47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000"

Transcript

1 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 22, ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 29, ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 36, ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ120 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 44, ΚΑΛΩΔΙΟ Υ 2Χ0.8 DR VERS ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 2Χ1.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 3Χ1.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 3Χ2.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 3Χ4 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ1.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ2.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ4 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ6 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ10 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 3Χ6 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ1.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ2.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ4 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ6 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ10 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 18, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 2Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 1Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 3Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 4Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 5Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 10Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 15Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 20Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 25Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 30Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 50Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 40Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX-100 2Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX X1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 2Χ0.50 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 2Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 2Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 2Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ0.50 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ 1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ 2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ10 JZ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ16 JZ ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ0.50 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ 1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ10 JZ ΜΕΤΡΟ 9,9000 Σελίδα 1 από 141 1

2 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 58 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ16 JZ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ25 JZ ΜΕΤΡΟ 24, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ35 JZ ΜΕΤΡΟ 35, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ 4 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ 6 JZ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ10 JZ ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ16 JZ ΜΕΤΡΟ 19, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ25 JZ ΜΕΤΡΟ 32, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ35 JZ ΜΕΤΡΟ 37, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 6Χ0,75 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 6Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ 1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ16 JZ ΜΕΤΡΟ 31, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 8Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 8Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 9Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 9Χ 1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 10Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 10Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 10Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 18, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18 Χ 1 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18X0.50 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 16Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 14Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 16Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 16Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 21Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 21Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 21Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 21Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 30Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 32Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 12,5000 Σελίδα 2 από 141 1

3 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 115 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 41Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 42Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 42Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 42Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 50Χ0,75 JZ ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 50Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 14, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 50Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 24, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX-100 4Χ25 CY LIY-CY ΜΕΤΡΟ 25, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX-100 5Χ16 CY LIY-CY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ6 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ6 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ0.14 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ4 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ6 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ10 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ16 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 20, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 50, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ35 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 58, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 6Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 6Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 8Χ0.14 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 8Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 8Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 8Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2,2000 Σελίδα 3 από 141 1

4 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 172 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 10Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 10Χ0.34 TRONIC LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 12Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 12Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 12Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 12Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ0.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 24Χ0.14 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 25Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ25 NSLF ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ35 NSLF ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ50 NSLF ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ70 NSLF ΜΕΤΡΟ 21, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ95 NSLF ΜΕΤΡΟ 29, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ120 NSLF ΜΕΤΡΟ 37, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1,9700 Σελίδα 4 από 141 1

5 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 229 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VH-Η (NYFAZ) 2Χ0.5 NYFAZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VH-Η (NYFAZ) 2Χ0.75 NYFAZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VVH3-U (NYIFY) 2Χ1.5 NYIFY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VVH3-U (NYIFY) 3Χ1.5 NYIFY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VVH3-U (NYIFY) 3Χ2.5 NYIFY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VVH3-U (NYIFY) 4Χ1.5 NYIFY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 2Χ0.5 ΛΕΥΚΟ NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 2Χ0.75 NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 3Χ0.5 NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 3Χ0.75 ΛΕΥΚΟ NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 4Χ0.5 NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 4Χ0.75 NYLHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ0.75 NYLHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ1 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ1.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ2.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 3Χ1 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 3Χ1.5 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3Χ2.5 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3Χ4 NYMHY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3Χ6 NYMHY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 4Χ1 NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 4Χ1.5 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 4Χ2.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 4Χ4 NYMHY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 4Χ6 NYMHY ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ1.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ2.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ1 NYMHY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ4 NYMHY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ6 NYMHY ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 7Χ1.5 NYSLYO ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 7Χ2.5 NYSLYO ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 9Χ1.5 NYSLYO ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 12Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYSLYO ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 16Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYSLYO ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 20Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYSLYO ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 24Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYSLYO ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 20, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 28,0000 Σελίδα 5 από 141 1

6 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 286 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ120 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 36, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ150 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 45, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ185 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 54, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ240 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 72, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ300 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 90, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ4 NYY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ6 NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 24, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 32, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ25+16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 28, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 47, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ35+16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 38, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ50+25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 54, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ70+35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 75, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ95+50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 104, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 132, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 160, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 201, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 260, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ4 NYY ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ6 NYY ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 22, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 44, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ4 NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ6 NYY ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 26, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 27, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 39, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 7Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 7Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 21Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 55, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 9Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 16Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ6 NYY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 32, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 12Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 24Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ4 NYY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 61, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 65, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 10Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 5,5000 Σελίδα 6 από 141 1

7 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 343 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 2Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 90, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 38, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 2Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 2Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 2Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 21, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 2Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 31, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ120 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 112, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ150 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 139, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ185 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 171, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ240 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 222, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 37, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 87, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 118, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ120 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 147, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ150 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 185, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 10Χ2.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 12Χ2.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 10Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 2Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 4Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 6Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 20Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 30Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 50Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(ST)2Y (ΡΕΤ) 40Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1Χ0.5 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1.5 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2.5 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 6 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 16 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1Χ35 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1Χ50 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2Χ1.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ1.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5Χ1.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ6 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ1 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2Χ2.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ2.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ2.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5Χ2.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ10 SIHF SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ6 SIHF SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2Χ1 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 7Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CAT 5e 4X2X24AWG CABLEL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ FΤΡ 4Χ2Χ24 AWG Cat5e CABLEL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 0,8000 Σελίδα 7 από 141 1

8 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 400 ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CAT 5 25 ΖΕΥΓΩΝ CABLEL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CAT 6 4Χ2Χ0,53 CABLEL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT 6 4Ζ J2Y(ST)Y CABLEL EL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ S-FTP CAT 5E 4Ζ 4X2X24AWG CABLEL EL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 1, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ16 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 34, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ25 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ35 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ50 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ70 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ95 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ120 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ120 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 25 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 16 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 70 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 35 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 50 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 95 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ0.50 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ0.75 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ1 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ1.5 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ2.5 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ4 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ1.5 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ2.5 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ4 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ6 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 5, CCI -175 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCIB-175 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω (ΣΤΡΟΦΕΙΟ 250Μ) ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCΤ -171 ΡΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCI -179 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCI -190 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCT -125 ΚΑΛΩΔΙΟ RG-11 ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, CCIΒ -190 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω (ΣΤΡΟΦΕΙΟ 305Μ) ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCΤΒ -125 ΚΑΛΩΔΙΟ RG-11 (ΣΤΡΟΦΕΙΟ 500Μ) ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΘΩΡΑΚ.ΚΟΚ. ΧΑΛΚΟΣ 12Χ0.22 L SECURITY ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 6Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 10Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2Χ0.50+4Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2Χ Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2Χ Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΧΑΛΚΟΣ ΜΠΑΡΑ 10Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 15Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 30Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 30Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 30Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 40Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 40Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 40Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 50Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 50Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29,0000 Σελίδα 8 από 141 1

9 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 457 ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 60Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 60Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 80Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 80Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 100Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 120Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 160Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 15Χ2 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 10Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 25Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 25Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 100Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 25Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ4 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΛΕΥΚΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΛΕΥΚΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΛΕΥΚΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΚΙΤΡΙΝ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΚΟΚΚΙΝ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΚΙΤΡΙ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΚΟΚΚΙ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7,2000 Σελίδα 9 από 141 1

10 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 514 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 50 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 50 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 50 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 70 ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 20, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 95 ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 27, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 2Χ1.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 2Χ2.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ1.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ2.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ4 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ6 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 3Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 4Χ1.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 4Χ2.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 4Χ4 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 4Χ6 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 4Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 4Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 14, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ1.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ2.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ4 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ6 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 5Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 5Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 26, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 17, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 26, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 2Χ4 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 2Χ6 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 2Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 2Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 3Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ1.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ2.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ4 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ6 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ10 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ16 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ25 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 24, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 5X4 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 5Χ6 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 8Χ1.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 8Χ2.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 12Χ0.75 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 12Χ1.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 12Χ2.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 18Χ0.75 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 24Χ0.75 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤ. ΠΛΑΚΕ ΛΕΥ ΠΛΑΚΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤ. ΠΛΑΚΕ ΜΑΥ ΠΛΑΚΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤ. ΠΛΑΚΕ ΓΚΡ ΠΛΑΚΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΕΚ. ΠΛΑΚΕ ΠΛΑΚΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0,4000 Σελίδα 10 από 141 1

11 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 571 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 2Χ ΜΕΤΡΑ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,1 572 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 2Χ ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,1 573 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3Χ ΜΕΤΡΑ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,9 574 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3Χ ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,9 575 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3Χ ΜΕΤΡΑ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3Χ ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΕΟΠΡΕΝ 1Χ2.5 ΜΟΝΟΚΛΟΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΡΟ 1, Σελίδα 11 από 141

12 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 1 STARTER 4-22W S2 STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 0, STARTER 4-65W S10 STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 0, STARTER SIS10 ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 2, STARTER FS W STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 0, STARTER FS W STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E27 ΔΙΑΦ.EC30/28/E27/CL ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E27 MAT.EC30/28/E27/FR ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W B22 ΔΙΑΦ.EC30/28/B22/CLB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W B22 ΜΑΤ.EC30/28/B22/FRB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E27 ΔΙΑΦ.EC30/42/E27/CL CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E27 MAT.EC30/42/E27/FR ECO CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W B22 ΔΙΑΦ.EC30/42/B22/CLB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W B22 ΜΑΤ.EC30/42/B22/FRB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.53W E27 ΔΙΑΦ.EC30/53/E27/CL ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.53W E27 MAT.EC30/53/E27/FR ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.53W B22 ΔΙΑΦ.EC30/53/B22/CLB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.53W B22 ΜΑΤ.EC30/53/B22/FRB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.70W E27 ΔΙΑΦ.EC30/70/E27/CL ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.70W E27 MAT.EC30/70/E27/FR ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.70W B22 ΔΙΑΦ.EC30/70/B22/CLB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.70W B22 ΜΑΤ.EC30/70/B22/FRB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.105W E27 ΔΙΑΦ.EC30/105/E27/CL ECO CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.105W E27 MAT.EC30/105/E27/FR ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.105W B22 ΔΙΑΦ.EC30/105/B22/CLB ECO CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.105W B22 ΜΑΤ.EC30/105/B22/FRB ECO CLASS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.140W E27 ΔΙΑΦ.EC30/140/E27/CL ECO CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.140W E27 MAT.EC30/140/E27/FR ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.140W B22 ΔΙΑΦ.EC30/140/B22/CLB ECO CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.140W B22 ΜΑΤ.EC30/140/B22/FRB ECO CLASS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.18W E14 ΔΙΑΦ.EC30/18/E14/CL ΚΕΡΙ ECO CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 ΔΙΑΦ.EC30/28/E14/CL ΚΕΡΙ ECO CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 ΔΙΑΦ.EC30/28/E14CL/Β ΚΕΡΙ ECO C ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 MAT.EC30/28/E14/FR ΚΕΡΙ ECO CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 MAT.EC30/28/E14/FR/Β ΚΕΡΙ ECO C ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E14 ΔΙΑΦ.EC30/42/Β35E14 CL ΚΕΡΙ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.18W E14 ΔΙΑΦ.EC30/18/E14/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.18W E27 ΔΙΑΦ.EC30/18/E27/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 ΔΙΑΦ.EC30/28/E14/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E27 ΔΙΑΦ.EC30/28/E27/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E14 ΔΙΑΦ.EC30/42/E14/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E27 ΔΙΑΦ.EC30/42/Ρ45E27 CL ΣΦΑΙΡ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ GLS A55 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ GLS A55 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W B22 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ GLS A55 ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ GLS A55 ΔΙΑΦΑΝΗ 42W B22 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ R50 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ R63 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ R80 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ R63 ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ R80 ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/200N 200W 118ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/300N 300W 118ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/500N 500W 118ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/1000N 1000W 189ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/1500N 1500W 189ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/150/C 150W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/60/C 60W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/100/C 100W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 1000T3Q/CL Ε W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 30, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 75W Β15 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 25W 230V G9 ΔΙΑΦ.CLICK/25/CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 40W 230V G9 ΔΙΑΦ.CLICK/40/CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 60W 230V G9 ΔΙΑΦ.CLICK/60/CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W Β15 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 15,5232 Σελίδα 12 από 141

13 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 71 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W Β15 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECHAL/48/R7S 48W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECHAL/80/R7S 80W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECHAL/120/R7S 120W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECHAL/105/R7SBC 105W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/2000N 2000W 334ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ PAR20 SPOT 50W 10M-25M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR30L&S 75W 10Μ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR30L&S 75W 40Μ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR16 FL/SP 40W Ε14 30Μ HALOGEN ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ TWISTLINE 50W 25Μ GZ TW ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ TWISTLINE 50W 25Μ GU10 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ TWISTLINE 50W 50Μ GU10 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PAR30 L&S 100W 30Μ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W R7S L-UNIV.ΚΟΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W R7S L-UNIV.ΚΟΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 200W R7S T3Q/CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 300W R7S CL/U ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 500W R7S CL/U ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 1000W R7S CL/U-L ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 1500W R7S CL/U-L ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 2000W R7S CL/U-L ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ DE-ΤΗ 150W 230VMEΓAΛΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ DE-ΤΗ 60W ΚΟΝΤΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 60W 230V G9 ΜΑΤ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W Ε27 DLX ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W Ε27 DLX ΣΩΛΗΝ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W Ε27 DLX-ΒΤΤ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ PAR20 50W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR20 50W ΗΙ-SPOT FL/25 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR25 50W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR25 50W ΗΙ-SPOT FL/25 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR25 75W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR25 75W ΗΙ-SPOT FL/25 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR30 75W ΗΙ-S SP/10 DI.Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 75W ΗΙ-S FI/30 DI.Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 75W ΗΙ-S SP/10 AL.Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 75W ΗΙ-S FI/30 AL.Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 100W ΗΙ-S SP/10 AL Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 100W ΗΙ-S FI/30 AL Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR38 75W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR38 75W ΗΙ-SPOT FL/35 Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR38 100W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR38 100W ΗΙ-SPOT FL/35 Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ES 25" 50W GU ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PAR63 75W 25M ΗΙ-SPOT ES 63" 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΗΙ SPOT ES 111 AL 75W GU10 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΗΙ SPOT ESD W GZ10 24o 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ESD W GΖ10 10o 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT 50 40W 25" 230V/E14 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ PAR63 75W 50M ΗΙ-SPOT ES 63" 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ESD 25" 50W GZ10 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ES 50" SUPERIA ECO 35W GU FL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ES 50" SUPERIA ECO 50W GU FL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 12V 20W 30Μ ΒΡ35/20/30 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 12V 35W 30Μ ΒΡ35/30/30 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 24V 20W CAPSULINE ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙ0Υ 12V 20W CAPSULINE G4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΚΑΡΦΙ 24V 100W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 100W GY6,35 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 10W G4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 50W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 12V 20W/36 G5.3 BRILLANT BP50/20/36 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ DICHROIC BASIC 12V 50W 36Μ ΚΛΕΙΣ ACCL/50/36 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 5W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 12V 35W GY 6.35 CLP/12/35/CL/GY ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ DICHROIC BASIC-DICH 20W 10-36Μ ΚΛΕΙΣ ΑCCL/20 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC BASIC-DICH 35W 10-36Μ ΚΛΕΙΣ ΑCCL/35 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 50W G6.35 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC DIAMOND 50W 12V 36Μ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,9872 Σελίδα 13 από 141

14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 141 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 8M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 24M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 8M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 24M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 24M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 12V 50W 36ο GU5.3 BRILLIA ΒΡ50/50/36 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ BRILLANT ΒΡ 50/50/60ο 12V 50W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 10W CPS/12/10/CL/G4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 20W CPS/12/20/CL/G4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 10W LP-UN STOP GX4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 20W LP-UN STOP GX4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 50W LP-UN STOP GY6.35 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 20W FTD-NFL/30 ΚΛ ΜΙΚΡΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 35W FTF-SP/20 ΚΛ ΜΙΚΡΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 20W ΒΑΒ-FL/38 ΚΛ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 35W FMW-FL/38 ΚΛ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 50W ΕΧΝ-FL/38 ΚΛ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ AR111 50W 12V 8 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 50W 12V 24 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 50W 12V 45 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 75W 12V 8 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 75W 12V 24 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 75W 12V 45 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR W 12V 8 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR W 12V 24 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR W 12V 45 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ METAL HALIDE MHN-TD250W FC2 ΦΙΛΙΠΣ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ FC2 ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/WDL 3Κ 250 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ FC2 ΤΕΜΑΧΙΟ 51, ΛΑΜΠΑ CDM-T150W/830 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-T150W/942 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-Τ 70W/830 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-Τ 70W/942 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-Τ 35W/942 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-Τ 35W/83 MASTERCOLOR G12 NO 83 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T/WDL 70W G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T/ΝDL 70W G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 42, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T/WDL 150W G K-5000K ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T/ΝDL 150W G Κ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΑΜ.ΚΑΥΣΤ.CMI-T 70W WDL 3000K-5000K ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 46, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΑΜ.ΚΑΥΣΤ.CMI-T 150W NDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 46, ΛΑΜΠΑ CDM-TC 35W/83 MASTER COLOUR G8.5 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 31, ΛΑΜΠΑ CDM-TC 70W/83 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 31, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΑΜ.ΚΑΥΣΤ.CMI-TC 35W WDL G K ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 46, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΑΜ.ΚΑΥΣΤ.CMI-TC 70W WDL G8.5 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 46, ΛΑΜΠΑ CDM-R111/35W 45Μ ΣΥΜΠ.ΕΚΚ. ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 54, ΛΑΜΠΑ CDM-R111/70W 24Μ ΣΥΜΠ.ΕΚΚ. GX 8.5 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 54, ΛΑΜΠΑ CDM-R111/70W 40Μ ΣΥΜΠ.ΕΚΚ. GX 8.5 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 54, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗΝ-TD 150W NDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗW-TD 150W WDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗΝ-TD 70W NDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗΝ-TD 70W WDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ CDM-TD70W/830 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-TD70W/942 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-TD150W MASTERCOLOR/830 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-TD150W/942 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/WDL 3Κ 70W ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/NDL 4Κ 70 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/DDL 5Κ 70 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/WDL 3Κ 150 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/NDL 4Κ 150 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/DDL 5Κ 150 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗΝ-LA 2000W4/842X ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ X - ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 338, ΛΑΜΠΑ HQI 2000W 400V MHN LA2000W4/842X ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ X - ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 338, ΛΑΜΠΑ HQI MHN-SA 1800W2/956P 1800W ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ X - ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 442, ΛΑΜΠΑ CDM-R30FL/ 70W MASTERCOLOUR 40o ΝΟ 83 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R30FL/70W MASTERCOLOUR 40o ΝΟ 942 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R30FL/ 35W 30o PAR 30 MASTECOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R30FL/ 35W MASTERCOLOUR 10o ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R30SP/ 70W MASTERCOLOUR 10o ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R20FL/35W 30Μ PAR 20 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52,4160 Σελίδα 14 από 141

15 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 211 ΛΑΜΠΑ HPI PLUS 400W Ε40 ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ BUS ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ ΗΡΙ PLUS 250W Ε40 ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ BUS ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ CDO-ET 100W/828 E40 MASTER CITYWHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-ET 150W/828 E40 MASTER CITYWHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-ET 70W/828 E27 MASTER CITYWHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 39, ΛΑΜΠΑ ΗΡΙ PLUS 400W Ε40 ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ BUS ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ METALARC HSI-ΜΡ 70W/4K Ε27 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 36, ΛΑΜΠΑ HPI-T PLUS 250W Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 34, ΛΑΜΠΑ ΗΡΙ-Τ PLUS- 400W Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 34, ΛΑΜΠΑ HPI/T1000WE40 HQI 1000W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 120, ΛΑΜΠΑ HPI/T2KW/220V HQI 2000W ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 196, ΛΑΜΠΑ CDO TT 150W/828 MASTER CITY WHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-TT 70W/828 MASTER CITY WHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-TT 100W/828 MASTER CITY WHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-TT 250W/828 MASTER CITY WHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 82, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-Τ 4Κ 250W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-Τ 4Κ 400W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-Τ 4Κ 1000W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 145, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TS4K 2000W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 193, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T-S4K 2000W/Ι Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 187, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOX 55W ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 38, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOX 135W ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 64, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 35W ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.Σ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 55W ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.Σ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 47, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 90W ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΣΩΛΗΝΩΤ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 135W Χ.ΠΙΕΣ.Σ. ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 64, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 180W ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΣΩΛΗΝΩΤ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 81, ΛΑΜΠΑ LED GU10 3x1W ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 220V AC ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΤΕΜΑΧΙΟ 37, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Η 220W ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 26, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Η 110W ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 18, ΛΑΜΠΑ ΦΛΟΓΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑΚΙ Ε12 220V 15W ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΛΑΜΠΑΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Β-22 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ IR175W PAR ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ IR175C PAR ΛΕΥΚΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ MLL160W Ε27 ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ MLL250W Ε27 ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ MLL 250W Ε40 ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ MLL 500W Ε40 ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ Μ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ HSB-BW 160W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ Μ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ HSB-BW 250W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ Μ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ HSB-BW 250W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ Μ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ HSB-BW 500W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΛΑΜΠΑ SDW-Τ 100W PG 12 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ PG12- GX12 ΤΕΜΑΧΙΟ 59, SDW-T50W ΛΑΜΠΑ WHITE SON 50W PG12-1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ PG12- GX12 ΤΕΜΑΧΙΟ 59, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Τ 250W ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 20, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-T 400W ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 24, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 250W Ε40 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 20, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 150W Ε40 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 70W Ε27 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 400W Ε40 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 24, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-T 150W ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 70WE Ε27 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP 70W Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP 150W Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP 250W Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP 400W Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 18, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP-Τ 150W Ε40 ΣΩΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP-Τ 250W Ε40 ΣΩΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP-Τ 400W Ε40 ΣΩΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 19, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP-Τ 1000W Ε40 ΣΩΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 128, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHPCO/I 70W Ε27 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-T 250W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 23, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Τ 70W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 19, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Τ 400W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 30, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Τ 100W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 19, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-T 150W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 19, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑ/ΡΟΥ HPL-Ν 250W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8,7696 Σελίδα 15 από 141

16 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 281 ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑ/ΡΟΥ HPL-N 400W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W Ε27 HPL-Ν ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HPLN 80W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑ/ΡΟΥ HPL-N 1000W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 65, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HSL-BW 80W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HSL-BW 125W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HSL-BW 250W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HSL-BW 400W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ PIGMY 15W Ε14 ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ PIGMY 15W Ε14 ΦΟΥΡΝΟΥ ΛΑΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ PIGMY 25W Ε14 ΦΟΥΡΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΛΑΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΠΛΟ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΖΕΥΓΟΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΝΤΟΥΙ ΛΙΝΕΣΤΡΑ ΜΟΝΟ ΝΟ 6 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΝΤΟΥΙ ΛΙΝΕΣΤΡΑ ΔΙΠΛΟ ΝΟ 7 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΝΤΟΥΙ ΖΑΡΑΚΙ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΟ 15 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΒΑΣΗ STARTERS ΝΟ 5 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΖΑΡΑΚΙ ΝΟ 14 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΒΑΣΗ STARTER ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΝΟ 8-9 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΖΑΡΑΚΙ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Νο 25 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΝΤΟΥΙ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ5 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ΝΟ 12 T8 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΝΤΟΥΙ SOCKETS FOR ΗΙ-SPOT ES 50 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 18W/182 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 18W/183 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 18W/184 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 24W/182 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 24W/183 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 24W/184 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 36W/182 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 36W/183 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 36W/184 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ PLL18W/83 2G11 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLL18W/84 2G11 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLL55W/84HF 4 ΕΠΑΦΩΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ PLL24W/83HF 4 ΕΠΑΦΩΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ PLL24W/84HF 4 ΕΠΑΦΩΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ PL-L 36W/83 2G11 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ PL-L 36W/84 2G11 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PL-L 40W/83 ΗF ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 18W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 18W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 18W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 24W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 24W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 24W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 36W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 36W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 36W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 40W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 40W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 40W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 55W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 55W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 55W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ PLS 7W 82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 7W 83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 7W 84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 9W ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 9W ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS11W 82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS11W 83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS11W 84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 7W 84/4Ρ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 11W 84/4Ρ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLS 9W 84/4Ρ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 7W / 82 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 7W / 84 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 9W / 82 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 9W / 84 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3,1944 Σελίδα 16 από 141

17 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 11W / 84 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΜΙΝΙ Β22 4U 15W 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΜΙΝΙ Β22 4U 20W 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΣΠΙΡΑΛ.MINI 20W 6400K B22 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΜΙΝΙ Β22 4U 25W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ PLE20/T 20W Β22 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ PLE23/T 23W Β22 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ PLC11E 11W Β22 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Β22/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 15W B22/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 20W B22/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 23W B22/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΝ.ΣΠΙΡΑΛ ΜΙΝΙ 15W ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΝ.ΣΠΙΡΑΛ ΜΙΝΙ 15W ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLS 5 W 82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 5W 105Χ28 G23/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 5W 105Χ28 G23/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 5W 105Χ28 G23/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 7W 135Χ28 G23/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 7W 135Χ28 G23/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 7W 135Χ28 G23/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 7W 135X28 G23/86 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 9W 165Χ28 G23/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 9W 165Χ28 G23/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 9W 165Χ28 G23/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 9W 165X28 G23/86 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 11W 233Χ28 G23/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 11W 233Χ28 G23/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 11W 233Χ28 G23/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 11W 233X28 G23/86 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-BL 9W G23 ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLC13W/83 G24D ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC13W/84 G24D ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC18W/82 G24D-2 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC18W/83 G24D-2 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC18W/84 G24D-2 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC26W/82 G24D-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC26W/83 G24D-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC26W/84 G24D-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC10W/82 G24D ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 18W 183 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 26W 182 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 10W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 10W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 10W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 13W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 13W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 13W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 13W/186 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 18W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 18W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 18W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 18W/186 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 26W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 26W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 26W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 26W/186 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC 26W /84/ 4Ρ 4 ΑΚΙΔΕΣ G24Q-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC 26W /83/ 4Ρ 4 ΑΚΙΔΕΣ G24Q-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ PLC 18W/84 / 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 10W 184 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 18W 184 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 26W 184 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 26W 183 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 26W 186 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLQ 28W/84/4P ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GR10q ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ MASTER PLT 13/84 GX24d1 84o ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ MASTER PLT18W/83/2P ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ MASTER PLT18W/84/2P ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 18W/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8,3820 Σελίδα 17 από 141

18 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 18W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 18W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 26W/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 26W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 26W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ MASTER PLT13/84/4P ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 42W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 42W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 26W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 26W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 32W/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 32W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 32W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 18W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ MICRO-LYNX F 6W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX53 ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ MICRO-LYNX F 6W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX53 ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ AMB/K8E14 AMBIANCE ΚΕΡΙ 8W Ε14 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΚΕΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ AMB/K12E14 AMBIANCE ΚΕΡΙ 12W Ε14 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΚΕΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ CANDLE 7W/827 E14 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΚΕΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 9W E ΚΕΡΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΚΕΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ MPLE/C11E14 11W Ε14 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΜPLE/C5E14 5W Ε14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΜPLE/C8 8W Ε14 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ GENIE 5W Ε14 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 8W Ε14 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 8W Ε14 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε14 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε14 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 5W E27/82 FAST-START ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 8W Ε14/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 8W Ε27/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 8W E27/86 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε14/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε14/84 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W E14/86 FAST- START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 7W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 9W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 11W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 13W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 15W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 20W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 7W Ε14 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 9W Ε14 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ SUPER MINI 11W E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ SUPER MINI 13W E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ SUPER MINI 15W E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. SUPER MINI 20W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ 11W E SUPER MINI ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ ΣΠΙΡΑΛ 13W Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΗ 15W Ε 'K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.SUPER MINI 20W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 25W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 9W E BALL G45 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 9W Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/D20 20W Ε27 CLOBE ELECTRON. ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 GLOBE ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ PLE/D23 GLOBE 23W Ε WARM WHITE ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 GLOBE ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ PLE/R20E 20W/E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 R63-R80-PAR38 ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ SLΕ16EP 16W Ε27 PRISMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ SL20EP 20W Ε27 PRISMATIC /WARM WHITE ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ SLΕ12EP 12W Ε27 PRISMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ SL23EP/82 23W 230V Ε27 PRISMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ SL20EP 20W Ε27 PRISMATIC /COOL WHITE ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΑΜΒ/PRO9 AMBIANCE 9W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΑΜΒ/PRO12 AMBIANCE 12W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ SOFT8ES 8W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ SOFT12ES 12W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ SOFT16ES 16W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ SOFT20ES 20W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ES/C25E/827 E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ES/C25E/865 E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 11,1888 Σελίδα 18 από 141

19 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 491 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΝΙ 120W 6400K E27 240V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 65W 4U Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΓΙΓΑΣ 6U E27 120W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΓΙΓΑΣ 6U E27 85W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 21, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΓΙΓΑΣ 6U E27 105W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 65W 4U Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 85W Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 21, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ Ε27 65W 6U 4000K ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 23, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ Ε27 85W 6U 4000K ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ Ε27 105W 6U 4000K ΛΕΥΚ.ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ PLE20/TΕ 20W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ PLE15/TΕ 15W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ PLE23/TΕ 23W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ ΜPLC11E 11W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PLC5E 5W Ε27 MPLE/CSE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΜPLE/C8E Ε V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PLE/T27E 27W E27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ PLE/U23Ε ΛΑΜΠΑ 23W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U20E/865 20W/E27 CDL ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U23/865 23W/E27 CDL ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U12E 12W/E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U16E 16W/E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U20E 20W/E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ GENIE 5W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 8W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 8W Ε27 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε27 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε27 230V NO 840 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 14W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 14W Ε27 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 18W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 18W /827 Ε27 230V/BL ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 18W Ε27 230V NO 840 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX Τ 15W 137Χ50 Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX Τ 20W 155Χ50 Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX Τ 23W 166Χ50 Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 9W ΡΚ20 Ε27 ECON ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 11W ΡΚ20 Ε27 ECON ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 15W ΡΚ20 Ε27 ECON ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 18W ΡΚ20 Ε27 ECON ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε27 AUTOMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 15W Ε27 AUTOMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε27/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε27/84 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε27/86 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 15W Ε27 / 82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 15W Ε27/84 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 15W Ε27/86 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 20W Ε27/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 20W Ε27/84 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 20W Ε27/86 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 23W Ε27/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 23W Ε27/84 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 23W Ε27/86 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 7W Ε27 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 9W Ε27 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 11W Ε27 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 13W Ε27 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ15W E27 ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙΤ2 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ 25W E27 ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 13W Ε27 ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ 20W E27 SUPER ΜΙΝΙΤ2 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 20W Ε27 ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. SUPER MINI 15W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 25W Ε27 ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 7W Ε27 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 9W Ε27 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 11W Ε27 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.SUPER MINI 15W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,9600 Σελίδα 19 από 141

20 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 20W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ SUPER MINI 25W E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΝΙ 45W 2700K E27 240V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΠΙΡΑΛ 65W E k ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΝΙ 105W 2700Κ Ε ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΝΙ 45W 6400K E27 240V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΣΠΙΡΑΛ Ε27 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ 85W Ε27 240V 6400Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ 105W Ε27 240V 6400Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΣΠΙΡΑΛ Ε27 45W 4000Κ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ 6U Ε40 85W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΓΑΣ 85W 240V E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΓΑΣ 105W 240V E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΓΑΣ 120W 240V E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 33, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΓΙΓΑΣ 150W 8U Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 39, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΓΙΓΑΣ 200W 8U Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 44, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ Ε40 65W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΜΙΝΙ 105W 6400Κ Ε40 240V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ SPIRAL 65W 4000Κ Ε40 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ SPIRAL 65W 6400Κ Ε40 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ SPIRAL 105W 4U Ε40 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 36W/17 ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 36W/15 ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 36W/16 ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 36W/18 ΜΠΛΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLX 20W/33 ΒΕΝΖ.ΑΝΤΙΕΚΡΗΚ.ΜΟΝΟΠ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 21, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 18W/17 ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 18W/15 ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 18W/16 ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 18W/18 ΜΠΛΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD 18W/96/GRAPH ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD 18W/95/GRAPH ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD58W/79/FOOD ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36/79/FOOD ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD36W/08 ΔΙΑΧΩΡ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL8W/33 8W ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL8W/54 8W ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL6W/08 ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD58W/96/GRAPH ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD58W/95/GRAPH ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLX 40W/33 ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 21, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL6W/33 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL13W/54 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL13W/33 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36-1/79/FOOD ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 18/79/FOOD ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL4W/08 ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ AΣΦ. TLD30W/79S /FOOD ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV 6W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV 8W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV 15W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV 30W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 18, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV115W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 105, ΛΑΜΠΑ TUV PLL55W 2G11 4 ΕΠΑΦΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 13568Y/00 ΥΠΕΡΥΘΡ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 69, R ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡ.ΑΚΤΙΝΩΝ 1300W R7S L-255MM ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 102, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD30W/89 ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD18W/89 ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL4W/33 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F4W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F6W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F8W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F15W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F20W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F40W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F4W/BLB ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F6W/BLB ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F8W/BLB ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F15W/BLB ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,9164 Σελίδα 20 από 141

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 196

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 196 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος M.M. 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 12,66 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 16,40 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος M.M. 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 12,66 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 16,40 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013. Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26

TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013. Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26 TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013 Κωδικός Περιγραφή Συσ/σια Τιμή ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26 97994 LED12/GLS/OMNI/827/E27

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80 8-1 ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ T/ΨΥΓΕΙΟΥ Κωδικός Τύπος W m Ντουί 008.4050300003085 SPC. T26/57 FR 15 15 110 E14 008.4050300323596 SPC. T26/57 FR 25 25 190 E14 008.4050300310282 SPC. T26/57 CL 15 15 110 E14 008.4050300309637

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. Total Lumens. Energy Label

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. Total Lumens. Energy Label ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED LED Start GLS Κωδικός Περιγραφή Χρώμα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Μοίρες CRI Ώρες ζωής L70/B50 Dimmable Διάμετρος Μήκος Συσ/σία Τιμή 71107 LED7/A60/827/100-240V/E27/F 2700 470 A+ - 80 25.000 όχι 60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 www.inik.gr 210 8995934 6980 362842 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% Χρήσιμες σχέσεις από την ηλεκτρολογία: 1. Νόμος του Ohm όπου U: τάση σε Volt (V), R:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30/6699.01.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 31681410-0, 31680000-6

Κ.Α. 30/6699.01.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 31681410-0, 31680000-6 Ποσότητα ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών (Ηλεκτρολογικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Tιμοκατάλογος 2015. www.skrekis.gr. info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794

Tιμοκατάλογος 2015. www.skrekis.gr. info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 Tιμοκατάλογος 2015 www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΓΛΥΦΑΔΑ glyfada@skrekis.gr Tel 2109600107,2109620416 Fax 2109644129 ΓΕΡΑΚΑΣ gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 ΑΙΓΑΛΕΩ egaleo@skrekis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ, 220V-240V / E27 / ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100-10850 ΛΑΜΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 40W Ε27 240V 10 0,85 100-10851 ΛΑΜΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60W Ε27 240V 10 0,85 100-10852 ΛΑΜΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 75W Ε27 240V 10 0,85

Διαβάστε περισσότερα

Tιμοκατάλογος. www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794

Tιμοκατάλογος. www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 Tιμοκατάλογος 2014 www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΓΛΥΦΑΔΑ glyfada@skrekis.gr Tel 2109600107,2109620416 Fax 2109644129 ΓΕΡΑΚΑΣ gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 ΑΙΓΑΛΕΩ egaleo@skrekis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Art deco GROUP OF COMPANIES. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ

Art deco GROUP OF COMPANIES. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ Καλλίνικου Σαρπάκη 22, Χανιά Τηλ. 28210 28211 Fax. 28210 28210 Email: info@art-deco.gr www.art-deco.gr Κωδικός: 143ΕΥUR8001-6 Κωδικός: 143EYUR8010-8 Κωδικός: YPZ220-SS Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες ("παπουτσάκι") 25mm² Μ8 τεµ 300

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες (παπουτσάκι) 25mm² Μ8 τεµ 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5A / 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000 17.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας

Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας 2014 Εϖισκόϖηση κεφαλαίου 01 Συστήµατα Φωτισµού LE Σελίδα 7 LE 02 Λαµϖτήρες Φθορισµού Σελίδα 26 03 Starters για Λαµϖτήρες Φθορισµού Σελίδα 50 04 Συµϖαγείς Λαµϖτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ-TECHNIC ABEE

ΗΛΕΚΤΡΑ-TECHNIC ABEE ΗΛΕΚΤΡΑ-TECHNIC ABEE Έδρα: Μάνικα Χαλκίδας ΤΚ 3400 Τηλ.: 2220 43602 Fax: 2220 426 Υποκατάστημα Αθήνας: Αρκαδίας 52 Περιστέρι ΤΚ 232 Τηλ.: 202856030 Fax: 202840897 E-mail: eltec@hol.gr www.electrotechnic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000 17.000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Αρ. Μελέτης 7/2012

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Αρ. Μελέτης 7/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «Προµήθεια αναλώσιµων και λοιϖών υλικών» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /νση Ηλεκτρολογικού Γραφείο Προγ/σµού & Μελετών ΑΡΙΘΜ: 7/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων Κ.Α. 20 / 6673.005 180.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί

Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί EC30/28/E27 925692944201 252774 25 EC30/28/E27 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/28/B22/C 925693245501 252859 25 EC30/28/B22/C

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015

ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015 ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015 www.e-pili.gr Κατάλογος προϊόντων ELECTRO LIGHTING 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 7 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 13 ΤΑΙΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM. Ισχύει από 1/2/2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM. Ισχύει από 1/2/2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM Ισχύει από 1/2/2013 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ LUXRAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Luxram brand was registered in 1951 in Europe,

Διαβάστε περισσότερα