτρικό ρεύμα, και ένας κατάλληλος μετρητής, μπορεί να θέλετε να τροφοδοτείτε την συσκευή μόνο τις ώρες εκείνες με την μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση. Τις ώρες στις οποίες το προϊόν δεν είναι συνδεμένο η αντιδιαβρωτική προστασία μέσω της ανόδου ρεύματος εξασφαλίζεται από την επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ HC-HP Έχει τα ίδια οικονομικά πλεονεκτήματα με την διάταξη χρέωσης δύο ωραρίων, επιπλέον είναι εφικτό να έχετε μια γρήγορη θέρμανση μέσω του τρόπου BOOST ο οποίος ενεργοποιεί την θέρμανση ακόμη και με ΥΧ. 1) Συνδέστε ένα διπολικό καλώδιο στις αντίστοιχες επαφές του σήματος του μετρητή. 2) Συνδέστε το διπολικό καλώδιο του σήματος στον ακροδέκτη που βρίσκεται στο εσωτερικό του προϊόντος κοντά στον ακροδέκτη τροφοδοσίας. 3) Ενεργοποιήστε την λειτουργία HC-HP μέσω του μενού εγκαταστάτη. (βλ. παράγραφο 7.6). 4.6 Αρχικό ξεκίνημα Αφού η συσκευή συνδέθηκε στα ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα, ο θερμοσίφωνας πρέπει να γεμίσει με νερό από το οικιακό δίκτυο τροφοδοσίας νερού. Με σκοπό την πλήρωση με νερό, είναι απαραίτητο να ανοίξετε την κεντρική βάνα το δικτύου και την πιο κοντινή βρύση ζεστού νερού, ενώ σιγουρεύετε ότι όλος ο αέρας του δοχείου έχει βγει. Επιθεωρήστε οπτικά για πιθανές διαρροές νερού από τις φλάντζες και τις συνδέσεις των 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για εξουσιοδοτημένο προσωπικό) ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε τις γενικές προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους και τηρήστε αυστηρά τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται από εδώ και στο εξής Όλες οι επεμβάσεις και δραστηριότητες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ που έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες όπως προδιαγράφονται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις). 5.1 Εκκένωση της συσκευής Η συσκευή πρέπει να αδειάζει αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα που μπορούν να παγώσουν. Όταν είναι απαραίτητο, αδειάστε τη συσκευή ως ακολούθως: -Αποσυνδέστε την συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας. - Κλείστε την βάνα αποκοπής, αν υπάρχει, η την κεντρική βάνα του δικτύου τροφοδοσίας του σπιτιού - Ανοίξτε την βρύση ζεστού νερού (νιπτήρας ή μπάνιο). - ανοίξτε την βάνα πριν την βαλβίδα ασφαλείας 13

14 5.2 Συντήρηση ρουτίνας Συστήνεται να καθαρίζετε σε ετήσια βάση τον εξατμιστή ώστε να αφαιρείται η σκόνη ή άλλα σωματίδια. Για να έχετε πρόσβαση στον εξατμιστή, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τις βίδες στήριξης από το μπροστινό κάλυμμα. Πιστοποιήστε το εξωτερικό τερματικό του αγωγού απαγωγής αέρα, και ο αγωγός ο ίδιος, δεν παρεμποδίζονται ή δεν χαλάνε. Κάντε τον ίδιο έλεγχο και για τον εσωτερικό αγωγό αν υπάρχει. 5.3 Χρήσιμες πληροφορίες Αν το νερό βγαίνει κρύο, ελέγξτε τα ακόλουθα: - αν εμφανίζονται σφάλματα στην οθόνη -αν ο πίνακας τερματικών τροφοδοτείται. -τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εξόδου νερού -όταν φτιάχνετε ένα σύστημα προγράμματος βασισμένο είτε στον προγραμματισμό χρόνου στη λειτουργία «voyage», ελέγξτε αν το πρόγραμμα είναι στη χρονοθυρίδα κατά τη διάρκεια την οποία η συσκευή θα έπρεπε να δουλεύει - το PCB - εάν ο σωλήνας εκτροπής για το εισερχόμενο ζεστό νερό είναι άθικτος - το θερμαντικό στοιχείο Το νερό βγαίνει βρασμένο (ατμός στις βρύσες) Αποσυνδέστε την συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία και ελέγξτε τα ακόλουθα: - το PCB - το επίπεδο αλάτων που σχηματίστηκε στο δοχείο και στα εξαρτήματα Αν υπάρχει ανεπαρκής παροχή νερού, εξακριβώστε τα ακόλουθα: - την πίεση του δικτύου νερού - την κατάσταση του διανομέα, στην είσοδο του κρύου νερού - την κατάσταση του σωλήνα εισόδου ζεστού νερού - τα ηλεκτρικά εξαρτήματα Στάξιμο νερού από την διάταξη ασφάλειας πίεσης Κατά την φάση θέρμανσης, κάποιο νερό μπορεί να στάξει. Αυτό είναι κανονικό και δεν είναι αιτία ανησυχίας. Για να αποτρέψετε το στάξιμο του νερού πρέπει να εγκατασταθεί ένα κατάλληλο δοχείο διαστολής στην εγκατάσταση. Αν το στάξιμο συνεχίζεται και μετά τη φάση θέρμανσης βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: - την διαβάθμιση της διάταξης - την πίεση του δικτύου νερού Προσοχή: μην παρεμποδίζετε την τρύπα απόρριψης της διάταξης! Εάν το επίπεδο θορύβου αυξάνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, εξετάστε τα ακόλουθα: - Τα μετακινούμενα μέρη μέσα από τα καλύμματα. Τα εξαρτήματα που ενώνονται με το προϊόν μέσω κινητών αγκίστρων. 14

15 6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6.1 Αρχικό ξεκίνημα ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση και το αρχικό ξεκίνημα της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες εθνικές ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση, και σε συμφωνία με όποιες προδιαγραφές που ισχύουν από τοπικές αρχές δημόσιους οργανισμούς υγείας. Αν ο θερμοσίφωνας που θα εγκατασταθεί δεν αντικαθιστά μόνο μια υπάρχουσα συσκευή, αλλά είναι επίσης μέρος μιας ανακαίνισης του υπάρχοντος υδραυλικού συστήματος, η εταιρεία που εγκαθιστά τον θερμοσίφωνα πρέπει να εκδώσει για τον πελάτη μια δήλωση συμμόρφωσης στους ισχύοντες νόμους και προδιαγραφές, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Και στις δύο περιπτώσεις, η εταιρεία που εγκαθιστά τον θερμοσίφωνα πρέπει να πραγματοποιήσει τους ελέγχους ασφάλειας και λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος. Πριν το ξεκίνημα του θερμοσίφωνα, εξακριβώστε αν ο εγκαταστάτης έχει ολοκληρώσει όλες τις σχετικές λειτουργίες εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι καταλάβατε σωστά τις υποδείξεις του εγκαταστάτη για το πώς λειτουργεί ο θερμοσίφωνας και πραγματοποιούνται οι βασικές λειτουργίες της συσκευής. Η αντλία θερμότητας απαιτεί 5 λεπτά ώστε να λειτουργήσει πλήρως όταν γίνει εκκίνηση για πρώτη φορά. 6.2 Συστάσεις Σε περίπτωση δυσλειτουργίας και/ή λάθους λειτουργίας, σβήστε την συσκευή, μη επιχειρείτε καμιά διόρθωση και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό. Μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται και κάθε επιδιόρθωση πρέπει να εκτελείτε από εξειδικευμένο προσωπικό. Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω υποδείξεις μπορούν αν επηρεάσουν την ασφάλεια της συσκευής και να ακυρώσουν την πιστότητα του κατασκευαστή. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλες περιόδους, σας συμβουλεύουμε να κάνετε τα παρακάτω: - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία βγάζοντας την πρίζα ή, αν υπάρχει διακόπτης πάνω από την συσκευή γυρίστε τον στη θέση OFF. - Κλείστε όλες τις βρύσες του κυκλώματος οικιακού νερού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Συμβουλεύουμε να αδειάζετε την συσκευή αν αφεθεί χωρίς χρήση σε χώρο που μπορεί να παγώσει. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ζεστό νερό σε θερμοκρασία πάνω από 50C μπορεί να προκαλέσει αμέσως σοβαρά καψίματα. Τα παιδιά, οι ανίκανοι και οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο ρίσκο για καψίματα. Συμβουλεύουμε λοιπόν τη χρήση μιας θερμοστατικής βαλβίδας μείξης συνδεμένη στο σωλήνα εξόδου νερού, που προσδιορίζεται από ένα κόκκινο κολάρο. ΠΡΟΣΟΧΗ! (μόνο για έκδοση SOL) Διασφαλίστε ότι η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού στο ηλιακό κύκλωμα δεν υπερβαίνει τους 95 C. 6.3 Ρυθμίσεις ασφαλείας Αναφερθείτε στη παράγραφο 1.1 για την περιγραφή των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον παρακάτω πίνακα. Ανφ. Προειδοποίηση Κίνδυνος Σύμβολο 1 Μη πραγματοποιείται ενέργειες που περιέχουν απομάκρυνση της συσκευής από την θέση τοποθέτησης. Ηλεκτροπληξία λόγω έκθεσης σε ζωντανά εξαρτήματα. Πλημμύρα που προκλήθηκε από νερό που έτρεξε από αποσυνδεμένους σωλήνες. 15

16 2 Μην αφήνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή. 3 Μη ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε από αντικείμενα που πέφτουν σαν αποτέλεσμα δονήσεων. Ζημιά στη συσκευή ή αντικείμενα από κάτω που προκλήθηκαν από αντικείμενα που πέφτουν σαν αποτέλεσα δονήσεων. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε από το πέσιμο της συσκευής. Ζημιά στη συσκευή ή άλλα αντικείμενα από κάτω που προκλήθηκαν από πέσιμο της συσκευής από τη θέση εγκατάστασης Μη κάνετε διαδικασίες που περιλαμβάνουν άνοιγμα της συσκευής. Μη καταστρέφετε το βασικό καλώδιο τροφοδοσίας. Μην ανεβαίνετε σε καρέκλες, σκαμπό, σκάλες ή μη σταθερά στηρίγματα όταν καθαρίζετε τη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη συσκευή χωρίς πρώτα να την σβήσετε, αφαιρώντας τη πρίζα η γυρνώντας τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από τη συνηθισμένη οικιακή λειτουργία. Μη επιτρέπεται παιδιά ή άπειρα άτομα να λειτουργούν τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείται εντομοκτόνα, διαλυτικά ή επιθετικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων και/ή συσκευών κάτω από το θερμοσίφωνα Ηλεκτροπληξία λόγω έκθεσης σε ζωντανά εξαρτήματα.. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε από καψίματα λόγω υπέρθερμων εξαρτημάτων, ή πληγές που προκλήθηκαν από κοφτερές άκρες ή προεξοχές. Ηλεκτροπληξία από μη μονωμένα καλώδια. Προσωπικός τραυματισμός που προκλήθηκε λόγω πτώσης από ύψος ή λόγω τυχαίου κλεισίματος της σκάλας. Ηλεκτροπληξία λόγω έκθεσης σε ζωντανά εξαρτήματα. Ζημιά στη συσκευή που προκλήθηκε από υπερφόρτωση λειτουργίας. Ζημιά που προκλήθηκε από λάθος χρήση αντικειμένων. Ζημιά στη συσκευή λόγω λάθους χρήσης. Ζημιά σε πλαστικά και βαμμένα μέρη Ζημιά λόγω διαρροής νερού 7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.1 Περιγραφή πίνακα ελέγχου Σχ. 14. A B Διακόπτης Μπαταρία (αφαιρέστε το κάλυμμα όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες) 16

17 Στο πάνω τμήμα μια ΟΘΟΝΗ επιδεικνύει τη ρυθμισμένη ή την ανιχνευμένη θερμοκρασία, εκτός αν εμφανίζονται άλλες ενδείξεις όπως τρόπος λειτουργίας σήματος, κωδικοί σφαλμάτων, ρυθμίσεις και πληροφορίες για την κατάσταση του προϊόντος. Το SMILE LED βρίσκεται κάτω από τον πίνακα ελέγχου και σηματοδοτεί τις ζώνες: σηματοδοτεί το στάτους λειτουργίας του ζεστού νερού στην αντλία θερμότητας ή του θερμαντικού στοιχείου. 7.2 Ανάβοντας και σβήνοντας τον θερμοσίφωνα Άναμμα της συσκευής: πατήστε απλά το πλήκτρο ON/OFF για να ανοίξει ο θερμοσίφωνας Η ΟΘΟΝΗ εμφανίζει τη ρύθμιση set θερμοκρασίας και τον τρόπο λειτουργίας ενώ το σύμβολο HP και/η το σύμβολο θερμαντικού στοιχείου δείχνει τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας και/ή του θερμαντικού στοιχείου αντίστοιχα. Σβήσιμο της συσκευής: σβήστε το θερμοσίφωνα με απλή πίεση του διακόπτη ON/OFF. Το SMILE LED,η ΟΘΟΝΗ και όλα τα σήματα σβήνουν. Μόνο το OFF εμφανίζεται στην οθόνη. Η προστασία ενάντια στη διάβρωση είναι ακόμα ενεργή ενώ το προϊόν θα διασφαλίσει αυτόματα ότι η θερμοκρασία του νερού του δοχείου δεν θα πέσει κάτω από 5 C. 7.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας Η επιθυμητή θερμοκρασία για το ζεστό νερό μπορεί να ρυθμιστεί γυρνώντας το διακόπτη ( η οπτικοποιημένη θερμοκρασία θα αναβοσβήνει σταδιακά). Για να εμφανίσετε τη θερμοκρασία του νερού του δοχείου, πιεστέ και απελευθερώστε το διακόπτη. Η σχετική τιμή θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα, έπειτα η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα επανεμφανιστεί ακόμη μια φορά. Οι θερμοκρασίες που μπορεί να επιτευχθούν στη λειτουργία αντλίας θερμότητας ποικίλουν από 50 C έως 55 C, με εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχοντας πρόσβαση στο μενού εγκαταστάτη (εμφανίζεται στην παράγραφο 7.6), μπορείτε να επιμηκύνετε το εύρος ρύθμισης από 40 C έως 62 C (έχετε υπόψη σας ότι οι θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 55 C στη λειτουργία αντλίας θερμότητας μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη φθορά του συμπιεστή). Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί με το θερμαντικό στοιχείο είναι 65 C, με εργοστασιακή ρύθμιση, και μέχρι 75 º C με ρυθμίσεις από το μενού του εγκαταστάτη. 7.4 Τρόπος Λειτουργίας Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το πλήκτρο mode μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες λειτουργίες μέσω των οποίων ο θερμοσίφωνας πιάνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Ο επιλεγμένος τρόπος θα οπτικοποιηθεί στη γραμμή κάτω από τη θερμοκρασία. Εάν η αντλία θερμότητας είναι ενεργή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο σύμβολο: Εάν το θερμαντικό στοιχείο είναι ενεργό, θα εμφανιστεί το ακόλουθο σύμβολο: Λειτουργία AUTO : ο θερμοσίφωνας καταλαβαίνει πώς να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία σε λίγες ώρες, μέσω της ορθολογικής χρήσης της αντλίας θερμότητας και, μόνο αν είναι απαραίτητο, του θερμαντικού στοιχείου. Ο μέγιστος αριθμός ωρών που χρειάζεται εξαρτάται από την παράμετρο P9 TIME_W (βλ παράγραφο 7.6), η οποία είναι ρυθμισμένη σε 8 ώρες εξ ορισμού. Λειτουργία BOOST : ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, ο θερμοσίφωνας ταυτόχρονα χρησιμοποιεί την αντλία θερμότητας και το θερμαντικό στοιχείο για να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Μόλις πιάσει τη θερμοκρασία, αποθηκεύεται με τη λειτουργία AUTO. Λειτουργία GREEN (ενεργοποιείται μέσω του μενού του εγκαταστάτη): ο θερμοσίφωνας θα απενεργοποιήσει το θερμαντικό στοιχείο και θα χρησιμοποιεί μόνο την αντλία θερμότητας, για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας! Η μέγιστη θερμοκρασία που θα επιτευχθεί εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου P3 (40 C-62 C) αναφέρεται στην παράγραφο

18 Λειτουργία VOYAGE (ενεργοποιείται μέσω του μενού του εγκαταστάτη): μελετημένη για περιπτώσεις που οι χρήστες απουσιάζουν από τη τοποθεσία που λειτουργεί η συσκευή. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον προγραμματισμό αριθμού ημερών απουσίας σας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο θερμοσίφωνας θα παραμείνει κλειστός. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί μόνο για την παροχή ζεστού νερού την ημέρα της άφιξης. Η προστασία ενάντια στη διάβρωση θα συνεχίσει να είναι εγγυημένη ενώ το προϊόν θα διασφαλίσει αυτόματα ότι η θερμοκρασία του νερού του δοχείου δεν θα πέσει κάτω από 5 C. πιέστε το πλήκτρο mode ενώ επιλέγετε τη λειτουργία VOYAGE, γυρίστε το διακόπτη για να ρυθμίσετε τον αριθμό των ημερών ( days ), έπειτα πιέστε το διακόπτη για επιβεβαίωση. Η οθόνη θα εμφανίσει μόνο τις ημέρες που απομένουν μέχρι την επανενεργοποίηση του προϊόντος. 7.5 Μενού πληροφοριών Το μενού πληροφοριών επιτρέπει την οπτικοποίηση στοιχείων για επόπτευση του προϊόντος. Για να μπείτε στο μενού πιέστε το σχετικό διακόπτη και κρατήστε τον για 5 δευτερόλεπτα Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε τις παραμέτρους L1, L2, L3 L14. Η περιγραφή των παραμέτρων εμφανίζεται στην κάτω γραμμή. Μόλις φτάσετε στην επιθυμητή παράμετρο, πιέστε τον διακόπτη για να οπτικοποιήσει την τιμή. Πιέστε το διακόπτη ή το πλήκτρο MODE για να επιστέψετε στην περιοχή επιλογής παραμέτρων για ακόμη μια φορά. Για να βγείτε από το μενού πληροφοριών, πιέστε το πλήκτρο mode (η συσκευή θα διασφαλίσει ότι το μενού είναι αυτόματα εκτός, έπειτα από την τελευταία επιλογή θα είναι σε κατάσταση ηρεμίας για 10 λεπτά). παράμετρος όνομα Περιγραφή παραμέτρου L1 HCHP Ενεργοποιημένο/ Απενεργοποιημένο στάτους του διφασικού ρεύματος τρόπου λειτουργίας L2 TIME_W Μέγιστες αποδεκτές ώρες λειτουργίας Ενεργοποιημένο/ Απενεργοποιημένο στάτους της λειτουργίας κατά του βακτηριδίου της L3 ANTI_B λεγιονέλλας (on/off). L4 T HP Μέγιστη προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία της συναρμολόγησης αντλίας L5 T W1 Καταγεγραμμένη θερμοκρασία από τον αισθητήρα 1 της μονάδας του θερμαντικού στοιχείου. L6 T W2 Καταγεγραμμένη θερμοκρασία από τον αισθητήρα 2 της μονάδας του θερμαντικού στοιχείου. L7 TW3 Καταγεγραμμένη θερμοκρασία από τον αισθητήρα του σωλήνα ζεστού νερού. L8 T AIR Καταγεγραμμένη θερμοκρασία από τον αισθητήρα εισαγωγής αέρα L9 T EVAP Καταγεγραμμένη θερμοκρασία από τον αισθητήρα εξατμιστή. L10 DEFROS Ενεργοποιημένο/ Απενεργοποιημένο στάτους της λειτουργίας απόψυξης (on/off). L11 HP h Μέτρο για εσωτερική παράμετρο 1. L12 HE h Μέτρο για εσωτερική παράμετρο 2 L13 SW MB Έκδοση software κύριου πίνακα L14 SW HMI Έκδοση software διεπαφής 18

19 7.6 Mενού εγκαταστάτη ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αρκετές από τις ρυθμίσεις της συσκευής μπορεί να τροποποιηθούν μέσου του μενού του εγκαταστάτη. Το σύμβολο της συντήρησης εμφανίζεται στα αριστερά. Για να μπείτε στο μενού κρατήστε το διακόπτη πιεσμένο για 5 δευτερόλεπτα και έπειτα γυρίστε τις παραμέτρους στο μενού L INFO ενώ βάζετε το "PO - CODE". Αφού βάλετε τον κωδικό (εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί), γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε τις παραμέτρους P1, P2, P3 P10. Αφού βάλετε την παράμετρο που θα τροποποιηθεί, πιέστε τον διακόπτη για να οπτικοποιήσετε την τιμή της παραμέτρου, έπειτα γυρίστε τον διακόπτη για να θέσετε την επιθυμητή τιμή. Για να επιστρέψετε στην περιοχή επιλογής παραμέτρων, πιέστε τον διακόπτη στην αποθηκευμένη παράμετρο ή πιέστε "mode" (ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα) για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε την εισερχόμενη τιμή. Για να βγείτε από το μενού του εγκαταστάτη πιέστε το πλήκτρο mode (η συσκευή θα διασφαλίσει ότι το μενού θα βγει αυτόματα έπειτα από την τελευταία επιλογή και θα είναι σε κατάσταση ηρεμίας για 10 λεπτά). παράμετρος όνομα Περιγραφή παραμέτρου P0 CODE Κωδικός που μπαίνει για πρόσβαση στο μενού εγκαταστάτη. Ο αριθμός 222 εμφανίζεται στην οθόνη: γυρίστε τον διακόπτη μέχρι να φτάσει τον αριθμό 234 και έπειτα πιέστε τον διακόπτη. Μετά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού του εγκαταστάτη. P1 T Max Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας (από 65 C έως 75 C). Η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας ζεστού νερού. P2 T Min Ρύθμιση της ελάχιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας (από 50 C έως 40 C). Η ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας επιτρέπει περισσότερη λειτουργία ενέργειας-απόδοσης στην περίπτωση περιορισμένης κατανάλωσης ζεστού νερού. P3 T HP Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας με μονάδα αντλία θερμότητας (από 50 C έως 62 C). έχετε υπόψη σας ότι η λειτουργία σε θερμοκρασίες πάνω από 55 C με αντλία θερμότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη φθορά του συμπιεστή. P4 GREEN Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Green (on/off). Βλ. Παραγρ P5 ANTI_B Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας κατά του βακτηρίου της λεγιονέλλας(on/off). Βλ. Παραγρ. 7.7 P6 VOYAGE Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας VOYAGE(on/off). Βλ. Παραγρ 7.4. P7 DEFROS Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας κατά του πάγου(on/off). Εάν ενεργοποιηθεί, αυτή η λειτουργία επιτρέπει στην αντλία θερμότητας να λειτουργεί στη θερμοκρασία του αέρα μέχρι -5 C. P8 HC-HP Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας διφασικού ρεύματος Βλ. Παραγρ 7.9 P9 TIME_W Μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας θέρμανσης (από 5h έως 24h). P10 RESET Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. 19

20 7.7 Προστασία κατά του βακτηριδίου της λεγιονέλλας (η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο από το μενού εγκαταστάτη) Εάν ενεργοποιηθεί, ο θερμοσίφωνας εμφανίζει αυτόματα τη λειτουργία προστασίας κατά του βακτηριδίου της λεγιονέλλας. Το νερό φτάνει σε θερμοκρασία 65 C σε μηνιαία βάση και για μέγιστο χρόνο 15 λεπτών, έτσι ώστε να αποφύγετε μικρόβια που αναπτύσσονται στο νερό της δεξαμενής και των σωλήνων (δεδομένου ότι το νερό φτάνει στους T>57 C τουλάχιστον μια φορά για τουλάχιστον 15 λεπτά). Ο πρώτος κύκλος θέρμανσης γίνεται κάθε 3 μέρες αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Καθώς αυτές οι θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, συστήνεται η χρήση θερμοστατικού μίκτη. 7.8 Σταθερές ρυθμίσεις Η συσκευή είναι κατασκευασμένη με μια σειρά από σταθερές ρυθμίσεις, λειτουργίες ή τιμές, όπως εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω: Παράμετρος Εργοστασιακές ρυθμίσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GREEN ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VOYAGE ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 55 C ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 50 C ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ Της ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ HC-HP (τρόπος λειτουργίας διφασικού ρεύματος) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ (ενεργοποιεί την απόψυξη) TIME_W (αρ. Επιτρεπόμενων ωρών ισχύος) 7.9 Λειτουργία με ρεύμα διαφορετικής ταρίφας 55 C 65 C ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (στα μοντέλα 200 EXT, 250 EXT, 250 SOL EXT) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (μοντέλα 200, 250) 8h Για να μπορεί να λειτουργεί ακόμα και σε συσκευές με διαφορετικά ωράρια χρέωσης, η λογική ελέγχου υπολογίζει τον αριθμό του ποσοστού των ωρών ημέρας κατά τη διάρκεια της οποίας η παροχή ισχύος είναι διαθέσιμη στην οικονομική λειτουργία (HC). Η λειτουργία αυτομάθησης διασφαλίζει ότι η συσκευή φτάνει την προρυθμισμένη θερμοκρασία σε εύρος χρόνου που συμβαίνει και κατά τη διάρκεια που εφαρμόζεται το οικονομικό ρεύμα. Το μέγιστο όριο ωρών καθορίζεται από την παράμετρο P9 TIME_W, έπειτα από το αρχικό ξεκίνημα ( ή έπειτα από σβήσιμο του hardware). Η καθορισμένη ρύθμιση είναι 8 ώρες Λειτουργία κατά του πάγου Σε κάθε περίπτωση και όταν το προϊόν είναι σε τροφοδοσία, αν η θερμοκρασία του νερού του δοχείου πέσει κάτω από 5 C ενώ η συσκευή δουλεύει, το θερμαντικό στοιχείο (1,000 W) θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για να ζεστάνει το νερό μέχρι τους 16 C.Εάν είναι ρυθμισμένη η λειτουργία GREEN, η συσκευή θα κάνει αυτή τη λειτουργία μέσω της αντλίας θερμότητας Σφάλματα Μόλις ένα σφάλμα προκύψει, η συσκευή μπαίνει στη λειτουργία σφάλματος ενώ η οθόνη εμφανίζει σήματα που αναβοσβήνουν και οπτικοποιεί τον κωδικό σφάλματος. Ο θερμοσίφωνας θα συνεχίσει να παρέχει ζεστό νερό αφού τα σφάλματα επηρεάζουν μόνο μια από τις δυο μονάδες θέρμανσης, ενεργοποιώντας την αντλία ή το θερμαντικό στοιχείο. Εάν το σφάλμα αφορά στην αντλία θερμότητας τότε το σύμβολο "HP" θα αναβοσβήνει στην οθόνη, ενώ το σύμβολο του θερμαντικού στοιχείου θα αναβοσβήσει εάν το σφάλμα το αφορά. Εάν επηρεαστούν και οι δυο μονάδες τότε και τα δυο σύμβολα θα αναβοσβήνουν. 20

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

NUOS ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

NUOS ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Το μέλλον του κόσμου δημιουργείται σήμερα Η είναι η νέα αντλία της Ariston που δημιουργήθηκε για να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον. Απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

NUOS αντλία θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού

NUOS αντλία θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού αντλία θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού 17 Το μέλλον του κόσμου δημιουργείται σήμερα Η είναι η νέα αντλία της Ariston που δημιουργήθηκε για να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον. Απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

NUOS ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

NUOS ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ NUOS ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Το μέλλον του κόσμου δημιουργείται σήμερα Η NUOS είναι η νέα αντλία της Ariston που δημιουργήθηκε για να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον. Απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα