47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000"

Transcript

1 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 22, ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 29, ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 36, ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ120 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 44, ΚΑΛΩΔΙΟ Υ 2Χ0.8 DR VERS ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 2Χ1.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 3Χ1.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 3Χ2.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 3Χ4 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ1.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ2.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ4 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ6 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 4Χ10 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 3Χ6 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ1.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ2.5 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ4 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ6 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7RN-F (ΝΜΗ) 5Χ10 H07RN-F ΜΕΤΡΟ 18, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 2Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 1Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 3Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 4Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 5Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 10Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 15Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 20Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 25Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 30Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 50Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 40Χ2Χ0.6 JYYE ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX-100 2Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX X1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 2Χ0.50 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 2Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 2Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 2Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ0.50 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ 1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ 2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ10 JZ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ16 JZ ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ0.50 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ 1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ10 JZ ΜΕΤΡΟ 9,9000 Σελίδα 1 από 141 1

2 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 58 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ16 JZ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ25 JZ ΜΕΤΡΟ 24, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 4Χ35 JZ ΜΕΤΡΟ 35, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ 4 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ 6 JZ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ10 JZ ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ16 JZ ΜΕΤΡΟ 19, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ25 JZ ΜΕΤΡΟ 32, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 5Χ35 JZ ΜΕΤΡΟ 37, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 6Χ0,75 JZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 6Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ 1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 7Χ16 JZ ΜΕΤΡΟ 31, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 8Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 8Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 9Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 9Χ 1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 10Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 10Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 10Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ4 JZ ΜΕΤΡΟ 18, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 12Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18 Χ 1 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 18X0.50 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 16Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 14Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 16Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 16Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 21Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 21Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 21Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 21Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 25Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 30Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 32Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 12,5000 Σελίδα 2 από 141 1

3 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 115 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ0.5 JZ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 34Χ2.5 JZ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 41Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 42Χ0.75 JZ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 42Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 42Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 50Χ0,75 JZ ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 50Χ1 JZ ΜΕΤΡΟ 14, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 50Χ1.5 JZ ΜΕΤΡΟ 24, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX-100 4Χ25 CY LIY-CY ΜΕΤΡΟ 25, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ OLFLEX-100 5Χ16 CY LIY-CY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 2Χ6 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 3Χ6 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ0.14 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ4 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ6 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ10 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ16 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 20, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 50, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 4Χ35 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 58, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 5Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 6Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 6Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 7Χ2.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 8Χ0.14 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 8Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 8Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 8Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2,2000 Σελίδα 3 από 141 1

4 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 172 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 10Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 10Χ0.34 TRONIC LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 12Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 12Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 12Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 12Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ0.25 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ0.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ1 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ1.5 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 18Χ0.75 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 24Χ0.14 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΖ CY 25Χ0.50 LIY-CY ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ25 NSLF ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ35 NSLF ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ50 NSLF ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ70 NSLF ΜΕΤΡΟ 21, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ95 NSLF ΜΕΤΡΟ 29, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ1Ν2-D (NSLF) 1Χ120 NSLF ΜΕΤΡΟ 37, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.5 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 0.75 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-Κ (NYAF) 1 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 1.5 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 2.5 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 4 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1,9700 Σελίδα 4 από 141 1

5 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 229 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΛΕΥΚΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΜΑΥΡΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΜΠΛΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΚΟΚΚΙΝΟ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΚΑΦΕ NYAF ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VH-Η (NYFAZ) 2Χ0.5 NYFAZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VH-Η (NYFAZ) 2Χ0.75 NYFAZ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VVH3-U (NYIFY) 2Χ1.5 NYIFY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VVH3-U (NYIFY) 3Χ1.5 NYIFY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VVH3-U (NYIFY) 3Χ2.5 NYIFY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VVH3-U (NYIFY) 4Χ1.5 NYIFY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 2Χ0.5 ΛΕΥΚΟ NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 2Χ0.75 NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 3Χ0.5 NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 3Χ0.75 ΛΕΥΚΟ NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 4Χ0.5 NYLHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 4Χ0.75 NYLHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ0.75 NYLHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ1 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ1.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ2.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 3Χ1 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 3Χ1.5 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3Χ2.5 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3Χ4 NYMHY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3Χ6 NYMHY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 4Χ1 NYMHY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 4Χ1.5 ΛΕΥΚΟ NYMHY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 4Χ2.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 4Χ4 NYMHY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 4Χ6 NYMHY ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ1.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ2.5 NYMHY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ1 NYMHY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ4 NYMHY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ6 NYMHY ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 7Χ1.5 NYSLYO ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 7Χ2.5 NYSLYO ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 9Χ1.5 NYSLYO ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 12Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYSLYO ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 16Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYSLYO ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 20Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYSLYO ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV5-F (NYSLYO) 24Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYSLYO ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 20, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 28,0000 Σελίδα 5 από 141 1

6 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 286 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ120 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 36, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ150 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 45, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ185 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 54, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ240 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 72, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 1Χ300 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 90, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ4 NYY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ6 NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 24, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 32, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ25+16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 28, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 47, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ35+16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 38, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ50+25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 54, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ70+35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 75, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ95+50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 104, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 132, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 160, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 201, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 260, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ4 NYY ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ6 NYY ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 22, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 44, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ4 NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ6 NYY ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 26, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 27, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 39, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 7Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 7Χ2.5 NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 21Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 55, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 9Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 16Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ6 NYY ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 32, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 12Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 24Χ1.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 12, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ4 NYY ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 61, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 65, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 10Χ1.5 NYY ΜΕΤΡΟ 5,5000 Σελίδα 6 από 141 1

7 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 343 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 2Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 90, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 38, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 2Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 2Χ25 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 2Χ35 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 21, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 2Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 31, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ120 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 112, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ150 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 139, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ185 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 171, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 3Χ240 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 222, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 37, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 87, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 118, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ120 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 147, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-S (ΝΥΥ) 4Χ150 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 185, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 10Χ2.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 12Χ2.5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ NYY ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 10Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 2Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 4Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 6Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 20Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 30Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 50Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(ST)2Y (ΡΕΤ) 40Χ2Χ0.6 PET ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1Χ0.5 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1.5 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2.5 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 6 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 16 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1Χ35 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1Χ50 SIF ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2Χ1.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ1.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5Χ1.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ6 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ1 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2Χ2.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ2.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ2.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5Χ2.5 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ10 SIHF SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ6 SIHF SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2Χ1 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 7Χ0.75 SIF ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CAT 5e 4X2X24AWG CABLEL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ FΤΡ 4Χ2Χ24 AWG Cat5e CABLEL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 0,8000 Σελίδα 7 από 141 1

8 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 400 ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CAT 5 25 ΖΕΥΓΩΝ CABLEL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CAT 6 4Χ2Χ0,53 CABLEL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT 6 4Ζ J2Y(ST)Y CABLEL EL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ S-FTP CAT 5E 4Ζ 4X2X24AWG CABLEL EL UTP-FTP ΜΕΤΡΟ 1, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ16 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 34, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ25 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ35 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ50 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ70 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ95 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ120 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 35, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ120 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 25 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 16 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 70 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 35 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 50 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΟΜΕΝΟΣ Φ 95 ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 36, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ0.50 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ0.75 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ1 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ1.5 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ2.5 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ4 ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ1.5 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ2.5 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ4 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ6 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 5, CCI -175 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCIB-175 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω (ΣΤΡΟΦΕΙΟ 250Μ) ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCΤ -171 ΡΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCI -179 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCI -190 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCT -125 ΚΑΛΩΔΙΟ RG-11 ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, CCIΒ -190 ΚΑΛΩΔΙΟ 75Ω (ΣΤΡΟΦΕΙΟ 305Μ) ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, CCΤΒ -125 ΚΑΛΩΔΙΟ RG-11 (ΣΤΡΟΦΕΙΟ 500Μ) ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΘΩΡΑΚ.ΚΟΚ. ΧΑΛΚΟΣ 12Χ0.22 L SECURITY ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 6Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 10Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2Χ0.50+4Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2Χ Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2Χ Χ0.22 ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 0, ΧΑΛΚΟΣ ΜΠΑΡΑ 10Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 15Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 30Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 30Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 30Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 40Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 40Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 40Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 50Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 50Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29,0000 Σελίδα 8 από 141 1

9 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 457 ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 60Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 60Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 80Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 80Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 100Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 120Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 160Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 15Χ2 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 10Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 25Χ3 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 25Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 100Χ5 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 25Χ10 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ4 ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΙΛΑ 29, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5V-U (ΝΥΑ) 1 ΛΕΥΚΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΛΕΥΚΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 2.5 ΛΕΥΚΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 4 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΚΙΤΡΙΝ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΚΟΚΚΙΝ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΚΙΤΡΙ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΚΟΚΚΙ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛ ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 16 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 25 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 7,2000 Σελίδα 9 από 141 1

10 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 514 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 35 ΚΑΦΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 50 ΜΑΥΡΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 50 ΜΠΛΕ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 50 ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 13, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 70 ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 20, ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 95 ΝΥΑ ΜΕΤΡΟ 27, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 2Χ1.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 2Χ2.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ1.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ2.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ4 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ6 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 3Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 4Χ1.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 4Χ2.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 4Χ4 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 4Χ6 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 4Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 4Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 14, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ1.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ2.5 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ4 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ6 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 9, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 5Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 5Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 26, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 17, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 5Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 26, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 3Χ ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 2Χ4 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 2Χ6 ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 2Χ10 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 2Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-R (ΝΥΜ) 3Χ16 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΝΥΜ ΜΕΤΡΟ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ1.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ2.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ4 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ6 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ10 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ16 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 15, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 4Χ25 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 24, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 5X4 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 5Χ6 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 8Χ1.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 8Χ2.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 12Χ0.75 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 3, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 12Χ1.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 12Χ2.5 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 7, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 18Χ0.75 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ PVC FLAT 24Χ0.75 ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΟ 5, ΚΑΛ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤ. ΠΛΑΚΕ ΛΕΥ ΠΛΑΚΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤ. ΠΛΑΚΕ ΜΑΥ ΠΛΑΚΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤ. ΠΛΑΚΕ ΓΚΡ ΠΛΑΚΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0, ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΕΚ. ΠΛΑΚΕ ΠΛΑΚΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΟ 0,4000 Σελίδα 10 από 141 1

11 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 571 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 2Χ ΜΕΤΡΑ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,1 572 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 2Χ ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,1 573 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3Χ ΜΕΤΡΑ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,9 574 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3Χ ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4,9 575 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3Χ ΜΕΤΡΑ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3Χ ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΕΟΠΡΕΝ 1Χ2.5 ΜΟΝΟΚΛΟΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΡΟ 1, Σελίδα 11 από 141

12 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 1 STARTER 4-22W S2 STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 0, STARTER 4-65W S10 STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 0, STARTER SIS10 ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 2, STARTER FS W STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 0, STARTER FS W STARTERS ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E27 ΔΙΑΦ.EC30/28/E27/CL ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E27 MAT.EC30/28/E27/FR ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W B22 ΔΙΑΦ.EC30/28/B22/CLB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W B22 ΜΑΤ.EC30/28/B22/FRB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E27 ΔΙΑΦ.EC30/42/E27/CL CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E27 MAT.EC30/42/E27/FR ECO CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W B22 ΔΙΑΦ.EC30/42/B22/CLB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W B22 ΜΑΤ.EC30/42/B22/FRB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.53W E27 ΔΙΑΦ.EC30/53/E27/CL ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.53W E27 MAT.EC30/53/E27/FR ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.53W B22 ΔΙΑΦ.EC30/53/B22/CLB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.53W B22 ΜΑΤ.EC30/53/B22/FRB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.70W E27 ΔΙΑΦ.EC30/70/E27/CL ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.70W E27 MAT.EC30/70/E27/FR ECO CLASSIC ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.70W B22 ΔΙΑΦ.EC30/70/B22/CLB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.70W B22 ΜΑΤ.EC30/70/B22/FRB ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.105W E27 ΔΙΑΦ.EC30/105/E27/CL ECO CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.105W E27 MAT.EC30/105/E27/FR ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.105W B22 ΔΙΑΦ.EC30/105/B22/CLB ECO CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.105W B22 ΜΑΤ.EC30/105/B22/FRB ECO CLASS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.140W E27 ΔΙΑΦ.EC30/140/E27/CL ECO CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.140W E27 MAT.EC30/140/E27/FR ECO CLASSI ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.140W B22 ΔΙΑΦ.EC30/140/B22/CLB ECO CLAS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.140W B22 ΜΑΤ.EC30/140/B22/FRB ECO CLASS ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.18W E14 ΔΙΑΦ.EC30/18/E14/CL ΚΕΡΙ ECO CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 ΔΙΑΦ.EC30/28/E14/CL ΚΕΡΙ ECO CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 ΔΙΑΦ.EC30/28/E14CL/Β ΚΕΡΙ ECO C ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 MAT.EC30/28/E14/FR ΚΕΡΙ ECO CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 MAT.EC30/28/E14/FR/Β ΚΕΡΙ ECO C ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E14 ΔΙΑΦ.EC30/42/Β35E14 CL ΚΕΡΙ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.18W E14 ΔΙΑΦ.EC30/18/E14/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.18W E27 ΔΙΑΦ.EC30/18/E27/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E14 ΔΙΑΦ.EC30/28/E14/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.28W E27 ΔΙΑΦ.EC30/28/E27/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E14 ΔΙΑΦ.EC30/42/E14/CL ΣΦΑΙΡ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓ.42W E27 ΔΙΑΦ.EC30/42/Ρ45E27 CL ΣΦΑΙΡ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ GLS A55 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ GLS A55 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W B22 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ GLS A55 ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ GLS A55 ΔΙΑΦΑΝΗ 42W B22 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ R50 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε14 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ R63 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ R80 ΔΙΑΦΑΝΗ 28W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ R63 ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ R80 ΔΙΑΦΑΝΗ 42W Ε27 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΩΝ ECO ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/200N 200W 118ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/300N 300W 118ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/500N 500W 118ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/1000N 1000W 189ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/1500N 1500W 189ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/150/C 150W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/60/C 60W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/100/C 100W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 1000T3Q/CL Ε W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 30, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 75W Β15 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 25W 230V G9 ΔΙΑΦ.CLICK/25/CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 40W 230V G9 ΔΙΑΦ.CLICK/40/CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 60W 230V G9 ΔΙΑΦ.CLICK/60/CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W Β15 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 15,5232 Σελίδα 12 από 141

13 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 71 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W Β15 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECHAL/48/R7S 48W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECHAL/80/R7S 80W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECHAL/120/R7S 120W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECHAL/105/R7SBC 105W 78ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ PLP/2000N 2000W 334ΜΜ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ PAR20 SPOT 50W 10M-25M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR30L&S 75W 10Μ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR30L&S 75W 40Μ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR16 FL/SP 40W Ε14 30Μ HALOGEN ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ TWISTLINE 50W 25Μ GZ TW ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ TWISTLINE 50W 25Μ GU10 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ TWISTLINE 50W 50Μ GU10 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PAR30 L&S 100W 30Μ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W R7S L-UNIV.ΚΟΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W R7S L-UNIV.ΚΟΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 200W R7S T3Q/CL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 300W R7S CL/U ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 500W R7S CL/U ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 1000W R7S CL/U-L ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 1500W R7S CL/U-L ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 2000W R7S CL/U-L ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ DE-ΤΗ 150W 230VMEΓAΛΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ DE-ΤΗ 60W ΚΟΝΤΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 60W 230V G9 ΜΑΤ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W Ε27 DLX ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W Ε27 DLX ΣΩΛΗΝ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W Ε27 DLX-ΒΤΤ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ PAR20 50W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR20 50W ΗΙ-SPOT FL/25 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ PAR25 50W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR25 50W ΗΙ-SPOT FL/25 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR25 75W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR25 75W ΗΙ-SPOT FL/25 Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR30 75W ΗΙ-S SP/10 DI.Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 75W ΗΙ-S FI/30 DI.Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 75W ΗΙ-S SP/10 AL.Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 75W ΗΙ-S FI/30 AL.Ε27 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 100W ΗΙ-S SP/10 AL Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR30 100W ΗΙ-S FI/30 AL Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ PAR38 75W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR38 75W ΗΙ-SPOT FL/35 Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR38 100W ΗΙ-SPOT SP/10 Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PAR38 100W ΗΙ-SPOT FL/35 Ε2 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ES 25" 50W GU ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PAR63 75W 25M ΗΙ-SPOT ES 63" 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΗΙ SPOT ES 111 AL 75W GU10 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΗΙ SPOT ESD W GZ10 24o 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ESD W GΖ10 10o 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT 50 40W 25" 230V/E14 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ PAR63 75W 50M ΗΙ-SPOT ES 63" 230V ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ESD 25" 50W GZ10 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ES 50" SUPERIA ECO 35W GU FL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΗΙ-SPOT ES 50" SUPERIA ECO 50W GU FL ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 12V 20W 30Μ ΒΡ35/20/30 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 12V 35W 30Μ ΒΡ35/30/30 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 24V 20W CAPSULINE ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙ0Υ 12V 20W CAPSULINE G4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΚΑΡΦΙ 24V 100W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 100W GY6,35 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 10W G4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 50W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 12V 20W/36 G5.3 BRILLANT BP50/20/36 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ DICHROIC BASIC 12V 50W 36Μ ΚΛΕΙΣ ACCL/50/36 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 5W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 12V 35W GY 6.35 CLP/12/35/CL/GY ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ DICHROIC BASIC-DICH 20W 10-36Μ ΚΛΕΙΣ ΑCCL/20 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC BASIC-DICH 35W 10-36Μ ΚΛΕΙΣ ΑCCL/35 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 50W G6.35 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC DIAMOND 50W 12V 36Μ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,9872 Σελίδα 13 από 141

14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 141 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 8M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 24M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 8M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 24M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ AL W 12V 24M ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 12V 50W 36ο GU5.3 BRILLIA ΒΡ50/50/36 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ BRILLANT ΒΡ 50/50/60ο 12V 50W ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 10W CPS/12/10/CL/G4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ΚΑΡΦΙ 12V 20W CPS/12/20/CL/G4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 10W LP-UN STOP GX4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 20W LP-UN STOP GX4 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 50W LP-UN STOP GY6.35 ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 20W FTD-NFL/30 ΚΛ ΜΙΚΡΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 35W FTF-SP/20 ΚΛ ΜΙΚΡΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 20W ΒΑΒ-FL/38 ΚΛ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 35W FMW-FL/38 ΚΛ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ DICHROIC 50W ΕΧΝ-FL/38 ΚΛ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ AR111 50W 12V 8 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 50W 12V 24 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 50W 12V 45 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 75W 12V 8 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 75W 12V 24 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR111 75W 12V 45 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR W 12V 8 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR W 12V 24 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ AR W 12V 45 ΜΟΙΡ. ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ METAL HALIDE MHN-TD250W FC2 ΦΙΛΙΠΣ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ FC2 ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/WDL 3Κ 250 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ FC2 ΤΕΜΑΧΙΟ 51, ΛΑΜΠΑ CDM-T150W/830 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-T150W/942 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-Τ 70W/830 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-Τ 70W/942 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-Τ 35W/942 MASTERCOLOR G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-Τ 35W/83 MASTERCOLOR G12 NO 83 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T/WDL 70W G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T/ΝDL 70W G12 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 42, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T/WDL 150W G K-5000K ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T/ΝDL 150W G Κ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΑΜ.ΚΑΥΣΤ.CMI-T 70W WDL 3000K-5000K ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 46, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΑΜ.ΚΑΥΣΤ.CMI-T 150W NDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 46, ΛΑΜΠΑ CDM-TC 35W/83 MASTER COLOUR G8.5 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 31, ΛΑΜΠΑ CDM-TC 70W/83 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 31, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΑΜ.ΚΑΥΣΤ.CMI-TC 35W WDL G K ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 46, ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΑΜ.ΚΑΥΣΤ.CMI-TC 70W WDL G8.5 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 46, ΛΑΜΠΑ CDM-R111/35W 45Μ ΣΥΜΠ.ΕΚΚ. ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 54, ΛΑΜΠΑ CDM-R111/70W 24Μ ΣΥΜΠ.ΕΚΚ. GX 8.5 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 54, ΛΑΜΠΑ CDM-R111/70W 40Μ ΣΥΜΠ.ΕΚΚ. GX 8.5 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX 8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 54, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗΝ-TD 150W NDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗW-TD 150W WDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗΝ-TD 70W NDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗΝ-TD 70W WDL ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ CDM-TD70W/830 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-TD70W/942 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-TD150W MASTERCOLOR/830 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ CDM-TD150W/942 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/WDL 3Κ 70W ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/NDL 4Κ 70 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/DDL 5Κ 70 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/WDL 3Κ 150 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/NDL 4Κ 150 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TD/DDL 5Κ 150 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ RX7S ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ HQI ΜΗΝ-LA 2000W4/842X ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ X - ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 338, ΛΑΜΠΑ HQI 2000W 400V MHN LA2000W4/842X ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ X - ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 338, ΛΑΜΠΑ HQI MHN-SA 1800W2/956P 1800W ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ X - ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 442, ΛΑΜΠΑ CDM-R30FL/ 70W MASTERCOLOUR 40o ΝΟ 83 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R30FL/70W MASTERCOLOUR 40o ΝΟ 942 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R30FL/ 35W 30o PAR 30 MASTECOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R30FL/ 35W MASTERCOLOUR 10o ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R30SP/ 70W MASTERCOLOUR 10o ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ CDM-R20FL/35W 30Μ PAR 20 MASTERCOLOUR ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 PAR ΤΕΜΑΧΙΟ 52,4160 Σελίδα 14 από 141

15 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 211 ΛΑΜΠΑ HPI PLUS 400W Ε40 ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ BUS ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ ΗΡΙ PLUS 250W Ε40 ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ BUS ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ CDO-ET 100W/828 E40 MASTER CITYWHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-ET 150W/828 E40 MASTER CITYWHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-ET 70W/828 E27 MASTER CITYWHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 39, ΛΑΜΠΑ ΗΡΙ PLUS 400W Ε40 ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ BUS ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 43, ΛΑΜΠΑ METALARC HSI-ΜΡ 70W/4K Ε27 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 36, ΛΑΜΠΑ HPI-T PLUS 250W Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 34, ΛΑΜΠΑ ΗΡΙ-Τ PLUS- 400W Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 34, ΛΑΜΠΑ HPI/T1000WE40 HQI 1000W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 120, ΛΑΜΠΑ HPI/T2KW/220V HQI 2000W ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 196, ΛΑΜΠΑ CDO TT 150W/828 MASTER CITY WHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-TT 70W/828 MASTER CITY WHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-TT 100W/828 MASTER CITY WHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ CDO-TT 250W/828 MASTER CITY WHITE ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 82, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-Τ 4Κ 250W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-Τ 4Κ 400W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-Τ 4Κ 1000W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 145, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-TS4K 2000W Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 193, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T-S4K 2000W/Ι Ε40 ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27-Ε40 ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 187, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOX 55W ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 38, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOX 135W ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 64, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 35W ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.Σ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 55W ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.Σ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 47, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 90W ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΣΩΛΗΝΩΤ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 52, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 135W Χ.ΠΙΕΣ.Σ. ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 64, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SLP 180W ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΣΩΛΗΝΩΤ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 81, ΛΑΜΠΑ LED GU10 3x1W ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 220V AC ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΤΕΜΑΧΙΟ 37, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Η 220W ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 26, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Η 110W ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 18, ΛΑΜΠΑ ΦΛΟΓΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑΚΙ Ε12 220V 15W ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΛΑΜΠΑΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Β-22 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ IR175W PAR ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ IR175C PAR ΛΕΥΚΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ MLL160W Ε27 ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ MLL250W Ε27 ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ MLL 250W Ε40 ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ MLL 500W Ε40 ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ Μ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ HSB-BW 160W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ Μ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ HSB-BW 250W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ Μ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ HSB-BW 250W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ Μ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ HSB-BW 500W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΛΑΜΠΑ SDW-Τ 100W PG 12 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ PG12- GX12 ΤΕΜΑΧΙΟ 59, SDW-T50W ΛΑΜΠΑ WHITE SON 50W PG12-1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ PG12- GX12 ΤΕΜΑΧΙΟ 59, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Τ 250W ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 20, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-T 400W ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 24, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 250W Ε40 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 20, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 150W Ε40 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 70W Ε27 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 400W Ε40 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 24, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-T 150W ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON 70WE Ε27 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP 70W Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP 150W Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP 250W Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP 400W Ε40 ΑΧΛΑΔΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 18, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP-Τ 150W Ε40 ΣΩΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP-Τ 250W Ε40 ΣΩΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP-Τ 400W Ε40 ΣΩΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 19, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHP-Τ 1000W Ε40 ΣΩΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 128, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SHPCO/I 70W Ε27 ΑΧΛ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ STANDARD ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-T 250W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 23, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Τ 70W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 19, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Τ 400W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 30, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-Τ 100W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 19, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SON-T 150W PIA PLUS ΣΩΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SUPER ΤΕΜΑΧΙΟ 19, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑ/ΡΟΥ HPL-Ν 250W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8,7696 Σελίδα 15 από 141

16 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 281 ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑ/ΡΟΥ HPL-N 400W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W Ε27 HPL-Ν ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HPLN 80W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑ/ΡΟΥ HPL-N 1000W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 65, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HSL-BW 80W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HSL-BW 125W Ε27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HSL-BW 250W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ HSL-BW 400W Ε40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ PIGMY 15W Ε14 ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ PIGMY 15W Ε14 ΦΟΥΡΝΟΥ ΛΑΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΛΑΜΠΑ PIGMY 25W Ε14 ΦΟΥΡΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΛΑΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΠΛΟ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΖΕΥΓΟΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΝΤΟΥΙ ΛΙΝΕΣΤΡΑ ΜΟΝΟ ΝΟ 6 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΝΤΟΥΙ ΛΙΝΕΣΤΡΑ ΔΙΠΛΟ ΝΟ 7 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΝΤΟΥΙ ΖΑΡΑΚΙ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΟ 15 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΒΑΣΗ STARTERS ΝΟ 5 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΖΑΡΑΚΙ ΝΟ 14 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΒΑΣΗ STARTER ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΝΟ 8-9 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΖΑΡΑΚΙ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Νο 25 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΝΤΟΥΙ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ5 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ΝΟ 12 T8 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0, ΝΤΟΥΙ SOCKETS FOR ΗΙ-SPOT ES 50 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 18W/182 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 18W/183 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 18W/184 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 24W/182 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 24W/183 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 24W/184 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 36W/182 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 36W/183 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ LYNX-F 36W/184 2G10 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G10 ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ PLL18W/83 2G11 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLL18W/84 2G11 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLL55W/84HF 4 ΕΠΑΦΩΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ PLL24W/83HF 4 ΕΠΑΦΩΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ PLL24W/84HF 4 ΕΠΑΦΩΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ PL-L 36W/83 2G11 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ PL-L 36W/84 2G11 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PL-L 40W/83 ΗF ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 18W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 18W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 18W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 24W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 24W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 24W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 36W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 36W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 36W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 40W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 40W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 40W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 55W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 55W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-L 55W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G11 ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ PLS 7W 82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 7W 83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 7W 84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 9W ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 9W ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS11W 82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS11W 83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS11W 84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 7W 84/4Ρ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ PLS 11W 84/4Ρ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLS 9W 84/4Ρ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 7W / 82 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 7W / 84 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 9W / 82 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 9W / 84 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3,1944 Σελίδα 16 από 141

17 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM ΛΑΜΠΑ LYNX-SE 11W / 84 2G7 4 ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 2G7 ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΜΙΝΙ Β22 4U 15W 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΜΙΝΙ Β22 4U 20W 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΣΠΙΡΑΛ.MINI 20W 6400K B22 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΜΙΝΙ Β22 4U 25W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ PLE20/T 20W Β22 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ PLE23/T 23W Β22 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ PLC11E 11W Β22 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Β22/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 15W B22/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 20W B22/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 23W B22/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΝ.ΣΠΙΡΑΛ ΜΙΝΙ 15W ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΝ.ΣΠΙΡΑΛ ΜΙΝΙ 15W ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ B22 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLS 5 W 82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 5W 105Χ28 G23/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 5W 105Χ28 G23/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 5W 105Χ28 G23/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 7W 135Χ28 G23/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 7W 135Χ28 G23/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 7W 135Χ28 G23/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 7W 135X28 G23/86 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 9W 165Χ28 G23/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 9W 165Χ28 G23/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 9W 165Χ28 G23/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 9W 165X28 G23/86 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 11W 233Χ28 G23/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 11W 233Χ28 G23/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 11W 233Χ28 G23/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-S 11W 233X28 G23/86 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ LYNX-BL 9W G23 ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G23 ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLC13W/83 G24D ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC13W/84 G24D ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC18W/82 G24D-2 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC18W/83 G24D-2 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC18W/84 G24D-2 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC26W/82 G24D-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC26W/83 G24D-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC26W/84 G24D-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC10W/82 G24D ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 18W 183 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 26W 182 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 10W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 10W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 10W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 13W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 13W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 13W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 13W/186 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 18W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 18W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 18W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 18W/186 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 26W/182 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 26W/183 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 26W/184 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-D 26W/186 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24d ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC 26W /84/ 4Ρ 4 ΑΚΙΔΕΣ G24Q-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ PLC 26W /83/ 4Ρ 4 ΑΚΙΔΕΣ G24Q-3 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ PLC 18W/84 / 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 10W 184 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 18W 184 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 26W 184 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 26W 183 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ LYNX CF-DE 26W 186 4ΑΚΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ G24q ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ PLQ 28W/84/4P ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GR10q ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ MASTER PLT 13/84 GX24d1 84o ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ MASTER PLT18W/83/2P ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ MASTER PLT18W/84/2P ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 18W/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8,3820 Σελίδα 17 από 141

18 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 18W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 18W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 26W/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 26W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-Τ 26W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24d ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ MASTER PLT13/84/4P ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 42W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 42W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 26W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 26W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 32W/82 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 32W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 32W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ LYNX-ΤΕ 18W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX24q ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ MICRO-LYNX F 6W/83 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX53 ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ MICRO-LYNX F 6W/84 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ GX53 ΤΕΜΑΧΙΟ 16, ΛΑΜΠΑ AMB/K8E14 AMBIANCE ΚΕΡΙ 8W Ε14 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΚΕΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ AMB/K12E14 AMBIANCE ΚΕΡΙ 12W Ε14 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΚΕΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ CANDLE 7W/827 E14 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΚΕΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 9W E ΚΕΡΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΚΕΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ MPLE/C11E14 11W Ε14 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΜPLE/C5E14 5W Ε14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΜPLE/C8 8W Ε14 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ GENIE 5W Ε14 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 8W Ε14 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 8W Ε14 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε14 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε14 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 5W E27/82 FAST-START ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 8W Ε14/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 8W Ε27/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 8W E27/86 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε14/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε14/84 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W E14/86 FAST- START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 7W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 9W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 11W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 13W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 15W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 20W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 7W Ε14 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 9W Ε14 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ SUPER MINI 11W E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ SUPER MINI 13W E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ SUPER MINI 15W E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. SUPER MINI 20W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ 11W E SUPER MINI ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ ΣΠΙΡΑΛ 13W Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΗ 15W Ε 'K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.SUPER MINI 20W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 25W Ε14 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 9W E BALL G45 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ MINI-LYNX 9W Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε14 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/D20 20W Ε27 CLOBE ELECTRON. ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 GLOBE ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ PLE/D23 GLOBE 23W Ε WARM WHITE ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 GLOBE ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ PLE/R20E 20W/E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 R63-R80-PAR38 ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ SLΕ16EP 16W Ε27 PRISMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ SL20EP 20W Ε27 PRISMATIC /WARM WHITE ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ SLΕ12EP 12W Ε27 PRISMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ SL23EP/82 23W 230V Ε27 PRISMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ SL20EP 20W Ε27 PRISMATIC /COOL WHITE ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΑΜΒ/PRO9 AMBIANCE 9W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΑΜΒ/PRO12 AMBIANCE 12W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ SOFT8ES 8W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ SOFT12ES 12W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ SOFT16ES 16W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ SOFT20ES 20W Ε27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ES/C25E/827 E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ES/C25E/865 E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 11,1888 Σελίδα 18 από 141

19 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 491 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΝΙ 120W 6400K E27 240V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 65W 4U Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΓΙΓΑΣ 6U E27 120W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΓΙΓΑΣ 6U E27 85W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 21, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΓΙΓΑΣ 6U E27 105W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ 65W 4U Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 85W Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 21, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ Ε27 65W 6U 4000K ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 23, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ Ε27 85W 6U 4000K ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ Ε27 105W 6U 4000K ΛΕΥΚ.ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ PLE20/TΕ 20W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ PLE15/TΕ 15W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ PLE23/TΕ 23W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ ΜPLC11E 11W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PLC5E 5W Ε27 MPLE/CSE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΜPLE/C8E Ε V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ PLE/T27E 27W E27 230V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ PLE/U23Ε ΛΑΜΠΑ 23W Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U20E/865 20W/E27 CDL ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U23/865 23W/E27 CDL ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U12E 12W/E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U16E 16W/E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ PLE/U20E 20W/E27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ GENIE 5W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 8W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 8W Ε27 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε27 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 11W Ε27 230V NO 840 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 14W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 14W Ε27 230V NO 865 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 18W Ε27 230V NO 827 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 18W /827 Ε27 230V/BL ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ GENIE 18W Ε27 230V NO 840 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX Τ 15W 137Χ50 Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX Τ 20W 155Χ50 Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX Τ 23W 166Χ50 Ε27 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 9W ΡΚ20 Ε27 ECON ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 11W ΡΚ20 Ε27 ECON ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 15W ΡΚ20 Ε27 ECON ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 18W ΡΚ20 Ε27 ECON ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε27 AUTOMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ LYNX 15W Ε27 AUTOMATIC ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε27/82 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε27/84 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 11W Ε27/86 FAST-START 10Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 15W Ε27 / 82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 15W Ε27/84 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 15W Ε27/86 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 20W Ε27/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 20W Ε27/84 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 20W Ε27/86 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 23W Ε27/82 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 23W Ε27/84 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΜΙΝΙ-LYNX 23W Ε27/86 FAST-START 10K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 7W Ε27 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 9W Ε27 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 11W Ε27 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 13W Ε27 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ15W E27 ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙΤ2 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ 25W E27 ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 13W Ε27 ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ 20W E27 SUPER ΜΙΝΙΤ2 2700K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 20W Ε27 ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. SUPER MINI 15W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 25W Ε27 ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 7W Ε27 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 9W Ε27 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΤΡΙΦΤΗ 11W Ε27 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ.SUPER MINI 15W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,9600 Σελίδα 19 από 141

20 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2 Α/Α Περιγραφή Τύπος MM ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 20W E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΣΠΙΡΑΛ SUPER MINI 25W E ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΝΙ 45W 2700K E27 240V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΠΙΡΑΛ 65W E k ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 15, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΝΙ 105W 2700Κ Ε ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΝΙ 45W 6400K E27 240V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΣΠΙΡΑΛ Ε27 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ 85W Ε27 240V 6400Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ 105W Ε27 240V 6400Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚ.ΣΠΙΡΑΛ Ε27 45W 4000Κ ΛΕΥΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ 6U Ε40 85W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΓΑΣ 85W 240V E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΓΑΣ 105W 240V E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΓΑΣ 120W 240V E K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 33, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΓΙΓΑΣ 150W 8U Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 39, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΓΙΓΑΣ 200W 8U Ε Κ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 44, ΛΑΜΠΑ ΓΙΓΑΣ Ε40 65W 6400K ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 25, ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΜΙΝΙ 105W 6400Κ Ε40 240V ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 29, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ SPIRAL 65W 4000Κ Ε40 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ SPIRAL 65W 6400Κ Ε40 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 17, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΑΣ SPIRAL 105W 4U Ε40 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε40 ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 27, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 36W/17 ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 36W/15 ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 36W/16 ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 36W/18 ΜΠΛΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLX 20W/33 ΒΕΝΖ.ΑΝΤΙΕΚΡΗΚ.ΜΟΝΟΠ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 21, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 18W/17 ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 18W/15 ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 18W/16 ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 18W/18 ΜΠΛΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD 18W/96/GRAPH ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD 18W/95/GRAPH ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD58W/79/FOOD ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36/79/FOOD ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD36W/08 ΔΙΑΧΩΡ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 14, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL8W/33 8W ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL8W/54 8W ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL6W/08 ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD58W/96/GRAPH ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD58W/95/GRAPH ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLX 40W/33 ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 21, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL6W/33 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL13W/54 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL13W/33 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36-1/79/FOOD ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 18/79/FOOD ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 9, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL4W/08 ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ AΣΦ. TLD30W/79S /FOOD ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV 6W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV 8W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV 15W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV 30W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 18, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TUV115W ΥΠΕΡΙΩΔ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 105, ΛΑΜΠΑ TUV PLL55W 2G11 4 ΕΠΑΦΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 41, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 13568Y/00 ΥΠΕΡΥΘΡ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 69, R ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡ.ΑΚΤΙΝΩΝ 1300W R7S L-255MM ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 102, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD30W/89 ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD18W/89 ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TL4W/33 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F4W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F6W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F8W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F15W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F20W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F40W/BL ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 13, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F4W/BLB ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F6W/BLB ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F8W/BLB ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ F15W/BLB ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,9164 Σελίδα 20 από 141

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος M.M. 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 12,66 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 16,40 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN LAMPS ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN GLS 42-70 W ECO 2V ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN CANDLE-MINI GLOBE 28 W ECO 2V volt ντουι τύπος / volt ντουι Αντικ /replace type 74766203 GLS MAT 42 60 2 E27 74745122 κερί 28

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013. Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26

TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013. Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26 TIMOKATAΛΟΓΟΣ 2013 Κωδικός Περιγραφή Συσ/σια Τιμή ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED Λαμπτήρες LED Energy Smart TM GLS 97992 LED7.5/GLS/OMNI/827/E27 6 27,26 97993 LED7.5/GLS/OMNI/827/B22 6 27,26 97994 LED12/GLS/OMNI/827/E27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ - HALOGEN LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ - HALOGEN LAMPS 747452 747453 ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN GLS - W ECO 2V Αντικ /replace GLS 2 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΕΡΙ / HALOGEN CANDLE - W ECO 2V Αντικ /replace 747452 κερί /candle 2 747453 κερί /candle ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΗ / HALOGEN GLOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. Total Lumens. Energy Label

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015. Total Lumens. Energy Label ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED LED Start GLS Κωδικός Περιγραφή Χρώμα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Μοίρες CRI Ώρες ζωής L70/B50 Dimmable Διάμετρος Μήκος Συσ/σία Τιμή 71107 LED7/A60/827/100-240V/E27/F 2700 470 A+ - 80 25.000 όχι 60

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80 8-1 ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ T/ΨΥΓΕΙΟΥ Κωδικός Τύπος W m Ντουί 008.4050300003085 SPC. T26/57 FR 15 15 110 E14 008.4050300323596 SPC. T26/57 FR 25 25 190 E14 008.4050300310282 SPC. T26/57 CL 15 15 110 E14 008.4050300309637

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ - HALOGEN LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ - HALOGEN LAMPS 747452 747453 ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN GLS 28-42 W ECO 2V Αντικ /replace GLS 28 42 2 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΕΡΙ / HALOGEN CANDLE 28-42 W ECO 2V Αντικ /replace 747452 κερί 28 /candle 2 747453 κερί 42 /candle ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ - HALOGEN LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ - HALOGEN LAMPS 747452 747453 747454 ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN GLS - W ECO 2V Αντικ /replace GLS 2 53 70 ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΕΡΙ / HALOGEN CANDLE - W ECO 2V Αντικ /replace 747452 κερί /candle 2 747453 κερί /candle ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΗ /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ, 220V-240V / E27 / ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100-10850 ΛΑΜΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 40W Ε27 240V 10 0,85 100-10851 ΛΑΜΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60W Ε27 240V 10 0,85 100-10852 ΛΑΜΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 75W Ε27 240V 10 0,85

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων Κ.Α. 20 / 6673.005 180.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM. Ισχύει από 1/2/2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM. Ισχύει από 1/2/2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM Ισχύει από 1/2/2013 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ LUXRAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Luxram brand was registered in 1951 in Europe,

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί

Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί Λαμπτήρες Αλογόνων EcoClassic A55 230V, Σχήμα Kλασσικού Λαμπτήρα (E27 - B22) Κουτί EC30/28/E27 925692944201 252774 25 EC30/28/E27 ΛΑΜΠΤ.ΑΛΟΓ. ES C 10 3,20 - GR1 EC30/28/B22/C 925693245501 252859 25 EC30/28/B22/C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΕΝΤΟΜΩΝ

ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΕΝΤΟΜΩΝ ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΕΝΤΟΜΩΝ 026-14101 ΛΑΜΠΑ ΚΟΙΝΗ 25W 220V Ε27 120 0,59 026-14102 ΛΑΜΠΑ ΚΟΙΝΗ 40W 220V Ε27 120 0,59 026-14103 ΛΑΜΠΑ ΚΟΙΝΗ 60W 220V Ε27 120 0,62 026-14104 ΛΑΜΠΑ ΚΟΙΝΗ 75W 220V

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 ΣΕΛ. A5-A16 ΛΑΜΠΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 Συσκευασίες λαμπτήρων LED / CFLi/ Eco

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα επαγγελματικός φωτισμός σελ 02 φωτισμός κήπου σελ 11 οικιακός φωτισμός σελ 30 φωτισμός γραφείου σελ 53

περιεχόμενα επαγγελματικός φωτισμός σελ 02 φωτισμός κήπου σελ 11 οικιακός φωτισμός σελ 30 φωτισμός γραφείου σελ 53 1 2 περιεχόμενα επαγγελματικός φωτισμός σελ 02 φωτισμός κήπου σελ 11 οικιακός φωτισμός σελ 30 φωτισμός γραφείου σελ 53 3 επαγγελματικός φωτισμός 4 Σποτ χωνευτό σταθερό & κινητό από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Πυράκτωσης

Λαμπτήρες Πυράκτωσης Λαμπτήρες Πυράκτωσης 40W 60W 75W 100W Συσκευασία 10/100 10/100 10/100 10/100 Διαφανής Ειδικού τύπου Αντικραδασμικός Ενισχυμένος 247-88101 247-88102 247-88103 247-88104 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Ε27 247-88301

Διαβάστε περισσότερα

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες ("παπουτσάκι") 25mm² Μ8 τεµ 300

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες (παπουτσάκι) 25mm² Μ8 τεµ 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5A / 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2014 pendant lighting κρεμαστά μονόφωτα

2014 pendant lighting κρεμαστά μονόφωτα 2014 pendant lighting κρεμαστά μονόφωτα Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Άρτης 5, 183 46 Μοσχάτο Τηλ. 210 4825241, 210 4832597 Fax: 210 4832116 Email: info@akriphos.gr 001 Luna 145 mm Ø300 mm V CL123BY.Y CL123BR.R

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργούµε λύσεις που σας φωτίζουν!

ηµιουργούµε λύσεις που σας φωτίζουν! ηµιουργούµε λύσεις που σας φωτίζουν! περιεχόµενα σελ. σελ. 44 69 88 χρώµατα 01 02 10 11 ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ 19 20 21 22 ΧΡΩΜΙΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΡΩΜΙΟ ΜΑΤ 32 36 37 38 ΜΠΡΟΝΖΕ ΣΑΤΙΝΕ ΝΙΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015

ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015 ELECTRO LIGHTING ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014-2015 www.e-pili.gr Κατάλογος προϊόντων ELECTRO LIGHTING 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 7 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 13 ΤΑΙΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707395 2015-04-15

15PROC002707395 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2014

Κατάλογος Προϊόντων 2014 Κατάλογος Προϊόντων 2014 Κατάλογος Προϊόντων Φωτισμού Lighting Product Catalog 2014 One Building Thousand Solutions 2 ΕΤΟΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 2 3 SPOT LED PCB R35 27LED Watt: 1,9 W Εξ Διάμετρος: 55mm Lumen: 218

Διαβάστε περισσότερα

LED Spotlights OCTOBER 2014

LED Spotlights OCTOBER 2014 LED Spotlights OCTOBER 24 ELITE COB LED ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ LED DOWNLIGHT Ευέλικτο Πολλοί συνδυασμοί LED modules & drivers Αναβαθμίσιμο Σχεδιασμένο βάση οδηγίας ZHAGA Book 3 ΡΑΓΑΣ Χυτό Οπτικό μέσο: Ανακλαστήρας

Διαβάστε περισσότερα

0003.FERRARA.CATALOGUE ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ COMMERCIAL HEADLAMPS

0003.FERRARA.CATALOGUE ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ COMMERCIAL HEADLAMPS 0003.FERRARA.CATALOGUE ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ COMMERCIAL HEADLAMPS 01 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ EXPLANATIONS OF SYMBOLS ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΕΣΩ-ΕΞΩ) ΙΣΧΥΣ ΣΕ WATT

Διαβάστε περισσότερα

LED // Save Energy, Save Planet. Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 Χρόνια. Στεγανότητα IP 65. Θερμοκρασία χρώματος. Στεγανότητα IP 40

LED // Save Energy, Save Planet. Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 Χρόνια. Στεγανότητα IP 65. Θερμοκρασία χρώματος. Στεγανότητα IP 40 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΙΔΟΣ: ΚΑΜΠΑΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΙΡΑ: GA-Μ2N AC 85-260V / 50-60 Hz 80W - 100W - 120W - 150W 100-110 Lm / W Θερμοκρασία χρώματος 2700K / 3500K / 6000K / 6500 Κ Εγγύηση καλής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led. Φάροι μεσαίοι (215 x 148 mm), με λυχνίες led IP 55 IP 55 ΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΤΥΠΟΣ. Κόκκινο 375.18.

Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led. Φάροι μεσαίοι (215 x 148 mm), με λυχνίες led IP 55 IP 55 ΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΤΥΠΟΣ. Κόκκινο 375.18. Φάροι μικροί (150 x 100 mm), με λυχνίες led Κόκκινο 375.18.010 12V DC Κίτρινο 375.18.020 Μπλε 375.18.030 Πράσινο 375.18.040 Κόκκινο 375.18.050 24V DC Κίτρινο 375.18.060 Μπλε 375.18.070 Πράσινο 375.18.080

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30/6699.01.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 31681410-0, 31680000-6

Κ.Α. 30/6699.01.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 31681410-0, 31680000-6 Ποσότητα ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών (Ηλεκτρολογικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Η εταιρία μας ως εταιρία προώθησης των προϊόντων νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Express κατάλογος ειδικών καλωδίων

Express κατάλογος ειδικών καλωδίων Express κατάλογος ειδικών καλωδίων Τμήμα ειδικών καλωδίων UTECO ABEE Ειδικά καλώδια 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Παρακάτω θα βρείτε λίστα με ειδικά καλώδια τυποποιημένα από την εταιρία μας, που βρίσκονται διαρκώς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 74711001 POWER LED 1 W GU10 V 25 100 74711002 25 100 3500 1 LED 1 74711004 25 45 RED GU10 74711005 25 100 GREEN POWER LED 3 W GU10 V 74711011 15 140 1 LED 3 74711012 15 140 3500 POWER LED 3X1 W GU10 V

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ANKER

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ANKER ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ANKER ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΡ Α28 ΡΡ Α28 ΡΡ ΡΡ ΡΡ Α35 P.V.C. ΡΟΛΛΑ ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ ΑΘΟΡΥΒΟ ΗΜ 28 S 28 ΑΘΟΡΥΒΟ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 9 Χ 66 384 *

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό κέντρο ISC. Ιούνιος 2010

Εκπαιδευτικό κέντρο ISC. Ιούνιος 2010 Βασικές Αρχές Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Ιούνιος 2010 Βασικές αρχές φωτισμού - Περιεχόμενα Εισαγωγή Επισκόπηση τύπου λαμπτήρων Επισκόπηση κτιριακού φωτισμού Επισκόπηση οικιακού φωτισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΙΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΧΡΩΙΚΟΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ LED ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 www.inik.gr 210 8995934 6980 362842 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% Χρήσιμες σχέσεις από την ηλεκτρολογία: 1. Νόμος του Ohm όπου U: τάση σε Volt (V), R:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Α.Μ.3357. Εισηγητής: ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Α.Μ.3357. Εισηγητής: ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημιουργίας Μ.Ε.Θ. στο Ισόγειο του Β Κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τιμοκατάλογος LED 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r

τιμοκατάλογος LED 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r τιμοκατάλογος LED 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Λαμπτήρες LED για οικιακές εφαρμογές E14 Κωδικός VK 3201 067639 VK 3201 066639 Λαμπτήρας LED Λαμπτήρας LED 94xΦ34mm 94xΦ34mm Ισχύς 3W 3W Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΑ 07 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A

HΛΕΚΤΡΙΚΑ 07 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A 07 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 07 Προβολέας COMPACT C3000 Προβολέας COMPACT C3000 με διακόπτη Προβολέας POWER 3000 07-004 21.43 26.36 07-003 23.57 28.99 07-002 16.76 20.61 Προβολέας N1300

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα - Contents. Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά

Περιεχόμενα - Contents. Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά Κατάλογος Προϊόντων 2013 Product Catalog 2013 Περιεχόμενα - Contents Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά Έτοιμες λύσεις SPOT LED PCB R35 27LED Watt: 1,9 W Εξ Διάμετρος: 55mm

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Ο Π Τ Ι Κ Ο ΥΛ Ι Κ Ο

Δ Ι Α Κ Ο Π Τ Ι Κ Ο ΥΛ Ι Κ Ο 1 Σειρά PEHAvaleria Χρώματα: Λευκό Λευκό Κρεμ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ Περιγραφή Τιμή μονάδας Συσκ. 140110001 142110001 διακόπτης απλός 3.53 10 140110002 142110002 διακόπτης A/R 4.37 10 140110003 142110003 διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

LUXPRO ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 AC 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 220-240V 1.

LUXPRO ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 AC 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 220-240V 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 1.8W 15220001 GU10 1.8W 3000K 84 >70-57x50 1/100 15220002 GU10 1.8W 4000K 84 >70-57x50 1/100 15220003 GU10 1.8W GREEN - - - 57x50 1/100 15220004 GU10 1.8W BLUE - -

Διαβάστε περισσότερα

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 S W E E T L I N E ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ SWEETLINE ΧΩΝΕΥΤΟΙΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗh ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Μελέτης : 229/2014/ 2013 Προμήθεια λαμπτήρων ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές προδιαγραφές 4. Τιμολόγιο προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ 59, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΤΚ 18541 ΤΗΛ. 2104208644 FAX 2104208647 Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ WWW.CHALKO.GR ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 225 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ. : 54628 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Εξωτ. Διάμ. Χ Κιλά / Κιβώτιο Μέτρα / Κουλούρα Πάχος (mm) 3/16 X 0,80 20 30 M 1/4

Διαβάστε περισσότερα

Γ/11-Γ NEW PRODUCTS NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γ/11-Γ NEW PRODUCTS NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Γ/11-Γ NEW PRODUCTS NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ NEW COLLECTION 1 davina pride Γυαλί οπάλ σατινάτο. Ανάρτηση καφέ. Satin opal glass. Brown fittings. No 3059900 D:600 H:1050 G9 5x40W G9 1x11W G9 4x9W No 3060400 D:660

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 20 LED 1,5 W GU10 V 74711021 74711022 20 LED 74711024 RED 1,5 0 0 GU10 747111 20 LED 747112 mat 747114 RED POWER LED 1 W GU10 V 74711001 74711002 1 LED 1 25 0 74711004 RED GU10 74711005 GREEN 48 LED 3,5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2010-2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού

Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού Η σειρά λαμπτήρων φθορισμού Οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού παράγουν 70% του τεχνητού φωτός σε όλο τον κόσμο. Προσφέροντας διάρκεια ζωής έως 75.000 ώρες, η σειρά σωληνωτών λαμπτήρων OSRAM LUMILUX με τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύπριζα 4. Φις - Αντάπτορες 16. Παλαντέζες 20. Εργοταξιακοί διανομείς 27. Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31

Πολύπριζα 4. Φις - Αντάπτορες 16. Παλαντέζες 20. Εργοταξιακοί διανομείς 27. Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31 Περιεχόμενα Σελίδα Πολύπριζα 4 Φις - Αντάπτορες 16 Παλαντέζες 20 Εργοταξιακοί διανομείς 27 Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31 Φορητός φωτισμός - Φωτιστικά - Οικ. λαμπτήρες 36 Οικονομικές λάμπες προβολέων

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000 17.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012

ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012 ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑCTION 1 Αγοράζοντας 16 τεμάχια από 4 διαφορετικούς κωδικούς Περιγραφ Περιεχ. Κωδ. αρ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ULTRA 2040 500ML 0890 085 500 ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 300ML 0890 100 ΙΣΧΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

www.osram.gr Τιμοκατάλογος

www.osram.gr Τιμοκατάλογος www.osram.gr Τιμοκατάλογος www.osram.com Τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στην αγορά; Ως κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων φωτισμού η OSRAM μπορεί να σας προσφέρει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό

Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυράκτωσης 60W Σταδιακή κατάργηση ενεργειακά μη αποδοτικών προϊόντων Η οδηγία 2005/32/EG της Ε.Ε. (ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργούµε λύσεις που σας φωτίζουν!

ηµιουργούµε λύσεις που σας φωτίζουν! ηµιουργούµε λύσεις που σας φωτίζουν! περιεχόµενα σελ. σελ. 44 69 88 χρώµατα 01 02 10 11 ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ 19 20 21 22 ΧΡΩΜΙΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΡΩΜΙΟ ΜΑΤ 32 36 37 38 ΜΠΡΟΝΖΕ ΣΑΤΙΝΕ ΝΙΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000 17.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα