ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 20 εκεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής», απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 755/ «περί της εκλογής αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» και απόφαση ηµάρχου, αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Τσακίρη Τσαµπίκο, 6. Λύµουρα Παναγιώτη, 7. Καρνάβα Βασίλειο, 8. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 9. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: Μαραβέλια Μάριο (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Καρνάβα Βασίλειο & Συκόφυλλο Μιχαήλ (αδικαιολόγητος), ο οποίος ενώ προσκλήθηκε νοµότυπα δεν παρέστη, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, των Νοµικών Συµβούλων ήµου Ρόδου κ.κ.: Στρατή Στεφ. & Στάγκα Εµµ., του κ. Βασιλώττου Κων/νου (Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων), υπαλλήλου της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, των κ.κ.: Αφαντενού Νικολάου (Τµήµα Προµηθειών), Βαϊλάκη Άννας (Τµήµα Προσόδων) & Μακρή Τριανταφυλλιάς υπαλλήλων της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου, 1

2 ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ αµέσως µετά, στα πλαίσια της ενηµέρωσης, ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Αγαπητοί συνάδελφοι καληµέρα, είµαστε ήδη δέκα παρόντα µέλη, θα ανακοινώσω µε τυχαία σειρά κάποια θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Ήδη για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες σας έχουµε ήδη µοιράσει την εισήγηση, για την µείωση Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, επίσης έγκριση του πρακτικού για τον διαγωνισµό Καυσίµων και Λιπαντικών για το οποίο σήµερα το πρωί στις 09:00 ανοίχθηκαν οι φάκελοι, αλλά λόγω του κατεπείγοντος για τα καύσιµα, θα πρέπει άµεσα να περάσουµε θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή. Πρώτη φορά έχει γίνει µια διαδικασία τέτοια, όπου όλες οι εταιρείες και τα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου, συµµετέχουν στον ενιαίο διαγωνισµό, δηλαδή οµαδοποιηµένα, τα είχαµε πει και την προηγούµενη φορά και θα πρέπει να σας ενηµερώσω ότι το σχέδιο νόµου όπου κατατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έρχεται και απαλλάσσει, στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στα διοικητικά συµβούλια των ανωνύµων εταιρειών και των κοινωφελών, να πάρουν απόφαση και να καθορίσουν και να ορίσουν εάν οι ίδιοι πρέπει να ενεργήσουν τους διαγωνισµούς και όχι να πάνε µε την ενιαία διαδικασία του ήµου. Οπότε θα λυθεί ένα τέτοιο πρόβληµα και θα είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες, διότι βλέπετε τώρα ήρθαν πάρα πολλοί οι οποίοι, άλλοι πήραν µέρος µόνον στον διαγωνισµό για τον ήµο, άλλοι µόνον για την Ανώνυµη, άλλοι για τον ΟΠΑΡ και δηµιουργήθηκε ένα τέτοιο πρόβληµα µεγάλο και πήρε χρόνο η αξιολόγηση των προσφορών αυτών µε αρκετά προβλήµατα στο σύνολό τους. ηλαδή λιπαντικά, καταλαβαίνετε ότι από τους επτά που ήρθαν ο ένας µόνον πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις των δικαιολογητικών κλπ.. Έχουµε εξέταση ένστασης και έγκριση των πρακτικών όσον αφορά τον Χ.Υ.Τ.Α., υπάρχουν συµβιβασµοί και ανακοπές του κ. Στρατή και του κ.. Στάγκα, κάτω των ,00 ευρώ, δηλαδή είναι αυτά που τελεσιδικούν εδώ. Επίσης σαν ενηµέρωση, µόλις ήρθε πριν δέκα λεπτά ένα από την Alpha Bank, σηµερινό ακόµα πρωτόκολλο δεν πρόλαβε να πάρει, µε την υπ αριθµ επιστολή τους, αυτό το λέω σαν ενηµέρωση, δεν θα λάβουµε καµία απόφαση ούτε θα συζητηθεί το θέµα σήµερα, ότι σε απάντηση της επιστολής αυτοί δεν δέχθηκαν συζήτηση στην Αθήνα µετά την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που πήραµε, στάλθηκε µια επιστολή µετά την εξουσιοδότηση του ηµοτικού Συµβουλίου από την πλευρά µου, σχετικά µε τον λογαριασµό overdraft, για το θέµα που συζητήσαµε. Η επιστολή ήταν σε ότι αφορά την πρόταση που είχαµε κάνει πριν και αυτήν που πήραµε στο ηµοτικό Συµβούλιο και εδώ στην Οικονοµική Επιτροπή και η προφορική που είχαµε κάνει τότε. Αυτοί στην απάντηση αυτής της επιστολής µου, έρχονται και αναφέρουν ότι σας γνωρίζουµε ότι η Τράπεζά µας µε την υπ αριθµ. επιστολή στις 23/10, έχει γνωστοποιήσει τη θέση της αναφορικά µε την οφειλή σας που απορρέει µεταξύ υµών και της Εµπορικής Τράπεζας Ελλάδος, δηλαδή µε λίγα λόγια έρχεται και λέει ότι είναι διατεθειµένοι να εξετάσουν οποιαδήποτε πρότασή µας. Οποιαδήποτε πρόταση, δηλαδή η πρόταση που έχουµε κάνει εµείς για τα 2 εκ., η πρόταση βάσει της 2

3 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, διότι µε εξουσιοδοτεί το ηµοτικό Συµβούλιο, τους έστειλα την εξουσιοδότηση, την επιστολή και δεν απαντάνε πάνω σ αυτήν την επιστολή, αντιθέτως έρχονται και θέλουν εµείς πρώτοι, απ ότι αντιλαµβάνοµαι, να πάρουµε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Η πρόταση έχει κατατεθεί από εµάς, συγκεκριµένη, άρα εγώ από την στιγµή που είµαι εξουσιοδοτηµένος θα απαντήσω εκ νέου σ αυτήν την επιστολή, ότι η πρόταση του ηµοτικού Συµβουλίου είναι αυτή και περιµένουµε για την κατακύρωση. Αυτοί κάνουν αίτηση σ αυτούς είναι η οφειλή, βάσει των συµβιβασµών, αυτοί αιτούνται και εµείς ερχόµαστε να κατακυρώσουµε. εν πήρε πρωτόκολλο ακόµη, θα πάρει πρωτόκολλο, το συγκεκριµένο θέµα δεν το συζητάµε σήµερα διότι υπάρχει από το ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδότηση, αφού έρθει πρόταση συγκεκριµένη δική τους τότε θα το συµπεριλάβουµε σαν θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή. Ο κ. Στάγκας.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Τρία θέµατα έχω να θέσω προς το Σώµα για συζήτηση. Το πρώτο θέµα, κύριε Πρόεδρε, προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Τα αντιπληµµυρικά έργα για τον Ιανουάριο του 2011, καθώς και αυτά τα οποία συνέβησαν τον 12 ο του 2012, ,00 ευρώ, ,00 η ανατολική πλευρά, ,00 η δυτική πλευρά, µείον 11 της δυτικής για ένα κοµµάτι που έγινε στην Κρεµαστή στον παραλιακό δρόµο, ,00 υπόλοιπο καθαρό, µεταφέρθηκαν από αντιπληµµυρικά έργα σε ασφαλτοστρώσεις, διάφορες ασφαλτοστρώσεις, για παράδειγµα στην δυτική πλευρά σε δέκα κοινότητες είναι από 1-2 δρόµοι περίπου σε κάθε κοινότητα, παρακαλώ αυτά τα έργα να ξανάρθουν στο µέρος τους και να ονοµαστούν αντιπληµµυρικά, να πάνε πράγµατι για αντιπληµµυρική προστασία, όχι για ασφαλτοστρώσεις, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θέµα είναι ότι επειδή στον προϋπολογισµό του ήµου του 2014 υπάρχουν δύο έργα, για τα οποία έχω φέρει σοβαρές αντιδράσεις και τα οποία βλέπω µέσα ότι ισχύουν, το πρώτο έργο είναι το Κ ΑΥ, το οποίο γνωρίζετε την πορεία του, ζητώ την απένταξη του Κ ΑΥ, γιατί δεν ήταν σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες και το δεύτερο της Ροδιακής Έπαυλης, που φαίνεται περίπου στο 1,800 η Ροδιακή Έπαυλη, επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόµα µέχρι σήµερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεσµεύονται χρήµατα τα οποία χάνονται. Να συζητηθεί. Το τρίτο θέµα το οποίο θέλω από την µεριά µου να καταθέσω φωτοτυπία αυτά τα έγγραφα, είναι ότι επειδή πολλές φορές ακούστηκαν εδώ µέσα, σ αυτήν την αίθουσα και στον ήµο Ιαλυσού, είδατε προχθές είχα µια αντιπαράθεση έντονη µε τον κ. Κινδυλίδη, εδώ είναι τρεις συµβάσεις του τέως ήµου Ιαλυσού, γιατί δεν ήρθε ποτέ το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο, όπως ζητήσαµε και το φέρνω εγώ, είναι οι τρεις συµβάσεις Ιαλυσού για την ανάπλαση Πλατείας Αποστολίδη, η πρώτη σύµβαση είναι το συµφωνητικό 28 Ιουνίου 2006, η σύµβασή µας είναι σύνολο µε το ΦΠΑ ,62 ευρώ, η δεύτερη φάση 2,969 προ ΦΠΑ, 3,300 περίπου. Η δεύτερη φάση ήταν, η σύµβαση εργασιών, λέει εδώ µέσα, ,00 ευρώ, όλα µαζί η σύµβαση, ,00 ευρώ προ ΦΠΑ, 1,100 και το τρίτο ήταν πάλι Καµπαστάνας Θεόδωρος, σαν συνεχιζόµενο, λοιπόν το τελευταίο αυτό που είπατε γύρω στις ,00 ευρώ, που δεν έχει εκτελεστεί ένα κοµµάτι και είναι γύρω στα 600 χιλιάρικα. Αυτά σύνολο κάνουν µε τον ΦΠΑ και τις 3

4 τροποποιήσεις από 13% σε 16%, που ήρθαν στην πορεία, το ΦΠΑ που άλλαξε, αυτό µας κάνει λιγότερο από 3,5 εκ. ευρώ. Επειδή άκουσα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιδήµαρχε και Αντιδήµαρχε Ιαλυσού, εδώ µέσα στην αίθουσα ότι κόστισε το έργο αυτό ,00 ευρώ, θα ήθελα παρακαλώ εάν έχετε αυτά τα στοιχεία να µου τα δείξετε, εγώ σας δείχνω τα τρία στοιχεία της σύµβασης και δεν είχαµε πουθενά υπέρβαση ούτε ένα ευρώ, κόστισε µε το ΦΠΑ στο 16%, λιγότερο από 3,5 εκ. ευρώ, εάν έχετε κάτι άλλο παρακαλώ να µε διαψεύσετε, ειδάλλως θέλω να πάρετε µια απόφαση να διαψευσθούν αυτά που ακούστηκαν ότι ήταν ,00 ευρώ. Το δεύτερο κοµµάτι, λοιπόν, πάνω σ αυτό είναι τα αντιπληµµυρικά. Έχουν ακουστεί εδώ µέσα, ότι δεν παραδώσαµε πουθενά τα αντιπληµµυρικά. Τα αντιπληµµυρικά έργα της Ιαλυσού τα έχει ο κ. Μαγριπλής, πρώην Γιαννακόπουλος στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου Ιαλυσού και αντίγραφο έχει δοθεί από το ΥΠΕΧΩ Ε κι από µας στην Νοµαρχία, σε δύο Υπηρεσίες της Νοµαρχίας. Το 2001, προτάθηκε για ένταξη, Αντινοµάρχης ο κ. Χατζηευθυµίου, δεν εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, το 2003, Αντινοµάρχης πάλι ο κ. Κουσουρνάς, που ξανακατατέθηκαν και δεν εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, µελέτες συγκεκριµένες από το ΥΠΕΧΩ Ε, το ΥΠΕΧΩ Ε έκανε τις µελέτες εµείς δεν κάναµε τίποτα. Μισή χρηµατοδότηση είχαµε εµείς, µισή εκείνοι, υπογραφή, ήτανε τότε ο κ. Λαλιώτης, αλλά υπέγραψε µετά ο Υπουργός ποιος ήτανε, ο κ. Αλευράς, µε τις υπογραφές αυτών των δύο. Το τρίτο θέµα είναι ότι παρακαλώ να µου δοθούν τα στοιχεία, επειδή αφορά εµένα προσωπικά, ότι το έργο πράγµατι, το Νηπιαγωγείο της Ιαλυσού που ακούστηκε εδώ µέσα, που κόστισε ,00 ευρώ, τη συµβολαιογραφική πράξη νοµίζω κ. Στάγκα, την είχαµε κάνει µαζί στο ήµο τότε της κας Ντολυ Οικονοµίδη και του γιού της του µαυροµάτη του Γιώργου, που µας παραχωρήσανε κτήµα αξίας όπως το έβγαλε η ΟΥ, κάτι λιγότερο από 1,5 εκ. ευρώ και την πράξη ένταξης, Ιούνιο και Αύγουστο του 2009, την οποία υπέγραψε ο κ. Χαράλαµπος Κόκκινος, εκείνον τον καιρό, το έργο κόστισε ,00 ευρώ και παραχώρηση του κτήµατος ήταν της τάξεως του 1,5 εκ. ευρώ και ένα τελευταίο ήταν, δεν θυµάµαι ποιο ήταν αυτή τη στιγµή θα παρακαλέσω να τεθεί θέµα και προς την Οικονοµική Επιτροπή, ότι οι επτά θέσεις που δόθηκαν για ζωγράφους ή για καλαµπόκι και κάτι άλλα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν είναι δικά µας όµως θέµατα» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «µε επηρεάζει εµένα γιατί θα βγει µε τιµές Οικονοµικής Επιτροπής, στον χώρο Φιλερήµου να εξαφανιστεί αυτή η απόφαση. Εντάξει; Εκ µέρους της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα βγάλει τις τιµές για τον χώρο, δεν µπορεί σε αρχαιολογικό χώρο και αρχαιολογική ζώνη να δίνουµε άδειες για καλαµπόκι ή για το µαλλί της γριάς, δεν είναι επιτρεπτά αυτά τα πράγµατα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Κατ αρχήν δεν είναι αρµόδιο όργανο η Οικονοµική Επιτροπή για να συζητήσει τα θέµατα που έχει βάλει ο κ. Στάγκας και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα σας πω τώρα, δεν σας διέκοψα, θα σας εξηγήσω για ποιόν λόγο. Να καταγραφούν και να δοθούν, οποιαδήποτε στοιχεία έχει ο κ. Στάγκας στην Οικονοµική Επιτροπή στα πλαίσια της ενηµέρωσης. Θα σας εξηγήσω για ποιόν λόγο. Κατ αρχήν για τα 4

5 αντιπληµµυρικά έργα, η Οικονοµική Επιτροπή, έχει στην αρµοδιότητά της να εγκρίνει όχι τις µελέτες, τις µελέτες για έργα τις εγκρίνει το ηµοτικό Συµβούλιο, τις προτάσεις για εντάξεις των έργων είναι αρµόδιο το ηµοτικό Συµβούλιο. Εµείς εδώ ερχόµαστε και εκτελούµε τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, όσον αφορά τους όρους διακήρυξης των δηµοπρασιών. Άρα το ηµοτικό Συµβούλιο είναι αυτό που για τα αντιπληµµυρικά έργα θα πάρει τις όποιες αποφάσεις, για το πρώτο θέµα που έχετε βάλει. Εµείς δεν θα εισηγηθούµε κάτι, εσείς που είστε µέλος του ηµοτικού Συµβουλίου θα πρέπει να ζητήσετε από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου να αλλάξει συγκεκριµένα πράγµατα τα οποία εσείς αιτείστε, πρώτον, δεν µπορούµε εµείς να πούµε, χωρίς να συνεδριάσει έρχεται ένα θέµα εκτός ηµερησίας, χωρίς να αποφασίσουµε και χωρίς να συνεδριάσει η Παράταξη, να πούµε ότι ακυρώνουµε Κ ΑΥ, ακυρώνουµε Ροδιακή Έπαυλη, µε ιδιοκτησιακά κλπ, Όχι. Εντάχθηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο και εσείς εάν ήσασταν στη θέση µας το ίδιο θα κάνατε σήµερα, αυτή τη στιγµή, δεν µπορεί µια πρόταση που έρχεται έτσι χωρίς να υπάρχει ούτε µία συνεννόηση, ούτε τίποτα, να έρθουµε και να ακυρώσουµε ή να προτείνουµε εµείς στο ηµοτικό Συµβούλιο, που είναι το αρµόδιο όργανο που εντάσσει έργα σε προγράµµατα, δηλαδή παίρνει απόφαση και λέει, πρόταση ένταξης, να έρθουµε εµείς σαν Οικονοµική Επιτροπή και να ακυρώσουµε το ανώτατο όργανο. εν γίνονται αυτά. Θα πρέπει µε εισήγησή σας προς ον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου να ζητήσετε σε επόµενη συνεδρίαση ηµοτικού Συµβουλίου όποιο θέµα νοµίζετε. Εγώ δεν θα είµαι αυτός που θα κρίνω αν έχετε ή δεν δίκιο ή άδικο, σεβαστές οι οποίες απόψεις και το έχουµε ξαναπεί εδώ µέσα αλλά ποιο είναι το αρµόδιο όργανο που θα κρίνει και προς τα πού θα πρέπει να πάνε τα αιτήµατα. Άρα και για τον Προϋπολογισµό του ήµου, έχει κατατεθεί Προϋπολογισµός έχει ψηφιστεί και φεύγει στην Αποκεντρωµένη για έγκριση, δεν µπορούµε να γυρνάµε πίσω, δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα απένταξη του Κ ΑΥ και της Ροδιακής Έπαυλης. Υπάρχουν αρχές, διαχειριστικές, που απεντάσσουν αυτά τα έργα, δεν τα απεντάσσει ο ίδιος ο ήµος ή η Οικονοµική Επιτροπή. Τώρα για την Πλατεία Αποστολίδη, από την στιγµή που έχετε να κατατεθούν δεν θα συζητηθεί θα σας πω κάτι, έχουνε τεθεί αυτά τα ζητήµατα στο ηµοτικό Συµβούλιο, το ηµοτικό Συµβούλιο είναι αυτό, αφού τέθηκαν εκεί, στο ανώτατο όργανο, είναι αυτό που θα πρέπει να φέρει ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου συζήτηση προς το Σώµα. Εκεί κατατέθηκαν, άρα εκεί θα πρέπει να κατατεθούν τα στοιχεία τα συγκεκριµένα και να ζητηθεί από την πλευρά της µειοψηφίας η συζήτηση του θέµατος για διευκρινήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο, όχι στην Οικονοµική Επιτροπή, δεν συζητήσαµε εµείς εδώ µέσα για πλατείες και για διάφορα, συζητήθηκε στο ηµουικό Συµβούλιο, το ηµοτικό Συµβούλιο θα πάρει όλες τις επιστολές, εµείς θα παραπέµψουµε όχι το θέµα, θα στείλουµε τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Στάγκας προς το ηµοτικό Συµβούλιο για ενηµέρωση. Τα κείµενα της ενηµέρωσης. Εντάξει; Αυτό θα µπορέσουµε να κάνουµε. Να τηρήσουµε τη διαδικασία, εγώ βάζω το θέµα, ότι τα συγκεκριµένα θέµατα που θέτει ο κ. Στάγκας στο σύνολό τους είναι θέµατα αρµοδιότητας ηµοτικού Συµβουλίου και έχουν συζητηθεί και έχουν ζητηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, άρα αρµόδιο όργανο για να 5

6 εξετάσει είναι εκεί, πρότασή µου να µην συζητηθούν καν τα συγκεκριµένα θέµατα, θα συζητηθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο και το θέτω εδώ στα πλαίσια της ενηµέρωσης του Προέδρου και των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, αυτά που ειπώθηκαν από τον κ. Στάγκα και αυτά που λέµε τώρα εδώ, θα τα διαβιβάσουµε στο ηµοτικό Συµβούλιο προς ενηµέρωση, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θέτει ο κ. Στάγκας, στα πλαίσια της ενηµέρωσης και πάλι ζήτησαν, δύο συνάδελφοι τον λόγο, της ενηµέρωσης επαναλαµβάνω, όχι σε θέµατα τα οποία θα συζητηθούν, ο κ. Χριστοδούλου και ο κ. Κινδυλίδης. Μετά από αυτά µπαίνουµε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Όχι απλώς µια απάντηση ήθελα να δώσω όσον αφορά την Πλατεία Αποστολίδη. Εγώ δεσµεύοµαι στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο να το θέσουµε θέµα, όσον αφορά για την Πλατεία Αποστολίδη, ούτως ώστε να ενηµερωθεί και το Σώµα, επειδή πάρα πολλές φορές, εσείς οι ίδιοι πιάνετε και µιλάτε για την Πλατεία Αποστολίδη, να µπορέσει να ενηµερωθεί όλο το Σώµα του ηµοτικού Συµβουλίου για το συγκεκριµένο έργο. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι σώνει και καλά θα πρέπει να φέρω την Πλατεία Αποστολίδη στο ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά εφόσον το επιθυµείτε και θέλετε να ενηµερωθείτε και εσείς αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, όσον αφορά για την Πλατεία Αποστολίδη, βεβαίως στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο θα µπει σαν θέµα ενηµέρωσης για την Πλατεία Αποστολίδη, τίποτα άλλο. Όσον αφορά τώρα, το ζητήσατε πολλές φορές, υπάρχουν και οι Τεχνικές Υπηρεσίες οτιδήποτε θέλετε να ενηµερωθείτε, υπάρχουν συνάδελφοι σας οι οποίοι έρχονται πάρα πολλές φορές, εσάς δεν σας είδαµε καµιά φορά να έρθετε να ενηµερωθείτε για το οτιδήποτε ποτέ, ας πούµε, δεν τολµήσατε ή δεν θελήσατε να έρθετε στις Τεχνικές Υπηρεσίες να ενηµερωθείτε όχι µόνον για την Πλατεία Αποστολίδη, αλλά για το οποιοδήποτε έργο αυτή τη στιγµή εκτελείτε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, που άλλοι συνάδελφοί σας και της µειοψηφίας, βεβαίως, ας πούµε, έρχονται και ενηµερώνονται αυτό που θέλουν να ενηµερωθούν. Ένα είναι αυτό. Τώρα όσον αφορά για τα αντιπληµµυρικά, για τα αντιπληµµυρικά τώρα ενηµερώθηκα βέβαια ότι το ποσό αυτό το οποίο εµείς ζητήσαµε από την Κυβέρνηση και από το ΥΠΕΧΩ Ε και έχει να κάνει µε τα αντιπληµµυρικά έργα περίπου ,00 ευρώ, νοµίζω ότι ήδη έχει έρθει έγκριση απλώς υπάρχουν κάποια διαδικαστικά τα οποία πρέπει να γίνουν, µελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν, είµαι σε συνεργασία, σήµερα ήρθε αυτή, προφορικά σας ενηµερώνω, µε ενηµέρωσε και εµένα ο ήµαρχος τώρα, θα πρέπει να συνεννοηθώ µε το Γραφείο Προγραµµατισµού και µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες, ούτως ώστε αυτά τα έργα, τις ζηµιές τις οποίες έχουµε σαν Τεχνική Υπηρεσία καταγράψει, θα τις οµαδοποιήσουµε κατά περίπτωση κι από κει και πέρα για συγκεκριµένους χώρους κι όπου έχουµε καταγράψει τις ζηµιές θα προχωρήσουµε, ούτως ώστε να έρθουν έγκαιρα τα λεφτά και η χρηµατοδότηση για να υλοποιήσουµε τα συγκεκριµένα έργα. Τώρα δεν κατάλαβα αυτό που είπατε ότι το 2011 και το 2012, λόγω ζηµιών κλπ, εµείς θα κάνουµε ασφαλτοστρώσεις. Είναι η αποκατάσταση των ζηµιών που σίγουρα έχει να κάνει και µε τις ασφαλτοστρώσεις έχει να κάνει και µε άλλα έργα τα οποία όπως είναι το Λαουµάκι, όπως είναι o Ποτός, όπως είναι τώρα ο Κουλοβρέχτης, 6

7 τώρα που θυµάµαι κλπ, όλα αυτά συµπεριλαµβάνονται µέσα στα συγκεκριµένα έργα και σε περιοχές οι οποίες πραγµατικά επλήγησαν από αυτές τις θεοµηνίες του 2011 και 2012.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Συνάδελφοι, ακούστε µε λίγο, θα συζητηθεί είπαµε στο ηµοτικό Συµβούλιο, στα πλαίσια της ενηµέρωσης, εάν έχετε κάτι ή αν είναι κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν, πολύ σωστά, αλλά επειδή θα τεθούν τα θέµατα στο ηµοτικό Συµβούλιο τότε απαντάµε οτιδήποτε χρειάζεται. Ο κ. Κινδυλίδης και περνάµε στα θέµατα.» ΚΙΝ ΥΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Για την οικονοµία του χρόνου δεν θα πω πολλά, απλά ήθελα να πω στην µείζονα αντιπολίτευση ότι εάν θέλει να εισηγείται, ή να προτείνει, ή να διαφοροποιεί, ή συµπληρώνει, ή να ζητά τροποποιήσεις αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, ή επί τα χείρω, ή επί τα βελτίω, των αποφάσεων αυτών, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει µια εισήγηση συλλογική, η οποία θα κατατίθεται από τον θεσµικό ρόλο της µείζονος αντιπολιτεύσεως και αυτό θα εγκαλεί, µέσα σε αγκύλες, το ηµοτικό Συµβούλιο να προτάξει το θέµα αυτό προς συζήτηση. Το να έρχεται ένα έκαστο µέλος της µείζονος αντιπολιτεύσεως και να φέρει ένα θέµα σαν µπαλωθιά για να δηµιουργεί εικόνες και εντυπώσεις, θεωρώ ότι δεν εξυπηρετείται ούτε η ενηµέρωση, ούτε ο αυτοδιοικητικός λόγος, αλλά ούτε και η σύγκλιση θέσεων και απόψεων και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας. Θεωρώ λοιπόν ότι ούτε καν πρόταση, αγαπητέ φίλε, ήµαρχε, Πρόεδρε, πρέπει να κάνετε επί των κατατεθέντων θεµάτων του δηµοτικού συµβούλου του πρώην ηµάρχου.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν θα γίνει πρόταση είναι στα πλαίσια της ενηµέρωσης.» ΚΙΝ ΥΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Αυτά θα πρέπει να κατατεθούν ως πρέπει θεσµικά, από την αντιπολίτευση συνολικά να τεθεί, ως θέµα, είτε προ ηµερήσιας, είτε προς συζήτηση, είτε ως επερώτηση, για να παρθούν θέσεις και αποφάσεις και να ενηµερωθεί και ο ροδιακός λαός.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ο κ. Κορωναίος.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : «Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, δοθείσης ευκαιρίας συντάσσοµαι µε το αίτηµα του κ. Στάγκα και παρακαλώ πολύ µια και καταλαβαίνω ότι η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε από τώρα, για την ενηµέρωση του ηµοτικού Συµβουλίου αλλά και του ροδιακού λαού, θα θερµοπαρακαλέσω κι εγώ όπως ο κ. Στάγκας τον Αντιδήµαρχο, σε επόµενο Συµβούλιο µε όλα τα οικονοµικά στοιχεία και τα τεχνικά στοιχεία, που έχουν σχέση µε την Πλατεία Αποστολίδη. Ευχαριστώ πολύ.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, δυο διευκρινιστικά και έκλεισα το θέµα, για το αντιπληµµυρικό που ανέφερα στον κ. Χριστοδούλου, ήταν ότι επειδή η εισήγηση ήρθε στο ηµοτικό Συµβούλιο στις 06/11 και η πληµµύρα ήταν στις 22/11, γι αυτόν το λόγο λέω ότι, αντί η τροποποίηση που έγινε από αντιπληµµυρικά γίνανε ασφαλτικά, να ξαναγίνουν πραγµατικά αντιπληµµυρικά έργα, µε όσες µελέτες υπάρχουν και ανατολικά και δυτικά, απλώς γι αυτόν τον λόγο το ανέφερα. Το δεύτερο είναι ότι τα στοιχεία αυτά τα κρατάω και θα τα καταθέσω στο ηµοτικό Συµβούλιο, τότε.» 7

8 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Συµφωνούµε κύριε Στάγκα, άρα θα κατατεθεί στο σύνολο η πρότασή σας για τα 3-4 θέµατα αυτά στο ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση. εν θα είχα κανένα πρόβληµα να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση αλλά είναι θέµατα που άπτονται αρµοδιότητας ηµοτικού Συµβουλίου, συζητήθηκαν εκεί και δεν νοµίζω ότι µπορούµε εµείς να λάβουµε τέτοιες αποφάσεις ακυρώνοντας το ηµοτικό Συµβούλιο, πάνε απευθείας στο ηµοτικό Συµβούλιο, δεν παραπέµπουµε κάτι. (απευθυνόµενος στον Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής) «εν χρειάζεται να στείλουµε κάτι στα πλαίσια της ενηµέρωσης, θα κατατεθεί αίτηµα από τον κ. Στάγκα και την παράταξή τους.» Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη έξι (6) κατεπειγόντων θεµάτων, για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της έγκρισης των πρακτικών της αρµόδιας Επιτροπής και κατακύρωση µέρους του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και Νοµικών Προσώπων του, έτους 2013 & 2014, θέµα που άπτεται άµεσα µε την λειτουργία, αυτήν καθ αυτήν, του ήµου Ρόδου αλλά και των Νοµικών του Προσώπων, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε την απόφαση για µείωση των Τελών Καθαριότητας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνες οικογένειες και απόρους και διευκρινιστική τροποιητική της υπ αριθµ. 374/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί της αναπροσαρµογής Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού & Επιβολής Τέλους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤΑ), θέµα το οποίο δύναται να επουλώσει, κατά το δικαιότερο, την επιβολή του ανωτέρω δηµοτικού τέλους έναντι των αναξιοπαθούντων, ευπαθών και αδύναµων οικονοµικά δηµοτών πολιτών του ήµου Ρόδου, µε άµεση έναρξης ισχύος την 01 η /01/2014, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην λήψη απόφασης περί της έγκρισης της γνωµοδότησης της Επιτροπής Προσφυγών επί σχετικής προδικαστικής προσφυγής καθώς και την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης των φακέλων οικονοµικών προσφορών για τις ανάγκες περαίωσης το δυνατόν συντοµότερα του σηµαντικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού κυττάρου επείγουσας επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. βόρειας Ρόδου», το τέταρτο, πέµπτο και έκτο, θέµατα (4 ο, 5 ο & 6 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζονται µε την έγκριση ή µη ανακοπών του ήµου Ρόδου επί σχετικών διαταγών πληρωµής, καθώς και τις εγκρίσεις ή µη αιτήσεων συµβιβασµών, µετά των σχετικών διαθέσεων πιστώσεων που τους αναλογούν και αφορούν ιδιώτες ή επιχειρήσεις και οι οποίες, λόγω ποσού, δύνανται να περαιωθούν µε σχετικές αποφάσεις στα πλαίσια των διαδικασιών της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. ιδ του Ν. 3852/2010), έως τη λήξη του παρόντος Οικονοµικού Έτους, δικαιολογητική βάση που καθιστά τη λήψη σχετικών αποφάσεων ως κατεπείγουσα διαδικασία. 8

9 Αµέσως µετά, η Οικονοµική Επιτροπή, παρόντων των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Κινδυλίδη Μιχαήλ, Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Τσακίρη Τσαµπίκου, Λύµουρα Παναγιώτη, Καρνάβα Βασιλείου, Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµονα και Στάγκα Στέργου {σύνολο παρόντων µελών Οικονοµικής Επιτροπής δέκα (10)}, αποφαίνεται οµόφωνα, ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέµατα, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες κείµενες διατάξεις. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθούν τα προαναφερόµενα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ.467/2013 (Α..Α.:ΒΛΓΓΩ1Ρ-57Η) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010) Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσµατος του δηµόσιου διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και Νοµικών Προσώπων του, έτους 2013 & 2014». (Εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών, /νσης Οικονοµικών, αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών, της /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της Επιτροπής του δηµόσιου διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και Νοµικών Προσώπων του, έτους 2013 & 2014», ως κατωτέρω: «Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω του έκτακτου για τη «προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών προσώπων του ήµου», έτους 2013 και

10 Παρακαλούµε να προβείτε στην έγκριση του συνηµµένου πρακτικού της επιτροπής για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών για το έτος 2013 και 2014». (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου) «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών Προσώπων του ήµου έτους 2013 και 2014» Στη Ρόδο στις 05 εκεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα το πρωί, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την αρ. 410/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και που απαρτίζεται από τους : 1. Αφαντενός Νικόλαος (πρόεδρος), Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 2. Αντωνάτος Γεράσιµος, Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 3. Κακά Ευαγγελία, Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων του Ανοιχτού διεθνούς δηµοσίου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών προσώπων του ήµου έτους 2013 και 2014», ενδεικτικού προϋπολογισµού ,46 ευρώ µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή όσον αφορά τα λιπαντικά και µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης όσον αφορά τα υγρά καύσιµα ( πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης και βενζίνης αµόλυβδης). Στο διαγωνισµό, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα της διακήρυξης είχε σαν λήξη επίδοσης των προσφορών την 10 η πρωινή, συµµετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως οι κάτωθι προµηθευτές: ΚΟΘΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> 10

11 1 ο ΣΤΑ ΙΟ Μόλις έφθασε η προβλεπόµενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών(10 η πρωινή), η επιτροπή διαγωνισµού άνοιξε το φάκελο της προσφοράς του συµµετέχοντα για να ελέγξει το δικαιολογητικά συµµετοχής, τα οποία ήταν: 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι ίση προς το 5% του συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16% δηλαδή ,58, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) ισχύουσα ένα µήνα µετά την ισχύ της προσφοράς. Σε περίπτωση προσφοράς για µέρος των υλικών η εγγυητική θα αφορά το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισµού για τα προσφερόµενα είδη και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη για τα οποία δίδεται προσφορά. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρµόδια αρχή ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί και θα έχει ισχύ για το παρόν έτος 6. εξουσιοδότηση στο καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του ήµου µε δικά του έξοδα 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται 9. Υπεύθυνη δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 10. υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρµόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του ήµου Ρόδου 11

12 11. υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταµεία στα οποία είναι ασφαλισµένο το προσωπικό της επιχείρησης 12. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόµενοι στο άρθρο 45 της αριθµ. 2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισµού 13. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι νοµίµως επικυρωµένες για το γνήσιο της υπογραφής ή για ότι άλλο απαιτείται, από ηµόσια Αρχή αλλιώς δεν θα γίνονται αποδεκτά µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα 14. τα δικαιολογητικά που δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να είναι νοµίµως επικυρωµένα 15. σε περίπτωση που είτε δεν επικυρώνονται είτε είναι από το internet κ.λ.π. θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων (ακόµα και αν πάνω σε αυτά υπάρχει µοναδικός αριθµός εκτύπωσης) 16. ονοµαστικοποίηση των µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3414/ πιστοποιητικό του Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ότι δεν υφίστανται οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/ Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, καθώς επίσης το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα προσφερόµενα προϊόντα καθώς και το τόπο εγκατάστασης του. 19. Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηµατική δοµή της (µορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εµπορικές της επιδόσεις κατάσταση πελατών για τα Νοµικά πρόσωπα επιπλέον από τα ανωτέρω 20. υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή της εταιρείας από διαγωνισµούς του ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 21. Οι ανώνυµες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του.σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, προσκοµίζοντας σχετικό πρακτικό του.σ. περί συµµετοχής της στο διαγωνισµό και ορισµού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως µε ταυτότητα. Η επιτροπή άνοιξε το φάκελο προσφοράς των συµµετεχόντων προµηθευτών και διαπίστωσε ότι για : 1) ΚΟΘΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Ε. προσκόµισε εγγυητική συµµετοχής µε ηµεροµηνία λήξης 31/12/2014 και όχι 31/01/2015 όπως όριζε το άρθρο 6 της διακήρυξης που στηρίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ 2) ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 12

13 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) είχε ανοικτά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόµενων ειδών, ερωτηµατολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) και όχι σε κλειστό χωριστό φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπως οριζόταν στο άρθρο 9 της διακήρυξης. Η εγγυητική συµµετοχής που προσκόµισε δεν αναφέρει ηµεροµηνία λήξης όπως όριζε το άρθρο 6 της διακήρυξης που στηρίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ άλλα ανάφερε ότι <<η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στο παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του, καθόλο το χρόνο εκ της προσφοράς δεσµεύσεως του και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων, στη περίπτωση κατακύρωσης της προµήθεια σε αυτόν>> 3) ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΣ Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) είχε ανοικτά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόµενων ειδών, ερωτηµατολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) και όχι σε κλειστό χωριστό φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπως οριζόταν στο άρθρο 9 της διακήρυξης. Η εγγυητική συµµετοχής που προσκόµισε δεν αναφέρει ηµεροµηνία λήξης όπως όριζε το άρθρο 6 της διακήρυξης που στηρίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ άλλα ανάφερε ότι <<η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στο παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του, καθόλο το χρόνο εκ της προσφοράς δεσµεύσεως του και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων, στη περίπτωση κατακύρωσης της προµήθεια σε αυτόν>> 4) ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. προσκόµισε εγγυητική συµµετοχής µε ηµεροµηνία λήξης 31/12/2013 και όχι 31/01/2015 όπως όριζε το άρθρο 6 της διακήρυξης που στηρίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ Επί ποινή αποκλεισµού : α) εν προσκόµισε Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, καθώς επίσης το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα προσφερόµενα προϊόντα καθώς και το τόπο εγκατάστασης του. β) εν προσκόµισε Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηµατική δοµή της (µορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εµπορικές της επιδόσεις κατάσταση πελατών 5) ΕΚΟ ΑΒΕΕ 13

14 Η εγγυητική συµµετοχής που προσκόµισε δεν ανέφερε ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ήµου που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ στην υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δήλωσε σύµφωνη, έκτός από τον όρο των καυσίµων για τα οποία ορίζει: τα τιµολόγια καυσίµων έκαστου µηνός θα εξοφλούνται έως την 15 η ηµέρα του επόµενου µηνός (µέση πίστωση 30 ηµέρες). Στο άρθρο 21 παρ. β της διακήρυξης αναφέρεται ότι η πληρωµή θα γίνεται εντός 2 µηνών από την υποβολή του τιµολογίου και αν ο ήµος καθυστερήσει τη πληρωµή πέρα των 60 ηµερών καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 6) ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Επί ποινή αποκλεισµού : εν προσκόµισε Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηµατική δοµή της (µορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εµπορικές της επιδόσεις κατάσταση πελατών. 7) ELDON S HELLAS L.T.D. Ο φάκελος προσφοράς της παραπάνω εταιρείας δεν ανέφερε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όπως αναφερόταν στο άρθρο 9 παρ. 1 της διακήρυξης Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις η επιτροπή έχοντας υπ όψιν: Α) Το άρθρο 20 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ που ορίζει ότι : <<Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις>>. Β) Τη κρισιµότητα της εν λόγω προµήθειας για την οµαλή λειτουργία του ήµου ειδικότερα όσον φορά το χρονικό ορίζοντα στον οποίο βρισκόµαστε εκτιµώντας και τις ιδιαιτερότητες που διέπουν την διαδικασία ιεθνής διαγωνισµός και ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισµού Γ) Τη διακήρυξη 14

15 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή αποφασίζει για το 1 ο στάδιο του διαγωνισµού: Να απορρίψει τις προσφορές των ) ΚΟΘΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Ε., ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΣ, ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. και ΕΚΟ ΑΒΕΕ, λόγω της µη σωστής σύνταξης της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής Να απορρίψει το ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ λόγω ότι εν προσκόµισε Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η οποία βάση του άρθρου 6 της διακήρυξης ήταν επί ποινή αποκλεισµού Να προκριθεί στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού ( άνοιγµα τεχνικής προσφοράς) η εταιρεία ELDON S HELLAS LTD καθώς η παράλειψη αναγραφής του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου θεωρείται επουσιώδης» (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διαγωνισµού) «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών Προσώπων του ήµου έτους 2013 και 2014» Στη Ρόδο στις 19 εκεµβρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα το πρωί, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την αρ. 410/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και που απαρτίζεται από τους : 1. Αφαντενός Νικόλαος (πρόεδρος), Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 2. Αντωνάτος Γεράσιµος, Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 3. Κακά Ευαγγελία,Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων του Ανοιχτού διεθνούς δηµοσίου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών προσώπων του ήµου έτους 2013 και 2014», ενδεικτικού προϋπολογισµού ,46 ευρώ µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή όσον αφορά τα λιπαντικά και µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης όσον αφορά τα υγρά καύσιµα ( πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης και βενζίνης αµόλυβδης). 15

16 Στο διαγωνισµό, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα της διακήρυξης είχε σαν λήξη επίδοσης των προσφορών την 10 η πρωινή, συµµετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως οι κάτωθι προµηθευτές: Σύµφωνα µε το 05/12/2013 πρακτικό της επιτροπής οι προµηθευτές που προκρίθηκαν στο επόµενο στάδιο δηλαδή το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών ήταν οι εξής : ELDON S HELLAS L.T.D. 2 ο ΣΤΑ ΙΟ Το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού ήταν το άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς του παραπάνω συµµετέχοντα. Κατά το άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ELDON S HELLAS L.T.D. η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ELDON S HELLAS LTD καλύπτει κατ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη µελέτη του διαγωνισµού και ως εκ τούτου η επιτροπή προτείνει ο διαγωνιζόµενος να προκριθεί στο επόµενο στάδιο. 3 ο ΣΤΑ ΙΟ Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των προσφορών του παραπάνω συµµετέχοντα. Οικονοµικών Η προσφορά για την ανωτέρω προµήθεια που δόθηκε από τους διαγωνιζόµενο ήταν ως εξής: ΟΜΑ Α 1Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Α.Α. Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή απάνη Μονάδος ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W-50 Λίτρο , ,00 2 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W-40 Λίτρο , ,00 3 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου SAE 10W-40 performance Λίτρο , ,00 4 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 615 5, ,00 5 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 10W-40 Λίτρο 400 6, ,00 16

17 6 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Λίτρο , ,50 7 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Λίτρο , ,50 8 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο , ,50 9 Υδραυλικά λάδια συστήµατος πέδησης HP 15 Λίτρο 200 5, ,00 10 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM MP DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου Λίτρο 410 5, ,00 11 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου GTE 1 SAE 10W-40 Λίτρο 410 5, ,00 12 Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- STROKE Λίτρο 820 4, ,00 13 Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων: ADBLUE Λίτρο , ,00 14 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 320 4, ,00 15 Γράσα λιθίου κιλό 320 6, ,00 16 Υγρό συµπλέκτη και ταχυτήτων πετρελαιοκινητήρων EURO 4-5 Τύπου πεντοζίλ Λίτρο 200 5, ,00 17 Υγρά ψυγείου Λίτρο , ,00 18 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 125 7,90 987,50 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 16% ,96 Συνολική δαπάνη ,96 ΟΜΑ Α 1Γ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ 1 Είδος ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Λάδια µηχανηµάτων έργου: ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W- 90 Μονάδα Λίτρο 2 Λάδια µηχανηµάτων έργου: DEO 15W40 Λίτρο 3 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου KOMATSU KDEO 15W 40 ή ανάλογο τύπου Ποσότητα Τιµή Μονάδος 200 4, ,60 απάνη 920,00 920,00 Λίτρο 800 6, ,00 17

18 Λάδι σασµά Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο KOMATSU KPO-30W20 ή ανάλογου τύπου , ,00 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο KOMATSU KHO ή ανάλογου τύπου , ,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB SAE 15W-40 ή ανάλογο τύπου Λίτρο , ,00 Λάδι σασµά Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB SAE Λίτρο 10 ή ανάλογο τύπου , ,00 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB Λίτρο SAE 46 ή ανάλογο τύπου , ,00 ΛΑ Ι ΠΙΣΩ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB GEAR OIL PLUS ή ανάλογο τύπου Λίτρο 920, ,60 ΛΑ Ι ΕΜΠΡΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB SAE 90 ή ανάλογο τύπου Λίτρο 200 4,60 920,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE Λίτρο 70 ΧΤ 15W-40 ή ανάλογο τύπου 320 6, ,00 Λιπαντικό Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE 70 Λίτρο ΧΤ ή ανάλογου τύπου 15 11,00 165,00 Αντιψυκτικό Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE 70 ΧΤ PREMIUM ή ανάλογο τύπου Λίτρο 15 7,20 108,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE Λίτρο 90 ΧΤ SAE 15W-40 ή ανάλογο τύπου 60 4,60 276,00 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο CASE 90 ΧΤTRAN ULTRA ή ανάλογου τύπου 120 4,30 516,00 Αντιψυκτικό Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE 90 Λίτρο ΧΤ PREMIUM ή ανάλογο τύπου 30 5,20 156,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου HITACHI(MASTERGOLD HSP 15W/40) ή 40 4,60 Λίτρο ανάλογου τύπου 184,00 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο HITACHI(BRAKE LHM) ή ανάλογου τύπου 3 7,20 21,60 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο HITACHI 48 ή ανάλογο τύπου 300 4, ,00 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο HITACHI 68 ή ανάλογο τύπου 300 4, ,00 ΛΑ Ι ΣΑΣΜΑ Μηχανήµατος Έργου τύπου HITACHI POWER SHIFT ΣΑΣΜΑΝ Λίτρα 212,00 (HYDROTEX 3) ή ανάλογο τύπου 40 5,30 Λάδι διαφορικού Μηχανήµατος Έργου τύπου λίτρα HITACHI 100 4,60 460,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 15W-40 ή ανάλογου τύπου Λάδι συστήµατος µετάδοσης Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 30 ή ανάλογου τύπου Λάδι διαφορικού Τελικών κινήσεων Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 50 Λίτρο 416 4, ,60 Λίτρο 416 5, ,40 Λίτρο 416 5, ,40 18

19 26 27 Λάδι υδραυλικού συστήµατος Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 10W ή ανάλογο τύπου Πίσω άξονα διαφορικού Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR Backhoe Loaders (MTO) SAE 10W-30 ή ανάλογο τύπου Λίτρο Λίτρο 416 5, , ,40 920,00 28 Βαλβολινη γραναζιών Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 80W-40 Λίτρο 80 5,20 416,00 29 Πρόσθετο για θόρυβο για φορτωτές 2ws, 3ws Λίτρο 12 16,00 192, Πρόσθετο για θόρυβο για µείωση στα διαφορικά 4ws Λίτρο 12 16,00 192,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου BOMAG SAE 10W-40 ή ανάλογου τύπου Λίτρο 120 6,60 792,00 Λάδι για Πλανητικό Τροχών & ιαχωριστή Ταχυτήτων Μηχανήµατος Έργου τύπου BOMAG Λίτρο Βαλβολινη SAE 80W-140 API GL-5 ή ανάλογου 420 5, ,00 τύπου Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο BOMAG HV 46 ή ανάλογου τύπου 700 5, ,00 Γράσο για Σύστηµα Λίπανσης Μηχανήµατος κιλό Έργου τύπου BOMAG KP 2 K ,10 42,70 Λάδι κινητήρα Τεµαχιστή απορριµµάτων BC 670 Λίτρο RB S SAE 10W-40 ή ανάλογου τύπου 40 6,60 264,00 Λιπαντικό για Ψυγείο Κινητήρα Τεµαχιστή απορριµµάτων BC 670 RB S τύπου νερό + Coolant Λίτρο 20 3,30 66,00 Additive ή ανάλογου τύπου Λάδι για Υδραυλικό σύστηµα Τεµαχιστή απορριµµάτων BC 670 RB S τα τύπου HV 46 ή Λίτρο 350 5, ,00 ανάλογου τύπου Λιπαντικό για Πλανητικό Τροχών & ιαχωριστή Ταχυτήτων Τεµαχιστή απορριµµάτων BC 670 RB Λίτρο S τύπου Βαλβολίνη SAE 80W-140 API GL5 ή 40 5,20 208,00 ανάλογου τύπου , , , , , ,96 19

20 ΟΜΑ Α 2 Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Μέγιστες) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων : τύπου SAE 20W-50 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων : τύπου SAE 15W-40 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων : τύπου SAE 20W-50 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων : τύπου SAE 10W-40 Υδραυλικά λάδια τύπου : (ISO ) 22 Υδραυλικά λάδια τύπου : (ISO ) 32 Υδραυλικά λάδια τύπου : (ISO ) 46 Υδραυλικά λάδια τύπου : (ISO ) 68 Λιπαντικά µειωτήρων Ορυκτέλαιο ISO 220 Λιπαντικά Κυκλοφοριακών Συστηµάτων Ορυκτέλαιο ISO VG320 Υδραυλικά λάδια συστήµατος πέδησης ΗΡ 15 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών) τύπου : AOYTPAN GM - MP DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών) τύπου : GTE 1 SAE 10W -40 Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου : 2-STROKE ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΙΤΡΟ ,40 440,00 ΛΙΤΡΟ ,80 480,00 ΛΙΤΡΟ ,20 312,00 ΛΙΤΡΟ ,90 621,00 ΛΙΤΡΟ ,30 172,00 ΛΙΤΡΟ ,30 172,00 ΛΙΤΡΟ , ,00 ΛΙΤΡΟ , ,00 ΛΙΤΡΟ , ,00 ΛΙΤΡΟ , ,00 ΛΙΤΡΟ ,60 336,00 ΛΙΤΡΟ ,30 318,00 ΛΙΤΡΟ ,30 318,00 ΛΙΤΡΟ ,10 246,00 20

21 Λάδια µηχανηµάτων έργου : ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 ΛΙΤΡΟ ,60 460,00 Λιπαντικά γενικής χρήσεως Ορυκτέλαιο SAE 5W-40 ΛΙΤΡΟ , ,00 Βαλβολίνη 85W/140 ΛΙΤΡΟ ,20 624,00 Γράσο Λιθίου NLGI1 ΚΙΛΑ , ,00 Γράσο Λιθίου NLGI2 ΚΙΛΑ , ,00 Γράσο συνθετικό NLGI2 ΚΙΛΑ , ,00 Γράσα ασβεστίου ΚΙΛΑ ,20 126,00 Γράσα λιθίου ΚΙΛΑ ,10 183,00 Υγρά ψυγείου ΛΙΤΡΟ ,60 320,00 Υγρά φρένων DOT 4 ΛΙΤΡΟ ml 7,90 316,00 Υγρά µπαταρίας ΛΙΤΡΟ ml 1,40 70,00 Ενισχυτικό πετρελαίου ANTIBLUE ΛΙΤΡΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α ,24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,24 ΟΜΑ Α 5Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΡΟ Α Είδος Μονάδα Τιµή απάνη Ποσότητα Μονάδος ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W-50 Λίτρο , ,00 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W-40 Λίτρο , ,00 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 50 5,60 280,00 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο , ,00 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ DEXTRON III ή ανάλογου τύπου Λίτρο , ,00 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 50 4,20 210,00 Γράσα λιθίου Λίτρο 500 6, ,00 Υγρά ψυγείου Λίτρο 900 1, ,00 21

22 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 7,90 395,00 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 Λίτρο , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 16% 8.815,20 Συνολική δαπάνη ,20 ΟΜΑ Α 6Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΜ Α.Ε. Είδος Μονάδα Ποσότητα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W- 50 Τιµή Μονάδος απάνη Λίτρο 500 4, ,00 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W- 40 Λίτρο 200 4,80 960,00 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου SAE 10W-40 performance Λίτρο 200 6, ,00 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 615 5, ,00 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 10W-40 Λίτρο 400 6, ,00 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Λίτρο 200 4,30 860,00 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Λίτρο 500 4, ,00 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 500 4, ,00 Υδραυλικά λάδια συστήµατος πέδησης HP 15 Λίτρο 50 5,60 280,00 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM MP DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου Λίτρο 100 5,30 530,00 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου GTE 1 SAE 10W-40 Λίτρο 50 5,30 265,00 22

23 Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2T STROKE Λίτρο 300 4, ,00 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 20 4,20 84,00 Γράσα λιθίου κιλό 20 6,10 122,00 Υγρά ψυγείου Λίτρο 200 1,60 320,00 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 4,90 245,00 Λάδι λίπανσης SAE 10 Λίτρο 300 4, ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 16% 3.251,20 Συνολική δαπάνη ,20 Η εταιρεία ELDON S HELLAS LTD ήταν η µοναδική που κατέθεσε προσφορά για τα λιπαντικά γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι µικρότερες από τις τιµές της µελέτης η οποία µε τη σειρά της δε παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτή της αγοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η επιτροπή του διαγωνισµού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Στην Οικονοµική Επιτροπή Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό. Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών οχηµάτων ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,96 µε Φ.Π.Α. 16% Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών Μηχανηµάτων έργου ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,10 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,96 µε Φ.Π.Α. 16% Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών οχηµάτων µηχανηµάτων έργου της ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,24 µε Φ.Π.Α. 16% Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών οχηµάτων µηχανηµάτων έργου της ηµοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών <<ΡΟ Α>> στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,20 µε Φ.Π.Α. 16% Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών οχηµάτων µηχανηµάτων έργου ΕΡΜ Α.Ε. στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 23

24 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,20 µε Φ.Π.Α. 16% Να κηρύξει το διαγωνισµό για τα καύσιµα του ήµου και των Νοµικών προσώπων του ήµου άγονο Nα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης από το.σ. για όλα τα υλικά που δεν αναδείχτηκε µειοδότης µετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών, αφού κινήσει τη διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή εγγράφων προσφορών.» (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διαγωνισµού) Στη συνέχεια, ακολουθεί διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Να ενηµερώσει ο κ. Αφαντενός για τα καύσιµα, διότι υπάρχει ένας προβληµατισµός προσωπικά τουλάχιστον σε µένα, διότι βλέπω υπήρχε συµµετοχή τουλάχιστον επτά, επτά βλέπω συµµετέχοντες στα λιπαντικά και για τα καύσιµα κάποιοι για τους οποίους βλέπω άγονος o διαγωνισµός των καυσίµων και ο ένας από τους επτά κατέθεσε πλήρη φάκελο µε δικαιολογητικά για τα λιπαντικά, επειδή σήµερα το πρωί έγινε, να µας ενηµερώσετε, αναλυτικά, για τα προβλήµατα που είχε ο καθένας, εάν είναι ουσιαστικοί λόγοι, δηλαδή εάν είναι λόγοι για τους οποίους υπάρχει θέµα αποκλεισµού από το διαγωνισµό και τι γίνεται από εδώ και στο εξής από τη στιγµή που είναι άγονος ο διαγωνισµός των καυσίµων. Το λέτε βέβαια στην εισήγηση αλλά θα θέλαµε να µας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Ο κ. Αφαντενός Νίκος, έχει το λόγο, είναι προϊστάµενος του Τµήµατος Προµηθειών.» ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «Στις 05/12, διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για τα καύσιµα και σ αυτό το στάδιο εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά των διαγωνιζοµένων κατά πόσον ήταν νόµιµα. Ανοίχθηκαν οι προσφορές και άρχισε ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαµε ότι κατά παράβαση του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ η εγγυητικές δεν ήταν συντεταγµένες µε τα όσα ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ, είναι επί ποινή αποκλεισµού. Η Επιτροπή βέβαια, εάν δείτε στο πρώτο πρακτικό, αναφέρει ότι είχε πρόθεση, λόγω της κρισιµότητας της προµήθειας να µην είναι τόσο αυστηρή. Όµως ο ΕΚΠΟΤΑ δεν µας άφηνε περιθώριο να παραβλέψουµε την εγγύηση συµµετοχής και από ότι γνωρίζετε όσοι ασχολείστε µε διαγωνισµούς είναι επί ποινή αποκλεισµού. Όσον αφορά τους φακέλους κάποιων συµµετεχόντων που δεν είχαν επουσιώδη δικαιολογητικά η Επιτροπή δεν ήταν τόσο αυστηρή, όµως για την εγγυητική συµµετοχής ήταν κάθετη. Από εκεί και πέρα αναγκαστήκαµε να αποκλείσουµε τους συµµετέχοντες και προκρίθηκε µόνον η ELDON S που σηµειωτέον έδωσε µόνον αυτή για τα λιπαντικά.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Για το θέµα των καυσίµων, θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος µέχρι την ηµέρα µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σήµερα, εσείς ευτέρα θα 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ:2/158886 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-ΜΕΓ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 1 / 16-01-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία Π.Ε.. Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( ) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 631 ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( ) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 631 ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-8-2014) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. 631 Επαναλαμβάνεται ορθώς η ως άνω απόφαση, επειδή εκ παραδρομής στην αρχική έκδοση της Απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 11-05-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΑ2 /2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΑ2 /2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών)

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών) 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 17 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 17 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 7 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 25/203 ΘΕΜΑ: 2 Ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28-5-203 πρώτης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 4 / 07-02-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

12/ /2015 : { ( ) & } / {

12/ /2015 : {      (  ) &  } / { ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Νο 12/23-06-2015 Αριθ.Αποφ. 153/2015 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης η µη πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 1 ης από 21.1.2013 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 36 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 28 Μαΐου 2013 και ώρα 13:30 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 372 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών & Γνωμοδότησης Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα του Πρακτικού αριθ. 4/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υπ αριθ.:16/2014

Απόσπασµα του Πρακτικού αριθ. 4/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υπ αριθ.:16/2014 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Λάρισας Ενιαίος Σύνδεσµος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ήµων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας ΑΝΑΡTΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα, 11/02/2014 Αριθ. Πρωτ.: Φ1/ /16 Απόσπασµα του Πρακτικού αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 59707/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 59707/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 59707/04-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31-10-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 Της 36ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 37055/601/22-9-2011 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 075196 / 11.12.2014 Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα Ταχ. Κωδ.: 151 24 Πληροφορίες: Παναγιώτης Μακρής Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών.

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 6 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 7-2-2012 συνεδρίασης ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 29/2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα