ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 20 εκεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής», απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 755/ «περί της εκλογής αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» και απόφαση ηµάρχου, αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Τσακίρη Τσαµπίκο, 6. Λύµουρα Παναγιώτη, 7. Καρνάβα Βασίλειο, 8. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 9. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: Μαραβέλια Μάριο (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Καρνάβα Βασίλειο & Συκόφυλλο Μιχαήλ (αδικαιολόγητος), ο οποίος ενώ προσκλήθηκε νοµότυπα δεν παρέστη, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, των Νοµικών Συµβούλων ήµου Ρόδου κ.κ.: Στρατή Στεφ. & Στάγκα Εµµ., του κ. Βασιλώττου Κων/νου (Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων), υπαλλήλου της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, των κ.κ.: Αφαντενού Νικολάου (Τµήµα Προµηθειών), Βαϊλάκη Άννας (Τµήµα Προσόδων) & Μακρή Τριανταφυλλιάς υπαλλήλων της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου, 1

2 ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ αµέσως µετά, στα πλαίσια της ενηµέρωσης, ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Αγαπητοί συνάδελφοι καληµέρα, είµαστε ήδη δέκα παρόντα µέλη, θα ανακοινώσω µε τυχαία σειρά κάποια θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Ήδη για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες σας έχουµε ήδη µοιράσει την εισήγηση, για την µείωση Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, επίσης έγκριση του πρακτικού για τον διαγωνισµό Καυσίµων και Λιπαντικών για το οποίο σήµερα το πρωί στις 09:00 ανοίχθηκαν οι φάκελοι, αλλά λόγω του κατεπείγοντος για τα καύσιµα, θα πρέπει άµεσα να περάσουµε θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή. Πρώτη φορά έχει γίνει µια διαδικασία τέτοια, όπου όλες οι εταιρείες και τα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου, συµµετέχουν στον ενιαίο διαγωνισµό, δηλαδή οµαδοποιηµένα, τα είχαµε πει και την προηγούµενη φορά και θα πρέπει να σας ενηµερώσω ότι το σχέδιο νόµου όπου κατατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έρχεται και απαλλάσσει, στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στα διοικητικά συµβούλια των ανωνύµων εταιρειών και των κοινωφελών, να πάρουν απόφαση και να καθορίσουν και να ορίσουν εάν οι ίδιοι πρέπει να ενεργήσουν τους διαγωνισµούς και όχι να πάνε µε την ενιαία διαδικασία του ήµου. Οπότε θα λυθεί ένα τέτοιο πρόβληµα και θα είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες, διότι βλέπετε τώρα ήρθαν πάρα πολλοί οι οποίοι, άλλοι πήραν µέρος µόνον στον διαγωνισµό για τον ήµο, άλλοι µόνον για την Ανώνυµη, άλλοι για τον ΟΠΑΡ και δηµιουργήθηκε ένα τέτοιο πρόβληµα µεγάλο και πήρε χρόνο η αξιολόγηση των προσφορών αυτών µε αρκετά προβλήµατα στο σύνολό τους. ηλαδή λιπαντικά, καταλαβαίνετε ότι από τους επτά που ήρθαν ο ένας µόνον πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις των δικαιολογητικών κλπ.. Έχουµε εξέταση ένστασης και έγκριση των πρακτικών όσον αφορά τον Χ.Υ.Τ.Α., υπάρχουν συµβιβασµοί και ανακοπές του κ. Στρατή και του κ.. Στάγκα, κάτω των ,00 ευρώ, δηλαδή είναι αυτά που τελεσιδικούν εδώ. Επίσης σαν ενηµέρωση, µόλις ήρθε πριν δέκα λεπτά ένα από την Alpha Bank, σηµερινό ακόµα πρωτόκολλο δεν πρόλαβε να πάρει, µε την υπ αριθµ επιστολή τους, αυτό το λέω σαν ενηµέρωση, δεν θα λάβουµε καµία απόφαση ούτε θα συζητηθεί το θέµα σήµερα, ότι σε απάντηση της επιστολής αυτοί δεν δέχθηκαν συζήτηση στην Αθήνα µετά την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που πήραµε, στάλθηκε µια επιστολή µετά την εξουσιοδότηση του ηµοτικού Συµβουλίου από την πλευρά µου, σχετικά µε τον λογαριασµό overdraft, για το θέµα που συζητήσαµε. Η επιστολή ήταν σε ότι αφορά την πρόταση που είχαµε κάνει πριν και αυτήν που πήραµε στο ηµοτικό Συµβούλιο και εδώ στην Οικονοµική Επιτροπή και η προφορική που είχαµε κάνει τότε. Αυτοί στην απάντηση αυτής της επιστολής µου, έρχονται και αναφέρουν ότι σας γνωρίζουµε ότι η Τράπεζά µας µε την υπ αριθµ. επιστολή στις 23/10, έχει γνωστοποιήσει τη θέση της αναφορικά µε την οφειλή σας που απορρέει µεταξύ υµών και της Εµπορικής Τράπεζας Ελλάδος, δηλαδή µε λίγα λόγια έρχεται και λέει ότι είναι διατεθειµένοι να εξετάσουν οποιαδήποτε πρότασή µας. Οποιαδήποτε πρόταση, δηλαδή η πρόταση που έχουµε κάνει εµείς για τα 2 εκ., η πρόταση βάσει της 2

3 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, διότι µε εξουσιοδοτεί το ηµοτικό Συµβούλιο, τους έστειλα την εξουσιοδότηση, την επιστολή και δεν απαντάνε πάνω σ αυτήν την επιστολή, αντιθέτως έρχονται και θέλουν εµείς πρώτοι, απ ότι αντιλαµβάνοµαι, να πάρουµε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Η πρόταση έχει κατατεθεί από εµάς, συγκεκριµένη, άρα εγώ από την στιγµή που είµαι εξουσιοδοτηµένος θα απαντήσω εκ νέου σ αυτήν την επιστολή, ότι η πρόταση του ηµοτικού Συµβουλίου είναι αυτή και περιµένουµε για την κατακύρωση. Αυτοί κάνουν αίτηση σ αυτούς είναι η οφειλή, βάσει των συµβιβασµών, αυτοί αιτούνται και εµείς ερχόµαστε να κατακυρώσουµε. εν πήρε πρωτόκολλο ακόµη, θα πάρει πρωτόκολλο, το συγκεκριµένο θέµα δεν το συζητάµε σήµερα διότι υπάρχει από το ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδότηση, αφού έρθει πρόταση συγκεκριµένη δική τους τότε θα το συµπεριλάβουµε σαν θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή. Ο κ. Στάγκας.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Τρία θέµατα έχω να θέσω προς το Σώµα για συζήτηση. Το πρώτο θέµα, κύριε Πρόεδρε, προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Τα αντιπληµµυρικά έργα για τον Ιανουάριο του 2011, καθώς και αυτά τα οποία συνέβησαν τον 12 ο του 2012, ,00 ευρώ, ,00 η ανατολική πλευρά, ,00 η δυτική πλευρά, µείον 11 της δυτικής για ένα κοµµάτι που έγινε στην Κρεµαστή στον παραλιακό δρόµο, ,00 υπόλοιπο καθαρό, µεταφέρθηκαν από αντιπληµµυρικά έργα σε ασφαλτοστρώσεις, διάφορες ασφαλτοστρώσεις, για παράδειγµα στην δυτική πλευρά σε δέκα κοινότητες είναι από 1-2 δρόµοι περίπου σε κάθε κοινότητα, παρακαλώ αυτά τα έργα να ξανάρθουν στο µέρος τους και να ονοµαστούν αντιπληµµυρικά, να πάνε πράγµατι για αντιπληµµυρική προστασία, όχι για ασφαλτοστρώσεις, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θέµα είναι ότι επειδή στον προϋπολογισµό του ήµου του 2014 υπάρχουν δύο έργα, για τα οποία έχω φέρει σοβαρές αντιδράσεις και τα οποία βλέπω µέσα ότι ισχύουν, το πρώτο έργο είναι το Κ ΑΥ, το οποίο γνωρίζετε την πορεία του, ζητώ την απένταξη του Κ ΑΥ, γιατί δεν ήταν σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες και το δεύτερο της Ροδιακής Έπαυλης, που φαίνεται περίπου στο 1,800 η Ροδιακή Έπαυλη, επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόµα µέχρι σήµερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεσµεύονται χρήµατα τα οποία χάνονται. Να συζητηθεί. Το τρίτο θέµα το οποίο θέλω από την µεριά µου να καταθέσω φωτοτυπία αυτά τα έγγραφα, είναι ότι επειδή πολλές φορές ακούστηκαν εδώ µέσα, σ αυτήν την αίθουσα και στον ήµο Ιαλυσού, είδατε προχθές είχα µια αντιπαράθεση έντονη µε τον κ. Κινδυλίδη, εδώ είναι τρεις συµβάσεις του τέως ήµου Ιαλυσού, γιατί δεν ήρθε ποτέ το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο, όπως ζητήσαµε και το φέρνω εγώ, είναι οι τρεις συµβάσεις Ιαλυσού για την ανάπλαση Πλατείας Αποστολίδη, η πρώτη σύµβαση είναι το συµφωνητικό 28 Ιουνίου 2006, η σύµβασή µας είναι σύνολο µε το ΦΠΑ ,62 ευρώ, η δεύτερη φάση 2,969 προ ΦΠΑ, 3,300 περίπου. Η δεύτερη φάση ήταν, η σύµβαση εργασιών, λέει εδώ µέσα, ,00 ευρώ, όλα µαζί η σύµβαση, ,00 ευρώ προ ΦΠΑ, 1,100 και το τρίτο ήταν πάλι Καµπαστάνας Θεόδωρος, σαν συνεχιζόµενο, λοιπόν το τελευταίο αυτό που είπατε γύρω στις ,00 ευρώ, που δεν έχει εκτελεστεί ένα κοµµάτι και είναι γύρω στα 600 χιλιάρικα. Αυτά σύνολο κάνουν µε τον ΦΠΑ και τις 3

4 τροποποιήσεις από 13% σε 16%, που ήρθαν στην πορεία, το ΦΠΑ που άλλαξε, αυτό µας κάνει λιγότερο από 3,5 εκ. ευρώ. Επειδή άκουσα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιδήµαρχε και Αντιδήµαρχε Ιαλυσού, εδώ µέσα στην αίθουσα ότι κόστισε το έργο αυτό ,00 ευρώ, θα ήθελα παρακαλώ εάν έχετε αυτά τα στοιχεία να µου τα δείξετε, εγώ σας δείχνω τα τρία στοιχεία της σύµβασης και δεν είχαµε πουθενά υπέρβαση ούτε ένα ευρώ, κόστισε µε το ΦΠΑ στο 16%, λιγότερο από 3,5 εκ. ευρώ, εάν έχετε κάτι άλλο παρακαλώ να µε διαψεύσετε, ειδάλλως θέλω να πάρετε µια απόφαση να διαψευσθούν αυτά που ακούστηκαν ότι ήταν ,00 ευρώ. Το δεύτερο κοµµάτι, λοιπόν, πάνω σ αυτό είναι τα αντιπληµµυρικά. Έχουν ακουστεί εδώ µέσα, ότι δεν παραδώσαµε πουθενά τα αντιπληµµυρικά. Τα αντιπληµµυρικά έργα της Ιαλυσού τα έχει ο κ. Μαγριπλής, πρώην Γιαννακόπουλος στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου Ιαλυσού και αντίγραφο έχει δοθεί από το ΥΠΕΧΩ Ε κι από µας στην Νοµαρχία, σε δύο Υπηρεσίες της Νοµαρχίας. Το 2001, προτάθηκε για ένταξη, Αντινοµάρχης ο κ. Χατζηευθυµίου, δεν εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, το 2003, Αντινοµάρχης πάλι ο κ. Κουσουρνάς, που ξανακατατέθηκαν και δεν εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, µελέτες συγκεκριµένες από το ΥΠΕΧΩ Ε, το ΥΠΕΧΩ Ε έκανε τις µελέτες εµείς δεν κάναµε τίποτα. Μισή χρηµατοδότηση είχαµε εµείς, µισή εκείνοι, υπογραφή, ήτανε τότε ο κ. Λαλιώτης, αλλά υπέγραψε µετά ο Υπουργός ποιος ήτανε, ο κ. Αλευράς, µε τις υπογραφές αυτών των δύο. Το τρίτο θέµα είναι ότι παρακαλώ να µου δοθούν τα στοιχεία, επειδή αφορά εµένα προσωπικά, ότι το έργο πράγµατι, το Νηπιαγωγείο της Ιαλυσού που ακούστηκε εδώ µέσα, που κόστισε ,00 ευρώ, τη συµβολαιογραφική πράξη νοµίζω κ. Στάγκα, την είχαµε κάνει µαζί στο ήµο τότε της κας Ντολυ Οικονοµίδη και του γιού της του µαυροµάτη του Γιώργου, που µας παραχωρήσανε κτήµα αξίας όπως το έβγαλε η ΟΥ, κάτι λιγότερο από 1,5 εκ. ευρώ και την πράξη ένταξης, Ιούνιο και Αύγουστο του 2009, την οποία υπέγραψε ο κ. Χαράλαµπος Κόκκινος, εκείνον τον καιρό, το έργο κόστισε ,00 ευρώ και παραχώρηση του κτήµατος ήταν της τάξεως του 1,5 εκ. ευρώ και ένα τελευταίο ήταν, δεν θυµάµαι ποιο ήταν αυτή τη στιγµή θα παρακαλέσω να τεθεί θέµα και προς την Οικονοµική Επιτροπή, ότι οι επτά θέσεις που δόθηκαν για ζωγράφους ή για καλαµπόκι και κάτι άλλα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν είναι δικά µας όµως θέµατα» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «µε επηρεάζει εµένα γιατί θα βγει µε τιµές Οικονοµικής Επιτροπής, στον χώρο Φιλερήµου να εξαφανιστεί αυτή η απόφαση. Εντάξει; Εκ µέρους της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα βγάλει τις τιµές για τον χώρο, δεν µπορεί σε αρχαιολογικό χώρο και αρχαιολογική ζώνη να δίνουµε άδειες για καλαµπόκι ή για το µαλλί της γριάς, δεν είναι επιτρεπτά αυτά τα πράγµατα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Κατ αρχήν δεν είναι αρµόδιο όργανο η Οικονοµική Επιτροπή για να συζητήσει τα θέµατα που έχει βάλει ο κ. Στάγκας και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα σας πω τώρα, δεν σας διέκοψα, θα σας εξηγήσω για ποιόν λόγο. Να καταγραφούν και να δοθούν, οποιαδήποτε στοιχεία έχει ο κ. Στάγκας στην Οικονοµική Επιτροπή στα πλαίσια της ενηµέρωσης. Θα σας εξηγήσω για ποιόν λόγο. Κατ αρχήν για τα 4

5 αντιπληµµυρικά έργα, η Οικονοµική Επιτροπή, έχει στην αρµοδιότητά της να εγκρίνει όχι τις µελέτες, τις µελέτες για έργα τις εγκρίνει το ηµοτικό Συµβούλιο, τις προτάσεις για εντάξεις των έργων είναι αρµόδιο το ηµοτικό Συµβούλιο. Εµείς εδώ ερχόµαστε και εκτελούµε τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, όσον αφορά τους όρους διακήρυξης των δηµοπρασιών. Άρα το ηµοτικό Συµβούλιο είναι αυτό που για τα αντιπληµµυρικά έργα θα πάρει τις όποιες αποφάσεις, για το πρώτο θέµα που έχετε βάλει. Εµείς δεν θα εισηγηθούµε κάτι, εσείς που είστε µέλος του ηµοτικού Συµβουλίου θα πρέπει να ζητήσετε από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου να αλλάξει συγκεκριµένα πράγµατα τα οποία εσείς αιτείστε, πρώτον, δεν µπορούµε εµείς να πούµε, χωρίς να συνεδριάσει έρχεται ένα θέµα εκτός ηµερησίας, χωρίς να αποφασίσουµε και χωρίς να συνεδριάσει η Παράταξη, να πούµε ότι ακυρώνουµε Κ ΑΥ, ακυρώνουµε Ροδιακή Έπαυλη, µε ιδιοκτησιακά κλπ, Όχι. Εντάχθηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο και εσείς εάν ήσασταν στη θέση µας το ίδιο θα κάνατε σήµερα, αυτή τη στιγµή, δεν µπορεί µια πρόταση που έρχεται έτσι χωρίς να υπάρχει ούτε µία συνεννόηση, ούτε τίποτα, να έρθουµε και να ακυρώσουµε ή να προτείνουµε εµείς στο ηµοτικό Συµβούλιο, που είναι το αρµόδιο όργανο που εντάσσει έργα σε προγράµµατα, δηλαδή παίρνει απόφαση και λέει, πρόταση ένταξης, να έρθουµε εµείς σαν Οικονοµική Επιτροπή και να ακυρώσουµε το ανώτατο όργανο. εν γίνονται αυτά. Θα πρέπει µε εισήγησή σας προς ον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου να ζητήσετε σε επόµενη συνεδρίαση ηµοτικού Συµβουλίου όποιο θέµα νοµίζετε. Εγώ δεν θα είµαι αυτός που θα κρίνω αν έχετε ή δεν δίκιο ή άδικο, σεβαστές οι οποίες απόψεις και το έχουµε ξαναπεί εδώ µέσα αλλά ποιο είναι το αρµόδιο όργανο που θα κρίνει και προς τα πού θα πρέπει να πάνε τα αιτήµατα. Άρα και για τον Προϋπολογισµό του ήµου, έχει κατατεθεί Προϋπολογισµός έχει ψηφιστεί και φεύγει στην Αποκεντρωµένη για έγκριση, δεν µπορούµε να γυρνάµε πίσω, δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα απένταξη του Κ ΑΥ και της Ροδιακής Έπαυλης. Υπάρχουν αρχές, διαχειριστικές, που απεντάσσουν αυτά τα έργα, δεν τα απεντάσσει ο ίδιος ο ήµος ή η Οικονοµική Επιτροπή. Τώρα για την Πλατεία Αποστολίδη, από την στιγµή που έχετε να κατατεθούν δεν θα συζητηθεί θα σας πω κάτι, έχουνε τεθεί αυτά τα ζητήµατα στο ηµοτικό Συµβούλιο, το ηµοτικό Συµβούλιο είναι αυτό, αφού τέθηκαν εκεί, στο ανώτατο όργανο, είναι αυτό που θα πρέπει να φέρει ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου συζήτηση προς το Σώµα. Εκεί κατατέθηκαν, άρα εκεί θα πρέπει να κατατεθούν τα στοιχεία τα συγκεκριµένα και να ζητηθεί από την πλευρά της µειοψηφίας η συζήτηση του θέµατος για διευκρινήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο, όχι στην Οικονοµική Επιτροπή, δεν συζητήσαµε εµείς εδώ µέσα για πλατείες και για διάφορα, συζητήθηκε στο ηµουικό Συµβούλιο, το ηµοτικό Συµβούλιο θα πάρει όλες τις επιστολές, εµείς θα παραπέµψουµε όχι το θέµα, θα στείλουµε τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Στάγκας προς το ηµοτικό Συµβούλιο για ενηµέρωση. Τα κείµενα της ενηµέρωσης. Εντάξει; Αυτό θα µπορέσουµε να κάνουµε. Να τηρήσουµε τη διαδικασία, εγώ βάζω το θέµα, ότι τα συγκεκριµένα θέµατα που θέτει ο κ. Στάγκας στο σύνολό τους είναι θέµατα αρµοδιότητας ηµοτικού Συµβουλίου και έχουν συζητηθεί και έχουν ζητηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, άρα αρµόδιο όργανο για να 5

6 εξετάσει είναι εκεί, πρότασή µου να µην συζητηθούν καν τα συγκεκριµένα θέµατα, θα συζητηθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο και το θέτω εδώ στα πλαίσια της ενηµέρωσης του Προέδρου και των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, αυτά που ειπώθηκαν από τον κ. Στάγκα και αυτά που λέµε τώρα εδώ, θα τα διαβιβάσουµε στο ηµοτικό Συµβούλιο προς ενηµέρωση, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θέτει ο κ. Στάγκας, στα πλαίσια της ενηµέρωσης και πάλι ζήτησαν, δύο συνάδελφοι τον λόγο, της ενηµέρωσης επαναλαµβάνω, όχι σε θέµατα τα οποία θα συζητηθούν, ο κ. Χριστοδούλου και ο κ. Κινδυλίδης. Μετά από αυτά µπαίνουµε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Όχι απλώς µια απάντηση ήθελα να δώσω όσον αφορά την Πλατεία Αποστολίδη. Εγώ δεσµεύοµαι στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο να το θέσουµε θέµα, όσον αφορά για την Πλατεία Αποστολίδη, ούτως ώστε να ενηµερωθεί και το Σώµα, επειδή πάρα πολλές φορές, εσείς οι ίδιοι πιάνετε και µιλάτε για την Πλατεία Αποστολίδη, να µπορέσει να ενηµερωθεί όλο το Σώµα του ηµοτικού Συµβουλίου για το συγκεκριµένο έργο. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι σώνει και καλά θα πρέπει να φέρω την Πλατεία Αποστολίδη στο ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά εφόσον το επιθυµείτε και θέλετε να ενηµερωθείτε και εσείς αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, όσον αφορά για την Πλατεία Αποστολίδη, βεβαίως στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο θα µπει σαν θέµα ενηµέρωσης για την Πλατεία Αποστολίδη, τίποτα άλλο. Όσον αφορά τώρα, το ζητήσατε πολλές φορές, υπάρχουν και οι Τεχνικές Υπηρεσίες οτιδήποτε θέλετε να ενηµερωθείτε, υπάρχουν συνάδελφοι σας οι οποίοι έρχονται πάρα πολλές φορές, εσάς δεν σας είδαµε καµιά φορά να έρθετε να ενηµερωθείτε για το οτιδήποτε ποτέ, ας πούµε, δεν τολµήσατε ή δεν θελήσατε να έρθετε στις Τεχνικές Υπηρεσίες να ενηµερωθείτε όχι µόνον για την Πλατεία Αποστολίδη, αλλά για το οποιοδήποτε έργο αυτή τη στιγµή εκτελείτε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, που άλλοι συνάδελφοί σας και της µειοψηφίας, βεβαίως, ας πούµε, έρχονται και ενηµερώνονται αυτό που θέλουν να ενηµερωθούν. Ένα είναι αυτό. Τώρα όσον αφορά για τα αντιπληµµυρικά, για τα αντιπληµµυρικά τώρα ενηµερώθηκα βέβαια ότι το ποσό αυτό το οποίο εµείς ζητήσαµε από την Κυβέρνηση και από το ΥΠΕΧΩ Ε και έχει να κάνει µε τα αντιπληµµυρικά έργα περίπου ,00 ευρώ, νοµίζω ότι ήδη έχει έρθει έγκριση απλώς υπάρχουν κάποια διαδικαστικά τα οποία πρέπει να γίνουν, µελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν, είµαι σε συνεργασία, σήµερα ήρθε αυτή, προφορικά σας ενηµερώνω, µε ενηµέρωσε και εµένα ο ήµαρχος τώρα, θα πρέπει να συνεννοηθώ µε το Γραφείο Προγραµµατισµού και µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες, ούτως ώστε αυτά τα έργα, τις ζηµιές τις οποίες έχουµε σαν Τεχνική Υπηρεσία καταγράψει, θα τις οµαδοποιήσουµε κατά περίπτωση κι από κει και πέρα για συγκεκριµένους χώρους κι όπου έχουµε καταγράψει τις ζηµιές θα προχωρήσουµε, ούτως ώστε να έρθουν έγκαιρα τα λεφτά και η χρηµατοδότηση για να υλοποιήσουµε τα συγκεκριµένα έργα. Τώρα δεν κατάλαβα αυτό που είπατε ότι το 2011 και το 2012, λόγω ζηµιών κλπ, εµείς θα κάνουµε ασφαλτοστρώσεις. Είναι η αποκατάσταση των ζηµιών που σίγουρα έχει να κάνει και µε τις ασφαλτοστρώσεις έχει να κάνει και µε άλλα έργα τα οποία όπως είναι το Λαουµάκι, όπως είναι o Ποτός, όπως είναι τώρα ο Κουλοβρέχτης, 6

7 τώρα που θυµάµαι κλπ, όλα αυτά συµπεριλαµβάνονται µέσα στα συγκεκριµένα έργα και σε περιοχές οι οποίες πραγµατικά επλήγησαν από αυτές τις θεοµηνίες του 2011 και 2012.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Συνάδελφοι, ακούστε µε λίγο, θα συζητηθεί είπαµε στο ηµοτικό Συµβούλιο, στα πλαίσια της ενηµέρωσης, εάν έχετε κάτι ή αν είναι κάτι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν, πολύ σωστά, αλλά επειδή θα τεθούν τα θέµατα στο ηµοτικό Συµβούλιο τότε απαντάµε οτιδήποτε χρειάζεται. Ο κ. Κινδυλίδης και περνάµε στα θέµατα.» ΚΙΝ ΥΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Για την οικονοµία του χρόνου δεν θα πω πολλά, απλά ήθελα να πω στην µείζονα αντιπολίτευση ότι εάν θέλει να εισηγείται, ή να προτείνει, ή να διαφοροποιεί, ή συµπληρώνει, ή να ζητά τροποποιήσεις αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, ή επί τα χείρω, ή επί τα βελτίω, των αποφάσεων αυτών, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει µια εισήγηση συλλογική, η οποία θα κατατίθεται από τον θεσµικό ρόλο της µείζονος αντιπολιτεύσεως και αυτό θα εγκαλεί, µέσα σε αγκύλες, το ηµοτικό Συµβούλιο να προτάξει το θέµα αυτό προς συζήτηση. Το να έρχεται ένα έκαστο µέλος της µείζονος αντιπολιτεύσεως και να φέρει ένα θέµα σαν µπαλωθιά για να δηµιουργεί εικόνες και εντυπώσεις, θεωρώ ότι δεν εξυπηρετείται ούτε η ενηµέρωση, ούτε ο αυτοδιοικητικός λόγος, αλλά ούτε και η σύγκλιση θέσεων και απόψεων και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας. Θεωρώ λοιπόν ότι ούτε καν πρόταση, αγαπητέ φίλε, ήµαρχε, Πρόεδρε, πρέπει να κάνετε επί των κατατεθέντων θεµάτων του δηµοτικού συµβούλου του πρώην ηµάρχου.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν θα γίνει πρόταση είναι στα πλαίσια της ενηµέρωσης.» ΚΙΝ ΥΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Αυτά θα πρέπει να κατατεθούν ως πρέπει θεσµικά, από την αντιπολίτευση συνολικά να τεθεί, ως θέµα, είτε προ ηµερήσιας, είτε προς συζήτηση, είτε ως επερώτηση, για να παρθούν θέσεις και αποφάσεις και να ενηµερωθεί και ο ροδιακός λαός.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ο κ. Κορωναίος.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : «Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, δοθείσης ευκαιρίας συντάσσοµαι µε το αίτηµα του κ. Στάγκα και παρακαλώ πολύ µια και καταλαβαίνω ότι η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε από τώρα, για την ενηµέρωση του ηµοτικού Συµβουλίου αλλά και του ροδιακού λαού, θα θερµοπαρακαλέσω κι εγώ όπως ο κ. Στάγκας τον Αντιδήµαρχο, σε επόµενο Συµβούλιο µε όλα τα οικονοµικά στοιχεία και τα τεχνικά στοιχεία, που έχουν σχέση µε την Πλατεία Αποστολίδη. Ευχαριστώ πολύ.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, δυο διευκρινιστικά και έκλεισα το θέµα, για το αντιπληµµυρικό που ανέφερα στον κ. Χριστοδούλου, ήταν ότι επειδή η εισήγηση ήρθε στο ηµοτικό Συµβούλιο στις 06/11 και η πληµµύρα ήταν στις 22/11, γι αυτόν το λόγο λέω ότι, αντί η τροποποίηση που έγινε από αντιπληµµυρικά γίνανε ασφαλτικά, να ξαναγίνουν πραγµατικά αντιπληµµυρικά έργα, µε όσες µελέτες υπάρχουν και ανατολικά και δυτικά, απλώς γι αυτόν τον λόγο το ανέφερα. Το δεύτερο είναι ότι τα στοιχεία αυτά τα κρατάω και θα τα καταθέσω στο ηµοτικό Συµβούλιο, τότε.» 7

8 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Συµφωνούµε κύριε Στάγκα, άρα θα κατατεθεί στο σύνολο η πρότασή σας για τα 3-4 θέµατα αυτά στο ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση. εν θα είχα κανένα πρόβληµα να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση αλλά είναι θέµατα που άπτονται αρµοδιότητας ηµοτικού Συµβουλίου, συζητήθηκαν εκεί και δεν νοµίζω ότι µπορούµε εµείς να λάβουµε τέτοιες αποφάσεις ακυρώνοντας το ηµοτικό Συµβούλιο, πάνε απευθείας στο ηµοτικό Συµβούλιο, δεν παραπέµπουµε κάτι. (απευθυνόµενος στον Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής) «εν χρειάζεται να στείλουµε κάτι στα πλαίσια της ενηµέρωσης, θα κατατεθεί αίτηµα από τον κ. Στάγκα και την παράταξή τους.» Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη έξι (6) κατεπειγόντων θεµάτων, για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της έγκρισης των πρακτικών της αρµόδιας Επιτροπής και κατακύρωση µέρους του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και Νοµικών Προσώπων του, έτους 2013 & 2014, θέµα που άπτεται άµεσα µε την λειτουργία, αυτήν καθ αυτήν, του ήµου Ρόδου αλλά και των Νοµικών του Προσώπων, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε την απόφαση για µείωση των Τελών Καθαριότητας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνες οικογένειες και απόρους και διευκρινιστική τροποιητική της υπ αριθµ. 374/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί της αναπροσαρµογής Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού & Επιβολής Τέλους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤΑ), θέµα το οποίο δύναται να επουλώσει, κατά το δικαιότερο, την επιβολή του ανωτέρω δηµοτικού τέλους έναντι των αναξιοπαθούντων, ευπαθών και αδύναµων οικονοµικά δηµοτών πολιτών του ήµου Ρόδου, µε άµεση έναρξης ισχύος την 01 η /01/2014, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην λήψη απόφασης περί της έγκρισης της γνωµοδότησης της Επιτροπής Προσφυγών επί σχετικής προδικαστικής προσφυγής καθώς και την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης των φακέλων οικονοµικών προσφορών για τις ανάγκες περαίωσης το δυνατόν συντοµότερα του σηµαντικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού κυττάρου επείγουσας επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. βόρειας Ρόδου», το τέταρτο, πέµπτο και έκτο, θέµατα (4 ο, 5 ο & 6 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζονται µε την έγκριση ή µη ανακοπών του ήµου Ρόδου επί σχετικών διαταγών πληρωµής, καθώς και τις εγκρίσεις ή µη αιτήσεων συµβιβασµών, µετά των σχετικών διαθέσεων πιστώσεων που τους αναλογούν και αφορούν ιδιώτες ή επιχειρήσεις και οι οποίες, λόγω ποσού, δύνανται να περαιωθούν µε σχετικές αποφάσεις στα πλαίσια των διαδικασιών της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. ιδ του Ν. 3852/2010), έως τη λήξη του παρόντος Οικονοµικού Έτους, δικαιολογητική βάση που καθιστά τη λήψη σχετικών αποφάσεων ως κατεπείγουσα διαδικασία. 8

9 Αµέσως µετά, η Οικονοµική Επιτροπή, παρόντων των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Κινδυλίδη Μιχαήλ, Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Τσακίρη Τσαµπίκου, Λύµουρα Παναγιώτη, Καρνάβα Βασιλείου, Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµονα και Στάγκα Στέργου {σύνολο παρόντων µελών Οικονοµικής Επιτροπής δέκα (10)}, αποφαίνεται οµόφωνα, ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέµατα, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες κείµενες διατάξεις. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθούν τα προαναφερόµενα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ.467/2013 (Α..Α.:ΒΛΓΓΩ1Ρ-57Η) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010) Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσµατος του δηµόσιου διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και Νοµικών Προσώπων του, έτους 2013 & 2014». (Εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών, /νσης Οικονοµικών, αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών, της /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά της Επιτροπής του δηµόσιου διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και Νοµικών Προσώπων του, έτους 2013 & 2014», ως κατωτέρω: «Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω του έκτακτου για τη «προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών προσώπων του ήµου», έτους 2013 και

10 Παρακαλούµε να προβείτε στην έγκριση του συνηµµένου πρακτικού της επιτροπής για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών για το έτος 2013 και 2014». (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου) «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών Προσώπων του ήµου έτους 2013 και 2014» Στη Ρόδο στις 05 εκεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα το πρωί, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την αρ. 410/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και που απαρτίζεται από τους : 1. Αφαντενός Νικόλαος (πρόεδρος), Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 2. Αντωνάτος Γεράσιµος, Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 3. Κακά Ευαγγελία, Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων του Ανοιχτού διεθνούς δηµοσίου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών προσώπων του ήµου έτους 2013 και 2014», ενδεικτικού προϋπολογισµού ,46 ευρώ µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή όσον αφορά τα λιπαντικά και µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης όσον αφορά τα υγρά καύσιµα ( πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης και βενζίνης αµόλυβδης). Στο διαγωνισµό, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα της διακήρυξης είχε σαν λήξη επίδοσης των προσφορών την 10 η πρωινή, συµµετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως οι κάτωθι προµηθευτές: ΚΟΘΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> 10

11 1 ο ΣΤΑ ΙΟ Μόλις έφθασε η προβλεπόµενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών(10 η πρωινή), η επιτροπή διαγωνισµού άνοιξε το φάκελο της προσφοράς του συµµετέχοντα για να ελέγξει το δικαιολογητικά συµµετοχής, τα οποία ήταν: 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι ίση προς το 5% του συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16% δηλαδή ,58, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) ισχύουσα ένα µήνα µετά την ισχύ της προσφοράς. Σε περίπτωση προσφοράς για µέρος των υλικών η εγγυητική θα αφορά το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισµού για τα προσφερόµενα είδη και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη για τα οποία δίδεται προσφορά. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρµόδια αρχή ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί και θα έχει ισχύ για το παρόν έτος 6. εξουσιοδότηση στο καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του ήµου µε δικά του έξοδα 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται 9. Υπεύθυνη δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 10. υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρµόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του ήµου Ρόδου 11

12 11. υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταµεία στα οποία είναι ασφαλισµένο το προσωπικό της επιχείρησης 12. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόµενοι στο άρθρο 45 της αριθµ. 2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισµού 13. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι νοµίµως επικυρωµένες για το γνήσιο της υπογραφής ή για ότι άλλο απαιτείται, από ηµόσια Αρχή αλλιώς δεν θα γίνονται αποδεκτά µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα 14. τα δικαιολογητικά που δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να είναι νοµίµως επικυρωµένα 15. σε περίπτωση που είτε δεν επικυρώνονται είτε είναι από το internet κ.λ.π. θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων (ακόµα και αν πάνω σε αυτά υπάρχει µοναδικός αριθµός εκτύπωσης) 16. ονοµαστικοποίηση των µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3414/ πιστοποιητικό του Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ότι δεν υφίστανται οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/ Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, καθώς επίσης το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα προσφερόµενα προϊόντα καθώς και το τόπο εγκατάστασης του. 19. Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηµατική δοµή της (µορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εµπορικές της επιδόσεις κατάσταση πελατών για τα Νοµικά πρόσωπα επιπλέον από τα ανωτέρω 20. υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή της εταιρείας από διαγωνισµούς του ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 21. Οι ανώνυµες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του.σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, προσκοµίζοντας σχετικό πρακτικό του.σ. περί συµµετοχής της στο διαγωνισµό και ορισµού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως µε ταυτότητα. Η επιτροπή άνοιξε το φάκελο προσφοράς των συµµετεχόντων προµηθευτών και διαπίστωσε ότι για : 1) ΚΟΘΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Ε. προσκόµισε εγγυητική συµµετοχής µε ηµεροµηνία λήξης 31/12/2014 και όχι 31/01/2015 όπως όριζε το άρθρο 6 της διακήρυξης που στηρίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ 2) ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 12

13 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) είχε ανοικτά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόµενων ειδών, ερωτηµατολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) και όχι σε κλειστό χωριστό φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπως οριζόταν στο άρθρο 9 της διακήρυξης. Η εγγυητική συµµετοχής που προσκόµισε δεν αναφέρει ηµεροµηνία λήξης όπως όριζε το άρθρο 6 της διακήρυξης που στηρίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ άλλα ανάφερε ότι <<η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στο παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του, καθόλο το χρόνο εκ της προσφοράς δεσµεύσεως του και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων, στη περίπτωση κατακύρωσης της προµήθεια σε αυτόν>> 3) ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΣ Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) είχε ανοικτά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόµενων ειδών, ερωτηµατολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) και όχι σε κλειστό χωριστό φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπως οριζόταν στο άρθρο 9 της διακήρυξης. Η εγγυητική συµµετοχής που προσκόµισε δεν αναφέρει ηµεροµηνία λήξης όπως όριζε το άρθρο 6 της διακήρυξης που στηρίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ άλλα ανάφερε ότι <<η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στο παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του, καθόλο το χρόνο εκ της προσφοράς δεσµεύσεως του και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων, στη περίπτωση κατακύρωσης της προµήθεια σε αυτόν>> 4) ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. προσκόµισε εγγυητική συµµετοχής µε ηµεροµηνία λήξης 31/12/2013 και όχι 31/01/2015 όπως όριζε το άρθρο 6 της διακήρυξης που στηρίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ Επί ποινή αποκλεισµού : α) εν προσκόµισε Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, καθώς επίσης το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα προσφερόµενα προϊόντα καθώς και το τόπο εγκατάστασης του. β) εν προσκόµισε Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηµατική δοµή της (µορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εµπορικές της επιδόσεις κατάσταση πελατών 5) ΕΚΟ ΑΒΕΕ 13

14 Η εγγυητική συµµετοχής που προσκόµισε δεν ανέφερε ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ήµου που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ στην υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δήλωσε σύµφωνη, έκτός από τον όρο των καυσίµων για τα οποία ορίζει: τα τιµολόγια καυσίµων έκαστου µηνός θα εξοφλούνται έως την 15 η ηµέρα του επόµενου µηνός (µέση πίστωση 30 ηµέρες). Στο άρθρο 21 παρ. β της διακήρυξης αναφέρεται ότι η πληρωµή θα γίνεται εντός 2 µηνών από την υποβολή του τιµολογίου και αν ο ήµος καθυστερήσει τη πληρωµή πέρα των 60 ηµερών καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 6) ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Επί ποινή αποκλεισµού : εν προσκόµισε Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηµατική δοµή της (µορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εµπορικές της επιδόσεις κατάσταση πελατών. 7) ELDON S HELLAS L.T.D. Ο φάκελος προσφοράς της παραπάνω εταιρείας δεν ανέφερε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όπως αναφερόταν στο άρθρο 9 παρ. 1 της διακήρυξης Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις η επιτροπή έχοντας υπ όψιν: Α) Το άρθρο 20 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ που ορίζει ότι : <<Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις>>. Β) Τη κρισιµότητα της εν λόγω προµήθειας για την οµαλή λειτουργία του ήµου ειδικότερα όσον φορά το χρονικό ορίζοντα στον οποίο βρισκόµαστε εκτιµώντας και τις ιδιαιτερότητες που διέπουν την διαδικασία ιεθνής διαγωνισµός και ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισµού Γ) Τη διακήρυξη 14

15 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή αποφασίζει για το 1 ο στάδιο του διαγωνισµού: Να απορρίψει τις προσφορές των ) ΚΟΘΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Ε., ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΣ, ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. και ΕΚΟ ΑΒΕΕ, λόγω της µη σωστής σύνταξης της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής Να απορρίψει το ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ λόγω ότι εν προσκόµισε Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η οποία βάση του άρθρου 6 της διακήρυξης ήταν επί ποινή αποκλεισµού Να προκριθεί στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού ( άνοιγµα τεχνικής προσφοράς) η εταιρεία ELDON S HELLAS LTD καθώς η παράλειψη αναγραφής του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου θεωρείται επουσιώδης» (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διαγωνισµού) «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών Προσώπων του ήµου έτους 2013 και 2014» Στη Ρόδο στις 19 εκεµβρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα το πρωί, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την αρ. 410/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και που απαρτίζεται από τους : 1. Αφαντενός Νικόλαος (πρόεδρος), Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 2. Αντωνάτος Γεράσιµος, Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 3. Κακά Ευαγγελία,Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων του Ανοιχτού διεθνούς δηµοσίου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών του ήµου Ρόδου και των Νοµικών προσώπων του ήµου έτους 2013 και 2014», ενδεικτικού προϋπολογισµού ,46 ευρώ µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή όσον αφορά τα λιπαντικά και µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης όσον αφορά τα υγρά καύσιµα ( πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης και βενζίνης αµόλυβδης). 15

16 Στο διαγωνισµό, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα της διακήρυξης είχε σαν λήξη επίδοσης των προσφορών την 10 η πρωινή, συµµετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως οι κάτωθι προµηθευτές: Σύµφωνα µε το 05/12/2013 πρακτικό της επιτροπής οι προµηθευτές που προκρίθηκαν στο επόµενο στάδιο δηλαδή το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών ήταν οι εξής : ELDON S HELLAS L.T.D. 2 ο ΣΤΑ ΙΟ Το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού ήταν το άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς του παραπάνω συµµετέχοντα. Κατά το άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ELDON S HELLAS L.T.D. η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ELDON S HELLAS LTD καλύπτει κατ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη µελέτη του διαγωνισµού και ως εκ τούτου η επιτροπή προτείνει ο διαγωνιζόµενος να προκριθεί στο επόµενο στάδιο. 3 ο ΣΤΑ ΙΟ Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των προσφορών του παραπάνω συµµετέχοντα. Οικονοµικών Η προσφορά για την ανωτέρω προµήθεια που δόθηκε από τους διαγωνιζόµενο ήταν ως εξής: ΟΜΑ Α 1Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Α.Α. Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή απάνη Μονάδος ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W-50 Λίτρο , ,00 2 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W-40 Λίτρο , ,00 3 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου SAE 10W-40 performance Λίτρο , ,00 4 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 615 5, ,00 5 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 10W-40 Λίτρο 400 6, ,00 16

17 6 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Λίτρο , ,50 7 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Λίτρο , ,50 8 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο , ,50 9 Υδραυλικά λάδια συστήµατος πέδησης HP 15 Λίτρο 200 5, ,00 10 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM MP DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου Λίτρο 410 5, ,00 11 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου GTE 1 SAE 10W-40 Λίτρο 410 5, ,00 12 Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- STROKE Λίτρο 820 4, ,00 13 Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων: ADBLUE Λίτρο , ,00 14 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 320 4, ,00 15 Γράσα λιθίου κιλό 320 6, ,00 16 Υγρό συµπλέκτη και ταχυτήτων πετρελαιοκινητήρων EURO 4-5 Τύπου πεντοζίλ Λίτρο 200 5, ,00 17 Υγρά ψυγείου Λίτρο , ,00 18 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 125 7,90 987,50 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 16% ,96 Συνολική δαπάνη ,96 ΟΜΑ Α 1Γ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ 1 Είδος ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Λάδια µηχανηµάτων έργου: ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W- 90 Μονάδα Λίτρο 2 Λάδια µηχανηµάτων έργου: DEO 15W40 Λίτρο 3 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου KOMATSU KDEO 15W 40 ή ανάλογο τύπου Ποσότητα Τιµή Μονάδος 200 4, ,60 απάνη 920,00 920,00 Λίτρο 800 6, ,00 17

18 Λάδι σασµά Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο KOMATSU KPO-30W20 ή ανάλογου τύπου , ,00 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο KOMATSU KHO ή ανάλογου τύπου , ,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB SAE 15W-40 ή ανάλογο τύπου Λίτρο , ,00 Λάδι σασµά Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB SAE Λίτρο 10 ή ανάλογο τύπου , ,00 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB Λίτρο SAE 46 ή ανάλογο τύπου , ,00 ΛΑ Ι ΠΙΣΩ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB GEAR OIL PLUS ή ανάλογο τύπου Λίτρο 920, ,60 ΛΑ Ι ΕΜΠΡΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Μηχανήµατος Έργου τύπου JCB SAE 90 ή ανάλογο τύπου Λίτρο 200 4,60 920,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE Λίτρο 70 ΧΤ 15W-40 ή ανάλογο τύπου 320 6, ,00 Λιπαντικό Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE 70 Λίτρο ΧΤ ή ανάλογου τύπου 15 11,00 165,00 Αντιψυκτικό Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE 70 ΧΤ PREMIUM ή ανάλογο τύπου Λίτρο 15 7,20 108,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE Λίτρο 90 ΧΤ SAE 15W-40 ή ανάλογο τύπου 60 4,60 276,00 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο CASE 90 ΧΤTRAN ULTRA ή ανάλογου τύπου 120 4,30 516,00 Αντιψυκτικό Μηχανήµατος Έργου τύπου CASE 90 Λίτρο ΧΤ PREMIUM ή ανάλογο τύπου 30 5,20 156,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου HITACHI(MASTERGOLD HSP 15W/40) ή 40 4,60 Λίτρο ανάλογου τύπου 184,00 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο HITACHI(BRAKE LHM) ή ανάλογου τύπου 3 7,20 21,60 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο HITACHI 48 ή ανάλογο τύπου 300 4, ,00 Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο HITACHI 68 ή ανάλογο τύπου 300 4, ,00 ΛΑ Ι ΣΑΣΜΑ Μηχανήµατος Έργου τύπου HITACHI POWER SHIFT ΣΑΣΜΑΝ Λίτρα 212,00 (HYDROTEX 3) ή ανάλογο τύπου 40 5,30 Λάδι διαφορικού Μηχανήµατος Έργου τύπου λίτρα HITACHI 100 4,60 460,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 15W-40 ή ανάλογου τύπου Λάδι συστήµατος µετάδοσης Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 30 ή ανάλογου τύπου Λάδι διαφορικού Τελικών κινήσεων Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 50 Λίτρο 416 4, ,60 Λίτρο 416 5, ,40 Λίτρο 416 5, ,40 18

19 26 27 Λάδι υδραυλικού συστήµατος Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 10W ή ανάλογο τύπου Πίσω άξονα διαφορικού Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR Backhoe Loaders (MTO) SAE 10W-30 ή ανάλογο τύπου Λίτρο Λίτρο 416 5, , ,40 920,00 28 Βαλβολινη γραναζιών Μηχανήµατος Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 80W-40 Λίτρο 80 5,20 416,00 29 Πρόσθετο για θόρυβο για φορτωτές 2ws, 3ws Λίτρο 12 16,00 192, Πρόσθετο για θόρυβο για µείωση στα διαφορικά 4ws Λίτρο 12 16,00 192,00 Λάδι κινητήρα Μηχανήµατος Έργου τύπου BOMAG SAE 10W-40 ή ανάλογου τύπου Λίτρο 120 6,60 792,00 Λάδι για Πλανητικό Τροχών & ιαχωριστή Ταχυτήτων Μηχανήµατος Έργου τύπου BOMAG Λίτρο Βαλβολινη SAE 80W-140 API GL-5 ή ανάλογου 420 5, ,00 τύπου Λάδι υδραυλικού Μηχανήµατος Έργου τύπου Λίτρο BOMAG HV 46 ή ανάλογου τύπου 700 5, ,00 Γράσο για Σύστηµα Λίπανσης Μηχανήµατος κιλό Έργου τύπου BOMAG KP 2 K ,10 42,70 Λάδι κινητήρα Τεµαχιστή απορριµµάτων BC 670 Λίτρο RB S SAE 10W-40 ή ανάλογου τύπου 40 6,60 264,00 Λιπαντικό για Ψυγείο Κινητήρα Τεµαχιστή απορριµµάτων BC 670 RB S τύπου νερό + Coolant Λίτρο 20 3,30 66,00 Additive ή ανάλογου τύπου Λάδι για Υδραυλικό σύστηµα Τεµαχιστή απορριµµάτων BC 670 RB S τα τύπου HV 46 ή Λίτρο 350 5, ,00 ανάλογου τύπου Λιπαντικό για Πλανητικό Τροχών & ιαχωριστή Ταχυτήτων Τεµαχιστή απορριµµάτων BC 670 RB Λίτρο S τύπου Βαλβολίνη SAE 80W-140 API GL5 ή 40 5,20 208,00 ανάλογου τύπου , , , , , ,96 19

20 ΟΜΑ Α 2 Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Μέγιστες) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων : τύπου SAE 20W-50 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων : τύπου SAE 15W-40 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων : τύπου SAE 20W-50 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων : τύπου SAE 10W-40 Υδραυλικά λάδια τύπου : (ISO ) 22 Υδραυλικά λάδια τύπου : (ISO ) 32 Υδραυλικά λάδια τύπου : (ISO ) 46 Υδραυλικά λάδια τύπου : (ISO ) 68 Λιπαντικά µειωτήρων Ορυκτέλαιο ISO 220 Λιπαντικά Κυκλοφοριακών Συστηµάτων Ορυκτέλαιο ISO VG320 Υδραυλικά λάδια συστήµατος πέδησης ΗΡ 15 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών) τύπου : AOYTPAN GM - MP DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών) τύπου : GTE 1 SAE 10W -40 Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου : 2-STROKE ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΙΤΡΟ ,40 440,00 ΛΙΤΡΟ ,80 480,00 ΛΙΤΡΟ ,20 312,00 ΛΙΤΡΟ ,90 621,00 ΛΙΤΡΟ ,30 172,00 ΛΙΤΡΟ ,30 172,00 ΛΙΤΡΟ , ,00 ΛΙΤΡΟ , ,00 ΛΙΤΡΟ , ,00 ΛΙΤΡΟ , ,00 ΛΙΤΡΟ ,60 336,00 ΛΙΤΡΟ ,30 318,00 ΛΙΤΡΟ ,30 318,00 ΛΙΤΡΟ ,10 246,00 20

21 Λάδια µηχανηµάτων έργου : ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 ΛΙΤΡΟ ,60 460,00 Λιπαντικά γενικής χρήσεως Ορυκτέλαιο SAE 5W-40 ΛΙΤΡΟ , ,00 Βαλβολίνη 85W/140 ΛΙΤΡΟ ,20 624,00 Γράσο Λιθίου NLGI1 ΚΙΛΑ , ,00 Γράσο Λιθίου NLGI2 ΚΙΛΑ , ,00 Γράσο συνθετικό NLGI2 ΚΙΛΑ , ,00 Γράσα ασβεστίου ΚΙΛΑ ,20 126,00 Γράσα λιθίου ΚΙΛΑ ,10 183,00 Υγρά ψυγείου ΛΙΤΡΟ ,60 320,00 Υγρά φρένων DOT 4 ΛΙΤΡΟ ml 7,90 316,00 Υγρά µπαταρίας ΛΙΤΡΟ ml 1,40 70,00 Ενισχυτικό πετρελαίου ANTIBLUE ΛΙΤΡΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α ,24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,24 ΟΜΑ Α 5Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΡΟ Α Είδος Μονάδα Τιµή απάνη Ποσότητα Μονάδος ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W-50 Λίτρο , ,00 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W-40 Λίτρο , ,00 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 50 5,60 280,00 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο , ,00 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ DEXTRON III ή ανάλογου τύπου Λίτρο , ,00 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 50 4,20 210,00 Γράσα λιθίου Λίτρο 500 6, ,00 Υγρά ψυγείου Λίτρο 900 1, ,00 21

22 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 7,90 395,00 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 Λίτρο , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 16% 8.815,20 Συνολική δαπάνη ,20 ΟΜΑ Α 6Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΜ Α.Ε. Είδος Μονάδα Ποσότητα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W- 50 Τιµή Μονάδος απάνη Λίτρο 500 4, ,00 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W- 40 Λίτρο 200 4,80 960,00 Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου SAE 10W-40 performance Λίτρο 200 6, ,00 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 615 5, ,00 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 10W-40 Λίτρο 400 6, ,00 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Λίτρο 200 4,30 860,00 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Λίτρο 500 4, ,00 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 500 4, ,00 Υδραυλικά λάδια συστήµατος πέδησης HP 15 Λίτρο 50 5,60 280,00 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM MP DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου Λίτρο 100 5,30 530,00 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου GTE 1 SAE 10W-40 Λίτρο 50 5,30 265,00 22

23 Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2T STROKE Λίτρο 300 4, ,00 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 20 4,20 84,00 Γράσα λιθίου κιλό 20 6,10 122,00 Υγρά ψυγείου Λίτρο 200 1,60 320,00 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 4,90 245,00 Λάδι λίπανσης SAE 10 Λίτρο 300 4, ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 16% 3.251,20 Συνολική δαπάνη ,20 Η εταιρεία ELDON S HELLAS LTD ήταν η µοναδική που κατέθεσε προσφορά για τα λιπαντικά γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι µικρότερες από τις τιµές της µελέτης η οποία µε τη σειρά της δε παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτή της αγοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η επιτροπή του διαγωνισµού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Στην Οικονοµική Επιτροπή Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό. Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών οχηµάτων ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,96 µε Φ.Π.Α. 16% Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών Μηχανηµάτων έργου ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,10 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,96 µε Φ.Π.Α. 16% Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών οχηµάτων µηχανηµάτων έργου της ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,24 µε Φ.Π.Α. 16% Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών οχηµάτων µηχανηµάτων έργου της ηµοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών <<ΡΟ Α>> στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,20 µε Φ.Π.Α. 16% Να κατακυρώσει τη προµήθεια λιπαντικών οχηµάτων µηχανηµάτων έργου ΕΡΜ Α.Ε. στην εταιρεία ELDON S HELLAS LTD <<ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 23

24 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η>> µε ποσό ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά ,20 µε Φ.Π.Α. 16% Να κηρύξει το διαγωνισµό για τα καύσιµα του ήµου και των Νοµικών προσώπων του ήµου άγονο Nα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης από το.σ. για όλα τα υλικά που δεν αναδείχτηκε µειοδότης µετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών, αφού κινήσει τη διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή εγγράφων προσφορών.» (Ακολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διαγωνισµού) Στη συνέχεια, ακολουθεί διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Να ενηµερώσει ο κ. Αφαντενός για τα καύσιµα, διότι υπάρχει ένας προβληµατισµός προσωπικά τουλάχιστον σε µένα, διότι βλέπω υπήρχε συµµετοχή τουλάχιστον επτά, επτά βλέπω συµµετέχοντες στα λιπαντικά και για τα καύσιµα κάποιοι για τους οποίους βλέπω άγονος o διαγωνισµός των καυσίµων και ο ένας από τους επτά κατέθεσε πλήρη φάκελο µε δικαιολογητικά για τα λιπαντικά, επειδή σήµερα το πρωί έγινε, να µας ενηµερώσετε, αναλυτικά, για τα προβλήµατα που είχε ο καθένας, εάν είναι ουσιαστικοί λόγοι, δηλαδή εάν είναι λόγοι για τους οποίους υπάρχει θέµα αποκλεισµού από το διαγωνισµό και τι γίνεται από εδώ και στο εξής από τη στιγµή που είναι άγονος ο διαγωνισµός των καυσίµων. Το λέτε βέβαια στην εισήγηση αλλά θα θέλαµε να µας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Ο κ. Αφαντενός Νίκος, έχει το λόγο, είναι προϊστάµενος του Τµήµατος Προµηθειών.» ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «Στις 05/12, διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για τα καύσιµα και σ αυτό το στάδιο εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά των διαγωνιζοµένων κατά πόσον ήταν νόµιµα. Ανοίχθηκαν οι προσφορές και άρχισε ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαµε ότι κατά παράβαση του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ η εγγυητικές δεν ήταν συντεταγµένες µε τα όσα ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ, είναι επί ποινή αποκλεισµού. Η Επιτροπή βέβαια, εάν δείτε στο πρώτο πρακτικό, αναφέρει ότι είχε πρόθεση, λόγω της κρισιµότητας της προµήθειας να µην είναι τόσο αυστηρή. Όµως ο ΕΚΠΟΤΑ δεν µας άφηνε περιθώριο να παραβλέψουµε την εγγύηση συµµετοχής και από ότι γνωρίζετε όσοι ασχολείστε µε διαγωνισµούς είναι επί ποινή αποκλεισµού. Όσον αφορά τους φακέλους κάποιων συµµετεχόντων που δεν είχαν επουσιώδη δικαιολογητικά η Επιτροπή δεν ήταν τόσο αυστηρή, όµως για την εγγυητική συµµετοχής ήταν κάθετη. Από εκεί και πέρα αναγκαστήκαµε να αποκλείσουµε τους συµµετέχοντες και προκρίθηκε µόνον η ELDON S που σηµειωτέον έδωσε µόνον αυτή για τα λιπαντικά.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Για το θέµα των καυσίµων, θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος µέχρι την ηµέρα µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σήµερα, εσείς ευτέρα θα 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών & Γνωμοδότησης Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 075196 / 11.12.2014 Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα Ταχ. Κωδ.: 151 24 Πληροφορίες: Παναγιώτης Μακρής Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 55 / 8-2-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πρωτογενών λιπαντικών σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων του ήµου ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Μελέτης 24/2015 Προϋπολογισμού: 493.976,48 ευρώ με ΦΠΑ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

46 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

46 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.03 13:08:10 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 65/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου Πληρ:Μ.Μελιάδης Τηλ:2521 350 630 ράµα 24-08-2011 Τηλεοµοιοτυπία : 25210 23343 Ηλεκτ.ταχυδρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Fax :...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Fax :... ΣΦΡΑΓΙ Α Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 204 ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Του :.. Έδρα :.. Οδός :. Αριθµός..... Τηλέφωνο:..... Fax :.......

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε

Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo ηµoτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα