Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί"

Transcript

1 Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί EC30/28/E EC30/28/E27 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/28/B22/C EC30/28/B22/C ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/42/E EC30/42/E27 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/42/B22CL EC30/42/B22CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/53/E EC30/53/E27 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/53/B22CL EC30/53/B22CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/70/E27CL EC30/70/E27CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/70/B22CL EC30/70/B22CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/105/E27CL EC30/105/E27CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/105/B22CL EC30/105/B22CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EcoClassic A-shape EC30/140/B22CL EC30/140/B22CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/140/E27CL EC30/140/E27CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 Blister EC30/28/E27/B EC30/28/E27/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/28/B22/B EC30/28/B22/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/42/E27/B EC30/42/E27/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/42/B22/B EC30/42/B22/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/53/E27/B EC30/53/E27/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/53/B22/B EC30/53/B22/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/70/E27CL/B EC30/70/E27CL/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/70/B22CL/B EC30/70/B22CL/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/105/E27CLB EC30/105/E27CLB ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/105/B22CLB EC30/105/B22CLB ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EcoClassic Globe G95 230V EC30/42E27G95CL EC30/42E27G95CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 9,00 - GR1 EcoClassic Globe EC30/70E27G95CL EC30/70E27G95CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 9,00 - GR1 EcoClassic 230V, Σχήμα Κερί (Ε14) Κουτί EC30/18/B35E EC30/18/B35E14 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 15 3,20 - GR1 EC30/28/E14CL EC30/28/E14CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 15 3,20 - GR1 EC30/42/B35E EC30/42/B35E14 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 15 3,20 - GR1 Blister EC30/18/B35E14B EC30/18/B35E14B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EC30/28/E14CL/B EC30/28/E14CL/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/42/B35E14B EC30/42/B35E14B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 Page 1 of 47

2 EcoClassic Decorative 230V, Σχήμα Κερί (Ε14) Κουτί EC30/18BW35E EC30/18BW35E14 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 15 3,20 - GR1 EC30/28BW35E EC30/28BW35E14 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 15 3,20 - GR1 EC30/42BW35E EC30/42BW35E14 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 15 3,20 - GR1 EC30/18E14BXS EC30/18E14BXS35CL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 4,00 - GR1 EC30/28/BXE14BL EC30/28/BXE14BL ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 4,00 - GR1 Blister EC30/18/BWE14BL EC30/18/BWE14BL ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EC30/28/BWE14BL EC30/28/BWE14BL ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EcoClassic Decorative EC30/42/BWE14BL EC30/42/BWE14BL ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EcoClassic 230V, Σχήμα Σφαιρικό (Ε14 - E27) Κουτί EC30/18/P45E EC30/18/P45E14 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 20 3,20 - GR1 EC30/28/P45E EC30/28/P45E14 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 20 3,20 - GR1 EC30/42/P45E EC30/42/P45E14 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 20 3,20 - GR1 EC30/18/P45E EC30/18/P45E27 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 20 3,20 - GR1 EC30/28/P45E EC30/28/P45E27 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 20 3,20 - GR1 EC30/42/P45E EC30/42/P45E27 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 20 3,20 - GR1 Blister EC30/18/P45E14B EC30/18/P45E14B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EC30/28/P45E14B EC30/28/P45E14B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EcoClassic P45 EC30/42/P45E14B EC30/42/P45E14B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EC30/18/P45E27B EC30/18/P45E27B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EC30/28/P45E27B EC30/28/P45E27B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EC30/42/P45E27B EC30/42/P45E27B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,20 - GR1 EcoClassic 230V, Σχήμα Σωληνωτό (Ε14) EC30/28E14T25LC EC30/28E14T25LCL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 20 5,50 - GR1 EC30/18E14T25LC EC30/18E14T25LCL ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 20 5,50 - GR1 EC30/70/T32CL EC30/70/T32CL ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 5,50 - GR1 EC30/105/T32CL EC30/105/T32CL ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 5,50 - GR1 EcoHalo Twist GU10 230V ECHAL/18/GU10B ECHAL/18/GU10B 25 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 5,67 - GR2 ECHAL/25/GU10B ECHAL/25/GU10B 50 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 5,67 - GR2 EC30/35/GU10/B EC30/35/GU10/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES D 10 5,67 - GR2 ECHAL/35/GU ECHAL/35/GU10 50 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 50 5,67 - GR2 Twistline GU10 230V TWL/35/20/GU TWL/35/20/GU ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ.230V D 50 4,05 - GR3 TWL/35/40/GU TWL/35/40/GU ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ.230V D 50 4,05 - GR3 TWL/50/20/GU TWL/50/20/GU ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. 230V D 50 4,05 - GR3 TWL/50/25/GU TWL/50/25/GU ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. 230V D 50 5,08 - GR3 TWL/50/40/GU TWL/50/40/GU ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. 230V D 50 4,05 - GR3 Twistline Alu 2000h TWL/50/40/GZ TWL/50/40/GZ ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. 230V D 50 4,05 - GR3 TWL/75/25/GU TWL/75/25/GU ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ.230V D 10 4,05 - GR3 Page 2 of 47

3 EcoClassic Reflector 230V EC30/18/R50FR EC30/18/R50FR ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 4,17 - GR2 EC30/28/R50FR EC30/28/R50FR ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES D 10 4,17 - GR2 EC30/28/R63FR EC30/28/R63FR ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 4,17 - GR2 ECLASR63/42WS EC30/42/R63FR ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES D 10 4,17 - GR2 EC30/42/R80FR EC30/42/R80FR ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 4,17 - GR2 EC30/70/R80FR EC30/70/R80FR ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 4,17 - GR2 EC30/28/R50FR/B EC30/28/R50FR/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES D 10 4,17 - GR2 EC30/28/R63FR/B EC30/28/R63FR/B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 4,17 - GR2 ECLASR63/42WS/B EC30/42/R63FR/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES D 10 4,17 - GR2 EcoClassic Reflector EC30/42/R80FR/B EC30/42/R80FR/B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 4,17 - GR2 EC30/70/R80FR/B EC30/70/R80FR/B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. D 10 4,17 - GR2 PAR / MASTER PAR PAR16/40/ PAR16/40/25 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. PAR D 15 8,82 - GR2 PAR20/50/ PAR20/50/25 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. PAR D 15 8,82 - GR2 PAR30/75/ PAR30/75/10 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. PAR D 15 8,82 - GR2 PAR30/75/ PAR30/75/30 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. PAR D 15 8,82 - GR2 PAR30/100/ PAR30/100/30 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. PAR D 15 8,82 - GR2 EcoHalo Clickline G9 ECHAL/18/G ECHAL/18/G9 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 3,18 - GR2 ECHAL/28/G9CL ECHAL/28/G9CL ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 3,18 - GR2 ECHAL/42/G9CL ECHAL/42/G9CL ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 3,18 - GR2 ECHAL/53/G ECHAL/53/G9 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 3,18 - GR2 ECHAL/18/G9/SFB ECHAL/18/G9/SFB ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,18 - GR2 ECHAL/28/G9CL/B ECHAL/28/G9CL/B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,18 - GR2 ECHAL/42/G9CL/B ECHAL/42/G9CL/B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,18 - GR2 EC30/28/G9/CL/B EC30/28/G9/CL/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,18 - GR2 EC30/42/G9/CL/B EC30/42/G9/CL/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,18 - GR2 EcoHalo Linear Compact R7s ECHAL80C/R7S/B ECHAL80C/R7S/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ.ES C 10 4,07 - GR2 ECHAL120C/R7S/B ECHAL120C/R7S/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ.ES C 10 4,07 - GR2 ECHAL120SR7S/B EcoHalo 118mm 2y 120W R7s 230V 1BC/10 C 10 4,07 - GR2 ECHAL160S/R7S/B EcoHalo 118mm 2y 160W R7s 230V 1BC/10 C 10 4,07 - GR2 ECHAL240S/R7S/B EcoHalo 118mm 2y 240W R7s 230V 1BC/10 C 10 4,07 - GR2 Plusline ES Compact R7s ECHAL/48/R7S ECHAL/48/R7S ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 4,07 - GR2 ECHAL/80/R7S ECHAL/80/R7S ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 4,07 - GR2 ECHAL/120/R7S/C ECHAL/120/R7S/C ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 4,07 - GR2 ECHAL/120/R7S/S ECHAL/120/R7S/S ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 4,07 - GR2 ECHAL/160/R7S ECHAL/160/R7S ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 4,07 - GR2 ECHAL/240/R7S ECHAL/240/R7S ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 4,07 - GR2 ECHAL/400/R7S ECHAL/400/R7S ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 100 4,07 - GR2 HalogenA E40, Υψηλής ισχύος 500T3Q/CLE T3Q/CLE40 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ C 6 32,23 - GR2 1000T3Q/CLE T3Q/CLE40 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ B 6 32,23 - GR2 2000T3Q/CLE T3Q/CLE40 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ B 6 62,73 - GR2 Page 3 of 47

4 Plusline Large R7s PLP/750/N PLP/750/N ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. PLUS C 10 11,03 - GR2 PLP/1000/N PLP/1000/N ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. PLUS B 10 11,03 - GR2 PLP/1500/N PLP/1500/N ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. PLUS B 10 11,03 - GR2 MASTERLine ES MR16 12V MLES/20/ MLES/20/8 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 20 5,75 - GR2 MLES/20/ V20W36 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/30/ V30W8M ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/30/ V30W24 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧP B 20 5,75 - GR2 MLES/30/ V30W36 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/30/ V30W60 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/35/ V35W8M ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/35/ V35W24 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MASTERLine ES MLES/35/ V35W36 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/35/ V35W60 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/45/ V45W8M ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/45/ V45W24 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/45/ V45W36 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MLES/45/ V45W60 ΛΑΜΠ ΙΩΔΙΝ ΔΙΧΡ B 20 5,75 - GR2 MASTERLine V ML111/12/30/ ML111/12/30/8 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL C 6 14,16 - GR2 ML111/12/30/ ML111/12/30/24 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL B 6 14,16 - GR2 ML111/12/45/ ML111/12/45/8 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL C 6 14,16 - GR2 ML111/12/45/ ML111/12/45/24 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL B 6 14,16 - GR2 ML111/12/45/ ML111/12/45/45 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL B 6 14,16 - GR2 MASTERLine 111 ML111/12/60/ ML111/12/60/8 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL C 6 14,16 - GR2 ML111/12/60/ ML111/12/60/24 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL C 6 14,16 - GR2 ML111/12/60/ ML111/12/60/45 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL C 6 14,16 - GR2 Brilliantline Dichroic MR16 12V BP35/35/ BP35/35/10 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. C 50 3,22 - GR2 BP35/20/ BP35/20/30 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. C 50 3,22 - GR2 BP35/35/ BP35/35/30 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. C 50 3,22 - GR2 BP50/20/ BP50/20/24 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 BP50/20/ BP50/20/36 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 BP50/20/ BP50/20/60 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 BP50/35/ BP50/35/24 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 Brilliantline Dichroic BP50/35/ BP50/35/36 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 BP50/35/ BP50/35/60 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 BP50/50/ BP50/50/10 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 BP50/50/ BP50/50/24 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 BP50/50/ BP50/50/36 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 BP50/50/ BP50/50/60 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. ΔΙΧΡ. B 50 3,22 - GR2 EcoHalo Dichroic MR 12V ECHAL/14/GU53B ECHAL/14/GU53B 36 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. B 10 3,25 - GR2 ECHAL/14/GU4/B ECHAL/14/GU4/B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. B 10 3,25 - GR2 EC30/25/GU53/B EC30/25/GU53/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES B 10 3,25 - GR2 ECHAL/25/GU4/B ECHAL/25/GU4/B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 3,25 - GR2 ECOHALO35W/BL EC30/35/GU53/B ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES B 10 3,25 - GR2 Page 4 of 47

5 Accentline MR16 12V ACCL/20/ ACCL/20/36 GU5.3 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. B 50 1,69 - GR3 ACCL/35/ ACCL/35/36 GU5.3 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. B 50 1,69 - GR3 ACCL/50/ ACCL/50/36 GU5.3 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. B 50 1,69 - GR3 ACCL/50/ ACCL/50/60 GU5.3 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. B 50 1,69 - GR3 Aluline V Accentline AL111/12/50/ AL111/12/50/24 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL C 6 8,12 - GR2 Aluline 37/56 12V AL37/12/20/ AL37/12/20/6 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL. B 50 11,90 - GR2 AL37/12/20/ AL37/12/20/18 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL. B 50 11,90 - GR2 AL37/12/20/ AL37/12/20/32 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL. B 50 11,90 - GR2 AL56/12/50/ AL56/12/50/10 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL. B 50 11,70 - GR2 AL56/12/50/ AL56/12/50/25 ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. AL. B 50 11,70 - GR2 EcoHalo Caps 12V καρφάκι ECHAL/14/G4/B ECHAL/14/G4/B ΛΑΜΠΤ. ΑΛΟΓ. C 10 2,99 - GR2 Capsuleline 12V καρφάκι CLP/12/5/CL/G CLP/12/5/CL/G4 ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ B 100 2,15 - GR2 CLP/12/10/CL/G CLP/12/10/CL/G4 ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 2,15 - GR2 CLP/12/20/CL/G CLP/12/20/CL/G4 ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 2,15 - GR2 CLP/12/20/CL/GY CLP/12/20/CL/GY ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 2,15 - GR2 CLP/12/35/CL/GY CLP/12/35/CL/GY ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 2,15 - GR2 CLP/12/50/CL/GY CLP/12/50/CL/GY ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 2,15 - GR2 CLP/12/50/CL/GY CLP/12/50/CL/GY ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 1,30 - GR2 CLP/12/75/CL/GY CLP/12/75/CL/GY ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 2,15 - GR2 CLP/24/20/CL/G CLP/24/20/CL/G4 ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 5,17 - GR2 CLP/24/50/CL/GY CLP/24/50/CL/GY ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 5,17 - GR2 CLP12/100/CL/GY CLP12/100/CL/GY ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 2,15 - GR2 CPS/12/10/CLG4W CPS/12/10/CLG4W ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 1,03 - GR2 CPS/12/20/CLG4W CPS/12/20/CLG4W ΛΑΜΠΤ. ΑΛ. ΚΑΨ C 100 1,03 - GR2 Page 5 of 47

6 Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού CFLi MASTER Softone, Σχήμα Κλασσικού Λαμπτήρα (Ε27 - B22, h) MSF/9/E27W/P MSF/9/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 12,40 0,101 GR2 MSF/12/E27W/P MSF/12/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 12,40 0,101 GR2 MSF/16/E27W/P MSF/16/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 12,40 0,101 GR2 MSF/20/E27W/P MSF/20/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 12,40 0,101 GR2 MSF/23/E27W/P MSF/23/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 12,40 0,101 GR2 Softone, Σχήμα Κλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22, h) Κουτί SFBL/5/E27W/P SFBL/5/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/8/E27W/P SFBL/8/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/11/E27W/P SFBL/11/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/11/E27C/P SFBL/11/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/11/B22W/P SFBL/11/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/15/E27W/P SFBL/15/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/15/E27C/P SFBL/15/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/15/B22W/P SFBL/15/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/18/E27W/P SFBL/18/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/18/E27C/P SFBL/18/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/8/E27F/P SFBL/8/E27F/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ B 6 9,50 0,101 GR2 SFBL/11/E27F/P SFBL/11/E27F/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ B 6 9,50 0,101 GR2 Blister SFBL/8/E27W/B SFBL/8/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 Softone Bulb SFBL/11/E27W/B SFBL/11/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 SFBL/11/E27C/B SFBL/11/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 SFBL/11/B22W/B SFBL/11/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 SFBL/15/E27W/B SFBL/15/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 SFBL/15/E27C/B SFBL/15/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 SFBL/15/B22W/B SFBL/15/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 SFBL/18/E27W/B SFBL/18/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 SFBL/18/E27C/B SFBL/18/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 SFBL/18/B22W/B SFBL/18/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,65 0,101 GR2 Softone, Σχήμα Κλασσικού Λαμπτήρα - Κερί - Σφαιρικό (10.000h) Κουτί SFLU/5/E14W/P SFLU/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFLU/5/E27W/P SFLU/5/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFLU/7/E14W/P SFLU/7/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFLU/7/E27W/P SFLU/7/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Blister SFLU/5/E14W/B SFLU/5/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFLU/5/E27W/B SFLU/5/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFLU/7/E14W/B SFLU/7/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFLU/7/E27W/B SFLU/7/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Softone Lustre SFLU/7/B22W/B SFLU/7/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Page 6 of 47

7 Κουτί SFCA/5/E14W/P SFCA/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/8/E14W/P SFCA/8/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/8/E27W/P SFCA/8/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/8/B22W/P SFCA/8/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/12/E14W/P SFCA/12/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/12/E27W/P SFCA/12/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/5/E14F/P SFCA/5/E14F/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ B 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/8/E14F/P SFCA/8/E14F/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ B 6 8,50 0,101 GR2 Blister SFCA/5/E14W/B SFCA/5/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/8/E14W/B SFCA/8/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/12/E14W/B SFCA/12/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 SFCA/12/E27W/B SFCA/12/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Softone Candle SFCA/12/B22W/B SFCA/12/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Κουτί CDLBT/5/E14W/P CDLBT/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 CDLBT/8/E14W/P CDLBT/8/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Blister CDLBT/5/E14W/B CDLBT/5/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 CDLBT/8/E14W/B CDLBT/8/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Κουτί CDLTW/5/E14W/P CDLTW/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 CDLTW/8/E14W/P CDLTW/8/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Blister Candle Bent Tip CDLTW/5/E14W/B CDLTW/5/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 CDLTW/8/E14W/B CDLTW/8/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 CDLTW/8/B22W/B CDLTW/8/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 8,50 0,101 GR2 Softone, Σχήμα Globe Κουτί SFGL11/E27/80WP SFGL11/E27/80WP ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 4 11,70 0,101 GR2 SFGL12/E27/93WC SFGL12/E27/93WC ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 4 11,70 0,101 GR2 SFGL16/E27/12WC SFGL16/E27/12WC ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 4 11,70 0,101 GR2 SFGL20/E27/93WC SFGL20/E27/93WC ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 4 11,70 0,101 GR2 SFGL20/E27/12WC SFGL20/E27/12WC ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 4 11,70 0,101 GR2 SFGL23/E27/12WC SFGL23/E27/12WC ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 4 11,70 0,101 GR2 Softone Globe SFGL23/E27/12CC SFGL23/E27/12CC ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 4 11,70 0,101 GR2 Blister SFGL11/E27/80WB SFGL11/E27/80WB ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 11,80 0,101 GR2 SFGL20/E27/93WB SFGL20/E27/93WB ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 11,80 0,101 GR2 Economy Bulb, Σχήμα Κλασσικού Λαμπτήρα - Οικονομκή σειρά (6.000h) Κουτί EBLB/8/E27W/P EBLB/8/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 7,35 0,101 GR2 EBLB/11/E27W/P EBLB/11/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 7,35 0,101 GR2 EBLB/15/E27W/P EBLB/15/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 7,35 0,101 GR2 EBLB/18/E27W/P EBLB/18/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 7,35 0,101 GR2 Page 7 of 47

8 MASTER PLE (15.000h) MSTAIR15/827E MSTAIR15/827E27 ΛΑΜ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 14,84 0,101 GR2 MSTAIR20/827E MSTAIR20/827E27 ΛΑΜ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 14,84 0,101 GR2 MPLE/8/E27W/C MPLE/8/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 13,15 0,101 GR2 MPLE/11/E27W/C MPLE/11/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 13,15 0,101 GR2 MPLE/15/E27W/C MPLE/15/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 14,48 0,101 GR2 MPLE/15/B22W/C MPLE/15/B22W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 14,48 0,101 GR2 MPLE/20/E27W/C MPLE/20/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 14,62 0,101 GR2 MPLE/20/E27C/C MPLE/20/E27C/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 14,62 0,101 GR2 MPLE/23/E27W/C MPLE/23/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 15,07 0,101 GR2 MPLE/27/E27W/C MPLE/27/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 16,37 0,101 GR2 MPLE/27/E27C/C MPLE/27/E27C/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 16,37 0,101 GR2 MPLE/33/E27W/C MPLE/33/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 16,37 0,101 GR2 MASTER PLE MPLE/33/E27C/C MPLE/33/E27C/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 16,37 0,101 GR2 Genie (10.000h) Κουτί GEN/5/E14W/P GEN/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/5/E27W/P GEN/5/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/8/E14W/P GEN/8/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/8/E14C/P GEN/8/E14C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/8/E27W/P GEN/8/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/8/E27C/P GEN/8/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/8/B22W/P GEN/8/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/E14W/P GEN/11/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/E14C/P GEN/11/E14C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/E27W/P GEN/11/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/E27C/P GEN/11/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/B22W/P GEN/11/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/14/E27W/P GEN/14/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 Genie GEN/14/E27C/P GEN/14/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/14/B22W/P GEN/14/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/18/E27W/P GEN/18/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/18/E27C/P GEN/18/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/18/B22W/P GEN/18/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/23/E27W/P GEN/23/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/23/E27C/P GEN/23/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 Page 8 of 47

9 Blister GEN/5/E14W/B GEN/5/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/5/E27W/B GEN/5/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/8/E14W/B GEN/8/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/8/E14C/B GEN/8/E14C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/8/E27W/B GEN/8/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/E14W/B GEN/11/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/E14C/B GEN/11/E14C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/E27W/B GEN/11/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/E27C/B GEN/11/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/11/B22W/B GEN/11/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/14/E27W/B GEN/14/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/14/E27C/B GEN/14/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/14/B22W/B GEN/14/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/18/E27W/B GEN/18/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/18/E27C/B GEN/18/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/18/B22W/B GEN/18/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 GEN/23/E27W/B GEN/23/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,00 0,101 GR4 Economy Stick - Οικονομκή σειρά (6.000h) Κουτί EST/5/E27W/P EST/5/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/5/E14W/P EST/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/8/E14W/P EST/8/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/8/E14C/P EST/8/E14C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/8/E27W/P EST/8/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/8/E27C/P EST/8/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/11/E14W/P EST/11/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/11/E27W/P EST/11/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/11/E27C/P EST/11/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/14/E27W/P EST/14/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/14/E27C/P EST/14/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/14/B22W/P EST/14/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/18/E27W/P EST/18/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 Economy stick EST/18/E27C/P EST/18/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/23/E27W/P EST/23/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/23/E27C/P EST/23/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 Blister EST/5/E14W/B EST/5/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/8/E14W/B EST/8/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/8/E14C/B EST/8/E14C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/11/E27W/B EST/11/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/14/E27W/B EST/14/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/18/E27W/B EST/18/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/18/E27C/B EST/18/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 EST/23/E27W/B EST/23/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 4,87 0,101 GR4 Page 9 of 47

10 Tornado (10.000h) Κουτί TOR2/5/E14W/P TOR2/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/8/E14W/P TOR2/8/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/8/E14C/P TOR2/8/E14C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/8/E27W/P TOR2/8/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/8/E27C/P TOR2/8/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/12/E14W/P TOR2/12/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/12/E14C/P TOR2/12/E14C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/12/E27W/P TOR2/12/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/12/E27C/P TOR2/12/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/12/B22W/P TOR2/12/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/15/E27W/P TOR2/15/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/15/E27C/P TOR2/15/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 Tornado T2 TOR2/20/E27W/P TOR2/20/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/20/E27C/P TOR2/20/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/20/B22W/P TOR2/20/B22W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/23/E27W/P TOR2/23/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR2/23/E27C/P TOR2/23/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,25 0,101 GR3 TOR3/32/E27W/P TOR3/32/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 12,00 0,101 GR3 TOR3/32/E27C/P TOR3/32/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 12,00 0,101 GR3 Blister TOR2/5/E14W/B TOR2/5/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/8/E14W/B TOR2/8/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/8/E14C/B TOR2/8/E14C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/8/E27W/B TOR2/8/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/12/E14W/B TOR2/12/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/12/E14C/B TOR2/12/E14C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/12/E27W/B TOR2/12/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/12/E27C/B TOR2/12/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/12/B22W/B TOR2/12/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/15/E27W/B TOR2/15/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/15/E27C/B TOR2/15/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 Tornado T3 Dim TOR2/15/B22W/B TOR2/15/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/20/E27W/B TOR2/20/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/20/E27C/B TOR2/20/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/20/B22W/B TOR2/20/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/23/E27W/B TOR2/23/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/23/E27C/B TOR2/23/E27C/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR2/23/B22W/B TOR2/23/B22W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,35 0,101 GR3 TOR3/32/E27W/B TOR3/32/E27W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 12,00 0,101 GR3 Tornado Mini TORM/5/E14W/B TORM/5/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,05 0,101 GR2 TORM/8/E14W/B TORM/8/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,05 0,101 GR2 TORM/12/E14W/B TORM/12/E14W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 7,05 0,101 GR2 TORM/5/E14W/P TORM/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,93 0,101 GR2 TORM/8/E14W/P TORM/8/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,93 0,101 GR2 Tornado T2 mini TORM/12/E14W/P TORM/12/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 6,93 0,101 GR2 Page 10 of 47

11 Tornado Automatic TOR2A/15/E27W/B TOR2A/15/E27W/B ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 14,70 0,101 GR2 TOR2A/15/E27W/P TOR2A/15/E27W/P ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 14,70 0,101 GR2 Tornado Dimmable TORN20WE27/D/B TORN20WE27/D/B ΛΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜ. A 6 18,70 0,101 GR2 TORNT3/20/E27WD TORNT3/20/E27WD ΛΑΜ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 18,23 0,101 GR2 Tornado High Lumen TORNHL42E27/ TORNHL42E27/865 ΛΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜ 6 31,04 0,101 GR2 TORNHL45E27/ TORNHL45E27/827 ΛΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜ 6 31,04 0,101 GR2 TORNHL60E27/ TORNHL60E27/865 ΛΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜ 6 39,73 0,101 GR2 TORNHL65E27/ TORNHL65E27/827 ΛΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜ 6 39,73 0,101 GR2 TORNHL75E40/ TORNHL75E40/865 ΛΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜ 6 50,05 0,101 GR2 TORNHL80E40/ TORNHL80E40/827 ΛΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜ 6 50,05 0,101 GR2 Economy Twister - Οικονομκή σειρά (6.000h) Κουτί ETW/5/E27W/P ETW/5/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/5/E14W/P ETW/5/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/8/E14W/P ETW/8/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/8/E14C/P ETW/8/E14C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/8/E27W/P ETW/8/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/8/E27C/P ETW/8/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/12/E14W/P ETW/12/E14W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/12/E14C/P ETW/12/E14C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/12/E27W/P ETW/12/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/12/E27C/P ETW/12/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,35 0,101 GR3 ETW/15/E27W/P ETW/15/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,70 0,101 GR3 ETW/15/E27C/P ETW/15/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,70 0,101 GR3 Economy twister ETW/20/E27W/P ETW/20/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,70 0,101 GR3 ETW/20/E27C/P ETW/20/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,70 0,101 GR3 ETW/23/E27W/P ETW/23/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,70 0,101 GR3 ETW/23/E27C/P ETW/23/E27C/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ 6 6,70 0,101 GR3 Outdoor OUT/16/E27W/P OUT/16/E27W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 9,70 0,101 GR2 Master PL-E Polar (15.000h) MPLEP/15/E27W MPLEP/15/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 13,95 0,101 GR2 MPLEP/20/E27W MPLEP/20/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 13,95 0,101 GR2 MPLEP/23/E27W MPLEP/23/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 13,95 0,101 GR2 Downlighter Esaver GX53 DWNL/8/GX53W/B DWNL/8/GX53W/B6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ B 6 10,92 0,101 GR2 DWNL/8/GX53W/P DWNL/8/GX53W/P6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ B 6 10,92 0,101 GR2 DECOTWIST, Σχήμα Κυκλικό (Ε27) CRES/24/E27W/C CRES/24/E27W/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 13,41 0,101 GR2 CRES/24/E27C/C CRES/24/E27C/C6 ΛΑΜΠ.ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡ A 6 13,41 0,101 GR2 PAR38 (Ε27) PAR38/20/ES PAR38 Downlighter 20W WW V 1CC/6 A 6 17,80 0,101 GR2 Page 11 of 47

12 Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού CFLni MASTER PL-R PLR14/83/4P/ECO PLR14/83/4P/ECO ΛΑΜΠ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 8,22 0,101 GR2 PLR14/84/4P/ECO PLR14/84/4P/ECO ΛΑΜΠ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 8,22 0,101 GR2 PLR17/83/4P/ECO PLR17/83/4P/ECO ΛΑΜΠ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 8,22 0,101 GR2 PLR17/84/4P/ECO PLR17/84/4P/ECO ΛΑΜΠ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 8,22 0,101 GR2 MASTER PL-S PLS5W/ PLS5W/82 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 2,62 0,101 GR2 PLS5W/82/4P PLS5W/82/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 3,25 0,101 GR2 PLS5W/ PLS5W/84 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 2,62 0,101 GR2 PLS5W/84/4P PLS5W/84/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 3,25 0,101 GR2 PLS7W/ PLS7W/82 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 2,62 0,101 GR2 PLS7W/82/4P PLS7W/82/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 3,25 0,101 GR2 PLS7W/ PLS7W/83 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 2,62 0,101 GR2 PLS7W/83/4P PLS7W/83/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 3,25 0,101 GR2 PLS7W/ PLS7W/84 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 2,62 0,101 GR2 PLS7W/84/4P PLS7W/84/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 3,25 0,101 GR2 PLS9W/ PLS9W/82 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 2,95 0,101 GR2 PLS9W/82/4P PLS9W/82/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 3,36 0,101 GR2 PLS9W/ PLS9W/83 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 2,95 0,101 GR2 PLS9W/83/4P PLS9W/83/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 3,36 0,101 GR2 PLS9W/ PLS9W/84 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 2,95 0,101 GR2 PLS9W/84/4P PLS9W/84/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 3,36 0,101 GR2 PLS11W/ PLS11W/82 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 2,95 0,101 GR2 PLS11W/82/4P PLS11W/82/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ A 50 3,36 0,101 GR2 MASTER PL-S PLS11W/ PLS11W/83 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 2,95 0,101 GR2 PLS11W/83/4P PLS11W/83/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ A 50 3,36 0,101 GR2 PLS11W/ PLS11W/84 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 2,95 0,101 GR2 PLS11W/84/4P PLS11W/84/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ A 50 3,36 0,101 GR2 PLS9W/08/2P PLS9W/08/2P ΛΑΜΠΤ.ΥΠΕΡΙΩΔ.ΑΚΤ. 60 9,32 0,101 GR2 MASTER PL-C PLC10W/ PLC10W/82 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC10W/82/4P PLC10W/82/4P ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC10W/ PLC10W/83 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC10W/83/4P PLC10W/83/4P ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC10W/ PLC10W/84 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC10W/84/4P PLC10W/84/4P ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC13W/ PLC13W/82 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,07 0,101 GR3 PLC13W/82/4P PLC13W/82/4P ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC13W/ PLC13W/83 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,07 0,101 GR3 PLC13W/83/4P PLC13W/83/4P ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC13W/ PLC13W/84 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,07 0,101 GR3 PLC13W/84/4P PLC13W/84/4P ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC13W/ PLC13W/86 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC18W/ PLC18W/82 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC18W/82/4P PLC18W/82/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC18W/ PLC18W/83 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC18W/83/4P PLC18W/83/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 Page 12 of 47

13 PLC18W/ PLC18W/84 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC18W/84/4P PLC18W/84/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC18W/ PLC18W/86 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC26W/ PLC26W/82 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC26W/82/4P PLC26W/82/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC26W/ PLC26W/83 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC26W/83/4P PLC26W/83/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC26W/ PLC26W/84 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC26W/84/4P PLC26W/84/4P ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 50 4,54 0,101 GR3 PLC26W/ PLC26W/86 ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 4,07 0,101 GR3 PLC18/83/2P/X PLC18/83/2P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ B 50 6,98 0,101 GR2 MASTER PL-C PLC18/83/4P/X PLC18/83/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 7,08 0,101 GR2 PLC18/84/2P/X PLC18/84/2P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ B 50 6,98 0,101 GR2 PLC18/84/4P/X PLC18/84/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 7,08 0,101 GR2 PLC26/83/2P/X PLC26/83/2P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ B 50 6,98 0,101 GR2 PLC26/83/4P/X PLC26/83/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 7,12 0,101 GR2 PLC26/84/2P/X PLC26/84/2P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ B 50 6,98 0,101 GR2 PLC26/84/4P/X PLC26/84/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 7,12 0,101 GR2 MASTER PL-T PLT13W/827/4P PLT13W/827/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,04 0,101 GR2 PLT13W/830/2P PLT13W/830/2P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 6,50 0,101 GR2 PLT13W/830/4P PLT13W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,04 0,101 GR2 PLT13W/840/2P PLT13W/840/2P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 6,50 0,101 GR2 PLT13W/840/4P PLT13W/840/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,04 0,101 GR2 PLT18W/827/4P PLT18W/827/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,04 0,101 GR2 PLT18W/830/2P PLT18W/830/2P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 6,50 0,101 GR2 PLT18W/830/4P PLT18W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,04 0,101 GR2 PLT18W/840/2P PLT18W/840/2P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 6,50 0,101 GR2 PLT26W/ PLT26W/830/2P ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 6,50 0,101 GR2 PLT26W/ PLT26W/840/2P ΛΑΜΠΤ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. B 50 6,50 0,101 GR2 PLT26W/827/4P PLT26W/827/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,04 0,101 GR2 PLT26W/830/4P PLT26W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,04 0,101 GR2 PLT26W/840/4P PLT26W/840/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,04 0,101 GR2 PLT32W/827/4P PLT32W/827/4P ΛΑΜ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ A 50 7,52 0,101 GR2 MASTER PL-T PLT32W/830/4P PLT32W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,52 0,101 GR2 PLT32W/840/4P PLT32W/840/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,52 0,101 GR2 PLT42W/827/4P PLT42W/827/4P ΛΑΜ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ A 50 7,52 0,101 GR2 PLT42W/830/4P PLT42W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,52 0,101 GR2 PLT42W/840/4P PLT42W/840/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 7,52 0,101 GR2 PLT57W/827/4P PLT57W/827/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 10,16 0,101 GR2 PLT57W/830/4P PLT57W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 10,16 0,101 GR2 PLT57W/840/4P PLT57W/840/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 50 10,16 0,101 GR2 Page 13 of 47

14 MASTER PL-T TOP PLTOP18W/83/4P PLTOP18W/83/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 7,16 0,101 GR2 PLTOP18W/84/4P PLTOP18W/84/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 7,16 0,101 GR2 PLTOP26W/84/4P PLTOP26W/84/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 7,16 0,101 GR2 PLTOP32W/83/4P PLTOP32W/83/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 7,66 0,101 GR2 PLTOP32W/84/4P PLTOP32W/84/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 7,66 0,101 GR2 PLTOP42W/82/4P PLTOP42W/82/4P ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 7,66 0,101 GR2 PLTOP42W/83/4P PLTOP42W/83/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 7,66 0,101 GR2 PLTOP42W/84/4P PLTOP42W/84/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 7,66 0,101 GR2 PLTOP57W/83/4P PLTOP57W/83/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 10,27 0,101 GR2 MASTER PL-T TOP PLTOP57W/84/4P PLTOP57W/84/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ A 50 10,27 0,101 GR2 MASTER PL-T Xtra PLT32/83/4P/X PLT32/83/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 11,74 0,101 GR2 PLT32/84/4P/X PLT32/84/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 11,74 0,101 GR2 PLT42/83/4P/X PLT42/83/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 11,74 0,101 GR2 PLT42/84/4P/X PLT42/84/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 11,74 0,101 GR2 PLT57/83/4P/X PLT57/83/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 15,66 0,101 GR2 PLT57/84/4P/X PLT57/84/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 50 15,66 0,101 GR2 MASTER PL-L PL18W/ PL18W/82 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,03 0,101 GR2 PL18W/ PL18W/83 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,03 0,101 GR2 PL18W/ PL18W/84 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,03 0,101 GR2 PL24W/ PL24W/82 ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡΙΣ. A 25 4,03 0,101 GR2 PL24W/ PL24W/83 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,03 0,101 GR2 PL24W/ PL24W/84 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,03 0,101 GR2 PL36W/ PL36W/82 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,03 0,101 GR2 PL36W/ PL36W/83 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,03 0,101 GR2 PL36W/ PL36W/84 ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,03 0,101 GR2 PLL40W/83HF PLL40W/83HF ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A+ 25 4,47 0,101 GR2 PLL40W/84HF PLL40W/84HF ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A+ 25 4,47 0,101 GR2 PLL55W/83HF PLL55W/83HF ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,47 0,101 GR2 PLL55W/84HF PLL55W/84HF ΛΑΜΠΤ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. A 25 4,47 0,101 GR2 MASTER PL-L DeLuxe PLL55W/ PLL55W/95 ΛΑΜΠ. ΣΥΜΠ. ΦΘΟΡ. 10 6,31 0,101 GR2 PLL80W/ PLL80W/83 ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ." A 25 5,56 0,101 GR2 PLL80W/ PLL80W/84 ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ." A 25 5,56 0,101 GR2 MASTER PL-L Xtra PLL24/83/4P/X PLL24/83/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 25 8,60 0,101 GR2 PLL24/84/4P/X PLL24/84/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 25 8,60 0,101 GR2 PLL36/83/4P/X PLL36/83/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 25 8,60 0,101 GR2 PLL36/84/4P/X PLL36/84/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 25 8,60 0,101 GR2 PLL55/83/4P/X PLL55/83/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 25 10,71 0,101 GR2 PLL55/84/4P/X PLL55/84/4P/X ΛΑΜΠΤ ΣΥΜΠ ΦΘΟΡ A 25 10,71 0,101 GR2 Page 14 of 47

15 PL-Q PLQ16W/827/4P PLQ16W/827/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 10 10,60 0,101 GR2 PLQ16W/830/4P PLQ16W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 10 10,60 0,101 GR2 PLQ28W/827/4P PLQ28W/827/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 10 10,60 0,101 GR2 PLQ28W/830/4P PLQ28W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 10 10,60 0,101 GR2 PLQ28W/84/4P PLQ28W/84/4P ΛΑΜ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ ΡΥΘ A 10 10,60 0,101 GR2 PL-Q PLQ38W/827/4P PLQ38W/827/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 10 10,60 0,101 GR2 PLQ38W/830/4P PLQ38W/830/4P ΛΑΜΠ.ΣΥΜΠ.ΦΘΟΡ. A 10 10,60 0,101 GR2 Λαμπτήρες Φθορισμού MASTER TL-D Super 80 - Κλασσικοί TLD14W/ TLD14W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 25 5,93 0,101 GR2 TLD15W/ TLD15W/82 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 25 6,31 0,101 GR2 TLD15W/ TLD15W/83 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 25 6,31 0,101 GR2 TLD15W/ TLD15W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 25 6,31 0,101 GR2 TLD15W/ TLD15W/86 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 25 6,31 0,101 GR2 TLD16W/ TLD16W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 6,31 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/82 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 2,70 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/83 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 2,70 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 2,70 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/86 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 2,70 0,101 GR2 TLD23W/ TLD23W/83 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 4,77 0,101 GR2 TLD23W/ TLD23W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 4,77 0,101 GR2 TLD23W/ TLD23W/86 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 4,77 0,101 GR2 TLD30W/ TLD30W/82 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,01 0,101 GR2 Master TL-D Super 80 TLD30W/ TLD30W/83 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,01 0,101 GR2 TLD30W/ TLD30W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,01 0,101 GR2 TLD30W/ TLD30W/86 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,01 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/82 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 2,74 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/83 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 2,74 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 2,74 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/86 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 2,74 0,101 GR2 TLD36W1/ TLD36W1/83 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,35 0,101 GR2 TLD36W1/ TLD36W1/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,35 0,101 GR2 TLD36W1/ TLD36W1/86 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,35 0,101 GR2 TLD38W/ TLD38W/83 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,01 0,101 GR2 TLD38W/ TLD38W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,01 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/82 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 3,53 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/83 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 3,53 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/84 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 3,53 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/86 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 3,53 0,101 GR2 T8 Snow White TLD18W/SNW TLD18W/SNW ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 25 1,27 0,101 GR2 TLD36W/SNW TLD36W/SNW ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 25 1,34 0,101 GR2 TLD58W/SNW TLD58W/SNW ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 25 1,50 0,101 GR2 Page 15 of 47

16 MASTER TL-D Eco TLD16W/830ECO TLD16W/830ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 4,58 0,101 GR2 TLD16W/840ECO TLD16W/840ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 4,58 0,101 GR2 TLD16W/865ECO TLD16W/865ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 4,58 0,101 GR2 TLD32W/830ECO TLD32W/830ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,67 0,101 GR2 TLD32W/840ECO TLD32W/840ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,67 0,101 GR2 TLD32W/865ECO TLD32W/865ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 5,67 0,101 GR2 Master TL-D Eco TLD51W/830ECO TLD51W/830ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 6,76 0,101 GR2 TLD51W/840ECO TLD51W/840ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 6,76 0,101 GR2 TLD51W/865ECO TLD51W/865ECO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 6,76 0,101 GR2 MASTER TL-D Reflex TLD18W/84RFL TLD18W/84RFL ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΑΘΡ A 25 12,32 0,101 GR2 TLD36W/84RFL TLD36W/84RFL ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΑΘΡ A 25 12,80 0,101 GR2 TLD36W/86RFL TLD36W/86RFL ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΑΘΡ A 25 12,80 0,101 GR2 TLD58W/84RFL TLD58W/84RFL ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΑΘΡ A 25 15,13 0,101 GR2 Master TL-D Reflex TLD58W/86RFL TLD58W/86RFL ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΑΘΡ A 25 15,13 0,101 GR2 MASTER TL-D Power Saver Set TLDPS/12W/ TLDPS/12W/840 ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 9,62 0,101 GR2 TLDPS/12W/ TLDPS/12W/865 ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 9,62 0,101 GR2 TLDPS/23W/ TLDPS/23W/840 ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 12,33 0,101 GR2 TLDPS/23W/ TLDPS/23W/865 ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 12,33 0,101 GR2 TLDPS/37W/ TLDPS/37W/830 ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 12,33 0,101 GR2 Master TL-D TLDPS/37W/ TLDPS/37W/840 ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 12,33 0,101 GR2 Power Saver Set TLDPS/37W/ TLDPS/37W/865 ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 12,33 0,101 GR2 MASTER TL-D HF Super 80 TLD16W/83HF TLD16W/83HF ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 6,56 0,101 GR2 TLD16W/84HF TLD16W/84HF ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 25 6,56 0,101 GR2 TLD32W/83HF TLD32W/83HF ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 25 6,56 0,101 GR2 TLD32W/84HF TLD32W/84HF ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 25 6,56 0,101 GR2 TLD50W/83HF TLD50W/83HF ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 25 7,24 0,101 GR2 TLD50W/84HF TLD50W/84HF ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 25 7,24 0,101 GR2 MASTER TL-D Xtra TLD18W/83X TLD18W/83X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 10,50 0,101 GR2 TLD18W/84X TLD18W/84X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 10,50 0,101 GR2 TLD18W/86X TLD18W/86X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 10,50 0,101 GR2 TLD36W/83X TLD36W/83X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 10,66 0,101 GR2 TLD36W/84X TLD36W/84X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 10,66 0,101 GR2 TLD36W/86X TLD36W/86X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 10,66 0,101 GR2 Master TL-D Xtra TLD58W/83X TLD58W/83X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 11,55 0,101 GR2 TLD58W/84X TLD58W/84X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 11,55 0,101 GR2 TLD58W/86X TLD58W/86X ΛΑΜ.ΦΘΟΡ.SUP80.XTRA A 25 11,55 0,101 GR2 MASTER TL-D Secura TLD18W/84SEC TLD18W/84SEC ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 14,00 0,101 GR2 TLD36W/83SEC TLD36W/83SEC ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 14,00 0,101 GR2 TLD36W/84SEC TLD36W/84SEC ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 14,00 0,101 GR2 TLD58W/83SEC TLD58W/83SEC ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 15,66 0,101 GR2 TLD58W/84SEC TLD58W/84SEC ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 15,66 0,101 GR2 Page 16 of 47

17 MASTER TL-D Xtra Secura TLD18SEC/83X TLD18SEC/83X ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 18,47 0,101 GR2 TLD18SEC/84X TLD18SEC/84X ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 18,47 0,101 GR2 TLD36SEC/83X TLD36SEC/83X ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 18,47 0,101 GR2 TLD36SEC/84X TLD36SEC/84X ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 18,47 0,101 GR2 TLD58SEC/83X TLD58SEC/83X ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 20,51 0,101 GR2 TLD58SEC/84X TLD58SEC/84X ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ. A 25 20,51 0,101 GR2 MASTER TL-D Xtra Polar TLD18W/84XTRA-P TLD18W/84XTRA-P ΛΑΜ.ΦΘ.XRA.POL A 10 19,94 0,101 GR2 TLD36W/84XTRA-P TLD36W/84XTRA-P ΛΑΜ.ΦΘ.XRA.POL A 10 19,94 0,101 GR2 TLD58W/84XTRA-P TLD58W/84XTRA-P ΛΑΜ.ΦΘ.XRA.POL A 10 24,47 0,101 GR2 MASTER TL-D Xtreme Polar TLD18W/84XTRM-P TLD18W/84XTRM-P ΛΑΜ.ΦΘ.XRM.POL A 10 29,12 0,101 GR2 TLD36W/84XTRM-P TLD36W/84XTRM-P ΛΑΜ.ΦΘ.XRM.POL A 10 29,12 0,101 GR2 TLD58W/84XTRM-P TLD58W/84XTRM-P ΛΑΜ.ΦΘ.XRM.POL A 10 32,42 0,101 GR2 MASTER TL-D 90 De Luxe TLD18W/ TLD18W/93 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 10 7,51 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/94 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 10 7,51 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/95 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 10 7,51 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/96 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ B 10 7,51 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/93 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 10 7,51 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/94 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 10 7,51 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/95 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 10 7,51 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/96 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 10 7,51 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/93 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 10 8,28 0,101 GR2 Master TL-D 90 De Luxe TLD58W/ TLD58W/94 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 10 8,28 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/95 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 10 8,28 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/96 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 10 8,28 0,101 GR2 MASTER TL-D 90 Graphica TLD18W/95GRAPH TLD18W/95GRAPH ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡΙΣΜΟY B 10 9,68 0,101 GR2 TLD18W/96GRAPH TLD18W/96GRAPH ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡΙΣΜΟY B 10 9,68 0,101 GR2 TLD36W/95GRAPH TLD36W/95GRAPH ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡΙΣΜΟY B 10 9,68 0,101 GR2 TLD36W/96GRAPH TLD36W/96GRAPH ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡΙΣΜΟY B 10 9,68 0,101 GR2 TLD58W/95GRAPH TLD58W/95GRAPH ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡΙΣΜΟY B 10 11,13 0,101 GR2 TLD58W/96GRAPH TLD58W/96GRAPH ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡΙΣΜΟY B 10 11,13 0,101 GR2 MASTER TL-D Απόχρωση Κρεοπωλείου / Τροφίμων TLD18W/ TLD18W/79 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΡΕΟΠ. B 25 12,09 0,101 GR2 TLD30W/ TLD30W/79 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΡΕΟΠ. B 25 12,09 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/79 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΡΕΟΠ. B 25 12,09 0,101 GR2 TLD36W1/ TLD36W1/79 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΡΕΟΠ. B 25 12,09 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/79 ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΚΡΕΟΠ. B 25 13,48 0,101 GR2 TLD30W/79S/FOOD TLD30W/79S/FOOD ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡ.ΑΣΦ. B 25 14,00 0,101 GR2 TLD36W/79S/FOOD TLD36W/79S/FOOD ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡ.ΑΣΦ. B 25 14,00 0,101 GR2 TLD58W/79S/FOOD TLD58W/79S/FOOD ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡ.ΑΣΦ. B 25 16,28 0,101 GR2 Page 17 of 47

18 MASTER TL-D Χρωματιστές TLD18W/ TLD18W/15 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΚΟΚΚΙΝ. E 25 9,35 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/16 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΚΙΤΡΙΝ. B 25 9,35 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/17 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΠΡΑΣΙΝ. A+ 25 9,35 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/18 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΜΠΛΕ C 25 9,35 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/15 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΚΟΚΚΙΝ. E 25 9,88 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/16 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΚΙΤΡΙΝ. B 25 9,88 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/17 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΠΡΑΣΙΝ. A+ 25 9,88 0,101 GR2 TLD36W/ TLD36W/18 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΜΠΛΕ C 25 9,88 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/15 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΚΟΚΚΙΝ. E 25 14,50 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/16 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΚΙΤΡΙΝ. B 25 14,50 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/17 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΠΡΑΣΙΝ. A ,50 0,101 GR2 TLD58W/ TLD58W/18 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ.ΜΠΛΕ C 25 14,50 0,101 GR2 MASTER TL-D Διαχωρισμού χρωμάτων TLD36W/ TLD36W/08 ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ ΔΙΑΧ ΧΡΩΜ 25 19,16 0,101 GR2 TLD18W/ TLD18W/08 ΦΘΟΡ.ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ ,53 0,101 GR2 MASTER TL-D Xtreme TLD18W/83XX TLD18W/83XX ΛΑΜ.ΦΘ.SUP80.XTREM A 25 18,85 0,101 GR2 TLD18W/84XX TLD18W/84XX ΛΑΜ.ΦΘ.SUP80.XTREM A 25 18,85 0,101 GR2 TLD18W/86XX TLD18W/86XX ΛΑΜ.ΦΘ.SUP80.XTREM A 25 18,85 0,101 GR2 TLD36W/83XX TLD36W/83XX ΛΑΜ.ΦΘ.SUP80.XTREM A 25 19,33 0,101 GR2 TLD36W/84XX TLD36W/84XX ΛΑΜ.ΦΘ.SUP80.XTREM A 25 19,33 0,101 GR2 TLD36W/86XX TLD36W/86XX ΛΑΜ.ΦΘ.SUP80.XTREM A 25 19,33 0,101 GR2 TLD58W/86XX TLD58W/86XX ΛΑΜ.ΦΘ.SUP80.XTREM A 25 20,27 0,101 GR2 MASTER TL-D Xtreme Secura TLD18SEC/84XX TLD18SEC/84XX ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ A 25 26,91 0,101 GR2 TLD36SEC/84XX TLD36SEC/84XX ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ A 25 26,91 0,101 GR2 TLD58SEC/84XX TLD58SEC/84XX ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡ. ΑΣΦ A 25 29,23 0,101 GR2 MASTER TL5 TL5-14W/827HE TL5-14W/827HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-14W/830HE TL5-14W/830HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-14W/840HE TL5-14W/840HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-14W/865HE TL5-14W/865HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-14W/865HE TL5-14W/865HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-21W/827HE TL5-21W/827HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-21W/830HE TL5-21W/830HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-21W/840HE TL5-21W/840HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-21W/865HE TL5-21W/865HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-21W/865HE TL5-21W/865HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-28W/827HE TL5-28W/827HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-28W/830HE TL5-28W/830HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-28W/840HE TL5-28W/840HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-28W/865HE TL5-28W/865HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-28W/865HE TL5-28W/865HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-35W/827HE TL5-35W/827HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-35W/830HE TL5-35W/830HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-35W/840HE TL5-35W/840HE ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-35W/865HE TL5-35W/865HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 Page 18 of 47

19 TL5-35W/865HE TL5-35W/865HE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-24W/827HO TL5-24W/827HO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,19 0,101 GR3 TL5-24W/830HO TL5-24W/830HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,19 0,101 GR3 TL5-24W/840HO TL5-24W/840HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,19 0,101 GR3 TL5-24W/865HO TL5-24W/865HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,19 0,101 GR3 TL5-39W/830HO TL5-39W/830HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-39W/840HO TL5-39W/840HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-39W/865HO TL5-39W/865HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,19 0,101 GR3 TL5-49W/827HO TL5-49W/827HO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-49W/830HO TL5-49W/830HO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 Master TL5 HE TL5-49W/840HO TL5-49W/840HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-49W/865HO TL5-49W/865HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-54W/827HO TL5-54W/827HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-54W/830HO TL5-54W/830HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-54W/840HO TL5-54W/840HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A+ 40 4,19 0,101 GR3 TL5-54W/865HO TL5-54W/865HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,19 0,101 GR3 TL5-80W/830HO TL5-80W/830HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,60 0,101 GR3 TL5-80W/840HO TL5-80W/840HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,60 0,101 GR3 TL5-80W/865HO TL5-80W/865HO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 40 4,60 0,101 GR3 MASTER TL5 High Efficiency Eco TL5-13/830ECOHE TL5-13/830ECOHE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 6,37 0,101 GR2 TL5-13/840ECOHE TL5-13/840ECOHE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 6,37 0,101 GR2 TL5-25/830ECOHE TL5-25/830ECOHE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 7,03 0,101 GR2 TL5-25/840ECOHE TL5-25/840ECOHE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 7,03 0,101 GR2 TL5-32/830ECOHE TL5-32/830ECOHE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 7,03 0,101 GR2 TL5-32/840ECOHE TL5-32/840ECOHE ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 7,03 0,101 GR2 MASTER TL5 High Output Eco TL5-20/830ECOHO TL5-20/830ECOHO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 7,03 0,101 GR2 TL5-20/840ECOHO TL5-20/840ECOHO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 7,03 0,101 GR2 TL5-45/830ECOHO TL5-45/830ECOHO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 8,84 0,101 GR2 TL5-45/840ECOHO TL5-45/840ECOHO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 8,84 0,101 GR2 TL5-50/830ECOHO TL5-50/830ECOHO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 8,84 0,101 GR2 TL5-50/840ECOHO TL5-50/840ECOHO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A+ 40 8,84 0,101 GR2 Master TL5 HE Eco TL5-73/830ECOHO TL5-73/830ECOHO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A ,35 0,101 GR2 TL5-73/840ECOHO TL5-73/840ECOHO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. A ,35 0,101 GR2 MASTER TL5 High Output EcoPlus TL5-41/830HOECP TL5-41/830HOECPLUS ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. 40 8,65 0,101 GR2 TL5-41/840HOECP TL5-41/840HOECPLUS ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. 40 8,65 0,101 GR2 TL5-44/830HOECP TL5-44/830HOECPLUS ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. 40 8,65 0,101 GR2 TL5-44/840HOECP TL5-44/840HOECPLUS ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ. 40 8,65 0,101 GR2 TL5-66/830HOECP TL5-66/830HOECPLUS ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ ,61 0,101 GR2 TL5-66/840HOECP TL5-66/840HOECPLUS ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ ,61 0,101 GR2 Page 19 of 47

20 MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco TL5-13/830HEXEC TL5-13/830HEXECO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ ,35 0,101 GR2 TL5-13/840HEXEC TL5-13/840HEXECO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ ,35 0,101 GR2 TL5-25/830HEXEC TL5-25/830HEXECO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ ,35 0,101 GR2 TL5-25/840HEXEC TL5-25/840HEXECO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ ,35 0,101 GR2 TL5-32/830HEXEC TL5-32/830HEXECO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ ,35 0,101 GR2 TL5-32/840HEXEC TL5-32/840HEXECO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ ,35 0,101 GR2 MASTER TL5 High Efficiency Secura TL5-28W/84HESEC TL5-28W/84HESEC ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ ΑΣΦ A ,63 0,101 GR2 TL5-35W/84HESEC TL5-35W/84HESEC ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ ΑΣΦ A ,63 0,101 GR2 TL5-49W/84HOSEC TL5-49W/84HOSEC ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ ΑΣΦ A ,63 0,101 GR2 TL5-54W/84HOSEC TL5-54W/84HOSEC ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ ΑΣΦ A ,63 0,101 GR2 TL5-80W/84HOSEC TL5-80W/84HOSEC ΛΑΜΠΤ ΦΘΟΡ ΑΣΦ A 40 24,74 0,101 GR2 MASTER TL5 High Output 90 De Luxe TL5-24W/940HO TL5-24W/940HODLX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ A 20 8,78 0,101 GR2 TL5-24/950HO TL5-24W/950HODLX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ A 20 8,78 0,101 GR2 TL5-24W/965HODL TL5-24W/965HODLX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ A 20 8,78 0,101 GR2 TL5-49W/940HO TL5-49W/940HO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 20 8,78 0,101 GR2 TL5-49/950HO TL5-49/950HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 20 8,78 0,101 GR2 TL5-49W/965HO TL5-49W/965HO ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 20 8,78 0,101 GR2 TL5-54W/940HO TL5-54W/940HODLX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ A 20 8,78 0,101 GR2 TL5-54/950HO TL5-54/950HO ΛΑΜΠΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ A 20 8,78 0,101 GR2 TL5-54W/965HO TL5-54W/965HODLX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ A 20 8,78 0,101 GR2 MASTER TL5 Κυκλικές TL5-22W/830C TL5-22W/830C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 17,56 0,101 GR2 TL5-22W/840C TL5-22W/840C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 17,56 0,101 GR2 TL5-40W/827C TL5-40W/827C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 17,56 0,101 GR2 TL5-40W/830C TL5-40W/830C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 17,56 0,101 GR2 TL5-40W/840C TL5-40W/840C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 17,56 0,101 GR2 TL5-55W/830C TL5-55W/830C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 19,26 0,101 GR2 Master TL5 Circular TL5-55W/840C TL5-55W/840C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 19,26 0,101 GR2 TL5-60W/830C TL5-60W/830C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 19,26 0,101 GR2 TL5-60W/840C TL5-60W/840C ΚΥΚΛ.ΛΑΜΠ.ΦΘΟΡΙΣΜ A 10 19,26 0,101 GR2 MASTER TL5 High Output Xtra TL5-49W/830HOX TL5-49W/830HOX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ.XTRA A ,73 0,101 GR2 TL5-49W/840HOX TL5-49W/840HOX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ.XTRA A ,73 0,101 GR2 TL5-54W/830HOX TL5-54W/830HOX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ.XTRA A ,73 0,101 GR2 TL5-54W/840HOX TL5-54W/840HOX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ.XTRA A ,73 0,101 GR2 TL5-80W/830HOX TL5-80W/830HOX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ.XTRA A 20 13,28 0,101 GR2 TL5-80W/840HOX TL5-80W/840HOX ΛΑΜΠΤ.ΦΘΟΡ.XTRA A 20 13,28 0,101 GR2 Page 20 of 47

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80 8-1 ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ T/ΨΥΓΕΙΟΥ Κωδικός Τύπος W m Ντουί 008.4050300003085 SPC. T26/57 FR 15 15 110 E14 008.4050300323596 SPC. T26/57 FR 25 25 190 E14 008.4050300310282 SPC. T26/57 CL 15 15 110 E14 008.4050300309637

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού CFLI

Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού CFLI Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού LI Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού LI!! ιαφανεί λαµπτήρε πυράκτωση Ματ λαµπτήρε πυράκτωση Σεπτ. 2009 Σεπτ. 2010 Σεπτ. 2011 Σεπτ. 2012 Σεπτ. 2013 Σεπτ. 2014 Σεπτ. 2015 Σεπτ.

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000 17.000

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας

Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας 2014 Εϖισκόϖηση κεφαλαίου 01 Συστήµατα Φωτισµού LE Σελίδα 7 LE 02 Λαµϖτήρες Φθορισµού Σελίδα 26 03 Starters για Λαµϖτήρες Φθορισµού Σελίδα 50 04 Συµϖαγείς Λαµϖτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Πυράκτωσης

Λαμπτήρες Πυράκτωσης Λαμπτήρες Πυράκτωσης 40W 60W 75W 100W Συσκευασία 10/100 10/100 10/100 10/100 Διαφανής Ειδικού τύπου Αντικραδασμικός Ενισχυμένος 247-88101 247-88102 247-88103 247-88104 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Ε27 247-88301

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 196

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 196 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος M.M. 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 12,66 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 16,40 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος M.M. 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 12,66 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 16,40 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tιμοκατάλογος. www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794

Tιμοκατάλογος. www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 Tιμοκατάλογος 2014 www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΓΛΥΦΑΔΑ glyfada@skrekis.gr Tel 2109600107,2109620416 Fax 2109644129 ΓΕΡΑΚΑΣ gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 ΑΙΓΑΛΕΩ egaleo@skrekis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tιμοκατάλογος 2015. www.skrekis.gr. info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794

Tιμοκατάλογος 2015. www.skrekis.gr. info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 Tιμοκατάλογος 2015 www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΓΛΥΦΑΔΑ glyfada@skrekis.gr Tel 2109600107,2109620416 Fax 2109644129 ΓΕΡΑΚΑΣ gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 ΑΙΓΑΛΕΩ egaleo@skrekis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. Total Lumens. Energy Label

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. Total Lumens. Energy Label ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED LED Start GLS Κωδικός Περιγραφή Χρώμα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Μοίρες CRI Ώρες ζωής L70/B50 Dimmable Διάμετρος Μήκος Συσ/σία Τιμή 71107 LED7/A60/827/100-240V/E27/F 2700 470 A+ - 80 25.000 όχι 60

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 ΣΕΛ. A5-A16 ΛΑΜΠΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 Συσκευασίες λαμπτήρων LED / CFLi/ Eco

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό

Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυράκτωσης 60W Σταδιακή κατάργηση ενεργειακά μη αποδοτικών προϊόντων Η οδηγία 2005/32/EG της Ε.Ε. (ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013. Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26

TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013. Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26 TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013 Κωδικός Περιγραφή Συσ/σια Τιμή ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26 97994 LED12/GLS/OMNI/827/E27

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 74711001 POWER LED 1 W GU10 V 25 100 74711002 25 100 3500 1 LED 1 74711004 25 45 RED GU10 74711005 25 100 GREEN POWER LED 3 W GU10 V 74711011 15 140 1 LED 3 74711012 15 140 3500 POWER LED 3X1 W GU10 V

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ TOSHIBA

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ TOSHIBA ΙΜΟΚΑΑΛΟΓΟΣ ΦΩΙΣΜΟΥ TOSHIBA *Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α *Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος ανακύκλωσης *Αλλαγές τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών γίνονται άνευ προειδοποιήσεως ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος επαγγελματικών λαμπτήρων και φωτιστικών LED Μάϊος 2015. Κωδικός EOC. MASTER LEDbulb 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα 25.

Τιμοκατάλογος επαγγελματικών λαμπτήρων και φωτιστικών LED Μάϊος 2015. Κωδικός EOC. MASTER LEDbulb 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα 25. Λαμπτήρες LED MASTER LEDbulb 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα 25.000h MLED6/E27/827D 929000272402 762447 00 M bulb D 6 40W A60 E27 827 CL 25kh A+ 10 GR7 MLED7/E27/827D 929000247902 671961 00 M bulb D 7 40W

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 20 LED 1,5 W GU10 V 74711021 74711022 20 LED 74711024 RED 1,5 0 0 GU10 747111 20 LED 747112 mat 747114 RED POWER LED 1 W GU10 V 74711001 74711002 1 LED 1 25 0 74711004 RED GU10 74711005 GREEN 48 LED 3,5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΙΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΧΡΩΙΚΟΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ LED ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30/6699.01.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 31681410-0, 31680000-6

Κ.Α. 30/6699.01.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 31681410-0, 31680000-6 Ποσότητα ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών (Ηλεκτρολογικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2010-2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικά πάντα με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και την μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικά πάντα με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και την μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο "ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED 2015". (Έκδοση Ε2) Στον κατάλογο έχουμε εισάγει μεγάλο αριθμό νέων προϊόντων, τα οποία σε συνδυασμό με τα είδη γνωστά, δημιουργούν μια πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 1 η Ιουλίου 2014

Τιμοκατάλογος 1 η Ιουλίου 2014 .osram.gr Τιμοκατάλογος 1 η Ιουλίου 2014 Light is OSRAM Περιεχόμενα Λαμπτήρες LED 5 Συστήματα LED 9 Λαμπτήρες Αλογόνου 18 Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού 23 Λαμπτήρες Φθορισμού 30 Λαμπτήρες Εκκενώσεως 38

Διαβάστε περισσότερα

Art deco GROUP OF COMPANIES. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ

Art deco GROUP OF COMPANIES. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ Καλλίνικου Σαρπάκη 22, Χανιά Τηλ. 28210 28211 Fax. 28210 28210 Email: info@art-deco.gr www.art-deco.gr Κωδικός: 143ΕΥUR8001-6 Κωδικός: 143EYUR8010-8 Κωδικός: YPZ220-SS Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

Performance. Warranty. Brightness. Askianakis. Dimmable LED Lighting

Performance. Warranty. Brightness. Askianakis. Dimmable LED Lighting Askianakis Light Cataloge 10/2014 Performance Warranty Brightness Dimmable LED Lighting Ultralux Περιεχόμενα Classic - Globe - Candle Spot R50 G9 - G4 - AR111 Spot GU10 - MR16 - MR11 PL - T8 PAR56 Globe

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Η εταιρία μας ως εταιρία προώθησης των προϊόντων νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015

ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015 ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015 www.e-pili.gr Κατάλογος προϊόντων ELECTRO LIGHTING 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 7 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 13 ΤΑΙΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

τιµοκατάλογος προϊόντων εισαγωγής

τιµοκατάλογος προϊόντων εισαγωγής τιµοκατάλογος προϊόντων εισαγωγής ό ρ ο ι π ώ λ η σ η ς * Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 19% * Οι τιµές αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση * Ο παρών τιµοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούµενο Λαµπτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα